SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

China accused of using social media to discredit protesters in Hongkong - China inakusahan ng pag-gmit ng social media, para siraan ang mga nagpo-protesta sa Hongkong

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

As Hong Kong protests continue to escalate, a Chinese "coordinated state-backed operation" has been playing out on social media.

-

Habang nagpapatuloy ang protesta sa Hongkong, gumagawa ng pinagsamang operasyon ang China para atakehin ang mga ito sa social media

Banking Royal Commission found mismanagement and greed in banks

Aug 22, 2019 0:05:26

Description:

The Federal Government has outlined a timeline for implementing the recommendations from the Banking Royal Commission.

Australia's export of fossil fuels affects worldwide climate change - Iniluluwas na karbon ng Australya, nakaka-apekto sa pagbabago ng klima sa mundo

Aug 22, 2019 0:06:46

Description:

A new report says Australia's fossil fuel exports have the third-largest impact of any nation in the world.

-

Isang bagong ulat ang nagsabi na ang iniluluwas na fossil fuel o karbon ng Australya, ang pangatlong pinaka-malaki kumpara sa ibang bansa.

Row continues over 'sock jock' comments - Advertisers ng programa ni Alan Jones, nag-alisan

Aug 22, 2019 0:04:05

Description:

Big-name brands are continuing to pull advertising from veteran broadcaster  Alan Jones' radio program, following his comments about New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. His remarks have been widely criticised as misogynistic, with one advertiser going as far linking them with violence against women.

-

Nagpapatuloy umalis ang mga malalaking sponsors ng programa sa radyo, ng beteranong brodkaster Alan Jones,kasunod ng kanyang mga sinabi tungkol kay Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand.

Are Australian universities taking risks over Chinese student boom? - Mga unibersidad ng Australya, binalaan sa pagtanggap ng napakaraming estudyante

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

A new report is warning Australian universities are enrolling an unsustainable number of foreign students, in particular Chinese, putting institutions' financial viability at risk.

-

Isang bagong ulat ang nagbabala sa mga unibersidad ng Australya na huwag  nang tumanggap ng karagdagang banyagang estudyante, lalo na't Tsino, dahil ito ay magdudulot ng problemang pampinansyal. Ito ay nangyayari habang lumalaki ang pagkabahala ng mga pulitiko sa bansa tungkol sa impluwensya ng Communist Party ng China sa mga unibersidad ng bansa.

A huge number of Australians are considering a career change

Aug 21, 2019 0:07:11

Description:

A recent study has found that 25% of Australians are not satisfied with their jobs while 70%  are contemplating a career change. Leanne Scott, lead instructor at The Nutritional Therapy Association of Australia was in her 30s when she decided on a career change and has never looked back. She tells us why many are unhappy with their current employment.

DENR orders demolition of structures in violation of 25-meter easement zone in Siargao - DENR iniutos ang pag-demolish sa mga lumabag sa 25-meter easement zone sa Siargao

Aug 21, 2019 0:08:30

Description:

 The Department of Environment and Natural Resources (DENR) has started demolishing on Monday, beachfront structures in Siargao Island that violated the 25-meter easement zone. The DENR has given establishments up to three months to demolish structures that have been found to have violated the law or face charges in court.

-

Sinimulan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR)  ang pag-demolsih noong Lunes, sa  beachfront structures sa isla ng  Siargao na lumabag sa  25-meter easement zone. Binigyan ng  DENR ang mga  establisamento ng tatlong buwan na i-demolish ang mga istruktura na lumabag sa kalakaran.

Women still lag behind men when it comes to equal pay - Kababaihan napagiiwanan pa din sa sahod kung ihahambing sa mga kalalakihan

Aug 21, 2019 0:06:58

Description:

New research shows that Australia’s gender pay gap has remained at its lowest point in 20 years.

 

But women are still earning on average more than 240 dollars a week less than men each week.

-

Sa pinakahuling pagsasaliksik napag alaman na nanatili sa pinaka mababang antas ang   gender pay gap nitong huling 20 taon.

Ngunit sa pangakalahatan mas malaki pa din ng 240 dolyar bawat linggo ang sahod ng kalalakihan kung ihahambing sa  mga kababaihan.

The Australian women helping the world after the news has moved on - Mga Australyanong babae patuloy ang paghatid ng tulong sa mga refugee

Aug 21, 2019 0:05:56

Description:

The plight of Rohingya refugees has largely faded from view, two years after the crisis began.

 

But those trying to help haven't stopped, and they keep providing support after natural disaster or conflict take their toll, long after the news has seemingly moved on.

 

-

Pagkatapos ng dalawang taon mula sa pagsimula ng krisis, hindi pa rin tumigil na tumulong sa mga Rohingya refugees ang ilang kababaihan at patuloy ang kanilang pagbibigay suporta sa kabila ng sakuna at kaguluhan.

Works of Fil-Aus artists featured in TIPON art exhibition in Brisbane - Eksibisyon ng sining sa Brisbane na tinawag na Tipon

Aug 20, 2019 0:07:46

Description:

Works of veteran and upcoming Filipino-Australian visuals artists were showcased recently in Brisbane as part of TIPON art exhibition. 

-

Ang mga nilikha ng mga beterano at nakikilalang artistang Filipino-Australyan, ay ipinakita kamakailan sa Brisbane, bilang bahagi ng eksibisyong tinawag na Tipon.

Use of Pantawid Pasada cards, stopped by Land Transposrtaion Authority in Cebu - Gamit ng Pantawid Pasada cards, pinatigil ng Land Transposrtaion Authority in Cebu

Aug 20, 2019 0:07:11

Description:

Use of Pantawid Pasada cards has been cancelled by Land Transportation and Franchising Authority in Greater Cebu for public utitilityt jeepneys or PUJ.

-

Kinansela ng Land Transportation and Franchising Authority ang pag-gamit ng Pantawid Pasada cards para sa mga public utility jeepneys o PUJ sa Greater Cebu

Australian children exposed to too much screen time - Sobrang panonood sa telebisyon at tablet ng mga Australyanong kabataan

Aug 20, 2019 0:04:55

Description:

Australian children, as young as two months old, are being exposed to too much screen time, according to a new national health study.

-

Ang mga kabataang Australyano, kasama ang may edad na dalawang buwan, ay nanonood ng sobra sa telebisyon at tablet, ayon sa isang pambanssang pag-aaral sa kalusugan.

Sheldon Riley of The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be' - Sheldon Riley ng The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be'

Aug 19, 2019 0:16:21

Description:

At the young age of 20, Sheldon Riley of The Voice Australia is becoming the man he's always wanted to be - purple fur, feathers, white lace and all.

-

Sa edad na 20, natutunan na ni Sheldon Riley ng The Voice Australia ang kahalagahan ng pagiging totoo sa kanyang sarili.

Push for gender sensitive toilets - Panawagan para sa gender sensitive toilets

Aug 16, 2019 0:05:17

Description:

The Phlippine National Police Human Rights Department said that it has been pushing for for gender sensitive toilets for sometime now.  PNP says gender senstive toilets are  important to avoid discrimination particularly in the LGBTQI++ community

-

Sinabi ng Phlippine National Police Human Rights Department na matagal na itong nanawagan para sa gender sensitive toilets.  Ayon sa PNP  mahlaga ang  gender senstive toilets para maiwasan ang diskriminasyon partikular sa komunidad LGBTQI++ 

Language barriers for some seniors hinder internet usage - Wika maaring balakid sa paggamit ng internet

Aug 16, 2019 0:06:17

Description:

 When it comes to technology, Australian seniors are often dubbed ‘digital dinosaurs', or just ‘behind the times.’  But new research suggests most older Aussies are challenging that stereotype, and are using the internet, their phones, and even social med

-

Pagdating sa teknolohiya, kadalasan na tinatawag ang mga nakakatandang Australyano bilang 'digital dinoasaurs' o naiiwan ng panahon.

Ngunit, ayon sa isang bagong pananaliksik, kadalasan sa mga nakakatandang Aussie ay hinahamon ang sinasabing stereotype, at ngayon ay araw araw na ay gumagamit ng internet, mobile phone at pati na ang social media.

 

Towards a healthier Australia - Balak para sa mas pinabuting serbiysong pangkalusugan sa Australya

Aug 16, 2019 0:09:51

Description:

Health Minister Greg Hunt has unveiled Australia's National Health plan which he hopes will make the nation's health system the best in the world.

In particular, the plan lays out how the government intends to address Australia's rising mental health and suicide rates.

-

Inihayag ng Ministrong Pangkalusugan,Greg Hunt ang Pambansang Planong Pangkalusugan ng Australia na inaasahan niyang magbibigay daan upang ang sistemang pangkalusugan ng bansa ay maging pinakamahusay sa buong mundo. Sa partikular ilalatag ng plano kung paano binabalak ng pamahalaan na tugunan ang tumataas na antas ng kalusugang pangkaisipan at pagpapatiwakal.

 

How strong will, faith and friendship helped him build a new life - Lakas ng loob, pananampalataya, suporta ng mga kaibigan ang tumulong sa kanyang pagsisimulang muli

Aug 15, 2019 0:08:01

Description:

Faced with set backs,  determination, faith and the gift friendship  are the the three main things that helped Filipino migrant Levi Datu successfully build a life in his new home. 

-

Naharap sa ilang hamon sa buhay,  determinasyon, pananampalatay at ang suporta at tiwala ng mga kaibigan ang tatlong mahahalagang bagay na naging gabay at daan upang maabot ng Pilipinong migranteng si  Levi Datu maabot ang pangarap na makapag-simulang muli sa bagong lugar na malapit sa kanyang puso, ang Ballarat.

Voluntary euthanasia in WA - Voluntary euthanasia sa WA

Aug 14, 2019 0:08:24

Description:

Under proposed laws introduced to state parliament, terminally ill Western Australians could end their lives through a drug or ask a doctor to do it for them through voluntary euthanasia. 

-

Sa ilalim ng panukala na ipinakilala sa estadong parlyamento, ang mga taga- Western Australia na malubhang masakitin ay maaring wakasan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang droga o maaring gawin ito ng doktor para sa kanila sa pamamagitan ng voluntary euthanasia.

Benefits of mentoring - Benepisyo ng taga-payo

Aug 14, 2019 0:05:46

Description:

Youth mentoring organisations are calling out for intergenerational mentors to address the concerns of young people before it gets too late.

-

Nanawagan ang mga organisasyong taga-payo sa mga intergenerational mentors na tugunan ang mga pag-aalala ng mga kabataan bago maging huli ang lahat.

Australian food producers may be banned from using famous names - Australyanong food producers maaring ipagbawal gumamit ng mga kilalang pangalan

Aug 14, 2019 0:04:06

Description:

The Federal Government has promised it won't sell out  local producers after issuing a list of regional product names the European Union wants outlawed under a free trade agreement.

 

-

Nangako ang pederal na gobyerno na hindi nila ipagbibili ang mga lokal na producers pagkatapos magpalabas ng isang listahan ng mga produktong rehiyonal na nais ipagbawal ibenta sa kanila ng European Union sa ilalim ng kasunduan ng malayang kalakalan.

 

This Filipina is building more than just her dream home in Ballarat - Filipina sa Ballarat: Higit pa sa kayang dream home ang kanyang naipundar

Aug 14, 2019 0:11:31

Description:

Every migrant has a story to tell and every experience is unique. Starting a new life in another country is not easy and each one finds different ways of coping.

Rose Boquida embraced every opportunity that came her way which allowed her to build the foundation to a strong and stable future.

-

bawat migrgante ay may sariling kwento, bawat karanasan ay natatangi. Hindi madali ang magsimulangm uli sa ibang bansa at bawat isa ay nakakahanap ng sarili nilang praan sa pagharap sa bawat kahirapan at dagok. Niyakap ni Rose Boquida  ang bawat oportunidad na dumating sa kanya na siyang nagbigay daan sa  pundasyon para sa  matatag na hinaharap 

Four out of five workers have been injured or become ill while at work - Apat sa bawat limang manggagawa ang nagkasakit o pinsala sa trabaho

Aug 14, 2019 0:04:58

Description:

 

Four out of five workers have been injured or become ill on the job in survey findings unions say expose an underbelly of unsafe industrial practices.

 

According to the ACTU, Australian employees are dealing with systemic physical and mental health issues in the workplace.

 

 

 

 

-

Apat sa limang manggagawa ang nasugatan o nagkasakit sa trabaho ayon sa mga natuklasan sa resulta ng pagtatanong na sinasabi ng mga unyon na inilalantad nito ang mga tagong hindi ligtas na mga pang-industriyang kasanayan.

Ayon sa ACTU, ang mga empleyado sa Australia ay nahaharap sa mga isyu sa pisikal at mental na kalusugan dahil sa mga sistematikong pamamaraan sa lugar ng trabaho.

Davao durian growers eyeing export to China

Aug 14, 2019 0:08:00

Description:

Davao Durian Industry Association Council (DIADC) president Larry Miculob said that China may soon become the top destination for the durian fruit locally grown in the Davao Region. At the recently concluded Durian Festival in Davao, Chinese businessmen have expressed interest in purchasing huge volumes of the fruit from local growers.  

Sporting events, shopping, public transport: the places young Australians experience racism - Rasismo sa palakasan, nararanasan ng mga kabataan

Aug 13, 2019 0:05:35

Description:

A survey of almost 800 students has found most know someone close to them who has experienced a racist attack at a professional sporting event. The World Vision survey shows local sporting events are the second-most common place where young people say they know of family or friends who have been the target of racism.

-

Isang sarbey ng halos 800 estudyante ang nakatagpo ng kaaramihan ay may kilalang kaibigan na nakaranas ng atakeng rasista sa isang palaro ng palakasan.

Australia to face pressure over climate change at Pacific Island Forum - Australia haharap sa pamimilit kaugnay ng pagbabago ng klima sa Pacific Island Forum

Aug 13, 2019 0:05:54

Description:

Prime Minister Scott Morrison will face increased pressure to boost Australia's climate change commitments when he attends the Pacific Island Forum this week.

-

Ang Punong Ministro Scott Morrison ay haharap sa dagdag na presyur upang mapalakas ang mga pangako ng Australia kaugnay ng pagbabago ng klima sa kanyang pagdalo sa Pacific Island Forum sa linggong ito.

Australian farmers calls on government to implement plan on climate change

Aug 12, 2019 0:06:58

Description:

Australian farmers are calling on the government to implement a national plan to address climate change and transition the agriculture industry to clean energy.

Young people putting off driving, using more public transport - Mga kabataan, pinipiling gumamit ng public transportation imbis na magmaneho

Aug 12, 2019 0:04:01

Description:

A new study has found young people in Australia are putting off getting a driving licence and using public transport more often.

-

Ayon sa isang pag-aaral, isinasantabi ng mga kabataan sa Australya ang pagkuha ng driving licence at mas pinipili nilang gumamit ng public transportation ng mas madalas.

NSW Lower House approves Abortion Law - Mababang Kapulungan ng NSW, inaprubahan ang batas sa aborsyon

Aug 12, 2019 0:03:44

Description:

A bill to decriminalise abortions in New South Wales has been passed in the lower house of the state parliament.

 

-

Isang batas na nagdi-discrimina sa aborsyon ang ipinasa ng Mababang Kapulungan sa parliamento ng NSW.

 

 

Ballarat: Home to many Filipino migrants - Ballarat: 'Home' para sa maraming migranteng Pilipino

Aug 12, 2019 0:08:03

Description:

Not only is Ballarat known for its cold climate and rich mining history, it now has a reputation for being a sanctuary for migrants - a good number of which are Filipinos. 

-

Hindi lang kilala ang Ballarat para sa malamig nitong klima o sa kasaysayan nito pagdating sa pag-mina, may reputasyon na rin ang regional area na ito bilang tirahan ng mga migrante. Marami sa mga migranteng ito ay Pilipino.

Ballarat's unique intercultural program provides support for migrants to survive and thrive - Intercultural program ng Ballarat nagbibigay-tulong sa mga migrante upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay

Aug 9, 2019 0:11:32

Description:

Ballarat's unique intercultural program helps foster stronger ties and better understanding among the various cultures and groups residing in the city. 

-

Ang natatanging programa ng Ballarat para sa mga migrante ay tumutulong na mapalakas at mapatatag anng  pakikipagugnayan at mas mahusay na pag-unawa sa iba't-ibang kultura at grupo na nainirahan sa lungsod.

Everyone is invited to a special lunch by the Murray River - Iniimbitahan kayo sa isang tanghalian sa may Murray River

Aug 9, 2019 0:06:51

Description:

Celebrity Chef Stefano de Pieri is inviting everyone to join him for by the Murray River. His team promises to serve the best lunch using local produce from  Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. The Annual Qantas Pathfinders Charity flight from Sydney  to  Mildura helps raise funds for the Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

-

Iniimbitahan ng Celebrity Chef Stefano de Pieri ang lahat para sa isang natatanging pananghalian sa may  Murray River. Ipinangangako ang masarap na tanghalian gamit ang  mga lokal na pananim mula Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. Ang Annual Qantas Pathfinders Charity flight mula Sydney patungong  Mildura at tumutulong na makalikom ng pondo para sa Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

Portraits of a Filipino Artist in Melbourne - Mga obra ng isang Filipino Artist sa Melbourne

Aug 9, 2019 0:08:00

Description:

Melbourne  based Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon shares the stories behind his portraits. The 'Cloud' in particular has a very special story; a portrait of his wife, Zola  was a finalist at the recently concluded Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

-

 Ibinahagi ng taga Melbourne na Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon ang kwento sa likod ng kanyang mga obra partikular ang 'Cloud'  isang portrait ng kanyang kabiyak na si Zola. Ang The 'Cloud' ay naging finalist sa naganap na Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

MMDA's bus lane policy angers commuters - Maraming na-irita sa bagong bus lane policy ng MMDA

Aug 9, 2019 0:05:17

Description:

Metro Manila residents were welcomed by heavy traffic and irked commuters these past few days as a result of MMDA’s bus lane policy.

-

Matinding traffic ang bumulaga at naka-irita sa maraming residente sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw.

Ito ay kasunod ng paghihigpit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng yellow lane policy na kilala rin sa bus lane policy sa EDSA

Unique approach for skilled migrant jobseekers - Natataning tulong para sa mga migranteng naghahanap ng trabaho

Aug 9, 2019 0:06:12

Description:

Finding work as a skilled migrant can prove to be difficult with many arriving in Australia and taking jobs unrelated to their profession.

 

But a unique approach has been taken in Melbourne with migrants getting the chance to pitch themselves and their credentials directly to employers in a shark tank style event.

-

Maaring maging mahirap na makahanap ng trabbaho ang mga bagong dating na migrante sa Australya. Madalas marami ang nakakahanap ng trabaho sa mga industriyang walang kaugnayan sa kanilang propesyon

 

Ngunit isang natatanging hakbang ang isinasagawa sa Melbourne kung saan ang mga migrante’y nabibigyan ng pagkakataong i-benta ang kanilang sariling galing at mga kasanayan sa mga taga empleyo, istilong may hawig sa programa sa telebsiyon na Shark Tank

South Eastern Australia warned to brace for cold weather - South Eastern Australia makakaranas ng lubhang malamig na panahon

Aug 9, 2019 0:03:25

Description:

South eastern Australia is being warned to prepare for the year's coldest weather so far.

 

Freezing conditions, blizzards and damaging winds are forecast.

-

Ang South eastern Australia ay makakaranas ng lubhang malamig na panahon, pinakamalamig sa taong ito

Inaasahan ang malamig at malakas na hangin at matinding snow fall at blizzard sa ilang lugar

Australian Energy Regulator launches a lawsuit against wind farm operators in South Australia - Kaso laban sa wind farm operators sa South Australia isasampa

Aug 8, 2019 0:09:45

Description:

The Australian Energy Regulator has launched a lawsuit against the subsidiary of AGL, Neon Pacific Hydro and Tilt Renewables, over the widespread blackout in South Australia that occurred last 2016.

-

Sinampahan ng kaso ng Australian Energy Regulator ang mga wind farm operators ukol sa malawakang pagkawala ng kuryente sa South Australia noong taong 2016.

Hongkong protests reach new levels - Protesta sa Hongkong, lalong lumulubha

Aug 8, 2019 0:05:51

Description:

Human rights groups are accusing Hong Kong police of being deliberately slow in stopping an attack against pro-democracy protesters.

-

Inakusahan ng mga grupo sa karapatang pantao ang Hongkong, ng sadyang pagbagal ng pagpigil sa atakeng ginawa sa mga nagpo-protesta para sa demokrasya.

Victorian woman becomes first person to access assisted dying legislation - Babaeng taga Victoria, unang tumanggap ng assisted dying

Aug 8, 2019 0:04:21

Description:

A Victorian woman has become the first person to access the state’s assisted dying legislation. 
Kerry Robertson’s children described her death last month as peaceful, after her almost decade-long battle with breast cancer.

-

Isang babaeng taga Victoria ang naging unang taong tumanggap ng probisyon ng assisted dying ng estado. Sinabi ng mga anak na babae ni Kerry Robertson na ang kanyang pagkamatay noong nagdaang buwan ay naging matahimik, matapos ang kanyang halos isang dekadang paghihirap dahil sakit na breast cancer.

What parents can do about bullying - Mga maaaring gawin ng mga magulang tungkol sa bullying

Aug 8, 2019 0:08:27

Description:

Around one in four Australian children are affected by bullying at school. As a parent, it’s important to know what to do if your child is a victim of bullying or if they're the bully themselves.

-

Halos isa sa apat na batang Australyano ay nakaranas ng pambu-bully o pananakot sa paaralan. Bilang isang magulang, mahalagang malaman kung ang iyong anak ay biktima ng bullying o sila mismo ang nambu-bully.

Government tightens visa character test - Pamahalaan balak higpitan ang visa character test

Aug 7, 2019 0:08:33

Description:

Tens of thousands of migrants could have their visas cancelled under proposed laws to tighten the character test.

The changes introduced to Parliament last month are expected to have a disproportionate effect on New Zealanders living in Australia, deepening a growing rift between the two countries over deportations.

-

Maaring makansela ang libo- libong mga visa ng mga migrante sa sa mungkahing paghihigpit ng  tinatawag na character test

 

Ang mungkahing pagbabago na inihain sa Parlyamento ng nakaraang buwan ay inaasahang magkakaraoon ng di magandang epekto sa mga New Zealanders na naninirahan sa Australya  kung saan maaring magbigay daan sa lumalaking di pagkakasunado sa pagitan ng dalwang bansa kaugnay ng isyu ng deportation

 

US President condemns white supremacist ideology after shootings - Pangulo ng US kinondena ang white ideology matapos ang naganap na pamamaril

Aug 7, 2019 0:05:42

Description:

United States President Donald Trump has called for urgent action to prevent gun violence and said all Americans must "condemn racism, bigotry and white supremacy" after mass shootings in Texas and Ohio killed scores of people and wounded dozens.

 

The death toll in El Paso has risen to 22 after two more victims died in hospital.

-

Nanawagan si Pangulong Donald Trump para sa agarang hakbang upang pigilan ang mga karahasan at pamamaril. Sinabi din ng Pangulong Trump na kailangang  kondenahin ng lahat ng Amerikano ang rasismo, bigotry at pananaw na white supremacy pagkatapos ng naganap na pamamaril  sa Texas at Ohio kung saan ilang tao ang namatay habang marami ang sugatan.

 

Ang bilang ng mga namatay sa El Paso ay umabot na sa 22 katao

Husband-and-wife tandem uses visual storytelling to capture stories about wildlife conservation - Nais makatulong sa pangangalaga ng wildlife? Ipagdiwang ang kalikasan

Aug 7, 2019 0:29:48

Description:

 With more than 20 years of working together documenting nature and wildlife, the couple aims to use visual storytelling to capture stories about conserving wildlife.

-

Lumangoy kasama ng mga balyena, mag-snorkel kasama ng mga makukulay na mga isda, mamasyal at makita ang mga Orangutans - nasa mga pangarap mo bang gawin ang mga ito?

Australia to rely on US for oil reserves - Oil reserves ng US asahan ng Australya

Aug 7, 2019 0:03:34

Description:

The federal government is in talks with the United States to buy access to its oil to boost Australia's reserves in case of an emergency. As a member of the International Energy Agency, Australia is supposed to store enough crude oil and petrol to last 90 days, but it hasn’t met that benchmark since 2012.

-

Nakikipag usap ang Pamahalaang Pederal sa Estados Unidos sa pagbili ngsupply ng langis upang madagdagan ang oil reserves ng Australya sakaling magkaroon ng emergency.

 Bilang miyembro ng International Energy Agency, kailangan may imbak ang Australya  ng sapat na supply ng crude oil at petrol na maaring tumagal ng  90 araw ngunit di nito naabot ang itinakdang supply simula taong 2012

Where to invest your extra $3000? - Saan mo ipupuhanan ang karagdagang $3000

Aug 5, 2019 0:00:31

Description:

After saving enough money from toiling overseas, you just then decided to  invest your hard-earned savings  back to the Philippines, where do you put it?

 

-

Pagkatapos maka-ipon ng sapat na salapi sa paghihirap magtrabaho sa ibayong dagat, nagpasya kang ipuhunan ang iyong pinaghirapang ipon pabalik sa Pilipinas, at saan mo ito ilalagay?

 

Experts urge a rethink on screening for lung cancer - Mga dalubhasa hinikayat na pag-isipang muli ang iskrining sa lung cancer

Aug 4, 2019 0:04:20

Description:

Screening for lung cancer has long been seen as too expensive and sometimes too unreliable.

-

Ang mga screening sa kanser sa baga ay matagal nang nakikitang mahal at minsan ay hindi maaasahan.

Coffee cups may assist in finding missing Aussies - Mga tasa ng kape maaaring makatulong sa paghanap ng mga nawawalang Australyano

Aug 4, 2019 0:04:24

Description:

The humble paper coffee cup is part of a campaign to raise awareness of the thousands of people who remain missing long-term in Australia.

-

Ang ordinaryong papel na tasa ng kape ay bahagi ng isang kampanya para magmulat sa libu-libong tao na matagal nang nawawala sa Australya.

Australia, United States hold bilateral summit in Sydney - Australya, Estados Unidos nagsagawa ng bilateral summit sa Sydney

Aug 4, 2019 0:05:12

Description:

Foreign Minister Marise Payne and Defence Minister Linda Reynolds have held bilateral talks with their United States counterparts in Sydney.

-

Nagsagawa ng bilateral na pag-uusap sina Ministro ng Ugnayang Panlabas Marise Payne at Ministro ng Tanggulan Linda Reynolds sa kanilang mga katapat mula Estados Unidos sa Sydney.

The Kakulay Band and their love of OPM music - Ang bandang Kakulay at ang kanilang pagmamahal sa musikang OPM

Aug 4, 2019 0:24:45

Description:

The "Kakulay" band has surpassed the test of time with their 12 years of being together along with their great passion for Original Pilipino Music (OPM). 

-

Nalampasan na ng "Kakulay" ang mga pagsubok ng panahon sa kanilang 12-taon na pagsasama bilang isang banda na labis na nagmamahal sa orihinal na Pilipinong musika.

Czarina's Stars - Czarina's Stars

Aug 2, 2019 0:16:26

Description:

It took a while before Czarina was able find the words and create music again. It was her inspiration, her Mom that helped her through this long and emotional journey and made her Stars shine brightly once more. 

-

May ilang panahon bago muli  nahanap  ni Czarina ang mga salita at nailapat ang musika sa mga saliatng ito.. Ang inspirasyon niya, ang kanyang Ina ang tumulong at nagbigay gabay sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito. Matapos ang ilang panahon muling sumikat ang Stars ng nangungulilang anak. 

Plans to replicate Gawad Kalinga Communities in the Western suburbs of Victoria - Gawad Kalinga Communities gagawing modelo sa mga Western suburbs ng Victoria

Aug 2, 2019 0:18:14

Description:

Sustainable communities finding various ways to tackle poverty have been at the centre of building Gawad Kalinga communities. In Victoria, leaders from the Filipino community and local councils discuss plans to replicate GK communities to help homelessness  Gawad Kalinga's Jose Luis Oquinena  and Melbourne based Marisa Vedar tell us more.

-

Mga komunidad na may kakayanang mabuhay ng sarili  na naghahanap ng paraan upang harapina ng kahirapan ang naging sentro sa pagbuo ng mga komunidad ng Gawad Kalinga. Sa Victoria, nag usap amn g mga lider ng komunidad Pilipino at lokal na konseho upang talakayin ang balak na gawing modelo ang mga GK communties upang makatulong sa problema ng homlessness  Naka-usap ng Radyo SBS si Jose Luis Oquinena ng Gawad Kalinga at ang taga- Melbourne  na kinatawan ng GK  Marisa Vedar 

Vegayan: Melbourne's first all-vegan kamayan fiesta feast - Vegayan: Ang pinaka-unang all-vegan kamayan fiesta feast sa Melbourne

Aug 2, 2019 0:09:51

Description:

In partnership with Rice Paper Sister, The Entree.Pinays will be hosting Vegayan, the first all-vegan Filipino fiesta feast, to Melbourne on August 18.

-

Tatanghalin ng Entree.Pinays at Rice Paper Sister ang Vegayan, ang pinakauna-unahang all-vegan Filipino fiesta feast, sa Melbourne nitong Agosto 18.

Filipino families can share their stories on Aged Care Services - Mag anak na Pilipino maaring maibahagi ang karanasan sa serbisyong aged care

Aug 2, 2019 0:09:07

Description:

The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety would like to hear from CALD communities, both older people and thier families.  The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) have put together a toolkit that will assist people from culturally and linguistically background to start a conversation, participate and be able to  fully express their sentiments and convet their experiences to the inquiry. The toolkit is availabe in the Filipino language. FEECA's Senior Policy Officer Mary Ann Geronimo tells us more about the toolkit.

-

Nais ng The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety marinig a ng mga karanasan at saloobin ng mga  CALD communities, mula kapwa nakakatanda at kanilang pamilya. Binuo ng The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) ang isang toolkit  na tutulong at gagabay sa mga di Inles ang tubong wika na simulana ng talakayan, usapan at makilahok sa pagsusuri. Ang toolkit ay maaring ma-access sa wikang  Filipino. Narito ang paliwanag ni Mary Ann Geronimo ang Senior Policy Officer ng  FEECA 

Metro Manila Mayors crackdown on drugs - Metro Manila Mayors determinadong linisin ang lugar mula bawal na gamot

Aug 2, 2019 0:04:43

Description:

 

 

Metro Manila Mayors are tirelessly working to eliminate illegal drugs in their respective districts.

 

Manila Manila Mayor Francisco Domagoso (“Isko Moreno”) gave Manila District Police and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)  one to clean up illegal drugs from the Baseco Compound  

-

Puspusan ang pagsisikap ng mga alkalde sa Metro Manila na malinis ang kanilang mga nasasakupan mula sa iligal na droga.

Sa Maynila, binigyan ng isang linggo ni Mayor Francisco Domagoso, (“Isko Moreno”) ang Manila Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na linisin sa droga ang Baseco compound

Who's to blame for failure to achieve road safety targets? - Sino ang dapat sisihin sa mga kabiguan sa mga target sa kaligtasan sa kalsada?

Aug 1, 2019 0:07:23

Description:

New data shows projected declines in the road death toll are not being met.

-

Ipinapakita ng mga bagong datos na ang inaasahang pagbaba sa bilang ng mga kamatayan sa kalsada ay hindi natutugunan.

Global crackdown on child exploitation online - Pandaigdigang komunidad haharapin ang online child exploitation

Jul 31, 2019 0:04:42

Description:

Political leaders and security experts are meeting in London to discuss a global crackdown on child exploitation online. Australia, the United States, Britain, Canada, and New Zealand are all part of the Five Eyes intelligence network.

 

 

-

Naguusap sa London ang kinatawan ng pandaigdigang komunidad partikular mga lider ng politika  at dalubhasa sa seguridad upang talakayin ang pandaigdigang hakbang upang harapin ang kaganapan ng online child exploitation.

 

Ang Australya, Estados Unidos, Britanya, Canada at New Zealand  ay bahagi ng Five Eyes intelligence network.

 

 

One Nation plebiscite push fails dismally - One Nation nabigo sa mungkahing plebiscite

Jul 31, 2019 0:05:12

Description:

One Nation Leader Pauline Hanson has failed in her bid to hold a plebiscite on Australia's immigration levels at the next election.

 

Her plan attracted damning criticism from both major parties and secured just two votes in Senate.

 

-

Nabigo ang lider ng One Nation Pauline Hanson sa pagsisiskpa na maganap ang isang plebiscite kaugnay ng antas ng immigrasyon sa susunod na halalan sa  Australya

Umani ng matinding pagbatikos ang kanyang balak mula magkabilang panig ng politika kung saan dalwang boto lamang ang natanggap nito sa Senado 

 

Financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life - Mayroon pa din di pagkapantay-pantay sa ilang aspeto ng pamumuhay sa Australya

Jul 31, 2019 0:08:48

Description:

New research shows financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life.

 Analyses of the annual Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey between 2001 and 2017 shows poverty has risen and it's hitting women particularly hard.

-

Sa pinaka-huling pagsasaliksik  napag alaman na ang di pagka pantay pantay pag dating sa usapin ng pananalapi at katayuan sa lipunan ay makikita sa maraming aspeto ng buhay sa  Australya

 

Sa pagsusuri ng taunan  Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey sa pagitan ng taong 2001 hangang 2017 nakita na tumaas ang antas ng kahirapan at sa kabuaan ang mga kababaiihan ang naapektuhan ng husto

An inclusive Australia, looking into polyculturalism - Sa nagkakaisang Australya, pagsuri sa polyculturalism

Jul 31, 2019 0:06:41

Description:

A study on polyculturalism aims to understand how cultures, values and way of life, and perception about other cultural groups affect our personal well-being.

This research is being conducted as part of an Honours thesis submitted to the Department of Psychology and Counselling, La Trobe University.

Ariane Virgona explains.

-

isang pag-aaral ukol sa  ployculturalism  ay naglalayong maunawaan kung paano ang kultura, pinahahalagahan at pamamaraan ng pamumuhay at pagtingin sa ibang kultura ay nakaka-apekto sa personal na kalagayan at katayuan 

Ang nasabing  research ay isinasagawa bilang bahagi ng  Honours thesis  na takdang i-submit sa  Department of Psychology and Counselling, La Trobe University. narito ang paliwanag ni Ariane Virgona 

DOH assigns additional dengue fast lanes in Mindanao - DOH nagtalaga ng karagdagang dengue fast lane sa Mindanao

Jul 31, 2019 0:08:20

Description:

The Department of Health (DOH) has assigned additional dengue fast lanes and special wards in government hospitals in Central Mindanao due to the rising cases of the deadly mosquito-borne disease.

-

Nagtalaga ng karagdagang mga dengue fast lane at special wards sa mga pampublikong pagamutan ang Kagawaran ng Kalusugan sa Central Mindanao bunga ng  tumataas na kaso sa lugar. 

Australian water polo team unscathed after deadly South Korean nightclub collapse - Koponan ng Australian water polo nakaligtas sa pagguho ng nightclub sa South Korea

Jul 29, 2019 0:02:21

Description:

The captain of the Australian women's water polo team has revealed the "scary' scenes after the second floor of a South Korean nightclub collapsed underneath her. Two people died when the floor gave way.

-

Ikinwento ng kapitan ng Australyanong koponan ng water polo ang nakakatakot na mga pangyayari pagkatapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang nightclub sa South Korea.

Newstart recipients sacrifice food and utilities to survive $40 a day - Mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart, nagtitiis na hindi kumain dahil sa kulang na sustentong $40

Jul 29, 2019 0:06:10

Description:

Research from the Australian Council of Social Service [[ACOSS]] has found the majority of Newstart recipients are going hungry in order to survive on $40 a day.

-

Natagpuan ng pagsusuri ng Australian Council of Social Services (ACOSS) na karamihan sa mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart ay nagtitiis ng gutom upang makatipid sa $40 bawa't araw.

Australian swimmer found positive to banned substance

Jul 29, 2019 0:03:13

Description:

Swimming Australia has confirmed 20-year-old Shayna [[SHAY-nuh]] Jack tested positive to a banned substance ahead of this month's World Aquatics Championships.

UAAP basketball champions, Ateneo Blue Eagles, play exhibition games in Australia - Mga kampeon ng UAAP basketall, Ateneo Blue Eagles, naglaro sa Australya

Jul 29, 2019 0:07:46

Description:

Two-time UAAP Champions Ateneo Blue Eagles, played in Perth and Melbourne for several exhibition games.

-

Ang dalawang beses na kampeon ng UAAP, ang Ateneo Blue Eagles, ay naglaro sa Sydney at Melbourne, para sa ilang eksibisyong laban.

US Federal Government to resume death penalty - Parusang kamatayan, muling ibabalik sa Estados Unidos

Jul 29, 2019 0:05:27

Description:

The United States federal government is to resume executing death-row inmates for the first time in 16 years. The move is drawing concern from human rights groups, who've described the move as "barbaric" and "political".

-

Muling ibabalik ng pamahalaang pederal ng Amerika ang parusang kamatayan, sa unang pagkakataon nitong nakalipas na 16 taon. Ang hakbang ay nagdulot ng pagkabahala sa mga grupo sa karapatang pantao, na nagsabing ang hakbang ay 'di makatao' at 'may bahid ng pulitika'.

Opposition calls for QLD Treasurer to step down amidst real estate scandal - Oposisyon nanawagang bumaba sa pwesto ang QLD Deputy Premier

Jul 29, 2019 0:06:35

Description:

The controversy surrounding the Palaszczuk government is further deepening as the Deputy Premier and Treasurer Jackie Trad is accused of taking advantage of her position. Ms Trad is currently under pressure after confirming her husband purchased an investment property in Wollongabba in Brisbane.

 

-

Higit na lumalalim ang kontrobersyang bumabalot ngayon sa pamahalaang Palaszczuk patukoy umano sa pananamantala ng Deputy Premier at tagaingat-yaman na si Jackie Trad sa kanyang posisyon.

Nitong nakaraang Linggo ay inulan ng batikos si Gng Trad nang kumpirmahin nito na pag-aari niya ang isang bahay sa  Woolloongabba sa Brisbane at sinabing isang pagkakamali na hindi nadeklara ang pag-aaring lupa at bahay.

Life struggles and trials encrypted in Pinoy raps - Mga pakikibaka at pagsubok sa buhay nakasaad sa mga awiting rap ng mga Pinoy

Jul 28, 2019 0:16:12

Description:

Along with its music, rhyme, rhythmic speech and street vernacular, messages of life's struggles and trials are encrypted in many rap songs.

-

Kasama ng mga musika, mga patula, paindayog na pagsasalita at mga salitang madalas maririnig sa kalye, laman din ng mga awiting rap ang mga mensaheng patungkol sa mga pakikibaka at pagsubok sa buhay.

Iyan ang madalas na tema ng mga liriko ng mga awit na gawa ng mga Pilipinong rapper.

Group aims to redress gender balance on Wikipedia - Isang grupo nanawagan sa Wikipedia na magkaroon ng balanse sa kasarian

Jul 26, 2019 0:05:50

Description:

A group of Australian women working in the health and science sector are joining a global effort to ensure the online encyclopaedia Wikipedia bridges the gender divide.

 

-

Isang grupo ng mga Australyanang kababaihan na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at siyensya ang sumali sa isang pangmundong pagsisikap upang masigurado na ang online encyclopedia na Wikipedia ay magtutulay ng dibisyon sa kasarian.

 

4th Industrial Revolution: "Philippine schools are not behind in keeping pace" - 4th Industrial Revolution: "Hindi nahuhuli sa pakikipagsabayan ang mga paaralan sa Pilipinas"

Jul 26, 2019 0:13:48

Description:

As the world is on the brink of a technological revolution that will basically refine people's way of life, work, and relate to one another, how can schools keep pace with the changing world of technology?

-

Habang ang mundo ay nasa bingit ng isang teknolohikal na rebolusyon na pangunahing babago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, trabaho, at kaugnayan sa isa't isa, paano makatutulong ang mga paaralan upang makasabay sa mga pagbabago ng mundo ng teknolohiya?

A man, his yellow ute and the drive to help - Isang lalaki, ang kanyang yellow ute at ang kanyang kagustuhang tumulong

Jul 26, 2019 0:08:02

Description:

Spotto owner Christopher Venal realised that he gains a lot by giving away his service for free.

-

Napagtanto ng Spotto owner na si Christopher Venal na mahalaga ang pakinabang niya sa serbisyong binibigay niya ng libre.

'My family is my why': Gluten-free baking is cafe owner's expression of love - Gluten-free baking at pagmamahal para sa pamilya

Jul 26, 2019 0:10:08

Description:

Having a husband and daughter who suffer from coeliac disease, self-taught baker Rejoice Thomson demonstrates how food can be a tangible expression of love.

-

Dahil sa kanyang asawa at anak na may coeliac disease, naipakita ni Rejoice Thomson na ang baking ay isang paraan upang iparamdam ang kanyang pagmamahal.

Painting: A creative therapy for Filipino migrants - Pagpipinta: Isang mapanlikhang terapiya para sa mga Pilipinong migrante

Jul 25, 2019 0:09:32

Description:

For a group of Filipino migrants in Melbourne, art is a form of therapy and it paved the way to an improved life.

-

Para sa isang grupo ng mga Pilipinong migrante sa Melbourne, ang pagpipinta ay isang klase ng terapiya at isang daan tungo sa mas mabuting buhay.

Reimposition of death penalty draws mixed reaction from Senate and Congress - Pagbalik ng parusang kamatayan kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso

Jul 25, 2019 0:05:16

Description:

The reimposition of death penalty for "heinous crimes related to illegal drugs and plunder as mentioned by President Rodrigo Duterte in his 4th State of the Nation Address (SONA) last Monday drew a mixed reaction from Senate and Congress.

-

Ang pagbalik ng parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen na may kinalaman sa ilegal na droga at pandarambong na binanggit ng Pangulong Rodrigo Dueterte sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address (SONA) noong Lunes ay kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso.

Foreign Fighters legislation passes Parliament - Batas na Foreign Fighters ipinasa sa Parlyamento

Jul 25, 2019 0:08:02

Description:

The Government’s Foreign Fighters legislation has been passed by Parliament

With that and the rest of Thursday’s events in Parliament.

-

Ang batas na Foreign Fighters ng Pamahalaan ay ipinasa sa Parlyamento.

Iyan at iba pa ang mga kaganapan kahapon Huwebes sa Parlamento.

Meet Kelebek, Filipina Australian rapper - Kilalanin si Kelebek, Pinay Australyana na rapper

Jul 25, 2019 0:13:13

Description:

Filipina-Australian Kelebek was born to perform. She used to sing at their church and at parties of her family and friends. The streets of Melbourne is one of her favourite places to show off her talent. This coming weekend, she will perform on stage at the coming Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

-

Likas sa Pilipina-Australyana na si Kelebek ang umawit sa harap ng maraming tao. Nasanay siyang kumanta sa mga salu-salo ng kanilang mag-anak, kaibigan at sa kanilang simbahan. Sa Melbourne, isa sa mga paborito niyang tanghalan ay ang mga kalsada sa lungsod. Ngayong darating na  weekend isa siya sa mga piling aawit sa nalalapit na Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

Managing chronic pain - Nakakaranas ba kayo ng chronic pain?

Jul 25, 2019 0:09:55

Description:

Around nine million Australians live with musculoskeletal conditions and a third of Australians who suffer from chronic pain will develop mental health conditions. 

-

Mayroong siyam na milyong Australyano ang nabubuhay ng mayroong musculoskeletal condition. Ikatlong bahagi ng mga Australyano na nakakaranas ng chronic pain ang maaring magkaranas ng epekto sa kanilang mental health . Ipinaliwanag ng Osteopath at pain educator Dr Elizabeth Howards ang ilang mga bagay bagay na maaring makatulong sa nararamdamang sakit o kondisyon 

ika 22- 28  ng Hulyo ay  National Pain Week

 

Indigenous communities in WA say they are under threat - Katutubong komunidad sa WA sinabing sila ay nasa ilalim ng banta

Jul 25, 2019 0:05:47

Description:

Indigenous communities in Western Australia say their houses are being neglected, poorly repaired and in some cases, bulldozed.  

-

Sinabi ng mga katutubong komunidad sa Western Australia na pinapabayaan, hindi inayos ng mabuti at sinira pa ang kanilang mga bahay.

Water prices in SA set to fall as promised by government - Pagbaba sa presyo ng tubig sa SA ipinangako ng gobyerno

Jul 24, 2019 0:10:22

Description:

Water prices are set to fall in South Australia after an independent report found consumers have been paying too much for years.

-

Nakatakdang bumaba ang presyo ng tubig sa South Australia pagkatapos malaman sa isang ulat na nagbabayad ang mga residente ng malaking halaga sa loob ng ilang taon.

Conference focuses on suicide prevention strategies - Pagpupulong nakatuon sa mga stratehiya laban sa pagpapakamatay

Jul 24, 2019 0:06:07

Description:

The former Prime Minister Julia Gillard says now is the time to tackle Australia's suicide rate. 

-

Panahon na upang matugunan ang antas ng pagpapakamatay sa Australia ayon sa pahayag ng dating Punong Ministro na si Julia Gillard.

Podium protest at the world swimming championships in South Korea - Podium protest sa world swimming championships sa South Korea

Jul 24, 2019 0:04:58

Description:

Australian swimmer Mack Horton has refused to take the podium alongside controversial Chinese opponent Sun Yang at the FINA swimming world championships in South Korea.

Horton has been a vocal critic of Sun who had been the subject of several drug taking accusations in recent years.

-

Tumanggi ang Australian swimmer Mack Horton na tumabi sa  podium  sa kontrobersiyal na Chinese swimmer Sun Yang sa FINA swimming world championships sa South Korea.

Binatikos ni Horton si Sun  na nai-ugnay sa ilang mga kontrbersiya sa pagggamit ng ipinagbabawal na gamot sa sports

Repair Cafe: If it's broken, we can fix it - Repair Cafe: May sira ba kayong gamit?

Jul 24, 2019 0:10:05

Description:

Don't throw that broken item away. A community of expert volunteers can help fix your coffee machine, favorite tent or toaster. 

-

Huwag itapon ang mga sirang gamit sa bahay. Isang grupo ng mga expert volunteers ang maaring makatulong sa pag ayos ng inyong sirang coffee machine, paboritong  tent o toaster. Nagismula ang  Repair Cafes noong taong 2007 na may layuning mabawasan ang mga basurang dinadala sa landfill. Isang grupo ng mga volunteer na may ibat-ibag kaalaman sa pagkumpini ang makikita sa mga reapir cafe. nais ilang maayos ang  mga gamit na maari pang gamitin Sa Victoria,  nakatakdang isagawa ang unang pagtitipon ng  Repair Cafe Ballarat naka-usap namin si Mary Duff 

Report reveals plight of underpaid workers - Ulat isiniwalat ang kalagayan ng mga underpaid na mangagawa

Jul 24, 2019 0:05:57

Description:

Two-thirds of farm workers are earning below the minimum wage, according to a report by the National Union of Workers.T he union is calling on the major supermarket chains to take more responsibility for exploited workers.

-

Two-thirds ng mga farm workers ang sumasahod ng di pa aabot sa minimum wage ayon sa ulat na binuo ng National Union of Workers.

 

Nanawagan ang unyon sa mga malalaking supermarket na akuin ang karagdagang responsibilidad sa pagsiguro na di napag sasamantalahan ang mga manggagawa

Plans to extended martial law in Mindanao

Jul 24, 2019 0:08:20

Description:

The government is pushing for the extension of martial law in Mindanao to another year.  National Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr. said he would recommend the extension of martial law  due to the continuing rebellion and terror threats. 

Why it pays to plan your end-of-life care? - Bakit mahalagang mag-plano para sa iyong end-of-life care?

Jul 24, 2019 0:07:29

Description:

Planning an end-of-life treatment isn’t a priority for most people. The reality is that only 15 per cent of Australians have actually documented their health preferences. Yet, it could be one of the most important decisions we ever make.

-

Ang pagpaplano para sa medikal na paggamot sa katapusan ng buhay ay hindi isang priyoridad para sa maraming tao. Labing limang porsyento lamang ng mga Australyano ang na-dokumento ang kanilang kagustuhan sa kalusugan. Ngunit, maaring ito ang pinakmahalagang desisyon na ating dapat gawin.

First gluten-free ‘Kamayan’ feast held in Brisbane - Kauna-unahang gluten-free ‘Kamayan’salu-salo sa Brisbane

Jul 23, 2019 0:06:48

Description:

Residents and foodies joined in the feast-like celebration showcasing traditional Filipino food served on banana leaves, as part of the ‘Salo’ series by the Filipino-American chef, Yana Gilbuena.

-

Dose-dosenang mga Pilipino at residente ang nakisalo sa mala-pyestang pagtitipon kung saan bida ang tradisyonal na pagkaing Pinoy na inihain sa mga inilatag na dahon ng saging, bilang bahagi ng ‘Salo’ series ng tanyag na Filipino-American chef at author na si Yana Gilbuena.

UK weighs options after Iran's tit-for-tat seizure of oil tanker - Inagaw ng mga sundalong Iranian ang isang barkong pandagat ng Britain

Jul 23, 2019 0:04:34

Description:

The British government is weighing up its options after the Iranian military boarded and seized a British tanker last week. Iran's foreign minister has accused the United States of trying to drag Britain into a quagmire over a tanker crisis in the Gulf.

-

Tinitimbang ng Britain ang kanilang mga opsyon pagkatapos agawin ng militar ng Iran ang isa nilang tanker noong nakaraang linggo.

Nine youths die after mini-dump truck they were riding rolled over in Cebu - Siyam na kabataan napatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck

Jul 23, 2019 0:07:59

Description:

Nine youth died when the mini-dump truck they were riding rolled over in the town of Boljoon Cebu.  They were interred 2 days ago.

-

Inilibing ang siyam na kabataang namatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck sa Boljoon Cebu.

Canadian authorities investigate Australian man's death - Magkasintahan pinatay sa highway sa Canada, biktima ng pagnanakaw?

Jul 23, 2019 0:02:43

Description:

An Australian police commander says the entire force is "devastated" by the death of a regional police chief's son in Canada. The bodies of Lucas Fowler and his American girlfriend Chynna Deese were found by authorities in British Columbia, close to the border with Alaska.

-

Sinabi ng isang komander ng pulisya na ang buong pwersa ay nawasak sa pagkamatay sa Canada ng anak ng kanilang pinunong rehiyonal.

