SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

Local artists to perform at the 2019 Philippine Festival - 2019 Philippine Fiesta sa Victoria: Selebrasyon ng pagkain, musika at kultura

Mar 23, 2019 0:38:23

Description:

Two of the many talented performers for the 2019 Philippine Festival shared a sample of what to expect from the festival when it comes to music.

 

 

-

Dalawa mula sa mga gaganap sa 2019 Philippine Festival ang nagbahagi ng mga dapata asahan mula sa fiesta pagdating sa musika.

 

 

'Madyik Silya ni Titoy': The adventure begins - #Worldstorytellingday: Ang Madyik Silya ni Titoy

Mar 22, 2019 0:07:56

Description:

Stories can take us anywhere we wish to go. We can also travel through our magical chair. One thing is for sure, a good story must be shared. Read a story and share the adventure on World Storytelling Day.

-

Nais nyo bang maglakbay? Sa isang kwentong malayo ang mararating ninyo. Sakay na sa magik silya at alamin kung anong bagong adventure ang naghihintay sa inyo. Huwag kalimutan na dapat ibahagi ang bawat magandang kwento ngayong World Storytelling Day. Kayo, ano ang paborito ninyong kwento?

Independent Mark Tyndall advocates for issues affecting the community

Mar 22, 2019 0:04:53

Description:

Independent Mark Tyndall will address issues such as the rising costs of living, overdevelopment, housing affordability, health care, transport and infrastructure, if he wins the state election. 

#IAmPinay: Serving Filipinos in Victoria - #IAmPinay Naglilingkod sa mga Pinoy Victoria

Mar 22, 2019 0:11:59

Description:

Maina Walkey served as the first Filipina Philippine Honorary Consul to Victoria. It was during her term that the Philippine Government faced uncertainty. She made it her mission to uplift the Philippines' credibility to encourage business investments and foster stronger ties within the Filipino-Australian  community. 

-

Nagsilbi si Maina Walkey  bilang kaununhang Pilipina na Philippine Honorary Consul sa Victoria,  noong panahon iyon naharap sa maraming hamon ang Pamahalaan ng Pilipinas. Sa panahon ng knayang paglilingkod, kanyang siniguro na maibalik niya ang credibilidad ng bansa at mahikayat na mamuhunan ang mga negosyante sa Australya sa Pilipinas kasabay ng pagbuo ng matibay na ugnayan sa komunidad Pilipino-Australyano

A successful Pinoy businessman pays it forward - Charlie Yao, ibinabalik ang natanggap na mga biyaya

Mar 22, 2019 0:10:29

Description:

It was in the early 90s when Charlie Yao left a promising career and sold everything they owned in Manila to relocate in  Melbourne, Victoria. The first few years proved to be difficult but it was his determination and a fellow Filipino's kindness that he was able to rebuild a life. He now co-owns a company that employs mostly Filipinos and he's paying it forward by creating opportunities for those who are willing to work hard.     

-

Dekada 90 noong iniwan ni  Charlie Yao  ang magandang trabaho at ipinagbili ang lahat ng ari-arian sa Maynila upang lumipat sa Melbourne, Victoria. Hindi naging madali ang mga unang taon sa Australya ngunit sa kanyang determinasyon at tulong ng kababayang Pilipino nakapag-simula siyang muli. Ngayo'y isa siya sa may ari ng matagumapy na negosyo kung saan karamihan ng kanilang empleyado ay Pilipino. Kanyang ibinabahagi ang mga natanggap na biyaya sa mga kababayang handang mamuhunan ng sipag at tiyaga.

Manila water supply nears normalcy - Supply ng tubig malapit ng maibalik sa dati

Mar 22, 2019 0:04:25

Description:

Manila Water Company says water supply for 90% of customers have been restored . Despite improvements to water supply, MWSS Administrator Reynaldo Velasco says there is still a need to continue with the building new dams such as the planned Kaliwa dam project in Quezon Province

-

Bumuti na ang sitwasyon sa supply ng tubig sa mga apektadong lugar sa Metro Manila  kumpara sa nakalipas na linggo. 

Sinabi naman ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco na may pangangailangang matuloy ang pagpapatayo ng mga bagong dam tulad ng Kaliwa dam project sa lalawigan ng Quezon

Federal, SA governments ink $550 fund for Adelaide

Mar 21, 2019 0:08:50

Description:

The federal and state government have signed a $551 million fund for tourism and innovation in Adelaide. The ten-year project also covers technology and  smart parking, CCTV in CBD.

PM seeks to put social media content management on G20 agenda

Mar 21, 2019 0:04:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants increased pressure on social media companies to curb the spread of hate speech, and he's asking for it to be discussed at this year's G-20 summit.

 

Twentieth anniversary of Harmony Day - Ika-dalawampung anibersaryo ng Harmony Day

Mar 20, 2019 0:07:05

Description:

It's Harmony Week, and today  marks the 20th anniversary of embracing inclusiveness and belonging for all Australians - regardless of their cultural or linguistic background.

