SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

Pay day loans leave vulnerable people worse off - Mas nababaon sa utang mga bulnerableng taong uumutang sa 'payday loans'

Nov 15, 2019 0:06:39

Description:

The Consumer Action Law Centre is concerned vulnerable Australians, including new migrants, are often financially worse off after accessing payday loans.

 

 

-

 

Nababahala ang  The Consumer Action Law Centre na ang mga bulnerableng Australyano kabilang ang mga bagong dating na migrante ay lalong nababaon sa utang matapos nitong i-access ang tinatawag na pay day loans.

 

 

Making time to be with the ones that matter most - Paglaan ng oras sa pinakamalagang tao sa buhay

Nov 15, 2019 0:09:42

Description:

How do you strike a balance between work and being with your loved ones? How do we achieve a happy and healthy relationship with the people that matter most?   Family Counsellor Donovan Nufable shares some important points that can help strengthen the bond within the family.

-

 

Paano nga ba maabot ang balanse sa paglaan ng tamang oras sa trabaho at makapiling ang mga mahal sa buhay? Ano nga ba ang mga maaring gawin upang maging masaya at magkaroon ng magandang relasyon sa buong mag-anak. Ibinhagi ng Family Counsellor Donovan Nufable ang ilang mga bagay-bagay upang maging masaya at maayos ang buhay sa loob ng tahanan

   

PNP and VP Robredo agree to improve implementation of 'Tokhang' - PNP at VP Robredo nagkasundong suriin ang 'Tokhang'

Nov 15, 2019 0:04:38

Description:

Philippine National Police and newly appointed co-chair of Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs Vice President Leni Robredo have agreed to rethink and improve campaign against illegal drugs, namely 'Oplan Tokhang'. VP Robredo said that they need to improve the illegal drug campaign's reputation.    

-

Nagkasundo ang Philippine National Police at Pangalwang Pangulo Leni Robredo na muling pag-isipan at bumuo ng mas pinabuting kalakaran sa pagpapatupad ng 'Oplan Tokhang'.  Sinabi ni VP Robredo abg bagong talagang pinuno ng kampaniya laban sa illegal na gamot na nagkaroon ng di magandang reputayson ang nasabing kampaniya at kailangang baguhin ito

Climate change is putting Australians' health at risk - Pagbabago sa klima inilalagay sa panganib ang kalusugan ng mga Australyano

Nov 14, 2019 0:06:30

Description:

Climate change is not just damaging the planet but putting people’s health at risk, according to a new report.

-

Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang nakakasira sa planeta ngunit inilalagay din sa peligro ang kalusugan ng mga tao, ayon sa isang bagong ulat.

Firefighting in ‘unprecedented’ times - Firefighting in ‘unprecedented’ times

Nov 14, 2019 0:09:35

Description:

A Filipino firefighter and community leaders from Central Queensland share the importance of education in mitigating bushfires, the power of community in rebuilding lives, and the value of recognising the knowledge of Indigenous elders in building resilience against natural disasters.

-

A Filipino firefighter and community leaders from Central Queensland share the importance of education in mitigating bushfires, the power of community in rebuilding lives, and the value of recognising the knowledge of Indigenous elders in building resilience against natural disasters.

Perinatal depression and anxiety knows no gender - Perinatal depression nararanasan ng buong pamilya

Nov 13, 2019 0:09:30

Description:

No one is exempt from experiencing perinatal depression and anxiety. Every mother and father can be affected by this experience. Data from PANDA - Perinatal Anxiety and Depression Australia's online tool for expecting and new parents have found that many are struggling with the changes brought about parenthood.

-

Walang kinikilala ang perinatal anxiety, kapwa naapektuhan ang ina at ama ng karansang ito. Napagalaman sa pinakahuling pagsusuri ng PANDA - Perinatal Anxiety and Depression Australia na malaking bilang ng mga mag-asawa o magkatuwang sa buhay ang nahihirapan sa pag-adjust sa buhay ng isang magulang.

 

Perinatal depression and anxiety is costing Australia $877 million annually - Perinatal depression at anxiety nagbubunga ng $877 milyon gastusin bawat taon para sa Ausrtalya

Nov 13, 2019 0:08:56

Description:

Health experts and support groups are using the event to call for more awareness and education on the issue, which affects 100,000 Australian families each year.

This week marks Perinatal Anxiety & Depression Awareness Week. 

-

Ngayong linggo ay Perinatal Anxiety & depression awareness week.

Ginagamit ng mga eksperto sa kalusugan at mga grupong nagbibigay suporta ang kaganapan upang manawagan para sa mas malawak na edukasyon sa isyu, na sinasabing nakaka-apekto ng isang daang libong mga Australyanong pamilya kada taon.

 

From one generation to the next: Keeping the Igorot tradition alive in Australia - Pagpapanatili ng tradisyon ng mga Igorot sa Australya

Nov 13, 2019 0:07:48

Description:

Philippine Cordilleran NSW aims to preserve, showcase and share the traditions, identity, values and efforts of ethnic people from the Cordillera region.

-

Layon ng Philippine Cordilleran NSW na mapreserba, ma-ibahagi at ma-ipasa ang mga tradisyon, pagkakakilanlan, moralidad at pagsisikap ng mga katutubong tao mula sa rehiyon ng Cordillera. 

Sydney couple tries vlogging to inspire viewers - Magkasintahan, sinubok mag-vlog upang maghatid inspirasyon

Nov 12, 2019 0:09:40

Description:

While most couple prefer a private life, this Sydney duo broadcasts their day to day life through their vlog to entertain and inspire their viewers.

-

Habang kadalasan sa mga magkasintahan ay mas pinipili ang pribadong buhay, sa pamamagitan ng kanilang mga vlog ay naghahatid ng inspirasyon at kasiyahan ang magpares na sina Kikay at Kengkoy.

 

How is climate change affecting Australia's bushfire activity? - Paano naka-apekto ang pagbago ng klima sa mga sunog sa Australya

Nov 12, 2019 0:07:52

Description:

Lives have been lost and homes destroyed on the east coast of Australia as unprecedented numbers of bushfires tax emergency services to their limit.

-

Maraming buhay ang nasayang at mga kabahayang nasira sa silangang baybayin ng Australya habang ang mga sunod-sunod na bilang ng mga sunog sa bukid ay lumiliyab.

 

Better support needed for people with disability caught up in the justice system

Nov 12, 2019 0:07:13

Description:

There are calls for Australians living with disability to get more support in the criminal justice system.

Fire authorities urge preparation as conditions set to deteriorate - Mga autoridad sa sunog, naghikayat sa mga tao na maghanda sa kundisyon

Nov 12, 2019 0:06:49

Description:

Bushfires continue to rage in New South Wales and Queensland, with authorities warning residents to be on high alert as fire conditions are predicted to worsen.

-

Nagpapatuloy managasa ang sunog ssa New South Wales at Queensland, habang nagbababala ang mga autoridad sa mga residente na maging handa habang ang kundisyon ay sumasama.

Commemorating past and present service men and women on Remembrance Day - Ala-ala ng mga kasalukuyan at lumipas na mga sundalo sa Remembrance Day

Nov 11, 2019 0:07:04

Description:

Remembrance Day is the 101st anniversary of the armistice which ended the First World War.

-

Ang Remembrance Day sa taong ito ang ika 101 anibersaryo ng tigil putukan, na tumapos sa Unang Digmaang Pandaigdig.

Labor seeks answers over its election loss - Humahanap ng mga kasagutan ang Partido Labor sa kanilang pagkatalo noong nakaraang halalan

Nov 11, 2019 0:04:35

Description:

Bill Shorten's unpopularity as a leader and a cluttered policy agenda are some of reasons behind Labor's federal election loss, according to a review by the party.

-

Ang kakulangan ng popularidad ni Bill Shorten bilang pinuno, at ang magulong agenda sa polisa, ay ilan sa mga dahilan ng pagkatalo ng Labor noong nagdaang halalan, ayon sa isang pagsusuri ng partido.

PM rolls out cash for drought-hit towns - Maglalabas ng pera ang Punong Minstro para sa mga tinamaan ng tag-tuyot

Nov 11, 2019 0:04:58

Description:

Drought stricken farmers will be offered millions in cheap loans as part of the Federal Government's drought package.

-

Ang mga magsasakang tinamaan ng tag-tuyot ay aalukin ng isang bilyong dolyar sa murang halaga, bilang bahagi ng pakete ng tulong ng gobyerno pederal.

Queensland bushfires create emergency - Lumikha ng emerhensiya ang malaking sunog sa Queensland

Nov 11, 2019 0:07:25

Description:

The state of Queensland is under fire emergency, as 50 fires are currently burning.

-

Ang estado ng Queensland ay nasa ilalim ng emerhensiya, habang limampung sunog ang nagpapatuloy sa maraming lugar.

Pacific designers unite to break a stigma on their fashion designs - Mga taga-disenyo ng Pasipiko nagkaisa upang maalis ang stigma sa kanilang mga disenyo

Nov 10, 2019 0:20:08

Description:

One of the largest Pacific multicultural premier fashion event, Pacific International Runway gives a prestigious platform for designers from the Pacific region as it tries to break the stigma and prove that Pacific designers are more than just the Hawaiian-style.

-

Ang isa sa pinakamalaking kaganapan sa fashion mula sa iba't ibang may pinagmulang Pasipiko, ang Pacific International Runway ay nagbibigay ng isang prestihiyosong lugar para sa mga taga-disenyo mula sa rehiyon ng Pasipiko habang sinusubukan nitong maalis ang stigma at patunayan na ang mga taga-disenyo ng Pasipiko ay higit pa sa mga estilong Hawaiian.

Inaugural "Filo Got Talent" in NSW, showcases Filipino students' talents - Unang "Filo Got Talent" sa NSW, itinatampok ang talento ng mga Pilipinong mag-aaral

Nov 10, 2019 0:14:40

Description:

The first-ever 'Filo Got Talent NSW' highlights the talents of Filipino students in New South Wales.

 

 

-

Ang unang 'Filo Got Talent NSW' ay nagtatampok ng mga talento ng mga mag-aaral na Pilipino sa New South Wales.

 

 

Aussie bloke sings Filipino songs - Australyanong mang-aawit kumanta ng mga awiting Filipino: Ang galak ng pag-awit sa iba't ibang wika

Nov 10, 2019 0:03:44

Description:

Australian country music singer Steve Owen says he doesn’t speak Filipino but he tried to learn the language by singing Filipino songs. 

-

Ang musika ay walang hangganan - maging ang magkaibang wika ay hindi hadlang upang matuto ng isang bagong awitin na nagmumula sa ibang salita.

Lea Salonga on mentoring aspiring artists

Nov 8, 2019 0:11:20

Description:

Kids performing on reality shows face intense pressure to perform well. For coach Lea, it is important that children should learn to love the craft and enjoy the feeling of being on stage.

PM rolls out cash for drought-hit towns - Punong Ministro inihayag ang tulong na salapi para sa mga bayan na tinamaan ng tagtuyot

Nov 7, 2019 0:05:34

Description:

Drought stricken farmers will be offered millions in cheap loans as part of the Federal Government's drought package.

-

Ang mga magsasaka na tinamaan ng tagtuyot ay bibigyan ng milyun-milyong mga murang pautang bilang bahagi ng pakete para sa tagtuyot ng Pamahalaang Pederal.

 

Five-year-old Filipino girl wins SBS National Languages Competition - Kilalanin ang nanalo sa SBS National Languages Competition

Nov 7, 2019 0:05:11

Description:

5-year-old Hana Laan was declared one of the winners of the SBS National Languages Competition. The winners were selected across five age categories based on their unique stories and creative approach.

-

Tinanghal bilang isa sa mga nanalo sa SBS National Languages Competition ang limang taong gulang na Pilipina na si Hanna Laan.

 

VP Robredo will hold first meeting as drug czar - Bise Robredo magdadaos ng unang pagpupulong bilang drug czar

Nov 7, 2019 0:04:30

Description:

Vice President Leni Robredo will meet for the first time the anti-drug inter-agency committee (ICAD) she is heading.

-

Sa unang pagkakataon, makikipagpulong si Bise Presidente Leni Robredo sa anti-drug inter-agency committee (ICAD) na kanyang pangungunahan.

Transitioning from high school to uni life - Pagsimula sa unibersidad

Nov 7, 2019 0:16:24

Description:

We catch up with Filipino Australian artists Jannis Ecleo and RJ Bermejo as they prepare for Jannis’ first solo concert in Melbourne. They share their experiences transitioning from high school to university life and the insights they learned from their VCE experience the previous year.

-

Matapos ang isang taon muli natin naka-usap ang mga Pilipino Australyanong artists na sina Jannis Ecleo at RJ Bermejo habang naghahanda para sa unang solo concert ni Jannis sa Melbourne. Ibinahagi nila ang kanilang naging karansan sa pagsimula sa unibersidad at ang mga natutunan nila mula sa kanilang karanasan sa VCE ng nakaraang taon.

Meet the Australians helping ex-Manus refugees get a fresh start in Canada - Mga Autralyanong tumutulong sa mga repugi upang mamuhay sa Canada

Nov 7, 2019 0:06:28

Description:

A group of Australian expats has helped to form a network providing refugees previously detained on Manus Island and Nauru with a fresh start in Canada.

-

Isang grupo ng mga ekspat na Australyano, ang tumutulong upang makapag-buo ng network na tumutulong sa mga repuging naunang nakulong sa Manus Island at Nauru, para makapamuhay ng panibago sa Canada.

Australian tennis star Ash Barty makes history, claiming number one spot and WTA title - Gumawa ng kasaysayan ang Australyanang manlalaro ng tennis, pagkatapos makuha ang powestong number one sa mundo

Nov 7, 2019 0:06:17

Description:

2019 will be a year Australian tennis star Ash Barty will never forget.

-

Ang taong 2019 ay hindi malilimutan ng Australyanang manlalaro ng tennis, Ash Barty.

Dutch invention expanded to clean-up oceans - Imbensyon ng isang Dutch, pinalaki para magamit sa karagatan

Nov 7, 2019 0:03:52

Description:

A young Dutch inventor is broadening his effort to clean up floating plastic from the Pacific Ocean by moving to rivers.

-

Isang lalakeng imbentor na Dutch, ang nagpalaki ng kanyang pagsisikap na linisin ang mga lumulutang na basurang plastik sa Pacific Ocean na nang-gagaling sa mga ilog.

India bows out of regional trade pact as 15 countries agree on terms - Humiwalay ang India sa kasunduan ng 15 bansa sa Asya-Pasipiko

Nov 7, 2019 0:05:47

Description:

A massive regional trade pact covering half of the world's people has been agreed by 15 members at the ASEAN summit, including Australia, but it won't be signed until next year.

-

Isang malaking kasunduan sa rehiyonal na kalakalan na tumatakip sa kalahati ng lahat ng tao sa mundo, ang napagkarian ng 15 myembreo ng ASEAN sa isang summit, kasama ang Australya, pero hindi pipirmahan hanggang sa susunod na taon.

How to deal with the pressure of perfection - Paano harapin ang presyur ng pagiging perpekto

Nov 6, 2019 0:06:47

Description:

The pressure to look perfect leads many women to undergo cosmetic procedures. Clinical Psychologist Dr Zac Elizabeth Buchanan is encouraging women to feel empowered without the need to change.

-

Ang presyur na maging perpekto ay nagdadala sa maraming kababihan na sumailalim sa mga cosmetic surgery. Hinikayat ng Clinical Psychologist na si Dr. Zac Elizabeth Buchanan ang lahat ng mga kababaihan na palakasin ang sarili ng hindi ito binabago.

First hearings for disability Royal Commission

Nov 6, 2019 0:06:00

Description:

The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability is holding its first public hearings in the north Queensland city of Townsville.

Education is the focus of the public hearings as students with disabilities, their parents, carers, disability advocates and inclusive education experts all give evidence over the next four days.

 

North Cotabato under state of calamity

Nov 6, 2019 0:09:43

Description:

On Tuesday, the entire province of  North Cotabato was placed under the state of calamity due to the widespread destruction caused by the powerful earthquakes that hit parts of Mindanao in the last three weeks.     

Actress Max Eigenmann to attend Asia Pacific Screen Awards in Brisbane - Tanyag na akatres Max Eigenmann, dadalo sa Asia Pacific Screen Awards sa Brisbane

Nov 4, 2019 0:06:38

Description:

World-renowned actress Max Eigenmann will attend the Asia Pacific Screen Awards in Brisbane this November.

-

Ang kilala sa buong mundong aktress Max Eigenmann ay dadalo sa Asia Pacific Screen Awards sa Brisbane sa Nobyembre.

Doctor slammed for saying women make medical workforce more vulnerable - Tanyag na doktor binatikos sa pagsasabing ang mga babaeng doktor ang dahilan kung bakit tinatawag na bulnerable ang kanilang propesyon

Nov 4, 2019 0:03:48

Description:

A leading Australian doctor has sparked controversy by saying female doctors are making the profession more vulnerable.

-

Isang nangungunang doktor na Australyano ang nagpasimula ng kontrobersya sa pagsasabing ang mga babaeng doktor ang nagdadala sa kanilang propesyon upang tawaging bulnerable.

Locking them up does not fix the problem': calls to decriminalise personal drug use grow louder - Hindi malulutas ang problema ng bawal na droga: lumalakas na panawagan upang alisin ang turing na krimen sa bawal na droga

Nov 4, 2019 0:07:03

Description:

Advocates for drug decriminalisation say current drug laws in Australia are not making the community safer, and prevent people seeking help for drug addiction.

-

Hindi nagiging ligtas ang komunidad at tumitigil ang mga tao sa paghanap ng tulong para sa mga adik sa droga, sa pagtuturing sa pag-gamit at pagdadala ng droga bilang krimen.

Filipinos help each other in the wake of several earthquakes in Mindanao - Kapwa Filipino, tumutulong sa mga kababayan pagkatapos ng malakas na lindol sa Mindanao

Nov 4, 2019 0:05:01

Description:

Residents of the provinces of Cotabato and Davao, received temporary help from their countrymen, local government and private organisations, in the absence of aid from the national government, as reported by Allen Estabillo.

-

Tumanggap ng pansamantalang tulong ang mga residente ng lalawigan ng Cotabato at Davao, mula sa lokal na gobyerno at pribadong organisasyon, dahil sa kawalan ng tulong mula sa pambansang gobyerno.  Mula sa ulat ni Allen Estabillo.

Miss Auto D' Elegance, first pageant in a private jet hangar, empowers young women - Miss Auto D' Elegance, unang pageant sa isang pribadong jet hangar, binibigyang-lakas ang mga kabataang babae

Nov 3, 2019 0:09:12

Description:

In an inaugural world's first beauty contest and fashion runway show inside a private jet hanger, Miss Auto D' Elegance opens opportunities for young women to extend their talents through the automotive community's various charity programs.

-

Sa isang una sa mundo na paligsahan ng kagandahan at palabas sa fashion runway na gaganapin sa unang pagkakataon sa loob ng isang pribadong jet hangar, ang Miss Auto D 'Elegance ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mga kabataang kababaihan na palawakin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa sa kawanggawa ng komunidad ng mga may-ari ng sasakyan.

What to expect at the Philippine Christmas Festival 2019 - Ano ang aasahan sa Philippine Christmas Festival 2019?

Nov 2, 2019 0:20:06

Description:

Christmas comes early at Tumbalong Park in Sydney. This year, the Philippine Christmas Festival will feature ethnic groups along with the usual Christmas choral and presentations from local Filipino groups.

-

In a bigger and grandeur early celebration of Christmas, the Philippine Christmas Festival 2019 will feature other ethnic groups along with the usual Christmas choral and presentations from local Filipino groups.

Meet your favourite PBA Legends at the 2019 Philippine Christmas Festival - Makita ang iyong paboritong PBA Legends sa 2019 Philippine Christmas Festival

Nov 2, 2019 0:11:23

Description:

A star-studded PBA Legends squad will grace the fourth Philippine Christmas Festival this 09-10 November at the Tumbalong Park, Darling Harbour in Sydney. 

-

Isang grupo ng mga bituin ng PBA Legends ang magbibigay ng dagdag na saya sa ika-apat na taon ng Philippine Christmas Festival ngayong ika-siyam at ika-10 ng Nobyembre sa Tumbalong Park, Darling Harbour sa Sydney.

 

 

 

Vegan summer BBQ food swaps - Nasubukan niyo ba ang Vegan diet sa inyong BBQ?

Nov 1, 2019 0:09:03

Description:

As the summer season approaches, plans for outdoor get-togethers and picnics are underway. This summer season naturopath and nutritionist Maddie Bingham shares a few vegan alternatives that will surely be a hit at the BBQ

-

Habang palapit na ng palapit ang tag-init, inuumpisahan na ang mga balak para sa mga salo-salo o picnic. Ngayong summer season ibinahagi ng  naturopath at nutritionist Maddie Bingham ang ilang mga vegan  na lutuin na tiyak na magiging hit sa inyong susunod na handaan at BBQ

Family matters: Raising happy and helpful family - Pagbuo ng isang masaya at nagtutulungan na pamilya

Nov 1, 2019 0:14:26

Description:

Achieving work-life balance. The busyness of everyday life can sometimes get in a way of enjoying your loved one's company. Family Counsellor, Donovan Nufable shares some ideas on how we can inspire members of our family particularly children be actively involved with chores and responsibilities inside our homes. 

-

Sa dami ng mga pinagkakaabalahan sa buhay, mula trabaho at gawaing bahay minsan nalilimutan na mag-enjoy ang  buong mag-anak   Ibinahagi ng  Family Counsellor, Donovan Nufable  ang ilang mga ideya kung paano ma-inspire ang mga miyembro ng mag-anak na maging aktibo at tumulong sa mga responsibilidad sa loob ng bahay 

Casualty toll in Mindanao quake continues to soar - Tinatayang may 400 katao ang sugatan sa pinakahuling lindol sa Mindanao

Nov 1, 2019 0:04:54

Description:

Six were confirmed dead and around 400 people have been reported injured from the latest earthquake to hit Mindanao, while an estimated two thousand homes and more than two thousand families have been affected. 

-

Tinatayang may  400 katao ang sugatan sa pinakahuling lindol na yumanig sa Mindanao kung saan halos dalawang libong tirahan at higit sa dalawang libong pamilya ang apektado 

EmpowHER: A sisterhood of entrepreneurs on the value of mutual support - EmpowHER: A sisterhood of entrepreneurs on the value of mutual support

Oct 31, 2019 0:15:29

Description:

A collective of creative Filipina entrepreneurs share the belief that when women uplift each other, they rise themselves.

-

A collective of creative Filipina entrepreneurs share the belief that when women uplift each other, they rise themselves.

Aged Care Commission interim report highlights neglect, calls for immediate change - Paunang ulat ng Aged Care Commission naghahayag ng pagpapabaya, nananawagan para sa agarang pagbabago

Oct 31, 2019 0:05:00

Description:

The Royal Commission into Aged Care has released its interim report, titled 'Neglect'.

 

-

Inilabas ng Royal Commission into Aged Care ang paunang ulat nito na pinamagatang ‘Neglect’.

Victoria's police now able to use lethal force to stop vehicles being used as weapons - Pulisya ng Victoria maari nang gumamit ng baril upang mapigil ang mga krimen

Oct 30, 2019 0:05:44

Description:

In an Australian first, Victoria's police will be able to use lethal force to stop vehicles being used as weapons to kill people. The new "hostile vehicle" directive comes years after the deadly Bourke Street rampage.

-

Maari nang gumamit ang mga pulis ng Victoria ng mapanganib na pwersa upang matigil ang paggamit sa mga sasakyan sa mga krimen.

Deadly 6.6 magnitude earthquake kills at least 6 people in Mindanao - 6.6 na lindol pumatay ng anim katao sa Mindanao

Oct 29, 2019 0:09:35

Description:

At least six people were confirmed dead while hundreds were injured due to the magnitude 6.6 earthquake that jolted parts of Mindanao on Tuesday morning.

-

Hindi kukulang sa anim katao ang kumpirmadong patay habang daan-daan ang nasugatan mula sa 6.6 na lindol na yumanig sa mga bahagi ng Mindanao Martes ng umaga (29 Oktubre).

Gratitude in cancer: 'How breast cancer taught me to be grateful' - 'Dahil sa kanser natuto akong magpasalamat'

Oct 29, 2019 0:11:48

Description:

When cancer survivor Eloisa Gallego was diagnosed with stage 2 breast cancer, she was more grateful than worried. She shares that although fighting cancer was a hard battle, her struggles taught her to appreciate life.

-

Nang na-diyagnos ng stage 2 breast cancer si Eloisa Gallego, hindi siya nabahala. Ibinahagi niya na bagaman ang paglaban sa kanser ay hindi naging madali, ang mga hamon na kanyang hinarap ay naging tulay para mas mapahalagahan niya ang buhay.

Why we should talk about mental health - Bakit dapat pag-usapan ang kalusugan ng isip

Oct 29, 2019 0:12:09

Description:

As we close the mental health awareness month, Mental Health Foundation Australia tells SBS Filipino why it's vital to talk about mental health in homes, schools, workplace and community.

-

Sa pagtatapos ng buwan ng mental health awareness, ibinahagi ng Mental Health Foundation sa SBS Filipino kung bakit mahalaga ang mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng isip sa mga tahanan, paaralan, lugar trabaho at komunidad.

Dismay at plan to allow poker machines to accept bank notes - Pagkalungkot dahil sa planong tumanggap ng perang papel ang mga poker machines

Oct 29, 2019 0:04:10

Description:

The South Australian government’s plan to allow poker machines to accept notes, instead of just coins, has been labelled "dangerous" and there a fears it could lead to more problem gambling.

-

Ang balak ng gobyerno ng South Australya na payagang tumanggap ng perang papel ang mga poker machines sa halip na barya, ay tinaguriang mapanganib, kasabay ng takot na ito ay maaring mauwi sa mas maraming problema sa pagsusugal.

A new day dawns for Uluru and Anangu - Bagong araw para sa Uluru at Anangu

Oct 29, 2019 0:05:20

Description:

Almost 90 years since Australians began scaling Uluru, the controversial climb has finally closed to the public.

-

Halos siyam na pung taon buhat nang unang umakyat ang mga Australyano sa Uluru, na sinarahan na sa publiko noong nagdaang linggo.

IS leader Abu Bakr al-Baghdadi killed in US raid - Pinuno ng Islamic State Al-Baghdadi, napatay sa paglusob ng mga sundalong Amerikano

Oct 29, 2019 0:08:14

Description:

Arguably the most wanted man on the planet, Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi has been killed.

-

Walang dudang ang pinaka-hihanahap na tao sa planeta, ay ang pinuno ng Islamic State Abu Bark al-Baghdadi, na napatay noong Sabado.

Filipino student plans to use prize money to help with family immigration appeal - Estudyanteng Pilipino, planong gamitin ang napanalunan upang makatulong sa apela sa imigrasyon ng pamilya

Oct 28, 2019 0:09:12

Description:

“If I win the prize money, I will help fund my family’s appeal to stay in Australia.”

-

Ang apela ng pamilyang Custodio para manatili sa Australya bilang permanenteng residente ay tinaggihan, dahil isa sa kanilang anak ay may autismo, at hindi pumasa sa mga kailangan ng kagawaran ng Imigrasyon.

Qantas again rejects move to review its policy on carrying deportees - Muling tumanggi ang Qantas na suriin ang kanilang polisa sa pagsasakay ng mga asylum seekers

Oct 28, 2019 0:03:34

Description:

Qantas’ role in the deportation of asylum seekers and refugees was in the spotlight as the company’s board faced questions about their policies at their annual general meeting.

-

Ang bahagi ng Qantas sa pagpapatapon ng mga asylum seekers at repugi ay muling dumaan sa liwanag, habang humaharap ang kumpanya sa mga tanong tungkol sa kanilang mga polisa, sa kanilang taunang pulong.

Perth, Gold Coast dump 'major cities' tag to attract more regional migrants, international students - Perth at Gold Coast hindi kabilang sa listahan ng 'major cities'

Oct 28, 2019 0:05:04

Description:

The federal government has revised its regional migration programme - which includes Perth and the Gold Coast no longer being classified as "major cities" for migration purposes.

-

Binago ng pamahalaang pederal ang kanilang programa sa rehiyonal na migrasyon - at kasama sa mga pagbabago ay hindi na mapapabilang na 'pangunahing lungsod' ang Perth at Gold Coast.

Ayon sa gobyerno, ito ay makakatulong na maibsan ang pagsisikip ng mga pangunahing lungsod sa buong bansa.

 

Chef takes restaurant to court over underpayment claims - Isinampa sa korte ng dating kusinero ang isang restoran, dahil sa kulang na sweldo

Oct 28, 2019 0:04:04

Description:

A chef who claims he was underpaid while working at the Rockpool restaurant in Melbourne has taken his claim to the Federal Court.

-

Isang kusinero na nagsabing binayaran siya ng kulang sa trabaho sa Rockpool Restaurant sa Melbourne, ang nagdala ng kanyang kaso sa Korte Pederal.

How do you become one of Australia's richest young people? - Paano maging isa sa pinakamayaman na kabataan ng Australia?

Oct 27, 2019 0:08:10

Description:

How do you become one of Australia's richest young people?

-

Paano maging isa sa pinakamayaman na kabataan ng Australia?

Early childhood education access for asylum seekers expands - Akses sa maagang pag-aaral ng mga batang naghahanap ng asylum pinalawak

Oct 26, 2019 0:05:52

Description:

Asylum seekers on bridging visas in Australia face significant problems getting their children into early learning.

-

Ang mga asylum seeker na may hawak na mga bridging visa sa Australia ay nahaharap sa makahulugang mga problema na maipaloob ang kanilang mga anak sa maagang pag-aaral.

In-language education aims to prevent drowning deaths - Edukasyong pang-wika nilalayon na maiwasan ang pagkamatay ng pagkalunod

Oct 25, 2019 0:04:51

Description:

Water safety advice is still not getting through to migrants and international tourists.

-

Ang payo ukol sa kaligtasan sa tubig ay nananatiling hindi nauunawaan ng mga migrante at pandaigdigang mga turista.

Miss Earth Australia 2019 Susana Downes: ‘I got bullied for being a singer’ - Miss Earth Australia 2019 Susana Downes: ‘I got bullied for being a singer’

Oct 25, 2019 0:11:14

Description:

Sydneysider Susana Downes says she was bullied when she was a kid. But that did not stop her from chasing her dreams.

-

Sydneysider Susana Downes says she was bullied for being a singer when she was a kid. But that did not stop her from chasing her dreams.

Media freedom campaign draws swift responses - Mga sagot ukol sa kalayaan ng pamamahayag

Oct 25, 2019 0:06:45

Description:

Politicians have added their voices to a chorus of Australia's media outlets, united in a massive campaign to warn against growing censorship and attacks on press freedom by the federal government.

-

Nagsalita at nakiisa ang ilang mga pulitiko sa mga media outlets ng Australya at nagbigay ng babala laban sa lumalaking sensor at atake sa kalayaan ng pamamahayag.

 

But first, dessert: Couple introduces Filipino food to Australia through halo-halo - But first, dessert: Couple introduces Filipino food to Australia through halo-halo

Oct 25, 2019 0:10:43

Description:

While the likes of dinuguan and sisig may be daunting for one trying Filipino food for the first time, a Sydney couple has found that iced desserts may just be the soft introduction to the cuisine others can get on-board with.

-

While the likes of dinuguan and sisig may be daunting for one trying Filipino food for the first time, a Sydney couple has found that iced desserts may just be the soft introduction to the cuisine others can get on-board with.

Family matters: Create a connected and loving family through counselling - Paglikha ng konektado at mapagmahal na pamilya sa tulong ng tagapayo

Oct 24, 2019 0:15:31

Description:

Parenthood can be equally fun and challenging. Raising children is no easy task, particularly challenging when they are a product of two different cultures. We speak to family counsellor Donavan Nufable on how communication and support from experts can help us.

-

Maaring maging kapwa masaya at mahirap ang maging isang magulang. Hindi madali ang magpalaki ng anak lalo na kung ito ay bunga ng dalawang magkaibang kultura. Ipinaliwanag ng family counsellor na si Donavan Nufable kung paano makakatulong ang malinaw na komunikasyon at suporta mula sa isang dalubhasa.

Insights revealed into women’s health concerns, needs and behaviours - Pag-unawa sa mga abala, pangangailangan at ugali ng mga kababaihan

Oct 24, 2019 0:04:24

Description:

Young women in Australia are experiencing alarmingly high rates of anxiety. A survey of almost 10 thousand women has revealed anxiety is their most pressing concern.

-

Dumaranas ang mga kabataang babae sa Australia ng nakababahalang mataas na antas ng pagkabalisa. Ayon sa isang survey na nilahukan ng halos sampung libong kababaihan, pagkabalisa ang kanilang pinakamalaking problema.

Australian embassy supports cybercrime campaign of Philippine government - Kampanya ng Pilipinas laban sa cybercrime, suportado ng Australya

Oct 24, 2019 0:04:36

Description:

The Australian embassy supports the recently launched SaferKidsPH campaign to raise national awareness on the extent and impact of online sexual exploitation and abuse of children in the Philippines.

-

Suportado ng embahada ng Australya ang bagong lunsad na kampanyang SaferKidsPH ng gobyerno ng Pilipinas upang magtaas ng pambansang kamalayan tungkol sa epekto at lawak ng sekswal na eksploytasyon sa internet at pangaabuso ng mga kabataan sa Pilipinas.

Australia's top diplomat questioned over relationships with China, US - Pinakamataas na diplomat ng Australia tinanong tungkol sa mga relasyon sa Tsina, US

Oct 24, 2019 0:04:21

Description:

Australia's top diplomat has warned of "enduring differences" between Australia and China as parliamentarians intensified their criticism of the country's human rights record.

-

Nagbabala ang pinakamataas na diplomat ng Australia tungkol sa "walang katapusang pagkakaiba" sa pagitan ng Australia at Tsina habang ang mga parliyamentaryan ay tumindi sa kanilang pagpuna sa tala ng karapatang pantao ng bansa.

Changes will see more skilled migrants moving to South Australia - Changes will see more skilled migrants moving to South Australia

Oct 24, 2019 0:04:01

Description:

More skilled migrants will be coming to South Australia under changes to the regional migration program coming into effect next month.

-

Maraming sanay na migrante ang magsisidating sa Australya, sa ilalim ng mga pagabago sa programa ng rehiyonal na migrasyon, na magkakabisa sa susunod na buwan.

Catering enterprise trains and employs migrant cooks - Mga migranteng kusinero, binibigyan ng trabaho ng isang catering enterprise

Oct 23, 2019 0:06:46

Description:

Migrants, asylum seekers and refugees living in Australia are being given the opportunity to share their traditional dishes, while benefiting from employment.

-

Nabigyan ng oportunidad ang mga migrante, asylum seeker at mga refugee na naninirahan sa Australya na maibahagi ang kanilang mga tradisyonal na pagkain habang nakaka-benepisyo sa isang trabaho.

Small business program supports women so they can support themselves - Maliit na negosyo nakatulong sa ilang mga kababaihan

Oct 23, 2019 0:05:09

Description:

A program in Victoria has helped dozens of women tap into their entrepreneurial skills to become financially independent.

-

Isang programa sa Victoria ang nakatulong sa dose-dosenang kababaihan upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pag-nenegosyo at maging pinansyal na matatag.

6.3 magnitude aftershocks could last for several months in some parts of Mindanao: PHIVOLCS - 6.3 magnitude aftershocks, maaring tumagal ng ilang buwan sa ilang bahagi ng Mindanao: PHIVOLCS

Oct 22, 2019 0:09:29

Description:

The continuing aftershocks in parts of Mindanao as a result of the magnitude 6.3 earthquake last week could last for several months, according to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

-

Tatagal pa ng ilang buwan ang mga aftershocks ng 6.3 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

 

Infrastructure agency: More sorting into more bins means better recycling - Paghiwalay ng basura, mas mabuting paraan ng pag-recycle

Oct 22, 2019 0:04:21

Description:

Some Australians could be separating rubbish into up to six bins, under recommendations from an infrastructure advisory body.

-

Maari nang maghiwalay ang ilang Australyano ng kanilang basura sa halos anim na lalagyan, sa ilalim ng rekomendasyon ng lupong tagapayo ng imprastraktura.

Freedom of the press under scrutiny in Australia - Kalayaan ng pamamahayag sa Australya nasa ilalim ng pagsisiyasat

Oct 22, 2019 0:06:33

Description:

New research shows three quarters of Australians believe journalists should be protected from prosecution - but what happens when society's right to know is compromised?

-

Lumabas sa isang bagong ulat na sangkatlo ng mga Australyano ang naniniwala na dapat maprotektahan mula sa prosekusyon ang mga mamamahayag, ngunit ano kaya ang mangyayari kung makompromiso ang karapatang sa impormasyon ng lipunan?

Canberra: the week in review 18 October - Napakadaming trabaho sa Parliamento nitong nagdaang linggo

Oct 22, 2019 0:04:46

Description:

It's been a busy week in politics with Australia's big four banks facing a new inquiry, debate continuing in Canberra over a response to slower global growth and more questions on climate policy.

-

Maraming trabaho sa Parliamento nitong nakaraang linggo, na kung saan ang apat na malalaking bangko ay muling haharap sa pagsusuri, debate tungkol sa mabagal na paglago ng mundo, at mga tanong tungkol sa polisa sa klima.

'Bring that glow from within': Lifting the spirits of women facing cancer - Pag-angat sa diwa ng mga kababaihang humaharap sa kanser

Oct 21, 2019 0:14:23

Description:

The battle of Blezel Anne Flores’ family against cancer inspired her to give a free makeup workshop to cancer patients in the hopes of helping them regain confidence.

 

 

-

Naging malaking hamon ang sakit na kanser sa pamilya ni Blezel Anne Flores nang ma-diyagnos ng sakit ang kanyang ina at kapatid. Ang laban ng pamilya sa kanser ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang magbigay ng libreng makeup workshop sa mga pasyente ng kanser sa pag-asang maibalik muli ang kanilang tiwala sa sarili.

 

 

 

 

Director Lav Diaz, finalist at Asia Pacific Screen Awards - Direktor Lav Diaz, nominado sa Asia Pacific Screen Awards

Oct 21, 2019 0:07:47

Description:

Director Lav Diaz and actress Max Eigenmann, are finalists at the Asia Pacific Screen Awards.

-

Sina Direktor Lav Diaz at aktress Max Eigenmann ay nominado para sa Asia Pacific Screen Awards.

Asia's former Queen of Songs, Pilita Corrales

Oct 21, 2019 0:04:39

Description:

Pilita Corales, the famous former Asia's Queen of Songs, performed in Sydney to the delight of her fans.

Loan borrowers must upgrade their credit score before applying for loans - Bago magsumite ng aplikasyon sa utang, siguruhin munang ayos ang inyong credit score

Oct 21, 2019 0:11:40

Description:

Before applying for a loan, borrowers should first make sure that their credit score is above the point threshold imposed by credit agencies.

-

Dapat siguruhin ng mga hihiram ng pera sa bangko, na ayos ang kanilang credit score at ito ay nasa tamang puntos ng mga ahensya sa pautang.

New device allows pregnant women to monitor their baby's health at home - Bagong instrumento, nagbibigay paraan sa mga magiging ina na mabantayan ang kanilang isisilang na sanggol

Oct 19, 2019 0:04:08

Description:

A new device being trialed in Melbourne is expected to allow expectant mums to monitor their babies from home.

-

Isang bagong instrumentong sinusubukan sa Melbourne ang inaasahang magbibigay pagkakataon sa magiging ina na bantayan ang kanilang anak habang nasa bahay.

Living with dementia: Finding strategies to help delay progression - Mga paraan upang ma-delay ang paglala ng Dementia

Oct 18, 2019 0:10:37

Description:

People living with dementia will experience weakening of their muscles. There are strategies that can help in delaying the degeneration of the muscles and the disease. Geriatrician and  Philippine Dementia Society's Dr. Bong Sanosa and Speech and Language  Pathologist Karla Cuardo tells us more.

-

Sa paglipas ng panahon matapos madiagnose, mararanasan ng mga taong nabubuhay ng may Dementia ang paghina ng kanilang mga muscle. Mayroon mga paraan upang mapatagal ang paghina ng mga muscle at paglala ng sakit na ito, Ibinahagi ng Geriatrician at mula  Philippine Dementia Society  Dr. Bong Sanosa kasama ang  Speech and Language  Pathologist Karla Cuardo ang ilang mga paraan na maaring gawin upang maipagpatuloy ang kadelad ng  buhay ng mga mahal sa buhay na may Dementia.  

Death toll from Mindanao quake reaches 5 - Lima ang kumpirmadong namatay sa naganap na lindol sa Mindanao

Oct 18, 2019 0:04:41

Description:

Five people have been confirmed dead from last Wednesday's magnitude 6.4 earthquake that rocked Mindanao. An estimated 500 families have been affected by the earthquake as authorities continue to assess the damage in the areas.

 

-

Limang katao ang kumpirmadong patay sa naganap na  magnitude 6.3 lindol na yumanig sa  Mindanao. Tinatayang may  500  mag-anak ang naapektuhan ng lindol habang patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang pinsala sa mga lugar. 

 

Terrible dilemma faced by migrant women who are victims of domestic violence - Suliranin hinaharap ng mga kababaihang migrante na biktima ng domestic violence

Oct 18, 2019 0:07:20

Description:

A new report has found migrant women on temporary visas who experience family violence are often left to suffer in silence because of fears they will be deported if they seek help.

 

Monash University researchers have called for reforms to the migration system to protect them better.

-

 

Napag alaman sa pinaka huling ulat na ang mga kababaihang may temporary visa na nakakaranas ng karahasan o family violence ay kadalasang  napipilitang ilihim ang kanilang mga kalagayan sa pangamba na madeport kung humingi ng saklolo

 

Nanawagan ang mga mananaliksik mula Monash University para pag repaso sa sistema ng migrasyon upang mas mapabuti ang proteksiyon para sa mga naitanging kababaihan

Call to end prolific use of chemical restraints for dementia patients - Panawagan para tapusin ang labis na paggamit ng mga gamot na pampigil para sa mga pasyente ng demensya

Oct 17, 2019 0:05:35

Description:

Human Rights Watch has called for greater staffing and training in Australian nursing homes, after investigating the prolific use of chemical restraints for dementia patients.

-

Nanawagan ang Human Rights Watch para sa higit na bilang ng mga kawani at pagsasanay sa mga tahanan ng pangangalaga ng Australia, matapos na mag-siyasat sa labis na paggamit ng mga kemikal na pampigil para sa mga pasyente ng demensya.

 

Call for state governments across the nation to introduce congestion charges - Panawagan sa gobyerno ng estado tungkol sa singil sa mga drayber na pumapasok sa masikip na lansangan

Oct 17, 2019 0:05:14

Description:

State governments have rejected a proposal to charge drivers who enter capital cities during peak hour, as a way to reduce congestion in the CBD

-

Tinanggihan ng mga gobyerno ng estado ang panukala na singilin ang mga drayber na pumapasok sa mga kapitolyo ng syudad habang masikip, bilang paraan ng pagbabawas ng pagsisikip ng trapiko sa mga CBD

How false claims, misleading statements may affect visa applications - Palsipikadong impormasyon sa aplikasyon sa visa ng Australya, dahilan ng pag-kansela at pagpapa-balik sa pinanggalingang bansa

Oct 17, 2019 0:06:14

Description:

Supplying false documents or information in visa applications for travel to Australia will mean outright cancellation and deportation back to the country of origin. This also applies to migrants who are already in Australia, who when found to have supplied false information in their visa applications, will be treated in the same manner.

Immigration lawyer, Jess Icao, tells us more.

-

Ang pagbibigay ng maling impormasyon sa inyong aplikasyon sa visa ng Australya, ay mangangahulugan ng biglaang kanselasyon at pagpapabalik sa pinang-galingang bansa.

Airline passengers targeted in forced marriage awareness campaign - Mga pasahero ng eroplano, target ng kampanya tungkol sa sapilitang kasal

Oct 17, 2019 0:04:30

Description:

A new campaign by the Federal Police is being rolled out at Australia's busiest airport to try and raise awareness about the crime of forced marriage.

-

Isang bagong kampanya ng Pulis Pederal ang sinimulan sa isa sa pinaka-mataong paliparan sa Australya, upang subukang itaas ang kaalaman tungkol sa sapilitang kasal.

Why community is important in tackling mental illness - Bakit mahalaga ang suporta ng komunidad sa pagharap sa mental illness

Oct 16, 2019 0:16:44

Description:

We speak to mental health warriors from Mental Health Australia about the significance of community awareness and support in relation to mental illness     

-

Ating kinausap ang mga  mental health warriors  mula Mental Health Australia kaugnay ng kahalagahan ng kaalaman sa komunidad at paghatid ng suporta sa mga taong nakakaranas ng  mental illness     

Using forum plays to tackle domestic violence and human rights issues - Talk to Me Wena

Oct 16, 2019 0:10:16

Description:

‘Talk to Me, Wena’ tackles issues on domestic violence and human rights. The play tells the story of a Filipina domestic helper who is unable to fly back home to bury her son because no one will be left home to care for her employer's pet dog.

 

-

‘Talk to Me -Wena’ tinatalakay ang mga isyu tungkol sa domestic violence at karapatang pantao.  Kwento ng isang  Filipina domestic helper  na hindi maka-uwi upang ilibing ang napatay na anak na lalaki dahil walang maiiwang mag-alaga sa alagang aso ng kanyang mga amo. 

 

Three children suspected of showing polio symptoms in Lanao del Sur

Oct 16, 2019 0:08:50

Description:

The Philippines' health department has launched massive vaccination activities against polio in Lanao del Sur province as three more children in the area were reported to have exhibited possible symptoms of the paralytic disease.

Scott Morrison defends government record on tackling drought

Oct 16, 2019 0:05:06

Description:

Prime Minister Scott Morrison has defended his government's action on tackling the ongoing drought, after hearing desperate pleas from members of regional Australia to do more.

Filipino breakfast classic now an Aussie bar snack favourite - Tocino jerky: Malikhaing bersyon ng paboritong agahan ng mga Pinoy

Oct 15, 2019 0:10:55

Description:

Originally from Cebu, Queenslander Lory Sandilands comes from a family that prides itself on making tocino - a type of sweet, cured meat and a popular Filipino breakfast staple. Lory and her husband thought that Lory's family recipe need not be limited to breakfast. They now operate their meat processing business in Queensland.

-

Si Lory Sandilands ay mula sa pamilya na ipanagmamalaki ang paggawa ng tocino - isang uri ng matamis na karneng popular na pang-agahan ng mga Pilipino. Naisipan ni Lory at kanyang asawa, na ang recipe ng kanilang pamilya ay hindi dapat para sa agahan lamang.  Ngayon ay nagpapatakbo sila ng isang negosyo sa pagpoproseso ng karne sa Queensland.

State leaders acknowledge Filipino migrants’ contribution to Australia’s multicultural society - Mga pulitiko kinilala ang kontribusyon ng mga migranteng Pilipino sa Australya

Oct 15, 2019 0:04:20

Description:

Speaking at the 31st Grand Fiesta Kultura event in Sydney, dignitaries acknowledge Filipino migrants’ contribution to Australia’s multicultural society.

-

Kinikilala ng mga pulitiko ng estado ang kontribusyon ng mga migranteng Pilipino sa lipunang multikultural ng Australya sa naganap na Fiesta Kultura sa Sydney.

122 trees to be cut for road widening projects in Cebu City - Pagbabawal sa mga pasaherong sumakay sa likod ng pick-up trak

Oct 15, 2019 0:07:50

Description:

At least 122 trees will have to be cut to make way for widening of a one of Cebu City’s major roads. The city mayor is firm about his decision not to allow the cutting of trees as the plan goes against their environmental goal to grow three million trees in three years.

-

Ipapatupad ng Land Transportation sa Gitnang Kabisayaan ang pagbabawal na magssakay ng pasahero sa likod ng mga pick-up track sa Cebu.

Campaign for paid miscarriage leave to help manage grief - Kampanya para sa bayad na bakasyon pagkatapos makunan

Oct 15, 2019 0:05:26

Description:

1 in 4 pregnancies ends in miscarriage - but many women are still struggling to have their losses recognised.

-

Isa sa apat na pagbubuntis ang nauuwi sa pagkalaglag, pero marami pa ding babae ang naghihirap para makilala ang kanilang kawalan.

Lack of water raises questions about future management - Kakulangan sa tubig, nagtaas ng mga tanong tungkol sa pamamahala ng kinabukasan

Oct 15, 2019 0:04:06

Description:

Drought has ravaged large parts of Australia's eastern states from Queensland to Tasmania.

-

Winasak ng tag-tuyot ang malaking bahagi ng Silangang Australya, mula Queensland hanggang Tasmania

Mission Australia raises awareness about the nation's hidden homelessness - Itinaas ng Mission Australya ang kaalaman tungkol sa nakatagong walang tirahan sa Australya

Oct 15, 2019 0:06:11

Description:

In June, Hobart woman and cancer survivor Jacqui Stocks spoke to SBS News about how she became homeless.

-

Noong Hunyo, ang babaeng taga Hobart na gumaling na sa sakit na kanser, Jacqui Stocks, at nagsalita sa SBS tungkol sa kung paano siya nawalan ng tirahan.

Renewed calls to increase welfare benefits - Bagong panawagan upang dagdagan ang bayad sa Newstart

Oct 14, 2019 0:04:12

Description:

There are renewed calls to increase welfare benefits, with a Parliamentary inquiry raising concerns about the difficulty of living off the current payment system.

-

May mga bagong panawagan para dagdagan ang benepisyo sa welfare, na kung saan ang parliamento ay nagtaas ng pagkabahala tungkol sa kahirapan ng buhay sa ilalim ng kasalukuyang bayad sa Newstart.

Australian women much more food-insecure than men, report finds - Mga Australyana, mas kulang ng tiwala sa pagkain, kumpara sa mga lalake

Oct 14, 2019 0:09:03

Description:

Australian food relief organisation Foodbank has revealed that Australian women are much more likely to experience food insecurity than men.

-

Sinabi ng grupo sa pagkain, Foodbank, na ang mga Australanong babae ay mas dumaranas ng kawalan ng tiwala sa pagkain, kumpara sa mga lalake.

 

Predictions central-west NSW could run short of water - Ayon sa mga eksperto, mawawalan ng tubig ang ilang bayan sa NSW pagsapit ng Nobyembre

Oct 14, 2019 0:04:38

Description:

Parts of regional New South Wales are counting down the days before water supplies are set to run out.

-

Ilang bahagi ng rehiyonal na New South Wales ang bumibilang ng mga araw bago mawala ang tubig sa kanilang lugar.

Aged care Royal Commisison hears from aboriginal elders - Royal Commission on Aged care, dininig ang mga pahayag ng nakakatandang Aborihinal

Oct 14, 2019 0:04:01

Description:

An Aboriginal Community Elders service says many indigenous people wouldn't feel safe in mainstream nursing homes in Australia.

