SBS Polish

SBS Polish - SBS po polsku

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i s
SBS Polish - SBS po polsku

Description

Categories

News & Politics

Episodes

SBS News 24 February 2020 - Wiadomości SBS 24 lutego 2020r.

Feb 24, 2020 0:14:28

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

‘Poślubieni Pogubieni’ - ‘Poślubieni Pogubieni’

Feb 24, 2020 0:03:47

Description:

Review of the spectacle  „Poślubieni Pogubieni” by  Polish theatre „Mam Teatr”.  

-

Recenzja spektaklu „Poślubieni Pogubieni”  teatru „Mam Teatr”.  Premiera przedstawienia odbyła się w siedzibie Konsulatu Polskiego w Sydney,  w piątek, 21 lutego 2020 r.

Sugar is hurting you! - Cukier szkodzi !

Feb 24, 2020 0:06:50

Description:

The consumption of sugar-laden drinks is resulting in negative health effect including weight gain and obesity, heart and kidney disease, type two diabetes and cancer.

-

Cukier  nie tylko  powoduje  tycie ale  także choroby serca i nerek  oraz cukrzycę. Spożywanie napojów zawierających cukier powoduje też próchnicę, na ktora cierpi prawie 50% australijskich dzieci.

From Poland with Love - Polskie serca

Feb 24, 2020 0:06:04

Description:

The ambassador of the Republic of Poland in Australia, Michał Kołodziejski, talks to us about the fundraising campaign of the Polish firefighters' to raise money for fire victims in Australia. -

O akcji zbierania pieniędzy polskich strażaków na ofiary pozarów w Australii  mówi Ambasador  RP w Australii Michał Kołodziejski.

SBS News 23 February 2020 - Wiadomości SBS 23 lutego 2020r.

Feb 23, 2020 0:12:52

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Ball of the President of the Federation of Polish Organizations in Victoria 2020 - Bal Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 2020

Feb 23, 2020 0:12:55

Description:

Report from the President's Ball held at the SYRENA Polish House in Rowville on February 22, 2020.
Total income from the event is intended for the renovation and equipment of the newly purchased Respite House. The guest of honor at the ball was the Polish Ambassador to Australia, Michał Kołodziejski.

-

Relacja z charytatywnego Balu Prezesa , który odbył się w Domu Polskim SYRENA w Rowville 22 lutego 2020 r.
Całkowity dochód z imprezy przeznaczony jest na remont i wyposażenie nowo zakupionego Respite House . Gościem honorowym balu był Ambasador RP w Australii, Michał Kołodziejski.

51st Sport Festival in Albion - 51-sze Święto Sportowe w Albion

Feb 23, 2020 0:07:39

Description:

The Federation of Polish Organizations in Victoria with the Polish Club in Albion organized the 51st Sport Festival on Sunday, February 23, 2020.
The program included many attractions for adults and children, sports competitions: running, jumping, football, volleyball, etc., There was also Polish food and Polish drinks.

-

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii z Polskim Klubem w Albion zorganizowali  51-sze Święto Sportowe, w niedziele 23 lutego 2020r.
W programie bylo wiele atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, zawody sportowe: biegi, skoki, piłka nożna, siatkówka itp. Była polska kuchnia i polskie napoje.

Polish perspective of the history of World War II ... - Polska perspektywa historii II Wojny Światowej...

Feb 22, 2020 0:15:46

Description:

Interview with the director of the Museum of the World War II in Gdańsk, Dr. Karol Nawrocki, who, together with a museum delegation, visits Australia and meets representatives of Australian museums of the WW II, as well as records interviews with Polish veterans living in Australia.

-

Rozmowa z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karolem Nawrockim, który wraz z delegacją muzeum odwiedza Australię i spotyka się z przedstawicielami australijskich muzeów II Wojny Światowej, a także rejestruje wywiady z polskimi weteranami i spotyka się z Polonią.

A book of poems - 100th anniversary of the birth of Pope John Paul II - Tomik poezji w 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II

Feb 22, 2020 0:04:52

Description:

The EJK Books Publishing House in Melbourne is preparing a jubilee edition of poetry on the 100th anniversary of the birth of Pope John Paul II. Poems about Pope will collected from poets all over Australia. An unlimited age, young poets are invited, as well young people willing to join the publication of a commemoration  book.

-

Wydawnictwo Książek EJK w Melbourne przygotowuje jubileuszowe wydanie poezji w 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II. Zbierane są wiersze o tematyce związanej z Papieżem, autorstwa poetów z całej Australii. Wiek nieograniczony, zapraszani są młodzi poeci, a także młodzież chętna do przyłączenia się do wspólnego wydania pamiątkowej książki.

SBS News 21 February 2020 - Wiadomości SBS 21 lutego 2020r.

Feb 21, 2020 0:13:41

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Movie Review: 'The Gentlemen' - Recenzja filmowa: 'The Gentlemen'

Feb 20, 2020 0:05:33

Description:

Gangster comedy funny but also violent.

-

Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkotykowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z półświatkiem nie będzie jednak tak ..

Working Holiday Visa Update - Pobyt za pomoc

Feb 19, 2020 0:07:25

Description:

Backpackers who agree to volunteer in bushfire-affected areas will be able to extend their time in Australia under changes to the Working Holiday visa program.

-

Rząd federalny ogłosił wprowadzenie zmian w australijskim programie wizowym Working Holiday. Zmiany mają pomóc  w odbudowie dotkniętych pożarami miejscowości.

SBS News 19 February 2020 - Wiadomości SBS 19 lutego 2020r.

Feb 19, 2020 0:13:52

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

SBS News 17 February 2020 - Wiadomości SBS 17 lutego 2020r.

Feb 17, 2020 0:12:12

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Flood waters polluting our oceans - Ulewne deszcze zanieczyszczają nasze morze

Feb 17, 2020 0:04:49

Description:

While that rainfall brought relief from a hot, dry summer and its ensuing bushfires, there are concerns the deluge could be causing more damage to the environment.

- Chociaż opady deszczu przyniosły ulgę przyrodzie po gorącym, suchym lecie i związanym z nim pożarom buszu, istnieją obawy, że wody powodziowe zaśmiecą i zabrudzą nasze plaże i oceany.

Awarded for the Service to the Polish Culture - Odznaczona "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Feb 17, 2020 0:06:55

Description:

On February 14, 2020, the Polish Consulate in Sydney hosted a state award ceremony, one of it's recipients is Bogumiła Żongołłowicz. -

W 14 lutego 2020 w Konsulacie RP w Sydney odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, jedną z odnaczonych jest Bogumiła Żongołłowicz.

The story that kept Poles abroad together - Polonia powojenna i narracja, która pozwalała żyć

Feb 17, 2020 0:20:13

Description:

More in conversation with the Historian professor Jan Lencznarowicz from Jagiellonian University in Cracow.

-

Rozmowa z historykiem, profesorem Janem Lencznarowiczem z Uniwersytetu Jagielońskiego.

Rest in peace, soldier... - Żegnaj żołnierzu...

Feb 16, 2020 0:19:46

Description:

Zbigniew Ryszard Leman, Home Army soldier ,nom-de-guerre "Darek", participant in the Warsaw Uprising in the "Ruczaj" battalion, died on 2nd of February 2020.  "He will be remembered forever" ...tells  Zofia Musiał and Andrzej Nowak from the Pilecki Project Committee as well as Marek Kijek and Adam Klebanowski from the Association of Polish Technicians and Professionals in Australia.

-

Śp. Zbigniewa Ryszarda Lemana, żołnierza AK o pseudonimie „Darek”, uczestnika Powstania Warszawskiego z batalionu „Ruczaj”, wspominają Zofia Musiał i Andrzej Nowak z Pilecki Project Committee oraz Marek Kijek i Adam Klebanowski ze Stowarzyszenia Techników i Profesjonalistów Polskich w Australii.

SBS News 16 February 2020 - Wiadomości SBS 16 lutego 2020r.

Feb 16, 2020 0:15:21

Description:

The latest news from Australia, Poland and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze Świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Feb 15, 2020 0:06:23

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the 2 billions Polish Zloty , which the ruling party PiS, allocated to public broadcaster TVP,  instead of funding help for cancer patients, as recommended by the senate ... and the scandalous gesture of 'PiS' MP Joanna Lichocka in the parliamentary hall.
-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi,  o 2 miliardach złotych, które partia rządząca przekazała na  telewizje publiczną, zamiast pomagać chorym na raka, jak zalecił senat ... oraz o skandalicznym geście posłanki PiS Joanny Lichockiej w sali sejmowej.

160 000 dollars from Firefighters in Poland for Australia! - 160 tysięcy dolarów od strażaków w Polce dla Australii!

Feb 14, 2020 0:04:56

Description:

Polish firefighters from Poręba Spytkowska in the southern Poland collected 160,000 dollars to help the Kościuszko National Park, which had suffered in the recent fires in New South Wales. A special presentation ceremony took place at the presidential Palace in Warsaw, where the cheque for 420,000 Polish Zlotys was presented to the Australian Ambassador in Poland, Lloyd Brodrick. -

Polscy strażacy z Poręby Spytkowskiej w województwie małopolskim zebrali 160 tysięcy dolarów (420 tysięcy złotych) na pomoc dla Australjskiego Parku Narodowego Kościuszko National Park, który ucierpiał w ostatnich pożarach w Nowej Południowej Walii. Uroczystość przekazania pienięzy odbyła się w Palacu Prezydenckim w Warszawie, czek odebrał Ambasador Australii w Polsce Lloyd Brodrick.

SBS News 14 February 2020 - Wiadomości SBS 14 lutego 2020r.

Feb 14, 2020 0:13:56

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Film Review "1917" - Recenzja Filmowa "1917"

Feb 13, 2020 0:10:40

Description:

A film with shocking but realistic images showing the massacre of war ... by Ela Chylewska and Joanna Borkowska-Surucic. -

Obrazowo szokujący, pokazujący masakryczne sceny wojennej rzeczywistości...w recenzji Eli Chylewskiej i Joanny Borkowskiej-Surucic.

SBS News 12 February 2020 - Wiadomości SBS 12 lutego 2020r.

Feb 12, 2020 0:13:10

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

SBS News 10 February 2020 - Wiadomości SBS 10 lutego 2020r.

Feb 12, 2020 0:13:04

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Things to know about CGT when moving overseas - Przenosisz się do Polski? – pomyśl o podatku od wzbogacenia CGT

Feb 12, 2020 0:10:39

Description:

Those who have moved for their dream retirement to Poland and have left a home in Australia may be subject to 'an enrichment tax' CGT from July 1, 2020. About the new tax changes - a financial adviser Michał Bradt.

-

Ci, którzy przenieśli się na wymarzoną emeryturę do Polski, a pozostawili w Australii dom, od 1go lipca 2020r mogą być objęci podatkiem od wzbogacenia. Nowe zmiany podatkowe omawia doradca finansowy Michal Bradt.

South Australia - A Long Wait for the Rain - Australia Południowa czeka na deszcz

Feb 12, 2020 0:08:08

Description:

This and more by our Adelaide correspondent Rena Zurawel.

-

Oraz inne sprawy, które dotykają mieszkańców tego stanu, omawia nasza korespondentka z Adelaidy Rena Żurawel.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Australii

Feb 10, 2020 0:06:01

Description:

Decyzją Jurka Owsiaka cały dochód ze zbiórki w Australii  zostanie w Australii i będzie przeznaczony  na pomoc ofiarom straszliwych pożarów.  Do kogo trafiły Państwa pieniadze mówi Szymon Kuc, szef sydnejskiego  Sztabu  WOŚP.

Cohesion of the contemporary Europe .... - Jak być razem pomimo różnej, czasami niedobrej historii?

Feb 10, 2020 0:11:38

Description:

...in the face of the different  memory. The conversation with  historian, Jagellonian University professor Jan Lecznarowicz.

-

O utrzymaniu spójności współczesnej Europy  mówi  historyk  profesor Jan Lencznarowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 

SBS News 9 February 2020 - Wiadomości SBS 9 lutego 2020r.

Feb 9, 2020 0:11:05

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

'Order of Australia Medal' for Krystyna Cyron - Krystyna Cyroń odznaczona 'Order of Australia Medal'

Feb 9, 2020 0:13:10

Description:

OAM was awarded to Krystyna Cyron for her work for the Polish community on the 60th anniversary of the establishment of the "Order of Australia" . "I did it and I still do it because of the love for people and the willingness to give ...", says Krystyna. -

To wysokie państwowe odznaczenie przyznano Pani  Krystynie Cyroń w 60. rocznicę ustanowienia „Order of Australia” za pracę dla społeczńosci polskiej w Australii. „Robiłam to i nadal to robię z miłości do ludzi i z chęci dawania..”, mówi  Pani Krystyna.

The Latest news from Poland - Tydzień w Polsce

Feb 9, 2020 0:05:26

Description:

By our Warsaw correspondent Przemek Przybylski

-

Komentarz ostatnich wydarzeń z Polski naszego warszawskiego korespondenta Przemeka Przybylskiego.

EUROVISION 2020

Feb 7, 2020 0:04:57

Description:

Jutro, w sobotę 8 lutego o godzinie 8.30 telewizja  SBS  i SBS On Demand pokaże 10 najlepszych kandydatów na konkurs  a widzowie  i  jury  zdecydują  kto powinien reprezentowac Australię na konkursie Eurowizji w maju w Holandii.

SBS News 7 February 2020 - Wiadomości SBS, 7 lutego 2020r.

Feb 7, 2020 0:13:50

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Why is social cohesion important? - Dlaczego spójnośc społeczenstwa jest ważna?

Feb 6, 2020 0:08:40

Description:

The 3rd Conference titled ‘The Way Forward’ will bring together Australian and international delegates to consider the broad range of challenges to social cohesion.

-

Czy w społeczeństwie, którego członkowie pochodzą z różnych kultur, mówią w domu róznymi językami, mają inne tradycje, inne zasady czy nawet  normy i wartości wynikające  z różnych religiii   taka spójnosc jest możliwa ?    To główny temat konferencji, która zorganizował profesor Seweryn Ozdowski.

Recenzja filmowa: ‘ Koty’ - Recenzja filmowa: ‘ Koty’

Feb 6, 2020 0:06:35

Description:

Cats is a most-unexpected film adaptation of Andrew Lloyd Webber's beloved smash musical.

-

Niedobra adaptacja  legendarnego musicalu. Dlaczego? Posłuchajcie  sami.

Horoscop 2020: Sagittarius - Horoskop 2020: Strzelec

Feb 6, 2020 0:12:41

Description:

In 2020, Sagittarius will be in the right place to use its potential wisely.

-

W roku 2020 Strzelec znajdzie się w odpowiednim miejscu, by mądrze wykorzystać swój potencjał. Więcej w prognozie Bogny Wernichowskiej.

The Future of the Polish Club in Ashfield - Jaka będzie przyszłość Klubu Polskiego w Ashfield?

Feb 5, 2020 0:18:20

Description:

The project of architect Klaudiusz Łania is a proposal to expand the club, which was created independently and as an alternative to the project proposed by the current management of the club.

SBS is an independent public media organisation. We are committed to providing balanced and impartial information, including a range of diverse views on all issues. We do not endorse one view over another.SBS Polish is bound by the SBS Codes of Practice and Editorial guidelines, to ensure balance and accuracy in our content.

-

Projekt architekta Klaudiusza Łanii jest propozycją rozbudowy klubu, która powstała niezależnie i jako alternatywa do projektu proponowanego przez obecny zarząd klubu.

 

 

News 5 February 2020 - Wiadomości SBS, 5 luty 2020r.

Feb 5, 2020 0:13:37

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The Latest from Western Australia - Korespondencja z Zachodniej Australii

Feb 5, 2020 0:06:54

Description:

Among others about the largest birds in the world that have ruled over the city.

 

-

Między innymi o największych ptakach świata które zapanowały nad miastem.

World is 'dangerously unprepared for global pandemic': WHO - Coraz więcej zachorowań

Feb 5, 2020 0:08:10

Description:

The World Health Organisation says a new system is needed for fighting virus outbreaks, warning the world is "dangerously unprepared for a global pandemic."

-

Koronawirus, który powstał w Chinach nadal rozprzestrzenia się w Chinach i poza nimi.  Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia koronawirusa stanowi obecnie  globalne zagrożenie. 

Australian Open - Novak Djoković zwycięzcą! - Australian Open 2020 FINAL

Feb 3, 2020 0:11:21

Description:

Serb Novak Djoković wygrał tenisowy, wielkoszlemowy Australian Open. W finale pokonał Austriaka Dominika Thiema 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. To ósmy tytuł serbskiego tenisisty w Melbourne i 17. wielkoszlemowy tryumf w karierze.

-

Novak Djokovic has defeated Dominic Thiem [[teem]] in a 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 thriller to clinch an eighth Australian Open crown and reclaim the world number one ranking.


SBS News 3 February 2020 - Wiadomości SBS 3 lutego 2020r.

Feb 3, 2020 0:12:25

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

SBS News 2 February 2020 - Wiadomości SBS 2 lutego 2020r.

Feb 2, 2020 0:15:33

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Australian Open ... Grand Slam trophy to Sofia Kenin - Australian Open...Puchar Pań wreczony!

Feb 2, 2020 0:12:35

Description:

Piotr Haczek summarizes the final days of the Australian Open tennis tournament in Melbourne.

Young Polish tennis player Weronika Baszak, lost in the junior's final of the AO tournament.

-

Piotr Haczek podsumowuje ostatnie dni wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne.

Młoda polska tenisistka Weronika Baszak, przegrywa w finale juniorów AO

Carmen at the Sydney Opera House - Carmen w Operze Sydnejskiej

Jan 31, 2020 0:10:13

Description:

The role of Toreador, the handsome and brave Escamillo, is played by Polish bass - baritone Lukasz Golinski.

-

W roli Toreadora,   przystojnego i  odważnego Escamillo występuje polski bas - baryton Lukasz Golinski.

SBS News 31 January 2020 - Wiadomości SBS 31 stycznia 2020r.

Jan 31, 2020 0:13:27

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

'Mam Teatr' in Australia - 'Mam Teatr' w Australii

Jan 31, 2020 0:09:36

Description:

Marzanna Graff and Aleksander Mikołajczak, actors of the goup "Mam Teatr",  presenting in Australia three shows: two comedies and one drama.

-

Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak, aktorzy teatru „Mam teatr”, para aktorska znana australijskiej Polonii, ponownie odwiedzi swoich widzów na antypodach, tym razem przedstawiając dwie komedie i jeden dramat.

Australian Open ... who will play in the final? - Australian Open...kto zagra w finale ?

Jan 31, 2020 0:10:13

Description:

Piotr Haczek summarizes the final days of the Australian Open tournament in Melbourne.

-

Piotr Haczek podsumowuje rozgrywki finałowych dni wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne.

SBS News 29 January 2020 - Wiadomości SBS 29 stycznia 2020r.

Jan 29, 2020 0:15:23

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Bushfire Smoke Could Be Fatal - Zanieczyszczone powietrze i nasze serce

Jan 29, 2020 0:06:04

Description:

 Exposure to poor quality air increases the likelihood of a heart attack.

-

Australijscy naukowcy ostrzegają: narażenie na dym z pożarów buszu może być śmiertelne, nawet dla osób, ktore nie maja problemów z oddychaniem.

Australian Open, second week of the tournament - Australian Open, drugi tydzień turnieju

Jan 29, 2020 0:10:32

Description:

Piotr Haczek summarizes two days of the second week of the Australian Open tournament  in Melbourne.

-

Piotr Haczek podsumowuje kolejne dni drugiego tygodnia wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne.

Competition "Być Polakiem" - Konkurs "Być Polakiem"

Jan 28, 2020 0:10:52

Description:

It is worth participating in this competition, says educator Marianna Łacek.

-

Dlaczego warto wziąć udział w tym konkursie, mówi pedagog Marianna Łacek.

SBS News 27 January 2020 - Wiadomości SBS 27 stycznia 2020r.

Jan 27, 2020 0:11:53

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Australian Open 2020 - Australian Open 2020

Jan 27, 2020 0:05:42

Description:

Czego można  oczekiwać po meczu dwóch nielubiących się rywali Rafaela Nadala z Nickiem  Kyrgiosem. Relacja Piotra  Haczka

-

Czego można oczekiwać po meczu dwóch nielubiących się rywali Rafaela Nadala z Nickiem Kyrgiosem. Relacja Piotra  Haczka.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 27, 2020 0:04:51

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the new purchase of Polish Airlines 'LOT' and a resourceful student from Krakow.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi o jaccuzi w pokoju akademickim i nowym zakupie  polskich linii  lotniczych ‘LOT’.

Order Australii 2020 - Order Australii 2020

Jan 27, 2020 0:07:51

Description:

For  Irena Zdanowicz for service to the visual arts as a curator.

-

Dla kurator Ireny Zdanowicz za wkład w rozwój sztuki. Gratulujemy!

'Nothing to Prove' - Polskie drogi czasem prowadza na antypody....

Jan 27, 2020 0:13:25

Description:

We present jazzman pianist Michal Martyniuk. 

-

Przedstawiamy Michała Martyniuka, pianistę ze Szczecina i z Auckland.

'My country'... in Polish - 'My country'... po polsku

Jan 26, 2020 0:08:37

Description:

Anna Sadurska talks with Ela Chylewska about the translation of the poem "My Country" by Dorothea Mackellar . Ela translated this famous Australian poem into Polish language.

-

Anna Sadurska rozmawia z Elą Chylewską o wierszu Dorothea Mackellar „My country”. Ela przetłumaczyła ten znany australijski wiersz na język polski.

Australia ... why do we love this country? - Australia...dlaczego kochamy ten kraj?

Jan 26, 2020 0:07:11

Description:

What Australian citizenship means to us, how we live in the second homeland, how we describe our Australia.

-

Co oznacza dla nas obywatelstwo australijskie, jak żyje się nam w drugiej ojczyźnie, jak opisujemy naszą Australię.

Australian Open, tournament week has passed ... - Australian Open, tydzień turnieju minał...

Jan 26, 2020 0:10:03

Description:

Piotr Haczek sums up the first week of the Australian Open in Melbourne. Piotr also share his opinion: what Australian citizenship means to him...

-

Piotr Haczek sumuje pierwszy tydzień wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Piotr mówi również, co oznacza dla niego obywatelstwo australijskie.

Australian Open, day 5 of the tournament - Australian Open, 5 dzień turnieju

Jan 24, 2020 0:09:34

Description:

Piotr Haczek reports on the 5th day of the Grand Slam tournament Australian Open in Melbourne. Iga Świątek impresses ... Hubert Hurkacz loses.

-

Piotr Haczek relacjonuje z 5 dnia wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Iga Świątek zachwyca...Hubert Hurkacz przegrywa.

SBS News 26 January 2020 - Wiadomości SBS 26 stycznia 2020r.

Jan 24, 2020 0:13:42

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Year of the Rat 2020 - Chiński Nowy Rok 2020

Jan 24, 2020 0:05:22

Description:

In Chinese culture, people born in a Rat year are thought to be wealthy and prosperous. The Chinese customs and symbols explains Li Li Zhou, Mandarin Program Executive Producer.

-

Nowy Rok chiński 2020 przypada 25 stycznia 2020 r. Będzie to rok Szczura. O zwyczajach I symbolice mówi Li Li Zhou  Executive Producer programu Mandarynskiego SBS.

 

Michal Martyniuk Trio - Live at Foundry 616 Sydney - Koncert Michała Martyniuka w Sydney

Jan 24, 2020 0:03:36

Description:

We wtorek w klubie jazzowym Foundry 616  w  Sydney, 616 Harrris St, grać będzie polsko- nowozeladzki  jazzman, pianista i kompozytor Michał Martyniuk.

-

We wtorek w klubie jazzowym Foundry 616 w Sydney, 616 Harrris St, grać będzie polsko- nowozeladzki jazzman,  pianista  i  kompozytor Michał Martyniuk.

Recenzja filmowa: 'Portret kobiety w ogniu'

Jan 23, 2020 0:05:01

Description:

„Portret kobiety w ogniu” opowiada o oszustwie, z którego rodzi się miłość. Film  podbił serca publiczności festiwalu w Cannes i uwiódł jurorów, którzy nagrodzili go za scenariusz.

Ania Massetti concert - Koncert Ani Massetti

Jan 23, 2020 0:15:27

Description:

Anna Masetti, pianist, composer and teacher, invites us to her extraordinary concert, which will take place on Tuesday, January 28, at the Tempo Rubato club in Brunswick (Melbourne).

-

Anna Masetti, pianistka, kompozytorka i pedagog, zaprasza nas na niezwykły koncert, który odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2020 r. w klubie 'Tempo Rubato' w Brunswick (Melbourne).

Horoscop 2020: Scorpio - Horoskop 2020: Skorpion

Jan 23, 2020 0:08:55

Description:

Unlock intuitive, creative solutions to problems your intellect alone has failed to crack.

-

Prognoza  Bogny Wernichowskiej.

News 22 January 2020 - Wiadomości SBS 22 stycznia 2020r.

Jan 22, 2020 0:12:38

Description:

The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Horoscope for 2020 - Libra - Horoskop na 2020 rok - Waga

Jan 22, 2020 0:09:52

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today the year ahead for Libra ...

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020. Dziś Waga ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Królewska Komisja - Aged Care - Królewska Komisja - Aged Care

Jan 22, 2020 0:12:58

Description:

The Royal Commission issued a report which alerts the government of an inadequate Aged Care system in Australia. Financial expert Michał Brandt talks about problems in the system and the recommendations of the commission.

-

Królewska Komisja, która wydała raport o opiece nad osobami starszymi alarmuje o kulejącym systemie Aged Carew Australii. O problemach w sytemie i zaleceniach komisji mówi doradca finansowy Michał Brandt.

Australian Open - 3 day - Australian Open - 3 dzień turnieju

Jan 22, 2020 0:11:08

Description:

Report from the 3rd day of the Grand Slam tournament - joy for Hurkacz and Świątek, sadness for Linette ... by Piotr Haczek.

-

Relacja z 3.dnia wielkoszlemowego turnieju - radość dla Hurkacza i Świątek, smutek dla Linette....relacjonuje Piotr Haczek. 

News 20 January 2020 - Wiadomości SBS 20 stycznia 2020r

Jan 20, 2020 0:15:04

Description:

The latest news from Australia and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Australian Open 2020 - Australian Open 2020

Jan 20, 2020 0:11:51

Description:

Grand Slam's first tennis tournament of the year. Piotr Haczek talks about favorites and money.

-

Wstęp do pierwszego wielkoszlemowego turnieju tennisowego roku.  Piotr Haczek mówi o faworytach  i  pieniądzach.

Horoscope 2020: Virgo - Horoskop 2020: Panna

Jan 20, 2020 0:11:05

Description:

2020 is a good time for a career and  promotion.

-

2020 rok to dobry czas dla kariery, awansu i umocnienia pozycji. 

News 19 January 2020 - Wiadomości SBS 19 stycznia 2020r.

Jan 19, 2020 0:13:35

Description:

The latest news from Australia and the world from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Horoscope for 2020: Leo - Horoskop 2020: Lew

Jan 18, 2020 0:12:13

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Leo ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020. Dziś Lew ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 18, 2020 0:05:26

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the scandal in the Central Anti-Corruption Bureau ... an office employee committed the theft of money.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o skandalu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ... pracowniczka biura dopusciła się kradzieży pieniędzy.

Groats - nutritional values, types and healing properties ... - Kasze - wartości odżywcze, rodzaje i właściwości lecznicze ...

Jan 17, 2020 0:08:25

Description:

What is the difference between buckwheat, corn, couscous, millet, semolina and barley? says Dr Maria Rosiak.

-

Czym różnia się gatunki kaszy, gryczana, kukurydziana, kuskus, jaglana, manna i jęczmienna?  mówi  dr Maria Rosiak.  

What is Australia doing to tackle climat change ? - Kryzys klimatyczny?

Jan 17, 2020 0:06:14

Description:

Not much, says 79 percent Australians  in the recent poll.

-

Dla większości australijczyków, tak i to wymagający natychmiastowego działania. Dla niektórych polityków i mediów, nie.

Horoscope 2020: Cancer - Horoskop 2020: Rak

Jan 17, 2020 0:11:33

Description:

 Be ready for changes.

-

Oddech dla wielu. Dla innych zmiany. 

Polish Women Come to Animal's Rescue - Polki na pomoc zwierzętom

Jan 15, 2020 0:12:38

Description:

A noble cause of two Polish women. Ula Orczykowska sews mattresses for injured and sick animals and Julita Ciesielski decided to become a rescuer for Australian natives. -

Szlachetna działalność dwóch Polek. Pani Ula Orczykowska szyje materace dla rannych lub chorych zwierzaków a Pani Julita Ciesielski zdecydowała zostać ratownikiem dla rodzimych australijskich zwierząt.

Horoscope 2020: Gemini - Horoskop 2020: Bliźnięta

Jan 15, 2020 0:12:09

Description:

A year of activity and lots of challenges.

-

Rok aktywności i mnóstwa wyzwań.

The Burning Question to the Australian Government - Palące pytanie do rządu australijskiego

Jan 13, 2020 0:07:12

Description:

How to stop the widespread destruction of property, wildlife and bushland?

-

Jak powstrzymać katastrofę ekologiczną Australii?

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 11, 2020 0:05:32

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the protest march in Warsaw. Judges and lawyers are opposing to a controversial laws that ruling party PiS wants to introduce.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie jako sprzeciw wobec kontrowersyjnych ustaw sądowych, które chce wprowadzić PiS.

100th anniversary of the birth of prof. Jerzy Zubrzycki - 100 rocznica urodzin Prof. Jerzego Zubrzyckiego

Jan 11, 2020 0:17:36

Description:

Prof. Jan Pakulski, talks about the legacy of an outstanding Pole and Australian, Jerzy Zubrzycki. Today, January 12, 2020, is the hundredth anniversary of the birth of the "father" of Australian multicultural policy.

-

Prof. Jan Pakulski wspomina wybitnego Polaka i Australijczyka, Jerzego Zubrzyckiego. Dziś, 12 stycznia 2020 r przypada setna rocznica urodzin naukowca, "ojca" australijskiej polityki wielokulturowości.

Horoscope for 2020:Taurus - Horoskop 2020: Byk

Jan 11, 2020 0:10:32

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Taurus ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020. Dziś Byk ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Movie review: Little Women - Recenzja filmowa: Little Women

Jan 10, 2020 0:07:22

Description:

It is the seventh film adaptation of the 1868 novel of the same name by Louisa May Alcott. The film received widespread critical acclaim, and was chosen by both the American Film Institute and Time magazine as one of the top ten films of 2019.

-

Siódma i  bardzo udana adaptacja powieści wydanej po amerykańskiej wojnie domowej.

In SA Kangaroo Island Fires - W Południowej Australii - pożary na Kangaroo Island

Jan 8, 2020 0:08:18

Description:

Fires raging in South Australia destroyed Kangaroo Island,  about the crisis in SA our Adelaide correspondent Rena Żurawel -

Pożary szaleją w Południowej Australii, ostatnie doszczętnie zniszczyły Kangaroo Island, o sytuacji kryzysowej w tej części Australii mówi Rena Żurawel.

Dear Australia! - writes Jurek Owsiak - Kochana Australio! - pisze Jurek Owsiak

Jan 8, 2020 0:04:37

Description:

All funds raised by the Australian staff of WOSP the Great Orchestra of Christmas Charity 'Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy' will be donated to victims of this year's fires in Australia - decided Jurek Owsiak, head of the organisation in Poland, says Szymon Kuc from the Sydney's team of WOSP. -

Wszyskie fundusze zebrane przez australijski sztab WOŚP zostaną przekazane dla ofiar i poszkodowanych w tegorocznych pożarach w Australii - zdecydował  Jurek Owsiak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce, o czym  mówi Szymon Kuc z sydneyskiego sztabu orkiestry, której final już 12 stycznia.

The Great Orchestra of Christmas Charity 2020 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020

Jan 7, 2020 0:16:42

Description:

Plays in Sydney .....  Sunday 13 January at Woodstock Community Centre (22 Church St, Burwood.

-

Gra w Sydney  w niedzielę 13 stycznia  od 11 do 17-stej, w Woodstock Community Centre (22 Church St, Burwood.   Dlaczego warto przyjść  mowią  Kasia Kapera, Karolina Rybińska,  Anna Sułkowska  i Szymon Kuc ze sztabu WOŚP w Sydney.

Horoscop 2020: Pisces - Horoskop 2020: Ryby

Jan 7, 2020 0:09:51

Description:

Prognosis for 2020 for Pisces ( 19 February - 20 March)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Ryb  (od 19 lutego do 20 marca)

What will 2020 bring us? - Co nam przyniesie 2020?

Jan 6, 2020 0:10:46

Description:

Forecasts for those born in the Aquarius sign (from January 20 to February 19)

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Wodnika (od 20 stycznia do 19 lutego)

Horoscope for 2020: Capricorn - Horoskop 2020: Koziorożec

Jan 5, 2020 0:10:32

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today about Capricorn ... "believe it or not...worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2020.  Dziś Koziorożec ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

28th Final of 'Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy' in Melbourne - 28 Finał 'Wielkej Orkiestry Świątecznej Pomocy' w Melbourne

Jan 5, 2020 0:12:18

Description:

Lucyna Bąk and Jolanta Najder from the 'Great Orchestra of Christmas Charity' in Melbourne talk about 28th Final of  'WOŚP', which will take place on Sunday, 12th of January 2020, at the Elwood Sailing Club.

-

Lucyna Bąk i Jolanta Najder ze sztabu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w Melbourne opowiadają o tym, co przygotował sztab na 28 Finał "WOŚP",  który odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia 2020 roku, w Elwood Sailing Club.

Recenzja filmowa: The Good Liar - Recenzja filmowa: The Good Liar

Jan 2, 2020 0:06:15

Description:

Thriller has been described as a game of cat and mouse, with excellent acting by Helen Mirren and Ian McKellen.

-

Treść filmu to przysłowiowa zabawa w kotka i myszkę,  zagrana przez znakomitą obsadę.

Why are you doing this? - Dlaczego Pan to robi?

Jan 1, 2020 0:14:20

Description:

Maciej Fibrych is a volunteer fireman. In the fires raging in the states of New South Wales and Victoria, 12 people were killed and five are reported missing.

-

O pracy w ochotniczej  straży pożarnej mówi  Maciej Fibrych. W pożarach, szalejących w stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria, zginęło 12 osób, a pięć uważa się za zaginione.

The Latest from Western Australia - Korespondecja z Zachodniej Australii

Jan 1, 2020 0:07:18

Description:

Paulina visited the new Polish language school  in Perth.

-

Paulina odwiedziła sobotnia szkołę języka polskiego w Perth.  Mówi także o bardzo niebezpiecznych ogniowych mrówkach.

What will bring us the New Year? - Co przyniesie nam Nowy 2020 Rok?

Jan 1, 2020 0:08:26

Description:

What is worth planning  for 2020?  The prognosis for 2020 by Polish journalist, author and astrologer Mrs Bogna Wernichowska. 

-

Co warto zaplanowac na 2020 rok?

'Maserati" on Sydney-Hobart Race - 'Maserati" w regatach Sydney-Hobart

Dec 30, 2019 0:04:58

Description:

The Polish crew of yacht Maserati, fnished 12 in the 2019 Rolex Sydney Hobart Yacht Race. Not bad, says skipper Mr Jacek Siwek.

 

-

W regatach Sydney –Hobart  polski yacht ‘Maserati’ zajął, w czasie rzeczywistym 12 miejsce. To dobry start mówi  skipper yachtu pan Jacek Siwek.

Promotion of Poland in Australia - Promocja Polski w Australii

Dec 29, 2019 0:12:10

Description:

Ambassador of Poland in Canberra, Michał Kołodziejski, sums up the year 2019 ... why do we have to promote Poland in Australia?

-

Ambasador RP w Canberze, Michał Kołodziejski podsumowuje rok 2019 ... dlaczego musimy promować Polskę w Australii?

Captain Pajkowska - Kapitan Pajkowska

Dec 29, 2019 0:09:00

Description:

Captain Joanna "Asia" Pajkowska in 2018 completed, as the first Polish female, a sailing expedition around the world solo without calling at ports and without outside help! Part 2 of the story.

-

Kapitan Joanna „Asia” Pajkowska w 2018 roku jako pierwsza polska żeglarka opłynęła dookola świat solo, bez zawijania do portów i bez pomocy z zewnątrz ! Część 2

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 28, 2019 0:06:59

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the tense situation in Polish-Russian diplomatic relations.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o napiętej sytuacji w stosunkach polsko-rosyjskich.

Captain Pajkowska - Kapitan Pajkowska

Dec 27, 2019 0:09:15

Description:

Captain Joanna "Asia" Pajkowska is taking part in the  75 Race Sydney to Hobart. She is one of the best-known sailors in Poland and one of the most experienced ocean sailors in the world. In 2018 she completed, as the first Polish female sailor, singlehanded non-stop circumnavigation.  Part 1.

-

Kapitan Joanna „Asia” Pajkowska bierze udział w 75 Regatach Sydney do Hobart. Kapitan Pajkowska Jest jednym z najbardziej znanych żeglarzy w Polsce i jednym z najbardziej doświadczonych żeglarzy oceanicznych na świecie.  W 2018 r. Jako pierwsza polska żeglarka opłynęła solo non stop  świat! Część 1.

Australian Polish Community in 2019 - Polonia Australijska rok 2019

Dec 27, 2019 0:16:20

Description:

and the plan for 2020. The conversation with the Chairman of the Council  of the Polish Organizations in Australia Malgorzata Kwiatkowska.

-

Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej pani Małgorzata Kwiatkowska podsumowuje dokonania roku 2019  i mówi  o wyzwaniach stojących przed nami w roku 2020. Najważniejszym z nich jest utrzymanie majątku Polonii.

Merry Christmas to All - Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Dec 25, 2019 0:08:36

Description:

Wishing all the listeners a happy Christmas spiritual leaders: The head of Polish Catholic Mission in Australia and NZ Fr. Tadeusz Przybylak and Jesuit priest Fr. Mariusz Han; and leaders of Polish diaspora organizations in Australia: the President of the Federation of Polish Organizations in NSW Adam Gajkowski and the President of the Federation of Polish Organizations in Victoria Marian Pawlik.   -

Życzą duchowni: Polskiej Misji Katolickiej w Australii i NZ Ks. Tadeusz Przybylak i Jezuita ks. Mariusz Han; oraz liderzy polonijnych organizacji: Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii , Marian Pawlik i Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW, Adam Gajkowski.

Sydney Hobart - Polish Crew on Maserati - Sydney Hobart - Polska ekipa wystartuje na Maserati

Dec 25, 2019 0:04:56

Description:

Skipper Jacek Siwek with the Polish crew will sail tomorrow, on December 26 from Sydney in Sydney-Hobart yacht race on Maserati No. 55. -

Skipper Jacek Siwek z polska załoga wypłyną jutro 26 grudnia z Sydney w regatach Sydney-Hobart na jachcie Maserati nr55. 

Polish Joanna Pajkowska on Rogewave in Sydney-Hobart race. - Polka Joanna Pajkowska startuje w Sydney-Hobart

Dec 25, 2019 0:04:06

Description:

Jonna Pajkowska, the first Polish woman to circumnavigate the world non-stop solo, will start tomorrow, December 26 in Sydney-Hobart yacht race. She will sail as a member of the Australian crew on Rogewave No. 75. -

Joanna Pajkowska, pierwsza Polka,  która solo opłynęła świat non-stop, wystartuje jutro 26 Grudnia w regatach Sydney-Hobart. Popłynie  jako członek australijskiej załogi na jachcie Rogewave nr75.

'Debutante' - 'Debiutanka'

Dec 24, 2019 0:14:22

Description:

A short film 'The Debutante'  is about braking away from the Congregation of the Jehovah’s Witness’.  The film is by Kamila Dydyna, an Irish- Polish filmmaker based in Dublin. Her debut short film "Testimony," received multiple award nomination including Best Director at the BAFTA-qualifying Underwire Film Festival in London.  http://debutante.kamiladydyna.com/wp/polski   igg.me/at/DebutanteFilm   Part One.

 

 

-

'Debiutkanka" to kolejny krótkometrażowy film Kamili Dydyny, polsko -irlandzkiej reżyser.  Film o oderwaniu się  od wszystko kontrolujęcej religii.  Polecam rozmowę  z Panią Kamilą Dydyną  i linki: http://debutante.kamiladydyna.com/wp/polski   igg.me/at/DebutanteFilm  

Część pierwsza.

 

 

22 Kongres Polonii Adwentystycznej w Australii

Dec 23, 2019 0:04:48

Description:

Kongres odbędzie się w w Melbourne w dniach 26-28 grudnia br. Więcej  informacji podaje Pastor Roman Chalupka.

SAMOTNE ŚWIĘTA

Dec 22, 2019 0:11:51

Description:

Co zrobić, gdy nie masz z kim spędzić ... Rozmowa z psychologiem, psychoterapeuta panem Krzysztofem Bakalarzem.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 21, 2019 0:04:51

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the controversial law on the judiciary system and the Supreme Court.

-

Przemek Przybylski w cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o kontrowersyjnej ustawie o sądownictwie i Sądzie Najwyższym.

Children sing carols - Dzieci śpiewają kolędy

Dec 20, 2019 0:07:42

Description:

At the end of the year at the Edmund Strzelecki's Polish school in Endeavor Hills (Melbourne) we could sing a carols with the Children's Choir under the direction of Magdalena Biadała-Sahingoez.

-

Na zakończenie roku w polskiej szkole im. Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills (Melbourne) zaśpiewał Chór Dzieciecy pod kierunkiem Magdaleny Biadały-Sahingoez.

Świąteczny stres – jak sobie z nim radzić?

Dec 20, 2019 0:06:45

Description:

Mówi psycholog, psychoterapeuta Krzysztof Bakalarz.

Studying Polish in High School in Australia - Nauka j.polskiego w Australii w szkole średniej

Dec 18, 2019 0:38:56

Description:

Languages among them Polish, are important subjects in High School and later valuable points for the HSC.  Marianna Łacek, Polish teacher and educator, explains how to enrol to study Polish at Saturday School or by correspondence, and why it is important for children to undertake the study of languages.

-

Zapisz swoje dziecko na j.polski w szkole średniej już teraz. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego i pedagog Pani Marianna Łacek wyjaśnia jak się zapisać do szkoły, jak uczyć się korespondencyjnie, dlaczego dzieci powinny uczyć się polskiego i dlaczego jest to ważny przedmiot na australijskiej maturze.

Drought in South Australia - W Południowej Australii susza

Dec 18, 2019 0:07:50

Description:

South Australia suffers from drought ... the problem is badly affecting the state's agriculture.

-

Południowa Australia cierpi z powodu suszy..problem mocno dotyka rolnictwo.

New Jesuit on a mission in Melbourne - Nowy Jezuita na misji w Melbourne

Dec 15, 2019 0:12:18

Description:

Jesuit, Father Mariusz Han, who started working on a mission in Melbourne a few months ago, shares his insights on the United States, where he studied and worked for many years.

-

Jezuita, ks. Mariusz Han, który kilka miesięcy temu rozpoczął pracę na misji w Melbourne, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował i pracował przez wiele lat.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 14, 2019 0:06:55

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about Olga Tokarczuk receiving the Nobel Prize in Literature.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o odebraniu przez Olgę Tokarczuk literackiej nagrody Nobla.

Healthy, tasty groats - Zdrowa, smaczna kasza

Dec 13, 2019 0:08:06

Description:

Anna Sadurska talks with dr Maria Rosiak about the nutritional value of groats, which are very popular in Polish cuisine ... today about the types of groats and why there are healthy.

-

Rozmowa Anny Sadurskiej z dr Marią Rosiak o wartościach odżywczych kaszy, która jest popularna w polskiej kuchni ... dziś o tym, jakie są rodzaje kaszy i dlaczego jest zdrowa.

Theater review: 'A Respectable Wedding' - Recenzja teatralna: 'A Respectable Wedding'

Dec 13, 2019 0:05:59

Description:

'A Respectable Wedding' is a one act play by the German playwright Bertolt Brecht. Like Brecht's other early works, this play is seen as a critique of bourgeois society.

The play was produced at NIDA in Sydney.

-

'A Respectable Wedding' to jednoaktówka niemieckiego dramaturga Bertolta Brechta. Podobnie jak inne wczesne prace Brechta, ta sztuka jest postrzegana jako krytyka burżuazyjnego społeczeństwa.

Spektakl wystawiono w NIDA, w Sydney.

38th anniversary of the Martial Law in Poland - 38. rocznica Stanu Wojennego w Polsce

Dec 13, 2019 0:08:26

Description:

Adam Gajkowski, President of the Federation of Polish Organizations in the NSW, talks about difficult period of martial law in Poland and its consequences.

-

Adam Gajkowski, Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW wspomina trudny okres stanu wojennego w Polsce i tego konsekwencje .

Studying Polish in Australia in High School - Nauka j.polskiego w Australii w szkole średniej

Dec 11, 2019 0:13:52

Description:

How to enroll your child to study Polish in high school? Learning a language at this level is free. Marianna Łacek, a long-time Polish teacher and educator, explains how to sign up.

-

Zapisz swoje dziecko na j.polski w szkole średniej już teraz. Nauka na tym poziomie jest bezpłatna.  Wieloletnia nauczycielka języka polskiego i pedagog Pani Marianna Łacek tłumaczy jak się zapisać.

 

Exhibition of Works by Halina Donarska - Wystawa malarstwa Haliny Donarskiej

Dec 11, 2019 0:05:37

Description:

The West Winds Community Center in Woodbridge, Tasmania, is showing an exhibition of paintings by Halina Donarska. Before she devoted herself to painting she was a photographer. She died on August 23. She was 88 years old. In 2011, Bogumiła Żongołłowicz interviewed Halina Donarska. Tomorrow Thursday, December 12, 2019, is the last day to see the exhibition. -

Do czwartku (do jutra, 12 grudnia 2019) w West Winds Community Centre  w Woodbridge na Tasmanii trwa wystawa prac malarskich Haliny Donarskiej. Artystka zanim całkowicie poświęciła się malarstwu, zajmowała się zawodowo fotografią. Zmarła 23 sierpnia. Miała 88 lat. Wywiad z Haliną Donarską przeprowadziła w 2011 roku Bogumiła Żongołłowicz.

Annual Polish Festival in Sydney - Doroczny Polski Festiwal w Sydney

Dec 9, 2019 0:20:25

Description:

Over 2,000 people came to the 5th annual Polish Festival in Sydney. At the festival, which was hosted by the Polonia Sports Club in Plumpton, sydneysiders  could visit various Polish stands, try Polish cuisine, and enjoy many stage performances of Polish artists, young talents and the Polish folk dance groups. -

W północno-zachodniej części Sydney odbył się 5ty doroczny Polski Festiwal. Do Klubu Sportowego Polonia w Plumpton przybyło ponad 2 tysiące osób. Na festiwalu można było odwiedzić różnorodne polskie stoiska, spróbować wyrobów polskiej kuchni, a także obejrzeć wytępy polskich artystów, młodych talentów i polskich zespołów folklorystycznych.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 7, 2019 0:05:16

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about the visit of German Chancellor Angela Merkel to the former German Auschwitz extermination camp.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi, między innymi, o wizycie Kanclerz Niemiec, Angeli Merkel w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz.