-

Ngayong Linggo  ay Harmony Week o Linggo ng pagka-kaisa, at ngayong araw ay pagtakda sa ika-20 anibersaryo ng pagyakap sa "inclusiveness" o pagtanggap at pagbilang sa lahat ng mga Australyano - anuman ang kanilang pangkultura o pangwikang pinag-mulan.

PM's congestion-busting immigration plan 'unlikely to work', say experts - Plano ng PM na paluwagin ang trapiko para sa imigrasyon 'unlikely to work', pahayg ng mga dalubhasa

Mar 20, 2019 0:06:51

Description:

The federal government has finally detailed its long-touted plan to ease congestion in Australia's biggest cities.

-

Dinetalye na ng pamahalaang pederal sa wakas ang matagal na nitong plano para paluwagin ang mga malalaking siyudad ng Australya.

Allan Green seeks seat in Blacktown - Allan Green para sa Blacktown

Mar 20, 2019 0:06:04

Description:

Allan Green promises to fight for better education, health,  public transport services and improved community safety should he win this Saturday's State election.
 

-

Ipinangako ni Allan Green na iatguyod ang mas pinabuting edukasyon, serbsiyong pangkalusugan at pampublikong transportasyon at mas pianabuting kaligtasan sa komunidad sakaling magtagumapy siya sa nalalapit na halalan sa darating na Sabado, ika 23 ng Marso sa NSW.

WA Consul looks ahead for the Filipino community

Mar 20, 2019 0:13:18

Description:

Philippine Honorary  Consul to WA Michael Stanley Gillis admits it's "a steep learning curve" in his first year in office, but he is now ready to take on big community projects aside from their regular consular mission

Opportunities for Pinoys open up in the agriculture sector - Oportunidad para sa mga Pinoy sa sektor ng agrikultura

Mar 20, 2019 0:11:25

Description:

In rural Victoria, a handful of Filipinos have found employment opportunities in the agriculture sector. 

-

Sa rural Victoria, may  ilang mga Pilipino ang nakahanap ng trabaho sa sektor ng agrikultura. 

Government to slash annual intake of permanent migrants - Pamahalaan babawasan ang bilang ng permanent migrant ng 30,000

Mar 20, 2019 0:05:51

Description:

The federal government is set to slash Australia's annual migration intake as Prime Minister Scott Morrison denies concerns about congestion are driven by racism.

 

Cabinet has authorized the changes, which would cut up to 30,000 from the current target of 190,000 permanent migrants.

-

 

Takdang bawasan ng Pamahalaang Pederal ang bilang ng tinatanggap na mga migrante bawat taon  ito ang naipaalam na balak sa gitna ng pagtanggi ng  Punong Ministro Scott Morrison na ang mga pagkabahala sa paninikip sa mga lungsod ay nag mula o bunga ng  rasismo.

 

Pinahintulutan na ng Gabinete ang mga pagbabago kung saan mababawasan ng hangang 30,000 mula kasalukuyang bilang na 190,000 permanent migrants

NBI nabs teenage suspect in a gruesome murder of 16-year-old girl - Suspek sa pagpatay sa pagpatay sa 16 na anyos na babae sa Cebu nahuli na ng NBI

Mar 19, 2019 0:08:40

Description:

The National Bureau of Investigation (NBI) has nabbed a 17-year-old boy as prime suspect in a brutal murder of a 16-year-old girl in Lapu-Lapu.

-

Hinuli ng National Bureau of Investigation (NBI) ang 17-taong-gulang na bata  bilang pangunahing suspek sa karumal-dumal na pagpaslang ng 16-taong-gulang na babae sa Lapu-Lapu.

Extra funding for religious groups' security - Karagdagang pondo para sa seguridad ng pang-relihiyong grupo

Mar 19, 2019 0:04:33

Description:

In the wake of the Christchurch massacre, Australian politicians are condemning hate crimes and calling for unity, with Prime Minister Scott Morrison pledging extra funding to religious groups.

-

Sa gitna ng masaker sa Christchurch, kinundena ng mga pulitika sa Australya ang mga hate crime at sila ay nanawagan para sa pagkaka-isa,  at ang Punong Ministro Scott Morrison ay nangako ng karagdagang pondo sa mga pang-relihiyong grupo.

 

Faithful mother of daugther with down syndrome, autism, hearing problem, and Type 1 diabetes - Ulirang ina ng anak na babaeng may down syndrome, autism, problema sa pandinig at Type 1 Diabetes

Mar 19, 2019 0:08:54

Description:

Olivia, the 7-year old daughter of Bless Salonga, was born with down syndrome, developed autism at an early age, hearing problem, and lately Type 1 diabetes.

-

Si Olivia, ang pitong taong anak ni Bless Salonga, ay isinilang na may down syndrome, nagka-autism sa murang edad at problema sa pandinig, at kamakailan ay Type 1 diabetes.