-

Sinabi ng mga pinuno ng komunidad Aborihinal, na maraming tao sa kanilang lahi ang hindi nakakaramdam na ligtas sila sa mga nursing homes sa bansa.

Like family: Aged care and disability worker on close ties with patients - Parang kapamilya: Isang aged care and disability worker ukol sa pagtrato sa mga pasyente

Oct 13, 2019 0:13:44

Description:

For aged care and disability worker Boti Benitez, caring goes beyond empathy and compassion. It's about treating patients like family.

-

Para sa aged care and disability worker na si Boti Benitez, lamang pa sa empatiya ang binibigay niya sa kanyang mga pasyente. Tinatrato niya ang mga ito bilang pamilya.

Rural communities prepare for the risk of more fish deaths - Mga rural na pamayanan naghahanda para sa panganib ng dagdag na pagkamatay ng mga isda

Oct 13, 2019 0:04:34

Description:

Rural New South Wales communities are bracing themselves for another ecological disaster, despite efforts to save local fish populations.

-

Inihahanda ng mga pamayanan ng rural New South Wales ang kanilang mga sarili para sa isa pang sakuna, sa kabila ng mga pagsisikap na mailigtas ang populasyon ng mga lokal na isda.

In the heart of Blacktown: A local Filo-owned cafe braving to make a difference in genuine human encounter - Sa puso ng Blacktown: Isang lokal na kapihan na pagmamay-ari ng Pinoy matapang na gumagawa ng kaibhan sa pakikisalamuha sa kapwa

Oct 12, 2019 0:14:21

Description:

Beyond thriving in the cafe industry, Young Lion's Cafe is jubilant in weaving its relationship with its local customers making a difference in genuine human encounter through their cafe experience.

-

Higit sa pag-unlad nito sa industriya ng kapihan, ang Young Lion's Cafe ay masaya sa paghabi nito ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na mamimili nito, gumagawa ng kaibhan sa tunay na pakikisalamuha ng tao sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa pagbili.

Why singing matters for Kiko Choir - Bakit mahalaga ang pag-awit para sa Kiko Choir

Oct 12, 2019 0:34:20

Description:

For the members of St Francis Filipino choir who recently celebrated their first anniversary, singing in church is not just an opportunity to serve God, but also a pathway to joy.

-

Para sa mga miyembro ng St Francis Filipino choir na kamakailan ay nagdiwang ng kanilang unang anibersaryo bilang rehistradong grupo, ang pag-awit sa simbahan ay hindi lamang oportunidad upang pagsilbihan ang Panginoon, ngunit isang daan din tungo sa totoong ligaya.

Bamboo Mañalac on being Filipino - Pinoy ako: Bamboo Mañalac

Oct 12, 2019 0:04:43

Description:

Filipino rock artist Bamboo Mañalac shares that one of the strongest traits Filipinos possess is resiliency, and because of this Filipinos have gained appreciation and respect.

-

Ibinahagi ng Filipino rock artist na si Bamboo Mañalac na isa sa mga magandang ugali ng mga Pilipino ang pagiging matatag at dahil dito ay nakuha ng mga Pilipino ang respeto at pagmamahal.

 

Dementia diagnosis is a family concern - Ang diagnosis ng Dementia ay hinaharap ng buong pamilya

Oct 11, 2019 0:13:19

Description:

Diagnosis of Dementia in an individual is a family concern. While many Filipino families in Victoria have gone a long way in understanding and managing the disease, Philippine Dementia Society's Dr. Bong Sanosa says there more to be done. Acceptance is the first and hardest step to take, Speech and Language Pathologist Professor Carla Cuadro and Dr. Bong Sanosa explains how we can differentiate the typical signs  of aging to symptoms of dementia 

-

Sa oras na ma-diagnose ang isang indibidwal ng Dementia kasama ang buong pamilya sa paghahanda sa mga darating na araw para sa mas komportableng buhay ng indibidwal  Habang malayo na ang narating ng maraming mga mag-anak sa Victoria sa pagunawa at harap sa nasabing kalagayan, para kay  Dr. Bong Sanosa ng Philippine Dementia Society marami apng mga pagsisikap ang kailangang isakatuparan. Ang pagtanggap sa diagnosis ang una at pianak mahirap na hakbang, ipinaliwanag  ng Speech and Language Pathologist Professor Carla Cuadro at Dr. Bong Sanosa kung paano mapag-iiba ang pangkaraniwang pagbabago at kaganapan sa pagtanda sa sintoma ng  dementia 

Magnificat: Celebrating the life of the Virgin Mary - Magnificat: Pagbigay pugay kay Maria

Oct 11, 2019 0:06:37

Description:

They say that music can be a form of prayer and praise. The Filipino Chaplaincy Choir of Melbourne is set to sing praises to the Virgin Mary with Magnificat and give tribute to the women in our lives.

Johanna Bertumen Nonato shares their story.

-

Para sa marami ang musika at pag-awit ay isang anyo ng pagsamba at pagdarasal .  Ang Filipino Chaplaincy Choir of Melbourne ay nakatakdang magbigay pugay sa Birhen Maria sa pamamagitan ng Magnificat kasabay ng pagbigay pugay sa mga kababaihan sa ating buhay. nakapanayam namin si  Johanna Bertumen Nonato 

Elderly people from diverse backgrounds are at risk of lower quality aged care - Mga elderly mula ibat-ibang lahi ang nasa panganib na makatanggap ng mas mababang kaledad ng aged care

Oct 11, 2019 0:05:55

Description:

The Aged Care Royal Commission is this week examining how elderly Australians from diverse backgrounds deal with challenges in the sector.

 

The commission has been told culture, language and sexual orientation differences are proving to be significant barriers for an increasing number of people needing care.

 

-

Sinusuri ng Aged care Royal Commission kung paano hinaharap ng mga matatandang Australyano mula sa mga iba't-ibang lahi ang mga hamon sa sektor.

Sinabi sa komisyon ang kultura, wika at pagkakaiba sa mga sekswal na orientasyon ang nagpatunay na mga makabuluhang hadlang sa tumataas na bilang ng mga tao na nangangailangan ng pangangalaga.

 

Panelo accepts public transport challenge

Oct 11, 2019 0:04:57

Description:

Presidential Spokesperson Salvador Panelo has accepted the 'commute challenge' and traveled to work using public transport. He said he will travel to Malacanang Palace using the LRT and jeepney.

Queensland to host multicultural forum next year - Queensland, punong abala para sa pagtitipon ng iba't ibang kultura sa susunod na taon

Oct 10, 2019 0:04:31

Description:

The Queensland government has announced a ministerial forum on multicultural affairs.

-

Inihayag ng pamahalaang Queensland ang isang pagtitipon pangministeryal sa mga gawaing multikultural sa susunod na taon.

 

Foods that can help make you feel happy - Pagkain maari din makaapekto sa inyong mood

Oct 10, 2019 0:06:37

Description:

The food you eat can have a great effect on your mood. While healthy choices can lead to a healthy body, certain types of food can greatly affect our mood.  Josh Gaudry, food scientist at Flannerys Organic & Wholefood Market tells us more

-

Habang ang pagpili ng mga malulusog na pagkain ay maaring magbigay daan malusog na pangangatawan, may ilang mga uri ng pagkain ang maaring makaapekto sa inyong mood. Narito ang paliwanag ni  Josh Gaudry, food scientist mula Flannerys Organic & Wholefood Market 

United Nations faces 'severe financial crisis' - United Nations, nahaharap sa malalang problema sa pananalapi

Oct 10, 2019 0:05:17

Description:

The United Nations says it may not be able to pay some of its 44,000 staff next month as it faces what it's calling a "severe financial crisis". By the end of September, a third of UN member states had not paid their annual dues.

 

-

Sinabi ng United Nations na maaring hindi nila mabayaran ang ilan sa 44,000 nilang empleyado sa darating na Nobyembre, habang humaharap sila sa tinawag na malalang kriris sa pananalapi. Sa katapusan ng nagdaang Septyembre, ikatlo ng mga myembrong bansa ng United Nations ang hindi pa nagbabayad ng kanilang kontribusyon.

 

The threat of cyber crime in Australia - Panganib ng cyber crime sa Australya

Oct 10, 2019 0:04:28

Description:

New data shows Australians are reporting cyber security incidents every 10 minutes and it’s costing Australian businesses $29 billion each year.

-

Ipinakita ng mga bagong data na nagsusumbong ang mga Australyano tungkol sa mga insidente ng cyber security bawa't sampung minuto, at ito ay nagkakahalaga ng $29 bilyon para sa mga negosyante bawa't taon.

More asylum seekers arriving by plane - Bilang ng mga asylum seekers na dumating sakay ng eroplano tumataas

Oct 10, 2019 0:04:41

Description:

New figures showing 95,000 asylum seekers have arrived in Australia by plane over the past five years has triggered fears of possible exploitation and slavery.

-

Ipinakita ng mga bagong tala, na 95,000 asylum seekers ang nagsidating sa Australya na sakay ng eroplano, nitong nakalipas na limang taon, na diumano'y nagdala ng posibleng pagsasamantala at pang-aalipin.

A plan to move unemployed migrants to country Victoria - Balak na ilipat sa rehiyunal na lugar ng Victoria ang mga migranteng walang trabaho

Oct 9, 2019 0:06:24

Description:

A plan has been unveiled to help 50 migrant families find jobs, homes, and networks in regional Victoria over the next couple of years while boosting small rural population numbers.

 

The refugee settlement agency AMES Australia wants unemployed refugees to find work in regional locations but other agencies are warning strong support is needed to make the scheme work.

 

-


Isang plano ang inilabas upang tulungan ang limapung migranteng makahanap ng trabaho, bahay at koneksyon sa mga rehiyonal na bahagi ng Victoria sa mga susunod na taon habang pinapataasan ang mga populasyon sa mga maliliit na bayan.

Nais ng refugee settlement agency na AMES Australia na makahanp ng trabaho sa mga rehiyonal na lokasyon ang mga walang trabahong mga refugee ngunit nagbabala din ang ibang ahensiya na isang malakas na suporta ang kinakailangan upang gumana ang scheme.

Paying it forward: Giving neglected children a chance for a better life - Pagbahagi ng biyaya sa mga napabayaang bata

Oct 9, 2019 0:08:55

Description:

Ruth Roa is a mother, community worker, and a medical scientist at a prominent hospital in Melbourne. She shares how she gives back to the community through her project, San Pedro Children’s Home.

-

Si Ruth Roa ay isang ina, community worker at isang medical scientist sa isang kilalang ospital sa Melbourne. Ibinahagi niya kung paano siya tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng kaniyang proyekto, ang San Pedro Children’s Home.
Sa simula pa lamang ay kinunsulta niya ang kaniyang may sapat na gulang na mga anak upang makapaloob sa proyekto. Nagulat siya na ganap ang suporta ng mga ito sa proyektong naisip niya na magbibigay-benepisyo sa inabandona at napabayaang mga bata sa kaniyang bayang sinilangan, sa Digos, Davao.

Strategies to cope with stress when buying a home

Oct 9, 2019 0:11:01

Description:

The 'Australian dream' of owning your own property can be both rewarding and stressful. The latest research indicates that almost one in five Australians find the process of buying a home very stressful. Neuroscientist Dr. Sarah McKay shares strategies we can use to manage the stress during this important time of our lives.

Tallest Christmas tree made of recyclable materials unveiled in Central Mindanao - Pinaka mataas na Christmas tree sa Central Mindanao

Oct 9, 2019 0:08:39

Description:

The municipality of Tampakan in South Cotabato province formally unveiled on Tuesday night its 100-foot "giant Christmas tree showcase" made of recyclable materials. This Christmas season the tree aims to create awareness on recycling among the locals.

-

Pormal nang binuksan sa publiko  ang 100-foot "giant Christmas tree showcase"  sa Tampakan,  South Cotabato na gawa sa mga recyclable materials. layunin ng Christmas tree na maihatid sa mga tao ang wastong paraan sa pagtapon ng mga basura.

Pastry chef shifts focus from baking to gardening

Oct 8, 2019 0:06:24

Description:

After several years of working as a pastry chef in a prestigious hotel in Melbourne, he now runs his own company in landscaping and gardening and is using his learned technique while working as a pastry chef.

Asian-Australians most likely group to be discriminated against: survey - Mga Asyano-Australyano, mas malamang na tumanggap ng diskriminasyon kaysa sa ibang lahi

Oct 8, 2019 0:05:54

Description:

Asian-Australians are the most likely ethnic group in the country to report experiencing discrimination.

-

Mas malamang na tumanggap ng diskriminasyon ang mga Australyanong mula Asya, kaysa sa ibang lahing naninirahan sa bansa.

A legacy from the original 'Club ni Nanay' - Ang Philippine Association of Geelong Inc. ay isang pamana mula sa orihinal na 'Klub ni Nanay'

Oct 7, 2019 0:07:45

Description:

For many years, the group was called ‘Club ni Nanay'. Seventeen years later, it has now over 60 members. The current president of the organisation, Judith Zamayla narrates how it originally started with twelve members. 

 

-

Ang Philippine Association of Geelong (PAG) Inc. ay itinatag noong Oktubre ng taong 2002 at pinamunuan ni Bb. Josie Trewhitt. Sa loob ng maraming taon ito ay nakilala bilang ‘Klub ni Nanay’. Isinalaysay ng kasalukuyang pangulo ng organisasyon, Judith Zamayla kung paano ito nagsimula sa labing dalawang miyembro.

 

Makalipas ang labingpitong taon, ang grupo ay mayroon na ngayong mahigit sa 60 miyembro. Ang grupo ay nakapokus sa pagdiriwang ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga sayaw at costume ng mga tribong grupo kabilang ang T’boli, Ifugao at Manobo. Sa ngayon ang grupo ay konektado na sa malawak na mga komunidad Pilipino sa Victoria.  

 

 

Using pageant to create noble ways to make a difference in others' lives - Ginagamit ang pageant sa paglikha ng mga marangal na paraan upang gumawa ng kaibhan sa buhay ng iba

Oct 6, 2019 0:21:51

Description:

There is a challenge in finding a noble way of empowering oneself while making a difference, but candidates of the Mr World Noble King Australia found pageant is one way.

-

Mayroong hamon sa paghahanap ng isang marangal na paraan upang mabigyang-lakas ang sarili habang gumagawa ng pagkakaiba, ngunit ang mga kandidato ng Mr World Noble King Australia ay nakita ang pagsali sa pageant bilang isang mahusay na paraan.

For them, it's more than just a smile - Higit pa sa matamis na ngiti

Oct 4, 2019 0:10:42

Description:

Growing up on a farm in Davao, Terry Recto Kane had everything they needed to live, except for cash. When a family member needed medical attention they didn't have the cash to pay for a visit to the doctor or money to buy medicine.  This inspired her to build the "Share Me a Dream' project, raising the much-needed funds to assist in  medical missions in various  indigenous and remote communities in the Philippines 

-

Lumaki sa isang sakahan sa Davao si Terry Recto Kane kung saan matatagpuan ang lahat ng kanilang pangangailangan upang mabuhay maliban sa pera. Sa oras na kailangang magpagamot ng isang miyembro ng pamilya, wala silang pera pambayad sa doktor o pampbili ng gamot. Ito ang naging inspirasyon niya upang buohin ang "Share Me a Dream' project, sila'y naglilikom ng pondo para sa pagtulong sa mga  medical mission sa ibat-ibang malalayong lugar kung saan naninirahan ang mga katutubo sa Pilipinas

In case of emergency: Call-taker on mental health amidst crisis - Isang call-taker ukol sa importansya ng mental health sa harap ng krisis

Oct 4, 2019 0:16:39

Description:

Emergency call-taker Eileen Rivera realised that self-care is just as important as caring for others.

-

Napagtanto ng emergency call-taker na si Eileen Rivera na kasing-halaga ng pag-aalaga sa iba ang self-care.

President Duterte's second visit to Russia - President Duterte's second visit to Russia

Oct 4, 2019 0:05:52

Description:

Philippines and Russia strengthen ties as both parties sign agreements on defense, trade, energy, science and technology. This is the second visit of Philippine President Rodrigo Duterte to Russia, his first visit was in 2017  

 

-

Pinagtibay ng Pilipinas at  Russia ang uganyan nito  sa ikalawang pagbistia ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia kung saan nilagadaan ng dalawang panig ang kasunduaan sa pambansang tanggulan, kalakal, enerhiya, siyensa at teknolohiya. TIto ang ikalwang pagkakataong bumista ang pangulong  Rodrigo Duterte sa Russia, ang una ay naganap noong taong  2017  

 

Over-the-counter codeine ban leads to big drop in overdoses - Pagbabawal sa walang reseta na codeine nagresulta sa malaking pagbagsak sa overdose

Oct 3, 2019 0:04:37

Description:

A new study shows Australia's ban on over-the-counter codeine pills has led to a dramatic drop in overdoses.

-

Isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang pagbabawal ng Australia sa tabletas na codeine na mabibili ng walang reseta ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba sa labis na dosis.

Australia's retirement income system to be reviewed - Kinikita ng mga retiradong Australyano, susuriin ng gobyerno

Oct 3, 2019 0:04:53

Description:

The federal government is to undertake a major review into the Age Pension, compulsory superannuation and voluntary savings.

For the first time in three decades, a major review of Australia's retirement income system is being undertaken.

-

Magsasagawa ang gobyerno ng isang malawakang pagsusuri sa Age Pension, compulsary superannuation at voluntary savings.

Extreme temperature in Spring at Oak Valley in South Australia - Sobrang init ngayong tag-sibul, sa Oak Valley, South Australya

Oct 3, 2019 0:08:22

Description:

Extreme temperatures will be experienced this Spring, at Oak Valley in Nullarboor Plains of South Australia, when it will reach 33 degrees on Thursday, and 34 on Friday.

-

Napaka-init na panahon ang mararanasan ngayong tag-sibul, sa Oak Valley sa Nullarboor Plains ng South Australia, na aabot sa 33 digri sa Huwebes, at 34 digri naman sa Biyernes.

Living in regional Australia - Paninirahan sa rehiyonal na Australya

Oct 3, 2019 0:10:31

Description:

Nearly all newly arrived migrants settled in Melbourne and Sydney last year while regional Australia is struggling to survive with a shrinking population. The Australian government is offering migrants new permanent residency pathways provided that they stay in regional areas for four years.

-

Halos lahat ng bagong dating na migrante ay nanirahan sa Melbourne at Sydney noong isang taon habang nagdudusa ang rehiyonal na Australya sa isang lumiliit na populasyon. Nag-alok ang gobyerno ng Australya ng bagong landas patungo sa permanent residency sa mga migrante sa kasunduang sila ay mananatili sa mga rehiyonal na lugar ng apat na taon.

RBA drops cash rates to record low - RBA binawasan ang antas ng interes sa pinakamababang halaga

Oct 2, 2019 0:04:57

Description:

The Reserve Bank of Australia has driven its official cash rate below one per cent for the first time.

 

It's the RBA's third cut since June and comes as the central bank battles to curb rising unemployment and stimulate a stalling economy.

-

Sa unang pagkakataon  binaba ng Reserve Bank of Australia ang official cash rate nito ng mas mababa sa isang porsiento

 

Ito ang ikatlong pagbawas ng RBA simula Hunyo habang pinagsisikpan ng Bnagko Sentral na harapin ang patuloy na tumataas na antas ng walang trabaho at bumabagal na pagusad ng ekonomiya

She matters: Transgender murder victim's best friend speaks out - Ang pagsasalita ng matalik na kaibigan ng transgender murder victim

Oct 1, 2019 0:08:01

Description:

Mhelody Polan Bruno matters. Her best friend Dholley wants to make sure the world knows that.

-

Maraming nagmamahal kay Mhelody Polan Bruno. Nais ng kanyang matalik na kaibigan na si Dholley na malaman ito ng buong mundo.

World-class Playground for Day Care classes - Pang-mundong uri ng palaruang idinisenyo at itinayo ni Corey Stone

Oct 1, 2019 0:05:55

Description:

Corey Stone has been involved in childcare for over 17 years in both Long Day Care and Before and After School Care

-

Si Corey Stone ay naging bahagi ng alaga sa mga kabataan ng 17 taon, sa parehong Long Day Care at Before and After School care.

Can changing your habits really help save the planet? - Matutulungan ba ninyo ang planeta kung magbabago kayo ng ugali?

Oct 1, 2019 0:05:10

Description:

Australians are being challenged to reduce their environmental footprint by cutting out bottled water and single-use plastics.

-

Ang mga Australyano ay hinahamong bawasan ang kanilang environmental footprint sa pagbabbawas ng gamit sa naka-boteng tubig at minsan gamiting-plastik.

New products are added to the Pharmaceutical Benefits Scheme - Mga bagong gamot napadagdag sa Pharmaceutical Benefits Scheme

Oct 1, 2019 0:04:29

Description:

 Thousands of Australians living with lung cancer, leukaemia and high cholesterol are set to benefit from new drug listings on the Pharmaceutical Benefits Scheme.

-

Libo-libong Australyano na nabubuhay ng may kanser sa baga, leukemia at mataas na antas ng cholesterol, ang nakatakdang makinabang sa benepisyo ng pinababang presyo ng mga gamot sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme.

 

Australian parents driving up to 1,500 km per year just to put babies to sleep - Mga magulang nagmamaneho ng 1,500 km kada taon para mapatulog ang mga anak

Oct 1, 2019 0:07:01

Description:

New research reveals that 96% of parents drive up to an hour a week and cover 1,500 km per year just to get their babies to sleep.

-

Lumabas sa isang pagsusuri na 96% ng mga magulang ang nagmamaneho ng isang oras kada linggo at 1,500 na kilometro kada taon upang mapatulog ang kanilang mga anak.

'Let the children lead': Teacher on the magic of Montessori learning - Ang child-led learning ayon sa isang Montessori na guro

Sep 30, 2019 0:10:27

Description:

Sydney-based educator Anniebelle Vergel De Dios is a firm believer that we should trust our children enough to know how they want to learn.

-

Malakas ang paniwala ng Sydney-based educator na si Anniebelle Vergel De Dios na dapat na kapag hinahayaan nating mag-pokus ang ating mga anak sa gusto nila, mas madali silang matututo.

New drug gives hope to people with Cystic Fibrosis - Isang bagong droga nagbibigay ng pag-asa para sa mga taong my Cystic Fibrosis

Sep 30, 2019 0:04:13

Description:

Findings into a new cystic fibrosis therapy aimed at extending the lives of sufferers has been unveiled by the European Respiratory Society Congress.

-

Inihayag ng European Respiratory Society Congress ang mga natuklasan tungkol sa isang bagong Cystic Fibrosis therapy na layunin ang mapahaba ang buhay ng mga nagdudusa sa sakit. 

Pushing for inclusivity: Hotel offers on-the-job training for deaf and mute - Hotel nagbukas ng On-the-Job training para sa mga pipi at bingi

Sep 29, 2019 0:13:45

Description:

A hotel in the Philippines offers on-the-job training for persons with hearing and speech impairment, providing employment opportunities for people with disabilities.

-

Upang makapagbigay ng trabaho para sa mga taong may kapansanan, naglunsad ang isang lokal na hotel ng isang On-the-Job training para sa mga batang pipi at bingi.

Severe fire warning raised over Darling Downs and Granite Belt - Malubhang babala ng sunog sa Darling Downs at Granite Belt

Sep 29, 2019 0:06:33

Description:

Severe fire danger ratings are forecast to affect the Darling Downs and Granite Belt today, and may affect isolated parts of the northern Maranoa and Warrego, Southern Central Highlands and Coalfields and western Southeast Coast districts.

-

Hinuhulaang makakaapekto sa darling Downs at Granite Belt ngayong araw ang malubhang antas ng mapanganib na sunog at maaring makaapekto sa ilang bahagi ng Hilagang Maranoa at Warrego, Timog ng Central Highland, Coalfields at Silangang Kanluran na mga baybayin.

Boosting kids' confidence through pageantry: Little & Teen Glam Australia - Pagpapalakas ng loob ng mga bata sa pamamagitan ng pageant: Little & Teen Glam Australia

Sep 29, 2019 0:21:27

Description:

Few of them have not even started school yet, but they sure know how to glam up, walk up the stage and wear their best smiles while waving to the audience. 

-

Ilan sa kanila ay hindi pa nagsisimulang pumasok sa paaralan, ngunit alam na nila kung paano mag-ayos, maglakad sa entablado na may pinakamahusay na mga ngiti habang kumakaway sa manonood.

Festival offers safe places to explore an illness that does not discriminate - Pista na nagbibigay ng ligtas na lugar upang siyasatin ang isang sakit na walang pinipili

Sep 29, 2019 0:06:42

Description:

An interactive mental health and arts festival in Sydney, billed as the biggest of its kind in the world, is tackling the taboos around mental health.

-

Isang interactive na pista tampok ang kalusugan ng isip at sining sa Sydney, na tinagurian na pinakamalaki sa uri nito sa mundo, ay tinatalakay ang mga paksa na nakapalibot sa kalusugan ng kaisipan.

Want to age better? Join a cabaret! - Sali na sa isang cabaret show!

Sep 28, 2019 0:08:13

Description:

Stage fright is an anxiety many share. Some love it, some fear it, and some choose to get up in front of people and perform in a cabaret show.

-

Marami sa atin ang nakakaranas ng stage fright. Ngunit ang iba naman ay game din na umakyat sa entablado upang magpamalas ng isang cabaret show.

Strengthening the Filipino student community in NSW through Pinoy games - Pagpapatibay ng samahan ng mga Pilipinong mag-aaral sa NSW sa pamamagitan ng mga larong Pinoy

Sep 27, 2019 0:14:55

Description:

More than the fun and relieving stress, the annual Palarong Pinoy aims to create a space for the growing Filipino student community within the universities in New South Wales.

-

Higit sa kasiyahan at mabawasan ang pagkabalisa, ang taunang Palarong Pinoy ay naglalayong lumikha ng lugar para sa lumalaking komunidad ng mga Pilipinong mag-aaral sa loob ng mga unibersidad sa New South Wales.

Helping newly arrived Filipinas adjust to life in Australia - Tulong at suporta para sa mga bagong dating na Pilipina sa Australya

Sep 27, 2019 0:08:57

Description:

Living away from home can be both exciting and daunting. Sydney based Philippines-Australia Community Services Inc (PACSI) will assist Filipinas in building their new lives and finding ways to help them find new friends, employment and support. PACSI's Nelia Suncad tells us more

-

Ang manirahan sa bagong lugar malayo sa kamag-anak at kaibigan ay maaring maging kapwa exciting at nakakakaba. Ang  Philippines-Australia Community Services Inc (PACSI) sa Sydanye ay maghahatid ng tulong at suporta para sa mga Pilipina sa kanilang apgsisimulang muli, maka-kilala ng mga bagong kaibigan, trabaho at suporta. Narito ang panayam kay Nelia Suncad ng  PACSI

New AFP Chief orders probe into the Philippine Military Academy - Bagong AFP Chief ini-utos ang imbestigasyon sa PMA

Sep 27, 2019 0:04:46

Description:

Newly appointed Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. Noel Clement has ordered a probe into the activities inside the Philippine Military Activity (PMA). The investigation will help in drafting policies which can assist in changes within the academy. The AFP Chief has also ordered an investigation into the fatal hazing of cadet fourth class Darwin Dormitorio

-

Iniutos ng bagong Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. Noel Clement  ang imbestigayson sa  mga nagaganap sa loob ng Philippine Military Activity (PMA). Tutulong ang imbestigasyon sa pagbuo ng mga kalakaran na tutulong sa pagpapatupad ng pagbabago sa loob ng academy. Iniutso din ng AFP Chief  ang imbestigaston sa pagkamatay bunga ng hazing ni cadet fourth class Darwin Dormitorio

Scientists hope new type-2 diabetes treatment will avoid common side-effect - Siyentipiko umaasa na ang bagong gamot para type-2 diabetes makakatulong para sa pag-iwas sa side effect

Sep 27, 2019 0:05:04

Description:

An Australian-led international study has published promising findings on a potential treatment for type 2 diabetes.

 

During a 13 year study, scientists discovered a peptide which could solve some of the side-effects caused by other medications.

 

-

Nailimbag sa isang pandaigdigang pag aaral na pinangunahan ng Australya ang  maaring makakatulong sa pagpapagamot sa type 2 diabetes

 

Sa 13 taong pag aaral,  napagalaman ng mga siyentipiko ang isang peptide na maaring makatulong  sa pagkawala ng ilang mga side effects bunga ng ilang mga gamot

What to expect in the 31st Grand Philippine Fiesta Kultura - Ang mga kaganapan sa 31st Grand Philippine Fiesta Kultura

Sep 27, 2019 0:07:27

Description:

With the theme of ‘Celebrating Indigenous Diversity’, the largest Filipino fiesta in Australia will return on October 6, 2019 at the Fairfield Showgrounds in Sydney.

-

Gamit ang temang ‘Celebrating Indigenous Diversity’, tatanghalin ang pinakamalaking Filipino fiesta sa Australya sa ika-anim ng Oktubre sa Fairfield Showgrounds sa Sydney.

Workplace stress blamed as Australians opt for takeaway meals - Stress sa trabaho iniugnay sa pagbili ng mga takeaway na pagkain ng mga Australyano

Sep 27, 2019 0:05:51

Description:

A national survey shows four in five Australians believe a hearty meal brings the household together - yet more than half are too stressed at work to cook the evening meal.

 

A study commissioned by Australian Lamb has found about two-thirds of respondents felt guilty about using food delivery apps.

 

-

Sa isinagawang national survey, napag alaman na apat sa bawat limang Australyano ang naniniwalang  ang salo-salong pagkain ng buong pamilya sa hapag kainan ay nagbubunga ng mas malapit na realsyon sa buong mag-anak. Subalit  higit sa kalahati ang lubhang nakakaranas ng stress sa trabaho kaya di na ito nakakapag- luto para sa hapunan

 

Sa pag aaral na kinomisyon ng Australian Lamb napag alaman na two thirds ng mga respondente ang naguilty sa pag gamit ng mga delivery apps

NSW becomes Australia's last state to decriminalise abortion - NSW naging huling estado ng Australia upang gawing ligal ang pagpapalaglag

Sep 26, 2019 0:04:29

Description:

After weeks of political debate and public protests,  New South Wales has become the final state in the country to decriminalise abortion.

-

Makalipas ang mga linggo ng pampulitikang pagtatalo at pampublikong protesta, ang New South Wales ay naging panghuling estado sa bansa na gawing ligal ang pagpapalaglag.

Made to persist: Techpreneur on motherhood, startup and cancer diagnosis - Pagbabahagi ng isang techpreneur ukol sa pagiging ina, negosyante at cancer survivor

Sep 26, 2019 0:17:16

Description:

Life is tough, but so is Jennifer Reyes. Soon after becoming a first-time mum and neophyte entrepreneur, she began her battle with aggressive breast cancer.

-

Pagkatapos maging ina at entrepreneur sa unang pagkakataon, nalaman ni Jennifer Reyes na siya'y may agressive breast cancer.

Drawing from my motherland: Filipino-Iranian painter finds self in migrant roots - Paano naging hudyat ang sining upang matagpuan ng isang Pilipinang pintor ang sarili

Sep 25, 2019 0:10:44

Description:

Filipino-Iranian Aida Azan hungered to connect with her Filipino heritage. She devoured the visual arts to have a better understanding of it.

 

-

Sa kagustuhan na mas maunawaan ang kanyang pinagmulan, pinasok ni Aida Azin ang visual arts.

A Melbourne cafe run entirely in sign language - Isang cafe sa Melbourne pinapatakbo sa pamamagitan ng sign language

Sep 25, 2019 0:05:10

Description:

A cafe in Victoria operating entirely in Auslan, is inviting the hearing community to join in, while giving Deaf students the chance to gain practical skills and qualifications at the same time.

-

Iniimbitahan ang mga nakakarinig na komunidad ng isang cafe sa Victoria na tumatakbo gamit lamang ang Auslan, na makibhahagi habang binibigyan ang mga hindi makarinig na estudyante ng pagkakataon na makakuha ng mga praktikal na kasanayan at kwalipikasyon.

$200 million boost announced for WA public schools - $200 milyon na dagdag para sa mga pampublikong paaralan sa WA

Sep 25, 2019 0:09:49

Description:

Public schools across Western Australia will benefit from a $200 million maintenance package, creating more than 3,000 jobs.

-

Makaka-benepisyo ang mga pampublikong paaralan sa buong Western Australia mula sa isang maintenance package na nagkakahalaga ng $200 million at magbibigay din ng mahigit tatlong libong trabaho.

 

Wellness day for Filipinas in Brimbank

Sep 25, 2019 0:11:44

Description:

The Filipinas in Brimbank were treated to a 'wellness day' to ensure that they take time off to have the necessary checks, in particular, cervical screening.  North Western Melbourne PHN's  Jarnia Cameron tell us more 

Massive Polio Vaccination in Davao and nearby areas - Bakuna laban sa polio magaganap sa Davao at kalapit lugar

Sep 25, 2019 0:08:22

Description:

The Department of Health (DOH)-Region 11 is set to conduct massive vaccination activities for polio in Davao City and neighboring areas after water samples were taken from the Davao River have turned out positive of poliovirus.

-

Takdang magsagawa ang Department of Health (DOH)-Region 11 ng malawakang pagpapabakuna laban sa polio sa Davao City at mga kalapit lugar matapos makumpirmang positibo sa poliovirus ang mga water samples  na nakuha mula  Davao River 

Could a new tool for banks improve your chances of getting credit? - Makakatulong ba ang panibagong ‘Comprehensive Credit Reporting’ mapadali ang pag-apply sa home loan?

Sep 25, 2019 0:05:41

Description:

In the wake of the Banking Royal Commission, lenders have tightened restrictions, making mortgages and loans harder to get.

 

But now the big four banks have a new tool to decide how much more debt to give us - comprehensive credit reporting.

-

Sa naganap na Banking Royal Commission naghigpit ang mga kalakaran sa pagpapautang bunga nito ay naging mas mahirap na ang umutang o maka kuha ng mortgage

 

 

Ngayon mayroong panibagong paraan na ginagamit ang mga bangko upang tulungan sila sa desisyon kung gaano pa ang maari nilang mapautang sa mga tao ang  ‘Comprehensive Credit Reporting’

 

Australia's mental health system 'complex' and 'fragmented', report says - Mental health system ng Australya 'komplikado' ayon sa ulat

Sep 25, 2019 0:06:07

Description:

A new report into Australia's mental health system shows services are failing community expectations.

 

The National Mental Health Commission says an increasing number of people are using clinical mental health services but not everyone is receiving appropriate care.

 

-

Lumabas sa isang bagong ulat na ang mga serbisyo sa kalusugan ng pangkaisipan sa Australya ay hindi pumapasa sa mga mithiin ng komunidad.

Sinabi ng National Mental Health Commission, tumataas ang bilang ng mga taong gumagamit ng serbisyo ng clinical mental health ngunit hindi lahat ay nakakatanggap ng wastong pangangalaga.

 

Take a hike: The benefits of bushwalking - Ang mga benepisyo ng bushwalking

Sep 24, 2019 0:10:42

Description:

Get lost somewhere beautiful. Aside from being a good form of exercise, bushwalking or off-road countryside hiking has many benefits.

-

Sinimulan ng isang mag-asawang Filipino-Australyan ang bushwalking kasama ng ibang tao, pagkatapos makita ang benepisyo ng paglalakad.

Older Australians' head injuries from falls double in a decade - Nakakatandang Australyano, nasasaktan habang nasa alaga ng iba

Sep 24, 2019 0:06:24

Description:

More Australians over the age of 65 are suffering serious head injuries from falls.

-

Mas maraming Australyanong nasa edad na anim na pu't lima pataas, ang nagkakaroon ng seryosong sugat sa ulo dahil sa pagkahulog.

Pigs from Manila banned in Cebu due to fear of African Swine Fever - Ipinagbawal sa Cebu ang mga baboy galing Maynila dahil sa African Swine Fever

Sep 24, 2019 0:07:17

Description:

Pigs from Luzon have been banned from entering Cebu due to fear that African Swine Fever will contaminate local herd.

-

Ipinagbawal sa Cebu ang mga baboy galing Luzon dahil sa takot ng magkaroon din ang lokal na mga baboy ng African Swine Fever.

Scott Morrison commits to join NASA program to reach the Moon and Mars - Scott Morrison nangako na sasali sa NASA program kasama ang Amerika

Sep 23, 2019 0:08:22

Description:

The Prime Minister has announced that Australia is reaching for the stars, by signing a deal with NASA for the Australian Space Agency to be part of the next manned mission to the Moon - and beyond.

-

Nag-anunsyo ang punong ministro na pumirma ito ng kasunduan kasama ang NASA upang maging bahagi ang Australian space agency sa susunod na misyon patungo sa buwan.

 

Toowoomba welcomes another year of Carnival of Flowers - Toowoomba binuksan ang taunang Carnival of Flowers

Sep 23, 2019 0:06:04

Description:

Thousands of locals and tourists are expected to attend the 70th Carnival of Flowers in Toowoomba amid drought in Queensland.

-

Libo-libong lokal at turista ang inaasahang dadalo sa ika-70th Carnival of Flowers sa Toowoomba sa gitna ng tagtuyo't sa Queensland.

MARCVS ready to rock at the NOYPI OKTOBERFEST - MARCVS handa na para sa NOYPI OKTOBERFEST

Sep 21, 2019 0:32:19

Description:

This October, talented Filipino bands will rock the Williamstown town hall for the NOYPI OKTOBERFEST with Philippines' very own Bamboo. In the days leading up to the event, Mark Timbayan and Glenn Orcullo of MARCVS share how they find refuge in music during stressful times.

-

Ngayong Oktubre, magtatanghal ang ilang Pinoy na banda sa Williamstown town hall para sa NOYPI OKTOBERFEST kasama si Bamboo. Bago ang kaganapan, ibinahagi ni Mark Timbayan at Glenn Orcullo ng MARCVS kung paano sila nakahanap ng kanlungan sa tulong ng musika lalo na sa mga mga nakakapagod na panahon ng kanilang buhay.

Polio in Philippines - is Australia at risk? - Polio sa Pilipinas- nasa panganib ba ang Australya?

Sep 21, 2019 0:05:17

Description:

The Philippines has declared its first polio virus outbreak since the nation was declared free of the virus almost 20 years ago. However Polio Australia says the risk of the disease spreading from the Pacific to the local population is unlikely.

 

-

Nagdeklara ng unang polio outbreak ang Pilipinas simula ng dineklarang virus free ang bansa halos 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ayon sa Polio Australia ang panganib ng sakit na kumalat mula sa pasipiko patungo sa isang lokal na populasyon ay kalimitang mangyari.

Rethinking how we treat those suffering from dementia - Pagsaalangalang sa pagtrato sa mga nabubuhay ng may dementia

Sep 20, 2019 0:06:15

Description:

Ahead of World Alzheimer's Day on Saturday, 21 September, Australians are being urged to rethink how they treat those suffering from dementia.

 

Experts say even unintentional acts of discrimination can stop people from getting help, and are concerned migrants and younger people with the disease are most at risk.

-

Sa pagunita ng World Alzheimer's Day sa darating na Sabado ika 21 ng Setyembre  hinihikayat ang lahat na pag-isipang muli kung paano nila tinatrato ang mga taong nabubuhay ng may Dementia

 

Ayon sa mga dalubhasa kahit pa ang mga di sinasadyang pagkilos na nauuwi sa diskriminasyon ay maaring maging hadlang sa pag -hingi ng tulong o suporta ang mga tao. Nababahala ang mga dalubhasa para sa mga migrante at mas nakababatang tao ang maaring nalagay sa mas malaking pangnib ng di paghingi ng tulong o suporta

'Good vibes only': Why you should change your mantra - 'Good vibes only': bakit kailangang baguhin ang inyong mantra

Sep 20, 2019 0:16:07

Description:

Life coach Stargazer shares her views on 'realistic positivity' and finding the right balance. She explains why 'good vibes only' mantra can be a problem and gives us tips on how to embrace the good while learning to ward off negativity. 

-

Ibinahagi ng life coach Stargazer ang kanyang pananaw ukol sa 'realistic positivity' at paghanap ng tamang balanse sa pang araw-araw na pamumuhay. Kanyang ipinaliwanag kung bakit ang  'good vibes only'  na mantra ay maaring maging sanhi ng problema at nagbigay siya ng ilang tips kung paano nating yayakapin ang magandang bagay sa buhay at tanggalin ang mga negatibong pag-iisip . 

Duterte asks new Chief to revamp BuCor - Duterte iniutos ang pagrepaso sa BuCor

Sep 20, 2019 0:04:46

Description:

President Rodrigo Duterte ordered newly-appointed  Bureau of Corrections Director-General Gerald Bantag to revamp the BuCor. 

-

Inituos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong talagang   Bureau of Corrections Director-General Gerald Bantag  ang pagrepaso sa BuCor. 

The Federal Government is on the brink of delivering a budget surplus - Pamahalaang Pederal nakatakdang maghatid ng labis na badyet

Sep 19, 2019 0:06:04

Description:

The Federal Government looks set to deliver a budget surplus with the final figures confirming a shrinking deficit of 690-million dollars this financial year, surpassing a 4.2 billion deficit forecast in April

-

Tila nakatakda ang pamahalaanng pederal na maghatid ng labis na badyet na may panghuling tala na nagpapatunay ng pagliit ng depisit na 690-milyong dolyar sa taong pinansiyal na ito, na nalampasan ang 4.2 bilyong pagkalugi na tinantya noong buwan ng Abril.

#ClimateStrike: Who will fight for the environment? - #ClimateStrike: Sino ang nakikipaglaban para sa kapaligiran?

Sep 19, 2019 0:12:06

Description:

While thousands of students rally across Australia calling for faster action to fight climate change, this Filipino scholar is showing her support by championing sustainable development. Her aim is to bridge the gap between tackling environmental problems and policy-making. 

-

Ang pagbabago sa klima ay isang maliwanag na isyu ng modernong panahon at sino ang dapat umaksyon upang matugunan ito?

Libu-libong mga mag-aaral sa buong Australia ay lumiban mula sa paaralan nitong Biyernes ika-20 ng Setyembre nanawagan para sa isang ligtas na hinaharap mula sa klima.

Crickets are the modern solution for a farming family in drought - Kuliglig ang modernong solusyon ng isang magsasakang pamilya laban sa tagtuyo’t

Sep 18, 2019 0:13:48

Description:

The Schubert family in Pyap, Riverland, South Australia is focusing on cricket farming as human food consumption because of its unusual protein and says its also a potential solution to drought.

-

Nakatuon ang pamilya Schubert na taga Pyap, Riverland, South Australia sa pagsasaka ng mga kuliglig bilang pagkain ng tao dahil sa kakaibang protina nito at sinabing ito din ay potensyal na solusyon laban sa tagtuyo't.

 

How to get a divorce in Australia? - Paano kumuha ng diborsyo sa Australya?

Sep 18, 2019 0:08:08

Description:

Research by the Australian Institute of Family Studies shows that people in their mid to late 20s are the most likely to divorce followed by couples in their late 40s and those who get divorced have usually been married nine years or less. 

-

Ipinakita sa pananaliksik ng Australian Institute of Family Studies na ang mga taong nasa kalagitnaan ng edad bente hanggang huling bahagi ng edad bente ay mas malamang na makipag-divorce kasunod ng mga mag-asawang nasa edad kwarenta at ang mga taong nakipag-divorce ay kadalasang kasal nang siyam na taon o mas mababa.

 

Government is forecasting a four-year low in agricultural production - Pamahalaan nakikita ang pinaka mababang antas sa ani sa sektor ng agrikultura sa susunod na apat na taon

Sep 18, 2019 0:05:21

Description:

A new report by the Australian Agriculture Department reveals the ongoing drought and international trade stoushes will have a significant negative impact on farming exports.

 

Farming revenue is expected to fall to 59 billion dollars from 62 billion last year - its lowest level in 4 years.

 

-

Napag alaman mula sa pinaka huling ulat mula Kagawaran ng Agrikultura ng Australya na ang kasalukuyang tag tuyot at patuloy na nagaganap na mga di pagkakasundo sa usapin ng pandaigdigang kalakalan ay magkakaroon ng malaki’t di magandang epekto  sa  pag-luluwas ng mga produktong pang agrikultura

 

Ang kita mula sektor ng agrikultura ay inaashang bumagsak sa 59 bilyong dolyar mula sa  62 bilyon noong nakaraang taon, pinaka- mababang antas sa loob ng apat na taon

Dealing with the trauma of being an interpreter in family violence cases - Pagharap sa trauma ng isang interpreter sa kaso ng family violence

Sep 18, 2019 0:08:01

Description:

Interpreters helping women from linguistically diverse backgrounds in family violence situations have raised concern about limited support and exposure to vicarious trauma.

 

Despite changing attitudes to domestic violence, lawyers are also warning women may not be protected properly under the current system.

-

Nagpahayag ng pangamba ang mga interpreter na tumutulong sa mga kababaihang mula sa iba’t ibang kultura na nasa sitwasyon ng karahasan sa pamilya kaugnay ng limitadong suporta at pagkakalantad sa tinatawag na vicarious trauma.

Sa kabila ng nagbabagong mga pananaw ukol sa karahasan sa tahanan, nagbabala rin ang mga abugado na ang mga kababaihan ay maaaring hindi sapat na napoprotektahan sa ilalim ng kasalukuyang sistema.

How her struggles led to her success - Ang kanyang paghihirap ang siyang naging daan sa tinamasang tagumpay

Sep 18, 2019 0:09:32

Description:

Imelda Argel is a retired legal practitioner based in Sydney. She describes her book ‘A Pebble that Floats’ as an account of her stories of survival in her new country. She states her initial struggle with issues of discrimination and non-recognition of overseas qualifications equipped her with a strong determination to become a very successful person.

-

Si Imelda Argel ay isang retiradong abugado na nakabase sa Sydney. Inilarawan niya ang kaniyang librong ‘A Pebble that Floats’ bilang isang pagsasalaysay ng mga kuwento ng kaniyang buhay sa bagong bansa. Aniya, ang pakikibaka sa mga usaping tulad ng diskriminasyon at hindi pagkilala sa mga kwalipikasyon sa ibayong dagat ay nagbigay sa kaniya ng matatag na determinasyon upang matamo ang tunay na tagumpay.

Only seven of 76 inmates freed under GCTA surrender - Pito sa 76 bilanggo napalaya sa GCTA ang sumuko

Sep 18, 2019 0:08:32

Description:

Police authorities in Davao Region have created special tracker teams to locate former detainees who were freed under the controversial Good Conduct Time Allowance (GCTA).

-

Binuo ng pulis sa rehiyon ng  Davao ang 'special tracker teams' upang hanapin angma dating bilanggo napalaya sa ilalim ng kontropbersiyal na  Good Conduct Time Allowance (GCTA).

Summer warmth brings increase in drowning deaths - Bilang ng mga kamatayan dulot ng pagkalunod tumataas sa tag-init

Sep 17, 2019 0:05:17

Description:

There's been a surprising rise in drowning deaths - with more older Australians and people from multicultural backgrounds among them.

-

May nakakasurpresang pagtaas sa bilang ng kamatayan dahil sa pagkalunod kung saan mas marami ang matatanda at mga tao mula sa multikultural na pinagmulan.

Pigs and pork products from Luzon banned in Cebu - Mga baboy at produktong karneng baboy mula Luzon ipinagbawal sa Cebu

Sep 16, 2019 0:08:07

Description:

Pigs and pork products from Luzon are being banned entry to Cebu City under an executive order issued by Cebu City Mayor Edgardo Labella due to the African Swine Fever scare.

-

Bawal nang magdala ng mga buhay na baboy at mga produktong karneng baboy mula sa Luzon papasok ng Cebu sa ilalim ng executive order na inisyu ni Cebu City Mayor Edgardo Labella dahil sa panganib ng African Swine Fever.

Disability Abuse Royal Commission finally underway - Royal Commission ukol sa pang-aabuso sa mga taong may kapansanan isinasagawa

Sep 16, 2019 0:08:16

Description:

The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability is now underway.

-

Kasalukuyang isinasagawa ang Royal Commission ukol sa Karahasan, Pang-aabuso, Pagpapabaya at Pagsasamantala sa mga Taong may Kapansanan o Disability.

How to avoid visa-related scams - How to avoid visa-related scams

Sep 16, 2019 0:10:03

Description:

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

-

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

An action-packed weekend of sport - Linggong puno ng aksyon sa mga palakasan

Sep 16, 2019 0:05:50

Description:

It's been an action-packed weekend of sport all around the world as the basketball world cup draws to its conclusion in China, and Australia fails to take the Ashes series in England.

 

-

Naging ma-aksyon ang katapusan ng linggo habang papalapit na ang pagtatapos ng basketball world cup sa Tsina, nabigo naman ang Australya na manalo sa Ashes series sa England.

 

Furious debate over NSW abortion bill as Parliament considers amendments - Mainit na debate ukol sa NSW abortion bill habang kinokonsidera ng parlyamento ang mga pagbabago

Sep 16, 2019 0:05:07

Description:

Debate on the bill for the decriminalisation of abortion in New South Wales resumes in the upper house this week, with at least 10 amendments expected to be considered.

 

-

Magpapatuloy ngayong linggo ang debate sa dekriminalisasyon ng aborsyon sa upper house ng NSW kung saan halos sampung amenda ang inaasahang kokonsiderahin.

 

 

Fil-Aus indie film to screen in the Australian New Wave filmmakers showcase - Fil-Aus indie film kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase

Sep 15, 2019 0:16:14

Description:

Branded as Australia’s most prolific indie filmmaker, Matthew Victor Pastor will be screening his latest work Repent or Perish! as part of the Australian New Wave filmmakers showcase.

 

-

Kinilala bilang Australia’s most prolific indie filmmaker, ilalabas ni Matthew Victor Pastor ang kanyang pinakabagong palabas na Repent or Perish! na kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase.

 

Queensland drivers face tougher laws and penalties for texting while driving - Mas mahigpit na panukala at multa laban sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho

Sep 15, 2019 0:06:08

Description:

Queensland drivers who use their mobile phones while driving will face up to $1000 fine and an automatic license suspension for repeat offenders.

-

Haharap ang mga drayber ng Queensland sa $1000 multa at automatikong suspensyon ng lisensya para sa mga paulit-ulit na sumusuway ng batas.

 

Aunt inspired by godchildren to create Filipino bookstore - Isang tiyahin nagtayo ng Filipino bookstore dahil sa mga pamangkin

Sep 15, 2019 0:09:16

Description:

A bookstore owner proves that language is as much about family and culture as it is about literacy and phonetics.

-

Ayon kay Angela Dela Cruz, ang wika ay higit pa sa pagbabasa o pagsasalita. May ugnayan din ito sa pamilya't kultura.

How to set up meetup groups online? - Paano bumuo ng mga grupo na maaaring makatagpo online?

Sep 15, 2019 0:07:35

Description:

We’re living in an ever more isolated society with one in four older Australians living alone.