Philippines' Duterte calls for reinstatement of death penalty for drug crimes and plunder - SONA 2019: Pangulong Duterte nanawagan na ibalik ang parusang kamatayan sa mga kaso ng droga at pandarambong

Jul 22, 2019 0:06:30

Description:

Philippine President Rodrigo Duterte urges lawmakers to reinstate the death penalty for 'heinous crimes related to drugs and plunder'.

-

Nanawagan ang Pangulong Duterte sa mga mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga masasangkot sa kaso ng droga at pandarambong. 

Queensland's Multicultural Award finalists announced - Finalists para sa Queensland Multicultural Award, ipinahayag

Jul 22, 2019 0:09:53

Description:

The finalists for the Queensland Multicultural Award finalists have been announced.

-

Ang mga finalists para sa Queensland Multicultural Award ay ipinahayag kahapon.

Discussions of parliamentarians in the last week - Usapan ng mga mamambabatas nitong nagdaang linggo

Jul 22, 2019 0:04:47

Description:

Earlier this month the Federal Government passed its tax cuts for millions of Australian workers, promised in the first sitting week since May election.

-

Nitong mga unang araw ng buwan, ipinasa ng gobyerno pederal ang kanilang bawas sa buwis para sa milyon-milyong Australyano, sa unang linggo ng parliamento buhat noong halalan ng Mayo.

Citizenship issues at the forefront of NZ-Australia meeting - Punong Ministro Ardern at Morrison, nag-usap tungkol sa problema ng mga taga New Zealand

Jul 22, 2019 0:05:35

Description:

The way Australia treats its New Zealand migrants has been raised in a meeting between Kiwi Prime Minister Jacinda Ardern and Prime Minister Scott Morrison in Melbourne. 

Currently New Zealanders are automatically issued a visa to live and work in Australia when they arrive - but it's hard - and frequently impossible - for them to gain permanent residency or citizenship.

-

Ang pagtrato ng Australya sa mga migranteng taga-New Zealand ay binigyang-pansin sa pagpupulong sa pagitan ni Punong Ministro Jacinda Ardern at Scott Morrison sa Melbourne.

 

 

Rallies around Australia call for an end to offshore detention - Isinagawang mga rally sa buong Australya naglalayong matigil ang offshore detention

Jul 22, 2019 0:03:10

Description:

Rallies to free Manus Island and Nauru asylum seekers have been held around Australia.

Placards reading "bring them home" were held aloft as protesters called for the Morrison Government to allow asylum seekers into Australia. 

-

Nagdaos ng mga rally sa buong Australya ang mga nagproprotesta laban sa offshore detention, na naglalayon na pawalan ang mga naka-ditene na asylum seekers sa Manus Island at Nauru. 

Hawak ang mga karatulang may nakasulat na "bring them home", nananawagan ang mga nagpo-protesta sa Gobyernong Morrison na payagang makapasok ang mga asylum seekers sa Australya.

Beyond her hijab, Aaliyah Yco empowers women - Higit pa sa kanyang hijab, si Aaliyah Yco ay nagbibigay-lakas sa mga kababaihan

Jul 21, 2019 0:21:38

Description:

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." This mother-of-four grew up Catholic, but with the many questions she had in her teenage life it lead her to comparative religions studying different religions except Islam.

-

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." Ang ina-ng-apat ay lumaking Katoliko, ngunit sa maraming mga tanong na mayroon siya sa kanyang pagdadalaga ito ay humantong sa pagkukupmara ng mga relihiyon, pinag-aralan niya ang iba't ibang mga relihiyon maliban sa Islam.

Fil-Aussie Jasmine Henry fulfilling her musical dream - Fil-Aussie Jasmine Henry tinutupad ang pangarap sa musika

Jul 21, 2019 0:25:21

Description:

In her quest to fulfill her passion in music, Sydney-borne Jasmine Henry left for the Philippines more than a year ago and now she releases her latest single 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

-

Sa kanyang pagnanais na matupad ang kanyang hilig sa musika, ang ipinanganak sa Sydney na si Jasmine Henry ay lumipad patungong Pilipinas mahigit isang taon na ang nakararaan at ngayo'y inilabas niya ang kanyang pinakabagong awitin na 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

SONA 2019: President Duterte on foreign policy - SONA 2019: Pangulong Duterte maaring talakayin ang independent foreign policy

Jul 19, 2019 0:05:25

Description:

Preparations are in place for President Rodrigo Duterte's coming State of the Nation Address  (SONA).

Malacanang says the President may talk about the country's independent foreign policy  this Monday, 22 July.

-

Nakalatag na ang mga paghahanda para sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa Lunes, ika-22 ng Hulyo.

Ayon sa Malacañang, posibleng talakayin ng Pangulong Duterte ang independent foreign policy ng Pilipinas sa kanyang talumpati.

 

Toolkit helps regional towns attract migrants - Toolkit tutulong sa regional towns umakit ng mga migrante

Jul 19, 2019 0:08:55

Description:

A new toolkit has been developed to help attract more migrant workers to regional areas.

 

The kit produced by the Regional Australia Institute  aims to help regional towns fill skills shortages and make it easier for migrants to settle into regional life.

-

Isang panibagong tolkit ang binuo na naglalayong akitin ang mga mas maraming manggagawang migrante na manirahan sa mga rehiyunal na lugar

 

Layunin ng ang tool kit na binuo ng Regional Australia Institute na matulungan ang mga rehiyunal na bayan na mapunan ang gma kakulangan sa trabahao o skills at gawing mas madali para sa mga migranteng makapagsimulang muli’t manirahan  sa rehiyunal na lugar

Prime Minister and Opposition Leader speak at 'Bush" regional summit - Punong Mnistro at Lider ng Oposisyon dumalo sa 'Bush" regional summit

Jul 19, 2019 0:05:48

Description:

Opposition Leader Anthony Albanese has told the Prime Minister Scott Morrison to  “stop playing politics” with drought funding, saying Labor will back the government’s package, so long as it doesn’t come at the cost of other infrastructure projects.

 

It come as both leaders joined in a Bush Summit in western New South Wales, where so many communities are suffering the first-hand effects of the drought

 

-

Sinabi ng lider ng oposisyon – sa punong mnsitro scott morrisson na tigilan na agn pamumulitika sa uspain ng pondo para sa tag tuyot – sinabi ng Partido Labor na susuportahan nito ang pakete ng pamahalaan sa kondisyon na di ito makakaapekto sa iba pang mga proyektong pang imprastraktura

'Deadly Science' gives children in remote schools tools to achieve their dreams - 'Deadly Science' nagbibigay paraan sa mga bata upang maabot ang mga pangarap

Jul 18, 2019 0:05:12

Description:

Growing up, Corey Tutt was told he'd never make it as a zookeeper. Now, he's giving kids who are just like he was, the tools to achieve their own dreams.

-

Habang lumalaki, sinabihan si Corey Tutt na hindi niya maaabot ang pagiging isang zookeeper. Ngayon, binibigyan niya ang mga batang tulad niya dati ng mga paraan upang maabot nila ang kanilang pangarap.

Pharmacists now allowed to issue medicine prescriptions, under WA healthcare reforms - Mga parmasyutiko sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot

Jul 17, 2019 0:09:15

Description:

Pharmacists could play a bigger role in prescribing medications to patients under major reforms in Western Australia healthcare.

-

Sa ilalim ng bagong reporma sa pangkalusugan sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot ang mga parmasyutiko. .

Federal Government rejects funding to fix dangerous cladding - Pagpapalit ng cladding sa mga gusali sa Victoria, magkakahalaga ng $600 milyon

Jul 17, 2019 0:03:58

Description:

The Victorian government has announced a $600 million package to fix dangerous cladding on hundreds of buildings around the state. Premier Daniel Andrews says the issue isn't isolated to Victoria and is hoping the Commonwealth will meet half of the cost.

-

Ipinahayag ng gobyerno ng Victoria, na gagastos sila ng $600 milyon upang palitan ang mapanganib na cladding sa daan-daang gusali sa estado.

Scientists uncover genetics behind eating disorder - Anorexia nervosa, hindi lamang nasa isip, tungkol din ito kung paano mo tinutunaw ang iyong kinain

Jul 17, 2019 0:06:34

Description:

Australian scientists have helped unlock the genetics behind the eating disorder anorexia nervosa. The research revealed an association with anorexia and low glucose levels.

-

.Nakatulong ng malaki ang mga Australyanong siyentipiko upang mabuksan ang genetics na nasa likod ng anorexia nervosa.

Private health system in need of repair - Seguro sa kalusugan sa Australya, kailangan ng mabilisang pag-aayos

Jul 17, 2019 0:03:50

Description:

A new report has warned the private health system needs urgent repair as younger Australians continue to drop out at an alarming rate.

-

Nagbabala ang isang bagong ulat na kailangan ng pag-aayos ng pribadong systema ng seguro sa bansa, habang nagpapatuloy na mabilis na umaalis ang mga nakakabatang Australyano sa sistema.

Lowest growth in China's economy during the last 27 years - Pinaka-mababang paglago ng ekonomiya ng China nitong nagdaang 27 taon. Ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Jul 17, 2019 0:06:24

Description:

China has recorded its slowest economic growth since the early 1990s and, as Australia's biggest trading partner, the figures raise the question, do they have implications for our economy too?

-

Nagtala ang China ng kanyang pinaka-mababang paglago sa ekonomiya buhat noong mga taon ng 1990, at bilang pinaka-malaking kapareha ng Australya sa kalakal, ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Relatives of 38 Australians killed in MH17 bombing, offer flowers for their dead - Kamag-anak ng 38 Australyanong napatay sa pagbagsak ng MH17, nag-alay ng bulaklak

Jul 17, 2019 0:05:35

Description:

It's been five years since Malaysia Airlines flight MH-17 was shot down over eastern Ukraine, killing all of the 298 people on board, including 38 Australians.

In June, the Dutch-led international investigation team charged four suspects over the disaster, in a move supported by Australia.

-

Limang taon na ang nakakalipas, buhat nang pabagsakin ang Malaysian flight MH17  sa silangang Ukraine na pumatay ng 298 taong sakay ng eroplano, kasama ang 38 Australyano.

Noong Hunyo, sinampahan ng isang grupo ng imbestigador ng kaso ang apat na pinaghihinalaang may-sala,  isang hakbang na sinusuportahan ng Australya.

Migrant workers don't harm jobs or wages of local workers - Migrant worker di banta sa seguridad sa trabaho ng mga lokal na manggagawa

Jul 17, 2019 0:08:16

Description:

There are an estimated two-million temporary migrants in Australia at the moment, and as the economy slows and wages stagnate, their presence has increasingly become a political issue.

 

But, a new report has found that those migrants are not harming the jobs or wages of local workers.

-

Tinatayang may dalawang milyong temporary migrants sa Australya ngayon, habang bumabagal  ang takbo ng  ekonomiya at hindi tumataas ang sweldo ang kanilang presensya ay nagiging isyu sa pulitika.

 

Sa isang bagong ulat napagalaman na hindi nakaka apekto ang mga temporary migrant sa seguridad sa trabahao at sweldo ng mga local na residente

Dengue 285 percent increase in Zamboanga Peninsula - Kaso ng Dengue tumaas ng 285 porsiento sa Zamboanga Peninsula

Jul 17, 2019 0:08:00

Description:

The Department of Health in Region 9 or Zamboanga Peninsula has raised alarm over the rising cases of the deadly dengue fever.As of July 6 a total of 8,076 cases of dengue have been reported with 46 deaths.

-

Nababahala ang Kagawaran ng Kalusugan sa  Region 9 o Zamboanga Peninsula  sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue fever. Noong ika 6 ng Hulyo naitala na ang 8,076 kaso ng dengue kung saan  46 katao ang namatay bunga ng dengue.

Malacañang sa Sugbo to be converted into a museum

Jul 16, 2019 0:06:56

Description:

The 109-year-old Malacanang sa Sugbo will be restored and converted into a museum. The structure was originally built in 1910 to house the Bureau of Customs in the Port of Cebu. It was converted into Malacañang sa Sugbo during Arroyo's administration and it has become idle since 2010. 

What are the requirements for moving interstate?

Jul 16, 2019 0:08:11

Description:

According to the Australian Bureau of Statistics, people who were born overseas are more likely to move than people

born in Australia

Advocates push to raise unemployment benefit - Mga walang trabahong Australyano, humihingi ng dagdag na pera mula sa Newstart

Jul 16, 2019 0:04:07

Description:

Unemployed Australians and social welfare advocates are making a renewed push to raise the rate of Newstart. It comes following the government's pledge to cut deeming rates for pensioners on July 15.

-

Ang mga walang trabahong Australyano at tagapag-taguyod ng benepisyo, ay gumagawa ng panibagong apela upang itaas ang antas ng bayad sa Newstart.

Government to cut pensioners' deeming rates - Aabot sa 1 milyong Australyano ang tatanggap ng $800 bawa't taon, dahil sa pagbabago ng sistema sa kanilang kinikita

Jul 16, 2019 0:04:04

Description:

Around one million Australians could receive up to $800 more per year under changes to the federal government's income test for pensioners. But advocates say the much-needed move doesn't go far enough.

-

Aabot sa 1 milyong Australyano ang maaring tumanggap ng hanggang $800 bawa't taon, sa ilalim ng mga pagbabagong ginawa ng gobyerno pederal sa income test ng mga pensyonado.

Filipino-Australian cliff diver scores a wild card entry in the World Series competition - Babaeng Pilipino-Australyan mula Brisbane, nangunguna sa paligsahan ng Cliff Diving

Jul 14, 2019 0:10:21

Description:

World cliff-diving championships contender, Xantheia Pennisi joins a group of new wildcards in the World Series cliff diving competition in Beirut, Lebanon. 

-

Si Zantea Pinizi, isang Pilpino-Australyan mula Bisbane, ay nangunguna sa paligsahan ng Red Bull Cliff Diving Competition sa Queensland.

Australia's role when man first landed on the moon - Papel ng Australya nang unang bumaba ang tao sa buwan

Jul 14, 2019 0:06:59

Description:

It's been 50 years since men first walked on the moon. The landing was broadcast around the world, but were it not for a number of Australians, and Australian technology, Neil Armstrong's first steps, and words might not have been seen or heard at all.

-

Limampung taon na ang nakakalipas nang unang lumakad ang tao sa buwan.

Increased tension in the gulf when Iran blocked UK oil ship - Tensyon sa Gitnang Silangan, nang harangan ng Iran ang barko ng langis ng United Kingdom

Jul 14, 2019 0:03:24

Description:

The UK has accused Iran of trying to intercept a British ship near the Gulf – an accusation Iran denies.

-

Inakusahan ng UK ang Iran ng pagsubok na harangan ang isang barkong Ingles na malapit sa Gulf, isang akusasyong tinanggihan naman ng Iran.

Will you eat meat made in a laboratory? - Kakainin ba ninyo ang karneng ginawa sa laboratoryo?

Jul 14, 2019 0:06:03

Description:

In a country as addicted to barbecues as Australia, the prospects for meat grown from cells in a laboratory don't seem strong. But lab-grown beef, poultry, pork, and fish may be part of an answer to climate change and animal welfare.

-

Sa isang bansang adik sa barbecue katulad ng Australya, ang pagkain ng karneng mula sa isang cell sa laboratoryo ay parang hindi maganda.

Business owners risking their health - Walang bakasyon para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo

Jul 14, 2019 0:06:58

Description:

New research has found half of all small and medium-sized business owners haven't taken a break in more than six months. Experts say the statistics are alarming, particularly because of the associated longer-term risks including poor mental health and fitness.

-

Natagpuan ng mga taga-suri na kalahati ng mga may-ari ng maliliit at katamtamang-laking negosyo ay hindi nagbakasyon nitong nagdaang anim na buwan.

France defies US to adopt tax on tech giants - Pransya kinakalaban ang US sa pagpapataw ng buwis sa mga malalaking kumpanya sa teknolohiya

Jul 14, 2019 0:06:24

Description:

France has adopted a digital services tax despite threats of retaliation by the US, which argues that it unfairly targets American tech giants. The US will now investigate the move, as Australia remains firm in its decision to wait for a global consensus on such a tax.

-

Magpapataw na ng buwis ang Pransya sa mga serbisyong digital sa bansa, sa kabila ng bantang pananakot ng Estados Unidos na nagsabing hindi patas ang gagawing hakbang nito para sa mga tech giants sa Amerika. 

Iimbestigahan ngayon ng Amerika ang nasabing hakbang, habang pananatilihin naman ng Australya ang desisyon nito na hintayin ang pandaigdigang konsensus tungkol sa pagpapataw ng naturang buwis. 

 

Philippine Robotics team wins silver award at Lego league competition in Australia - Propesyonalismo ng koponan ng Philippine Robotics nanalo ng pilak sa Australia

Jul 14, 2019 0:14:30

Description:

The Philippine Robotics national team 'Gracean Whiz' bagged the silver award for "Gracious Professionalism" at the recently held Lego league competition in Australia.

-

Ang pambansang koponan ng Philippine Robotics na 'Gracean Whiz' ay nagpakita ng mataas na pamantayan ng propesyonalismo habang kanilang iniuwi ang pilak na gawad para sa "Gracious Professionalism" sa kamakailang kompetisyon ng liga sa lego sa Australia.

Indigenous Australian minister Ken Wyatt promises their inclusion in the Constitution in 3 years - Ministro sa Katutubong Australyano, nangakong isasama sila sa Konstitusyon sa susunod na 3 taon

Jul 13, 2019 0:04:22

Description:

Australians could vote on a proposal to recognise Indigenous Australians in the Constitution within the next three years.

-

Ang mga Australyano ay maaring bumoto sa panukalang kilalanin ang mga Katutubong Australyano sa Konstitusyon sa loob ng susunod na tatlong taon.

First Aboriginal firefighters in Redfern - Mga unang bumberong Aborihinal sa Redfern

Jul 13, 2019 0:04:55

Description:

Sydney's inner-city suburb of Redfern has been the site of many historic moments for Indigenous Australians, and now it's celebrating another.

-

Ang suburb ng Redfern na kalapit ng Sydney, ay lugar ng maraming makasaysayang sandali para sa mga Katutubong Australyano, at ngayon ay nagdiriwang ng isa pang kasaysayan.

World leaders criticised for failing to protect journalists - Mga pinuno ng mundo, pinintasan dahil sa pagkabigong ipagtanggol ang mga jornalista

Jul 13, 2019 0:06:21

Description:

World leaders are being accused of failing to protect journalists by a top human rights lawyer. Well-known human rights lawyer Amal Clooney has accused world leaders of failing to protect journalists, even taking aim at Donald Trump for "vilifying the media".

-

Ang mga pinuno ng mundo ay inakusahan ng pagkabigong ipagtanggol ang mga jourlaista ng isang mataas na abogado sa karapatang pantao.

'NAIDOC Week's message is respect': Aunty Beryl - Respeto ang mensahe ng linggo ng NAIDOC: Aunty Beryl

Jul 12, 2019 0:06:22

Description:

What does this year's NAIDOC Week's theme, Voice. Treaty. Truth. mean? For one proud Kamilaroi woman Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

-

Ano ang kahulugan ng teme ng NAIDOC Week sa taong na Voice. Treaty. Truth.? Para sa isang ipinagmamalaki na babaeng Kamilaroi na si Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

Fans join sports stars in calling for still-elusive gender pay parity - Madla nakiisa sa mga atleta sa panawagan ng pantay na bayad

Jul 12, 2019 0:08:49

Description:

The recently run and won FIFA Women's World Cup has brought into stark contrast the gender pay gap between the men's and women's game. Now, it's not only the players who are making themselves heard, it's also the fans.

-

Ang baguhang FIFA Women's World Cup ay nagpakita ng ganap na pagkakaiba sa bayad ng mga babae at lalaking manalalaro. Hindi lamang ang mga manlalaro ang nais marinig ang kanilang hinaing kundi pati na ang publiko.

WWII drug could prevent flu deaths - Gamot na ginamit sa WWII maaaring makatulong na iwasan ang mga pagkamatay sanhi ng trangkaso

Jul 11, 2019 0:04:52

Description:

Researchers have found a drug that dates back to the second World War could help prevent flu deaths.

-

Natuklasan ng mga mananaliksik na isang gamot na ginamit noong ikalawang Digmaang Pandaigdig ay makatutulong na maiwasan ang mga pagkamatay na sanhi ng trangkaso.

Strong English skills no asset to Muslim migrant job-seekers, study finds - Mahusay na kasanayan sa Ingles hindi bentaha para sa mga migranteng Muslim na naghahanap ng trabaho

Jul 11, 2019 0:07:26

Description:

A new study has found migrants from Muslim backgrounds are still facing significant barriers to employment, despite having good English language skills.

-

Natuklasan sa isang bagong pag-aaral na ang mga migranteng Muslim ay humaharap pa rin sa mga makahulugang hadlang sa trabaho sa kabila ng pagkakaroon ng mabuting kasanayan sa pagsasalita ng wikang Ingles.

Duterte ready to fire BOC officials due to alleged corruption - Mga opisyal ng BOC na sangkot sa korupsyon, handa ng sibakin ni Duterte

Jul 11, 2019 0:04:58

Description:

President Rodrigo Duterte ordered more than sixty officials and employees of the Bureau of Customs to be relieved from their post and be investigated, due to alleged corruption.

-

Inutos ni Presidente Duterte ang pag-relieve ng mahigit 60 opisyal at empleyado ng Bureau of Customs mula sa kanilang mga pwesto upang imbestigahan dahil sa pinaghihinalaang korupsyon.

'This is all our history': Fil-Aus author on multicultural and Aboriginal communities - "This is all our history": Ang ating koneksyon sa Aboriginals ayon sa isang Fil-Aus na manunulat

Jul 11, 2019 0:08:06

Description:

During the launch of NAIDOC week, journalist and author Deborah Ruiz-Wall seeks to build a bridge between Filipino-Australians and Aboriginals.

-

Noong nilunsad ang NAIDOC week, ibinahagi ng manunulat na si Deborah Ruiz-Wall na ninanais niyang maging bridge builder sa pagitan ng mga Pilipino-Australyano at mga Aborihinal.

 

Aunty Ali on NAIDOC week and the Aboriginal's right to be heard - Ang NAIDOC week at ang karapatang mapakinggan ayon kay Aunty Ali

Jul 11, 2019 0:10:29

Description:

Biripi Elder Aunty Ali Golding believes that now is the time for Aboriginal people to speak up and be listened to.

-

Paniwala ng Biripi Elder na si Aunty Ali Golding na panahon ng magsalita at mapakinggan ng mga Aboriginal na katao.

South Australia's flu deaths reach 82 as cases set to hit 20,000 - Bilang ng mga namatay sa trangkaso sa South Australia umabot sa 82, kabuuang bilang aabot sa 20,000

Jul 11, 2019 0:10:02

Description:

South Australia's death toll from flu has reached 82 so far and the total number of reported cases is set to hit 20,000 reveals SA Health.

The reported influenza fatalities include 19 deaths in April, 50 in May, six in June and three this July. Majority of the deaths have been among older people, including some in nursing homes.

-

Umabot na sa 82 ang bilang ng mganamatay sa South Australia sanhi ng trangkaso at ang kabuuang bilang ng mga iniulat na kaso ay inaasahang aabot sa 20,000 ayon sa SA Health.

Kabilang sasa ulat ang 19 na namatay noong Abril, 50 noong Mayo, anim noong Hunyo at tatlo nitong Hulyo. Karamihan sa nailulat na namatay ay matatanda at ang ilan ay nasa nursing home.

Children in tents, adults sleeping in cars: Hobart's homeless still waiting for help - Mga bata sa mga tolda, mga matatanda natutulog sa mga kotse: Mga walang matirhan sa Hobart naghihintay pa rin ng tulong

Jul 10, 2019 0:09:17

Description:

A domestic violence survivor, a cancer patient, a mother of two and a cold Tasmanian winter ...

-

Isang domestic violence survivor, isang pasyenteng may kanser at ina ng dalawang bata na naghahanap ng masisilungan sa tag-lamig na panahon ng Tasmania...

'Deceptive, exploitative': housing report finds international students at risk - 'Mapanlinlang, mapagsamantala': mga internasyunal na estudyante madaling mabiktima ayon sa ulat sa pabahay

Jul 10, 2019 0:04:01

Description:

International students are facing widespread exploitation in the housing market in major cities such as Sydney.

-

Ang mga internasyonal na estudyante ay nahaharap sa malawakang pagsasamantala sa merkado ng pabahay sa mga pangunahing lungsod tulad ng Sydney.

Preparing the Asia Pacific for the era of Cities 5.0: Asia Pacific Cities Summit 2019

Jul 10, 2019 0:08:21

Description:

Industry and urban leaders from around the world gathered in Brisbane to visualize and understand what the future cities of the world will look like.

Are Australian women dying of embarrassment? - Mga kababaihang Australyana namamatay dahil sa kahihiyan?

Jul 10, 2019 0:07:53

Description:

Half of Australia's women are not up-to-date with their cervical cancer screenings.

But why?

-

Kalahati sa mga kababaihan ng Australia ay hindi kumpleto ang kanilang pagpapasuri ng cervical cancer.

Pero bakit?

Surge in festival drug deaths under scrutiny - Pagtaas ng mga kamatayan dahil sa droga nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat

Jul 10, 2019 0:05:19

Description:

A Sydney court has heard two doctors who were working at the electronic music festival Defqon1 in 2018, where two people died from drug overdoses.

-

Dininig ng isang korte sa Sydney ang dalawang doktor na nagtrabaho sa electronic music festival na defqon1 noong 2018, kung saan dalawang tao ang namatay dahil sa overdose ng droga.

PM appoints national suicide adviser - PM nagtalaga ng national suicide adviser

Jul 10, 2019 0:05:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants to see a dramatic drop in the suicide rate and has appointed a new adviser to tackle the issue.

-

Nais ni Punong Ministro Scott Morrison na makita ang kapansin-pansin na pagbaba sa antas ng pagpapakamatay at nagtalaga siya ng isang bagong tagapayo upang harapin ang isyu.

Promising results from Aboriginal maternity program - Aboriginal maternity program nagbigay ng positibong resulta

Jul 10, 2019 0:07:50

Description:

One hospital has dramatically boosted the number of Aboriginal maternal health workers in a bid to close the gap. Staff say it’s showing promising results.

-

Isang ospital ang kapansin-pansin na dinagdagan ang bilang ng mga katutubong nangangalaga para sa kalusugan ng mga kababaihan sa pagsisikap na maalis ang agwat.

Rising cases of dengue fever in South Cotabato - Tumataas na kaso ng dengue fever sa South Cotabato

Jul 9, 2019 0:08:58

Description:

Two municipalities in South Cotabato province are set to declare a state of calamity due to the rising cases of the deadly dengue fever.

-

Dalawang munisipalidad sa South Cotabato ang nagtatakdang magdeklara ng state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng nakamamatay na dengue fever.

Fails to meet the needs of those it intends to help: report - Sistema ng suporta para sa mga beterano, masyadong magulo at kumplikado

Jul 9, 2019 0:06:46

Description:

A major report into support for Australian veterans says the system is too complex, poorly run and fails to meet the needs of those it is intended to help. Organisations that support veterans have welcomed efforts to improve the system, parts of which date back to the 1920s.

-

Isang malaking ulat tungkol sa suporta para sa mga beterano ng Australya, ang nagsabi na ang sistema ay masyadong magulo, pinatatakbo ng hindi tama, at nabibigong tagpusan ang mga pangangailangan ng mga taong dapat nilang pagsilbihan.

Alek Sigley released safe after detention in North Korea - Payo ni Peter Dutton kay Alek Sigley

Jul 9, 2019 0:03:06

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton has warned Australian student Alek Sigley not to return to North Korea. Questions continue to surround what exactly happened to the 29 year-old who was released from North Korean detention last Thursday.

-

Binalaan ni Ministro Peter Dutton si Alex Sigley, na huwag nang bumalik sa North Korea.

Filipinos among delegates and dignitaries welcomed in Brisbane for Asia Pacific Cities Summit - Mga delegado mula sa Pilipinas makikibahagi sa Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum sa Brisbane

Jul 8, 2019 0:06:31

Description:

The 2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum were attended by delegates from local governments in the Asia Pacific, including local officials from Isabela, Manila, and Samar.  

The two-day summit discussed innovations in expanding cities, improving transportation services, sustainable business practices and liveability of cities in the world.

-

Ang  2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum ay dadaluhan ng mga delegado mula sa Asya Pasipiko, kabilang ang mga lokal na opisyal mula sa Isabela, Maynila at Samar.

Tatalakayin sa dalawang araw na summit ang mga inobasyon sa pagpapalawak ng mga syudad, pagpapabuti ng mga serbisyong transportasyon, mga sustainable na pamamaraan sa negosyo at ligtas na pamumuhay sa mga modelong syudad sa mundo.

 

Victoria Police uncover begging scam - Mga pekeng nagpapalimos na Tsino sa Melbourne

Jul 7, 2019 0:03:25

Description:

Victoria Police says it has cracked a sophisticated operation of fake beggars who have travelled from China. Police allege six Chinese nationals travelling on tourist visas and an Australian have been begging on the streets of Melbourne’s CBD.

-

Nabuwag ng pulisya sa Victoria, ang isang eksperto sa panlolokong operasyon ng mga pekeng pulubi, na naglakbay sa Australya mula China.

Aboriginal students put their teaching skills to the test - Katutubong mag-aaral nasubok ang kanilang kasanayan sa pagtuturo

Jul 7, 2019 0:04:59

Description:

Schools across the country are highlighting Aboriginal history as part of NAIDOC week celebrations. At one New South Wales school, Aboriginal students put their teaching skills to the test -  passing on their knowledge of Indigenous culture to their peers.

-

Binigyang-pansin ng mga paaralan sa buong bansa ang kasaysayan ng mga Katutubo bilang bahagi ng pagdiriwang ng NAIDOC Week. Sa isa sa mga paaralan sa New South Wales, nasubok ang kasanayan sa pagtuturo ng mga Katutubong mag-aaral - sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa Katutubong kultura sa kapwa nila mag-aaral.

Australia's 46th Parliament gets down to business - Pang 46 na parliamento ng Australya, natapos na sa kanyang unang linggo

Jul 7, 2019 0:07:55

Description:

Australia's 46th Parliament has ended its first week at work. Beginning its first sitting week with a day of tradition and ceremony, the Coalition eventually scored a win on its tax-cut legislation.

-

Ang pang 46 na Parliamento ng Australya, ay natapos na sa kanyang unang pulong noong isang linggo.

Clear view of solar eclipse in Chile - Malinaw na solar eclipse sa Chile

Jul 7, 2019 0:04:03

Description:

Millions of people have watched a total eclipse of the Sun in South America - and online around the world.

-

Milyon-milyong tao ang nanood ng total exclipse ng araw sa South America, at online sa buong mundo.

Frustrated plans of family to holiday in Italy - Nasirang plano ng pamilya upang magbakasyon sa Italy

Jul 7, 2019 0:05:57

Description:

A Syrian family living in Melbourne is asking for compensation after they were stopped at Dubai airport and banned from boarding a flight to Italy, their holiday destination.

-

Isang pamilyang Syrian na naninirahan sa Melbourne, ang humihinging ibalik ang kanbilang ibinayad, pagkatapos silang patigilin sa paliparan ng Dubai at pagbawalang sumakay sa eroplanong papuntang Italy, ang kanilang destinasyon ng bakasyon.

Three men arrested in Western Sydney after plotting terror attacks - Tatlong lalake arestado sa tangkang terorismo

Jul 7, 2019 0:05:34

Description:

Three people have been arrested over an alleged terror plot following raids across western Sydney. The arrests follow a 12-month investigation targeting a group of people police alleges support the IS terrorist organisation.

-

Tatlong lalake ang inaresto dahil sa tangkang terorismo, matapos ang naganap na raid ng pulisya sa Western Sydney. Kasunod ng pag-aresto ay nagkaroon ng 12-buwang imbestigasyon sa isang grupo na diumano ayon sa pulisya ay sumusuporta sa isang teroristang organisyon na Islamic State (IS).

 

Young at heart: Philippine Australian Seniors Social Club celebrates friendship and their community - Nakakabatang pananaw: Philippine Australian Seniors Social Club ipinagdiriwang ang pagkakaibigan at kanilang komunidad

Jul 7, 2019 0:04:33

Description:

Breaking the monotony of being just at just home and looking after their grandchildren, going out on Saturdays is extra special for a group of Filipino Australian seniors in the inner west of Sydney.

-

Upang maiba naman ang paulit-ulit na pagiging nasa bahay lamang at pag-aalaga sa kanilang mga apo, ang paglabas tuwing araw ng Sabado ay sobrang espesyal para sa isang grupo ng mga matatandang Pilipino-Australyano sa kanlurang bahagi ng Sydney.

Royal Commission into Mental Health in Victoria gets underway - Isinagawa na ang Royal Commission into Mental Health sa Victoria

Jul 5, 2019 0:04:28

Description:

The Royal Commission into Mental Health has officially opened in Victoria last Tuesday. But the Mental Health Foundation Australia says the Commission finishing date is disappointing because the state already knows the system is broken and it needs urgent repair.

-

Ang Royal Commission into Mental Health ay opisyal na nagbukas as Victoria kung saan naganap ang unang pagdinig sa Melbourne nito lamang Martes. Ngunit sinabi ng Mental health foundation Australia hindi sila masaya sa katapusang petsa ng komisyon dahil matagal ng alam ng estado na ang sistema ay sira at nangangailangan ng mabilisang aksyon.

 

Labor agrees to support government's tax-cut package - Labor sumang-ayon na suportahan ang pakete ng buwis ng pamahalaan

Jul 5, 2019 0:04:52

Description:

Labor has conceded defeat on the Coalition's tax-cut plan, vowing to review stage three of the 158 billion-dollar plan at the next election.

-

Inamin ng Labor ang pagkatalo sa plano ng Koalisyon na pagbawas sa buwis, nangangako na suriin ang ikatlong yugto ng 158-bilyong dolyar na plano sa susunod na halalan.

'Bato' files death penalty bill on drug trafficking - 'Bato' naghain ng death penalty bill para sa drug trafficking

Jul 4, 2019 0:04:41

Description:

Senator Ronald 'Bato' dela Rosa filed on Thursday Senate Bill No. 226 or the bill imposing death penalty for the crime of drug trafficking.

-

Naghain si Senator Ronald 'Bato' dela Rosa ng Senate Bill No. 226 o panukalang-batas na nagpapataw ng parusang kamatayan para sa krimen ng pangangalakal ng droga.

 

Viva: Forming intergenerational bonds through playgroups - Viva: Pagbuo ng samahan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon sa mga playgroup

Jul 4, 2019 0:07:10

Description:

Once upon a time, grandparents used to play an active role in the lives of their grandchildren.

-

Noong unang panahon, ang mga lolo't lola ay gumagampan ng aktibong papel sa buhay ng kanilang mga apo.

Filipino fashion designer Rocky Gathercole inspires emerging artists in Sydney - Filipino Hollywood celebrity fashion designer Rocky Gathercole binibigyang inspirasyon ang mga baguhang sa pagmomodelo sa Sydney

Jul 4, 2019 0:08:24

Description:

Celebrating his 30 years in the industry, Filipino fashion designer for Hollywood celebrities Rocky Gathercole aims to inspire the younger generations of fashion enthusiasts in his upcoming Very RG Fashion Show this 7th of July.

-

Ipinagdiriwang ang kanyang ika-30 taon sa industriya ng fashion, hangad ng Filipino Hollywood fashion designer na si Rocky Gathercole na magbigay-inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon ng mga mahilig sa fashion sa kanyang gaganapin na Very RG Fashion Show ngayong Hulyo 7.

Soaring iron ore and gold prices boost WA's economic outlook - Pagtaas ng mga presyo ng bakal at ginto nakakatulong sa pang-ekonomiyang pananaw ng WA

Jul 4, 2019 0:09:55

Description:

For the first time, the gold price reaches over $2,000 an ounce last week. Western Australia is the largest producer of gold in the country about 70 percent of the its total production.

-

Sa unang pagkakataon umabot sa dalawang libong dolyar ang isang onsa ng ginto nitong nakaraang linggo. Ang Western Australia ang pinakalamaking producer ng ginto sa bansa na aabot sa pitumpung porsyento ng produksyon.

Fewer options, greater barriers when ice epidemic hits migrant communities - Mas kaunting mga pagpipilian, mas malalaking hadlang kapag ang epidemya ng ice ay umabot sa mga komunidad migrante

Jul 4, 2019 0:03:58

Description:

Health experts and community groups say migrants to Australia are not getting the help they need to tackle drug addiction.

-

Ang mga eksperto sa kalusugan at mga grupo ng komunidad ay nagsasabi na ang mga migrante sa Australia ay hindi nakakakuha ng tulong na kailangan nila upang harapin ang pagkagumon sa droga.

Where people go wrong on indigenous history - Saan nagkakamali ang mga tao sa kasaysayan ng mga katutubo

Jul 3, 2019 0:04:55

Description:

NAIDOC Week celebrations are held across Australia each July to celebrate the history, culture and achievements of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

-

Idadaos ang mga selebrasyon ng linggo ng NAIDOC sa buong Australya ngayong Hulyo upang ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at tagumpay ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander.

Official interest rate hits all-time low - Opisyal na antas ng interes nasa pinakamababang antas

Jul 3, 2019 0:04:22

Description:

The Reserve Bank has slashed the official cash rate to 1 per cent.

-

Ibinaba ng Reserve Bank ang opisyal na cash rate sa isang porsyento.

First Filipino suicide bomber in Sulu identified - Unang Pilipinong suicide bomber nakilala ng awtoridad

Jul 2, 2019 0:08:08

Description:

Authorities have identified one of the two slain suspects in the twin bomb attacks in an Army base in Indanan, Sulu last Friday that killed 8 people and injured 22 others.

 

-

Nakilala na ng awtoridad ang isa sa mga dalawang suspek sa twin bomb attack sa isang Army base sa Indanan, Sulu noong Biyernes na pumatay ng 8 katao at naminsala ng 22.

 

The joys of being a grandparent - Ang galak ng pagiging isang lola

Jul 2, 2019 0:14:21

Description:

It’s been said that having a grandchild is the most beautiful season in the life of a parent. In this interview, three grandmums from South Australia share their blissful journey on being a 'lola'.

-

Sinasabing ang pagkakaroon ng apo ay ang pinakamagandang panahon sa buhay ng isang magulang. Inalam natin sa panyam na ito ang mga karanasan ng tatlong mga lola na taga South Australia.

Hong Kong protestors overrun parliament buildings - Mga protestador sa Hong Kong naminsala sa gusali ng parlyamento

Jul 2, 2019 0:03:21

Description:

Hong Kong’s Chief Executive has condemned protesters who used force to enter a government building - but she said she is listening to their concerns.

-

Kinundena ng punong ehekutibo ng Hong Kong ang mga nag-protestang gumamit ng pwersa upang makapasok sa gusali ng gobyerno. Sa kabila nito, sinabi niyang dinig niya ang kanilang mga pagkabahala.

 

HIV diagnoses drop to 18 year low, but it's not all good news - Bilang ng HIV sa Australya bumaba ayon sa isang bagong ulat

Jul 2, 2019 0:06:17

Description:

Australia has recorded the lowest number of HIV diagnoses since 2001, according to a new report.

 

 

-

Ayon sa isang bagong ulat, nakapagtala ang Australya ng pinaka-mababang bilang ng nasuring HIV buhat noong 2018.

 

 

Heatwave hits European cities - Labis na init ng panahon, tumama sa mga syudad sa Europa

Jul 1, 2019 0:05:20

Description:

Temperature records are toppling across Europe, in a brutal heat wave that has caused wildfires in Spain and seen schools close across Germany.

-

Nasira ang rekord ng init sa mga syudad sa Europa, sa isang brutal na heatwave na naging dahilan ng malalaking sunog sa Spain. at pagsasara ng mga eskwelahan sa Germany

Tax cuts to dominate first day of parliament - Bawas sa buwis, mangunguna sa usapan sa unang araw ng Parliamento

Jul 1, 2019 0:05:14

Description:

The Coalition government's proposed tax cuts legislation is set to dominate discussion when federal parliament resumes on the 2nd of July.

-

Ang balak na bawas sa buwis ng gobyernong Koalisyon, ay nakatakdang manguna sa usapan, sa pagbabalik ng parliamento pederal sa ikalawang araw ng Hulyo.

Indigenous woman surfer celebrates NAIDOC week - Babaeng surfer na Katutubong Australyano, naghahanda upang ipagdiwang ang linggo ng Naidoc

Jul 1, 2019 0:03:56

Description:

NAIDOC week is a time to celebrate the culture and achievements of Indigenous Australians.

-

Ang linggo ng Naidoc ay isang panahon upang ipagdiwang ang kultura at nagawa ng mga Katutubong Australyano.

How changes in banking rules will affect you - Ano ang magiging epekto sa inyo ng pagbabago sa mga patakaran ng bangko?

Jul 1, 2019 0:03:53

Description:

The new financial year will see a few changes to the way you do your personal finances.

-

Magkakaroon ng ilang pagbabago sa patakaran ng mga bangko, sa pagsisimula ng bagong taong pampinansyal, na makaka-apekto sa inyong personal na pananalapi.

New aged standards for aged care industry takes effect 1st July - Bagong pamantayan sa alaga ng mga matatanda, nagkabisa sa unang araw ng Hulyo

Jul 1, 2019 0:06:24

Description:

With new standards in the aged care industry coming into effect from today, Australian service providers are being urged to improve the level of care they offer to non-English speaking seniors.

-

Dahil sa pagkabisa ng bagong pamantayan sa industriya ng alaga sa mga matatanda, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa Australya, ay hinihikayat na pagandahin ang lebel ng alagang ibinibigay nila, sa mga senyor na hindi nagsasalita ng Ingles.

Misunderstandings about Aboriginal life - Pgkakamali sa unawa ng buhay ng mga Katutubong Australyano

Jul 1, 2019 0:04:57

Description:

There are a number of misconceptions about the history of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

 

-

May ilang pagkakamali sa unawa ng kasaysayan ng mga Aborihinal at mga taga Torres Strait Islands.

 

Finding solace in music in times of distress: The Elevator District - Paghahanap ng ginhawa sa musika sa panahon ng pagkabalisa: The Elevator District

Jun 30, 2019 0:15:31

Description:

Music made their friendship stronger, but as university students, The Elevator District band members find music therapeutic in times of stressful assessment weeks.

-

Mas pinalakas ng musika ang kanilang pagkakaibigan, ngunit bilang mga estudyante sa unibersidad, ang mga miyembro ng bandang The Elevator District ay nakakahanap ng ginhawa sa musika sa mga oras ng mabibigat na linggo ng mga gawain sa eskwela.

The love and care for my autistic children - Ang pagmamahal at pangangalaga para sa aking mga anak na may autism

Jun 30, 2019 0:12:53

Description:

Rizza Nguyen is a Filipino mum with two amazing boys who are both diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). She says she learns something new about her boys everyday. She is so proud of their achievements no matter how little the milestones they have accomplished so far. In knowing that it is a lifelong condition she says all that matters is providing the love and care for her autistic kids.

Rizza Nguyen is more than happy to share her story to help raise awareness on Autism Spectrum Disorder and 'create a world where no-one on the autism spectrum is left behind'. 

 

-

Si Rizza Nguyen ay isang Pilipinong ina na may dalawang kahanga-hangang mga anak na lalaki na parehong na- diagnosed ng Autism Spectrum Disorder (ASD). Aniya, araw-araw siya ay natututo ng bagong bagay tungkol sa kaniyang mga anak. Ipinagmamalaki niya ang kanilang natatamo gaano man kaliit o karami ang mga ito. Sa pagkakaalam na ito ay isang panghabang buhay na kondisyon aniya ang mahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng pagmamahal at pangangalaga para sa kaniyang autistikong mga anak. 

Malugod na ibinahagi ni Rizza Nguyen ang kaniyang kuwento upang makatulong sa pagbibigay ng kaalaman ukol sa Autism Spectrum Disorder at 'makapaglikha ng daigdig, kung saan walang sinumang nasa tinatawag na 'autism spectrum' ang mapag-iiwanan'. 

 

Malacanang clarifies Duterte's statement over China fishing in PH economic zone - Nilinaw ng Malacanang ang pahayag ni Duterte tungkol sa pangingisda ng Tsina sa PH economic zone

Jun 27, 2019 0:04:55

Description:

Presidential Spokesman Salvador Panelo clarifies that President Duterte meant he cannot ban Chinese from fishing in Philippine’s EEZ because the two countries are friends.

-

Paliwanag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na gusto lamang sabihin ng pangulo na hindi niya kayang ipagbawal ang pangingisda sa EEZ dahil magkaibigan ang Pilipinas at China.

Teachers' strike is not about wages only - Protesta ng mga guro hindi lamang tungkol sa pasahod

Jun 27, 2019 0:09:37

Description:

Public school teachers in South Australia have voted to stage a protest on Monday, 1 of July to demand for higher wages and better conditions, particularly addressing increased complexity in classrooms.

-

Nagkaisa ang pampublikong mga guro sa South Australia na magsagawa ng isang protesta sa Lunes, unang araw ng Hulyo upang magdemand ng mas mataas na pasahod at mas mahusay na mga kondisyon, partikular ang pagtugon sa lalong tumataas na komplikasyon sa mga silid-aralan. 

Australians set to experience ‘Salo’ - 'Salo' maglalakbay sa Australya

Jun 27, 2019 0:15:30

Description:

Yana Gilbuena wanted to show the world that Filipino cuisine is more than adobo and lumpia. She travelled around America on a bus and train, using the best local ingredients and the generosity of friends they created a pop-up Filipino food experience ‘Salo’.

-

Nais ipakita ni Yana Gilbuena na ang lutuing Pilipino ay higit pa sa adobo’t lumpia. Sakay ng bus at tren, naglakbay siya sa iba't-ibang lugar sa Amerika. Sa  tulong ng mga kaibigan at gamit ang mga lokal na sangkap binuo nila ang ‘Salo’, isang pop-up na kamayan fiesta.

 

Victoria bans mobile phones at schools - Ipinagbabawal sa Victoria ang mobile phone sa paaralan

Jun 27, 2019 0:06:13

Description:

Victoria is cracking down on students using phones at state-run schools.

 

-

Ipnagbabawal na gumamit ng mobile phone sa mga estadong paaralan ng Victoria.

What is a First Home Owner Grant? - Ano ang First Home Owner Grant?

Jun 27, 2019 0:07:19

Description:

Escalated property prices across Australia make it more difficult for first home buyers to enter the market. But with government assistance the dream of owning a home can become a reality. The First Home Owner Grant offers a chance to get a foot in the door earlier.

-

Ang mataas na presyo ng mga ari-arian sa Australya ay nagiging mahirap para sa mga first home buyers na pumasok sa merkado. Ngunit sa tulong ng gobyerno ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay maaring magkatotoo sa pamamagitan ng First Home Owner Grant.

Small businesses grapple with the ATO's ‘biggest change since the GST’ - Maliliit na mga negosyo nahihirapan sa ‘pinakamalaking pagbabago sa ATO mula nang ipatupad ang GST’

Jun 27, 2019 0:05:52

Description:

When the new financial year starts on July 1, small businesses with fewer than 20 staff will face sweeping changes in the way they interact with the Tax Office.

The ATO describes it as the ‘biggest change since the GST’ and, as SBS Small Business Secrets found, some owner-operators are struggling with the new system.

 

-

Sa pagsisimula ng pampinansyal na taon sa Lunes, unang araw ng Hulyo, ang maliliit na mga negosyo ay mahaharap sa malawakang mga pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa Tanggapan ng Buwis. 

Inilarawan ito ng ATO bilang 'pinakamalaking pagbabago mula nang ipatupad ang GST’ at sa napag-alaman ng  SBS Small Business Secrets, ang ilang mga nagpapatakbo ng negosyo ay nahihirapan sa bagong sistema.  

 

Preparing trainees to work in childcare, aged and disability care industry - Mga kursong pagsasanay upang makapagtrabaho sa industriya ng childcare, aged at disability care

Jun 27, 2019 0:10:16

Description:

The courses being discussed in this interview aim at helping people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. Marlon de Leon, of Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG outlines the upcoming courses in July for people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. 

The courses being offered are Certificate III in Individual support in Aged Care and disability Care and Certificate III in Early Childhood Education and Care or Child Care Course. 

 

-

Layunin ng mga kursong tinatalakay sa panayam na ito ang makatulong sa mga taong nagnanais magtrabaho sa industriya ng childcare, aged care at disability care. Ipinaliwanag ni Marlon de Leon ng Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG  ang nakatakdang maganap na mga kurso sa buwan ng Hulyo.  

Ang mga kursong iniaalok ng WCIG ay ang Certificate III in Individual Support (Aged Care and Disability Care) at Certificate III in Early Childhood Education and Care. 

 

ATO Tax Talk June 2019: Tax Assistance - Tulong sa paglodge ng Income Tax Returns

Jun 26, 2019 0:02:04

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Kung nagbabalak kayong magsumite ng inyong sariling income tax returns, maaari pa itong gawin hanggang katapusan ng Oktubre ng 2019.

"Ploutos Coin" investment scam core leader arrested - Lider ng "Ploutos Coin" investment scam inaresto

Jun 25, 2019 0:08:29

Description:

Authorities in Cagayan de Oro City arrested one of the alleged core leaders of the "Ploutos Coin" investment scam that victimized residents in the city and the neighbouring areas last year.

-

Inaresto ng awtoridad ng Cagayan de Oro City ang isa sa mga pangunahing lider ng "Ploutos Coin" investment scam na bumiktima sa mga residente ng siyudad at iba pang lugar noong nakaraang taon.

Inadequate support for women after miscarriage - Kakulangang suporta para sa mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag

Jun 25, 2019 0:05:23

Description:

A new survey has found women who experience a miscarriage are often not receiving adequate support to help them deal with their pregnancy loss.

-

Natuklasan sa isang bagong survey na ang mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag ay hindi nakakatanggap ng suporta upang matulungan silang harapin ang pagkawala ng kanilang anak.

Facebook puts data on the map - Facebook nilagyan ng datos ang mapa

Jun 25, 2019 0:04:20

Description:

Facebook is looking to turn its image around, using its data collection for good.

-

Balak ng Facebook na baguhin ang kanilang imahe partikular na sa pag-kolekta ng datos, para sa layuning kabutihan.

 

A landmark treaty targets workplace violence - Makasaysayang kasunduan ng UN tungkol sa karahasan sa trabaho

Jun 25, 2019 0:03:41

Description:

UN Secretary-General Antonio Guterres has hailed a landmark international agreement - banning violence and harassment in the workplace. The agreement was adopted at the International Labour Organization's Centenary Conference in Geneva.