Pressure grows for 'living wage' - Presyur umiigting para sa 'living wage'

Mar 18, 2019 0:07:39

Description:

Momentum is growing for the minimum wage to be replaced by a so-called “living wage” to ensure no workers are living in poverty, but opinion is split about how to deliver the increase. 

-

Lumalaki ang momentum para palitan ang minimum wage ng tinatawag na "living wage" para tiyakin na walang mga manggagawa ang mamumuhay sa kahirapan, subalit hati ang opinyon kung paano ito ipatutupad.

 

 

Focus shifts to NZ's gun laws - Pokus bumaling sa batas ng baril sa NZ

Mar 18, 2019 0:07:35

Description:

New Zealanders are starting to go about their lives after a tragic weekend as people return to work and schools following the terror attack that killed  50 people at two mosques in Christchurch.

-

Nagsisimula na ang mga taga-New Zealand na bumalik sa kanilang dating buhay, pagkatapos ng kalunos-lunos na linggong nagdaan, habang bumabalik ang mga tao sa kanilang trabaho at paaralan, kasunod ng pag-atakeng pumatay sa 50 tao sa dalawang moske sa Christchurch.

Queensland premier joins Brisbane community in mourning for victims of Christchurch killings - Premier ng Queensland sumama sa pagluluksa ng komunidad Muslim sa Brisbane dahil sa pamamaril sa Christchurch

Mar 17, 2019 0:06:56

Description:

The premier of Queensland joined the Muslim community in Brisbane to mourn the victims of the killings in Christchurch.

-

 

Sumama ang premier ng Queensland sa komunidad Muslim sa Brisbane, upang magluksa sa mga biktima ng pagpatay sa Chirstchurch.

Concerns raised over planned foreign fighter law changes - Mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, maaring pigilang makabalik sa Australya ng dalawang taon

Mar 17, 2019 0:04:53

Description:

 The federal government wants to block Australian foreign fighters from entering Australia for two years under a bill introduced into the lower house.

-

Gusto ng gobyerno pederal na barahan sa pagbalik ng dalawang taon, ang mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, sa ilalim ng isang panukalang itinaas sa mababang kapulungan ng Parliamento.

Lack of nurses: 'A shortage could impact quality of patient care' - Kulang nga ba ang nga nars sa mga ospital ng New South Wales?

Mar 17, 2019 0:06:38

Description:

A nurse in a New South Wales hospital has outlined the working conditions in the hospital she is working in.  

-

Isang nars sa isang ospital ng New South Wales ang nagkwento ng kundisyon sa kanilang trabaho.

New Blacktown university expected to make western Sydney the engine room in Sydney economy - Bagong onibersidad, itatayo sa gitna ng Blacktown sa 2020

Mar 17, 2019 0:06:29

Description:

The new planned Australian Catholic University in Blacktown (ACU) is expected to spur economic growth,  in western Sydney, real estate agent Roderick Wright analyses.

-

Isang bagong onibersidad ang binabalak na itayo sa gitna ng Blacktown.

Battle for marginal seats in NSW elections heating up - Labanan sa mga marginal seats sa New South Wales, umiinit

Mar 17, 2019 0:04:43

Description:

There are several marginal seats destined to become major battlegrounds for votes, including the seat of Banks, one of Australia’s most multicultural areas.

-

May ilang marginal seats sa New South Wales na nakatalagang maging malaking lugar ng labanan para sa mga boto, kasama ang pwesto ng Banks, isa sa pinaka-multikultural na lugar sa estado.

Pauline Hanson's tougher citizenship bill rejected as government works to clear application backlog - Mga aplikasyon sa pagka-mamamayan ng Australya, nakabinbin sa kagawaran ng imigrasyon dahil sa mga bagong patakaran

Mar 17, 2019 0:06:50

Description:

Pauline Hanson’s bill to increase minimum residency requirements and impose a harder English language test for would-be Australian citizens has been rejected by a senate committee. Applications were frozen as the department waited for new eligibility criteria, including a tougher English test, to come into effect.

-

Ang panukala ni Pauline Hanson na dagdagan ang panahon ng paghihintay para ma-proseso ang aplikasyon sa pagka-mamamayan, at magpataw ng mas mahigpit na pagsubok sa lenguaheng Ingles, ay tinanggihan ng isang komite sa Senado.

Filipino overseas absentee voting starts on 13th April - Pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter magsisimula sa ika-13 ng Abril

Mar 17, 2019 0:03:48

Description:

Postal voting for Filipino overseas absentee voters in Australia begins on 13th April to 13th May.

-

Ang pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter sa Australya ay magsisimula sa ika-13 ng Abril hanggang ika-13 ng Mayo.

#IamPinay: She is the protector of rivers - #IamPinay: Siya ang taga-pagtanggol ng ilog

Mar 16, 2019 0:10:18

Description:

Dr Eva Abal gives us an insight into her life in Australia as a mother, a scientist, and the Chief Executive Officer of the International River Foundation (IRF).