Polish spices and herbs: dill and parsley - Polskie przyprawy i zioła: koper i pietruszka

Dec 6, 2019 0:08:22

Description:

Anna Sadurska in the series of talks with Dr Maria Rosiak examine the nutritional and healing values of Polish spices. Today about dill and parsley.

-

Polskie przyprawy i zioła. Anna Sadurska prowadzi serię rozmów z dr Marią Rosiak na temat wartości odżywczych i leczniczych polskich przypraw. Dziś o koperku i pietruszce.

Movie review: 'Knives out' - Recenzja filmu: 'Knives out'

Dec 5, 2019 0:05:37

Description:

The rich crime story writer is found by a housekeeper with a slit throat in his own bed. Police suspect suicide, but a talented detective gets an anonymous task to investigate this case.

-

Bogaty autor kryminałów zostaje znaleziony przez gosposię z poderżniętym gardłem we własnym łóżku. Policja podejrzewa samobójstwo, ale utalentowany detektyw dostaje anonimowe zlecenie, aby zbadać dokładnie tę sprawę...

How to invest ? - Jak inwestować ?

Dec 4, 2019 0:09:36

Description:

Financial adviser Michał Brandt explains what to consider during the investment.

This is the first part of the conversation with an expert.

-

Doradca finansowy Michał Brandt wyjaśnia, co należy wziąć pod uwagę podczas inwestycji.

To pierwsza część rozmowy z ekspertem.

VIVA: Getting married again - VIVA: Małżeństwo bis

Dec 4, 2019 0:08:05

Description:

It’s a common portrait of modern family life with the last census showing that about a fifth of Australians had been married before.

Whether you feel ready or not to try the knot again, there are complexities that come with age.

-

Plusy i minusy zawierania małżeństwa i budowania rodziny patchworkowej w starszym wieku.

'Independence Run' in Sydney - 'Bieg Niepodległości' w Sydney

Dec 2, 2019 0:09:04

Description:

Vice President of the 'Polonia' Sports Club in Plumpton, Jacek Lisowski, talks about preparations for the next 'Independence Run', which will take place during the Polish Festival on Sunday, December 8 in Plumpton.

-

Wiceprezes Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, Jacek Lisowski opowiada o przygotowaniach do kolejnego Biegu Niepodległości, który odbędzie się podczas Festiwalu Polskiego w niedzielę, 8 grudnia, w Plumpton.

The global boom of new museums - Globalny boom nowych muzeów

Dec 2, 2019 0:08:12

Description:

Dr Katarzyna Jagodzinska from the Jagiellonian University in Krakow, talks about modern trends in museums and about growing number of new museums in Poland ...Today about 'Mona' in Hobart.

-

Dr Katarzyna Jagodzińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiada o współczesnych trendach w muzeach i rosnącej liczbie nowych muzeów w Polsce.... Dzisiaj o „Mona” w Hobart.

Made my dreams true.. - Spełnienie marzeń...

Dec 1, 2019 0:09:21

Description:

Adam Kotleszka, sports journalist, well-known football matches commentator on Eurosport talks about behind-the-scenes aspects of radio and television commentaries and his passion for Australia .

-

Adam Kotleszka, dziennikarz sportowy, znany komentator meczów piłki nożnej, w telewizji Eurosport opowiada o zakulisowych aspektach komentarzy radiowych i telewizyjnych oraz o swojej pasji do Australii.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 30, 2019 0:07:42

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland, talks about pressure on the Head of the Supreme Audit Office, Marian Banas, to step down.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi o naciskach na szefa NIK, Mariana Banasia, aby ustąpił ze stanowiska.

Speak My Language: Dementia - early stages - Speak My Language: Demencja - wczesne objawy

Nov 29, 2019 0:18:15

Description:

Lidia Witko and Bożena Iwanowska, CEO of 'Polcare' in Oakleigh explain what are the types of dementia and what are the first symptoms. This is another conversation in the "Speak My Language" series about helping the elderly in Australia.

-

Lidia Witko i Bożena Iwanowska, Dyrektor Biura Opieki Społecznej 'Polcare' w Oakleigh tłumaczą jakie są rodzaje demencji i jakie są pierwsze objawy. To kolejna rozmowa z serii „Speak My Language” o pomocy osobom starszym w Australii.

Film review: 'Judy' - Recenzja filmowa: 'Judy'

Nov 29, 2019 0:07:03

Description:

Thirty years after she starred in The Wizard of Oz, very popular actress and singer Judy Garland arrives in London to perform at the 'Talk of the Town' nightclub ... a film about the difficult life of a famous actress.

-

Trzydzieści lat po tym, jak zagrała w „The Wizard of Oz”, ciesząca się ogromną popularnością aktorka i piosenkarka Judy Garland przybywa do Londynu, na  występy w klubie nocnym Talk of the Town...film o trudnym i niewdzięcznym życiu znanej aktorki.

10th International Drawing Biennale in Melbourne - 10. Międzynarodowe Biennale Rysunku w Melbourne

Nov 29, 2019 0:07:27

Description:

Jerzy Glac, curator of the exhibition at the 10th International Drawing Biennale, tells what works the Polish Art Foundation will present at the Victorian Artists Society Gallery in Melbourne.

-

Jerzy Glac, kurator wystawy 10. Międzynarodowego Biennale Rysunku, opowiada jakie prace zaprezentuje  Polska Fundacja Artystyczna w Victorian Artists Society Gallery w Melbourne.

Viva: Starting your own business at 60 - Własny biznes po sześćdziesiątce

Nov 27, 2019 0:07:11

Description:

There’s a common perception that we are less likely to take risks as we get older.

Yet, research found that baby-boomers are the fastest growing entrepreneurship cohort anywhere in the world with the trend likely to increase as the population ages. 

-

Istnieje powszechne przekonanie, że z wiekiem jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzyka.
Tymczasem badania wskazują na coś przeciwnego: osoby w wieku 50 – 65 lat są jedną z najbardziej prężnych grup jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą.

A devastating storm in Sydney - Niszczycielska burza w Sydney

Nov 27, 2019 0:08:06

Description:

Wild winds exceeding 90 km / h led to power line failures ... a devastating storm on a Tuesday afternoon in Sydney has brought down dozens of trees and cut power to tens of thousands of homes . Ausgrid reported that 47,000 homes had been out of electricity since 2:00 PM. Damage removal is underway.

The house of our colleague, Dorota Banasiak, was at the epicenter of this storm ...

-

Szalone wiatry przekraczające 90 km/godz. doprowadziły do awarii linii energetycznych.... burza we wtorkowe popołudnie w Sydney zniszczyła dziesiątki drzew i pozbawiła prądu dziesiątki tysięcy domów . Ausgrid poinformował, że 47 tys domów było bez prądu od godziny 14.00 .Trwa akcja usuwania szkód.

Dom naszej koleżanki redakcyjnej, Doroty Banasiak, był w epicentrum tej burzy...

Bravery and Modesty of Our Heroes - Nasi bohaterzy w walce z żywiolem

Nov 25, 2019 0:06:02

Description:

"I don't feel like a hero - I just want to help others," says Maciek Fibrich, a volunteer firefighter from Sydney. -

"Nie czuję się bohaterem - poprostu chcę pomagać innym", mówi Maciek Fibrich strażak ochotnik z Sydney.

Daily Job - to Fight the Fire - Z ogniem walczą każdego dnia

Nov 25, 2019 0:10:59

Description:

Firemen - save lives, protect us, our animals, our homes and property. Maciek Fibrich talks about his work as a volunteer firefighter. -

To oni – strażacy - ratują życie, chronią nas, zwierzęta, nasze domy i mienie. Maciek Fibrich opowiada o swojej pracy w Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Recenzja filmowa: 'Last Christmas'

Nov 24, 2019 0:06:00

Description:

Nic nie idzie po myśli młodej Kate, sfrustrowanej mieszkanki Londynu, która pracuje jako 'elf' w sklepie z dekoracjami bożonarodzeniowymi  . Ale wkrótce sytuacja zmienia się na lepsze, gdy poznaje Toma ...

'Polish Ancestors' Foundation at the Polish Festival in Melbourne - Fundacja 'Polscy Przodkowie' na Polskim Festiwalu w Melbourne

Nov 23, 2019 0:04:07

Description:

Krzysztof Skowroński from the 'Polish Ancestors' Foundation talks about promoting Poland and its multicultural heritage and about meetings with Australian Poles living in Melbourne. The foundation can help Australians to find their Polish roots in the country of their ancestors.

-

Krzysztof Skowroński z Fundacji „Polscy przodkowie” opowiada o promocji Polski i jej wielokulturowego dziedzictwa oraz o spotkaniach z Polonią w Australii. Fundacja może pomóc Australijczykom polskiego pochodzenia odnaleźć swoje korzenie w Polsce.

Speak My Language: Planning for the Future - Speak My Language: Planowanie na przyszłość

Nov 23, 2019 0:09:28

Description:

Janina Dytman and Bożena Iwanowska, CEO of the 'Polcare', Polish Community Services in Oakleigh explain how important is planning for the future is and how to manage a power of attorney or write a will. This is another conversation in the "Speak My Language" series about helping the elderly in Australia.

-

Janina Dytman i Bożena Iwanowska, Dyrektor Biura Opieki Społecznej 'Polcare' w Oakleigh tłumaczą jak ważne jest planowanie na przyszłość oraz jak zarządzać pełnomocnictwem lub napisać testament. To kolejna rozmowa z serii „Speak My Language” o pomocy osobom starszym w Australii.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 23, 2019 0:05:03

Description:

Przemek Przybylski in his weekly report from Poland talks of another scandal in the Polish parliament during the vote on the approval of members of the National Council of the Judiciary.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi o kolejnym skandalu w polskim sejmie podczas głosowania w sprawie zatwierdzenia członków Krajowej Rady Sądownictwa.

The 7th Polish Film Festival in Australia ... starts today in Melbourne - 7 Festiwal Polskich Filmów w Australii ...startuje dzisiaj w Melbourne

Nov 22, 2019 0:08:50

Description:

The film screening begins today, Friday, November 22, with 'Mr Jones' by Agnieszka Holland.

What else will we see during the festival? ... this is the second part of the interview with the organizers.

-

Pokaz filmów rozpoczyna się dzisiaj, w piątek, 22 listopada filmem 'Mr Jones' w reż. Agnieszki Holland.

Co jeszcze zobaczymy podczas festiwalu?...oto druga część rozmowy z organizatorami.

What to consider when it comes to downsizing? - Viva - plusy i minusy przeprowadzki do mniejszego domu

Nov 20, 2019 0:09:04

Description:

Downsizing can be both physically and emotional draining. It’s often hard to let go of the memories and the home you’ve created over a life-time. So, what do you need to consider before making the decision? 

-

Przeprowadzka do mniejszego domu jest trudna zarówno pod względem fizycznym jak i emocjonalnym.

Są jednak sposoby na to, żeby ten proces ułatwić i załagodzić.

Things to Know About Your Money When 'Downsizing' - Downsizing - kiedy zamieniamy dom na mniejszy

Nov 20, 2019 0:14:15

Description:

Financial adviser Michał Brandt explains the benefits of  'downsizing' through using your superannuation funds. -

Doradca  finansowy Michał Brandt wyjaśnia korzystne tajniki systemu 'downsizing' w ramach systemu funduszy emerytalnych 'superannuation'.

History of Poland - similarities of old and new age politics - Historia Polski – podobieństwa dawnej i współczesnej polityki

Nov 18, 2019 0:10:43

Description:

Michael Morys-Twarowski, lawyer and americanist, doctor of history, author of historical bestsellers: "Polish Gods of War" and "Polish Empire", in his latest book "Rampart of Civilization" "Przedmurze Civilizacji" writes about the old age political strategies of the Polish royals. -

Michael Morys-Twarowski, prawnik i amerykanista, doktor historii, autor historycznych bestsellerów, takich jak „Polscy bogowie wojny” i „Polskie imperium”, w swojej ostatniej książce „Przedmurze Cywilizacji” pisze o strategiach politycznych polskich wodzów.

Re-imagining aged care in Australia - Viva - Przyszłość domów spokojnej starości

Nov 18, 2019 0:09:50

Description:

The Interim Report by the Aged Care Royal Commission reveals a substandard residential aged care sector plagued by poor care and safety standards. As Australia looks at improving the care of our ageing population, it must also consider the complex cultural needs of our multicultural seniors.

-

„Szokującą opowieść o zaniedbaniu” tak komisja Aged Care Royal Commission ocenia system opieki na osobami starszymi w Australii. Ten system musi się zmienić, a zmiany miedzy innymi powinny wziąć pod uwagę złożone potrzeby kulturowe i językowe australijskich seniorów.

Speak My Language: Carers and their families - Speak My Language: Opiekunowie oraz ich rodziny

Nov 15, 2019 0:11:44

Description:

Janina Dytman and Ewa Kiżewska from "Polcare" Community Services in Oakleigh talk about what support can be given to carers and their families. This is another conversation in the "Speak My Language" series about helping the elderly in Australia.

-

Janina Dytman i Ewa Kiżewska z Biura Usług Społecznych „Polcare” w Oakleigh mowią o tym jakie wsparcie mogą otrzymać opiekunowie oraz ich rodziny. Jest to kolejna rozmowa w cyklu  „Speak My Language”  o pomocy osobom starszym  w Australii.

7 Festiwal Polskich Filmów w Australii

Nov 15, 2019 0:10:46

Description:

Zuzanna Frydel, Robert Domański, Justyna Krzakowska, organizatorzy 7 Festiwalu Polskich Filmów w Melbourne i Sydney,  odwiedzili studio SBS,  aby opowiedzieć o programie festiwalu. Pokaz filmow rozpoczyna się  w piątek, 22 listopada.

Fire rages in NSW - Żywioł szaleje w Nowej Południowej Walii

Nov 13, 2019 0:06:37

Description:

In New South Wales alone, about 80 fires are burning. One of them exploded on Tuesday 12 Nov, in the northern suburbs of Sydney. The fire authorities issued a 'catastrophic' and highest fire rating for the city and parts of NSW. 

-

W samej Nowej Południowej Walii - pali się około 80 pożarów. Jeden z nich wybuchł na północnych przedmieściach Sydney. Straż pożarna wydała dla miasta najwyższy 'katastrofalny' 6 stopień zagrożenia pożarowego. 

To Catch a Possum - Złapać possuma to dopiero sztuka

Nov 13, 2019 0:09:21

Description:

The latest events from South Australia, by our Adelaide correspondent Rena Żurawel. -

Ostatnie wydarzenia z Południowej Australii omawia Rena Żurawel, nasza korespondentka z Adelaidy.

Early Smoke Detection System for Australia - Polski system wykrywania pożarów dla Australii

Nov 13, 2019 0:14:15

Description:

Artur Matuszczak, co-creator of Polish innovative fire detector system, which has recently been tested in the Blue Mountains in NSW, talks about its use in Australia.

-

Artur Matuszczak współtwórca innowacyjnego systemu detektorów przeciwpożarowych, które ostatnio testowano w Blue Mountains w NSW, mówi o jego zastosowaniu w Australii.

Poland - Independent Today, Once a Rampart of Civilization - Dziś Polska Niepodlegla - niegdyś przedmurze cywilizacji

Nov 11, 2019 0:12:51

Description:

Michael Morys-Twarowski, doctor of law and history, author of historical bestsellers: "Polish Gods of War" and "Polish Empire" talks about his latest book "Przedmurze Civilizacji" "Rampart of Civilization". -

Michael Morys-Twarowski, prawnik i amerykanista, doktor historii, autor historycznych bestsellerów, takich jak „Polscy bogowie wojny” i „Polskie imperium” mówi o swojej ostatniej książce „Przedmurze Cywilizacji”.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 9, 2019 0:05:39

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about a new Polish government created by Jaroslaw Kaczynski an ruling party Law and Justice ( PIS).

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Polski mówi o nowym polskim rządzie utworzonym przez Jarosława Kaczyńskiego i partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość (PIS).

See you at the Polish Festival@Fed Square! - Do zobaczenia na Polskim Festiwalu @ Fed Square!

Nov 9, 2019 0:17:07

Description:

The organizers of the 15th Polish Festival@Federation Square visited SBS to share the information about this year's jubilee festival on Sunday, November 17.

-

Organizatorzy 15. Polskiego Festiwalu @ Federation Square odwiedzili SBS, aby podzielić się informacjami o tegorocznym, jubileuszowym festiwalu w niedzielę 17 listopada.

Speak My Language: Package Care Options - Speak My Language: Pakiety Opieki w Domu (HCP)

Nov 8, 2019 0:12:49

Description:

Elizabeth Drozd, CEO of Australian Multicultural Community Services (AMCS) explains how the Home Care Packages helps older Australians to live independently at their homes.

-

Elizabeth Drozd, Dyrektorka  Australijsko Wielokulturowego Biura Usług Społecznych (AMCS) wyjaśnia, w jaki sposób pakiety opieki domowej pomagają starszym Australijczykom żyć niezależnie w ich domach.

An interesting story behind the photo ... - Ciekawa opowieść ukryta w zdjęciu ...

Nov 8, 2019 0:11:51

Description:

Meet Aldona Kmiec, an artist - photographer , whose unique work was selected to decorate the apartment renovated by two celebrities in the popular TV program.

-

Aldona Kmieć, artystka - fotografka, opowiada jak jej fotografia została wybrana do udekorowania apartamentu wyremontowanego przez dwójkę celebrytów w popularnym programie telewizyjnym 'The Block'.

The Air that Kills Us - Powietrze, które nas zabija!

Nov 6, 2019 0:13:15

Description:

Toxic smog is air pollution generated by our civilization. Inhalation of the smog micro-particles suspended in the air causes a range of serious medical conditions leading to mortality. 

- Toksyczny smog to zanieczyszczenie powietrza wytwarzane przez naszą cywilizację. Wdychanie zawieszonych w powietrzu toksycznych mikrocząstek  powoduje szereg poważnych schorzeń prowadzących do śmierci. 

The Golden Rules of Bilingualism part2 - Złote reguły dwujęzyczności cz.2

Nov 6, 2019 0:14:50

Description:

Double Power for Bilingualism is an ebook guide addressed to Polish parents living around the world. It has been coowriten by Dr Aneta Nott-Bower (United Kingdom) and Magda Szczepaniak (Australia). Magda Szczepaniak share few golden rules to teaching your child a second language, part2 

-

"Podwójna moc dla dwujęzyczności" to ebook-poradnik skierowany do rodziców polonijnych z całego świata.Jest on efektem współpracy dr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) oraz Magdy Szczepaniak (Australia), która podaje cenne wskazówki jak nauczyć dziecko drugiego języka, cz.2 

Things to Know About Your Super Beneficiaries - part2 - Twoja 'super' i beneficjenci - co należy wiedzieć? cz.2

Nov 6, 2019 0:09:25

Description:

Michal Brandt and Rafal Rogusz explain the ins and outs of superannuation insurance policies and the role of beneficiaries, part 2 

-

Doradca finansowy Michał Brandt i prawnik Rafał Rogusz wyjaśniają tajniki polis ubezpieczeniowych funduszy emerytalnych 'superannuation' i rolę beneficjentów, cz.2

Things to Know About Children and Virtual Reality - Co warto wiedzieć o dzieciach i wirtualnej rzeczywistości

Nov 4, 2019 0:07:27

Description:

The dangers of virtual world are serious, where children's access to gadgets and internet should be limited. There are , however, many educational benefits of the latest technology, says teacher Marianna Lacek.

- Zagrożenia w wirtualnym świecie są poważne dlatego dostęp dzieci do gadżetów i Internetu powinien być ograniczany. Jednak nauczycielka Marianna  Łacek podaje wiele przykładów korzyści edukacyjnych z najnowszej technologii.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 2, 2019 0:05:28

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about All Saint tradition in Poland.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Warszawy mówi o obchodach dnia Wszystkich Świętych w Polsce.

Meet us at Polish Picnic in Melbourne! - Spotkajmy się na Polskim Pikniku w Melbourne!

Nov 2, 2019 0:11:58

Description:

Lucyna Bak, moderator of the Facebook group 'Polonia Melbourne' talks about the Polish Picnic at Katani Gardens in St Kilda, Saturday, November 9 , from 2pm.

-

Lucyna Bąk, moderatorka grupy „Polonia Melbourne” na Facebooku,  zaprasza na Polski Piknik w parku Katani Gardens w St Kilda, w sobotę, 9 listopada, od 14:00.

Speak My Language: Commonwealth Home Support Programme (CHSP) - Speak My Language: Commonwealth Home Support Programme (CHSP)

Nov 2, 2019 0:10:27

Description:

Magdalena Biadala-Sahingoez, Team Leader of Social Support and Respite Programs at Australian Multicultural Community Services (AMCS) explains how The Commonwealth Home Support Programme (CHSP) helps senior Australians access entry-level support services to live independently and safely at home. 

-

Magdalena Biadala-Sahingoez, kierownik zespołu ds. Programów wsparcia społecznego w Australijsko Wielokulturowym Biurze Usług Społecznych (AMCS) wyjaśnia w jaki sposób Program Wsparcia i Pomocy w Domu (CHSP) pomaga starszym osobom uzyskać dostęp do podstawowych usług, aby móc samodzielnie i bezpiecznie mieszkać w domu.

 

The 9th International Theater Festival in Vilnius - IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Wilnie

Nov 1, 2019 0:04:53

Description:

Report from Vilnius, where Theater "Fantazja' took part in 9th International Festival of Polish Theaters.

-

Relacja z Wilna, gdzie Teatr „Fantazja” wziął udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Polskich.

The Golden Rules of Bilingualism - Złote reguły dwujęzyczności

Oct 30, 2019 0:18:21

Description:

Double Power for Bilingualism is an ebook guide addressed to Polish parents living around the world. It has been coowriten by Dr Aneta Nott-Bower (United Kingdom) and Magda Szczepaniak (Australia). Magda Szczepaniak share few golden rules to teaching your child a second language.

 

 

 

 

-

"Podwójna moc dla dwujęzyczności" to ebook-poradnik skierowany do rodziców polonijnych z całego świata.
Jest on efektem współpracy dr Anety Nott-Bower (Wielka Brytania) oraz Magdy Szczepaniak (Australia), która podaje cenne wskazówki jak nauczyć dziecko drugiego języka.

 

 

 

Things to Know About Your Super Beneficiaries - Twoje 'super' i beneficjenci - co należy wiedzieć?

Oct 30, 2019 0:15:23

Description:

Michal Brandt and Rafal Rogusz explain the ins and outs of superannuation insurace policies and the role of beneficiaries.

-

Doradca finansowy Michał Brandt i prawnik Rafał Rogusz wyjaśniają tajniki polis ubezpieczeniowych funduszy emerytalnych 'superannuation' i rolę beneficjentów.

A New Day Dawns for Uluru and Anangu - Nowy dzień dla Uluru i Anangu

Oct 30, 2019 0:04:43

Description:

Almost 90 years since Australians began scaling Uluru, the controversial climb has finally closed to the public.

The historic decision was announced two years ago, but Anangu traditional owners have called for a ban for decades.

-

Minęło prawie 90 lat odkąd Australijczycy zaczęli wchodzić na Uluru, w końcu kontrowersyjna wspinaczka została zakazana. Ta historyczna decyzja została ogłoszona dwa lata temu, ale rdzenni właściciele monolitu, lud Anangu, zabiegali o to od dziesięcioleci.

Superfoods and You - Czy super żywność oznacza super zdrowie?

Oct 30, 2019 0:08:16

Description:

You may have heard of superfoods like kale or turmeric lattes that are meant to boost your health.

Nutritionists suggest that when it comes to healthy ageing we need to have a balanced diet.

So, does eating superfoods keep us more active than other foods?

-

Super-żywność, super-jedzenie czy super-produkty to często powtarzane hasła odnoszące się do żywności, która ma być wyjątkowo bagata w wartościowe składniki odżywcze.

Jednak lekarze i dietetycy nie są do końca pewni, czy superjedzenie to rzeczywiście najlepsza i jedyna recepta na długie i zdrowe życie.

19th Vilnius International Theatre Festival - Wileński Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Oct 28, 2019 0:04:12

Description:

Theatres from around the world came to Vilnus to showcast their works in the festival.

-

Teatry z całego świata przybyły do Wilna, aby zaprezentować swoje sztuki na festiwalu.

70th Anniversary of Polish Association in Melbourne - 70 lat Związku Polaków w Melbourne

Oct 27, 2019 0:27:34

Description:

Polish Association in Melbourne celebrated its 70th anniversary. The ceremony took place on Saturday
October 19th. in Healesville near Melbourne (Victoria). There were speeches, artistic performances, dinner by the fire, a lot of talks and memories...SBS Radio also participated in the event and recorded some moments of the meeting.

 

-

Związek Polaków w Melbourne obchodził 70. rocznicę. Uroczyste spotkanie odbyło się w sobotę, 19 października w Healesville niedaleko Melbourne (Victoria). Były przemówienia, występy artystyczne, obiad przy ognisku, dużo rozmów i wspomnień ... SBS Radio również uczestniczyło w wydarzeniu i nagrywało niektóre momenty spotkania.

Weeek in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 25, 2019 0:06:52

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about a scandal in the Polish Ministry of Finance.

-

Przemek Przybylski w swojej cotygodniowej korespondencji z Warszawy mówi o kolejnym skandalu w polskim resorcie finansów.

Can you 'Waltz-a-Matilda' with Polonaise? - Yes You Can! - Czy można walcować „Waltzing Matilda” Polonezem? - czywiście, że tak

Oct 25, 2019 0:12:10

Description:

...such had proved a renowned Polish pianist visiting Sydney's SBS studios by fusing Australian and Polish music icons in one universal musical statement of his love for Australia. Stanislaw Deja, who recently performed his piano recital in Sydney, will be performing in Melbourne together with violinist Adam Piechocinski many of the most loved Polish musical pieces.  Sunday 27 October 12p.m. Polskie Sanktuarium Maryjne (Polish Marian Shrine)
8 Aberfeldie, Essendon Vic.

 

 

- ... to udowodnił znany polski pianista odwiedzający studio Radia SBS w Sydney, łącząc australijską 'Matylde' i polski Polonez w jeden uniwersalny muzyczny wyraz swojej sympatii dla Australii. Stanisław Deja, który niedawno wykonał recital fortepianowy w Sydney, wystąpi również w Melbourne wraz ze skrzypkiem Adamem Piechocińskim w koncercie utworów znanych polskich kompozytórow. Niedziela 27 października godz 12.00 Polskie Sanktuarium Maryjne  8 Aberfeldie, Essendon Vic.

 

 

New Ewa Malewicz Competition Rules - a Mistake! - Zmiana zasad konkursu Ewy Malewicz - Błędem!

Oct 23, 2019 0:16:41

Description:

A loud No, No, No! No! exclaims, on the 15th anniversary of the Ewa Malewicz Music Competition, Marianna Lacek a former and a long-standing competition organizer. She voices her critique regarding the latest change of the competition rules against the will of it's main founder Ewa Malewicz who left her money to support musically talented children and youth of Polish descent.

-

Głośne Nie, Nie, Nie! Nie! w 15. rocznicę Konkursu Muzycznego Ewy Malewicz, wypowiedziała była i wieloletnia organizatorka tego konkursu. Marianna Łacek krytycznie oceniła ostatnią zmianę zasad konkursu wbrew woli Ewy Malewicz. Fundatorki, która zostawiła swoje pieniądze na wsparcie utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

Ewa Malewicz Music Competition - 2019 - Konkurs Muzyczny Ewy Malewicz – 2019

Oct 21, 2019 0:14:59

Description:

Find out who are the winners and the finalists of this year's competition. Grzegorz Machnacki speaks of the most recent and newly restructured 7th edition of the Ewa Malewicz Competition.
-

O zwycięzcach i finalistach najnowszej, zmodyfikowanej 7. edycji Konkursu im. Ewy Malewicz mówi Grzegorz Machnacki.


Viva - What Are the Warning Signs of a Heart Attack? - Viva - Jakie są objawy zawału serca?

Oct 21, 2019 0:07:15

Description:

Do you know how healthy is your heart? It’s worth knowing the answer since coronary heart disease is the leading cause of death in Australia. A 2017 survey conducted by Heart Foundation found that one in three Australians are not aware of the typical signs of a heart attack.

-

Codziennie w Australii na zawał serca umiera 21 osób. Tymczasem jedna trzecia Australijczyków nie wie jakie są typowe objawy zawału serca.

Speak My Language: My Aged Care - Mów moim językiem: My Aged Care

Oct 20, 2019 0:21:51

Description:

Ewa Figiel, Community Engagement Advisor at Australian Multicultural Community Services (AMCS) introduce the concept of what My Aged Care system is.

Speak My Language is a series of talks aiming on informing the members of the Polish community in Australia about their options as they get older.

-

Ewa Figiel, Doradca w Sprawach Kontaktów ze Społecznością Polską w Australian Multicultural Community Services (AMCS) wyjaśnia koncept systemu My Aged Care.

'Speak My Language' to seria rozmów mających na celu poinformowanie polskiej społeczności w Australii o pomocy jak moga otrzymać w miarę starzenia się.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 19, 2019 0:06:43

Description:

Przemek Przybylski, in his weekly report from Poland , talks about the results of elections to Polish parliament.

-

Przemek Przybylski w swoim cotygodniowej korespondencji z Polski mówi o wynikach w wyborach do polskiego parlamentu.

Science versus politics - Nauka kontra polityka

Oct 18, 2019 0:08:59

Description:

Dr. Bartlomiej Kolodziejczyk, a young scientist from Melbourne, an expert in hydrogen technology, talks about  the problems governments have with implementation of environmental protection.

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, młody naukowiec z Melbourne, ekspert w dziedzinie technologii wodorowej, odpowiada na pytanie dlaczego rządy mają problem z wdrażaniem przepisow dotyczacych ochrony środowiska.

Film review: Dora and the Lost City of Gold - Recenzja filmu: Dora and the Lost City of Gold

Oct 18, 2019 0:06:26

Description:

Dora, a teenager explorer, leads her friends on an adventure to save her parents and solve the mystery behind a Lost city of Gold.

-

Dora zabiera swoich przyjaciół w podróz przygodę, aby ratować rodziców i rozwiązać tajemnicę Zaginionego Miasta Złota.

Adelaide Stands Up for Climate - Adelajda w obronie klimatu..

Oct 16, 2019 0:08:59

Description:

And more of the latest events and current affairs from South Australia, by our Adelaide correspondent Rena Zurawel.

- i więcej najnowszych wydarzeń oraz aktualności w korespondencji z Południowej Australii. 

How Chopin's Music Continues to Enchant the World? - Muzyka Chopina - niepowtarzalna i na zawsze fascynująca

Oct 16, 2019 0:17:22

Description:

Renowned Polish pianist Stanislaw Deja talks about the for ever controversial interpretation of the classics and the remarkable music of Chopin.  Stanislaw Deja will perform his only recital in Sydney "Mazurkas and more.." on Thursday 17 October at 7 pm in the Polish Club in Ashfield.

-

Światowej klasy polski pianista Stanisław Deja mówi o wiecznie kontrowersyjnej kwestii interpretacji muzyki klasycznej oraz o niepowtarzalnej i niezwykłej muzyce Chopina. Stanisław Deja, uznawany przez krytyków za jednego z wybitnych interpretarorów Chopina i Mozzarta, wykona swój jedyny w Sydney recital „Mazurki i nie tylko.." w czwartek 17 października o godz. 19.00 w Klubie Polskim w Ashfield.

Gonić swoje marzenia do samego Hollywood

Oct 14, 2019 0:16:26

Description:

Inspirująca opowieść o podążaniu za marzeniami i pasją, historia o dokonywaniu życiowych wyborów ... Andrzej Kołodziej, urodzony w Polsce malarz, dramatopisarz, autor sztuki teatralnej „The Trial of Dali”, artysta znany w Hollywood jako Andy Kolo pracuje i tworzy poza granicami Polski od ponad 40 lat.

 

Lets make a friends... - Zaprzyjaźnijmy się...

Oct 13, 2019 0:13:55

Description:

Students and teachers from primary school No. 1 in Elk (Poland), came to Australia as part of an exchange program to visit a Polish School in Rowville (Australia) . They visited also the SBS studio in Melbourne.

-

Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 1 w Ełku (Polska),  w ramach wymiany partnerskiej przyjechały do Australii, aby odwiedzić polską szkołę w Rowville (Melbourne). Obie szkoły odwiedzily studio polskiego programu SBS w Melbourne.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 12, 2019 0:04:02

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw... Today about the historical elections to Polish Parliament .

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o historycznych wyborach do sejmu i senatu RP.

"Springer" in Melbourne - 'Sprężyna' w Melbourne

Oct 11, 2019 0:12:22

Description:

Kristof Kaczmarek talks about his pruduction of "Springer" by Stefan Mrowinski. This show was prepared in Polish language for presentation in theatre in Poland and now in Australia as well.

 

 

-

Krzysztof Kaczmarek opowiada o przedstawieniu 'Sprężyna' autorstwa Stefana Mrowińskiego. Ten spektakl został przygotowany w języku polskim na występy w teatrze w Polsce, a teraz także w Australii.

 

 

Open Day at State Library NSW - Dzień Otwarty w Bibliotece Stanowej NPW

Oct 11, 2019 0:03:47

Description:

Ela Chylewska talks about a full day of fun activities, talks and tours for the whole family at the Open Day of State Library NSW on 12 October. The day starts at 9.45am with a Smoking Ceremony in front of the Mitchell Building.

-

Ela Chylewska opowiada co można będzie robić podczas Dnia Otwartego Biblioteki Stanowej NPW, w sobotę 12 października. Dzień otwarty rozpocznie się o godzinie 9.45 ceremonią aborygeńska przed budynkiem biblioteki,  Mitchell Building.

1000 More Australian Visas for Poles - 1000 nowych wiz do Australii dla Polaków

Oct 9, 2019 0:09:18

Description:

On 1 October 2019 Australia has increased the number of Work-and-Holiday Visas by another 1000 reaching an annual total  of 1500 visas. There are also additional visa provisions that can be used to extend your work and stay in Australia, says migration agent Anna Ponce.

-

1 października 2019 r. Australia zwiększyła liczbę wydawanych wiz wakacyjno-pracowniczych Work-and-Holidays Visas o kolejne 1000, osiągając roczną liczbę 1500 wiz. Istnieją również dodatkowe przepisy wizowe, które można wykorzystać do przedłużenia pobytu i pracy w Australii, mówi agentka migracyjna Anna Ponce.

Who is Ida Warhol? - Kim jest Ida?

Oct 7, 2019 0:11:34

Description:

Ida Warhol has been selected as the first SOUND SYSTEM Musician in Residence. Ida's song her own music composition featured her native Polish language and exhibited her high level of musicianship, originality in sound, and ability to present the local scene with a fresh artistic perspective.

-

Ida Warhol wygrała konkurs muzyczny Sound Systems Residency. Piosenka Idy, jej własna kompozycja i wykonanie, "... zawiera jej ojczystą mowę j. polski i wykazuje się wysokim poziomem muzykalności, oryginalności dźwięku i umiejętności przedstawienia lokalnej scenie muzycznej świeżą perspektywe artystyczną..." napisali jurorzy konkursu zorganizowanego przez LostInBooks.

Nanoparticles of plastic... in our blood ? - Nanocząstki plastiku ... w naszej krwi?

Oct 6, 2019 0:10:44

Description:

Dr. Bartlomiej Kolodziejczyk, a young scientist talks about global waste and nanoparticles of plastic in the water and our blood. What should science do?

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, młody naukowiec, mówi o globalnych odpadach i nanocząstkach plastiku w wodzie i naszej krwi. Co powinni zrobić naukowcy w tej sprawie?

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 5, 2019 0:05:55

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw... Today about slowing Polish economy.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o spowolnieniu polskiej gospodarki.

Over-the-counter codeine ban leads to big drop in overdoses - Zakaz sprzedaży tabletek z kodeiną... przynosi rezultaty

Oct 4, 2019 0:04:00

Description:

A new study shows Australia's ban on over-the-counter codeine pills has led to a dramatic drop in overdoses.

 

-

Nowe badanie pokazują, że zakaz sprzedaży, bez recepty,  tabletek z kodeiną ... doprowadził do dramatycznego spadku ilośći przypadków przedawkowania tego leku przeciwbólowego.

 

Spices and herbs: Basil - Przyprawy i zioła: bazylia

Oct 4, 2019 0:07:12

Description:

Dr Maria Rosiak in series of interviews by Anna Sadurska talks about Polish spices and herbs, their nutritional and healing values . Today about basil.

-

Dr Maria Rosiak w serii rozmów z Anną Sadurską opowiada o nie tylko polskich przyprawach i ziołach, ich wartościach odżywczych i leczniczych. Dzisiaj o bazylii.

Film review: 'Abominable' - Recenzja filmu 'Abominable'

Oct 4, 2019 0:05:22

Description:

After discovering a Yeti on the roof, teenage Yi and her two friends embark on an epic quest to reunite the magical creature with his family.

-

Po odkryciu Yeti na dachu budynku gdzie mieszka, nastolatka Yi i jej dwoje przyjaciół wyrusza w epicką podróz, by złączyć stworzenie z jego rodziną.

Australian and Polish Innovations for the Environment - Polskie i Australijskie firmy dla ochrony klimatu

Oct 2, 2019 0:14:19

Description:

On 9th October, Warsaw will host a Business Forum where thousands of companies will show their achievements, among them innovative environmental solutions, says Jakub Wilhem form Sydney's PAIH beauro.

 

- 9 października w Warszawie odbędzie się Forum Biznesu, na którym tysiące firm pokaże swoje osiągnięcia. Jakub Wilhem z biura PAIH w Sydneym omawia planowane forum oraz innowacyjne rozwiązania środowiskowe w Polsce i w Australii.

 

Sustainable Shopping - Isn’t Just Good for the Environment - Moda i ekologia - czyli świadome zakupy odzieży

Oct 2, 2019 0:07:32

Description:

Around hundred billion new garments are being made each year to meet the demands of global consumers. And hardly worn clothes are piling up in the landfill. However, some are being donated to charitable second-hand shops to supply essential services for the most disadvantaged in the society.

-

Większość z nas chce się dobrze i modnie ubierać. Czy jednak zdajemy sobie sprawę jaka jest ekologiczna cena naszej fascynacji światem mody? Może zamiast szybkich zakupów w butikach i sklepach odzieżowych  warto wybrać się do sklepów vintage i z odzieżą używaną.

Borrowers Impacted by the New "Comprehensive Credit Reporting" - Starasz się o pożyczke z banku? - mozesz mieć trudności...

Sep 30, 2019 0:09:51

Description:

Lenders have already tightened restrictions, making mortgages and loans harder to get.But now the big four banks have a new tool to decide how much more debt to give us - comprehensive credit reporting, explains finance advisor Michal Brandt.

-

W ostatnim czasie australjiscy kredytodawcy zaostrzyli kryteria dotyczące udzielania pożyczek. W efekcie obecnie W Australii trudniej jest dostać kredyt hipoteczny niż kiedyś. Oprocz tego, od 1go lipca br. cztery największe australijskie banki mają dodatkowe nowe narzędzie do kompleksowego raportowania kredytowego, o czy mówi doradca finansowy Michał Brandt.

Environment protection issues... - Problemy ochrony środowiska ...

Sep 29, 2019 0:15:13

Description:

Dr. Bartlomiej Kolodziejczyk, a young scientist talks about his involvement in advisory bodies of  the world organizations (UN and European Commission) working on issues of environment protection.

This is part 1 of the interview.

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, młody naukowiec, opowiada o swoim udziale w komisjach  doradczych światowych organizacji (ONZ i Komisji Europejskiej) zajmujących się kwestiami ochrony środowiska.
To jest pierwsza część rozmowy.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Sep 29, 2019 0:06:27

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw... Today about another scandal at Polish political scene.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o kolejnym skandalu na polskiej scenie politycznej....tym razem wokół osoby prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

The memory of Mieczysław Nadworny - Wspomnienia o Mieczysławie Nadwornym

Sep 27, 2019 0:03:44

Description:

Adam Warzel , former president of Australian Institute of Polish Affairs recounts Mieczyslaw Nadworny, who died on September 22 September 2019, in Melbourne.

Mieczysław Nadworny, the last member of the group of Polish Jews, who in the early 90s, together with the Australian Institute of Polish Affairs, initiated Polish-Jewish dialogue in Australia.

Mieczysław Nadworny was 98 years old.

-

Adam Warzel (były prezes Australijskiego Instytutu Spraw Polskich) wspomina Mieczysława Nadwornego, który zmarł 22 września 2019r w Melbourne.

Mieczysław Nadworny, aktywny działacz społeczny, ostatni członek grupy polskich żydów  w Melbourne, na początku lat 90-tych wraz z Australijskim Instytutem Spraw Polskich zainicjował dialog polsko-żydowski w Australii.

Mieczysław Nadworny miał 98 lat.

Movie review 'Downton Abbey' - Recenzja filmu 'Downton Abbey'

Sep 27, 2019 0:06:48

Description:

Historical period drama about Downton Abbey when the Crawley family learns that King George V and Queen Mary are coming to visit.

-

Dramat historyczny o opactwie Downton, gdy rodzina Crawley dowiaduje się, że król George V i królowa Mary przyjeżdżają ich odwiedzić.

Poland Offers Study Opportunities to Australians - Polska oferuje Australijczykom możliwości edukacyjne

Sep 25, 2019 0:10:53

Description:

While studying in Australia is an attractive option for many overseas students, many young Australians would also consider studying abroad. Poland offers a wide range of opportunities to study at it's universities where many courses are offered in English. Consul General of the Republic of Poland Dr Monika Konczyk, spoke of opportunities in Poland open to Poles living in Australia and about Poland's international openness to foreigners in it's education sector.

- Studiowanie zagranicą jest atrakcyjne dla wielu młodych ludzi. W Australii dla studentów zagranicznych, a w Europie dla młodych Australijczyków. Polska oferuje szeroki zakres możliwości studiowania na polskich uniwersytetach, gdzie wiele kierunków jest oferowanych w języku angielskim. Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Dr Monika Konczyk mówi o możliwościach w istniejących w Polsce dla Polaków mieszkających w Australii oraz o otwartości polskiego sektora edukacjnego na obcokrajowców .

Meet the New Polish Consul in Australia - Przedstawiamy nową Konsul RP w Sydney

Sep 23, 2019 0:11:19

Description:

Dr Monika Konczyk - the new Consul of the Republic of Poland speaks of her vision and plans in her new role working with and for the Polish community in Australia.

-

 

Dr Monika Kończyk - nowa Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej mówi o swojej wizji i planach w nowej roli, a także o wsparciu dla polskiej społeczności w Australii.

 

Agnieszka Holland Awarded the "Gonden Kangaroo" - Złoty Kangur dla Agnieszki Holland

Sep 23, 2019 0:04:52

Description:

The Golden Kangaroo "Nagroda Zlotego Kangura" went to Agnieszka Holland this year, says Tadeusz Matkowski who was at the 44th Gdynia Film Festival.

- Nagrode Złotego Kangura otrzymała w tym roku Agnieszka Holland, mówi Tadeusz Matkowski, który był na 44. Festiwalu Filmowym w Gdyni.

SBS National Languages Competition 2019 : Polish School in St Albans - SBS National Languages Competition 2019 : Polska Szkoła w St Albans

Sep 22, 2019 0:14:03

Description:

SBS visited 'Nicolaus Copernicus' Polish School in St. Albans. The students, teachers and parents explain why they want to study Polish language.
SBS National Language Competition  will end on Friday, 27 September.

-

SBS odwiedziło polską szkołę im.Mikołaja Kopernika w St. Albans. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wyjaśniają, dlaczego warto jest uczyć się języka polskiego.
Konkurs SBS National Languages Competition zakończy się w piątek, 27 września.

44th Polish Film Festival in Gdynia. - 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Sep 22, 2019 0:07:09

Description:

Bogumila Zongollowicz is reporting from the 44th Polish Film Festival in Gdynia.

-

Relacja Bogumiły Żongołłowicz z 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Sep 22, 2019 0:05:08

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw... Today about scandal of management at Polish National Foundation.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o skandalu w zarządzaniu środkami w Polskiej Fundacji Narodowej.

Spices and herbs: Cumin - Przyprawy i zioła: kminek

Sep 20, 2019 0:08:51

Description:

Dr Maria Rosiak in series of interviews with Anna Sadurska talks about Polish spices and herbs, their nutritional and healing values . Today about cumin.

-

Dr Maria Rosiak w serii wywiadów z Anną Sadurską opowiada o nie tylko polskich przyprawach i ziołach, ich wartościach odżywczych i leczniczych. Dzisiaj o kminku.

Movie review 'The Kitchen' - Recenzja filmu 'The Kitchen'

Sep 20, 2019 0:06:42

Description:

Story about the wives of Irish mobsters, who take over organized crime operations in New York's Hell's Kitchen.

-

Opowieść o żonach irlandzkich gangsterów, którzy przejmują operacje przestępczości zorganizowanej w Nowym Jorku w tzw Hell's Kitchen.

Australia - a Dream Country for Many - Australia - marzeniem dla wielu

Sep 19, 2019 0:10:13

Description:

Many foreign visitors see Australia as a paradise with a great way of life, harmony, tolerance and diversity, says Rozalia Tybulewicz  - a young student from Poland living and studying in Sydney.

-

 

Wielu zagranicznych gości postrzega Australię jako kraj o wspaniałym stylu życia, harmonii, tolerancji i różnorodności społecznej- mówi Rozalia Tybulewicz - młoda studentka z Polski mieszkająca i studiująca w Sydney.

 

Youth Suicide - a Shocking Statistic - Samobójstwo wśród młodych - szokujące stytystyki

Sep 19, 2019 0:04:56

Description:

The biggest cause of death for young Australians is suicide. Youth mentoring organisations are calling out for intergenerational mentors to address the concerns of young people before it gets too late.

-

Najczęstszą przyczyną śmierci młodych Australijczyków jest samobójstwo. Młodzieżowe organizacje wzywają seniorów - mentorów międzypokoleniowych do wspomagania młodych w rozwiązywaniu ich problemów, zanim będzie za późno.

Poles from Around the World Came to Pultusk's Forum - II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju

Sep 16, 2019 0:07:37

Description:

II Science and Research Forum for Poles working abroad brought together many academics from around the world to Pultusk, Poland. A seminar on the cultural input of Poles into artistic legacy of Australia was presented by Dr Bogumila Zongollowicz   

 

 

 

 

-

 

W dniach 11go do 14go wrzesnia w Pultusku odbylo sie II Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju.Podczas forum w z Paniami Agnieszka Niemczynowicz i Zenka Bańkowska ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska rozmawiała Bogumila Żongołłowicz, ktora sama podczas forum zaprezentowała referat o wkładzie Polaków w kulturę artystyczną Australii.

  

 

 

 

 

The global boom in new museums... - Globalny 'boom' nowych muzeów ...

Sep 16, 2019 0:09:32

Description:

Dr Katarzyna Jagodzinska from the Jagiellonian University in Krakow, talks about modern trends in museums and about growing number of new museums in Poland - fourth part of the interview.

-

Dr Katarzyna Jagodzińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiada o współczesnych trendach w muzeach oraz o rosnącej liczbie nowych muzeów w Polsce ... to czwarta część wywiadu

New Tennis Tournament- ATP Cup 2020 - Nowy turniej - ATP Cup 2020

Sep 16, 2019 0:03:08

Description:

New ATP Cup 2020 will attract to Brisbane, Perth and Sydney the world class tennis players, says our Australian Open correspondent Piotr Haczek. - Nowy ATP Cup 2020 przyciągnie do Brisbane, Perth i Sydney światowej klasy tenisistów, mówi nasz korespondent Australian Open Piotr Haczek.