-

Tayo ay nabubuhay sa isang mas nakahiwalay na lipunan na may isa sa apat na mas matandang Australyano na nakatira na nag-iisa.

Taste of the Philippines: Why food is central to Filipino celebrations - Taste of the Philippines: Bakit pangunahin ang pinagsasaluhang pagkain sa mga pagdiriwang ng mga Pilipino

Sep 15, 2019 0:16:48

Description:

Undeniably at every Filipino event - from a simple family gathering, friends get-together or a big community occasion - its always a lavish banquet.

-

Hindi maikakaila sa bawat pagdiriwang ng mga Pilipino - mula sa isang simpleng pagtitipon ng pamilya, magsasama ng mga magkakaibigan o isang malaking okasyon sa pamayanan - palaging laging may masaganang handaan.

Cancer patients frequently not told of infertility risks - Cancer patients madalas di pinaalam ang panganib ng infertility sa ilang pagpapagamot

Sep 13, 2019 0:07:28

Description:

One in 10 cancer patients will experience infertility as a result of their treatment, but experts say many are not being told.

 

Advocates in the space are calling for discussions about fertility, and potential preservation options for cancer patients to become commonplace in the doctor's office.

 

-

Isa sa sampung pasyente ng sakit na kanser ay makakaranas ng infertility bilang resulta ng kanilang paggamot, ngunit ayon sa mga eksperto marami sa mga pasyente ang hindi sinsasabihan tungkol dito.

 

Kaugnay nito, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng mga diskusyon tungkol sa pagkabaog at mga potensyal na opsyon para sa preserbasyon ng mga pasyenteng may kanser na maging karaniwan sa mga opisina ng doktor

 

Senate hearing uncovers 'hospital pass for sale' scheme - Senado dininig ang testimoniya ukol sa 'hospital pass for sale' scheme

Sep 13, 2019 0:05:19

Description:

The Senate Hearing into the anomalies and corruption at the Bureau of Corrections heard testimonies in relation to the 'sale' of hospital visits into the national penitentiary.  

-

Sa patuloy na pagdinig ng Senado sa mga anomalya at kurupsiyon sa Bureau of Corrections, pinakinggan ang testimoniya kaugnay ng 'pagbenta' ng mga pagpapakonfine o bisita sa ospital ng bilangguan 

Fresh produce comes in many shapes and sizes - Ibat ibang hugis at anyo ng sariwang gulay at prutas

Sep 13, 2019 0:06:32

Description:

The perfect produce need not be perfectly-shaped. Fresh fruit and vegetables come in many shapes and sizes and are equally as nutrious and tasty. We speak to Josh Gaudry  from Flannerys Organic & Wholefood Market  about the value of eating organic fruits and vegetables in any shape or form. 

-

Ang sariwang gulay at prutas ay di kailangang may magandang hugis o anyo. Marami sa mga sariwang gulay at prutas ay may ibang hugis ngunit sing sustansiya at sarap. Nakausap natin si  Josh Gaudry  mula Flannerys Organic & Wholefood Market  tungkol sa pagkain ng mga organic na prutas at gulay maging ano pa ang hugis nito 

Pork products warning aims to stop spread of African Swine Fever - Mga babala sa mga produkto ng karneng baboy naglalayong pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever

Sep 12, 2019 0:07:13

Description:

The government is urging people not to bring pork products into Australia from countries affected by African swine Fever (ASF) over fears the disease could spread to livestock in Australia.

-

Hinihikayat ng gobyerno ng Australia ang mga tao na huwag magdala ng mga produkto na karneng baboy sa Australia mula sa mga bansa na apektado ng African Swine Fever (ASF) sa takot na ang sakit ay maaaring kumalat sa mga hayop sa Australia.

Melbourne man posing as Australian MP cons displaced Syrians in visa scam - Taga Melbourne na nagpanggap na Australian MP nanloko ng mga na-displace na Syrians

Sep 11, 2019 0:05:49

Description:

An SBS investigation has revealed a Melbourne man, posing as an Australian MP, deceived a displaced Syrian family into paying almost $10,000 with assurances he could get the family asylum in Australia because of his political connections.

 

The family, speaking out for the first time, tells of the heartache they endured - caught up in his web of lies.

 

-

Sa isang imbestigasyon na ginawa ng SBS, napag-alaman na isang lalaki mula Melbourne na nagpanggap bilang isang miyembro ng parlyamento ng Australya ang humingi ng halos sampung libong dolyar sa isang pamilya mula Syria kapalit ng pagbibigay sa kanila ng asylum sa bansa dahil diumano sa kanyang pulitikal na koneksyon.

Sa unang pagkakataon ay ibinahagi ng pamilya ang mapait na karanasan na kanilang pinagdaanan.

 

Leading sports doctor runs clinic for asylum seekers and refugees - Kilalang sports doctor binuksan ang clinic para sa mga asylum seekers at refugees

Sep 11, 2019 0:06:47

Description:

Very few asylum seekers and refugees can say they are being treated by one of Australia’s leading sports doctors.

 

But Dr John Best is using his extensive experience to empower some of Australia’s marginalised.

-

Kaunti lamang sa mga asylum seeker at refugee ang makapagsasabi na sila ay ginagamot ng isa sa nangungunang sports doctor ng bansa.

Ginagamit ni Dr John Best ang kanyang malawak na kaalaman upang matulungan ang mga partikular na grupo sa Australya.

 

'Ibong Adarna' returns with a twist - Ang pagbabalik ng mahiwagang 'Ibong Adarna'

Sep 11, 2019 0:10:35

Description:

After exploring the world of 'Engkantasia' Sydney based Filipina Australian author Kristyn Maslog-Levis re-imagines the classic tale of Ibong Adarna. A young rich girl with her sisters travel to the Philippine jungle in search of the mythical bird that can cure their billionaire father's mysterious illness.  'The Search for Adarna' is Maslog-Levis' third young adult novel. 

-

Matapos maglakbay at matuklasan ang mga hiwaga sa mundo ng 'Engkantasia', muling isinalaysay ng taga-Sydney na manunulat na si Kristyn Maslog-Levis ang kwento ng 'Ibong Adarna'. 

Singapore looking to strengthen investments in Mindanao - Singapore ipagpapatuloy ang pamumuhunan sa Mindanao

Sep 11, 2019 0:08:30

Description:

Singapore is looking to expand its trade and tourism investments in Davao City and several areas in Mindanao. Singaporean President Halimah Yacob arrived in the Philippines on Sunday for a five-day state visit including a visit to Davao City.

 

-

Palalakasin ng Singapore ang pamumuhunan at ugnayang turismo nito sa  Pilipinas at ilan pang mga lugar sa Mindanao.  Ang Pangulo ng Singapore na si Halimah Yacob  ay nasa Pilipinas para sa limang araw na state visit  kung saan bibisita din siya sa Davao City.

 

Drawing on age-old knowledge and skills in country's defence - Dala ang lumang karunungan at galing sa depensa ng bansa

Sep 10, 2019 0:09:32

Description:

In Far North Queensland, Indigenous troops are bringing unique ways of working with - and living off - the land to the front lines.

-

Sa malayong hilaga ng Queensland, dinadala ng mga sundalong Katutubo ang kanilang paraan ng pagtatrabaho, at nabubuhay sa lupa sa pagtatanggol ng bansa.

Pastor who quit over LGBTQI+ support says churches can't be exempt from discrimination laws - Pastor na bumitiw sa pwesto, nagsabing hindi maaring ihiwalay ang simbahan sa mga batas ng diskriminasyon

Sep 10, 2019 0:07:43

Description:

A former Baptist pastor - who claims to have suffered workplace discrimination due to his support for marriage equality - says churches should NOT be shielded from pending Religious Discrimination laws. 

-

Isang dating pastor, na nagsabing tumanggap siya ng diskriminasyon dahil sa kanyang suporta sa pantay na kasalan, ang nagsabing hindi dapat ipagtanggol ang simbahan, mula sa batas ng diskiriminasyon sa relihiyon.

 

Welfare reforms on the agenda as parliament resumes - Pagbabago ng welfare sa pagbalik ng Parliamento

Sep 10, 2019 0:04:19

Description:

Parliament resumes this week, and Prime Minister Scott Morrison is pushing for a national roll-out of the cashless debit card.

-

Babalik ang Parliamento sa linggong ito, at itinutulak ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang plano sa cashless debit card.

Pressure on self and future uncertainty causes student stress - Presyur sa sarile at pangamba sa kinabukasan, nagdaragdag ng stress sa mga estudyante

Sep 10, 2019 0:03:55

Description:

Almost two thirds of young people are experiencing worrying levels of exam stress, and one in 10 are suffering from extreme stress when completing testing. 

-

Halos dalawang ikatlong bahagi ng mga nakakabatang tao ang dumaranas ng mataas na lebel ng stress sa pagkuha ng eksamen, at isa sa sampu ang may malaking problema kapag kumukuha ang eskamen

Hong Kong protesters call on Trump for help - Mga nagpo-protesta sa Hongkong, humingi ng tulong kay Pangulong Donald Trump

Sep 10, 2019 0:03:55

Description:

Hong Kong protesters are calling on United States President Donald Trump to help them liberate the city from mainland-China.

-

Humingi ng tulong ang mga nagpo-porotesta sa Hongkong kay Pangulong Donald Trump ng Amerika, para mapalaya ang kanilang syudad sa China.

Prisoner released from Cebu jail under Good Conduct Time Allowance voluntarily surrenders - Presong nakakulong sa Cebu, sumuko na pagkatapos pawalan sa ilalim ng batas na Good Conduct Time Allowance

Sep 10, 2019 0:07:42

Description:

Two prisoners released from Cebu jail under the government's Good Conduct Time Allowance law have voluntarily surrendered. 

-

Dalawang presong pinawalan sa Cebu sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance ng gobyerno, sumuko muli at naibalik na sa kulungan.

When life gives you apples: Entrepreneur's path to apple cider - Ang takbo ng karera ng isang negosyante patungong apple cider

Sep 9, 2019 0:12:02

Description:

IT student-turned-nurse-turned-apple cider entrepreneur Shane Dalupan believes there are no wrong paths - any which one will still lead you where you need to go.

-

Para sa negosyanteng si Shane Dalupan, walang maling paglalakbay - ang bawat hakbang ay papatungo rin sa kung saan mo kailangang magpunta.

Baking spring: Feminine floral cakes for the season - Mga feminine floral cakes para sa spring

Sep 9, 2019 0:07:37

Description:

Spring marks the arrival of fresh starts, dearly-missed sunshine, floral blooms - and cake.

-

Sa pagdating ng spring, maasahan ang mga panibagong simula, ang na-miss nating init ng araw, mga bulaklak - at keyk.

A kickstart to the bushfire season and worse is likely, experts warn - Natatakpan ng usok ang mga gusali sa Surfers Paradise sa Queensland

Sep 9, 2019 0:04:40

Description:

Large areas of northern New South Wales and southern Queensland have been placed under a total fire ban with hot and windy conditions.

As the arrival of Spring heralds a new bushfire season, the protracted drought throughout eastern Australia has increased the likelihood of catastrophic bushfires.

 

-

Malalaking lugar sa hilagang New South Wales at katimugang Queensland ang iniligay sa total fire ban, dahil sa mainit at mahanging kundisyon.

 

Vulnerable people born overseas, missing out on support services - Mga bulnerableng taong isinilang sa ibang bansa, hindi tumatanggap ng serbisyo sa suporta

Sep 9, 2019 0:05:26

Description:

There are concerns vulnerable people born overseas and living with a disability in Australia are missing out on support services. The organisation People with Disability Australia says the national scheme set up to service the disabled community needs to be more accessible and inclusive.

 

-

May lumalaking pagkabahala na ang mga taong isinilang sa ibang bansa at nabubuhay na may kapansanan, ay hindi tumatanggap ng serbisyo sa suporta

'Worst QLD bushfires' continue to destroy parts of World Heritage-listed rainforest - Malalaking sunog nanira ng mga kabahayan sa New South Wales at Queensland

Sep 9, 2019 0:06:03

Description:

A bushfire has caused extensive damage to the World Heritage-listed Binna Burra Lodge in Gold Coast. There are fears more houses may have been destroyed to the fire that broke out on Sunday.

-

Tumupok ng maraming gusali ang malalaking sunog sa mga bayan ng New South Wales at Queensland, dala ng malakas na hangin at tuyong mga dahon sa lupa.

Australia risks losing unique plants before they're even discovered - Mga natatanging halaman sa Australia maaaring mawala bago pa man madiskubre ang mga ito

Sep 8, 2019 0:06:43

Description:

Almost half of Australia's native plants are under threat from rising temperatures.

 

-

Halos kalahati ng mga katutubong halaman ng Australia ay nasa ilalim ng banta mula sa pagtaas ng temperatura.

Teaching Filipino language to kids - Mga bata sa Melbourne natututong magsalita ng wikang Filipino

Sep 6, 2019 0:13:49

Description:

Teaching and learning the Filipino language can be fun. ESL teacher May Red Zafra makes sure that every Saturday morning is filled with fun activities while learning Filipino. 

-

Maaring maging masaya ang  pagturo at pag-aral ng wikang Filipino. Ibinahagi ng  ESL Teacher May Red Zafra ang ilang mga kwento sa kanilang mga pag-aaral tuwing Sabado. 

Important questions to ask when visiting your GP - Mahlagang katanungan sa pagkonsulta sa inyong GP

Sep 6, 2019 0:14:36

Description:

Sometimes visiting your doctor or GP can be a daunting experience, especially if you are unable to articulate your questions. NSW Multicultural Health Communication Service's Michael Camit  shares some  important questions to consider before visiting your GP.

-

Minsan nakaka-nerbiyos ang bumisita sa inyong GP dahil di niyo natitiyak kung paano ibahagi ang inyong tunay na nararamdaman o ang mga katanungang  nais ninyong masagot ukol s ainyong mga nararamdaman. Ibinhagi ni  Michael Camit mula NSW Multicultural Health Communication Service ang ilang mga mahahalagang bagay  at katanungan na isaalangalang bago bumisita sa inyong GP. 

Bureau of Corrections faces more controversies - Bureau of Corrections nahaharap sa karagdagang kontrobersiya

Sep 6, 2019 0:05:35

Description:

Senate President Vicente Sotto III has revealed he received information about pay-offs from certain convicts in exchange for freedom.  The Justice Department  is set to appoint an officer-in-charge while the President awaits recommendations from Justice Secretary Menardo Guevarra for possible BuCor Chief  replacement

-

isiniwalat ni Senate President Vicente Sotto III  ang karagdagang imporamsyon ukol sa di umano'y ilang milyong pisong ginastos ng ilang bilanggo kapalit ng kanilang paglaya. Takdang magtalaga ang  Justice Department ng  officer-in-charge habang hinihintay ng Pangulo ang rekomendasyon mula Justice Secretary Menardo Guevarra para sa posibleng panibagong  BuCor Chief  

Permanent migration drops to lowest level in a decade - Bilang ng mga permanenteng paninirahan bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng isang dekada

Sep 5, 2019 0:04:05

Description:

Australia's migration intake has dropped to its lowest level in a decade.

-

Bumaba sa pinakamababang antas nito ang bilang ng mga migrante na tinanggao ng Australia sa loob ng isang dekada.

Two million blossoms at Adelaide's Cherry Blossom Festival - 2 milyon na blossoms makikita sa Cherry Blossom Festival sa Adelaide

Sep 4, 2019 0:08:31

Description:

For the very first time this spring, Stella Creek in Adelaide is opening the orchard for everyone to come and enjoy over two million white blossoms.

-

Sa unang pagkakataon ngayong tagsibol, bubuksan ng Stella creek sa Adelaide ang kanilang hardin upang ma-enjoy ng mga tao ang mahigit 2 milyong white blossoms.

Filipino-Australian singer Mig Ayesa sings in "A tribute to George Michael" show - Filipino-Australian singer Mig Ayesa kakanta sa "A tribute to George Michael" show

Sep 4, 2019 0:08:22

Description:

New York based Filipino- Australian singer and actor Mig Ayesa will be in Sydney to perform with the Willoughby Symphony Orchestra and conductor George Ellis for "A tribute to George Michael" show this Saturday, 7 September.

-

Nasa Sydney ang New York based Filipino- Australian singer at aktor na si Mig Ayesa upang gumanap sa "A tribute to George Michael" show kasama ang Willoughby Symphony Orchestra at conductor na si George Ellis.

People with disability more likely to face violence, discrimination, poor health - Mga taong may kapansanan mas malamang na humaharap sa karahasan, diskriminasyon at mahinang kalusugan

Sep 4, 2019 0:04:44

Description:

The higher rates at which people living with a disability are exposed to discrimination and violence have been revealed.

-

Ipinakita ang mas mataas na antas ng diskriminasyon at karahasan kung saan nabubuhay ang mga taong may kapansanan.

 

Hong Kong's chief executive 'would have quit' given the chance - Lider ng Hong Kong magbibitiw sa tungkulin kung nabigyan ng oportunidad

Sep 4, 2019 0:04:43

Description:

Hong Kong's embattled chief executive Carrie Lam has admitted she would have quit her job over the continuing protests if she had been given the opportunity.

-

Inamin ng punong ehekutibo ng Hong Kong, Carrie Lam, na dahil sa mga patuloy na protesta sa bansa, magbibitiw siya sa tungkulin kung nabigyan ng oportunidad.

Key health information not understood by 75% of new migrants - Mahalagang impormasyong pangkalusugan di naunawan ng husto ng 75% mga bagong migrante

Sep 4, 2019 0:05:06

Description:

It's hoped new educational resources can help address very low rates of health literacy among those newest to the country. A new video and health fact sheet have been launched, aiming to address the issue.

-

Inilunsad ang isang bagong video at health fact sheet na layong tugunan ang isyu ng mababang antas ng health literacy sa mga bagong migrante at refugee ng bansa.

PM says exception for Tamil family 'an invitation to people smugglers' - PM sinabi pagbigay sa kahilingan ng mag-anak na Tamil 'imbitasyon sa mga people smugglers'

Sep 4, 2019 0:05:49

Description:

The federal government is resisting national calls to intervene and prevent a Tamil family from being deported.

 

Prime Minister Scott Morrison warns any such intervention would promote people-smuggling.

-

Nilabanan ng pederal na gobyerno ang mga pambansang tawag na pumagitna at pigilan ang pag-deport sa isang pamilyang Tamil.

Nagbabala si punong ministro Sco Mo na ang anumang pamamagitan ay magtataguyod ng people-smuggling

Depression found to be genetic cause for 20 distinct diseases - Depression naiugnay na sanhi o genetic cause ng 20 sakit

Sep 4, 2019 0:06:01

Description:

A study drawing on data from more than 330,000 people has found a causal relationship between major depression and a range of diseases.

 

Doctors say the knowledge should help to develop more effective treatment of both mental and physical illness.

 

-

Sa pag aaral na binuo mula sa  may mahigit sa 330,000 katao napag alaman na mayroong kaugnayan ang malalim na depression sa ilang uri ng sakit

 

Ayon sa mga doktor maaring makatulong ang kaalamang ito sa mas mahusay na pag gamot sa kapwa mental at psikal na sakit

Three steps to help protect kids online - dapat lahat ay maalam ukol sa kaligtasan sa paggamit ng internet

Sep 4, 2019 0:08:05

Description:

 One of the most important conversation every parent should have with their child is online security and safety. Act for Kids Thomas McIntyre shares some tips on protecting your child from the dangers of the digital world. 

-

 

Isa sa pinaka mahalagang isyung kailangang talakayin ng mga magulang sa kanilang anak ang ligtas na paggamit ng internet. .  Ibinhagi ni Thomas McIntyre ng Act for Kids  ang ilang mga  bagay bagay na dapat isaalang-alang upang mabigayang proteksiyon ang mga bata sa pagagamit at access sa  internet 

Improv theatre: Acting with no script and the comedy behind it - Improv theatre: Ang ningning ng pag-arte ng walang script at ang katatawanan sa likod nito sa Sydney Fringe Comedy

Sep 4, 2019 0:14:31

Description:

So you think you can act? Then try improvised theatre! There's comedy behind every spontaneous act.

 

-

Sa tingin mo'y kaya mong umarte? Kung ganun, subukan ang improvised theatre! Mayroong comedy sa likod ng bawat natural na pag-arte.

DOH in Davao Region confirms death of 4 yr old to meningococcemia - DOH sa Davao Region kinumpirma na meningococcemia ang ikinamatay ng apat na taong gulang na bata

Sep 4, 2019 0:08:13

Description:

The Department of Health (DOH) in the Davao Region has confirmed  the first meningococcemia case in Davao City after a four-year-old boy who died late last week turned out positive of the disease based on laboratory tests.

-

Kinumpirma ng Kagawaran ng Kalusugan sa Davao Region ang unang kaso ng  meningococcemia sa Davao City  matapos lumabas sa laboratory tests na positibo sa sakit ang sumakabilang buhay na apat na taong gulang na batang lalaki.

Benefits of walking with a group - Benepisyo ng paglakad ng may kasama

Sep 4, 2019 0:06:54

Description:

There are many health benefits of walking.  And walking with others adds fun and friendship along the way. Have you thought about joining a group for a different experience? 

-

Maraming benepisyo sa kalusugan ang paglalakad.  At kung lalakad ng may kasama, ito ay magdaragdag ng tuwa at pagkaka-ibigan sa inyong paglalakbay.

Terminal fees for international flights to be included in tickets - Pases sa terminal ng paliparan, pagsasamahin sa tiket ng eroplano

Sep 3, 2019 0:07:48

Description:

From 1 September airport terminal fees will be incorporated in tickets at the Cebu International Airport to ease travel.

-

Ang pases sa paliparan ay isasama sa mga tiket ng eroplano sa Cebu International Airport para mas gumanda ang paglalakbay.

New security task force to work with Australia's universities

Sep 3, 2019 0:04:13

Description:

A new federal government taskforce has been established to address possible foreign interference in Australian universities.

Treaty to mark 'new chapter' on Timor's independence anniversary - PM Scott Morrison at Pangulong Francisco Guterres, nagdiwang ng ika-20 taong kalayaan ng Timor-Leste

Sep 3, 2019 0:05:26

Description:

One of the world’s youngest countries, Timor-Leste is commemorating 20 years since its people voted for independence.

Prime Minister Scott Morrison travelled to the island nation to mark the occasion, taking the opportunity to make a significant announcement with East Timorese officials.

-

Isa sa pinaka-batang bansa sa mundo, ang Timor-Leste ay nagdiwang ng kanilang ika-20 taon buhat nang bumoto ang kanilang mamamayan sa kalayaan.

A man dressed as a clown and wearing a Boris Johnson mask protests in front of the Downing Street - Protesta ng isang lalakeng may suot na parang payaso at maskarang kamukha ni Boris Johnson

Sep 3, 2019 0:06:35

Description:

Opposition to British Prime Minister Boris Johnson's move to suspend Parliament has crystalised amid protests, legal action and a petition that has gathered more than one million signatures.

-

Kumilos ang mga kalaban ni Punong Ministro Boris Johnson ng Britain, upang suspendihin ang Parliamento, na nabuo sa gitna ng mga protesta, hakbang na legal at isang petisyon na magtitipon ng mahigit sa isang milyong pirma.

Refugee lawyers say Government is wrong over Medevac court cases - Mali ang gobyerno tungkol sa batas ng Medevac, ayon sa mga abogado ng mga repugi

Sep 3, 2019 0:04:54

Description:

Refugee lawyers say the federal government is trying to deflect attention away from the plight of people on Nauru and Manus Island by continuing to campaign against the Medevac laws.

-

Sinasabi ng mga abogado ng mga repugi na sinusubukan ng gobyerno pederal na ilayo ang atensyon mula sa kalagayan ng mga taong nasa Nauru at Manus Island, sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya laban sa batas ng Medevac.

QLD government implements new fishing regulations - Pagbabago sa mga batas ng pangingisda, makaka-apekto sa buhay ng mga taga-Queensland

Sep 3, 2019 0:08:02

Description:

Fishing laws will be changed to preserve Queensland's reserves of its maritime resources, according to Minister for Agricultural Industry Development and Fisheries Mark Furner.

-

Babaguhin ang mga batas sa pangingisda sa Queensland upang ipagtanggol ang mga reserba ng estado, ayon kay Ministro Mark Forner ng Agrikultura.

Filipino poet speaks at this year's Melbourne Writers Festival - Kasali ang Filipino poet na si Eunice Andrada sa Melbourne Writers Festival nitong taon

Sep 2, 2019 0:10:48

Description:

Anne Elder awardee and Victorian Premier’s Literary award nominee Eunice Andrada is performing in this year’s Melbourne Writers Festival.

-

Bahagi ng Melbourne Writers Festival ang Anne Elder awardee at Victorian Premier’s Literary award nominee nas si Eunice Andrada.

It's beauty with a purpose: Miss & Mrs Glamour Look Australia - Ito ay kawanggawa higit sa kagandahan: Miss & Mrs Glamour Look Australia

Sep 1, 2019 0:29:06

Description:

For Miss & Mrs Glamour Look Australia contestants, the competition is not just about the physical beauty, but it's also about supporting a cause, embracing diversity, and empowering women.

-

Nakatuon higit pa sa mga pisikal na kagandahan, ang paligsahang ito ay niyayakap ang pagkakaiba-iba, ipinagdiriwang ang pagbibigay-lakas sa mga kababaihan habang hinihikayat ang mga naggagandahang kababaihan na may mga natatanging layunin mula sa buong Australia.

Is it time to rethink Australia's paid parental leave scheme? - Panahon na upang pag-isipang muli ng Australia ang bayad na bakasyon mula sa trabaho ng mga magulang?

Aug 30, 2019 0:04:10

Description:

It's been almost a decade since Australia introduced its paid parental leave scheme, labelled a 'landmark' social reform at the time.

-

Halos isang dekada na mula nang simulan ng Australia ang pamamaran para sa bayad na bakasyon ng mga magulang sa trabaho (paid parental leave scheme), na sinasabi na isang mahalagang repormang panlipunan sa panahong iyon.

Hilot healing and the choice to start over - Hilot at ang desisyung magsimula muli

Aug 30, 2019 0:10:30

Description:

On her journey to self-healing, Lorelie Luna discovered how to heal others.

-

Sa kanyang paglalakbay patungong self-healing, nadiskubre ni Lorelie Luna kung papaano bigyang lunas ang sakit ng iba.

New western Sydney film festival showcases local talents

Aug 30, 2019 0:01:38

Description:

Sydney-based filmmaker Vonne Patiag transformed the Blacktown Showground into an outdoor cinema for an afternoon of short films produced by local filmmakers.

Celebrating Melbourne Day - Ipinagdiriwang ang Melbourne Day

Aug 30, 2019 0:03:23

Description:

August 30 is Melbourne Day. Melbourne-based Filipina artist Czarina shares the story behind her Melbourne City song.

-

ika 30  ng Agosto ay Melbourne Day

Ibinahagi ng taga Melbourne  na  Filipina Artist Czarina  ang kwento sa likod ng awitin na Melbourne City 

What to do if you’re facing redundancy - Mga maaring gawin kung maharap sa redundancy

Aug 30, 2019 0:10:02

Description:

Data from the Australian Bureau of Statistics reveal that more than 300,000 Australians faced redundancy in the past two years since February 2017. With the continuing changes to technology and the workplace, the trend is set to continue. For people who may have been affected by life-changing events such as redundancy, it need not be the end of a career.

-

Ayon sa datos mula  Australian Bureau of Statistics mahigit sa 300,000 Australyano ang naharap sa redundancy nitong huling dalawang taon simula Pebrero 2017. Pinaniniwalaang magpapatuloy pa ang pagtaas ng bilang nito dahilan sa mga nagaganap na pagbabago sa teknolohiya at sa trabaho. Ngunit kahit pa maharap sa mga malaking pagbabago sa buhay tulad nito, hindi nangangahulugan katapusan na ito ng inyong career. 

Teaching art to young kids using digital technology - Digital technology bilang paraan sa pagturo ng pagguhit sa mga bata

Aug 30, 2019 0:08:21

Description:

Digital technology need not be your enemy, you can use it to engage with children and teach them how to draw and appreciate art. Melbourne-based Filipino artist Ivan Macarambom tells us how we can use screen time and turn it into 'art time'.

 

-

Maaring gamitin ang digital technology upang turuan ang mga bata gumuhit at maging malikahain. Ang oras na ginugugol sa mga gadget tulad ng iPad ay maaring maging daan upang matuto ang mga bata na maakit sa sining. Ibinhagi ng Pilipinong artist na naka base sa Melbourne na si Ivan Macarambom kung paano niya ginagamit ang teknolohiya sa pagturo sa mga bata

 

Bureau of Corrections denies release order for rape and murder convict Sanchez - Bureau of Corrections pinabulaanan ang release order para sa rape at murder convict Sanchez

Aug 30, 2019 0:04:21

Description:

Bureau of Corrections has clarified earlier reports about convicted former Calauan Mayor Antonio Sanchez supposed release order dated  20 August.   BuCor Chief for Legal Affairs Attorney Anthony Santos said that there was no release order however, he can state that the convicted mayor was one of 11,000 candidates for early release under the good conduct time allowance or GCTA. 

-

 

          Nilinaw ng Bureau of Corrections o BuCor na walang inilabas na release order para kay dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez noong ika-dalawampu ng Agosto.

 

          Sinabi ni  BuCor Chief for Legal Affairs Attorney Anthony Santos na ang malinaw ay kabilang ang convicted mayor sa  11,000 kamdidato para sa  maagang paglaya sa ilalim ng good conduct time allowance o G-C-T-A.

Like a boss: Young couple plans Filipino food empire in Australia - Mag-asawa, pinaplano ang Filipino food empire sa Australya

Aug 30, 2019 0:14:33

Description:

Sydneysiders Joshua and Sabrina Bantiles are doing their future selves a favour - they're dreaming big, hustling hard and paving the way for Filipino food to become common fare in Australia.

-

Sipag at tiyaga ang puhunan ng Sydneysiders na sina Joshua at Sabrina Bantiles upang gawing common fare sa Australya ang pagkaing Pinoy.

A mixed response to government's draft religious discrimination bill - Magkahalong tugon sa panukalang batas sa diskriminasyon sa relihiyon

Aug 29, 2019 0:06:25

Description:

The federal government has unveiled its draft religious discrimination bill, aimed at protecting Australians' rights to express their religious beliefs.

-

Inihayag ng pederal na pamahalaan ang paunang bersyon ng panukalang batas sa diskriminasyon sa relihiyon, na nilalayon na protektahan ang mga karapatan ng mga Australyano na ipahayag ang kanilang paniniwala sa relihiyon.

Increased risk of power blackouts this summer - Lumalaking panganib ng pagkawala ng kuryente sa darating na tag-init

Aug 29, 2019 0:03:47

Description:

Australia's energy regulator has warned of an increased risk of power blackouts this summer because of ageing and increasingly unreliable infrastructure.

-

Nagbabala ang energy regulator ng Australya, sa lumalaking panganib ng pagkawala ng kuryente sa panahon ng tag-init, dahil sa luma at hindi maasahang infrastruktura.

Man takes food delivery company to court over wages - Drayber inihabla ang Deliveroo sa korte dahil sa problema sa sweldo

Aug 29, 2019 0:04:11

Description:

A man who alleges he was underpaid  as a driver for Deliveroo is taking the food delivery company to court.

-

Isang lalakeng diumano'y binayaran ng kulang ng Deliveroo, ay nagsampa ng reklamo sa korte.

Study finds racism prevalent in Australian schools - Rasismo buhay sa mga paaralan sa Australya, ayon sa bagong ulat

Aug 29, 2019 0:03:24

Description:

A new survey shows six in ten school students have reported witnessing racism.

-

Isang bagong sarbeu ag nagpakita ng mga estudyanteng mula sa anim sa sampung paaralan na nagbalitang nakakita sila ng rasismo.

New expanded visa for regional Australia - Bagong pinalawak na visa ng Australia para sa mga rehiyonal na lugar

Aug 29, 2019 0:08:10

Description:

The Department of Immigration has just released an expanded holiday visa for people desiring to come to Australia and work in regional areas.  Only those with age of 18 to 30 can apply, and no relatives will be allowed to accompany them.

-

Naglabas ang Kagawaran ng Imigrasyon ng Australya, ng tinatawag na Expanded Holiday Visa, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nasa edad na labing walo hanggang tatlumpong taon, upang makapunta sa bansa patungo sa mga rehiyonal na lugar upang doon magtrabaho.

Around 1,000 kilos of tuna set to be served in the coming Tuna Festival - May 1,000 kilo ng tuna ang ihahanda para sa nalalapit na Tuna Festival

Aug 28, 2019 0:08:15

Description:

General Santos City is busy preparing for the annual tuna festival with around one thousand kilos of tuna set to be served in the fifth edition of the Sugbahan sa Dalan. 

-

Abala ang General Santos City  sa paghahanda para sa taunang tuna festival kung saan may isang libong kilo ng tuna kasama ang espesyal na tuna lechon sa ika-limang Sugbahan sa Dalan. 

How can farmers prevent rural crime? - Pagsisikap upang tulungan ang mga magsasaka maiwasan ang krimen sa rural Australya

Aug 28, 2019 0:06:05

Description:

Australian Farmers are being urged to collaborate with law enforcement to curb rural crimes.

 

New South Wales Police and Crime Stoppers rolled out a state-wide campaign to help give farmers the tools to prevent these crimes from happening in their communities.

 

-

Hinihimok ang mga Australyanong magsasaka na makipagtulungan sa mga pulis upang pigilin ang mga krimen.

Naglabas ang NSW police at Crime stoppers ng isang kampanya sa buong estado upang mabigyan ang mga magsasaka ng mga kasangkapan na tutulong makapigil sa mga krimen sa kanilang mga komunidad.

Filipino scientists a step closer to rehabilitating toxic mined areas - Filipino scientists nahanap ang maaring sulusyon sa pag-rehabilitate ng mga sinarang minahan

Aug 28, 2019 0:07:42

Description:

A group of Filipino environmental scientists has discovered a fern that has a rare and remarkable ability to  absorb toxic element of arsenic from mining sites. 

We speak with Mary Jane Apuan, a member of the research team.

-

Isang grupo ng mga Pilipinong  environmental scientists  ang naka diskubre ng fern  na may katangitanging kakayahang sipsipin ang mga nakakalasong  arsenic mula minahan. Ang Pteris melanocaulon, ay may kakayahang sipsipin ang mataas na antas ng arsenic. Maaring makatulong ang nadiskubreng halaman sa  mga naminang lugar o  mining sites sa oras na magtapos ang operasyon sa lugar.

We speak with Mary Jane Apuan is a member of the research team

Report details plan to fix education decline by attracting high-achievers to teaching - Ulat binalangkas ang balak na akitin ang mga matatalinong mag-aaral na mag-turo

Aug 28, 2019 0:06:50

Description:

The Grattan Institute says more high-achieving students would be attracted to teaching, if the pay was higher.

 

They’re also calling for new specialist teaching roles to be created to try and attract more people to the profession.

-

Ayon sa Grattan Institue maaring maakit ang mga magagaling o lubhang matatalinong mag aaral sa pag turo kung itataas ang halaga ng sahod

 

Nanawagan din ito para sa pagbuo ng  panibago’t natatanging papel para sa mga guro  upang mas mahikayat at maakit ang mas maraming tao sa propesyon

Funeral wakes spilling over sidewalks in Cebu - Lamay sa patay, gingawa sa mga bangketa sa Cebu

Aug 27, 2019 0:08:02

Description:

Cebu city authorities issued warnings for residents who conduct funeral wakes on the sidewalks of city roads.  Sometimes they include dancing sessions which also disrupts traffic in the city.

-

Binalaan ng mga autoridad sa Cebu ang mga residente, na huwag magsagawa ng lamay sa patay sa bangketa ng mga kalye,  Kasama dito ang mga pasayaw na ginagawa din sa bangketa, na nakaka-abala sa trapiko ng syudd.

Home Affairs policy changes mirror NDIS price hike

Aug 26, 2019 0:07:42

Description:

A new visa policy is now in place affecting people with disabilities, but according to Greens Senator Jordon Steele-John, it’s a ‘minor tweak' that really does not go so far to address the problem. 

Drought and mental health, combined problems of farmers in NSW - TAg-tuyot at problema sa isipan, magkasamang problema ng mga magsasaka sa NSW

Aug 26, 2019 0:04:53

Description:

 Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

-

Nagtipon-tipon ang mga magsasaka sa bayan ng Gunnedah, para sa taunang pulong sa agrikulturang AgQuip, 

Victoria's public drunkenness laws to be overhauled - Pagkalasing sa publiko, bawal muli sa Victoria

Aug 26, 2019 0:04:18

Description:

The Victorian government is reforming public drunkenness laws after the arrest of an Aboriginal woman who was injured in police custody. The family of the late Tanya Day, who was arrested for public drunkenness in 2017, say it's a bittersweet moment and it'll keep her legacy alive.

-

Ibinabalik ng gobyerno ng Victoria, ang batas sa pagkalasing sa publiko, pagkatapos masugatan ang isang babaeng Aborihinal na nasa pag-iingat ng pulisya.

Call for strip-search laws to be tightened - Pagkapkap ng pulisya sa mga tao, nagpapahiya at nakakasakit sa mga tao

Aug 26, 2019 0:03:22

Description:

A massive increase in strip-searches by police is causing unnecessary harm and humiliation to people, according to a new report. Legal experts say laws should be tightened - to better protect vulnerable members of the public from being exposed without proper justification.

-

Malaki ang itinaas ng bilang nga mga panga-kapkap ng mga pulis, na nagreresulta sa pananakit at pagkahiya ng mga tao, ayon sa isang bagong ulat.

Formula in life: One per week - Pormula sa buhay: Isang beses sa isang linggo

Aug 25, 2019 0:09:56

Description:

Jeuss Polandaya is a man with diverse knowledge and skills. He is not just an educator but also an environmentalist, a community leader and volunteer. Jeuss is also a proud member of the Freemasons Victoria where he gets his inspiration to be of service to the community.

Jeuss says he is determined to follow the 'one per week' formula in life – which means doing one hour per week of volunteer work, donating one hour per week of his wages to charity and one hour per week giving praise for his blessings.

 

 

-

Si Jeuss Polandaya ay isang taong may iba't ibang kaalaman at kasanayan. Siya ay hindi lamang isang guro ngunit isa ring environmentalist, lider ng komunidad at isang volunteer. Ipinagmamalaki ni Jeuss ang kaniyang pagiging kasapi ng Freemasons Victoria kung saan siya ay nakakakuha ng inspirasyon upang makapagbigay serbisyo sa komunidad.

 

Ayon kay Jeuss determinado siya na sundin ang 'isang oras sa isang linggong' pormula sa buhay – ibig sabihin ang pagboboluntayo ng isang oras sa isang linggo, pag-aabuloy ng isang oras bawat linggo ng kaniyang sahod sa kawanggawa at isang oras sa isang linggo para sa pagpapasalamat sa tinamo niyang mga biyaya.

 

 

More research needed into microplastics in our drinking water - Kinakailangan ang karagdagang pananaliksik ukol sa mga microplastic sa ating iniinom na tubig

Aug 25, 2019 0:06:27

Description:

The World Health Organisation is calling for more research into microplastics - the tiny bits of plastics that break down through our soil and waterways, and eventually end up in our stomachs.

 

The report says scientists currently do not know how microplastics effect the human body , but are calling for more research to determine the future risk. 

-

Nanawagan ang World health Organisation ng mga karagdagang pananaliksik sa mga microplastic.

Ang microplastic ay ang mga malililiit na butil ng plastic na makikita sa mga lupa at daanan ng tubig at maari ding mapunta sa loob ng ating mga tiyan.

Ayon sa ulat, hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ang mga epekto ng microplastic sa katawan ng isang tao, ngunit tumatawag sila sa mas masusuing pananaliksik upang malaman ang mga panganib nito.

Familes to fight the possible early release of rape and murder convict Sanchez - Mag-anak na Sarmenta at Gomez lalabanan ang maagang paglaya ni Sanchez

Aug 23, 2019 0:04:19

Description:

Families of murdered students Eileen Sarmenta and Allan Gomez vow to fight against the possible early release of convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez, in connection with the so-called Good Conduct Time Allowance or GCTA.

-

Ipinangako  ng mga naulila ng yumaong si Eileen Sarmenta at Allan Gomez na lalabanan nito ang posibleng maagang paglaya ng convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez base sa batas, kaugnay ng tinatawag na  Good Conduct Time Allowance or GCTA. 

Drought leaves farmers struggling with mental health - Mental health ng mga magsasaka naapektuhan bunga ng nararanasang tag tuyot

Aug 23, 2019 0:06:09

Description:

Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

 

A meeting normally dominated by farming machinery, the drought has put mental health at the forefront of discussion.

 

-

Nagtipon ang mga magsasaka sa bukid ng NSW bayan ng Gunnedah para sa taunang AqQip agricultural meeting


Isang pulong na pinangungunahan ng mga magsasaka, ang kawalan ng ulan ay naglagay sa paksang kalusugang pangkaisipan bilang una sa talakayan

Full-fat milk taken off the 'naughty but nice' list - Heart Foundation muling sinuri ang epekto ng mga pagkain sa kalusugan

Aug 23, 2019 0:06:48

Description:

The Heart Foundation has released new advice on the consumption of dairy, meat and eggs.

 

The updated advice comes following a substantial review of current evidence of the foods' impact on heart health.

 

-

May inilabas na bagong payo ang Heart Foundation kaugnay ng pagkonsumo ng mga productong dairy, karne at itlog

 

Ang panibagong  payo ay bunga ng malawakan at masusing pagsusuri sa kasalukuyang ebidensiya sa epektyo ng mga pagkain sa kalusugan ng puso

George Pell's final avenue of appeal is now the High Court - Korte Suprema ang huling apila ni George Pell

Aug 23, 2019 0:04:24

Description:

George Pell’s legal team is looking to exhaust all legal avenues after the Court of Appeal yesterday upheld his child abuse convictions.

 

It’s almost a certainty he will apply to have the case heard before the High Court, but it’s a high bar to try to convince the court to even take the case on.

 

-

Sinusuri ng legal team ni George Pell ang mga maaring maisagawang hakbang na legal matapos mabigo ang apila nito sa Court of Appel

 

Halos natitiyak ang sunod na hakbang kung saan ihahain ang kaso sa Mataas na Hukuman – ngunit tila mahirap na makumbinsi ang korte na kunin at dinigin muli ang kaso

Filipino research forum to focus on modernity - Filipino research forum takdang talakayin ang modernisasyon

Aug 23, 2019 0:12:11

Description:

This year's International Research Forum on the Philippines (IRFP) will focus on modernity-How the past has helped shape present events and circumstances and how it will influence the future of Filipinos and Philippine society. Researchers focusing on Philippine studies are invited to participate in this year's forum. 

FASTCO's Iona Mapa, Melvin Marzan and Tetta Lazo tell us more.

-

Sa taong ito sa nalalapit na  International Research Forum on the Philippines (IRFP) tatalakayin ang mga uspain ukol sa buhay ng mga Pilipino at modernisasyon. Paano nahubog ng nakaraan ang kasalukuyang buhay at pamumuhay at kung paano ito makakimpluwensiya sa hinaharap ng mga Pilipino. Iniimbitahan dina ng mga mananliksik na ibahagi ang kanilang mga pagaaral o pagsusuri sa buhay Pilipino o kaugany ng Pilipinas na naka pokus sa tema ng modernisasyon.

Narito an g panayam sa mga miyembro ng FASTCO Iona Mapa, Melvin Marzan at Tetta Lazo

 

Drought leaves farmers struggling with mental health - Tagtuyot naging hamon sa pangkaisipang kalusugan ng mga magsasaka

Aug 22, 2019 0:06:09

Description:

Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

 

 

-

Nagtipon ang mga magsasaka sa bukid ng NSW bayan ng Gunnedah para sa taunang AgQuip agricultural meeting.

 

 

China accused of using social media to discredit protesters in Hongkong - China inakusahan ng pag-gmit ng social media, para siraan ang mga nagpo-protesta sa Hongkong

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

As Hong Kong protests continue to escalate, a Chinese "coordinated state-backed operation" has been playing out on social media.

-

Habang nagpapatuloy ang protesta sa Hongkong, gumagawa ng pinagsamang operasyon ang China para atakehin ang mga ito sa social media

Banking Royal Commission found mismanagement and greed in banks

Aug 22, 2019 0:05:26

Description:

The Federal Government has outlined a timeline for implementing the recommendations from the Banking Royal Commission.

Australia's export of fossil fuels affects worldwide climate change - Iniluluwas na karbon ng Australya, nakaka-apekto sa pagbabago ng klima sa mundo

Aug 22, 2019 0:06:46

Description:

A new report says Australia's fossil fuel exports have the third-largest impact of any nation in the world.

-

Isang bagong ulat ang nagsabi na ang iniluluwas na fossil fuel o karbon ng Australya, ang pangatlong pinaka-malaki kumpara sa ibang bansa.

Row continues over 'sock jock' comments - Advertisers ng programa ni Alan Jones, nag-alisan

Aug 22, 2019 0:04:05

Description:

Big-name brands are continuing to pull advertising from veteran broadcaster  Alan Jones' radio program, following his comments about New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. His remarks have been widely criticised as misogynistic, with one advertiser going as far linking them with violence against women.

-

Nagpapatuloy umalis ang mga malalaking sponsors ng programa sa radyo, ng beteranong brodkaster Alan Jones,kasunod ng kanyang mga sinabi tungkol kay Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand.

Are Australian universities taking risks over Chinese student boom? - Mga unibersidad ng Australya, binalaan sa pagtanggap ng napakaraming estudyante

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

A new report is warning Australian universities are enrolling an unsustainable number of foreign students, in particular Chinese, putting institutions' financial viability at risk.

-

Isang bagong ulat ang nagbabala sa mga unibersidad ng Australya na huwag  nang tumanggap ng karagdagang banyagang estudyante, lalo na't Tsino, dahil ito ay magdudulot ng problemang pampinansyal. Ito ay nangyayari habang lumalaki ang pagkabahala ng mga pulitiko sa bansa tungkol sa impluwensya ng Communist Party ng China sa mga unibersidad ng bansa.

A huge number of Australians are considering a career change

Aug 21, 2019 0:07:11

Description:

A recent study has found that 25% of Australians are not satisfied with their jobs while 70%  are contemplating a career change. Leanne Scott, lead instructor at The Nutritional Therapy Association of Australia was in her 30s when she decided on a career change and has never looked back. She tells us why many are unhappy with their current employment.

DENR orders demolition of structures in violation of 25-meter easement zone in Siargao - DENR iniutos ang pag-demolish sa mga lumabag sa 25-meter easement zone sa Siargao

Aug 21, 2019 0:08:30

Description:

 The Department of Environment and Natural Resources (DENR) has started demolishing on Monday, beachfront structures in Siargao Island that violated the 25-meter easement zone. The DENR has given establishments up to three months to demolish structures that have been found to have violated the law or face charges in court.

-

Sinimulan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR)  ang pag-demolsih noong Lunes, sa  beachfront structures sa isla ng  Siargao na lumabag sa  25-meter easement zone. Binigyan ng  DENR ang mga  establisamento ng tatlong buwan na i-demolish ang mga istruktura na lumabag sa kalakaran.

Women still lag behind men when it comes to equal pay - Kababaihan napagiiwanan pa din sa sahod kung ihahambing sa mga kalalakihan

Aug 21, 2019 0:06:58

Description:

New research shows that Australia’s gender pay gap has remained at its lowest point in 20 years.

 

But women are still earning on average more than 240 dollars a week less than men each week.

-

Sa pinakahuling pagsasaliksik napag alaman na nanatili sa pinaka mababang antas ang   gender pay gap nitong huling 20 taon.

Ngunit sa pangakalahatan mas malaki pa din ng 240 dolyar bawat linggo ang sahod ng kalalakihan kung ihahambing sa  mga kababaihan.

The Australian women helping the world after the news has moved on - Mga Australyanong babae patuloy ang paghatid ng tulong sa mga refugee

Aug 21, 2019 0:05:56

Description:

The plight of Rohingya refugees has largely faded from view, two years after the crisis began.

 

But those trying to help haven't stopped, and they keep providing support after natural disaster or conflict take their toll, long after the news has seemingly moved on.

 

-

Pagkatapos ng dalawang taon mula sa pagsimula ng krisis, hindi pa rin tumigil na tumulong sa mga Rohingya refugees ang ilang kababaihan at patuloy ang kanilang pagbibigay suporta sa kabila ng sakuna at kaguluhan.

Works of Fil-Aus artists featured in TIPON art exhibition in Brisbane - Eksibisyon ng sining sa Brisbane na tinawag na Tipon

Aug 20, 2019 0:07:46

Description:

Works of veteran and upcoming Filipino-Australian visuals artists were showcased recently in Brisbane as part of TIPON art exhibition. 

-

Ang mga nilikha ng mga beterano at nakikilalang artistang Filipino-Australyan, ay ipinakita kamakailan sa Brisbane, bilang bahagi ng eksibisyong tinawag na Tipon.

Use of Pantawid Pasada cards, stopped by Land Transposrtaion Authority in Cebu - Gamit ng Pantawid Pasada cards, pinatigil ng Land Transposrtaion Authority in Cebu

Aug 20, 2019 0:07:11

Description:

Use of Pantawid Pasada cards has been cancelled by Land Transportation and Franchising Authority in Greater Cebu for public utitilityt jeepneys or PUJ.

-

Kinansela ng Land Transportation and Franchising Authority ang pag-gamit ng Pantawid Pasada cards para sa mga public utility jeepneys o PUJ sa Greater Cebu

Australian children exposed to too much screen time - Sobrang panonood sa telebisyon at tablet ng mga Australyanong kabataan

Aug 20, 2019 0:04:55

Description:

Australian children, as young as two months old, are being exposed to too much screen time, according to a new national health study.

-

Ang mga kabataang Australyano, kasama ang may edad na dalawang buwan, ay nanonood ng sobra sa telebisyon at tablet, ayon sa isang pambanssang pag-aaral sa kalusugan.

Two talented: Chef's love of food and music proving a perfect blend - Nahanap ng isang café chef ang kanyang sarili sa musika't pagkain

Aug 19, 2019 0:13:11

Description:

Coffee and chill. Great tunes and a great meal. Singer and head chef Anj Sulit does Sunday brunch right.

-

Musika't pagkain ang nasa puso ng singer at head chef na si Anj Sulit.

Jericho Malabonga, Australian Survivor S2 winner: 'I came out of the show feeling limitless' - Jericho Malabonga, ang Australian Survivor S2 winner: 'I came out of the show feeling limitless'

Aug 19, 2019 0:16:44

Description:

Self-proclaimed regular bloke Jericho Malabonga is far from ordinary. He's a Sole Survivor.

-

Ang self-proclaimed na "regular guy" na si Jericho Malabonga ay malayo sa pagiging ordinaryo. Isa siyang Sole Survivor.