-

Sa panayam na ito, bibigyan kaalaman ni Dr Eva Abal ang kanyang buhay sa Australya bilang ina, siyentipiko, at CEO ng International River Foundation (IRF).

It's still legal to sell unsafe products in Australia, warn consumer advocates - Legal pa rin ang pagbebenta ng mga hindi ligtas na mga produkto sa Australia, mga tagapagtaguyod nagbabala sa mga mamimili

Mar 16, 2019 0:05:21

Description:

Consumer groups say it should be illegal to sell unsafe goods in Australia.

This comes after tests showing a large number of household items can have their button batteries removed far too easily, posing a number of hazards to young children.

-

Ayon sa mga grupo ng mamimili na dapat na gawing labag sa batas o iligal na magbenta ng mga hindi ligtas na mga kalakal sa Australia.

Lumabas ito pagkatapos ng mga pagsusuri na nagpapakita ng malaking bilang ng mga gamit sa bahay na maaaring madaling maalis ang kanilang mga tila-butones na mga baterya, na maaaring magdulot ng ilang ng mga panganib sa mga bata.

'The biggest issue my generation will face': students stage second strike for climate change - Pinakamalaking isyu na haharapin ng henerasyon ngayon: mga estudyante nagwelga sa ikalawang pagkakataon para sa pagbabago ng klima

Mar 15, 2019 0:07:33

Description:

Students across Australia unite to strike against what they see as the government's lack of action to address climate change.

The nationwide protest is the second of its kind following Australian students striking in November last year.

-

Nagkaisa ang mga mag-aaral sa buong Australya na magprotesta laban sa nakikita nila bilang kakulangan ng aksyon ng gobyerno upang matugunan ang pagbabago ng klima.

 

Ang protesta sa buong bansa ang pangalawa sa uri nito kasunod ng pagwelga ng mga estudyante ng Australya noong Nobyembre ng nakaraang taon.

Filipino Food Movement: Introducing Pinoy food to Australia - Filipino Food Movement: Pagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa Australya

Mar 15, 2019 0:17:16

Description:

Filipinos living in Australia have bonded over their love for food. Working together with a common goal to introduce Filipino cuisine to mainstream Australia, these food advocates came to this year's Melbourne Food and Wine Festival and shared with us their stories. 

-

Nagkaisa ang mga Pilipino  sa Australya sa pagtaguyod ng lutuing Pinoy sa multikultural na lipunan. Bumisita sila at nakiain sa  Melbourne Food and Wine Festival at ibinahagi ang kanilang kwento. 

Hospitals to remain a priority as Manila continues to experience water shortage - Mga ospital, prioridad sa supply ng tubig sa Metro Manila

Mar 15, 2019 0:05:30

Description:

Residents around Metro Manila continue  to experience service interruption to their water supply, hospitals remain a priority for continuous supply of water amid the water crisis.

-

Patuloy na nagkukulang ang supply ng tubig para sa mga residenete sa Metro Manila, ipinangako na patuloy ang   supply ng tubig sa mga ospital sa nararanasang krisis sa tubig. 

#IAmPinay: Working for better opportunities for women - #PinayAko: Pagtaguyod ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan

Mar 15, 2019 0:13:11

Description:

It was around two decades ago that Lina Cabaero witnessed what it was like to help open up opportunities to migrant women in Sydney. It was small victories that inspired her to continue her work. She shared a story of how an English class from a woman in China help end her isolation and opened new opportunities for her. 

Lina continues to work with  women for the betterment of  migrant women living in Australia.   

She was awarded 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

-

May dalawang dekada na ang nakalipas ng unang nasaksihan at naranasan ni Lina Cabaero kung ano ang magandang naidudulot ng pagbigay daan sa oportunidad para sa mga migranteng kababaihan sa Sydney.

Ang mga maliliit na tagumpay ang siyang nagbigay inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho.  Ibinahagi niya ang kwento kung paano nabago ng pag aaral ng wikang Ingles ang buhay ng isang babae mula Tsina . 

Patuloy ang pagsisikap ni Lina para sa pagtaguyod ng kapakanan ng mga migranteng kababaihan  sa Australya.   

Siya ay nahirang na 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

Snoring keeping you awake? - Di makatulog dahil sa hilik?

Mar 15, 2019 0:08:32

Description:

Having trouble sleeping? Can't sleep because the person next to you snores or stops breathing while snoring? 

Dr Asmaa Gundru explains how obesity can lead to lack of sleep and how we can achieve a  good night's sleep.

-

Nahihirapan ba kayong makatulog? Di makatulog dahil sa lakas ng hilik ng iyong katabi? Tumitigil ba siyang huminga tuwing humihilik? 