'Krzysztof Komeda Tribute' concert - 'Krzysztof Komeda Tribute' koncert

Sep 15, 2019 0:12:00

Description:

Adam Simmons - well known saxophonist, multi instrumentalist joined Robert Domanski and Justyna Krzakowska at SBS studio to talk about a concert dedicated to  Komeda`s film music.

-

Adam Simmons - znany saksofonista, multiinstrumentalista odwiedził studio SBS aby wraz z Robertem Domańskim i Justyną Krzakowską  opowiedzieć o koncercie poświęconym muzyce filmowej Komedy.


'Złodziej' in Australia - 'Złodziej' w Australii

Sep 15, 2019 0:12:01

Description:

Well-know Polish actors, Katarzyna Żak, Renata Dancewicz and Cezary Żak visited SBS studio in Melbourne to share their experience about playing in the show "Theft' by Eric Chappell. Katarzyna Żak is also presenting in Australia her music recital "Songs with good lyrics"... in Polish 'Piosenki z dobrym tekstem".

-

Znani polscy aktorzy: Katarzyna Żak, Renata Dancewicz i Cezary Żak odwiedzili studio SBS w Melbourne, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z grania w sztuce „Złodziej” Erica Chappella. Katarzyna Żak prezentuje również w Australii swój recital „Piosenki z dobrym tekstem”.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Sep 14, 2019 0:06:11

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw... Today about anti-coal campaign of Greenpeace in the port of Gdansk.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o kampanii antywęglowej  Greenpeace`u  w Gdańsku.

Promoting Bilingualism - Training and Support for Teachers and Parents - Promujemy dwujęzyczność - szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Sep 12, 2019 0:09:19

Description:

Polish Teachers Conference will run over two days providing new skills for teachers and parents in supporting kids learning and maintaining a second language, says Mrs Gosia Vella Program Coordinator Polish School of Sydney - Randwik and teacher Saturday School of Community Languages.

 

Free workshop for parents will be held on Sunday 15th September from 9.30 am, at the Polish House - Dom Polski in Ashfield.

-

Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w NSW odbędzie się w dniach 14-15 września, mówi Pani Gosia Vella Koordynatorka do Spraw Nauczania w The Polish School of Sydney-Randwick oraz nauczycielka z SSCL ( Saturday School of Community Languages), która wraz z Panią Elżbietą Cesarską – Przewodniczącą KOPA ( Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej), jest współorganizatorem konferencji.

 

W niedzielę 15go wrzesnia odbedą się warsztaty dla rodziców:

Dom Polski w Ashfield od 9.15 rano

Things to Know about Real Estate and Self Managed Super Funds - Nieruchomości i fundusze emerytalne - co mają wspólnego?

Sep 12, 2019 0:09:38

Description:

How to invest in real estate using your super via 'self-managed super funds' and what is the infamous 'capital gains tax' - financial expert Michal Brandt explains.

- Jak inwestować w nieruchomości z pieniędzy z 'super' korzystając z tzn.  funduszy „self-managed super funds"” oraz jak funkcjonuje podatek od zysków kapitałowych "capital gains tax” - wyjaśnia ekspert finansowy Michał Brandt.

Movie " Squadron 303" - "Dywizjon 303" - Film "Dywizjon 303" - w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Sep 11, 2019 0:03:26

Description:

The Consulate General of the Republic of Poland in Sydney is holding an evening in memory of the 80th anniversary of the outbreak of World War II  on Wednesday, 11 September 2019 at 18.00.
 
The official part with Prof. Marek Wierzbicki, historian from the Institute of National Remembrance, will be followed by a screening of the "303 Squadron".

 

-

Konsulat RP w Sydney zaprasza na obchody 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w środę, 11 września 2019 r. o godz. 18.00. Po części oficjalnej odbędzie się pokaz filmu „Dywizjon 303”. Gościem specjalnym będzie prof. Marek Wierzbicki, historyk z IPN.

 

Saving Adelaide's Beach - a Controvesial and Costly Project - Na ratunek plaży Adelaidy - drogi i kontrowersyjny projekt ...

Sep 11, 2019 0:11:16

Description:

Bringing the sand to the beach... and what else is new in South Australia, by our correspondent from Adelaide Rena Zurawel.

- Transporty piasku na plażę..? ... i nie tylko. O tym co nowego w Australii Południowej - nasz korespondent z Adelaidy Rena Zurawel.

Prof. Marek Wierzbicki in Australia - Prof. Marek Wierzbicki w Australii

Sep 11, 2019 0:15:52

Description:

Prof. Marek Wierzbicki, IPN historian and Scoutmaster, came to Australia with lectures on the heroic fight of Poles during World War II.

-

Prof. Marek Wierzbicki, historyk IPN oraz harcmistrz , przyjechał do Australii na spotkania z Polonią aby wyglosić wykłady na temat heroicznej walki Polaków podczas II wojny światowej.

Hong Kong's Appeal for Help - Apel Hong Kong'u o pomoc

Sep 9, 2019 0:04:16

Description:

As violence in Hong Kong escalated and threated to "turn into the Tiananmen situation" pro-democracy protesters asked the Australian Government and the United States President Donald Trump to protect them against Beijing and help liberate the city from mainland-China.

- Kiedy eskalacja przemocy w Hong Kongu groziła powtórką z "Tiananmen Square”, protestanci zwrócili się do australijskiego rządu i prezydenta USA Donalda Trumpa o ochronę przed Pekinem i pomoc w uwolnieniu miasta spod kontroli Chin.

Polish Community Council of Victoria Conference - Konferencja Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Sep 8, 2019 0:10:40

Description:

Community leaders and teachers from Polish Saturday`s schools in Melbourne met at Polish Community Council of Victoria Conference , on Saturday, 7th of September,  to discuss a future of the community.

 

-

Liderzy organizacji oraz nauczyciele sobotnich szkół polskich w Melbourne spotkali się w sobotę, 7 września, na konferencji Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, aby omówić wyzwania przed jakimi stoi społeczność polska.

 

'Trivia night' by Polish Cinema in Australia - 'Trivia Night' Polish Cinema in Australia

Sep 8, 2019 0:07:52

Description:

Polish Cinema in Australia hosted a  'Trivia Night' where the winner of the competition for the best poster design of 'Polish Film Festival in Australia' was announced.

 

-

'Polish Cinema in Australia' zorganizowało imprezę „Trivia Night”. Podczas spotkania ogłoszono zwycięzcę konkursu na najlepszy projekt plakatu Festiwalu Polskich Filmów w Australii. Oto relacja z tej imprezy...

What is your aura? - Aura! Czy potrafisz ją odczuć lub zobaczyć?

Sep 6, 2019 0:17:08

Description:

The colours of aura reveal information about your wellbeing and spirituality. If you can read them, obviously. 

-

Rozmowa z  panią Reginą Sidorkiewicz,  która maluje aurę.  

Retired ? - What New Changes Will Affect Your Super - Jesteś na emeryturze ? - warto wiedzieć o zmianach

Sep 4, 2019 0:14:08

Description:

From 1 July 2019 a set of new superannuation rules came into force which may impact your super and retirement plan, explains finance expert Michal Brandt. 

- 1 lipca 2019 r. w życie weszły nowe przepisy, które mogą mieć wpływ na twoje superannuation i generalnie na twoje plany emerytalne, wyjaśnia ekspert ds. Finansów Michał Brandt.

WWII - 80th Anniversary Commemerative Concert - Koncert upamiętniający rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Sep 4, 2019 0:03:45

Description:

Poles in Sydney came to see the  WWII 80th Anniversary Commemorative Concert. With performances from L'Estro Armonico String Orchestra directed by Zdzislaw Kowalik and soprano Daniela Leska,  the event was organised by the Federation of Polish Associations in NSW.

- Polacy w Sydney uczestniczyli w koncercie z okazji 80. rocznicy II wojny światowej. Koncert z udziałem Orkiestry Smyczkowej L'Estro Armonico pod batutą Zdzisława Kowalika oraz sopranistki Danieli Leskiej został zorganizowany przez Federację Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii.

Tougher penalties for 'fake' medical professionals - Surowsze kary dla szarlatanów

Sep 2, 2019 0:07:49

Description:

People who pretend to be doctors, dentists, pharmacists, physiotherapists and psychologists will face penalties, including a maximum jail term of three years.

-

Od 1 lipca w Australii osoby które,  udają lekarzy, dentystów, farmaceutów, psychologów,  fizjoterapeutów będą podlegać surowszym karom niż do tej pory,  łącznie z  trzyletnim więzieniem.

Read to Me Daddy - Poczytaj mi, tato

Sep 2, 2019 0:07:10

Description:

Teacher and Educational expert Mrs Marianna Łacek on the reasons why dads should read to their children.

-

Nauczycielka i pedagog pani Marianna Łacek o tym dlaczego ojcowie powinni czytać swoim dzieciom.

An Unspeakable tragedy of Edyta W. - Tragiczne losy Edyty W.

Sep 2, 2019 0:30:48

Description:

After a surgery which went wrong her new husband became quadriplegic. 

-

 O takiej tragedii  prawdopodobnie nie słyszałeś

Father of the Year 2019 - Ojciec roku 2019

Sep 1, 2019 0:06:41

Description:

On the Father's day we asked the Father of the Year 2019, Eugeniusz Domanski, about his life experience. The Father's Ball in Rowville was organized by the Association of Poles of Eastern Suburbs of Melbourne.

-

Na balu z okazji Dnia Ojca w Australii, rozmawiamy z Panem Eugeniuszem Domańskim , który został wybrany przez Stowarzyszenie Polaków wschodnich dzielnic Melbourne, Ojcem Roku 2019.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Sep 1, 2019 0:06:07

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw. Today about the sewage treatment plant failure in Warsaw.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Dzisiaj o awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie.

1st September 1939. We remember! - 1 września 1939 roku. Polonia pamięta!

Aug 30, 2019 0:05:56

Description:

In Sydney special concert will commemorate the Invasion of Poland. The interview with the organiser, Chairman of Polish Organisations in NSW  Mr Adam Gajkowski.

-

Federacja Polskich Organizacji w NPW zaprasza na Koncert Muzyki Polskiej poświęcony upamiętnieniu 80 rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Koncert odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 w sali koncertowej Ashfield Town Hall, 260 Liverpool Road, Ashfield.  Rozmowa z organizatorem, Presesem Federacji Polskich w NPW panem Adamem Gajkowskim.

Polish Exhibition in Victorian Parliament - Polska Wystawa w wiktoriańskim parlamencie

Aug 30, 2019 0:11:39

Description:

Report from the official Launch of the Exhibition 'Fight and suffering. Polish citizens during World War II ”which took place on Thursday, August 29 in Melbourne, in the state parliament building, Queen's Hall.

-

Relacja z oficjalnego otwarcia wystawy „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, która pokazana została się w czwartek, 29 sierpnia w Melbourne, w budynku parlamentu stanowego, Queen's Hall.

Polish Products on Ozzie Market - Polskie produkty na australijskim rynku

Aug 28, 2019 0:08:51

Description:

Poland exports a variety of products from food to boats and aeroplanes to Australia, says chief of Polish Investment Agency in Sydney Jakub Wilhelm.

- Polska eksportuje przeróżnorodne produkty do Australii, od żywności po łodzie i samoloty , mówi szef biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney Jakub Wilhelm.

First Home Savers Grant - Any Good for Young Australians? - First Home Savers Grant - czy jest nam przydatny?

Aug 28, 2019 0:12:45

Description:

Michal Brandt, explains the benefits and it's limitations.

-

Michał Brandt, doradca finansowy wyjaśnia zalety jak i jego ograniczenia.

7th Ewa Malewicz Music Competition - 7 Konkurs im.Ewy Malewicz

Aug 28, 2019 0:18:09

Description:

Ola Kiernikowski and Grzegorz Machnacki talks about Ewa Malewicz Music Competition taking place in Melbourne on 27 -29 September 2019.

-

Ola Kiernikowski i Grzegorz Machnacki opowiadają o Konkursie Muzycznym im.Ewy Malewicz, który odbędzie się w tym roku w Melbourne, w dniach 27–29 września 2019 r.

Piosenki z dobrym tekstem.... - Piosenki z dobrym tekstem....

Aug 25, 2019 0:10:33

Description:

.... śpiewa znana polska aktorka I wokalistka Katarzyna Żak. We wrześniu pani Katarzyna  wystąpi w Australii dla  Polonii  w Perth, Melbourne  i  w Sydney.

-

.... śpiewa znana polska aktorka I wokalistka Katarzyna Żak. We wrześniu pani Katarzyna  wystąpi w Australii dla  Polonii  w Perth, Melbourne  i  w Sydney.

“Fighting and Suffering. Polish citizens during World War II” - „WALKA i CIERPIENIE. POLACY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Aug 25, 2019 0:07:16

Description:

Marian Pawlik OAM , President of Polish Community Council of Victoria is providing information about official launch of the Exhibition “Fighting and Suffering. Polish citizens during World War II” at the Parliament House in Melbourne, Queen’s Hall, on Thursday, 29 August (1pm).

The project is organized jointly with the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Embassy of the Republic of Poland in Canberra.

-

Marian Pawlik OAM, PrezesFederacji Polskich Organizacji w Wiktorii, informuje o oficjalnej inauguracji wystawy „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej ”w gmachu parlamentu stanowego w Melbourne, Queen's Hall, w czwartek, 29 sierpnia (13:00).

Projekt organizowany jest wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Ambasadą RP w Canberze.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Aug 24, 2019 0:05:07

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw. Today about the tragic events in Tatry mountains.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o tragicznych wypadkach i burzy w Tatrach.

Tim Fisher, former deputy PM, dies after battle with cancer - Były wicepremier Tim Fischer zmarł w wieku 73 lat. Przegrał walkę z białaczką

Aug 23, 2019 0:06:58

Description:

 Tim Fischer, AC, became one of Australia’s widely respected and most admired public figures. 

-

Życie pana Fischera,  od farmera, przez oficera armii, po wicepremiera Australii zapisalo się złotymi głoskami w historii Australii.

Movie review: 'Once Upon a Time In Hollywood' - Recenzja filmowa: "Pewnego razu... w Hollywood"

Aug 23, 2019 0:10:00

Description:

 Hollywood 1969.  It is not only the movie about Manson murders.

-

Hollywood 1969 rok. 

Australian food producers may be banned from using famous names - Jak Feta to Tylko Grecka....

Aug 22, 2019 0:05:13

Description:

Under negotiations for an Australia-EU trade deal, up to 400 regionally-based European product names like feta or prosciutto  could be banned from use in Australia.

 

-

Unia  Europejska  przedstawiła  Australii  listę  171 produktów i  236  napojów alkoholowych które muszą zmienić nazwę. To warunek Unii Europejskiej podpisania umowy o wolnym handlu z Australią. 

 

The Earned Advice from Tax Office - W życiu są dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki

Aug 21, 2019 0:06:41

Description:

New international data sharing agreements are allowing the Australian Taxation Office  to track money across borders and identify individuals not meeting their obligations.

-

Nowe międzynarodowe umowy o udostępnianiu danych umożliwiają australijskiemu urzędowi podatkowemu [ATO] śledzenie  pieniędzy za granicą i  ustalenie osób, które nie wypełniają swoich obowiązków australijskiego podatnika. 

Exhibition:'Destination Australia' - Wystawa „Kierunek Australia”

Aug 18, 2019 0:13:26

Description:

The exhibition “Destination Australia Post WWII Odysseys of Polish Soldiers “ was opened at Tobruk House,  Melbourne.

-

Relacja Bogumiły Żongołłowicz z otwarcia wystawy ‘Destination Australia’ Post WWII Odysseys of Polish Soldiers – „Kierunek Australia”, odyseje polskich żołnierzy po drugiej wojnie światowej. Wystawę oglądać można codziennie do 25 sierpnia w godzinach od 11 rano do 15 tej w Tobruk House, przy 44 Victoria Avenue w Albert Park w Melbourne.

 

Exhibition: "Mirka Mora – The teacher" - Wystawa: "Mirka Mora –The teacher"

Aug 18, 2019 0:05:38

Description:

"Mirka Mora – The teacher", at the City Library,  Flinders Lane in Melbourne. As part of the exhibition, you can see the bookplates designed by the artist, also for her Polish friends, including Andrzej Chciuk.  Exhibition is open until Thursday, August 22.  Bogumiła Żongołłowicz asked Marzena Walicka, the co-founder  of Polish Art Foundation and friend of artist,  about the exhibition.

-

 

„Mirka Mora – nauczycielka”. Taki tytuł nosi wystawa, którą do czwartku, 22 sierpnia, można zwiedzać w City Library przy Flinders Lane w Melbourne. W ramach wystawy mozna obejrzec  Exlibrisy - Bookplates  projektowane przez artystke, rowniez  dla jej polskich przyjaciół , miedzy innymi Andrzeja Chciuka. O wystawie z Marzeną Walicką rozmawia Bogumiła Żongołłowicz.

 

Polish Saturday School in Liverpool, Sydney - Polska Szkoła Sobotnia w Liverpool, Sydney

Aug 16, 2019 0:05:51

Description:

Polish Saturday School of Liverpool had the honor of hosting the Minister of Multiculturalism in New South Wales, Mr. John Sidoti. The purpose of the visit  was to discuss the help to rebuild the school after the hailstorm damage in December 2018.  There is also an excerpt of the interview of the student Izabella Wojciechowski with Minister John Sidoti.

-

Minister wielokulturowości w Nowej Poludniowej Walii, pan John Sidoti odwiedził Polską Sobotnią Szkolę w Liverpool na zaproszenie dyrektor szkoły pani Eweliny Ellsmore. Celem wizyty było ustalenie pomocy Ministerstwa w odbudowie szkoły zniszczonej przez burzę gradową w grudniu  2018 roku. W wywiadzie z dyrektor Eweliną Ellsmore jest fragment wywiadu uczennicy szkoły Izabelli Wojciechowski  z ministrem.

Movie review: 'Palm Beach' - Recenzja filmowa: 'Palm Beach'

Aug 16, 2019 0:08:23

Description:

A group of lifelong friends reunite in idyllic Palm Beach, Sydney, in this Australian drama directed by Rachel Ward.

-

Malownicza, nadmorska dzielnica Sydney i plejada najlepszych australsjkich aktorów w najnowszym  filmie ‘Palm Beach’.

 

Polscy aktorzy zapraszają ... - Polscy aktorzy zapraszają ...

Aug 15, 2019 0:11:27

Description:

...Polonię  z Perth, Melbourne i Sydney na przedstawienie komedii  „ Złodziej”.   Rozmowa z reżyserem i odtwórcą roli Złodzieja Cezarym Żakiem.

-

...Polonię  z Perth, Melbourne i Sydney na przedstawienie komedii  „ Złodziej”.   Rozmowa z reżyserem i odtwórcą roli Złodzieja Cezarym Żakiem.

Australia Waste Crisis - Pieniądze leżą w naszym śmietniku

Aug 15, 2019 0:05:31

Description:

Throwing recycling in landfill leads to increased production of greenhouse gases and creates large fire hazards, as many recyclable materials are combustible.

-

Australia nie radzi sobie z odpadami wtórnymi. Naukowcy  proponują rozwiązania ale chyba nikt ich nie słucha.

New changes to super rules - Nowe zmiany funduszy emerytalnych

Aug 14, 2019 0:10:17

Description:

new government rules to deal with excessive number of funds, explains financial advisor Michal Brandt.

-

nowe zasady dot. funduszy emerytalnych, omawia Michal Brandt - doradca finansowy.

Attack in Sydney - 1 dead! - Atak w centrum Sydney!

Aug 14, 2019 0:04:03

Description:

A woman is dead and another is in hospital after a 21-year-old man went on a stabbing rampage in Sydney.

-

 

Kobieta nie żyje, a inna jest w szpitalu po tym, jak 21-letni nożownik w szale atakowal na ulicach Sydney.

 

The latest from SA - Ostatnie wydarzenia z Adelaidy i SA

Aug 14, 2019 0:09:50

Description:

by our correspondent from Adelaide, Rena Zurawel.

-

relacjonuje nasza korespondentka Rena Żurawel.

Polish stories and legend - Polskie legendy to najlepsza szkoła języka dla małych uczniów

Aug 12, 2019 0:09:42

Description:

are the best way to teach Polish  says  Małgorzata Wray, the Polish language teacher in Perth. 

-

mówi nauczycielka języka polskiego w Perth pani Małgorzata  Wray.  W rozmowie takze o Zjeździe  nauczycieli polonijnych „Wschód- Zachód.

 

Rozmowa z aktorem Tomaszem Stockingerem - Rozmowa z Tomaszem Stockingerem

Aug 11, 2019 0:13:47

Description:

Znany z kultowego  serialu " Klan" aktor, Tomasz Stockinger o sobie, aktorstwie i emigracji.

-

Znany z kultowego  serialu " Klan" aktor, Tomasz Stockinger o sobie, aktorstwie i emigracji.

Brrr ...the cold is coming - Zimno, śnieżyce i porywiste wiatry

Aug 9, 2019 0:03:54

Description:

This weekend freezing conditions, blizzards and damaging winds are forecast.

-

To zapowiedź  pogody na najbliższe dni dla  południowo-wschodniej Australii.

Review:The Man. The Music. The Show - Recenzja : The Man. The Music. The Show

Aug 9, 2019 0:07:33

Description:

Academy Award® nominated, Golden Globe, Grammy and Tony Award-winning performer, Hugh Jackman on the show - The Man.The Music. the Show.

-

Znany australijski aktor w najnowszej odslonie.

 

Polish community in Sydney commemorates - Polacy w Sydney pamiętają...

Aug 9, 2019 0:07:00

Description:

Polish community in Sydney commemorates the important dates in Polish  history by organizing  a concert.

More Bożena Szymańska, the organiser.

-

Na koncert upamiętniający ważne daty w naszej historii zaprasza organizatorka pani Bożena Szymańska.

Latest from WA - Co nowego w Zachodniej Australii

Aug 7, 2019 0:05:52

Description:

by our Perth correspondent Paulina Balicka.

-

ostatnie wydarzenia z WA relacjonuje nasza korespondentka z Perth Paulina Balicka.

Polish boats - among world's top class - Polskie luksusowe łodzie - na Sydney Boat Show

Aug 7, 2019 0:14:17

Description:

Poland's history and the know-how of boat and ship building allows to produce products of the highest quality...say Michal Bak from PolBoat.

- Historia Polski oraz umiejetności na wysokim poziomie w zakresie techniki konstrukcji pozwalają Polsce budować łodzie i jachty o najwyższej jakości ... mówi Michał Bak z PolBoat.

Start your free family tree - Twoje korzenie

Aug 5, 2019 0:14:53

Description:

An interview with the professional genealogist and historian Mr Michal Majewski.

-

Ciekawi Cię historia Twojej rodziny?  Posłuchaj  rozmowy z historykiem, genealogiem, Michalem Majewskim,  który  przylatuje do Melbourne aby wygłosić  wyklad podczas Dnia Otwartego Genealogii , 11sierpnia.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Aug 4, 2019 0:06:39

Description:

The travel scandal by Polish  parliamentary Speaker. Why Polish cities depopulate? This and more  in correspondence by Przemek Przybylski from Warsaw.

-

Prywatne przeloty rządowym samolotem marszalka sejmu, przyczyny wyludniania się polskich miast. O tym między innymi w korespondecji Przemka Przybylskiego z Warszawy.

Movie review: "White Crow" - Recenzja filmowa: "White Crow"

Aug 1, 2019 0:06:09

Description:

Powerful film about the brilliance of Russian dancer RudolfNureyev and his dangerous defection to the West in 1961 Paris.

-

Biograficzna opowieść o o legendarnym tancerzu Rudolfie Nurejewie.

Keeping children safe online - Cyberbezpieczeństwo; Jak chronić nasze dzieci?

Aug 1, 2019 0:09:12

Description:

SBS’s new four-part drama series The Hunting premieres on Thursday 1 August at 8.30pm. Intense, compelling and timely The Huntingis about how teenagers traverse the complexities of relationships, identity and sexuality via technology.

-

Bezpieczeństwo online nastolatków jest tematem nowego, czteroczęściowego serialu SBS „The Hunting”. Premiera w czwartek, 1 sierpnia o 20.30 na SBS i On Demand.

Polish soldiers’ journey to Australia - ‘Kierunek Australia, odyseje polskich żołnierzy po drugiej wojnie światowej’

Jul 31, 2019 0:08:09

Description:

The notes on the history of Polish soldiers’ journey to Australia 

-

Dwa słowa o polonijnych źródłach historycznych przy okazji wystawy ‘Kierunek Australia, odyseje polskich żołnierzy po drugiej wojnie światowej’, która staraniem Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Melbourne, będzie pokazana w Melbourne w dniach 18-25 sierpnia.

Polonia Festival of Polish Songs in Opole 2019 - Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2019

Jul 31, 2019 0:17:37

Description:

Magdalena Krakowska, vocalist and songwriter from Melbourne, talks about performances at this year's Polonia Festival of Polish Song in Opole.

-

Magdalena Krakowska, wokalistka i autorka tekstów z Melbourne, opowiada o występach na tegorocznym Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.... oto pełna rozmowa.

Exhibition: 'Destination Australia' - Wystawa ‘Kierunek Australia'

Jul 29, 2019 0:10:05

Description:

An exhibition about Australia’s post-war migration will open soon in Melbourne in Polish Museum and Archives in Australia. An interview with Lucyna Artymiuk.

-

O wystawie 'Destination Australia' – ‘Kierunek Australia, odyseje polskich źołnierzy po drugiej wojnie światowej mówi Lucyna Artymiuk z Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Melbourne .

Britain’s new prime minister - Boris Johnson: kim jest nowy premier Wielkiej Brytanii?

Jul 29, 2019 0:09:20

Description:

Will he deliver? (Brexit)

-

Dla jednych klown dla innych wyrafinowany polityk.

Polonia Festival of Polish Songs in Opole 2019 - Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2019

Jul 28, 2019 0:09:12

Description:

Magdalena Krakowska, vocalist and songwriter from Melbourne, talks about performances at this year's Polonia Festival of Polish Song in Opole. This is the first part of the interview.

-

Magdalena Krakowska, wokalistka i autorka tekstów z Melbourne, opowiada o występach na tegorocznym Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To pierwsza część rozmowy ...ciąg dalszy nastąpi.

 

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jul 28, 2019 0:05:47

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw. Today about the attacks on LGBT march in Bialystok.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o atakach na uczestników Marszu Równośći w Białymstoku.

Movie review: 'The Lion King' - Recenzja filmowa: 'Król Lew'

Jul 26, 2019 0:04:40

Description:

A remake of Disney's animated 1994 film of the same name.

-

Kolejna wersja nieśmiertelnego klasyka.

Lech Paszkowski: historyk Polonii australijskiej

Jul 24, 2019 0:08:59

Description:

W stulecie urodzin Lecha Paszkowskiego, historyka Polonii australijskiej,  archiwalna rozmowa dr Bogumiły Żongołłowicz.

Multi-religious hospice in Vilnius - Dom na Litwie

Jul 22, 2019 0:10:59

Description:

Dr Bogumiła Zongołłowicz talks with sister  Michaela Rak.

-

O Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopćki w Wilnie mówi siostra Michaela Rak.  Rozmowa Dr Bogumiła Żongołłowicz.

How to be physical fit when you are 50+ - Jak być sprawnym fizycznie, gdy masz 50 lat

Jul 21, 2019 0:08:38

Description:

How to be physically fit, when you are over 50 + ... we asked for an advise a Master of  Judo, Mr Krzysztof Frankowski. This is a part 3 of the interview.

-

Jak być sprawnym fizycznie, kiedy masz ponad 50 lat ... poprosiliśmy o radę mistrza judo, pana Krzysztofa Frankowskiego. To jest część trzecia rozmowy.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jul 21, 2019 0:07:01

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw. Today about the school system crisis in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dzisiaj o kryzysie szkolnictwa w Polsce.

Australia's role in the Apollo 11 moon landing - Rola Australii w locie Apollo 11 na księżyc

Jul 19, 2019 0:06:47

Description:

It's been 50 years since men first walked on the moon.

The landing was broadcast around the world, but were it not for a number of Australians, and Australian technology, Neil Armstrong's first steps and words might not have been seen or heard at all.

-

Minęło 50 lat, od czasu kiedy człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu.
Lądowanie było transmitowane na całym świecie, ale gdyby nie Australijczycy  i australijski teleskop, pierwsze kroki i słowa Neila Armstronga w ogóle nie byłyby pokazane ani usłyszane na Ziemi.

What is Propolis? - Co to jest Propolis?

Jul 19, 2019 0:09:45

Description:

Weronika Wasiak, a beekeeper from Krobia near Poznan (Poland) is revealing what bees are producing apart from honey and how we can benefits from  that.

-

Weronika Wasiak, pszczelarka z Krobii koło Poznania, opowiada jakie inne, poza miodem, produkty robią dla nas pszczoły i jak możemy z tego skorzystać.

Movie review 'Spiderman : Far from Home' - Recenzja filmu 'Spiderman: Daleko od domu'

Jul 19, 2019 0:04:40

Description:

Following the events of Avengers: Endgame, Spider-Man must step up to take on new threats in a world that has changed forever.

-

Spider-Man musi podnieść się, aby podjąć walkę z nowym zagrożeniem w świecie, który zmieni się na zawsze.

More money for pensioners - Więcej pieniędzy dla rencistów i emerytów

Jul 18, 2019 0:04:26

Description:

Around one million Australians could receive up to $800 more per year under changes to the federal government's income test for pensioners.

-

Około miliona Australijczyków może otrzymać do 800 dolarów rocznie więcej w wyniku zmian w federalnym teście dochodowym dla emerytów.

Daily life and social customs Papua New Guinea - Życie codzienne w Papui Nowej Gwinei

Jul 17, 2019 0:23:16

Description:

A conversation with missionary  Krzysztof Stachowiak.

-

opowiada o nim misjonarz z Papui Nowej Gwinei, ks. Krzysztof Stachowiak.

Place de la Bastille - Place de la Bastille

Jul 14, 2019 0:11:11

Description:

Andrzej Siedlecki is reading the story about the Bastille Day on 14 of July, the national day of France. It's a story from the book by Ludwik Stomma and Ludwik Lewin entitled 'Paris for 2 louis. Guide to Paris of shadows and flavors'.   - Andrzej Siedlecki czyta fragment ksiazki Ludwika Stommy i Ludwika Lewina zatytułowanej  „Paryż za dwa ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków ”.

10th WCA Speedcubing World Championship. - 10. Mistrzostwa Świata w układaniu kostki Rubika

Jul 14, 2019 0:09:43

Description:

Melbourne, Australia is the proud host of the 10th WCA Speedcubing World Championship.

There are Polish competitors participating in the championship : Jakub Kipa, Jan Zych, Lukasz Burliga, Tymon Kolasiński , Michał  Rzewuski, Dominik Górny, Adam Chodyniecki.

 

 

-

Melbourne jest gospodarzem 10. Mistrzostw Świata WCA Speedcubing, czyli mistrzostw w układaniu kostki Rubika. W zawodach biorą udział Polacy : Jakub Kipa, Jan Zych, Łukasz Burliga, Tymon Kolasiński, Michał Rzewuski, Dominik Górny, Adam Chodyniecki.

 

 

 

76th anniv of Volhynia massacre. - 76. rocznica rzezi Wołyńskiej

Jul 12, 2019 0:12:34

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist and writer from Krakow, visited the places of the Volhynia massacre . 11 of July 2019 passed the 76th anniversary of the mass extermination of the Polish population in Volhynia,  by the Ukrainian nationalists .

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka i pisarka z Krakowa, odwiedziła miejsca masakry na Wołyniu. 11 lipca 2019 r minęła 76. rocznica masowej eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

WWII drug could prevent flu deaths - Lek z czasów II wojny światowej może zapobiec śmiertelnej grypie

Jul 12, 2019 0:04:41

Description:

Researchers have found a drug that dates back to the second World War could help prevent flu deaths.

It's a timely finding by scientists, with almost three hundred reported fatalities from the virus this year, in part down to an earlier-than-usual start to the flu season.

-

Naukowcy odkryli, że lek pochodzący z czasów drugiej wojny światowej może pomóc w walce ze śmiertelną grypą. W tym roku tylko zanotowano prawie trzysta ofiar śmiertelnych wirusa grypy...a  sezon  grypowy w Australii trwa.

 

NAIDOC Week 2019: The history of NAIDOC Week

Jul 10, 2019 0:05:18

Description:

Take a look at how NAIDOC week started and what  'voice, treaty, truth' means to Indigenous people.

 

NAICOD Week 2019: Where people go wrong on indigenous history - Tydzień NAIDOC: Szukanie prawdy historycznej

Jul 10, 2019 0:03:35

Description:

NAIDOC Week celebrations are held across Australia each July to celebrate the history, culture and achievements of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. But, there are a number of misconceptions about the history of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

-

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat historii   Aborygenów mówi historyk Bruce Pascoe z klanu Bunurong. Jego zdaniem pokolenia Australijczyków zostały wprowadzone w błąd przez książki historyczne.

NAIDOC Week: Polish Help for Cotton Creek - NAIDOC Week: Polska pomoc dla Cotton Creek

Jul 10, 2019 0:11:16

Description:

An Australian- Polish adventurer  Mr Waldemar Obląg helps the Aboriginal community in Cotton Creek in Central Western Australia Part 2.

-

Polski poszukiwacz przygód pan Waldemar Obląg pomaga społeczności Aborygenów w Cotton Creek w środkowo-zachodniej Australii Część 2.

NAIDOC 2019: Help for Cotton Creek - NAIDOC 2019 Pomoc dla Cotton Creek

Jul 8, 2019 0:09:54

Description:

A Polish adventurer Mr Waldemar Oblak talks about his help to Aboriginal community in Cotton Creek in central Western Australia. Part 1

-

Poszukiwacz przygód pan Waldemar Obłąk z Perth mówi o tym jak zaprzyjaźnił się  z aborygeńską  społecznością  w Cotton Creek w środkowo- zachodniej Australii.  Część 1

Polish language at HSC - "Utrzymajmy polskie matury w Australii"

Jul 8, 2019 0:09:37

Description:

Symposium on how to keep the Polish language as an HCS subject in Australia was held on Saturday 6/7 in Sydney. Three former Polish HSC students Julia Chabros, Paulina Pazdzior and Jeremy Dobrowolski share their thoughts.

-

Sympozjum na temat utrzymania  języka polskiego jako przedmiotu HCS w Australii odbyło się w sobotę 6/7 w Sydney. Trzech byłych polskich studentów HSC Julia Chabros, Paulina Pazdzior i Jeremy Dobrowolski dzielą się swoimi przemyśleniami. Sympozjum zorganizowalo Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Nowej Poludniowej Walii.

Oh, this wonderful honey ! - Ach, ten cudowny miód !

Jul 7, 2019 0:08:02

Description:

Weronika Wasiak, a beekeeper from Krobia near Poznan (Poland) is revealing the "sweetest secrets" of the bees ... Today about how to collect and store honey at home.

-

Weronika Wasiak, pszczelarka z Krobii koło Poznania, odkrywa „najsłodsze sekrety” pszczół… Dziś o tym, jak zbierać i przechowywać miód w domu.

Physical fitness after 50 + - Sprawność fizyczna po 50-tce

Jul 7, 2019 0:07:38

Description:

How to be physically fit, when you are over 50 + ... we asked for an advice a Master of  Judo, Mr Krzysztof Frankowski. This is a part 2 of the  interview.

-

Jak być sprawnym fizycznie, kiedy masz ponad 50 lat ... poprosiliśmy o radę mistrza judo, pana Krzysztofa Frankowskiego. To jest część druga rozmowy.

Polish spices and herbs: juniper - Polskie przyprawy i zioła: jałowiec

Jul 5, 2019 0:08:01

Description:

Polish spices and herbs. Dr Maria Rosiak talks about the nutritional and healing values of Polish spices. Today about juniper.

-

Anna Sadurska rozmawia z dr Marią Rosiak na temat wartości odżywczych i leczniczych polskich przypraw. Dziś o jałowcu.

Labor agrees to support government's tax-cut package - Laburzyści zgodzili się na rządowy pakiet obniżki podatku

Jul 5, 2019 0:04:32

Description:

Labor has conceded defeat on the Coalition's tax-cut plan, vowing to review stage three of the 158 billion-dollar plan at the next election. This has left the bill on track to pass through the Senate and into law.

-

Partia Pracy przyznała, że nie udało się jej wprowadzić zmian do ustawy rządowej w sprawie reformy podatku dochodowego. Liberałowie przeforsowali swój plan wart 158 miliardów dolarów. .. Ustawa przeszła wczoraj przez Senat i staje się prawnie wiążąca.

Movie review: 'Yesterday' - Recenzja filmu 'Yesterday'

Jul 5, 2019 0:04:19

Description:

After a freak bus accident during a mysterious global blackout, Jack Malik wakes up to discover that The Beatles have never existed...

-

Po dziwnym wypadku autobusowym podczas tajemniczego globalnego blackoutu Jack Malik budzi się, aby odkryć, że zespół The Beatles ...nigdy nie istniał.

How to deal with stress? Part 5 - Jak sobie radzić ze stresem? Część piąta i ostatnia

Jul 4, 2019 0:09:44

Description:

The fifth and final part of the conversation on stress with psychotherapist Mr Krzysztof Bakalarz.

-

Choć nie da się wyeliminować stresu z naszego życia prywatnego i zawodowego, to możemy nauczyć się dawać sobie z nim radę. Piąta rozmowa na temat stresu z psychoterapetą Krzysztofem Bakalarzem.

The global boom in new museums... - Globalny 'boom' nowych muzeów ...

Jul 3, 2019 0:11:50

Description:

Dr Katarzyna Jagodzinska from the Jagiellonian University in Krakow, talks about modern trends in museums and about growing number of new museums in Poland ... this is a second part of the interview.

-

Dr Katarzyna Jagodzińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiada o współczesnych trendach w muzeach oraz o rosnącej liczbie nowych muzeów w Polsce ... to druga część wywiadu.

Official interest rate hits all-time low - Oficjalna stopa procentowa osiąga najniższy poziom

Jul 3, 2019 0:02:57

Description:

The Reserve Bank has slashed the official cash rate to 1 per cent. It' s a record low - and the first back-to-back cut since 2012. Banks are being urged to pass on the cut in full, with first home-buyers the big winners.

-

Bank Rezerw obniżył oficjalną stopę procentową do 1 procent. Jest to rekordowo niski poziom. Teraz czekamy na banki australijskie , aby przełożyły obniżki w całości na swoje produkty finansowe , czyli na pożyczki hipoteczne.

 

KIWANIS Slupsk - Słupskie lalki KIWANIS

Jul 3, 2019 0:03:12

Description:

Kiwanis is a global organization of volunteers dedicated to improving the world one child and one community at a time. In an atmosphere of fun and friendship, Kiwanians aim to make a difference.

-

Co to jest Kiwanis?...„Służąc dzieciom na świecie" to motto Kiwanis International - światowej organizacji wolontariuszy oddanych poprawie świata, życia jednego dziecka i jednej społeczności w tym samym czasie.

Last month in Western Australia... - Korespondencja z Australii Zachodniej...

Jul 3, 2019 0:06:13

Description:

Paulina Balicka on last month issues and events in Perth, Western Australia.

-

Paulina Balicka mówi o ważnych wydarzeniach ostatniego miesiąca w Australii Zachodniej.

5th Polish Film Festival in Perth - 5. Festiwal Polskiego Kina w Perth

Jul 1, 2019 0:08:36

Description:

Only few days and few films left....... More  in conversation with Magdalena Ambrożkiewicz.

-

Jeszcze  tylko kilka dni i kilka pokazów  najlepszych polskich filmów .... Szczegóły w rozmowie z panią Magdaleną Ambrożkiewicz z biura   organizacyjnego Festiwalu.

Physical fitness after 50 + - Sprawność fizyczna po 50-tce

Jun 30, 2019 0:08:33

Description:

How to be physically fit, when you are over 50 + ... we asked for an advice a Master of  Judo, Mr Krzysztof Frankowski.

-

Jak być sprawnym fizycznie, kiedy masz ponad 50 lat ... poprosiliśmy o radę mistrza judo, pana Krzysztofa Frankowskiego.

Movie review: Aladdin - Recenzja filmu: Aladdin

Jun 30, 2019 0:04:36

Description:

Aladdin is a lovable street urchin who meets Princess Jasmine, the beautiful daughter of the sultan of Agrabah. While visiting her exotic palace, Aladdin stumbles upon a magic oil lamp that unleashes a powerful genie.

-

Aladdin , sympatycznym młodzieniec spotyka księżniczkę Jasmine, piękną córkę sułtana z Agrabah. Odwiedzając jej egzotyczny pałac, Aladdin natrafia na magiczną lampę olejową, która uwalnia potężnego dżina.

NDIS at Polcare - NDIS w 'Polcare'

Jun 28, 2019 0:06:09

Description:

Aleksandra Waryszewska (Polcare), coordinator of the NDIS program, talks about  help for people with disabilities.

-

Aleksandra Waryszewska z biura Polcare, koordynatorka programu NDIS, opowiada o pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Polish spices and herbs: Majeranek - Polskie przyprawy i zioła: majeranek

Jun 28, 2019 0:07:03

Description:

Polish spices and herbs. Anna Sadurska begins a series of conversations with Dr Maria Rosiak about the nutritional and healing values of Polish spices. Today about "Majeranek"

-

Polskie przyprawy i zioła. Anna Sadurska rozpoczyna serię rozmów z dr Marią Rosiak na temat wartości odżywczych i leczniczych polskich przypraw. Dziś o majeranku.

How to deal with stress? Part 4 - Jak sobie radzić ze stresem? Część czwarta

Jun 24, 2019 0:12:12

Description:

The fourth part of the conversation on stress with psychotherapist Mr Krzysztof Bakalarz in which he advises what to do to give our brain a rest.  

-

Czwarta rozmowa na temat stresu z psychoterapetą Krzysztofem Bakalarzem.  Nasz mózg  musi odpocząć.

Jak to zrobić?  Więcej w  rozmowie.

Matildas has been knocked out of the 2019 Women's World Cup - Matildas zostały wyeliminowane z Mistrzostw Świata Kobiet !

Jun 23, 2019 0:03:25

Description:

Australia has been knocked out of the 2019 Women's World Cup in France on the first day of the round of 16. Norway defeated the Matildas in a heartbreaking penalty shootout following 120 minutes of play, allowing the side to progress to the quarter-finals.

-

Australijki zostały wyeliminowane z Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet 2019, we Francji.
Norweżki pokonały Matildas w bolesnej dla australijek serii rzutów karnych, po 120 minutach zacietej gry.

Queen's Birthday Awards: Mosze Majer Fiszman OAM - Queen's Birthday Awards: Mosze Majer Fiszman OAM

Jun 23, 2019 0:06:04

Description:

The late Mr. Mosze Majer Fiszman, co-founder of Australian Society of Polish Jews and their Descendants received a Medal Order of Australia. His daughter, Mrs. Anna Fiszman, is sharing her story about beloved father.

-

Pan Mosze Majer Fiszman, współzałożyciel Australijskiego Stowrzyszenia Polskich Żydów oraz  ich Potomków, otrzymał Medal Order of Australia. Jego córka, pani Anna Fiszman, opowiada o ukochanym ojcu.

Queen's Birthday Awards: Zygmunt Bielinski OAM - Queen's Birthday Awards: Zygmunt Bielinski OAM

Jun 23, 2019 0:09:07

Description:

Several community leaders have been recognized in this year's Queen's Birthday Awards for their cultural contributions. Among them Zygmunt Bielinski OAM. He is sharing his experience of work with Polish Community in Rowvville.

-

Kolejni działacze polonijni zostali nagrodzeni w dniu Urodzin Królowej, za ich wkład w pracę na rzecz społecznosci polskiej w Australii. Wśród nich Zygmunt Bieliński OAM, który dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy z Polonią w Rowvville. Gratulacje!

Film review : Late Night - Recenzja filmu : Late Night

Jun 23, 2019 0:05:14

Description:

The comedy, about  a prominent late-night talk-show hosted by Katherine Newbury (Emma Thompson) who is firing male writer after male writer.

-

Komedia o znanym programie telewizyjnym, talk-show, prowadzonym przez Katherine Newbury (Emma Thompson), która wywala z pracy pisarzy mężczyzn i zatrudnia do tej roli kobietę.

Australian families hope trial will reveal the truth about MH17 - Dochodzenie w sprawie tragicznego lotu MH17

Jun 21, 2019 0:04:53

Description:

Many of the families of the 38 Australian victims say they hope the trial of the perpetrators will finally reveal the truth about who was responsible for the MH17 tragedy.

-

Rodziny  australijskich ofiar mają nadzieję, że proces sprawców ujawni prawdę o tym, kto był odpowiedzialny za tragedię lotu MH17.

Aged Care At Home: Respite Care - Aged Care At Home: Opieka zastępcza

Jun 21, 2019 0:12:32

Description:

Last part of the interview with Irmina Sułkowska and Artur Rumianek from ‘PAWA Community Care Inc’ in Sydney who are sharing the  information about the services and home care packages. This is part 5 of the interview.

-

Ostatnia część rozmowy z cyklu informacyjnego o usługach ‘Aged care at home’. Irmina Sułkowska  i Artur Rumianek z ’PAWA Community Care Inc’  w Sydney mówią, między innymi, o opiece zastępczej w usługach  'Home care packages'. Jest to piąta część rozmowy.

FOOD SAFETY - Uwaga! Zatrucie pokarmowe. Jak bezpieczenie przygotowywać jedzenie?

Jun 20, 2019 0:06:13

Description:

A lack of knowledge about how to safely prepare certain foods is leaving many Australians at risk of food poisoning.

-

Brak wiedzy o tym, jak bezpiecznie przygotować niektóre potrawy,  naraża wielu Australijczyków na ryzyko zatrucia pokarmowego, wskazuje najnowszy raport na temat  żywienia, przygotowany przez   Rady ds. Bezpieczeństwa Żywności.Canning Stock Route by nine Polish adventurers - 'POKONALIŚMY CANNING STOCK ROUTE!'

Jun 19, 2019 0:15:46

Description:

 "WE CROSSED THE CANNING STOCK ROUTE! 1200 miles of off-road, 700 sandy driveways, 900 miles of washboard, cattle, kangaroos, dingo, camels, three deserts and the absolute endless sky." -  Drivefar.com

 

-

Polscy podróżnicy  (DrivenFar.com) o przebyciu legendarnie trudnej, pustynnej trasy 'Canning Stock Route' z Perth do Darwin.

 

HSC in the Polish language - Matury z języka polskiego w szkołach w Australii

Jun 17, 2019 0:13:13

Description:

More in conversation with teacher Mrs Marianna Łacek.

-

‘Utrzymajmy polskie matury w Australii'. To hasło sympozjum organizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w  Nowej Południowej Walii. Sympozjum odbędzie się w sobotę 6 lipca w godz. 13-19.00 w Konsulacie RP w Sydney.  Zgłoszenia: tel 9798 86 90

Polish Film Festival 2019 in Australia - Festiwal Polskich Filmow 2019 w Australii

Jun 16, 2019 0:13:15

Description:

Organizers of Polish Film Festival in Australia, Robert Domanski, Bozena Rutecki, Dagmara Mikolajewska, Dorota Sosnowska are sharing their plans in promoting Polish Cinema in Melbourne and Sydney in 2019...this is the second part of the interview.