-

Pinuri ni Sekretaryo Heneral Antonio Guterres, ang isang makasaysayang kasunduang pangmundo - na nagbabawal sa karahasan at pang-gugulo sa lugar ng trabaho.

Trump administration's Middle East 'Opportunity of the Century' plan revealed - Balak sa kapayapaan ng Amerika sa Gitnang Silangan, tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya

Jun 25, 2019 0:04:34

Description:

Palestinian officials have rejected the first proposals by President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, as part of his long-awaited Middle East peace plan. The economic plan will be presented at a conference in Bahrain next week, but the Palestinian Authority has said it will boycott the event.

-

Tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya ang unang panukala ng manugang ni Pangulong Donald Trump, Jared Kushner, bilang bahagi ng matagal nang hinihintay na plano sa kapayapaan sa Gitnang Silangan.

Tension between US and Iran escalates - Tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, lumalala

Jun 25, 2019 0:03:16

Description:

Tension between Tehran and Washington has intensified since Thursday [[20/6]] when an Iranian missile destroyed a US Global Hawk surveillance drone.

-

Ang tensyon sa pagitan ng Teheran at Washington ay lumala buhat noong Huwebes, nang isang missile ng Iran ang nagpabagsak sa isang Global Hawk surveillance drone ng Amerika.

Children of Australian Islamic State fighter, to be returned to Australia - Mga anak ng Australyanong sundalo ng Islamic State, ibabalik na sa Australya

Jun 25, 2019 0:05:03

Description:

The children of notorious Australian IS fighter Khaled Sharrouf have been rescued from a refugee camp in Syria and will be returned to Australia.

-

Ang mga anak ng kilalang Australyanong sundalo ng Islamic State, Khaled Sharrouf, ay nailigtas mula sa isang kampo ng mga repugi sa Syria, at ibabalik ngayon sa Austalya.

Fund raising of Israel Folau, removed by GoFundMe - Pangangalap ng salapi ni Israel Folau, inalis ng GoFundMe

Jun 25, 2019 0:05:27

Description:

GoFundMe Australia has removed rugby player Israel Folau's campaign to raise funding for his legal case against Rugby Australia,  who terminated his contract.

-

Inalis ng GoFundMe Australia ang kampanya ni Israel Folau upang makalikom ng pondo para sa kanyang labang legal sa Rugby Australya, na tumapos sa kanyang kontrata.

Poster competition against bullying in schools - Karatula laban sa pambu-buli, ginawan ng kumpetisyon

Jun 24, 2019 0:03:07

Description:

Australian schools have one of the highest reported rates of bullying in the world with one in four students bullied regularly.

-

Ang mga paaralan sa Australya ay may pinaka-mataas na bilang ng pambu-buli, na kung saan isa sa apat na estudyante ay palaging binubuli.

Adelaide hospital pioneers new technique to treat burns without skin grafts - Makabagong teknolohiya, sumagip ng buhay ng isang lalake

Jun 24, 2019 0:04:02

Description:

An Australian man who suffered burns to 95 per cent of his body has received life-changing treatment thanks to cutting edge technology. The world-first treatment uses skin grown from the patient’s own cells.

-

Isang Australyanong lalakeng tumanggap ng sunog sa 95 porsyento sa kanyang katawan, ay tumanggap ng makabagong pag-gagamot, sa makabagong teknolohiya.

Weekend Sports Wrap - Pinagsamang ulat sa palakasan sa nagdaang linggo

Jun 24, 2019 0:08:13

Description:

New South Wales has handed Queensland its second worst defeat ever in rugby league's State-of-Origin, the Matildas' World Cup dreams on hold for another four years and Afghanistan narrowly misses out on one of cricket's biggest upsets.

-

Binigyan ng New South Wales ang Queensland, na kanilang pangalawang pinaka-malaking pagkatalo sa State of Origin.

Israel Folau solicits fighting funds - Israel Folau nangangalap ng pera para labanan ang Rugby Australia

Jun 24, 2019 0:04:19

Description:

Former Wallabies star Israel Folau is trying to raise $3 million to fund his legal battle with Rugby Australia.

-

Ang dating manlalaro ng Wallabies, Israel Folau,, ay sumusubok na maka-kolekta ng $3 milyon, para sa kanyang legal na laban sa Rugby Australia.

More than half of young Australians experience cyberbullying - Mahigit sa kalahati ng mga kabataang Australyano, tumatanggap ng cyber bullying

Jun 24, 2019 0:05:57

Description:

More than half of young Australians say they have been the subject of cyberbullying. The most at risk were people of school age and young women aged 15 to 17.

-

Mahigit sa kalahati ng mga nakakabatang Australyano ang naging paksa ng cyber bullying.

Ash Barty claims women's number one ranking - Ashleigh Barty nanalo bilang Kampeon sa Babaeng Tennis ng Mundo

Jun 24, 2019 0:03:46

Description:

Indigenous tennis star Ashleigh Barty has become Australia's first women's world number one player in 43 years. Barty defeated doubles partner, Julia Goerges [[yoo-lee-uh ger-gez]], in the final of the Birmingham Classic to take the top ranking.

-

Ang Aborihinal na bituin ng tennis, Ashleigh Barty, ang naging unang babaeng Australyano, na itinuring na una sa buong mundo, nitong nakalipas na 43 taon.

'Prism of Possibilities': More opportunities for international students in Australia - CISA - 'Prism of Possibilities': Higit pang mga pagkakataon para sa mga internasyonal na mag-aaral sa Australya- CISA

Jun 23, 2019 0:16:54

Description:

Beyond studying, international students are offered an array of opportunities to learn, experience and grow when they come to Australia. "Prism of Possibilities" is this year's focus of the Council of International Student Australia (CISA) National Conference on 15 - 19 July.

-

Higit pa sa pag-aaral, ang mga internasyunal na estudyante ay inaalok ng maraming pagkakataon upang matuto, makaranas at lumago kapag dumating sila sa Australia. Ang "Prism of Possibilities" ang pokus sa taong ito ng Council of International Student Australia (CISA) National Conference sa ika- 15 hanggang ika - 19 ng Hulyo.

The Book Ninja's are back ! - Matalik na magkaibigan 'Book Ninja' sa kanilang ikalwang kwento

Jun 21, 2019 0:09:35

Description:

Books on the Rail's Ali Berg and Michelle Kalus are back. After nearly a year since the booklover's favourite 'The Book Ninja' was released they are set to release their second book 'While you were reading'. The Melbourne based bookworms return to our studio to share what it’s like to write a book, for the second time around with your best friend. They also share some of their current and all-time favourite reads. Happy reading oh, and ... listening. 

-

Nababalik ang mga taga-Melbourne na founder ng Books on the Rail at matalik na magkaibigan Ali Berg at Michelle Kalus . Matapos ang may siang taon simula ng nailimbag ang kanilang unang aklat  'The Book Ninja' nakatakdang ilimbag ang kanilang ikalwang libro 'While you were reading'. Nagbalik sa ating studio ang mga bookworm at kanilang ibinahagi ang mga kwento sa pagbuo ng kanilang aklat at ilan sa mga paboritong nabasang libro, Masayang pagbabasa sa inyo, pero bago yan pakinggan muna ang aming masayang usapan. 

Managing your eczema during this winter season - Pag-alaga sa inyong eczema ngayong tag-lamig

Jun 21, 2019 0:09:49

Description:

Australia is known to have one of the highest incidences of eczema in the world. There are various factors that can trigger this skin condition and for some the cold,dry winter season may not be too kind on their skin. 

Craig Jones,CEO and Founder of MooGoo shares his personal story and some tips on how to manage eczema 

-

Ang Australya ay isa sa mga bansa na mayroong mataas na antas ng taong may eczema. Maraming mga bagay bagay na maaring maging sanhi ng kondisyong ito sa balat. Maaring isa sa mga ito ay ang tuyo at malamig na lagay ng panahon. 

Ibinahagi ni Craig Jones,CEO and Founder ng MooGoo ang sarili niyang karanasan at ilang mga tips  para sa mga may eczema partikular ngayong panahon ng tag-lamig.

 

Eddie Garcia takes his final bow at 90 - Eddie Gracia pumanaw na sa edad na 90 taong gulang

Jun 21, 2019 0:03:48

Description:

Tributes flow for veteran actor Eddie Garcia who passed away at the age of 90 years old. 

-

Inalala at binigyang pugay ang beteranong aktor Eddie Garcia na pumanaw sa edad na  90 taong gulang. 

Migrant was blackmailed into working without pay - Migrante na-blackmail magtrabaho ng walang sahod

Jun 21, 2019 0:05:17

Description:

The Fair Work Ombudsman says workers on temporary visas made up 1 in 5 cases of workplace mistreatment last financial year. 

 

One migrant from India has told SBS World News about his experience of being blackmailed into working without pay, for eight months.

 

-

Ayon sa Fairwork Ombudsman isa sa bawat limang kaso ng di wastong pagtrato sa lugar trabaho ay may kauganyan sa mga  mangangawang may temporary visa nitong nakaraang taong pinansiyal

 

 

Australian families hope trial will reveal the truth about MH17 - Mga pamilyang Australyano umaasa na ang paglilitis ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa MH17

Jun 20, 2019 0:04:22

Description:

Many of the families of the 38 Australian victims say they hope the trial of the perpetrators will finally reveal the truth about who was responsible for the MH17 tragedy.

-

Marami sa mga pamilya ng 38 Australyanong biktima ay umaasa na ang paglilitis sa mga may kasalanan sa wakas ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa kung sino ang responsable para sa trahedya ng MH17.

Getting married again - Pagpapakasal sa ikalwang pagkakataon

Jun 20, 2019 0:03:48

Description:

It’s a common portrait of modern family life with the last census showing that about a fifth of Australians had been married before.

Whether you feel ready or not to try the knot again, there are complexities that come with age.

-

 

Ito ay isang karaniwang larawan ng buhay ng isang makabagong pamilya, na kung saan ipinakita ng nagdaang census, na halos ika-limang bahagi ng mga Australyano ay ikinasal na.

 

Kung nararamdaman ninyong nakahanda kayo o hindi, upang muling magpakasal, may mga kumplikasyong nangyayari sa pagtanda.

An immigrant risks his health to avoid being deported - Isang imigrante ipinagsapalaran ang kalusugan para hindi maipatapon

Jun 19, 2019 0:07:09

Description:

After living in Sydney for seven years, a man originally from China was told he failed Australia's visa health requirements because of the cost of his hepatitis-B medication.

-

Pagkatapos manirahan ng pitong taon sa Sydney, isang lalaki na nagmula sa Tsina ay sinabihang di siya pumasa sa health requirement ng kanyang visa dahil sa gastos ng kanyang gamot sa hepatitis-B

 

Indigenous, refugee and migrant women most likely to suffer miscarriages - Mga babaeng katutubo, repugi at migrante mas malamang na makunan

Jun 19, 2019 0:06:35

Description:

On average six babies are stillborn in Australia every day, a figure that has remained steady for 20 years.

-

Sa karaniwan, anim na sanggol ang namamatay bago pa man maipanganak sa Australya araw-araw, isang bilang na nanatiling di-nagbabago sa loob ng 20 taon.

Survey reveals Australians are suspicious of refugees - Lumabas sa pagtatanong na paniwala ng mga Australyano na di-tunay ang maraming repugi

Jun 19, 2019 0:06:59

Description:

A new survey reveals that around half of Australians are suspicious that refugees coming to our shores may not be genuine.

-

Lumalabas sa isang bagong pagtatanong na halos kalahati ng populasyon sa Australya na may pagdududa na ang mga repugi na dumarating sa  ating bayabayin ay tunay.

Advocates call for Government rethink on refugee policy - Mga tagapagtanggol nanawagan sa pamahalaan na pag-isipang muli ang patakaran sa repugi

Jun 19, 2019 0:04:55

Description:

Australia is marking World Refugee Day with advocates using the occasion to call on the Government to rethink its refugee policy. (In Filipino and English)

-

Itinatakda ng Australya ang World Refugee Day o Pangdaigdigang Araw ng Repugi sa panawagan ng mga tagapagtanggol na manawagan sa Pamahalaan na pag-isipang muli ang alituntunin nito sa mga repugi. (In Filipino and English)

Hip-hop refugees set to storm Dark Mofo - Hip-hop refugees magtatanghal sa Dark Mofo

Jun 19, 2019 0:05:51

Description:

A Melbourne-based hip-hop band of 12 to 13-year-old-girls from migrant and refugee backgrounds is being flown to Hobart to perform at one of Australia's most famous art and music festivals.

Girl Zone will play four shows at Dark Mofo [[mo-fo]] on the 21st and 22nd of June, after World Refugee Day. 

-

Ililipad sa Hobart ang isang hip-hop band na taga- Melbourne na binubuo ng mga batang migrante at refugee upang gumanap sa isa sa mga sikat na art at music festival ng Australya.

Gaganap sa apat na palabas ang Girl Zone sa Dark Mofo Festival sa ika-dalawampu't isa at ika-dalawampu't dalawa ng Hunyo pagkatapos ng World Refugee Day sa ika-dalawampu ng Hunyo

Why Filipino Australians need to get tested for hepatitis B and C - Bakit mahalagang magpa test ang mga Pilipino Australyano para sa hepatitis B at C

Jun 19, 2019 0:09:20

Description:

According to data from the Cancer Council in Victoria, one in 25 Filipino Victorians are living with hepatitis B or C. Hepatitis means inflammation of the liver, hepatitis B and C are two common types of virus that affect the liver. Untreated hepatitis B and C can lead to liver cancer.

Filipino Spokesperson Jasper Alana tells us more.

 

-

Ayon sa datos mula  Cancer Council in Victoria, isa sa bawat 25 Pilipino sa  Victoria ang nabubuhay ng may  hepatitis B o C. Ang hepatitis ay pamamaga ng atay, ang hepatitis B at C ay dalawa sa pangkaraniwang  uri ng virus na nakaka apekto sa atay. Kung di ito magamot agad, maari itong mauwi ang hepatitis B at C  sa liver cancer.

Nakausap natin ang tagapagsalita sa wikang Filipino  Jasper Alana.

 

Fighting Senator starts crucial phase of training for fight with Keith Thurman - Senator Manny Pacquiao nagsimula na ang training para sa laban nila ni Keith Thurman

Jun 19, 2019 0:08:28

Description:

Fighting senator Manny Pacquiao has started the crucial phase of his training in Los Angeles, California for his scheduled showdown next month with undefeated fighter Keith Thurman in Las Vegas.

-

 

Sinimulan na ni fighting senator Manny Pacquiao  ang mahalagang bahagi ng kanyang pag ensayo sa Los Angeles, California para sa nalalapit na laban nila ng undefeated fighter Keith Thurman sa darating na ika 20 ng Hulyo sa Las Vegas

Government says it plans to go ahead with proposed changes to citizenship tests - Pamahalaan sinabi balak na ituloy ang mungkahing pagbabago sa citizenship test

Jun 19, 2019 0:04:26

Description:

The Federal Immigration Minister denies reports that proposed changes to the citizenship test will no longer be going ahead.

The changes, which were announced in 2017, would make permanent residents wait longer and require evidence of their English proficiency before they can apply.

-

Ipinabulaan ng Federal Immigration Minister ang mga ulat na di na itutuloy ang mga mungkahing pagbabago sa citizenship test

 

Sa mga pagbabago na ipinaalam ng taong 2017  kailangang mag hintay ang mga permanent residents ng mas mahabang panahon at kailangang maghain ng ebidensiya ng kailangang kakayahan o kaalaman sa wikang Ingles bago pa man makapag-apply

Fake LPG canisters banned in Cebu - Pekeng cylinder ng LPG, ipinagbawal sa Cebu

Jun 18, 2019 0:08:10

Description:

Fake LPG cylinders that were being sold in Cebu have been banned by the authorities.  These items were considered dangerous and may result in fires.

-

Ang mga pekeng cylinders ng LPG na ibinebenta sa Cebu ay ipinagbawal ng mga autoridad.  Ang mga ito ay itinuturing na mapanganib at maaring mauwi sa sunog.

Attacks leave oil tankers ablaze - Atake sa dalawang tanker sa Gulf of Oman, nagpataas ng presyo ng gasolina

Jun 18, 2019 0:04:41

Description:

Suspected attacks have left two tankers ablaze in the waters of the Gulf of Oman, one of the world's busiest oil routes.

-

Ang pag-atake sa dalawang tangke ng langis sa Gulf of Oman, ay nauwi sa sunog sa pinaka-masipag na daanan ng barko sa Gitnang Silangan.

WHO assessing Ebola crisis as Uganda records first cross-border cases - Salot na Ebola, tumawid na mula Democratic Republic of Congo patungong Uganda

Jun 18, 2019 0:05:03

Description:

The World Health Organisation is set to hold an emergency meeting over the Ebola outbreak which has now crossed into Uganda from the Democratic Republic of Congo.

-

Nakatakdang magpulong ang World Health Organisation, tungkol sa pagdami ng may sakit na Ebola, na tumawid na ngayon sa Uganda mula sa Democratic Repuglic of Congo.

Cut-off points for high demand occupations remain high

Jun 18, 2019 0:05:01

Description:

New applicants looking into lodging their Expression of Interest (EOI) need higher points to secure an invite for the next round.

Australian oil spill class action trial begins in Federal Court - Pinsalang dala ng pagtagas ng langis sa Indonesia, nasa korte na ng Australya ngayon

Jun 18, 2019 0:04:39

Description:

The archetypal trial of the little man versus big oil began in Sydney today.

-

Ang makasaysayang kasong isinampa ng isang maliit na tao laban sa higante sa langis, ay nagsimula na sa Sydney kahapon.

Hongkong in Protest - Malaking protesta sa Hongkong

Jun 18, 2019 0:03:59

Description:

Thousands of people have marched in Hong Kong  in protest against proposed extradition rules that would allow people to be sent to mainland China for trial.

-

Libo-libong tao ang nagmartsa sa Hong Kong, bilang protesta sa balak na batas sa ekstradisyon, na papayag madala ang mga tao sa China upang litisin.

Success in Australia: Philippine PLDT Women's Volleyball Team wins in all their four games - Tagumpay sa Australia: Philippine PLDT Women's Volleyball Team nanalo sa lahat ng kanilang apat na laro

Jun 16, 2019 0:08:37

Description:

Philippines' PLDT Women's Volleyball team has proven their strength against Australian volleyball teams after their successful six-day tour of Western Australia. 

 

-

Nakabalik na sila sa Manila ngayon, ngunit napatunay ng koponan ng Philippine PLDT Women's Volleyball ang kanilang lakas laban sa ilang mga koponan ng volleyball sa Australya matapos ang kanilang matagumpay na anim na araw na paglilibot sa Western Australia, noong unang linggo ng Hunyo.

Meet River Daz, undefeated kickboxer - Kilalanin si River Daz, isang kickboxer na wala pang talo

Jun 16, 2019 0:13:55

Description:

Undefeated Kickboxer River Daz is a full-blooded Pinoy who grew up in Melbourne.  With 24 professional fights - 23 wins and one draw, and has won multiple titles in Australia as well as overseas. 

-

Ang walang talo na kickboxer na si River Daz ay may ganap na pinagmulang Pinoy na lumaki sa Melbourne. Sa kanyang 24 na propesyonal na laban, naitala niya ang 23 na panalo at isang draw - at nanalo ng ilang mga titulo sa Australya pati na rin sa ibang bansa.

Sunshine Coast and Wivenhoe Dams to share water supply with Brisbane - Mga dam ng Sunshine Coast at Wivenhoe magbabahagi ng suplay ng tubig sa Brisbane

Jun 16, 2019 0:07:09

Description:

Sunshine Coast and Wivenhoe Dams will share water supply with Brisbane as North Pine Dam shuts down for upgrade.

This comes amidst concerns of drought and water shortages in Queensland.

-

Mga dam ng Sunshine Coast at Wivenhoe magbabahagi ng suplay ng tubig sa Brisbane habang ang North Pine Dam ay pansamantalang isasara para sa pag-upgrade.

Dumating ito sa gitna ng mga alalahanin ng tagtuyot at mga kakulangan ng tubig sa Queensland.

Calls for strong government action as drug deaths spike - Panawagan para sa matibay na pagkilos ng gobyerno habang bilang ng pagkamatay tumaas

Jun 16, 2019 0:04:31

Description:

Leading independent drug research, policy and education organisation the Penington Institute is calling for state and federal government action to help reduce the number of overdose deaths resulting from the misuse of pregabalin.

It comes amid skyrocketing use of the drug.

-

Ang nangungunang independiyenteng organisasyon ng pananaliksik sa gamot, patakaran at edukasyon, ang Penington Institute ay nananawagan para sa pag-aksyon ng estado at pederal na pamahalaan upang makatulong na mabawasan ang bilang ng mga pagkamatay sanhi ng labis na dosis ng gamot na nagreresulta mula sa maling paggamit ng pregabalin.

Dumating ito sa gitna ng labis na paggamit ng nabanggit na gamot.

Tears and laughter as Bob Hawke is remembered - Mga luha at pagtawa habang inalala si Bob Hawke

Jun 15, 2019 0:05:45

Description:

Family members and politicians have gathered at a state memorial to pay tribute to Labor icon Bob Hawke.

-


Ang mga miyembro ng pamilya at mga pulitiko ay nagtipon sa isang pang-estadong pag-alaala upang magbigay-pagkilala sa icon ng Labor Bob Hawke.

Do you have what it takes to become a fashion model? - Taglay mo ba ang mga kinakailangan upang maging isang modelo?

Jun 15, 2019 0:10:03

Description:

Do you have the "it" factor to become a model - on the runway or in fashion?

But what does it take to become one?

-

Mayroon ka ba ng mga katangian na kailangan upang maging isang modelo - sa rampa man o sa moda man?

Ngunit ano nga ba ang kinakailangan upang maging modelo?

Swipe right for love - Swipe right para sa pag-ibig

Jun 14, 2019 0:16:58

Description:

Maureen is a Filipina single-working mum. With very limited time, a friend suggested that she explore dating apps to expand her social life with the possibility of meeting someone special. She willingly gave it a go and met someone special. Is he 'the one'? Listen in. 

-

Si Maureen ay isang Filipina single- working mom. Limitado lamang ang kanyang libreng oras, upang magkaroon ng social life inimungkahi ng isang kaibigan na subukan niya ang mga  dating apps na maaring magbigay daan sa  paghanap sa kayang 'the one'. Sa tulong ng kaibigan sinubukan niya ang dating app kung saan natagpuan niya ang isang espesyal na kaibigan. Siya na nga ba ang kanyang hinahanap na 'the one'? Pakinggan ang aming usapan. 

Addressing violence and aggression against healthcare workers - Mga pamamaraang pagkaligtasan sa pagharap sa karahasan sa lugar pantrabaho

Jun 14, 2019 0:09:54

Description:

Myra Robles is a nurse unit manager at a metropolitan hospital in Melbourne. Myra has worked in the health sector for 24 years. She has witnessed the frequent occurrence of violent and near-miss incidents involving both patients and their families.

In this interview she talks about strategies and safety measures taken by staff in addressing violence in the workplace.

-

Si Myra Robles ay isang nurse unit manager sa isang metropolitang ospital sa Melbourne. Si Myra ay nakapagtrabaho na sa sektor pangkalusugan sa loob ng 24 na taon. Nakita na niya ang madalas mangyaring marahas at halos mauwi sa kapahamakang mga insidente na kinasangkutan ng kapwa mga pasyente at kanilang mga pamilya.

Sa panayam na ito tinalakay niya ang mga estratehiya at pamamaraang pangkaligtasan na ginagamit ng mga kawani sa pagharap sa karahasan sa trabaho. 

Philippines files diplomatic protest versus China - Pilipinas naghain ng diplomatic protest laban sa Tsina

Jun 14, 2019 0:05:00

Description:

The Philippines has filed a diplomatic protest versus China after a Chinese fishing vessel hit and sank a Filipino fishing boat leaving the fishermen at sea.

 

-

Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa tsina matapos mabangg ang isang Chinese fishing boat ang sasakyang-pangisda ng Pilipinas, at iniwan ang crew nito sa laot.

There is no excuse for Elder Abuse - Mahalagang igalang at di abusuhin ang mga nakakatanda

Jun 14, 2019 0:08:13

Description:

 

Our rights do not diminish with age.  Rates of elder abuse are underreported but a recent study by the Australian Institute of Family Studies estimates up to 14 percent of older people in Australia are affected. Seniors Rights Victoria's Jenny Balkey explains that it is important to understand our rights as older members of the community and to remember that there are services that can help 

15 June is World Elder Abuse Awareness Day   

-

 Hindi nababawasan ang ating karapatan sa ating pag-tanda.  Ang antas ng kaganapan ng elder abuse ay di nairereport ng tiyak o ito ay under reported ngunit s ahuling pagsasaliksik ng  Australian Institute of Family Studies tinataya na hangang 14 porsiento ng mga nakakatandang mamamayan sa Australya ang apektado. Ipinaliwanag ni Jenny Balkey mula  Seniors Rights Victoria's  na mahalgang mauunawaan natin ang mga karapartan bilang nakakatandang miyembro ng komunidad at dapat malaman na mayroongm ga serbisyong maaring tumulong sa ating mga natatanging pangangailangan  

Ang ika15 ng Hunyo ay  World Elder Abuse Awareness Day   

Lost and endangered Indigenous voices receive a boost - Mga nawala at nanganganib na mga katutubong tinig, tumanggap ng tulong

Jun 13, 2019 0:06:11

Description:

A project restoring lost or endangered Indigenous languages using 3D animations has received a substantial boost.

It's a collaborative effort involving the Monash Indigenous Studies Centre and Indigenous community groups.

-

Isang proyekto na nagpapanumbalik ng mga nawala o nanganganib na mga katutubong wika gamit ang 3D animation ay nakatanggap ng malaking tulong.

Ito ay isang pakikipagtulungan na kinabibilangan ng Monash Indigenous Studies Centre at ng mga grupo ng komunidad katutubo.

Queensland gives Adani the green light to begin building its controversial coal mine - Queensland pinayagan ang Adani na simulan ang pagtatayo ng kontrobersyal na minahan ng karbon

Jun 13, 2019 0:05:14

Description:

Adani has been given the go-ahead to start building its controversial Carmichael coal mine after the Queensland government issued the last major approval.

It comes just a day after the Australian Conservation Foundation ((ACF)) won its Federal Court Appeal against the federal government's approval of Adani's North Galilee Water Scheme.

-

Pinayagan na ang Adani na simulan ang pagtatayo ng kontrobersyal na minahan nito ng karbon sa Carmichael matapos na ilabas ng pamahalaang Queensland ang huling pangunahing pag-apruba.

Dumating ito isang araw lamang matapos na ang Australian Conservation Foundation (ACF) ay manalo sa apela nito sa Pederal na Hukuman laban sa pagpayag ng pederal na pamahalaan sa North Galilee Water Scheme ng Adani.

SA Governor's term extended until 2021 - Termino ng Gobernador ng SA pinalugit hangga't 2021

Jun 13, 2019 0:09:09

Description:

The term of Governor Hieu Van Le of South Australia has been extended for another two years until August 202I. Hon Van Le, who came to Australia as a boat refugee in 1977,  became the Lieutenant Governor in 2007 and Governor in  2014.  Prior to coming to Australia, Hon Van Le had lived in the Philippines for a while, the reason why he has a soft heart for FIlipino-Australians in the state. (In Filipino)

-

Ang termino ni Gobernador Hieu Van Le ng  South Australia ay pinalugit ng dalawang taon hanggang Agosto 2021. Si Hon Van Le, na dumating sa Australya bilang repugi lulan sa bangka noong 1977, ay naging Tenyente Gobernador noong 2007 at Gobernador noong 2014.  Bago dumating sa Australya, si  Hon Van Le ay sandaling tumira sa Pilipinas na naging dahilan kung bakit mayroon siyang malambot na puso para sa mga Pilipino-Australyano sa estado.

 

 

What are the minor offences in Australia?

Jun 12, 2019 0:07:34

Description:

Whether you’re new to Australia or have been here for a while, there are probably several behaviours that are considered small offences that you don’t know about. We look at the most common, and what to do if you get in trouble.

The UN says new technologies can promote human rights - Bagong teknolohiya maitataguyod ang mga karapatang pantao

Jun 12, 2019 0:05:52

Description:

The United Nations has released a technology report, saying the digital future must be safer, and more inclusive.

-

Naglabas ang United Nations ng isang ulat hinggil sa teknolohiya at nagsabing ang kinabukasang digital ay kailangang mas ligtas at bukas para sa lahat. 

Flu likely to blame for record numbers at emergency departments - Flu malamang na dahilan sa daming bilang sa emergency department

Jun 12, 2019 0:03:42

Description:

Record numbers of people presenting to hospital emergency departments between January and March are thought to have been boosted by this year's flu strains. (In Filipino and English)

-

Ang pambihirang bilang ng mga tao na pumunta sa mga emergency department ng ospital sa pag-itan ng Enero at Marso ay pinaniniwalaang pinadami ng strain ng flu ngayong taon

ATO Tax Talk November 2018: GST at Settlement

Jun 12, 2019 0:01:58

Description:

 The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

What Independence Day means to Filipinos in Australia - Ano ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan para sa mga Pilipino sa Australya

Jun 12, 2019 0:07:33

Description:

For Filipinos in Australia, celebrating Independence Day is a day to be with their fellow kababayans, to acknowledge their culture, heritage and to remember who they are as Filipinos.

-

Para sa mga Pilipino sa Australya, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay nagbibigay-daan para makiisa sa kanilang mga kababayan, at kilalanin ang kanilang kultura at pinagmulan. 

Filipinas find the power to choose - Mga Pinay nahanap ang kapangyarihang mamili

Jun 12, 2019 0:15:42

Description:

Dating apps have changed the way we look for a partner. With a swipe, one can choose who talk to and meet up with on a date. Academic Earvin Cabalquinto PhD has been looking into how digital dating apps have changed the Filipina’s power to choose potential partners , giving them complete control of their social relationships.

-

nabago ng mga dating apps ang paraan ng paghanap ng ka-partner.  Sa siang swipe, maraing piliin kung sino ang kakausapin o kikitain para sa siang date. Pinag-aaralan ni Academic Earvin Cabalquinto PhD  kung paano nabago ng mga digital dating apps  ang kakayahan ng mga Pilipina na mamili at pumili ng kanilang maaringm aging ka-partner kung saan nasa kanila ang kabuaang kontrol sa pagpili ng kanilang maaring maging ka-partner 

Authorities monitoring airports and seaports looking for founder linked to P50 billion investment scam - Awtoridad minomonitor mga airport at daugnan para sa founder ng KAPA

Jun 12, 2019 0:08:17

Description:

Authorities are closely monitoring  various airports and seaports in the country for the possible presence of the founder of a religious group that was behind an estimated P50 billion "pyramiding" investment scam that originated in Mindanao.

-

Minomonitor ng husto ng awtoridad ang ilang mga airport at daungan para sa posibleng presensiya ng religious group  na nasa likod ng may  P50 bilyong "pyramiding" investment scam na nagsimula sa  Mindanao.

Helping people with disabilities navigate the road - Pagmamaneho kasama ang mga may kahinaan sa pag-unawa

Jun 11, 2019 0:07:46

Description:

Driving instructor George Pamilacan of Sunbury Driving School,  with 29 years under his (seat)belt, has mentored them all - from ordinary people to a future hollywood celebrity -- but the ones closest to his heart  are those with what he calls "learning disabilities."

-

Ang driving instructor na si George Pamilacan  ng Sunbury Driving School,  na mayroon ng 29 na taong karanasan, ay nakapagturo na sa lahat - maging ordinaryong tao man o sa isang naging bituin ng Hollywood - subalit ang pinakamalapit sa kanyang puso ay iyong mga tinatawag niyang mayroong "learning disabilities" o iyong mahirap matuto.

 

One million new STI cases diagnosed everyday: WHO - Isang milyong bagong kaso na STI nasusuri bawat araw: WHO

Jun 10, 2019 0:05:10

Description:

The World Health Organisation warns more than a million people worldwide catch a sexually transmitted infection everyday.

-

Nagbabala ang World Health Organisation (WHO) na mahigit sa isang milyong katao sa bung mundo ang nagkakaroon ng sexually transmitted infection (STI) o sakit sa pagtatalik bawat araw.

Superannuation changes could leave some worse off - Mga pagbabago sa superannuation maaaring di-makabuti sa iba

Jun 10, 2019 0:05:43

Description:

New laws, designed to ensure superannuation balances are not being eaten up by insurance premiums and fees, could see some Australians actually lose money.

-

Mga bagong batas, na disenyo na tiyakin na ang balanse ng superannuation, ay mapupunta lamang sa insurance premium at mga bayad, ay maaaring mauwi sa kawalan ng pera ng ilang Australyano.

The humble coconut: economic contributor to Solomon Islands - Orinaryong niyog, tumutulong sa ekonomiya ng Solomon Islands

Jun 10, 2019 0:04:44

Description:

Making money in remote corners of the Pacific can be difficult, with paid opportunities few and far between. But an Australian invention is helping villages tap into the market potential of coconuts, which are now being sold around the world.

-

Ang pagkita ng pera sa malalayong sulok ng Pasipiko ay mahirap, dahil walang mga trabaho sa lugar.

A gathering to share stories and Filipino food - Pagsasama-sama para makapagbahagi ng kwento at mga pagkaing Pinoy

Jun 10, 2019 0:10:11

Description:

An association of former residents of Kalumpang in Marikina Philippines, celebrated their 26th year in Sydney last Sunday.

-

Isang samahan ng mga dating nakatira sa Kalumpang sa Marikina sa Pilipinas ang nagdaos ng kanilang ika-26 taong anibersaryo sa Sydney noong Linggo. 

How RBA's cash rate drop affects your home loan, credit card and savings account - Mga epekto ng pagbaba ng antas ng interes sa halaga ng bahay

Jun 9, 2019 0:10:00

Description:

Mortgage broker Maria Papa explains the effects of last Tuesday's official interest rate cut on the economy, house prices, bank loans, and other financial measures.

-

Ipinaliwanag ng mortgae broker na si Maria Papa ang mga epekto ng opisyal na antas ng interes noong Martes sa ekonomiya, halaga ng bahay, utang sa bangko at iba pang hakbang pananalapi.

QLD reveals programs ahead of state budget - QLD ibinunyag ang mga programa bago ang pang-estadong badyet

Jun 9, 2019 0:08:19

Description:

Queensland government has revealed its health, water safety programs, and railway plans ahead of its state budget. The government will allocate almost $500 million to boost mineral export. It will establish a new Brisbane port terminal to provide support to mining industry in north Queensland.

-

Inilabas ng pamahalaan ng Queensland ang mga programa sa kalusugan at kaligtasan ng tubig at plano sa riles bago ipahayag ang pang-estadong badyet. Maglalaan ang pamahalaan ng halos $500 milyon para pasiglahin ang pag-eksport ng mineral. Magtatayo rin ito ng bagong puerto sa Brisbane para magbigay ng suporta sa industriya ng minahan sa Queensland.

Young Japanese fans have A-league dreams - Mga batang Hapones na taga-hanga may pangarap na A-league

Jun 9, 2019 0:03:21

Description:

Japan is a powerhouse of women's football with three tiers for women to play in.

-

Ang Japan ay  itinuturing na isang malaks na bansa sa larangan ng putbol ng mga babae dahil mayroon silang tatlong antas ng manlalarong babae.

US Fan has high hopes for her team at the World Cup - Tagahanga ng US may mataas na pag-asa sa kanyang koponan sa World Cup

Jun 9, 2019 0:02:48

Description:

The United States is the most successful team in the history of the FIFA Women's World Cup.

-

Ang Estados Unidos ay ang pinaka-matagumpay na koponan sa kasaysayan ng FIFA Women's World Cup.

Hundreds recognised on Queen's Birthday Honours list - Daan-daan pinarangalan sa Queen's Birthday Honours list

Jun 9, 2019 0:09:09

Description:

More than 993 Australians have been recognised in this year's Queen's Birthday Honours List.

-

Higit sa 993 Australyano ang kinilala sa listahan ng mga parangalan nitong Queen's Birthday sa taong ito

“Mrs Tourism Pageant” showcases Australia's amazing places - Unang “Mrs Tourism Pageant” itinataguyod ang mga magagandang lugar ng Australia

Jun 9, 2019 0:29:14

Description:

With a country as huge as Australia, there's more to see than just the Sydney Opera House.

-

Sa isang bansa na kasing-laki ng Australya, higit pa makikita kaysa sa Sydney Opera House lamang.

"The Gypsy" is ready to come home: Giovanni Ortega taking his works globally - "Ang Gitano", handa nang umuwi: Giovanni Ortega dinadala ang kanyang mga gawa sa iba't ibang panig ng mundo

Jun 9, 2019 0:32:47

Description:

After 12 long years and a lot of grief from his grandma's passing, Filipino-American actor/director/playwright Giovanni Ortega is ready to go home - to the Philippines.

-

Pagkatapos ng 12 mahabang taon at labis na kalungkutan mula sa pagpanaw ng kanyang lola, ang Pilipino-Amerikanong aktor/direktor/manunulat na si Giovanni Ortega ay handa nang umuwi - sa Pilipinas.

Lack of knowledge adding to alarming food poisoning rates - Kakulangan ng kaalaman sa ligtas na paghanda ng pagkain maaring mgabunga sa food poisoning

Jun 7, 2019 0:07:15

Description:

A new report says a lack of knowledge about how to safely prepare certain foods is leaving many Australians at risk of food poisoning.

 It's leading to renewed calls to better educate cooks, amateurs and professionals, about food-borne illnesses.

-

Sa pinaka huling ulat napag alaman na ang kakulangan ng kaalaman sa wastong paghanda at pagluto ng ilang pagkain ay nauuwi sa panganib ng food poisoning para sa maraming Australyano

 

How an innocent bet could go wrong - Paano maiiwasang malulong sa sugal

Jun 7, 2019 0:18:59

Description:

An innocent bet can lead to wrong choices.  Australian Filipino Community Services' (AFCS) Gabby Ocampo says 'gambling is an addiction and everyone is vulnerable' but for those who seek help there are services that can extend support and counselling.  

-

 

Ang siang simpleng katuwaan ay maaring mauwi sa mga maling desisyon sa buhay. Ipinaliwanag ni Gabby Ocampo ng   Australian Filipino Community Services' (AFCS)   ' nakaka addik ang sugal at lahat tayo ay bulnerable' ngunit mayroong tulong at suporta para sa mga hihingi ng tulong. Ang AFCS ay nakikipagtulungan sa Ethic Community Council of Victoria (ECCV) sa mga community awareness program upang harapin at maiwasan ang problema sa sugal.

PhilHealth to hire fraud investigators - PhilHealth mag-eempleyo ng mga fraud investigator

Jun 7, 2019 0:04:35

Description:

PhilHealth says it will hire 130 fraud investigators and a dozen lawyers to ensure that the agency remains free from irregularities amid the recent scandal and in preparation for the implementation of Universal Health Care Law.

-

Takdang kumuha ang PhilHealth ng 130 fraud investigators at 12 abugado sa gitna ng paglutang ng mga expose

Ang hakbang ay upang  maiwasan ang mga dagdag pang iregularidad sa ahensya ngayong ipatutupad na ang universal health care law.

Gambling Harm Forum held in Melbourne - Gambling Harm Forum ginanap sa Melbourne

Jun 6, 2019 0:04:08

Description:

The Ethnic Communities' Council of Victoria says there is an urgent need to tackle gambling problems in Australia. Former gambling addicts shared their stories at a forum in Melbourne (Thursday night), describing the cultural shame and stigma they feel.  - Sinasabi ng Ethnic Communities' Council of Victoria na may agarang pangangailangan na harapin ang mga problema sa pagsusugal sa Australya. Ang mga dating gumon sa pagsusugal ay nagbahagi ng kanilang mga kuwento sa isang forum sa Melbourne nitong Huwebes ng gabi, na naglalarawan sa kultural na kahihiyan at estigma na nadarama nila.

House price on the rise, time to buy? - Halaga ng bahay tumataas, panahon na para bumili?

Jun 6, 2019 0:06:19

Description:

As the federal election fever settles in -- and the election of Prime Minister Scott Morrison, and as authorities plan to ease banking regulations, property prices are slowly picking up.

-

Habang natapos na ang usap-usspan sa halalan -- at sa paghalal kay Punong Ministro Scott Morrison, at habang binabalak ng mga awtoridad na paluwagin ang mga regulasyon sa bangko, ang mga halaga ng bahay at lupa ay unti-unti nang tumataas. 

Don't be a hero, take that sick day - Huwag magpakabayani, magpahinga sa bahay kung may sakit

Jun 6, 2019 0:06:08

Description:

Feeling sick? Dr Preeya Alexander tells us why taking that sick day will be good for everyone at work.

-

Masama ba ang iyong pakiramdam? Ipinaliwanag ni  Dr Preeya Alexander kung bakit mas makabubuti para sa lahat sa trabaho kung manatili kayo sa bahay, magpahinga at magpalakas.

PLDT Women's Volleyball team competes in Perth - Babaeng koponan sa Volleyball ng PLDT, naglaro sa Perth

Jun 6, 2019 0:08:49

Description:

The PLDT Women's Volleball team visited Perth to compete with several local teams.

-

Ang koponang Babae ng PLDT sa Volleyball, ay dumalaw sa Perth upang lumaban sa ilang lokal na koponan.

How to create a family trust - Paano gumawa ng family trust

Jun 6, 2019 0:03:52

Description:

If you’ve worked hard to pay off your mortgage and still have some surplus income, you might like to consider setting up a trust.

With a family trust, you can share your hard-earned assets with your loved ones even past your lifetime.  

-

Kung nagtrabaho kayo ng husto para mabayaran ang inyong utang sa bangko at may natitira pang pera pagkatapos nito, maari kayong gumawa ng isang family trust.

Pell appeal hears it was "impossible" for him to assault boys - "Impossible" na pagsamantalahan ni Pell ang mga batang lalaki, sa pagdinig ng apela

Jun 5, 2019 0:03:35

Description:

A Victorian court has been told it was ‘impossible’ for George Pell to have sexually abused two choirboys at St Patrick’s Cathedral.

-

Sinabihan ang isang hukom sa Victoria na "impossible"  o imposible para kay George Pell na abusuhing sekswal ang dalawang choirboy sa St Patrick’s Cathedral.

Police raids on ABC spark press freedom fears - Mga pag-raid ng kapulisan sa ABC nagsiklab ng pangamba sa kalayaan ng pamamahayag

Jun 5, 2019 0:05:00

Description:

Raids by Australian Federal Police on media organisations have continued, raising questions about press freedom in Australia.

-

Nagpapatuloy ang pag-raid ng Pampederal na Kapulisan sa  mga pangmedyang organisasyon, at nagtutulak sa mga katanungan hinggil sa kalayaan ng medya sa Australya.

One in 6 Australian women abused before they turn 15: AIHW - Isa sa 6 na kababaihan sa Australya ay naabuso bago pa man umabot ng 15 taong gulang: AIHW

Jun 5, 2019 0:06:37

Description:

One in six Australian women, and one in nine men, have experienced physical or sexual abuse before the age of 15.

 

Those are among the findings from the Australian Institute of Health and Welfare's Family, domestic and sexual violence in Australia 2019 report, which has shed light on statistics surrounding family, domestic and sexual violence.

-

Sa Australya, isa sa bawat anim na kababaihan at isa sa bawat siyam na kalalakihan ang nakaranas ng pisikal o sekswal  na pang aabuso bago pa man umabot ng 15 taong gulang.

Ito ang ilan sa mga napag-alaman mula sa Family, domestic and sexual violence in Australia 2019 report, na binuo ng Australian Institute of Health and Welfare.  Ito din ay nagbigay-linaw sa mga datos kaugnay ng karahasan sa loob ng tahanan, mula sa mag-anak o maging sa pang-aabusong sekswal.

Eagles from Davao fly to Singapore 's Jurong Bird Park

Jun 5, 2019 0:09:08

Description:

The Davao City-based Philippine Eagle Foundation transported on Tuesday two eagles that will temporarily reside at the Jurong Bird Park of the Wildlife Reserves Singapore on loan for the next 10 years.        

Australians urged to take life-saving test - Sa pagsagawa ng bowel cancer tests, maaring mailigtas ang inyong buhay

Jun 5, 2019 0:04:58

Description:

The stubbornly high numbers of people failing to take free and potentially life-saving bowel cancer tests is refusing to budge.

Almost 60 per cent of Australians in the most at-risk age bracket are still choosing not to take part, with men and some of Australia's ethnic communities having the lowest participation rates.

 

-

Patuloy ang  pagtaas ng  bilang ng mga taong hindi nagsasagawa ng libreng  bowel cancer test.

Halos 60% ng mga Australyano na nasa edad na may malaking panganib ang pumipiling hindi magpa-test. Ang mga lalake at ilan sa mga komunidad etniko sa bansa ang may pinakamababang partisipasyon.

Concerns about localised high smoking rates - Pagkabahala sa mataas na antas ng paninigarilyo sa ilang lugar at komunidad

Jun 5, 2019 0:07:10

Description:

Suburbs on the north coast of Tasmania are some of Australia's worst localities when it comes to the number of smokers.

They have attracted the unwanted title when compared to the national average in a new report by Victoria University, as experts also raise concerns about the high rates of smoking in some migrant communities.

 

-

Napag-alaman na ilang mga suburb sa hilagang baybayin ng Tasmania ay isa sa mga lugar na may pinaka-mataas na antas na naninigarilyo sa Australya.

Sila ang natangging may pinakamataas na antas kung ihahambing sa pambansang pamantayan. Sa pinakahuling ulat mula Victoria University, ipinalaam din ng mga dalubhasa ang kanilang pagkabahala sa mataas na antas ng mga naninigarilyo sa ilang komunidad migrante.

Grieving mother demands answers after bathtub death - Nagdadalamhating ina naghahanap ng kasagutan sa kamatayan sa bathtub

Jun 3, 2019 0:03:02

Description:

The family of 20 year old Merna Aprem, who died at a group home in Sydney’s western suburbs, are demanding answers from authorities.

-

Humihingi ng paliwanag mula sa mga awtoridad ang pamilya ng 20-taong Merna Aprem na namatay sa isang group home sa kanlurang arabal ng Sydney .

Wealthy nations told to deal with their own waste - Mayayamang bansa sinabihang ayusin ang sariling basura

Jun 3, 2019 0:07:13

Description:

A growing number of countries are demanding others stop sending them their recycling waste.

-

Hinihiling ng dumaraming bilang ng mga bansa sa mga iba na ipabalik sa kanila ang mga basurang pang-recycle.

Jake and his van - Si Jake at kanyang van

Jun 3, 2019 0:10:08

Description:

With a single van, Victorian Jake Reintar operates a commercial passenger vehicle for hire business.

-

Sa isang van lamang,  si Jake Reintar ng Colac, Victoria ay nagpapatakbo ng isang negosyo na nagpapa-arkila ng pampasaherong sasakyan.

Death toll on Qld roads reaches 16 in a week - Mga nasawi sa mga kalsada ng QLD umabot sa 16 sa loob ng isang linggo

Jun 3, 2019 0:07:09

Description:

Three people have died in a car crash in Bundaberg yesterday  morning, putting the road death to 16 in a week. Police are still investigating the incident.

State officials have expressed concerns over the growing number of fatal road incidents.

-

Tatlong katao ang namatay kahapon sa tatlong-kotseng banggaan sa Bundaberg kahapon ng umaga, at nailagay na ang kabuuang kamatayan sa 16 sa loob ng isang linggo. Iniimbestigahan ng kapulisan ang insidente.

Nababahala ang mga pang-estadong opisyal sa dumaraming bilang ng mga kamatayan sa mga kalsada.

 

 

Water restrictions to hit Sydney - Paghigpit sa tubig ipinairal sa Sydney

Jun 2, 2019 0:03:36

Description:

The ongoing drought crisis across eastern Australia is now having an effect on those living in the city.

-

Nakaka-apekto na ang patuloy na tagtuyot sa buong bahagi ng silangan ng Australya sa lahat ng mga naninirahan sa mga siyudad.

New Labor frontbench team announced - Bagong frontbench ng Labor ipinahayag

Jun 2, 2019 0:07:29

Description:

The federal opposition has revealed its frontbench make-up as it prepares to take up the fight to the newly re-elected government of Prime Minister Scott Morrison.

-

Inilabas ng pampederal na oposisyon ang frontbench nito habang naghahanda sa pagharap sa bagong halal na pamahalaan ni Punong Ministro Scott Morrison.

Beneath the fathomless love for arts and culture: Artists Mason Kimber and Mariam Arcilla's story - Sa ilalim ng walang hanggang pag-ibig sa sining at kultura: Ang kuwento ng mga alagad ng sining na sina Mason Kimber at Mariam Arcilla

Jun 2, 2019 0:19:37

Description:

People find love in the most unexpected way. For artists Mariam Arcilla and Mason Kimber, they found love in the process of finding a housemate and eventually through their interests in arts and culture.

-

Maraming tao ang nakakahanap ng kanilang pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Para sa mga alagad ng sining na sina Mariam Arcilla at Mason Kimber, natagpuan nila ang pag-ibig sa proseso ng paghahanap ng makakasama sa paupahang bahay at sa kalaunan sa pamamagitan ng kanilang mga interes sa sining at kultura.

Why Filipinos continue to love basketball? - Bakit patuloy na mahilig sa basketball ang mga Pilipino?

Jun 2, 2019 0:13:11

Description:

Could it be cultural that despite it requires a lot of physical strength & power, speed and agility along with the body size and height, basketball remains one of the most loved sports for many Filipinos?

-

Maaari kayang ito ay nasa kultura na sa kabila na ito ay nangangailangan ng labis na pisikal na lakas at tatag, bilis at liksi kasama ang laki at taas ng katawan, ang basketball ay nananatiling isa sa mga pinakagusto sa isport para sa maraming mga Pilipino?

Pinoy students share their love for travel - Pinoy students na mahilig maglakwatsa

May 31, 2019 0:13:46

Description:

Filipino students in Melbourne who love to explore new places share their latest adventures through their travel vlog Filotravels. Kimberly Clemencio and Phoebe Lao share their stories.