Sheldon Riley of The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be' - Sheldon Riley ng The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be'

Aug 19, 2019 0:16:21

Description:

At the young age of 20, Sheldon Riley of The Voice Australia is becoming the man he's always wanted to be - purple fur, feathers, white lace and all.

-

Sa edad na 20, natutunan na ni Sheldon Riley ng The Voice Australia ang kahalagahan ng pagiging totoo sa kanyang sarili.

Push for gender sensitive toilets - Panawagan para sa gender sensitive toilets

Aug 16, 2019 0:05:17

Description:

The Phlippine National Police Human Rights Department said that it has been pushing for for gender sensitive toilets for sometime now.  PNP says gender senstive toilets are  important to avoid discrimination particularly in the LGBTQI++ community

-

Sinabi ng Phlippine National Police Human Rights Department na matagal na itong nanawagan para sa gender sensitive toilets.  Ayon sa PNP  mahlaga ang  gender senstive toilets para maiwasan ang diskriminasyon partikular sa komunidad LGBTQI++ 

Language barriers for some seniors hinder internet usage - Wika maaring balakid sa paggamit ng internet

Aug 16, 2019 0:06:17

Description:

 When it comes to technology, Australian seniors are often dubbed ‘digital dinosaurs', or just ‘behind the times.’  But new research suggests most older Aussies are challenging that stereotype, and are using the internet, their phones, and even social med

-

Pagdating sa teknolohiya, kadalasan na tinatawag ang mga nakakatandang Australyano bilang 'digital dinoasaurs' o naiiwan ng panahon.

Ngunit, ayon sa isang bagong pananaliksik, kadalasan sa mga nakakatandang Aussie ay hinahamon ang sinasabing stereotype, at ngayon ay araw araw na ay gumagamit ng internet, mobile phone at pati na ang social media.

 

Towards a healthier Australia - Balak para sa mas pinabuting serbiysong pangkalusugan sa Australya

Aug 16, 2019 0:09:51

Description:

Health Minister Greg Hunt has unveiled Australia's National Health plan which he hopes will make the nation's health system the best in the world.

In particular, the plan lays out how the government intends to address Australia's rising mental health and suicide rates.

-

Inihayag ng Ministrong Pangkalusugan,Greg Hunt ang Pambansang Planong Pangkalusugan ng Australia na inaasahan niyang magbibigay daan upang ang sistemang pangkalusugan ng bansa ay maging pinakamahusay sa buong mundo. Sa partikular ilalatag ng plano kung paano binabalak ng pamahalaan na tugunan ang tumataas na antas ng kalusugang pangkaisipan at pagpapatiwakal.

 

How strong will, faith and friendship helped him build a new life - Lakas ng loob, pananampalataya, suporta ng mga kaibigan ang tumulong sa kanyang pagsisimulang muli

Aug 15, 2019 0:08:01

Description:

Faced with set backs,  determination, faith and the gift friendship  are the the three main things that helped Filipino migrant Levi Datu successfully build a life in his new home. 

-

Naharap sa ilang hamon sa buhay,  determinasyon, pananampalatay at ang suporta at tiwala ng mga kaibigan ang tatlong mahahalagang bagay na naging gabay at daan upang maabot ng Pilipinong migranteng si  Levi Datu maabot ang pangarap na makapag-simulang muli sa bagong lugar na malapit sa kanyang puso, ang Ballarat.

Voluntary euthanasia in WA - Voluntary euthanasia sa WA

Aug 14, 2019 0:08:24

Description:

Under proposed laws introduced to state parliament, terminally ill Western Australians could end their lives through a drug or ask a doctor to do it for them through voluntary euthanasia. 

-

Sa ilalim ng panukala na ipinakilala sa estadong parlyamento, ang mga taga- Western Australia na malubhang masakitin ay maaring wakasan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang droga o maaring gawin ito ng doktor para sa kanila sa pamamagitan ng voluntary euthanasia.

Benefits of mentoring - Benepisyo ng taga-payo

Aug 14, 2019 0:05:46

Description:

Youth mentoring organisations are calling out for intergenerational mentors to address the concerns of young people before it gets too late.

-

Nanawagan ang mga organisasyong taga-payo sa mga intergenerational mentors na tugunan ang mga pag-aalala ng mga kabataan bago maging huli ang lahat.

Australian food producers may be banned from using famous names - Australyanong food producers maaring ipagbawal gumamit ng mga kilalang pangalan

Aug 14, 2019 0:04:06

Description:

The Federal Government has promised it won't sell out  local producers after issuing a list of regional product names the European Union wants outlawed under a free trade agreement.

 

-

Nangako ang pederal na gobyerno na hindi nila ipagbibili ang mga lokal na producers pagkatapos magpalabas ng isang listahan ng mga produktong rehiyonal na nais ipagbawal ibenta sa kanila ng European Union sa ilalim ng kasunduan ng malayang kalakalan.

 

This Filipina is building more than just her dream home in Ballarat - Filipina sa Ballarat: Higit pa sa kayang dream home ang kanyang naipundar

Aug 14, 2019 0:11:31

Description:

Every migrant has a story to tell and every experience is unique. Starting a new life in another country is not easy and each one finds different ways of coping.

Rose Boquida embraced every opportunity that came her way which allowed her to build the foundation to a strong and stable future.

-

bawat migrgante ay may sariling kwento, bawat karanasan ay natatangi. Hindi madali ang magsimulangm uli sa ibang bansa at bawat isa ay nakakahanap ng sarili nilang praan sa pagharap sa bawat kahirapan at dagok. Niyakap ni Rose Boquida  ang bawat oportunidad na dumating sa kanya na siyang nagbigay daan sa  pundasyon para sa  matatag na hinaharap 

Four out of five workers have been injured or become ill while at work - Apat sa bawat limang manggagawa ang nagkasakit o pinsala sa trabaho

Aug 14, 2019 0:04:58

Description:

 

Four out of five workers have been injured or become ill on the job in survey findings unions say expose an underbelly of unsafe industrial practices.

 

According to the ACTU, Australian employees are dealing with systemic physical and mental health issues in the workplace.

 

 

 

 

-

Apat sa limang manggagawa ang nasugatan o nagkasakit sa trabaho ayon sa mga natuklasan sa resulta ng pagtatanong na sinasabi ng mga unyon na inilalantad nito ang mga tagong hindi ligtas na mga pang-industriyang kasanayan.

Ayon sa ACTU, ang mga empleyado sa Australia ay nahaharap sa mga isyu sa pisikal at mental na kalusugan dahil sa mga sistematikong pamamaraan sa lugar ng trabaho.

Davao durian growers eyeing export to China

Aug 14, 2019 0:08:00

Description:

Davao Durian Industry Association Council (DIADC) president Larry Miculob said that China may soon become the top destination for the durian fruit locally grown in the Davao Region. At the recently concluded Durian Festival in Davao, Chinese businessmen have expressed interest in purchasing huge volumes of the fruit from local growers.  

Sporting events, shopping, public transport: the places young Australians experience racism - Rasismo sa palakasan, nararanasan ng mga kabataan

Aug 13, 2019 0:05:35

Description:

A survey of almost 800 students has found most know someone close to them who has experienced a racist attack at a professional sporting event. The World Vision survey shows local sporting events are the second-most common place where young people say they know of family or friends who have been the target of racism.

-

Isang sarbey ng halos 800 estudyante ang nakatagpo ng kaaramihan ay may kilalang kaibigan na nakaranas ng atakeng rasista sa isang palaro ng palakasan.

Australia to face pressure over climate change at Pacific Island Forum - Australia haharap sa pamimilit kaugnay ng pagbabago ng klima sa Pacific Island Forum

Aug 13, 2019 0:05:54

Description:

Prime Minister Scott Morrison will face increased pressure to boost Australia's climate change commitments when he attends the Pacific Island Forum this week.

-

Ang Punong Ministro Scott Morrison ay haharap sa dagdag na presyur upang mapalakas ang mga pangako ng Australia kaugnay ng pagbabago ng klima sa kanyang pagdalo sa Pacific Island Forum sa linggong ito.

Australian farmers calls on government to implement plan on climate change

Aug 12, 2019 0:06:58

Description:

Australian farmers are calling on the government to implement a national plan to address climate change and transition the agriculture industry to clean energy.

Young people putting off driving, using more public transport - Mga kabataan, pinipiling gumamit ng public transportation imbis na magmaneho

Aug 12, 2019 0:04:01

Description:

A new study has found young people in Australia are putting off getting a driving licence and using public transport more often.

-

Ayon sa isang pag-aaral, isinasantabi ng mga kabataan sa Australya ang pagkuha ng driving licence at mas pinipili nilang gumamit ng public transportation ng mas madalas.

NSW Lower House approves Abortion Law - Mababang Kapulungan ng NSW, inaprubahan ang batas sa aborsyon

Aug 12, 2019 0:03:44

Description:

A bill to decriminalise abortions in New South Wales has been passed in the lower house of the state parliament.

 

-

Isang batas na nagdi-discrimina sa aborsyon ang ipinasa ng Mababang Kapulungan sa parliamento ng NSW.

 

 

Ballarat: Home to many Filipino migrants - Ballarat: 'Home' para sa maraming migranteng Pilipino

Aug 12, 2019 0:08:03

Description:

Not only is Ballarat known for its cold climate and rich mining history, it now has a reputation for being a sanctuary for migrants - a good number of which are Filipinos. 

-

Hindi lang kilala ang Ballarat para sa malamig nitong klima o sa kasaysayan nito pagdating sa pag-mina, may reputasyon na rin ang regional area na ito bilang tirahan ng mga migrante. Marami sa mga migranteng ito ay Pilipino.

Ballarat's unique intercultural program provides support for migrants to survive and thrive - Intercultural program ng Ballarat nagbibigay-tulong sa mga migrante upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay

Aug 9, 2019 0:11:32

Description:

Ballarat's unique intercultural program helps foster stronger ties and better understanding among the various cultures and groups residing in the city. 

-

Ang natatanging programa ng Ballarat para sa mga migrante ay tumutulong na mapalakas at mapatatag anng  pakikipagugnayan at mas mahusay na pag-unawa sa iba't-ibang kultura at grupo na nainirahan sa lungsod.

Everyone is invited to a special lunch by the Murray River - Iniimbitahan kayo sa isang tanghalian sa may Murray River

Aug 9, 2019 0:06:51

Description:

Celebrity Chef Stefano de Pieri is inviting everyone to join him for by the Murray River. His team promises to serve the best lunch using local produce from  Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. The Annual Qantas Pathfinders Charity flight from Sydney  to  Mildura helps raise funds for the Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

-

Iniimbitahan ng Celebrity Chef Stefano de Pieri ang lahat para sa isang natatanging pananghalian sa may  Murray River. Ipinangangako ang masarap na tanghalian gamit ang  mga lokal na pananim mula Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. Ang Annual Qantas Pathfinders Charity flight mula Sydney patungong  Mildura at tumutulong na makalikom ng pondo para sa Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

Portraits of a Filipino Artist in Melbourne - Mga obra ng isang Filipino Artist sa Melbourne

Aug 9, 2019 0:08:00

Description:

Melbourne  based Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon shares the stories behind his portraits. The 'Cloud' in particular has a very special story; a portrait of his wife, Zola  was a finalist at the recently concluded Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

-

 Ibinahagi ng taga Melbourne na Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon ang kwento sa likod ng kanyang mga obra partikular ang 'Cloud'  isang portrait ng kanyang kabiyak na si Zola. Ang The 'Cloud' ay naging finalist sa naganap na Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

MMDA's bus lane policy angers commuters - Maraming na-irita sa bagong bus lane policy ng MMDA

Aug 9, 2019 0:05:17

Description:

Metro Manila residents were welcomed by heavy traffic and irked commuters these past few days as a result of MMDA’s bus lane policy.

-

Matinding traffic ang bumulaga at naka-irita sa maraming residente sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw.

Ito ay kasunod ng paghihigpit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng yellow lane policy na kilala rin sa bus lane policy sa EDSA

Unique approach for skilled migrant jobseekers - Natataning tulong para sa mga migranteng naghahanap ng trabaho

Aug 9, 2019 0:06:12

Description:

Finding work as a skilled migrant can prove to be difficult with many arriving in Australia and taking jobs unrelated to their profession.

 

But a unique approach has been taken in Melbourne with migrants getting the chance to pitch themselves and their credentials directly to employers in a shark tank style event.

-

Maaring maging mahirap na makahanap ng trabbaho ang mga bagong dating na migrante sa Australya. Madalas marami ang nakakahanap ng trabaho sa mga industriyang walang kaugnayan sa kanilang propesyon

 

Ngunit isang natatanging hakbang ang isinasagawa sa Melbourne kung saan ang mga migrante’y nabibigyan ng pagkakataong i-benta ang kanilang sariling galing at mga kasanayan sa mga taga empleyo, istilong may hawig sa programa sa telebsiyon na Shark Tank

South Eastern Australia warned to brace for cold weather - South Eastern Australia makakaranas ng lubhang malamig na panahon

Aug 9, 2019 0:03:25

Description:

South eastern Australia is being warned to prepare for the year's coldest weather so far.

 

Freezing conditions, blizzards and damaging winds are forecast.

-

Ang South eastern Australia ay makakaranas ng lubhang malamig na panahon, pinakamalamig sa taong ito

Inaasahan ang malamig at malakas na hangin at matinding snow fall at blizzard sa ilang lugar

Australian Energy Regulator launches a lawsuit against wind farm operators in South Australia - Kaso laban sa wind farm operators sa South Australia isasampa

Aug 8, 2019 0:09:45

Description:

The Australian Energy Regulator has launched a lawsuit against the subsidiary of AGL, Neon Pacific Hydro and Tilt Renewables, over the widespread blackout in South Australia that occurred last 2016.

-

Sinampahan ng kaso ng Australian Energy Regulator ang mga wind farm operators ukol sa malawakang pagkawala ng kuryente sa South Australia noong taong 2016.

Hongkong protests reach new levels - Protesta sa Hongkong, lalong lumulubha

Aug 8, 2019 0:05:51

Description:

Human rights groups are accusing Hong Kong police of being deliberately slow in stopping an attack against pro-democracy protesters.

-

Inakusahan ng mga grupo sa karapatang pantao ang Hongkong, ng sadyang pagbagal ng pagpigil sa atakeng ginawa sa mga nagpo-protesta para sa demokrasya.

Victorian woman becomes first person to access assisted dying legislation - Babaeng taga Victoria, unang tumanggap ng assisted dying

Aug 8, 2019 0:04:21

Description:

A Victorian woman has become the first person to access the state’s assisted dying legislation. 
Kerry Robertson’s children described her death last month as peaceful, after her almost decade-long battle with breast cancer.

-

Isang babaeng taga Victoria ang naging unang taong tumanggap ng probisyon ng assisted dying ng estado. Sinabi ng mga anak na babae ni Kerry Robertson na ang kanyang pagkamatay noong nagdaang buwan ay naging matahimik, matapos ang kanyang halos isang dekadang paghihirap dahil sakit na breast cancer.

What parents can do about bullying - Mga maaaring gawin ng mga magulang tungkol sa bullying

Aug 8, 2019 0:08:27

Description:

Around one in four Australian children are affected by bullying at school. As a parent, it’s important to know what to do if your child is a victim of bullying or if they're the bully themselves.

-

Halos isa sa apat na batang Australyano ay nakaranas ng pambu-bully o pananakot sa paaralan. Bilang isang magulang, mahalagang malaman kung ang iyong anak ay biktima ng bullying o sila mismo ang nambu-bully.

Government tightens visa character test - Pamahalaan balak higpitan ang visa character test

Aug 7, 2019 0:08:33

Description:

Tens of thousands of migrants could have their visas cancelled under proposed laws to tighten the character test.

The changes introduced to Parliament last month are expected to have a disproportionate effect on New Zealanders living in Australia, deepening a growing rift between the two countries over deportations.

-

Maaring makansela ang libo- libong mga visa ng mga migrante sa sa mungkahing paghihigpit ng  tinatawag na character test

 

Ang mungkahing pagbabago na inihain sa Parlyamento ng nakaraang buwan ay inaasahang magkakaraoon ng di magandang epekto sa mga New Zealanders na naninirahan sa Australya  kung saan maaring magbigay daan sa lumalaking di pagkakasunado sa pagitan ng dalwang bansa kaugnay ng isyu ng deportation

 

US President condemns white supremacist ideology after shootings - Pangulo ng US kinondena ang white ideology matapos ang naganap na pamamaril

Aug 7, 2019 0:05:42

Description:

United States President Donald Trump has called for urgent action to prevent gun violence and said all Americans must "condemn racism, bigotry and white supremacy" after mass shootings in Texas and Ohio killed scores of people and wounded dozens.

 

The death toll in El Paso has risen to 22 after two more victims died in hospital.

-

Nanawagan si Pangulong Donald Trump para sa agarang hakbang upang pigilan ang mga karahasan at pamamaril. Sinabi din ng Pangulong Trump na kailangang  kondenahin ng lahat ng Amerikano ang rasismo, bigotry at pananaw na white supremacy pagkatapos ng naganap na pamamaril  sa Texas at Ohio kung saan ilang tao ang namatay habang marami ang sugatan.

 

Ang bilang ng mga namatay sa El Paso ay umabot na sa 22 katao

Husband-and-wife tandem uses visual storytelling to capture stories about wildlife conservation - Nais makatulong sa pangangalaga ng wildlife? Ipagdiwang ang kalikasan

Aug 7, 2019 0:29:48

Description:

 With more than 20 years of working together documenting nature and wildlife, the couple aims to use visual storytelling to capture stories about conserving wildlife.

-

Lumangoy kasama ng mga balyena, mag-snorkel kasama ng mga makukulay na mga isda, mamasyal at makita ang mga Orangutans - nasa mga pangarap mo bang gawin ang mga ito?

Australia to rely on US for oil reserves - Oil reserves ng US asahan ng Australya

Aug 7, 2019 0:03:34

Description:

The federal government is in talks with the United States to buy access to its oil to boost Australia's reserves in case of an emergency. As a member of the International Energy Agency, Australia is supposed to store enough crude oil and petrol to last 90 days, but it hasn’t met that benchmark since 2012.

-

Nakikipag usap ang Pamahalaang Pederal sa Estados Unidos sa pagbili ngsupply ng langis upang madagdagan ang oil reserves ng Australya sakaling magkaroon ng emergency.

 Bilang miyembro ng International Energy Agency, kailangan may imbak ang Australya  ng sapat na supply ng crude oil at petrol na maaring tumagal ng  90 araw ngunit di nito naabot ang itinakdang supply simula taong 2012

Where to invest your extra $3000? - Saan mo ipupuhanan ang karagdagang $3000

Aug 5, 2019 0:00:31

Description:

After saving enough money from toiling overseas, you just then decided to  invest your hard-earned savings  back to the Philippines, where do you put it?

 

-

Pagkatapos maka-ipon ng sapat na salapi sa paghihirap magtrabaho sa ibayong dagat, nagpasya kang ipuhunan ang iyong pinaghirapang ipon pabalik sa Pilipinas, at saan mo ito ilalagay?

 

Experts urge a rethink on screening for lung cancer - Mga dalubhasa hinikayat na pag-isipang muli ang iskrining sa lung cancer

Aug 4, 2019 0:04:20

Description:

Screening for lung cancer has long been seen as too expensive and sometimes too unreliable.

-

Ang mga screening sa kanser sa baga ay matagal nang nakikitang mahal at minsan ay hindi maaasahan.

Coffee cups may assist in finding missing Aussies - Mga tasa ng kape maaaring makatulong sa paghanap ng mga nawawalang Australyano

Aug 4, 2019 0:04:24

Description:

The humble paper coffee cup is part of a campaign to raise awareness of the thousands of people who remain missing long-term in Australia.

-

Ang ordinaryong papel na tasa ng kape ay bahagi ng isang kampanya para magmulat sa libu-libong tao na matagal nang nawawala sa Australya.

Australia, United States hold bilateral summit in Sydney - Australya, Estados Unidos nagsagawa ng bilateral summit sa Sydney

Aug 4, 2019 0:05:12

Description:

Foreign Minister Marise Payne and Defence Minister Linda Reynolds have held bilateral talks with their United States counterparts in Sydney.

-

Nagsagawa ng bilateral na pag-uusap sina Ministro ng Ugnayang Panlabas Marise Payne at Ministro ng Tanggulan Linda Reynolds sa kanilang mga katapat mula Estados Unidos sa Sydney.

The Kakulay Band and their love of OPM music - Ang bandang Kakulay at ang kanilang pagmamahal sa musikang OPM

Aug 4, 2019 0:24:45

Description:

The "Kakulay" band has surpassed the test of time with their 12 years of being together along with their great passion for Original Pilipino Music (OPM). 

-

Nalampasan na ng "Kakulay" ang mga pagsubok ng panahon sa kanilang 12-taon na pagsasama bilang isang banda na labis na nagmamahal sa orihinal na Pilipinong musika.

Czarina's Stars - Czarina's Stars

Aug 2, 2019 0:16:26

Description:

It took a while before Czarina was able find the words and create music again. It was her inspiration, her Mom that helped her through this long and emotional journey and made her Stars shine brightly once more. 

-

May ilang panahon bago muli  nahanap  ni Czarina ang mga salita at nailapat ang musika sa mga saliatng ito.. Ang inspirasyon niya, ang kanyang Ina ang tumulong at nagbigay gabay sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito. Matapos ang ilang panahon muling sumikat ang Stars ng nangungulilang anak. 

Plans to replicate Gawad Kalinga Communities in the Western suburbs of Victoria - Gawad Kalinga Communities gagawing modelo sa mga Western suburbs ng Victoria

Aug 2, 2019 0:18:14

Description:

Sustainable communities finding various ways to tackle poverty have been at the centre of building Gawad Kalinga communities. In Victoria, leaders from the Filipino community and local councils discuss plans to replicate GK communities to help homelessness  Gawad Kalinga's Jose Luis Oquinena  and Melbourne based Marisa Vedar tell us more.

-

Mga komunidad na may kakayanang mabuhay ng sarili  na naghahanap ng paraan upang harapina ng kahirapan ang naging sentro sa pagbuo ng mga komunidad ng Gawad Kalinga. Sa Victoria, nag usap amn g mga lider ng komunidad Pilipino at lokal na konseho upang talakayin ang balak na gawing modelo ang mga GK communties upang makatulong sa problema ng homlessness  Naka-usap ng Radyo SBS si Jose Luis Oquinena ng Gawad Kalinga at ang taga- Melbourne  na kinatawan ng GK  Marisa Vedar 

Vegayan: Melbourne's first all-vegan kamayan fiesta feast - Vegayan: Ang pinaka-unang all-vegan kamayan fiesta feast sa Melbourne

Aug 2, 2019 0:09:51

Description:

In partnership with Rice Paper Sister, The Entree.Pinays will be hosting Vegayan, the first all-vegan Filipino fiesta feast, to Melbourne on August 18.

-

Tatanghalin ng Entree.Pinays at Rice Paper Sister ang Vegayan, ang pinakauna-unahang all-vegan Filipino fiesta feast, sa Melbourne nitong Agosto 18.

Filipino families can share their stories on Aged Care Services - Mag anak na Pilipino maaring maibahagi ang karanasan sa serbisyong aged care

Aug 2, 2019 0:09:07

Description:

The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety would like to hear from CALD communities, both older people and thier families.  The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) have put together a toolkit that will assist people from culturally and linguistically background to start a conversation, participate and be able to  fully express their sentiments and convet their experiences to the inquiry. The toolkit is availabe in the Filipino language. FEECA's Senior Policy Officer Mary Ann Geronimo tells us more about the toolkit.

-

Nais ng The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety marinig a ng mga karanasan at saloobin ng mga  CALD communities, mula kapwa nakakatanda at kanilang pamilya. Binuo ng The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) ang isang toolkit  na tutulong at gagabay sa mga di Inles ang tubong wika na simulana ng talakayan, usapan at makilahok sa pagsusuri. Ang toolkit ay maaring ma-access sa wikang  Filipino. Narito ang paliwanag ni Mary Ann Geronimo ang Senior Policy Officer ng  FEECA 

Metro Manila Mayors crackdown on drugs - Metro Manila Mayors determinadong linisin ang lugar mula bawal na gamot

Aug 2, 2019 0:04:43

Description:

 

 

Metro Manila Mayors are tirelessly working to eliminate illegal drugs in their respective districts.

 

Manila Manila Mayor Francisco Domagoso (“Isko Moreno”) gave Manila District Police and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)  one to clean up illegal drugs from the Baseco Compound  

-

Puspusan ang pagsisikap ng mga alkalde sa Metro Manila na malinis ang kanilang mga nasasakupan mula sa iligal na droga.

Sa Maynila, binigyan ng isang linggo ni Mayor Francisco Domagoso, (“Isko Moreno”) ang Manila Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na linisin sa droga ang Baseco compound

Who's to blame for failure to achieve road safety targets? - Sino ang dapat sisihin sa mga kabiguan sa mga target sa kaligtasan sa kalsada?

Aug 1, 2019 0:07:23

Description:

New data shows projected declines in the road death toll are not being met.

-

Ipinapakita ng mga bagong datos na ang inaasahang pagbaba sa bilang ng mga kamatayan sa kalsada ay hindi natutugunan.

Global crackdown on child exploitation online - Pandaigdigang komunidad haharapin ang online child exploitation

Jul 31, 2019 0:04:42

Description:

Political leaders and security experts are meeting in London to discuss a global crackdown on child exploitation online. Australia, the United States, Britain, Canada, and New Zealand are all part of the Five Eyes intelligence network.

 

 

-

Naguusap sa London ang kinatawan ng pandaigdigang komunidad partikular mga lider ng politika  at dalubhasa sa seguridad upang talakayin ang pandaigdigang hakbang upang harapin ang kaganapan ng online child exploitation.

 

Ang Australya, Estados Unidos, Britanya, Canada at New Zealand  ay bahagi ng Five Eyes intelligence network.

 

 

One Nation plebiscite push fails dismally - One Nation nabigo sa mungkahing plebiscite

Jul 31, 2019 0:05:12

Description:

One Nation Leader Pauline Hanson has failed in her bid to hold a plebiscite on Australia's immigration levels at the next election.

 

Her plan attracted damning criticism from both major parties and secured just two votes in Senate.

 

-

Nabigo ang lider ng One Nation Pauline Hanson sa pagsisiskpa na maganap ang isang plebiscite kaugnay ng antas ng immigrasyon sa susunod na halalan sa  Australya

Umani ng matinding pagbatikos ang kanyang balak mula magkabilang panig ng politika kung saan dalwang boto lamang ang natanggap nito sa Senado 

 

Financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life - Mayroon pa din di pagkapantay-pantay sa ilang aspeto ng pamumuhay sa Australya

Jul 31, 2019 0:08:48

Description:

New research shows financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life.

 Analyses of the annual Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey between 2001 and 2017 shows poverty has risen and it's hitting women particularly hard.

-

Sa pinaka-huling pagsasaliksik  napag alaman na ang di pagka pantay pantay pag dating sa usapin ng pananalapi at katayuan sa lipunan ay makikita sa maraming aspeto ng buhay sa  Australya

 

Sa pagsusuri ng taunan  Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey sa pagitan ng taong 2001 hangang 2017 nakita na tumaas ang antas ng kahirapan at sa kabuaan ang mga kababaiihan ang naapektuhan ng husto

An inclusive Australia, looking into polyculturalism - Sa nagkakaisang Australya, pagsuri sa polyculturalism

Jul 31, 2019 0:06:41

Description:

A study on polyculturalism aims to understand how cultures, values and way of life, and perception about other cultural groups affect our personal well-being.

This research is being conducted as part of an Honours thesis submitted to the Department of Psychology and Counselling, La Trobe University.

Ariane Virgona explains.

-

isang pag-aaral ukol sa  ployculturalism  ay naglalayong maunawaan kung paano ang kultura, pinahahalagahan at pamamaraan ng pamumuhay at pagtingin sa ibang kultura ay nakaka-apekto sa personal na kalagayan at katayuan 

Ang nasabing  research ay isinasagawa bilang bahagi ng  Honours thesis  na takdang i-submit sa  Department of Psychology and Counselling, La Trobe University. narito ang paliwanag ni Ariane Virgona 

DOH assigns additional dengue fast lanes in Mindanao - DOH nagtalaga ng karagdagang dengue fast lane sa Mindanao

Jul 31, 2019 0:08:20

Description:

The Department of Health (DOH) has assigned additional dengue fast lanes and special wards in government hospitals in Central Mindanao due to the rising cases of the deadly mosquito-borne disease.

-

Nagtalaga ng karagdagang mga dengue fast lane at special wards sa mga pampublikong pagamutan ang Kagawaran ng Kalusugan sa Central Mindanao bunga ng  tumataas na kaso sa lugar. 

Australian water polo team unscathed after deadly South Korean nightclub collapse - Koponan ng Australian water polo nakaligtas sa pagguho ng nightclub sa South Korea

Jul 29, 2019 0:02:21

Description:

The captain of the Australian women's water polo team has revealed the "scary' scenes after the second floor of a South Korean nightclub collapsed underneath her. Two people died when the floor gave way.

-

Ikinwento ng kapitan ng Australyanong koponan ng water polo ang nakakatakot na mga pangyayari pagkatapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang nightclub sa South Korea.

Newstart recipients sacrifice food and utilities to survive $40 a day - Mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart, nagtitiis na hindi kumain dahil sa kulang na sustentong $40

Jul 29, 2019 0:06:10

Description:

Research from the Australian Council of Social Service [[ACOSS]] has found the majority of Newstart recipients are going hungry in order to survive on $40 a day.

-

Natagpuan ng pagsusuri ng Australian Council of Social Services (ACOSS) na karamihan sa mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart ay nagtitiis ng gutom upang makatipid sa $40 bawa't araw.

Australian swimmer found positive to banned substance

Jul 29, 2019 0:03:13

Description:

Swimming Australia has confirmed 20-year-old Shayna [[SHAY-nuh]] Jack tested positive to a banned substance ahead of this month's World Aquatics Championships.

UAAP basketball champions, Ateneo Blue Eagles, play exhibition games in Australia - Mga kampeon ng UAAP basketall, Ateneo Blue Eagles, naglaro sa Australya

Jul 29, 2019 0:07:46

Description:

Two-time UAAP Champions Ateneo Blue Eagles, played in Perth and Melbourne for several exhibition games.

-

Ang dalawang beses na kampeon ng UAAP, ang Ateneo Blue Eagles, ay naglaro sa Sydney at Melbourne, para sa ilang eksibisyong laban.

US Federal Government to resume death penalty - Parusang kamatayan, muling ibabalik sa Estados Unidos

Jul 29, 2019 0:05:27

Description:

The United States federal government is to resume executing death-row inmates for the first time in 16 years. The move is drawing concern from human rights groups, who've described the move as "barbaric" and "political".

-

Muling ibabalik ng pamahalaang pederal ng Amerika ang parusang kamatayan, sa unang pagkakataon nitong nakalipas na 16 taon. Ang hakbang ay nagdulot ng pagkabahala sa mga grupo sa karapatang pantao, na nagsabing ang hakbang ay 'di makatao' at 'may bahid ng pulitika'.

Opposition calls for QLD Treasurer to step down amidst real estate scandal - Oposisyon nanawagang bumaba sa pwesto ang QLD Deputy Premier

Jul 29, 2019 0:06:35

Description:

The controversy surrounding the Palaszczuk government is further deepening as the Deputy Premier and Treasurer Jackie Trad is accused of taking advantage of her position. Ms Trad is currently under pressure after confirming her husband purchased an investment property in Wollongabba in Brisbane.

 

-

Higit na lumalalim ang kontrobersyang bumabalot ngayon sa pamahalaang Palaszczuk patukoy umano sa pananamantala ng Deputy Premier at tagaingat-yaman na si Jackie Trad sa kanyang posisyon.

Nitong nakaraang Linggo ay inulan ng batikos si Gng Trad nang kumpirmahin nito na pag-aari niya ang isang bahay sa  Woolloongabba sa Brisbane at sinabing isang pagkakamali na hindi nadeklara ang pag-aaring lupa at bahay.

Life struggles and trials encrypted in Pinoy raps - Mga pakikibaka at pagsubok sa buhay nakasaad sa mga awiting rap ng mga Pinoy

Jul 28, 2019 0:16:12

Description:

Along with its music, rhyme, rhythmic speech and street vernacular, messages of life's struggles and trials are encrypted in many rap songs.

-

Kasama ng mga musika, mga patula, paindayog na pagsasalita at mga salitang madalas maririnig sa kalye, laman din ng mga awiting rap ang mga mensaheng patungkol sa mga pakikibaka at pagsubok sa buhay.

Iyan ang madalas na tema ng mga liriko ng mga awit na gawa ng mga Pilipinong rapper.

Group aims to redress gender balance on Wikipedia - Isang grupo nanawagan sa Wikipedia na magkaroon ng balanse sa kasarian

Jul 26, 2019 0:05:50

Description:

A group of Australian women working in the health and science sector are joining a global effort to ensure the online encyclopaedia Wikipedia bridges the gender divide.

 

-

Isang grupo ng mga Australyanang kababaihan na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at siyensya ang sumali sa isang pangmundong pagsisikap upang masigurado na ang online encyclopedia na Wikipedia ay magtutulay ng dibisyon sa kasarian.

 

4th Industrial Revolution: "Philippine schools are not behind in keeping pace" - 4th Industrial Revolution: "Hindi nahuhuli sa pakikipagsabayan ang mga paaralan sa Pilipinas"

Jul 26, 2019 0:13:48

Description:

As the world is on the brink of a technological revolution that will basically refine people's way of life, work, and relate to one another, how can schools keep pace with the changing world of technology?

-

Habang ang mundo ay nasa bingit ng isang teknolohikal na rebolusyon na pangunahing babago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, trabaho, at kaugnayan sa isa't isa, paano makatutulong ang mga paaralan upang makasabay sa mga pagbabago ng mundo ng teknolohiya?

A man, his yellow ute and the drive to help - Isang lalaki, ang kanyang yellow ute at ang kanyang kagustuhang tumulong

Jul 26, 2019 0:08:02

Description:

Spotto owner Christopher Venal realised that he gains a lot by giving away his service for free.

-

Napagtanto ng Spotto owner na si Christopher Venal na mahalaga ang pakinabang niya sa serbisyong binibigay niya ng libre.

Ex-flight attendant's buffalo wings restaurant takes off on the Gold Coast - Dating flight attendant, nakahanap ng tagumpay sa buffalo wings

Jul 26, 2019 0:08:46

Description:

While some can't hide their disdain for airline food, Cyrus Platon proudly says that serving meals in-flight inspired him to transition into the food business.

-

Habang hindi maitago ng ilan ang pagka-inis nila sa pagkain na hinahanda sa eroplano, saad ng may-ari ng Cycho's na si Cyrus Platon na in-flight meals ang nagbigay-inspirasyon sa kanya na pasukin ang food business.

'My family is my why': Gluten-free baking is cafe owner's expression of love - Gluten-free baking at pagmamahal para sa pamilya

Jul 26, 2019 0:10:08

Description:

Having a husband and daughter who suffer from coeliac disease, self-taught baker Rejoice Thomson demonstrates how food can be a tangible expression of love.

-

Dahil sa kanyang asawa at anak na may coeliac disease, naipakita ni Rejoice Thomson na ang baking ay isang paraan upang iparamdam ang kanyang pagmamahal.

Painting: A creative therapy for Filipino migrants - Pagpipinta: Isang mapanlikhang terapiya para sa mga Pilipinong migrante

Jul 25, 2019 0:09:32

Description:

For a group of Filipino migrants in Melbourne, art is a form of therapy and it paved the way to an improved life.

-

Para sa isang grupo ng mga Pilipinong migrante sa Melbourne, ang pagpipinta ay isang klase ng terapiya at isang daan tungo sa mas mabuting buhay.

Reimposition of death penalty draws mixed reaction from Senate and Congress - Pagbalik ng parusang kamatayan kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso

Jul 25, 2019 0:05:16

Description:

The reimposition of death penalty for "heinous crimes related to illegal drugs and plunder as mentioned by President Rodrigo Duterte in his 4th State of the Nation Address (SONA) last Monday drew a mixed reaction from Senate and Congress.

-

Ang pagbalik ng parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen na may kinalaman sa ilegal na droga at pandarambong na binanggit ng Pangulong Rodrigo Dueterte sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address (SONA) noong Lunes ay kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso.

Foreign Fighters legislation passes Parliament - Batas na Foreign Fighters ipinasa sa Parlyamento

Jul 25, 2019 0:08:02

Description:

The Government’s Foreign Fighters legislation has been passed by Parliament

With that and the rest of Thursday’s events in Parliament.

-

Ang batas na Foreign Fighters ng Pamahalaan ay ipinasa sa Parlyamento.

Iyan at iba pa ang mga kaganapan kahapon Huwebes sa Parlamento.

Meet Kelebek, Filipina Australian rapper - Kilalanin si Kelebek, Pinay Australyana na rapper

Jul 25, 2019 0:13:13

Description:

Filipina-Australian Kelebek was born to perform. She used to sing at their church and at parties of her family and friends. The streets of Melbourne is one of her favourite places to show off her talent. This coming weekend, she will perform on stage at the coming Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

-

Likas sa Pilipina-Australyana na si Kelebek ang umawit sa harap ng maraming tao. Nasanay siyang kumanta sa mga salu-salo ng kanilang mag-anak, kaibigan at sa kanilang simbahan. Sa Melbourne, isa sa mga paborito niyang tanghalan ay ang mga kalsada sa lungsod. Ngayong darating na  weekend isa siya sa mga piling aawit sa nalalapit na Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

Managing chronic pain - Nakakaranas ba kayo ng chronic pain?

Jul 25, 2019 0:09:55

Description:

Around nine million Australians live with musculoskeletal conditions and a third of Australians who suffer from chronic pain will develop mental health conditions. 

-

Mayroong siyam na milyong Australyano ang nabubuhay ng mayroong musculoskeletal condition. Ikatlong bahagi ng mga Australyano na nakakaranas ng chronic pain ang maaring magkaranas ng epekto sa kanilang mental health . Ipinaliwanag ng Osteopath at pain educator Dr Elizabeth Howards ang ilang mga bagay bagay na maaring makatulong sa nararamdamang sakit o kondisyon 

ika 22- 28  ng Hulyo ay  National Pain Week

 

Indigenous communities in WA say they are under threat - Katutubong komunidad sa WA sinabing sila ay nasa ilalim ng banta

Jul 25, 2019 0:05:47

Description:

Indigenous communities in Western Australia say their houses are being neglected, poorly repaired and in some cases, bulldozed.  

-

Sinabi ng mga katutubong komunidad sa Western Australia na pinapabayaan, hindi inayos ng mabuti at sinira pa ang kanilang mga bahay.

Water prices in SA set to fall as promised by government - Pagbaba sa presyo ng tubig sa SA ipinangako ng gobyerno

Jul 24, 2019 0:10:22

Description:

Water prices are set to fall in South Australia after an independent report found consumers have been paying too much for years.

-

Nakatakdang bumaba ang presyo ng tubig sa South Australia pagkatapos malaman sa isang ulat na nagbabayad ang mga residente ng malaking halaga sa loob ng ilang taon.

Conference focuses on suicide prevention strategies - Pagpupulong nakatuon sa mga stratehiya laban sa pagpapakamatay

Jul 24, 2019 0:06:07

Description:

The former Prime Minister Julia Gillard says now is the time to tackle Australia's suicide rate. 

-

Panahon na upang matugunan ang antas ng pagpapakamatay sa Australia ayon sa pahayag ng dating Punong Ministro na si Julia Gillard.

Podium protest at the world swimming championships in South Korea - Podium protest sa world swimming championships sa South Korea

Jul 24, 2019 0:04:58

Description:

Australian swimmer Mack Horton has refused to take the podium alongside controversial Chinese opponent Sun Yang at the FINA swimming world championships in South Korea.

Horton has been a vocal critic of Sun who had been the subject of several drug taking accusations in recent years.

-

Tumanggi ang Australian swimmer Mack Horton na tumabi sa  podium  sa kontrobersiyal na Chinese swimmer Sun Yang sa FINA swimming world championships sa South Korea.

Binatikos ni Horton si Sun  na nai-ugnay sa ilang mga kontrbersiya sa pagggamit ng ipinagbabawal na gamot sa sports

Repair Cafe: If it's broken, we can fix it - Repair Cafe: May sira ba kayong gamit?

Jul 24, 2019 0:10:05

Description:

Don't throw that broken item away. A community of expert volunteers can help fix your coffee machine, favorite tent or toaster. 

-

Huwag itapon ang mga sirang gamit sa bahay. Isang grupo ng mga expert volunteers ang maaring makatulong sa pag ayos ng inyong sirang coffee machine, paboritong  tent o toaster. Nagismula ang  Repair Cafes noong taong 2007 na may layuning mabawasan ang mga basurang dinadala sa landfill. Isang grupo ng mga volunteer na may ibat-ibag kaalaman sa pagkumpini ang makikita sa mga reapir cafe. nais ilang maayos ang  mga gamit na maari pang gamitin Sa Victoria,  nakatakdang isagawa ang unang pagtitipon ng  Repair Cafe Ballarat naka-usap namin si Mary Duff 

Report reveals plight of underpaid workers - Ulat isiniwalat ang kalagayan ng mga underpaid na mangagawa

Jul 24, 2019 0:05:57

Description:

Two-thirds of farm workers are earning below the minimum wage, according to a report by the National Union of Workers.T he union is calling on the major supermarket chains to take more responsibility for exploited workers.

-

Two-thirds ng mga farm workers ang sumasahod ng di pa aabot sa minimum wage ayon sa ulat na binuo ng National Union of Workers.

 

Nanawagan ang unyon sa mga malalaking supermarket na akuin ang karagdagang responsibilidad sa pagsiguro na di napag sasamantalahan ang mga manggagawa

Plans to extended martial law in Mindanao

Jul 24, 2019 0:08:20

Description:

The government is pushing for the extension of martial law in Mindanao to another year.  National Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr. said he would recommend the extension of martial law  due to the continuing rebellion and terror threats. 

Why it pays to plan your end-of-life care? - Bakit mahalagang mag-plano para sa iyong end-of-life care?

Jul 24, 2019 0:07:29

Description:

Planning an end-of-life treatment isn’t a priority for most people. The reality is that only 15 per cent of Australians have actually documented their health preferences. Yet, it could be one of the most important decisions we ever make.

-

Ang pagpaplano para sa medikal na paggamot sa katapusan ng buhay ay hindi isang priyoridad para sa maraming tao. Labing limang porsyento lamang ng mga Australyano ang na-dokumento ang kanilang kagustuhan sa kalusugan. Ngunit, maaring ito ang pinakmahalagang desisyon na ating dapat gawin.

First gluten-free ‘Kamayan’ feast held in Brisbane - Kauna-unahang gluten-free ‘Kamayan’salu-salo sa Brisbane

Jul 23, 2019 0:06:48

Description:

Residents and foodies joined in the feast-like celebration showcasing traditional Filipino food served on banana leaves, as part of the ‘Salo’ series by the Filipino-American chef, Yana Gilbuena.

-

Dose-dosenang mga Pilipino at residente ang nakisalo sa mala-pyestang pagtitipon kung saan bida ang tradisyonal na pagkaing Pinoy na inihain sa mga inilatag na dahon ng saging, bilang bahagi ng ‘Salo’ series ng tanyag na Filipino-American chef at author na si Yana Gilbuena.

UK weighs options after Iran's tit-for-tat seizure of oil tanker - Inagaw ng mga sundalong Iranian ang isang barkong pandagat ng Britain

Jul 23, 2019 0:04:34

Description:

The British government is weighing up its options after the Iranian military boarded and seized a British tanker last week. Iran's foreign minister has accused the United States of trying to drag Britain into a quagmire over a tanker crisis in the Gulf.

-

Tinitimbang ng Britain ang kanilang mga opsyon pagkatapos agawin ng militar ng Iran ang isa nilang tanker noong nakaraang linggo.

Nine youths die after mini-dump truck they were riding rolled over in Cebu - Siyam na kabataan napatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck

Jul 23, 2019 0:07:59

Description:

Nine youth died when the mini-dump truck they were riding rolled over in the town of Boljoon Cebu.  They were interred 2 days ago.

-

Inilibing ang siyam na kabataang namatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck sa Boljoon Cebu.

Canadian authorities investigate Australian man's death - Magkasintahan pinatay sa highway sa Canada, biktima ng pagnanakaw?

Jul 23, 2019 0:02:43

Description:

An Australian police commander says the entire force is "devastated" by the death of a regional police chief's son in Canada. The bodies of Lucas Fowler and his American girlfriend Chynna Deese were found by authorities in British Columbia, close to the border with Alaska.

-

Sinabi ng isang komander ng pulisya na ang buong pwersa ay nawasak sa pagkamatay sa Canada ng anak ng kanilang pinunong rehiyonal.

Philippines' Duterte calls for reinstatement of death penalty for drug crimes and plunder - SONA 2019: Pangulong Duterte nanawagan na ibalik ang parusang kamatayan sa mga kaso ng droga at pandarambong

Jul 22, 2019 0:06:30

Description:

Philippine President Rodrigo Duterte urges lawmakers to reinstate the death penalty for 'heinous crimes related to drugs and plunder'.

-

Nanawagan ang Pangulong Duterte sa mga mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga masasangkot sa kaso ng droga at pandarambong. 

Queensland's Multicultural Award finalists announced - Finalists para sa Queensland Multicultural Award, ipinahayag

Jul 22, 2019 0:09:53

Description:

The finalists for the Queensland Multicultural Award finalists have been announced.

-

Ang mga finalists para sa Queensland Multicultural Award ay ipinahayag kahapon.

Discussions of parliamentarians in the last week - Usapan ng mga mamambabatas nitong nagdaang linggo

Jul 22, 2019 0:04:47

Description:

Earlier this month the Federal Government passed its tax cuts for millions of Australian workers, promised in the first sitting week since May election.

-

Nitong mga unang araw ng buwan, ipinasa ng gobyerno pederal ang kanilang bawas sa buwis para sa milyon-milyong Australyano, sa unang linggo ng parliamento buhat noong halalan ng Mayo.

Citizenship issues at the forefront of NZ-Australia meeting - Punong Ministro Ardern at Morrison, nag-usap tungkol sa problema ng mga taga New Zealand

Jul 22, 2019 0:05:35

Description:

The way Australia treats its New Zealand migrants has been raised in a meeting between Kiwi Prime Minister Jacinda Ardern and Prime Minister Scott Morrison in Melbourne. 

Currently New Zealanders are automatically issued a visa to live and work in Australia when they arrive - but it's hard - and frequently impossible - for them to gain permanent residency or citizenship.

-

Ang pagtrato ng Australya sa mga migranteng taga-New Zealand ay binigyang-pansin sa pagpupulong sa pagitan ni Punong Ministro Jacinda Ardern at Scott Morrison sa Melbourne.

 

 

Rallies around Australia call for an end to offshore detention - Isinagawang mga rally sa buong Australya naglalayong matigil ang offshore detention

Jul 22, 2019 0:03:10

Description:

Rallies to free Manus Island and Nauru asylum seekers have been held around Australia.

Placards reading "bring them home" were held aloft as protesters called for the Morrison Government to allow asylum seekers into Australia. 

-

Nagdaos ng mga rally sa buong Australya ang mga nagproprotesta laban sa offshore detention, na naglalayon na pawalan ang mga naka-ditene na asylum seekers sa Manus Island at Nauru. 

Hawak ang mga karatulang may nakasulat na "bring them home", nananawagan ang mga nagpo-protesta sa Gobyernong Morrison na payagang makapasok ang mga asylum seekers sa Australya.

Beyond her hijab, Aaliyah Yco empowers women - Higit pa sa kanyang hijab, si Aaliyah Yco ay nagbibigay-lakas sa mga kababaihan

Jul 21, 2019 0:21:38

Description:

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." This mother-of-four grew up Catholic, but with the many questions she had in her teenage life it lead her to comparative religions studying different religions except Islam.

-

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." Ang ina-ng-apat ay lumaking Katoliko, ngunit sa maraming mga tanong na mayroon siya sa kanyang pagdadalaga ito ay humantong sa pagkukupmara ng mga relihiyon, pinag-aralan niya ang iba't ibang mga relihiyon maliban sa Islam.

Fil-Aussie Jasmine Henry fulfilling her musical dream - Fil-Aussie Jasmine Henry tinutupad ang pangarap sa musika

Jul 21, 2019 0:25:21

Description:

In her quest to fulfill her passion in music, Sydney-borne Jasmine Henry left for the Philippines more than a year ago and now she releases her latest single 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

-

Sa kanyang pagnanais na matupad ang kanyang hilig sa musika, ang ipinanganak sa Sydney na si Jasmine Henry ay lumipad patungong Pilipinas mahigit isang taon na ang nakararaan at ngayo'y inilabas niya ang kanyang pinakabagong awitin na 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

SONA 2019: President Duterte on foreign policy - SONA 2019: Pangulong Duterte maaring talakayin ang independent foreign policy

Jul 19, 2019 0:05:25

Description:

Preparations are in place for President Rodrigo Duterte's coming State of the Nation Address  (SONA).

Malacanang says the President may talk about the country's independent foreign policy  this Monday, 22 July.

-

Nakalatag na ang mga paghahanda para sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa Lunes, ika-22 ng Hulyo.

Ayon sa Malacañang, posibleng talakayin ng Pangulong Duterte ang independent foreign policy ng Pilipinas sa kanyang talumpati.

 

Toolkit helps regional towns attract migrants - Toolkit tutulong sa regional towns umakit ng mga migrante

Jul 19, 2019 0:08:55

Description:

A new toolkit has been developed to help attract more migrant workers to regional areas.

 

The kit produced by the Regional Australia Institute  aims to help regional towns fill skills shortages and make it easier for migrants to settle into regional life.

-

Isang panibagong tolkit ang binuo na naglalayong akitin ang mga mas maraming manggagawang migrante na manirahan sa mga rehiyunal na lugar

 

Layunin ng ang tool kit na binuo ng Regional Australia Institute na matulungan ang mga rehiyunal na bayan na mapunan ang gma kakulangan sa trabahao o skills at gawing mas madali para sa mga migranteng makapagsimulang muli’t manirahan  sa rehiyunal na lugar

Prime Minister and Opposition Leader speak at 'Bush" regional summit - Punong Mnistro at Lider ng Oposisyon dumalo sa 'Bush" regional summit

Jul 19, 2019 0:05:48

Description:

Opposition Leader Anthony Albanese has told the Prime Minister Scott Morrison to  “stop playing politics” with drought funding, saying Labor will back the government’s package, so long as it doesn’t come at the cost of other infrastructure projects.