Ipinaliwanag ni Dr Asmaa Gundru kung ang kaugnayan ng sobrang bigat ng timbang o obesity sa paghillik o kakulangan pagtulog 

Central Coast celebrates in festive while preserving the Filipino culture - Central Coast masayang magdiriwang habang pinapanatili ang kulturang Pilipino

Mar 14, 2019 0:05:59

Description:

Celebrate and preserve the Filipino traditions.

These are the reasons behind the continuous annual Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) in Central Coast side.

-

Ipagdiwang at mapanatili ang mga tradisyong Pilipino.

Ito ang mga dahilan sa likod ng patuloy na taunang Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) sa Central Coast.

ACU looks forward to moving west in Sydney - ACU tinitingnan na ang paglipat sa kanluran ng Sydney

Mar 14, 2019 0:06:53

Description:

As the Blacktown-ACU partnership was recently announced, Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, was quick to express their excitement to bring quality tertiary education to the heartland of the working class.  He explains the move.

-

Habang ipinahayag kamakailan ang pag-partner ng Blacktown-ACU, mabilis na ipinahayag ni  Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, ang kanilang kagalakan na dalhin ang kalidad na pang-pamantasang edukasyon sa tirahan ng mga manggagawa. Ipinaliwanag niya ang kanilang pagkilos.

#IAmPinay: It's not too late, migrant life begins at 40

Mar 14, 2019 0:15:27

Description:

For retired solicitor Imelda Argel,  migrant life started at 40 – and she  lived it up well  to an enviable success.

A partnership made in heaven? Live, work, play and study in Blacktown - Pakiki-pag-isa gawa sa langit? Mabuhay, mag-hanapbuhay, maglaro at mag-aral sa Blacktown

Mar 14, 2019 0:09:45

Description:

After months of searching for a university partner, Blacktown Council has finally chosen Australian Catholic University to establish a campus in the CBD.  What does this mean to the Council? mayor Stephen Bali explains.

-

Ilang buwang paghahanap para makipag-partner sa isang pamantasan, sa kahuli-hulihan pinili ng konseho ng Blacktown ang Australian Catholic University na magtatag ng isang kampus sa CBD. Ano ang ibig sabihin ng pag-papartner  nito sa Konseho? Ipinalwianag ni Mayor Bali.

PM announces election vows for Perth - PM ipinahayag mga pangako sa halalan para sa Perth

Mar 14, 2019 0:07:33

Description:

Prime Minister Scott Morrison announces twin measures for Perth residents -- a $96million transport infrastructure and $4 million women's shelter.

-

Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang dalawang hakbang para sa mga residente ng perth -- isang $96 milyong imprastruktura sa transportasyon $4 milyong tirahan ng kababaihan.

Early voting has opened as NSW poll nears - Maagang pagboto habang papalapit na ang halalan sa NSW

Mar 14, 2019 0:04:35

Description:

Early voting has opened for the New South Wales election, and some experts are predicting 1.5 million voters will cast their vote ahead of the March 23rd poll.

-

Nagsimula na ang maagang pagboto sa halalan sa NSW, at tinataya ng ilang mga dalubhasa na  1.5 milyong botante ang boboto bago maganap ang halalan sa ika-23 ng Marso.

 

Cardinal Pell jailed for 6 years for child sexual abuse - Kardinal Pell ikukulong ng 6 na taon sa pang-aabusong sekswal sa bata

Mar 13, 2019 0:07:17

Description:

Disgraced Catholic cardinal George Pell has been sentenced [[Wed]] to six years in prison for sexually abusing two choirboys in Melbourne in the 1990s.

-

Hinatulan si Cardinal George Pell ng anim na taong pagkulong sa pang-aabusong sekswal sa dalawang choirboy sa Melbourne noong dekada '90s.

Local residents flee as fighting erupts in Maguindanao

Mar 13, 2019 0:09:01

Description:

Around 16,000 local residents were forced to flee their homes as fighting continues between the  government troops and the Bangsamoro Freedom Fighters in Maguindanao 

Reactions to Cardinal Pell's sentencing - Reaksiyon sa sentensiya ni Cardinal Pell

Mar 13, 2019 0:04:50

Description:

We asked Filipinos in Australia to comment on Cardinal George Pell's guilty verdict and sentencing.  

-

Sangayon ba kayo sa naging hatol na may sala  at sentensiya kay Cardinal George Pell?

Remote Cebu barangays already hit by El Niño - Mga barangay sa kabundukan sa Cebu nakakaranas na ng El Niño

Mar 12, 2019 0:08:10

Description:

Even before PAG-ASA officially announces the start of El Niño phenomenon  in the country, at least 28 barangays in the mountainous areas of Cebu have already raised alarms that they are now affected by very dry season. 

-

Bago pa man opisyal na ipahayag ng PAG-ASA ang opisyal na simula ng El  Niño phenomenon sa bansa, 28 brangay sa bulubundukin sa Cebu ang nag-alarama na sila ay naapektuhan ng napakatuyong panahon.