 

-

Ibinahagi ng mga Pinoy students sa  Melbourne ang ilang mga paborito nilang lugar na napuntahan at ilan pang mga lugar na nais marating. Kanilang ibinabagi ang mga nabisitang lugar sa kanilang   travel vlog Filotravels. Nakausap namin sina Kimberly Clemencio at Phoebe Lao 

The Silent Witness Network, working towards prevention of violence in the home - The Silent Witness Network: Paano maiiwasan ang karahasan sa loob ng tahanan

May 31, 2019 0:12:33

Description:

 The Silent Witness Network (TSWN) is looking to train volunteers as Family Violence Prevention Champions to work with the Filipino community's Project Ugnayan. TSWN's Mursha Gapasin tells us more  

-

Ang The Silent Witness Network (TSWN)  ay isang non-profit organisation na naglalayong magbigay ng pagtataguyod, pagsasanay at edukasyong pangkomunidad upang mahadlangan ang karahasan sa pamilya. Narito ang panayam kay Mursha Gapasin ng TSWN. 

Preparing women to become work ready - Tulong at suporta sa mga kababaihan upang makahanap ng trabaho

May 31, 2019 0:10:37

Description:

Helping women start over again. Go Girls Foundation has been guiding women who have had a difficult time to believe in themselves again. They are helping every woman prepare to be 'work ready' through a plan, finding focus and determining the next steps in their lives. Michelle Jobson, Go Girls Foundation's co-founder tells us more.

-

Tinutulungan ang mga kababaihang makapag-simulang muli. Nagbibigay ng gabay at suporta ang  Go Girls Foundation  sa mga kababaihang nagkaroon ng di magandang karanasan na makapag simulang muli  at muling magbalik ang kanialng tiwala sa sarili. Tinutulungan nila ang mga kababaihang maging  'work ready'  o handang makapag trabahong muli sa pamamgitan ng siang balak, paghanap ng pokus at susunod na hakbang sa buhay nakapanyam namin si  Michelle Jopson, co-founder ng Go Girls Foundation

Philippines ships back rubbish to Canada - Basura pinababalik na ng Pilipinas sa Canada

May 31, 2019 0:04:35

Description:

Environmental Groups have closely monitored the  return of 69 containers filled with rubbish from Subic Bay Metropolitan Authority to Canada. The Department of Justice says it’s looking into the liability of the company responsible for illegally shipping the rubbish from Canada since 2013.

 

-

Binantayan  ng iba’t-ibang grupo ang pagbabalik ng mga container ng basura  sa Canada na itinambak sa Pilipinas. Nagsagawa ang mga environmental na grupo ng mga programa sa Subic Bay Metropolitan Authority kung saan nakatambak ang animnapu’t siyam na container ng basura mula sa Canada. Sinabi ng Department of Justice na hinahabol na ng gobyerno ang mga importer ng basura ng Canada.

Lowest paid workers to receive wage rise - Dagdag na sahod matatanggap ng mga manggagawang may pinakamababang sahod

May 30, 2019 0:05:53

Description:

Some of the country's lowest paid workers will get a wage rise from the July 1, after a decision by the Fair Work Commission.

Unions have welcomed the three per cent increase to wages, or around $21 extra dollars per week, which will benefit more than two million workers. 

But business groups say the rise will impact negatively on small businesses.

 

-

Ilan sa mga manggagawang may pinakamababang sahod sa bansa ay makakakuha ng dagdag na sahod mula sa unang araw ng Hulyo, matapos ng isang desisyon ng Fair Work Commission.

Malugod na tinanggap ng mga unyon ang tatlong porsiyentong pagtaas sa sahod, o nasa $21 na dagdag bawat linggo, na pakikinabangan ng mahigit sa dalawang milyong manggagawa.

Ngunit sinasabi ng mga grupo ng negosyo na ang pagtaas ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga maliliit na negosyo.

Flu cases continue to soar in South Australia - Bilang ng kaso ng flu sa South Australia tumataas

May 30, 2019 0:10:51

Description:

Cases of influenza have increased and have already caused several deaths  even before winter comes in.

SA Health says 15,000 flu cases have already been recorded this 2019, compared to 1400 during the same season last year.

 

 

-

Patuloy na dumarami ang kaso ng flu at ilang katao na ang naiulat na namatay bago pa man dumating ang taglamig.

Ayon sa SA Health, 15,000 kaso na ng flu ang naitala noong 2019. Lubhang mas mataas ito kumpara sa 1400 na nailat na kaso noong nakaraang taon.

 

 

The fashion angel wears Aguila - Ang anghel ng moda ay nakasuot ng Aguila

May 30, 2019 0:07:38

Description:

Dela Amirikia looks like the Hollywood actress Anne Hathaway who became an overnight sensation, alongside veteran Meryl Streep,  in the highly successful comedy-drama The Devil Wears Prada.

 

-

Si Dela Amirikia ay maaring kamukha ng bituin ng Hollywood Anne Hathaway na naging biglaang bituin, kasama ang beteranong artista na Meryl Streep, sa sobrang matagumpay na comedy-drama na The Devil Wears Prada.

 

Justice Kirby calls for Bill of Rights - Justice Kirby nanawagan para sa isang Bill of Rights

May 29, 2019 0:04:10

Description:

A former High Court judge has called for Australia to adopt a National bill of human rights.

-

Nanawagan ang isang dating mataas na hukom na ipag-tibay ng Australya ang isang pambansang batas sa karapatang pantao.


Children to be screened for autism at a younger age in Victoria - Mga bata susuriin kung mayroon austimo habang nasa mas murang edad pa

May 29, 2019 0:04:36

Description:

Children in Victoria will be screened for autism at a younger age, to help parents and doctors diagnose the condition sooner.

-

Ang mga bata sa Victoria ay susuriin para sa autismo sa mas murang gulang, upang matulungan ang mga magulang at mga doktor na masuri ang kondisyon sa lalong madaling panahon.

Concern over growth in unsafe sex - Pagkababahala sa dumaraming unsafe sex

May 29, 2019 0:05:41

Description:

Researchers have called for better-targeted health education programs with a new study finding many young Australians are having sex without condoms.

-

Nanawagan ang mga mananaliksik para sa mga mas mabuting tiyak na programa ng pang-kalusugang edukasyon sa isang bagong pag-aaral na nagsasabing maraming kabataang Australyano ang nagtatalik ng walang kondom.

Is TAFE accessible to everyone in Australia? - Bukas ba ang TAFE para sa lahat ng mga nasa Australya?

May 29, 2019 0:07:42

Description:

If you're looking to start your career in Australia or are already working and want to upskill or change path, TAFE might be a good option for you.

-

Kung ikaw ay naghahanap ng karera sa Australya o nagtatrabaho na at nais pang dagdagan ang kaalaman o nais magbago ng karera, ang TAFE ay maaaring maging opsyon para sayo.

Mixed reaction to cabinet appointments - Magkahalong reaksyon sa bagong gabinete

May 29, 2019 0:09:01

Description:

There's been a mixed reaction to the announcement of Prime Minister Scott Morrison's new cabinet.

 

The retirements of several senior ministers has seen existing ministers pick up new jobs, the creation of several new portfolios, promotions for some lesser-known faces and a milestone in Australian political history.

 

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa ipinahayag na bagong gabinete ni Punong Ministro Scott Morrison.

Ang pagreretiro ng ilang matataas na ministro ay nagpapakita na nakakuha ng bagong trabaho ang ilang mga kasalukuyang ministro at nakapaglikha ng ilang mga bagong portfolio, na-promote ang ilang hindi masyadong kilalang tao at naabot ang isang natatanging hakbang sa kasaysayan ng pulitika sa Australya.

 

 

Antibiotics polluting the world's rivers - Antibiotics sanhi ng polusyon sa ilog sa buong mundo

May 29, 2019 0:06:08

Description:

A new study has found a high level of antibiotics in the world's rivers with some concentrations up to 300 times higher than what's considered safe.

The findings have raised concerns the chemicals could not only be harming the environment but also building up the resistance of bacteria to antibiotics.

-

Napg-alaman sa pinakahuling pag-aaral ang lubhang mataas na antas ng antibiotic sa mga ilog sa buong mundo. Sa ilang pagkakataon, may 300 beses na mas mataas sa kinikilalang ligtas na antas.

Nagbunga ito ng pagkabahala na di lamang nakakapinsala sa kapaligiran ang mga kemikal kung di maaring dahil dito ay nawawalan na din ng epekto ang antibiotic sa mga bacteria.

Opportunities for training in the aged care and disability care sector - Oportunidad upang magsanay sa sektor ng aged care at disability care

May 29, 2019 0:09:38

Description:

Thinking of upgrading your skills? There are opportunities available for individuals who are considering a career in the aged care, home care, and disability care sector. Westgate Community Initiative Group's Marlon de Leon tells us more.

-

Nais nyo bang magdagdagan ang inyong kasanayan? Mayroong mga oportunidad na makapag-aral o mag-training  sa mga nagnanais makapagtrabaho sa sektor ng  aged care, home care at disability care. Nakapanayam ng Radyo SBS si Marlon de Leon ng Westgate Community Initiative Group.

Finding a way through the housing maze for people with disability - Paghanap ng paraan para sa akomodasyon ng mga taong may kapansanan

May 29, 2019 0:09:06

Description:

While the creation of the National Disability Insurance Scheme has helped improve the care available for people with disabilities in Australia, experts say only a small percentage of recipients are eligible for accommodation under the scheme.

 

That's left families and carers considering a range of solutions and not all of them are good.

 

-

Habang ang paglikha ng National Disability Insurance Scheme (NDIS) ay nakatulong na mapabuti ang pag-aalaga na natatanggap ng mga taong may kapansanan sa Australya, sinabi ng mga eksperto na maliit lamang ang porsyento ng mga tatanggap ay karapat-dapat para sa akomodasyon sa ilalim ng scheme.

Dahil dito, walang naiiwang mainam na mga solusyon para sa mga pamilya at tagapag-alaga.

 

First-home buyer deposit scheme: what is it and how will it work? - Mga dapat malaman tungkol sa first-home buyer deposit scheme

May 28, 2019 0:11:06

Description:

First home buyers are set to get help from the government with the proposed first home loan deposit scheme. We asked Maria Papa, mortgage broker and manager of Maverick Finance to discuss what first home buyers need to know about the new deposit scheme.

-

Iminungkahi ng pamahalaang Morrison ang first home loan deposit scheme sa pagnanais na matulungan ang mga gustong makabili ng bahay. Nakapanayam namin si Maria Papa, isang mortgage broker at tagapamahala ng Maverick Finance sa Sydney at Melbourne upang pag-usapan ang magiging epekto ng ipinangakong First Home Buyers Deposit scheme sa mga nagnanais na makabili ng bahay.

ATO Tax Talk May 2019: tax time scams - ATO Tax Talk May 2019: tax time scams

May 28, 2019 0:01:57

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office

-

Ang sumusunod na pang-komunidad na impormasyon ay hatid sa inyo ng Australian Taxation Office.

UK ready to help Philippines fight online sexual exploitation of children - UK handang tumulong sa Pilipinas labanan ang online sexual exploitation of children

May 28, 2019 0:07:35

Description:

The United Kingdom has expressed their willingness to assist the Philippines in fighting online sexual exploitation of children (OSEC) which still occurs in Cebu, says UK Ambassador to the Philippines Daniel Pruce in his recent visit.  He says his government will help the police in sharing information from  computer forensics.

-

Handa ang  United Kingdom na tumulong sila sa mga awtoridad upang masugpo ang online sexual exploitation of children o OSEC na meron pa ring nagaganap sa Cebu, pahayag ng punong lakansugo sa Pilipinas Daniel Pruce sa kanyang nakalipas na pagbisita.  Sinabi niya na tutulong ang kanyang pamahalaan sa kapulisan na ibahagi ang impormasyon mula sa computer forensics.

Newly-elected parliament faces a lack of ethnic diversity - Bagong halal na parlamento kulang ng mga mambabatas mula iba't ibang etniko

May 27, 2019 0:04:21

Description:

The newly-elected federal parliament may have a record number of female MPs but it is likely to have fewer MPs born overseas than the last.

-

Ang bagong halal na pampederal na parlamento ay maaaring may rekord na bilang ng mga babaeng mambabatas subalit malamang na magkaakroon ito ng mas maunting mambabatas mula ibayong dagat kumpara noong nakaraang halalan.

National Reconciliation Week to focus on truth telling - Linggo ng Pambansang Rekonsilyasyon magtutuon pansin sa pagsasabi ng katotohanan

May 27, 2019 0:07:22

Description:

It's a week dedicated to reconciliation between Indigenous and non-Indigenous Australians.

-

Ito ay isang linggo na nakatuon sa pagkakasundo sa pagitan ng mga katutubo at 'di-katutubong Australyano.

A Labor believer, but no Abbott - Naniniwala sa Labor, subalit hindi isang Abbott

May 27, 2019 0:05:23

Description:

Federal Labor's new leader Anthony Albanese says he'll be an opposition leader who holds the government to account, but won't seek out conflict.

-

Sinabi ng bagong lider ng pampederal na Labor  Anthony Albanese, siya ay magiging lider ng oposisyon na panghahawakan ang pamahalaan na managot subalit hindi maghahanap ng hidwaan.


QLD government, nine developers ink $1.2 billion infrastructure deal - Pamahalaan ng QLD, siyam na developer nilagdaan ang $1.2 bilyong dolyar na kasunduan sa imprastruktura

May 27, 2019 0:08:02

Description:

The Queensland  government signs $1.2 billion infrastructure deal with nine developers.

-

Lumagda  ang pamahalaan ng Queensland sa $1.2 bilyong imprastruktura sa siyam na developer.

A "breakthrough" in Adani coal mine approval process - Isang "breakthrough" sa proseso ng pagpahintulot sa Adani coal mine

May 26, 2019 0:06:51

Description:

Deadlines have been set for approvals of two plans needed for the Adani coal mine in the Galilee Basin to go ahead.

-

Nagtatag ng  deadlines para aprubahan ang dalawang kailangang plano upang maka-pagsimula ang mina ng karbon ng Adani sa Galilee basin.

New federal cabinet is unveiled - Bagong pampederal na gabinete inihayag

May 26, 2019 0:07:09

Description:

After winning the federal election, Prime Minister Scott Morrison has announced his new ministry.

-

Pagkatapos manalo sa  halalan, ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang bagong  ministeryo.

Filipino artist Rod Tan designs "Harmony" at Vivid Sydney - Filipino artist Rod Tan idinesenyo ang "Harmony" sa Vivid Sydney

May 26, 2019 0:07:07

Description:

Amazed how diverse his workplace and the community in Sydney is, Rod Tan took inspiration to design the Harmony tree, one of Vivid Sydney's featured installations this year. 

-

Namangha kung gaano ang pagkakaiba ng kultura ng kanyang mga katrabaho at ng komunidad sa Sydney, ginawa itong inspirasyon ni Rod Tan upang idisenyo ang puno ng ‘Harmony‘, isa sa mga tampok na instalasyon ng Vivid Sydney sa taong ito. 

Collaborating for three Vivid Sydney installations

May 26, 2019 0:11:02

Description:

When it rains, it pours as an old saying goes. After failing to be selected at last year's Vivid Sydney festival, Graphics Manager Rene-Ann Glover is collaborating with other artists for three installations at this year's Vivid Sydney festival. 

 

A former high school and college drop-out, now a proud nurse - Isang dating drop-out sa hayskul at kolehiyo, ngayo'y ipinagmamalaki na isa nang nars

May 26, 2019 0:14:36

Description:

It was an all-or-nothing decision for Bjorn Santos to study and finish nursing in Australia after dropping out of high school and college just to be in a heavy metal rock band back in the Philippines.

-

Isang desisyon na gawin ang lahat o hindi para sa Bjorn Santos na mag-aral at tapusin ang pagiging nars sa Australya pagkatapos iwan ang hayskul at kolehiyo upang maging isang miyembro ng banda na heavy metal rock sa Pilipinas.

Viva: Want to age better? Grow your own tea - Viva: Nais na mas mahusay ang pagtanda? Magtanim ng sarili mong tsaa

May 26, 2019 0:06:30

Description:

Tea is an essential part of everyday life for many Aussies.

More than half of the over fifties drink nearly 11 cups a week on average.

If you love your cuppa and like to garden, have you ever contemplated the idea of growing your own tea?

-

Ang tsaa ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa maraming Australyano.

Mahigit sa kalahati ng mga may edad na higit sa limampung taon ay umiinom ng halos labing-isang tasa ng tsaa kada linggo sa pangkaraniwan.

Kung ika'y mahilig sa tsaa at mahilig maghardin, naisipan mo na bang magtanim ng sarili mong tsaa?

Philippines, Australia hold joint military exercise - Pilipinas, Australia nagdaos ng magkasamang militar na pagsasanay

May 24, 2019 0:05:42

Description:

Members of the Australian defence force and the Philippine army commenced joint military training exercises in Mindanao.

-

Isinagawa ang joint military training exercise sa Mindanao sa pagitan ng mga sundalong Australyano at Pilipino. 

Aussies learning to speak Filipino - Mga Australyanong natutong magsalita ng wikang Filipino

May 24, 2019 0:17:27

Description:

A group of men and women from the Australian Defence Force have been learning the Filipino language to become aware of various aspects of Filipino life.

We speak to them in Filipino along with their teacher Don Nufable.

-

Isang grupo ng mga sundalo mula Australian Defence Force  ang piniling mag-aral ng wikang Filipino at maging maalam sa iba't-ibang aspeto ng buhay Pilipino.

Nakausap natin sila sa wikang Filipino kasama ang kanilang guro na si Don Nufable.

A transformative friendship between a Filipina migrant and Aboriginal Australian - Ang nakapagpapabagong pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinang migrante at Aborihinal na Australyano

May 24, 2019 0:14:58

Description:

A Filipina artist and designer has found friendship and connection with Aboriginal elders and their art. 

-

Natagpuan ng isang Pilipinang alagad ng sining ang pakikipagkaibigan at koneksyon sa mga Aborihinal na nakatatanda at kanilang sining.

Albanese set for Labor leadership - Albanese nakatakda para sa pamumuno ng Labor

May 23, 2019 0:06:26

Description:

Anthony Albanese appears set to become the leader of the Australian Labor Party, [[ALP]] and therefore the leader of the federal opposition, after Jim Chalmers pulled out of the contest. 

The decision clears the path for Mr Albanese to take over from Bill Shorten, who led the ALP to a shock election defeat at the hands of the Liberal-National Coalition.

-

Lumilitaw na si Anthony Albanese ay nakatakdang maging pinuno ng Australian Labor Party (ALP) at sa gayon ang lider ng pederal na opisisyon, matapos na umayaw si Jim Chalmers na lumaban para sa posisyon.

Ang pasya ay nagbibigay-linaw sa landas para kay Ginoong Albanese na pumalit kay Bill Shorten, na pinamunuan ang ALP sa isang nakakagulat na pagkatalo sa halalan, dinaig ng Liberal-National Coalition.

Thousands to re-sit NAPLAN tests - Libo-libo ang muling kukuha ng pagsusulit ng NAPLAN

May 23, 2019 0:04:39

Description:

Thousands of students around the country will have to re-sit their NAPLAN tests due to a technical glitch on the original exam.

The teachers' union has slammed the botched process as a waste of resources but the test organisers insist the results will be valid.

-

Libo-libong mga mag-aaral mula sa buong Australya ay kailangang muling kumuha ng pagsusulit ng NAPLAN dahil sa isang teknikal na depekto na naganap sa orihinal na eksaminasyon.

Binatikos ng unyon ng mga guro ang proseso bilang isang pag-aaksaya ng mga resources ngunit ipinipilit ng mga organiser na ang resulta ay magiging may bisa.

Farmer selling fake free-range eggs, convicted of fraud - Magsasaka, nagkasala dahil sa pagtitinda ng itlog na hindi free-range

May 23, 2019 0:09:39

Description:

A farmer was convicted of fraud after selling ordinary eggs as free-range eggs in Perth, Western Australia.

-

Isang magsasaka ang napatunayang nagkasala ng panloloko, pagkatapos magbenta ng ordinaryong itlog na sinabi niya ay itlog na free range sa Perth, Western Australia.

New 5% deposit for housing loans

May 23, 2019 0:12:24

Description:

Newly-elected Prime Minister Scott Morrison has proven true to his promise to cut housing loan deposit to only 5%.

Virtual reality CPR training breaks new ground - Kurso sa Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) gumagamit ng Virtual Reality

May 23, 2019 0:04:56

Description:

St John Ambulance has launched its ground breaking new virtual reality CPR [[cardiopulmonary resuscitation]] course in Melbourne.

The CPR module is the first of its kind, as the first aid provider explores new ways to teach people how to save a life.

-

Naglunsad ang St John Ambulance ng kanilang bagong virtual reality upang magturo sa pag-gamit ng CPR o cardio pulmunary resuscitation.

Labor leadership contest heats up - Pagpili sa liderato ng Labor umiigting

May 23, 2019 0:06:47

Description:

As the contest for the Labor leadership continues, the Coalition's promised tax refund for low and middle-income earners looks set to be delayed.

Prime Minister Scott Morrison says parliament looks unlikely to resume in time for the tax cut to be delivered in this financial year. 

-

Habang ang bilangan ng boto sa nakalipas na halalan ay nagpapatuloy, ang pangakong bawas sa buwis para sa mga may mababa at katamtamang sweldo, ay maaring ma-antala.

Marawi City commemorates the anniversary of its siege - Pag-alala sa mga nasawi sa Marawi siege

May 22, 2019 0:08:42

Description:

The latest news from Mindanao highlighted the holding of a simple but meaningful commemoration of the second year anniversary of the deadly Marawi City siege on the 23rd of May. 

-

Itinampok sa pinakahuling mga balita mula sa Mindanao ang pagdaraos ng isang simple ngunit makahulugang ikalawang taong anibersaryo ng mabagsik na pagkubkob sa syudad ng Marawi sa ika-23 ng Mayo. 

Advice issued to reduce dementia risk - Iminungkahing payo upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon demensya

May 22, 2019 0:07:36

Description:

Dementia is the second leading cause of death of Australians overall, and the leading cause of death for Australian women.

Now for the first time, the World Health Organisation has issued advice which suggests adopting a healthy lifestyle can reduce the risk of getting dementia.

 

-

Ang demensya ay ang pangalawang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Australyano sa pangkalahatan, at ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kababaihang Australyano.

Ngayon sa unang pagkakataon, nag-isyu ang World Health Organisation ng payong nagmumungkahi ng pagkakaroon ng malusog na estilo ng pamumuhay upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng demensya. 

 

Why it's important to learn CPR - Bakit mahalagang matuto ng CPR

May 22, 2019 0:05:47

Description:

Every passing moment can mean life or death when accident strikes and your loved ones unexpectedly become unconscious. 
Would you know what to do in the event of emergency?

-

Alam ba ninyo ang inyong gagawin sa mga panahon ng emerhensiya? 

Pakinggan ang ulat na ito. 

Thousands of Australians unaware they have high blood pressure - Hindi alam ng libo-libong mga Australyano na sila ay may mataas na presyon ng dugo

May 22, 2019 0:04:55

Description:

Thousands of Australians could have high blood pressure and not know it, even though they've been tested at their GPs.

A new study has found current testing for hypertension can be inaccurate.

 

-

Libo-libong mga Australyano ay maaaring may mataas na presyon ng dugo o high blood pressure ngunit hindi nila ito alam kahit na sila ay sinuri na ng kanilang GP.    

Napag-alaman sa isang bagong pag-aaral na ang kasalukuyang pagsusuri sa hypertension ay maaaring hindi wasto. 

Wear Orange Wednesday - Wear Orange Wednesday

May 22, 2019 0:06:13

Description:

On WOW Day or Wear Orange Wednesday, we recognise and appreciate the dedicated work of State Emergency Services (SES) volunteers across Australia. 

 

-

Sa WOW Day o Wear Orange Wednesday, kinikilala at pinagpapahalagahan natin ang mga ginagawa ng State Emergency Services (SES) volunteers sa buong Australya. 

New research reveals why Aussies are eating more - Bakit kumakain ng marami ang mga Aussie?

May 21, 2019 0:04:23

Description:

Despite Aussies being savvy when it comes to nutrition, obesity rates still continue to rise. New research reveals that two-thirds (64%) of Aussies are indulging in a second helping of dinner and 67% are ‘upsizing’ when buying food, simply because it only costs a little extra.

-

Sa kabila ng pagiging matalino ng mga Aussie pagdating sa nutrisyon, patuloy na tumataas ang antas ng obesity. Lumabas sa bagong pananaliksik na 64 porsyento ng mga Australyano ang kumakain ng pangalawang plato ng hapunan at 67 porsyento ang mahilig mag-upsize kapag bumibili ng pagkain dahil konti lang ang diperensya sa presyo ng regular at large meal.

Vox Pop: What can you say about the federal election result? - Vox Pop: Anong masasabi mo sa resulta ng pampederal na eleksyon?

May 20, 2019 0:07:18

Description:

We asked Sydney-based Filipino migrants about their opinion on the result of the 2019 federal election where Coalition is re-elected for another term. Here's what they have to say.

-

Tinanong natin ang mg Pilipinong migrante sa Sydney tungkol sa kanilang opinyon sa resulta ng 2019 federal election kung saan muling nahalal ang Koalisyon para sa isa pang termino. Narito ang kanilang mga sagot.

Multicultural reaction to the Federal Election - Reaksyon ng multikultural na komunidad sa pampederal na eleksyon

May 20, 2019 0:05:20

Description:

There's been a mixed but hopeful reaction from Australia's multicultural communities to the Federal Election.

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon ang multikultural na komunidad sa naganap na pampederal na eleksyon.

Labor will have a new leader - Bagong lider para sa partido Labor

May 20, 2019 0:05:28

Description:

The unexpected failure of the Labor Party in the Federal Election has seen the party leader, Bill Shorten, step down. The question is- who will step into that particular gap.

-

Ang hindi inaasahang pagkatalo ng Labor sa pampederal na halalan ay nagdala kay Bill Shorten upang magbitiw sa pwesto. Ang tanong ngayon ay sino ang papalit sa kanyang posisyon?

 

Australian life expectancy growth is slowing - Antas ng Life expectancy ng mga Australyano bumababa

May 20, 2019 0:04:30

Description:

New research has found Australia's growing obesity levels are impacting life expectancy rates.

-

Lumabas sa bagong pananaliksik na ang tumataas na antas ng obesity o labis na katabaan ay nakakaapekto sa antas ng buhay ng isang tao.

Football clinic for kids - Football clinic para sa mga bata

May 20, 2019 0:10:48

Description:

Elmer 'Mr. Football' Bedia catches up with SBS Filipino to share more of his passion for football and explains why he believes that the sport is pivotal to molding well-adjusted and responsible individuals through his kids' football clinics and workshop. 

-

Nakausap ng SBS Filipino si 'Mr Football' Elmer Bedia kung saan kanyang ibinahagi ang hilig sa paglalaro ng football at ang kahalagahan ng nasabing sport sa paghugis ng isang magaling at responsableng indibidwal sa pamamagitan ng kanyang mga football clinic at workshop.

 

Brigada Eskwela kicks off in Visayas - Brigada Eskwela nagsimula na sa Visayas

May 20, 2019 0:07:26

Description:

Brigada Eskwela started on Monday (May 20) to prepare public schools for the class opening this June.

-

Nagsimula na kahapon, Lunes, ika-dalawampu ng buwan ng Mayo ang Brigada Eskwela ng mga pampublikong paaralan upang maihanda ang mga ito para sa pasukan.

Coalition prepares to continue in Government - Koalisyon naghahanda upang ipagpatuloy ang gobyerno

May 19, 2019 0:06:15

Description:

The Coalition defied the polls to be re-elected for a third term, and the fallout from last night's election result is being felt right across the country .

 

 

-

Hinamon ng koalisyon ang polls nang ito ay mahalal sa pangatlong termino at ang resulta ng eleksyon noong Sabado ay naramdaman sa buong bansa.

Scholarship giving migrant women a business boost - Tulong pinansyal sa mga migranteng kababaihan para makapagsimula ng negosyo

May 19, 2019 0:06:54

Description:

Migrant and refugee women in Australia are being encouraged to start their own businesses through a scholarship program started by non-profit C-E-O Violet Roumeliotis.

-

Hinihikayat ang mga kababaihang migrante at refugee na makapagsimula ng sariling negosyo sa pamamagitan ng isang programang scholarship na sinimulan ng CEO na si Violet Roumeliotis.

 

Filipino community group in Queensland speaks up about the election result - Komunidad Pilipino sa Queensland nagsalita tungkol sa resulta ng eleksyon

May 19, 2019 0:10:22

Description:

As media and political analysts remain startled by the weekend's 'miracle'  election outcome, the fight over North Queensland between the state government and the opposition begins to set the tone for the 2020 Queensland election.

 

 

-

Habang nagugulat pa ang media at mga political analyst sa resulta ng  pederal na eleksyon, nagsimulang magtakda ng estilo para sa 2020 Queensland election ang away sa pagitan ng gobyerno at oposisyon sa North Queensland.

 

Eurovision 2019 trophy goes to the Netherlands, Australia places ninth - Eurovision 2019 trophy napunta sa Netherlands, Australia nakuha ang ika-siyam na pwesto

May 19, 2019 0:05:40

Description:

Twenty-six nations battled to win the grand final of 64th Eurovision Song Contest. But it was Duncan Laurence's power ballad entitled 'Arcade', which won the most points from the public and jury vote ((492 points)).

 

 

-

Apat napung taon, pagkatapos muling napanalunan ng Netherlands ang Eurovision. Nanood ang halos dalawang daang milyong tao sa buong mundo habang nakuha ni Duncan Laurence ang Europe’s best pop act.

No discrimination: Nurses' care "is always centred on patients"

May 19, 2019 0:19:53

Description:

There's no difference at all - when caring for children to aged-care patients even for prisoners - the care that nurses provide is always centred onto the patients.

Coalition claims victory in Federal Election - Koalisyon nakuha ang tagumpay sa Pederal na Halalan

May 19, 2019 0:06:26

Description:

In what's being described as a significant turnaround from the predictions of the polls, the Liberal-National Coalition has taken victory in the Federal Election

-

Sa inilarawan bilang isang makabuluhang pagbaligtad mula sa mga hula ng mga botohan, nakuha ng Liberal-National Coalition ang tagumpay sa Pederal na Halalan.

"Climate change is real": What do these millennials think about how to fight it?

May 17, 2019 0:26:59

Description:

"Spoiled. They think they know everything!" - just a few words often thrown to millennials. They are considered the privileged generation - having almost everything at the tip of their fingers. But what do they think about some of the pressing issues of these days like climate change and how to address it?

Having a say in Australia is part of the democratic process - Have your say

May 17, 2019 0:07:20

Description:

All Australians have the right to participate as active citizens in shaping the society we live in.

However, due to past traumatic experiences some new migrants maybe fearful of speaking up in public and do not know how our democratic processes work.

 

-

Lahat ng mga Australyano ay may karapatang makilahok bilang aktibong mga mamamayan sa paghugis ng lipunang kanilang kinapapalooban. 

Gayunpaman, dahilan sa nakaraang traumatikong mga karanasan, ang ilang mga migrante ay maaaring natatakot sa pagsasalita sa publiko at hindi alam kung paano gumagana ang ating demokrating mga proseso. 

More reforms needed in the Philippine electoral system

May 17, 2019 0:05:18

Description:

Professor Ranjit Rye, a political scientist at the University of the Philippines stated that more reforms are needed to create an autonomous electoral system. He added that this would include making sure that vote-counting machines and other related technology are all in good working order.

Team Philippines winning in tennis tournaments at New South Wales - Team Philippines nanalo sa mga torneo ng tennis sa New South Wales

May 17, 2019 0:30:19

Description:

The young and talented tennis athletes from the Philippines have emerged victorious in many of the tournaments they played in New South Wales.

-

Ang mga bata at magagaling na atleta ng tennis sa Pilipinas ay naging matagumpay sa maraming torneo na kanilang sinalihan sa New South Wales.

Grandparenting in the 21st century - Pagiging lolo at lola sa makabagong panahon

May 17, 2019 0:08:38

Description:


With the fast-moving pace of family life, grandparents have to adapt to new approaches.

So, what does it mean to be a grandparent in the 21st century?

 

-

Sa panahong ito – sa mabilis na takbo ng buhay, marami sa mga lolo at lola ay naghahanap ng mga panibagong pamamaraan upang patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang mga apo at anak.

 Ano nga ba ang ginagawa ng mga lolo at lola sa ngayon upang maipagpatuloy ang pagiging malapit ng mag-anak?

 

Consumers look for credibility - Kredibilidad mahalaga pa din para sa mga tao

May 17, 2019 0:11:57

Description:

Digital media has changed the way we consume news and information. Everything is a click away, with a swipe or click consumers can choose to read or ignore a news story, information campaign. A recent study commissioned by BBC StoryWorks has found that while the way we consume our news and information has changed, one thing has not – consumers still look for credibility.

BBC StoryWorks’ Jelena Li tells us more.

-

Binago ng digital media ang mga paraan kung paano natin in-aacess ang mga balita at impormasyon. Sa isang click madaling makapagpapasya ang konsyumer kung babasahin niya o hindi ang balita o impormasyon. Sa pag-aaral na kinomisyon ng BBC StoryWorks napag alaman na kahit na nagbago ang paraan ng pag-access sa impormasyon di pa rin nagbago ang pamantayan – mahalaga pa rin ang kredibilidad ng pinagmulan ng impormasyon.

Narito ang panayam kay Jelena Li ng BBC StoryWorks. 

Tributes flow for Bob Hawke - Mga pagpaparangal umapaw para kay Bob Hawke

May 16, 2019 0:04:26

Description:

Tributes are being paid to Australia's 23rd Prime Minister, Bob Hawke, who has died at his home at the age of 89.

The Labor leader has been remembered as "a larrikin" who brought the nation together.

-

Ginagawa ang mga pagpaparangal sa ika-23 Punong Ministro ng Australya, na si Bob Hawke, na namatay sa kanyang tahanan sa gulang na 89.


Ang lider ng Labor ay inalala bilang isang “larrikin" na pinagkaisa ang bansa.

"Political legend" Bob Hawke dies at 89 - "Political legend" Bob Hawke pumanaw sa gulang na 89

May 16, 2019 0:08:21

Description:

Labor's longest-serving Prime Minister Bob Hawke has died.

He was 89.

-

Ang pinakamahabang naglingkod na Punong Ministro na si Bob Hawke ay pumanaw na.

Siya ay walumpu’t siyam.

ATO Tax Talk April 2019: Why Superannuation is important for your future - ATO Tax Talk April 2019: Bakit mahalaga ang Superannuation

May 16, 2019 0:01:55

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

US-China trade war escalates - Away kalakalan ng US at Tsina umiinit

May 15, 2019 0:05:02

Description:

China has announced that it will impose an additional $60 billion US dollars on a range of US goods, striking back in its trade war with the United States.

-

Inanunsyo ng Tsina na magpapataw sila ng karagdagang $60 bilyon Amerikanong dolyar sa mga produktong mula Amerika bilang ganti sa umiinit na away kalakalan laban sa Amerika.

Protesters accuse Uber Eats of being a wage cheat - Mga taga-protesta inakusahan ang Uber Eats ng pandaraya sa sahod

May 15, 2019 0:05:21

Description:

Uber food delivery riders and drivers say they're owed millions of dollars in unpaid wages and other entitlements. They've held a protest at the company's Australian headquarters demanding it pay what they say it owes.

-

Sinabi ng mga Uber food delivery riders at drivers na may milyon-milyong dolyar na utang ang kompanya sa kanila dahil sa mga di nabayarang sweldo at karapatan. Nagdaos sila ng protesta habang nagde-demanda ng bayad na sinabi nila, ay utang sa kanila.

Vaccination urged as flu outbreak kills 17 in South Australia - Pagpapabakuna hinikayat dahil sa pagdami ng kaso ng flu sa South Australia

May 15, 2019 0:12:50

Description:

The number of influenza cases in South Australia has risen to 17 for this year, 13 of which are residents of aged care homes.

-

Umabot na sa labing pito ang mga naging biktima ng influenza sa South Australia sa taong ito, labing tatlo dito ay mga residente sa mga aged care home.

Wages growth in Australia remains stagnant - Sweldo sa Australya nanatiling mababa

May 15, 2019 0:05:03

Description:

Wages growth in Australia remains stagnant with the latest figures showing workers receive an annual pay increase averaging 2-point-3 per cent.

 

-

Nanatiling walang pag-unlad ang sweldo sa Australya ayon sa pinakabagong numerong lumabas kung saan ang mga manggagawa ay nakatanggap lamang ng dalawa punto tatlong porsyentong pagtaas sa kanilang mga sweldo.

Faulty voting machines, long lines still major concerns - Latest Philippine Election Update

May 15, 2019 0:15:43

Description:

The latest Philippine election update highlights the faulty vote counting machines and voters registration verification machines and poor signal as the main reasons for the delay in transmitting election results.

-

Itinampok sa pinakahuling ulat ukol sa halalan sa Pilipinas ang hindi gumaganang mga vote counting machine at mga voters registration verification machine at mahinang signal bilang mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pagpapadala ng mga resulta ng halalan. 

How to vote in Australian elections - Paano bumoto sa 2019 pambansang halalan sa Australya

May 14, 2019 0:08:39

Description:

Australians go to the polls to vote in the federal election on Saturday, 18 May 2019.  Voting is compulsory for all eligible citizens over 18, and voters must be enrolled with the Australian Electoral Commission.   Once registered, they must vote to avoid penalties.

-

Ang mga Australyano ay tutungo sa mga presinto ng halalan upang bumoto sa Sabado, ika 18 ng Mayo 2019.  Ang pagboto ay sapilitan at lahat ng mga mamamayang maaring bumoto at may edad na 18 taon pataas, ay kailangang magpalista sa Australian Electoral Commission.  Kapag nakapagpa-rehistro na, kailangang bumoto upang hindi mamultahan.

Duterte allies hold top spots in Philippine Senate vote - Pansamantalang resulta ng halalan sa Pilipinas 2019

May 14, 2019 0:41:23

Description:

The partial and unofficial tally of mid-term elections shows President Rodrigo Duterte allies taking lead in the Senate vote. 

-

Nagdaos ng pambansang halalan ang Pilipinas noong Lunes, ika 13 ng Mayo 2019.  Isina-himpapawid ang mga pansamantalang resulta ng halalan mula sa Mindanao, Visayas at Metro Manila, ng tatlo sa mga tagapag-balita ng programang SBS Filipino.

Senator says 'urgency needed' to stop Filipino migrant family from being deported

May 14, 2019 0:08:26

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has called for clarity from the major parties in regard to the plight of a Filipino family who is at risk of being deported.

How to survive automation? - Paano maging makabuluhan sa kabila ng automasyon?

May 14, 2019 0:07:46

Description:

In a world that is increasingly wired to technology, how can we future proof our skills to stay relevant?

-

Sa isang mundo na lalong gumagamit ng teknolohiya, paano natin mapapatunayan ang ating kakayahan upang manatiling makabuluhan?

Polls open for Philippines' mid-term elections

May 13, 2019 0:20:00

Description:

The mid-term Senatorial and local elections in the Philippines are generally peaceful but there are many reported cases of vote-buying. 

Election 2019: Day 31 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-31 araw na kampanya

May 12, 2019 0:04:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison launched the Liberal Party's federal election campaign in Melbourne on Sunday.

-

Inilunsad ng Punong Ministro Scott Morrison ang kampanya  sa pampederal na halalan ng Partido Liberal sa Melbourne kahapon.

Born to be a nurse: "My mother is my inspiration" - Born to be a nurse: Ang nanay ko ang aking inspirasyon

May 12, 2019 0:11:49

Description:

We all have a variety of reasons for choosing what profession we are pursuing, for Russel Guerra who has been in the nursing industry for 12 years now, he is "born to be a nurse".

-

Lahat tayo ay may iba't ibang mga kadahilanan sa pagpili kung anong propesyon ang ating tatahakin, para kay Russel Guerra na 12 taon na sa industriya ng nursing, siya ay ipinanganak na maging isang nars.

#NursesDay: Juggling work as a nurse and time for family - #NursesDay: Pinagsasabay ang trabaho bilang nars at oras para sa pamilya

May 12, 2019 0:16:55

Description:

Like every other nurse, Filipino nurse Judith Gazik does her best to really give the best possible care she can give her patients. But it can be challenging as well for any one working as a nurse and tending to one's own family.

-

Tulad ng bawat iba pang mga nars, ang Pilipinang nars na si Judith Gazik ay ginagawa ang kanyang makakaya upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga na maaari niyang ibigay sa kanyang mga pasyente. Ngunit maaaring maging mahirap din para sa sinumang nagtatrabaho bilang nars at tumitingin sa kanyang sariling pamilya.

Federal Election 2019: Youth speaks - Federal Election 2019: Boses ng kabataan

May 11, 2019 0:03:09

Description:

Young Filipino-Australians speak up about their concerns and opinions about the current Australian government system and the upcoming election.

-

Tinanong namin ang ilang kabataan kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa darating na halalan. 

All set for May 13 mid-term elections - Handa na para sa halalan sa ika 13 ng Mayo

May 10, 2019 0:04:26

Description:

 

Preparations for the coming May 13 mid-term elections have are in full swing as the final testing for Vote Counting Machines have been completed.  

-

Ilang araw bago ang araw ng botohan sa Pilipinas sa Lunes, ika labing tatlo ng Mayo, 2019, puspusan na ang paghahanda para rito

 Isinagawa ang final sealing, testing ng mga vote counting machines o vcm na gagamitin sa midterm-elections.

Filipina joins a team of 5 volunteers in a sabbatical to Italy - Pinay napili bilang isa 5 volunteers sa isang sabbatical sa Italy

May 10, 2019 0:08:14

Description:

Having just completed her university degree and quit her full-time job, Anne was thinking of where to go and what to do next. Her mother sent her a link to an opportunity of a lifetime - an Italian Sabbatical. Traveling to Italy has always been her dream. Anne Tachado was chosen among 280,000 hopefuls to spend three months in Grottole, Italy and experience life with the locals.  

-

Bagong graduate sa unibersidad, nagbitiw mula sa kanyang full-time na trabaho, pinag iisipan niya susunod niyang hakbang. ipinadala sa kanya ng knayang ina ang link sa bibihirang oportunidad - isang  Italian Sabbatical. Bata pa almang ay pinangarap na niyang makapag-lakbay sa Italy.  Napili si Anne Tachado sa may  280,000 aplikante na maglagi ng tatlong buwan sa Grottole, Italy at maranasan kung paano mabuhay sa maliit na bayan kapiling ang mga lokal na residente.

Election 2019: Day 28 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-28 araw ng kampanya

May 9, 2019 0:05:49

Description:

On the campaign trail, Labor is keeping its focus on health spending while the federal government says it won't rule out sending refugees in offshore detention centres to New Zealand.

Both major parties are also now increasingly under pressure to outline the cost of their promises ahead of the federal election.

-

Sa kampanyahan, pinapanatili ng Labor ang pansin nito sa paggastos sa kalusugan habang sinabi ng pamahalaang pederal na hindi nito isinasantabi ang pagpapadala ng mga repugi na nasa mga sentro ng detensyon sa labas ng Australya patungo ng New Zealand.


Ang parehong pangunahing partido ay lalong sumailalim ngayon sa presyur upang balangkasjn ang halaga ng kanilang mga pangako bago ang pederal na halalan.

Labor and the Liberals focus on economy and jobs - Labor at Liberals nag-pokus sa ekonomiya at trabaho

May 9, 2019 0:05:47

Description:

Labor and the Liberals have focused on the economy with the Liberals crticising Labor's management of jobs and the economy.

 

 

-

Nagpokus sa ekonomiya ang Labor at Liberal kung saan ay pinuna ng Liberal ang pamamahala ng Labor sa mga trabaho at ekonomiya.

 

TAC'TICS app: Breaking the stigma on Tourette Syndrome - TAC'TICS app: Layunin alisin ang stigma sa Tourette Syndrome

May 9, 2019 0:07:30

Description:

On it's 30th year the Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 May) launched an interactive app called TAC'TICS that actively encourages education during school team activities, community or business activities. There is no cure for Tourette Syndrome. Understanding and breaking the stigma are important in helping people living with Tourette achieve a normal life.   

Tourette Syndrome Association of Australia's Robyn Latimer tells us  more.

-

Sa pagdiriwang ng ika 30 taon ng  Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 Mayo) inilunsad ang interactive app na TAC'TICS   isang app hinihikayat ang mga tao na maunawaan ang kondisyon na tourette sa pamamagitan ng gruop activities. Maari itong gamitin ng mga paaralan, organisayon pang komunidad at negosyo na may gabay ng dalubahsa.  Walang lunas sa kondisyon na  Tourette Syndrome. Ang pag unawa at alis sa stigma kakabit nito ay mahalaga upang matulungan ang mga  nabubuhay ng may Tourette na mamuhay ng normal.    

Narito ang panayam kay  Robyn Latimer ng Tourette Syndrome Association of Australia

Morrison, Shorten go head-to-head in final televised debate - Morrison, Shorten nagharap sa pinal na televised debate

May 8, 2019 0:05:23

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have gone head-to-head in the final televised debate before the May 18 federal election.

 

 

-

Nagharap si Punong ministro Scott Morrison at lider ng oposisyon Bill Shorten sa pinal na televised debate bago ang pederal na eleksyon sa ika-labing walo ng Mayo.

WA high school education shake-up gives students another pathway - Pagbabago sa High school education ng WA magbibigay sa mga estudyante ng isa pang opsyon

May 8, 2019 0:08:59

Description:

High school education in WA is set for a major overhaul which will significantly change the options available to students entering Year 11 from next year wherein a new pathway to achieving high school graduation is to be created from 2020, giving students three options instead of the existing two.

-

Dadaan sa maingat na pagsusuri ang High school education ng WA na magbabago sa mga opsyon ng mga estudyanteng papasok sa Year 11. bukod sa ATAR at VET, may isa pang opsyon na tinatawag na general pathway.

Security is beefed up during Ramadan season - Mahigpit na seguridad sa panahon ng Ramadan sa Australya

May 8, 2019 0:08:25

Description:

This year's Ramadan comes just months after the deadly Christchurch mosque attacks that led many mosques around Australia ramping up security.

-

Ang Ramadan ngayong taon ay kasalukuyang nagaganap pagkatapos lamang ng atake ng mosque sa Christchurch na nagdulot ng mahigpit na seguridad sa mga mosque sa buong Australya.

Australian Greens fight for seat in parliament - Australian Greens lalaban ng husto upang makapwesto sa parlyamento

May 8, 2019 0:07:43

Description:

Although it is still unclear whether they will acquire a seat in the lower council of New South Wales or even in the Western Sydney where they have many supporters, the Australian Greens says they will not back down and will continue to fight for a seat in parliament.

-

Maaaring malabo sila makakuha ng puwesto sa mababang kapulungan sa New South Wales, kahit pa man sa kanlurang Sydney ng maraming taga-suporta, subalit ang Partido Greens ay hindi lamang basta-basta magpapabaya at lalaban sila nang husto upang marinig ang boses sa parlyamento.

Australia Street: Health care - Australia Street: Health care

May 8, 2019 0:09:56

Description:

The major parties have promised huge funding boosts to health care ahead of the federal election, but have they addressed the issues important to Australians?

 SBS News has asked voters in the Seat of Banks what they would like Australia's future government to focus on.

 

-


Nangako ang mga pangunahing partido ng malalaking pondo sa kalusugan bago ang pederal na eleksyon, ngunit natugunan ba nila ang mga isyu na mahalaga sa mga Australyano?

Tinanong ng SBS News ang mga botante sa Banks kung ano ang nais nilang pagtuunan ng pansin ng susunod na gobyerno ng Australya.

SBS Election Exchange draws federal political campaigners - SBS Election Exchange dinaluhan ng mga kandidato para sa ika 18 ng Mayo

May 8, 2019 0:05:09

Description:

More than a dozen political candidates contesting this month's federal election have campaigned at a community forum in one of Australia's most diverse electorates.

 

The SBS Election Exchange aims to break down political issues for multicultural communities, ahead of the May 18 vote

-


Mahigit na labing-isang dosenang kandidatong pulitikal na kalahok sa pampederl na halalan nagyong buwan ang nangampanya sa isang community forum sa isa sa pinaka-diverse na electorate ng bansa

Hangad ng SBS Election Exchange na suriin ang mga pampulitikal na isyu parasa mga multikultural na komunidad, bago maganap ang halalan sa ika-18 ng Mayo

Coalition promises to elimate mobile phone blackspots while Labor promises funding for public hopsitals - Mobile phone coverage sa mga blackspot ipinangako ng Koalisyon habang ang Labor ay magbibigay ng karagdagang pondo sa mga pampublikong pagamutan

May 8, 2019 0:06:18

Description:

Prime Minister Scott Morrison has been the victim of an attempted "egging"* by a protester at a Country Women's Association function, in Albury in NSW.

 

The incident occurred as both leaders moved their campaigns today from the major cities to regional towns.

 

-

Si Punong Ministro Scott Morrison ay naging biktima ng pagtangkang "pambabato ng itlog" ng isang protestador sa isang kaganapan ng Country Women's Association function, sa Albury sa NSW.

Naganap ang insidente habang ang dalawang lider ay dinala ang kanilang kampanya kahapon mula sa malalaking siyudad sa mga pang-rehional na bayan.

Mindanao mourns the death of two political leaders - Mindanao nagdadalamhati sa pagpanaw ng dalawang lider sa politika

May 8, 2019 0:08:41

Description:

Residents of Davao City and Cagayan de Oro are in mourning,  former House Speaker Prospero Nograles died on Saturday, 4 May  at the age of 71 while former Cagayan de Oro mayor Vicente Emano passed away on Tuesday, May 7 . He was a candidate for vice mayor for the May 13 elections.

-

Nagdadalamhati ang mga taga Davao City at Cagayan de Oro sa pagpanaw ng dating  House Speaker Prospero Nograles na sumakabilangn buhay noong Sabado ika- 4 ng Mayo  sa edad na 71 taong gulang habang sumakabilang buhay ang dating Mayor ng Cagayan de Oro  Vicente Emano noong Martes, ika 7 ng Mayo.  Ang yumaong Emano ay kandidato para vice myor sa darating na Halalan sa  ika-13  ng Mayo.

Role of teachers during the Philippine elections - Tungkulin ng mga guro sa panahon ng halalan

May 7, 2019 0:07:24

Description:

Commission on Elections (COMELEC) sets out the guidelines for public school teachers in preparation for the May 13 election. 

-

Mahigpit na pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga guro kaugnay sa mga alituntunin at tungkulin na gagampanan nila sa halalan sa ika-13 ng Mayo. 

Breaking the stigma is the only cure for Tourette Syndrome - Pagtapos sa stigma ng Tourette syndrome, nag-iisang lunas

May 7, 2019 0:05:21

Description:

New research reveals that just 15% of parents have taught their children about Tourette Syndrome and two-thirds of Australians believe more needs to be done to educate children in schools about the condition.