-

Organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów w Australii, Robert Domański, Bożena Rutecki, Dagmara Mikołajewska, Dorota Sosnowska opowiadają o festiwalu w Melbourne i Sydney w 2019 roku... oto druga część rozmowy.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 16, 2019 0:05:12

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw, Poland.

Today about the President Andrzej Duda visit to USA .

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego,

Dzisiaj o o wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy w USA.

Polish Cultural Day in Ashfield - Polish Cultural Day w Ashfield

Jun 14, 2019 0:07:28

Description:

The Day is as an honoring late NIna Skoroszewska OAM,  an Australian, who dedicated her career to helping the disadvantaged. More in conversation with Malgorzata Kwiatkowska, Chairwoman  of Polish Community Council of Australia.

-

Dzień Kultury polskiej w Ashfield jest uhonorowaniem nieżyjącej już Niny Skoroszewskiej OAM, australijki, która aktywnie zajmowala się udzielaniem pomocy osobom w potrzebie .... więcej w rozmowie z Małgorzatą Kwiatkowską, Przewodniczącą Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Aged Care At Home: care packages for elders - Aged Care At Home: co zawiera pakiet usług?

Jun 14, 2019 0:10:42

Description:

Irmina Sułkowska and Artur Rumianek from ‘PAWA Community Care Inc’ in Sydney are sharing the  information on what help is included in  home care packages. This is part 4 of the interview.

-

Kolejna rozmowa z cyklu informacyjnego o usługach ‘Aged care at home’. Irmina Sułkowska  i Artur Rumianek z ’PAWA Community Care Inc’  w Sydney mówią między innymi o pakietach usług 'Home care packages'.

Jest to czwarta część rozmowy.

The Matildas celebrate - Szczęśliwe Matyldy

Jun 14, 2019 0:05:30

Description:

In football, day seven of the 2019 Women's World Cup has proven to be a memorable one for Australia. The Matildas' match against Brazil going down in history as a classic.

-

Kolejny dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej Kobiet 2019, które odbywają się we Francji. Byl to... dramatyczny ale szczęśliwy dla Australii dzień.

The Polish Film Festival in Perth - Piąty Festiwal Polskiego Filmu w Perth

Jun 12, 2019 0:14:47

Description:

The Polish Film Festival in Perth starts 16 June till 7 July showcases the best of Polish cinema. 

Conversation with Magdalena Ambrożkiewicz.

-

Festiwal Polskiego Filmu w Perth rozpoczyna się 16 czerwca i potrwa  do 7 lipca. O prezentowanych  filmach mówi Magdalena Ambrożkiewicz.

 

Queen's Birthday Awards: Dr Sylvia Greda Bogusz - Queen's Birthday Awards: Dr Sylvia Greda Bogusz

Jun 10, 2019 0:16:46

Description:

Several community leaders have been recognized in this year's Queen's Birthday Awards for their cultural contributions. Among them Dr Sylwia Malgorzata Greda-Bogusz. 

-

Na tegorocznej liście uhonorowanych z okazji  Dnia Urodzin Królowej znalazło się dwoje Polaków dr Sylwia Małgorzata Greda-Bogusz i pan Zygmunt Henryk Bieliński. Dzisiaj rozmowa z dr Sylwia Małgorzata Greda-Bogusz.

Memory of Szymon Antoni Meysztowicz - Wspomnienia o Szymonie Antonim Meysztowiczu

Jun 10, 2019 0:03:48

Description:

The Honorary Consul General of the Republic of Poland, George Luk-Kozika, recalls a long-time friend, also Polish Community in Melbourne activist, former pilot of the 305-squadron RAF fighter,  Szymon Antoni Meysztowicz, who died on 31May 2019, at the age 102.

-

Honorowy Konsul Generalny RP, Jerzy Luk-Kozika, wspomina długoletniego działacza polonijnego, byłego pilota dywizjonu myśliwskiego 305 RAF w Anglii, Szymona Meysztowicza, który zmarł w Melbourne 31 maja 2019 r , w wieku 102 lat.

Polish Film Festival in Australia 2019 - Festiwal Polskich Filmów w Australii 2019

Jun 9, 2019 0:07:59

Description:

Organizers of Polish Film Festival in Australia, Robert Domanski, Bozena Rutecki, Dagmara Mikolajewska, Dorota Sosnowska are sharing their plans in promoting Polish Cinema in Melbourne and Sydney in 2019...this is the first part of the interview ... the continuation soon.

-

Organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów w Australii, Robert Domański, Bożena Rutecki, Dagmara Mikołajewska, Dorota Sosnowska opowiadają o planach promocji polskiego kina w Melbourne i Sydney w 2019 roku... oto pierwsza część rozmowy...ciąg dalszy nastąpi.

Movie review: Rocketman - Recenzja filmu 'Rocketman'

Jun 9, 2019 0:09:14

Description:

An epic musical film about the uncensored human story of Sir Elton John....worth watching according to review.

-

Kolorowy film muzyczny o trudnym życiu i karierze Sir Eltona Johna .... warty obejrzenia, według recenzentek.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 9, 2019 0:07:09

Description:

Przemek Przybylski reports from Warsaw, Poland.... Today about the reconstruction of Polish Government.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego....Dzisiaj o rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego.

 

Aged Care: Home packages - Aged Care At Home: pakiety usług w domu

Jun 7, 2019 0:12:04

Description:

Irmina Sułkowska and Artur Rumianek from ‘PAWA Community Care Inc’ in Sydney are sharing the  information on how to receive a home care packages. This is part 3 of the interview.

-

Kolejna rozmowa z cyklu informacyjnego o usługach ‘Aged care at home’. Irmina Sułkowska  i Artur Rumianek z ’PAWA Community Care Inc’  w Sydney mówią między innymi o pakietach usług 'Home care packages'. Jest to trzecia część rozmowy.

The Latest from Perth - Najnowsze wiadomości z Zachodniej Australii

Jun 5, 2019 0:05:52

Description:

Paulina talks among other things, about a Chopin & Friends Gala Concert at the Government House in  Perth and plans to break the Guinness record. In what? Listen!

-

W korespondecji między innymi o koncercie Chopinowskim w siedzibie Gubernatora Zachodniej Australii i planach pobicia rekordu Guinnesa. W czym? Posłuchajcie!  

Darwin shooting - Australia - Darwin - strzelanina

Jun 5, 2019 0:05:21

Description:

Darwin in the Northern Territory has been rocked by a shooting that's left at least four people dead and at least one other injured. Authorities say the incident is not a terrorist attack.


-

Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne podczas strzelaniny w Darwin.  Sprawca został ujęty przez policję.
Go Matildas Go ! - Go Matildas Go !

Jun 5, 2019 0:08:50

Description:

The 2019 FIFA Women's World Cup, expected to be the richest and most-watched ever, is about to kick off in France.  There are 24 countries, including Australia, competing in the tournament, which this year runs for  four weeks from June 7th to July 7th.

-

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA 2019 odbywają się we Francji od 7 czerwca do 7 lipca.   W turnieju biorą udział 24 kraje, w tym Australia.

The DriveFar Expedition: Canning Stock Route, Australia - Polska ekipa Drivenfar rusza na podbój Australii ...

Jun 3, 2019 0:16:20

Description:

The DriveFar Expedition by nine Polish adventurers on the iconic 4.5 thousands kilometer Canning Stock Route.. An  interview with Mr Rajmund Węgrzynek.

-

O planach  przejechania samochodami terenowymi z Perth do Darvin legendarnie trudnym, pustynnym szlakiem hodowców bydła, mówi jeden  z uczestników wyprawy pan Rajmund Węgrzynek.

Marta Kaczmarek in 'Escaped Alone' - Marta Kaczmarek w 'Escaped Alone'

Jun 2, 2019 0:11:08

Description:

Marta Kaczmarek , Polish - Australian actress talks about her new role in 'Escaped Alone', the latest work from acclaimed British playwright Caryl Churchill, directed by Jenny Kemp at 'Red Stich' Theatre in Melbourne.

-

Marta Kaczmarek, australijska aktorka polskiego pochodzenia, opowiada o swojej nowej roli w 'Escaped Alone', najnowszej sztuce uznanej brytyjskiej dramatopisarki Caryl Churchill,  w reżyserii Jenny Kemp w teatrze „Red Stich” w Melbourne.

International Poetry Festival in Vilnius 2019 - Międzynarodowy Festiwal Poezji w Wilnie 2019

Jun 2, 2019 0:06:11

Description:

Dr. Bogumila Zongollowicz reports from  International Poetry Festival in Vilnius, Lithuania, in May 2019.

-

Dr Bogumiła Żongołłowicz relacjonuje z Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Wilnie na Litwie, ktory odbył się  w maju 2019 roku.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 2, 2019 0:07:52

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland.... Today about results of  the elections to European Parliament .

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Dziś o ostatnich wynikach w wyborach do Europarlamentu.

Movie review: 'All is true' - Recenzja filmowa: "Cała prawda o Szekspirze"

May 31, 2019 0:07:01

Description:

A look at the final days in the life of renowned playwright William Shakespeare.

-

Wielki dramatopisarz zamyka swoją błyskotliwą karierę teatralną w Londynie i wraca do rodzinnego Stratford-upon-Avon. Co go tam czeka?  Warto zobaczyć film.

 

Your Super and Centerlink Pension - Twoje Super a emerytura z Centerlink

May 29, 2019 0:10:24

Description:

Are you entitled to a Centrelink pension if you have superannuation? explains finance expert Michal Brandt

- Czy masz prawo do emerytury od Centrelink, jeśli masz pieniądze na funduszu superannuation? wyjaśnia ekspert finansowy Michał Brandt.

National Reconciliation Week to focus on truth telling - Narodowy Tydzień Pojednania

May 27, 2019 0:05:09

Description:

National Reconciliation Week is celebrated across Australia each year between 27 May and 3 June.

It's a week dedicated to reconciliation between Indigenous and non-Indigenous Australians.

-

Narodowy Tydzień Pojednania obchodzony jest w całej Australii każdego roku między 27 maja a 3 czerwca.  Poświęcony jest pojednaniu między rdzennymi i nierdzennymi Australijczykami.

Stress: what it is and how to deal with it? Part 3 - Stress: czym jest i jak sobie z nim radzić ? Część 3

May 27, 2019 0:09:41

Description:

Part 3 of the series of conversations on stress with psychotherapist Krzysztof Bakalarz.

-

Zapraszamy na trzecią część cyklu  rozmów o stresie z psychoterapeutą panem Krzysztofem Bakalarzem. 

Movie review: 'Poms' - Recenzja filmu 'Poms'

May 26, 2019 0:07:03

Description:

A comedy about an woman who moves to a retirement community that has shuffleboard, golf, bowling and other activities.

-

Filmowa komedia o pani, która przenosi się do klubu emerytów, którzy graja w golfa, kręgle oraz mają inne ciekawe zajęcia.

Bees and the City - Pszczoły i Miasto

May 26, 2019 0:11:02

Description:

Weronika Wasiak, a beekeeper from Krobia near Poznan (Poland) is revealing how to build beehives in the city...is it safe? ...this is a third part of the story about honey , bees and protecting the environment.

-

Weronika Wasiak, pszczelarzka z Krobii koło Poznania, opowiada jak budować ule w mieście ... czy jest to bezpieczne? ... trzecia część rozmowy o miodzie, pszczołach i ochronie środowiska.

Australia: Older women poverty - Ubóstwo w bogatej Australii

May 24, 2019 0:05:10

Description:

Women account for more than 60 per cent of people who needs the financial assistance,  new statistics released by the Salvation Army shows.

-

W  najblizszy weekend  25 i 26 maja Salvation Armii (Armia Zbawienia) organizuje doroczną zbiórkę ‘Red Shield Appeal’ na pomoc zagrożonym bezdomnoscią Australijczykom.   

'Dead Central' - 'Dead Central'

May 24, 2019 0:03:43

Description:

'Dead Central'  will take you on a journey back to 19th century Sydney.

Exhibition in NSW State Library is open from Saturday 25 May 2019 to Sunday 17 November 2019.

-

O ciekawej historii starego Sydnejskiego cmentarza na miejscu którego znaduje się obecnie dworzec  kolejowy mówi  Ela Chylewska.  Wystawa ' Dead Central' czynna  jest w Stanowej Bibliotece w Sydney od soboty 25 maja do 17 listopada 2019.

 

Exhibition in NSW State Library is open from Saturday 25 May 2019 to Sunday 17 November 2019.

Looking for Your Soul Mate - W poszukiwaniu miłości

May 22, 2019 0:09:05

Description:

Some find partners online, some overseas some after 50, says Zofia Mordes marriage celebrant. 

- Niektórzy znajdują partnerów online, niektórzy za granicą, niektórzy dopiero po 50-tce - mówi celebrant Zofia Mordes.

 

Online Dating - Randki online

May 22, 2019 0:10:12

Description:

Australia follows a global trend in finding a partner in the internet.

- Australia podąża za światowym trendem.

Poles in Australia and their leaders - Nowe władze i plany Polonii Australijskiej

May 20, 2019 0:13:04

Description:

Conversation with the newly elected Chairman of the Polish Council in Australia Mrs Malgorzata Kwiatkowska.

-

Rozmowa z prezesem  Rady Naczelnej  Polonii Australijskiej panią Małgorzata Kwiatkowską.


Movie Review: ' Top End Wedding' - Recenzja filmowa: ' Top End Wedding'

May 20, 2019 0:07:27

Description:

Top End Wedding is a 2019 Australian romantic comedy movie filmed in the stunning outback.

-

‘Top End Wedding’ to australijska komedia. Szczególnie interesujace są zdjęcia australijskiego buszu.

Polish Community Council of Australia - Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

May 19, 2019 0:10:07

Description:

The 51th annual meeting of the council was held in Brisbane.

Audio materials from the meeting have been recorded and kindly provided by Pawel Dunst and Marek Knappe, the Polish program reporters from 4EB Radio in Brisbane.

- 51. doroczny zjazd  Rady Naczelnej Polonii Australijskiej odbył się w Brisbane.Materiały dźwiękowe ze spotkania zostały przygotowane przez reporterów polskiej sekcji Radia 4EB w Brisbane Pawła Dunsta I Marka Knappe.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

May 19, 2019 0:07:55

Description:

The latest events from Poland, by our Warsaw correspondent Przemek Przybylski.

-

Komentarz ostatnich wydarzeń z Polski naszego warszawskiego korespondenta Przemka Przybylskiego.

Coalition Claims Victory - Zwycięstwo wyborcze australijskiej Koalicji

May 19, 2019 0:06:14

Description:

Coalition's win in the Australian federal elections has been named a miracle.

- Wygrana Koalicji w wyborach federalnych - nazwana cudem.

The News from Marayong - Plany rozbudowy Domu Polskiego w Marayong

May 17, 2019 0:13:55

Description:

There are a development plan for Polish Home in Marayong, Sydney.  

-

W środę 15 maja  w odbyła się sesja  informacyjna na temat planów  rozbudowy Domu Polskiego w Marayong,  zachodniej dzielnicy Sydney.  Relacja pani Bożeny Szymańska.

Bob Hawke: Australia's former PM - Bob Hawke: Australia's former PM

May 17, 2019 0:09:17

Description:

Ambitious and charismatic Australian politician who led his Labor Party to four election victories died on Thursday 16 May.

-

"Australijczycy kochali Boba Hawke, ponieważ wiedzieli, że Bob ich kochał". Były premier zmarł w wieku 89 lat

Spotlight on Bill Shorten - Wybory 2019 - lider opozycji Bill Shorten

May 15, 2019 0:06:19

Description:

"I'd like to be known as the prime minister for the powerless, for the disempowered, for people who don't have a voice in our society.", says Bill Shorten, a leader of the Opposition.

- „Chciałbym być premierem ludzi bezsilnych, pozbawionych głosu w naszym społeczeństwie.”, mówi Bill Shorten.

Stress: what it is and how to deal with it? Part 2 - Stress: czym jest i jak sobie z nim radzić ? Część 2

May 15, 2019 0:11:54

Description:

Part 2 of the series of conversations on stress with psychotherapist Krzysztof Bakalarz.

-

Zapraszamy na druga część cyklu  rozmów o stresie z psychoterapeutą panem Krzysztofem Bakalarzem. 

Część druga.

Election 2018: Scott Morisson - Election 2018: Scott Morisson

May 14, 2019 0:07:46

Description:

"Mr Morrison has done a decent job given the circumstances of his appointment as party leader."

Will he become  the 31th prime minister of Australi in Saturday 18 May?
     

-

Wydaje się, że Scott Morisson  zjednoczył  skłóconą Partię Liberalną, ale czy uda mu się poprowadzić Koalicję do zwycięstwa w wyborach 18 maja?

 

     

Mother's Day at the Polish House Syrena in Rovwille - Dzień Matki w Melbourne

May 14, 2019 0:06:51

Description:

Mother of the Year 2019 is Mrs Ewa Nowosiak. Congratulations!  The report from Mother's Day at the Polish House Syrena in Rovwille [[{"fid":"1772755","view_mode":"body_content","uuid":"769d17d7-d0f5-481e-9fa7-b9d2f4ddbb78","type":"media","attributes":{"height":"395","width":"700","alt":"Mother of the Year 2019 is Mrs Ewa Nowosiak. ","title":"Mother of the Year 2019 is Mrs Ewa Nowosiak. ","class":"media-element file-body-content"}}]]was prepared by Marek Smalec.

-

Na uroczystym balu z okazji Dnia Matki w Domu Polskim Syrena w Rovwille, tradycyjnie wybrano Matkę Roku. Matką  Roku 2019  została pani Ewa  Nowosiak.  Serdecznie gratulujemy ! Relację z balu przygotował Marek Smalec.

[[{"fid":"1772755","view_mode":"body_content","uuid":"769d17d7-d0f5-481e-9fa7-b9d2f4ddbb78","type":"media","attributes":{"height":"395","width":"700","alt":"Mother of the Year 2019 is Mrs Ewa Nowosiak. ","title":"Mother of the Year 2019 is Mrs Ewa Nowosiak. ","class":"media-element file-body-content"}}]]

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

May 14, 2019 0:04:53

Description:

Przemek Przybylski on the last week’s events in Poland- including a  tragedy in Warsaw and Lublin’s schools, amber smuggling, the film 'Do not tell anyone'  and the lucky win in EuroLotto!

-

Przemek Przybylski o wydarzeniach minionego tygodnia w Polsce, między innymi o maturach i tragedii w szkołach w Warszawskiej i w Lublinie, przemycie bursztynów, o filmie  ‘Tylko nie mów  nikomu”   i szczęśliwej wygranej w EuroLotto!

The Powerful politicians of Liberal Party - Partia Liberalna Australii i jej politycy

May 10, 2019 0:09:44

Description:

From Robert Menzies to Scott Morrison.

-

Od Roberta Menziesa po Scotta Morrisona.

Aged Care At Home: the evaluation of your needs - Aged Care At Home: Uslugi i opłaty

May 9, 2019 0:12:44

Description:

Are you looking for a help in home and unsure where to start?  Listen to Irmina Sułkowska and Artur Rumianek from ‘PAWA Community Care Inc’ (1300 22 72 92)  in Sydney  who  gave the  information on how to register to Aged Care. Part 2

-

To druga rozmowa z cyklu informacyjnego o usługach ‘Aged care in home’. Irmina Sułkowska  i Artur Rumianek z ’PAWA Community Care Inc’  w Sydney mówią między innymi o tym jakie uslugi  można otrzymać,  jakie są opłaty, co oznacza pomoc ‘ respite care’.  Część druga.

Elections 2019 - ALP Party Profile - Wybory 2019 - ALP profil Partii Pracy.

May 8, 2019 0:09:07

Description:

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies.  One of the first labour parties created in the world, Labor grew out of the trade union movement before Federation.

-

Australijska Partia Pracy to jedna z najstarszych partii politycznych Australii.

Celebrating 3 May Constitution - Uroczystość Konstytucji 3 Maja

May 8, 2019 0:12:06

Description:

Polish Macierz Szkolna in NSW awarded the best Polish language students the Witold Szupryczynski prize.

- Polska Macierz Szkolna w NPW przyznała najlepszym uczniom języka polskiego nagrody im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego. 

What's New in South Autralia - Co nowego w Południowej Australii

May 8, 2019 0:10:53

Description:

by our SA correspondent Rena Zurawel.

-

komentarz Reny Żurawel - naszej korespondentki z Adelajdy.

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

May 8, 2019 0:07:12

Description:

By our Warsaw correspondent Przemek Przybylski.

-

Komentarz ostatnich wydarzen z Polski, w opracowaniu naszego warszawskiego korespondenta Przemka Przybylskiego.

Stress: what it is and how to deal with it? - Stress: czym jest i jak sobie z nim radzić ?

May 6, 2019 0:14:05

Description:

Part 1 of the series on stress with psychotherapist Krzysztof Bakalarz

-

Zapraszamy na pierwsza część cyklu  o stresie z psychoterapeuta panem  Krzysztofem Bakalarzem.
Będziemy je nadawać w kolejne poniedziałki.

History of Eurovision - Historia Eurowizji

May 3, 2019 0:05:45

Description:

Throughout the history of Eurovision some artist made to fame and some were forgotten after appearing in the largest song contest in the world.

- Niektórzy dzieki Erowizji zdobyli sławę. O  niektórych po udziale w tym największym konkursie piosenki na świecie poprostu zapomniano.

What is Aged Care? - Aged Care: Jak się zarejestrować?

May 3, 2019 0:12:13

Description:

Are you looking for in home care and unsure where to start?  Listen to Irmina Sułkowska and Artur Rumianek from ‘PAWA Community Care Inc’ (1300 22 72 92)  in Sydney  who  gave the  information on how to register to Aged Care. Part 1

 

 

-

To pierwsza rozmowa z piątkowego cyklu informacyjnego o usługach ‘Aged care’.
Irmina Sułkowska  i Artur Rumianek z ’PAWA Community Care Inc’  w Sydney mówić będą  między innymi  o   tym jak zarejstrowac się  do ‘ Aged Care” ,   jakie uslugi  można  otrzymać i jakie są opłaty, co oznacza pomoc ‘ respite care’.  Część pierwsza.

 

 

Celebrating 3 May Constitution - Obchody Konstytucji 3 Maja

May 3, 2019 0:04:24

Description:

Celebrations of Poland's 3 May Constitution from 1791 which is generally considered Europe's first, and the world's second (after the USA), modern written national constitution.

-

Uchwalona 228 lat temu przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, Konstytucja 3 Maja - pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją.

Your Superannuation - Twoja emerytura 'super'

May 1, 2019 0:15:25

Description:

When can you tap into your superannuation, explains financial advisor Michal Brandt.

- Kiedy możesz wybierać pieniądze ze swojego funduszu emerytalnego superannuation, wyjaśnia doradca finansowy Michał Brandt.

New Parent Visa - Nowa wiza dla rodziców

May 1, 2019 0:11:48

Description:

What are the criteria of the new 'parent visa' for parents of residents or Australian citizens, explains immigration agent Anna Ponce.

- Jakie są wymogi nowej „wizy rodzicielskiej” dla rodziców rezydentów lub obywateli Australii, wyjaśnia agent imigracyjny Anna Ponce.

What's New in Western Australia - Co nowego w Zachodniej Australii

May 1, 2019 0:05:40

Description:

by our Perth correspondent Paulina Balicka.

-

komentarz naszej korespondentki z Perth Pauliny Balickiej

Ewa Blaszczyk Performed in Melbourne - Aktorka Ewa Blaszczyk - spotkanie w Melbourne

Apr 29, 2019 0:10:58

Description:

Polish actress Ewa Blaszczyk performed in Melbourne and now heading for Sydney.

Reform - English for Migrants - Reforma programu nauki j. angielkiego

Apr 29, 2019 0:06:17

Description:

Greens promise $50 million revamp of English language support for migrants.

 

- Zieloni obiecują 50 milionów dolarów na reformę programu nauki języka angielskiego dla migrantów.

 

Film Review - Hotel Mumbai - Recenzja Filmu- Hotel Mumbai

Apr 28, 2019 0:06:07

Description:

The true story of the Taj Hotel terrorist attack in Mumbai. Hotel staff risk their lives to keep everyone safe as people make unthinkable sacrifices to protect themselves and their love ones. The International cast join forces in Australian-Indian production.

 

-

Oparta na faktach historia zamachu terrorystycznego, miała miejsce w Mumbai w 2008 roku w ekskluzywnych hotelu Taj. Personel hotelu za wszelką cenę stara się pomóc gościom hotelowym w przetrwaniu. Jak zwykle  w takich przypadkach wychodzą dobre i złe cechy ludzkie.

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Apr 28, 2019 0:05:06

Description:

Commentary of the latest events in Poland by our Warsaw correspondent Przemek Przybylski.

-

Komentarz ostatnich wydarzeń z Polski w relacji Przemka Przybylskiego

Almonds - the King of Nuts - Migdał - królem orzechów

Apr 28, 2019 0:08:55

Description:

Dr. Maria Rosiak explains the wonderful nutritional values of almonds.

- Dr Maria Rosiak wyjaśnia wspaniałe wartości odżywcze migdałów.

Election 2019 - Profile of the Nationals - Wybory 2019 - profil partii the Nationals

Apr 28, 2019 0:05:15

Description:

The Nationals take pride in representing the interests of people in regional and rural Australia and have done so for almost 100 years.

-

 

Od prawie 100 lat partia The Nationals reprezentuje interesy Australii regionalnej i wiejskiej.

 

Film Review -"Aftermath" - Recenzja filmu -"Aftermath"

Apr 26, 2019 0:06:50

Description:

The old-fashioned Hollywood romance from the rubble of the Second World War, review by Ela Chylewska  and Joanna Borkowska Surucic

-

Romans w starym hollywoodzkim stylu z okresu II wojny światowej, recenzja Eli Chylewskiej i Joanny Borkowskiej Surucic.

Hourglass Ensemble in Concert - Hourglass Ensemble w koncercie

Apr 26, 2019 0:04:46

Description:

Polish musicians with the Hourglass Ensemble will perform 3 concerts . First concert at the Opera House on Saturday 27th April 2019

-

Polscy muzycy  wraz z Hourglass Ensemble wystąpią w 3 koncertach. Pierwszy koncert w Operze w sobotę 27 kwietnia 2019 roku

Election 2019: Profile of the Australian Greens - Wybory 2019: profil partii 'Australian Greens'

Apr 26, 2019 0:06:29

Description:

The Australian Greens formally began on the 30th of August 1992, when representatives from independent Green state-based parties met in Sydney to form a new federal party.

-

Australijscy Zieloni oficjalnie rozpoczęli swoją działalność 30 sierpnia 1992 r., kiedy przedstawiciele niezależnych partii stanowych spotkali się w Sydney w celu utworzenia nowej partii federalnej.

Court Decision on Ashfield Polish Club - Decyzja Sądu - klub polski Ashfield Polish Club

Apr 24, 2019 0:05:37

Description:

Mick Wykrota, one of the plaintiffs and the club's member, comments on the NSW High Court's judgement in the 2 year long court case of Sydney's Ashfield Polish Club. 

Radio SBS Polish asked the defendants: members of the Board of Directors of Ashfield Polish Club with it's President Ryszard Borysiewicz to comment on the decision, but the defendants had no comments to offer.

-

Mick Wykrota, jeden z powodów i członek klubu, komentuje orzeczenie sądu NSW High Court po dwuletnim procesie w sprawie sydney'skiego klubu polskiego Ashfield Polish Club.

Radio SBS Polish zwrociło się z prośbą do pozwanych: zarządu klubu Ashfield Polish Club oraz prezesa klubu Ryszarda Borysiewicza o komentarz, ale pozwani komentarza odmówili.

Mathematics Not So Difficult - Matematyka - nie taka straszna

Apr 24, 2019 0:06:39

Description:

Teacher, Marianna Lacek explains how to encourage your children to study and understand mathematics.

- Nauczycielka i pedagog Marianna Lacek wyjaśnia, jak zachęcić dzieci do nauki matematyki.

Viva - Grandparents Educating their Grandchildren - Dziadkowie wspierą edukację wnuków

Apr 24, 2019 0:07:59

Description:

With the rising cost education grandparents lend a helping hand struggling parents.

- Wraz z rosnącymi kosztami edukacji dzieci, dziadkowie finansowo pomagają rodzicom wykształcić ich dzieci .

Week in Poland - Week in Poland

Apr 24, 2019 0:05:55

Description:

Commentary of the latest news and events from Poland, by our Warsaw correspondent Przemek Przybylski.

- Komentarz ostatnich wydarzeń z Polski, naszego warszawskiego korespondenta Przemka Przybylskiego.

Ewa Błaszczyk - in Australia - Ewa Błaszczyk - w Australii

Apr 21, 2019 0:14:00

Description:

Polish actress Ewa Błaszczyk performs in Australia.

 

 

 

-

Polska aktorka teatralna i filmowa Ewa Błaszczyk - weekend z ...

 

 

 

 

Polish Easter Traditions - Wielkanocne tradycje

Apr 21, 2019 0:08:44

Description:

Malgorzata Oleszkiewicz from Ethnographic Museum in Krakow.

-

Opowiada Małgorzata Oleszkiewicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Paris Cries after Notre Dame - Paryż opłakuje Notre Dame

Apr 17, 2019 0:07:51

Description:

Paris mourns over its 850 years old Cathedral damaged by fire.

-

 

Paryż w żałobie, po tym jak ogień niszczy 850-letnią katedrę. 

Latest from South Australia - Co nowego w Południowej Australii?

Apr 17, 2019 0:08:50

Description:

By our SA correspondent Rena Zurawel.

-

Omawia nasza korespondentka Rena Żurawel.

History of the Polish Jews - Historia polskich Żydów

Apr 17, 2019 0:14:36

Description:

Professor Dariusz Stola, the former curator of Warsaw's POLIN Jewish Museum, talks of the selection of the unique expositions of the museum and the history of Polish Jews.

-

Profesor Dariusz Stola, były dyrektor warszawskiego Muzeum POLIN, opowiada o jego powstaniu i inikalnym zbiorze ekspozycji muzeum, a takze o historii polskich Żydów.

ELECTION 2019: PREFERENTIAL VOTING - ELECTION 2019: Preferencyjny System Głosowania.

Apr 17, 2019 0:05:17

Description:

Under Australia's preferential voting system, voters can rank the candidates for both Houses of Parliament from most-preferred to least-preferred. Counting the ballots is process of elimination based on the preferences until one candidate secures an absolute majority.

-

Australia ma preferencyjny system  głosowania. Obliczanie  głosów jest procesem eliminacji (opartym na preferencjach), dopóki jeden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości. 

Reading is important - Dlaczego dzieci potrzebują wspólnego, głośnego czytania?

Apr 17, 2019 0:07:45

Description:

... because it develops the mind.  Marianna Łacek, a teacher advises.  

-

Mówi nauczycielka  i pedagog Marianna Łacek.

 

Fr. Dr Stanisław Puchała in Australia - Ks. Dr Prałat Stanisław Puchała w Australii

Apr 14, 2019 0:09:00

Description:

Part first coversation with Fr. Dr Stanislaw Puchala , who came to Australia to preach at Polish community Catholic centers in Australia.

 

-

Pierwsza częsc rozmowy z Ks. Dr Prałatem Stanisławem Puchałą, który przybył do Australii, aby głosić rekolekcje wielkopostne.

 

Election 2019: Need to vote early? Here's how. - Wybory 2019: Chcesz głosować wcześniej... możesz.

Apr 14, 2019 0:05:58

Description:

It's compulsory for all Australian citizens to vote in the federal election, but not everyone has to cast a ballot on election day. As the campaign gets underway, an increasing number of people are choosing to vote early at federal elections.

 

-

Wybory do parlamentu federalnego Australii odbędą się w sobotę 18 maja 2019r. Głosowanie jest obowiązkowe ... ale co zrobić, jeśli nie możemy głosować w dniu wyborów z różnych powodów?

AEC (Australian Electoral Commission) podpowiada jakie masz opcje....

 

Federal Election 2018 - Australia: Wybory Federalne 2018

Apr 12, 2019 0:04:51

Description:

Australians will vote in the 2019 federal election on May the 18th.

-

 Wybory odbędą się w sobotę 18 maja.

Movie review: 'Dumbo' - Recenzja filmowa: 'Dumbo'

Apr 12, 2019 0:03:54

Description:

Disney's classic returns for a whole new generation.

-

Legendarny film Disney'a w nowej produkcji.

 

Federal Budget - What's in Store for Us - Co nam przyniesie budżet federalny -

Apr 10, 2019 0:06:59

Description:

Lower taxes for most working Australians - but is there a catch to the federal budget? financial advisor Michael Brand explains.

- Niższe podatki dla większości pracujących Australijczyków - ale czy w budżecie jest jakiś haczyk? wyjaśnia doradca finansowy Michael Brand.

The Truths and Myths about Negative Gearing - Prawda i mity o 'Negative Gearing'

Apr 10, 2019 0:09:25

Description:

The recently demonised 'negative gearing' strategy is used not only by the rich but by one million average middle class Australians. While only a small percentage owns more than 2 investment properties, says financial expert Michael Brandt. 

- Ostatnio demonizowane „negative gearing” wcale nie jest sposobem na bogacenie się dla bogatych, a strategią oszczędzania na pszyszłośc stosowaną przez milion przeciętnych Australijczyków średniej klasy. Wsród nich, tylko niewielki procent posiada więcej niż 2 nieruchomości inwestycyjne, mówi ekspert finansowy Michael Brandt. 

Are You A Food Waster ? - Nie marnuj jedzenia!

Apr 8, 2019 0:05:55

Description:

A new survey reveals people using food delivery services waste significantly more food than those not using them.

-

Marnowanie jedzenia jest problemem globalnym.  Często pozwalamy sobie na zakupy bez zastanowienia, przez co część produktów ląduje w śmieciach. Co robić, aby świadomie wpływać na ochronę środowiska i nie marnować jedzenia?

Latest from Perth - Ostatnio w Perth

Apr 7, 2019 0:06:14

Description:

In Perth a peculiar sunny mistake, and much more - by our WA correspondent Paulina Balicka

- W Perth osobliwa słoneczna pomyłka i wiele innych  informacji - podaje nasza korespondentka z Zachodniej Australii Paulina Balicka

Solar Energy from Poland - Solar Energy from Poland

Apr 7, 2019 0:14:44

Description:

While solar energy panels have been on the Australian market for over a decade, a new generation of photovoltaic panel has been developed overseas offering more efficient and safer technology. At Sydney’s Smart Energy Expo I spoke with Mariusz Potocki form a Polish company in Bydgoszcz who brought to Australia the latest generation, Smart Wire Connection Technology, Bifacial solar panel.

-

Technologia generacji czystej energii jest w Australii dostępna już od jakiegoś czasu – tak zwane panele słoneczne pojawily się na australijskich domach lata temu. Obecnie, firmy specjalizujące się w fotowoltaice propunują znacznie lepsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze produkty niz kiedyś. Takie można było oglądać na Sydney Smart Energy Expo. Polska firma z Bydgoszczy przywiozła na targi panel najnowszej generacji. O tym innowacyjnym produkcie rozmawiałam z Panem Mariuszem Potockim.

Polish School in Endeavour Hills - Polska Szkoła w Endeavour Hills

Apr 7, 2019 0:09:28

Description:

We visited Edmund Strzelecki's Polish language School in Endeavour Hills (Melbourne). Saturday was the last day of the semester, before Easter, so children had a cooking classes of a traditional Polish Easter dishes.

 

 

-

Odwiedziliśmy polską szkołę im.Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills (Melbourne). Sobota była ostatnim dniem semestru, przed Wielkanocą, więc dzieci miały lekcje gotowania tradycyjnych polskich potraw wielkanocnych.

 

 

Week in Poland - Week in Poland

Apr 7, 2019 0:05:53

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland.... Today about national teachers' strike and also about changes in PiS government.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dziś o negocjacjach rządu PiS ze związkowcami przed planowanym jutro bezterminowym strajkiem nauczycieli.

To be fit after 55+ - Jak być zdrowym i mieć smukłą sylwetkę po 50-tce?

Apr 4, 2019 0:05:58

Description:

Master of Judo  Chris Frankowski advices.

-

Radzi mistrz judo Krzysztof Frankowski.  

 

Movie Review: 'What men want" - Recenzja filmowa: ‘ Czego chcą mężczyzni’

Apr 4, 2019 0:06:57

Description:

Would like to possess the ability of reading men’s mind?  A comedy.

-

Bohaterka filmu posiada niezwykła umiejętność czytania w męskich myślach.   Co z tego wynika, zobacznie sami.

Here's how you can take part in the Polonijny Sejmik Olimpijski... - Here's how you can take part in the Polonijny Sejmik Olimpijski...

Apr 4, 2019 0:12:01

Description:

....  which will be held in Poland on 20-27 July 2019.

-

....  which will be held in Poland on 20-27 July 2019.

'The Odessa Job' by VulgarGrad - VulgarGrad prezentuje "the Odessa Job"

Mar 30, 2019 0:14:51

Description:

Meet actors and musicians, Jacek Koman and Adam Pierzchalski from Melbourne-based Russian-inspired band "VulgarGrad".  Artists make their long-awaited return to Australian stages, launching the first single and video clip 'I Remember' off their upcoming album, "The Odessa Job".

 

- Studio Radia SBS odwiedzili aktorzy, muzycy Jacek Koman i Adam Pierzchalski z zespołu „VulgarGrad”. Artyści powracają na australijską scene, wydając singiel oraz wideo clip „I Remember” ze swojego nowego albumu „The Odessa Job”.

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Mar 30, 2019 0:04:31

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland.... Today about national support for the teachers' strike.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dziś o o ogólnokrajowym poparciu dla strajku nauczycieli.

Movie Review: 'Colette' - Recenzja filmowa: 'Colette'

Mar 29, 2019 0:07:09

Description:

A biographical drama film about the  famous French writer.

-

Historia skandalizującej francuskiej pisarki.

 

The Story of Polish Centre in Marayong - Historia polskiego ośrodka w Marayong

Mar 29, 2019 0:15:00

Description:

Recently two residents of the Polish Home in  Marayong Mrs Albina Biruta and Mrs  Marianna Chromiak  celebrated  their 105 years and 100 years. But  'Marayong'  as  Poles  in Sydney called  it,  is much more that the retirement  village. The story of 'Marayong' is told by Sister Lucyna Fraczek , Sister Joanna and Izabela Gendera-Bres - Koordynator Kulturalny.

-

Mówią Siostra Lucyna Fraczek – Siostra Prowincjonalna Zgromadzenia Siostr Swietej Rodziny z Nazaretu  Siostra Joanna – Koordynator Opieki Pastoralnej  Izabela Gendera-Bres  - Koordynator Kulturalny.

Solar Energy for the Clean Future - Energia słoneczna naszą przyszłością

Mar 27, 2019 0:11:51

Description:

Solar energy is the future of energy production for Australia and the world. Mariusz Potocki talks about the latest generation SmartWire Connection Technology (SWCT) for solar panels from Poland which is ideal for the harsh Australian climate.

- Energia słoneczna to przyszłość czystej energii w Australii i na świecie. Mariusz Potocki mówi o najnowszej generacji technologii (SmartWire Connection -SWCT) paneli słonecznych z Polski, które idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach klimatycznych Australii. 

Why do we need these wind turbines? - Po co nam te turbiny wiatrowe?

Mar 27, 2019 0:09:29

Description:

Part two of conversation with Radoslaw Gawlik, ecologist, politician, co-founder of the Green party in Poland, president of the Ecological Association EKO-UNIA.
Also joined us in the studio Mira Stanislawska - Meysztowicz, founder of the "Nasza Ziemia" Foundation in Poland.

-

Część druga rozmowy z Radosławem Gawlikiem, ekologiem, politykiem, współzałożycielem Partii Zielonych w Polsce, przewodniczącym Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.
W studiu również jest Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka Fundacji „Nasza Ziemia” w Polsce.

In Search od My Granfather - W poszukiwaniu mojego dziadka

Mar 25, 2019 0:16:05

Description:

Film director and producer Piotr Zarębski talks about the mysterious history of his family and his recent documentary. 

-

Reżyser i producent Piotr Zarębski opowiada o tajemnicy swojej rodziny i niedawnym  filmie dokumentalnym.[[{"fid":"1755904","view_mode":"body_content","uuid":"d56fac0c-1904-4808-a7ac-7624b76d5521","type":"media","attributes":{"height":"395","width":"700","alt":"Bronislaw Zarebski","class":"media-element file-body-content"}}]]

Gladys Berejiklian re-elected as New South Wales Premier - Gladys Berejiklian, ponownie wybrana Premier Nowej Południowej Walii

Mar 24, 2019 0:02:59

Description:

The Berejiklian government has held on to power in New South Wales, making Gladys Berejiklian the state's first elected female premier. With counting continuing, the Coalition appears to have won 46 of the 47 seats they need, meaning they could return as a minority government. If they fall short, Ms Berejiklian has already secured the confidence of  three returning independents.

-

Rząd Berejiklian utrzymał władzę w Nowej Południowej Walii, czyniąc Gladys Berejiklian pierwszą w historii kobietą wybraną na urzad Premiera stanu. Podliczanie glosow trwa , ale  prawdopodobnie obecny rząd pozostanie u władzy, jako rząd mniejszościowy. Jeśli zabraknie im miejsc, pani Berejiklian zapewnia, że ma popracie trzech poslów niezależnych.

Theatre review: “ The Miser” - Recenzja teatralna: “Skąpiec“

Mar 22, 2019 0:07:37

Description:

Welcome to the world of The Miser, where passion is money.  The legendary  Moliere' play  is presented  by Bell Shakespeare Theatre.

 

-

“ Skąpca “  Molièra  prezentuje  Sydnejski  teatr  Bell Shakespeare.

 

 

"Polish, Hungarian two mates..." - "Polak Węgier dwa bratanki..."

Mar 22, 2019 0:00:55

Description:

Gen. W. Sikorski Polish Club  in Perth  and the Hungarian Union in Western Australia invite everyone to celebrate the Polish-Hungarian Friendship Day, a family festival which will take place on March 23, 2019.

-

Klub Polski im.Gen.W. Sikorskiego w Perth i Związek Węgierski w Australii Zachodniej zapraszają wszystkich do świętowania Polsko-Węgierskiego Dnia Przyjaźni, rodzinnego festynu, który odbędzie się 23 marca 2019 roku.

Andrzej Cierniewski in Australia - Andrzej Cierniewski w Australii

Mar 20, 2019 0:09:30

Description:

Well know singer Andrzej Cierniewski will soon tour Australia. 

[[{"fid":"1753571","view_mode":"body_content","uuid":"f863a781-e06a-439b-baef-8775f3f8f332","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Cierniewski","class":"media-element file-body-content"}}]]

 

 

- Znany polski piosenkarz Andrzej Cierniewski wkrótce zawita ze swoim tourne w Australii.

[[{"fid":"1753571","view_mode":"body_content","uuid":"f863a781-e06a-439b-baef-8775f3f8f332","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Cierniewski","class":"media-element file-body-content"}}]]

 

 

Robert Kubica's Comeback to Formula 1 - Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1

Mar 20, 2019 0:12:28

Description:

Robert Kubica's journey back to motor racing, after eight year since a serious accident, is one of the most remarkable. But his return to Formula 1 has been tarnished by a disappointing result in Australian Grand Prix, say Kornel Zbroinski motoring commentator.

- Droga Roberta Kubicy na sportowy szczyt wyścigów samochodowych, jest jedną z najbardziej niezwykłych. Jednak jego powrót do Formuły 1, po ośmiu latach od poważnego wypadku, został przyćmiony rozczarowaniem wynikającym ze słabego  wyniku na Grand Prix Australii, mówi komentator motoryzacyjny Kornel Zbroiński.

Is Australia a sustainable nation ? - Czy Australia jest krajem zrównoważonego rozwoju?

Mar 18, 2019 0:12:38

Description:

Radoslaw Gawlik, ecologist, politician, co-founder of the Green party in Poland, president of the Ecological Association EKO-UNIA talks about how Australia and Poland are performing in achieving the Sustainable Development Goals.
Also joined us in the studio Mira Stanislawska - Meysztowicz, co-founder of the "Nasza Ziemia" Association in Poland.

- Radosław Gawlik, ekolog, polityk, współzałożyciel partii Zieloni w Polsce, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA mówi o tym, czy Australia i Polska osiągają cele zrównoważonego rozwoju.
W studiu radioa SBS jest również Mira Stanisławska - Meysztowicz, współzałożycielka Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” w Polsce.

 

To Help and Not Hinder - Po pierwsze, nie przeszkadzać

Mar 18, 2019 0:06:42

Description:

Marianna Łacek, a teacher talks how not to hinder the potential of your child.

-

Nauczycielka i pedagog Marianna Łacek, radzi jak nie niszczyć możliwości dziecka.

'Brunch' in Melbourne - 'Brunch' w Melbourne

Mar 17, 2019 0:11:56

Description:

Michał Macioch, an actor and director from 'Fantazja' Theater in Sydney, talks about the creative work during preparation of the show 'Brunch' by Juliusz Machulski... 'Brunch' will be shown in Melbourne on 30 and 31 of March.

-

Michał Macioch, aktor i reżyser Teatru „Fantazja” w Sydney, opowiada o pracy twórczej podczas przygotowania spektaklu „Brunch” Juliusza Machulskiego… „Brunch” będzie pokazywany w Melbourne w dniach 30 i 31 marca.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Mar 16, 2019 0:07:04

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland.... Today about an expose of the Minister of Foreign Affairs of Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dziś o expose Ministra Spraw Zagranicznych RP.

 

'Holocaust forgotten by the world' - 'Zapomniany przez świat Holokaust'

Mar 15, 2019 0:21:02

Description:

Dr. Piotr Szubarczyk, chief specialist of the Institute of National Remembrance ( IPN ) in Gdańsk is presenting in Australia a series of speeches about anticommunists movement in Poland. Presentation of the lectures will be accompanied by the recital of patriotic song by Dariusz Grzybkowski.

-

Dr Piotr Szubarczyk, główny specjalista historyczny Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, przyjechał do Australii z serią wykładów na temat ruchu antykomunistycznego w Polsce i Żołnierzy Niezłomnych . Prezentacji wykładów towarzyszyć będzie recital pieśni patriotycznej w wykonaniu Dariusza Grzybkowskiego.

'The Sparrow Garden". Part3 - ‘Wró́bli ogród’ . Część 3

Mar 14, 2019 0:08:55

Description:

'The Sparrow Garden' .  From the Displaced Persons camps of Germany to Sydney’s suburb. The story of  the migrant life.   The book by Australian author Peter Skrzynecki was translated by Marianna Lacek, presented by Andrzej Siedlecki. Part 3

-

Autobiografia  australijskiego autora Petera Skrzyneckiego od momentu jego wyjazdu z Europy  w 1945 roku do Australii aż po śmierć rodziców. Przełoż̇yła Marianna Łacek. Czyta Andrzej Siedlecki. Część 3

'Nie lubię oceanu’ - 'Nie lubię oceanu’

Mar 13, 2019 0:08:42

Description:

Aktorka Izabela Kuna o wizycie w Australii.

-

Aktorka Joanna Kuna o wizycie w Australii.