New Boeing plane design under scrutiny after fatal crash - Disenyo ng bagong eroplano ng Boeing nasa masusing pasisiyasat pagkatapos ng krash

Mar 12, 2019 0:03:52

Description:

Boeing 737 MAX-8 is facing another round of scrutiny after it was involved in its second  crash in six months.

-

Ang eroplanong Boeing 737 MAX-8 ay humaharap sa isa na namang masusing pagsisiyasat pagkatapos itong masangkot sa ikalawang pag-crash sa loob ng anim na buwan.

Agricultural roles added to skilled visa list - Hanapbuhay sa agrikultura idinagdag sa listahan ng skilled visa

Mar 11, 2019 0:04:16

Description:

Australian farmers have welcomed Federal Government changes to visa rules, designed to address chronic labour shortages within the sector, but say they don't go far enough.

 

-

Malugod na tinanggap ng mga Australyanong magsasaka ang mga pagbabago ng Pampederal na Pamahalaa sa mga batas ng Visa, na disenyo para tugunan ang walang patid na kakulangan ng mga manggagawa sa sektor, subalit sinabi nila hindi ito sapat.

 

Biggest water park to be built in Gold Coast to rival London's Hyde Park - Pinakamalaking water park, itatayo sa Gold Cost upang higitan ang Hyde Park sa London

Mar 11, 2019 0:06:31

Description:

The premier of Queensland, Anastasia Palaszczuk announced a project that will result in the biggest water park in Gold Coast to rival London's Hyde Park.

-

Ang proyekto ay ipinahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk na magre-resulta sa pinakamalaking water park sa Gold Coast, upang higitan ang Hyde Park sa London.

Parents of Filo-Aussies can now visit Australia for 5 years - Mga magulang ng Filo-OZ, maari nang dumalaw sa Australya ng hanggang limang taon

Mar 10, 2019 0:05:53

Description:

Filipino-Aussie migrants on temporary or permanent residency basis, can now petition their parents to enable them to visit Australia for 5 years.

-

Ang mga migranteng Filipino-Australyan na nasa pansamantala o permanenteng pagtira, ay maari na ngayong mag-petisyon ng kanilang mga magulang, upang makadalaw sila sa Australya ng hanggang limang taon.

Encouraging Filipino children to play footy - Bagong koponan ng rugby league, itinatag sa Pilipinas noong 2016

Mar 10, 2019 0:06:43

Description:

Reynaldo Nery from the Philippines National Rugby League travels to the Philippines to distribute footy equipment and gear for new players and children wanting to play the sport. 

-

Isang bagong grupo ng mga atleta ang binuo noong 2016, at tinawag na Philippine National Rugby League.  Nasa ikatlong yugto sila ng kompetisyon sa taong ito.

#IAmPinay: The role of female pastors outside the church - Ang gawain ng babaeng pastor ay hindi lamang sa loob ng simbahan

Mar 10, 2019 0:02:49

Description:

The 77-year-old pastor says she makes herself available to provide counseling for married couples and to visit the sick and elderly in nursing homes. 

 

-

Bilang bahagi ng pardiriwang ng International Women's Day, kinausap namin ang isang babaeng pastor ng isang Kristyanong simbahan.

Cars are insured, but expensive engagement rings are not - Ang kotse isinisiguro, pero ang mamahaling singsing ay hindi

Mar 10, 2019 0:07:53

Description:

An experienced insurance consultant from Allianz Australia has given useful advises about having expensive engagement rings insured, since these items are expensive, but easily lost.

-

Isang sanay na konsultant sa seguro mula Allianz Australya, ang nagbigay ng magagandang payo tungkol sa pagse-seguro ng mamahaling singsing, dahil ito ay hindi lamang mahal, madali din itong mawala.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Debate tungkol sa pag-gamit ng karbon para sa planta ng kuryente, nagsimula na naman

Mar 10, 2019 0:05:03

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct new coal-fired power plants. It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Muling nahati ang gobyerno kasunod ng panukalang magtayo ng bagong planta ng kuryenteng gagamit ng karbon.

Alpas: Destressing through arts - Alpas: Pag-alis ng tensyon sa pamamagitan ng sining

Mar 10, 2019 0:11:15

Description:

Meditation, exercise, play sports, binge eating or movie marathon - are some of the ways to destress. But how do you turn your stress into something artsy and culturally enhancing?

-

Meditasyon, ehersisyo, paglalaro ng sports, labis na pagkain o walang tigil na panonood ng pelikula - ang ilan sa mga paraan na mag-relaks. Ngunit paano mo ibabaling ang iyong stress na gawing masining at isang pagpapahusay ng kultura?

A woman's vulnerability can be her strength - Ang kahinaan ng isang babae ay maaaring maging lakas niya

Mar 9, 2019 0:18:25

Description:

Femininity, age and strength should not define what you want to achieve and be successful at.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," says journalist-boxer Lizza Gebilagin.

-

Ang pagiging babae, edad at lakas ay hindi dapat tumukoy sa kung ano ang nais mong makamit at maging matagumpay.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," ang paniniwala ng journalist-boxer Lizza Gebilagin.