-

Lumabas sa isang bagong pananaliksik na 15% ng mga magulang ay tinuruan ang kanilang mga anak tungkol sa Tourette syndrome at dalawa’t kalahati ng mga Australyano ang naniniwala na marami pa ang dapat gawin upang turuan ang mga bata sa paaralan tungkol sa kondisyon.

War zones excepted, children are getting stronger - Maliban sa mga lugar na may digmaan, mga bata mas lumalakas

May 6, 2019 0:10:48

Description:

Despite some stark exceptions, Children and adolescents worldwide are more likely to reach their 20th birthday than ever before.

-

Sa kabila ng ilang eksepsyon, ang mga bata at tinedyer sa buong mundo ay inaasahang maaabot ang ika-dalawampung kaarawan nito, kumpara sa mga nakaraang taon.

Milestone reached in restoring reef - Tagumpay naabot sa muling pagbuhay ng reef

May 6, 2019 0:05:25

Description:

A massive reef restoration project in Southern Australia has reached a new milestone.

-

Isang malakihang 'reef restoration' o 'bahurang restorasyon' na proyekto sa Southern Australia ang nakatamo ng panibagong milyahe.

Young entrepreneurs make the world a better place - Mga batang entrepreneur mas pinabubuti ang mundo

May 6, 2019 0:04:56

Description:

A growing number of young entrepreneurs are establishing so-called profit-for-purpose enterprises, with a proportion of profits channeled into programs that benefit communities, causes or the environment.

-

Dumarami ang bilang ng mga kabataang entrepreneur na nagtatag ng tinatawag na profit-for-purpose enterprises, na ang  ilan ay inilalagay ang  kanilang kita sa mga programa na nakakabepisyo sa mga komunidad, kapakanan at kapaligiran.

 

Margaux looks forward to supporting France - Margaux inaabangan ang pag-suporta sa Pransya

May 6, 2019 0:06:31

Description:

France will host this year's FIFA  Women's World Cup and it won't lack support in Australia.

 

-

Ang Pransya ang magiging punong-abala ngayong taon para sa FIFA Women's World Cup, at ito ay hindi makukulangan ng suporta mula Australya.

 

 

Labor launches its campaign in Brisbane with a massive reunion - Labor naglunsad ng kampanya sa Brisbane

May 5, 2019 0:09:26

Description:

In a show of support for Opposition Leader Bill Shorten, former Prime Ministers Kevin Rudd and Julia Gillard reunite for Labor’s election campaign held in Brisbane.

-

Magkasamang dumalo ang mga dating Punong Ministro na si Kevin Rudd at Julia Gillard sa paglulunsad ng kampanya ng partidong Labor, bilang pagsuporta sa Lider ng Oposisyon na si Bill Shorten. 

For the love of cakes: Reinventing traditional Pinoy desserts - Para sa pag-ibig sa keyk: Pagbabago ng mga tradisyonal na Pinoy na panghimagas

May 5, 2019 0:25:03

Description:

You got sweet tooth and you are wondering how you can use that to earn extra income? Reinvention is the key says two experienced Filipino chefs.

-

Ika'y mahilig sa matamis at nag-iisip kung paano ito magagamit upang magkaroon ng dagdag na kita? Ang pag-imbento o pagbabago ay siyang susi ayon sa dalawang may karanasan na mga Pilipinong chef.

Calls to end dog handler discrimination - Panawagan upang tapusin ang diskriminasyon sa mga taong may kaagapay na aso

May 5, 2019 0:09:33

Description:

Dogs are leading the way as the animal of choice when it comes to helping people with vision, mental, or physical impairments, due to the fact that they are easily trained.

-

Nangunguna ang mga aso bilang piling hayop pagdating sa pagtulong sa mga tao na may kapansanan sa paningin, sa isip o sa pisikal, dahil sa katunayan na ang mga ito ay madaling sanayin.

Moving in faith, a part of Filipino migrants' journey - Pagsulong na may pananampalataya, bahagi ng paglalakbay ng mga Pilipinong migrante

May 4, 2019 0:11:55

Description:

Philippines is one of the largest Catholic nations in the world. In recent time, more than 86 per cent of the country’s population is Roman Catholic. If Christian faith is a thread that comprises the cultural fabric of what it is to be a Filipino, how does it impact their lives moving into a foreign land?

-

Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking Katolikong bansa sa mundo. Sa kasalukuyang panahon, higit walumpu’t anim na porsiyento ng populasyon ng bansa ay Katoliko. Kung ang kristiyanong paniniwala ay sinulid na bumubuo sa kultural na tela ng pagiging isang Pilipino, paano nito naaapektuhan ang kanilang buhay sa paglipat sa banyagang lupain?

Election 2019: Day 22 Campaign Wrap - Election 2019: Ika-22 araw ng kampanya

May 4, 2019 0:05:02

Description:

On the campaign trail yesterday, the major parties talked up environmental issues and more support for the National Disability Insurance Scheme

-

Sa kampanya kahapon, tinalakay ng mga malalaking partido ang isyu sa kapaligiran at mas maraming suporta sa  National Disability Insurance Scheme.

Australian Ceramics Triennale hosts Tambays in Tasmania

May 4, 2019 0:12:37

Description:

Three Filipino multi-media artists  have become  cultural Tambay  in this year’s Australian Ceramic Triennale.

Mabuhay Nights, a unique dining experience featuring coconut - Lutuing Pinoy tampok sa Mabuhay Nights

May 3, 2019 0:07:52

Description:

The Filipino Food Movement Australia's inaugural  pop-up series will highlight the magical taste of coconut. Head chef, Andrei Balingit and up-and-coming Filipina chef Dhanae Dizon will create a unique dining experience and lead diners to one of a kind culinary journey through the Southern region of the Philippines. They will use seasonal, local Australian produce paired with the humble coconut.

Sydney-based Filipino Food Movement Australia's Bambi Manlulo tells us more.

 

-

Sa kauna-unahang pop-up dinner series ng Filipino Food Movement Australia, matitikman ang iba't-ibang putahe na may katangi-tanging sangkap-niyog. Ibabahagi ng Head chef na si Andrei Balingit at Pinay chef na si Dhanae Dizon ang katangi-tanging lutuin mula Katimugan Rehiyon ng Pilipinas gamit ang mga sangkap mula Australya at kanilang ihahain ang lutuing Pinoy na may 'kurot' ng lasa ng niyog.

Narito ang panayam kay Bambi Manlulo ng  Filipino Food Movement Australia sa Sydney.

 

Philippine-made Hybrid Electric Train makes travel faster and environmentally friendly - Gawang Pinoy na Hybrid Electric Train mas pinabilis at mas environmentally friendly ang paglalakbay

May 3, 2019 0:09:23

Description:

The Department of Science and Technology  (DOST) has built the first Philippine-made hybrid electric train. Working with Philippine National Railways (PNR), it aims to ease traffic congestion to those traveling from Calamba to Alabang. It will not only make travel faster and cheaper and it also makes the daily commute more environmentally friendly. 

DOST's Pablo Acuin tells us more.

-

Binuo ng The Department of Science and Technology  (DOST) ang kauna-unahang  hybrid electric train, sa pakikipagtulungan sa Philippine National Railways (PNR) layunin nitong maibsan ang traffic sa mga naglalakbay mula Calamba to Alabang. Hindi lamang mapapabilis ang biyahe ito'y mas environmentally friendly pa. 

Narito ang panayam kay Pablo Acuin ng DOST.

Last call for Overseas Absentee Voting for May 2019 Elections - Paalala para sa mga Overseas Absentee Voter sa darating na halalan

May 3, 2019 0:04:09

Description:

Department of Foreign Affairs (DFA) has been working with the Commission on Elections  (COMELEC) to expedite processing of Overseas Absentee Ballots for the coming May 13 election.  The Department says there are around 1.8 million Filipinos living overseas who have registered to vote this coming May. 

-

Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Commission on Elections o COMELC para pabilisin ang proseso ng overseas absentee voting.

Batay sa datos ng DFA, mahigit 1.8 milyong overseas Filipinos ang nagpatala para bumoto ngayong eleksyon 2019.

Election 2019: Day 21 Campaign Wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 2, 2019 0:07:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the Australian Federal Police has been asked to investigate after a Liberal candidate claimed her Facebook page had been hacked.

The Liberal candidate for the Tasmanian seat of Lyons, Jessica Whelan, has denied making derogatory comments, including that women who support Islam should have their genitals mutilated and that Muslims should be banned from Australia.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na hiniling sa Australian Federal Police na magsiyasat matapos na diumano’y na-hack ang Facebook page ng isang kandidato ng Liberal.

Itinanggi ng kandidato Liberal para sa puwesto ng Lyons sa Tasmania na si Jessica Whelan na siya ay gumawa ng mga mapanirang komento, kabilang na ang komento na ang mga kababaihan na sumusuporta sa Islam ay dapat na putulan ng kanilang ari at ang mga Muslim ay dapat umanong ipagbawal sa Australya.

Helping uni students handle stress - Suporta sa mga uni students harapin ang stress

May 2, 2019 0:08:50

Description:

 

A recent study has revealed that around 77% of students feel stressed at least every week. The stress may be caused by difficulty in understanding their lessons, pressure of paying university fees and handling of greater responsibilities. 

-

 

napag alaman sa pinakahuling pagsasaliksik na  77% ng mga estudyante ang nakakaranas ng stress minsan

kada linggo. Ang stress ay maaring dahil nahihrapan unawain ang mga gawain sa uni o pressure sa bayarin sa skwela at mga karagdagang responsibilidad sa buhay 

Justine Damond Ruszczyk's killer convicted of murder - Pumatay kay Justine Damond Ruszczyk nahatulan ng murder

May 2, 2019 0:06:24

Description:

A United States police officer who shot dead an Australian woman in 2017 has been found guilty of murder by a Minneapolis jury.

-

Isang pulis  ng Estados Unidos na bumaril at pumatay sa isang babaeng Australyano noong taong 2017 ay napatunayan sa isang hurado ng Minneapolis na nagkasala ng pagpatay.

Can you tell me how to get to Sesame Street?' Yes, now we can - Maaari bang ituro mo sa akin kung paano makapunta sa Sesame Street? Oo, maaari na

May 2, 2019 0:04:04

Description:

New York City has officially renamed the intersection of West 63rd Street and Broadway “Sesame Street”.

-

Opisyal nang pinangalanan ng siyudad ng New York ang interseksiyon ng  West 63rd St. and  Broadway bilang "Sesame Street".

High profile lawyer to defend Ugg Boots copyright issues in the US - Tanyag na abugado ipagtatanggol ang Ugg Boots sa isyu ng copyright sa Estado Unidos

May 2, 2019 0:08:58

Description:

Former South Australian Senator Nick Xenophon will serve as a counsel and part of the legal team that will defend the iconic Australian Ugg boots in a copyright issue of the name in the United States.

-

Ang dating Senador ng South Australya Nick Xenophon ay magsisilbing abugado at  kasapi sa legal team na magdedepensa sa Australian icon na Ugg boots sa isyu ng copyright sa Estados Unidos.

Election 2019: Day 21 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 1, 2019 0:06:48

Description:

Islamophobia and homophobia within the Liberal Party have been exposed and both led to two of its candidates being forced out of the election campaign.

 

-

Ang Islamophobia at homophobia sa loob ng Partido Liberal ay inilabas at  dahil sa mga ito, napilitan bumitiw ang mga kandidato sa kampanya.

 

Athletes from Mindanao break records at the 2019 Palarong Pambansa - Atleta mula Mindanao nagsagawa ng panibagong rekord sa 2019 Palarong Pambansa

May 1, 2019 0:09:16

Description:

Two emerging athletes from northern Mindanao and Soccsksargen have set new records in athletics in the ongoing 2019 Palarong Pambansa in Davao City.

-

Dalawang atleta mula northern Mindanao at Soccksargen  ang nakapagtakda ng panibagong rekord sa  athletics sa nagaganap na  2019 Palarong Pambansa sa Davao City.

Dickson stripped of One Nation candidacy - Dickson inalis bilang kandidato ng One Nation

May 1, 2019 0:05:37

Description:

Bill Shorten says the Coalition's handling of the economy has been "pretty bloody hopeless" while Scott Morrison continues to argue that Labor governments can't manage money.

-

Sinabi ni Bill Shorten ang paghawak ng Koalisyon ng ekonomiya ay "pretty bloody hopeless" habang patuloy na idinadahilan ni Scott Morrison na ang pamahalaang Labor ay hindi marunong humawak ng pera.

 

 

Trust in politicians is at a 50-year low - Tiwala sa mga politiko nasa pinaka-mababa sa loob ng 50-taon

May 1, 2019 0:04:12

Description:

When Australians head to the polls on May 18, more people will cast a vote than ever before.

-

Sa pagtungo ng mga Australyano sa botohan sa ika-18 ng Mayo, mas maraming tao ang boboto kaysa sa   nakalipas.

Postnatal Depression more than double the risk for parents of premature babies - Postnatal Depression mahigit doble ang panganib para sa mga magulang ng premature na sanggol

Apr 30, 2019 0:06:28

Description:

New research reveals that parents of very-preterm babies are 2.5 times more likely to suffer postnatal depression. Miracle Babies Founder Melinda Cruz tells us the importance of raising awareness for families to know that they can access support and services.

 

-

Lumabas sa bagong  pananaliksik na ang mga magulang ng mga preterm na sanggol ay mas nakakaranas ng postnatal depression ng dalawa at kalahating beses. Ibinahagi ni Melinda Cruz ng Miracle Babies Foundation ang kahalagahan ng pagtaas ng kamalayan upang malaman ng mga pamilya na may mapagkukunang suporta at serbisyo.

Police absentee voting starts for May elections - Absentee voting ng kapulisan nagsimula na para sa halalan ng Mayo

Apr 30, 2019 0:08:15

Description:

The three-day Absentee voting for police in the Visayas started yesterday. This comes as eight police in Talamban Police Station face "police brutality" caught on video which has gone viral.

-

Ang tatlong araw na absentee voting  para sa kapulisan sa kabisyaan ay nagsimula kahapon. Naganap ito habang walong pulis sa Talamban Police Station ang humahrap ng kaso ng "police brutality" na nakunan sa bideyo at kumalat.

UN to tackle hate aimed at religious groups - UN haharapin ang mga galit na nilalayon sa mga relihiyosong grupo

Apr 30, 2019 0:05:21

Description:

The UN's Secretary General has warned that a “disturbing groundswell” of hate-based violence and intolerance aimed at religious devotees across all faiths, must be countered soon before it’s too late.

 

-

Nagbabala ang sekretarya heneral ng UN na ang mga hate-based violence at intoleransya na nilalayon sa mga deboto ng relihiyon sa iba't-ibang pananampalataya ay dapat aksyonan bago maging huli ang lahat.

Election 2019: Day 19 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika19 na araw ng kampanya

Apr 29, 2019 0:04:55

Description:

Clive Palmer has called Bill Shorten a "two-faced liar" as Labor continues to criticise the Coalition's preference deal with the mining magnate's United Australia Party.

-

Tinawag ni Clive Palmer sai Bill Shorten na  "two-faced liar" o "doble-karang sinungaling"   habang patuloy na binabatikos ng Labor ang preference deal ng Koalisyon sa United Australian Party ng mayamang minero.

Poll shed light on attitudes to immigration - Pananaw sa imigrasyon binigyang linaw ng poll

Apr 29, 2019 0:04:32

Description:

With Scott Morrison and Bill Shorten clashing in the first leaders' debate of the election, an exclusive poll for S-B-S News has shed more light on voters' views on immigration.

-

Habang nagtatalo sina Scott Morrison at Bill Shorten sa unang debate ng mga lider sa halalan, nagbigay linaw ang isang eksklusibong poll para sa SBS News tungkol sa mga pananaw ng mga botante sa imigrasyon.

Voters give first debate to Shorten - Mga botante pinili si Shorten sa unang pagtatalo

Apr 29, 2019 0:06:28

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have clashed on a number of issues in the first leader's debate of the 2019 federal election debate.

-

Nagsagupa sina Punong Ministro Scott Morrison at Lider ng Oposisyon Bill Shorten sa ilang mga isyu sa unang pagtatalo ng mga lider ng  2019 federal election debate.

Unexpected threats from smart home technology - Mga di inaasahang banta ng smart home technology

Apr 29, 2019 0:06:21

Description:

It's being touted as improving domestic life, but smart home technology also poses unexpected security threats, according to research by Monash University and RMIT.

-

Tinataguyod bilang nakakabuti sa domestikong pamumuhay, ang mga smart home technology ay mayroon ding mga di-inaasahang banta sa seguridad, ito ay ayon sa pananaliksik ng Monash University at RMIT.

Caring for children with autism - Pag-aalaga sa mga batang may autism

Apr 28, 2019 0:11:05

Description:

As we conclude the World Autism Awareness Month, SBS Filipino speaks to Gema Goutos, founder of Filipino Autism Movement (FAM), about the challenges parents and carers face and where they can get support and information.

-

Sa pagtatapos ng World Autism Awareness Month, nakapanayam ng SBS Filipino si Gemma Goutos ang tagapagtaguyod ng Filipino Autism Movement (FAM), isang samahan ng mga ina at mga tagapag-alaga ng mga indbidwal na may autism sa Brisbane.

Social Media giants asked to remove unauthorised advertising - Malalaking Social Media hiniling na alisin ang mga di-awtorisadong patalastas

Apr 28, 2019 0:06:04

Description:

The Australian Electoral Commission has requested social media giants Facebook and Twitter to take down unauthorised political advertising from an anti-Labor and pro-Adani group, SBS News can reveal.

-

Hiniling ng Australian Electoral Commission na ang mga  higanteng social media na kumpanyang, Twitter at Facebook, ay dapat na alisin ang hindi-awtorisadong politikal na patalastas mula sa mga anti-Labor at pro-Adani na grupo, maibubunyag ito ng SBS News.

Australia's private rental market is 'failing' - Ang merkado ng pribadong paupahahan ay 'nabibigo'

Apr 28, 2019 0:00:25

Description:

New housing analysis has described Australia's private rental market as "failing" people earning the minimum wage and receiving income-assessed government support payments.

-

Inilarawan ng panibagong pag-aanalisa sa mga pabahay, ang merkado ng paupahan sa Australya na nabibigo para sa mga mamamayang kumikita lamang ng ‘pinakamababang sahod’ at tumatanggap ng sahod na itinasa, o ‘income- assessed’, na suportang kabayaran o pasahod mula sa pamahalaan.

X-Factor Australia's 6th-season winner Marlisa braver now more than ever - Nanalo ng ika-anim na sison ng X-Factor Australia, Marlisa, mas matatag na ngayon higit kailanman

Apr 28, 2019 0:17:23

Description:

From taking a different route from most teenagers - being homeschooled, to facing struggles and challenges to break through in the music industry to friends disappearing from her social circle, X-Factor Australia's youngest contestant to win the show Marlisa Punzalan is braver now to take her music to a wider audience.

-

Mula sa pagtahak ng ibang ruta kumpara sa karamihan ng mga tinedyer - ang kanyang pagiging homeschooled, hanggang sa pagharap sa mga pakikibaka at mga hamon upang makapasok sa industriya ng musika hanggang sa mga kaibigan na nawala mula sa kanyang ginagawang mundo, ang pinakabatang nanalo sa X-Factor Australia na si Marlisa Punzalan ay mas matapang na ngayon upang dalhin ang kanyang musika sa mas malawak na manonood.

 

Guilty or not: Parents allowing longer screentime for kids - Guilty o hindi: Mga magulang pinapayagan ang mahabang oras ng panonood ng mga anak

Apr 28, 2019 0:07:25

Description:

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," admits full-time employee and an online business owner and a mother from Melbourne.

-

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," iyan ang pag-amin ng full-time na empleyado at may-ari ng online na negosyo at isang ina mula sa Melbourne.

Border force tackles animal smuggling trade - Border force sinusugpo ang kalakalan ng pagpupuslit ng hayop

Apr 28, 2019 0:07:47

Description:

Australia is known for being tough at its borders, restricting imports and exports of various products.

In particular, the import and export of animals is heavily controlled, with tough penalties, including a long jail sentence, for those who disobey the law.

-

Kilala ang Australya sa pagiging mahigpit sa mga hangganan nito, hinihigpitan ang mga pag-angkat at pagluwas ng iba't ibang mga produkto.

Sa partikular, ang pag-import at pag-export ng mga hayop ay labis na pinipigilan, na may mga matinding parusa, kabilang ang mahabang panahon ng pagkabilanggo, para sa mga sumusuway sa batas.

Election 2019: Day 17 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-17 araw ng kampanya

Apr 28, 2019 0:05:20

Description:

New funding pledges and more talk of preference deals dominated day 17 of the 2019 federal election campaign.

With a wrap of the day's action, here are the details.

-

Mga bagong pangako ng pagpopondo at dagdag na pag-uusap ng mga kasunduan ng pagkagusto nangibabaw sa ika-17 araw ng kampanya para sa pederal na halalan.

Narito ang detalye ng buod ng mga naging aksyon sa araw na ito.

 

PCYC Northern Beaches hosts Filipino Basketball Tournament in Sydney

Apr 27, 2019 0:06:35

Description:

Sixteen teams took part in the second Filipino Basketball Tournament held in Dee Why New South Wales on Saturday.

 

The dangers of screen time for children - Mga panganib ng oras ng panonood sa screen para sa mga bata

Apr 26, 2019 0:05:11

Description:

The World Health Organization has for the first time advised parents that children under the age of two should not spend any time passively watching electronic screens.

It's also recommended children aged two to four spend no more than an hour a day watching programmes or playing computer games.

-

Sa unang pagkakataon pinayuhan ng World Health Organization ang mga magulang na ang mga bata na wala pang dalawang taong gulang ay hindi dapat na gumugol ng anumang oras ng walang pasubaling panonood ng mga electronic screen.

Inirerekomenda din nito na ang mga batang may gulang na dalawa hanggang apat na gumugol lamang ng hindi hihigit sa isang oras sa isang araw sa panonood ng mga programa o paglalaro ng mga laro sa computer.

Careworkers' conditions need urgent reform - Kialangan ng reporma sa kondisyon sa lugar trabaho ng mga Careworkers'

Apr 26, 2019 0:07:59

Description:

The working conditions faced by front line carers need urgent reform, according to a new report by a network of Australian universities.

 

The research outlines a series of workplace reforms to improve institutional care within a workforce that unions believe is facing increasing challenges.

-

Nangangailngan ng agarang reporma ang kondisyon sa  lugar trabaho ng mga aged care worker. 

Ito ang napag alaman sa pinakahuling ulat na binuo ng grupo ng mga unibersidad sa Australya

 

Sa pagsasaliksik bilangakas ang ilang mga ibat ibang repormang kailangang isagawa upang mapabuti ang kondisyon sa sector  kung saan  patuloy na nahaharap sa maraming hamon

Helping 'Lolo and Lola' access the digital world - Pagtulong kay lolo at lola na maunawaan ang paggamit ng internet at mga digital devices

Apr 26, 2019 0:11:39

Description:

He initially helped his lolo and lola learn how to use their gadgets and how to navigate the internet which led to his teaching other older members of the Filipino community.

-

Nauna niyang tinuruan ang kanyang lolo at lola kung paano gamitin ang kanilang mga gadget at ang internet. Di nagtagal, ito ay naging daan para makapagturo siya sa iba pang nakatatanda sa komunidad Pilipino. 

Clearing operations continue in Porac, Pampanga - Clearing operations patuloy sa Porac, Pampanga

Apr 26, 2019 0:04:48

Description:

Clearing operations continue at the Chuzon Supermarket in Porac, Pampanga. Authorites say Rescue Teams with the help of K-Nine Units have not found any 'signs of life'. Reports from the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) have seen the death toll rise to 16, with hundreds injured.    

-

Patuloy ang clearing operations sa Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga kasunod ng magnitude 6.1 na lindol sa Luzon noong Lunes. Ayon sa awtoridad walang nakitang 'signs of life' ang rescue teams at ang mga K-Nine Units sa gumuhong gusali. Ayon naman sa ulat mula National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) umabot na sa 16 ang bilang ng mga patay at daan daan naman ang sugatan sa naganap na lindol noong Lunes, ika 22 ng Abril.

Coal debate becomes key in marginal seats - Pagtatalo ukol sa karbon naging pangunahing isyu para sa marginal na lugar

Apr 25, 2019 0:07:14

Description:

Coal has become a divisive and decisive issue in the federal election campaign, again being highlighted as environmentalist Bob Brown’s anti-Adani convoy makes its way north through Queensland (finishes in Clermont on Sunday 28 April).

Support for the mine has put key marginal must-win seats in the central and north Queensland coal belt at stake for both parties while they also try on satisfy anti-Adani sentiment south of the border.

-

Ang karbon ay naging isang isyu na nakakapaghati at maaaring makapagpasya sa kampanya ng pederal na halalan, muling itinatampok habang ang kumboy ng enbayronmentalista na Bob Brown laban sa kumpanyang Adani ay nagpapatuloy sa hilaga sa Queensland (magtatapos sa Clermont sa araw ng Linggo ika-28 Abril).

Ang suporta para sa minahan ay nagtataya sa mga pangunahing marginal na lugar na dapat mapanalunan sa gitna at hilagang Queensland para sa parehong mga partido habang kanila ring sinusubukan na mapasaya ang mga tutol sa Adani sa timog ng hangganan.

Calls for full details of water buybacks after Coalition process questioned - Panawagan sa buong detaly ng water buyback

Apr 24, 2019 0:06:24

Description:

A government department is under pressure to release, in full, all documents relating to an 80-million-dollar taxpayer-funded water buyback.

-

Isang kagawaran ng gobyerno ang napapailalim sa presyur na sa paglabas sa kabuuan  ang lahat ng dokumentong may ugnayan, $80 milyong na pera ng mamamayan na ibinayad sa tinawag na water buyback.

Siblings in service

Apr 24, 2019 0:16:37

Description:

Twenty-two-year-old army reserve Cara Tongson draws inspiration from his brother when she decided to join the defence force. She shares how her brother's 'tough love' has pushed her to be better. 

How to participate in the Anzac Day commemorations - Paano makilahok sa mga paggunita ng ANZAC Day

Apr 24, 2019 0:07:07

Description:

On the 25th of April each year, Australians commemorate Anzac Day.
 

-

Tuwing  ika-25 ng Abril bawat taon,  ginugunita ng mga Australyano ang  Anzac Day.


 

Labor promises to crackdown on foreign workers visa, Coalition promises support for small business - Labor ipinangako mas mahigpit na kalakaran para sa foreign workers visa, Koalisyon ihahatid ang suporta para sa small business

Apr 24, 2019 0:08:59

Description:

On the election trail today, opposition leader Bill Shorten vowed to crack down on foreign work visas, while in Adelaide Prime Minister Scott Morrison promised more support for small business.

 

Today the Australian Electoral Commission also announced a record number of Australians have enrolled to vote in this election.

 

-

 

Sa pinaka-huling kaganapan para sa nalalapit na halalan

 

Ipinangako ng lider ng Oposisyon Bill Shorten na kanilang hihigpitan ang mga kalakaran para sa mga foreign visa workers habang ipinangako ni  Punong Ministro Scott Morisson ang suporta mula partido para sa mga small business

 

Ipinaalam naman ng Australian Electoral Commission  nitong nakaraan nna naitala ang pinakamalaking bilang ng mga nagpatala upang bumuto sa nalalapit na halalan

Zamboanga City's pride makes it to Tokyo for the 2020 Olympic Games - Hidilyn Diaz napabilang sa Tokyo para sa 2020 Olympic Games

Apr 24, 2019 0:09:00

Description:

Olympic Games weightlifting silver medalist and Zamboanga City's pride Hidilyn Diaz has qualified for the 2020 games in Tokyo after notching three silver medals on Monday, 22 April  at the 2019 Asian Weightlifting Championships in Ningbo, China.

-

Napabilang na ang Olympic Games weightlifting silver medalist  at ipinagmamalaki ng and Zamboanga City' Hidilyn Diaz para sa 2020 games sa Tokyo matapos makamtan ang tatlong medlyang pilak noong nakaraang Lunes ika- ng Abril sa 2019 Asian Weightlifting Championships naganap sa  Ningbo, Tsina.

Labor promises a fairer Long Stay Parent visa - Labor nangako sa mas mainam na Long Stay Parent visa

Apr 23, 2019 0:03:25

Description:

The Labor party has announced a proposed overhaul of the government's sponsored parent visa if elected.

-

Ipinahayag ng Partido Labor ang panukalang pagbabago sa parent visa ng pamahalaan kung sila ay mahahalal.

Water becomes scarcer in parts of Cebu - Tubig nagkukulang sa ilang bahagi ng Cebu

Apr 22, 2019 0:09:26

Description:

Thirty-two barangays in Cebu have either no water or on water restrictions as Visayas feel the simmering heat of summer. The provincial and city governments have proposed more water storage facilities like mini-dam, water cisterns or tanks for homes and business establishment for long-term solutions.  

-

Umabot na sa tatlumpo’t dalawang mga lugar o barangay sa siyudad ng Cebu ang walang dumadaloy na tubig sa gripo o di kaya ay bawas ang oras ng pagdaloy ng tubig sa kanilang gripo. Karagdagang mapag-ipunan ng tubig tulad ng mga mini-dam, at mga sariling water cisterns o tangke ng tubig para sa mga tahanan at mga establisimyentong pangkalakal ang siyang itinutulak ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaan ng syudad ng Cebu bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng kakulangan ng tubig.
 

Australian reaction to Sri Lankan terror attack - Reaksiyon ng Australya sa pagsalakay terorismo sa Sri Lanka

Apr 22, 2019 0:06:11

Description:

Sri Lankan Australians have gathered in Melbourne in a vigil for those killed in the home country.

-

Nagtipun sa isang pakikiramay ang mga Sri Lankan Australyano sa Melbourne para roon sa mga namatay sa bombang pagsalakay mula sa kanilang tinubuang bansa.

Bell residents: Rural Australia needs more families like them

Apr 22, 2019 0:07:50

Description:

Local residents of Bell show their support for the Filipino family fighting for their right to stay permanently in Australia. 

Multiple attacks in Sri Lanka the worst violence since civil war ended - Ilang pagsalakay sa Sri Lanka, pinakamarahas mula nang matapos ang digmaang sibil

Apr 22, 2019 0:05:46

Description:

More than 200 people have been killed and hundreds more wounded in a series of bomb blasts that rocked churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday.

-

Mahigit na dalawang daang tao ang napatay, at daan daang iba pa ang nasugatan, sa isang serye ng pambobomba na yumanig sa mga simbahan at otel sa Sri Lanka, noong Linggo, Pasko ng Pagkabuhay.

Australia's new parent visa 'absolutely unfair' say migrant communities - Bagong parent visa 'absolutely unfair' pahayag ng komunidad migrante

Apr 22, 2019 0:05:23

Description:

Applications are open  for the long-awaited new temporary parent visa, designed to provide an alternative to the existing permanent visa options for parents of migrants.

 

-

SInimulan nang  buksan ang aplikasyon noong nakaraang Miyerkules, ang matagal nang hinihintay na bagong  temporary parent visa na dIsenyo na makapagbigay ng alternatibo sa kasalukuyang opsiyon ng permanent visa para sa mga magulang ng mga migrante.

 

Aged Care Commission to begin new round of hearings - Aged Care Commission sisimulan ang panibagong pagdinig

Apr 22, 2019 0:06:47

Description:

The Aged Care Royal Commission begins its next round of public hearings at the beginning of May.

-

Sisimulan ng Aged Care Royal Commission ang susunod na hanay nito ng mga pampublikong pagdinig sa simula ng Mayo.

Arnis: The artistry of fighting with sticks - Arnis: Ang sining ng paglalaban gamit ang patpat

Apr 21, 2019 0:08:33

Description:

Grandmaster Andy Elliott delves into Arnis, a form of Filipino martial arts, known not only for its artistry but for its effectiveness. 

-

Ibinahagi ni Grandmaster Andy Elliott ang dedikasyon niya sa Arnis, isang uri ng Filipino martial arts.

Rugby: Young female athlete excels in 'manly' sport - Rugby: Babaeng atleta nangunguna sa isang 'manly' isport

Apr 21, 2019 0:12:57

Description:

"Rugby League is the greatest sport on earth."

-

"Rugby League is the greatest sport on earth."

When your passion finds a way to chase you, what do you do? - Kapag ang iyong hilig ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo?

Apr 21, 2019 0:14:50

Description:

When a childhood passion finds a way to chase you, what do you do? Do you follow through or just totally ignore it?

-

Kapag ang iyong hilig sa iyong pagkabata ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo? Susundin mo ba ito o lubusang nang huwag pansinin?

Easter Sunday reflection: Celebrating faith, family and community - Pagninilay ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay: Pagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at komunidad

Apr 20, 2019 0:18:35

Description:

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

-

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

Oh anong tuwa na makita ang mga Easter bunny, kumain ng ilang tinapay at ang mga bata abala sa paghahanap ng Easter egg! Ngunit ano ang maaaring mapagnilayan sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay habang tayo ay nagsasaya?

Little Miss Teen Earth Australia: Little voices advocating to save planet Earth - Little Miss Teen Earth Australia: Mumunting boses na nagtataguyod upang iligtas ang mundo

Apr 20, 2019 0:38:23

Description:

While many of our world leaders are still debating what action to take to better address the changing climate, candidates of the Little Miss Teen Earth Australia advocate on helping save planet Earth.

-

 

Habang ang marami sa mga pinuno sa mundo ay patuloy na pinagtatalunan pa rin kung anong aksyon ang dapat gawin upang mas mahusay na matugunan ang pagbabago ng klima, ang mga kandidato ng Little Miss Teen Earth Australia ay nagtataguyod sa pagtulong na mailigtas ang ating planeta.

Greens promise $50 million revamp of English language support for migrants - Greens nangako ng $50 milyon upang isayos ang suporta sa wikang Ingles para sa mga migrante

Apr 19, 2019 0:06:20

Description:

The Greens have announced a $50 million plan to increase the ability of migrants and new arrivals to Australia to access English language support.

Central to the plan is a bid to reform the Adult Migrant English Program, which provides migrants up to 510 hours of English tuition to help them settle in the country.

-

Inihayag ng Greens ang $50-milyon na plano upang madagdagan ang kakayahan ng mga migrante at mga bagong dating sa Australya upang ma-akses ang suporta sa wikang Ingles.

Pangunahin sa naturang plano ay isang pagsubok para baguhin ang programang Adult Migrant English, na nagbibigay sa mga migrante ng hanggang 510 oras na pag-aaral ng wikang Ingles upang matulungan silang manirahan sa bansa.

Filipino devotees to be crucified this Holy Week - Mga Pilipinong deboto magpapapako sa krus ngayong Semana Santa

Apr 18, 2019 0:04:32

Description:

Yearly, it has been a tradition for devotees in Pampanga to participate in the crucifixion reenactment and other forms of penitence during Holy Week.

-

Taun-taon, tradisyon na ng mga deboto ang magpapako sa krus at iba pang mga klase ng penitensya tuwing Semana Santa.

Election 2019: Day 8 campaign wrap - Election 2019: Mga kaganapan sa ikawalong araw ng kampanya

Apr 18, 2019 0:05:00

Description:

Labor is facing criticism from both the Coalition and the Greens over its climate change policies.

The Coalition argues Labor's approach will be too costly while the Greens say it would slow down a transition to renewables.

-

Ang Labor ay nahaharap sa pagpuna mula sa parehong Koalisyon at Greens kaugnay ng mga patakaran nito sa pagbabago ng klima.

Nangatwiran ang Koalisyon na ang paraan na inihahain ng Labor ay masyadong mahal habang sinabi ng Greens na ito ay magpapabagal sa paglipat sa mga renewable na enerhiya.

Notre Dame Cathedral will be restored - Mulingitatayo ang Notre Dame Cathedral

Apr 18, 2019 0:07:42

Description:

France's President has vowed to restore the Notre-Dame Cathedral in just five years’ time.

-

Nangako ang Pangulo ng Pransya na ibalik sa dating kalagayan ang  Notre-Dame Cathedral sa loob lamang ng limang taon.

Young Australians concerned about climate change - Kabataang Australyano nababahala sa pagbabago ng klima

Apr 17, 2019 0:06:07

Description:

A new report has found an overwhelming number of young Australians are concerned about climate change.

-

Napag-alaman sa isang bagong ulat na napakalaking bilang ng mga kabataang Australyano ay nababahala tungkol sa pagbabago ng klima.


Vaccinating children the key to reducing the harms from flu - Bakuna sa bata susi para maiwasan ang kasakitan mula flu

Apr 17, 2019 0:04:02

Description:

Despite a high rate of flu cases already this year, new research shows the majority of Australians aren’t planning to get a flu shot and only 10 per cent think children should get the jab.

-

Sa kabila ng malaking bilang ng may sakit na flu sa taong ito, ipinapakita ng mga bagong pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay hindi nagbabalak na magpa-bakuna laban sa flu, at sampung porsyento lamang ang naniniwala na dapat bakunahan  ang mga bata. .

Election 2019: Profile of the Australian Labor Party - Election 2019: Kilalanin ang Australian Labor Party

Apr 17, 2019 0:08:07

Description:

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies.

-

Ang Australian labor party ay ang pinakamatandang partido sa Australya.

Adelaide to house Satellite Systems - Adelaide magiging tirahan ng Satellite Systems

Apr 17, 2019 0:10:29

Description:

The Federal Government has announced that Adelaide will be the home base of SmartSat Cooperative Centre, which will be used in the research of intelligent satellite systems, analytics and design.

-

Ipinahayag ng Pampederal ng Pamahalaan na ang Adelaide ang mgiging tahanan ng SmartSat Cooperative Centre, na gagamitin para sa pananaliksik ng intelehenteng sistema ng satellite, analitiko at disenyo.

Election 2019: Day 7 campaign wrap - Election 2019:Buod ng kampanya sa ika-7 araw

Apr 17, 2019 0:05:42

Description:

Debate over superannuation and tax cuts has dominated the day's election campaigning, with Bill Shorten admitting he should have been clearer about Labor's superannuation policy.

 

-

Pagtatalo sa superannuation at pagbabawas sa buwis ang nangibabaw sa pangangampaya sa eleksiyon kahapon, na kung kailan inamin ni Bill Shorten na dapat na mas maliwanag siya sa alituntunin ng Labor sa Superannuation.

 

The significance of Holy Week for Filipinos living in Australia - Ang kahalagahan ng Semana Santa para sa mga Pilipinong naninirahan sa Australya

Apr 17, 2019 0:24:13

Description:

With Filipinos adapting to a diverse culture in Australia, have 'Holy Week' lost its meaning?

-

Habang ang mga Pilipino ay nakikibagay sa kultura ng Australya, tuluyan na nga bang nawawala ang tunay na kahulugan ng Semana Santa?

UN warns of global measles crisis - UN nagbabala sa pangdaigdigang krisis ng tigdas

Apr 16, 2019 0:06:10

Description:

The United Nations is warning of what it calls "a global measles crisis", following the release of figures showing cases of the illness have tripled worldwide in 2019.

-

Nagbabala ang United Nations sa tinawag nilang pangmundong krisis ng tigdas, kasunod ng paglalabas ng mga talang nagpapakita na ang mga kaso ay naging triple sa buong mundo nitong 2019.

'Outrageous': Senator slams 'outdated' immigration laws after Filipino family denied right to stay

Apr 16, 2019 0:09:19

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has slammed the Immigration Department's decision to deny permanent residency to a Filipino family who are pillars of their rural Queensland community. 

Election 2019: Day 6 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-6 na araw ng kampanya

Apr 16, 2019 0:05:34

Description:

Scott Morrison has continued to accuse Bill Shorten of lying, saying he was doing it "all the time" on day six of the election campaign.

-

Sa ika-anim na araw ng pangangampanya, patuloy na inaakushan ni Scott Morrison si Bill Shorten ng pagsisinungaling, at sinabing palagi niya itong ginagagawa.

Assange extradition 'an assault against journalism' - Ekstradisyon ni Assange "asulto sa pamamahayag

Apr 16, 2019 0:08:38

Description:

The lawyer of Wikileaks founder Julian Assange says plans to extradite him are an assault against the rights of journalists all over the world to uncover secrets.

-

Sinabi ng abugado ng nagtatag ng Wikileaks Julian Assange, ang mga plano na ipatapon siya ay asulto sa mga karapatan ng mga mamahayag sa buong mundo para isawalat ang mga sekreto.

Australia pledges AUD$8 million to address online child abuse in the Philippines - Australya nangako ng AUD$8 milyon upang matugunan ang online na pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas

Apr 16, 2019 0:04:42

Description:

The Australian Government will spend AUD$8 million to support a project that aims to protect Filipino youth from forms of online abuse, including sexual acts.

-

Gagastos ng AUD$8 milyon ang pamahalaang Australya upang suportahan ang isang proyekto na naglalayong protektahan ang kabataang Pilipino mula sa mga uri ng ng online na pang-aabuso, kabilang ang sa paraang sekswal.

Military intensifies manhunt against Muslim rebels - Militar pinag-igting ang paghahanap sa mag rebeldeng Muslim

Apr 16, 2019 0:08:26

Description:

The military has stepped up its operations against the remaining members of the rebel group Maute  in the wake of the confirmation on the killing of their leader Owaydah Marohombsar alias Abu Dar in an encounter in Lanao del Sur last month.

-

Pinag-igting ng militar ang operasyon nito sa mga natitirang miyembro ng rebeldeng grupo na Maute sa gitna ng kumpirmasyon na napatay ang lldier ng mga ito na si Owaydah Marohombsar alyas  Abu Dar sa isang enkuwentro sa Lanao del Sur.

Fire devastates Notre Dame Cathedral in Paris - Sunog sinira ang Kathedral ng Notre Dame sa Paris

Apr 16, 2019 0:06:18

Description:

One of the world's most famous landmarks has been left in ruins by a massive fire.

 

-

 Isa sa pinaka-tanyag at makasaysayang  gusali sa mundo ay naiwang guho pagkatapos ng isang malaking sunog.

Election 2019: Voting for the House of Representatives, Senate - Election 2019: Pagboto sa Mababang Kapulungan , Senado

Apr 16, 2019 0:06:33

Description:

In this year's federal election, Australians will elect 151 Members of the Parliament (MP) to the House of Representatives and 80 Senators.

 

 

-

Sa pampederal na halalan sa taong ito, boboto ang mga Australyano ng 151  Miyembro ng parlamento sa Mababang Kapulungan at 80 Senadro

 

 

 

Holy Week, time for reflection not holidays: Cebu Archbishop - Semana Santa, panahon para magnilay-nilay hindi magbakasyon: Arsobispo ng Cebu

Apr 16, 2019 0:08:33

Description:

Cebu Archbishop Jose Palma has urged the Catholic faithfuls to reflect during lent,  and not use the period for holidays. He also urges the young people to prepare for the National Youth Congress slated next week.

-

Hiniling ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga mananampalataya na huwag ituring na bakasyon ang Semana Santa at sa halip ay gawin itong panahon upang manalangin sa Diyos at magnilay-nilay. 

Labor's negative gearing and tax reforms - Mga reporma ng Labor ukol sa negative gearing at capital gains tax

Apr 16, 2019 0:09:13

Description:

If elected, Labor Government intends to reform current arrangements for negative gearing and capital gains tax concessions, with the aim to improve housing affordability.

-

Sa pamumuno ni Shorten, ilalatag ng Labor ang mga reporma sa negative gearing at capital gains tax para sa layunin nitong maging abot-kaya ang pabahay. 

Election 2019: Day 5 campaign wrap - Election 2019: Buod ng kampanya sa ika-5 araw

Apr 15, 2019 0:03:48

Description:

Scott Morrison and Bill Shorten have spent day five of the election campaign in Victoria with the Coalition promising more than $150 million for road upgrades to ease congestion and Labor saying it will spend $250 million to reduce waiting lists for elective surgery.

 

-

Ginugol nina Scott Morrison at Bill Shorten ang ika-limang araw ng kampanya kahapon sa Victoria na kung saan nangako ang  Koalisyon ng mahigit $150 milyong   para sa pag-aayos ng mga kalsada para maluwagan ang trapiko at sinabi naman ng Labor na gagastos ito ng $250 milyong para mabawasan ang waiting lists sa elective surgery.

Soaring temporary migrant numbers outstrip Morrison’s 'congestion busting' cut - Dumaraming bilang ng mga temporary migrant higit kaysa sa congestion bsuting ni Morrison

Apr 15, 2019 0:05:14

Description:

Population figures contained in the 2019 federal budget show the number of temporary migrants is rising much faster than previously forecast.

-

Base sa bilang ng populasyon na binanggit sa pampederal na badyet ngayong 2019,  ipinapakita na ang bilang ng mga pansamantalanag migrante ay dumarami nang mas mabilis kaysa sa unang tinaya.

Dual basketball Olympian elevated to Hall of Fame - Dalawang beses na basketball Olympian isinama sa Hall of Fame

Apr 15, 2019 0:07:39

Description:

Brad Dalton, who  represented Australia at the 1984 Los Angeles Olympics and 199 Seoul Olympics, will be included in the basketball Hall of Fame in May

-

Si Brad Dalton, na kumatawan ng Australya sa 1984 Los Angeles Olympics at 1998 Seoul Olympics, ay isasama na sa basketball Hall of Fame sa Mayo.

Filipino-Australian cliff diver off to a strong start in world series - Pinoy-Australayanong cliff diver malakas na simula sa world series

Apr 15, 2019 0:08:18

Description:

Brisbane-born Xantheia Pennisi is making big waves at the start of 2019 Red Bull Cliff Diving World Series in Palawan, Philippines. As a wildcard and the youngest competitor, the 20-year-old  Filipino-Australian displays unbriddled courage to challenge the big guns of the sports as she hopes to remain in the series.

-

Ang ipinanganak sa Brisbane na si Xantheia Pennisi ay nagpapakita ng pambihirang galing sa simula ng 2019 Red Bull Cliff Diving World Series sa Palawan, Philippines. Bilang isang wildcard at pinaka-batang kalahok, ang 20- taong gulang na Pilipino-Australyano ay nagpapakita ng walang-takot para hamunin ang mga malalaking pangalan sa kumpetisyon habang umaasa siya na manatili sa serye.

 

Students' legal action over underpayment 'tip of the iceberg' say advocates - Kasong isinampa ng mga estudyante sa kakulangan ng bayad 'tip of the iceberg' pahayag mg mga tagapagtanggol

Apr 15, 2019 0:03:30

Description:

Two international student workers are launching legal action against a Melbourne restaurant claiming they've been underpaid hundreds of thousands of dollars.

-

Dalawang estudyanteng internasyonal ang naglunsad ng legal na kaso laban sa isang restawran sa Melbourne sa pagsasabing binayaran sila ng kulang sa halagang libo-libong dolyar.

Is the Assange case a matter of press freedom? - Ang kaso ba ni Assange ay hinggil sa kalayaan ng pahayag?

Apr 15, 2019 0:04:32

Description:

Lawyers for WikiLeaks founder Julian Assange are warning that the US charges against him could limit press freedom, saying journalists should be deeply troubled by what they call unprecedented charges.

-

Nagbabala ang mga abogado ng nagtatag ng Wikileaks, Julian Assange, na ang mga habla ng Amerika laban sa kanya, ay pipigil sa kalayaan ng pahayag, sa pagsasabing ang mga mamahayag ay mamomroblema nang husto, dahil sa tinawag nilang di pa natutularang  habla.


Should you apply for a Philippine-Australian dual citizenship? - Mamamayan ba kayo ng Pilipinas at Australya?

Apr 14, 2019 0:06:10

Description:

Filipino-Australians Sherwin and Raul discuss the pros and cons of being a dual citizen of both the Philippines and Australia.

-

Ang pagka-mamamayan ng parehong Pilipinas at Australya (dual citizenship) ay naging paksa ng isang usapan sa pagitan ng dalawang Filo-Oz.

How will Coalition's Budget affect you - Ano ang magiging epekto ng badyet ng Koalisyon sa inyong buhay?

Apr 14, 2019 0:10:31

Description:

The 2019 budget of the Coalition government was discussed to show how it will affect the lives of ordinary Australians.

-

Pinag-usapan ang badyet ng Koalisyon para sa taong 2019, upang ipakita kung paano ito makaka-apekto sa buhay ng ordinaryong Australyano.

Jobs, healthcare dominate Sunday election campaign - Hanapbuhay, pangangalaga sa kalusugan nangibabaw sa kampanya ng halalan kahapon

Apr 14, 2019 0:04:22

Description:

A Sunday of intense campaigning  has seen the Coalition promise to deliver jobs and a strong economy.

-

Sa isang  araw na maigting na kampanya kahapon, nakita ang pangako ng Koalisyon na ipa-abot ang trabaho at malakas na ekonomiya.

Thousands rally to end offshore detention - Libu-libo nag-rali para wakasan ang detensiyon sa labas ng bansa

Apr 14, 2019 0:05:01

Description:

Thousands of Australians have rallied across the country, urging the federal government to close the offshore detention centres on Manus Island and Nauru.

-

Libu-libong Australyano ang nagrali sa buong bansa, at hinihikayat ang pampederal na pamahalaan na isara ang mga sentro ng detensiyon sa labas ng bansa sa  Manus Island and Nauru.

 

A Filipino-Australian singer trying to change the world one voice at a time

Apr 14, 2019 0:30:44

Description:

From bands to performing as a solo singer to voice coaching to mentoring emerging singers and artists, Filipino-Australian Tina Bangel is using music to change the world one voice at a time.

New generations work to keep Indigenous languages alive - Mga bagong henerasyon gumagawa ng paraan upang mapanatiling buhay ang mga katutubong wika

Apr 14, 2019 0:05:48

Description:

A new generation of Indigenous Australians is working to keep its languages alive.

Driven by a desire to maintain their culture, rising numbers of students are choosing to study Indigenous languages in their final years of high school.

-

Isang bagong henerasyon ng mga katutubong Australyano ay kumikilos upang mapanatiling buhay ang mga wika nito.

Sa pagnanais na mapanatili ang kanilang kultura, dumadami ang bilang ng mga estudyante na pinipili na mag-aral ng mga katutubong wika sa kanilang mga panghuling taon sa hayskul.

A different kind of music - Kakaibang tunog, kakaibang musika

Apr 12, 2019 0:12:36

Description:

Looking to listen to something different? Filipino artist Markus Bulandus was at the 10th Melbourne Ukulele Festival 2019 where he had the opportunity to play his original compositions. He also spoke about his other interest, NOISE music, an alternative to your everyday ballad, pop or rock music. 