George Pell - 6 Years in Prison - George Pell - 6 lat więzienia

Mar 13, 2019 0:05:11

Description:

Disgraced Catholic cardinal George Pell has been sentenced to six years in prison for sexually abusing two choirboys in Melbourne in the 1990s. The 77-year-old showed no emotion as the sentence was handed down, but there was plenty outside the court from campaigners for survivors of child sexual abuse.

 

-

 

Zhańbiony kardynał George Pell został skazany na sześć lat więzienia za wykorzystywanie seksualne dwóch chórzystów w Melbourne w latach 90.  77-latek nie okazał żadnych emocji podczas ogłoszenia wyroku. W tym samym czasie przed gmachem sądu w Melbourne stało wiele osób, które prowadziły kampanię na rzecz praw ocalałych ofiar przemocy seksualnej.

 

 

In SA - WomAdelaide - W Adelajdzie - WomAdelaide

Mar 13, 2019 0:09:26

Description:

WomAdelaide and many other interesting events - by our SA correspondent Rena Zurawel.

- WomAdelaide i wiele innych ciekawych wydarzeń - omawia nasza korespondentka z Adelajdy Rena Zurawel.

A Creative Melting Pot - Bogate miasto na Ukrainie

Mar 11, 2019 0:14:39

Description:

A creative melting pot of three culture Ukraine-Romanian and Moldavian.  Father Stanisław Smolczewski on Czerniowce, the capital of Bukowina.

-

O Czerniowcach, mieście na  pograniczu trzech kultur rumuńskiej-ukraińskiej i mołdawskiej mówi pracujący tam jezuita, ojciec Stanisław Smolczewski.

Children at risk: Australia's fast foods saltier than in other countries - Sól szkodzi!

Mar 11, 2019 0:05:55

Description:

A new report shows Australian children are often consuming an entire day's maximum recommended salt intake in just one fast food meal.  There are renewing calls for government to take action.

 

-

 80 procent  australjskich dzieci spożywa za dużo soli. W jednym posilku zjada tyle, ile wynosi dzienna dawka.

 

'The Sparrow Garden' Part 2 - 'Wró́bli ogród’. Część 2

Mar 11, 2019 0:06:20

Description:

‘The Sparrow Garden’, the powerful  memoir of the migrant.  Australian  author Peter Skrzynecki was born in 1945 in Germany and came to Australia in 1949. 3 exceprts of the book (Polish translation Marianna Łacek)  is presented  by  Andrzej Siedlecki. Part 2

-

 'Wró́bli ogród’, kawał prawdy o początkach życia emigranta w Australii w początkach lat  50 - tych. Autobiografia  australijskiego autora Petera Skrzyneckiego od momentu jego wyjazdu z Europy  w 1945 roku do Australii aż po śmierć rodziców. Przełoż̇yła Marianna Łacek. Czyta Andrzej Siedlecki. Część 2

'The Sparrow Garden' Part 1 - 'Wró́bli ogród' . Część 1

Mar 11, 2019 0:06:51

Description:

'The Sparrow Garden'  Part  1 

Peter Skrzynecki.

'The Sparrow Garden', the book by Australian author Peter Skrzynecki  is a powerful memoir of the migrant child who travels from the Displaced Persons camps of Germany to the suburban of outer Sydney. 3 excerpts of the book (Polish translation Marianna Łacek) is presented by Andrzej Siedlecki.  Part 1

-

'Wró́bli ogród': autobiografia  australijskiego autora Petera Skrzyneckiego od momentu jego wyjazdu z Europy do Australii aż po śmierć rodziców. Przełoż̇yła Marianna Łacek. Czyta Andrzej Siedlecki. Część 1

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Mar 9, 2019 0:04:48

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland.

Today about a record amount collected by the Great Orchestra of Christmas Charity in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Dziś o rekordowej kwocie zebranej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Charity Ball in Melbourne - Bal Prezesa 2019 w Melbourne

Mar 8, 2019 0:11:55

Description:

On Saturday, March 2, the fifth, Charity Ball of the President of Polish Community Council in Victoria took place at the Polish House 'Syrena' in Rowville, Melbourne....our reporter, Marek Smalec  was at the Ball.

-

W sobotę, 2 marca, w siedzibie Domu Polskiego "Syrena" w Rowville, w Melbourne, odbył się piąty, charytatywny Bal Prezesa Federacji Polskjich Organizacji w Wiktorii .... nasz reporter Marek Smalec był na balu.

Jesuit Mission in Chernivtsi, Ukraine. - Misja jezuitów w Czerniowcach na Ukrainie.

Mar 6, 2019 0:10:13

Description:

Father Stanisław Smolczewski, a Jesuit who works in Chernivtsi (Ukraine) talks about how difficult is to restore and renovate a historic church ....This is a part one of the interview.

-

Ojciec Stanisław Smolczewski, jezuita pracujący w Czerniowcach (Ukraina), opowiada o tym, jak trudno było przywrócić i odremontować zabytkowy kościół ... Jest to część pierwsza rozmowy.

The Latest from Western Australia - Najnowsze wiadomości z Zachodniej Australii

Mar 5, 2019 0:06:21

Description:

WA is a state of informers says  Paulina  Balicka, explaining  why.

-

Korepondecja Pauliny Balickiej z Perth między innymi o tym, na  jakiej ludzkiej przywarze  bogaci się tamtejsze Centrelink.

In Black and White -Poles in Australia - Polacy w Australii w bialo –czarnej fotografii

Mar 4, 2019 0:13:24

Description:

A conversation with Lucyna  Artymiuk  from  Polish Museum and Archives in Melbourne on the value of the  families photos which tell our history.

On Wednesday 6 March at 8.30pm SBS starts a new four part documentary series ‘Australia in Colour’.  'Australia in Colour' gives us a chance to look at Australia’s history from a fresh perspective.
-

 Rozmowa z Lucyną Artymiuk z Muzeum Polskiego i Archiwum w Melbourne o wartości rodzinnych zdjęć.

Gorąco polecamy Panstwu nowy cykl dokumentalny telewizji  SBS.  Pierwszy odcinek pokazany zostanie w środe  6 marca o godzinie 8.30 tytuł ‘Australia in Colour’.
What the first visit at the psychotherapist look like? - Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?

Mar 4, 2019 0:10:17

Description:

A  psychotherapist Mr Krzysztof Bakalarz explains.

-

Mówi psychoterapeuta Krzysztof Bakalarz.

Prof. Dariusz Stola... about March 1968. - Prof. Dariusz Stola... o marcu 1968 r.

Mar 3, 2019 0:08:41

Description:

Prof. Dariusz Stola, a historian and CEO of POLIN Museum of History of Polish Jews is coming to Melbourne to present an inaugural oration:   "The 1968 “Anti-Zionist Campaign” in Poland and its echoes today - Polish debates on the Holocaust " (Monash University , 3 April).

-

Prof. Dariusz Stola, historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przyjeżdża do Melbourne, aby wygłosić wykład : "1968 rok, 'Kampania antysyjonistyczna' w Polsce i jej echa dziś - polskie debaty o Holokauście" (Monash University, 3 kwietnia 2019).

Concert 'Powroty...' - Koncert 'Powroty...'

Mar 3, 2019 0:14:04

Description:

An actress and poet, Marta Kaczmarek and musicians, Roman and Alicja Syrek, invites us to a concert 'Powroty'...  songs and poems by Marta and beautiful arrangements for an accordion, violin, trombone and piano, by Roman and Alicja.

Dom Polski Syrena 1325 Stud Road, Rowville, 10 March, 15:00
Polish Club Albion 19 Carrington Street, Albion, 17 March, 16:00
Australian Institute of Polish Affairs,  226 Kooyong Road, Toorak, 24 March,16:00

 

-

Aktorka i poetka, Marta Kaczmarek oraz muzycy Roman i Alicja Syrek, zapraszają nas na koncert "Powroty" ... piosenki i wiersze Marty w pięknych aranżacjach na akordeon, skrzypce, puzon i fortepian, Romana i Alicji.

Dom Polski Syrena 1325 Stud Road, Rowville, 10 marca, 15:00
Polski Klub Albion 19 Carrington Street, Albion, 17 marca, godz. 16:00
Australijski Instytut Spraw Polskich, 226 Kooyong Road, Toorak, 24 marca, 16: 00

 

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Mar 3, 2019 0:06:02

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland. Today about ...why the Commander of the State Protection Service in Poland resigned from his job ? .

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego. Dziś ... o tym, dlaczego Komendant Służb Ochrony Państwa  zrezygnował z pracy ? .


How Working With a Therapist is Different Than Talking to a Friend - Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Mar 1, 2019 0:11:19

Description:

Why people assume working with a therapist and talking to a  best friend are the same. They are not,  explains  Sydney psychologist Mr Krzysztof Bakalarz.

-

Spotkanie z psychologiem, panem Krzysztofem Bakalarzem. Część 2

Your Superannuation and Life Insurrance - Fundusze Emerytalne i Ubezpieczenie

Feb 27, 2019 0:13:09

Description:

How to choose and compare life insurance in your super fund, explains financial advisor Michael Brandt. Part3

- Jak wybrać i porównać ubezpieczenie na życie w swoim funduszu emerytalnym, wyjaśnia doradca finansowy Michal Brandt. cz3

George Pell Found Guilty - George Pell uznany winnym

Feb 27, 2019 0:07:00

Description:

One of the Catholic Church's highest ranking prelates,  Cardinal George Pell has been found guilty of five charges of sexual abuse against children, by a trial in Melbourne.

-

 

Jeden z najwyższych rangą katolickich duchownych, kardynał George Pell został uznany winnym pięciu zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci, w procesie sądowym w Melbourne.

 

HEALTH BONES - "Cichy złodziej kości" : jak chronić się przed osteoporozą?

Feb 25, 2019 0:06:55

Description:

Modern lifestyles are increasingly leading us to spend long periods of time sitting - be it at work, watching the TV or driving. Researchers are to examine if this prolonged physical inactivity is putting us at greater risk of osteoporosis, which makes bones brittle and easy to break.

-

Naukowcy badają czy obecny coraz bardziej siedzący tryb życia  grozi nam   osteoporozą.

PCCV President's Gala Ball 2019 - Bal Prezesa FPOW 2019

Feb 24, 2019 0:05:20

Description:

Marian Pawlik , President of Polish Community Council of Victoria, talks about 2019 Charity President`s Ball in Melbourne, on Saturday, 2nd of March in Rowville.

-

Marian Pawlik, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza na charytatywny 'Bal Prezesa' w Melbourne, która odbędzie się w sobotę, 2 marca 2019 r. w Domu Polskim "Syrena" w Rowville.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Feb 23, 2019 0:07:19

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about Jaroslaw Kaczynski's pre-election promises at the PiS Convention in Warsaw.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o przedwyborczych obietnicach Jarosława Kaczyńskiego na Konwencji PiS w Warszawie.

Julie Bishop is retiring from politics - Po 20 latach Julie Bishop odchodzi z polityki

Feb 22, 2019 0:05:34

Description:

Former Deputy Prime Minister and high-profile Liberal M-P Julie Bishop has announced she's will not re- contest her West Australian seat of Curtin at the upcoming federal election.

-

Lubiana, szanowana i elegancka była pani minister pełniła  funkcję  wiceszefa partii Liberalnej w latach  2007  -2018.  Do sierpnia 2018 byla bardzo skutecznym ministrem spraw zagranicznych Australii.

Destinatons and Life Journeys - Podróże kształcą

Feb 20, 2019 0:10:21

Description:

Rozalia Tybulewicz - young traveller from Poland shares her views on how travelling impact your outlook on life.

- Rozalia Tybulewicz - młoda podróżniczka z Polski mówi o tym , jaki ogromny wpływ na Twoje życie mają podróże.

Banking Ryal Commission on Superannuation - Banking Ryal Commission i Emerytura

Feb 20, 2019 0:08:11

Description:

Banking Royal Commission on Superannuation - how it will impact you, explains financial advisor Michal Brandt

- Banking Royal Commission zalecenia co do Superannuation - jak to wpłynie na fundusze emerytalne, wyjaśnia doradca finansowy Michael Brandt

Viva: What science says about purposeful ageing? - Viva: Jak starzeć się powoli?

Feb 19, 2019 0:06:36

Description:

Ageing with a sense of purpose has been scientifically proven to improve our overall wellbeing.  So, how to find one’s purpose and to turn it into reality as we deal with the challenges of ageing? 

-

Trzeba miec w życiu cel, najlepiej dwa, radzą naukowcy.

Politicians meet to manage growing population - Jak rozwiązać problem rosnącej populacji Australii?

Feb 18, 2019 0:05:04

Description:

The federal government has met with state and territory treasurers to try to help solve the problem of managing Australia's burgeoning population.

-

Większość problemów związanych z przyrostem populacji w Australii wynika z tego, że dwie trzecie nowych imigrantów  kieruje się do Sydney, Melbourne i południowo-wschodniego Queensland.

“It’s absolutely okay to ask for help” - Kiedy warto skorzystać z psychoterapii?

Feb 17, 2019 0:11:12

Description:

Life’s hard—that is a fact. We all struggle from time to time, whether it is at work, in our relationships, or in our own compact minds. Meet the Sydney based psychotherapist Mr Krzysztof Bakalarz.  It is the  first  conversation of the new series on wellbeing.

 

 

Meet  the Polish psychologist, psychotherapist Mr Krzysztof  Bakalarz.

-

Czasami nie jest łatwo. Od czasu do czasu każdy z nas ma problemy w domu albo w pracy albo z naszymi  najbliższymi.  Gdy jest naprawdę cieżko warto poprosić o pomoc  specjalistę. Dzisiaj pierwsze spotkanie z sydnejskim psychoterapeutą panem Krzysztofem Bakalarzem. To pierwsza rozmowa z nowej serii.

 

 

Meet  the Polish psychologist, psychotherapist Mr Krzysztof  Bakalarz.

'Clean Up' Australia Day - 'Clean Up' Australia Day

Feb 17, 2019 0:12:28

Description:

Mira Stanislawska Meysztowicz, the founder of the Polish Foundation
"Nasza Ziemia" and the initiator of the "Clean up The World" campaign in Poland, talks about how to participate in the event CleanUp Australia Day, on the 3rd of March 2019.

-

Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka polskiej fundacji
"Nasza Ziemia" oraz inicjatorka kampanii "Clean up The World" w Polsce opowiada o tym, jak wziąć udział w wydarzeniu 'Clean up ' Australia, w niedziele ,3 marca 2019 roku.

Week in Poland - Week in Poland

Feb 16, 2019 0:06:01

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the conference dedicated to issues of Middle East, which took place in Warsaw.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o konferencji poświęconej problemom Bliskiego Wschodu, która odbyła się w Warszawie.

VIVA: What questions do you have about writing a will? - VIVA: Czy testament jest konieczny?

Feb 15, 2019 0:09:18

Description:

What is to happen to your assets after you die?  Nearly half of Australian adults don’t have a will.

This means that the jurisdiction of your state or territory may have the ultimate say on who is to receive your assets.

 

-

Dlaczego testament to jeden z najważniejszych dokumentów w życiu.  

 

 

Movie review: 'Mary Queen of Scots' - Movie review: 'Maria, królowa Szkotów'

Feb 14, 2019 0:07:28

Description:

16th-century power politics.

-

Maria, królowa Szkotów to pojedynek dwóch silnych kobiet w męskim świecie!

Banking Royal Commision - Banking Royal Commision - Królewska Komisja

Feb 13, 2019 0:12:57

Description:

The banking royal commission has delivered a scathing verdict of a greed-driven industry in its final report, recommending a raft of changes designed to better protect consumers and improve regulation - Michal Brandt talks about potential implications of such recommendations.

 

-

Królewska komisja sektora finansowego i bankowego w końcowym raporcie wydała ostrą ocenę chciwego przemysłu, zalecając szereg zmian mających na celu lepszą ochronę konsumentów i poprawę regulacji prawnych - Michał Brandt mówi o potencjalnych skutkach takich zaleceń.

 

 

'Time for heros' exhibition - Wystawa 'Time for Heroes'

Feb 10, 2019 0:11:08

Description:

Created by The Pilecki Project Committee, 'Time for Heroes' portrays not widely known facts of Polish history.  

-

Rozmowa z Anna Lilpop z Perth o wystawie “Time for heroes”. Wystawa ‘ Time for Heroes’, ‘Czas dla  bohaterów’ została przygotowana i zrealizowana przez  członkow komitetu ‘Pilecki Project’ panów Andrzeja Nowaka i Jacka Glinkę.   Wystawa w Klubie im. Generala Sikorskiego czynna  będzie od 17 lutego do 7 marca.

 

Kate Miller-Heidke will represent Australia at Eurovision 2019 - Kate Miller-Heidke będzie reprezentować Australię na Eurowizji 2019

Feb 10, 2019 0:02:50

Description:

Australia has chosen classically trained singer-songwriter Kate Miller-Heidke as its Eurovision Song Contest representative.  Ten performers took part in the SBS program to select Australia's representative in this year's  Eurovision Song Contest.... but it was Kate Miller-Heidke who garnered the most votes from both the jury and the public.

-

Australia wybrała operowa wokalistke ale rowniez  piosenkarkę muzyki pop i autorkę tekstów Kate Miller-Heidke  na reprezentantke Australii na Eurowizji w tym roku.
Konkurs australijskich  wykonawcow, byl transmitowany wczoraj w telewizji SBS.
Dziesięciu wykonawców wzięło udział w programie, ale to wlasnie Kate zebrała najwięcej głosów zarówno od jurorów, jak i od  publiczności.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Feb 9, 2019 0:05:52

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about  former Polish Premier Jan Olszewski, who died on Thursday, 7 February.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o zmarłym w czwartek, byłym premierze Janie Olszewskim.

Learning Polish can be fun - Jak nauczać skutecznie?

Feb 8, 2019 0:10:12

Description:

The tips for the teachers. 

-

Spotkanie z metodykami nauczynia języka polskiego państwem Iwoną i Tomaszem  Stempkami odbędzie się w Konsulacie Polskim w Sydney w  sobotę 9 lutego  w godzinach od  14.00 do 19.00.

Movie Review: 'Green Book' - Recenzja filmowa: 'Green Book'

Feb 7, 2019 0:08:45

Description:

A story of the journey through the American Dixieland of the sixty. The touching story, inspired by real life events.

-

Wzruszająca historia podróży przez amerykańską Dixieland w latach sześćdziesiątych,  inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

Fitness Tips for Everyone Over 50 - Jak być smukłym I zdrowym po piećdziesiątce

Feb 6, 2019 0:12:05

Description:

6th Dan Master Kristof Frankowski advices.

-

Radzi mistrz judo ( 6th Dan)  Krzysztof Frankowski.

Latest from Western Australia - Ostatnie wydarzenia z Zachodniej Australii

Feb 6, 2019 0:07:36

Description:

Dolphins show themselves as unique creatures at Monkey Mia and more from WA by our correspondent Paulina Balicka.

- Delfiny na Monkey Mia, i więcej z WA - donosi nasza korespondentka Paulina Balicka.

All About Franking Credits - Wszystko o 'franking credits'

Feb 6, 2019 0:09:26

Description:

What are 'franking credits' and why retirees are furious at Labour's plan to abolish them, explains financial advisor Michal Brandt.

- Co to są "franking credits" i dlaczego emeryci są oburzeni planem ich zniesienia przez Labour Party , wyjaśnia doradca finansowy Michal Brandt.

Retirees Future and Franking Credits - Emeryci - utrata ulg podatkowych?

Feb 6, 2019 0:04:39

Description:

Self-funded retirees are mobilising in protest against Labor's tax policy, inundating parliamentary committee hearings to voice their opposition.

 

 

-

 

Emeryci są wściekli na lidera opozycji Billa Shortena po tym jak ogłosil, że jeśli wygra wybory to zniesie tak zwane   'franking credits'.

 

 

 

The History of Chinatown - Historia Chinatown

Feb 4, 2019 0:07:26

Description:

Throughout February, Chinatowns across Australia are hosting events for the Lunar New Year Festival, which is celebrated by Chinese, Korean and Vietnamese communities.  For more information on SBS’ Lunar New Year activities, visit www.sbs.com.au/radio

-

Wiele światowych metropolii ma chińską  dzielnicę, Chinatown. Najstarsza w Australii powstała w Melbourne w 1851  roku.

Happy New Lunar Year 2019 - Pomyślnego Nowego Roku!

Feb 3, 2019 0:06:56

Description:

It's goodbye to the Year of the Dog and an enthusiastic welcome to the Year of the Pig.
February 5 marks the New Year for a billion people from China to Singapore,  Korea, Vietnam and beyond.

-

5 lutego rozpoczyna się Nowy Chiński Rok pod znakiem Świni  dla mieszkanców Chin, Korei, Wietnamu I wielu innych krajów Azji.  Czy wiecie skad sie  wzielo 12 zwierzat w chinskim  kalendarzu ? 

Movie review;'Instant Family' - Recenzja filmowa: 'Rodzina od zaraz'

Feb 3, 2019 0:07:54

Description:

American comedy-drama film about two parents who adopt three young children.

-

 Małżeństwo postanawia powiększyć rodzinę i zaadoptować dziecko.

These Magnificent Bees - Te wspaniałe pszczoły!

Feb 3, 2019 0:12:02

Description:

How the bee’s colonies function and what is the beehive’s hierarchy? Also on the disease that decimates the world beehives but not Australian’s ones.  2nd part of the interview with Polish beekeeper who visits Australia and New Zealand’ apiarists.

-

Jak funkcjonują kolonie pszczół i jaka jest hierarchia ula? Także o chorobę, która dziesiątkuje światowe ule, ale omija Australie.  Druga część wywiadu z polska pszczelarka, który odwiedzila pszczelarzy w Australii i Nowej Zelandii.

'MAM TEATR' presents.... - Teatr ‘Mam Teatr’ przedstawia….

Jan 31, 2019 0:12:29

Description:

Actors Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak  of 'Mam Teatr"  talk about their two spectacles they show to Polish –Australian audience.

-

Aktorzy Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak mówia o dwóch przedstawieniach które w lutym  i w marcu pokaża w Australii.  www.mamteatr.pl

Viva: Want to age better? Try ocean swimming - Viva: Chcesz wygladąć młodziej, pływaj w oceanie

Jan 31, 2019 0:07:03

Description:

It’s been proven that sea water refreshes your soul and revitalizes your health.  Here are a few things to keep in mind before challenging yourself to an open water swim.

-

... ale pamiętaj o niebezpieczeństwach. 

Young Poles - Destination Australia - Polacy i Kierunek Australia

Jan 30, 2019 0:08:31

Description:

Australia is an attractive destination for young Poles who want to study or stay here permanently, says Rozalia Tybulewicz, a young traveller.

- Australia jest atrakcyjnym krajem dla młodych Polaków, którzy chcą studiować lub tu zostać na stałe - mówi Rozalia Tybulewicz, młoda podróżniczka.

Use Your Head - When Choosing Superannuation p2 - Jak mądrze wybrać fundusz emerytalny ‘superannuation’ cz2

Jan 30, 2019 0:07:33

Description:

Your Financial Future part2 -  How to choose the best suited to your needs superannuation fund, explains financial advisor Michal Brandt. In this episode - all about your fund's operational costs.

- Twoja finansowa przyszłość, część 2 - Jak wybrać najlepiej dopastosowany do Twoich potrzeb fundusz emerytalny - wyjaśnia doradca finansowy Michael Brandt. W tym odcinku - wszystko o kosztach operacyjnych twojego funduszu.

Australian Open: Djokovic Triumph - Australian Open: Triumf Djokovicia

Jan 28, 2019 0:11:54

Description:

Novak's Magnificent Seven titles  in Australian Open.

-

Nowak Djokovic po raz siódmy wygrał turniej ‘Austraian Open’.

Order of Australia - Order of Australia

Jan 28, 2019 0:04:36

Description:

On Australia Day 2019  Mr Eugeniusz Bajkowski received the Medal of the Order (OAM).

-

 W dniu święta Australii ‘Australia Day”  pan Eugeniusz Bajkowski z Canberry otrzymal Medal of the Order (OAM).

Zbigniew Zerger, recipient of Order of Australia Medal - Zbigniew Zerger, uhonorowany Medalem Order Of Australia

Jan 27, 2019 0:08:33

Description:

Meet Zbigniew Zerger , Polish community activist in Melbourne for more than 60 years , recipient of the Order of Australia Medal .

-

Pan Zbigniew Zerger, wieloletni działacz polonijny z Melbourne , otrzymał Order of Australia Medal.

Australian Open 2019 ....women's final. - Australian Open 2019...Finał kobiet.

Jan 27, 2019 0:13:50

Description:

Piotr Haczek, our reporter at Australian Open, talks about the women`s final of the Grand Slam tournament in Melbourne.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent z Australian Open, opowiada o finale kobiet w wielkoszlemowym turnieju AO w Melbourne.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 27, 2019 0:06:15

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the new findings in the investigation of tragic death of President of Gdansk, Pawel Adamowicz.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o nowych ustaleniach w śledztwie tragicznej śmierci prezydenta Gdańska.

Australian Citizenship: Vox Pop - Jaką wartość ma obywatelstwo australijskie?

Jan 25, 2019 0:06:50

Description:

What does it mean to have an Australian citizenship ?  Polish listeners share their  opinions.

-

Polscy słuchacze dzielą się opiniami.

Australian Citizenship - Historia obywatelstwa australijskiego

Jan 25, 2019 0:09:37

Description:

70th anniversary of Australian citizenship, take a look at how and why it was introduced.

-

Mija 70. rocznica obywatelstwa wprowadzenia obywatelstwa australijskiego.  Dlaczego tak późno i co o tym zadecydowało?  

Australian Open 2019 ...who will play in finals - Australian Open 2019 ...kto zagra w finale?

Jan 25, 2019 0:10:21

Description:

Piotr Haczek, our reporter at Australian Open, talks about the winners who play finals of the Grand Slam tournament in Melbourne.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent na Australian Open, opowiada o finalistach  wielkoszlemowego turnieju AO w Melbourne.

Oscar nominations: what chance has 'Cold War'? - Nominacje Oskarowe: Czy "Zimna wojna" ma szansę?

Jan 23, 2019 0:07:59

Description:

Director Jerzy Domaradzki's comments.

-

 Komentuje reżyser Jerzy Domaradzki w rozmowie z Joanna Borkowska-Surucic.

Australian Open 2019 ...quarter finals - Australian Open 2019 ... ćwierćfinały

Jan 23, 2019 0:12:00

Description:

Piotr Haczek, our reporter at Australian Open, talks about the quarter finals  of the Grand Slam tournament in Melbourne.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent z Australian Open, opowiada o ćwierćfinałowych meczach wielkoszlemowego turnieju AO w Melbourne.

Prestigious Award for Dr Bogumiła Zongołłowicz - Nagroda dla Dr Bogumiła Zongołłowicz

Jan 21, 2019 0:08:26

Description:

.... for the book '‘Konsul. Biografia Władyslawa Noskowskiego’

-

Rozmowa Dr Bogumiłą Zongołłowicz, nagrodzoną  prestiżową nagrodą w Polsce  za książkę ‘Konsul. Biografia Władyslawa Noskowskiego’. 

Australian Open 2019: the winner and losers - Australian Open 2019: wygrani i przegrani

Jan 20, 2019 0:11:42

Description:

 Piotr Haczek, our reporter at  'Australian Open’ on shocking defeat of Roger Federer.

-

 Piotr Haczek z  Australian Open.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 20, 2019 0:07:02

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the tragic death of President of Gdansk ... this news dominated reports from Poland, last week.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o tragicznej śmierci prezydenta Gdańska ... wiadomość ta zdominowała doniesienia z Polski, zeszłego tygodnia.

Horoscope for 2019: Libra - Horoskop na 2019: Waga

Jan 19, 2019 0:11:20

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac ... today about 'Libra' ..."believe it or not ".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2019 ... dziś dla Wagi ... "wierzyć, nie wierzyć, ale warto posłuchać".

Movie review : 'Vice' - Recenzja filmu: 'Vice'

Jan 19, 2019 0:06:43

Description:

Its all about the politics...Governor George W Bush of Texas picks Dick Cheney, the CEO of Halliburton Co, to be his Republican running mate in the 2000 presidential election.

-

Film o polityce ... Gubernator George W. Bush z Teksasu wybiera Dicka Cheneya, dyrektora generalnego Halliburton Co, na swojego republikańskiego partnera w wyborach prezydenckich w 2000 roku.

Australian Open 2019...Day four - Australian Open 2019...Dzień czwarty

Jan 18, 2019 0:12:15

Description:

Piotr Haczek, our reporter from Australian Open, talks about the performance of the young Polish player Iga Swiatek, who lost her match in day four of the tournament.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent na Australian Open, opowiada o występie młodej polskiej zawodniczki Igi Świątek, która przegrała swój mecz w czwartym dniu turnieju.

Australian Open 2019...Day two - Australian Open 2019...Dzień drugi

Jan 16, 2019 0:11:57

Description:

Piotr Haczek, our correspondent at Australian Open, share his views on the performance of the players, also Polish young participants,  in day two of the tournament.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent na Australian Open, dzieli się swoimi opiniami na temat występów zawodników, także polskich młodych uczestników, w drugim dniu wielkoszlemowego turnieju w Melbourne.

Australian 'WOŚP'...a tribute to Pawel Adamowicz - Australijski 'WOŚP'...składa hołd Pawłowi Adamowiczowi

Jan 16, 2019 0:05:09

Description:

Lucyna Bak from the Australian committee of  "The Great Orchestra of Christmas Charity" talks about the Community gathering, a tribute to Pawel Adamowicz.

Meeting with the candles will take a place on Saturday 19th of January,  20:00 at the beach , near the Port Melbourne Yacht Club.

-

Lucyna Bąk z australijskiego komitetu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" opowiada o spotkaniu, czuwaniu w hołdzie dla Pawła Adamowicza.
Spotkanie ze świecami odbędzie się w sobotę, 19 stycznia, o godzinie 20:00 na plaży, w pobliżu Port Melbourne Yacht Club, tam gdzie odbyl sie finał.

HAŃBA!... in Australia - HAŃBA!...w Australii

Jan 16, 2019 0:14:32

Description:

Hańba! ('Disgrace' in English) ...The Rebellious Street Band is a musical and literary fiction, designed to convince the audience that punk-rock was not born in the noisy seventies on the British Isles, but goes way back to the Second Polish Republic, a period marked by extraordinary cultural, artistic and economic growth, but also systematic destruction of democracy, the authoritarian rule of Sanation and its imperialist impulses....

-

Hańba! ...Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa jest muzyczno-literacką fikcją udowadniającą, że punk rock nie powstał na Wyspach Brytyjskich w hałaśliwych latach 70., lecz stworzono go w burzliwych czasach II Rzeczypospolitej, które były nie tylko rozkwitem kultury, sztuki i techniki, ale również okresem niszczenia demokracji, autorytarnych rządów Sanacji i jej imperialistycznych zapędów.

What to Expect From 2019? - Co przyniesie 2019 rok?

Jan 15, 2019 0:13:18

Description:

Pisces. Bogna Wernichowska, a journalist and author from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac. Today Pisces. 

-

Prognozy, z przymrużeniem oka,  dla urodzonych w znaku Ryb.  

 

I believe in luck - Od szcześcia się zaczyna…..

Jan 14, 2019 0:20:19

Description:

The conversation with popular Polish actor Piotr Polk.

-

Znany aktor Piotr Polk o zawodowym życiu rozmawia z Joanną Borkowską- Surucić.

Australian Open Day 1 - Australian Open, dzień pierwszy

Jan 14, 2019 0:09:30

Description:

The tournament has started. Piotr Haczek on money, innovations and  tears.......

-

Turniej się rozpoczął. Piotr Haczek o pieniądzach, innowacjach i łzach .......

What the Stars Foretell for 2019? - Co przyniesie 2019 rok?

Jan 14, 2019 0:13:02

Description:

Horoscope for 2019 for Cancer by Bogna Wernichowska.

-

Prognozy  na rok 2019 dla urodzonych w znaku Raka.

Australian Open 2019....started - Australian Open 2019....rozpoczyna się.

Jan 13, 2019 0:12:02

Description:

Piotr Haczek, our correspondent at Australian Open, share his views on the condition of the tennis players in this year's Grand Slam tournament in Melbourne.

-

Piotr Haczek, nasz korespondent z Australian Open, dzieli się swoimi opiniami na temat kondycji tenisistów w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju tenisowym w Melbourne.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 12, 2019 0:07:34

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the arrest in Poland of two suspects related to the Chinese intelligence .

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o zatrzymaniu w Polsce dwóch podejrzanych związanych z chińskim wywiadem.

Horoscope for 2019: Gemini - Horoskop na 2019: Bliźnięta

Jan 12, 2019 0:09:01

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac ... today Gemini ..."believe it or not ".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2019 ... dziś Bliźnięta ... "wierzyć, nie wierzyć, ale warto posłuchać".

Wildlife rescue - Jak pomóc rannym na drodze zwierzętom?

Jan 11, 2019 0:06:52

Description:

A conversation with veterinarian dr Józef Nowak. NSW Wildlife rescue call 1300 094 737

-

Rozmowa z weterynarzem dr Józefem Nowakiem. (archiwum)

For NSW wildlife rescue call 1300 094 737

What the Stars Foretell for 2019? - Co przyniesie 2019 rok?

Jan 11, 2019 0:11:20

Description:

Horoscope for 2019 for Taurus by Bogna Wernichowska.

-

Prognozy dla urodzonych w znaku Byka.

The Magical Nanny - Cudowna niania

Jan 11, 2019 0:07:09

Description:

Review of the movie  ' Mary Poppins Return'

-

Recenzja filmu 'Mary Poppins return'

Horoscope for 2019: Aries - Horoskop na 2019: Baran

Jan 9, 2019 0:09:02

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac ... today Aries ... "believe it or not ...".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2019 rok ... dziś Baran ... "wierzyć, nie wierzyć... ale warto posłuchać".

Polish Poetry. Episode 11 - Polska poezja. Część 11

Jan 7, 2019 0:05:02

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 11.

-

 Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney, przygotowal cykl 12 odcinków przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 11.

Polish Poetry. Episode 10 - Polska poezja. Część 10

Jan 7, 2019 0:05:52

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 10.

-

 Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney, przygotowal cykl 12 odcinków przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 10.

Polish Poetry. Episode 9 - Polska poezja. Część 9

Jan 7, 2019 0:10:20

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 9.

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney, przygotowal cykl 12 odcinków przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 9.

Sky is the limit - Sky is the limit

Jan 7, 2019 0:07:41

Description:

Sky is the limit, for the young and bold Poles, says Agnieszka Porada,  marketing director in Brasil.

-

Dla młodych Polaków, świat stoi otworem, mówi Agnieszka Porada, która w Brazylii prowadzi kampanie dla Red Bull’a.

Polish Poetry. Episode 12 - Polska poezja. Część 12

Jan 7, 2019 0:08:42

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 12 (Gałczyński)

- Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości, Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney, przygotowal cykl 12 odcinków przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty.  Episode 12 (Gałczyński)

PolArt2018...final review - PolArt2018...podsumowanie

Jan 6, 2019 0:05:44

Description:

Final review of the biggest festival of Polish culture, PolArt2018 in Brisbane.

-

Podsumowanie największego festiwalu polskiej kultury w Australii, PolArt2018, który odbywał się w Brisbane.

'The Great Orchestra of Christmas Charity' in Australia - 'Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy' zagra w Australii

Jan 6, 2019 0:15:47

Description:

Lucyna Bak and Ania Tomala from the Australian committee of  "The Great Orchestra of Christmas Charity" talks about 27th Grand Finale ,  on Sunday 13th of January 2019 at Port Melbourne Yacht Club .

-

Lucyna Bąk i Ania Tomala z australijskiego sztabu 'Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy' opowiadają o 27 finale akcji w niedzielę 13 stycznia 2019 roku,  w Port Melbourne Yacht Club, a także w Sydney i Perth.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jan 6, 2019 0:06:20

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the controversial law  regarding home violence and about the Polish Word of the year 2018.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o kontrowersyjnym prawie dotyczącym przemocy domowej i o polskim Słowie roku 2018.

Horoscope for 2019: Aquarius - Horoskop na 2019: Wodnik

Jan 5, 2019 0:10:50

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac ... today Aquarius ... "believe it or not, but worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2019 rok ... dziś Wodnik ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

PolArt2018...last days - PolArt2018...ostatnie dni

Jan 4, 2019 0:09:11

Description:

Joanna Borkowska- Surucic and Ela Chylewska talk about the last few events of Polart2018.  Festival will end on Sunday, January 6.

-

Joanna Borkowska-Surucic i Ela Chylewska opowiadają o ostatnich, festiwalowych wydarzeniach.  Polart2018 zakończy się w niedzielę, 6 stycznia.

Horoscope for 2019: Capricorn - Horoskop na 2019: Koziorożec

Jan 4, 2019 0:13:22

Description:

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow presents the forecasts for individual signs of the zodiac ... today a  Capricorn ... "believe it or not, but worth listen to it".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2019 ... dziś Koziorożec ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

How to be physically fit after 50 ? - Jak być sprawnym fizycznie po 50 tce ?

Jan 4, 2019 0:11:20

Description:

We are presenting a series of talks about the health and physical fitness of men after 50.
We asked Krzysztof Frankowski, world champion in judo, trainer, to share his experience about his fitness (he is 65 years old). Today he talks about how the diet is important for our body.

-

Prezentujemy serię rozmów na temat zdrowia i sprawności fizycznej mężczyzn po 50 roku życia.
Poprosiliśmy Krzysztofa Frankowskiego, mistrza świata w judo, trenera, o podzielenie się swoimi doświadczeniami w utrzymywaniu sprawności ...sportowiec ma 65 lat.

Dzisiaj mistrz mówi o tym, jak ważne dla naszego ciała jest to, co jemy.

Is 2019 a lucky year? - Czy rok 2019 to szczęśliwy rok?

Jan 2, 2019 0:08:39

Description:

Bogna Wernichowska shared her astrological insights on love, finance and direction for the year ahead.

-

Bogna Wernichowska dzieli się spostrzeżeniami, co gwiazdy mówią o miłości, finansach i prognozach na nadchodzący rok 2019.

Go to Perth ! - Zwiedzaj Perth!

Jan 2, 2019 0:06:18

Description:

How hot is the visit to Western Australia tells Paulina Balicka’s report.

-

Wizytę w Zachodniej Australii poleca  najnowszy ‘National Geographic’ i  nasza  korepondentka Paulina Balicka.

PolArt2018... Gala Concert - PolArt2018... Gala Concert

Jan 2, 2019 0:02:59

Description:

Dorota Banasiak reports from Brisbane where Polish Festival of Culture PolArt is taking place.

-

Relacja Doroty Banasiak z Festiwalu PolArt 2018, który odbywa się w Brisbane.

 

Poland in Australia - Polska w Australii

Jan 2, 2019 0:10:16

Description:

An interview with the Polish Ambassador in Australia Mr Michał Kołodziejski.

-

 Rozmowa z ambasadorem Polski w Australii panem Michałem Kołodziejskim.

Trust me...I'm a Beekeeper ! - Zaufaj mi... jestem Pszczelarką!

Dec 31, 2018 0:09:49

Description:

Weronika Wasiak, a beekeeper from Krobia near Poznan (Poland) is revealing the "sweetest secrets" of the bees ... and how bees do honey ... today, the first part of the story.

-

Weronika Wasiak, pszczelarka z Krobi koło Poznania, odkrywa "najsłodsze sekrety" pszczół oraz jak pszczoły robią miód ... dziś, pierwsza część rozmowy.

New Rector of the Polish Catholic Mission in Australia and NZ - Nowy Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii

Dec 31, 2018 0:04:36

Description:

Meet a new Rector of the Polish Catholic Mission in Australia and New Zealand, Father Tadeusz Przybylak.

-

Rozmowa z nowym Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, ks. Tadeuszem Przybylakiem.

PolArt2018...Theatre - PolArt2018...Teatr

Dec 31, 2018 0:02:29

Description:

Joasia Borkowska-Surucic, Artistic Director of 'Fantazja' theater, talks about various theater groups performances  during the festival.

-

Joasia Borkowska-Surucic, dyrektorka artystyczna teatru "Fantazja", opowiada o różnych przedstawieniach zespołów teatralnych podczas festiwalu PolArt2018 .

PolArt2018... Day two - PolArt2018... Dzień drugi

Dec 30, 2018 0:03:18

Description:

Joanna Borkowska Surucic, Artistic Director of Theater "Fantazja", performing at POLART 2018, bringing a review of the second day of the festival in Brisbane.

-

Joanna Borkowska Surucic, dyrektor artystyczny Teatru "Fantazja", który występuje na POLART 2018, opowiada  o drugim dniu festiwalu w Brisbane.

PolArt2018...second day of the festival - PolArt2018 ... relacja z festiwalu

Dec 30, 2018 0:02:59

Description:

Dorota Banasiak reports from the festival PolArt2018 in Brisbane ... today about the 'Polished Folk' concert.

-

Dorota Banasiak relacjonuje z festiwalu PolArt2018 w Brisbane ... dziś o koncercie 'Polished Folk'.

'Projekt Arboretum' in Australia - 'Projekt Arboretum' w Australii

Dec 30, 2018 0:10:26

Description:

Jacek "Wiejski" Górski, the President of the Polish Heritage Foundation and a producer of this show, talks about originality of the project.

-

Jacek "Wiejski" Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej  i producent tego spektaklu, opowiada o oryginalności projektu.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 30, 2018 0:06:03

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about new law in ownership of real estate property in Poland

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o zmianach w polskim  prawie o posiadłościach , od 1 stycznia 2019 r znika pojęcie  „użytkowania  wieczystego".

PolArt 2018... Day one - PolArt 2018 ... Pierwszy dzień

Dec 29, 2018 0:02:47

Description:

Dorota Banasiak reporting from Brisbane about day one of the festival PolArt2018 . For ten exciting and colorful days, PolArt 2018 will bring a host of artists, actors and dancers from all over Australia and New Zealand!

[[{"fid":"1725627","view_mode":"body_content","uuid":"24552739-99f8-43c6-b62e-5bd24ec52e44","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polart2018","title":"PolArt2018","class":"media-element file-body-content"}}]]

Ambassador Michal Kolodziejski with performers of PolArt 2018

-

 

Relacja Doroty Banasiak z pierwszego dnia festiwalu PolArt2018 w Brisbane . Przez dziesięć ekscytujących i kolorowych dni PolArt 2018 i miasto Brisbane będzie domem dla wielu artystów, aktorów i tancerzy z całej Australii i Nowej Zelandii!

 

[[{"fid":"1725627","view_mode":"body_content","uuid":"24552739-99f8-43c6-b62e-5bd24ec52e44","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polart2018","title":"PolArt2018","class":"media-element file-body-content"}}]]

Ambasador Michal Kolodziejski with tancerzami na PolArt 2018

Australian Economy 2018 - Australijska gospodarka 2018

Dec 28, 2018 0:05:04

Description:

2018 was a volatile year for the Australian sharemarket, which slumped more than 10 per cent. The Australian dollar also took a hit, down 8.5 per cent against the greenback ((US dollar)). But with global economic concerns set to continue, is Australia in for a similar 2019 ?

-

Rok 2018 był raczej niestabilny na australijskiej giełdzie, która spadła o ponad 10 procent. Dolar australijski również odnotował spadek, o 8,5% w stosunku do dolara amerykańskiego.

Czy globalne problemy gospodarcze nadal będą wpływać na gospodarke Australii w 2019 roku?

Polish Missionary from Papua New Guinea - Polski misjonarz z Papui Nowej Gwinei

Dec 28, 2018 0:11:20

Description:

Meet Bishop Dariusz Kaluza, a missionary from Papua New Guinea and father Kamil Zylczynski from the Society of Christ in Australia...This is a part 3 of the story.

-

Spotkanie z biskupem Dariuszem Kałużą, misjonarzem z Papui Nowej Gwinei oraz z ojcem Kamilem Żyłczyńskim z Towarzystwa Chrystusowego w Australii ... To część trzecia rozmowy.

PolArt 2018... Day one - PolArt 2018 ... Pierwszy dzień

Dec 26, 2018 0:05:21

Description:

Dorota Banasiak reporting from Brisbane about day one of the festival PolArt2018 . For ten exciting and colorful days, PolArt 2018 will bring a host of artists, actors and dancers from all over Australia and New Zealand!

[[{"fid":"1725463","view_mode":"body_content","uuid":"43cce461-7fdc-4187-85b9-def5217af462","type":"media","attributes":{"height":"360","width":"640","alt":"PolArt2018","title":"Dorota Banasiak","class":"media-element file-body-content"}}]]

-

Relacja Doroty Banasiak z Brisbane z pierwszego dnia festiwalu PolArt2018. Przez dziesięć ekscytujących i kolorowych dni PolArt 2018 i Brisbane będzie domem dla wielu artystów, aktorów i tancerzy z całej Australii i Nowej Zelandii!

[[{"fid":"1725462","view_mode":"body_content","uuid":"c899a9da-f3c0-4146-af3c-3bc8b4dde26f","type":"media","attributes":{"height":"360","width":"640","alt":"PolArt2018","title":"Dorota Banasiak","class":"media-element file-body-content"}}]]

PolArt2018, Polish Independence Concert "Poland" - PolArt2018, Koncert Niepodległości „Poland”

Dec 26, 2018 0:12:02

Description:

During the festival PolArt2018 at the Redland Performing Arts Center there will be two extraordinary shows: Independence Concert "Poland" on Friday, 28 Dec and Project Arboretum in Australia on Sunday, 30 Dec.
Jacek "Wiejski" Górski, the President of the Polish Heritage Foundation, an originator and producer of this show, talks about originality of the project.

-

Podczas festiwalu PolArt2018 w Brisbane, w Redland Performing Arts Center odbędą się dwa niezwykłe spektakle muzyczne: Koncertu Niepodległości "Poland" (28 grudnia, godz.19:00) oraz unikalnego Projektu Arboretum in Australia  (30 grudnia, godz.19:30 ).
Jacek "Wiejski" Górski, Prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pomysłodawca i producent tych spektakli, opowiada o oryginalności projektu.

Polish Missionaries part 2 - Polski misjonarz z Papui Nowej Gwinei cz.2

Dec 24, 2018 0:11:35

Description:

Meet Bishop Dariusz Kaluza, a missionary from Papua New Guinea and father Kamil Zylczynski from the Society of Christ in Australia...This is a part 2 of the story.

-

Spotkanie z biskupem Dariuszem Kałużą, misjonarzem z Papui Nowej Gwinei oraz z ojcem Kamilem Żylczyńskim z Towarzystwa Chrystusowego w Australii ... To część druga rozmowy.

Australian Christmas Table - Australijski świąteczny stół

Dec 24, 2018 0:05:43

Description:

While the Australian Christmas table has changed over the years becoming more adjusted to the hot weather offering cool local delicacies it still remains the same most loved symbol of the Aussie Christmas spirit.

- Podczas gdy australijski świąteczny stół zmieniał się z biegiem lat dostosowując się do gorącej pogody oferując chłodne lokalne przysmaki, to nadal pozostaje on ukochanym symbolem ducha australijskiego Bożego Narodzenia.

Polish Missionary from Papua New Guinea - Polski misjonarz z Papui Nowej Gwinei

Dec 23, 2018 0:13:43

Description:

Meet Bishop Dariusz Kaluza, a missionary from Papua New Guinea and father Kamil Zylczynski from the Society of Christ in Australia...This is a part 1 of the story.