 

It come as both leaders joined in a Bush Summit in western New South Wales, where so many communities are suffering the first-hand effects of the drought

 

-

Sinabi ng lider ng oposisyon – sa punong mnsitro scott morrisson na tigilan na agn pamumulitika sa uspain ng pondo para sa tag tuyot – sinabi ng Partido Labor na susuportahan nito ang pakete ng pamahalaan sa kondisyon na di ito makakaapekto sa iba pang mga proyektong pang imprastraktura

'Deadly Science' gives children in remote schools tools to achieve their dreams - 'Deadly Science' nagbibigay paraan sa mga bata upang maabot ang mga pangarap

Jul 18, 2019 0:05:12

Description:

Growing up, Corey Tutt was told he'd never make it as a zookeeper. Now, he's giving kids who are just like he was, the tools to achieve their own dreams.

-

Habang lumalaki, sinabihan si Corey Tutt na hindi niya maaabot ang pagiging isang zookeeper. Ngayon, binibigyan niya ang mga batang tulad niya dati ng mga paraan upang maabot nila ang kanilang pangarap.

Pharmacists now allowed to issue medicine prescriptions, under WA healthcare reforms - Mga parmasyutiko sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot

Jul 17, 2019 0:09:15

Description:

Pharmacists could play a bigger role in prescribing medications to patients under major reforms in Western Australia healthcare.

-

Sa ilalim ng bagong reporma sa pangkalusugan sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot ang mga parmasyutiko. .

Federal Government rejects funding to fix dangerous cladding - Pagpapalit ng cladding sa mga gusali sa Victoria, magkakahalaga ng $600 milyon

Jul 17, 2019 0:03:58

Description:

The Victorian government has announced a $600 million package to fix dangerous cladding on hundreds of buildings around the state. Premier Daniel Andrews says the issue isn't isolated to Victoria and is hoping the Commonwealth will meet half of the cost.

-

Ipinahayag ng gobyerno ng Victoria, na gagastos sila ng $600 milyon upang palitan ang mapanganib na cladding sa daan-daang gusali sa estado.

Scientists uncover genetics behind eating disorder - Anorexia nervosa, hindi lamang nasa isip, tungkol din ito kung paano mo tinutunaw ang iyong kinain

Jul 17, 2019 0:06:34

Description:

Australian scientists have helped unlock the genetics behind the eating disorder anorexia nervosa. The research revealed an association with anorexia and low glucose levels.

-

.Nakatulong ng malaki ang mga Australyanong siyentipiko upang mabuksan ang genetics na nasa likod ng anorexia nervosa.

Private health system in need of repair - Seguro sa kalusugan sa Australya, kailangan ng mabilisang pag-aayos

Jul 17, 2019 0:03:50

Description:

A new report has warned the private health system needs urgent repair as younger Australians continue to drop out at an alarming rate.

-

Nagbabala ang isang bagong ulat na kailangan ng pag-aayos ng pribadong systema ng seguro sa bansa, habang nagpapatuloy na mabilis na umaalis ang mga nakakabatang Australyano sa sistema.

Lowest growth in China's economy during the last 27 years - Pinaka-mababang paglago ng ekonomiya ng China nitong nagdaang 27 taon. Ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Jul 17, 2019 0:06:24

Description:

China has recorded its slowest economic growth since the early 1990s and, as Australia's biggest trading partner, the figures raise the question, do they have implications for our economy too?

-

Nagtala ang China ng kanyang pinaka-mababang paglago sa ekonomiya buhat noong mga taon ng 1990, at bilang pinaka-malaking kapareha ng Australya sa kalakal, ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Relatives of 38 Australians killed in MH17 bombing, offer flowers for their dead - Kamag-anak ng 38 Australyanong napatay sa pagbagsak ng MH17, nag-alay ng bulaklak

Jul 17, 2019 0:05:35

Description:

It's been five years since Malaysia Airlines flight MH-17 was shot down over eastern Ukraine, killing all of the 298 people on board, including 38 Australians.

In June, the Dutch-led international investigation team charged four suspects over the disaster, in a move supported by Australia.

-

Limang taon na ang nakakalipas, buhat nang pabagsakin ang Malaysian flight MH17  sa silangang Ukraine na pumatay ng 298 taong sakay ng eroplano, kasama ang 38 Australyano.

Noong Hunyo, sinampahan ng isang grupo ng imbestigador ng kaso ang apat na pinaghihinalaang may-sala,  isang hakbang na sinusuportahan ng Australya.

Migrant workers don't harm jobs or wages of local workers - Migrant worker di banta sa seguridad sa trabaho ng mga lokal na manggagawa

Jul 17, 2019 0:08:16

Description:

There are an estimated two-million temporary migrants in Australia at the moment, and as the economy slows and wages stagnate, their presence has increasingly become a political issue.

 

But, a new report has found that those migrants are not harming the jobs or wages of local workers.

-

Tinatayang may dalawang milyong temporary migrants sa Australya ngayon, habang bumabagal  ang takbo ng  ekonomiya at hindi tumataas ang sweldo ang kanilang presensya ay nagiging isyu sa pulitika.

 

Sa isang bagong ulat napagalaman na hindi nakaka apekto ang mga temporary migrant sa seguridad sa trabahao at sweldo ng mga local na residente

Dengue 285 percent increase in Zamboanga Peninsula - Kaso ng Dengue tumaas ng 285 porsiento sa Zamboanga Peninsula

Jul 17, 2019 0:08:00

Description:

The Department of Health in Region 9 or Zamboanga Peninsula has raised alarm over the rising cases of the deadly dengue fever.As of July 6 a total of 8,076 cases of dengue have been reported with 46 deaths.

-

Nababahala ang Kagawaran ng Kalusugan sa  Region 9 o Zamboanga Peninsula  sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue fever. Noong ika 6 ng Hulyo naitala na ang 8,076 kaso ng dengue kung saan  46 katao ang namatay bunga ng dengue.

Malacañang sa Sugbo to be converted into a museum

Jul 16, 2019 0:06:56

Description:

The 109-year-old Malacanang sa Sugbo will be restored and converted into a museum. The structure was originally built in 1910 to house the Bureau of Customs in the Port of Cebu. It was converted into Malacañang sa Sugbo during Arroyo's administration and it has become idle since 2010. 

What are the requirements for moving interstate?

Jul 16, 2019 0:08:11

Description:

According to the Australian Bureau of Statistics, people who were born overseas are more likely to move than people

born in Australia

Advocates push to raise unemployment benefit - Mga walang trabahong Australyano, humihingi ng dagdag na pera mula sa Newstart

Jul 16, 2019 0:04:07

Description:

Unemployed Australians and social welfare advocates are making a renewed push to raise the rate of Newstart. It comes following the government's pledge to cut deeming rates for pensioners on July 15.

-

Ang mga walang trabahong Australyano at tagapag-taguyod ng benepisyo, ay gumagawa ng panibagong apela upang itaas ang antas ng bayad sa Newstart.

Government to cut pensioners' deeming rates - Aabot sa 1 milyong Australyano ang tatanggap ng $800 bawa't taon, dahil sa pagbabago ng sistema sa kanilang kinikita

Jul 16, 2019 0:04:04

Description:

Around one million Australians could receive up to $800 more per year under changes to the federal government's income test for pensioners. But advocates say the much-needed move doesn't go far enough.

-

Aabot sa 1 milyong Australyano ang maaring tumanggap ng hanggang $800 bawa't taon, sa ilalim ng mga pagbabagong ginawa ng gobyerno pederal sa income test ng mga pensyonado.

Filipino-Australian cliff diver scores a wild card entry in the World Series competition - Babaeng Pilipino-Australyan mula Brisbane, nangunguna sa paligsahan ng Cliff Diving

Jul 14, 2019 0:10:21

Description:

World cliff-diving championships contender, Xantheia Pennisi joins a group of new wildcards in the World Series cliff diving competition in Beirut, Lebanon. 

-

Si Zantea Pinizi, isang Pilpino-Australyan mula Bisbane, ay nangunguna sa paligsahan ng Red Bull Cliff Diving Competition sa Queensland.

Australia's role when man first landed on the moon - Papel ng Australya nang unang bumaba ang tao sa buwan

Jul 14, 2019 0:06:59

Description:

It's been 50 years since men first walked on the moon. The landing was broadcast around the world, but were it not for a number of Australians, and Australian technology, Neil Armstrong's first steps, and words might not have been seen or heard at all.

-

Limampung taon na ang nakakalipas nang unang lumakad ang tao sa buwan.

Increased tension in the gulf when Iran blocked UK oil ship - Tensyon sa Gitnang Silangan, nang harangan ng Iran ang barko ng langis ng United Kingdom

Jul 14, 2019 0:03:24

Description:

The UK has accused Iran of trying to intercept a British ship near the Gulf – an accusation Iran denies.

-

Inakusahan ng UK ang Iran ng pagsubok na harangan ang isang barkong Ingles na malapit sa Gulf, isang akusasyong tinanggihan naman ng Iran.

Will you eat meat made in a laboratory? - Kakainin ba ninyo ang karneng ginawa sa laboratoryo?

Jul 14, 2019 0:06:03

Description:

In a country as addicted to barbecues as Australia, the prospects for meat grown from cells in a laboratory don't seem strong. But lab-grown beef, poultry, pork, and fish may be part of an answer to climate change and animal welfare.

-

Sa isang bansang adik sa barbecue katulad ng Australya, ang pagkain ng karneng mula sa isang cell sa laboratoryo ay parang hindi maganda.

Business owners risking their health - Walang bakasyon para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo

Jul 14, 2019 0:06:58

Description:

New research has found half of all small and medium-sized business owners haven't taken a break in more than six months. Experts say the statistics are alarming, particularly because of the associated longer-term risks including poor mental health and fitness.

-

Natagpuan ng mga taga-suri na kalahati ng mga may-ari ng maliliit at katamtamang-laking negosyo ay hindi nagbakasyon nitong nagdaang anim na buwan.

France defies US to adopt tax on tech giants - Pransya kinakalaban ang US sa pagpapataw ng buwis sa mga malalaking kumpanya sa teknolohiya

Jul 14, 2019 0:06:24

Description:

France has adopted a digital services tax despite threats of retaliation by the US, which argues that it unfairly targets American tech giants. The US will now investigate the move, as Australia remains firm in its decision to wait for a global consensus on such a tax.

-

Magpapataw na ng buwis ang Pransya sa mga serbisyong digital sa bansa, sa kabila ng bantang pananakot ng Estados Unidos na nagsabing hindi patas ang gagawing hakbang nito para sa mga tech giants sa Amerika. 

Iimbestigahan ngayon ng Amerika ang nasabing hakbang, habang pananatilihin naman ng Australya ang desisyon nito na hintayin ang pandaigdigang konsensus tungkol sa pagpapataw ng naturang buwis. 

 

Philippine Robotics team wins silver award at Lego league competition in Australia - Propesyonalismo ng koponan ng Philippine Robotics nanalo ng pilak sa Australia

Jul 14, 2019 0:14:30

Description:

The Philippine Robotics national team 'Gracean Whiz' bagged the silver award for "Gracious Professionalism" at the recently held Lego league competition in Australia.

-

Ang pambansang koponan ng Philippine Robotics na 'Gracean Whiz' ay nagpakita ng mataas na pamantayan ng propesyonalismo habang kanilang iniuwi ang pilak na gawad para sa "Gracious Professionalism" sa kamakailang kompetisyon ng liga sa lego sa Australia.

Indigenous Australian minister Ken Wyatt promises their inclusion in the Constitution in 3 years - Ministro sa Katutubong Australyano, nangakong isasama sila sa Konstitusyon sa susunod na 3 taon

Jul 13, 2019 0:04:22

Description:

Australians could vote on a proposal to recognise Indigenous Australians in the Constitution within the next three years.

-

Ang mga Australyano ay maaring bumoto sa panukalang kilalanin ang mga Katutubong Australyano sa Konstitusyon sa loob ng susunod na tatlong taon.

First Aboriginal firefighters in Redfern - Mga unang bumberong Aborihinal sa Redfern

Jul 13, 2019 0:04:55

Description:

Sydney's inner-city suburb of Redfern has been the site of many historic moments for Indigenous Australians, and now it's celebrating another.

-

Ang suburb ng Redfern na kalapit ng Sydney, ay lugar ng maraming makasaysayang sandali para sa mga Katutubong Australyano, at ngayon ay nagdiriwang ng isa pang kasaysayan.

World leaders criticised for failing to protect journalists - Mga pinuno ng mundo, pinintasan dahil sa pagkabigong ipagtanggol ang mga jornalista

Jul 13, 2019 0:06:21

Description:

World leaders are being accused of failing to protect journalists by a top human rights lawyer. Well-known human rights lawyer Amal Clooney has accused world leaders of failing to protect journalists, even taking aim at Donald Trump for "vilifying the media".

-

Ang mga pinuno ng mundo ay inakusahan ng pagkabigong ipagtanggol ang mga jourlaista ng isang mataas na abogado sa karapatang pantao.

'NAIDOC Week's message is respect': Aunty Beryl - Respeto ang mensahe ng linggo ng NAIDOC: Aunty Beryl

Jul 12, 2019 0:06:22

Description:

What does this year's NAIDOC Week's theme, Voice. Treaty. Truth. mean? For one proud Kamilaroi woman Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

-

Ano ang kahulugan ng teme ng NAIDOC Week sa taong na Voice. Treaty. Truth.? Para sa isang ipinagmamalaki na babaeng Kamilaroi na si Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

Fans join sports stars in calling for still-elusive gender pay parity - Madla nakiisa sa mga atleta sa panawagan ng pantay na bayad

Jul 12, 2019 0:08:49

Description:

The recently run and won FIFA Women's World Cup has brought into stark contrast the gender pay gap between the men's and women's game. Now, it's not only the players who are making themselves heard, it's also the fans.

-

Ang baguhang FIFA Women's World Cup ay nagpakita ng ganap na pagkakaiba sa bayad ng mga babae at lalaking manalalaro. Hindi lamang ang mga manlalaro ang nais marinig ang kanilang hinaing kundi pati na ang publiko.

WWII drug could prevent flu deaths - Gamot na ginamit sa WWII maaaring makatulong na iwasan ang mga pagkamatay sanhi ng trangkaso

Jul 11, 2019 0:04:52

Description:

Researchers have found a drug that dates back to the second World War could help prevent flu deaths.

-

Natuklasan ng mga mananaliksik na isang gamot na ginamit noong ikalawang Digmaang Pandaigdig ay makatutulong na maiwasan ang mga pagkamatay na sanhi ng trangkaso.

Strong English skills no asset to Muslim migrant job-seekers, study finds - Mahusay na kasanayan sa Ingles hindi bentaha para sa mga migranteng Muslim na naghahanap ng trabaho

Jul 11, 2019 0:07:26

Description:

A new study has found migrants from Muslim backgrounds are still facing significant barriers to employment, despite having good English language skills.

-

Natuklasan sa isang bagong pag-aaral na ang mga migranteng Muslim ay humaharap pa rin sa mga makahulugang hadlang sa trabaho sa kabila ng pagkakaroon ng mabuting kasanayan sa pagsasalita ng wikang Ingles.

Duterte ready to fire BOC officials due to alleged corruption - Mga opisyal ng BOC na sangkot sa korupsyon, handa ng sibakin ni Duterte

Jul 11, 2019 0:04:58

Description:

President Rodrigo Duterte ordered more than sixty officials and employees of the Bureau of Customs to be relieved from their post and be investigated, due to alleged corruption.

-

Inutos ni Presidente Duterte ang pag-relieve ng mahigit 60 opisyal at empleyado ng Bureau of Customs mula sa kanilang mga pwesto upang imbestigahan dahil sa pinaghihinalaang korupsyon.

'This is all our history': Fil-Aus author on multicultural and Aboriginal communities - "This is all our history": Ang ating koneksyon sa Aboriginals ayon sa isang Fil-Aus na manunulat

Jul 11, 2019 0:08:06

Description:

During the launch of NAIDOC week, journalist and author Deborah Ruiz-Wall seeks to build a bridge between Filipino-Australians and Aboriginals.

-

Noong nilunsad ang NAIDOC week, ibinahagi ng manunulat na si Deborah Ruiz-Wall na ninanais niyang maging bridge builder sa pagitan ng mga Pilipino-Australyano at mga Aborihinal.

 

Aunty Ali on NAIDOC week and the Aboriginal's right to be heard - Ang NAIDOC week at ang karapatang mapakinggan ayon kay Aunty Ali

Jul 11, 2019 0:10:29

Description:

Biripi Elder Aunty Ali Golding believes that now is the time for Aboriginal people to speak up and be listened to.

-

Paniwala ng Biripi Elder na si Aunty Ali Golding na panahon ng magsalita at mapakinggan ng mga Aboriginal na katao.

South Australia's flu deaths reach 82 as cases set to hit 20,000 - Bilang ng mga namatay sa trangkaso sa South Australia umabot sa 82, kabuuang bilang aabot sa 20,000

Jul 11, 2019 0:10:02

Description:

South Australia's death toll from flu has reached 82 so far and the total number of reported cases is set to hit 20,000 reveals SA Health.

The reported influenza fatalities include 19 deaths in April, 50 in May, six in June and three this July. Majority of the deaths have been among older people, including some in nursing homes.

-

Umabot na sa 82 ang bilang ng mganamatay sa South Australia sanhi ng trangkaso at ang kabuuang bilang ng mga iniulat na kaso ay inaasahang aabot sa 20,000 ayon sa SA Health.

Kabilang sasa ulat ang 19 na namatay noong Abril, 50 noong Mayo, anim noong Hunyo at tatlo nitong Hulyo. Karamihan sa nailulat na namatay ay matatanda at ang ilan ay nasa nursing home.

Children in tents, adults sleeping in cars: Hobart's homeless still waiting for help - Mga bata sa mga tolda, mga matatanda natutulog sa mga kotse: Mga walang matirhan sa Hobart naghihintay pa rin ng tulong

Jul 10, 2019 0:09:17

Description:

A domestic violence survivor, a cancer patient, a mother of two and a cold Tasmanian winter ...

-

Isang domestic violence survivor, isang pasyenteng may kanser at ina ng dalawang bata na naghahanap ng masisilungan sa tag-lamig na panahon ng Tasmania...

'Deceptive, exploitative': housing report finds international students at risk - 'Mapanlinlang, mapagsamantala': mga internasyunal na estudyante madaling mabiktima ayon sa ulat sa pabahay

Jul 10, 2019 0:04:01

Description:

International students are facing widespread exploitation in the housing market in major cities such as Sydney.

-

Ang mga internasyonal na estudyante ay nahaharap sa malawakang pagsasamantala sa merkado ng pabahay sa mga pangunahing lungsod tulad ng Sydney.

Preparing the Asia Pacific for the era of Cities 5.0: Asia Pacific Cities Summit 2019

Jul 10, 2019 0:08:21

Description:

Industry and urban leaders from around the world gathered in Brisbane to visualize and understand what the future cities of the world will look like.

Are Australian women dying of embarrassment? - Mga kababaihang Australyana namamatay dahil sa kahihiyan?

Jul 10, 2019 0:07:53

Description:

Half of Australia's women are not up-to-date with their cervical cancer screenings.

But why?

-

Kalahati sa mga kababaihan ng Australia ay hindi kumpleto ang kanilang pagpapasuri ng cervical cancer.

Pero bakit?

Surge in festival drug deaths under scrutiny - Pagtaas ng mga kamatayan dahil sa droga nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat

Jul 10, 2019 0:05:19

Description:

A Sydney court has heard two doctors who were working at the electronic music festival Defqon1 in 2018, where two people died from drug overdoses.

-

Dininig ng isang korte sa Sydney ang dalawang doktor na nagtrabaho sa electronic music festival na defqon1 noong 2018, kung saan dalawang tao ang namatay dahil sa overdose ng droga.

PM appoints national suicide adviser - PM nagtalaga ng national suicide adviser

Jul 10, 2019 0:05:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants to see a dramatic drop in the suicide rate and has appointed a new adviser to tackle the issue.

-

Nais ni Punong Ministro Scott Morrison na makita ang kapansin-pansin na pagbaba sa antas ng pagpapakamatay at nagtalaga siya ng isang bagong tagapayo upang harapin ang isyu.

Promising results from Aboriginal maternity program - Aboriginal maternity program nagbigay ng positibong resulta

Jul 10, 2019 0:07:50

Description:

One hospital has dramatically boosted the number of Aboriginal maternal health workers in a bid to close the gap. Staff say it’s showing promising results.

-

Isang ospital ang kapansin-pansin na dinagdagan ang bilang ng mga katutubong nangangalaga para sa kalusugan ng mga kababaihan sa pagsisikap na maalis ang agwat.

Rising cases of dengue fever in South Cotabato - Tumataas na kaso ng dengue fever sa South Cotabato

Jul 9, 2019 0:08:58

Description:

Two municipalities in South Cotabato province are set to declare a state of calamity due to the rising cases of the deadly dengue fever.

-

Dalawang munisipalidad sa South Cotabato ang nagtatakdang magdeklara ng state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng nakamamatay na dengue fever.

Fails to meet the needs of those it intends to help: report - Sistema ng suporta para sa mga beterano, masyadong magulo at kumplikado

Jul 9, 2019 0:06:46

Description:

A major report into support for Australian veterans says the system is too complex, poorly run and fails to meet the needs of those it is intended to help. Organisations that support veterans have welcomed efforts to improve the system, parts of which date back to the 1920s.

-

Isang malaking ulat tungkol sa suporta para sa mga beterano ng Australya, ang nagsabi na ang sistema ay masyadong magulo, pinatatakbo ng hindi tama, at nabibigong tagpusan ang mga pangangailangan ng mga taong dapat nilang pagsilbihan.

Alek Sigley released safe after detention in North Korea - Payo ni Peter Dutton kay Alek Sigley

Jul 9, 2019 0:03:06

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton has warned Australian student Alek Sigley not to return to North Korea. Questions continue to surround what exactly happened to the 29 year-old who was released from North Korean detention last Thursday.

-

Binalaan ni Ministro Peter Dutton si Alex Sigley, na huwag nang bumalik sa North Korea.

Filipinos among delegates and dignitaries welcomed in Brisbane for Asia Pacific Cities Summit - Mga delegado mula sa Pilipinas makikibahagi sa Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum sa Brisbane

Jul 8, 2019 0:06:31

Description:

The 2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum were attended by delegates from local governments in the Asia Pacific, including local officials from Isabela, Manila, and Samar.  

The two-day summit discussed innovations in expanding cities, improving transportation services, sustainable business practices and liveability of cities in the world.

-

Ang  2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum ay dadaluhan ng mga delegado mula sa Asya Pasipiko, kabilang ang mga lokal na opisyal mula sa Isabela, Maynila at Samar.

Tatalakayin sa dalawang araw na summit ang mga inobasyon sa pagpapalawak ng mga syudad, pagpapabuti ng mga serbisyong transportasyon, mga sustainable na pamamaraan sa negosyo at ligtas na pamumuhay sa mga modelong syudad sa mundo.

 

Victoria Police uncover begging scam - Mga pekeng nagpapalimos na Tsino sa Melbourne

Jul 7, 2019 0:03:25

Description:

Victoria Police says it has cracked a sophisticated operation of fake beggars who have travelled from China. Police allege six Chinese nationals travelling on tourist visas and an Australian have been begging on the streets of Melbourne’s CBD.

-

Nabuwag ng pulisya sa Victoria, ang isang eksperto sa panlolokong operasyon ng mga pekeng pulubi, na naglakbay sa Australya mula China.

Aboriginal students put their teaching skills to the test - Katutubong mag-aaral nasubok ang kanilang kasanayan sa pagtuturo

Jul 7, 2019 0:04:59

Description:

Schools across the country are highlighting Aboriginal history as part of NAIDOC week celebrations. At one New South Wales school, Aboriginal students put their teaching skills to the test -  passing on their knowledge of Indigenous culture to their peers.

-

Binigyang-pansin ng mga paaralan sa buong bansa ang kasaysayan ng mga Katutubo bilang bahagi ng pagdiriwang ng NAIDOC Week. Sa isa sa mga paaralan sa New South Wales, nasubok ang kasanayan sa pagtuturo ng mga Katutubong mag-aaral - sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa Katutubong kultura sa kapwa nila mag-aaral.

Australia's 46th Parliament gets down to business - Pang 46 na parliamento ng Australya, natapos na sa kanyang unang linggo

Jul 7, 2019 0:07:55

Description:

Australia's 46th Parliament has ended its first week at work. Beginning its first sitting week with a day of tradition and ceremony, the Coalition eventually scored a win on its tax-cut legislation.

-

Ang pang 46 na Parliamento ng Australya, ay natapos na sa kanyang unang pulong noong isang linggo.

Clear view of solar eclipse in Chile - Malinaw na solar eclipse sa Chile

Jul 7, 2019 0:04:03

Description:

Millions of people have watched a total eclipse of the Sun in South America - and online around the world.

-

Milyon-milyong tao ang nanood ng total exclipse ng araw sa South America, at online sa buong mundo.

Frustrated plans of family to holiday in Italy - Nasirang plano ng pamilya upang magbakasyon sa Italy

Jul 7, 2019 0:05:57

Description:

A Syrian family living in Melbourne is asking for compensation after they were stopped at Dubai airport and banned from boarding a flight to Italy, their holiday destination.

-

Isang pamilyang Syrian na naninirahan sa Melbourne, ang humihinging ibalik ang kanbilang ibinayad, pagkatapos silang patigilin sa paliparan ng Dubai at pagbawalang sumakay sa eroplanong papuntang Italy, ang kanilang destinasyon ng bakasyon.

Three men arrested in Western Sydney after plotting terror attacks - Tatlong lalake arestado sa tangkang terorismo

Jul 7, 2019 0:05:34

Description:

Three people have been arrested over an alleged terror plot following raids across western Sydney. The arrests follow a 12-month investigation targeting a group of people police alleges support the IS terrorist organisation.

-

Tatlong lalake ang inaresto dahil sa tangkang terorismo, matapos ang naganap na raid ng pulisya sa Western Sydney. Kasunod ng pag-aresto ay nagkaroon ng 12-buwang imbestigasyon sa isang grupo na diumano ayon sa pulisya ay sumusuporta sa isang teroristang organisyon na Islamic State (IS).

 

Young at heart: Philippine Australian Seniors Social Club celebrates friendship and their community - Nakakabatang pananaw: Philippine Australian Seniors Social Club ipinagdiriwang ang pagkakaibigan at kanilang komunidad

Jul 7, 2019 0:04:33

Description:

Breaking the monotony of being just at just home and looking after their grandchildren, going out on Saturdays is extra special for a group of Filipino Australian seniors in the inner west of Sydney.

-

Upang maiba naman ang paulit-ulit na pagiging nasa bahay lamang at pag-aalaga sa kanilang mga apo, ang paglabas tuwing araw ng Sabado ay sobrang espesyal para sa isang grupo ng mga matatandang Pilipino-Australyano sa kanlurang bahagi ng Sydney.

Royal Commission into Mental Health in Victoria gets underway - Isinagawa na ang Royal Commission into Mental Health sa Victoria

Jul 5, 2019 0:04:28

Description:

The Royal Commission into Mental Health has officially opened in Victoria last Tuesday. But the Mental Health Foundation Australia says the Commission finishing date is disappointing because the state already knows the system is broken and it needs urgent repair.

-

Ang Royal Commission into Mental Health ay opisyal na nagbukas as Victoria kung saan naganap ang unang pagdinig sa Melbourne nito lamang Martes. Ngunit sinabi ng Mental health foundation Australia hindi sila masaya sa katapusang petsa ng komisyon dahil matagal ng alam ng estado na ang sistema ay sira at nangangailangan ng mabilisang aksyon.

 

Labor agrees to support government's tax-cut package - Labor sumang-ayon na suportahan ang pakete ng buwis ng pamahalaan

Jul 5, 2019 0:04:52

Description:

Labor has conceded defeat on the Coalition's tax-cut plan, vowing to review stage three of the 158 billion-dollar plan at the next election.

-

Inamin ng Labor ang pagkatalo sa plano ng Koalisyon na pagbawas sa buwis, nangangako na suriin ang ikatlong yugto ng 158-bilyong dolyar na plano sa susunod na halalan.

'Bato' files death penalty bill on drug trafficking - 'Bato' naghain ng death penalty bill para sa drug trafficking

Jul 4, 2019 0:04:41

Description:

Senator Ronald 'Bato' dela Rosa filed on Thursday Senate Bill No. 226 or the bill imposing death penalty for the crime of drug trafficking.

-

Naghain si Senator Ronald 'Bato' dela Rosa ng Senate Bill No. 226 o panukalang-batas na nagpapataw ng parusang kamatayan para sa krimen ng pangangalakal ng droga.

 

Viva: Forming intergenerational bonds through playgroups - Viva: Pagbuo ng samahan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon sa mga playgroup

Jul 4, 2019 0:07:10

Description:

Once upon a time, grandparents used to play an active role in the lives of their grandchildren.

-

Noong unang panahon, ang mga lolo't lola ay gumagampan ng aktibong papel sa buhay ng kanilang mga apo.

Filipino fashion designer Rocky Gathercole inspires emerging artists in Sydney - Filipino Hollywood celebrity fashion designer Rocky Gathercole binibigyang inspirasyon ang mga baguhang sa pagmomodelo sa Sydney

Jul 4, 2019 0:08:24

Description:

Celebrating his 30 years in the industry, Filipino fashion designer for Hollywood celebrities Rocky Gathercole aims to inspire the younger generations of fashion enthusiasts in his upcoming Very RG Fashion Show this 7th of July.

-

Ipinagdiriwang ang kanyang ika-30 taon sa industriya ng fashion, hangad ng Filipino Hollywood fashion designer na si Rocky Gathercole na magbigay-inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon ng mga mahilig sa fashion sa kanyang gaganapin na Very RG Fashion Show ngayong Hulyo 7.

Soaring iron ore and gold prices boost WA's economic outlook - Pagtaas ng mga presyo ng bakal at ginto nakakatulong sa pang-ekonomiyang pananaw ng WA

Jul 4, 2019 0:09:55

Description:

For the first time, the gold price reaches over $2,000 an ounce last week. Western Australia is the largest producer of gold in the country about 70 percent of the its total production.

-

Sa unang pagkakataon umabot sa dalawang libong dolyar ang isang onsa ng ginto nitong nakaraang linggo. Ang Western Australia ang pinakalamaking producer ng ginto sa bansa na aabot sa pitumpung porsyento ng produksyon.

Fewer options, greater barriers when ice epidemic hits migrant communities - Mas kaunting mga pagpipilian, mas malalaking hadlang kapag ang epidemya ng ice ay umabot sa mga komunidad migrante

Jul 4, 2019 0:03:58

Description:

Health experts and community groups say migrants to Australia are not getting the help they need to tackle drug addiction.

-

Ang mga eksperto sa kalusugan at mga grupo ng komunidad ay nagsasabi na ang mga migrante sa Australia ay hindi nakakakuha ng tulong na kailangan nila upang harapin ang pagkagumon sa droga.

Where people go wrong on indigenous history - Saan nagkakamali ang mga tao sa kasaysayan ng mga katutubo

Jul 3, 2019 0:04:55

Description:

NAIDOC Week celebrations are held across Australia each July to celebrate the history, culture and achievements of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

-

Idadaos ang mga selebrasyon ng linggo ng NAIDOC sa buong Australya ngayong Hulyo upang ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at tagumpay ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander.

Official interest rate hits all-time low - Opisyal na antas ng interes nasa pinakamababang antas

Jul 3, 2019 0:04:22

Description:

The Reserve Bank has slashed the official cash rate to 1 per cent.

-

Ibinaba ng Reserve Bank ang opisyal na cash rate sa isang porsyento.

First Filipino suicide bomber in Sulu identified - Unang Pilipinong suicide bomber nakilala ng awtoridad

Jul 2, 2019 0:08:08

Description:

Authorities have identified one of the two slain suspects in the twin bomb attacks in an Army base in Indanan, Sulu last Friday that killed 8 people and injured 22 others.

 

-

Nakilala na ng awtoridad ang isa sa mga dalawang suspek sa twin bomb attack sa isang Army base sa Indanan, Sulu noong Biyernes na pumatay ng 8 katao at naminsala ng 22.

 

The joys of being a grandparent - Ang galak ng pagiging isang lola

Jul 2, 2019 0:14:21

Description:

It’s been said that having a grandchild is the most beautiful season in the life of a parent. In this interview, three grandmums from South Australia share their blissful journey on being a 'lola'.

-

Sinasabing ang pagkakaroon ng apo ay ang pinakamagandang panahon sa buhay ng isang magulang. Inalam natin sa panyam na ito ang mga karanasan ng tatlong mga lola na taga South Australia.

Hong Kong protestors overrun parliament buildings - Mga protestador sa Hong Kong naminsala sa gusali ng parlyamento

Jul 2, 2019 0:03:21

Description:

Hong Kong’s Chief Executive has condemned protesters who used force to enter a government building - but she said she is listening to their concerns.

-

Kinundena ng punong ehekutibo ng Hong Kong ang mga nag-protestang gumamit ng pwersa upang makapasok sa gusali ng gobyerno. Sa kabila nito, sinabi niyang dinig niya ang kanilang mga pagkabahala.

 

HIV diagnoses drop to 18 year low, but it's not all good news - Bilang ng HIV sa Australya bumaba ayon sa isang bagong ulat

Jul 2, 2019 0:06:17

Description:

Australia has recorded the lowest number of HIV diagnoses since 2001, according to a new report.

 

 

-

Ayon sa isang bagong ulat, nakapagtala ang Australya ng pinaka-mababang bilang ng nasuring HIV buhat noong 2018.

 

 

Heatwave hits European cities - Labis na init ng panahon, tumama sa mga syudad sa Europa

Jul 1, 2019 0:05:20

Description:

Temperature records are toppling across Europe, in a brutal heat wave that has caused wildfires in Spain and seen schools close across Germany.

-

Nasira ang rekord ng init sa mga syudad sa Europa, sa isang brutal na heatwave na naging dahilan ng malalaking sunog sa Spain. at pagsasara ng mga eskwelahan sa Germany

Tax cuts to dominate first day of parliament - Bawas sa buwis, mangunguna sa usapan sa unang araw ng Parliamento

Jul 1, 2019 0:05:14

Description:

The Coalition government's proposed tax cuts legislation is set to dominate discussion when federal parliament resumes on the 2nd of July.

-

Ang balak na bawas sa buwis ng gobyernong Koalisyon, ay nakatakdang manguna sa usapan, sa pagbabalik ng parliamento pederal sa ikalawang araw ng Hulyo.

Indigenous woman surfer celebrates NAIDOC week - Babaeng surfer na Katutubong Australyano, naghahanda upang ipagdiwang ang linggo ng Naidoc

Jul 1, 2019 0:03:56

Description:

NAIDOC week is a time to celebrate the culture and achievements of Indigenous Australians.

-

Ang linggo ng Naidoc ay isang panahon upang ipagdiwang ang kultura at nagawa ng mga Katutubong Australyano.

How changes in banking rules will affect you - Ano ang magiging epekto sa inyo ng pagbabago sa mga patakaran ng bangko?

Jul 1, 2019 0:03:53

Description:

The new financial year will see a few changes to the way you do your personal finances.

-

Magkakaroon ng ilang pagbabago sa patakaran ng mga bangko, sa pagsisimula ng bagong taong pampinansyal, na makaka-apekto sa inyong personal na pananalapi.

New aged standards for aged care industry takes effect 1st July - Bagong pamantayan sa alaga ng mga matatanda, nagkabisa sa unang araw ng Hulyo

Jul 1, 2019 0:06:24

Description:

With new standards in the aged care industry coming into effect from today, Australian service providers are being urged to improve the level of care they offer to non-English speaking seniors.

-

Dahil sa pagkabisa ng bagong pamantayan sa industriya ng alaga sa mga matatanda, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa Australya, ay hinihikayat na pagandahin ang lebel ng alagang ibinibigay nila, sa mga senyor na hindi nagsasalita ng Ingles.

Misunderstandings about Aboriginal life - Pgkakamali sa unawa ng buhay ng mga Katutubong Australyano

Jul 1, 2019 0:04:57

Description:

There are a number of misconceptions about the history of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

 

-

May ilang pagkakamali sa unawa ng kasaysayan ng mga Aborihinal at mga taga Torres Strait Islands.

 

Finding solace in music in times of distress: The Elevator District - Paghahanap ng ginhawa sa musika sa panahon ng pagkabalisa: The Elevator District

Jun 30, 2019 0:15:31

Description:

Music made their friendship stronger, but as university students, The Elevator District band members find music therapeutic in times of stressful assessment weeks.

-

Mas pinalakas ng musika ang kanilang pagkakaibigan, ngunit bilang mga estudyante sa unibersidad, ang mga miyembro ng bandang The Elevator District ay nakakahanap ng ginhawa sa musika sa mga oras ng mabibigat na linggo ng mga gawain sa eskwela.

The love and care for my autistic children - Ang pagmamahal at pangangalaga para sa aking mga anak na may autism

Jun 30, 2019 0:12:53

Description:

Rizza Nguyen is a Filipino mum with two amazing boys who are both diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). She says she learns something new about her boys everyday. She is so proud of their achievements no matter how little the milestones they have accomplished so far. In knowing that it is a lifelong condition she says all that matters is providing the love and care for her autistic kids.

Rizza Nguyen is more than happy to share her story to help raise awareness on Autism Spectrum Disorder and 'create a world where no-one on the autism spectrum is left behind'. 

 

-

Si Rizza Nguyen ay isang Pilipinong ina na may dalawang kahanga-hangang mga anak na lalaki na parehong na- diagnosed ng Autism Spectrum Disorder (ASD). Aniya, araw-araw siya ay natututo ng bagong bagay tungkol sa kaniyang mga anak. Ipinagmamalaki niya ang kanilang natatamo gaano man kaliit o karami ang mga ito. Sa pagkakaalam na ito ay isang panghabang buhay na kondisyon aniya ang mahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng pagmamahal at pangangalaga para sa kaniyang autistikong mga anak. 

Malugod na ibinahagi ni Rizza Nguyen ang kaniyang kuwento upang makatulong sa pagbibigay ng kaalaman ukol sa Autism Spectrum Disorder at 'makapaglikha ng daigdig, kung saan walang sinumang nasa tinatawag na 'autism spectrum' ang mapag-iiwanan'. 

 

Malacanang clarifies Duterte's statement over China fishing in PH economic zone - Nilinaw ng Malacanang ang pahayag ni Duterte tungkol sa pangingisda ng Tsina sa PH economic zone

Jun 27, 2019 0:04:55

Description:

Presidential Spokesman Salvador Panelo clarifies that President Duterte meant he cannot ban Chinese from fishing in Philippine’s EEZ because the two countries are friends.

-

Paliwanag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na gusto lamang sabihin ng pangulo na hindi niya kayang ipagbawal ang pangingisda sa EEZ dahil magkaibigan ang Pilipinas at China.

Teachers' strike is not about wages only - Protesta ng mga guro hindi lamang tungkol sa pasahod

Jun 27, 2019 0:09:37

Description:

Public school teachers in South Australia have voted to stage a protest on Monday, 1 of July to demand for higher wages and better conditions, particularly addressing increased complexity in classrooms.

-

Nagkaisa ang pampublikong mga guro sa South Australia na magsagawa ng isang protesta sa Lunes, unang araw ng Hulyo upang magdemand ng mas mataas na pasahod at mas mahusay na mga kondisyon, partikular ang pagtugon sa lalong tumataas na komplikasyon sa mga silid-aralan. 

Australians set to experience ‘Salo’ - 'Salo' maglalakbay sa Australya

Jun 27, 2019 0:15:30

Description:

Yana Gilbuena wanted to show the world that Filipino cuisine is more than adobo and lumpia. She travelled around America on a bus and train, using the best local ingredients and the generosity of friends they created a pop-up Filipino food experience ‘Salo’.

-

Nais ipakita ni Yana Gilbuena na ang lutuing Pilipino ay higit pa sa adobo’t lumpia. Sakay ng bus at tren, naglakbay siya sa iba't-ibang lugar sa Amerika. Sa  tulong ng mga kaibigan at gamit ang mga lokal na sangkap binuo nila ang ‘Salo’, isang pop-up na kamayan fiesta.

 

Victoria bans mobile phones at schools - Ipinagbabawal sa Victoria ang mobile phone sa paaralan

Jun 27, 2019 0:06:13

Description:

Victoria is cracking down on students using phones at state-run schools.

 

-

Ipnagbabawal na gumamit ng mobile phone sa mga estadong paaralan ng Victoria.

What is a First Home Owner Grant? - Ano ang First Home Owner Grant?

Jun 27, 2019 0:07:19

Description:

Escalated property prices across Australia make it more difficult for first home buyers to enter the market. But with government assistance the dream of owning a home can become a reality. The First Home Owner Grant offers a chance to get a foot in the door earlier.

-

Ang mataas na presyo ng mga ari-arian sa Australya ay nagiging mahirap para sa mga first home buyers na pumasok sa merkado. Ngunit sa tulong ng gobyerno ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay maaring magkatotoo sa pamamagitan ng First Home Owner Grant.

Small businesses grapple with the ATO's ‘biggest change since the GST’ - Maliliit na mga negosyo nahihirapan sa ‘pinakamalaking pagbabago sa ATO mula nang ipatupad ang GST’

Jun 27, 2019 0:05:52

Description:

When the new financial year starts on July 1, small businesses with fewer than 20 staff will face sweeping changes in the way they interact with the Tax Office.

The ATO describes it as the ‘biggest change since the GST’ and, as SBS Small Business Secrets found, some owner-operators are struggling with the new system.

 

-

Sa pagsisimula ng pampinansyal na taon sa Lunes, unang araw ng Hulyo, ang maliliit na mga negosyo ay mahaharap sa malawakang mga pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa Tanggapan ng Buwis. 

Inilarawan ito ng ATO bilang 'pinakamalaking pagbabago mula nang ipatupad ang GST’ at sa napag-alaman ng  SBS Small Business Secrets, ang ilang mga nagpapatakbo ng negosyo ay nahihirapan sa bagong sistema.  

 

Preparing trainees to work in childcare, aged and disability care industry - Mga kursong pagsasanay upang makapagtrabaho sa industriya ng childcare, aged at disability care

Jun 27, 2019 0:10:16

Description:

The courses being discussed in this interview aim at helping people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. Marlon de Leon, of Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG outlines the upcoming courses in July for people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. 

The courses being offered are Certificate III in Individual support in Aged Care and disability Care and Certificate III in Early Childhood Education and Care or Child Care Course. 

 

-

Layunin ng mga kursong tinatalakay sa panayam na ito ang makatulong sa mga taong nagnanais magtrabaho sa industriya ng childcare, aged care at disability care. Ipinaliwanag ni Marlon de Leon ng Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG  ang nakatakdang maganap na mga kurso sa buwan ng Hulyo.  

Ang mga kursong iniaalok ng WCIG ay ang Certificate III in Individual Support (Aged Care and Disability Care) at Certificate III in Early Childhood Education and Care. 

 

ATO Tax Talk June 2019: Tax Assistance - Tulong sa paglodge ng Income Tax Returns

Jun 26, 2019 0:02:04

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Kung nagbabalak kayong magsumite ng inyong sariling income tax returns, maaari pa itong gawin hanggang katapusan ng Oktubre ng 2019.

"Ploutos Coin" investment scam core leader arrested - Lider ng "Ploutos Coin" investment scam inaresto

Jun 25, 2019 0:08:29

Description:

Authorities in Cagayan de Oro City arrested one of the alleged core leaders of the "Ploutos Coin" investment scam that victimized residents in the city and the neighbouring areas last year.

-

Inaresto ng awtoridad ng Cagayan de Oro City ang isa sa mga pangunahing lider ng "Ploutos Coin" investment scam na bumiktima sa mga residente ng siyudad at iba pang lugar noong nakaraang taon.

Inadequate support for women after miscarriage - Kakulangang suporta para sa mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag

Jun 25, 2019 0:05:23

Description:

A new survey has found women who experience a miscarriage are often not receiving adequate support to help them deal with their pregnancy loss.

-

Natuklasan sa isang bagong survey na ang mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag ay hindi nakakatanggap ng suporta upang matulungan silang harapin ang pagkawala ng kanilang anak.

Facebook puts data on the map - Facebook nilagyan ng datos ang mapa

Jun 25, 2019 0:04:20

Description:

Facebook is looking to turn its image around, using its data collection for good.

-

Balak ng Facebook na baguhin ang kanilang imahe partikular na sa pag-kolekta ng datos, para sa layuning kabutihan.

 

A landmark treaty targets workplace violence - Makasaysayang kasunduan ng UN tungkol sa karahasan sa trabaho

Jun 25, 2019 0:03:41

Description:

UN Secretary-General Antonio Guterres has hailed a landmark international agreement - banning violence and harassment in the workplace. The agreement was adopted at the International Labour Organization's Centenary Conference in Geneva.

-

Pinuri ni Sekretaryo Heneral Antonio Guterres, ang isang makasaysayang kasunduang pangmundo - na nagbabawal sa karahasan at pang-gugulo sa lugar ng trabaho.

Trump administration's Middle East 'Opportunity of the Century' plan revealed - Balak sa kapayapaan ng Amerika sa Gitnang Silangan, tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya

Jun 25, 2019 0:04:34

Description:

Palestinian officials have rejected the first proposals by President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, as part of his long-awaited Middle East peace plan. The economic plan will be presented at a conference in Bahrain next week, but the Palestinian Authority has said it will boycott the event.

-

Tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya ang unang panukala ng manugang ni Pangulong Donald Trump, Jared Kushner, bilang bahagi ng matagal nang hinihintay na plano sa kapayapaan sa Gitnang Silangan.

Tension between US and Iran escalates - Tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, lumalala

Jun 25, 2019 0:03:16

Description:

Tension between Tehran and Washington has intensified since Thursday [[20/6]] when an Iranian missile destroyed a US Global Hawk surveillance drone.

-

Ang tensyon sa pagitan ng Teheran at Washington ay lumala buhat noong Huwebes, nang isang missile ng Iran ang nagpabagsak sa isang Global Hawk surveillance drone ng Amerika.

Children of Australian Islamic State fighter, to be returned to Australia - Mga anak ng Australyanong sundalo ng Islamic State, ibabalik na sa Australya

Jun 25, 2019 0:05:03

Description:

The children of notorious Australian IS fighter Khaled Sharrouf have been rescued from a refugee camp in Syria and will be returned to Australia.

-

Ang mga anak ng kilalang Australyanong sundalo ng Islamic State, Khaled Sharrouf, ay nailigtas mula sa isang kampo ng mga repugi sa Syria, at ibabalik ngayon sa Austalya.

Fund raising of Israel Folau, removed by GoFundMe - Pangangalap ng salapi ni Israel Folau, inalis ng GoFundMe

Jun 25, 2019 0:05:27

Description:

GoFundMe Australia has removed rugby player Israel Folau's campaign to raise funding for his legal case against Rugby Australia,  who terminated his contract.

-

Inalis ng GoFundMe Australia ang kampanya ni Israel Folau upang makalikom ng pondo para sa kanyang labang legal sa Rugby Australya, na tumapos sa kanyang kontrata.

Poster competition against bullying in schools - Karatula laban sa pambu-buli, ginawan ng kumpetisyon

Jun 24, 2019 0:03:07

Description:

Australian schools have one of the highest reported rates of bullying in the world with one in four students bullied regularly.

-

Ang mga paaralan sa Australya ay may pinaka-mataas na bilang ng pambu-buli, na kung saan isa sa apat na estudyante ay palaging binubuli.

Adelaide hospital pioneers new technique to treat burns without skin grafts - Makabagong teknolohiya, sumagip ng buhay ng isang lalake

Jun 24, 2019 0:04:02

Description:

An Australian man who suffered burns to 95 per cent of his body has received life-changing treatment thanks to cutting edge technology. The world-first treatment uses skin grown from the patient’s own cells.

-

Isang Australyanong lalakeng tumanggap ng sunog sa 95 porsyento sa kanyang katawan, ay tumanggap ng makabagong pag-gagamot, sa makabagong teknolohiya.

Weekend Sports Wrap - Pinagsamang ulat sa palakasan sa nagdaang linggo

Jun 24, 2019 0:08:13

Description:

New South Wales has handed Queensland its second worst defeat ever in rugby league's State-of-Origin, the Matildas' World Cup dreams on hold for another four years and Afghanistan narrowly misses out on one of cricket's biggest upsets.

-

Binigyan ng New South Wales ang Queensland, na kanilang pangalawang pinaka-malaking pagkatalo sa State of Origin.

Israel Folau solicits fighting funds - Israel Folau nangangalap ng pera para labanan ang Rugby Australia

Jun 24, 2019 0:04:19

Description:

Former Wallabies star Israel Folau is trying to raise $3 million to fund his legal battle with Rugby Australia.

-

Ang dating manlalaro ng Wallabies, Israel Folau,, ay sumusubok na maka-kolekta ng $3 milyon, para sa kanyang legal na laban sa Rugby Australia.

More than half of young Australians experience cyberbullying - Mahigit sa kalahati ng mga kabataang Australyano, tumatanggap ng cyber bullying

Jun 24, 2019 0:05:57

Description:

More than half of young Australians say they have been the subject of cyberbullying. The most at risk were people of school age and young women aged 15 to 17.

-

Mahigit sa kalahati ng mga nakakabatang Australyano ang naging paksa ng cyber bullying.

Ash Barty claims women's number one ranking - Ashleigh Barty nanalo bilang Kampeon sa Babaeng Tennis ng Mundo

Jun 24, 2019 0:03:46

Description:

Indigenous tennis star Ashleigh Barty has become Australia's first women's world number one player in 43 years. Barty defeated doubles partner, Julia Goerges [[yoo-lee-uh ger-gez]], in the final of the Birmingham Classic to take the top ranking.

-

Ang Aborihinal na bituin ng tennis, Ashleigh Barty, ang naging unang babaeng Australyano, na itinuring na una sa buong mundo, nitong nakalipas na 43 taon.

'Prism of Possibilities': More opportunities for international students in Australia - CISA - 'Prism of Possibilities': Higit pang mga pagkakataon para sa mga internasyonal na mag-aaral sa Australya- CISA

Jun 23, 2019 0:16:54

Description:

Beyond studying, international students are offered an array of opportunities to learn, experience and grow when they come to Australia. "Prism of Possibilities" is this year's focus of the Council of International Student Australia (CISA) National Conference on 15 - 19 July.

-

Higit pa sa pag-aaral, ang mga internasyunal na estudyante ay inaalok ng maraming pagkakataon upang matuto, makaranas at lumago kapag dumating sila sa Australia. Ang "Prism of Possibilities" ang pokus sa taong ito ng Council of International Student Australia (CISA) National Conference sa ika- 15 hanggang ika - 19 ng Hulyo.

The Book Ninja's are back ! - Matalik na magkaibigan 'Book Ninja' sa kanilang ikalwang kwento

Jun 21, 2019 0:09:35

Description:

Books on the Rail's Ali Berg and Michelle Kalus are back. After nearly a year since the booklover's favourite 'The Book Ninja' was released they are set to release their second book 'While you were reading'. The Melbourne based bookworms return to our studio to share what it’s like to write a book, for the second time around with your best friend. They also share some of their current and all-time favourite reads. Happy reading oh, and ... listening. 