Three new visa categories announced - Tatlong bagong kategorya ng visa inihayag

Mar 9, 2019 0:08:24

Description:

The federal government has announced three new visa categories to meet various demands of Australian migrant groups.

Immigration Minister David Coleman says the new visas will help fill in the gaps that migrants have long been campaigning to be filled.

-

Inihayag ng pederal na pamahalaan ang tatlong bagong kategorya ng visa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga migranteng grupo ng Australya.

Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon David Coleman na ang mga bagong visa ay makakatulong upang mapunan ang mga puwang na matagal nang ikinakampanya ng mga migrante na mapunan.

Inspiring young women on how they perceive their place in the world - Pagbibigay-inspirasyon sa mga kabataang babae kung paano nila nakikita ang kanilang posisyon sa mundo

Mar 9, 2019 0:07:33

Description:

Rejection, discrimination and even isolation due to colour and ethnicity.

These were all shared by the recent "Girls Talk, Women's Work" panelists as they discuss issues of gender, inequality and issues concerning women as they try to inspire young generations on how they perceive their place in the world.

-

Hindi pagtanggap, diskriminasyon at maging mapahiwalay dahil sa kulay at etnisidad.

Ang lahat ng ito naramdaman ng mga kamakailang panelist ng "Girls Talk, Women's Work" habang pinag-usapan nila ang mga isyu ng kasarian, hindi pagkakapantay-pantay at mga isyu tungkol sa mga kababaihan habang sinisikap nilang pukawin ang mga batang henerasyon kung paano nila nakikita ang kanilang lugar sa mundo.

Celebrating women of culture through arts - Ipinagdiriwang ang mga kababaihan ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng sining

Mar 9, 2019 0:06:29

Description:

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

After rejecting her cultural heritage and ethnicity most of her childhood, artist Marikit Santiago stand proud and celebrates her Filipino roots through her arts.

-

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

Matapos tanggihan ang kanyang kultura at etniko sa kanyang pagkabata, ang artist na si Marikit Santiago ay lubos na ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ang kanyang mga pinagmulang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang sining.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Mga plano para sa bagong planta ng kuryente na pinapatakbo ng karbon nagdulot ng gulo

Mar 9, 2019 0:05:17

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct  new coal-fired power plants.

It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Ang mga panloob na dibisyon sa loob ng Pamahalaan ay muling nabigyang-pansin kasunod ng mga panukala upang gumawa ng mga bagong planta na pinapatakbo ng karbon o mga coal-fired power plant.

Dumating ito habang anim na mambabatas mula National ay hiniling sa kanilang pinuno na gumawa ng agarang pagkilos upang pagbotohan ang mga batas sa enerhiya ng Koalisyon.

Jail time proposed for bosses who underpay workers - Pagkabilanggo iminungkahi para sa mga employer na mas mababa ang ipinapasahod sa mga manggagawa

Mar 8, 2019 0:07:14

Description:

Bosses who deliberately underpay their staff could soon face jail time as part of a series of hard line reforms designed to protect Australia's most vulnerable workers.

-

Ang mga taga-empleyo na sinadya na mas mababa ang ipinapasahod sa kanilang kawani ay maaaring maharap sa pagkabilanggo sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng mga serye ng mga reporma na dinisenyo upang protektahan ang mga manggagawang madaling mabiktima sa Australya.

#IAmPinay: A chaplain committed to serve the needs of others - #PinayAko: Pananampalataya at pagsisilbi sa kapwa

Mar 8, 2019 0:08:15

Description:

She is known to many as an advocate for the elderly. To many Filipinos in Victoria, she is their  'nanay' (mother) and  'ate' (older sister). Apart from serving as a community worker, Norminda Villanueva Forteza is a confidant, source of strength and wisdom as a  community services chaplain.

She shares how her experiences as a woman helped her work and how her work has helped her become a stronger, wiser and better servant. 

-

Kilala bilang tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad, tinuturing din siya ng  maraming Pilipino sa Victoria bilang 'nanay' at 'ate'. Maliban sa pagiging community worker, tungkulin din ni Norminda Villanueva Forteza bilang community services chaplain na magbigay ng payo sa mga kababayan niyang may pinagdaraanan sa buhay.

Ibinahagi niya kung paano nakatulong ang kanyang karanasan bilang babae sa  kanyang trabaho at kung paano naging daan ang kanyang trabaho  upang maging mas malakas, matatag at mas mapabuti ang kanyang paglilingkod sa mga kababayan.

   

 

Malaysian PM promises to support Mindanao

Mar 8, 2019 0:06:06

Description:

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad promised to support Mindanao as it continues to transition to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaysia played a significant role during peace negotiations between the Government of The Republic of the Philippines and Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

Caring for your hearing - Malinaw na pandinig

Mar 8, 2019 0:08:22

Description:

One in six Australians is deaf, hearing impaired or has a chronic ear disorder, while each day one child is diagnosed with bilateral hearing loss. This week, the Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC) is encouraging those who have difficulty in hearing to seek help. 