-

Spotkanie z biskupem Dariuszem Kałużą, misjonarzem z Papui Nowej Gwinei oraz z ojcem Kamilem Żylczyńskim z Towarzystwa Chrystusowego w Australii ... To część pierwsza rozmowy.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 22, 2018 0:04:51

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about Christmas Eve for the poor, the lonely and the homeless.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych.

Inauthentic Aboriginal Art - Aborygeńska sztuka podrabiana

Dec 21, 2018 0:01:31

Description:

80% of aboriginal art in Australian is a fake often produced overseas.

- 80% sztuki aborygeńskiej w Australii to fałszywki często produkowane za granicą.

'Widows' - 'Wdowy'

Dec 21, 2018 0:04:32

Description:

Film review by Ela Chylewska and  Joanna Borkowska-Surucic.

- Przegląd filmowy Ela Chylewskiej i Joanny Borkowskiej-Surucic.

Polish Seniors poetry - Poezja polskich seniorów

Dec 20, 2018 0:09:24

Description:

On Wednesday, November 21 at the Polish Club 'Syrena' in Rowville, a ceremony of awarding the 20th Senior Poetry Competition was held, organized by the Federation of Polish Community Council in Victoria. During the Jubilee ceremony, an edition of the Anthology of Poems of Polish Seniors who took part in poetry contests over the SBS Radio reporter, Marek Smalec also was in Rowvile.

-

W środę 21 listopada w Domu Polskim 'Syrena' w Rowville odbyła się ceremonia wręczenia 20 Jubileuszowego Konkursu Poezji Seniora, organizowana przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii. Podczas jubileuszowej uroczystości zaprezentowano również edycję Antologii wierszy polskich seniorów, którzy wzięli udział w konkursach poetyckich w ciągu ostatnich 20 lat. Reporter Radia SBS, Marek Smalec był również na imprezie w Rowvile.

Project Manage the Pre-Christmas Rush - Dobrze zarządzaj projektem 'Boże Narodzenie'

Dec 19, 2018 0:14:25

Description:

Project management is the new age term for being organised and knowing how to organise and lead others. The approach applies to big or small projects like major work restructuring, baking a cake or getting ready for Christmas, says project manager Rozalia Tybulewicz, .

- Zarządzanie projektami 'project management' to dziedzina nowej ery. Wymaga ona posiadania umiejętności organizowania i kierowania innymi w dużych lub małych projektach. Na przykład w takich jak poważna restrukturyzacja zakładu pracy, pieczenie ciasta czy przygotowywanie się do Bożego Narodzenia, mowi 'project manager' Rozalia Tybulewicz.

Faith - Wiara

Dec 17, 2018 0:10:46

Description:

Sister Jolanta Glapka talks about faith. She helps drug addicts in Poland.

- Siostra Jolanta Glapka opowiada o wierze. Pomaga narkomanom w Polsce I buduje dla nich dom.'Centrum Pasja Życia' powstaje w podwarszawskim Legionowie.

 

Christmas concerts - Koncerty świąteczne

Dec 15, 2018 0:10:28

Description:

Marek Ravski Polish vocalist, musician and actor came to Australia to present a Christmas concerts . The artist wrote a special Christmas carol for Poles living in Australia  ... "Australian Bethlehem".

-

Marek Ravski, polski wokalistka, muzyk i aktor przyjechał do Australii, aby zaprezentować świąteczne koncerty. Artysta napisał specjalną kolędę dla Polaków mieszkających w Australii ... "Australijskie Betlejem".

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 15, 2018 0:04:55

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about vote of no confidence for the prime minister Mateusz Morawiecki.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego... dziś o kolejnym wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego.

Polish parliamentarians in Australia - Polscy parlamentarzyści w Australii

Dec 15, 2018 0:09:02

Description:

Polish parliamentarians from Polish-Australian group in the Polish parliament recently visited Australia and talked with Australian parliamentarians from the Friends of Poland group.

The delegation included: MP Elżbieta Stępien (Nowoczesna), the chairwoman of the Polish-Australian Parliamentary Group and two vice-chairmens of the group: MP Grzegorz Długi (Kukiz'15) and MP Tomasz Latos (PiS).

-

Polscy parlamentarzyści z grupy polsko-australijskiej w Sejmie niedawno odwiedzili Australię i rozmawiali z australijskimi parlamentarzystami z grupy Friends of Poland.

W skład delegacji wchodzili: posłanka Elżbieta Stępien (Nowoczesna), Przewodnicząca Polsko - Australijskiej grupy Parlamentarnej oraz dwóch wiceprzewodniczacych grupy: poseł Grzegorz Długi (Kukiz'15) i poseł Tomasz Latos (PiS).

Christmas delicacies - Bakalie świąteczne

Dec 14, 2018 0:11:30

Description:

Dr. Maria Rosiak talks about the delicacies ( bakalie) which are traditionally eaten on Christmas at Polish houses.

-

Dr Maria Rosiak opowiada o bakaliach, które tradycyjnie spożywane są w Boże Narodzenie w polskich domach.

The SBS National Languages Competition winners - Laureaci Konkursu Językowego w Radiu SBS

Dec 14, 2018 0:04:48

Description:

Five young Australian language students have been selected as the winners of the third annual SBS National Languages Competition. The winners were selected from around 4,000 entries representing 80 languages.

-

Radio SBS po raz trzeci zorganizowało konkurs językowy. W pytaniu konkursowym chodziło o wysłanie tekstu lub obrazków ilustrujących to, czego się nauczyłem w obecnym języku.... Jakie wynikają korzyści z nauki języka ?
Spośród ponad 4 tys zgłoszeń reprezentujących 80 języków w całej Australii , pięciu uczestników wygrało konkurs w pięciu kategoriach wiekowych.

Movie review: Boy Erased - Recenzja filmu 'Boy Erased'

Dec 14, 2018 0:06:17

Description:

Film 'Boy Erased' is an American biographical drama based on Gerrard Conley`s 2016 memoir of the same name.

 

 

-

Film "Boy Erased" to amerykański dramat biograficzny oparty na pamiętniku Gerrarda Conley'a z 2016 roku o tej samym tytule.

 

 

Use Your Head - When Choosing Superannuation Fund - Jak mądrze wybrać fundusz emerytalny ‘superannuation’

Dec 12, 2018 0:14:45

Description:

Your Financial Future part1-  How to choose the best suited to your needs superannuation fund, explains financial advisor Michal Brandt.

- Twoja finansowa przyszłość, część 1 - Jak wybrać najlepiej dopastosowany do Twoich potrzeb fundusz emerytalny - wyjaśnia doradca finansowy Michael Brandt.

POLART 2018 - POLART 2018

Dec 10, 2018 0:12:48

Description:

Henryk Kurylewski, Founding President & Artistic Director of POLART 2018 in Brisbane , Polish Culture festival , tells us about the program of the festival.
For 40 years PolArt festivals have been celebrating and showcasing Polish culture and heritage through dance, music, theater, film and the visual arts.

-

Henryk Kurylewski, Dyrektor Artystyczny POLART 2018 w Brisbane, Festiwalu Polskiej Kultury, opowiada co ciekawego zobaczymy podczas festiwalu.

Przez 40 lat festiwale PolArt w Australii prezentowały polską kulturę i dziedzictwo w tańcu, muzyce, teatrze, filmie i sztuce wizualnej.

Polish Poetry. Episode 8 - Polska poezja. Część 8

Dec 10, 2018 0:04:34

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 8

-

 Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney, przygotowal cykl 12 odcinków przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 8 

Henryk Slawik 2018 award - Nagroda im.Henryka Sławika 2018

Dec 9, 2018 0:17:03

Description:

In Melbourne took place a ceremony of Henryk Slawik Award, granted by the Australian Association of Polish Jews and their Descendants. The ceremony took place  at  Jewish Holocaust Museum and Research Centre.
This year, the award received the president of the Polish Community Council of Victoria, Mr. Marian Pawlik OAM and the organization he chairs.

-

Relacja z uroczystości wręczenia nagrody im.Henryka Sławika, przyznawanej przez Australijskie Stowarzyszenie Polskich Żydów i ich potomków. Uroczystość odbyła się w Jewish Holocaust Museum and Research Centre w Melbourne.
W tym roku nagrodę otrzymali prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Pan Marian Pawlik OAM oraz organizacja, której przewodniczy.
Również wyróżnienie zostało przyznane pośmiertnie prezesowi polskiego klubu w Albion, Andrzejowi Korabowi.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 8, 2018 0:07:31

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about the World Climate Summit COP24, taking place in Katowice.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego ...dzisiaj, miedzy innymi o światowym szczycie klimatycznym COP24, odbywającym się w Katowicach.

'Dar Serca' Foundation - Fundacja 'Dar Serca'

Dec 7, 2018 0:08:28

Description:

Joanna Todisco reporting from the ceremony of the 'Dar Serca' Foundation at the Australian Multicultural Community Services in Maidstone.

-

Relacja Joanny Todisco z ceremonii wręczenia dotacji przyznawanych przez Fundację "Dar Serca", która działa przy Australijsko Wielokulturowym Biurze Usług Społecznych (AMCS) w Maidstone.

The Christmas tree, native or plastic? - Jaką wybrać choinkę ? Prawdziwą czy sztuczną?

Dec 7, 2018 0:10:59

Description:

Which one to choose advise  Dr Maria Rosiak.

-

Radzi  dr Maria  Rosiak

Bringing joy into their lives - Wolontariusze - oni wiedzą, jak nieść pomoc

Dec 5, 2018 0:11:20

Description:

The volunteers from POLCARE  (a branch of the Polish Federation in Victoria ) celebrate the International Day of Volunteers and  reflects on their job. 

 

-

Relacja ze spotkania z wolontariuszami Polskiego Biura Usług Spolecznych 'Polcare' w Melbourne.

 

Tax Scamm Alert - Uwaga grasują oszuści!

Dec 5, 2018 0:07:24

Description:

Scammers impersonating ATO officials stole $800 000.

-

Oszuści podszywający się pod pracowników (ATO) Australijskiego Urzędu Podatkowego ukradli 800 000 dolarów.

'Cold War' - 'Zimna wojna'

Dec 3, 2018 0:12:46

Description:

'Cold war'  -  a conversation with Academy Award-winning Polish filmmaker Pawel Pawlikowski (Ida).

 

-

‘Zimna  wojna’ wchodzi na ekrany kina australijskich 26/12.  Specjalny pokaz odbędzie się  w niedzielę 9 grudnia.  Rozmowa z reżyserem Pawłem Pawlikowskim.  www.coldwar.com.au

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Dec 2, 2018 0:06:06

Description:

Przemek Przybylski talks about last week events in Poland... today about an very cold air from the east have reached the country. 

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego ...dzisiaj, miedzy innymi o o mrozie, który dotarł do kraju ze wschodu.

InSight lands on Mars after six months in deep space and seven minutes in hell - Sonda InSight wylądowała na Marsie!

Nov 30, 2018 0:06:46

Description:

A spacecraft designed to facilitate the discovery of more information about Mars has touched down successfully on the planet. It's a success that's brought much joy - and anticipation - from scientists and observers around the world.

-

W poniedziałek 26 listopada po sześciu miesiącach podróży sonda InSight wylądowała na Czerwonej Planecie i przesłała na Ziemię  radosne: Żyję. Ja żyje!   

Film "Smolensk" in Australia - Film "Smoleńsk" w Australii

Nov 30, 2018 0:14:15

Description:

Maciej Pawlicki, Producer, scriptwriter of the film "Smolensk" by Antoni Karuze talks about process of creating a film. Journalist came to Australia at the invitation of the 'Nasza Polonia' association for presentation of that film and will be participating in discussions after screenings .

-

Maciej Pawlicki, producent, scenarzysta filmu "Smoleńsk" Antoniego Karuze opowiada o procesie tworzenia filmu.

Publicysta przyjechał do Australii na zaproszenie stowarzyszeniea 'Nasza Polonia' w celu prezentacji tego filmu i weźmie udział w dyskusji po projekcji.

Heavy Rains in Sydney - Ulewy w Sydney

Nov 28, 2018 0:06:17

Description:

Many of our homes and building are not prepared to cope with so much rain at once, explains building expert Andrzej Bury.

- Wiele naszych domów i budynków nie jest przygotowanych na tak ogromne ulewy - tłumaczy ekspert budowlany Andrzej Bury.

Polish Poetry. Episode 7 - Polska poezja. Część 7

Nov 28, 2018 0:04:30

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 7

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 7.

Polish Poetry. Episode 6 - Polska poezja. Część 6

Nov 28, 2018 0:09:53

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 6

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 6

‘ Wodecki. Tak mi wyszło’ Part 3 - ‘ Wodecki. Tak mi wyszło’ Część 3

Nov 28, 2018 0:10:43

Description:

Zapraszam na trzecią i ostatnią rozmowę z  krakowskim  dziennikarzem Wacławem Krupińkim, autorem ksiązki  o  Zbigniewie  Wodeckim ‘ Wodecki. Tak mi wyszło’. Dzisiaj o tym jaki był sam Wodecki , anegdoty o występach  najlepszych polskich artystów wśród Polonii, a takze o  ostatniej rozmowie  przed odejściem  artysty.

-

Zapraszam na trzecią i ostatnią rozmowę z  krakowskim  dziennikarzem Wacławem Krupińkim, autorem ksiązki  o  Zbigniewie  Wodeckim ‘ Wodecki. Tak mi wyszło’. Dzisiaj o tym jaki był sam Wodecki , anegdoty o występach  najlepszych polskich artystów wśród Polonii, a takze o  ostatniej rozmowie  przed odejściem  artysty.

Australian scientist uncovers new part of human brain - Nowa nieznana wcześniej część mózgu

Nov 28, 2018 0:03:49

Description:

In a world-first, an Australian neuroscientist has discovered a new region of the brain which may help people play piano and exercise more precise finger movements.

-

Australijski  naukowiec  George Paxinos  I jego zespół, odkryli nową część mózgu. Czy obszar wielkości ziarenka grochu odpowiada za precyzje  ruchów czlowieka ?

The Polish Missionaries - Polscy Misjonarze

Nov 26, 2018 0:07:38

Description:

Meeting THE POLISH MISSIONARIES may change your view of religion. Their story is an object lesson in how faith based aid workers from wealthy nations can help poorer countries, say Simon Target film's director.

-

Spotkanie z filmem ' POLSCY MISJONARZE' może zmienić twój pogląd na religię. Ich opowieść jest lekcją poglądową. Pokazuje w jaki sposób wiara misjonarzy z krajów bogatych może pomóc ludziom w krajach najuboższych - mówi reżyser filmu Simon Target.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 24, 2018 0:06:34

Description:

Przemek Przybylski talks about last week issues in Poland...

 

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego ...

 

‘Zbigniew Wodecki- tak mi wyszło’ Part 2 - ‘Zbigniew Wodecki- tak mi wyszło’ część 2

Nov 23, 2018 0:11:18

Description:

The colourful story of life in Poland at the 80s as told by the author of the book ‘Wodecki – tak mi wyszlo’ Wacław Krupiński.

-

Znakomita ksiazka  Wacław Krupińskiego pokazująca nie tylko życie zmarlego juz piosenkarza.

" Zbigniew Wodecki- tak wyszlo" - " Zbigniew Wodecki- tak mi wyszlo"

Nov 23, 2018 0:10:43

Description:

Interview with the journalist Wacław Krupiński, author of the book about musician, popular singer Zbigniew Wodecki.

Part 1

-

Rozmowa z autorek książki  Wacławem Krupińskim. Część  1.

The Teaching of Human Rights - Prawa czlowieka- podstawowe prawa każdego człowieka

Nov 23, 2018 0:08:52

Description:

“A knowledge of human rights is one of the major ingredients of social cohesion and democracy in a diverse society like Australia"  says Dr Sev Ozdowski. Dr Ozdowski  is the convenor of the 9th International Conference on Human Rights Education (ICHRE) which open  in Sydney  on Monday 26 November.

-

W  poniedzialek 26/11 w Sydney rozpocznie sie 9 Międzynarodowa Konferencja na temat edukacji  praw  czlowieka. Jej organizatorem  jest  profesor Sev Ozdowski.  Profesor  Sev Ozdowski  jest zdania że znajomość praw czlowieka może poprawić relacje między ludźmi o różnym pochodzeniu etnicznym i wyznaniu,  a takim spoleczenstwem jest Australia.

'The Trial of Dali ' - 'The Trial of Dali '

Nov 21, 2018 0:09:30

Description:

Theatre Fantazja presents The Trial of Dali by Andrew Kolo. Joanna Borkowska-Surucic the theatre director talks about the play.

The Trial of Dali is Showing this Friday 23rd November in NIDA Playhouse in Sydney.

more information www.teatrfantazja.org

-

Teatr Fantazja przedstawia "The Trial of Dali" Andrew Koła. O spektaklu opowiada reżyser Joanna Borkowska-Surucic..

Spektakl ' The Trial of Dali'  w ten piątek 23 listopada w NAIDA Playhouse w Sydney.

Informacje i bilety:   www.teatrfantazja.org

It's All About Money - Wszystko o pieniądzach

Nov 21, 2018 0:09:32

Description:

How to manage your money, use it and invest it wisely is a key question for many Australians. Michael Brandt financial advisor introduces our new Money Radio Series.

A discussion on superannuation will be held on Monday the 26th November in the Polish Consulate in Sydney.

-

Jak zarządzać swoimi pieniędzmi, używać ich i mądrze inwestować to kluczowe pytanie dla wielu Australijczyków. Doradca finansowy Michal Brandt prowadzi nasz nowy cykl.

Dyskusja na temat emerytury 'superanuation' odbędzie się w poniedziałek 26 listopada w Konsulacie RP w Sydney o 18.15.

Australian Homes - Digital Detox - Australijskie domy - 'digital detox'

Nov 21, 2018 0:10:06

Description:

New age in Australian home building is about simplicity and  closeness with family and nature, explains building engineer Andrzej Bury.  

-

Nowa era w australijskim budownictwie to prosta oparta na bliskości z rodziną i naturą - wyjaśnia inżynier budowlany Andrzej Bury.

How seriously should you take the reports of UFOs? - Czy wierzycie w UFO?

Nov 19, 2018 0:15:15

Description:

The conversation with ufologist Janusz Zagórski.

-

Rozmowa z ufologiem Januszem Zagórskim.

'His Secret Power' - 'His Secret Power'

Nov 15, 2018 0:11:16

Description:

'His Secret Power' is a bilingual book, addressed to English-Polish language children. We invite you to the conversation with the author Anna Nassif.

-

Włodek Pieróg to mały bohater książki dla dzieci pani Anny Nassif. Dwujęzyczna książeczka, skierowana do angielko-polsko języcznych dzieci  nosi tytul ‘His Secret Power’. Zapraszamy na  rozmowę z autorką i fragment książki.


Evergreen Polish Songs - Niezapomniane piosenki Starszych Panów

Nov 15, 2018 0:06:50

Description:

Polish actor and singer Artur Gotz presents in Australia the always loved and current songs from the "Kabaret Starszych Panów”.

-

Przedstawia w Australii, od Sydney po Perth, polski aktor i wokalista Artur Gotz.   

Polish Poetry. Episode 5 - Polska poezja. Część 5

Nov 15, 2018 0:04:53

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 5

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser, były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską poezję od Renesansu po wiek dwudziesty. Episode 5

Movie Review: 'Bohemian Rhapsody' - Recenzja filmowa: 'Bohemian Rhapsody'

Nov 14, 2018 0:07:21

Description:

Bohemian Rhapsody  – Freddie Mercury  biopic,  with fantastic music  (the Queen) and disregard for accuracy.

-

Bohemian Rhapsody to film o Freddiem Mercurym i grupie Queen. Dużo świetnej muzyki i  …… Zresztą posłuchajcie Państwo recenzji.

 

'Pianista wśród gejzerów' - "Pianista wśród gejzerów"

Nov 12, 2018 0:12:38

Description:

On the subtle suggestion of Dame Melba the world’s most celebrated pianist Ignacy Jan Paderewski visits New Zealand. The book ‘A Pianist amidst the Geysers' tells the story. Part 1

-

Jednym z ojcow Niepodległości był światowej sławy pianista Ignacy Jan Paderewski. O jego pobycie w Nowej Zelandiii napisał książkę pan Jacek Roman Drecki. Jej  tytuł:  "Pianista wśród gejzerów".  Część pierwsza.

‘A Pianist amidst the Geysers’ Part 2 - "Pianista wśród gejzerów". Część druga

Nov 12, 2018 0:11:23

Description:

On the subtle suggestion of Dame Melba the world’s most celebrated pianist Ignacy Jan Paderewski visits New Zealand. The book ‘A Pianist amidst the Geysers’ tells the story.

-

Jednym z ojcow Niepodległości był światowej sławy pianista Ignacy Jan Paderewski. O jego pobycie w Nowej Zelandiii napisał książkę pan Jacek Roman Drecki. Jej  tytuł:  "Pianista wśród gejzerów".  Część druga.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Nov 11, 2018 0:08:42

Description:

Przemek Przybylski talks about the main events of the last week in Poland... 11th of November is an Independence Day in Poland. This year is the 100 years of regaining by Poland the Independence.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego ... 11 listopada to Dzień Niepodległości w Polsce. W tym roku mija 100 lat Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Movie Review: A First Man - Recenzja filmowa:'Pierwszy człowiek'

Nov 8, 2018 0:06:08

Description:

First Man is a American biographical drama film about the life of the astronaut, Neil Armstrong, and the legendary space mission that led him to become the first man to walk on the Moon on July 20, 1969.

-

Film biograficzny o Neilu Armstrongu, człowieku, który stanął  na  kiężycu  20 lipca 1969 roku.

 

100/100 - „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”

Nov 8, 2018 0:12:57

Description:

On November 11, 100 Polish musical pieces will be played at 22 Polish and foreign stages.  Among them in Melbourne.  More in conversation with Dr. Daniel Cichy, the director of the Polish Music Publishers.

.

-

11 listopada  100 polskich utworów zabrzmi na 22 scenach polskich i zagranicznych . Takze w Melbourne. O projekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego mówi jego dyrektor dr Daniel Cichy.

.

Building a New Home? - Budujemy nowy dom?

Nov 7, 2018 0:07:47

Description:

Project versus architect designed homes pros and cons. There are few basic facts worth knowing, says building engineer Andrzej Bury.

-

Gotowy projekt czy architect, plusy i minusy. Jest kilka podstawowych faktów, które warto znać - mówi inżynier budownictwa Andrzej Bury.

Koalas on the road to extiction - Wraz z wycinaniem lasów giną koale

Nov 5, 2018 0:04:15

Description:

Scientists from around the world have collaborated to produce the Living Planet Index report, which found land-clearing played a big role in the overall drop in wildlife numbers.  One species reported to be in grave danger is Australia's native koalas.

-

W ciągu ostatnich 50 lat zginęło więcej niż połowa żyjących na  świecie  dzikich zwierząt. Jednym z gatunków, który  znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, są nasze australijskie koale.

Rental Rights will change - W obronie lokatora

Nov 1, 2018 0:05:53

Description:

A rise in the number of people renting in Australia over the past two decades has triggered calls for changes to laws to better protect tenants. Changes in will take effect in 1 July 2020.

-

W  Wiktorii nowe prawo chroniące praw lokatorów  wejdzie w życie 1 lipca 2020.

Movie review: A Star is Born

Nov 1, 2018 0:07:14

Description:

' A Star is Born' - Lady Gaga and Bradley Cooper in yet another remake of the  old story of love and fame.

Australian Republic - Australia Republiką

Oct 31, 2018 0:05:17

Description:

The perennial debate over whether Australia should become a republic has been revived by the recent Australian visit of Prince Harry and his wife Meghan that attracted cheering, enthusiastic crowds.

-

Odwieczną debatę "czy Australia powinna stać się republiką?", wznowiła entuzjastycznie przyjęta wizyta księcia Harry'ego i jego żony Meghan w Australii.

Wonderland by the Hourglass Ensemble - Koncert Wonderland - gra Hourglass Ensemble

Oct 31, 2018 0:09:25

Description:

This Saturday 3rd November at the Sydney Opera House.  European and Australian masterworks in chamber music for flute, clarinet, violin, cello, percussion and piano, including Rachmaninoff's piano trio "Élégiaque" and the whimsical new "Lobster Tales and Turtle Soup" based on Alice in Wonderland, by Sydney composer Holly Harrison.

-

W tę sobotę 3 listopada w Sydney'skiej Operze. Europejskie i australijskie dzieła muzyki kameralnej na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę, perkusję i fortepian, w tym trio fortepianowe Rachmaninoffa "Élégiaque" oraz kapryśny nowy "Lobster Tales and Turtle Soup" oparty na 'Alice in Wonderland', autorstwa australijskiej kompozytorki Holly Harrison.

Polish Poetry. Episode 4 - Polska poezja. Część czwarta

Oct 31, 2018 0:10:29

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 4

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser,  były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską  poezję od Renesansu po wiek dwudziesty.

Polish Poetry. Episode 3 - Polska poezja. Część trzecia

Oct 31, 2018 0:09:54

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode3

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser,  były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską  poezję od Renesansu po wiek dwudziesty.   Gorąco polecam!

“Time for Heroes” - “Time for Heroes”

Oct 31, 2018 0:08:40

Description:

The exhibition "Time for Heroes" organized by the Pilecki Project Committee together with the Union of Former Political Prisoners will be open in WA Parliament in Perth on November 9 at 11.00 am. More in the conversation with Mr Henryk Sawicki from the Union of Former Political Prisoners.

-

Rozmowa z panem Henrykiem Sawickim ze Związku Więźniów Politycznych w Australii o wystawie “Time for Heroes” zorganizowanej przez Komitet Pilecki Projekt wraz ze Związkiem  Więźniów Politycznych w Australii.  Otwarcie wystawy odbędzie się w Parlamencie WA, Harvest Terrace, Perth,  9 listopada 2018 o godz. 11:00.

POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - POLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918

Oct 31, 2018 0:09:49

Description:

Polonijny Bieg Niepodległości  1918 w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 11 listopada 2018 roku o godz. 13:00 na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton.

-

Polonijny Bieg Niepodległości  1918 w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 11 listopada 2018 roku o godz. 13:00 na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton.

"Man's best friend" - 'Man's best friend'

Oct 30, 2018 0:11:39

Description:

The Guide dogs for Georgia. Jerzy Krysiak, community activist from Melbourne, talks about a dog training project for the blind, disabled peoples in Georgia.

-

Jerzy Krysiak, działacz społeczny z Melbourne, mówi o projekcie szkolenia psów dla osób niewidomych, niepełnosprawnych w Gruzji.

Polish Festival @ Fed Square 2018 - Polish Festival @ Fed Square 2018

Oct 28, 2018 0:11:41

Description:

The Polish Festival @ Federation Square, is a celebration of Polish culture in Melbourne. It is Australia’s largest annual Polish community event.

[[{"fid":"1702798","view_mode":"body_content","uuid":"b624b7b7-e1dd-46cf-8e5a-99e85dc45bd4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska -Nowak","title":"Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska -Nowak","class":"media-element file-body-content"}}]]

Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska- Nowak from organizing committee talks about program of the 2018 festival.

-

Polish Festival @ Federation Square to święto polskiej kultury w Melbourne. To największe doroczne wydarzenie w Australii, w tym roku będzie miało miejsce w niedziele 18 listopada, w godz. 10 -17.

Polski program Radia SBS będzie również obecny na Festiwalu...do zobaczenia !

[[{"fid":"1702798","view_mode":"body_content","uuid":"b624b7b7-e1dd-46cf-8e5a-99e85dc45bd4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska -Nowak","title":"Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska -Nowak","class":"media-element file-body-content"}}]]

Grzegorz Machnacki & Renata Stanislawska- Nowak z komiteteu organizacyjnego, opwiadają o programie tegorocznego festiwalu.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 27, 2018 0:07:01

Description:

Przemek Przybylski talks about the main events of the last week in Poland.... Today about the result of regional elections in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego....dzisiaj o wynikach historycznych wyborów samorządowych.

15 years of The Polish School of Sydney - Polska szkoła w Randwick ma 15 lat

Oct 26, 2018 0:09:11

Description:

The Polish School of Sydney in Randwick celebrates 15 anniversary.  Its president Alicja Magda Batorowicz talks about the visionaries  who funded the school in 2004 and the  participation in SBS National School Competition.

-

Dyrektor szkoły  pani Alicja Magda Batorowicz mówi  o ludziach którzy  założyli szkołę w 2004 roku i o tym jaką wartość  ma znajomość drugiego języka. 

Movie review: Ladies in Black - Recenzja filmowa: Ladies in Black

Oct 25, 2018 0:06:03

Description:

'An interesting picture of conservative Anglo-Australian values clashing with worldly views brought to the new land by post-war immigrant' - Variety

-

Australia lata 50-tych w  komedii Bruce'a Beresforda.

Hitch-Hiking the World - Australia - Austostopem dookoła świata - Australia

Oct 24, 2018 0:12:41

Description:

Mariusz Honka and Maciek Badziak travel the world hitch-hiking, this time they yacht-hiked to the shores of Australia. 

-

Mariusz Hońka i Maciek Badziak opuścili Polskę 3 lata temu ... i nadal "podróżują". Kolejna część ich opowieści o podróży dookoła świata - tym razem stop Australia.

Polonia for Independence. Part two - Polonia dla Niepodległej. Część druga

Oct 23, 2018 0:10:54

Description:

It was an important financial aid, says Professor Tomasz Pudłocki, from Jagiellonian University, in a conversation with Michał Macioch.

-

Była to ważna pomoc finansowa, o wkładzie Polonii w zdobycie NIepodległości, mówi prof Universytetu Jagiellońskiego Tomasz Pudłocki w rozmowie z Michałem Maciochem.

 

Polish Poetry. Episode 2 - Polska poezja. Część druga

Oct 23, 2018 0:04:54

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode  2

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser,  były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską  poezję od Renesansu po wiek dwudziesty.   Gorąco polecam!

Polonia gift for Independence - Polonia dla wolnej Polski

Oct 21, 2018 0:11:12

Description:

Meet Polish historian, Dr.  Tomasz Pudłocki, from Jagiellonian University, who came to Australia to present a lecture "The role of Polonia in regaining independence in 1914-21".  Part 1

-

Rozmowa z historykiem, Dr. Tomaszem Pudłockim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyjechał do Australii, z wykładem "Rola Polonii w odzyskaniu niepodległości w latach 1914-21". Część pierwsza.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 20, 2018 0:06:23

Description:

Przemek Przybylski talks about the main events of the last week in Poland. Historical regional elections take place on21 October 2018.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego....dzisiaj o historycznych wyborach samorządowych.

'Korzenie' - 'Korzenie'

Oct 20, 2018 0:07:18

Description:

The Polish Art Foundation will host "Korzenie" exhibition in honour of the 100th anniversary of Polish independence which will illustrate our past with reference to the beginnings of Polish history.

-

Polska Fundacja Artstyczna w Melbourne zaprasza na wystawę "Korzenie" z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Wystawa ilustruje naszą przeszłość nawiązując do polskiej historii....czynna będzie do 24 października.

Sydney Opera House celebrates its 45th anniversary - Sydney Opera House celebrates its 45th anniversary

Oct 19, 2018 0:05:56

Description:

The Story of clashes of the visionary architect with ambitious officials.

-

Sydnejska Opera  obchodzi  45 lat. Nim powstała,  geniusz architekta starł się z ambicją urzędników.

The worst droughts on record - Susza we wschodniej Australii

Oct 18, 2018 0:05:26

Description:

This year has been one of the hottest and driest since records began, and the outlook for relief from the dry conditions is not promising.

-

Obszary wiejskie wschodniej Australii przeżywają jedną z najgorszych suszy w historii. Rolnicy karmia  bydlo   pasza  dostarczana  z innych czesci  Australii.  Wielu musialo sprzedawać swoje zwierzęta.

8 Steps how to de-stress your child during HSC - 8 sposobów jak zapanować nad stresem dziecka przed maturą

Oct 18, 2018 0:09:34

Description:

Marianna Łacek advises how control the child's stress before HSC.

-

Radzi wieloletnia nauczycielka Marianna Łacek.

'Au Pair's in High Demand - 'Au Pair' poszukiwana

Oct 17, 2018 0:11:31

Description:

High cost of Australian childcare creates a high demand for more cost effective  'Au Pair's from overseas, say Anna Michalska from Ozpair.

-

Wysoki koszt australijskich żłóbków i przedszkoli powoduje wysoki popyt na nianie z zagranicy tzn. ‘au pair’, mówi Anna Michalska z Ozpair.

Hitch-Hiking the World - the South Pacific - Hitch-Hiking the World - Wyspy Pacyfiku

Oct 17, 2018 0:15:07

Description:

Mariusz Honka and Maciek Badziak travel the world hitch-hiking , this time they yacht-hiked to the islands of the South Pacific.

-

Mariusz Hońka i Maciek Badziak opuścili Polskę 3 lata temu ... i nadal "podróżują". Kolejna część ich opowieści o podróży dookoła świata - tym razem odwiedzają wyspy Pacyfiku.

Polish Poetry. Episode 1 - Polska poezja. Część pierwsza

Oct 17, 2018 0:06:27

Description:

On the occasion of the 100th anniversary of regaining Independence, we offer a series of 12 episodes presenting Polish poetry from the Renaissance to the twentieth century. The choice and presentation by
Andrzej Siedlecki, actor and director, a former Polish language lecturer at the University of Macquarie in Sydney. Episode 1

-

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości,  Andrzej Siedlecki, aktor, reżyser,  były wykładowca języka polskiego na  Uniwersytecie Macquarie w Sydney,  przygotowal  cykl 12  odcinków  przedstawiający polską  poezję od Renesansu po wiek dwudziesty.  Gorąco zachecam do posłuchania!

Invictus Games: 'It’s given the injured and the ill and the wounded something to strive for' - Invictus Games: inspiracją dla rannych żołnierzy

Oct 15, 2018 0:07:05

Description:

Sydney is set to host a celebration of human strength and resilience with the fourth Invictus Games, starting Saturday, October 20 and running for eight days.

-

Od 20 do 27 października Sydney będzie gospodarzem 4 Igrzysk Invictus Games, zawodów  niezwyciężonych. Uczestnicy Igrzysk Invictus Games chcą zmierzyć się ze swoją niepełnosprawnością.  Spotkanie z polską  drużyną odbędzie się w niedzielę 21 października  w Klubie Polskim w Ashfield. Początek o godzinie 18-stej.

 

Gala Night at Polish Film Festival in Melbourne - Wieczór galowy Festiwalu Polskich Filmów w Melbourne

Oct 14, 2018 0:13:05

Description:

 

The Gala Night took place at Rowville two weeks before 6th Polish Film Festival in Melbourne.
This year's festival will take place in Melbourne on 18 - 28 October, at ACMI and Classic Cinemas.


 

-

Wieczór galowy odbył się w Rowville na dwa tygodnie przed 6 Festiwalem Filmów Polskich w Melbourne.
Radio SBS było obecne na balu...oto relacja z tej imprezy.
Tegoroczny festiwal odbędzie się w Melbourne w dniach 18 - 28 października 2018 roku w ACMI i Classic Cinemas.

 


 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 14, 2018 0:05:47

Description:

Przemek Przybylski talks about the main events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Report from WA - Co słychać w Perth?

Oct 12, 2018 0:07:04

Description:

Paulina Balicka will talk,  among other things, about ever brazen pocket thieves in Perth.

-

Paulina  Balicka mówi między innymi o coraz  bezczelniejszych  złodziejach kieszonkowych.

Alarming Driving - Uwaga! Jadę!

Oct 12, 2018 0:04:00

Description:

Driven to distraction, Australians are a worry. Australian drivers spend almost half their time behind the wheel with their attention divided between the road ahead and other matters.

-

Centrum Badania Wypadków działajace przy  Uniwersytecie  Monash  w Melbourne nakręciło  2 miliony kilometrów  jazdy   400  kierowców- woluntariuszy.  Wyniki są  alarmujące.

Polonia Welcome Team Invictus - Poland - Polonia czeka na polskich weteranów Invictus - Poland

Oct 12, 2018 0:09:35

Description:

Polonia welcome Polish veterans - athletes and their families.  Interview with Marysia Nowak.

-

Jak Polonia przyjmie polskich weteranów – sportowców i ich rodziny. Rozmowa z druhna Marysia Nowak.

 

VIVA Jobless at 55 - VIVA Bez pracy w wieku +55 lat

Oct 11, 2018 0:06:19

Description:

A recent study found that nearly one-third of mature-aged job seekers experience ageism in their attempts to find work.

Viva looks at how can you stay positive whilst transitioning your way into a new career? 

-

Niedawne badania wykazały, że prawie jedna trzecia poszukujących pracy w starszym wieku doświadcza  dyskryminacji ze względu na wiek. Jak pozostać optymistą , o tym w tym odcinku Viva.

100- Lecie Niepodległości Polski - 100- Lecie Niepodległości Polski

Oct 10, 2018 0:08:08

Description:

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodleglości, Andrzej Siedlecki, sydneyski aktor I reżyser zaprezentuje wiersze poetów rożnych okresów literackich wraz z krótkim komentarzem.  Dzisiaj  o samym  cyklu.

-

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodleglości, Andrzej Siedlecki, sydneyski aktor I reżyser zaprezentuje wiersze poetów rożnych okresów literackich wraz z krótkim komentarzem.  Dzisiaj  o samym  cyklu.

Invictus Games Team Poland - Invictus Games Team Poland

Oct 8, 2018 0:14:24

Description:

15 man strong Team Poland will participate in Invictus Games.  More in the conversation with płk Leszek Stępień Director of the Veteran Centre. 

-

15-osobowy Team Poland weźmie udział w igrzyskach Invictus Games, które  odbędą się w Sydney w dniach 20-27 pazdziernika 2018.  Więcej w rozmowie z płk Leszkiem Stępniem, Dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 

 

State Library’s major new galleries - Wspaniała kolekcja Biblioteki Stanowej NSW

Oct 8, 2018 0:05:20

Description:

The State Library of NSW has hand-picked over 3,000 intriguing objects from its underground stacks for the biggest public display in Library history which opened on Saturday 6 October 2018.

-

Biblioteka Stanowa w  Nowej Południowej Walii  wybrała  spośród swojej  dotychczas nie pokazywanej kolekcji,  obrazy warte  pokazania  szerokiej publiczności. Wystawa została otwarta  w sobotę 6 października 2018 roku.

The Week In Poland - Tydzień w Polsce

Oct 8, 2018 0:05:23

Description:

Przemysław Przybylski on the recent development in Poland.

-

Najnowsze wiadomości z Polski  relacjonuje Przemek Przybylski.

'Bambert`s book of lost stories' - 'Bambert`s book of lost stories'

Oct 7, 2018 0:03:42

Description:

Review of the show 'Bambert`s book of lost stories' presented by Sydney Opera House and Barking Gecko Theatre Company .

-

Recenzja przedstawienia dla dzieci 'Bambert`s book of lost stories' przygotowane przez Sydney Opera House oraz Barking Gecko Theatre Company .

6th Polish Film Festival in Australia. - 6. Festiwal Polskiego Filmu w Australii.

Oct 7, 2018 0:15:37

Description:

Festival will take place in Melbourne on 18 - 28 October 2018.

Organizers of the festival, the group 'Polish Cinema in Australia' talks about this year's most anticipated films.

 

-

Festiwal odbędzie się w Melbourne w dniach 18 - 28 października 2018 r.

Organizatorzy festiwalu, grupa "Polskie Kino w Australii" opowiada o tegorocznych najbardziej oczekiwanych filmach.

 

 

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 7, 2018 0:05:21

Description:

Przemek Przybylski talks about the main events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

The importance of vaccination - Wartość szczepień

Oct 5, 2018 0:10:45

Description:

The importance of vaccination in young adults is being proven, with Australia now on track to eliminating cervical cancer.

An interview with the  Dr Beata Zatorska who is the strong vaccination advocate.

-

Udowodniono znaczenie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. Wywiad z dr Beatą Zatorską, która jest silnym zwolennikiem szczepień.

Healthy Livable Cities. Three Australian cities on top 10 - Najzdrowsze, najwygodniejsze miasta na świecie

Oct 4, 2018 0:06:25

Description:

For much of the last decade, Melbourne was officially the World's Most Livable City. Not any more.......

-

Melbourne  Sydney i Adelaide  w pierwszej  dziesiątce.

Conflict Surrounding Polish Millennium House in Melbourne - Konflikt wokół domu polskiego Millennium House w Melbourne

Oct 3, 2018 0:23:57

Description:

Polish Millennium House was built by the Polish community in Melbourne in the 1960's. Recently the property was donated by it's former owner PAKLA ( Polish Association of Kingsville and Ladies  Auxilary Inc) to AMCS (Australian Multicultural Community Services Inc).

Part of the Polish community in Melbourne demands a return of the property to it's prior owner. A petition with this demand states and was sent to:

___________________________________________________________

Mr Ryk Bliszczyk – President AMCS

Ms Elizabeth Drozd – CEO AMCS

Australian Multicultural Community Services (AMCS)

Suite 111, 44-56 Hampstead Road

Maidstone VIC 3012

 

Ms Elizabeth Drozd – President PAKLA

Ms Monika Wiench – Secretary PAKLA

Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary Inc (PAKLA)

296 Nicholson Street

FOOTSCRAY VIC 3011

 

OPEN LETTER – PETITION

Regarding the reinstatement of Polish asset, “MILLENNIUM HOUSE” to the original owner, the Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary

Zwracamy się z apelem do Zarządu Australian Multicultural Community Services o przywrócenie majątku „Millennium House” Polskiemu Stowarzyszeniu w Kingsville, który był oryginalnym fundatorem posiadłości pod adresem 296 i 298 Nicholson Street, Seddon, jak i zgromadzonych funduszy, które były efektem użytkowania nieruchomości oraz składek członków Stowarzyszenia PAKLA.

W naszym odczuciu przekazanie polonijnego majątku, organizacji która nie jest polonijna, jest krzywdząca dla Polonii i narusza pierwotne intencje fundatorów Domu Polskiego. Sprawa przekazania nie była w żaden sposób konsultowana ze środowiskami polonijnymi, które były i są żywo zainteresowane utrzymaniem i zachowaniem tego miejsca dla społeczności polskiej.

We would like to call upon the Australian Multicultural Community Services Committee to reinstate “Millennium House” to the Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary (The Association).  The Association was the original owner of the property at 296 – 298 Nicholson Street, Seddon, as well as the manager of the collected funds and donations to The Association for the maintenance of the estate.

We strongly believe that the transfer of this estate to an organization, which is not uniquely Polish, and which is not managed in accordance with the wishes and intentions of the initial founders, donors, subscribers, and the members of the “Millennium House", is harmful for the whole Polish community in Melbourne.

There was no consultation regarding the transfer of this property with any members of the Polish community who are committed to seeing this place managed and maintained so that it can be used by their compatriots. The profile of the use of the property by AMCS is not as initially intended by the founders, subscribers, donors and members of the “Millennium House”.

_____________________________________________________________________________

The petition was singed by 16 Polish community organisations and individual community members.

Lista organizacji polonijnych, które podpisały petycję w sprawie odzyskania majątku „Millennium House”:

1.­­­­­­­ Klub Seniora w St. Albans

2. Szkoła im. T.Kościuszki

3. Polskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Australii

4. Zespół Pieśni i Tańca „Polonez”

5. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Zarząd Krajowy

6. Polski Związek Więźniów w Australii

7. Stowarzyszenie Polaków w Melbourne

8. Koło Pań w Melbourne

9. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

10. Dom Polski w Ardeer im. J.P.II

11. Dom Polski w Rowville „Syrena”

12. Stowarzyszenie im.T.Kościuszki – „Tygodnik Polski”

13. Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne

14. POLSIT – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

15. Klub Seniora w Rowville

16. Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii i Nowej południowej Walii

Dodatkowe indywidualne podpisane petycje – 34 osoby

_____________________________________________________________

An online petition was signed by 332 individual signatories

Online Petition : https://www.gopetition.com/petitions/regarding-the-reinstatement-of-polish-asset-millennium-house-to-the-original-owner-the-polish-association-of-kingsville-and-ladies-auxiliary-petycja-w-sprawie-odzyskania-maj%C4%85tku-polskiego.html

________________________________________________________________________

SBS Polish received the following information undersigned by AMSC and PAKLA:

Informacja dotycząca Domu Millennium 

1. Dnia 19 sierpnia 2017 na corocznym Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia Polaków w Kingsville i Koła Pań (PAKLA) członkowie większością (75%) głosów zdecydowali o przekazaniu majątku organizacji tj. Domu Millennium, znajdującego się przy 296-298 Nicholson St. Footscray, oraz ok. $60 000, na rzecz Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych (AMCS), wcześniej znanego jako Australian Polish Community Services (APCS).

2. WNIOSEK o przekazaniu został zrealizowany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w stanie Wiktoria wymogami prawnymi, po zasięgnięciu oficjalnej opinii prawnej.

3. Głównym powodem decyzji było zapewnienie dalszego właściwego funkcjonowania Domu Millennium - obecnie istnieją poważne problemy ze stanem technicznym budynku m.in. z azbestem, który pokrywa budynek, szkodnikami, kuchnią, która nie spełnia obowiązujących norm sanitarnych oraz toaletami, które zdecydowanie wymagają modernizacji.

4. Członkowie PAKLA wybrali AMCS jako organizację  godną zaufania, posiadającą zdolności i rezerwy finansowe do utrzymania i modernizacji obiektu, a także jako organizację respektującą  spuściznę i wartości twórców Domu Millennium. AMCS i PAKLA ściśle ze sobą współpracują od dwudziestu lat.

5.  Konstytucja PAKLA ma standardową klauzulę (zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach w Wiktorii) i w odniesieniu do podejmowania decyzji dotyczących aktywów organizacyjnych, likwidacji itp. stanowi, że aktywa organizacyjne nie mogą być przekazane prywatnej osobie, a jedynie innej organizacji non-profit lub zarejestrowanej organizacji charytatywnej. Konstytucja PAKLA przewiduje w organizacji jedynie członkostwo indywidualne.

6. PAKLA jest organizacją niezależną, nigdy nie była i nie jest  zobowiązana do konsultacji przy podejmowaniu swoich decyzji z jakąkolwiek polską, czy etniczną organizacją. Z usług AMCS korzysta obecnie ponad 200 Polaków, a organizacja zatrudnia prawie 50 polskich pracowników.

7. AMCS będzie respektować warunki przeniesienia, które przyznają prawo do użytkowania obiektu obu polskim organizacjom dotychczas korzystającym z obiektu - Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i redakcji Tygodnika Polskiego. Zrozumiałe jest, że obie te instytucje będą musiały tymczasowo zwolnić swoje biura na czas prac remontowych.

8. AMCS obecnie pracuje nad wyborem architekta, co umożliwi zmodernizowanie Domu Millenium na miarę XXI wieku, aby stał się nowoczesnym centrum życia społecznego. Modernizacja Domu Millennium będzie kosztować co najmniej 1,5 miliona dolarów i potrwa dwa lata. AMCS ze swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przygotowuje wnioski o finansowanie tego projektu. Wszelkie wsparcie tej inicjatywy jest przez nas mile widziane.