-

Nababalik ang mga taga-Melbourne na founder ng Books on the Rail at matalik na magkaibigan Ali Berg at Michelle Kalus . Matapos ang may siang taon simula ng nailimbag ang kanilang unang aklat  'The Book Ninja' nakatakdang ilimbag ang kanilang ikalwang libro 'While you were reading'. Nagbalik sa ating studio ang mga bookworm at kanilang ibinahagi ang mga kwento sa pagbuo ng kanilang aklat at ilan sa mga paboritong nabasang libro, Masayang pagbabasa sa inyo, pero bago yan pakinggan muna ang aming masayang usapan. 

Managing your eczema during this winter season - Pag-alaga sa inyong eczema ngayong tag-lamig

Jun 21, 2019 0:09:49

Description:

Australia is known to have one of the highest incidences of eczema in the world. There are various factors that can trigger this skin condition and for some the cold,dry winter season may not be too kind on their skin. 

Craig Jones,CEO and Founder of MooGoo shares his personal story and some tips on how to manage eczema 

-

Ang Australya ay isa sa mga bansa na mayroong mataas na antas ng taong may eczema. Maraming mga bagay bagay na maaring maging sanhi ng kondisyong ito sa balat. Maaring isa sa mga ito ay ang tuyo at malamig na lagay ng panahon. 

Ibinahagi ni Craig Jones,CEO and Founder ng MooGoo ang sarili niyang karanasan at ilang mga tips  para sa mga may eczema partikular ngayong panahon ng tag-lamig.

 

Eddie Garcia takes his final bow at 90 - Eddie Gracia pumanaw na sa edad na 90 taong gulang

Jun 21, 2019 0:03:48

Description:

Tributes flow for veteran actor Eddie Garcia who passed away at the age of 90 years old. 

-

Inalala at binigyang pugay ang beteranong aktor Eddie Garcia na pumanaw sa edad na  90 taong gulang. 

Migrant was blackmailed into working without pay - Migrante na-blackmail magtrabaho ng walang sahod

Jun 21, 2019 0:05:17

Description:

The Fair Work Ombudsman says workers on temporary visas made up 1 in 5 cases of workplace mistreatment last financial year. 

 

One migrant from India has told SBS World News about his experience of being blackmailed into working without pay, for eight months.

 

-

Ayon sa Fairwork Ombudsman isa sa bawat limang kaso ng di wastong pagtrato sa lugar trabaho ay may kauganyan sa mga  mangangawang may temporary visa nitong nakaraang taong pinansiyal

 

 

Australian families hope trial will reveal the truth about MH17 - Mga pamilyang Australyano umaasa na ang paglilitis ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa MH17

Jun 20, 2019 0:04:22

Description:

Many of the families of the 38 Australian victims say they hope the trial of the perpetrators will finally reveal the truth about who was responsible for the MH17 tragedy.

-

Marami sa mga pamilya ng 38 Australyanong biktima ay umaasa na ang paglilitis sa mga may kasalanan sa wakas ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa kung sino ang responsable para sa trahedya ng MH17.

Getting married again - Pagpapakasal sa ikalwang pagkakataon

Jun 20, 2019 0:03:48

Description:

It’s a common portrait of modern family life with the last census showing that about a fifth of Australians had been married before.

Whether you feel ready or not to try the knot again, there are complexities that come with age.

-

 

Ito ay isang karaniwang larawan ng buhay ng isang makabagong pamilya, na kung saan ipinakita ng nagdaang census, na halos ika-limang bahagi ng mga Australyano ay ikinasal na.

 

Kung nararamdaman ninyong nakahanda kayo o hindi, upang muling magpakasal, may mga kumplikasyong nangyayari sa pagtanda.

An immigrant risks his health to avoid being deported - Isang imigrante ipinagsapalaran ang kalusugan para hindi maipatapon

Jun 19, 2019 0:07:09

Description:

After living in Sydney for seven years, a man originally from China was told he failed Australia's visa health requirements because of the cost of his hepatitis-B medication.

-

Pagkatapos manirahan ng pitong taon sa Sydney, isang lalaki na nagmula sa Tsina ay sinabihang di siya pumasa sa health requirement ng kanyang visa dahil sa gastos ng kanyang gamot sa hepatitis-B

 

Indigenous, refugee and migrant women most likely to suffer miscarriages - Mga babaeng katutubo, repugi at migrante mas malamang na makunan

Jun 19, 2019 0:06:35

Description:

On average six babies are stillborn in Australia every day, a figure that has remained steady for 20 years.

-

Sa karaniwan, anim na sanggol ang namamatay bago pa man maipanganak sa Australya araw-araw, isang bilang na nanatiling di-nagbabago sa loob ng 20 taon.

Survey reveals Australians are suspicious of refugees - Lumabas sa pagtatanong na paniwala ng mga Australyano na di-tunay ang maraming repugi

Jun 19, 2019 0:06:59

Description:

A new survey reveals that around half of Australians are suspicious that refugees coming to our shores may not be genuine.

-

Lumalabas sa isang bagong pagtatanong na halos kalahati ng populasyon sa Australya na may pagdududa na ang mga repugi na dumarating sa  ating bayabayin ay tunay.

Advocates call for Government rethink on refugee policy - Mga tagapagtanggol nanawagan sa pamahalaan na pag-isipang muli ang patakaran sa repugi

Jun 19, 2019 0:04:55

Description:

Australia is marking World Refugee Day with advocates using the occasion to call on the Government to rethink its refugee policy. (In Filipino and English)

-

Itinatakda ng Australya ang World Refugee Day o Pangdaigdigang Araw ng Repugi sa panawagan ng mga tagapagtanggol na manawagan sa Pamahalaan na pag-isipang muli ang alituntunin nito sa mga repugi. (In Filipino and English)

Hip-hop refugees set to storm Dark Mofo - Hip-hop refugees magtatanghal sa Dark Mofo

Jun 19, 2019 0:05:51

Description:

A Melbourne-based hip-hop band of 12 to 13-year-old-girls from migrant and refugee backgrounds is being flown to Hobart to perform at one of Australia's most famous art and music festivals.

Girl Zone will play four shows at Dark Mofo [[mo-fo]] on the 21st and 22nd of June, after World Refugee Day. 

-

Ililipad sa Hobart ang isang hip-hop band na taga- Melbourne na binubuo ng mga batang migrante at refugee upang gumanap sa isa sa mga sikat na art at music festival ng Australya.

Gaganap sa apat na palabas ang Girl Zone sa Dark Mofo Festival sa ika-dalawampu't isa at ika-dalawampu't dalawa ng Hunyo pagkatapos ng World Refugee Day sa ika-dalawampu ng Hunyo

Why Filipino Australians need to get tested for hepatitis B and C - Bakit mahalagang magpa test ang mga Pilipino Australyano para sa hepatitis B at C

Jun 19, 2019 0:09:20

Description:

According to data from the Cancer Council in Victoria, one in 25 Filipino Victorians are living with hepatitis B or C. Hepatitis means inflammation of the liver, hepatitis B and C are two common types of virus that affect the liver. Untreated hepatitis B and C can lead to liver cancer.

Filipino Spokesperson Jasper Alana tells us more.

 

-

Ayon sa datos mula  Cancer Council in Victoria, isa sa bawat 25 Pilipino sa  Victoria ang nabubuhay ng may  hepatitis B o C. Ang hepatitis ay pamamaga ng atay, ang hepatitis B at C ay dalawa sa pangkaraniwang  uri ng virus na nakaka apekto sa atay. Kung di ito magamot agad, maari itong mauwi ang hepatitis B at C  sa liver cancer.

Nakausap natin ang tagapagsalita sa wikang Filipino  Jasper Alana.

 

Fighting Senator starts crucial phase of training for fight with Keith Thurman - Senator Manny Pacquiao nagsimula na ang training para sa laban nila ni Keith Thurman

Jun 19, 2019 0:08:28

Description:

Fighting senator Manny Pacquiao has started the crucial phase of his training in Los Angeles, California for his scheduled showdown next month with undefeated fighter Keith Thurman in Las Vegas.

-

 

Sinimulan na ni fighting senator Manny Pacquiao  ang mahalagang bahagi ng kanyang pag ensayo sa Los Angeles, California para sa nalalapit na laban nila ng undefeated fighter Keith Thurman sa darating na ika 20 ng Hulyo sa Las Vegas

Government says it plans to go ahead with proposed changes to citizenship tests - Pamahalaan sinabi balak na ituloy ang mungkahing pagbabago sa citizenship test

Jun 19, 2019 0:04:26

Description:

The Federal Immigration Minister denies reports that proposed changes to the citizenship test will no longer be going ahead.

The changes, which were announced in 2017, would make permanent residents wait longer and require evidence of their English proficiency before they can apply.

-

Ipinabulaan ng Federal Immigration Minister ang mga ulat na di na itutuloy ang mga mungkahing pagbabago sa citizenship test

 

Sa mga pagbabago na ipinaalam ng taong 2017  kailangang mag hintay ang mga permanent residents ng mas mahabang panahon at kailangang maghain ng ebidensiya ng kailangang kakayahan o kaalaman sa wikang Ingles bago pa man makapag-apply

Fake LPG canisters banned in Cebu - Pekeng cylinder ng LPG, ipinagbawal sa Cebu

Jun 18, 2019 0:08:10

Description:

Fake LPG cylinders that were being sold in Cebu have been banned by the authorities.  These items were considered dangerous and may result in fires.

-

Ang mga pekeng cylinders ng LPG na ibinebenta sa Cebu ay ipinagbawal ng mga autoridad.  Ang mga ito ay itinuturing na mapanganib at maaring mauwi sa sunog.

Attacks leave oil tankers ablaze - Atake sa dalawang tanker sa Gulf of Oman, nagpataas ng presyo ng gasolina

Jun 18, 2019 0:04:41

Description:

Suspected attacks have left two tankers ablaze in the waters of the Gulf of Oman, one of the world's busiest oil routes.

-

Ang pag-atake sa dalawang tangke ng langis sa Gulf of Oman, ay nauwi sa sunog sa pinaka-masipag na daanan ng barko sa Gitnang Silangan.

WHO assessing Ebola crisis as Uganda records first cross-border cases - Salot na Ebola, tumawid na mula Democratic Republic of Congo patungong Uganda

Jun 18, 2019 0:05:03

Description:

The World Health Organisation is set to hold an emergency meeting over the Ebola outbreak which has now crossed into Uganda from the Democratic Republic of Congo.

-

Nakatakdang magpulong ang World Health Organisation, tungkol sa pagdami ng may sakit na Ebola, na tumawid na ngayon sa Uganda mula sa Democratic Repuglic of Congo.

Cut-off points for high demand occupations remain high

Jun 18, 2019 0:05:01

Description:

New applicants looking into lodging their Expression of Interest (EOI) need higher points to secure an invite for the next round.

Australian oil spill class action trial begins in Federal Court - Pinsalang dala ng pagtagas ng langis sa Indonesia, nasa korte na ng Australya ngayon

Jun 18, 2019 0:04:39

Description:

The archetypal trial of the little man versus big oil began in Sydney today.

-

Ang makasaysayang kasong isinampa ng isang maliit na tao laban sa higante sa langis, ay nagsimula na sa Sydney kahapon.

Hongkong in Protest - Malaking protesta sa Hongkong

Jun 18, 2019 0:03:59

Description:

Thousands of people have marched in Hong Kong  in protest against proposed extradition rules that would allow people to be sent to mainland China for trial.

-

Libo-libong tao ang nagmartsa sa Hong Kong, bilang protesta sa balak na batas sa ekstradisyon, na papayag madala ang mga tao sa China upang litisin.

Success in Australia: Philippine PLDT Women's Volleyball Team wins in all their four games - Tagumpay sa Australia: Philippine PLDT Women's Volleyball Team nanalo sa lahat ng kanilang apat na laro

Jun 16, 2019 0:08:37

Description:

Philippines' PLDT Women's Volleyball team has proven their strength against Australian volleyball teams after their successful six-day tour of Western Australia. 

 

-

Nakabalik na sila sa Manila ngayon, ngunit napatunay ng koponan ng Philippine PLDT Women's Volleyball ang kanilang lakas laban sa ilang mga koponan ng volleyball sa Australya matapos ang kanilang matagumpay na anim na araw na paglilibot sa Western Australia, noong unang linggo ng Hunyo.

Meet River Daz, undefeated kickboxer - Kilalanin si River Daz, isang kickboxer na wala pang talo

Jun 16, 2019 0:13:55

Description:

Undefeated Kickboxer River Daz is a full-blooded Pinoy who grew up in Melbourne.  With 24 professional fights - 23 wins and one draw, and has won multiple titles in Australia as well as overseas. 

-

Ang walang talo na kickboxer na si River Daz ay may ganap na pinagmulang Pinoy na lumaki sa Melbourne. Sa kanyang 24 na propesyonal na laban, naitala niya ang 23 na panalo at isang draw - at nanalo ng ilang mga titulo sa Australya pati na rin sa ibang bansa.

Sunshine Coast and Wivenhoe Dams to share water supply with Brisbane - Mga dam ng Sunshine Coast at Wivenhoe magbabahagi ng suplay ng tubig sa Brisbane

Jun 16, 2019 0:07:09

Description:

Sunshine Coast and Wivenhoe Dams will share water supply with Brisbane as North Pine Dam shuts down for upgrade.

This comes amidst concerns of drought and water shortages in Queensland.

-

Mga dam ng Sunshine Coast at Wivenhoe magbabahagi ng suplay ng tubig sa Brisbane habang ang North Pine Dam ay pansamantalang isasara para sa pag-upgrade.

Dumating ito sa gitna ng mga alalahanin ng tagtuyot at mga kakulangan ng tubig sa Queensland.

Calls for strong government action as drug deaths spike - Panawagan para sa matibay na pagkilos ng gobyerno habang bilang ng pagkamatay tumaas

Jun 16, 2019 0:04:31

Description:

Leading independent drug research, policy and education organisation the Penington Institute is calling for state and federal government action to help reduce the number of overdose deaths resulting from the misuse of pregabalin.

It comes amid skyrocketing use of the drug.

-

Ang nangungunang independiyenteng organisasyon ng pananaliksik sa gamot, patakaran at edukasyon, ang Penington Institute ay nananawagan para sa pag-aksyon ng estado at pederal na pamahalaan upang makatulong na mabawasan ang bilang ng mga pagkamatay sanhi ng labis na dosis ng gamot na nagreresulta mula sa maling paggamit ng pregabalin.

Dumating ito sa gitna ng labis na paggamit ng nabanggit na gamot.

Tears and laughter as Bob Hawke is remembered - Mga luha at pagtawa habang inalala si Bob Hawke

Jun 15, 2019 0:05:45

Description:

Family members and politicians have gathered at a state memorial to pay tribute to Labor icon Bob Hawke.

-


Ang mga miyembro ng pamilya at mga pulitiko ay nagtipon sa isang pang-estadong pag-alaala upang magbigay-pagkilala sa icon ng Labor Bob Hawke.

Do you have what it takes to become a fashion model? - Taglay mo ba ang mga kinakailangan upang maging isang modelo?

Jun 15, 2019 0:10:03

Description:

Do you have the "it" factor to become a model - on the runway or in fashion?

But what does it take to become one?

-

Mayroon ka ba ng mga katangian na kailangan upang maging isang modelo - sa rampa man o sa moda man?

Ngunit ano nga ba ang kinakailangan upang maging modelo?

Swipe right for love - Swipe right para sa pag-ibig

Jun 14, 2019 0:16:58

Description:

Maureen is a Filipina single-working mum. With very limited time, a friend suggested that she explore dating apps to expand her social life with the possibility of meeting someone special. She willingly gave it a go and met someone special. Is he 'the one'? Listen in. 

-

Si Maureen ay isang Filipina single- working mom. Limitado lamang ang kanyang libreng oras, upang magkaroon ng social life inimungkahi ng isang kaibigan na subukan niya ang mga  dating apps na maaring magbigay daan sa  paghanap sa kayang 'the one'. Sa tulong ng kaibigan sinubukan niya ang dating app kung saan natagpuan niya ang isang espesyal na kaibigan. Siya na nga ba ang kanyang hinahanap na 'the one'? Pakinggan ang aming usapan. 

Addressing violence and aggression against healthcare workers - Mga pamamaraang pagkaligtasan sa pagharap sa karahasan sa lugar pantrabaho

Jun 14, 2019 0:09:54

Description:

Myra Robles is a nurse unit manager at a metropolitan hospital in Melbourne. Myra has worked in the health sector for 24 years. She has witnessed the frequent occurrence of violent and near-miss incidents involving both patients and their families.

In this interview she talks about strategies and safety measures taken by staff in addressing violence in the workplace.

-

Si Myra Robles ay isang nurse unit manager sa isang metropolitang ospital sa Melbourne. Si Myra ay nakapagtrabaho na sa sektor pangkalusugan sa loob ng 24 na taon. Nakita na niya ang madalas mangyaring marahas at halos mauwi sa kapahamakang mga insidente na kinasangkutan ng kapwa mga pasyente at kanilang mga pamilya.

Sa panayam na ito tinalakay niya ang mga estratehiya at pamamaraang pangkaligtasan na ginagamit ng mga kawani sa pagharap sa karahasan sa trabaho. 

Philippines files diplomatic protest versus China - Pilipinas naghain ng diplomatic protest laban sa Tsina

Jun 14, 2019 0:05:00

Description:

The Philippines has filed a diplomatic protest versus China after a Chinese fishing vessel hit and sank a Filipino fishing boat leaving the fishermen at sea.

 

-

Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa tsina matapos mabangg ang isang Chinese fishing boat ang sasakyang-pangisda ng Pilipinas, at iniwan ang crew nito sa laot.

There is no excuse for Elder Abuse - Mahalagang igalang at di abusuhin ang mga nakakatanda

Jun 14, 2019 0:08:13

Description:

 

Our rights do not diminish with age.  Rates of elder abuse are underreported but a recent study by the Australian Institute of Family Studies estimates up to 14 percent of older people in Australia are affected. Seniors Rights Victoria's Jenny Balkey explains that it is important to understand our rights as older members of the community and to remember that there are services that can help 

15 June is World Elder Abuse Awareness Day   

-

 Hindi nababawasan ang ating karapatan sa ating pag-tanda.  Ang antas ng kaganapan ng elder abuse ay di nairereport ng tiyak o ito ay under reported ngunit s ahuling pagsasaliksik ng  Australian Institute of Family Studies tinataya na hangang 14 porsiento ng mga nakakatandang mamamayan sa Australya ang apektado. Ipinaliwanag ni Jenny Balkey mula  Seniors Rights Victoria's  na mahalgang mauunawaan natin ang mga karapartan bilang nakakatandang miyembro ng komunidad at dapat malaman na mayroongm ga serbisyong maaring tumulong sa ating mga natatanging pangangailangan  

Ang ika15 ng Hunyo ay  World Elder Abuse Awareness Day   

Lost and endangered Indigenous voices receive a boost - Mga nawala at nanganganib na mga katutubong tinig, tumanggap ng tulong

Jun 13, 2019 0:06:11

Description:

A project restoring lost or endangered Indigenous languages using 3D animations has received a substantial boost.

It's a collaborative effort involving the Monash Indigenous Studies Centre and Indigenous community groups.

-

Isang proyekto na nagpapanumbalik ng mga nawala o nanganganib na mga katutubong wika gamit ang 3D animation ay nakatanggap ng malaking tulong.

Ito ay isang pakikipagtulungan na kinabibilangan ng Monash Indigenous Studies Centre at ng mga grupo ng komunidad katutubo.

Queensland gives Adani the green light to begin building its controversial coal mine - Queensland pinayagan ang Adani na simulan ang pagtatayo ng kontrobersyal na minahan ng karbon

Jun 13, 2019 0:05:14

Description:

Adani has been given the go-ahead to start building its controversial Carmichael coal mine after the Queensland government issued the last major approval.

It comes just a day after the Australian Conservation Foundation ((ACF)) won its Federal Court Appeal against the federal government's approval of Adani's North Galilee Water Scheme.

-

Pinayagan na ang Adani na simulan ang pagtatayo ng kontrobersyal na minahan nito ng karbon sa Carmichael matapos na ilabas ng pamahalaang Queensland ang huling pangunahing pag-apruba.

Dumating ito isang araw lamang matapos na ang Australian Conservation Foundation (ACF) ay manalo sa apela nito sa Pederal na Hukuman laban sa pagpayag ng pederal na pamahalaan sa North Galilee Water Scheme ng Adani.

SA Governor's term extended until 2021 - Termino ng Gobernador ng SA pinalugit hangga't 2021

Jun 13, 2019 0:09:09

Description:

The term of Governor Hieu Van Le of South Australia has been extended for another two years until August 202I. Hon Van Le, who came to Australia as a boat refugee in 1977,  became the Lieutenant Governor in 2007 and Governor in  2014.  Prior to coming to Australia, Hon Van Le had lived in the Philippines for a while, the reason why he has a soft heart for FIlipino-Australians in the state. (In Filipino)

-

Ang termino ni Gobernador Hieu Van Le ng  South Australia ay pinalugit ng dalawang taon hanggang Agosto 2021. Si Hon Van Le, na dumating sa Australya bilang repugi lulan sa bangka noong 1977, ay naging Tenyente Gobernador noong 2007 at Gobernador noong 2014.  Bago dumating sa Australya, si  Hon Van Le ay sandaling tumira sa Pilipinas na naging dahilan kung bakit mayroon siyang malambot na puso para sa mga Pilipino-Australyano sa estado.

 

 

What are the minor offences in Australia?

Jun 12, 2019 0:07:34

Description:

Whether you’re new to Australia or have been here for a while, there are probably several behaviours that are considered small offences that you don’t know about. We look at the most common, and what to do if you get in trouble.

The UN says new technologies can promote human rights - Bagong teknolohiya maitataguyod ang mga karapatang pantao

Jun 12, 2019 0:05:52

Description:

The United Nations has released a technology report, saying the digital future must be safer, and more inclusive.

-

Naglabas ang United Nations ng isang ulat hinggil sa teknolohiya at nagsabing ang kinabukasang digital ay kailangang mas ligtas at bukas para sa lahat. 

Flu likely to blame for record numbers at emergency departments - Flu malamang na dahilan sa daming bilang sa emergency department

Jun 12, 2019 0:03:42

Description:

Record numbers of people presenting to hospital emergency departments between January and March are thought to have been boosted by this year's flu strains. (In Filipino and English)

-

Ang pambihirang bilang ng mga tao na pumunta sa mga emergency department ng ospital sa pag-itan ng Enero at Marso ay pinaniniwalaang pinadami ng strain ng flu ngayong taon

ATO Tax Talk November 2018: GST at Settlement

Jun 12, 2019 0:01:58

Description:

 The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

What Independence Day means to Filipinos in Australia - Ano ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan para sa mga Pilipino sa Australya

Jun 12, 2019 0:07:33

Description:

For Filipinos in Australia, celebrating Independence Day is a day to be with their fellow kababayans, to acknowledge their culture, heritage and to remember who they are as Filipinos.

-

Para sa mga Pilipino sa Australya, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay nagbibigay-daan para makiisa sa kanilang mga kababayan, at kilalanin ang kanilang kultura at pinagmulan. 

Filipinas find the power to choose - Mga Pinay nahanap ang kapangyarihang mamili

Jun 12, 2019 0:15:42

Description:

Dating apps have changed the way we look for a partner. With a swipe, one can choose who talk to and meet up with on a date. Academic Earvin Cabalquinto PhD has been looking into how digital dating apps have changed the Filipina’s power to choose potential partners , giving them complete control of their social relationships.

-

nabago ng mga dating apps ang paraan ng paghanap ng ka-partner.  Sa siang swipe, maraing piliin kung sino ang kakausapin o kikitain para sa siang date. Pinag-aaralan ni Academic Earvin Cabalquinto PhD  kung paano nabago ng mga digital dating apps  ang kakayahan ng mga Pilipina na mamili at pumili ng kanilang maaringm aging ka-partner kung saan nasa kanila ang kabuaang kontrol sa pagpili ng kanilang maaring maging ka-partner 

Authorities monitoring airports and seaports looking for founder linked to P50 billion investment scam - Awtoridad minomonitor mga airport at daugnan para sa founder ng KAPA

Jun 12, 2019 0:08:17

Description:

Authorities are closely monitoring  various airports and seaports in the country for the possible presence of the founder of a religious group that was behind an estimated P50 billion "pyramiding" investment scam that originated in Mindanao.

-

Minomonitor ng husto ng awtoridad ang ilang mga airport at daungan para sa posibleng presensiya ng religious group  na nasa likod ng may  P50 bilyong "pyramiding" investment scam na nagsimula sa  Mindanao.

Helping people with disabilities navigate the road - Pagmamaneho kasama ang mga may kahinaan sa pag-unawa

Jun 11, 2019 0:07:46

Description:

Driving instructor George Pamilacan of Sunbury Driving School,  with 29 years under his (seat)belt, has mentored them all - from ordinary people to a future hollywood celebrity -- but the ones closest to his heart  are those with what he calls "learning disabilities."

-

Ang driving instructor na si George Pamilacan  ng Sunbury Driving School,  na mayroon ng 29 na taong karanasan, ay nakapagturo na sa lahat - maging ordinaryong tao man o sa isang naging bituin ng Hollywood - subalit ang pinakamalapit sa kanyang puso ay iyong mga tinatawag niyang mayroong "learning disabilities" o iyong mahirap matuto.

 

One million new STI cases diagnosed everyday: WHO - Isang milyong bagong kaso na STI nasusuri bawat araw: WHO

Jun 10, 2019 0:05:10

Description:

The World Health Organisation warns more than a million people worldwide catch a sexually transmitted infection everyday.

-

Nagbabala ang World Health Organisation (WHO) na mahigit sa isang milyong katao sa bung mundo ang nagkakaroon ng sexually transmitted infection (STI) o sakit sa pagtatalik bawat araw.

Superannuation changes could leave some worse off - Mga pagbabago sa superannuation maaaring di-makabuti sa iba

Jun 10, 2019 0:05:43

Description:

New laws, designed to ensure superannuation balances are not being eaten up by insurance premiums and fees, could see some Australians actually lose money.

-

Mga bagong batas, na disenyo na tiyakin na ang balanse ng superannuation, ay mapupunta lamang sa insurance premium at mga bayad, ay maaaring mauwi sa kawalan ng pera ng ilang Australyano.

The humble coconut: economic contributor to Solomon Islands - Orinaryong niyog, tumutulong sa ekonomiya ng Solomon Islands

Jun 10, 2019 0:04:44

Description:

Making money in remote corners of the Pacific can be difficult, with paid opportunities few and far between. But an Australian invention is helping villages tap into the market potential of coconuts, which are now being sold around the world.

-

Ang pagkita ng pera sa malalayong sulok ng Pasipiko ay mahirap, dahil walang mga trabaho sa lugar.

A gathering to share stories and Filipino food - Pagsasama-sama para makapagbahagi ng kwento at mga pagkaing Pinoy

Jun 10, 2019 0:10:11

Description:

An association of former residents of Kalumpang in Marikina Philippines, celebrated their 26th year in Sydney last Sunday.

-

Isang samahan ng mga dating nakatira sa Kalumpang sa Marikina sa Pilipinas ang nagdaos ng kanilang ika-26 taong anibersaryo sa Sydney noong Linggo. 

How RBA's cash rate drop affects your home loan, credit card and savings account - Mga epekto ng pagbaba ng antas ng interes sa halaga ng bahay

Jun 9, 2019 0:10:00

Description:

Mortgage broker Maria Papa explains the effects of last Tuesday's official interest rate cut on the economy, house prices, bank loans, and other financial measures.

-

Ipinaliwanag ng mortgae broker na si Maria Papa ang mga epekto ng opisyal na antas ng interes noong Martes sa ekonomiya, halaga ng bahay, utang sa bangko at iba pang hakbang pananalapi.

QLD reveals programs ahead of state budget - QLD ibinunyag ang mga programa bago ang pang-estadong badyet

Jun 9, 2019 0:08:19

Description:

Queensland government has revealed its health, water safety programs, and railway plans ahead of its state budget. The government will allocate almost $500 million to boost mineral export. It will establish a new Brisbane port terminal to provide support to mining industry in north Queensland.

-

Inilabas ng pamahalaan ng Queensland ang mga programa sa kalusugan at kaligtasan ng tubig at plano sa riles bago ipahayag ang pang-estadong badyet. Maglalaan ang pamahalaan ng halos $500 milyon para pasiglahin ang pag-eksport ng mineral. Magtatayo rin ito ng bagong puerto sa Brisbane para magbigay ng suporta sa industriya ng minahan sa Queensland.

Young Japanese fans have A-league dreams - Mga batang Hapones na taga-hanga may pangarap na A-league

Jun 9, 2019 0:03:21

Description:

Japan is a powerhouse of women's football with three tiers for women to play in.

-

Ang Japan ay  itinuturing na isang malaks na bansa sa larangan ng putbol ng mga babae dahil mayroon silang tatlong antas ng manlalarong babae.

US Fan has high hopes for her team at the World Cup - Tagahanga ng US may mataas na pag-asa sa kanyang koponan sa World Cup

Jun 9, 2019 0:02:48

Description:

The United States is the most successful team in the history of the FIFA Women's World Cup.

-

Ang Estados Unidos ay ang pinaka-matagumpay na koponan sa kasaysayan ng FIFA Women's World Cup.

Hundreds recognised on Queen's Birthday Honours list - Daan-daan pinarangalan sa Queen's Birthday Honours list

Jun 9, 2019 0:09:09

Description:

More than 993 Australians have been recognised in this year's Queen's Birthday Honours List.

-

Higit sa 993 Australyano ang kinilala sa listahan ng mga parangalan nitong Queen's Birthday sa taong ito

“Mrs Tourism Pageant” showcases Australia's amazing places - Unang “Mrs Tourism Pageant” itinataguyod ang mga magagandang lugar ng Australia

Jun 9, 2019 0:29:14

Description:

With a country as huge as Australia, there's more to see than just the Sydney Opera House.

-

Sa isang bansa na kasing-laki ng Australya, higit pa makikita kaysa sa Sydney Opera House lamang.

"The Gypsy" is ready to come home: Giovanni Ortega taking his works globally - "Ang Gitano", handa nang umuwi: Giovanni Ortega dinadala ang kanyang mga gawa sa iba't ibang panig ng mundo

Jun 9, 2019 0:32:47

Description:

After 12 long years and a lot of grief from his grandma's passing, Filipino-American actor/director/playwright Giovanni Ortega is ready to go home - to the Philippines.

-

Pagkatapos ng 12 mahabang taon at labis na kalungkutan mula sa pagpanaw ng kanyang lola, ang Pilipino-Amerikanong aktor/direktor/manunulat na si Giovanni Ortega ay handa nang umuwi - sa Pilipinas.

Lack of knowledge adding to alarming food poisoning rates - Kakulangan ng kaalaman sa ligtas na paghanda ng pagkain maaring mgabunga sa food poisoning

Jun 7, 2019 0:07:15

Description:

A new report says a lack of knowledge about how to safely prepare certain foods is leaving many Australians at risk of food poisoning.

 It's leading to renewed calls to better educate cooks, amateurs and professionals, about food-borne illnesses.

-

Sa pinaka huling ulat napag alaman na ang kakulangan ng kaalaman sa wastong paghanda at pagluto ng ilang pagkain ay nauuwi sa panganib ng food poisoning para sa maraming Australyano

 

How an innocent bet could go wrong - Paano maiiwasang malulong sa sugal

Jun 7, 2019 0:18:59

Description:

An innocent bet can lead to wrong choices.  Australian Filipino Community Services' (AFCS) Gabby Ocampo says 'gambling is an addiction and everyone is vulnerable' but for those who seek help there are services that can extend support and counselling.  

-

 

Ang siang simpleng katuwaan ay maaring mauwi sa mga maling desisyon sa buhay. Ipinaliwanag ni Gabby Ocampo ng   Australian Filipino Community Services' (AFCS)   ' nakaka addik ang sugal at lahat tayo ay bulnerable' ngunit mayroong tulong at suporta para sa mga hihingi ng tulong. Ang AFCS ay nakikipagtulungan sa Ethic Community Council of Victoria (ECCV) sa mga community awareness program upang harapin at maiwasan ang problema sa sugal.

PhilHealth to hire fraud investigators - PhilHealth mag-eempleyo ng mga fraud investigator

Jun 7, 2019 0:04:35

Description:

PhilHealth says it will hire 130 fraud investigators and a dozen lawyers to ensure that the agency remains free from irregularities amid the recent scandal and in preparation for the implementation of Universal Health Care Law.

-

Takdang kumuha ang PhilHealth ng 130 fraud investigators at 12 abugado sa gitna ng paglutang ng mga expose

Ang hakbang ay upang  maiwasan ang mga dagdag pang iregularidad sa ahensya ngayong ipatutupad na ang universal health care law.

Gambling Harm Forum held in Melbourne - Gambling Harm Forum ginanap sa Melbourne

Jun 6, 2019 0:04:08

Description:

The Ethnic Communities' Council of Victoria says there is an urgent need to tackle gambling problems in Australia. Former gambling addicts shared their stories at a forum in Melbourne (Thursday night), describing the cultural shame and stigma they feel.  - Sinasabi ng Ethnic Communities' Council of Victoria na may agarang pangangailangan na harapin ang mga problema sa pagsusugal sa Australya. Ang mga dating gumon sa pagsusugal ay nagbahagi ng kanilang mga kuwento sa isang forum sa Melbourne nitong Huwebes ng gabi, na naglalarawan sa kultural na kahihiyan at estigma na nadarama nila.

House price on the rise, time to buy? - Halaga ng bahay tumataas, panahon na para bumili?

Jun 6, 2019 0:06:19

Description:

As the federal election fever settles in -- and the election of Prime Minister Scott Morrison, and as authorities plan to ease banking regulations, property prices are slowly picking up.

-

Habang natapos na ang usap-usspan sa halalan -- at sa paghalal kay Punong Ministro Scott Morrison, at habang binabalak ng mga awtoridad na paluwagin ang mga regulasyon sa bangko, ang mga halaga ng bahay at lupa ay unti-unti nang tumataas. 

Don't be a hero, take that sick day - Huwag magpakabayani, magpahinga sa bahay kung may sakit

Jun 6, 2019 0:06:08

Description:

Feeling sick? Dr Preeya Alexander tells us why taking that sick day will be good for everyone at work.

-

Masama ba ang iyong pakiramdam? Ipinaliwanag ni  Dr Preeya Alexander kung bakit mas makabubuti para sa lahat sa trabaho kung manatili kayo sa bahay, magpahinga at magpalakas.

PLDT Women's Volleyball team competes in Perth - Babaeng koponan sa Volleyball ng PLDT, naglaro sa Perth

Jun 6, 2019 0:08:49

Description:

The PLDT Women's Volleball team visited Perth to compete with several local teams.

-

Ang koponang Babae ng PLDT sa Volleyball, ay dumalaw sa Perth upang lumaban sa ilang lokal na koponan.

How to create a family trust - Paano gumawa ng family trust

Jun 6, 2019 0:03:52

Description:

If you’ve worked hard to pay off your mortgage and still have some surplus income, you might like to consider setting up a trust.

With a family trust, you can share your hard-earned assets with your loved ones even past your lifetime.  

-

Kung nagtrabaho kayo ng husto para mabayaran ang inyong utang sa bangko at may natitira pang pera pagkatapos nito, maari kayong gumawa ng isang family trust.

Pell appeal hears it was "impossible" for him to assault boys - "Impossible" na pagsamantalahan ni Pell ang mga batang lalaki, sa pagdinig ng apela

Jun 5, 2019 0:03:35

Description:

A Victorian court has been told it was ‘impossible’ for George Pell to have sexually abused two choirboys at St Patrick’s Cathedral.

-

Sinabihan ang isang hukom sa Victoria na "impossible"  o imposible para kay George Pell na abusuhing sekswal ang dalawang choirboy sa St Patrick’s Cathedral.

Police raids on ABC spark press freedom fears - Mga pag-raid ng kapulisan sa ABC nagsiklab ng pangamba sa kalayaan ng pamamahayag

Jun 5, 2019 0:05:00

Description:

Raids by Australian Federal Police on media organisations have continued, raising questions about press freedom in Australia.

-

Nagpapatuloy ang pag-raid ng Pampederal na Kapulisan sa  mga pangmedyang organisasyon, at nagtutulak sa mga katanungan hinggil sa kalayaan ng medya sa Australya.

One in 6 Australian women abused before they turn 15: AIHW - Isa sa 6 na kababaihan sa Australya ay naabuso bago pa man umabot ng 15 taong gulang: AIHW

Jun 5, 2019 0:06:37

Description:

One in six Australian women, and one in nine men, have experienced physical or sexual abuse before the age of 15.

 

Those are among the findings from the Australian Institute of Health and Welfare's Family, domestic and sexual violence in Australia 2019 report, which has shed light on statistics surrounding family, domestic and sexual violence.

-

Sa Australya, isa sa bawat anim na kababaihan at isa sa bawat siyam na kalalakihan ang nakaranas ng pisikal o sekswal  na pang aabuso bago pa man umabot ng 15 taong gulang.

Ito ang ilan sa mga napag-alaman mula sa Family, domestic and sexual violence in Australia 2019 report, na binuo ng Australian Institute of Health and Welfare.  Ito din ay nagbigay-linaw sa mga datos kaugnay ng karahasan sa loob ng tahanan, mula sa mag-anak o maging sa pang-aabusong sekswal.

Eagles from Davao fly to Singapore 's Jurong Bird Park

Jun 5, 2019 0:09:08

Description:

The Davao City-based Philippine Eagle Foundation transported on Tuesday two eagles that will temporarily reside at the Jurong Bird Park of the Wildlife Reserves Singapore on loan for the next 10 years.        

Australians urged to take life-saving test - Sa pagsagawa ng bowel cancer tests, maaring mailigtas ang inyong buhay

Jun 5, 2019 0:04:58

Description:

The stubbornly high numbers of people failing to take free and potentially life-saving bowel cancer tests is refusing to budge.

Almost 60 per cent of Australians in the most at-risk age bracket are still choosing not to take part, with men and some of Australia's ethnic communities having the lowest participation rates.

 

-

Patuloy ang  pagtaas ng  bilang ng mga taong hindi nagsasagawa ng libreng  bowel cancer test.

Halos 60% ng mga Australyano na nasa edad na may malaking panganib ang pumipiling hindi magpa-test. Ang mga lalake at ilan sa mga komunidad etniko sa bansa ang may pinakamababang partisipasyon.

Concerns about localised high smoking rates - Pagkabahala sa mataas na antas ng paninigarilyo sa ilang lugar at komunidad

Jun 5, 2019 0:07:10

Description:

Suburbs on the north coast of Tasmania are some of Australia's worst localities when it comes to the number of smokers.

They have attracted the unwanted title when compared to the national average in a new report by Victoria University, as experts also raise concerns about the high rates of smoking in some migrant communities.

 

-

Napag-alaman na ilang mga suburb sa hilagang baybayin ng Tasmania ay isa sa mga lugar na may pinaka-mataas na antas na naninigarilyo sa Australya.

Sila ang natangging may pinakamataas na antas kung ihahambing sa pambansang pamantayan. Sa pinakahuling ulat mula Victoria University, ipinalaam din ng mga dalubhasa ang kanilang pagkabahala sa mataas na antas ng mga naninigarilyo sa ilang komunidad migrante.

Grieving mother demands answers after bathtub death - Nagdadalamhating ina naghahanap ng kasagutan sa kamatayan sa bathtub

Jun 3, 2019 0:03:02

Description:

The family of 20 year old Merna Aprem, who died at a group home in Sydney’s western suburbs, are demanding answers from authorities.

-

Humihingi ng paliwanag mula sa mga awtoridad ang pamilya ng 20-taong Merna Aprem na namatay sa isang group home sa kanlurang arabal ng Sydney .

Wealthy nations told to deal with their own waste - Mayayamang bansa sinabihang ayusin ang sariling basura

Jun 3, 2019 0:07:13

Description:

A growing number of countries are demanding others stop sending them their recycling waste.

-

Hinihiling ng dumaraming bilang ng mga bansa sa mga iba na ipabalik sa kanila ang mga basurang pang-recycle.

Jake and his van - Si Jake at kanyang van

Jun 3, 2019 0:10:08

Description:

With a single van, Victorian Jake Reintar operates a commercial passenger vehicle for hire business.

-

Sa isang van lamang,  si Jake Reintar ng Colac, Victoria ay nagpapatakbo ng isang negosyo na nagpapa-arkila ng pampasaherong sasakyan.

Death toll on Qld roads reaches 16 in a week - Mga nasawi sa mga kalsada ng QLD umabot sa 16 sa loob ng isang linggo

Jun 3, 2019 0:07:09

Description:

Three people have died in a car crash in Bundaberg yesterday  morning, putting the road death to 16 in a week. Police are still investigating the incident.

State officials have expressed concerns over the growing number of fatal road incidents.

-

Tatlong katao ang namatay kahapon sa tatlong-kotseng banggaan sa Bundaberg kahapon ng umaga, at nailagay na ang kabuuang kamatayan sa 16 sa loob ng isang linggo. Iniimbestigahan ng kapulisan ang insidente.

Nababahala ang mga pang-estadong opisyal sa dumaraming bilang ng mga kamatayan sa mga kalsada.

 

 

Water restrictions to hit Sydney - Paghigpit sa tubig ipinairal sa Sydney

Jun 2, 2019 0:03:36

Description:

The ongoing drought crisis across eastern Australia is now having an effect on those living in the city.

-

Nakaka-apekto na ang patuloy na tagtuyot sa buong bahagi ng silangan ng Australya sa lahat ng mga naninirahan sa mga siyudad.

New Labor frontbench team announced - Bagong frontbench ng Labor ipinahayag

Jun 2, 2019 0:07:29

Description:

The federal opposition has revealed its frontbench make-up as it prepares to take up the fight to the newly re-elected government of Prime Minister Scott Morrison.

-

Inilabas ng pampederal na oposisyon ang frontbench nito habang naghahanda sa pagharap sa bagong halal na pamahalaan ni Punong Ministro Scott Morrison.

Beneath the fathomless love for arts and culture: Artists Mason Kimber and Mariam Arcilla's story - Sa ilalim ng walang hanggang pag-ibig sa sining at kultura: Ang kuwento ng mga alagad ng sining na sina Mason Kimber at Mariam Arcilla

Jun 2, 2019 0:19:37

Description:

People find love in the most unexpected way. For artists Mariam Arcilla and Mason Kimber, they found love in the process of finding a housemate and eventually through their interests in arts and culture.

-

Maraming tao ang nakakahanap ng kanilang pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Para sa mga alagad ng sining na sina Mariam Arcilla at Mason Kimber, natagpuan nila ang pag-ibig sa proseso ng paghahanap ng makakasama sa paupahang bahay at sa kalaunan sa pamamagitan ng kanilang mga interes sa sining at kultura.

Why Filipinos continue to love basketball? - Bakit patuloy na mahilig sa basketball ang mga Pilipino?

Jun 2, 2019 0:13:11

Description:

Could it be cultural that despite it requires a lot of physical strength & power, speed and agility along with the body size and height, basketball remains one of the most loved sports for many Filipinos?

-

Maaari kayang ito ay nasa kultura na sa kabila na ito ay nangangailangan ng labis na pisikal na lakas at tatag, bilis at liksi kasama ang laki at taas ng katawan, ang basketball ay nananatiling isa sa mga pinakagusto sa isport para sa maraming mga Pilipino?

Pinoy students share their love for travel - Pinoy students na mahilig maglakwatsa

May 31, 2019 0:13:46

Description:

Filipino students in Melbourne who love to explore new places share their latest adventures through their travel vlog Filotravels. Kimberly Clemencio and Phoebe Lao share their stories.

 

-

Ibinahagi ng mga Pinoy students sa  Melbourne ang ilang mga paborito nilang lugar na napuntahan at ilan pang mga lugar na nais marating. Kanilang ibinabagi ang mga nabisitang lugar sa kanilang   travel vlog Filotravels. Nakausap namin sina Kimberly Clemencio at Phoebe Lao 

The Silent Witness Network, working towards prevention of violence in the home - The Silent Witness Network: Paano maiiwasan ang karahasan sa loob ng tahanan

May 31, 2019 0:12:33

Description:

 The Silent Witness Network (TSWN) is looking to train volunteers as Family Violence Prevention Champions to work with the Filipino community's Project Ugnayan. TSWN's Mursha Gapasin tells us more  

-

Ang The Silent Witness Network (TSWN)  ay isang non-profit organisation na naglalayong magbigay ng pagtataguyod, pagsasanay at edukasyong pangkomunidad upang mahadlangan ang karahasan sa pamilya. Narito ang panayam kay Mursha Gapasin ng TSWN. 

Preparing women to become work ready - Tulong at suporta sa mga kababaihan upang makahanap ng trabaho

May 31, 2019 0:10:37

Description:

Helping women start over again. Go Girls Foundation has been guiding women who have had a difficult time to believe in themselves again. They are helping every woman prepare to be 'work ready' through a plan, finding focus and determining the next steps in their lives. Michelle Jobson, Go Girls Foundation's co-founder tells us more.

-

Tinutulungan ang mga kababaihang makapag-simulang muli. Nagbibigay ng gabay at suporta ang  Go Girls Foundation  sa mga kababaihang nagkaroon ng di magandang karanasan na makapag simulang muli  at muling magbalik ang kanialng tiwala sa sarili. Tinutulungan nila ang mga kababaihang maging  'work ready'  o handang makapag trabahong muli sa pamamgitan ng siang balak, paghanap ng pokus at susunod na hakbang sa buhay nakapanyam namin si  Michelle Jopson, co-founder ng Go Girls Foundation

Philippines ships back rubbish to Canada - Basura pinababalik na ng Pilipinas sa Canada

May 31, 2019 0:04:35

Description:

Environmental Groups have closely monitored the  return of 69 containers filled with rubbish from Subic Bay Metropolitan Authority to Canada. The Department of Justice says it’s looking into the liability of the company responsible for illegally shipping the rubbish from Canada since 2013.

 

-

Binantayan  ng iba’t-ibang grupo ang pagbabalik ng mga container ng basura  sa Canada na itinambak sa Pilipinas. Nagsagawa ang mga environmental na grupo ng mga programa sa Subic Bay Metropolitan Authority kung saan nakatambak ang animnapu’t siyam na container ng basura mula sa Canada. Sinabi ng Department of Justice na hinahabol na ng gobyerno ang mga importer ng basura ng Canada.

Lowest paid workers to receive wage rise - Dagdag na sahod matatanggap ng mga manggagawang may pinakamababang sahod

May 30, 2019 0:05:53

Description:

Some of the country's lowest paid workers will get a wage rise from the July 1, after a decision by the Fair Work Commission.

Unions have welcomed the three per cent increase to wages, or around $21 extra dollars per week, which will benefit more than two million workers. 

But business groups say the rise will impact negatively on small businesses.

 

-

Ilan sa mga manggagawang may pinakamababang sahod sa bansa ay makakakuha ng dagdag na sahod mula sa unang araw ng Hulyo, matapos ng isang desisyon ng Fair Work Commission.

Malugod na tinanggap ng mga unyon ang tatlong porsiyentong pagtaas sa sahod, o nasa $21 na dagdag bawat linggo, na pakikinabangan ng mahigit sa dalawang milyong manggagawa.

Ngunit sinasabi ng mga grupo ng negosyo na ang pagtaas ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga maliliit na negosyo.

Flu cases continue to soar in South Australia - Bilang ng kaso ng flu sa South Australia tumataas

May 30, 2019 0:10:51

Description:

Cases of influenza have increased and have already caused several deaths  even before winter comes in.

SA Health says 15,000 flu cases have already been recorded this 2019, compared to 1400 during the same season last year.

 

 

-

Patuloy na dumarami ang kaso ng flu at ilang katao na ang naiulat na namatay bago pa man dumating ang taglamig.

Ayon sa SA Health, 15,000 kaso na ng flu ang naitala noong 2019. Lubhang mas mataas ito kumpara sa 1400 na nailat na kaso noong nakaraang taon.

 

 

The fashion angel wears Aguila - Ang anghel ng moda ay nakasuot ng Aguila

May 30, 2019 0:07:38

Description:

Dela Amirikia looks like the Hollywood actress Anne Hathaway who became an overnight sensation, alongside veteran Meryl Streep,  in the highly successful comedy-drama The Devil Wears Prada.

 

-

Si Dela Amirikia ay maaring kamukha ng bituin ng Hollywood Anne Hathaway na naging biglaang bituin, kasama ang beteranong artista na Meryl Streep, sa sobrang matagumpay na comedy-drama na The Devil Wears Prada.

 

Justice Kirby calls for Bill of Rights - Justice Kirby nanawagan para sa isang Bill of Rights

May 29, 2019 0:04:10

Description:

A former High Court judge has called for Australia to adopt a National bill of human rights.

-

Nanawagan ang isang dating mataas na hukom na ipag-tibay ng Australya ang isang pambansang batas sa karapatang pantao.


Children to be screened for autism at a younger age in Victoria - Mga bata susuriin kung mayroon austimo habang nasa mas murang edad pa

May 29, 2019 0:04:36

Description:

Children in Victoria will be screened for autism at a younger age, to help parents and doctors diagnose the condition sooner.

-

Ang mga bata sa Victoria ay susuriin para sa autismo sa mas murang gulang, upang matulungan ang mga magulang at mga doktor na masuri ang kondisyon sa lalong madaling panahon.

Concern over growth in unsafe sex - Pagkababahala sa dumaraming unsafe sex

May 29, 2019 0:05:41

Description:

Researchers have called for better-targeted health education programs with a new study finding many young Australians are having sex without condoms.

-

Nanawagan ang mga mananaliksik para sa mga mas mabuting tiyak na programa ng pang-kalusugang edukasyon sa isang bagong pag-aaral na nagsasabing maraming kabataang Australyano ang nagtatalik ng walang kondom.

Is TAFE accessible to everyone in Australia? - Bukas ba ang TAFE para sa lahat ng mga nasa Australya?

May 29, 2019 0:07:42

Description:

If you're looking to start your career in Australia or are already working and want to upskill or change path, TAFE might be a good option for you.

-

Kung ikaw ay naghahanap ng karera sa Australya o nagtatrabaho na at nais pang dagdagan ang kaalaman o nais magbago ng karera, ang TAFE ay maaaring maging opsyon para sayo.

Mixed reaction to cabinet appointments - Magkahalong reaksyon sa bagong gabinete

May 29, 2019 0:09:01

Description:

There's been a mixed reaction to the announcement of Prime Minister Scott Morrison's new cabinet.

 

The retirements of several senior ministers has seen existing ministers pick up new jobs, the creation of several new portfolios, promotions for some lesser-known faces and a milestone in Australian political history.

 

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa ipinahayag na bagong gabinete ni Punong Ministro Scott Morrison.