Looking for something new or different? Listen in.

-

Naghahanap ba kayo ng panibagong tunog? Ang Pilipinong musikero na si Markus Bulandus ay isa sa mga napabilang sa nakaraang  10th Melbourne Ukulele Festival 2019 kung saan nagkaroon siya ng oportunidad na ibahagi at maparinig ang kanyang original na mga komposisiyon . Kanya din ibinahagi ang interes sa kakaiabng tunog na nakilala bilang , NOISE music, alternatibong tunog sa pangakaraniwang musikang ballad, pop o rock . 

Naghahanap ba kayo ng bago o kakaibang tunog? Pakinggan ang kwneto ni Markus Bulandus.

Filipino actor as the villain in 'Galapagos! the musical' - Pinoy gumaganap na kontrabida sa 'Galapagos! the musical'

Apr 12, 2019 0:08:53

Description:

Filipino performance artist Bryan Yap plays the villain in  'Galapagos! the musical' at this year's Melbourne International Comedy Festival.  Bryan has been performing front of young children singing cheerful, happy songs, he tells us what it's like to perform the character of a villain in front of an adult audience.  

 

-

Ginagampanan ng Pilipinong aktor na si  Bryan Yap ang papel na kontrabida sa  'Galapagos! the musical'  sa 2019  Melbourne International Comedy Festival.  Bihasa si Bryan sa pag-awit ng masasayang awitin sa harap ng mga bata . itoa ng unang pagkakataon na gaganap siya bilang isang kontrabida sa harap ng mga mas matandang manonood o adult audience.  

 

Luzon to experience brownouts - Luzon patuloy ang mga brownout

Apr 12, 2019 0:04:13

Description:

 

Luzon is currently on 'red alert state' due to insufficient capacity. Meralco says it will continue to implement rotational brownouts 

 

-

Patuloy na ipatutupad ang 'red alert' sa Luzon dahil sa limitadong kapasidad ng kuryente. Tiniyak naman ng Kagawaran ng Enerhiya na sila'y kumikilos upang maakisyunan ang problema

  

Guide to Australia's Political System - Pagpapaliwanag sa sistema ng politika sa Australya

Apr 12, 2019 0:08:49

Description:

 

The 2019 Australian federal election is just around the corner when we will elect members of the 46th Parliament of Australia.

 

So how do elections determine our next government?

-

 

Sa nalalapit na Pampederal na halalan  pipili ang mga mamamayan ng Australya ng kinatawan upang bumuo ng ika – 46 na Parlyamento –

 

Paano nga ba pipiliin ang susunod na mamumuno sa Australya?

Elevator District takes their music to higher ground

Apr 12, 2019 0:19:50

Description:

From taking their name out of their university lift, Elevator District is taking their music to a higher ground recently releasing their first single "Surprise Birthday".

Homo Luzonensis in Cagayan - Homo Luzonensis sa Cagayan

Apr 12, 2019 0:08:35

Description:

An international team of researchers have uncovered the remains of a new species of human in the Philippines, proving the region played a key role in hominin evolutionary history.

-

Isang grupo ng mananaliksik ay natuklasan ang mga buto ng isang bagong specie ng tao sa Pilipinas, na nagpapatunay na malaki ang papel ng rehiyon sa ebolusyonaryong kasaysayan ng hominin.

New migrants and others welcome inducements to go regional - Mga bagong migrante at iba pa tinatanggap ang mga paghikayat na magtungo sa mga rehiyon

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

If re-elected in May, the Coalition government is promising new incentives for migrants to live and work in regional Australia, in a bid to ease congestion in the major centres.

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

-

Kung muling maihahalal nitong Mayo, nangangako ang pamahalaang Koalisyon ng mga bagong insentibo para sa mga migrante upang manirahan at magtrabaho sa rehiyonal na Australya, sa isang pagsubok na mapagaan ang kasikipan sa mga pangunahing sentro o lungsod.

Ang mga migranteng naninirahan sa rehiyonal na New South Wales ay nagsabi na marami na ang pakinabang mula sa pakikipagsapalaran sa labas ng mga kabisera ng bansa - ngunit ang anumang dagdag na suporta mula sa pamahalaan ay isang karagdagang bonus.

 

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

Election 2019: Need to vote early? Here's how. - Halalan 2019: Kailangang bumoto nang maaga? Narito kung paano.

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

It's compulsory for all Australian citizens to vote in the federal election, but not everyone has to cast a ballot on election day.

 

-

Sapilitan para sa lahat ng mamamayang Australyano na bumoto sa pederal na halalan, ngunit hindi lahat ay bumuboto sa mismong araw ng eleksyon.

Pinoys need to change traffic mindset: Motorcycling group founder

Apr 11, 2019 0:10:29

Description:

Ruby Ann Kagaoan, Founding President of the Philippine Authority for Motorcycle Sports and Safety, Inc. (PAMSS), speaks about Motorcycling in the Philippines and the new Motorcycle Crime Prevention Act. 

She wants to address the bad traffic habits of  road users, particularly motorcycle riders, and wants to get an inspiration from Australia.

She says the worsening roads deaths are both safety and public health issues.

Senior emergency workers issue climate change warning - Senior emergency workers issue climate change warning

Apr 10, 2019 0:06:58

Description:

Some of Australia's most experienced Fire and Emergency workers are warning that worsening extreme weather is threatening Australian lives.

-

Ang ilan sa mga pinaka-may-karanasan na nagta-trabaho para sa pag-apula ng sunog at emerhensiya ay nagbabala na ang lumalalang labis na tindi ng panahon ay nagbabanta sa buhay ng mga Australyano.

38 Australians are diagnosed with Parkinson's disease everyday - Bawat araw may 38 Australyano ang na-daignose ng Parkinson's disease

Apr 10, 2019 0:08:42

Description:

In Australia, one person is diagnosed with Parkinson's diseases every 40 minutes. It does not discriminate, Young-onset Parkinson's disease (YOPD) accounts for one in five diagnosed under the age of 50 while 10% are diagnosed before the age of 40

Shake Up Australia Foundation's Vicki Miller tells us why it is important to Pause 4 Parkinson's 

April 11 is World Parkinson's Day 

 

-

Sa Australya, isang tao ang na-daignose ng Parkinson's diseases tuwing ika -40 minuto. Wala itong pinipili o itinatanggi, isa sa bawat liamng katao di pa umaabot ng 50 taong gulang ay na -diagnose ng Young-onset Parkinson's disease (YOPD)  habang 10% ang na-diagnosed bago pa man umabot ng 40 taong gulang

Ibinhagi ni  Vicki Miller mula Shake Up Australia Foundation kung bakit mahalagang mag-laan ng ilang sandali para sa Pause 4 Parkinson's 

 Ang ika- 11 ng Abril ay World Parkinson's Day 

 

Local residents pay tribute to 'Unsung hero of northern Mindanao' - Lokal na residente binigyang pugay ang 'Unsung hero of northern Mindanao'

Apr 10, 2019 0:09:27

Description:

 

Local residents of the City of Malaybalay and members of the military paid tribute to the late Col. Osito Bahian, known to many as the  "unsung hero of northern Mindanao,"  during the recent commemoration of    "Araw ng Kagitingan."  (Day of Valor)

-

Binigyang pugay at kinilala ng mga lokal na residente ng 'Malaybalay' at ng militar ang yumaong Col. Osito Bahian, nakilala bilang  "unsung hero of northern Mindanao," sa nakaraang pagdiriwang ng  "Araw ng Kagitingan." 

Electric vehicles become national talking point - De kuryeteng sasakyan, pangunahing isyu tinatalakay bago pa man ang halalan

Apr 10, 2019 0:04:12

Description:

Electric vehicles and their future have become a major subject of the pre-election campaign. As debate rages, one report says a mass take-up of electric cars could improve the stability of the electricity grid and decrease household power bills.

-

 

Ang mga de kuryenteng sasakyan at ang paggamit nito sa hinaharap ang isa sa pinaka malaking isyung tinatalakay bago magsimula ang opisyal na pangangampaniya

 

Habang umiinit ang pagtalakay sa isyu,  isang ulat ang nagsabi  na ang paggamit sa malaking bilang ng de kuryenteng saskayan ay makakapagpabuti ng husto sa sapat na supply ng kuryente o electricity grid at mababawasan ang gastusin sa kuryente ng mga bahay

Earth's glaciers are melting faster than expected - Glaciers ng mundo mabilis na natutunaw kaysa sa inaasahan

Apr 9, 2019 0:04:58

Description:

A new study has found  global warming is melting Earth's glaciers faster than scientists had thought.

-

Isang bagong pagsusuri ang nakakita na ang pag-init ng daigdig, ay tumutunaw sa mga glaciers ng mundo, ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko.

 

Starting school later is better for children and schools: report - Matagal na pagsimula sa pag-aaral mabuti para sa mga bata at paaralan ayon sa ulat

Apr 9, 2019 0:05:44

Description:

A new report has found that students who are older when they start school are outperforming their classmates.

 

 

-

Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga estudyanteng mas matanda nang nagsimula ng pag-aaral ay mas magaling kumpara sa kanilang mga kaklase.

 

 

 

Cebu Police on red alert for Holy Week - Kapulisan ng Cebu naka-red alert sa Semana Santa

Apr 9, 2019 0:09:08

Description:

Cebu police are on red alert for the coming of  Holy Week from 14 to  20 April to better respond to emergencies involving devotees who will visit the different  pilgrimages.

-

Naka-red alert status na ang mga kapulisan para sa paggunita ng Semana Santa sa susunod na linggo mula ika-14 hanggang ika-20 ng Abril para mapaigting ang seguridad at madali silang makaresponde sa oras ng pangangailangan. 

Pinoy artist making a name in Melbourne's music scene - Pinoy artist gumagawa ng pangalan sa larangan ng musika ng Melbourne

Apr 8, 2019 0:30:40

Description:

Melbourne singer/songwriter Benjamin Trillado is known for his unapologetic candour and tear-jerking performances. He has commanded stages all over Melbourne with his storytelling and powerful vocals.

-

Kilala ang Melbourne singer/songwriter na si Benjamin Trillado dahil sa kanyang walang patawad na katapatan at nakakaiyak na mga pagganap. Natagumpayan niya ang mga entablado sa Melbourne dahil sa kanyang makapangyarihang boses at pagkwento.

Concern grows about lung disease epidemic - Pangamba dumarami sa epidemya ng sakit sa baga

Apr 8, 2019 0:05:21

Description:

A law requiring Queensland doctors to report cases of black lung disease and silicosis to a statewide register has been passed in Queensland Parliament

-

Ipinasa ang isang batas sa Parlamento ng Queensland na mag-aatas sa mga doctor sa Queensland na iulat  ang mga kaso ng tinatawag na black lung disease at silicosis sa rehistro ng estado.

 

Attempts to combat child marriage in other countries - Pagtatangka na itigil ang pagpapakasal sa mga bata sa ibang bansa

Apr 8, 2019 0:05:03

Description:

The problem of child marriage is still prevalent around the world even in countries making major progress to improve women’s rights.

 

-

Laganap pa rin ang problema ng pagpapakasal sa mga bata sa buong mundo kahit pa man sa mga bansa na may malaking pagpapahalaga sa karapatan ng mga kababaihan.

 

Muslims, Jews the targets of most NSW hate crime - Muslims, Jews , mga pinaka-target ng hate crime sa NSW

Apr 8, 2019 0:04:32

Description:

Police records of hate crime in Australia have been analysed for the first time by University of Sydney researchers

-

Pinag-aralan ang rekord ng kapulisan sa hate crime ng Australya sa unang pagkakataon ng mga mananaliksik ng University of Sydney.

NAPLAN results show good news for some, with room for improvement - Resulta ng NAPLAN nagdudulot ng magandang balita, pero may lugar para umayos pa

Apr 8, 2019 0:04:45

Description:

Young Indigenous students have emerged as a success story with the release of the latest NAPLAN test results.

-

Lumitaw na ang mga kabataaang katutubong estudyante  ay isang salaysay ng tagumpay sa pag-labas ng mga pinaka-huling resulta ng NAPLAN test.

Information session on elections gives new migrants insight into Australian democracy

Apr 8, 2019 0:08:26

Description:

An information session held last April 3 in the Media Resource Centre (MRC) in Adelaide provided new migrants with basic advice regarding voting in Australia.

 

Worsening indigenous homeless crisis - Lumalalang krisis ng indigenous homelessness

Apr 8, 2019 0:03:46

Description:

With thousands living on the streets every night, Aboriginal Australians are vastly over-represented in the nation's homeless population.

-

Sa libu-libong naninirahan sa mga lansangan bawat gabi, ang mga Aborihinal na Australyano ay napakalaki ang bilang ng populasyon ng mga walang tirahan ng bansa.

A rural Queensland community is fighting for this Filipino family’s right to stay in Australia - Komunidad Pilipino sa QLD nakikipaglaban para makapanatili ang pamilyang ito sa bansa

Apr 7, 2019 0:12:41

Description:

The Custodio family has been refused permanent residency due to a son's autism which “does not satisfy the health requirements” of the federal government’s immigration policy.

-

Hindi binigyan ng permanent residency ang pamilya Custodio dahil sa autism ng isa sa mga bata na “does not satisfy the health requirements” ng polisiya ng pedral na pamahalaan pagdating sa migrasyon.

Bowling champs hope to keep Oz Tenpin trophy in Victoria - Dalawang Pinoy na atleta lalaban sa Oz Tenpin Bowling

Apr 7, 2019 0:08:36

Description:

Up-and-coming athletes Bernie Grueso Jr and Alethea Mata may just be the next big stars of bowling.

-

Sina Bernie Grueso Jr and Alethea Mata ay maaaring maging matutunog na pangalan sa larangan ng bowling.

'America is not the heart': When not all American dreams do come true - 'America is not the heart': Kapag hindi lahat ng pangarap ay nagkakatoto

Apr 7, 2019 0:28:44

Description:

"I grew in a town called Milpitas which is a town that is mostly Filipinos, Vietnamese and Mexicans. I was surrounded by Filipinos or Filipino groceries everywhere, so for me that is America,” shares Filipina-American writer Elaine Castillo.

-

Lumaki sa isang bayan na tinatawag na Milpitas, isang bayan na karamiha'y mga Pilipino, Vietnamese at Mehikano. Napapalibutan ng mga Pilipino o mga tindahang Pilipino sa halos lahat ng dako, iyon ang Amerika para sa Pilipino-Amerikanong manunulat na si Elaine Castillo.

"I grew in a town called Milpitas which is a town that is mostly Filipinos, Vietnamese and Mexicans. I was surrounded by Filipinos or Filipino groceries everywhere, so for me that is America,” pagbabahagi ng Pilipina-Amerikanang manunulat.

Australia to levy hefty penalties on social media over violent posts - Australia magpapataw ng mabigat na parusa sa social media sa mga marahas na post

Apr 7, 2019 0:07:11

Description:

The Australian Government has moved to take action against social media companies who allow violent posts to appear online.

The new law  comes on the same day ((Thu Apr 4)) that New Zealand police charged the man accused of the Christchurch Mosque shootings with 50 charges of murder and 39 of attempted murder.

-

Ang Gobyerno ng Australya ay kumilos laban sa mga kumpanya ng social media na nagpapahintulot sa mga marahas na mga post na lumabas online.

Ang bagong batas ay lumabas sa parehong araw (Huwebes, ika-apat ng Abril) nang sampahan ng pulisya ng New Zealand ng limampung kaso ng pagpatay at 39 na tangkang pagpatay ang lalaking akusado sa mga pamamaril sa mga moske sa Christchurch.

Facebook takes action ahead of federal election - Facebook gumawa ng aksyon bago ang pederal na halalan

Apr 7, 2019 0:04:54

Description:

Facebook will ban foreign political advertising and introduce fact checking  during the federal  election.

The social media giant has come under fire for not doing enough to limit foreign interference, especially in  US and European elections in recent years.

-

Ipagbabawal ng Facebook ang mga banyagang pampulitikang patalastas at sisimulan ang pagsuri sa katotohan sa panahon ng pederal na halalan.

Ang higanteng kumpanya ng social media ay sumailalim sa matinding puna sa hindi paggawa ng sapat upang limitahan ang mga banyagang pakikialam, lalo na sa mga halalan sa US at Europeyo sa mga nakaraang taon.

Melodrama/Random/Melbourne nominated at the 67th FAMAS awards - Melodrama/Random/Melbourne nominated sa 67th FAMAS awards

Apr 5, 2019 0:10:02

Description:

Filipino Australians Matthew Victor Pastor and Celina Yuen's Melodrama/Random/Melbourne has been nominated for outstanding achievement  in  musical score at the 67th FAMAS awards. We catch up with the two filmmakers before they travel to Manila for the April 28  awards night.  

-

 Kabilang sa mga napiling maglalaban para sa nalalapit na 67th FAMAS awards ang pelikulang  Melodrama/Random/Melbourne ng mga  Pilipino Australyanong  Matthew Victor Pastor at Celina Yuen. Isa ito sa mga nanomina para sa 'outstanding achievement  in  musical score' nakauspan natin ang dalawang filmmaker bago sila magtungo sa Pilipinas sa nalalapit na awards night sa ika 28 ng Abril 

Guide dogs helping people cope with isolation - Guide dogs malaking tulong upang maiwasan ang isolation

Apr 5, 2019 0:05:35

Description:

 The Centre for Eye Health Report has found that by 2020, half a million Australians will be living with sight loss. 

-

Napag-alaman sa pag-aaral ng The Centre for Eye Health Report pagsapit ng taong 2020, kalahating milyong Australyano ang unti-unting mawawalan ng paningin o lalabo ang paningin. 

Members of Judiciary included in narco list - Miyembro ng Hudikatura napabilang sa narco list

Apr 5, 2019 0:04:48

Description:

Former Supreme Court Spokesperson Theodore Te admits that several former SC Justices have been named in the narco list; government officials, employees linked to the illegal drug trade. However,  Attorney Te says that most of them were included in the initial list published by the President.  The Supreme Court will investigate the matter. 

-

Inamin ng dating tagapagsalita ng Korte Suprema Theodore Te  na napabilang angm ga pangalan ng dating Hukom sa 'narco list';  tala ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan na naiugnay sa pagbenta ng illegal na gamot. Niliwanag din ni   Attorney Te  na marami sa ga nabanggit ay naital sa uang listahang inilabas ng Pangulong Duterte.  Iimbistagahan ng Korte Suprema ang nasbaing alegasyon.

Workers devastated by nappy plant closure - Labis na pagkabigo ng mga manggagawa sa pagsasara ng planta ng diaper

Apr 4, 2019 0:04:37

Description:

Workers who make Huggies nappies have described the emotional toll the announcement of the Western Sydney factory's closure will have on their families.

Staff were told on Wednesday the last plant in Australia would close, with production moving to Asia.

-

Inilarawan ng mga manggagawa na gumagawa ng mga diaper na Huggies ang emosyonal na epekto ng pahayag na pagsasara ng pabrika ng Western Sydney sa kanilang mga pamilya.

Sinabihan ang mga tauhan noong Miyerkules na ang huling planta sa Australya ay magsasara na, ililipat ang produksyon sa Asya.

Labor's Budget reply makes final pitch to voters before election - Sagot ng Labor sa badyet gumawa ng panghuling pahayag sa mga botante bago ang eleksyon

Apr 4, 2019 0:07:31

Description:

Opposition Leader Bill Shorten has replied to the Morrison government's 2019 budget, laying out what would be in Labor's budget if they succeed in May's federal elections.

-

Ang lider ng Oposisyon Bill Shorten ay sumagot sa 2019 badyet ng pamahalaang Morrison, binalangkas kung ano ang magiging badyet ng Labor kung sila'y magtagumpay sa mga pederal na halalan sa Mayo.

LGBTIQ+ groups call for Brunei ban - Grupo ng mga LGBTIQ+ nanawagan para ipagbawal ang Brunei airline

Apr 4, 2019 0:04:23

Description:

Calls are growing for a ban on Royal Brunei Airlines flying to Australia because of controversial new laws the Asian nation has introduced that can see people whipped or stoned to death for sodomy, blasphemy and adultery.

-

Dumarami ang panawagan para ipagbawal  ang Royal Brunei Airlines na lumipad sa Australya dahil sa mga  kontrobersyal na batas na inilabas ng maliit na bansa na hahagupitin o babatuhin hanggang mamatay ang mga tao dahil sa   sodomy, blasphemy at adultery.


States and territories tackle obesity with varying success - Mga estado at teritoryo may iba't ibang tagumpay sa pagharap sa sobrang katabaan

Apr 4, 2019 0:05:50

Description:

The latest assessment of the government's progress in tackling obesity and creating healthier food environments shows the measures being taken across Australian states and territories are out of step with each other.

-

Ipinapakita ng mga pinakahuling pagtatasa ng pagkilos ng pamahalaan na tugunan ang sobrang katabaan at paglikha ng kapaligiran na mayroong masustansiyang pagkain sa mga estado at teritoryo sa buong Australya ay hindi pare-pareho.

 

SA economy remains strong, economist says - Ekonomiya ng SA nananatiling matatag, ayon sa ekonomista

Apr 4, 2019 0:09:02

Description:

The economy of South Australian is in a strong position, Commsec head economist Craig James says. He credits the healthy situation to big investments and many business activities. He says the $12 billion government infrastructure projects provide big opportunities to the state.

-

Ang ekonomiya ng South Australya ay nasa matatag na posisyon, ayon sa punong ekonomista ng Commsec Craig James.

Ayon kay Ginoong James, ang estado ay lumalago dahil ang sektor ng negosyo ay namumuhunan ng malaki sa buong South Australia. May 12 bilyong halaga ng mga proyekto ang kasalukuyang pinag-iisipan sa estado at ito  ay nagbibigay ng mga malalaking oportunidad sa South Australia.

Censure motion passed against Senator Fraser Anning - Censure motion ipinasa laban kay Senador Fraser Anning

Apr 4, 2019 0:03:51

Description:

Independent Senator Fraser Anning has been censured at federal parliament by politicians from across the political divide.

-

Ang independiyenteng Senador Fraser Anning ng Queensland ay pormal na pinagsabihan ng mga pulitiko mula sa iba't ibang panig sa pampederal na parlamento.

A number of resorts in Siargao Island fail environmental compliance - Ilang resort sa Isla ng Siargao di nakapasa sa environmental compliance

Apr 3, 2019 0:08:53

Description:

The Department of Environment and Natural Resources (DENR) has expressed its dismay over the numerous environmental compliance violations it has found over several resorts and business in Siargao Island.  

-

Ipinalaam ng Kagawaran ng Kapaligiran o  Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang kanilang pagkadismaya sa ilang mga nakitang paglabag sa kalakarang pangkapaligiran mula sa ilang mga negosyo at resort sa Isla ng Siargao. 

Mixed reactions to Budget from industry and non-profit groups - Reaksyon sa Badyet Pederal ng 2019

Apr 3, 2019 0:05:03

Description:

There's been a mixed reaction to Treasurer Josh Frydenberg’s first federal budget from stakeholders and non-profit organisations.

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa unang budget pederal ni Tresorero Josh Frydenberg, mula sa mga stakeholders at hindi para sa tubong organisasyon.

How will you be affected by Federal Budget 2019 - Ano ang epekto sa inyo ng Pampederal na Badyet 2019

Apr 3, 2019 0:09:26

Description:

Federal Treasurer Josh Frydenberg has handed down a pre-election budget for the Coalition government, his first in the job.

-

Ibinaba ni Tresorero Josh Frydenberg ang budget ng gobyernong Koalisyon, isang buwan bago mag-eleksyon, ang kanyang unang badyet habang nasa pwesto.

Breakthrough treatment for stroke - Makasaysayang pag-gagmot ng stroke

Apr 2, 2019 0:02:41

Description:

An Australian-developed therapy could hold the key to saving the lives of patients in the crucial minutes after they've suffered a stroke - the second leading cause of death globally.

-

isang terapwetikong binuo sa Australya ang may susi sa pagsagip sa buhay ng mg pasyente, sa mahalagang sandali pagkatapos nilang tamaan ng stroke, ang pangalawang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa mundo.

Labor's bandwagon goes electric - Polisa sa Klima ng Partido Labor

Apr 2, 2019 0:05:28

Description:

After much speculation, Federal Labor has unveiled its energy policy. 

-

Pagkatapos ng ilang panahon ng paghihintay, lumabas na din ang polisa sa enerhiya ng Partido Labor.

Left disputes police tag on 14 killed in Negros Oriental, insists they are farmers - Makakaliwa tinutulan ang bansag ng kapulisan sa 14 na napatay, idiniin na sila ay mga inosenteng magsasaka

Apr 2, 2019 0:08:21

Description:

At least fourteen alleged members of the New People's Army were killed in  joint army and police operations  in Negros Oriental, but leftist groups insist the victims were innocent farmers.

-

Di bababa sa 14 na umano miyembro ng New People's Army ang napatay sa magka-isang operasyon ng kapulisan at armi sa Negros Oriental, subalit idiniin ng makalaliwang grupo na ang mga biktima ay mga inosenteng magsasaka.

Noli me Tangere cast shares drama on stage - Mga bituin ng Noli me Tangere ibinahagi ang drama sa entablado

Apr 2, 2019 0:09:49

Description:

We caught up with at least four performers of "Noli me Tangere: the Musical," who share their experiences.

-

Nakausap natin ang apat sa mga artista ng "Noli me Tangere: the Musical," na ibinahagi ang kanilang mga karanasan.

Are you a food waster? - Ikaw ba ay nag-aaksaya ng pagkain?

Apr 2, 2019 0:06:24

Description:

A new survey has found Australians cut their total food wastage by 700 million dollars last year, but experts say there is still room for improvement.

 

-

Napag-alaman sa isang survey, na ang nabawas sa nasayang na pagkain ng mga Australyano, ay umabot sa $700 milyong  noong nagdaang taon sa kabila na sinasabi ng mga eksperto  na maari pa itong bawasan.

 

Why is this Federal Budget likely to be different? - Bakit malamang na kaka-iba ang badyet na ito

Apr 1, 2019 0:04:18

Description:

The major political parties have begun outlining spending and cost-cutting measures ahead of the 2019 federal election, expected to be held in May.

-

Sinimulan nang balangkasin ng mga malalaking partidong pulitikal ang  mga pagggastusan at mga hakabang ng pagtitipid bago ang pampederal na halalan nagyong taon, na inaasahang maganap sa Mayo.


Major reforms shake up private health insurance - Malaking reporma babaguhin nang hsuto ang pribadong health insurance

Apr 1, 2019 0:04:43

Description:

Major reforms to private health insurance have been introduced, including a new classification system, which divides insurance into four distinct tiers

-

Inilabas ang mga malalaking reporma sa pribadong health insurance, kasama ang bagong sistema ng klasipikasyon na naghihiwalay sa insurance sa apat na magkaka-ibang baitang.

Free CPR courses for April Pools Day - Libreng CPR courses ngayong April Pools Day

Apr 1, 2019 0:06:34

Description:

This April Pools Day (April 1) and throughout April, Australians can access the Australian Red Cross online CPR courses for free.

-

Ngayong Abril 1 ay April Pools Day, at sa buong buwan ng Abril ang mga Australyano ay makaka-access ng libreng CPR courses ng Australian Red Cross.

Run For the Kids: Pinoy family continues to run for a cause - Mula isa sa 50 tumatakbo para sa isang kapakanan

Apr 1, 2019 0:06:07

Description:

Melbourne couple, with their daughter Thadine, who has Rett syndrome, will take part in Sunday’s Run For the Kids for The Royal Children’s Hospital’s Good Friday Appeal.

-

Noong 2014, Si Federico Publiko ay solong tumakbo sa taunang charity fundraising na Run For the Kids sa Melbourne para makapangalap  ng salapi sa kapakanan ng anak na babae ng kanyang kaibigan na mayroong Rett Syndrome, isang kapansanan sa henetiko na nakaka-apekto sa kababaihan.

 

 

 

New foundation to boost ties with China - Bagong pondo papasiglahin ang ugnayan sa Tsina

Apr 1, 2019 0:03:23

Description:

The Australian government is attempting to reset its troubled relationship with China, announcing a new $44 million foundation to boost bilateral ties.

-

Sinisikap ng Pamahalaang Australya na muling ayusin ang magulong ugnayan nito sa Tsina sa pagpahayag ng bagong $44 milyon na pondo para pasiglahin ang ugnayan ng dalawang bansa.

Ethnic Communities' Councils excluded from budget lock-up - Ethnic Communities' Councils hindi sinama sa budget lock-up

Mar 31, 2019 0:05:51

Description:

Australia's peak multicultural body has been excluded from next Tuesday's budget lock up, as migrant groups call for more funding for anti-racism campaigns and settlement services.

-

Ang pangunahing multikultural na lupon ay hindi isinama sa budget lock-up bukas habang nanawagan ang mga grupo ng mga migrante sa karagdagang pondo para sa mga kampanya laban sa rasismo at sa mga paninirahang serbisyo.

 

Pledges and pitches by politicians ahead of Budget 2019 - Mga pangako at salita ng mga pulitiko bago ang Budget 2019

Mar 31, 2019 0:05:06

Description:

Reducing power bills for almost four million low income Australians has emerged as one of Federal Treasurer Josh Frydenberg's key pitches to voters ahead of Tuesday's Budget.

-

Ang pagbawas sa singil sa kuryente para sa mga apat na  milyong Australyano na  mababa ang kita ang isa sa mga lumitaw na ibinebenta ni Pampederal na Ingat-yaman Josh Frydenberg sa mga botante bago ilabas ang badyet bukas.

Preserving the Philippines' (hi)story through theatre: PETA - Pagpapanatili ng kuwento ng Pilipinas sa pamamagitan ng teatro: PETA

Mar 31, 2019 0:08:06

Description:

Through its theatre performances the Philippine Educational Theatre Association (PETA) aims to showcase the Filipino talent as well as connect Filipinos to their history and be inspired to create their future as a people. 

-

Sa pamamagitan ng mga palabas sa teatro, layunin ng Philippine Educational Theatre Association (PETA) na maipakita ang talentong Pilipino pati na rin ang maiugnay ang mga Pilipino sa kasaysayan nito at mabigyang inspirasyon na lumikha ng kanyang kinabukasan bilang mga tao.

'Staggering' climate report reveals unprecedented emissions, more people affected - 'Nakakapangilabot' na ulat ng klima nagpapakita ng mga walang kapantay na emisyon, mas maraming tao ang apektado

Mar 31, 2019 0:06:57

Description:

Climate Change Experts are calling for decisive action on climate change following a new report from The World Meteorological Organisation which has been described as 'staggering'.

It reveals greenhouse gas emissions have risen to unprecedented levels, and the consequences of climate change are directly affecting increasing numbers of people.

-

Nananawagan ang mga eksperto sa pagbabago ng klima para sa tiyak na pagkilos ukol sa climate change kasunod ng isang bagong ulat mula sa World Meteorological Organization na inilarawan bilang 'nakakapangilabot'.

Ipinakikita nito na ang mga greenhouse gas emission ay tumaas sa mga walang kapantay na antas, at ang mga bunga ng pagbabago ng klima ay direktang nakakaapekto sa mas maraming bilang ng mga tao.

"A triple threat is good at acting, dancing and karaoke." - Shy Magsalin - Ang perpektong masining na bata ay isang mang-aawit; ang tatlong beses na banta ay magaling sa pag-arte, pagsayaw at karaoke - Shy Magsalin

Mar 30, 2019 0:29:11

Description:

"The image that I had had growing up was like the people who were (kind of like) part of like Miss Saigon, the really big commercial musicals. I sort of grew up with the idea that the perfect artistic child is a singer, a triple threat is good at like acting, dancing and karaoke. I guess I was not really in touch to the more alternative and contemporary arts."

 

-

"The image that I had had growing up was like the people who were (kind of like) part of like Miss Saigon, the really big commercial musicals. I sort of grew up with the idea that the perfect artistic child is a singer, a triple threat is good at like acting, dancing and karaoke. I guess I was not really in touch to the more alternative and contemporary arts."

 

Giselle Hernandez: From joining singing competitions to writing songs - Giselle Hernandez: Mula pagsali sa mga kompetisyon hanggang pagsulat ng mga sariling kanta

Mar 30, 2019 0:21:13

Description:

Filipino- Australian singer Giselle Hernandez shares how music changed her life. From joining singing competitions, training in different music genres and eventually writing her own compositions.

-

Ibinahagi ng Filipino- Australian singer na si Giselle Hernandez kung paano binago ng musika ang kanyang buhay. Mula sa pagsali sa mga kompetisyon ng pagkanta, pagsanay sa iba't-ibang klase ng musika hanggang sa pagsusulat ng sariling mga komposisyon. 

Increasing knowledge of Australia's true history - Pagtaas ng kaalaman tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australya

Mar 29, 2019 0:08:51

Description:

How much do you know about the Stolen Generations?

It is highly likely your children will know more than you do - thanks to new study plans that are providing students with necessary knowledge of Australia's rich cultural history.

 

-

Gaano ba ang iyong nalalaman tungkol sa mga ninakaw na henerasyon o stolen generations?

Malamang na higit ang nalalaman ng iyong mga anak kaysa sa iyo - salamat sa mga bagong plano sa pag-aaral na nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kinakailangang kaalaman tungkol sa mayamang kasaysayan ng kultura ng Australya.

 

PDEA chief: 31 celebrities in drug watch list - PDEA chief: 31 celebrities nasa drug watch list

Mar 28, 2019 0:04:53

Description:

More than thirty personalities in local show business are said to be drug users and pushers according to PDEA Director General Aaron Aquino.

-

Mahigit tatlumpung personalidad sa lokal na showbiz ang sinasabing gumagamit at nagtutulak ng bawal na droga ayon sa PDEA Director General Aaron Aquino.

Women's health in developing nations at risk after US aid ban expansion - Kalusugan ng mga kababaihan sa mga papaunlad na bansa nanganganib matapos ng pagpapalawak ng US sa mga pagbabawal

Mar 28, 2019 0:06:22

Description:

Reproductive rights advocates say the latest expansion of a United States ban on foreign aid to groups providing abortion-related services will hurt women’s health care in developing nations.


The sanction, known as the Mexico City Policy, now extends to groups that already comply with it but give money to other organisations which don't.

-

Sinasabi ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatan sa pag-aanak na ang pinakabagong pagpapalawak ng pagbabawal ng Estados Unidos sa mga banyagang tulong sa mga grupo na nagbibigay ng mga serbisyo na may kaugnayan sa pagpapalaglag ay makakasakit sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan sa mga umuunlad na bansa.

Ang sangsyon, na kilala bilang ang Mexico City Policy, ay pinalawig na ngayon hanggang sa mga grupo na sumunod na sa mga ito ngunit nagbibigay ng pera sa iba pang mga organisasyon na hindi na sumusunod sa patakaran.

Visa wait times push deportation risk - Oras ng paghihintay ng visa naglalagay sa panganib ng deportasyon

Mar 28, 2019 0:07:15

Description:

Increasing waiting times for permanent residency visas are putting migrant workers in Australia at greater risk of exploitation and deportation, according to unions and migration agents.

-

Ang pagdagdag ng panahon ng paghihintay para sa mga permanent residency visa ay naglalagay sa mga migranteng manggagawa sa Australya sa mas malaking panganib ng pagsasamantala at deportasyon, ayon sa mga unyon at ahente ng migrasyon.

Obesity problems for migrant and indigenous communities - Mga problema sa sobrang katabaan sa mga komunidad migrante at aborihinal

Mar 28, 2019 0:05:15

Description:

A new report shows the obesity epidemic in Australia is not slowing down.

-

Ipinapakita sa isang bagong ulat na ang epidemya ng labis na katabaan sa Australya ay hindi bumabagal.

WA measles vaccination program targets adults - Programa ng bakuna sa tigdas sa WA tinatarget ang mga nakatatanda

Mar 27, 2019 0:08:52

Description:

The Western Australian Government will fund indefinitely an adult measles vaccination program. Cases of measles in WA have been increasing in recent years, with 36 reported last year– the highest figure since 2014 when 44 cases were confirmed.

-

Popondohan ng Pamahalaan ng Western Australya ang isang programa ng bakuna laban sa tigdas para sa nakatatanda. Ang mga kaso ng mga tigdas ay  dumami sa nakalipas na taon na kung kailan naiulat ang 36 na kaso noong nakaraang taon -- ang pinaka-marami mula nang maitala ang 44 noong taong 2014.

 

New president aims to spread PCC-NSW wings - Bagong pangulo ng PCC-NSW hangad na palawakin ang impluwensiya nito iwings

Mar 27, 2019 0:08:25

Description:

The newly-elected President of the Philippine Community Council - NSW,  the state's biggest federation of community associations,  wants to explore collaborative projects with different ethnic community groups.

-

Nais ng bagong pangulo ng Philippine Community Council - NSW, ang pinaka-malaking pederasyon ng mga samahan ng mga komunidad, na makipag-tulungan sa iba't ibang grupo ng komunidad etniko para sa mga ibang proyekto.

Report claims One Nation sought money from US gun lobby - One Nation humingi ng pera sa US gun lobby ayon sa ulat

Mar 27, 2019 0:07:53

Description:

Two prominent members of the One Nation party have drawn widespread condemnation after being caught on video by an undercover journalist talking about possible donations to the party from US gun lobbyists

-

Dalawang prominenteng myembro ng partido One Nation, ang umakit ng malawakang kondemnasyon, pagkatapos silang makunan ng isang bideyo ng isang espiyang  mamahayag habang nag-uusap sa posibleng donasyon sa partido mula sa nagtataguyod ng baril sa Amerika.


El Niño in Mindanao to worsen in the coming weeks says PAGASA

Mar 27, 2019 0:08:52

Description:

The dry weather currently affecting the entire Mindanao could worsen in the coming weeks, according to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Rizal’s Noli Me Tangere on stage in Sydney - Noli Me Tangere mapapanood sa entablado sa Sydney

Mar 26, 2019 0:13:53

Description:

Filipino and Australian actors will give life to Rizal’s Noli Me Tangere as it opens in Sydney this weekend with Filipino actor Miguel Castro as lead role of Crisostomo  Ibarra. 

-

Bibigyang buhay  sa entablado ng mga Pilipino at Australyanong aktor ang kwento ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, gaganap bilang Crisostomo Ibarra ang Pilipinong aktor na si Miguel Castro. 

What are the essential technology seniors should learn? - Ano ang mga mahalagang teknolohiya na dapat matutunan ng mga matanda?

Mar 26, 2019 0:08:35

Description:

Three in five older Australians, see themselves as being more tech-savvy than the past.

With endless devices and applications within the touch of a few buttons, what are the essential skills one should learn to imbed modern technology into our everyday reality?

-

Nakikita ng tatlo sa limang matandang Australyano ang kanilang sarili bilang mas marunong sa teknolohiya kaysa sa dati.

Dahil sa walang katapusan kagamitan at aplikasyon sa isang pindot ng daliri, ano ba ang mga mahalagang kakayahan na dapat matutunan ng isang tao upang maisama ang modernong teknolohiya sa kanilang pang-araw araw na buhay?

 

Mueller report finds no evidence of conspiracy - Walang ebidensya ng sabwatan ayon sa ulat ni Mueller

Mar 26, 2019 0:05:17

Description:

The Mueller report has found no evidence of conspiracy between President Donald Trump's Presidential campaign and Russia.

 

-

Walang natagpuang ebidensya ng sabwatan sa ulat ni Mueller sa pagitan ng kampanya sa pagka-pangulo ni Donald Trump at ng Russia.

Health department warns measles spread in the Visayas this summer - Kagawaran ng Kalusugan nagbabala sa pagkalat ng tigdas sa tag-init

Mar 26, 2019 0:07:47

Description:

The Department of Health has warned the public of the spread of measles this summer. This comes as the Philippines just went through the measles epidemic in the start of the year.

-

Nagbabala ang Kagawaran ng Kalusugan sa publiko sa pagkalat ng tigdas ngayong tag-init. Nangyayari ito habang katatapos lamang ng Pilipinas na makaranas ng epidemiko ng tigdas ngayong simula ng taon.

How much do you really know about managing your money? - Gaano ba talaga ang nalalaman mo sa paghawak mo ng pera?

Mar 26, 2019 0:05:27

Description:

Do you know the exact value of your super?

-

Alam ba ninyo ang eksaktong halaga ng inyong superannuation?

What do older Australians want from this year's federal budget? - Anu ang nais ng mga nakatatandang Australyano mula pampederal na badyet ngayong taon?

Mar 25, 2019 0:04:48

Description:

The federal budget is almost upon us.

-

Ang budget pederal ay malapit nang ilabas sa ika-dalawa ng Abril.

New lifesaving cancer therapy announced - Bagong lifesaving cancer therapy ipinahayag

Mar 25, 2019 0:03:30

Description:

Australia will take centre stage in providing a lifesaving new cancer therapy that re-engineers a patient's immune system.

-

Magiging sentro ng atensiyon ang Australya sa pagbibigay ng makapagliligtas na bagong therapy sa cancer sa pagbabago ng immune system ng pasyente.

Massive movie studio takeover could be good for viewers - Disney Studios binile ang 21st Century Fox

Mar 25, 2019 0:06:33

Description:

The entertainment industry has seen a massive shift, with the formation of the world's biggest media company. Disney has acquired 21st Century Fox in a deal worth 71 billion US dollars – and it’s a deal that could mean cheaper fees for viewers at home.

-

Ang mundo ng entertainment ay dumaan sa malaking pagbabago, dahil sa pagbuo ng pinakamalaking media company sa daigdig.

NSW elections: Filipino-Australians have their say - Magka-kaibang partido, ibinoto ng mga Filipino-Australyan sa Western Sydney

Mar 25, 2019 0:10:32

Description:

We chat to Filipino-Australians living in Western Sydney about what they think of the recent state elections.

-

Isang sarbey ang ginawa sa mga Filipino-Australyang naninirahan sa Western Sydney, upang malaman ang mga piniling partido sa nagdaang halalan sa estado.

Growing pressure on Boeing as US investigation into air safety expands - Taga-gawa ng eroplanong Boeing, sumasa-ilalim sa presyur

Mar 25, 2019 0:03:52

Description:

The world’s biggest plane maker, Boeing, is facing growing pressure in the United States with politicians calling on executives to testify about two deadly crashes in Indonesia and Ethiopia involving its 737-Max 8s. The FBI is now joining the investigation into the plane’s certification as new information emerges about the disasters. 

-

Ang pinakamalaking taga-gawa ng eroplano, Boeing, ay humaharap sa lumalaking presyur sa Estados Unidos, kasama ang panawagan ng mga pulitiko sa mga ehekutibo ng kumpanya, upang humarap sa pag-testigo tungkol sa malagim na pagbagsak ng dalawang eroplano sa Indonesia at Ethiopia, ng kanilang eroplanong 737 Max 8.

Gladys Berejiklian re-elected as New South Wales Premier - Gobyernong Berejiklian naibalik sa kapangyarihan sa NSW

Mar 25, 2019 0:05:51

Description:

The Berejiklian government has held on to power in New South Wales, making Gladys Berejiklian the state's first elected female premier.

-

Nakabalik sa pwesto ang gobyernong Berejiklian sa New South Wales, na nagdala kay Gladys Berejiklian bilang unang babaeng nahalal bilang premier

Disaster fund to cover more areas affected by Cyclone Trevor - Karagdagang pondo para sa mga biktima ng bagyong Trevor

Mar 25, 2019 0:07:04

Description:

The Queensland government has allocated additional funds for those affected by cyclone Trevor in the state.

-

Naglaan ng karagdagang pondo ang gobyerno ng Queensland para sa mga na-apektuhan ng bagyong Trevor sa estado.

Local artists to perform at the 2019 Philippine Festival - 2019 Philippine Fiesta sa Victoria: Selebrasyon ng pagkain, musika at kultura

Mar 23, 2019 0:38:23

Description:

Two of the many talented performers for the 2019 Philippine Festival shared a sample of what to expect from the festival when it comes to music.

 

 

-

Dalawa mula sa mga gaganap sa 2019 Philippine Festival ang nagbahagi ng mga dapata asahan mula sa fiesta pagdating sa musika.

 

 

'Madyik Silya ni Titoy': The adventure begins - #Worldstorytellingday: Ang Madyik Silya ni Titoy

Mar 22, 2019 0:07:56

Description:

Stories can take us anywhere we wish to go. We can also travel through our magical chair. One thing is for sure, a good story must be shared. Read a story and share the adventure on World Storytelling Day.

-

Nais nyo bang maglakbay? Sa isang kwentong malayo ang mararating ninyo. Sakay na sa magik silya at alamin kung anong bagong adventure ang naghihintay sa inyo. Huwag kalimutan na dapat ibahagi ang bawat magandang kwento ngayong World Storytelling Day. Kayo, ano ang paborito ninyong kwento?

ATO Tax Talk: When to get your Superannuation

Mar 22, 2019 0:01:24

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

Independent Mark Tyndall advocates for issues affecting the community

Mar 22, 2019 0:04:53

Description:

Independent Mark Tyndall will address issues such as the rising costs of living, overdevelopment, housing affordability, health care, transport and infrastructure, if he wins the state election. 

Overcoming the struggles of living in between two cultures: James Mangohig - Mapagtagumpayan ang mga pakikibaka ng pamumuhay sa pagitan ng dalawang kultura: James Mangohig

Mar 22, 2019 0:21:50

Description:

Australia recognises its multicultural society but for many Australians in particular those born in between cultures, the struggles are real if you are caught in between two cultures - a reality that Filipino-Australian hip-hop musician, artist and producer James Mangohig is well aware of.

-

Kinikilala ng Australya ang multikultural na lipunan nito ngunit para sa maraming mga Australyano lalo na sa mga ipinanganak sa pagitan ng magkaibang kultura, ang mga pakikibaka ay tunay kung ikaw ay naiipit sa pagitan ng dalawang kultura - isang katotohanan na alam na alam ng musikero, artist at producer Filipino-Australian James Mangohig.

#IAmPinay: Serving Filipinos in Victoria - #IAmPinay Naglilingkod sa mga Pinoy Victoria

Mar 22, 2019 0:11:59

Description:

Maina Walkey served as the first Filipina Philippine Honorary Consul to Victoria. It was during her term that the Philippine Government faced uncertainty. She made it her mission to uplift the Philippines' credibility to encourage business investments and foster stronger ties within the Filipino-Australian  community. 

-

Nagsilbi si Maina Walkey  bilang kaununhang Pilipina na Philippine Honorary Consul sa Victoria,  noong panahon iyon naharap sa maraming hamon ang Pamahalaan ng Pilipinas. Sa panahon ng knayang paglilingkod, kanyang siniguro na maibalik niya ang credibilidad ng bansa at mahikayat na mamuhunan ang mga negosyante sa Australya sa Pilipinas kasabay ng pagbuo ng matibay na ugnayan sa komunidad Pilipino-Australyano

A successful Pinoy businessman pays it forward - Charlie Yao, ibinabalik ang natanggap na mga biyaya

Mar 22, 2019 0:10:29

Description:

It was in the early 90s when Charlie Yao left a promising career and sold everything they owned in Manila to relocate in  Melbourne, Victoria. The first few years proved to be difficult but it was his determination and a fellow Filipino's kindness that he was able to rebuild a life. He now co-owns a company that employs mostly Filipinos and he's paying it forward by creating opportunities for those who are willing to work hard.     

-

Dekada 90 noong iniwan ni  Charlie Yao  ang magandang trabaho at ipinagbili ang lahat ng ari-arian sa Maynila upang lumipat sa Melbourne, Victoria. Hindi naging madali ang mga unang taon sa Australya ngunit sa kanyang determinasyon at tulong ng kababayang Pilipino nakapag-simula siyang muli. Ngayo'y isa siya sa may ari ng matagumapy na negosyo kung saan karamihan ng kanilang empleyado ay Pilipino. Kanyang ibinabahagi ang mga natanggap na biyaya sa mga kababayang handang mamuhunan ng sipag at tiyaga.

Manila water supply nears normalcy - Supply ng tubig malapit ng maibalik sa dati

Mar 22, 2019 0:04:25

Description:

Manila Water Company says water supply for 90% of customers have been restored . Despite improvements to water supply, MWSS Administrator Reynaldo Velasco says there is still a need to continue with the building new dams such as the planned Kaliwa dam project in Quezon Province

-

Bumuti na ang sitwasyon sa supply ng tubig sa mga apektadong lugar sa Metro Manila  kumpara sa nakalipas na linggo. 

Sinabi naman ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco na may pangangailangang matuloy ang pagpapatayo ng mga bagong dam tulad ng Kaliwa dam project sa lalawigan ng Quezon

Federal, SA governments ink $550 fund for Adelaide

Mar 21, 2019 0:08:50

Description:

The federal and state government have signed a $551 million fund for tourism and innovation in Adelaide. The ten-year project also covers technology and  smart parking, CCTV in CBD.

PM seeks to put social media content management on G20 agenda

Mar 21, 2019 0:04:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants increased pressure on social media companies to curb the spread of hate speech, and he's asking for it to be discussed at this year's G-20 summit.

 

Twentieth anniversary of Harmony Day - Ika-dalawampung anibersaryo ng Harmony Day

Mar 20, 2019 0:07:05

Description:

It's Harmony Week, and today  marks the 20th anniversary of embracing inclusiveness and belonging for all Australians - regardless of their cultural or linguistic background.

-

Ngayong Linggo  ay Harmony Week o Linggo ng pagka-kaisa, at ngayong araw ay pagtakda sa ika-20 anibersaryo ng pagyakap sa "inclusiveness" o pagtanggap at pagbilang sa lahat ng mga Australyano - anuman ang kanilang pangkultura o pangwikang pinag-mulan.

PM's congestion-busting immigration plan 'unlikely to work', say experts - Plano ng PM na paluwagin ang trapiko para sa imigrasyon 'unlikely to work', pahayg ng mga dalubhasa

Mar 20, 2019 0:06:51

Description:

The federal government has finally detailed its long-touted plan to ease congestion in Australia's biggest cities.

-

Dinetalye na ng pamahalaang pederal sa wakas ang matagal na nitong plano para paluwagin ang mga malalaking siyudad ng Australya.

Allan Green seeks seat in Blacktown - Allan Green para sa Blacktown

Mar 20, 2019 0:06:04

Description:

Allan Green promises to fight for better education, health,  public transport services and improved community safety should he win this Saturday's State election.
 

-

Ipinangako ni Allan Green na iatguyod ang mas pinabuting edukasyon, serbsiyong pangkalusugan at pampublikong transportasyon at mas pianabuting kaligtasan sa komunidad sakaling magtagumapy siya sa nalalapit na halalan sa darating na Sabado, ika 23 ng Marso sa NSW.