9. Najwyższym organem decyzyjnym w ramach jakiejkolwiek organizacji non-profit jest Komitet Zarządzający / Zarząd. Tak było i pozostaje w przypadku zarówno PAKLA, jak i AMCS.

10. W związku z decyzją członków PAKLA o przekazaniu Domu Millennium do AMCS, obie organizacje nie będą angażować się w jakąkolwiek dyskusję na ten temat drogą online, w tym także na Facebook.

Paweł Walec                                                Barbara Świątkowski

Sekretarz AMCS                                          Sekretarz PAKLA

 

 

 

-

Polski Dom Millennium House został wybudowany przez Polonię w Melbourne w latach 60.  Niedawno nieruchomość została przekazana przez jej byłego właściciela PAKLA (Polish Association of Kingsville and Ladies  Auxilary Inc) na ręce AMCS (Australian Multicultural Community Services Inc).


Część polskiej społeczności w Melbourne domaga się zwrotu nieruchomości do jej poprzedniego właściciela.

_____________________________________________________________________

Petycja z takim żądaniem została wysłana do:

 

 Mr Ryk Bliszczyk – President AMCS

Ms Elizabeth Drozd – CEO AMCS

Australian Multicultural Community Services (AMCS)

Suite 111, 44-56 Hampstead Road

Maidstone VIC 3012

 

Ms Elizabeth Drozd – President PAKLA

Ms Monika Wiench – Secretary PAKLA

Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary Inc (PAKLA)

296 Nicholson Street

FOOTSCRAY VIC 3011

 OPEN LETTER – PETITION

Regarding the reinstatement of Polish asset, “MILLENNIUM HOUSE” to the original owner, the Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary

 

Zwracamy się z apelem do Zarządu Australian Multicultural Community Services o przywrócenie majątku „Millennium House” Polskiemu Stowarzyszeniu w Kingsville, który był oryginalnym fundatorem posiadłości pod adresem 296 i 298 Nicholson Street, Seddon, jak i zgromadzonych funduszy, które były efektem użytkowania nieruchomości oraz składek członków Stowarzyszenia PAKLA.

W naszym odczuciu przekazanie polonijnego majątku, organizacji która nie jest polonijna, jest krzywdząca dla Polonii i narusza pierwotne intencje fundatorów Domu Polskiego. Sprawa przekazania nie była w żaden sposób konsultowana ze środowiskami polonijnymi, które były i są żywo zainteresowane utrzymaniem i zachowaniem tego miejsca dla społeczności polskiej.

We would like to call upon the Australian Multicultural Community Services Committee to reinstate “Millennium House” to the Polish Association of Kingsville and Ladies Auxiliary (The Association).  The Association was the original owner of the property at 296 – 298 Nicholson Street, Seddon, as well as the manager of the collected funds and donations to The Association for the maintenance of the estate.

We strongly believe that the transfer of this estate to an organization, which is not uniquely Polish, and which is not managed in accordance with the wishes and intentions of the initial founders, donors, subscribers, and the members of the “Millennium House", is harmful for the whole Polish community in Melbourne.

There was no consultation regarding the transfer of this property with any members of the Polish community who are committed to seeing this place managed and maintained so that it can be used by their compatriots. The profile of the use of the property by AMCS is not as initially intended by the founders, subscribers, donors and members of the “Millennium House”.

______________________________________________________________________

Pecycja  została podpisana przez 16 polonijnych organizacji i osoby indywidualne.

Lista organizacji polonijnych, które podpisały petycję w sprawie odzyskania majątku „Millennium House”:

1.­­­­­­­ Klub Seniora w St. Albans

2. Szkoła im. T.Kościuszki

3. Polskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Australii

4. Zespół Pieśni i Tańca „Polonez”

5. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Zarząd Krajowy

6. Polski Związek Więźniów w Australii

7. Stowarzyszenie Polaków w Melbourne

8. Koło Pań w Melbourne

9. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

10. Dom Polski w Ardeer im. J.P.II

11. Dom Polski w Rowville „Syrena”

12. Stowarzyszenie im.T.Kościuszki – „Tygodnik Polski”

13. Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne

14. POLSIT – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

15. Klub Seniora w Rowville

16. Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii i Nowej południowej Walii

Dodatkowe indywidualne podpisane petycje – 34 osoby

________________________________________________________________________________

Pecycja  online została podpisana przez 332 osoby indywidualne 

Online Petition : https://www.gopetition.com/petitions/regarding-the-reinstatement-of-polish-asset-millennium-house-to-the-original-owner-the-polish-association-of-kingsville-and-ladies-auxiliary-petycja-w-sprawie-odzyskania-maj%C4%85tku-polskiego.html

______________________________________________________________________

 

Polski program Radia SBS otrzymał poniższą informację podpisaną przez sekretarzy AMCS i PAKLA:

 

Informacja dotycząca Domu Millennium 

1. Dnia 19 sierpnia 2017 na corocznym Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia Polaków w Kingsville i Koła Pań (PAKLA) członkowie większością (75%) głosów zdecydowali o przekazaniu majątku organizacji tj. Domu Millennium, znajdującego się przy 296-298 Nicholson St. Footscray, oraz ok. $60 000, na rzecz Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych (AMCS), wcześniej znanego jako Australian Polish Community Services (APCS).

2. WNIOSEK o przekazaniu został zrealizowany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w stanie Wiktoria wymogami prawnymi, po zasięgnięciu oficjalnej opinii prawnej.

3. Głównym powodem decyzji było zapewnienie dalszego właściwego funkcjonowania Domu Millennium - obecnie istnieją poważne problemy ze stanem technicznym budynku m.in. z azbestem, który pokrywa budynek, szkodnikami, kuchnią, która nie spełnia obowiązujących norm sanitarnych oraz toaletami, które zdecydowanie wymagają modernizacji.

4. Członkowie PAKLA wybrali AMCS jako organizację  godną zaufania, posiadającą zdolności i rezerwy finansowe do utrzymania i modernizacji obiektu, a także jako organizację respektującą  spuściznę i wartości twórców Domu Millennium. AMCS i PAKLA ściśle ze sobą współpracują od dwudziestu lat.

5.  Konstytucja PAKLA ma standardową klauzulę (zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach w Wiktorii) i w odniesieniu do podejmowania decyzji dotyczących aktywów organizacyjnych, likwidacji itp. stanowi, że aktywa organizacyjne nie mogą być przekazane prywatnej osobie, a jedynie innej organizacji non-profit lub zarejestrowanej organizacji charytatywnej. Konstytucja PAKLA przewiduje w organizacji jedynie członkostwo indywidualne.

6. PAKLA jest organizacją niezależną, nigdy nie była i nie jest  zobowiązana do konsultacji przy podejmowaniu swoich decyzji z jakąkolwiek polską, czy etniczną organizacją. Z usług AMCS korzysta obecnie ponad 200 Polaków, a organizacja zatrudnia prawie 50 polskich pracowników.

7. AMCS będzie respektować warunki przeniesienia, które przyznają prawo do użytkowania obiektu obu polskim organizacjom dotychczas korzystającym z obiektu - Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i redakcji Tygodnika Polskiego. Zrozumiałe jest, że obie te instytucje będą musiały tymczasowo zwolnić swoje biura na czas prac remontowych.

8. AMCS obecnie pracuje nad wyborem architekta, co umożliwi zmodernizowanie Domu Millenium na miarę XXI wieku, aby stał się nowoczesnym centrum życia społecznego. Modernizacja Domu Millennium będzie kosztować co najmniej 1,5 miliona dolarów i potrwa dwa lata. AMCS ze swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przygotowuje wnioski o finansowanie tego projektu. Wszelkie wsparcie tej inicjatywy jest przez nas mile widziane.

9. Najwyższym organem decyzyjnym w ramach jakiejkolwiek organizacji non-profit jest Komitet Zarządzający / Zarząd. Tak było i pozostaje w przypadku zarówno PAKLA, jak i AMCS.

10. W związku z decyzją członków PAKLA o przekazaniu Domu Millennium do AMCS, obie organizacje nie będą angażować się w jakąkolwiek dyskusję na ten temat drogą online, w tym także na Facebook.

Paweł Walec                                                Barbara Świątkowski

Sekretarz AMCS                                          Sekretarz PAKLA

 

 

 

A Week in Poland - Tydzień w Polsce

Oct 1, 2018 0:06:23

Description:

The result of the survey shows that  Regaining Independence in 1918, the collapse of communism in 1989 and the accession to the European Union in 2004 are, according to Poles, the greatest events in the last 100 years.

-

W korepondencji wyniki sondażu:  Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku, upadek  komunizmu w 1989 roku  i  wejście do Unii Europejskiej w  2004  to według Polaków największe wydarzenia  w ostatnich 100 latach.

 

“A Piece of Heaven” - 'Kawałek Nieba'

Oct 1, 2018 0:11:38

Description:

Children and ill people Help Foundation “A Piece of Heaven” was established in order to help in treatment, to save lives and health of sick and disabled ... Wiesław Urbaniak & Piotr Ambruszkiewicz introduce charity concert in Polish House in Rowville, Melbourne.

-

Fundacja 'Kawałek Nieba' pomaga chorym dzieciom w Polsce. Wiesław Urbaniak & Piotr Ambruszkiewicz zapowiadają koncert charytatywny w Domu Polskim w Rowville 

 

Modern Love - Miłość w czasach internetu

Sep 30, 2018 0:14:00

Description:

Love in the digital age.

 

-

Teraz Polak w Australii szuka dziewczyny online, kiedyś  inicjatywę brały w swoje ręce mamy, mówi  Zofia Mordes,  celebrantka  slubów  w Melbourne.

 

 

Polish Theatre in Melbourne presents: - Teatr Prób Miniatura w Melbourne proponuje

Sep 28, 2018 0:09:37

Description:

A New spectacle  on  100 years of Independence.

-

.... przedstawienie  z okazji  100 lecia Odzyskania Niepodleglości.

Polish Super-Mum - Super-Mama Polka

Sep 26, 2018 0:10:32

Description:

Being a full-time working mum does not have to stop you from concurring great challenges, says Anna Michalska after her Sydney half-marathon run.

-

Bycie pracującą mamą wcale nie musi być przeszkodą w podejmowaniu wielkich wyzwań - mówi Anna Michalska po ukończeniu w bardzo dobrym czasie trasy sydney'skiego pół-maratonu.

ABC's Shaken Stability - Zachwiana równowaga ABC

Sep 26, 2018 0:07:39

Description:

Can new people at the ABC restore stability at the national broadcaster? Former Air Force officer and experienced company director Doctor Kirstin Ferguson has been appointed the new deputy chair of the A-B-C board.

Only within one week Australians had seen the sacking of the its managing director and the resignation of its chairman. The position of board's chairman became vacant following the resignation of Justin Milne. He stood aside amid reports he had called for journalists to be sacked because the current government did not like their reporting. His resignation came three days after former managing director Michelle Guthrie was fired, with the board claiming it was not in the best interests of the corporation for her to continue in her job.

 

-

Czy nowi ludzie w ABC przywrócą stabilność tego krajowego nadawcy? Nowym zastępcą przewodniczącego zarządu A-B-C została była oficer sił powietrznych i doświadczony członek zarządu firmy Dr Kirstin Ferguson.

Zaledwie w ciągu jednego tygodnia Australia obserwowała zwolnienie dyrektor i dymisję prezesa tej samej ABC. Stanowisko prezesa ABC zwolniło się po rezygnacji Justina Milne'a, który zrezygnował po tym jak wyszło najaw, że domagał się zwolnienia dziennikarzy ponieważ ich programy nie podobały się obecnemu rządowi . Jego rezygnacja nastąpiła trzy dni po zwolnieniu byłej dyrektor ABC Michelle Guthrie przez zarząd ABC, który  twierdził, że nie jest w najlepszym interesie korporacji, aby kontynuowała pracę w firmie.

 

I DO! - I DO!

Sep 25, 2018 0:09:20

Description:

What to do if someone jumble the day of the weeding?  This and others adventures in the life  of a wedding celebrant.  A conversation with Zofia Mordes.

-

Ach co to byl za ślub…  Rozmowa z panią Zofią Mordes z Melbourne która od lat udziela cywilnych ślubow.

The Kosciuszko Competiton: The Best songs - The Kosciuszko Competiton: The Best songs

Sep 24, 2018 0:15:20

Description:

Dr Ernestyna Skurjat-Kozek presents the CD with the best songs from the international competition hold in  2017 during The Year of Kosciuszko.

-

Dr Ernestyna Skurjat –Kozek z  Fundacji  Kościuszko Heritage prezentuje płytę, plon konkursu  na piosenkę o Naczelniku.

The Expats Poles meet in Warsaw - V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Sep 24, 2018 0:07:56

Description:

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Joanna Borkowska Surucic która reprezentowała Polonię australijską rozmawia z  Maria Filiną,  Prezesem Związku Kulturalnego Polaków w Tbilisi, w Gruzji.

-

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Joanna Borkowska Surucic która reprezentowała Polonię australijską rozmawia z  Maria Filiną,  Prezesem Związku Kulturalnego Polaków w Tbilisi, w Gruzji.

Movie Review: 'Book Club' - Recenzja filmowa: 'Book Club'

Sep 23, 2018 0:05:36

Description:

The lives of four lifelong friends are turned upside down after reading a book.  What's the book ? More  in  the  review.

-

Cztery przyjaciółki  zafascynowala  pewna książka.  Jaka ? Posłuchajcie recenzji.

 

'Opole" dla polonijnych piosenkarzy - 'Opole" dla polonijnych piosenkarzy

Sep 21, 2018 0:11:24

Description:

Celem imprezy jest  popularyzacja polskich piosenek i kreowania więzi światowej Polonii z Krajem. Michał Macioch, aktor  piosenkarz i rezyser z Sydney rozmawia z pomysłodawczynią Festiwalu jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Polskiego Radia Opole i prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

-

Celem imprezy jest popularyzacja polskich piosenek i kreowania więzi światowej Polonii z Krajem. Michał Macioch, aktor  piosenkarz i rezyser z Sydney rozmawia z pomysłodawczynią Festiwalu panią Haliną Nabrdalik, dziennikarką Polskiego Radia Opole i prezesem Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

SpaceX - Tourism in Space - SpaceX - Turystyka kosmiczna

Sep 19, 2018 0:04:04

Description:

A Japanese billionaire will be the first private passenger to take a trip around the moon on a rocket designed by Elon Musk's company Space-X.

-

Japoński miliarder Yusaku Maezawa będzie pierwszym prywatnym pasażerem, który pojedzie w podróż dookoła księżyca w rakiecie zaprojektowanej przez firmę Space-X Elona Muska.

South Australia - Better for Students and Migrants - Południowa Australia – lepsza dla studentów i imigrantów?

Sep 19, 2018 0:10:07

Description:

Adelaide Expo in Sydney this Saturday 22/9 - Adelaide an attractive place for students and migrants, say Wojtek Wawrzynski.

More information on https://www.facebook.com/australiastudy.australia

-

Adelaide Expo w Sydney w najbliższą sobotę 22/9 - co Adelaida oferuje studentom i imigrantom? odpowiada Wojtek Wawrzynski.

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/australiastudy.australia

Ceramic art of Beata Dorain - Beata Dorain i jej rzeźby

Sep 17, 2018 0:08:47

Description:

A conversation with young artist Beata Dorain.

-

Z artystką  z okazji wystawy rozmawia Bogumiła Zongołłowicz.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Sep 17, 2018 0:06:06

Description:

The Latest from Poland.

-

Korespondencja Przemka  Przybylskiego.

Hi, sobriety: alcohol consumption in Australia dropped to 50-year low - Dlaczego Australijczycy piją coraz mniej?

Sep 17, 2018 0:04:34

Description:

Australians appear to be drinking less, with new data from the Australian Bureau of Statistics showing less alcohol was consumed in the past year. There are few reasons.

-

Statystycznie w ubiegłym roku wypito w Australii mniej alkoholu niz w poprzednich latach. Ostatni   taki  wynik odnotowano w 1961 roku.  Jest kilka przyczyn tego pozytywnego zjawiska.

Farewell to Polish Consul - Żegnamy panią konsul

Sep 17, 2018 0:10:59

Description:

Polish Consul General Regina Jurkowska’s  five years in Sydney came to an end. Polish Community wave farewell. 

-

Pięcioletnia kadencja  Konsul Generalnej Reginy Jurkowskiej w Sydney dobiegła końca.   

The Best Polish Students in Victoria

Sep 16, 2018 0:04:34

Description:

Laureaci tegorocznych stypendiów i nagród dla najlepszych studentów i uczniow polonijnych w Wiktorii.  Klara Rawdanowicz  - Nagroda Stowarzyszenia Profesjonalistów Polskich w Wiktorii,  przyznawana od 1963 roku.  Dominik Rawdanowicz  - Nagroda Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii dla najlepszego ucznia klasy 10. Dominika Pasztetnik  i nieobecny podczas wreczania nagród Dawid Babula  - Nagrody Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego dla najlepszych maturzystów z języka polskiego.

What's the best way to teach languages? - Jaki jest najlepszy sposób nauczania języków?

Sep 16, 2018 0:08:07

Description:

Z Małgorzatą Małyską –  pedagogiem, autorką książek do nauczania języka polskiego dla dzieci, konsultantem ds. edukacji wczesno-szkolnej Polonijnego Centrum Nauczycielskiego rozmawia Marek Smalec.

-

Z Małgorzatą Małyską –  pedagogiem, autorką książek do nauczania języka polskiego dla dzieci, konsultantem ds. edukacji wczesno-szkolnej Polonijnego Centrum Nauczycielskiego rozmawia Marek Smalec.

VIVA: Marathon - VIVA: Marathon

Sep 14, 2018 0:08:50

Description:

Sydney Marathon is on Sunday 16 September.  Going the 42-kilometre distance requires more than physical strength – you need discipline and focus. VIVA  looks at what it’s like to prepare for a marathon past the age of fifty.

-

W najbliższą niedzielę  16 września odbędzie się ’Sydney  Maraton’ . Jaką trzeba miec  sprawność  fizyczną i  wytrzymałość psychiczną, żeby przebiec dystans ponad  42 kilometròw ?

Movie review: 'C'est la vie' - Recenzja filmowa: 'C'est la vie'

Sep 14, 2018 0:06:16

Description:

A Very funny French comedy.

-

Polecamy!!

Polish Saturday School celebrates 30' anniversary - 30 lecie Polskiej Szkoły w Sydney

Sep 13, 2018 0:11:25

Description:

North Shore Polish Saturday School in Sydney was funded in 1988.  Elisabeth Cesarska, the director of the school talks about its past and present.

-

Szkołe załozyli rodzice. Chcieli  by  ich dzieci mówiły po polsku – mówi Elżbieta Cesarka,  dyrektor Szkoły Dzielnic Północnych Sydney.

'I Think I Have Swallowed Butterflies' - 'I Think I Have Swallowed Butterflies'

Sep 13, 2018 0:12:06

Description:

Aan  intevirw with the children's book ' I Think I Have Swallowed Butterflies”  Monika Athanasiou.

 

 

-

Rozmowa z autorką książki dla dzieci ‘  I Think I Have Swallowed Butterflies” Monika Athanasiou.

 

 

Five benefits of building an eco-friendly home - Ekologiczne domy

Sep 12, 2018 0:08:16

Description:

Reduce your energy consumption and increase your property value to name only few.  For more listen to interview with an expert Mr Andrzej Bury.

-

Czy tylko zdrowe  I oszczędne ? Mówi rzeczoznawca budowlany Andrzej Bury.

R U OK? - Jak się czujesz ?

Sep 12, 2018 0:07:15

Description:

R U OK ?  A national  day of action to remind us  to ask those around us 'are you ok ? '  and to support anyone struggling with life.

-

R U OK ?  Dlaczego ludzie odbieraja sobie życie ?  Może nikt  wcześniej nie zapytał jak się czujesz, moze potrzebujesz wsparcia? 

'Volunteer Champion Award' - 'Volunteer Champion Award'

Sep 10, 2018 0:07:02

Description:

Young  scientist Bartlomiej Kolodziejczyk  received  The Victorian Premier’s Volunteer Champion Award. Bartlomiej’s extraordinary leadership has enabled him to create two successful not-for-profit organizations that open up students to STEM opportunities and have so far provided more than 100 related internships.

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, uczestniczył w spotkaniu grupy ekspertów w Cambridge (UK) gdzie omawiano regulacje dotyczące biologii syntetycznej, miedzy innymi technologii "Gene -drives" czy moze stanowic zagrożenie czy moze  pomoc, np w odbudowie Wielkiej Rafy Koralowej w Australii?

'Between the waters' - 'Between the waters'

Sep 10, 2018 0:11:25

Description:

“Between the Waters – Polish Legacy in New Zealand” . An  interview  with Dorota Szymańska -Prokop from the newly established foundation in New Zealand.

-

 ' Between the waters’ to fundacja  załozona w Christchurch w  Nowej Zelandii.  O celach fundacji  mówi  Dorota Szymańska –Prokop.

 

Serena Williams's US Open final breakdown - Finał US Open. Skandaliczne zachowanie Sereny Williams

Sep 10, 2018 0:06:13

Description:

US Open 2018 Naomi Osaka wins. Serena Williams accused the umpire of being a 'thief'.  

What happened at the Women's final explains tennis expert Piotr Haczek. 

-

Naomi Osaka wygrała US Open. Awantura w finale. Williams oskarża arbitra.  Piotr Haczek  wyjaśnia.

VIVA: Should I take vitamins? - VIVA: Najwięcej witaminy .....

Sep 7, 2018 0:07:05

Description:

More and more of us are turning to vitamins and supplements to improve our health and wellbeing.  But  is it  really essential?  

-

Świat  wydaje ponad 100 miliardów dolaròw na suplementy witamin I minerałów.  Czy aby nie przesadzamy  czy  rzeczywiście   nadmiar witamin jest zdrowy.

Are Australian Homes built for one generation? - Domy z papier-mâché

Sep 5, 2018 0:05:14

Description:

Senior Estimator/Project Manager talks about the differences between the Australian and European house’s construction.

-

O różnicach między australijskim i europejskim budownictwem mówi  rzeczoznawca ekspert budowlany  Andrzej  Bury.

Report from WA - Korespondecja z Zachodniej Australii

Sep 5, 2018 0:06:44

Description:

 The Latest from Perth.

-

 Najnowsze wiadomosci z Perth.

4th Polish Film Festival Perth - 4th Polish Film Festival Perth

Sep 3, 2018 0:14:12

Description:

4th Polish Film Festival in Perth will be held  from 6 to 24 September 2018 with an additional special event on 25 October 2018. More  in conversation with Magdalena  Ambrożkiewicz.

-

O filmach które będą prezentowane  na  4-tym Festiwalu  Polskich Filmów w Perth mówi Magdalena Ambrożkiewicz.

Dla sluchaczy  PolishSBS  organizatorzy  przeznaczyli 3 pojedyncze bilety na film ' Jestem morderca'  ( seans w niedziele 9/9 o godz. 18.30 w kinie Luna Leederville w Perth.  Odpowiedz  na pytanie:  Jakie nagrody  dostal  film na  Festiwalu w Gdyni w 2016  prosze kierować  na  02 9430 2731  lub polish.program@sbs.com.au  do srody 5/9.  

.

Polacy z Australii na V Zjazd Polaków i Polonii Świata - Polacy z Australii na V Zjazd Polaków i Polonii Świata

Sep 3, 2018 0:08:10

Description:

Rozmowa z  prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzatą Kwiatkowską.

-

Rozmowa z prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzatą Kwiatkowską.

Hiking the World - the Middle East - Hiking the World - Bliski Wschód

Sep 3, 2018 0:08:57

Description:

Mariusz Honka and Maciek Baziak left Poland 3 years ago..and still keep 'hiking'. Part three to their story of a journey around the world - this time they're hiking in the Middle East.

-

Mariusz Honka i Maciek Baziak opuścili Polskę 3 lata temu ... i nadal prowadzą "podróżują". Część trzecia ich opowieści o podróży dookoła świata - tym razem wędrują po Bliskim Wschodzie.

7 tips to prepare your garden for Spring - Wiosna w ogrodzie

Sep 3, 2018 0:06:26

Description:

Dr Maria Rosiak  on the Spring in the garden.

-

Kilka  porad  Dr Marii Rosiak jak przygotować  ogród  do wiosny.

Father's Day in Polish Community in Melbourne - Dzień Ojca wśród Polonii w Melbourne

Sep 2, 2018 0:10:30

Description:

The report  from the ' Father's Day event  in Polish House ' Syrena' in Melbourne

-

Relacja z balu  z okazji Dnia Ojca w Domu Polskim 'Syrena ' w Melbourne.  Ojcem Roku w 2018 roku został pan Jan Zamora, 90 letni działacz polonijny.

One Brave Australian - One Brave Australian

Sep 2, 2018 0:20:48

Description:

Australian wireless air-gunner, Alan Hammet was shot down over Cracow, Poland on 16 August 1944. He joined the Polish Home Army, survived and later married one of his fellow resistance fighters, Jadwiga Wielowiejska. His story is part of the exibition 'Resistance -Australians and the European Underground 1939–45'  shown  in ' Shrine of Remembrance'  in Melbourne.   -

W Shrine of Remembrance, w Melbourne czynna jest wystawa ‘Opór, Australijczycy i Europejskie podziemie 1939-45’

Allan Hunter Hammet byl jednym z nich.... australijski lotnik, zestrzelony kolo Krakowa. Duży udział w zorganizowaniu  tej wystawy  miał Andrzej Balcerzak, który jako wolontariusz pomagał kustoszowi wystawy zbierać materiały o polakach i australijczykach walczących w polskim w podziemiu.Clean Power of Coal? - Australia i polski węgiel?

Aug 29, 2018 0:13:12

Description:

At the Polish-Australian Energy Forum held on 21 August in Sydney, the Polish deputy Minister of Energy Grzegorz Tobiszowski spoke to SBS about an innovative and a cleaner approach to coal powered energy.

-

Na Polsko-Australijskim Forum Energetycznym, które odbyło się 21 sierpnia w Sydney, polski wice-Minister Energii Grzegorz Tobiszowski rozmawiał z SBS o innowacyjnym podejściu do energetyki węglowej.

Smog - the Killer of Big Cities - Smog - morderca wielkich miast

Aug 29, 2018 0:04:33

Description:

With winter being the worst smog season Sydney stands as Australian capital of smog with pollution levels 10 times higher that other Australian cities

-

Zima jest najgorszym sezonem smogowym, a Sydney australijską stolicą smogu. W Sydney mamy 10-krotnie wyższy poziom zanieczyszczenia niż w innych australijskich miastach.

Julie Bishop's last press conference as foreign minister - Pani Minister odchodzi....

Aug 29, 2018 0:05:39

Description:

Julie Bishop has given her last press conference as foreign minister.  She quit the role on Sunday after five years in the job and more than a decade as the Liberals' deputy leader. Former foreign minister Julie Bishop says she is staying in parliament and has not ruled out vying for the Liberal leadership again in the future. Ms Bishop stood as a candidate to replace Malcolm Turnbull as prime minister last week, but was knocked out in the first round of voting for the leadership.-

Julie Bishop dała ostatnią konferencję prasową jako minister spraw zagranicznych.  Popularna i szanowana minister zrezygnowała po pięciu latach pracy na tym stanowisku.
Leadership spill 2018 - Leadership spill 2018

Aug 24, 2018 0:05:54

Description:

Leadership spill in August 2018  brought a new, 30th Prime Minister of Australia.  The history of leadership  spill  from 1971 till now is fascinating story of egos and inflated ambitions.

-

30-tym premierem  Australii został Scott Morrison.  Jest szóstym premierem w ciagu  ostatnich 11 lat. W latach 1971- 2015  doszło do 72 sytuacji w których pozycja lidera partii I premiera  była podważana. 

From Lithuania with love - From Lithuania with love

Aug 23, 2018 0:09:14

Description:

An Interview with Rita Tamasuniene from Lithuanian's Parliament.

-

Rita Tamasuniene z  Akcji Wyborczej Polaków na Litwie jest w Australii na Międzynarodowym Kongresie Miłosierdzia Bożego.

 

President Andrzej Duda on Trade and Energy - Prezydent Duda w Sydney - rozmowy o handlu i energetyce

Aug 22, 2018 0:30:04

Description:

President of the Republic of Poland Andrzej Duda during his official visit in Australia opened the Polish Agency of Investment and Trade in Sydney as well as the Polish-Australian Technology and Innovation in Energy Sector Conference.

-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas swojej oficjalnej wizyty w Australii otworzył biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney oraz Polsko-Australijską Konferencję Technologii i Innowacji w Energetyce. Relacja z drugiego dnia prezydenckiej wizyty w Sydney.

Polish President in Sydney's Marayong - Prezydent Andrzej Duda w Marayong

Aug 22, 2018 0:07:59

Description:

President of the Republic of Poland Andrzej Duda during his official visit in Australia was welcomed by the Polish community in Sydney's Marayong.

-

Prezydent RP Andrzej Duda podczas oficjalnej wizyty w Australii spotkał się z sydney’ską Polonią w Marayong.

'In ten years this bridge will collapse' - Jak bezpieczne są żelbetowe mosty?

Aug 17, 2018 0:09:09

Description:

The exact cause of the collapse of Morandi Bridge is still unknown but concerns had been raised about the bridge's structural integrity for years.  How safe are the old  bridges ?

-

Eksperci inżynierii budowlanej twierdzą, że na terenie Włoch, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady jest wiele mostów żelbetowych zbudowanych w tym samym  czasie co wiadukt Morandi. Na wielu z nich  widoczne są oznaki korozji.  

Movie review: 'The Wife' - Recenzja filmowa: 'The Wife'

Aug 17, 2018 0:07:42

Description:

Recommended!

-

Polecamy!

100 years of Polish Independence - 100- lecie Niepodległości

Aug 13, 2018 0:12:25

Description:

In the 6 parts series we present 6 women who fought for Polish Independence. Part 5

-

W piątym odcinku  cyklu ‘Kobiety Niepodległości Bogna  Wernichowska     mówi  o   bohaterach  walk o Lwów. Najbardziej znany wśród nich jest Jurek Bitschan, syn Aleksandry Zagórskiej, która podczas obrony Lwowa była komendantką Ochotniczej Legii Kobiet.

President of Poland Andrzej Duda will visit Australia - Prezydent Polski Andrzej Duda za kilka dni odwiedzi Australię

Aug 13, 2018 0:11:43

Description:

Polish Ambassador in Australia Mr Michał Kołodziejski on President Andrzej Duda's  visit to Australia

-

Rozmowa z ambasadorem RP w Australii Michałem Kołodziejskim przed zbliżajacą się oficjalną wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Australii.

Gala Concert in Melbourne - Koncert Galowy w Melbourne

Aug 13, 2018 0:06:43

Description:

Grzegorz Machnacki from Society of Polish Culture in Australia talks about concerts in Melbourne commemorating 100 Anniversary of Regaining the Independence by Poland. 

-

Grzegorz Machnacki ze Stowarzyszenia Polskiej Kultury w Australii opowiada o koncertach w Melbourne upamiętniających 100-lecie Odzyskania przez Polske Niepodległości.

Exhibition launch 'Resistance: Australians and the European Underground 1939–45' - Otwarcie wystawy 'Resistance: Australians and the European Underground 1939–45'

Aug 13, 2018 0:19:50

Description:

Poles where very welcomed at the exhibition launch at Melbourne Shrine of Remembrance. SBS Radio Polish Program was also present at the opening of the exhibition.

'Resistance: Australians and the European Underground 1939–45'   will be open till August 2019. 

Here are some photos from the Launch...

-

Polacy byli bardzo mile przyjęci na wystawie w Shrine of Remembrance, w Melbourne. Nie zabraklo na otwarciu wystawy rownież redakcji Polskiego Programu Radia SBS.

Wystawa "Ruch oporu: Australijczycy i europejskie podziemie 1939-45" będzie czynna do sierpnia 2019 roku.

Oto fotoreportaż z otwarcia ...

Archiving memorabilia - Archiwizacja pamiątek po żolnierzach AK

Aug 13, 2018 0:10:10

Description:

Joanna Lang from The Warsaw Rising Museum is visiting Australia to help the combatants and their families to digitize and  archive their memorabilia.  This is part one of the interview.

[[{"fid":"1674524","view_mode":"body_content","uuid":"00496995-9796-47d3-8bc6-2b7af373c4b0","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Joanna Lang","title":"Felix Molski, Andrzej Balcerzak, Joanna Lang, Mieczyslaw Swat","class":"media-element file-body-content"}}]]

Studio SBS Radio in Melbourne visited Felix Molski, Andrzej Balcerzak, Joanna Lang, Mieczyslaw Swat.

-

Joanna Lang z Muzeum Powstania Warszawskiego przyjechała do Australii, aby pomóc kombatantom i ich rodzinom w digitalizacji i archiwizowaniu pamiątek. Jest to pierwsza część wywiadu.

[[{"fid":"1674524","view_mode":"body_content","uuid":"00496995-9796-47d3-8bc6-2b7af373c4b0","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Joanna Lang","title":"Felix Molski, Andrzej Balcerzak, Joanna Lang, Mieczyslaw Swat","class":"media-element file-body-content"}}]]

Studio SBS Radio in Melbourne visited Felix Molski, Andrzej Balcerzak, Joanna Lang, Mieczyslaw Swat.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Aug 11, 2018 0:05:09

Description:

Przemek Przybylski talks about the main issues of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Homelessness linked to housing affordability - Bezdomność - wynikiem braku przystępnych mieszkań?

Aug 11, 2018 0:08:02

Description:

The homelessness crisis in Australia is getting worst...
At the last census, there were more than 116 000 people with no permanent home in the country.
And with no clear national plan to fight homelessness and a lack of affordable housing, there's no sign of things getting better.

-

Kryzys bezdomności w Australii jest coraz większy ...
W ostatnim spisie ludności w Australii zanotowano ponad 116 tys osób bez stałego miejsca zamieszkania .
Bez zdecydowanego, krajowego planu zlikwidowania bezdomności oraz braku dostępu do tanich mieszkań, trudno przewidzieć, aby sytuacja mogła ulec poprawie.

Homelessness in Australia - Bezdomność w Australii

Aug 10, 2018 0:09:10

Description:

Why some many people in Australia are homeless ? What  help is available ?  An interview with Arthur Rumianek.

-

W bogatej Australii tysiące ludzi  jest  bezdomnych.   O powodach bezdomności i próbach załagodzenia problemu mówi Artur Rumianek.

Hiking the World - Hiking the World

Aug 8, 2018 0:14:05

Description:

Mariusz Honka and Maciek Baziak left Poland 3 years ago..and still keep 'hiking'. Part 2  about the travel through scariest drug's   regions  of South America.

 

-

Mariusz Hońka i Maciek Baziak wyjechali z Polski 3 lata temu, ostatnio dotarli do Australii..... i dalej 'stopem'.

Część druga w której między mówią o mrożących krew żylach  spotkaniach z ludożercami i kartelem narkotykowym.

 

Australia's population to hit 25 million - Australia ma 25 milionów mieszkanców

Aug 8, 2018 0:07:52

Description:

Australia’s population reached 25 million people this week. According to the Bureau, Australia’s population grew by 1.6 per cent over 2017.  It comes amid concerns population growth, which increased by 1.6 per cent last year, is putting pressure on infrastructure in some of Australia’s biggest cities.

-

Co 83 sekundy pojawia się nowy mieszkaniec kontynentu, jako noworodek ale głównie jako imigrant.

Jaki wplyw ma taki szybki przyrost  ludności na  infrastrukturę kraju i ekonomię?  

Movie Review: Mamma Mia! Here We Go Again - Recenzja filmowa: Mamma Mia! Here We Go Again

Aug 7, 2018 0:05:30

Description:

Mamma Mia! Here We Go Again , the sequel,  and as most sequel ...........

-

Mamma Mia! Here We Go Again, film dla sympatyków ABBY ......

 

Competition 'To Be Polish' - Konkurs ‘Być Polakiem’

Aug 7, 2018 0:10:44

Description:

Interview with teacher Marianna Łacek, awarded in the 'To Be Polish' competition

-

Rozmowa z pedagog Marianną Łacek, nagrodzoną w konkursie ‘ Być Polakiem’.

Drought relief for struggling Australian farmers - Susza w Australii

Aug 7, 2018 0:06:59

Description:

Australian farmers struggle through one of the worst droughts of the past century.  Federal government has just  announced a new $190 million help package.

-

Australia boryka się z najgorsza od stu lat suszą. Wysuszona ziemia nie rodzi. Pastwiska przemienily sie w spalona ziemie. Rzad federalny zaooferowal pomoc.

100-lecie Niepodleglości: Kobiety w walce o wolność

Aug 6, 2018 0:11:55

Description:

W seriii  Kobiety Niepodleglosci,  Bogna  Wernichowska przedstawia  malarkę I feministkę Marię Dulębiankę. Odcinek 4

'The Trial of Dali' by Andrew Kolo - 'The Trial of Dali' Andrzeja Koło

Aug 5, 2018 0:10:36

Description:

Andrew Kolo, an artist from Los Angeles (USA), the author of the play "The Trial of Dali", talks about a play. "Fantazja" Theater in Sydney will present a play this week in Zenith Theater.

-

Andrzej Koło, artysta malarz z Los Angeles (USA), autor "The Trial of Dali", opowiada o sztuce. Teatr 'Fantazja' w Sydney przedstawi sztukę w tym tygodniu w Zenith Theater. Premiera 10 sierpnia 2018r.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Aug 5, 2018 0:04:49

Description:

Przemek Przybylski talks about the major events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Movie Review: The Leisure Seeker - Recenzja filmowa: The Leisure Seeker

Aug 3, 2018 0:07:12

Description:

One last trip before his Alzheimer's and her cancer can catch up with them.

-

Ostatnia podroż życia……

Can one state end smoking in less than a decade? - Victoria bez dymka?

Aug 3, 2018 0:05:17

Description:

Twenty-four health advocacy groups and a state government health agency are joining forces in a bid to effectively eliminate smoking in less than a decade.  The Quit Victoria-led campaign aims to reduce the daily smoking rate to 5 per cent by 2025.

-

Kampania  antynikotynowa "Quit Victoria"  postawiła sobie za cel  prawie całkowite ograniczenie palenia w stanie Wiktoria.

 

 

Queen of the Roads - Syrenka - Syrenka - Ikona PRL-u

Aug 1, 2018 0:04:21

Description:

Our listeners talk about the queen of Polish roads "Syrenka". 

-

Nasi słuchacze wspominają królową polskich szos "Syrenkę".

Australia's Buffer for China? - Australijski bufor dla Chin

Aug 1, 2018 0:03:17

Description:

Australia, US and Japan meet to discuss their investments in Asia-Pacific countries. Experts suggest that this is an attempt to buffer China's influence in the region.

- Australia, Stany Zjednoczone i Japonia spotykają się, by przedyskutować swoje inwestycje w krajach Azji i Pacyfiku. Eksperci sugerują, że jest to próba zminimalizowania wpływów Chin w regionie.

SBS: Sick Building Sydrome - Syndrom Chorego Budynku

Aug 1, 2018 0:08:49

Description:

Dr Maria Rosiak on how to improve the air quality in my home.

-

Jakość powietrza we wnętrzach domów może być nawet 2-3 razy gorsza od jakości powietrza na zewnętrz.  Dr Maria Rosiak o  niewietrzonych, zatęchłych pomieszczeniach.

How to make history classes more interesting? - Jak zainteresować historią?

Aug 1, 2018 0:14:33

Description:

An Interview with Agnieszka Kaczmarczyk, president of the DUCH Foundation (Children's University of Curious History) in Warsaw.

-

Rozmowa z Agnieszką Kaczmarczyk, prezesem Fundacji DUCH (Dzieciecy Uniwersytet Ciekawej Historii) w Warszawie.

W sierpniu  z udzialem przedstawicielek   FUndacji Dzieciecego Uniwersytetu  Ciekawej Historii,  odbeda sie  spotkania  dla  nauczycieli   rodziciw I dzieci  w Sydney, Melbourne I Brisbane.  

 

 

100 years of Polish Independence: The 6 Brave women. - Kobiety Niepodległości

Aug 1, 2018 0:13:47

Description:

In 6 part series we present 6 women who fought for Polish Independence. Part  3

-

W sześcio-odcinkowym cyklu  Bogna  Wernichowska przedstawi losy sześciu bohaterskich dziewczat, które przebrane za mężczyzn walczyły o niepodległość.  Cześć trzecia.

'RESISTANCE' exhibition in Melbourne - Wystawa 'Resistance' w Melbourne

Jul 29, 2018 0:14:50

Description:

Andrew Balcerzak, the volunteer from The Shrine of Remembrance in Melbourne, talks about an exhibition 'Resistance. Australians and the European Underground 1939-45'.
At the exhibition we can discover a story about Australian wireless air-gunner, Alan Hammet, who was shot down over Cracow, Poland on 16 August 1944. He joined the Polish Home Army ( AK).


The exhibition is open from 3 August 2018 - 4 August 2019.

[[{"fid":"1669095","view_mode":"body_content","uuid":"2d81f922-6231-45f1-b719-7586e430531a","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Andrew Balcerzak & Michael Hammet","title":"Andrew Balcerzak & Michael Hammet","class":"media-element file-body-content"}}]]

Andrew Balcerzak & Michael Hammet at the exhibition.

-

Andrew Balcerzak, wolontariusz ze Shrine of Remembrance w Melbourne, opowiada o pracy nad wystawą "Opór. Australijczycy i europejskie podziemie 1939-45 ".
Na wystawie możemy zapoznać się z historią australijskiego strzelca samolotu wojennego , Alana Hammeta, który został zestrzelony nad Krakowem 16 sierpnia 1944 roku. Uratował się dzięki pomocy Polaków oraz wstąpił do AK.


Wystawa czynna jest od 3 sierpnia 2018 r. -  4 sierpnia 2019 r.

[[{"fid":"1669095","view_mode":"body_content","uuid":"2d81f922-6231-45f1-b719-7586e430531a","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Andrew Balcerzak & Michael Hammet","title":"Andrew Balcerzak & Michael Hammet","class":"media-element file-body-content"}}]]

Andrew Balcerzak i Michael Hammet pomagali w powstaniu wystawy.

Polish Films at MIFF 2018 - Polskie Filmy w programie MIFF 2018

Jul 28, 2018 0:01:41

Description:

There are a number of Polish films in this year’s program of Melbourne International Film Festival 2018

Cold War, directed by Pawel Pawlikowski

Mug, directed by Małgorzata Szumowska

Over the Limit, directed by Marta Prus

The Fugue, directed by Agnieszka Smoczynska

Tower. A Bright Day, directed by Jagoda Szelc

-

W programie tegorocznego Melbourne International Film Festival 2018 jest kilka polskich filmów.

'Zimna wojna' w reżyserii Pawła Pawlikowskiego

'Twarz' w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej

'Over the Limit' w reżyserii Marty Prus

'Fuga' w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.

'Wieża. Jasny dzień' w reżyserii Jagody Szelc.

Europe on Fire - Europa w ogniu!

Jul 27, 2018 0:09:00

Description:

Scientists say a deadly heatwave gripping the northern hemisphere is linked to human-induced global warming. From Britain and Scandinavia to East Asia, temperatures are continuing to rise, taking a serious toll.

-

Naukowcy twierdzą, fala tropikalnych  upałów  ktora  nawiedzila teraz  Europę związana jest z globalnym ociepleniem wywołanym przez człowieka.  Od Wielkiej Brytanii przez Skandynawii po Azję Wschodnią, temperatury stale rosną, zbierając smiertelne żniwo

The Hourglass Ensemble in Sydney Opera House - The Hourglass Ensemble w Operze Sydnejskiej

Jul 27, 2018 0:09:37

Description:

The Hourglass Ensemble is a Sydney-based group of elite chamber musicians and soloists.  7.30pm  Saturday 28 July 2018,  Utzon Room, Sydney Opera House


-

7.30pm  Saturday 28 July 2018,  Utzon Room, Sydney Opera House


Travel the World Hitch-Hiking and Yacht-Hiking - Autostopem Dookoła Świata

Jul 25, 2018 0:09:16

Description:

Mariusz Hanka and Maciek Baziak left Poland 3 years ago..and still keep 'hiking'.

-

Mariusz Hańka i Maciek Baziak wyjechali z Polski 3 lata temu, ostatnio dotarli do Australii..... i dalej 'stopem'.

The Star of Courage for the Thai Rescuers - Najdzielniejsi z dzielnych

Jul 25, 2018 0:06:48

Description:

Cave diving mates Richard Harris and Craig Challen and seven other Australians were rewarded for their courageous roles in rescuing 12 boys and their soccer coach from a flooded Thai cave with bravery medals and Australia's highest civilian honour on Tuesday.

-

Dziewięciu Australijczyków, ktorzy brali udzial w akcji ratowniczejw jaskini w Tajlandii, otrzymało ordery za  odwagę.  Wreczając  je,  Gubernator Generalny Sir Peter Cosgrove powiedział, że naród jest z nich dumny i  dziękuje  im  za to co zrobili.

100 years of Independence: The 6 Brave women - 100-lecie Niepodległości: 6 dzielnich dziewczyn

Jul 23, 2018 0:13:38

Description:

Part Two of the  series onthe women who fought for Polish Independence. 

-

O Niepodległość walczyło wiele kobiet. Z racji czasów, w męskich przebraniach. O nich opowiada cykl Bogny Wernichowskiej. Częsc druga.

Tax time and what the tax office is watching - Lipiec to czas podatków

Jul 23, 2018 0:06:40

Description:

Are the suits you wear to work every day tax -deductible?

-

Na co w tym roku zwraca uwage urząd skarbowy ?

Around the World...in one year. - Dookoła świata ... w jeden rok.

Jul 22, 2018 0:16:32

Description:

Adriana Andrzejewska and Mikołaj Kuras, young journalists from Poland visited Radio SBS studio and talk about their journey around the world. They share a lot of stories about their journey on the special website called 'Rokwloczykija'.

-

Adriana Andrzejewska i Mikołaj Kuras, młodzi dziennikarze z Polski, odwiedzili studio Radia SBS w Melbourne i opowiedzieli o swojej podróży dookoła świata.
Więcej  opowieści i reportaży z ich podróży znajdziecie na specjalnej stronie internetowej  "Rokwloczykija".

How sweet they are? - BATATY - właściwości i wartości odżywcze

Jul 20, 2018 0:07:24

Description:

Dr Maria Rosiak  on the benefits of sweet potatoes.

-

O wartości słodkich ziemniaków mówi Dr Maria Rosiak

Movie Review: "Show Dogs" - Recenzja filmowa: "Wyszczekani"

Jul 20, 2018 0:05:07

Description:

The whole family will enjoy it.

-

Film dla całej rodziny.

'My Health Record': what you must know - 'My Health Record': co trzeba wiedzieć

Jul 18, 2018 0:06:35

Description:

Called My Health Record it is the e-health record to be created for every Australian who does not actively choose to remove his or her information from the national database. The plan is designed to give doctors easier access to patients’ medical information, but there are fears around the security of people's personal information.

-

Od 16 lipca 2018  elektroniczna baza danych ‘My Health Record’  zawiera dane wszystkich Australiczyków.  Są za i przeciw.  Warto posluchać.

100 years of Independence: The 6 Brave women - 100 - lecie Niepodległości: 6 dzielnich dziewczyn

Jul 16, 2018 0:12:08

Description:

Women in the Fight for Polish Independence. In the 6 part series  we will present  the Brave Women soldiers.  Part One.