Ang pagreretiro ng ilang matataas na ministro ay nagpapakita na nakakuha ng bagong trabaho ang ilang mga kasalukuyang ministro at nakapaglikha ng ilang mga bagong portfolio, na-promote ang ilang hindi masyadong kilalang tao at naabot ang isang natatanging hakbang sa kasaysayan ng pulitika sa Australya.

 

 

Antibiotics polluting the world's rivers - Antibiotics sanhi ng polusyon sa ilog sa buong mundo

May 29, 2019 0:06:08

Description:

A new study has found a high level of antibiotics in the world's rivers with some concentrations up to 300 times higher than what's considered safe.

The findings have raised concerns the chemicals could not only be harming the environment but also building up the resistance of bacteria to antibiotics.

-

Napg-alaman sa pinakahuling pag-aaral ang lubhang mataas na antas ng antibiotic sa mga ilog sa buong mundo. Sa ilang pagkakataon, may 300 beses na mas mataas sa kinikilalang ligtas na antas.

Nagbunga ito ng pagkabahala na di lamang nakakapinsala sa kapaligiran ang mga kemikal kung di maaring dahil dito ay nawawalan na din ng epekto ang antibiotic sa mga bacteria.

Opportunities for training in the aged care and disability care sector - Oportunidad upang magsanay sa sektor ng aged care at disability care

May 29, 2019 0:09:38

Description:

Thinking of upgrading your skills? There are opportunities available for individuals who are considering a career in the aged care, home care, and disability care sector. Westgate Community Initiative Group's Marlon de Leon tells us more.

-

Nais nyo bang magdagdagan ang inyong kasanayan? Mayroong mga oportunidad na makapag-aral o mag-training  sa mga nagnanais makapagtrabaho sa sektor ng  aged care, home care at disability care. Nakapanayam ng Radyo SBS si Marlon de Leon ng Westgate Community Initiative Group.

Finding a way through the housing maze for people with disability - Paghanap ng paraan para sa akomodasyon ng mga taong may kapansanan

May 29, 2019 0:09:06

Description:

While the creation of the National Disability Insurance Scheme has helped improve the care available for people with disabilities in Australia, experts say only a small percentage of recipients are eligible for accommodation under the scheme.

 

That's left families and carers considering a range of solutions and not all of them are good.

 

-

Habang ang paglikha ng National Disability Insurance Scheme (NDIS) ay nakatulong na mapabuti ang pag-aalaga na natatanggap ng mga taong may kapansanan sa Australya, sinabi ng mga eksperto na maliit lamang ang porsyento ng mga tatanggap ay karapat-dapat para sa akomodasyon sa ilalim ng scheme.

Dahil dito, walang naiiwang mainam na mga solusyon para sa mga pamilya at tagapag-alaga.

 

First-home buyer deposit scheme: what is it and how will it work? - Mga dapat malaman tungkol sa first-home buyer deposit scheme

May 28, 2019 0:11:06

Description:

First home buyers are set to get help from the government with the proposed first home loan deposit scheme. We asked Maria Papa, mortgage broker and manager of Maverick Finance to discuss what first home buyers need to know about the new deposit scheme.

-

Iminungkahi ng pamahalaang Morrison ang first home loan deposit scheme sa pagnanais na matulungan ang mga gustong makabili ng bahay. Nakapanayam namin si Maria Papa, isang mortgage broker at tagapamahala ng Maverick Finance sa Sydney at Melbourne upang pag-usapan ang magiging epekto ng ipinangakong First Home Buyers Deposit scheme sa mga nagnanais na makabili ng bahay.

ATO Tax Talk May 2019: tax time scams - ATO Tax Talk May 2019: tax time scams

May 28, 2019 0:01:57

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office

-

Ang sumusunod na pang-komunidad na impormasyon ay hatid sa inyo ng Australian Taxation Office.

UK ready to help Philippines fight online sexual exploitation of children - UK handang tumulong sa Pilipinas labanan ang online sexual exploitation of children

May 28, 2019 0:07:35

Description:

The United Kingdom has expressed their willingness to assist the Philippines in fighting online sexual exploitation of children (OSEC) which still occurs in Cebu, says UK Ambassador to the Philippines Daniel Pruce in his recent visit.  He says his government will help the police in sharing information from  computer forensics.

-

Handa ang  United Kingdom na tumulong sila sa mga awtoridad upang masugpo ang online sexual exploitation of children o OSEC na meron pa ring nagaganap sa Cebu, pahayag ng punong lakansugo sa Pilipinas Daniel Pruce sa kanyang nakalipas na pagbisita.  Sinabi niya na tutulong ang kanyang pamahalaan sa kapulisan na ibahagi ang impormasyon mula sa computer forensics.

Newly-elected parliament faces a lack of ethnic diversity - Bagong halal na parlamento kulang ng mga mambabatas mula iba't ibang etniko

May 27, 2019 0:04:21

Description:

The newly-elected federal parliament may have a record number of female MPs but it is likely to have fewer MPs born overseas than the last.

-

Ang bagong halal na pampederal na parlamento ay maaaring may rekord na bilang ng mga babaeng mambabatas subalit malamang na magkaakroon ito ng mas maunting mambabatas mula ibayong dagat kumpara noong nakaraang halalan.

National Reconciliation Week to focus on truth telling - Linggo ng Pambansang Rekonsilyasyon magtutuon pansin sa pagsasabi ng katotohanan

May 27, 2019 0:07:22

Description:

It's a week dedicated to reconciliation between Indigenous and non-Indigenous Australians.

-

Ito ay isang linggo na nakatuon sa pagkakasundo sa pagitan ng mga katutubo at 'di-katutubong Australyano.

A Labor believer, but no Abbott - Naniniwala sa Labor, subalit hindi isang Abbott

May 27, 2019 0:05:23

Description:

Federal Labor's new leader Anthony Albanese says he'll be an opposition leader who holds the government to account, but won't seek out conflict.

-

Sinabi ng bagong lider ng pampederal na Labor  Anthony Albanese, siya ay magiging lider ng oposisyon na panghahawakan ang pamahalaan na managot subalit hindi maghahanap ng hidwaan.


QLD government, nine developers ink $1.2 billion infrastructure deal - Pamahalaan ng QLD, siyam na developer nilagdaan ang $1.2 bilyong dolyar na kasunduan sa imprastruktura

May 27, 2019 0:08:02

Description:

The Queensland  government signs $1.2 billion infrastructure deal with nine developers.

-

Lumagda  ang pamahalaan ng Queensland sa $1.2 bilyong imprastruktura sa siyam na developer.

A "breakthrough" in Adani coal mine approval process - Isang "breakthrough" sa proseso ng pagpahintulot sa Adani coal mine

May 26, 2019 0:06:51

Description:

Deadlines have been set for approvals of two plans needed for the Adani coal mine in the Galilee Basin to go ahead.

-

Nagtatag ng  deadlines para aprubahan ang dalawang kailangang plano upang maka-pagsimula ang mina ng karbon ng Adani sa Galilee basin.

New federal cabinet is unveiled - Bagong pampederal na gabinete inihayag

May 26, 2019 0:07:09

Description:

After winning the federal election, Prime Minister Scott Morrison has announced his new ministry.

-

Pagkatapos manalo sa  halalan, ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang bagong  ministeryo.

Filipino artist Rod Tan designs "Harmony" at Vivid Sydney - Filipino artist Rod Tan idinesenyo ang "Harmony" sa Vivid Sydney

May 26, 2019 0:07:07

Description:

Amazed how diverse his workplace and the community in Sydney is, Rod Tan took inspiration to design the Harmony tree, one of Vivid Sydney's featured installations this year. 

-

Namangha kung gaano ang pagkakaiba ng kultura ng kanyang mga katrabaho at ng komunidad sa Sydney, ginawa itong inspirasyon ni Rod Tan upang idisenyo ang puno ng ‘Harmony‘, isa sa mga tampok na instalasyon ng Vivid Sydney sa taong ito. 

Collaborating for three Vivid Sydney installations

May 26, 2019 0:11:02

Description:

When it rains, it pours as an old saying goes. After failing to be selected at last year's Vivid Sydney festival, Graphics Manager Rene-Ann Glover is collaborating with other artists for three installations at this year's Vivid Sydney festival. 

 

A former high school and college drop-out, now a proud nurse - Isang dating drop-out sa hayskul at kolehiyo, ngayo'y ipinagmamalaki na isa nang nars

May 26, 2019 0:14:36

Description:

It was an all-or-nothing decision for Bjorn Santos to study and finish nursing in Australia after dropping out of high school and college just to be in a heavy metal rock band back in the Philippines.

-

Isang desisyon na gawin ang lahat o hindi para sa Bjorn Santos na mag-aral at tapusin ang pagiging nars sa Australya pagkatapos iwan ang hayskul at kolehiyo upang maging isang miyembro ng banda na heavy metal rock sa Pilipinas.

Viva: Want to age better? Grow your own tea - Viva: Nais na mas mahusay ang pagtanda? Magtanim ng sarili mong tsaa

May 26, 2019 0:06:30

Description:

Tea is an essential part of everyday life for many Aussies.

More than half of the over fifties drink nearly 11 cups a week on average.

If you love your cuppa and like to garden, have you ever contemplated the idea of growing your own tea?

-

Ang tsaa ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa maraming Australyano.

Mahigit sa kalahati ng mga may edad na higit sa limampung taon ay umiinom ng halos labing-isang tasa ng tsaa kada linggo sa pangkaraniwan.

Kung ika'y mahilig sa tsaa at mahilig maghardin, naisipan mo na bang magtanim ng sarili mong tsaa?

Philippines, Australia hold joint military exercise - Pilipinas, Australia nagdaos ng magkasamang militar na pagsasanay

May 24, 2019 0:05:42

Description:

Members of the Australian defence force and the Philippine army commenced joint military training exercises in Mindanao.

-

Isinagawa ang joint military training exercise sa Mindanao sa pagitan ng mga sundalong Australyano at Pilipino. 

Aussies learning to speak Filipino - Mga Australyanong natutong magsalita ng wikang Filipino

May 24, 2019 0:17:27

Description:

A group of men and women from the Australian Defence Force have been learning the Filipino language to become aware of various aspects of Filipino life.

We speak to them in Filipino along with their teacher Don Nufable.

-

Isang grupo ng mga sundalo mula Australian Defence Force  ang piniling mag-aral ng wikang Filipino at maging maalam sa iba't-ibang aspeto ng buhay Pilipino.

Nakausap natin sila sa wikang Filipino kasama ang kanilang guro na si Don Nufable.

A transformative friendship between a Filipina migrant and Aboriginal Australian - Ang nakapagpapabagong pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinang migrante at Aborihinal na Australyano

May 24, 2019 0:14:58

Description:

A Filipina artist and designer has found friendship and connection with Aboriginal elders and their art. 

-

Natagpuan ng isang Pilipinang alagad ng sining ang pakikipagkaibigan at koneksyon sa mga Aborihinal na nakatatanda at kanilang sining.

Albanese set for Labor leadership - Albanese nakatakda para sa pamumuno ng Labor

May 23, 2019 0:06:26

Description:

Anthony Albanese appears set to become the leader of the Australian Labor Party, [[ALP]] and therefore the leader of the federal opposition, after Jim Chalmers pulled out of the contest. 

The decision clears the path for Mr Albanese to take over from Bill Shorten, who led the ALP to a shock election defeat at the hands of the Liberal-National Coalition.

-

Lumilitaw na si Anthony Albanese ay nakatakdang maging pinuno ng Australian Labor Party (ALP) at sa gayon ang lider ng pederal na opisisyon, matapos na umayaw si Jim Chalmers na lumaban para sa posisyon.

Ang pasya ay nagbibigay-linaw sa landas para kay Ginoong Albanese na pumalit kay Bill Shorten, na pinamunuan ang ALP sa isang nakakagulat na pagkatalo sa halalan, dinaig ng Liberal-National Coalition.

Thousands to re-sit NAPLAN tests - Libo-libo ang muling kukuha ng pagsusulit ng NAPLAN

May 23, 2019 0:04:39

Description:

Thousands of students around the country will have to re-sit their NAPLAN tests due to a technical glitch on the original exam.

The teachers' union has slammed the botched process as a waste of resources but the test organisers insist the results will be valid.

-

Libo-libong mga mag-aaral mula sa buong Australya ay kailangang muling kumuha ng pagsusulit ng NAPLAN dahil sa isang teknikal na depekto na naganap sa orihinal na eksaminasyon.

Binatikos ng unyon ng mga guro ang proseso bilang isang pag-aaksaya ng mga resources ngunit ipinipilit ng mga organiser na ang resulta ay magiging may bisa.

Farmer selling fake free-range eggs, convicted of fraud - Magsasaka, nagkasala dahil sa pagtitinda ng itlog na hindi free-range

May 23, 2019 0:09:39

Description:

A farmer was convicted of fraud after selling ordinary eggs as free-range eggs in Perth, Western Australia.

-

Isang magsasaka ang napatunayang nagkasala ng panloloko, pagkatapos magbenta ng ordinaryong itlog na sinabi niya ay itlog na free range sa Perth, Western Australia.

New 5% deposit for housing loans

May 23, 2019 0:12:24

Description:

Newly-elected Prime Minister Scott Morrison has proven true to his promise to cut housing loan deposit to only 5%.

Virtual reality CPR training breaks new ground - Kurso sa Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) gumagamit ng Virtual Reality

May 23, 2019 0:04:56

Description:

St John Ambulance has launched its ground breaking new virtual reality CPR [[cardiopulmonary resuscitation]] course in Melbourne.

The CPR module is the first of its kind, as the first aid provider explores new ways to teach people how to save a life.

-

Naglunsad ang St John Ambulance ng kanilang bagong virtual reality upang magturo sa pag-gamit ng CPR o cardio pulmunary resuscitation.

Labor leadership contest heats up - Pagpili sa liderato ng Labor umiigting

May 23, 2019 0:06:47

Description:

As the contest for the Labor leadership continues, the Coalition's promised tax refund for low and middle-income earners looks set to be delayed.

Prime Minister Scott Morrison says parliament looks unlikely to resume in time for the tax cut to be delivered in this financial year. 

-

Habang ang bilangan ng boto sa nakalipas na halalan ay nagpapatuloy, ang pangakong bawas sa buwis para sa mga may mababa at katamtamang sweldo, ay maaring ma-antala.

Marawi City commemorates the anniversary of its siege - Pag-alala sa mga nasawi sa Marawi siege

May 22, 2019 0:08:42

Description:

The latest news from Mindanao highlighted the holding of a simple but meaningful commemoration of the second year anniversary of the deadly Marawi City siege on the 23rd of May. 

-

Itinampok sa pinakahuling mga balita mula sa Mindanao ang pagdaraos ng isang simple ngunit makahulugang ikalawang taong anibersaryo ng mabagsik na pagkubkob sa syudad ng Marawi sa ika-23 ng Mayo. 

Advice issued to reduce dementia risk - Iminungkahing payo upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon demensya

May 22, 2019 0:07:36

Description:

Dementia is the second leading cause of death of Australians overall, and the leading cause of death for Australian women.

Now for the first time, the World Health Organisation has issued advice which suggests adopting a healthy lifestyle can reduce the risk of getting dementia.

 

-

Ang demensya ay ang pangalawang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Australyano sa pangkalahatan, at ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kababaihang Australyano.

Ngayon sa unang pagkakataon, nag-isyu ang World Health Organisation ng payong nagmumungkahi ng pagkakaroon ng malusog na estilo ng pamumuhay upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng demensya. 

 

Why it's important to learn CPR - Bakit mahalagang matuto ng CPR

May 22, 2019 0:05:47

Description:

Every passing moment can mean life or death when accident strikes and your loved ones unexpectedly become unconscious. 
Would you know what to do in the event of emergency?

-

Alam ba ninyo ang inyong gagawin sa mga panahon ng emerhensiya? 

Pakinggan ang ulat na ito. 

Thousands of Australians unaware they have high blood pressure - Hindi alam ng libo-libong mga Australyano na sila ay may mataas na presyon ng dugo

May 22, 2019 0:04:55

Description:

Thousands of Australians could have high blood pressure and not know it, even though they've been tested at their GPs.

A new study has found current testing for hypertension can be inaccurate.

 

-

Libo-libong mga Australyano ay maaaring may mataas na presyon ng dugo o high blood pressure ngunit hindi nila ito alam kahit na sila ay sinuri na ng kanilang GP.    

Napag-alaman sa isang bagong pag-aaral na ang kasalukuyang pagsusuri sa hypertension ay maaaring hindi wasto. 

Wear Orange Wednesday - Wear Orange Wednesday

May 22, 2019 0:06:13

Description:

On WOW Day or Wear Orange Wednesday, we recognise and appreciate the dedicated work of State Emergency Services (SES) volunteers across Australia. 

 

-

Sa WOW Day o Wear Orange Wednesday, kinikilala at pinagpapahalagahan natin ang mga ginagawa ng State Emergency Services (SES) volunteers sa buong Australya. 

New research reveals why Aussies are eating more - Bakit kumakain ng marami ang mga Aussie?

May 21, 2019 0:04:23

Description:

Despite Aussies being savvy when it comes to nutrition, obesity rates still continue to rise. New research reveals that two-thirds (64%) of Aussies are indulging in a second helping of dinner and 67% are ‘upsizing’ when buying food, simply because it only costs a little extra.

-

Sa kabila ng pagiging matalino ng mga Aussie pagdating sa nutrisyon, patuloy na tumataas ang antas ng obesity. Lumabas sa bagong pananaliksik na 64 porsyento ng mga Australyano ang kumakain ng pangalawang plato ng hapunan at 67 porsyento ang mahilig mag-upsize kapag bumibili ng pagkain dahil konti lang ang diperensya sa presyo ng regular at large meal.

Vox Pop: What can you say about the federal election result? - Vox Pop: Anong masasabi mo sa resulta ng pampederal na eleksyon?

May 20, 2019 0:07:18

Description:

We asked Sydney-based Filipino migrants about their opinion on the result of the 2019 federal election where Coalition is re-elected for another term. Here's what they have to say.

-

Tinanong natin ang mg Pilipinong migrante sa Sydney tungkol sa kanilang opinyon sa resulta ng 2019 federal election kung saan muling nahalal ang Koalisyon para sa isa pang termino. Narito ang kanilang mga sagot.

Multicultural reaction to the Federal Election - Reaksyon ng multikultural na komunidad sa pampederal na eleksyon

May 20, 2019 0:05:20

Description:

There's been a mixed but hopeful reaction from Australia's multicultural communities to the Federal Election.

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon ang multikultural na komunidad sa naganap na pampederal na eleksyon.

Labor will have a new leader - Bagong lider para sa partido Labor

May 20, 2019 0:05:28

Description:

The unexpected failure of the Labor Party in the Federal Election has seen the party leader, Bill Shorten, step down. The question is- who will step into that particular gap.

-

Ang hindi inaasahang pagkatalo ng Labor sa pampederal na halalan ay nagdala kay Bill Shorten upang magbitiw sa pwesto. Ang tanong ngayon ay sino ang papalit sa kanyang posisyon?

 

Australian life expectancy growth is slowing - Antas ng Life expectancy ng mga Australyano bumababa

May 20, 2019 0:04:30

Description:

New research has found Australia's growing obesity levels are impacting life expectancy rates.

-

Lumabas sa bagong pananaliksik na ang tumataas na antas ng obesity o labis na katabaan ay nakakaapekto sa antas ng buhay ng isang tao.

Football clinic for kids - Football clinic para sa mga bata

May 20, 2019 0:10:48

Description:

Elmer 'Mr. Football' Bedia catches up with SBS Filipino to share more of his passion for football and explains why he believes that the sport is pivotal to molding well-adjusted and responsible individuals through his kids' football clinics and workshop. 

-

Nakausap ng SBS Filipino si 'Mr Football' Elmer Bedia kung saan kanyang ibinahagi ang hilig sa paglalaro ng football at ang kahalagahan ng nasabing sport sa paghugis ng isang magaling at responsableng indibidwal sa pamamagitan ng kanyang mga football clinic at workshop.

 

Brigada Eskwela kicks off in Visayas - Brigada Eskwela nagsimula na sa Visayas

May 20, 2019 0:07:26

Description:

Brigada Eskwela started on Monday (May 20) to prepare public schools for the class opening this June.

-

Nagsimula na kahapon, Lunes, ika-dalawampu ng buwan ng Mayo ang Brigada Eskwela ng mga pampublikong paaralan upang maihanda ang mga ito para sa pasukan.

Coalition prepares to continue in Government - Koalisyon naghahanda upang ipagpatuloy ang gobyerno

May 19, 2019 0:06:15

Description:

The Coalition defied the polls to be re-elected for a third term, and the fallout from last night's election result is being felt right across the country .

 

 

-

Hinamon ng koalisyon ang polls nang ito ay mahalal sa pangatlong termino at ang resulta ng eleksyon noong Sabado ay naramdaman sa buong bansa.

Scholarship giving migrant women a business boost - Tulong pinansyal sa mga migranteng kababaihan para makapagsimula ng negosyo

May 19, 2019 0:06:54

Description:

Migrant and refugee women in Australia are being encouraged to start their own businesses through a scholarship program started by non-profit C-E-O Violet Roumeliotis.

-

Hinihikayat ang mga kababaihang migrante at refugee na makapagsimula ng sariling negosyo sa pamamagitan ng isang programang scholarship na sinimulan ng CEO na si Violet Roumeliotis.

 

Filipino community group in Queensland speaks up about the election result - Komunidad Pilipino sa Queensland nagsalita tungkol sa resulta ng eleksyon

May 19, 2019 0:10:22

Description:

As media and political analysts remain startled by the weekend's 'miracle'  election outcome, the fight over North Queensland between the state government and the opposition begins to set the tone for the 2020 Queensland election.

 

 

-

Habang nagugulat pa ang media at mga political analyst sa resulta ng  pederal na eleksyon, nagsimulang magtakda ng estilo para sa 2020 Queensland election ang away sa pagitan ng gobyerno at oposisyon sa North Queensland.

 

Eurovision 2019 trophy goes to the Netherlands, Australia places ninth - Eurovision 2019 trophy napunta sa Netherlands, Australia nakuha ang ika-siyam na pwesto

May 19, 2019 0:05:40

Description:

Twenty-six nations battled to win the grand final of 64th Eurovision Song Contest. But it was Duncan Laurence's power ballad entitled 'Arcade', which won the most points from the public and jury vote ((492 points)).

 

 

-

Apat napung taon, pagkatapos muling napanalunan ng Netherlands ang Eurovision. Nanood ang halos dalawang daang milyong tao sa buong mundo habang nakuha ni Duncan Laurence ang Europe’s best pop act.

No discrimination: Nurses' care "is always centred on patients"

May 19, 2019 0:19:53

Description:

There's no difference at all - when caring for children to aged-care patients even for prisoners - the care that nurses provide is always centred onto the patients.

Coalition claims victory in Federal Election - Koalisyon nakuha ang tagumpay sa Pederal na Halalan

May 19, 2019 0:06:26

Description:

In what's being described as a significant turnaround from the predictions of the polls, the Liberal-National Coalition has taken victory in the Federal Election

-

Sa inilarawan bilang isang makabuluhang pagbaligtad mula sa mga hula ng mga botohan, nakuha ng Liberal-National Coalition ang tagumpay sa Pederal na Halalan.

"Climate change is real": What do these millennials think about how to fight it?

May 17, 2019 0:26:59

Description:

"Spoiled. They think they know everything!" - just a few words often thrown to millennials. They are considered the privileged generation - having almost everything at the tip of their fingers. But what do they think about some of the pressing issues of these days like climate change and how to address it?

Having a say in Australia is part of the democratic process - Have your say

May 17, 2019 0:07:20

Description:

All Australians have the right to participate as active citizens in shaping the society we live in.

However, due to past traumatic experiences some new migrants maybe fearful of speaking up in public and do not know how our democratic processes work.

 

-

Lahat ng mga Australyano ay may karapatang makilahok bilang aktibong mga mamamayan sa paghugis ng lipunang kanilang kinapapalooban. 

Gayunpaman, dahilan sa nakaraang traumatikong mga karanasan, ang ilang mga migrante ay maaaring natatakot sa pagsasalita sa publiko at hindi alam kung paano gumagana ang ating demokrating mga proseso. 

More reforms needed in the Philippine electoral system

May 17, 2019 0:05:18

Description:

Professor Ranjit Rye, a political scientist at the University of the Philippines stated that more reforms are needed to create an autonomous electoral system. He added that this would include making sure that vote-counting machines and other related technology are all in good working order.

Team Philippines winning in tennis tournaments at New South Wales - Team Philippines nanalo sa mga torneo ng tennis sa New South Wales

May 17, 2019 0:30:19

Description:

The young and talented tennis athletes from the Philippines have emerged victorious in many of the tournaments they played in New South Wales.

-

Ang mga bata at magagaling na atleta ng tennis sa Pilipinas ay naging matagumpay sa maraming torneo na kanilang sinalihan sa New South Wales.

Grandparenting in the 21st century - Pagiging lolo at lola sa makabagong panahon

May 17, 2019 0:08:38

Description:


With the fast-moving pace of family life, grandparents have to adapt to new approaches.

So, what does it mean to be a grandparent in the 21st century?

 

-

Sa panahong ito – sa mabilis na takbo ng buhay, marami sa mga lolo at lola ay naghahanap ng mga panibagong pamamaraan upang patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang mga apo at anak.

 Ano nga ba ang ginagawa ng mga lolo at lola sa ngayon upang maipagpatuloy ang pagiging malapit ng mag-anak?

 

Consumers look for credibility - Kredibilidad mahalaga pa din para sa mga tao

May 17, 2019 0:11:57

Description:

Digital media has changed the way we consume news and information. Everything is a click away, with a swipe or click consumers can choose to read or ignore a news story, information campaign. A recent study commissioned by BBC StoryWorks has found that while the way we consume our news and information has changed, one thing has not – consumers still look for credibility.

BBC StoryWorks’ Jelena Li tells us more.

-

Binago ng digital media ang mga paraan kung paano natin in-aacess ang mga balita at impormasyon. Sa isang click madaling makapagpapasya ang konsyumer kung babasahin niya o hindi ang balita o impormasyon. Sa pag-aaral na kinomisyon ng BBC StoryWorks napag alaman na kahit na nagbago ang paraan ng pag-access sa impormasyon di pa rin nagbago ang pamantayan – mahalaga pa rin ang kredibilidad ng pinagmulan ng impormasyon.

Narito ang panayam kay Jelena Li ng BBC StoryWorks. 

Tributes flow for Bob Hawke - Mga pagpaparangal umapaw para kay Bob Hawke

May 16, 2019 0:04:26

Description:

Tributes are being paid to Australia's 23rd Prime Minister, Bob Hawke, who has died at his home at the age of 89.

The Labor leader has been remembered as "a larrikin" who brought the nation together.

-

Ginagawa ang mga pagpaparangal sa ika-23 Punong Ministro ng Australya, na si Bob Hawke, na namatay sa kanyang tahanan sa gulang na 89.


Ang lider ng Labor ay inalala bilang isang “larrikin" na pinagkaisa ang bansa.

"Political legend" Bob Hawke dies at 89 - "Political legend" Bob Hawke pumanaw sa gulang na 89

May 16, 2019 0:08:21

Description:

Labor's longest-serving Prime Minister Bob Hawke has died.

He was 89.

-

Ang pinakamahabang naglingkod na Punong Ministro na si Bob Hawke ay pumanaw na.

Siya ay walumpu’t siyam.

ATO Tax Talk April 2019: Why Superannuation is important for your future - ATO Tax Talk April 2019: Bakit mahalaga ang Superannuation

May 16, 2019 0:01:55

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

US-China trade war escalates - Away kalakalan ng US at Tsina umiinit

May 15, 2019 0:05:02

Description:

China has announced that it will impose an additional $60 billion US dollars on a range of US goods, striking back in its trade war with the United States.

-

Inanunsyo ng Tsina na magpapataw sila ng karagdagang $60 bilyon Amerikanong dolyar sa mga produktong mula Amerika bilang ganti sa umiinit na away kalakalan laban sa Amerika.

Protesters accuse Uber Eats of being a wage cheat - Mga taga-protesta inakusahan ang Uber Eats ng pandaraya sa sahod

May 15, 2019 0:05:21

Description:

Uber food delivery riders and drivers say they're owed millions of dollars in unpaid wages and other entitlements. They've held a protest at the company's Australian headquarters demanding it pay what they say it owes.

-

Sinabi ng mga Uber food delivery riders at drivers na may milyon-milyong dolyar na utang ang kompanya sa kanila dahil sa mga di nabayarang sweldo at karapatan. Nagdaos sila ng protesta habang nagde-demanda ng bayad na sinabi nila, ay utang sa kanila.

Vaccination urged as flu outbreak kills 17 in South Australia - Pagpapabakuna hinikayat dahil sa pagdami ng kaso ng flu sa South Australia

May 15, 2019 0:12:50

Description:

The number of influenza cases in South Australia has risen to 17 for this year, 13 of which are residents of aged care homes.

-

Umabot na sa labing pito ang mga naging biktima ng influenza sa South Australia sa taong ito, labing tatlo dito ay mga residente sa mga aged care home.

Wages growth in Australia remains stagnant - Sweldo sa Australya nanatiling mababa

May 15, 2019 0:05:03

Description:

Wages growth in Australia remains stagnant with the latest figures showing workers receive an annual pay increase averaging 2-point-3 per cent.

 

-

Nanatiling walang pag-unlad ang sweldo sa Australya ayon sa pinakabagong numerong lumabas kung saan ang mga manggagawa ay nakatanggap lamang ng dalawa punto tatlong porsyentong pagtaas sa kanilang mga sweldo.

Faulty voting machines, long lines still major concerns - Latest Philippine Election Update

May 15, 2019 0:15:43

Description:

The latest Philippine election update highlights the faulty vote counting machines and voters registration verification machines and poor signal as the main reasons for the delay in transmitting election results.

-

Itinampok sa pinakahuling ulat ukol sa halalan sa Pilipinas ang hindi gumaganang mga vote counting machine at mga voters registration verification machine at mahinang signal bilang mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pagpapadala ng mga resulta ng halalan. 

How to vote in Australian elections - Paano bumoto sa 2019 pambansang halalan sa Australya

May 14, 2019 0:08:39

Description:

Australians go to the polls to vote in the federal election on Saturday, 18 May 2019.  Voting is compulsory for all eligible citizens over 18, and voters must be enrolled with the Australian Electoral Commission.   Once registered, they must vote to avoid penalties.

-

Ang mga Australyano ay tutungo sa mga presinto ng halalan upang bumoto sa Sabado, ika 18 ng Mayo 2019.  Ang pagboto ay sapilitan at lahat ng mga mamamayang maaring bumoto at may edad na 18 taon pataas, ay kailangang magpalista sa Australian Electoral Commission.  Kapag nakapagpa-rehistro na, kailangang bumoto upang hindi mamultahan.

Duterte allies hold top spots in Philippine Senate vote - Pansamantalang resulta ng halalan sa Pilipinas 2019

May 14, 2019 0:41:23

Description:

The partial and unofficial tally of mid-term elections shows President Rodrigo Duterte allies taking lead in the Senate vote. 

-

Nagdaos ng pambansang halalan ang Pilipinas noong Lunes, ika 13 ng Mayo 2019.  Isina-himpapawid ang mga pansamantalang resulta ng halalan mula sa Mindanao, Visayas at Metro Manila, ng tatlo sa mga tagapag-balita ng programang SBS Filipino.

Senator says 'urgency needed' to stop Filipino migrant family from being deported

May 14, 2019 0:08:26

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has called for clarity from the major parties in regard to the plight of a Filipino family who is at risk of being deported.

How to survive automation? - Paano maging makabuluhan sa kabila ng automasyon?

May 14, 2019 0:07:46

Description:

In a world that is increasingly wired to technology, how can we future proof our skills to stay relevant?

-

Sa isang mundo na lalong gumagamit ng teknolohiya, paano natin mapapatunayan ang ating kakayahan upang manatiling makabuluhan?

Polls open for Philippines' mid-term elections

May 13, 2019 0:20:00

Description:

The mid-term Senatorial and local elections in the Philippines are generally peaceful but there are many reported cases of vote-buying. 

Election 2019: Day 31 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-31 araw na kampanya

May 12, 2019 0:04:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison launched the Liberal Party's federal election campaign in Melbourne on Sunday.

-

Inilunsad ng Punong Ministro Scott Morrison ang kampanya  sa pampederal na halalan ng Partido Liberal sa Melbourne kahapon.

Born to be a nurse: "My mother is my inspiration" - Born to be a nurse: Ang nanay ko ang aking inspirasyon

May 12, 2019 0:11:49

Description:

We all have a variety of reasons for choosing what profession we are pursuing, for Russel Guerra who has been in the nursing industry for 12 years now, he is "born to be a nurse".

-

Lahat tayo ay may iba't ibang mga kadahilanan sa pagpili kung anong propesyon ang ating tatahakin, para kay Russel Guerra na 12 taon na sa industriya ng nursing, siya ay ipinanganak na maging isang nars.

#NursesDay: Juggling work as a nurse and time for family - #NursesDay: Pinagsasabay ang trabaho bilang nars at oras para sa pamilya

May 12, 2019 0:16:55

Description:

Like every other nurse, Filipino nurse Judith Gazik does her best to really give the best possible care she can give her patients. But it can be challenging as well for any one working as a nurse and tending to one's own family.

-

Tulad ng bawat iba pang mga nars, ang Pilipinang nars na si Judith Gazik ay ginagawa ang kanyang makakaya upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga na maaari niyang ibigay sa kanyang mga pasyente. Ngunit maaaring maging mahirap din para sa sinumang nagtatrabaho bilang nars at tumitingin sa kanyang sariling pamilya.

Federal Election 2019: Youth speaks - Federal Election 2019: Boses ng kabataan

May 11, 2019 0:03:09

Description:

Young Filipino-Australians speak up about their concerns and opinions about the current Australian government system and the upcoming election.

-

Tinanong namin ang ilang kabataan kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa darating na halalan. 

All set for May 13 mid-term elections - Handa na para sa halalan sa ika 13 ng Mayo

May 10, 2019 0:04:26

Description:

 

Preparations for the coming May 13 mid-term elections have are in full swing as the final testing for Vote Counting Machines have been completed.  

-

Ilang araw bago ang araw ng botohan sa Pilipinas sa Lunes, ika labing tatlo ng Mayo, 2019, puspusan na ang paghahanda para rito

 Isinagawa ang final sealing, testing ng mga vote counting machines o vcm na gagamitin sa midterm-elections.

Filipina joins a team of 5 volunteers in a sabbatical to Italy - Pinay napili bilang isa 5 volunteers sa isang sabbatical sa Italy

May 10, 2019 0:08:14

Description:

Having just completed her university degree and quit her full-time job, Anne was thinking of where to go and what to do next. Her mother sent her a link to an opportunity of a lifetime - an Italian Sabbatical. Traveling to Italy has always been her dream. Anne Tachado was chosen among 280,000 hopefuls to spend three months in Grottole, Italy and experience life with the locals.  

-

Bagong graduate sa unibersidad, nagbitiw mula sa kanyang full-time na trabaho, pinag iisipan niya susunod niyang hakbang. ipinadala sa kanya ng knayang ina ang link sa bibihirang oportunidad - isang  Italian Sabbatical. Bata pa almang ay pinangarap na niyang makapag-lakbay sa Italy.  Napili si Anne Tachado sa may  280,000 aplikante na maglagi ng tatlong buwan sa Grottole, Italy at maranasan kung paano mabuhay sa maliit na bayan kapiling ang mga lokal na residente.

Election 2019: Day 28 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-28 araw ng kampanya

May 9, 2019 0:05:49

Description:

On the campaign trail, Labor is keeping its focus on health spending while the federal government says it won't rule out sending refugees in offshore detention centres to New Zealand.

Both major parties are also now increasingly under pressure to outline the cost of their promises ahead of the federal election.

-

Sa kampanyahan, pinapanatili ng Labor ang pansin nito sa paggastos sa kalusugan habang sinabi ng pamahalaang pederal na hindi nito isinasantabi ang pagpapadala ng mga repugi na nasa mga sentro ng detensyon sa labas ng Australya patungo ng New Zealand.


Ang parehong pangunahing partido ay lalong sumailalim ngayon sa presyur upang balangkasjn ang halaga ng kanilang mga pangako bago ang pederal na halalan.

Labor and the Liberals focus on economy and jobs - Labor at Liberals nag-pokus sa ekonomiya at trabaho

May 9, 2019 0:05:47

Description:

Labor and the Liberals have focused on the economy with the Liberals crticising Labor's management of jobs and the economy.

 

 

-

Nagpokus sa ekonomiya ang Labor at Liberal kung saan ay pinuna ng Liberal ang pamamahala ng Labor sa mga trabaho at ekonomiya.

 

TAC'TICS app: Breaking the stigma on Tourette Syndrome - TAC'TICS app: Layunin alisin ang stigma sa Tourette Syndrome

May 9, 2019 0:07:30

Description:

On it's 30th year the Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 May) launched an interactive app called TAC'TICS that actively encourages education during school team activities, community or business activities. There is no cure for Tourette Syndrome. Understanding and breaking the stigma are important in helping people living with Tourette achieve a normal life.   

Tourette Syndrome Association of Australia's Robyn Latimer tells us  more.

-

Sa pagdiriwang ng ika 30 taon ng  Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 Mayo) inilunsad ang interactive app na TAC'TICS   isang app hinihikayat ang mga tao na maunawaan ang kondisyon na tourette sa pamamagitan ng gruop activities. Maari itong gamitin ng mga paaralan, organisayon pang komunidad at negosyo na may gabay ng dalubahsa.  Walang lunas sa kondisyon na  Tourette Syndrome. Ang pag unawa at alis sa stigma kakabit nito ay mahalaga upang matulungan ang mga  nabubuhay ng may Tourette na mamuhay ng normal.    

Narito ang panayam kay  Robyn Latimer ng Tourette Syndrome Association of Australia

Morrison, Shorten go head-to-head in final televised debate - Morrison, Shorten nagharap sa pinal na televised debate

May 8, 2019 0:05:23

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have gone head-to-head in the final televised debate before the May 18 federal election.

 

 

-

Nagharap si Punong ministro Scott Morrison at lider ng oposisyon Bill Shorten sa pinal na televised debate bago ang pederal na eleksyon sa ika-labing walo ng Mayo.

WA high school education shake-up gives students another pathway - Pagbabago sa High school education ng WA magbibigay sa mga estudyante ng isa pang opsyon

May 8, 2019 0:08:59

Description:

High school education in WA is set for a major overhaul which will significantly change the options available to students entering Year 11 from next year wherein a new pathway to achieving high school graduation is to be created from 2020, giving students three options instead of the existing two.

-

Dadaan sa maingat na pagsusuri ang High school education ng WA na magbabago sa mga opsyon ng mga estudyanteng papasok sa Year 11. bukod sa ATAR at VET, may isa pang opsyon na tinatawag na general pathway.

Security is beefed up during Ramadan season - Mahigpit na seguridad sa panahon ng Ramadan sa Australya

May 8, 2019 0:08:25

Description:

This year's Ramadan comes just months after the deadly Christchurch mosque attacks that led many mosques around Australia ramping up security.

-

Ang Ramadan ngayong taon ay kasalukuyang nagaganap pagkatapos lamang ng atake ng mosque sa Christchurch na nagdulot ng mahigpit na seguridad sa mga mosque sa buong Australya.

Australian Greens fight for seat in parliament - Australian Greens lalaban ng husto upang makapwesto sa parlyamento

May 8, 2019 0:07:43

Description:

Although it is still unclear whether they will acquire a seat in the lower council of New South Wales or even in the Western Sydney where they have many supporters, the Australian Greens says they will not back down and will continue to fight for a seat in parliament.

-

Maaaring malabo sila makakuha ng puwesto sa mababang kapulungan sa New South Wales, kahit pa man sa kanlurang Sydney ng maraming taga-suporta, subalit ang Partido Greens ay hindi lamang basta-basta magpapabaya at lalaban sila nang husto upang marinig ang boses sa parlyamento.

Australia Street: Health care - Australia Street: Health care

May 8, 2019 0:09:56

Description:

The major parties have promised huge funding boosts to health care ahead of the federal election, but have they addressed the issues important to Australians?

 SBS News has asked voters in the Seat of Banks what they would like Australia's future government to focus on.

 

-


Nangako ang mga pangunahing partido ng malalaking pondo sa kalusugan bago ang pederal na eleksyon, ngunit natugunan ba nila ang mga isyu na mahalaga sa mga Australyano?

Tinanong ng SBS News ang mga botante sa Banks kung ano ang nais nilang pagtuunan ng pansin ng susunod na gobyerno ng Australya.

SBS Election Exchange draws federal political campaigners - SBS Election Exchange dinaluhan ng mga kandidato para sa ika 18 ng Mayo

May 8, 2019 0:05:09

Description:

More than a dozen political candidates contesting this month's federal election have campaigned at a community forum in one of Australia's most diverse electorates.

 

The SBS Election Exchange aims to break down political issues for multicultural communities, ahead of the May 18 vote

-


Mahigit na labing-isang dosenang kandidatong pulitikal na kalahok sa pampederl na halalan nagyong buwan ang nangampanya sa isang community forum sa isa sa pinaka-diverse na electorate ng bansa

Hangad ng SBS Election Exchange na suriin ang mga pampulitikal na isyu parasa mga multikultural na komunidad, bago maganap ang halalan sa ika-18 ng Mayo

Coalition promises to elimate mobile phone blackspots while Labor promises funding for public hopsitals - Mobile phone coverage sa mga blackspot ipinangako ng Koalisyon habang ang Labor ay magbibigay ng karagdagang pondo sa mga pampublikong pagamutan

May 8, 2019 0:06:18

Description:

Prime Minister Scott Morrison has been the victim of an attempted "egging"* by a protester at a Country Women's Association function, in Albury in NSW.

 

The incident occurred as both leaders moved their campaigns today from the major cities to regional towns.

 

-

Si Punong Ministro Scott Morrison ay naging biktima ng pagtangkang "pambabato ng itlog" ng isang protestador sa isang kaganapan ng Country Women's Association function, sa Albury sa NSW.

Naganap ang insidente habang ang dalawang lider ay dinala ang kanilang kampanya kahapon mula sa malalaking siyudad sa mga pang-rehional na bayan.

Mindanao mourns the death of two political leaders - Mindanao nagdadalamhati sa pagpanaw ng dalawang lider sa politika

May 8, 2019 0:08:41

Description:

Residents of Davao City and Cagayan de Oro are in mourning,  former House Speaker Prospero Nograles died on Saturday, 4 May  at the age of 71 while former Cagayan de Oro mayor Vicente Emano passed away on Tuesday, May 7 . He was a candidate for vice mayor for the May 13 elections.

-

Nagdadalamhati ang mga taga Davao City at Cagayan de Oro sa pagpanaw ng dating  House Speaker Prospero Nograles na sumakabilangn buhay noong Sabado ika- 4 ng Mayo  sa edad na 71 taong gulang habang sumakabilang buhay ang dating Mayor ng Cagayan de Oro  Vicente Emano noong Martes, ika 7 ng Mayo.  Ang yumaong Emano ay kandidato para vice myor sa darating na Halalan sa  ika-13  ng Mayo.

Role of teachers during the Philippine elections - Tungkulin ng mga guro sa panahon ng halalan

May 7, 2019 0:07:24

Description:

Commission on Elections (COMELEC) sets out the guidelines for public school teachers in preparation for the May 13 election. 

-

Mahigpit na pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga guro kaugnay sa mga alituntunin at tungkulin na gagampanan nila sa halalan sa ika-13 ng Mayo. 

Breaking the stigma is the only cure for Tourette Syndrome - Pagtapos sa stigma ng Tourette syndrome, nag-iisang lunas

May 7, 2019 0:05:21

Description:

New research reveals that just 15% of parents have taught their children about Tourette Syndrome and two-thirds of Australians believe more needs to be done to educate children in schools about the condition.

-

Lumabas sa isang bagong pananaliksik na 15% ng mga magulang ay tinuruan ang kanilang mga anak tungkol sa Tourette syndrome at dalawa’t kalahati ng mga Australyano ang naniniwala na marami pa ang dapat gawin upang turuan ang mga bata sa paaralan tungkol sa kondisyon.

War zones excepted, children are getting stronger - Maliban sa mga lugar na may digmaan, mga bata mas lumalakas

May 6, 2019 0:10:48

Description:

Despite some stark exceptions, Children and adolescents worldwide are more likely to reach their 20th birthday than ever before.

-

Sa kabila ng ilang eksepsyon, ang mga bata at tinedyer sa buong mundo ay inaasahang maaabot ang ika-dalawampung kaarawan nito, kumpara sa mga nakaraang taon.

Milestone reached in restoring reef - Tagumpay naabot sa muling pagbuhay ng reef

May 6, 2019 0:05:25

Description:

A massive reef restoration project in Southern Australia has reached a new milestone.

-

Isang malakihang 'reef restoration' o 'bahurang restorasyon' na proyekto sa Southern Australia ang nakatamo ng panibagong milyahe.

Young entrepreneurs make the world a better place - Mga batang entrepreneur mas pinabubuti ang mundo

May 6, 2019 0:04:56

Description:

A growing number of young entrepreneurs are establishing so-called profit-for-purpose enterprises, with a proportion of profits channeled into programs that benefit communities, causes or the environment.

-

Dumarami ang bilang ng mga kabataang entrepreneur na nagtatag ng tinatawag na profit-for-purpose enterprises, na ang  ilan ay inilalagay ang  kanilang kita sa mga programa na nakakabepisyo sa mga komunidad, kapakanan at kapaligiran.

 

Margaux looks forward to supporting France - Margaux inaabangan ang pag-suporta sa Pransya

May 6, 2019 0:06:31

Description:

France will host this year's FIFA  Women's World Cup and it won't lack support in Australia.

 

-

Ang Pransya ang magiging punong-abala ngayong taon para sa FIFA Women's World Cup, at ito ay hindi makukulangan ng suporta mula Australya.

 

 

Labor launches its campaign in Brisbane with a massive reunion - Labor naglunsad ng kampanya sa Brisbane

May 5, 2019 0:09:26

Description:

In a show of support for Opposition Leader Bill Shorten, former Prime Ministers Kevin Rudd and Julia Gillard reunite for Labor’s election campaign held in Brisbane.

-

Magkasamang dumalo ang mga dating Punong Ministro na si Kevin Rudd at Julia Gillard sa paglulunsad ng kampanya ng partidong Labor, bilang pagsuporta sa Lider ng Oposisyon na si Bill Shorten. 

For the love of cakes: Reinventing traditional Pinoy desserts - Para sa pag-ibig sa keyk: Pagbabago ng mga tradisyonal na Pinoy na panghimagas

May 5, 2019 0:25:03

Description:

You got sweet tooth and you are wondering how you can use that to earn extra income? Reinvention is the key says two experienced Filipino chefs.

-

Ika'y mahilig sa matamis at nag-iisip kung paano ito magagamit upang magkaroon ng dagdag na kita? Ang pag-imbento o pagbabago ay siyang susi ayon sa dalawang may karanasan na mga Pilipinong chef.

Calls to end dog handler discrimination - Panawagan upang tapusin ang diskriminasyon sa mga taong may kaagapay na aso

May 5, 2019 0:09:33

Description:

Dogs are leading the way as the animal of choice when it comes to helping people with vision, mental, or physical impairments, due to the fact that they are easily trained.

-

Nangunguna ang mga aso bilang piling hayop pagdating sa pagtulong sa mga tao na may kapansanan sa paningin, sa isip o sa pisikal, dahil sa katunayan na ang mga ito ay madaling sanayin.

Moving in faith, a part of Filipino migrants' journey - Pagsulong na may pananampalataya, bahagi ng paglalakbay ng mga Pilipinong migrante

May 4, 2019 0:11:55

Description:

Philippines is one of the largest Catholic nations in the world. In recent time, more than 86 per cent of the country’s population is Roman Catholic. If Christian faith is a thread that comprises the cultural fabric of what it is to be a Filipino, how does it impact their lives moving into a foreign land?

-

Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking Katolikong bansa sa mundo. Sa kasalukuyang panahon, higit walumpu’t anim na porsiyento ng populasyon ng bansa ay Katoliko. Kung ang kristiyanong paniniwala ay sinulid na bumubuo sa kultural na tela ng pagiging isang Pilipino, paano nito naaapektuhan ang kanilang buhay sa paglipat sa banyagang lupain?

Election 2019: Day 22 Campaign Wrap - Election 2019: Ika-22 araw ng kampanya

May 4, 2019 0:05:02

Description:

On the campaign trail yesterday, the major parties talked up environmental issues and more support for the National Disability Insurance Scheme

-

Sa kampanya kahapon, tinalakay ng mga malalaking partido ang isyu sa kapaligiran at mas maraming suporta sa  National Disability Insurance Scheme.

Australian Ceramics Triennale hosts Tambays in Tasmania

May 4, 2019 0:12:37

Description:

Three Filipino multi-media artists  have become  cultural Tambay  in this year’s Australian Ceramic Triennale.

Mabuhay Nights, a unique dining experience featuring coconut - Lutuing Pinoy tampok sa Mabuhay Nights

May 3, 2019 0:07:52

Description:

The Filipino Food Movement Australia's inaugural  pop-up series will highlight the magical taste of coconut. Head chef, Andrei Balingit and up-and-coming Filipina chef Dhanae Dizon will create a unique dining experience and lead diners to one of a kind culinary journey through the Southern region of the Philippines. They will use seasonal, local Australian produce paired with the humble coconut.

Sydney-based Filipino Food Movement Australia's Bambi Manlulo tells us more.

 

-

Sa kauna-unahang pop-up dinner series ng Filipino Food Movement Australia, matitikman ang iba't-ibang putahe na may katangi-tanging sangkap-niyog. Ibabahagi ng Head chef na si Andrei Balingit at Pinay chef na si Dhanae Dizon ang katangi-tanging lutuin mula Katimugan Rehiyon ng Pilipinas gamit ang mga sangkap mula Australya at kanilang ihahain ang lutuing Pinoy na may 'kurot' ng lasa ng niyog.

Narito ang panayam kay Bambi Manlulo ng  Filipino Food Movement Australia sa Sydney.

 

Philippine-made Hybrid Electric Train makes travel faster and environmentally friendly - Gawang Pinoy na Hybrid Electric Train mas pinabilis at mas environmentally friendly ang paglalakbay

May 3, 2019 0:09:23

Description:

The Department of Science and Technology  (DOST) has built the first Philippine-made hybrid electric train. Working with Philippine National Railways (PNR), it aims to ease traffic congestion to those traveling from Calamba to Alabang. It will not only make travel faster and cheaper and it also makes the daily commute more environmentally friendly. 

DOST's Pablo Acuin tells us more.