WA Consul looks ahead for the Filipino community

Mar 20, 2019 0:13:18

Description:

Philippine Honorary  Consul to WA Michael Stanley Gillis admits it's "a steep learning curve" in his first year in office, but he is now ready to take on big community projects aside from their regular consular mission

Opportunities for Pinoys open up in the agriculture sector - Oportunidad para sa mga Pinoy sa sektor ng agrikultura

Mar 20, 2019 0:11:25

Description:

In rural Victoria, a handful of Filipinos have found employment opportunities in the agriculture sector. 

-

Sa rural Victoria, may  ilang mga Pilipino ang nakahanap ng trabaho sa sektor ng agrikultura. 

Government to slash annual intake of permanent migrants - Pamahalaan babawasan ang bilang ng permanent migrant ng 30,000

Mar 20, 2019 0:05:51

Description:

The federal government is set to slash Australia's annual migration intake as Prime Minister Scott Morrison denies concerns about congestion are driven by racism.

 

Cabinet has authorized the changes, which would cut up to 30,000 from the current target of 190,000 permanent migrants.

-

 

Takdang bawasan ng Pamahalaang Pederal ang bilang ng tinatanggap na mga migrante bawat taon  ito ang naipaalam na balak sa gitna ng pagtanggi ng  Punong Ministro Scott Morrison na ang mga pagkabahala sa paninikip sa mga lungsod ay nag mula o bunga ng  rasismo.

 

Pinahintulutan na ng Gabinete ang mga pagbabago kung saan mababawasan ng hangang 30,000 mula kasalukuyang bilang na 190,000 permanent migrants

NBI nabs teenage suspect in a gruesome murder of 16-year-old girl - Suspek sa pagpatay sa pagpatay sa 16 na anyos na babae sa Cebu nahuli na ng NBI

Mar 19, 2019 0:08:40

Description:

The National Bureau of Investigation (NBI) has nabbed a 17-year-old boy as prime suspect in a brutal murder of a 16-year-old girl in Lapu-Lapu.

-

Hinuli ng National Bureau of Investigation (NBI) ang 17-taong-gulang na bata  bilang pangunahing suspek sa karumal-dumal na pagpaslang ng 16-taong-gulang na babae sa Lapu-Lapu.

Extra funding for religious groups' security - Karagdagang pondo para sa seguridad ng pang-relihiyong grupo

Mar 19, 2019 0:04:33

Description:

In the wake of the Christchurch massacre, Australian politicians are condemning hate crimes and calling for unity, with Prime Minister Scott Morrison pledging extra funding to religious groups.

-

Sa gitna ng masaker sa Christchurch, kinundena ng mga pulitika sa Australya ang mga hate crime at sila ay nanawagan para sa pagkaka-isa,  at ang Punong Ministro Scott Morrison ay nangako ng karagdagang pondo sa mga pang-relihiyong grupo.

 

Faithful mother of daugther with down syndrome, autism, hearing problem, and Type 1 diabetes - Ulirang ina ng anak na babaeng may down syndrome, autism, problema sa pandinig at Type 1 Diabetes

Mar 19, 2019 0:08:54

Description:

Olivia, the 7-year old daughter of Bless Salonga, was born with down syndrome, developed autism at an early age, hearing problem, and lately Type 1 diabetes.

-

Si Olivia, ang pitong taong anak ni Bless Salonga, ay isinilang na may down syndrome, nagka-autism sa murang edad at problema sa pandinig, at kamakailan ay Type 1 diabetes.

Pressure grows for 'living wage' - Presyur umiigting para sa 'living wage'

Mar 18, 2019 0:07:39

Description:

Momentum is growing for the minimum wage to be replaced by a so-called “living wage” to ensure no workers are living in poverty, but opinion is split about how to deliver the increase. 

-

Lumalaki ang momentum para palitan ang minimum wage ng tinatawag na "living wage" para tiyakin na walang mga manggagawa ang mamumuhay sa kahirapan, subalit hati ang opinyon kung paano ito ipatutupad.

 

 

Focus shifts to NZ's gun laws - Pokus bumaling sa batas ng baril sa NZ

Mar 18, 2019 0:07:35

Description:

New Zealanders are starting to go about their lives after a tragic weekend as people return to work and schools following the terror attack that killed  50 people at two mosques in Christchurch.

-

Nagsisimula na ang mga taga-New Zealand na bumalik sa kanilang dating buhay, pagkatapos ng kalunos-lunos na linggong nagdaan, habang bumabalik ang mga tao sa kanilang trabaho at paaralan, kasunod ng pag-atakeng pumatay sa 50 tao sa dalawang moske sa Christchurch.

Queensland premier joins Brisbane community in mourning for victims of Christchurch killings - Premier ng Queensland sumama sa pagluluksa ng komunidad Muslim sa Brisbane dahil sa pamamaril sa Christchurch

Mar 17, 2019 0:06:56

Description:

The premier of Queensland joined the Muslim community in Brisbane to mourn the victims of the killings in Christchurch.

-

 

Sumama ang premier ng Queensland sa komunidad Muslim sa Brisbane, upang magluksa sa mga biktima ng pagpatay sa Chirstchurch.

Concerns raised over planned foreign fighter law changes - Mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, maaring pigilang makabalik sa Australya ng dalawang taon

Mar 17, 2019 0:04:53

Description:

 The federal government wants to block Australian foreign fighters from entering Australia for two years under a bill introduced into the lower house.

-

Gusto ng gobyerno pederal na barahan sa pagbalik ng dalawang taon, ang mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, sa ilalim ng isang panukalang itinaas sa mababang kapulungan ng Parliamento.

Lack of nurses: 'A shortage could impact quality of patient care' - Kulang nga ba ang nga nars sa mga ospital ng New South Wales?

Mar 17, 2019 0:06:38

Description:

A nurse in a New South Wales hospital has outlined the working conditions in the hospital she is working in.  

-

Isang nars sa isang ospital ng New South Wales ang nagkwento ng kundisyon sa kanilang trabaho.

New Blacktown university expected to make western Sydney the engine room in Sydney economy - Bagong onibersidad, itatayo sa gitna ng Blacktown sa 2020

Mar 17, 2019 0:06:29

Description:

The new planned Australian Catholic University in Blacktown (ACU) is expected to spur economic growth,  in western Sydney, real estate agent Roderick Wright analyses.

-

Isang bagong onibersidad ang binabalak na itayo sa gitna ng Blacktown.

Battle for marginal seats in NSW elections heating up - Labanan sa mga marginal seats sa New South Wales, umiinit

Mar 17, 2019 0:04:43

Description:

There are several marginal seats destined to become major battlegrounds for votes, including the seat of Banks, one of Australia’s most multicultural areas.

-

May ilang marginal seats sa New South Wales na nakatalagang maging malaking lugar ng labanan para sa mga boto, kasama ang pwesto ng Banks, isa sa pinaka-multikultural na lugar sa estado.

Pauline Hanson's tougher citizenship bill rejected as government works to clear application backlog - Mga aplikasyon sa pagka-mamamayan ng Australya, nakabinbin sa kagawaran ng imigrasyon dahil sa mga bagong patakaran

Mar 17, 2019 0:06:50

Description:

Pauline Hanson’s bill to increase minimum residency requirements and impose a harder English language test for would-be Australian citizens has been rejected by a senate committee. Applications were frozen as the department waited for new eligibility criteria, including a tougher English test, to come into effect.

-

Ang panukala ni Pauline Hanson na dagdagan ang panahon ng paghihintay para ma-proseso ang aplikasyon sa pagka-mamamayan, at magpataw ng mas mahigpit na pagsubok sa lenguaheng Ingles, ay tinanggihan ng isang komite sa Senado.

Beyond "The Sleep of Convicts", Kristone Capistrano reconnects with his culture - Higit sa "The Sleep of Convicts", Kristone Capistrano muling umugnay sa kanyang kultura

Mar 17, 2019 0:32:22

Description:

"My accent is Australian and I love this place (Australia), this is my home forever for sure, but there's still a disconnection in the Australian history, my place here in terms of my lineage, so it's important to go back home (to the Philippines), I think."

-

"My accent is Australian and I love this place (Australia), this is my home forever for sure, but there's still a disconnection in the Australian history, my place here in terms of my lineage, so it's important to go back home (to the Philippines), I think."

Filipino overseas absentee voting starts on 13th April - Pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter magsisimula sa ika-13 ng Abril

Mar 17, 2019 0:03:48

Description:

Postal voting for Filipino overseas absentee voters in Australia begins on 13th April to 13th May.

-

Ang pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter sa Australya ay magsisimula sa ika-13 ng Abril hanggang ika-13 ng Mayo.

#IamPinay: She is the protector of rivers - #IamPinay: Siya ang taga-pagtanggol ng ilog

Mar 16, 2019 0:10:18

Description:

Dr Eva Abal gives us an insight into her life in Australia as a mother, a scientist, and the Chief Executive Officer of the International River Foundation (IRF).

-

Sa panayam na ito, bibigyan kaalaman ni Dr Eva Abal ang kanyang buhay sa Australya bilang ina, siyentipiko, at CEO ng International River Foundation (IRF).

It's still legal to sell unsafe products in Australia, warn consumer advocates - Legal pa rin ang pagbebenta ng mga hindi ligtas na mga produkto sa Australia, mga tagapagtaguyod nagbabala sa mga mamimili

Mar 16, 2019 0:05:21

Description:

Consumer groups say it should be illegal to sell unsafe goods in Australia.

This comes after tests showing a large number of household items can have their button batteries removed far too easily, posing a number of hazards to young children.

-

Ayon sa mga grupo ng mamimili na dapat na gawing labag sa batas o iligal na magbenta ng mga hindi ligtas na mga kalakal sa Australia.

Lumabas ito pagkatapos ng mga pagsusuri na nagpapakita ng malaking bilang ng mga gamit sa bahay na maaaring madaling maalis ang kanilang mga tila-butones na mga baterya, na maaaring magdulot ng ilang ng mga panganib sa mga bata.

'The biggest issue my generation will face': students stage second strike for climate change - Pinakamalaking isyu na haharapin ng henerasyon ngayon: mga estudyante nagwelga sa ikalawang pagkakataon para sa pagbabago ng klima

Mar 15, 2019 0:07:33

Description:

Students across Australia unite to strike against what they see as the government's lack of action to address climate change.

The nationwide protest is the second of its kind following Australian students striking in November last year.

-

Nagkaisa ang mga mag-aaral sa buong Australya na magprotesta laban sa nakikita nila bilang kakulangan ng aksyon ng gobyerno upang matugunan ang pagbabago ng klima.

 

Ang protesta sa buong bansa ang pangalawa sa uri nito kasunod ng pagwelga ng mga estudyante ng Australya noong Nobyembre ng nakaraang taon.

Filipino Food Movement: Introducing Pinoy food to Australia - Filipino Food Movement: Pagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa Australya

Mar 15, 2019 0:17:16

Description:

Filipinos living in Australia have bonded over their love for food. Working together with a common goal to introduce Filipino cuisine to mainstream Australia, these food advocates came to this year's Melbourne Food and Wine Festival and shared with us their stories. 

-

Nagkaisa ang mga Pilipino  sa Australya sa pagtaguyod ng lutuing Pinoy sa multikultural na lipunan. Bumisita sila at nakiain sa  Melbourne Food and Wine Festival at ibinahagi ang kanilang kwento. 

Hospitals to remain a priority as Manila continues to experience water shortage - Mga ospital, prioridad sa supply ng tubig sa Metro Manila

Mar 15, 2019 0:05:30

Description:

Residents around Metro Manila continue  to experience service interruption to their water supply, hospitals remain a priority for continuous supply of water amid the water crisis.

-

Patuloy na nagkukulang ang supply ng tubig para sa mga residenete sa Metro Manila, ipinangako na patuloy ang   supply ng tubig sa mga ospital sa nararanasang krisis sa tubig. 

#IAmPinay: Working for better opportunities for women - #PinayAko: Pagtaguyod ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan

Mar 15, 2019 0:13:11

Description:

It was around two decades ago that Lina Cabaero witnessed what it was like to help open up opportunities to migrant women in Sydney. It was small victories that inspired her to continue her work. She shared a story of how an English class from a woman in China help end her isolation and opened new opportunities for her. 

Lina continues to work with  women for the betterment of  migrant women living in Australia.   

She was awarded 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

-

May dalawang dekada na ang nakalipas ng unang nasaksihan at naranasan ni Lina Cabaero kung ano ang magandang naidudulot ng pagbigay daan sa oportunidad para sa mga migranteng kababaihan sa Sydney.

Ang mga maliliit na tagumpay ang siyang nagbigay inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho.  Ibinahagi niya ang kwento kung paano nabago ng pag aaral ng wikang Ingles ang buhay ng isang babae mula Tsina . 

Patuloy ang pagsisikap ni Lina para sa pagtaguyod ng kapakanan ng mga migranteng kababaihan  sa Australya.   

Siya ay nahirang na 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

Snoring keeping you awake? - Di makatulog dahil sa hilik?

Mar 15, 2019 0:08:32

Description:

Having trouble sleeping? Can't sleep because the person next to you snores or stops breathing while snoring? 

Dr Asmaa Gundru explains how obesity can lead to lack of sleep and how we can achieve a  good night's sleep.

-

Nahihirapan ba kayong makatulog? Di makatulog dahil sa lakas ng hilik ng iyong katabi? Tumitigil ba siyang huminga tuwing humihilik? 

Ipinaliwanag ni Dr Asmaa Gundru kung ang kaugnayan ng sobrang bigat ng timbang o obesity sa paghillik o kakulangan pagtulog 

Central Coast celebrates in festive while preserving the Filipino culture - Central Coast masayang magdiriwang habang pinapanatili ang kulturang Pilipino

Mar 14, 2019 0:05:59

Description:

Celebrate and preserve the Filipino traditions.

These are the reasons behind the continuous annual Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) in Central Coast side.

-

Ipagdiwang at mapanatili ang mga tradisyong Pilipino.

Ito ang mga dahilan sa likod ng patuloy na taunang Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) sa Central Coast.

ACU looks forward to moving west in Sydney - ACU tinitingnan na ang paglipat sa kanluran ng Sydney

Mar 14, 2019 0:06:53

Description:

As the Blacktown-ACU partnership was recently announced, Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, was quick to express their excitement to bring quality tertiary education to the heartland of the working class.  He explains the move.

-

Habang ipinahayag kamakailan ang pag-partner ng Blacktown-ACU, mabilis na ipinahayag ni  Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, ang kanilang kagalakan na dalhin ang kalidad na pang-pamantasang edukasyon sa tirahan ng mga manggagawa. Ipinaliwanag niya ang kanilang pagkilos.

#IAmPinay: It's not too late, migrant life begins at 40

Mar 14, 2019 0:15:27

Description:

For retired solicitor Imelda Argel,  migrant life started at 40 – and she  lived it up well  to an enviable success.

A partnership made in heaven? Live, work, play and study in Blacktown - Pakiki-pag-isa gawa sa langit? Mabuhay, mag-hanapbuhay, maglaro at mag-aral sa Blacktown

Mar 14, 2019 0:09:45

Description:

After months of searching for a university partner, Blacktown Council has finally chosen Australian Catholic University to establish a campus in the CBD.  What does this mean to the Council? mayor Stephen Bali explains.

-

Ilang buwang paghahanap para makipag-partner sa isang pamantasan, sa kahuli-hulihan pinili ng konseho ng Blacktown ang Australian Catholic University na magtatag ng isang kampus sa CBD. Ano ang ibig sabihin ng pag-papartner  nito sa Konseho? Ipinalwianag ni Mayor Bali.

PM announces election vows for Perth - PM ipinahayag mga pangako sa halalan para sa Perth

Mar 14, 2019 0:07:33

Description:

Prime Minister Scott Morrison announces twin measures for Perth residents -- a $96million transport infrastructure and $4 million women's shelter.

-

Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang dalawang hakbang para sa mga residente ng perth -- isang $96 milyong imprastruktura sa transportasyon $4 milyong tirahan ng kababaihan.

Early voting has opened as NSW poll nears - Maagang pagboto habang papalapit na ang halalan sa NSW

Mar 14, 2019 0:04:35

Description:

Early voting has opened for the New South Wales election, and some experts are predicting 1.5 million voters will cast their vote ahead of the March 23rd poll.

-

Nagsimula na ang maagang pagboto sa halalan sa NSW, at tinataya ng ilang mga dalubhasa na  1.5 milyong botante ang boboto bago maganap ang halalan sa ika-23 ng Marso.

 

Cardinal Pell jailed for 6 years for child sexual abuse - Kardinal Pell ikukulong ng 6 na taon sa pang-aabusong sekswal sa bata

Mar 13, 2019 0:07:17

Description:

Disgraced Catholic cardinal George Pell has been sentenced [[Wed]] to six years in prison for sexually abusing two choirboys in Melbourne in the 1990s.

-

Hinatulan si Cardinal George Pell ng anim na taong pagkulong sa pang-aabusong sekswal sa dalawang choirboy sa Melbourne noong dekada '90s.

Local residents flee as fighting erupts in Maguindanao

Mar 13, 2019 0:09:01

Description:

Around 16,000 local residents were forced to flee their homes as fighting continues between the  government troops and the Bangsamoro Freedom Fighters in Maguindanao 

Reactions to Cardinal Pell's sentencing - Reaksiyon sa sentensiya ni Cardinal Pell

Mar 13, 2019 0:04:50

Description:

We asked Filipinos in Australia to comment on Cardinal George Pell's guilty verdict and sentencing.  

-

Sangayon ba kayo sa naging hatol na may sala  at sentensiya kay Cardinal George Pell?

Remote Cebu barangays already hit by El Niño - Mga barangay sa kabundukan sa Cebu nakakaranas na ng El Niño

Mar 12, 2019 0:08:10

Description:

Even before PAG-ASA officially announces the start of El Niño phenomenon  in the country, at least 28 barangays in the mountainous areas of Cebu have already raised alarms that they are now affected by very dry season. 

-

Bago pa man opisyal na ipahayag ng PAG-ASA ang opisyal na simula ng El  Niño phenomenon sa bansa, 28 brangay sa bulubundukin sa Cebu ang nag-alarama na sila ay naapektuhan ng napakatuyong panahon.

New Boeing plane design under scrutiny after fatal crash - Disenyo ng bagong eroplano ng Boeing nasa masusing pasisiyasat pagkatapos ng krash

Mar 12, 2019 0:03:52

Description:

Boeing 737 MAX-8 is facing another round of scrutiny after it was involved in its second  crash in six months.

-

Ang eroplanong Boeing 737 MAX-8 ay humaharap sa isa na namang masusing pagsisiyasat pagkatapos itong masangkot sa ikalawang pag-crash sa loob ng anim na buwan.

Agricultural roles added to skilled visa list - Hanapbuhay sa agrikultura idinagdag sa listahan ng skilled visa

Mar 11, 2019 0:04:16

Description:

Australian farmers have welcomed Federal Government changes to visa rules, designed to address chronic labour shortages within the sector, but say they don't go far enough.

 

-

Malugod na tinanggap ng mga Australyanong magsasaka ang mga pagbabago ng Pampederal na Pamahalaa sa mga batas ng Visa, na disenyo para tugunan ang walang patid na kakulangan ng mga manggagawa sa sektor, subalit sinabi nila hindi ito sapat.

 

Biggest water park to be built in Gold Coast to rival London's Hyde Park - Pinakamalaking water park, itatayo sa Gold Cost upang higitan ang Hyde Park sa London

Mar 11, 2019 0:06:31

Description:

The premier of Queensland, Anastasia Palaszczuk announced a project that will result in the biggest water park in Gold Coast to rival London's Hyde Park.

-

Ang proyekto ay ipinahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk na magre-resulta sa pinakamalaking water park sa Gold Coast, upang higitan ang Hyde Park sa London.

Parents of Filo-Aussies can now visit Australia for 5 years - Mga magulang ng Filo-OZ, maari nang dumalaw sa Australya ng hanggang limang taon

Mar 10, 2019 0:05:53

Description:

Filipino-Aussie migrants on temporary or permanent residency basis, can now petition their parents to enable them to visit Australia for 5 years.

-

Ang mga migranteng Filipino-Australyan na nasa pansamantala o permanenteng pagtira, ay maari na ngayong mag-petisyon ng kanilang mga magulang, upang makadalaw sila sa Australya ng hanggang limang taon.

Encouraging Filipino children to play footy - Bagong koponan ng rugby league, itinatag sa Pilipinas noong 2016

Mar 10, 2019 0:06:43

Description:

Reynaldo Nery from the Philippines National Rugby League travels to the Philippines to distribute footy equipment and gear for new players and children wanting to play the sport. 

-

Isang bagong grupo ng mga atleta ang binuo noong 2016, at tinawag na Philippine National Rugby League.  Nasa ikatlong yugto sila ng kompetisyon sa taong ito.

#IAmPinay: The role of female pastors outside the church - Ang gawain ng babaeng pastor ay hindi lamang sa loob ng simbahan

Mar 10, 2019 0:02:49

Description:

The 77-year-old pastor says she makes herself available to provide counseling for married couples and to visit the sick and elderly in nursing homes. 

 

-

Bilang bahagi ng pardiriwang ng International Women's Day, kinausap namin ang isang babaeng pastor ng isang Kristyanong simbahan.

Cars are insured, but expensive engagement rings are not - Ang kotse isinisiguro, pero ang mamahaling singsing ay hindi

Mar 10, 2019 0:07:53

Description:

An experienced insurance consultant from Allianz Australia has given useful advises about having expensive engagement rings insured, since these items are expensive, but easily lost.

-

Isang sanay na konsultant sa seguro mula Allianz Australya, ang nagbigay ng magagandang payo tungkol sa pagse-seguro ng mamahaling singsing, dahil ito ay hindi lamang mahal, madali din itong mawala.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Debate tungkol sa pag-gamit ng karbon para sa planta ng kuryente, nagsimula na naman

Mar 10, 2019 0:05:03

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct new coal-fired power plants. It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Muling nahati ang gobyerno kasunod ng panukalang magtayo ng bagong planta ng kuryenteng gagamit ng karbon.

Alpas: Destressing through arts - Alpas: Pag-alis ng tensyon sa pamamagitan ng sining

Mar 10, 2019 0:11:15

Description:

Meditation, exercise, play sports, binge eating or movie marathon - are some of the ways to destress. But how do you turn your stress into something artsy and culturally enhancing?

-

Meditasyon, ehersisyo, paglalaro ng sports, labis na pagkain o walang tigil na panonood ng pelikula - ang ilan sa mga paraan na mag-relaks. Ngunit paano mo ibabaling ang iyong stress na gawing masining at isang pagpapahusay ng kultura?

A woman's vulnerability can be her strength - Ang kahinaan ng isang babae ay maaaring maging lakas niya

Mar 9, 2019 0:18:25

Description:

Femininity, age and strength should not define what you want to achieve and be successful at.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," says journalist-boxer Lizza Gebilagin.

-

Ang pagiging babae, edad at lakas ay hindi dapat tumukoy sa kung ano ang nais mong makamit at maging matagumpay.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," ang paniniwala ng journalist-boxer Lizza Gebilagin.

Three new visa categories announced - Tatlong bagong kategorya ng visa inihayag

Mar 9, 2019 0:08:24

Description:

The federal government has announced three new visa categories to meet various demands of Australian migrant groups.

Immigration Minister David Coleman says the new visas will help fill in the gaps that migrants have long been campaigning to be filled.

-

Inihayag ng pederal na pamahalaan ang tatlong bagong kategorya ng visa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga migranteng grupo ng Australya.

Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon David Coleman na ang mga bagong visa ay makakatulong upang mapunan ang mga puwang na matagal nang ikinakampanya ng mga migrante na mapunan.

Inspiring young women on how they perceive their place in the world - Pagbibigay-inspirasyon sa mga kabataang babae kung paano nila nakikita ang kanilang posisyon sa mundo

Mar 9, 2019 0:07:33

Description:

Rejection, discrimination and even isolation due to colour and ethnicity.

These were all shared by the recent "Girls Talk, Women's Work" panelists as they discuss issues of gender, inequality and issues concerning women as they try to inspire young generations on how they perceive their place in the world.

-

Hindi pagtanggap, diskriminasyon at maging mapahiwalay dahil sa kulay at etnisidad.

Ang lahat ng ito naramdaman ng mga kamakailang panelist ng "Girls Talk, Women's Work" habang pinag-usapan nila ang mga isyu ng kasarian, hindi pagkakapantay-pantay at mga isyu tungkol sa mga kababaihan habang sinisikap nilang pukawin ang mga batang henerasyon kung paano nila nakikita ang kanilang lugar sa mundo.

Celebrating women of culture through arts - Ipinagdiriwang ang mga kababaihan ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng sining

Mar 9, 2019 0:06:29

Description:

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

After rejecting her cultural heritage and ethnicity most of her childhood, artist Marikit Santiago stand proud and celebrates her Filipino roots through her arts.

-

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

Matapos tanggihan ang kanyang kultura at etniko sa kanyang pagkabata, ang artist na si Marikit Santiago ay lubos na ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ang kanyang mga pinagmulang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang sining.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Mga plano para sa bagong planta ng kuryente na pinapatakbo ng karbon nagdulot ng gulo

Mar 9, 2019 0:05:17

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct  new coal-fired power plants.

It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Ang mga panloob na dibisyon sa loob ng Pamahalaan ay muling nabigyang-pansin kasunod ng mga panukala upang gumawa ng mga bagong planta na pinapatakbo ng karbon o mga coal-fired power plant.

Dumating ito habang anim na mambabatas mula National ay hiniling sa kanilang pinuno na gumawa ng agarang pagkilos upang pagbotohan ang mga batas sa enerhiya ng Koalisyon.

Jail time proposed for bosses who underpay workers - Pagkabilanggo iminungkahi para sa mga employer na mas mababa ang ipinapasahod sa mga manggagawa

Mar 8, 2019 0:07:14

Description:

Bosses who deliberately underpay their staff could soon face jail time as part of a series of hard line reforms designed to protect Australia's most vulnerable workers.

-

Ang mga taga-empleyo na sinadya na mas mababa ang ipinapasahod sa kanilang kawani ay maaaring maharap sa pagkabilanggo sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng mga serye ng mga reporma na dinisenyo upang protektahan ang mga manggagawang madaling mabiktima sa Australya.

#IAmPinay: A chaplain committed to serve the needs of others - #PinayAko: Pananampalataya at pagsisilbi sa kapwa

Mar 8, 2019 0:08:15

Description:

She is known to many as an advocate for the elderly. To many Filipinos in Victoria, she is their  'nanay' (mother) and  'ate' (older sister). Apart from serving as a community worker, Norminda Villanueva Forteza is a confidant, source of strength and wisdom as a  community services chaplain.

She shares how her experiences as a woman helped her work and how her work has helped her become a stronger, wiser and better servant. 

-

Kilala bilang tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad, tinuturing din siya ng  maraming Pilipino sa Victoria bilang 'nanay' at 'ate'. Maliban sa pagiging community worker, tungkulin din ni Norminda Villanueva Forteza bilang community services chaplain na magbigay ng payo sa mga kababayan niyang may pinagdaraanan sa buhay.

Ibinahagi niya kung paano nakatulong ang kanyang karanasan bilang babae sa  kanyang trabaho at kung paano naging daan ang kanyang trabaho  upang maging mas malakas, matatag at mas mapabuti ang kanyang paglilingkod sa mga kababayan.

   

 

Malaysian PM promises to support Mindanao

Mar 8, 2019 0:06:06

Description:

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad promised to support Mindanao as it continues to transition to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaysia played a significant role during peace negotiations between the Government of The Republic of the Philippines and Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

Caring for your hearing - Malinaw na pandinig

Mar 8, 2019 0:08:22

Description:

One in six Australians is deaf, hearing impaired or has a chronic ear disorder, while each day one child is diagnosed with bilateral hearing loss. This week, the Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC) is encouraging those who have difficulty in hearing to seek help. 

 

Speech Pathologist Kylie Chisholm tells us more

3- 9 March is Hearing Awareness Week   

-

Isa sa bawat anim na Australyano ay bingi, may diperensiya sa pandinig o mayroong sakit sa tenga, habang bawat araw siang bata ang na-diagnose ng hearing loss. Ngayong linggo, hinihikayat ng  Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC)  ang mga nahihirapang makadinig na kumunsulta at humingi ng tulong. 

 

Narito ang paliwanag ni Kylie Chisholm isang Speech Pathologist

3- 9 Marso ay  Hearing Awareness Week   

Government opens up 15,000 temporary Sponsored Parent visa placements

Mar 7, 2019 0:02:55

Description:

Parents or grandparents will be allowed to stay in Australia for a continuous five-year visa rather than the usual year-long limit as the federal government introduces a new temporary Sponsored Parent visa commencing on 17 April 2019.

How do you eat your cereals?

Mar 7, 2019 0:03:29

Description:

Australians have changed the way they eat their favourite breakfast meal - cereals.

Major shift to job automation could be big news in unexpected quarters - Malaking pagbabago bunga ng job automation

Mar 6, 2019 0:09:20

Description:

New research has estimated that nearly half the activities in Australian workplaces will start to become automated by the year 2030.

 

-

Sa pinaka huling pagsasaliksik tinataya na halos kalahati ng mga gawain sa lugar trabaho sa Australya ay papatakbuhin na ng makina o magiging automated pagsapit ng taong 2030

 

Sa ulat nakita ang paggamit ng makina o automation ay maaring magbigay daan sa susunod na malaking pag usad o unlad ng ekonomiya ng bansa kung maisaalang alang ang mga pinaka bulnerableng mangagawa sa  panahon ng pagpalit sa pag-gamit ng makina o automation

Meet the Entree.Pinays - Meet the Entree. Pinays

Mar 6, 2019 0:10:24

Description:

A group of hungry Filipinas living in Melbourne bonded over food and came up  with one very important mission — shining a light on Filipino food. They start off with this year’s Melbourne Food and Wine Festival by staging “Barrio”.

  

 

-

Isang grupo  ng Pilipina sa Melbourne ang nag sama-sama upang itaguyod ang iisang layunin –  ang ipakilala ang pagkaing Pinoy sa multikultural na lipunan ng Australya. Sisimulan nila ito sa isang salo-salo “Barrio" sa gaganaping Melbourne Food and Wine Festival 2019

Report shows men are failing to heed heavy drinking warnings - Napagalaman sa ulat na mga kalalkihan di pinapansin ang babala sa pag-inom ng alak

Mar 6, 2019 0:04:09

Description:

A new report has found men in Victoria are failing to heed warnings when it comes to heavy drinking. The survey reveals men often struggle to socialise without alcohol and feel powerless to change drinking culture.

-

 

Isang bagong ulat ang nakatuklas, na ang mga lalake sa Victoria ay nabibigong sumunod sa mga babala, pagdating sa labis na pag-inom ng alak.

 

Ipinakita ng survey, na ang mga lalake ay malimit na naghihirap na humalo sa mga pagtitipon, ng walang alkohol, at nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, upang baguhin ang kultura ng pag-inom.

 

Landmark study hopes to end 'the anti-vax myth' - Pagaaral sinabing walang kaugnayan ang bakuna sa autism

Mar 6, 2019 0:06:24

Description:

A major study has ruled out any link between the mumps, measles, and rubella ((MMR)) vaccine and autism.

The link was claimed following a paper, published 20 years ago but long since retracted,  which tried to suggest vaccines were unsafe. Researchers hope this study will mark the end of the ‘anti-vax myth’.

 

-

Binale-wala ng isang malaking pag-susuri, ang ano mang ugnayan ng autism, sa mumps, measles, at rubella vacinne.

 

Ang ugnayan ay lumabas sa sumunod na artikulo, na inilathala dalawampung taon na ang nakakaraan, pero matagal nang binawi, at sumubok na maghumgkahing hindi ligtas ang mga bakuna.

 

Umaasa ang mga taga-suri, na ang pag-aaral ay tatapos sa misteryo ng anti-vax o paglaban sa bakuna.

 

Police seize P190M worth of shabu in Cebu - Kapulisan nakuha P190M shabu

Mar 5, 2019 0:10:05

Description:

Cebu Police have confiscated 28 kilos of shabu worth nearly P200 million on Sunday.

 

-

Nakumpiska ng kapulisan ng Cebu ang walong kilong shabu na nagkakahalagang halos P200 milyon noong Linggo.

 

Labor plans to force banks to fund family violence relief - Labor balak na pilitin ang mga bangko na pondohan ang programa sa karahasan sa tahanan ief

Mar 5, 2019 0:03:43

Description:

Australia's major banks would be forced to fund a program to help people fleeing family violence, if the Labor party wins the next federal election.

-

Pipilitang pondohan ng malalaking bangko ng Australya ang isang programa para tulungan ang mga tao na lumayas sa tahanang may karahasan kung mananalo ang partido Labor sa susunod na pampederal na halalan.

Canberra's refugee cleaners given a major boost - Mga tagalinis na repugi ng Canberra natulungan nang husto

Mar 5, 2019 0:04:38

Description:

A deal with Airbnb has given a Canberra cleaning company, made up of Karen refugees from Myanmar, a major boost.

-

Sa isang kasunduan sa Airbnb, nabigyan ang isang taga-linis na kumpanya na base sa Canberra ng isang malaking pagkakataon.  Ang mga empleyado  ng   kumpanya ay binubuo ng mga repuging Karen mula Myanmar.

Companies could face fines for failing to stop sexual harassment - Mga kumpanya maaaring magmulta sa hindi pagpigil sa sexual harassment

Mar 5, 2019 0:04:13

Description:

Companies would be fined if they don't do enough to prevent sexual harassment in the workplace under a plan to stamp out abuse.

-

Magmumulta ang mga kumpanya kung hindi sila gumawa ng sapat para maiwasan ang sexual harassment sa lugar pa-trabaho sa isang plano para maalis ang pang-aabuso sa lugar pa-trabaho sa ilalim na isang plano para mawala ang pang-aabuso.

Australia, Indonesia sign landmark free trade deal - Australya, Indonesya lumagda sa makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan

Mar 4, 2019 0:05:13

Description:

Australia and Indonesia have signed a landmark free trade deal which has been hailed as sending a timely signal to the world about the importance of free trade.

-

Lumagda ang Australya at Indonesya sa isang makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan na tinuring  bilang nagpaabot ng napapanahon na babala sa mundo hinggil sa kahalagahan ng malayang kalakalan

The best way to expand business is still franchising: RK - Ang pinakamabuting paraan para palawakin ang negosyo ay franchising pa rin: RK

Mar 4, 2019 0:15:45

Description:

Rudolf A. Kotik, founder of RK Franchise Consultancy and one of the pioneers in Philippine franchising, still believes  that franchising is the best way to expand business because it uses other people's money (OPM). Kotik,  popularly known for his initials, RK,  and Iñaki Gimenez, his partner in Australia visited SBS Radio studio, to discuss the prospects of the business in the Philippines and Australia.

-

Si Rudolf A. Kotik,  ang nagtatag ng RK Franchise Consultancy at isa sa mga nanguna sa franchsiing sa Pilipinas, ay naniniwalang ang  franchising pa rin ang pinaka-mabuting paraan para palawakin ang negosyo dahil ginagamit nito ang pera ng ibang taon (OPM). Si Kotik na mas kilala sa kanyang initial na RK, at Iñaki Gimenez, partner rito sa Australia ay pumunta sa SBS radio studio para talakayin ang mga oportunidad ng negosyo sa Pilipinas at Australya.

Vegetable prices rise as supplies from Queensland and Victoria dwindle - Malawakang pagbaha sa hilagang Queensland, dahilan ng pagkonti ng gulay at prutas sa estado.

Mar 4, 2019 0:09:39

Description:

Vegetable supply drops in major supermarkets in Queensland. Even more noticeable was the sudden spike in prices on select fresh produce items. 

-

Nagsimulang mawala ang mga gulay at prutas sa mga malalaking tindahan sa Queensland, dahil sa katatapos na malawakang pagbaha sa hilaga ng estado.

How falling house prices would affect existing homeowners and would-be buyers - Gaano bababa ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne sa taong ito?

Mar 3, 2019 0:09:28

Description:

House prices in Sydney and Melbourne have gone down 12 per cent since the beginning of 2018. Real estate consultant Dom Mella explains how the falling property market would affect existing homeowners and would-be buyers. 

-

Ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne ay bumaba ng 12 porsyento simula noong 2018.

Are superfoods good for you? - Ano ang mga pagkaing tinatawag na superfoods?

Mar 3, 2019 0:08:13

Description:

You may have heard of superfoods like kale or turmeric lattes that are meant to boost your health. Nutritionists suggest that when it comes to healthy ageing we need to have a balanced diet. So, does eating superfoods keep us more active than other foods? 

-

Maaring narinig na ninyo ang superfoods, kagaya ng kale o turmeric lattes, na nagpapa-ganda ng inyong kalusugan.

Obituary for Mike Willeesee, veteran television journalist - Obitwaryo para sa beteranong jornalista sa telebisyon, Mike Willesee

Mar 3, 2019 0:03:40

Description:

One of Australia's most respected journalists, Mike Willesee, has died at the age of 76.

-

Isa sa mga pinaka-mahusay na jornalista sa telebisyon, Mike Willesee, ay namatay sa edad na 76 taon.

PM promotes Linda Reynolds as two senior ministers confirm departure - Linda Reynolds na-promote, habang dalawang mataas na opisyal ang nagbitiw sa pwesto

Mar 3, 2019 0:06:24

Description:

Two federal ministers have announced their retirement ahead of the next election. Liberal MP's Christopher Pyne and Steve Ciobo add to a growing list of ministers who won't re-contest their seats.

-

Dalawang ministro pederal ang nagpahayag ng kanilang pagre-retiro sa susunod na halalan. Kasama na din sa listahan ng mga hindi na muling tatakbo sa halalan sila Liberal MP Christopher Pyne at Steve Ciobo. 

It will take 80 years before women CEOs will match salary of male counterpart - Aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEO ang sweldo ng kanilang katapat na lalake

Mar 3, 2019 0:04:37

Description:

New data has revealed, it will take another 80 years for female CEOs to achieve equal representation with their male counterparts.

-

Ipinakita ng mga bagong datos, na aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEOs and sweldo ng kanilang katapat na lalake.

Advocates welcome Labor domestic violence announcement - Inihayag ng Labor para sa mga serbisyo kaugnay ng karahasan sa tahanan, ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod

Mar 3, 2019 0:07:52

Description:

Domestic violence advocates have welcomed a recent announcement by Labor that it will spend $158 million dollars for frontline domestic violence services if they win the next NSW election.

But some groups say more needs to be spent on refugee and migrant women who are more likely to miss out on emergency support.

-

Ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod laban sa karahasan sa tahanan ang isang kamakailang anunsyo ng Labor na ito ay gugugol ng $158 milyon dolyar sa pangunahing serbisyo para sa mga dumaranas ng karahasan sa tahanan sakaling manalo sila sa susunod na halalan sa NSW.

Subalit sinabi ng ilang mga grupo na higit pa ang kailangang ilaan para sa mga refugee at migranteng kababaihan na mas malamang na mawalan ng suporta sa emerhensiya.

Preserving culture and heritage through novels - Pagpreserba ng kultura at pamana sa pamamagitan ng mga nobela

Mar 1, 2019 0:07:58

Description:

New York based and award-winning Filipina author, Gina Apostol keeps the Philippine history alive through her novels.

-

Pinapanatiling buhay ng taga New York at award-winning author na si Gina Apostol ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga nobela.

Sydney Mardi Gras: Celebrating sexuality and being fearless - Sydney Mardi Gras: Ipinagdiriwang ang sekswalidad at pagiging buo ang loob

Mar 1, 2019 0:15:26

Description:

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," describes now openly gay Mark Mariano about his coming out as a bisexual when he was 14-year-old.

-

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," ang pagsasalarawan ng ngayo'y lantad na gay Mark Mariano tungkol sa kanyang pag-amin na siya ay isang bisexual noong siya ay 14-na-taong-gulang.

Police interview with Pell revealed - Police interview ni George Pell isinapubliko

Mar 1, 2019 0:05:21

Description:

For the first time the moment Cardinal George Pell was confronted with allegations leveled against him over the sexual abuse of two choir boys can be shown.

In a police interview conducted with Pell in Rome in 2016, he labels the accusations a “load of absolute and disgraceful rubbish”.

-

Sa kauna-unahang pagkakataon naisapubliko ang nilalaman ng video ng panayam kay Cardinal George Pell ng unang siyang naharap sa akusasyon ng pang-aabuso ng dalwang choir boys  

 

Sa panayam sa mga pulis  sa Cardinal sa Roma noong taong 2016 sinabi niya na isang malaking kalokohan at nakakahiya ang mga paratang sa kanya

China-US trade deal in sight, but is it too late for China's tech sector? - China-US trade deal, huli na nga ba para sa ilan?

Mar 1, 2019 0:06:14

Description:

China’s trade war with the United States and slowing economic growth is hitting its tech industry hard.

Thousands of workers in the once-booming start-up industry have been laid off in recent weeks as investment funds shrink and market conditions tighten.

 

-

Lubhang nakapinsala  sa industriya ng teknolohiya ng Tsina ang di pagakaksundo nito sa Estados Unidos sa  usapin ng kalakal at nakaapekto din ang mabagal na pag unlad ng ekonomiya

 

Libo-libong mangagawa ng minsang umuunlad at yumayamang industriya ang natanggal sa trabaho nitong nakaraang linggo sa patuloy na pagbaba ng  mga puamapsok na pondo at ng pahigpit na pahigpit na  kondisyon ng pamilihan

 

 

Accessible information for the Aged Care Sector - Accessible na impormasyon para sa sektor ng Aged Care

Mar 1, 2019 0:08:42

Description:

Information and services in the aged care sector will be more accessible through an 18 month trial of ' Aged Care Systems Navigator'. In Victoria, the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  is one of the 31 organisations who are creating information hubs across the country. The trial aims to help those with limited resources and knowledge access services through personal contact with a trained staff. 

HAAG's Fiona York explains.

-

Mas madaling ma access ang mga impormasyon at serbisyo sa sektor ng aged care sa 18 buwan na pagsubok o  trial ng' Aged Care Systems Navigator' . Sa Victoria, kabilang ang the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  sa 31 organisasyon na bubuo ng mga 'information  hubs' sa bansa. Layunin ng pagsubok na matulungan ang mga may limitadong kaalaman at access sa mga serbsiyo sa pamamagitan ng personal na pakikipagusap sa isang nagsanay na staff 

Narito ang paliwanag ni Fiona York ng HAAG

US Secretary of State Michael Pompeo visits the Philippines - Kalihim ng State ng US Michael Pompeo bumisita sa Pilipinas

Mar 1, 2019 0:04:15

Description:

President Rodrigo  Duterte  meets with US Secretary of State Mike Pompeo to discuss terrorism related issues and clarify the America's stand on defending the country under the Mutual Defense Treaty amid the rising  tensions between the US and China. 

-

Nakipagusap  ang Pangulong Rodrigo  Duterte   sa Kalihim ng State ng US Mike Pompeo upang talakayin ang mga uspaing kaugnay ng gawiang terorismo  at liwanagin ang paninidigan ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa gitna ng namumuong tensiyon sa pagitan ng US at Tsina. 

WA unemployment rate highest since 2002 - Antas ng kawalan ng trabahopinaka mataas mula 2002

Feb 28, 2019 0:09:37

Description:

WA unemployment continues to increase as it reaches 6.8%,  equivalent to 100,000 unemployed seeking work. Only Tasmania has the worst data.  Housing sector is seriously affected as many real estate agents have closed down due to low rental properties.  Retail, finance and wholesale sectors are worst hit.

-

Patuloy na tumataas ang antas ng kawalan ng hanapbuhay sa WA at ito ay umabot sa 6.8%, katumbas ng 100,000 tao na naghahanap ng trabaho. Tanging Tasmania lamang ang may pinaka-mababa.  Ang sektor ng pabahay  ay pinaka-lubhang naapektuhan habang maraming mga real estate agent ang nagsara dahil sa bumababang bilang ng rental property. Ang retail, pananalapi at wholesale ang pinaka-lubhang naapektuhan.

Clean-Up Day: a way to thank Australia - Clean-Up Day: Daan para pasalamatan ang Australya

Feb 28, 2019 0:14:04

Description:

Three decades since an ordinary Australian came up with a simple idea to clean up his backyard -- Sydney Harbour,  many people have continually participated in one of the biggest community events -- Clean Up Australia Day.

-

Tatlong dekada mula nang simulan ng isang karaniwang Australyano ang isang simpleng ideya na gumawa ng kaibhan sa kanyang sariling  likod-bahay - Sydney Harbour, patuloy ang pagdami ng mga nakikibahagi sa ngayo'y isa sa pinakamalaking kaganapan na pinangungunahan ng komunidad, ang Clean Up Australia Day.

George Pell to spend time in jail - George Pell mananatili sa piitan

Feb 27, 2019 0:05:22

Description:

Cardinal George Pell is behind bars after being found guilty of child sex offences against two choirboys.

-

Si Cardinal George Pell nay nasa piitan pagkatapos na mapatunayang nagkasala sa mga kaso ng panghahalay sa dalawang batang mang-aawit sa simbahan.

Reaction to Cardinal George Pell's conviction for child sexual abuse - Reaksiyon sa hatol na may sala laban kay Cardinal George Pell

Feb 27, 2019 0:06:36

Description:

One of the Catholic Church's highest ranking prelates, Cardinal George Pell has been found guilty of five charges of sexual abuse against children, by a trial in Melbourne.

-

Isa sa pinaka mataas na opisyal ng Simbahang Katoliko,   Cardinal George Pell ang nahatulan ng may sala  sa korte sa naganap na pag dinig sa kaso sa Melbourne  kaugnay ng limang kaso ng pang aabusong sekswal laban sa mga bata

'Painful news': the Vatican's response to George Pell's conviction - Vatican: Malungkot at masaklap na balita ang naging hatol laban kay George Pell

Feb 27, 2019 0:06:20

Description:

The Vatican has described George Pell’s conviction as 'painful news', with Pope Francis confirming ‘precautionary measures’ already taken against the Cardinal will continue.

 

That includes a ban on him having contact with children.

 

But advocates for abuse victims say there’s no reason to wait for his appeal to be heard to kick him out of the church

-

 

Isinalarawan ng Vatican ang naging hatol laban kay George Pell bilang isang  napakalungkot  at masaklap na balita. Matapos nito’y kinumpirma ng Santo Papa na  ipagpapatuloy ang mga isinasagawa nitong mga hakbang at pag iingat  laban sa Kardinal

 

Kabilang dito ang pagbabawal na magkaroon ng kontak sa mga bata    

 

 

Philippines mulls more products for Australia: Trade Attache

Feb 27, 2019 0:25:07

Description:

Philippine Consul Commercial  Alma Argayoso has been assigned to Australia since mid-July last year, but this is the first that she visits SBS studio, basically to talk about the trade relations of Australia and the Philippines in general terms and the prospects of Philippine products in Australia. She also discusses the opportunities for Filipino-Australians wanting to invest in their homeland.

What's so special about Australia's Mardi Gras? - Bakit katangi-tangi ang Mardi Gras sa Australya?

Feb 27, 2019 0:06:00

Description:

The annual Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ((grah)) parade is the centrepiece of the entire Mardi Gras festival.

 

And this weekend's ((Saturday 2 March 2019)) parade is expected to be watched by hundreds of thousands of people, all around Australia.

 

But what is Mardi Gras and why is it significant?

-

Ang taunang parada ng Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, ay ang pinaka-sentro ng buong pagdigiwang ng Mardi Gras.

At sa katapusan ng linggong ito sa ikalawa ng Marso, ang parada ay inaasahang dadaluhan ng libo-libong tao, mula sa kabuoan ng Australya.

Pero ano nga ba ang Mardi Gras, at bakit ito mahalaga

Bangsamoro Transition Authority: Stand against corruption and nepotism - Bangsamoro Transition Authority: Maninindigan laban sa korapsyon at nepotismo

Feb 27, 2019 0:08:00

Description:

Officials of the newly-activated Bangsamoro Transition Authority (BTA) urged the Bangsamoro people to make the fight against corruption, nepotism and other problems confronting the government as their next 'Jihad or Holy War'.

 

-

Hinikayat ng mga opisyal ng bagong buong Bangsamoro Transition Authority (BTA) ang mga Bangsamoro na manindigan laban sa korupsiyon, nepotismo at iba pang mga problemang hinaharap ng pamahalaan bilang kanilang panibagong ipaglalaban para sa kinabukasan.

Finding peace in the midst of self-doubt - Kapayapaan sa gitna ng pagdududa sa sarili

Feb 27, 2019 0:27:00

Description:

Singer Charlene Sotelo struggled with self-esteem issues in the midst of her rising career. She shares how she conquered 'self-doubt'. 

-

Bumaba ang pagpapahalaga sa sarili ng mang-aawit na si Charlene Sotelo sa gitna ng umaangat na karera. Ibinahagi niya paano nilabanan ang pagdududa sa sarili.

Who carries out random acts of kindness? - Sino ang gumagawa ng kabutihan

Feb 26, 2019 0:03:49

Description:

An increasing number of people want to perform  random acts of kindness - but relatively few actually do it.

 

-

Dumarami ang bilang ng mga taong nais magpakita ng walang kundisyon kagandahang loob, subalit kakaunti lamang talaga ang gumagawa nito

 

Duterte visits Cebu to personally endorse chosen candidates - Duterte bumisita sa Cebu para personal na i-endorso ang kanyang mga kandidato

Feb 26, 2019 0:09:06

Description:

President Rodrigo Duterte  has made a sortie in Cebu to personally endorse twelve Senatorial candidates.  The list is different from that drawn by her daughter, Sara.

-

Dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu para personal na i-endorso ang labing-dalawang kandidato sa pagka-senador. Ang listahan ay iba sa ginawa ng kanyang anak na si Sara.

Major parties commit millions for heart health checks - Malalaking partido nagtatalaga ng milyon para sa pag-tsek sa kalusugan ng puso

Feb 25, 2019 0:04:32

Description:

Both the federal government and Labor have committed to millions of dollars in funding for heart health checks.

-

Nagtalaga ng pondo  ang parehong pamahalaang pederal at Partido Labor parsa sa pagsusuri ng kalusugan ng puso

PM adamant Australia will meet emissions targets - PM idinidiin ang pagkamit ng Australya sa emissions targets

Feb 25, 2019 0:04:54

Description:

The Government has announced a two billion dollar climate change package to meet the 2030 emissions reduction target.