-

W sześcio-odcinkowym cyklu  Bogna  Wernichowska przedstawi losy sześciu bohaterskich dziewczat, które przebrane za mężczyzn walczyły o niepodległość.  Cześć pierwsza

WA Report - Śmierć z powodu selfie

Jul 16, 2018 0:07:14

Description:

The  of selfie man  and more on the report from Western Australia.

-

Między  innymi  o tym w korepondecji Pauliny Balickiej z Zachodniej Australii.

Polish school in St.Albans - Polska szkoła w St.Albans

Jul 15, 2018 0:14:08

Description:

Meet students, parents and teachers from the Saturday's Polish School in St. Albans.
The oldest and rich in tradition school has recently visited the studio of the Polish Program at SBS Radio in Melbourne.

[[{"fid":"1664253","view_mode":"body_content","uuid":"a65e725a-c325-4e1f-9523-8c378b8e0fe6","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664252","view_mode":"body_content","uuid":"4efbeafe-b9e1-4043-9f44-8fcd9db655d8","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664255","view_mode":"body_content","uuid":"29cb9514-c3e0-4a51-af3d-a3a2df7e80c4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664256","view_mode":"body_content","uuid":"bf203c7e-ef98-4a7a-8eac-309a9d51bcd9","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans`","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664258","view_mode":"body_content","uuid":"5724b332-8f70-45ef-90ed-de7d6a2401d8","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

-

Oto uczniowie, rodzice i nauczyciele z sobotniej polskiej szkoły w St. Albans.
Najstarsza i bogata w tradycję szkoła odwiedziła niedawno studio Polskiego Programu Radia SBS w Melbourne.

[[{"fid":"1664253","view_mode":"body_content","uuid":"a65e725a-c325-4e1f-9523-8c378b8e0fe6","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664252","view_mode":"body_content","uuid":"4efbeafe-b9e1-4043-9f44-8fcd9db655d8","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664255","view_mode":"body_content","uuid":"29cb9514-c3e0-4a51-af3d-a3a2df7e80c4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664256","view_mode":"body_content","uuid":"bf203c7e-ef98-4a7a-8eac-309a9d51bcd9","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans`","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1664258","view_mode":"body_content","uuid":"5724b332-8f70-45ef-90ed-de7d6a2401d8","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish School, St. Albans","title":"Polish School, St. Albans","class":"media-element file-body-content"}}]]

Song keepers of the central desert - Chór aborygenskich kobiet z centralnej Australii

Jul 15, 2018 0:04:45

Description:

Performing internationally, the Central Australian Aboriginal Women's Choir is raising global awareness about the cultural richness and diversity of Australia’s First People.

-

W tym roku Tydzień NAIDOC poświecony jest roli kobiet aborygenskich i z wysp cieśniny Torresa.
To kobiety są głównymi kustoszami historii, języka, ciągłości kulturowej i kontynuacji tradycji.
W Środkowej Australii to kobiety stanowią główną strukturę Chóru Aborygenów Centralnej Australii

NAIDOC - "Because of Her We Can" - NAIDOC Week - "Because of Her We Can"

Jul 11, 2018 0:08:23

Description:

Aboriginal cuture, history and the fight for freedom and equality of the first people of Australia.

-

Kultura i historia Aborygenów. Walka o wolność i równość pierwszych ludzi Australii.

In South Australia - Glory for Aussie Doctor - W Południowej Australii – chwała naszemu lekarzowi

Jul 11, 2018 0:08:18

Description:

Adelaide doctor who played a key part in the rescue of 12 boys trapped in a cave in Thailand and more..by our SA correspondent Rena Zurawel

-

Lekarz z Adelaidy, Dr Richard "Harry" Harris, odegrał kluczową rolę w uratowaniu 12 chłopców uwięzionych w jaskini w Tajlandii ...w korespondencji Reny Żurawel

"Because of her, we can": NAIDOC Indigenous Women - "Because of her, we can": "Dzięki niej możemy”

Jul 11, 2018 0:15:53

Description:

The lives and the customs of the Yolngu women in Arnhem Land recounts Sydney artist Yaja Hadrys who spend several years among the Aborigines in Northern Territory.

-

O życiu i zwyczajach kobiet Yolngu w Arnhem Land  opowiada sydnejska artysta i fotografik Yaja Hadrys, która spędziła kilka lat wśród Aborygenów w Terytorium Północnym.

 

"The Trial of Dali" by Theatre Fantazja - "The Trial of Dali" w Teatrze Fantazja

Jul 8, 2018 0:12:41

Description:

Joanna Borkowska Surucic, an Artistic Director of the Theatre Fantazja talks about the new production "The Trial of Dali" by Andrew Jacobs Kolo . The play is written and will be performed in English. For the first time iinternational cast will be joining Drama Theatre Fantazja! Music is composed by James Domeyko.

-

Joanna Borkowska - Surucic, dyrektor artystyczny Teatru Fantazja opowiada o nowym przedstawieniu "The Trial of Dali" autorstwa Andrew Jacobsa Koło. Sztuka została napisana i będzie grana w języku angielskim. Po raz pierwszy międzynarodowa obsada dołączy do teatru Fantazja. Muzykę skomponował James Domeyko.

Kinesiology in Learning and Behaviour - Kinezjologia w nauce i zachowaniu

Jul 4, 2018 0:10:34

Description:

Kinesiology - a branch of science dealing with the movement of the human body. Barbara Kosowska tells how it's used to help children focus and learn.

Kinesiology Kinesiology  KiKinesiology Kinesiology is referred to as "brain gymnastics" (Brain Gym), according to its creator and supporters it effectively teaches the possibility of using the natural physical movement to organize the work of the brain and body in order to expand their own abilities. -

Kinezjologia - gałąź nauki zajmująca się ruchem ciała człowieka. Barbara Kosowska, poetka I pedagog, opowiada w jaki sposób metoda Dennisona pomaga dzieciom w koncentracji i nauce.

Kinezjologia jest określana jako "gimnastyka mózgu" (Brain Gym), zgodnie z jej twórcą i zwolennikami skutecznie uczy i demonstruje w praktyce wykorzystanie naturalnego fizycznego ruchu do organizowania pracy mózgu i ciała w celu poszerzania ich własnych możliwości.

Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

 

Kosciuszko's Journey to Wawel - Kościuszki podróż na Wawel

Jul 3, 2018 0:04:42

Description:

23 June marked an anniversary of Tadeusz Kosciuszko's Krakow burial. Ernestyna Skurjat-Kozek presents a fascinating history of Kosciuszko's after death journey from Switzerland to Poland, part3.

-

23 czerwca minęła rocznica krakowskiego pochówku Tadeusza Kościuszki. Ernestyna Skurjat-Kozek przedstawia historię pośmiertnej podróży Kościuszki ze Szwajcarii do Polski, część 3

Kosciuszko's Journey to Wawel - Kościuszki podróż na Wawel

Jul 3, 2018 0:06:23

Description:

23 June marked an anniversary of Tadeusz Kosciuszko's Krakow burial. Ernestyna Skurjat-Kozek presents a fascinating history of Kosciuszko's after death journey from Switzerland to Poland, part2.

-

23 czerwca minęła rocznica krakowskiego pochówku Tadeusza Kościuszki. Ernestyna Skurjat-Kozek przedstawia historię pośmiertnej podróży Kościuszki ze Szwajcarii do Polski, część 2.

Irena Szewińska...died - Irena Szewińska...nie żyje

Jul 1, 2018 0:00:44

Description:

The icon of Polish sport, the famous athlete Irena Szewińska... died on Friday night.
Three-time Olympic champion (1964, 1968, 1976), in total seven-time medalist of the Olympic Games. Five-time European champion .

In January at the National Stadium, Irena Szewińska took part in the event  with athletes and President Andrzej Dudaon on the occasion of the 100th anniversary of independence.

She talked about the importance of representing Poland at international competitions:

(sound - courtesy of IAR)

-

Zmarła Irena Szewińska, wybitna lekkoatletka i działaczka sportowa, siedmiokrotna medalistka olimpijska. Dama Orderu Orła Białego. Miała 72 lata. Jej specjalnością były biegi sprinterskie i skoki w dal. Zdobyła 7 medali olimpijskich, trzynastokrotnie była medalistką mistrzostw Europy. Ośmiokrotnie poprawiała rekordy świata - indywidualnie i dwukrotnie w sztafecie. Światową sławę przyniósł jej występ na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku. Mając 18 lat wywalczyła wówczas srebrne medale w skoku w dal i biegu na 200 metrów, a wraz z Teresą Ciepły, Haliną Górecką i Ewą Kłobukowską zdobyła złoto w sztafecie sprinterskiej. Kolejne medale wywalczyła na igrzyskach w Meksyku w 1968 roku i w Monachium w 1972. Do historii przeszedł występ Ireny Szewińskiej na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku. W biegu na 400 metrów zdobyła złoty medal, ustanawiając czasem 49,29 sekundy nowy rekord świata. Na tym dystansie, jako pierwsza kobieta osiągnęła wynik poniżej 50 sekund. Do dziś żadnej z Polek nie udało się pobić tego rekordu. Ostatni raz jako lekkoatletka wystąpiła w 1980 roku na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, gdzie w półfinałowym biegu na 400 metrów doznała kontuzji. Po zejściu z bieżni nie zrezygnowała ze sportu i zaczęła działalność w wielu organizacjach. Przez 12 lat Irena Szewińska pełniła funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 1998 roku była także członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.


W styczniu na Stadionie Narodowym Irena Szewińska wzięła udział w spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy ze sportowcami z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Opowiadała o znaczeniu jakie miało dla niej reprezentowanie bialo-czerwonych barw:

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jul 1, 2018 0:05:31

Description:

Przemek Przybylski talks about the major events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Honorary win... - Honorowa wygrana ...

Jun 29, 2018 0:05:52

Description:

Poland won a match with Japan 1: 0 ... finally the expected victory.  Jan Bednarek scored the goal in 59th minute.

"They should not allow to be defeated in their last game...." said Polish football fans, who came to Volgograd to support the Polish team during the last match at World Cup 2018 .

Listen to comments after the match.

-

Polska wygrała pojedynek z Japonią 1: 0 ... wreszcie oczekiwane zwycięstwo. Jan Bednarek strzelił gola w 59. minucie.

"Nie powinni pozwolić sobie na przegrana w ostatnim meczu ..." powiedzieli polscy kibice, którzy przyjechali do Wołgogradu, aby wspierać drużynę Polski podczas ostatniego meczu na Mistrzostwach Świata 2018. Posłuchaj komentarzy po meczu.

 

 

Movie review : 'Brother's Nest' - Recenzja filmowa : 'Brother's Nest'

Jun 29, 2018 0:06:23

Description:

A story about two brothers visiting their family home with the intent to murder their stepfather...Black comedy ? ...far from it !

-

Opowieść o dwóch braciach odwiedzających rodzinny dom z zamiarem zabicia ojczyma ... Czarna komedia? ...na pewno nie komedia !

Poland's Honour Match with Japan - Polska Japonia - mecz o honor

Jun 28, 2018 0:00:28

Description:

 Polish coach Adam Nawalka says his team will defend it's honour and fight for it's fans.

-

Polski selekcjoner Adam Nawalka powiedział, że biało-czerwoni zagrają teraz o własny honor i radość swoich kibiców.

More visas for Poles - Więcej wiz dla Polaków

Jun 27, 2018 0:09:14

Description:

Australia has increased to 500 the number of  working-holiday visa's for young Poles, says migration expert Anna Ponce.

-

Australia zwiększyła do 500 rocznie liczbę wydawanych wiz ‘working-holiday visa’ dla młodych Polaków, mówi ekspert do spraw imigracji Pani Anna Ponce.

Socceroos Say Goodbye to the World Cup - Socceroos żegnają Mundial

Jun 27, 2018 0:02:12

Description:

Socceroos leave the World Cup in Russia after a loss 0:2 to Peru.

-

Socceroos jadą do domu po porażce z Peru 0:2

Kosciuszko's Journey to Wawel - Kościuszki podróż na Wawel

Jun 27, 2018 0:05:58

Description:

23 June marks an anniversary of Tadeusz Kosciuszko's Krakow burial. Ernestyna Skurjat-Kozek presents a fascinating history of Kosciuszko's after death journey from Switzerland to Poland, part1.

-

23 czerwca przypada rocznica krakowskiego pochówku Tadeusza Kościuszki. Ernestyna Skurjat-Kozek przedstawia historię pośmiertnej podróży Kościuszki ze Szwajcarii do Polski, część 1.

Poland's failure at the World Cup - Porażka Polski na Mundialu

Jun 26, 2018 0:01:11

Description:

What went wrong?

Former goalkeeper Maciej Szczesny said “The tactical preparation was nearly zero.. a child lost in the fog”.

Szczesny criticised the Polish national team after their match against Senegal at the World Cup in Russia, following to which Poland lost to Colombia in Kazan in her last chance match.

 

But Poland seemed to have all going for her. There were high hopes and a shining star Robert Lewandowski, the first player to score 16 goals in a major European international qualifying campaign of the World Cup.

 

And all was lost in two games. Poland will be the first European team to leave the World Cup.

 

Now, the Polish can only fight for their honour in the last farewell game with Japan.

 

 

-

Co poszło nie tak?

 

Były bramkarz Maciej Szczęsny powiedział: "..przygotowanie taktyczne było prawie zerowe ... dziecko zagubione we mgle".

 

Szczęsny skrytykował reprezentację Polski po meczu z Senegalem na Mistrzostwach Świata w Rosji, po czym Polska straciła swoją ostatnią szansę przegrywając z Kolumbią w Kazaniu.

 

Jednak wcześniej wydawało się, że Polska ma dobre szanse sukces. Były wielkie nadzieje i gwiazda - Robert Lewandowski, pierwszy piłkarz, który strzelił 16 bramek w europejskiej międzynarodowej eliminacji do Pucharu Świata.

 

Pomimo to, wszystko stracono w dwóch meczach. Polska będzie pierwszą europejską drużyną, która opuści Puchar Świata.

 

Teraz Polacy mogą tylko walczyć o swój honor w ostatnim pożegnalnym meczu z Japonią.

Poland's loss to Columbia - Porażka Polski w meczu z Kolumbią

Jun 25, 2018 0:02:00

Description:

'I'm very sorry' - Nawalka reflects on Poland's World Cup failure, after Poland loses to Columbia 0:3.

-

 ‘Bardzo mi przykro’, selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawałka komentuje po przegranej z Kolumbią 0:3.

 

'Ngarigo in Krakow' - 'Ngarigo w Krakowie'

Jun 25, 2018 0:13:44

Description:

The documentary film shows the Ngarigo (Aboriginal custodians of Mt. Kosciuszko) delegation's journey to Poland where they visited the country and the burial place of Tadeusz Kosciuszko in Krakow, says Ernestyna Skurjat-Kozek, President of Kosciuszko Heritage Inc.

https://www.youtube.com/watch?v=XhtbIN-LWNk

-

Film dokumentalny pokazuje podróż delegacji Ngarigo (Aborygenów, opiekunów Góry Kościuszki) do Polski, gdzie odwiedzili kraj i miejsce pochówku Tadeusza Kościuszki w Krakowie - mówi Ernestyna Skurjat-Kozek, Prezes Kosciuszko Heritage Inc.

https://www.youtube.com/watch?v=XhtbIN-LWNk

 

Volleyball's NATIONS LEAGUE 2018 in Melbourne. - Polscy siatkarze w Lidze Narodów 2018 w Melbourne.

Jun 24, 2018 0:07:28

Description:

Report from the match between POLAND and BRASIL at Volleyball's NATIONS LEAGUE 2018 .

"Polish fans demonstrated great support..." - Polish volleyball players say.

[[{"fid":"1655914","view_mode":"body_content","uuid":"8854171a-e072-4f2b-8cb9-4757f36735ea","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish fans in Melbourne","title":"Polish fans in Melbourne","class":"media-element file-body-content"}}]]

-

Relacja z meczu POLSKA - BRAZYLIA  w siatkarskiej Lidze Narodów  2018,  w Melbourne.
"Polscy fani zademonstrowali świetne wsparcie ..." - mówią polscy siatkarze.

 

[[{"fid":"1655914","view_mode":"body_content","uuid":"8854171a-e072-4f2b-8cb9-4757f36735ea","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Polish fans in Melbourne","title":"Polish fans in Melbourne","class":"media-element file-body-content"}}]]

'Gene drives'...what is it? - 'Gene drives'...co to jest?

Jun 24, 2018 0:10:46

Description:

Dr. Bartlomiej Kolodziejczyk, a young scientist from Melbourne,  participated in a meeting of a group of experts in Cambridge discussing the regulations concerning synthetic biology.  Are the "Gene -drives" a threat ?

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, młody naukowiec z Melbourne, uczestniczył w spotkaniu grupy ekspertów w Cambridge (UK) gdzie omawiano regulacje dotyczące biologii syntetycznej. Co to jest "Gene -drives" ? ... czy stanowią zagrożenie?

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 24, 2018 0:05:30

Description:

Przemek Przybylski talks about the major events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Socceroos and Group C - Socceroos i Grupa C

Jun 22, 2018 0:04:09

Description:

Australia drew with Denmark 1: 1 in the match of the second round of groupC of the football World Cup in Russia.
In the 7th minute, Christian Eriksen scored the lead for the Danes. In the 38th minute, Mile Jedinak equalized with a penalty kick.

-

Australia zremisowała z Danią 1: 1 w meczu drugiej rundy grupy C Pucharu Świata w piłce nożnej w Rosji.
W 7. minucie Christian Eriksen zdobył prowadzenie dla Duńczyków. W 38. minucie Mile Jedinak wyrównał w rzutach karnych.

Movie review: 'Hereditary' - Recenzja filmowa: 'Hereditary'

Jun 22, 2018 0:08:15

Description:

Horror film about terrifying secrets of the Ellen's family and their ancestry.

-

Horror o przerażającej  tajemnicy rodziny Ellen i jej przodków.

Wybitna kreacja aktorska Toni Collete.

History of potatoes - Historia ziemniaka

Jun 22, 2018 0:05:24

Description:

Dr Maria Rosiak talks about the history of potatoes, are they healthy ? It's a part two of the story "Health Food".

-

Dr Maria Rosiak opowiada o historii ziemniaków, czy są zdrowe?

To druga część rozmowy w ramach cyklu "Zdrowa żywność".

Life's Journey to Australia - Dla sprawy polskiej - historia życia

Jun 21, 2018 0:24:39

Description:

A moving story of one man's life. 89 year old Mieczyslaw Swat, recently awarded for 70 years of voluntary work for the Polish community abroad, tells a rich and dramatic life's story that begins during the II World War in Poland and through a journey across the globe ends in Australia.  

-

Poruszająca opowieść o życiu człowieka. 89-letni Mieczysław Swat, niedawno wyróżniony za 70 lat wolontariatu dla polskiej społeczności za granicą, opowiada bogatą i dramatyczną historię swego życia. Historię, która rozpoczyna się podczas II Wojny Światowej w Polsce, a kończy się na drugim krańcu świata w Australii.

 

Senegal defeats Poland - Senegal pokonuje Polskę na Mundialu

Jun 20, 2018 0:05:38

Description:

A blow to the Polish team - loss to Senegal 1:2 at the World Cup.

-

Polscy kibice są rozczarowani wynikiem 2:1 dla drużyny Senegalu. Przed biało-czerwonymi kolejne spotkanie z Kolumbią.

New 482 Visa - Nowa wiza 482

Jun 18, 2018 0:09:20

Description:

This new visa is more selective, accepting younger overseas professionals and only after the Australian market was genuinely searched, says immigration specialist Anna Ponce. 

-

Ta nowa wiza jest bardziej selektywna, akceptuje młodszych profesjonalistów z zagranicy i to dopiero po autentycznym przeszukaniu rynku australijskiego, mówi specjalista ds. imigracji Pani Anna Ponce.

Polution by nanoparticles... - Zanieczyszczenie przez nanocząsteczki ...

Jun 18, 2018 0:10:23

Description:

Dr. Bartlomiej Kolodziejczyk, a young scientist from Melbourne, talks about a conference in Mexico, where a group of experts from the world was discussing how humanity must protect itself against pollution of nano-particles...This is part 1 of the interview.

-

Dr Bartłomiej Kołodziejczyk, młody naukowiec z Melbourne, uczestniczył w konferencji w Meksyku, podczas której grupa ekspertów z całego świata dyskutowała nad tym, jak ludzkość musi się chronić przed zanieczyszczeniem nanocząsteczek...Jest to pierwsza część rozmowy.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 17, 2018 0:05:20

Description:

Przemek Przybylski talks about the major events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Are the potatoes healthy? - Czy ziemniaki są zdrowe?

Jun 15, 2018 0:07:31

Description:

Dr Maria Rosiak  talks about potatoes... are they healthy or are they caloric? What is the best and healthy way to eat them?

-

Dr Maria Rosiak mówi o ziemniakach ... czy są zdrowe, czy są kaloryczne? Jaki jest najlepszy i zdrowy sposób ich spożywania?

Movie review :"Ocean's 8" - Recenzaja filmu "Ocean's 8"

Jun 15, 2018 0:05:37

Description:

Debbie Ocean gathers an all-female crew to attempt an impossible heist at New York City's yearly Met Gala.

-

Debbie Ocean zbiera żeńską ekipę, która usiłuje dokonać niemożliwego wyczynu na Met Gala w Nowym Jorku.

Latest from South Australia - W Adelajdzie - wichury

Jun 13, 2018 0:06:18

Description:

Environment versus safety - a hot topic in SA, by our Adelaide correspondent Rena Zurawel.

-

Środowisko kontra bezpieczeństwo - gorący temat w SA, donosi nasza korespondentka z Adelaidy, Rena Zurawel.

Jan Szuba OAM - Jan Szuba OAM

Jun 13, 2018 0:07:11

Description:

Jan Adam Szuba , for a service to the Polish community of Melbourne was awarded with Order of Australia Medal.

Szuba was a President of Pol-Art  Festival in Melbourne, and President of The Committee of the Polish Festival @ Federation Square from 2005-2014.

Congratulation!

-

Jan Adam Szuba, za prace na rzecz polskiej społeczności w Melbourne,  otrzymał Order of Australia Medal.
Pan Jan Szuba był Prezesem Festiwalu POL-ART w Melbourne, a także wieloletnim Przewodniczącym komitetu Polskiego Festiwalu @ Federation Square, w latach 2005-2014.

Gratulacje !

New Banner ZHP in Australia - Nowy sztandar ZHP w Australii

Jun 13, 2018 0:10:50

Description:

Marysia Nowak talks about The Polish Scouting Association in Australia, who designed the banner of the District to celebrate the 100th anniversary of Poland Regaining The Independence.
This is the first banner in the history of Polish Scouting in Australia that it represents all troops from all states and is a symbol of the continuation of Polish scouts patriotic traditions abroad.

-

Druhna Marysia Nowak opowiada o Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Australii, który zaprojektował sztandar Okręgu, aby uczcić 100 letnią rocznicę Odzyskania przez Polske Niepodległości.

Jest to pierwszy sztandar, w historii Harcerstwa Polskiego na Antypodach,  który reprezentuje wszystkie hufce ze wszystkich stanów i jest symbolem kontynuacji chlubnych tradycji harcerskich i patriotycznych poza granicami kraju.

Queen's Birthday Honours - Queen's Birthday Honours

Jun 11, 2018 0:05:15

Description:

This year’s Queens Birthday honours recipients are as diverse as their stories.

-

Osoby na tegorocznej honorowej liście Queen's Birthday Honours są tak różnorodne, jak ich historie.

Polish Volleyball Team in Australia - Polscy Siatkarze w Australii

Jun 10, 2018 0:13:26

Description:

Polish volleyball champions are coming to Melbourne to play matches against Argentina, Brazil and Australia as part of the Nations League tournament  in Melbourne on June 22-24.

Women's Final French Open 2018 - Finał kobiet, French Open 2018

Jun 10, 2018 0:08:53

Description:

Highlights of the French Open, grand slam tennis tournament at Roland Garros courts in Paris.

Piotr Haczek, our tennis expert, talks about  the final matches of the tournament .

- Piotr Haczek, nasz ekspert tenisowy, opowiada o finałowych meczach turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.


'Tower. A Bright Day’ - ‘Wieża. Jasny dzień’

Jun 9, 2018 0:14:47

Description:

Jagoda Szelc’s debut ‘Tower. A Bright Day’ - ‘Wieza. Jasny Dzien’ – is screening at the Sydney Film Festival on Saturday 9 June and Monday 11 June.

The thriller is set in a Polish village where family drama and it’s secrets keep you guessing…

Jagoda Szelc was born and studied at the Academy of Art and Design in Wrocław and the Film School in Lodz. ‘Tower. A Bright Day’ was awarded at Gdynia Film Festival and played at Berlinale.

-

Film ‘Wieża. Jasny dzień’ (’Tower. A Bright Day’ ) – thriller, filmowy debiut Jagody Szelc, będzie pokazany w sobote 9. i w poniedzialek 11. czerwca w ramach Sydney Film Festival.

Ten pełnometrażowy debiut fabularny został nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszy debiut na FPFF w Gdyni, a także Paszport „Polityki” w kategorii film. Na tegorocznym Berlinale film był pokazywany w sekcji Forum, która obejmuje filmy awangardowe, eksperymentalne, z pogranicza sztuk wizualnych oraz kina.

Jagoda Szelc – jest absolwentką grafiki na wrocławskiej ASP i PWSFTviT w Łodzi.

Social Support Groups at 'Polcare' - Grupy zajęć dziennych w 'Polcare'

Jun 8, 2018 0:05:09

Description:

Malgorzata Zuchowska from "POLCARE" in Oakleigh talks about activities for Polish seniors in Social Support program , and about the newly established center in Ardeer.

-

Małgorzata Żuchowska z "POLCARE" w Oakleigh opowiada o zajęciach dla polskich seniorów w programie Social Support oraz o nowo powstałym ośrodku w Ardeer.

50th Annual Meeting of the Polish Community Council in Australia - 50ty Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Jun 6, 2018 0:04:23

Description:

Professor Marian Radny, the vice-president of the council, says that the major problem the council is facing today is the inequitable distribution of votes between the member organisations representing different states. 

As he explains, next year Victoria will hold 5 votes where as similarly inhabited by the Polish community state of NSW will hold 38 votes with Sydney alone now holding 34 votes. 

From the pool of Sydney votes, Sydney's Ashfield Polish Club, the council's new member, holds 14 votes. 

- Profesor Marian Radny, wiceprezes rady, twierdzi, że głównym problemem, przed którym staje dziś Rada, jest niesprawiedliwy podział głosów między organizacje członkowskie reprezentujące poszczególne stany.

Jak wyjaśnił, w przyszłym roku Victoria będzie miała 5 mandatów, natomiast NSW (podobna w liczbie zamieszkałych na jej terytorium Polaków) będzie miała 38 głosów, z czego 34 mandaty to tylko samo Sydney  .

Z puli głosów w Sydney, nowo-przyjęty członek rady sydney'ski Klub Polski w Ashfield, sam posiada 14 głosów.

Journey to Opole Festival - Kierunek - 'Opole'

Jun 6, 2018 0:12:17

Description:

Polish actor and singer Michal Macioch id going to the Opole Festival.

-

 

Michał Macioch polski aktor i wokalista zamieszkały w Australii wystąpi na Polonijnym Festiwalu w Opolu.

 

'She and He – My Life with Chopin' - 'She and He – My Life with Chopin'

Jun 3, 2018 0:14:26

Description:

Irena Grainge, soprano, talks about the concert "She and He - My life with Chopin" at the Salon, Melbourne Recital Center.
'The Parlour' will explore the Polish Songs of Chopin on 29th October 2018, 6pm.

 

-

Irena Grainge, sopranistka, opowiada o koncercie "Ona i on - moje życie z Chopinem" w Salon, Melbourne Recital Centre.
Grupa wokalna "The Parlour" przedstawi polskie pieśni Chopina, 29 października 2018, o godz. 18.00.

 

French Open 2018 - French Open 2018

Jun 3, 2018 0:08:04

Description:

Highlights of the first week of French Open, grand slam tennis tournament at Roland Garros courts in Paris.

Piotr Haczek, our tennis expert, talks about Polish players.

-

Najważniejsze wydarzenia pierwszego tygodnia French Open, wielkoszlemowego turnieju tenisowowego  na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Piotr Haczek, nasz tenisowy ekspert, mówi o polskich tenisistach.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Jun 3, 2018 0:04:58

Description:

Przemek Przybylski  reports from Warsaw about the events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Witek Skonieczny designed the logo... - Witek Skonieczny zaprojektował logo ...

Jun 1, 2018 0:10:22

Description:

Interview with a graphic artist, Witek Skonieczny, who designed the logo and posters, for the celebration events in Australia of the 100th anniversary of Poland Regaining Independence.

-

Rozmowa z grafikiem, malarzem Witkiem Skoniecznym, który zaprojektował logo i plakaty na uroczystości w Australii z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Movie review: ‘The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society’ - Recenzja filmowa: ‘The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society’

Jun 1, 2018 0:06:03

Description:

A London-based writer begins exchanging letters with residents on the island of Guernsey, which was German-occupied during WWII.

-

Pisarka z Londynu zaczyna pisać listy do mieszkańców wyspy Guernsey, która była okupowana przez Niemców podczas II wojny światowej.

Aboriginal star maps have shaped Australia’s highway network - Aborygeńskie mapy gwiazd

May 28, 2018 0:06:42

Description:

The star maps used by Aboriginal people to help remember routes between distant locations are still alive in our highway networks today.

-

Dzięki mapie gwiazd używanej  przez Aborygenów do zapamiętania trasy między odległymi lokalizacjami, powstaly  mapy  połączeń drogowych i sieci autostrad w Australii.

Zbigniew Buczkowski visited Australia - Zbigniew Buczkowski odwiedził Australię

May 28, 2018 0:21:43

Description:

Meet well known and popular Polish actor Zbigniew Buczkowski, who traveled around the world and visited Australia.

-

Znany i lubiany polski aktor Zbigniew Buczkowski, podróżując po świecie,  odwiedził Australię.

Andrzej Chciuk 40th anniversary... - Andrzej Chciuk, 40-ta rocznica śmierci...

May 27, 2018 0:07:24

Description:

Dr Bogumil Zongollowicz, the author of the book "Andrzej Chciuk - pisarz z Antypodów" talks about the 40th anniversary of the death of the well-known Polish writer in exile, Andrzej Chciuk .

-

Dr Bogumiła Zongollowicz, autorka książki "Andrzej Chciuk - pisarz z Antypodów" przypomina o 40-tej rocznicy śmierci znanego polskiego pisarza na uchodźstwie Andrzeja Chciuka.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

May 27, 2018 0:05:11

Description:

Przemek Przybylski's report  from Warsaw about the events of the last week in Poland.

-

Podsumowanie wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Movie review: Crooked House - Recenzja filmowa: Crooked House

May 25, 2018 0:05:31

Description:

The mystery drama based on Agatha Christie's novel of the same name.

-

Zagadkowa filmowa opowieść oparta na powieści Agathy Christie o tym samym tytule.

Winter is coming... - Zima nadchodzi...

May 25, 2018 0:06:59

Description:

Winter in the garden and on the balcony - gardening tips by Dr. Maria Rosiak.

-

Zima w ogrodzie i na balkonie - porady ogrodnicze Dr Marii Rosiak.

Australian - EU Free Trade Negotiations - Australia - EU umowa o wolnym handlu

May 23, 2018 0:04:15

Description:

European Union leaders  approved free-trade agreement negotiations between the EU and Australia as well as New Zealand.

-

Przywódcy Unii Europejskiej zatwierdzili negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Australią oraz Nową Zelandią..

‘Polish Cinema in Australia’ - Polskie kino w Australii

May 21, 2018 0:13:58

Description:

A New initiative about showcase Polish films in Australia.

-

Rozmowa z inicjatorami nowopowstalej grupy ‘Polish Cinema in Australia’ Tadeuszem Matkowskim, Robertem Domańskim, Anna Pawłowska, Joanna Krężel.

'Dots' by Eryk Lenartowicz in Cannes Film Festival - 'Dots' Eryka Lenartowicza na Festiwalu Filmowym w Cannes

May 20, 2018 0:09:06

Description:

Meet a young film director Eryk Lenartowicz. His short film Dots, was selected for the 71st Cannes Film Festival in the Cinéfondation section. The film was made while Eryk was completing his Master of Screen Arts at AFTRS. Only 17 films were selected from 2426 submissions from film schools across the world with fourteen countries on four continents being represented in the final program.

-

Rozmowa z młodym reżyserem filmowym Erykiem Lenartowiczem, ktorego krótki film "Dots" został pokazany na 71. festiwalu  filmowym w Cannes w sekcji Cinéfondation. Film powstał, gdy Eryk kończył Master of Screen Arts w AFTRS w Sydney. Wybrano tylko 17 filmów z 2426 zgłoszeń ze szkół filmowych z całego świata.

Prestigious Concert in Sydney - Prestiżowy koncert w Sydney

May 20, 2018 0:11:45

Description:

Grzegorz Machnacki from the Society of Polish Culture in Australia talks about the prestigious Concert of classical music in Sydney Town Hall, as part of the celebrations of the 100th anniversary of Poland Regaining the Independence.

-

Grzegorz Machnacki z Towarzystwa Polskiej Kultury w Australii opowiada o prestiżowym koncercie muzyki klasycznej w Ratuszu w Sydney, w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koncert odbedzie sie w Sydney, 1 czerwca

Week in Poland - Week in Poland

May 20, 2018 0:05:56

Description:

Przemek Przybylski is reporting about the current events of the last week in Poland.

-

Przemek Przybylski relacjonuje aktualne wydarzenia ostatniego tygodnia w Polsce.

35th anniversary of the Australian-Multicultural Social Services in Melbourne - Australijsko-Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych ma 35 lat!

May 18, 2018 0:11:32

Description:

.A Conversation with Elżbieta Drozd.  

-

Jubileuszowa rozmowa z dyrektor Biura Elżbieta Drozd.

 

Vaccination Part 1 - Za i przeciw szczepieniom

May 16, 2018 0:08:16

Description:

Vaccinations pros and cons.  A conversation with dr Beata Zatorska.

-

Rozmowa z dr Beatą Zatorską.

Movie review: 'Breath' - Recenzja filmowa: 'Breath'

May 11, 2018 0:07:14

Description:

Based on the book  by Tim Winton, the film tells the story about the fascination with surfing.

-

Recenzja  najnowszego filmu australijskiego ‘ Breath” . Film na podstawie książki TIma Winton’s mówi  o fascynacji  surfingiem.

 

Report "X": an exhibition - Report "X": an exhibition

May 7, 2018 0:17:17

Description:

A conversation with the guests from National Institute of Remembrance who came to Melbourne for the opening of the Exhibition on Captain Witold Pilecki in the Victorian’s Parliament.

  -

 

Jutro (8 maja) w Parlamancie Viktorii w Melbourne otwarta zostanie wystawa poświęcona Witoldowi Pileckiemu. O wystawie mowią: V-ce Prezes IPN Jan Baster, Dr Rafal Leśkiewicz Dyr Biura Informatyki IPN , Agnieszka Jędrzak z   Samodzielnej   Komorki d/s Kontaktow Miedzynarodowych IPN.

 

The Latest from Western Australia - Korepondecja z Zachodniej Australii

May 7, 2018 0:07:22

Description:

The Best place on the Earth is in Perth. Where? Listen to Paulina.

-

Między innymi o dzielnicy w Perth,  która według algorytmu jest najlepszym miejscem  na Ziemii.

Adrian Mierzejewski... player of the year 2018 in Australia - Adrian Mierzejewski... piłkarz roku 2018 w Australii

May 5, 2018 0:08:32

Description:

Sydney FC's midfielder, Adrian Mierzejewski won the highest individual honour - player of the year in the A-League, winning the Johnny Warren medal in just his first season in Australia.

 

-

Pomocnik Sydney FC, Adrian Mierzejewski, zdobył najwyższy tytuł w swoim pierwszym sezonie w Australii. Mierzejewski został uzanany za najlepszego piłkarza roku A-League, zdobywając medal Johnny'ego Warrena. W głosowaniu, w którym udział wzięli piłkarze, sędziowie, eksperci oraz dziennikarze, były reprezentant Polski zdobył 37 punktów. 

Movie Review: Quiet Place - Recenzja filmowa: Spokojne miejsce

May 4, 2018 0:08:09

Description:

A very good horror movie...

-

Emily Blunt w zapierającym dech horrorze.

Captain W. Pilecki Project Exhibition - Wystawa o Rotmistrzu W. Pileckim

May 3, 2018 0:10:46

Description:

Andrzej Nowak and Zofia Musial  from organizing committee of the exhibition Report “X” talk about official launch of the project at Parliament House in Victoria

 

[[{"fid":"1639131","view_mode":"body_content","uuid":"d428e863-8918-4fc8-bc8f-32b072a7bc9c","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Poster","title":"Exhibition poster","class":"media-element file-body-content"}}]]

-

Andrzej Nowak i Zofia Musiał z komitetu organizacyjnego wystawy

Raport "X" zapraszają na oficjalne otwarcie wystawy w Parlamencie Wiktorii w Melbourne.

[[{"fid":"1639131","view_mode":"body_content","uuid":"d428e863-8918-4fc8-bc8f-32b072a7bc9c","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"Poster","title":"Exhibition poster","class":"media-element file-body-content"}}]]

In Memoriam: Wanda Wiłkomirska - Zmarła skrzypaczka Wanda Wiłkomirska

May 2, 2018 0:05:26

Description:

In 1973, Wanda Wiłkomirska  was the first violinist to perform a solo recital in the newly built Sydney Opera House (she was accompanied by Geoffrey Parsons. She is  remember  by  many  among them by her former student Michał Buczkowski.

-

Wspomnienie Jej ucznia skrzypka Michała Buczkowskiego.

Migrants improve Australian living standards, government study finds - Czy emigranci podnoszą poziom życia w Australii czy przeciwnie?

Apr 30, 2018 0:05:38

Description:

A new study shows skilled migrants add to Australia's wealth, and do not live on welfare or rob local workers of jobs. The report is by the Treasury and the Department of Home Affairs, and follows calls to reduce Australia's immigration intake.

-

Nowe badanie wskazują, że wykwalifikowani emigranci mają dobry wpływ na ekonomię kraju.

'Traktoriada' - 'Traktoriada'

Apr 29, 2018 0:11:40

Description:

Marcin Obalek, travels on Polish tractor around the world. His project called 'Traktoriada' made him overcome the route of more then  20 thousand kilometers ...this is part one of the story.

-

Marcin Obałek, podróżuje polskim traktorem dokoła świata. W ramach projektu  "Traktoriada" pokonał trasę ponad 20 tysięcy kilometrów . Obecnie podroźnik przygotowuje się do trasy ciągnikiem przez Australie ... oto część pierwsza opowiadania.

10 ways to fight loneliness - Wolontariusze dla seniorów

Apr 27, 2018 0:09:07

Description:

The Polish Social Care Bureau in Melbourne 'POLCARE' organizes visits and telephone calls.

-

Na samotność najlepsze rozmowa. Polskie Biuro Opieki społecznej  w Melbourne ‘POLCARE’  organizuje wizyty  I rozmowy telefoniczne.

Polish Combatants from Sydney on Anzac Day - Polscy Kombatanci z Sydney w Anzac Day

Apr 25, 2018 0:05:40

Description:

Stanislaw Zak talks about taking part in Anzac Day Celebrations of the Polish SPK nr.1 in Sydney

-

Stanisław Zak opowiada o wzięciu udziału w obchodach Anzac Day wraz z Polskim SPK nr 1 w Sydney.

Polish War Plane in the Making - Powstaje przedwojenny polski samolot

Apr 25, 2018 0:09:44

Description:

Andrzej Krajewski and other Poles from Wollongong are bringing to life a PZL P11z fighter plane used to defend Poland in World War II. A life-size replica will stand outside the Illawarra Polish Museum in Gwynneville.

-

Andrzej Krajewski i inni Polacy z Wollongong budują polski myśliwiec PZL P11z używany w obronie Polski w 1939 roku podczas II wojny światowej. Replika wielkości 1:1 stanie przed Polskim Muzeum Illawarra w Gwynneville.

'Destination Australia' - 'Kierunek Australia'

Apr 25, 2018 0:10:47

Description:

Exhibition by Polish Museum and Archives now showing in Sydney (last day - 26th April in Polish Club in Ashfield) talks about the history of Polish soldiers and pilots who came to Australia shortly after the II World War, says Lucyna Artymiuk.

- Muzeum i Archiwum Polsonii Australijskiej prezentuje obecnie wystawę (ostatni dzień - 26 kwietnia w Klubie Polskim w Ashfield w Sydney). Pokazuje ona historię polskich lotników, którzy przybyli do Australii tuż po II wojnie światowej - mówi Lucyna Artymiuk.

Polish Veterans at ANZAC parade in Melbourne - Polscy weterani na paradzie ANZAC w Melbourne

Apr 25, 2018 0:07:16

Description:

Polish World War II Veterans take part in the ANZAC parade, every year....supported by their families, Polish priests and representatives of Polish organizations in Australia.

[[{"fid":"1636200","view_mode":"body_content","uuid":"0aae596f-481e-4215-a0aa-c807dbf755b4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"POLISH ANZAC","title":"Poles in ANZAC parade","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1636201","view_mode":"body_content","uuid":"36f9d7fe-000b-4925-ae22-aec74a1a1b31","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"POLISH ANZAC","title":"Poles in ANZAC parade in Melbourne","class":"media-element file-body-content"}}]]

-

Polscy weterani II Wojny Światowej biorą udział w paradzie ANZAC .... wspierani przez swoje rodziny, polskich duszpasterzy i przedstawicieli polskich organizacji w Australii.

[[{"fid":"1636200","view_mode":"body_content","uuid":"0aae596f-481e-4215-a0aa-c807dbf755b4","type":"media","attributes":{"height":"394","width":"700","alt":"POLISH ANZAC","title":"Poles in ANZAC parade","class":"media-element file-body-content"}}]]

[[{"fid":"1636201","view_mode":"body_content","uuid":"36f9d7fe-000b-4925-ae22-aec74a1a1b31","type":"media","attributes":{"height":"393","width":"700","alt":"POLISH ANZAC","title":"Poles in ANZAC parade in Melbourne","class":"media-element file-body-content"}}]]

Cell's Nano-Particles - Future of Cancer Treatment - Nanocząsteczki komórek ludzkich - w diagnozie i terapii

Apr 23, 2018 0:06:32

Description:

Researchers at the University of Sydney have established a method to identify individual nanoparticles released by human cells, opening the way for them to become diagnostic tools in the early-detection of cancers, dementia and kidney disease, says Professor Wojciech Chrzanowski.

-

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney opracowali metodę identyfikacji pojedynczych nanocząsteczek uwalnianych przez komórki ludzkie. To otwiera drogę dla wykorzystania  ich jako narzędzi diagnostycznych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, demencji i chorób nerek oraz jako narzędzi terapeutycznych w leczeniu tych chorób.

'Mystery Package' - part2 - 'Tajemnicza Przesyłka' cz.2

Apr 23, 2018 0:13:50

Description:

Magda Wollejko, a well-known Polish actress and author of theater plays, visited Australia to work on the production of her new play "Mystery Postal" at the Fantazja theater in Sydney, part 2

-

Magda Wołłejko, znana polska aktorka i autorka sztuk teatralnych, przyjechała ponownie do Australii, aby pracować nad wystawieniem nowej sztuki 'Tajemnicza Przesyłka'  w teatrze Fantazja w Sydney. Cz.2

National Energy Guarantee Scrutinized - Krytyka wobec ustawy 'National Energy Guarantee'

Apr 23, 2018 0:05:17

Description:

National Energy Guarantee, proposed by the federal government or NEG, in the current form has fallen short.

-

Niektóre rządy stanowe zakwestionowały propozycję ustawy energetycznej. Posród punktów spornych jest niska 26-procentowa redukcja emisji dla sektora elektro-energetycznego.

'Mystery Parcel' - 'Tajemnicza Przesyłka'

Apr 22, 2018 0:09:42

Description:

Magda Wollejko, a well-known Polish actress and author of theater plays, visited Australia to work on the production of her new play "Mystery Postal" at the Fantazja theater in Sydney.

-

Magda Wołłejko, znana polska aktorka i autorka sztuk teatralnych, przyjechała ponownie do Australii, aby pracować nad wystawieniem nowej sztuki 'Tajemnicza Przesyłka'  w teatrze Fantazja w Sydney.

Week in Poland - Tydzień w Polsce

Apr 22, 2018 0:05:54

Description:

Przemek Przybylski in his report from Warsaw, talks about a wave of  teacher's protests in Poland. Teachers Union claim that rulling Law and Justice party reform created  a chaos in Polish education.

-

Przemek Przybylski w swojej korespondencji z Warszawy opowiada o fali protestów nauczycieli w Polsce. Związek Nauczycieli twierdzi, że reforma partii Prawa i Sprawiedliwośći  stworzyła chaos w polskiej edukacji.

Movie Review: Finding My Feet - Recenzja filmowa: 'Finding My Feet'

Apr 20, 2018 0:05:35

Description:

A heartwarming comedy.

-

 Jeśli czujecie się staro i niedobrze, wybierzcie się na  film ' Finding my Feet'.   

Children's Polish Folk Festival in Marayong - Dziecięcy Polski Festiwal Folklorystyczny w Marayong

Apr 18, 2018 0:09:04

Description:

On the 21st and 22nd April, several children's Polish folk ensembles from around Australia and abroad will attend the first festival of it's kind in Marayong, says co-organiser Agnieszka Gnatek.

-

21. i 22. kwietnia polskie dziecięce zespoły folklorystyczne z Australii i z zagranicy wezmą udział w pierwszym festiwalu tego rodzaju w Marayong - mówi współorganizatorka Agnieszka Gnatek.

Extracellular vesicles - the Future of Cancer Treatment - Pęcherzyki pozakomórkowe - przyszłość w leczeniu raka

Apr 18, 2018 0:07:11

Description:

Researchers at the University of Sydney have established a method to identify individual nano-particles released by human cells, opening the way for them to become diagnostic tools in the early-detection of cancers, dementia and kidney disease - says Professor Wojciech Chrzanowski.

-

Naukowcy z University of Sydney opracowali metodę identyfikacji pojedynczych nano-cząsteczek uwalnianych przez komórki ludzkie, otwierając drogę do stworzenia narzędzi diagnostycznych do wczesnego wykrywania nowotworów, demencji i chorób nerek - mówi prof. Wojciech Chrzanowski.

Virulent 'Brisbane' flu strain prompts calls to vaccinate now - Uwaga, uwaga...zbliża się sezon grypowy

Apr 16, 2018 0:03:54

Description:

 Australians are being urged to get vaccinated ahead of the flu season, with a particularly hostile strain expected this year.  The World Health Organization says the Brisbane strain, named after the city where it originated, is among the most deadly forms of the virus in the world.

-

Lekarze  apelują  o szczepienie się  przeciwko grypie jeszcze przed początkiem maja. W tym roku czeka nas szczególnie nieprzyjazna odmiana virusa , ktorą nazwano Brisbane, od miasta z którego pochodzi.
Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że odmiana ta,  jest jedną z najbardziej śmiercionośnych postaci wirusa na świecie.

Sensitive questions ... - Trudne pytania...

Apr 15, 2018 0:14:56