-

Binuo ng The Department of Science and Technology  (DOST) ang kauna-unahang  hybrid electric train, sa pakikipagtulungan sa Philippine National Railways (PNR) layunin nitong maibsan ang traffic sa mga naglalakbay mula Calamba to Alabang. Hindi lamang mapapabilis ang biyahe ito'y mas environmentally friendly pa. 

Narito ang panayam kay Pablo Acuin ng DOST.

Last call for Overseas Absentee Voting for May 2019 Elections - Paalala para sa mga Overseas Absentee Voter sa darating na halalan

May 3, 2019 0:04:09

Description:

Department of Foreign Affairs (DFA) has been working with the Commission on Elections  (COMELEC) to expedite processing of Overseas Absentee Ballots for the coming May 13 election.  The Department says there are around 1.8 million Filipinos living overseas who have registered to vote this coming May. 

-

Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Commission on Elections o COMELC para pabilisin ang proseso ng overseas absentee voting.

Batay sa datos ng DFA, mahigit 1.8 milyong overseas Filipinos ang nagpatala para bumoto ngayong eleksyon 2019.

Election 2019: Day 21 Campaign Wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 2, 2019 0:07:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the Australian Federal Police has been asked to investigate after a Liberal candidate claimed her Facebook page had been hacked.

The Liberal candidate for the Tasmanian seat of Lyons, Jessica Whelan, has denied making derogatory comments, including that women who support Islam should have their genitals mutilated and that Muslims should be banned from Australia.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na hiniling sa Australian Federal Police na magsiyasat matapos na diumano’y na-hack ang Facebook page ng isang kandidato ng Liberal.

Itinanggi ng kandidato Liberal para sa puwesto ng Lyons sa Tasmania na si Jessica Whelan na siya ay gumawa ng mga mapanirang komento, kabilang na ang komento na ang mga kababaihan na sumusuporta sa Islam ay dapat na putulan ng kanilang ari at ang mga Muslim ay dapat umanong ipagbawal sa Australya.

Helping uni students handle stress - Suporta sa mga uni students harapin ang stress

May 2, 2019 0:08:50

Description:

 

A recent study has revealed that around 77% of students feel stressed at least every week. The stress may be caused by difficulty in understanding their lessons, pressure of paying university fees and handling of greater responsibilities. 

-

 

napag alaman sa pinakahuling pagsasaliksik na  77% ng mga estudyante ang nakakaranas ng stress minsan

kada linggo. Ang stress ay maaring dahil nahihrapan unawain ang mga gawain sa uni o pressure sa bayarin sa skwela at mga karagdagang responsibilidad sa buhay 

Justine Damond Ruszczyk's killer convicted of murder - Pumatay kay Justine Damond Ruszczyk nahatulan ng murder

May 2, 2019 0:06:24

Description:

A United States police officer who shot dead an Australian woman in 2017 has been found guilty of murder by a Minneapolis jury.

-

Isang pulis  ng Estados Unidos na bumaril at pumatay sa isang babaeng Australyano noong taong 2017 ay napatunayan sa isang hurado ng Minneapolis na nagkasala ng pagpatay.

Can you tell me how to get to Sesame Street?' Yes, now we can - Maaari bang ituro mo sa akin kung paano makapunta sa Sesame Street? Oo, maaari na

May 2, 2019 0:04:04

Description:

New York City has officially renamed the intersection of West 63rd Street and Broadway “Sesame Street”.

-

Opisyal nang pinangalanan ng siyudad ng New York ang interseksiyon ng  West 63rd St. and  Broadway bilang "Sesame Street".

High profile lawyer to defend Ugg Boots copyright issues in the US - Tanyag na abugado ipagtatanggol ang Ugg Boots sa isyu ng copyright sa Estado Unidos

May 2, 2019 0:08:58

Description:

Former South Australian Senator Nick Xenophon will serve as a counsel and part of the legal team that will defend the iconic Australian Ugg boots in a copyright issue of the name in the United States.

-

Ang dating Senador ng South Australya Nick Xenophon ay magsisilbing abugado at  kasapi sa legal team na magdedepensa sa Australian icon na Ugg boots sa isyu ng copyright sa Estados Unidos.

Election 2019: Day 21 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 1, 2019 0:06:48

Description:

Islamophobia and homophobia within the Liberal Party have been exposed and both led to two of its candidates being forced out of the election campaign.

 

-

Ang Islamophobia at homophobia sa loob ng Partido Liberal ay inilabas at  dahil sa mga ito, napilitan bumitiw ang mga kandidato sa kampanya.

 

Athletes from Mindanao break records at the 2019 Palarong Pambansa - Atleta mula Mindanao nagsagawa ng panibagong rekord sa 2019 Palarong Pambansa

May 1, 2019 0:09:16

Description:

Two emerging athletes from northern Mindanao and Soccsksargen have set new records in athletics in the ongoing 2019 Palarong Pambansa in Davao City.

-

Dalawang atleta mula northern Mindanao at Soccksargen  ang nakapagtakda ng panibagong rekord sa  athletics sa nagaganap na  2019 Palarong Pambansa sa Davao City.

Dickson stripped of One Nation candidacy - Dickson inalis bilang kandidato ng One Nation

May 1, 2019 0:05:37

Description:

Bill Shorten says the Coalition's handling of the economy has been "pretty bloody hopeless" while Scott Morrison continues to argue that Labor governments can't manage money.

-

Sinabi ni Bill Shorten ang paghawak ng Koalisyon ng ekonomiya ay "pretty bloody hopeless" habang patuloy na idinadahilan ni Scott Morrison na ang pamahalaang Labor ay hindi marunong humawak ng pera.

 

 

Trust in politicians is at a 50-year low - Tiwala sa mga politiko nasa pinaka-mababa sa loob ng 50-taon

May 1, 2019 0:04:12

Description:

When Australians head to the polls on May 18, more people will cast a vote than ever before.

-

Sa pagtungo ng mga Australyano sa botohan sa ika-18 ng Mayo, mas maraming tao ang boboto kaysa sa   nakalipas.

Postnatal Depression more than double the risk for parents of premature babies - Postnatal Depression mahigit doble ang panganib para sa mga magulang ng premature na sanggol

Apr 30, 2019 0:06:28

Description:

New research reveals that parents of very-preterm babies are 2.5 times more likely to suffer postnatal depression. Miracle Babies Founder Melinda Cruz tells us the importance of raising awareness for families to know that they can access support and services.

 

-

Lumabas sa bagong  pananaliksik na ang mga magulang ng mga preterm na sanggol ay mas nakakaranas ng postnatal depression ng dalawa at kalahating beses. Ibinahagi ni Melinda Cruz ng Miracle Babies Foundation ang kahalagahan ng pagtaas ng kamalayan upang malaman ng mga pamilya na may mapagkukunang suporta at serbisyo.

Police absentee voting starts for May elections - Absentee voting ng kapulisan nagsimula na para sa halalan ng Mayo

Apr 30, 2019 0:08:15

Description:

The three-day Absentee voting for police in the Visayas started yesterday. This comes as eight police in Talamban Police Station face "police brutality" caught on video which has gone viral.

-

Ang tatlong araw na absentee voting  para sa kapulisan sa kabisyaan ay nagsimula kahapon. Naganap ito habang walong pulis sa Talamban Police Station ang humahrap ng kaso ng "police brutality" na nakunan sa bideyo at kumalat.

UN to tackle hate aimed at religious groups - UN haharapin ang mga galit na nilalayon sa mga relihiyosong grupo

Apr 30, 2019 0:05:21

Description:

The UN's Secretary General has warned that a “disturbing groundswell” of hate-based violence and intolerance aimed at religious devotees across all faiths, must be countered soon before it’s too late.

 

-

Nagbabala ang sekretarya heneral ng UN na ang mga hate-based violence at intoleransya na nilalayon sa mga deboto ng relihiyon sa iba't-ibang pananampalataya ay dapat aksyonan bago maging huli ang lahat.

Election 2019: Day 19 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika19 na araw ng kampanya

Apr 29, 2019 0:04:55

Description:

Clive Palmer has called Bill Shorten a "two-faced liar" as Labor continues to criticise the Coalition's preference deal with the mining magnate's United Australia Party.

-

Tinawag ni Clive Palmer sai Bill Shorten na  "two-faced liar" o "doble-karang sinungaling"   habang patuloy na binabatikos ng Labor ang preference deal ng Koalisyon sa United Australian Party ng mayamang minero.

Poll shed light on attitudes to immigration - Pananaw sa imigrasyon binigyang linaw ng poll

Apr 29, 2019 0:04:32

Description:

With Scott Morrison and Bill Shorten clashing in the first leaders' debate of the election, an exclusive poll for S-B-S News has shed more light on voters' views on immigration.

-

Habang nagtatalo sina Scott Morrison at Bill Shorten sa unang debate ng mga lider sa halalan, nagbigay linaw ang isang eksklusibong poll para sa SBS News tungkol sa mga pananaw ng mga botante sa imigrasyon.

Voters give first debate to Shorten - Mga botante pinili si Shorten sa unang pagtatalo

Apr 29, 2019 0:06:28

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have clashed on a number of issues in the first leader's debate of the 2019 federal election debate.

-

Nagsagupa sina Punong Ministro Scott Morrison at Lider ng Oposisyon Bill Shorten sa ilang mga isyu sa unang pagtatalo ng mga lider ng  2019 federal election debate.

Unexpected threats from smart home technology - Mga di inaasahang banta ng smart home technology

Apr 29, 2019 0:06:21

Description:

It's being touted as improving domestic life, but smart home technology also poses unexpected security threats, according to research by Monash University and RMIT.

-

Tinataguyod bilang nakakabuti sa domestikong pamumuhay, ang mga smart home technology ay mayroon ding mga di-inaasahang banta sa seguridad, ito ay ayon sa pananaliksik ng Monash University at RMIT.

Caring for children with autism - Pag-aalaga sa mga batang may autism

Apr 28, 2019 0:11:05

Description:

As we conclude the World Autism Awareness Month, SBS Filipino speaks to Gema Goutos, founder of Filipino Autism Movement (FAM), about the challenges parents and carers face and where they can get support and information.

-

Sa pagtatapos ng World Autism Awareness Month, nakapanayam ng SBS Filipino si Gemma Goutos ang tagapagtaguyod ng Filipino Autism Movement (FAM), isang samahan ng mga ina at mga tagapag-alaga ng mga indbidwal na may autism sa Brisbane.

Social Media giants asked to remove unauthorised advertising - Malalaking Social Media hiniling na alisin ang mga di-awtorisadong patalastas

Apr 28, 2019 0:06:04

Description:

The Australian Electoral Commission has requested social media giants Facebook and Twitter to take down unauthorised political advertising from an anti-Labor and pro-Adani group, SBS News can reveal.

-

Hiniling ng Australian Electoral Commission na ang mga  higanteng social media na kumpanyang, Twitter at Facebook, ay dapat na alisin ang hindi-awtorisadong politikal na patalastas mula sa mga anti-Labor at pro-Adani na grupo, maibubunyag ito ng SBS News.

Australia's private rental market is 'failing' - Ang merkado ng pribadong paupahahan ay 'nabibigo'

Apr 28, 2019 0:00:25

Description:

New housing analysis has described Australia's private rental market as "failing" people earning the minimum wage and receiving income-assessed government support payments.

-

Inilarawan ng panibagong pag-aanalisa sa mga pabahay, ang merkado ng paupahan sa Australya na nabibigo para sa mga mamamayang kumikita lamang ng ‘pinakamababang sahod’ at tumatanggap ng sahod na itinasa, o ‘income- assessed’, na suportang kabayaran o pasahod mula sa pamahalaan.

X-Factor Australia's 6th-season winner Marlisa braver now more than ever - Nanalo ng ika-anim na sison ng X-Factor Australia, Marlisa, mas matatag na ngayon higit kailanman

Apr 28, 2019 0:17:23

Description:

From taking a different route from most teenagers - being homeschooled, to facing struggles and challenges to break through in the music industry to friends disappearing from her social circle, X-Factor Australia's youngest contestant to win the show Marlisa Punzalan is braver now to take her music to a wider audience.

-

Mula sa pagtahak ng ibang ruta kumpara sa karamihan ng mga tinedyer - ang kanyang pagiging homeschooled, hanggang sa pagharap sa mga pakikibaka at mga hamon upang makapasok sa industriya ng musika hanggang sa mga kaibigan na nawala mula sa kanyang ginagawang mundo, ang pinakabatang nanalo sa X-Factor Australia na si Marlisa Punzalan ay mas matapang na ngayon upang dalhin ang kanyang musika sa mas malawak na manonood.

 

Guilty or not: Parents allowing longer screentime for kids - Guilty o hindi: Mga magulang pinapayagan ang mahabang oras ng panonood ng mga anak

Apr 28, 2019 0:07:25

Description:

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," admits full-time employee and an online business owner and a mother from Melbourne.

-

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," iyan ang pag-amin ng full-time na empleyado at may-ari ng online na negosyo at isang ina mula sa Melbourne.

Border force tackles animal smuggling trade - Border force sinusugpo ang kalakalan ng pagpupuslit ng hayop

Apr 28, 2019 0:07:47

Description:

Australia is known for being tough at its borders, restricting imports and exports of various products.

In particular, the import and export of animals is heavily controlled, with tough penalties, including a long jail sentence, for those who disobey the law.

-

Kilala ang Australya sa pagiging mahigpit sa mga hangganan nito, hinihigpitan ang mga pag-angkat at pagluwas ng iba't ibang mga produkto.

Sa partikular, ang pag-import at pag-export ng mga hayop ay labis na pinipigilan, na may mga matinding parusa, kabilang ang mahabang panahon ng pagkabilanggo, para sa mga sumusuway sa batas.

Election 2019: Day 17 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-17 araw ng kampanya

Apr 28, 2019 0:05:20

Description:

New funding pledges and more talk of preference deals dominated day 17 of the 2019 federal election campaign.

With a wrap of the day's action, here are the details.

-

Mga bagong pangako ng pagpopondo at dagdag na pag-uusap ng mga kasunduan ng pagkagusto nangibabaw sa ika-17 araw ng kampanya para sa pederal na halalan.

Narito ang detalye ng buod ng mga naging aksyon sa araw na ito.

 

PCYC Northern Beaches hosts Filipino Basketball Tournament in Sydney

Apr 27, 2019 0:06:35

Description:

Sixteen teams took part in the second Filipino Basketball Tournament held in Dee Why New South Wales on Saturday.

 

The dangers of screen time for children - Mga panganib ng oras ng panonood sa screen para sa mga bata

Apr 26, 2019 0:05:11

Description:

The World Health Organization has for the first time advised parents that children under the age of two should not spend any time passively watching electronic screens.

It's also recommended children aged two to four spend no more than an hour a day watching programmes or playing computer games.

-

Sa unang pagkakataon pinayuhan ng World Health Organization ang mga magulang na ang mga bata na wala pang dalawang taong gulang ay hindi dapat na gumugol ng anumang oras ng walang pasubaling panonood ng mga electronic screen.

Inirerekomenda din nito na ang mga batang may gulang na dalawa hanggang apat na gumugol lamang ng hindi hihigit sa isang oras sa isang araw sa panonood ng mga programa o paglalaro ng mga laro sa computer.

Careworkers' conditions need urgent reform - Kialangan ng reporma sa kondisyon sa lugar trabaho ng mga Careworkers'

Apr 26, 2019 0:07:59

Description:

The working conditions faced by front line carers need urgent reform, according to a new report by a network of Australian universities.

 

The research outlines a series of workplace reforms to improve institutional care within a workforce that unions believe is facing increasing challenges.

-

Nangangailngan ng agarang reporma ang kondisyon sa  lugar trabaho ng mga aged care worker. 

Ito ang napag alaman sa pinakahuling ulat na binuo ng grupo ng mga unibersidad sa Australya

 

Sa pagsasaliksik bilangakas ang ilang mga ibat ibang repormang kailangang isagawa upang mapabuti ang kondisyon sa sector  kung saan  patuloy na nahaharap sa maraming hamon

Helping 'Lolo and Lola' access the digital world - Pagtulong kay lolo at lola na maunawaan ang paggamit ng internet at mga digital devices

Apr 26, 2019 0:11:39

Description:

He initially helped his lolo and lola learn how to use their gadgets and how to navigate the internet which led to his teaching other older members of the Filipino community.

-

Nauna niyang tinuruan ang kanyang lolo at lola kung paano gamitin ang kanilang mga gadget at ang internet. Di nagtagal, ito ay naging daan para makapagturo siya sa iba pang nakatatanda sa komunidad Pilipino. 

Clearing operations continue in Porac, Pampanga - Clearing operations patuloy sa Porac, Pampanga

Apr 26, 2019 0:04:48

Description:

Clearing operations continue at the Chuzon Supermarket in Porac, Pampanga. Authorites say Rescue Teams with the help of K-Nine Units have not found any 'signs of life'. Reports from the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) have seen the death toll rise to 16, with hundreds injured.    

-

Patuloy ang clearing operations sa Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga kasunod ng magnitude 6.1 na lindol sa Luzon noong Lunes. Ayon sa awtoridad walang nakitang 'signs of life' ang rescue teams at ang mga K-Nine Units sa gumuhong gusali. Ayon naman sa ulat mula National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) umabot na sa 16 ang bilang ng mga patay at daan daan naman ang sugatan sa naganap na lindol noong Lunes, ika 22 ng Abril.

Coal debate becomes key in marginal seats - Pagtatalo ukol sa karbon naging pangunahing isyu para sa marginal na lugar

Apr 25, 2019 0:07:14

Description:

Coal has become a divisive and decisive issue in the federal election campaign, again being highlighted as environmentalist Bob Brown’s anti-Adani convoy makes its way north through Queensland (finishes in Clermont on Sunday 28 April).

Support for the mine has put key marginal must-win seats in the central and north Queensland coal belt at stake for both parties while they also try on satisfy anti-Adani sentiment south of the border.

-

Ang karbon ay naging isang isyu na nakakapaghati at maaaring makapagpasya sa kampanya ng pederal na halalan, muling itinatampok habang ang kumboy ng enbayronmentalista na Bob Brown laban sa kumpanyang Adani ay nagpapatuloy sa hilaga sa Queensland (magtatapos sa Clermont sa araw ng Linggo ika-28 Abril).

Ang suporta para sa minahan ay nagtataya sa mga pangunahing marginal na lugar na dapat mapanalunan sa gitna at hilagang Queensland para sa parehong mga partido habang kanila ring sinusubukan na mapasaya ang mga tutol sa Adani sa timog ng hangganan.

Calls for full details of water buybacks after Coalition process questioned - Panawagan sa buong detaly ng water buyback

Apr 24, 2019 0:06:24

Description:

A government department is under pressure to release, in full, all documents relating to an 80-million-dollar taxpayer-funded water buyback.

-

Isang kagawaran ng gobyerno ang napapailalim sa presyur na sa paglabas sa kabuuan  ang lahat ng dokumentong may ugnayan, $80 milyong na pera ng mamamayan na ibinayad sa tinawag na water buyback.

Siblings in service

Apr 24, 2019 0:16:37

Description:

Twenty-two-year-old army reserve Cara Tongson draws inspiration from his brother when she decided to join the defence force. She shares how her brother's 'tough love' has pushed her to be better. 

How to participate in the Anzac Day commemorations - Paano makilahok sa mga paggunita ng ANZAC Day

Apr 24, 2019 0:07:07

Description:

On the 25th of April each year, Australians commemorate Anzac Day.
 

-

Tuwing  ika-25 ng Abril bawat taon,  ginugunita ng mga Australyano ang  Anzac Day.


 

Labor promises to crackdown on foreign workers visa, Coalition promises support for small business - Labor ipinangako mas mahigpit na kalakaran para sa foreign workers visa, Koalisyon ihahatid ang suporta para sa small business

Apr 24, 2019 0:08:59

Description:

On the election trail today, opposition leader Bill Shorten vowed to crack down on foreign work visas, while in Adelaide Prime Minister Scott Morrison promised more support for small business.

 

Today the Australian Electoral Commission also announced a record number of Australians have enrolled to vote in this election.

 

-

 

Sa pinaka-huling kaganapan para sa nalalapit na halalan

 

Ipinangako ng lider ng Oposisyon Bill Shorten na kanilang hihigpitan ang mga kalakaran para sa mga foreign visa workers habang ipinangako ni  Punong Ministro Scott Morisson ang suporta mula partido para sa mga small business

 

Ipinaalam naman ng Australian Electoral Commission  nitong nakaraan nna naitala ang pinakamalaking bilang ng mga nagpatala upang bumuto sa nalalapit na halalan

Zamboanga City's pride makes it to Tokyo for the 2020 Olympic Games - Hidilyn Diaz napabilang sa Tokyo para sa 2020 Olympic Games

Apr 24, 2019 0:09:00

Description:

Olympic Games weightlifting silver medalist and Zamboanga City's pride Hidilyn Diaz has qualified for the 2020 games in Tokyo after notching three silver medals on Monday, 22 April  at the 2019 Asian Weightlifting Championships in Ningbo, China.

-

Napabilang na ang Olympic Games weightlifting silver medalist  at ipinagmamalaki ng and Zamboanga City' Hidilyn Diaz para sa 2020 games sa Tokyo matapos makamtan ang tatlong medlyang pilak noong nakaraang Lunes ika- ng Abril sa 2019 Asian Weightlifting Championships naganap sa  Ningbo, Tsina.

Labor promises a fairer Long Stay Parent visa - Labor nangako sa mas mainam na Long Stay Parent visa

Apr 23, 2019 0:03:25

Description:

The Labor party has announced a proposed overhaul of the government's sponsored parent visa if elected.

-

Ipinahayag ng Partido Labor ang panukalang pagbabago sa parent visa ng pamahalaan kung sila ay mahahalal.

Water becomes scarcer in parts of Cebu - Tubig nagkukulang sa ilang bahagi ng Cebu

Apr 22, 2019 0:09:26

Description:

Thirty-two barangays in Cebu have either no water or on water restrictions as Visayas feel the simmering heat of summer. The provincial and city governments have proposed more water storage facilities like mini-dam, water cisterns or tanks for homes and business establishment for long-term solutions.  

-

Umabot na sa tatlumpo’t dalawang mga lugar o barangay sa siyudad ng Cebu ang walang dumadaloy na tubig sa gripo o di kaya ay bawas ang oras ng pagdaloy ng tubig sa kanilang gripo. Karagdagang mapag-ipunan ng tubig tulad ng mga mini-dam, at mga sariling water cisterns o tangke ng tubig para sa mga tahanan at mga establisimyentong pangkalakal ang siyang itinutulak ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaan ng syudad ng Cebu bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng kakulangan ng tubig.
 

Australian reaction to Sri Lankan terror attack - Reaksiyon ng Australya sa pagsalakay terorismo sa Sri Lanka

Apr 22, 2019 0:06:11

Description:

Sri Lankan Australians have gathered in Melbourne in a vigil for those killed in the home country.

-

Nagtipun sa isang pakikiramay ang mga Sri Lankan Australyano sa Melbourne para roon sa mga namatay sa bombang pagsalakay mula sa kanilang tinubuang bansa.

Bell residents: Rural Australia needs more families like them

Apr 22, 2019 0:07:50

Description:

Local residents of Bell show their support for the Filipino family fighting for their right to stay permanently in Australia. 

Multiple attacks in Sri Lanka the worst violence since civil war ended - Ilang pagsalakay sa Sri Lanka, pinakamarahas mula nang matapos ang digmaang sibil

Apr 22, 2019 0:05:46

Description:

More than 200 people have been killed and hundreds more wounded in a series of bomb blasts that rocked churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday.

-

Mahigit na dalawang daang tao ang napatay, at daan daang iba pa ang nasugatan, sa isang serye ng pambobomba na yumanig sa mga simbahan at otel sa Sri Lanka, noong Linggo, Pasko ng Pagkabuhay.

Australia's new parent visa 'absolutely unfair' say migrant communities - Bagong parent visa 'absolutely unfair' pahayag ng komunidad migrante

Apr 22, 2019 0:05:23

Description:

Applications are open  for the long-awaited new temporary parent visa, designed to provide an alternative to the existing permanent visa options for parents of migrants.

 

-

SInimulan nang  buksan ang aplikasyon noong nakaraang Miyerkules, ang matagal nang hinihintay na bagong  temporary parent visa na dIsenyo na makapagbigay ng alternatibo sa kasalukuyang opsiyon ng permanent visa para sa mga magulang ng mga migrante.

 

Aged Care Commission to begin new round of hearings - Aged Care Commission sisimulan ang panibagong pagdinig

Apr 22, 2019 0:06:47

Description:

The Aged Care Royal Commission begins its next round of public hearings at the beginning of May.

-

Sisimulan ng Aged Care Royal Commission ang susunod na hanay nito ng mga pampublikong pagdinig sa simula ng Mayo.

Arnis: The artistry of fighting with sticks - Arnis: Ang sining ng paglalaban gamit ang patpat

Apr 21, 2019 0:08:33

Description:

Grandmaster Andy Elliott delves into Arnis, a form of Filipino martial arts, known not only for its artistry but for its effectiveness. 

-

Ibinahagi ni Grandmaster Andy Elliott ang dedikasyon niya sa Arnis, isang uri ng Filipino martial arts.

Rugby: Young female athlete excels in 'manly' sport - Rugby: Babaeng atleta nangunguna sa isang 'manly' isport

Apr 21, 2019 0:12:57

Description:

"Rugby League is the greatest sport on earth."

-

"Rugby League is the greatest sport on earth."

When your passion finds a way to chase you, what do you do? - Kapag ang iyong hilig ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo?

Apr 21, 2019 0:14:50

Description:

When a childhood passion finds a way to chase you, what do you do? Do you follow through or just totally ignore it?

-

Kapag ang iyong hilig sa iyong pagkabata ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo? Susundin mo ba ito o lubusang nang huwag pansinin?

Easter Sunday reflection: Celebrating faith, family and community - Pagninilay ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay: Pagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at komunidad

Apr 20, 2019 0:18:35

Description:

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

-

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

Oh anong tuwa na makita ang mga Easter bunny, kumain ng ilang tinapay at ang mga bata abala sa paghahanap ng Easter egg! Ngunit ano ang maaaring mapagnilayan sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay habang tayo ay nagsasaya?

Little Miss Teen Earth Australia: Little voices advocating to save planet Earth - Little Miss Teen Earth Australia: Mumunting boses na nagtataguyod upang iligtas ang mundo

Apr 20, 2019 0:38:23

Description:

While many of our world leaders are still debating what action to take to better address the changing climate, candidates of the Little Miss Teen Earth Australia advocate on helping save planet Earth.

-

 

Habang ang marami sa mga pinuno sa mundo ay patuloy na pinagtatalunan pa rin kung anong aksyon ang dapat gawin upang mas mahusay na matugunan ang pagbabago ng klima, ang mga kandidato ng Little Miss Teen Earth Australia ay nagtataguyod sa pagtulong na mailigtas ang ating planeta.

Greens promise $50 million revamp of English language support for migrants - Greens nangako ng $50 milyon upang isayos ang suporta sa wikang Ingles para sa mga migrante

Apr 19, 2019 0:06:20

Description:

The Greens have announced a $50 million plan to increase the ability of migrants and new arrivals to Australia to access English language support.

Central to the plan is a bid to reform the Adult Migrant English Program, which provides migrants up to 510 hours of English tuition to help them settle in the country.

-

Inihayag ng Greens ang $50-milyon na plano upang madagdagan ang kakayahan ng mga migrante at mga bagong dating sa Australya upang ma-akses ang suporta sa wikang Ingles.

Pangunahin sa naturang plano ay isang pagsubok para baguhin ang programang Adult Migrant English, na nagbibigay sa mga migrante ng hanggang 510 oras na pag-aaral ng wikang Ingles upang matulungan silang manirahan sa bansa.

Filipino devotees to be crucified this Holy Week - Mga Pilipinong deboto magpapapako sa krus ngayong Semana Santa

Apr 18, 2019 0:04:32

Description:

Yearly, it has been a tradition for devotees in Pampanga to participate in the crucifixion reenactment and other forms of penitence during Holy Week.

-

Taun-taon, tradisyon na ng mga deboto ang magpapako sa krus at iba pang mga klase ng penitensya tuwing Semana Santa.

Election 2019: Day 8 campaign wrap - Election 2019: Mga kaganapan sa ikawalong araw ng kampanya

Apr 18, 2019 0:05:00

Description:

Labor is facing criticism from both the Coalition and the Greens over its climate change policies.

The Coalition argues Labor's approach will be too costly while the Greens say it would slow down a transition to renewables.

-

Ang Labor ay nahaharap sa pagpuna mula sa parehong Koalisyon at Greens kaugnay ng mga patakaran nito sa pagbabago ng klima.

Nangatwiran ang Koalisyon na ang paraan na inihahain ng Labor ay masyadong mahal habang sinabi ng Greens na ito ay magpapabagal sa paglipat sa mga renewable na enerhiya.

Notre Dame Cathedral will be restored - Mulingitatayo ang Notre Dame Cathedral

Apr 18, 2019 0:07:42

Description:

France's President has vowed to restore the Notre-Dame Cathedral in just five years’ time.

-

Nangako ang Pangulo ng Pransya na ibalik sa dating kalagayan ang  Notre-Dame Cathedral sa loob lamang ng limang taon.

Young Australians concerned about climate change - Kabataang Australyano nababahala sa pagbabago ng klima

Apr 17, 2019 0:06:07

Description:

A new report has found an overwhelming number of young Australians are concerned about climate change.

-

Napag-alaman sa isang bagong ulat na napakalaking bilang ng mga kabataang Australyano ay nababahala tungkol sa pagbabago ng klima.


Vaccinating children the key to reducing the harms from flu - Bakuna sa bata susi para maiwasan ang kasakitan mula flu

Apr 17, 2019 0:04:02

Description:

Despite a high rate of flu cases already this year, new research shows the majority of Australians aren’t planning to get a flu shot and only 10 per cent think children should get the jab.

-

Sa kabila ng malaking bilang ng may sakit na flu sa taong ito, ipinapakita ng mga bagong pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay hindi nagbabalak na magpa-bakuna laban sa flu, at sampung porsyento lamang ang naniniwala na dapat bakunahan  ang mga bata. .

Election 2019: Profile of the Australian Labor Party - Election 2019: Kilalanin ang Australian Labor Party

Apr 17, 2019 0:08:07

Description:

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies.

-

Ang Australian labor party ay ang pinakamatandang partido sa Australya.

Adelaide to house Satellite Systems - Adelaide magiging tirahan ng Satellite Systems

Apr 17, 2019 0:10:29

Description:

The Federal Government has announced that Adelaide will be the home base of SmartSat Cooperative Centre, which will be used in the research of intelligent satellite systems, analytics and design.

-

Ipinahayag ng Pampederal ng Pamahalaan na ang Adelaide ang mgiging tahanan ng SmartSat Cooperative Centre, na gagamitin para sa pananaliksik ng intelehenteng sistema ng satellite, analitiko at disenyo.

Election 2019: Day 7 campaign wrap - Election 2019:Buod ng kampanya sa ika-7 araw

Apr 17, 2019 0:05:42

Description:

Debate over superannuation and tax cuts has dominated the day's election campaigning, with Bill Shorten admitting he should have been clearer about Labor's superannuation policy.

 

-

Pagtatalo sa superannuation at pagbabawas sa buwis ang nangibabaw sa pangangampaya sa eleksiyon kahapon, na kung kailan inamin ni Bill Shorten na dapat na mas maliwanag siya sa alituntunin ng Labor sa Superannuation.

 

The significance of Holy Week for Filipinos living in Australia - Ang kahalagahan ng Semana Santa para sa mga Pilipinong naninirahan sa Australya

Apr 17, 2019 0:24:13

Description:

With Filipinos adapting to a diverse culture in Australia, have 'Holy Week' lost its meaning?

-

Habang ang mga Pilipino ay nakikibagay sa kultura ng Australya, tuluyan na nga bang nawawala ang tunay na kahulugan ng Semana Santa?

UN warns of global measles crisis - UN nagbabala sa pangdaigdigang krisis ng tigdas

Apr 16, 2019 0:06:10

Description:

The United Nations is warning of what it calls "a global measles crisis", following the release of figures showing cases of the illness have tripled worldwide in 2019.

-

Nagbabala ang United Nations sa tinawag nilang pangmundong krisis ng tigdas, kasunod ng paglalabas ng mga talang nagpapakita na ang mga kaso ay naging triple sa buong mundo nitong 2019.

'Outrageous': Senator slams 'outdated' immigration laws after Filipino family denied right to stay

Apr 16, 2019 0:09:19

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has slammed the Immigration Department's decision to deny permanent residency to a Filipino family who are pillars of their rural Queensland community. 

Election 2019: Day 6 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-6 na araw ng kampanya

Apr 16, 2019 0:05:34

Description:

Scott Morrison has continued to accuse Bill Shorten of lying, saying he was doing it "all the time" on day six of the election campaign.

-

Sa ika-anim na araw ng pangangampanya, patuloy na inaakushan ni Scott Morrison si Bill Shorten ng pagsisinungaling, at sinabing palagi niya itong ginagagawa.

Assange extradition 'an assault against journalism' - Ekstradisyon ni Assange "asulto sa pamamahayag

Apr 16, 2019 0:08:38

Description:

The lawyer of Wikileaks founder Julian Assange says plans to extradite him are an assault against the rights of journalists all over the world to uncover secrets.

-

Sinabi ng abugado ng nagtatag ng Wikileaks Julian Assange, ang mga plano na ipatapon siya ay asulto sa mga karapatan ng mga mamahayag sa buong mundo para isawalat ang mga sekreto.

Australia pledges AUD$8 million to address online child abuse in the Philippines - Australya nangako ng AUD$8 milyon upang matugunan ang online na pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas

Apr 16, 2019 0:04:42

Description:

The Australian Government will spend AUD$8 million to support a project that aims to protect Filipino youth from forms of online abuse, including sexual acts.

-

Gagastos ng AUD$8 milyon ang pamahalaang Australya upang suportahan ang isang proyekto na naglalayong protektahan ang kabataang Pilipino mula sa mga uri ng ng online na pang-aabuso, kabilang ang sa paraang sekswal.

Military intensifies manhunt against Muslim rebels - Militar pinag-igting ang paghahanap sa mag rebeldeng Muslim

Apr 16, 2019 0:08:26

Description:

The military has stepped up its operations against the remaining members of the rebel group Maute  in the wake of the confirmation on the killing of their leader Owaydah Marohombsar alias Abu Dar in an encounter in Lanao del Sur last month.

-

Pinag-igting ng militar ang operasyon nito sa mga natitirang miyembro ng rebeldeng grupo na Maute sa gitna ng kumpirmasyon na napatay ang lldier ng mga ito na si Owaydah Marohombsar alyas  Abu Dar sa isang enkuwentro sa Lanao del Sur.

Fire devastates Notre Dame Cathedral in Paris - Sunog sinira ang Kathedral ng Notre Dame sa Paris

Apr 16, 2019 0:06:18

Description:

One of the world's most famous landmarks has been left in ruins by a massive fire.

 

-

 Isa sa pinaka-tanyag at makasaysayang  gusali sa mundo ay naiwang guho pagkatapos ng isang malaking sunog.

Election 2019: Voting for the House of Representatives, Senate - Election 2019: Pagboto sa Mababang Kapulungan , Senado

Apr 16, 2019 0:06:33

Description:

In this year's federal election, Australians will elect 151 Members of the Parliament (MP) to the House of Representatives and 80 Senators.

 

 

-

Sa pampederal na halalan sa taong ito, boboto ang mga Australyano ng 151  Miyembro ng parlamento sa Mababang Kapulungan at 80 Senadro

 

 

 

Holy Week, time for reflection not holidays: Cebu Archbishop - Semana Santa, panahon para magnilay-nilay hindi magbakasyon: Arsobispo ng Cebu

Apr 16, 2019 0:08:33

Description:

Cebu Archbishop Jose Palma has urged the Catholic faithfuls to reflect during lent,  and not use the period for holidays. He also urges the young people to prepare for the National Youth Congress slated next week.

-

Hiniling ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga mananampalataya na huwag ituring na bakasyon ang Semana Santa at sa halip ay gawin itong panahon upang manalangin sa Diyos at magnilay-nilay. 

Labor's negative gearing and tax reforms - Mga reporma ng Labor ukol sa negative gearing at capital gains tax

Apr 16, 2019 0:09:13

Description:

If elected, Labor Government intends to reform current arrangements for negative gearing and capital gains tax concessions, with the aim to improve housing affordability.

-

Sa pamumuno ni Shorten, ilalatag ng Labor ang mga reporma sa negative gearing at capital gains tax para sa layunin nitong maging abot-kaya ang pabahay. 

Election 2019: Day 5 campaign wrap - Election 2019: Buod ng kampanya sa ika-5 araw

Apr 15, 2019 0:03:48

Description:

Scott Morrison and Bill Shorten have spent day five of the election campaign in Victoria with the Coalition promising more than $150 million for road upgrades to ease congestion and Labor saying it will spend $250 million to reduce waiting lists for elective surgery.

 

-

Ginugol nina Scott Morrison at Bill Shorten ang ika-limang araw ng kampanya kahapon sa Victoria na kung saan nangako ang  Koalisyon ng mahigit $150 milyong   para sa pag-aayos ng mga kalsada para maluwagan ang trapiko at sinabi naman ng Labor na gagastos ito ng $250 milyong para mabawasan ang waiting lists sa elective surgery.

Soaring temporary migrant numbers outstrip Morrison’s 'congestion busting' cut - Dumaraming bilang ng mga temporary migrant higit kaysa sa congestion bsuting ni Morrison

Apr 15, 2019 0:05:14

Description:

Population figures contained in the 2019 federal budget show the number of temporary migrants is rising much faster than previously forecast.

-

Base sa bilang ng populasyon na binanggit sa pampederal na badyet ngayong 2019,  ipinapakita na ang bilang ng mga pansamantalanag migrante ay dumarami nang mas mabilis kaysa sa unang tinaya.

Dual basketball Olympian elevated to Hall of Fame - Dalawang beses na basketball Olympian isinama sa Hall of Fame

Apr 15, 2019 0:07:39

Description:

Brad Dalton, who  represented Australia at the 1984 Los Angeles Olympics and 199 Seoul Olympics, will be included in the basketball Hall of Fame in May

-

Si Brad Dalton, na kumatawan ng Australya sa 1984 Los Angeles Olympics at 1998 Seoul Olympics, ay isasama na sa basketball Hall of Fame sa Mayo.

Filipino-Australian cliff diver off to a strong start in world series - Pinoy-Australayanong cliff diver malakas na simula sa world series

Apr 15, 2019 0:08:18

Description:

Brisbane-born Xantheia Pennisi is making big waves at the start of 2019 Red Bull Cliff Diving World Series in Palawan, Philippines. As a wildcard and the youngest competitor, the 20-year-old  Filipino-Australian displays unbriddled courage to challenge the big guns of the sports as she hopes to remain in the series.

-

Ang ipinanganak sa Brisbane na si Xantheia Pennisi ay nagpapakita ng pambihirang galing sa simula ng 2019 Red Bull Cliff Diving World Series sa Palawan, Philippines. Bilang isang wildcard at pinaka-batang kalahok, ang 20- taong gulang na Pilipino-Australyano ay nagpapakita ng walang-takot para hamunin ang mga malalaking pangalan sa kumpetisyon habang umaasa siya na manatili sa serye.

 

Students' legal action over underpayment 'tip of the iceberg' say advocates - Kasong isinampa ng mga estudyante sa kakulangan ng bayad 'tip of the iceberg' pahayag mg mga tagapagtanggol

Apr 15, 2019 0:03:30

Description:

Two international student workers are launching legal action against a Melbourne restaurant claiming they've been underpaid hundreds of thousands of dollars.

-

Dalawang estudyanteng internasyonal ang naglunsad ng legal na kaso laban sa isang restawran sa Melbourne sa pagsasabing binayaran sila ng kulang sa halagang libo-libong dolyar.

Is the Assange case a matter of press freedom? - Ang kaso ba ni Assange ay hinggil sa kalayaan ng pahayag?

Apr 15, 2019 0:04:32

Description:

Lawyers for WikiLeaks founder Julian Assange are warning that the US charges against him could limit press freedom, saying journalists should be deeply troubled by what they call unprecedented charges.

-

Nagbabala ang mga abogado ng nagtatag ng Wikileaks, Julian Assange, na ang mga habla ng Amerika laban sa kanya, ay pipigil sa kalayaan ng pahayag, sa pagsasabing ang mga mamahayag ay mamomroblema nang husto, dahil sa tinawag nilang di pa natutularang  habla.


Should you apply for a Philippine-Australian dual citizenship? - Mamamayan ba kayo ng Pilipinas at Australya?

Apr 14, 2019 0:06:10

Description:

Filipino-Australians Sherwin and Raul discuss the pros and cons of being a dual citizen of both the Philippines and Australia.

-

Ang pagka-mamamayan ng parehong Pilipinas at Australya (dual citizenship) ay naging paksa ng isang usapan sa pagitan ng dalawang Filo-Oz.

How will Coalition's Budget affect you - Ano ang magiging epekto ng badyet ng Koalisyon sa inyong buhay?

Apr 14, 2019 0:10:31

Description:

The 2019 budget of the Coalition government was discussed to show how it will affect the lives of ordinary Australians.

-

Pinag-usapan ang badyet ng Koalisyon para sa taong 2019, upang ipakita kung paano ito makaka-apekto sa buhay ng ordinaryong Australyano.

Jobs, healthcare dominate Sunday election campaign - Hanapbuhay, pangangalaga sa kalusugan nangibabaw sa kampanya ng halalan kahapon

Apr 14, 2019 0:04:22

Description:

A Sunday of intense campaigning  has seen the Coalition promise to deliver jobs and a strong economy.

-

Sa isang  araw na maigting na kampanya kahapon, nakita ang pangako ng Koalisyon na ipa-abot ang trabaho at malakas na ekonomiya.

Thousands rally to end offshore detention - Libu-libo nag-rali para wakasan ang detensiyon sa labas ng bansa

Apr 14, 2019 0:05:01

Description:

Thousands of Australians have rallied across the country, urging the federal government to close the offshore detention centres on Manus Island and Nauru.

-

Libu-libong Australyano ang nagrali sa buong bansa, at hinihikayat ang pampederal na pamahalaan na isara ang mga sentro ng detensiyon sa labas ng bansa sa  Manus Island and Nauru.

 

A Filipino-Australian singer trying to change the world one voice at a time

Apr 14, 2019 0:30:44

Description:

From bands to performing as a solo singer to voice coaching to mentoring emerging singers and artists, Filipino-Australian Tina Bangel is using music to change the world one voice at a time.

New generations work to keep Indigenous languages alive - Mga bagong henerasyon gumagawa ng paraan upang mapanatiling buhay ang mga katutubong wika

Apr 14, 2019 0:05:48

Description:

A new generation of Indigenous Australians is working to keep its languages alive.

Driven by a desire to maintain their culture, rising numbers of students are choosing to study Indigenous languages in their final years of high school.

-

Isang bagong henerasyon ng mga katutubong Australyano ay kumikilos upang mapanatiling buhay ang mga wika nito.

Sa pagnanais na mapanatili ang kanilang kultura, dumadami ang bilang ng mga estudyante na pinipili na mag-aral ng mga katutubong wika sa kanilang mga panghuling taon sa hayskul.

A different kind of music - Kakaibang tunog, kakaibang musika

Apr 12, 2019 0:12:36

Description:

Looking to listen to something different? Filipino artist Markus Bulandus was at the 10th Melbourne Ukulele Festival 2019 where he had the opportunity to play his original compositions. He also spoke about his other interest, NOISE music, an alternative to your everyday ballad, pop or rock music. 

Looking for something new or different? Listen in.

-

Naghahanap ba kayo ng panibagong tunog? Ang Pilipinong musikero na si Markus Bulandus ay isa sa mga napabilang sa nakaraang  10th Melbourne Ukulele Festival 2019 kung saan nagkaroon siya ng oportunidad na ibahagi at maparinig ang kanyang original na mga komposisiyon . Kanya din ibinahagi ang interes sa kakaiabng tunog na nakilala bilang , NOISE music, alternatibong tunog sa pangakaraniwang musikang ballad, pop o rock . 

Naghahanap ba kayo ng bago o kakaibang tunog? Pakinggan ang kwneto ni Markus Bulandus.

Filipino actor as the villain in 'Galapagos! the musical' - Pinoy gumaganap na kontrabida sa 'Galapagos! the musical'

Apr 12, 2019 0:08:53

Description:

Filipino performance artist Bryan Yap plays the villain in  'Galapagos! the musical' at this year's Melbourne International Comedy Festival.  Bryan has been performing front of young children singing cheerful, happy songs, he tells us what it's like to perform the character of a villain in front of an adult audience.  

 

-

Ginagampanan ng Pilipinong aktor na si  Bryan Yap ang papel na kontrabida sa  'Galapagos! the musical'  sa 2019  Melbourne International Comedy Festival.  Bihasa si Bryan sa pag-awit ng masasayang awitin sa harap ng mga bata . itoa ng unang pagkakataon na gaganap siya bilang isang kontrabida sa harap ng mga mas matandang manonood o adult audience.  

 

Luzon to experience brownouts - Luzon patuloy ang mga brownout

Apr 12, 2019 0:04:13

Description:

 

Luzon is currently on 'red alert state' due to insufficient capacity. Meralco says it will continue to implement rotational brownouts 

 

-

Patuloy na ipatutupad ang 'red alert' sa Luzon dahil sa limitadong kapasidad ng kuryente. Tiniyak naman ng Kagawaran ng Enerhiya na sila'y kumikilos upang maakisyunan ang problema

  

Guide to Australia's Political System - Pagpapaliwanag sa sistema ng politika sa Australya

Apr 12, 2019 0:08:49

Description:

 

The 2019 Australian federal election is just around the corner when we will elect members of the 46th Parliament of Australia.

 

So how do elections determine our next government?

-

 

Sa nalalapit na Pampederal na halalan  pipili ang mga mamamayan ng Australya ng kinatawan upang bumuo ng ika – 46 na Parlyamento –

 

Paano nga ba pipiliin ang susunod na mamumuno sa Australya?

Elevator District takes their music to higher ground

Apr 12, 2019 0:19:50

Description:

From taking their name out of their university lift, Elevator District is taking their music to a higher ground recently releasing their first single "Surprise Birthday".

Homo Luzonensis in Cagayan - Homo Luzonensis sa Cagayan

Apr 12, 2019 0:08:35

Description:

An international team of researchers have uncovered the remains of a new species of human in the Philippines, proving the region played a key role in hominin evolutionary history.

-

Isang grupo ng mananaliksik ay natuklasan ang mga buto ng isang bagong specie ng tao sa Pilipinas, na nagpapatunay na malaki ang papel ng rehiyon sa ebolusyonaryong kasaysayan ng hominin.

New migrants and others welcome inducements to go regional - Mga bagong migrante at iba pa tinatanggap ang mga paghikayat na magtungo sa mga rehiyon

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

If re-elected in May, the Coalition government is promising new incentives for migrants to live and work in regional Australia, in a bid to ease congestion in the major centres.

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

-

Kung muling maihahalal nitong Mayo, nangangako ang pamahalaang Koalisyon ng mga bagong insentibo para sa mga migrante upang manirahan at magtrabaho sa rehiyonal na Australya, sa isang pagsubok na mapagaan ang kasikipan sa mga pangunahing sentro o lungsod.

Ang mga migranteng naninirahan sa rehiyonal na New South Wales ay nagsabi na marami na ang pakinabang mula sa pakikipagsapalaran sa labas ng mga kabisera ng bansa - ngunit ang anumang dagdag na suporta mula sa pamahalaan ay isang karagdagang bonus.

 

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

Election 2019: Need to vote early? Here's how. - Halalan 2019: Kailangang bumoto nang maaga? Narito kung paano.

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

It's compulsory for all Australian citizens to vote in the federal election, but not everyone has to cast a ballot on election day.

 

-

Sapilitan para sa lahat ng mamamayang Australyano na bumoto sa pederal na halalan, ngunit hindi lahat ay bumuboto sa mismong araw ng eleksyon.

Pinoys need to change traffic mindset: Motorcycling group founder

Apr 11, 2019 0:10:29

Description:

Ruby Ann Kagaoan, Founding President of the Philippine Authority for Motorcycle Sports and Safety, Inc. (PAMSS), speaks about Motorcycling in the Philippines and the new Motorcycle Crime Prevention Act. 

She wants to address the bad traffic habits of  road users, particularly motorcycle riders, and wants to get an inspiration from Australia.

She says the worsening roads deaths are both safety and public health issues.

Senior emergency workers issue climate change warning - Senior emergency workers issue climate change warning

Apr 10, 2019 0:06:58

Description:

Some of Australia's most experienced Fire and Emergency workers are warning that worsening extreme weather is threatening Australian lives.

-

Ang ilan sa mga pinaka-may-karanasan na nagta-trabaho para sa pag-apula ng sunog at emerhensiya ay nagbabala na ang lumalalang labis na tindi ng panahon ay nagbabanta sa buhay ng mga Australyano.

38 Australians are diagnosed with Parkinson's disease everyday - Bawat araw may 38 Australyano ang na-daignose ng Parkinson's disease

Apr 10, 2019 0:08:42

Description:

In Australia, one person is diagnosed with Parkinson's diseases every 40 minutes. It does not discriminate, Young-onset Parkinson's disease (YOPD) accounts for one in five diagnosed under the age of 50 while 10% are diagnosed before the age of 40

Shake Up Australia Foundation's Vicki Miller tells us why it is important to Pause 4 Parkinson's 

April 11 is World Parkinson's Day 

 

-

Sa Australya, isang tao ang na-daignose ng Parkinson's diseases tuwing ika -40 minuto. Wala itong pinipili o itinatanggi, isa sa bawat liamng katao di pa umaabot ng 50 taong gulang ay na -diagnose ng Young-onset Parkinson's disease (YOPD)  habang 10% ang na-diagnosed bago pa man umabot ng 40 taong gulang

Ibinhagi ni  Vicki Miller mula Shake Up Australia Foundation kung bakit mahalagang mag-laan ng ilang sandali para sa Pause 4 Parkinson's 

 Ang ika- 11 ng Abril ay World Parkinson's Day 

 

Local residents pay tribute to 'Unsung hero of northern Mindanao' - Lokal na residente binigyang pugay ang 'Unsung hero of northern Mindanao'

Apr 10, 2019 0:09:27

Description:

 

Local residents of the City of Malaybalay and members of the military paid tribute to the late Col. Osito Bahian, known to many as the  "unsung hero of northern Mindanao,"  during the recent commemoration of    "Araw ng Kagitingan."  (Day of Valor)

-

Binigyang pugay at kinilala ng mga lokal na residente ng 'Malaybalay' at ng militar ang yumaong Col. Osito Bahian, nakilala bilang  "unsung hero of northern Mindanao," sa nakaraang pagdiriwang ng  "Araw ng Kagitingan." 

Electric vehicles become national talking point - De kuryeteng sasakyan, pangunahing is