-

Ipinahayag ng Pamahalaan ang $2 bilyon na pekete para sa climate change para makamit ang 2030 emissions reduction target.

Vatican abuse summit dismissed as 'publicity stunt' - Pagpupulong sa pang-aabuso ng Vatican binali wala bilang 'publicity stunt'

Feb 25, 2019 0:05:10

Description:

Australian abuse survivors and their families have labelled the Vatican meeting on clerical sexual abuse a "publicity stunt."

-

Binansagan ng mga biktima at pamilya ng mga inabusong  Australyano ang pagpupulong sa Vatican hinggil sa pang-aabusong sekswal ng mga pari bilang isang "publicity stunt" o "pakita lamang sa medya" 

Queensland has potential to grow space industry to $6 billion - Industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon, ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland

Feb 25, 2019 0:07:16

Description:

Minister for State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning Cameron Dick has announced that the state has the capacity to develop their space industry that could potentially contribute up to $6 billion to the state’s economy by 2036.

 

-

Ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland na may kapasidad ang estado na magpalago ng kanilang industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon sa susunod na ilang taon.

Getting a home loan: How to improve your chances - Mga dapat tandaan bago ka humiram ng pera sa bangko

Feb 24, 2019 0:13:08

Description:

Following the release of banking royal commission final report, Australian banks have come up with stricter guidelines in granting home loans, making it harder for borrowers to finance their building or house purchase.

-

Matapos lumabas ang rekomendasyon ng Banking Royal Commission, nagsimula nang maghigpit sa pagpapautang ang mga bangko sa Australya. Dahil dito, mas lalong mahihirapang humihiram ng pera ang sinumang nagnanais na bumili o magtayo ng bahay. 

Australian teacher makes top 10 striving for million-dollar Global Teacher Prize - Australyanang kandidato napabilang sa sampung finalists sa Global Teacher Prize

Feb 24, 2019 0:04:32

Description:

A teacher at Rooty Hill High School in Sydney's west has been named a finalist for a one million-dollar international teaching prize.

Sri Lankan-born Yasodai Selvakumaran has made it to a shortlist of 10 teachers chosen from a pool of 10,000 nominees from 179 countries.

-

Isang Australyana ang napabilang sa sampung kandidato upang manalo ng isang milyong dolyar bilang premyo sa Global Teacher Prize.

Ang Australyanang si Yasodai Selvakumaran na isinilang sa Sri Lanka, ay kasama sa sampung gurong pinili mula sa sampung libong kandidato mula sa 179 bansa.

Julie Bishop to retire from parliament at upcoming federal election - Pagreretiro ni Julie Bishop sa parliamento sa paparating na pederal na halalan

Feb 24, 2019 0:04:34

Description:

Former Deputy Prime Minister and high-profile Liberal MP Julie Bishop has announced she's retiring from politics. 

Ms Bishop says she will not recontest her West Australian seat of Curtin at the upcoming federal election.

-

Ipinahayag ni dating Deputy Prime Minister at kilalang mambabatas sa parliamento, Julie Bishop, ang kanyang pagreretiro sa pulitika.

Sinabi ni Bishop na hindi na siya tatakbo sa kanyang pwesto sa Curtin Western Australia, sa darating na pambansang halalan.

Australian coal banned in China? - Ipinagbabawal na nga ba ng Tsina ang pag-angkat ng karbon mula Australya?

Feb 24, 2019 0:04:41

Description:

The Federal Government has moved to calm concerns of a rift with China after reports of a ban on Australian coal imports at a key port in the country's north.

-

Pinakalma ng Pamahalaang Pederal ang pagkabahala tungkol sa kanilang away sa Tsina, pagkatapos lumanas ang ulat na ipinagbabawal ang mga iniluluwas na karbon ng bansa sa Tsina.

Sa kabila nito, tumibay ang palitan ng Australyanong dolyar noong Biyernes, kasabay ng pahayag ng gobernador ng Reserve Bank, Philip Lowe, na ang ekonomiya ay hindi madi-diskaril ng pagpigil sa pag-export ng karbon.

OFW Helpline for Filipinos in Australia - OFW Helpline para sa mga Pilipino sa Australia

Feb 24, 2019 0:13:04

Description:

"Filipinos, in general, are treated well by their host Australian; and most of the issues that Pinoy migrants face are personal in nature - relating to family and few cases relating to domestic violence," but where can Filipino migrants seek assistance when they face such issues?

-

Ang mga Pilipino, sa pangkalahatan ay mahusay na itina-trato na kanilang mga host na Australyano; at karamihan sa mga isyu na kinakaharap ng mga migranteng Pinoy ay personal - may kinalaman sa pamilya at ilang kaso ay may kaugnayan sa mga karahasan sa tahanan, ngunit saan maaaring makahingi ng tulong ang mga Pilipinong migrante kung sila ay nahaharap sa mga ganitong isyu?

Touring the Philippines in the eye of an Italian traveller - Paglilibot sa Pilipinas sa mata ng isang Italyanong manlalakbay

Feb 24, 2019 0:24:47

Description:

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" raves first-time traveller to the Philippines Giorgia Rapella about her recent first trip to some of the country's islands.

-

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" ang buong galak na pagkukuwento ng unang pagkakataon na bumiyahe sa Pilipinas na si Giorgia Rapella tungkol sa kanyang kamakailang pamamasyal sa ilan sa mga isla sa bansa.

Rethink, Reduce and Reuse: A better approach to minimise plastic use and waste - "Rethink, Reduce, Reuse": Mas mainam na paraan para makaiwas sa paggamit ng plastik

Feb 22, 2019 0:06:06

Description:

Next time you shop for your bathroom needs, look for alternative products that are equally as good but not harmful to our environment.   

-

Hinihikayat ang mga Australyano na pag-isipang mabuti ang mga produkto na kanilang binibili at iwasan ang mga pakete na may gamit na plastik.  'Rethink, Reduce and Reuse' ang dapat isa-alang alang sa bawat biniling mga produkto  para sa ikabubuti ng ating kapaligiran, ani Brianne West ng Ethique. Sa pinaka-huling pagsasaliksik napag-alaman na  11%  ng lahat na plastik lamang ang na-recyle.

Samsung in battle to boost smart phone sales - Samsung takdang ilabas ang bagong smartphone

Feb 22, 2019 0:05:14

Description:

The smart phone industry is struggling to be compelling enough to provide consumers with an incentive to buy a new phone. The three main phone manufacturers are in a cut-throat battle to maintain their market shares.

 

-

Nahihirapan ang industriya  ng smart phone na makahanap ng mga pamamaraan upang mahikayat ang mga taga konsumo na bumili ng panibagong telepono

Mahigpit ang labanan sa pagitan ng tatlong taga manupaktura ng telepono na makuha ang atensiyon at kumbisihin ang mga mamimili

Westpac facing class action amid fallout from banking royal commission - Westpac nahaharap sa kaso matapos lumabas ang report ng banking royal commission

Feb 22, 2019 0:04:49

Description:

Westpac has become the first of the big four banks to face a class action following the banking royal commission's final report.

The plaintiffs claim Westpac loaned money irresponsibly, leading to substantial losses for customers.

-

Ang Westpac ang kauna-unahang bangko sa apat na pinakamalaking bangko na maharap sa isang class action o kaso matapos mailabas ang panghuling report mula sa royal banking commission.

Ayon sa mga nagdemanda, iresponsable ang naging pagpapautang ng Westpac sa kanila na nagbunga ng malaking pagkalugi o kawalan para sa mga customer nito. 

Salmonella poisoning in north Metro Adelaide - Pagkalason dahil sa Salmonella sa hilagang Metro Adelaide

Feb 21, 2019 0:10:21

Description:

Incidents of salmonella poisoning have increased in the northern part of Metro Adelaide recently.  Twenty-one cases have already been reported since the first case has been reported two weeks ago; 14 have been sent to a hospital.

 

 

 

 

-

Dumami ang mga insidente ng pagkalason mula salmonella sa hilagang bahagi ng Metro Adelaide kamakailan. 21 kaso ang naiulat mula nang maitala ang unang kaso dalawang linggo na ang nakalipas. 14 katao naman ang  dinala sa ospital. 

 

 

 

 

 

Security concerns raised about NSW online voting - Mga pangamba sa seguridad binanggit sa NSW online voting

Feb 21, 2019 0:03:48

Description:

At next month's New South Wales state election half a million people are expected to skip the queues and miss the sausage sizzle and vote online instead.

-

Sa susunod na halalan sa New South Wales, kalahating milyong katao ang inaasahang iiwas sa pila at sa halip  boboto online.

Researchers hail breakthough in universal flu vaccine development - Mananaliksik pinuri ang pagdevelop ng universal flu vaccine

Feb 20, 2019 0:03:46

Description:

Australian researchers are hailing what they're calling a major breakthrough in the development of a universal flu vaccine that protects against all strains of the virus.

 

The discovery of genes that kill all flu types could help prevent thousands of deaths every year worldwide.

 

-

Ipinaalam ng mga mananaliksik sa Australya ang isinalarawan nitong isa sa pinaka mahalagang pag usad sa larangan ng pag develop ng bakuna laban sa trangkaso. Isang tinatawag na universal flu vaccine na magbibigay proteksiyon laban sa lahat ng strain ng virus.

 

Fashion world mourns death of Lagerfeld - Pagdadalamhati sa pagpanaw ni Lagerfeld

Feb 20, 2019 0:04:24

Description:

Karl Lagerfeld, the German designer credited with reviving French fashion house Chanel and inspiring countless designers, has died aged 85.

-

Si Karl Lagerfeld, ang German designer na binigyan ng karangalang muling buhayin ang French fashion house na Chanel, at nagbigay-inspirasyon sa hindi mabilang na designer, ay namatay sa edad na 85 taon.

Australia's 'best and brightest' offered bursary to become teachers - Oposisyong Partido Labor, nag-alok ng pondong walang buwis sa mga tao, upang maging guro

Feb 18, 2019 0:04:03

Description:

A Labor federal government would offer Australia's best and brightest tax-free bursaries of $40,000 to become teachers.

-

Nag-alok ang Partidong Labor, sa mga pinaka-mahusay at matalinong Australyano, ng libreng pondong walang buwis na $40,000 para maging mga guro.

Airbus to stop making super-jumbo A380 - Katapusan ng higanteng Airbus A380

Feb 18, 2019 0:06:26

Description:

Barely a decade since the double-deck, 500-plus-seat aeroplane started carrying passengers, Airbus says it's abandoning production of the A380 due to a decline in sales.

-

Pagkatapos lamang ng isang dekada buhat nang lumabas ang higanteng erpolanong may sakay na higit sa 500 pasahero, sinabi ng Airbus na titigilan na nila ang pag-gawa ng A380 dahil sa bumababang benta.

Doctor shortage endangering regional Australians' lives - Kakulangan ng mga doktor sa malalayo at rehiyonal na lugar sa Australya

Feb 18, 2019 0:05:29

Description:

A shortage of doctors in remote and regional centres is leaving some Australians without access to immediate medical care.

-

Ang kakulangan ng mga doktor sa mga malalayo at rehiyonal na sentro, ay nag-iiwan sa ilang Australyano na walang mabilisang alaga sa pag-gagamot.

Byron Bay shark attack: Surfer in serious but stable condition - Dinagdagan ng gobyerno ng Queensland ang tulong pinansyal sa mga biktima ng malawakang baha sa hilaga ng estado

Feb 18, 2019 0:07:39

Description:

A 41-year-old man is attacked by a shark while he was surfing at Byron Bay's Belongil Beach.

-

Dinagdagan ng gobyerno ng Queenslnd ang pondo para sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa hilagang bahagi ng estado.

New integrity agency to target corruption in Australian sport - Bagong grupong magbabantay sa integridad ng palaro sa Australya

Feb 18, 2019 0:04:53

Description:

The government has announced a powerful new integrity monitor targeting doping, match-fixing and betting-corruption in Australian sport.

-

Ipinahayag ng gobyerno ang isang malakas na bagong grupo sa integridad, na magbabantay sa doping, match-fixing at betting corrpution sa palakasan ng Australya.

'You will not succeed', Morrison tells people smugglers - Babala ni Scott Morrison sa mga nagpapalusot ng repugi

Feb 18, 2019 0:03:58

Description:

Prime Minister Scott Morrison has released a video warning asylum seekers against trying to enter Australia illegally.

-

Naglabas ng isang bideyo si Punong Ministro Scott Morrison na nagbababala sa mga asylum seekers na sumusubok pumasok sa Australya ng iligal.

Vonix Connex: A connection tested and strenghtened by music - Vonix Connex: Isang ugnayan na sinubok at pinalakas ng musika

Feb 17, 2019 0:21:04

Description:

With several of decades of experiences between them, they sure know how to deal with the inevitable changes in their careers. Connecting with the right people has truly taken their musical journey to the next level.

-

Sa ilang dekada ng mga karanasan na maroon sa pagitan nila, tiyak na alam nila kung paano haharapin ang mga di-maiiwasang pagbabago sa kanilang mga karera. Ang pagkonekta sa mga tamang tao ay tunay na nagdala sa kanilang musikal na paglalakbay patungo sa susunod na antas.

A Filipino-Australian couple’s approach to intercultural marriage - Ang pamamaraan ng mag-asawang Pilipina at Australyano sa kanilang interkultural na pagsasama

Feb 16, 2019 0:37:28

Description:

Boy meets girl. Girl meets boy. Firstly, on the dating app, ‘Tinder’. Boy’s cultural patterns value the ‘I’, that highlights one’s individuality. While girl was raised to a culture of ‘we’, to which behaviors, beliefs and goals are determined by close interpersonal relationships. Both came from opposite worlds but underneath these layers, they share one thing in common - love for each other.

-

Nakilala ni lalake si babae. Nakilala ni babae si lalake. Una, ay sa ‘dating app’ na ‘Tinder’. Pinapahalagahan ng kultura ng lalake ang ‘ako’ para mabigyang-diin ang indibidwalidad ng isang tao. Habang ang babae naman ay galing sa kultura na pinapahalagahan ang ‘kami’, kung saan ang mga asal, paniniwala at layunin ay dinidikta ng malalapit na mga karelasyon. Nanggaling ang dalawa sa magkaibang mundo ngunit sa kabila nito, mayroong natatanging magkapareho sa kanilang dalawa – ang pagmamahalan nila sa isa’t isa.

How to succeed at online dating? - Paano magtagumpay sa online dating?

Feb 16, 2019 0:07:42

Description:

What should you consider when setting up a new relationship in the interconnected online world? 

-

Ano nga ba ang mga dapat ikonsidera para sa isang bagong relasyon sa mundo ng online?

Project Orcullo: more than just music, an appreciation for art - Project Orcullo: higit pa sa musika, isang pagpapahalaga sa sining

Feb 16, 2019 0:25:38

Description:

For former Pinoy Dream Academy aspirant Glenn Orcullo, music allows him to connect with his inner self- his soul.

-

Para sa dating Pinoy Dream Academy aspirant na si Glenn Orcullo, ang musika ay nagpapahintulot sa kanyang umugnay sa sarili- sa kanyang diwa.

Sharing Filipino stories to Filipino-Australian children - Kwento ng mga kwentista

Feb 15, 2019 0:10:32

Description:

Two storytellers, Anna Manuel and Cel Tria share their insight on why it is important to read Filipino stories to our children.

 

 

-

Ibinahagi ng dalawang kwentista, Anna Manuel at Cel Tria ang kahalagahan ng pagbasa ng mga kwentong gawa ng mga Filipino sa ating mga anak.

 

 

Duterte administration denies hand in Maria Ressa arrest - Administrasyong Duterte ipinabulaanan may kaugnayan sa pag-aresto kay Maria Ressa

Feb 15, 2019 0:04:51

Description:

Duterte admnistration denies any hand in the recent arrest of Rappler CEO Maria Ressa in relation to the cyber-libel case filed against the staunch critic.  

-

Ipinabulaanan ng administrasyong Duterte  ang ano mang kaugnayan sa naganap na pag-aresto sa  Rappler CEO Maria Ressa kaugnay ng kasong cyber-libel na inihain laban sa  mamahayag.

Philippine journalist and Duterte critic's arrest part of a pattern, say advocates - Pag-aresto sa bumabatikos kay Pangulong Duterte, pinuna ng tagapagtaguyod ng media

Feb 15, 2019 0:07:49

Description:

A prominent Philippine journalist accused of cyber-libel has been released on bail a day after her arrest, in a case freedom of speech advocates are describing as persecution.

-

Nag piyansa ang mamahayag na si Maria Ressa matapos ma-aresto sa kasong cyber libel na inihian laban sa kanya  

 

Ito’y isinalarawan ng mga mga tagapagtaguyod ng malayang pananalita  bilang pag-uusig

 

Nanungkulang CEO si Maria Ressa ng online na news organization, Rappler – na nakilala bilang isa sa mga tagapag-batikos ng mga polisa ng Pangulong Rodrigo Duterte

 

Lack of exercise increases cancer risk - Panganib sa sakit na kanser tumataas sa kakulangan ng exercise

Feb 15, 2019 0:05:15

Description:

According to a Cancer Council survey, most people believe a lack of time is the reason behind their lack of exercise.

 

-

Ayon sa isang survey na isinagawa ng Cancer Council, maraming tao ang na niniwala na ang kakulangan ng oras ang pangunahing dahilan ng di pag- exercise

 

Sa pagsasaliksik napag alaman na mahigit sa dalawang daang libong kaso ng kanser ay maari sanang maiwasan sa susunod na 25 taon kung mapapanatili lamang ng mga Australyano ang pag exercise  at mapanatili ang malusog na timbang

From ballad to R&B, could Calmell Teagle be following Rihanna's music? - Mula ballad patungong R&B, maaari kayang sundan ni Calmell Teagle ang musika ni Rihanna?

Feb 15, 2019 0:14:50

Description:

With her powerful voice and eventually getting into R&B music and a little resemblance of Rihanna, could Calmell Teagle become a big name in the international  music scene?

-

Sa kanyang mataas na boses at pagkahilig sa musikang R&B at kaunting pagkakahawig kay Rihanna, maaari kayang si Calmell Teagle ay maging isang malaking pangalan sa pandaigdigang eksena ng musika?

"Extreme statelessness" case comes before court - Kaso ng "Extreme statelessness" nasa hukom

Feb 13, 2019 0:07:52

Description:

A complex legal case involving what the United Nations has termed an "extreme example of statelessness” is now before Australia's High Court.

-

Isang kumplikadong legal na kaso na kinasasangkutan ng tinatawag ng United Nations na isang "matinding halimbawa ng kawalang-estado" ay ngayo'y nasa hapag ng Mataas na Hukuman ng Australia.

Health authorities expand immunization efforts in CARAGA region - Mga pagsisikap para sa pagpapabakuna, pinalawak sa Rehiyon ng CARAGA

Feb 13, 2019 0:08:29

Description:

Health personnel in CARAGA region have expanded their immunization efforts against measles as the recorded cases in the area already reached the alert level.

 

-

Pinalwak ng mga kawani ng Kagawaran ng Kalusugan  sa Rehiyon ng  Caraga  ang mga pagpapabakuna laban sa tigdas habnag patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nadiagnose sa lugar. Umabot na sa  alert level ang kalagayan ng tigdas sa rehiyon.

 

Minister's former media advisor fronts court over police raids on AWU - Dating media advisor ng Ministro humarap sa korte kaugnay ng police raid sa AWU

Feb 13, 2019 0:04:37

Description:

A government minister's former media adviser has faced court to answer questions about a media-tip off about the AFP raids of union offices in 2017.

 

The Australian Workers Union has launched civil action claiming the raids were politically motivated

-

Humarap sa korte ang isang dating media adviser ng isang minsitro ng gobyerno upang sagutin ang mga tanong tungkol sa paglusob ng AFP sa mga opisina ng unyon noong 2017.

Naglunsad ang Australian Workers Union ng isang sibil na aksyon at inangkin na ang mga paglusob ay may udyok na pulitikal.

Mr Football continues to kick goals outside the pitch - Mr Football ipinagpatuloy ang kanyang misyon

Feb 12, 2019 0:10:07

Description:

Self-proclaimed Mr Football, Elmer Lacknet Bedia fulfills his promise to give back to his hometown. Through his Elmer Lacknet Bedia Football Academy (ELBFA), he has been doing outreach programs to teach young boys to play football. 

-

Tulad ng Putbol, si  Elmer Lacknet Bedia ay  putuloy na paikot ikot sa lupa

Muli, tulad ng putbol, si Elmer ay nakapokus sa paggaw ng mga goal.

Subalit, di tulad ng putbol, na natitigil kapag tapos na ang laro, ang laro ay  nagpapatuloy para kay Elmer.

 

Australian women 'extremely concerned' about climate change - Australian women 'extremely concerned' about climate change

Feb 12, 2019 0:05:55

Description:

A survey of 6,500 Australian women has found that nearly nine in ten are "extremely concerned" about climate change, and that one in three in the under-30 age group are so worried, they're reconsidering having children.

-

Napag-alaman ng  isang pagtatanong sa 6,500 kababaihan sa Australya na halos siyam sa sampu ay "lubhang nababahala" sa pagbabago ng klima, at ang isa sa tatlo sa grupo na ang edad ay mababa sa 30 ay tunay na nag-aalala, na kanilang muling pinag-iisipan ang pagkakaroon ng mga anak.

UK lifts security warning in Southern Cebu - UK inalis ang babala ng seguridad sa Katimugang Cebu

Feb 11, 2019 0:09:36

Description:

Balitang Bisayas.  Summary of latest news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Witnesses tell aged care royal commission they're 'still looking for answers' - Mg saksi sinabi sa aged care royal commission naghahanap pa sila ng mga kasagutan

Feb 11, 2019 0:06:45

Description:

The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety has heard its first evidence in Adelaide.

-

Dininig na ng  Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ang unang ebidensiya nito sa Adelaide.

Growing shades of Catriona Gray - Lumalaking anino ni Catriona Gray

Feb 11, 2019 0:18:19

Description:

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”.

Overcoming  butterflies in her stomach,  Filipino-Australian Jade Crystal Wright has mustered all the courage to greet listeners on air in Filipino.

-

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”

Nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib, naglakas loob ang Pilipino-Australyano na bumati s amga taga-pakinig sa wikang Filipino.

 

Kate Miller-Heidke to represent Australia at Eurovision - Kate Miller-Heidke kakatawan para sa Australya sa Eurovision

Feb 11, 2019 0:03:11

Description:

Australia has chosen classically trained singer-songwriter Kate Miller-Heidke as its Eurovision Song Contest representative.   Miller-Heidke won the competition, nationally televised on SBS. - Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest.

Nanalo si Miller-Heidke sa kumpetisyon, na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS.

Krenz Carlos, from Philippine hoop to Australian basketball - Krenz Carlos, mula sa paglalaro sa Pilipinas hanggang sa basketbol sa Australya

Feb 11, 2019 0:12:26

Description:

Playing professionally at the Australian National Basketball League (NBL) is an ultimate dream for Krenz Carlos. - Ang propesyonal na paglalaro sa National Basketball League (NBL) ng Australya ay isang pangunahing pangarap para kay Krenz Carlos.

Queensland flood aftermath

Feb 11, 2019 0:12:25

Description:

Filipino residents in Townsville and Mt Isa speak up about how they were affected by the flooding.  

Is Australia on track to meet its Paris emissions reduction targets? - Nasa landas nga ba ang Australya na matugunan ang target nito sa pagbawas ng emisyon?

Feb 10, 2019 0:06:56

Description:

A new report has found Australia can meet its 2030 emissions reduction target five years early, if the adoption of renewable power continues at its current rate.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na maaaring matugunan ng Australya ang target nito para sa taong 2030 na pagbawas ng emisyon na limang taon na mas maaga kung ang pagpapatibay ng kasalukuyang antas ng  renewable power nito ay magpapatuloy.

 

Politicians meet to manage growing population - Mga pulitiko nagpulong upang pamahalaan ang lumalaking populasyon

Feb 10, 2019 0:08:02

Description:

The federal government has met with state and territory treasurers to try to help solve the problem of managing Australia's burgeoning population.

-

Ang pederal na pamahalaan ay nakipagpulong sa mga ingat-yaman ng mga estado at teritoryo upang subukan at tulungang malutas ang problema sa pamamahala ng lumalaking populasyon ng Australya.

Makisig Morales' life and career after epic 'Super Inggo' - Ang buhay at karera ni Makisig Morales pagkatapos ng matagumpay na 'Super Inggo'

Feb 10, 2019 0:21:00

Description:

Aside from his powerful singing voice, as a child, Makisig Morales was popularly known for as the child superhero in the television show "Super Inggo" who became a household name more than a decade ago.

But upon moving to Australia in 2014, major changes in the actor's life and career happen.

-

Bukod sa kanyang mataas na boses sa pag-awit, bilang isang bata, si Makisig Morales ay kilala bilang ang batang superhero sa palabas sa telebisyon na "Super Inggo" na naging isang tanyag sa mga sambahayan mahigit isang dekada na ang nakakaraan.

Ngunit nang lumipat sa Australya noong 2014, may mga pangunahing pagbabago na nangyari sa buhay at karera ng aktor.

Children with disabilities left out of schools - Mga batang may kapansanan tinanggihan sa mga paaralan

Feb 10, 2019 0:08:15

Description:

The academic year is in full swing, but some students are struggling to be included.

-

Ang taong panuruan ay puspusan na at abala na, ngunit ang ilang mga estudyante ay nahihirapan na mapabilang.

Becoming Vegetarian: Overcoming the challenges and savouring its benefits - Pagiging Vegetarian: Pagdaig sa mga hamon at pagtamasa ng mga benepisyo

Feb 10, 2019 0:12:33

Description:

Becoming a vegetarian is particularly challenging for someone who is used to consuming meat. But non-consumption of pork, chicken and beef is the first way to go!

-

Ang paglayo mula sa iyong karaniwang pagkain na binubuo ng karne - baboy, manok at baka - ay maaaring isa sa mga pinakamahirap na hamon kung gusto mo talagang magsimulang maging isang vegetarian.

Security breach at federal parliamentary computing network - Paglabag sa seguridad sa pederal na parlyamentaryong computing network

Feb 9, 2019 0:06:13

Description:

Australian security agencies are investigating a breach of the federal parliamentary computing network.

 

-

Sinisiyasat ng mga ahensyang panseguridad ng Australya ang paglabag sa computing network ng pederal na parlyamentaryo.

Germany orders Facebook to review data collection practices - Alemanya iniutos sa Facebook na suriin ang mga kasanayan sa pagkolekta ng data

Feb 9, 2019 0:06:36

Description:

Germany has ordered Facebook to renew its data collection practices after a one-year investigation which found the company exploited its market dominance to gather information about users without their consent.

-

Iniutos ng Alemanya na muling suriin ng Facebook ang mga kasanayan nito sa pagkolekta ng data pagkatapos ng isang taon na pagsisiyasat kung saan napag-alaman na sinamantala ng kumpanya ang pangunguna nito sa merkado upang makalikom ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit (user) nang wala ang kanilang pahintulot.

The perks of being an Aussie tribute artist: Carl de Villa - Mga benepisyo ng pagiging isang Aussie tribute artist: Carl de Villa

Feb 9, 2019 0:17:16

Description:

Nearly five years since performing as a tribute artist, Carl de Villa luxuriates in dressing up and singing songs of legendary performers like Prince and Michael Jackson.

-

Halos limang taon mula nang gumaganap bilang isang tribute artist, tinatamasa ni Carl de Villa ang pagtatanghal na nakabihis na tulad ng mga mang-aawit na kanyang ginagaya at pag-awit ng mga kanta ng mga maalamat na performer tulad nina Prince at Michael Jackson.

Calls for rapid action on Indigenous child suicides report - Panawagan para sa mabilis na pagkilos sa ulat ng mga pagkamatay ng mga Katutubong bata

Feb 9, 2019 0:04:49

Description:

Western Australia's coroner has described a spate of suicides among young Aboriginal people as "profoundly tragic, individually and collectively."

-

Inilarawan ng coroner ng Western Australia ang ilang kaso ng pagpapakamatay sa hanay ng mga kabataang katutubong Aboriginal bilang "labis na trahedya, indibidwal man o sama-sama."

Early childhood educators urged to build awareness of Indigenous culture - Mga tagapagturo sa edukasyon ng mga bata hinikayat na bumuo ng kamalayan para sa katutubong kultura

Feb 9, 2019 0:05:08

Description:

National guidelines state that early childhood education should promote respect for diversity, and build awareness of Australia's Indigenous culture.

 

-

Sinasabi ng pambansa patnubay na ang maagang edukasyon ng mga bata (early childhood education) ay dapat magtaguyod ng paggalang para sa pagkakaiba-iba, at bumuo ng kamalayan sa Katutubong kultura ng Australya.

Major breakthrough in prostate cancer treatment - Pangunahing tagumpay sa pagkatuklas sa paggamot ng prostate cancer

Feb 8, 2019 0:04:40

Description:

Researchers have made a major breakthrough in the treatment of prostate cancer by discovering tumours can be starved of the fuel they need to thrive.

-

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng isang pangunahing pambihirang tagumpay sa paggamot ng prostate kanser sa pagkakatuklas na maaaring gutumin o maiwasan ang paglaki ng mga bukol (o mga tumor).

Settlement Guide: How to get involved in your children's education? - Settlement Guide: Paano makibahagi sa pag-aaral ng inyong mga anak?

Feb 7, 2019 0:06:46

Description:

When parents are involved in their children's school and education, it has positive effects on their grades, their attendance and their well-being in general.

 

-

Kapag ang mga magulang ay kabahagi sa paaralan at edukasyon ng kanilang mga anak, ito ay may positibong epekto sa kanilang mga grado, kanilang pagpasok sa eskuwela at kanilang kapakanan sa pangkalahatan.

55 children died in measles outbreak in Manila - Paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinsa inihayag ng DOH

Feb 7, 2019 0:04:54

Description:

DOH urges citizens to vaccinate against the disease as the government seeks to strengthen its immunisation program.

-

Inihayag ng Department of Health (DOH) ang paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang Metro Manila.

 

Hinihikayat ng DOH ang mga mamamayan na magpabakuna laban sa sakit habang hinahangad ng pamahalaan na palakasin ang programa nito sa pagbabakuna.

NAB bosses resign - Mga namumuno ng NAB nagbitiw

Feb 7, 2019 0:04:12

Description:

Two of National Australia Bank's (NAB) most senior figures, CEO Andrew Thorburn and Chairman Ken Henry, have announced their departures from the bank.

-

Dalawa sa pinakamataas na opisyal ng National Australia Bank (NAB), ang CEO Andrew Thorburn at Chairman Ken Henry, ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa bangko.

Koreans’ distinct celebration of the Lunar Festival - Ang katangi-tanging paraan ng pagdiriwang ng mga Koreano ng 'Lunar Festival'

Feb 7, 2019 0:12:45

Description:

We know a lot about the contemporary Korean culture through their music, films and TV programs but little do we explore about its traditional culture that has stood the test of time. Some of these traditions are still being practiced by many Koreans today particularly during the season of the Lunar Festival.

-

Marami tayong alam sa makabagong kultura ng mga Koreano sa pamamagitan ng musika, pelikula at palabas sa telebisyon ngunit kakaunti lamang ang pagpapalawak ng ating kaalaman hinggil sa ilang tradisyunal na kultura ng Korea na matibay pa rin sa paglipas ng panahon. Ang ilan sa mga tradisyong ito ay sinusunod pa rin ng maraming Koreano sa ngayon, partikular sa panahon ng 'Lunar Festival'.

Adelaide Fringe Festival 2019 starts this February - ‘Adelaide Fringe Festival 2019’, magsisimula ngayong Pebrero

Feb 7, 2019 0:13:10

Description:

Here are the summary of the latest news from South Australia by Norma Hennessy.

-

Narito ang buod ng pinakahuling balita mula sa South Australya na hatid ni Norma Hennessy.

Black Saturday leads to major changes in bushfire emergency response - Black Saturday naging daan para sa malaking pagbabago hinggil sa pagreresponde sa mga emerhensiyang may kaugnayan sa 'bushfires'

Feb 7, 2019 0:07:56

Description:

Ten years ago devastating bushfires in Victoria killed 173 people, left hundreds injured and destroyed more than 2,000 homes.

-

Sampung taon na ang nakalilipas nang ang mga mapinsalang mga 'bushfire' sa Victoria ay pumatay sa 173 katao, daan-daan ang naiwang sugatan at mahigit sa 2,000 tahanan ang natupok

K Brosas: Beyond comedy, singing and acting - K Brosas: Higit pa sa komedya, pagkanta at pag-arte

Feb 6, 2019 0:11:32

Description:

K Brosas started out singing at sing-along bars when she was 17 and she gradually established herself as a comedian and singer. She admits her life isn't always perfect. 

-

Sa gulang na 17, sinimulan ni K Brosas ang kanyang karera sa pagkanta sa mga sing-along bar, unti-unting gumawa ng sariling pangalan sa komedya at pagkanta. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi laging puno ng saya.

Federal government announces medical review panel for ill asylum seekers - Pampederal na pamahalaan ipinahayag ang isang medical review panel para sa mga asylum seeker

Feb 5, 2019 0:07:10

Description:

The federal government has announced plans to establish an independent medical review panel to oversee the transfer of asylum seekers from regional processing centres to Australia and other third-party countries.

-

Nag-anunsyo ang pederal na gobyerno ng mga plano na magtayo ng isang independent medical review panel upang pangasiwaan ang paglipat ng mga asylum seeker mula sa sentro ng rehiyonal na pagproseso patungo sa Australya at mga ikatlong-partidong mga bansa.

Can Australia do natural disaster planning better? - Mas mapapabuti pa ba ang pagtugon ng Australya sa mg natural na kalamidad

Feb 5, 2019 0:07:22

Description:

With an annual cycle of bushfires, cyclones and floods coupled with a prosperous and stable economy, Australia features among the world's top 10 for economic damage caused by natural disasters.

-

Sa taunang 'cycle' ng 'bushfires', 'cyclones' at mga baha na sinamahan pa ng maunlad at matatag na ekonomiya, ang Australya ay isa sa pangunahing sampung bansa na kabilang sa naaapektuhan sa aspetong ekonomiko dahil sa mga natural na kalamidad.

Massive crowd celebrates first Papal Mass on the Arabian Peninsula - Maraming tao nagdiwang sa kauna-unahang misa ng Papa sa Arabian Peninsula

Feb 5, 2019 0:04:23

Description:

A massive crowd has celebrated the first ever papal Catholic service to be held on the Arabian Peninsula

-

Isang malaking grupo ng mga mananampalataya ang nagdiwang sa kauna-unahang misa  ng Katolikong Papa sa Arabian Peninsula

Cebu safe from terrorist group: Security Summit - Cebu ligtas sa grupo ng mga terorista: Security Summit

Feb 5, 2019 0:08:33

Description:

Balitang Bisayas. Summary of relevant news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga mahahalagang balita sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Consumer and advocacy groups welcome banking recommendations - Mamimili, grupo ng mga taga-pagtanggol malugod na tinanggap ang mga rekomendasyon

Feb 5, 2019 0:04:48

Description:

Consumer and advocacy groups have welcomed some of the key recommendations of the banking royal commission.

-

Malugod na tinanggap ng mga grupo ng mga mamimili at mga tagapagtanggol ng kanilang mga karapatan ang ilan sa mga mahahalagang rekomendasyon ng Banking Royal Commission.  

Year of the Pig 2019: Will it be a better year for you? - Year of the Pig 2019: Maswerte ka ba o malas ngayong taon na ito?

Feb 4, 2019 0:09:00

Description:

As we welcome the Lunar New Year, let's have a look at what 2019 has in store for you. Feng Shui and Chinese astrology expert Master Hanz Cua predicts this year will be 'better than last year'. 

-

Alamin kung magiging maganda ang pasok ng "Year of the Pig' para sayo. Nakausap namin ang Feng Shui at Chinese astrology expert na si Hanz Cua at ibinahagi niya na 'mas magiging maganda ang taong ito.'

Lunar New Year: Keeping traditions while strengthening family ties - Lunar New Year: Pinapanatili ang mga tradisyon habang pinapatatag ang ugnayan ng mga pamilya

Feb 4, 2019 0:11:23

Description:

For many who celebrate the Lunar New Year, “family is the most central part of the celebrations” while adhering to traditions.

-

Para sa marami na ipinagdiriwang ang Lunar New Year, “pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng mga pagdiriwang habang sinusunod ang mga nakasanayang tradisyon.

Lunar new year ushers in the Year of the Pig - Lunar new year sinasalubong ang Year of the Pig

Feb 4, 2019 0:08:38

Description:

It's goodbye to the year of the dog and an enthusiastic welcome to the year of the pig. 

-

Paalam na sa taon ng aso at isang masiglang pagsalubong sa year of the pig.

Townsville flooding continues to threaten residents after water release from Ross River Dam - Pagbaha sa Townsville patuloy na nagbabanta sa mga residente matapos magpakawala ng tubig mula sa Ross River Dam

Feb 3, 2019 0:11:13

Description:

Townsville residents remain at risk as authorities have to release water from Ross River dam. 

-

Ang mga residente ng Townsville ay lubog pa rin sa baha habang ang mga awtoridad ay kinakailangan na nagpakawala ng tubig mula sa Ross River dam habang umabot ito ng higit sa 200 porsiyento ng kapasidad nito.

Regional areas need more skilled migrants: SA premier - Mga rehiyonal na lugar nangangailangan ng dagdag na mga may-kasanayan na migrante: SA premyer

Feb 3, 2019 0:03:33

Description:

South Australia’s Premier has made a plea to the Prime Minister, calling for Australia’s migration policy to allow for more skilled migrants across regional Australia.

-

Humiling ang premyer ng South Australia sa Punong Ministro, nananawagan para sa patakaran ng migrasyon sa Australya na pahintulutan ang mas maraming may-kasanayan na migrante sa buong rehiyonal na Australya.

Murray-Darling Royal Commission finds Basin Authority "acted unlawfully" - Basin Authority "kumilos nang labag sa batas" ayon sa napag-alaman ng Murray-Darling Royal Commission

Feb 3, 2019 0:04:49

Description:

A Royal Commission has found the Murray Darling Basin Authority acted unlawfully and water allocations must be completely overhauled to save the country's largest river system.

-

Napag-alaman ng isang Royal Commission na ang Murray Darling Basin Authority ay kumilos nang labag sa batas at ang mga alokasyon ng tubig ay dapat na lubusang baguhin upang iligtas ang pinakamalaking sistema ng ilog sa bansa.

How are young multicultural people faring? - Paano ang nagiging pagganap ng mga kabataang multikultural?

Feb 2, 2019 0:06:13

Description:

The first national study of young people from migrant and refugee backgrounds has found they face a number of challenges, including discrimination and inter-generational conflict.

-

Napag-alaman ng unang pambansang pag-aaral ng mga kabataan na may pinagmulan na mga migrante at repugi na sila ay humaharap sa ilang mga hamon, kabilang ang diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon.

A new option for parents to have their "me time" - Isang bagong opsyon para sa mga magulang na magkaroon ng kaunting “oras para sa sarili"

Feb 2, 2019 0:16:53

Description:

For most full-time stay-at-home parents, it can be overwhelming to manage the household while tending to all the needs of the family, in particular of the children. A two to three hours of "me time" will help parents to be recharged and be on top of their family life. 

-

Para sa karamihan ng mga ganap na nasa bahay na mga magulang maaaring napakalaking gawain na pamahalaan ang sambahayan habang binabantayan at ibinibigay ang mga pangangailangan ng pamilya, lalo na ng mga bata. Ang dalawa hanggang tatlong oras na ilalaan para sa sarili ("me time") ay maaaring makatulong sa mga magulang na makabawi ng lakas at maging nasa ibabaw ng mga kailangan ng pamilya.

Social Media Influencers told they must disclose sponsorship of their content - Mga Social Media Influencer sinabihan na dapat ibunyag ang isponsor ng laman ng kanilang plataporma

Feb 2, 2019 0:07:47

Description:

There is a push for stronger accountability from socialmedia influencers, amid concerns they are using their platforms to promote paid content without their audience's knowledge.

-

Mayroong mga pagtulak para sa mas matibay na pananagutan mula sa mga social media influencer, sa gitna ng mga alalahanin na ginagamit nila ang kanilang mga plataporma upang itaguyod ang mga bayad na nilalaman nang hindi nalalaman ng madla na tumatangkilik sa kanila.

Sydney's Welcome Wall has been celebrating the stories of migrants to Australia for 20 years - Welcome Wall ng Sydney dalawampung taon nang ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya

Feb 1, 2019 0:05:36

Description:

It's been 20 years since the Australian National Maritime Museum launched its Welcome Wall, celebrating the stories of migrants to Australia.

 

-

Dalawampung taon na ang nakalipas mula noong inilunsad ng Australian National Maritime Museum ang Welcome Wall nito, ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya.

 

Could do better: Australia only 13th in the world's 20 least-corrupt nations - Magagawa na mas mahusay pa: Australia, ika-13 lamang sa 20 na pinakamababa ang katiwalian na bansa sa mundo

Feb 1, 2019 0:07:52

Description:

Australia has remained in 13th spot on Transparency International's Corruption Perceptions Index.

-

Ang Australya ay nanatili sa ika-13 na puwesto sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International.

How Filipino clubs help students beat homesickness - Paano nakakatulong sa mga Pilipinong estudyante ang pagsali sa mga grupo

Feb 1, 2019 0:03:31

Description:

For Filipino students in NSW, joining clubs or being a part of an organisation gives them a sense of community and allows them to be more in touch with their own culture. 

-

Para sa mga Pilipinong estudyante sa NSW, ang pagsali sa mga grupo ay nakakatulong sa kanila para makahalubilo ang kapwa nila Pilipino at makaugnay sa sarili nilang kultura. 

Banking royal commission set to deliver final report - Royal Commission sa pagbabangko nakatakdang ihatid ng panghuling ulat

Feb 1, 2019 0:06:21

Description:

Australia's financial institutions are bracing for a reckoning, with Commissioner Kenneth Hayne set to deliver his final report to the federal government on Friday.

-

Ang mga institusyong pampinansyal ng Australya ay naghanda para sa isang pagtutuos, na itinakda ni Komisyoner Kenneth Hayne upang ihatid ang kanyang pangwakas na ulat sa pederal na gobyerno ngayong Biyernes (Peb. 1).

Top lawyers concerned about government’s proposed citizenship-stripping laws - Pangamba ng mga nangungunang abogado tungkol sa mungkahi ng gobyerno na batas ng sa pag-alis ng pagkamamamayan

Jan 31, 2019 0:05:45

Description:

Australia’s top lawyers have expressed concerns with at Wednesday's meeting of the Joint Committee on Intelligence and Security.

-

Nagpahayag ng pagkabahala ang mga nangungunang abogado ng Australya hinggil sa iminumungkahing batas sa pagtanggal ng pagkamamamayan sa ginawang pagpupulong ng Joint Committee on Intelligence and Security noong Miyerkules.

 

Arrest of leading trainer Darren Weir throws horse-racing industry into turmoil - Pag-aresto sa nangungunang tagapagsanay na si Darren Weir nagdala sa industriya ng kabayo sa kaguluhan

Jan 31, 2019 0:04:16

Description:

Australia's horse racing industry has been thrown into turmoil with the arrest of leading trainer Darren Weir.

-

Nadala sa kaguluhan ang industriya ng karera ng kabayo ng Australya, sa pag-aresto sa tagapagsanay na si Darren Weir.

Water desalination to supplement Sydney's drinking water - Tubig mula sa plantang desalinasyon, karagdagang maiinom para sa mga taga-Sydney

Jan 30, 2019 0:05:24

Description:

Sydney's Kurnell desalination plant has been turned on for the first time in seven years, after dam levels dropped below 60 per cent capacity.

The New South Wales government hopes drinkable water will be delivered to Sydney's water supply by May or June.

-

Ang planta ng desalinasyon sa Kurnell Sydney, ay binuksan sa unang pagkakataon pagkalipas ng pitong taon, pagkatapos bumaba ang lebel ng tubig ng dam, sa ilalim ng anim na pung porsyento.

Kangaroos to be killed to make way for housing project - Kangaroos papatayin upang bigyang daan ang proyekto ng pabahay sa lugar

Jan 30, 2019 0:08:59

Description:

Kangaroos will be slaughtered in Baldivis Western Australia, to clear the way for a housing project in the place.

-

Ang mga kangaroos sa Baldivis Western Australia, ay papatayin upang bigyan daan ang isang proyekto ng pabahay sa lugar.

Should I pay for my grandchildren's school fees? - Mga lolo't lola, tumutulong sa mga anak sa gastos sa eskwela ng kanilang mga apo

Jan 30, 2019 0:08:22

Description:

With rising educational costs, more and more grandparents are helping out with school fees. The cost of sending a child born in 2018 through the private schooling system ends up close to half a million from prep through to Year 12.

-

Dahil sa patuloy na pagtaas na halaga ng edukasyon, parami nang parami ang mga lolo't lolang tumutulong sa bayad sa eskwelahan.

How viewing Earth from space can better predict droughts and fires - Lumalaking pagsusuri sa tag-tuyot at sunog, dahil sa pag-gamit ng satellite

Jan 30, 2019 0:03:58

Description:

Drought and bushfire risk could soon be predicted months in advance, thanks to emerging research using satellite technologies.

Scientists have been measuring groundwater and soil moisture using data from satellites orbiting the Earth.

-

Ang panganib ng tag-tuyot at malalaking sunog ay maaring mahulaan ng ilang buwan bago maganap, salamat sa lumalaking pagsusuring gumagamit ng teknolohiya mula sa mga satellite.

Elvis Presley lives again through Bernie M. - Elvis Presley muling nabuhay sa pamamagitan ni Bernie M.

Jan 30, 2019 0:11:03

Description:

Initially Bernie M. was not a die-hard fan of Elvis Presley. When he was invited at an elderly group event in Melbourne and was requested to sing Elvis Presley songs he was told that he sounded like Elvis.  That comment inspired him to become an Elvis tribute artist. The rest was history in his singing career.

-

Noong una, si Bernie M. ay hindi isang lubos na tagahanga ni Elvis Presley. Nang siya ay naimbitahan sa isang kaganapan ng isang grupo ng mga matatanda sa Melbourne at hiniling na kantahin ang mga kanta ni Elvis Presley, sinabi siya na kaboses niya si Elvis. Ang komentong iyon ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang Elvis tribute artist. Ang iba'y kasaysayan sa kanyang karera sa pagkanta.

Mosque bombing in Zamboanga City kills two; injures four others - Pambobomba sa isang moske sa Zamboanga City pumatay sa dalawa; apat ang sugatan

Jan 30, 2019 0:08:48

Description:

Two people were killed and four others were wounded in a grenade explosion early Wednesday in a mosque in Zamboanga City.

-

Dalawang katao ang napatay habang apat ang nasugatan sa pagsabog ng isang granada maaga ng Miyerkules sa isang moske sa Zamboanga City.

Government cancels debts of people deceived by unscrupulous private colleges - Ipapawalang-bisa ng gobyerno ang mga utang ng mga tao na naloko ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo

Jan 29, 2019 0:05:38

Description:

The federal government is cancelling  the debts of people deceived by unscrupulous private education colleges.

-

Ipapawalang-bisa ng pamahalaang pederal ang mga utang ng mga tao na nalinlang ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo.

NSW Leaders maintain anti-pill testing stance - Mga lider ng NSW pinapanatili ang paninindigan laban sa pill testing

Jan 29, 2019 0:03:54

Description:

Following multiple drug related hospitalizations at festivals in NSW and Victoria this weekend, state leaders are still maintaining their stance on pill  testing.

-

Pagkatapos ng mga magkasunod na pagka-ospital na konektado sa droga sa mga pistal sa New South Wales at Victoria nitong nakaraang linggo, pinapanatili ng mga pinuno ng mga estado ang kanilang paninindigan sa pill testing.

Government promises more jobs and more tax write-offs if elected - Dagdag na mga trabaho at pagtanggal ng mga buwis ipinangako ng Pamahalaan kung maihalal

Jan 29, 2019 0:05:52

Description:

Prime Minister Scott Morrison has promised more jobs and more tax write-offs - but less debt - as he rolls out his economic platform ahead of the next election.

-

Nangako si Punong Ministro Scott Morrison ng mga dagdag na trabaho at dagdag na pag-aalis ng buwis - ngunit mas kaunting utang - habang kanyang inilabas ang kanyang pang-ekonomiyang plataporma bago ang susunod na hahalan.

Explorer Matthew Flinders' remains found near London train station - Labi ng mananaliksik na Ingles, natagpuan sa libingan sa London

Jan 28, 2019 0:04:24

Description:

The remains of Captain Matthew Flinders, the English explorer who led the first circumnavigation of Australia, have been discovered at London’s Euston train station. Now plans are now underway for a formal reburial, and a new monument to mark his extraordinary life.

-

Ang labi ni Kapitan Matthew Flinders, ang mananaliksik na Ingles na unang lumibot sa karagatan ng Australya, ay nadiskubre sa isang estasyon ng tren sa London.

Australia marks International Holocaust Remembrance Day - Pag-gunita sa 6 million Hudyong namatay sa Holocaust

Jan 28, 2019 0:03:48

Description:

Ceremonies were held in Sydney and Melbourne to mark International Holocaust Remembrance Day last 27 January 2019. The day of reflection is held each year on January 27th, the day the largest Nazi death camp was liberated in 1945.  

-

Nagsagawa ng mga seremonya sa Sydney at Melbourne noong ika 27 ng nagdaang Enero, upang gunitain ang International Holocaust Remembrance Day.

Australian companies grapple with multi-generational workforce - Dahil sa tumataas na edad ng pagre-retiro, limang henerasyon ang nagtatrabaho sa iisang kumpanya

Jan 28, 2019 0:05:59

Description:

Due to rising retirement age, for the first time, there are five generations working together in Australian companies. So how are companies coping with the differing skill sets, values and attitudes of their workforce - ranging from Traditionalist to Generation Z?

-

Dahil sa pagtaas ng edad ng pagre-retiro, sa unang pagkakataon, may limang henerasyon ang nagtatrabahong magkasama sa iisang kumpanya.

300 missing and dozens killed in Brazilian dam collapse - 300 nawawala at dose-dosena ang namatay sa pag-guho ng dam sa Brazil

Jan 28, 2019 0:04:23

Description:

Hope is fading for the estimated 300 people still missing, after a burst dam caused a mudslide in southeastern Brazil.

-

Lumiliit ang pag-asa na ang tinatayang 300 taong nawawala ay matatagpuan, pagkatapos nasira ang isang dam na nagdala ng malaking agos ng putik sa timog-silangan ng Brazil.