 

Speech Pathologist Kylie Chisholm tells us more

3- 9 March is Hearing Awareness Week   

-

Isa sa bawat anim na Australyano ay bingi, may diperensiya sa pandinig o mayroong sakit sa tenga, habang bawat araw siang bata ang na-diagnose ng hearing loss. Ngayong linggo, hinihikayat ng  Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC)  ang mga nahihirapang makadinig na kumunsulta at humingi ng tulong. 

 

Narito ang paliwanag ni Kylie Chisholm isang Speech Pathologist

3- 9 Marso ay  Hearing Awareness Week   

Government opens up 15,000 temporary Sponsored Parent visa placements

Mar 7, 2019 0:02:55

Description:

Parents or grandparents will be allowed to stay in Australia for a continuous five-year visa rather than the usual year-long limit as the federal government introduces a new temporary Sponsored Parent visa commencing on 17 April 2019.

How do you eat your cereals?

Mar 7, 2019 0:03:29

Description:

Australians have changed the way they eat their favourite breakfast meal - cereals.

Major shift to job automation could be big news in unexpected quarters - Malaking pagbabago bunga ng job automation

Mar 6, 2019 0:09:20

Description:

New research has estimated that nearly half the activities in Australian workplaces will start to become automated by the year 2030.

 

-

Sa pinaka huling pagsasaliksik tinataya na halos kalahati ng mga gawain sa lugar trabaho sa Australya ay papatakbuhin na ng makina o magiging automated pagsapit ng taong 2030

 

Sa ulat nakita ang paggamit ng makina o automation ay maaring magbigay daan sa susunod na malaking pag usad o unlad ng ekonomiya ng bansa kung maisaalang alang ang mga pinaka bulnerableng mangagawa sa  panahon ng pagpalit sa pag-gamit ng makina o automation

Meet the Entree.Pinays - Meet the Entree. Pinays

Mar 6, 2019 0:10:24

Description:

A group of hungry Filipinas living in Melbourne bonded over food and came up  with one very important mission — shining a light on Filipino food. They start off with this year’s Melbourne Food and Wine Festival by staging “Barrio”.

  

 

-

Isang grupo  ng Pilipina sa Melbourne ang nag sama-sama upang itaguyod ang iisang layunin –  ang ipakilala ang pagkaing Pinoy sa multikultural na lipunan ng Australya. Sisimulan nila ito sa isang salo-salo “Barrio" sa gaganaping Melbourne Food and Wine Festival 2019

Report shows men are failing to heed heavy drinking warnings - Napagalaman sa ulat na mga kalalkihan di pinapansin ang babala sa pag-inom ng alak

Mar 6, 2019 0:04:09

Description:

A new report has found men in Victoria are failing to heed warnings when it comes to heavy drinking. The survey reveals men often struggle to socialise without alcohol and feel powerless to change drinking culture.

-

 

Isang bagong ulat ang nakatuklas, na ang mga lalake sa Victoria ay nabibigong sumunod sa mga babala, pagdating sa labis na pag-inom ng alak.

 

Ipinakita ng survey, na ang mga lalake ay malimit na naghihirap na humalo sa mga pagtitipon, ng walang alkohol, at nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, upang baguhin ang kultura ng pag-inom.

 

Landmark study hopes to end 'the anti-vax myth' - Pagaaral sinabing walang kaugnayan ang bakuna sa autism

Mar 6, 2019 0:06:24

Description:

A major study has ruled out any link between the mumps, measles, and rubella ((MMR)) vaccine and autism.

The link was claimed following a paper, published 20 years ago but long since retracted,  which tried to suggest vaccines were unsafe. Researchers hope this study will mark the end of the ‘anti-vax myth’.

 

-

Binale-wala ng isang malaking pag-susuri, ang ano mang ugnayan ng autism, sa mumps, measles, at rubella vacinne.

 

Ang ugnayan ay lumabas sa sumunod na artikulo, na inilathala dalawampung taon na ang nakakaraan, pero matagal nang binawi, at sumubok na maghumgkahing hindi ligtas ang mga bakuna.

 

Umaasa ang mga taga-suri, na ang pag-aaral ay tatapos sa misteryo ng anti-vax o paglaban sa bakuna.

 

Police seize P190M worth of shabu in Cebu - Kapulisan nakuha P190M shabu

Mar 5, 2019 0:10:05

Description:

Cebu Police have confiscated 28 kilos of shabu worth nearly P200 million on Sunday.

 

-

Nakumpiska ng kapulisan ng Cebu ang walong kilong shabu na nagkakahalagang halos P200 milyon noong Linggo.

 

Labor plans to force banks to fund family violence relief - Labor balak na pilitin ang mga bangko na pondohan ang programa sa karahasan sa tahanan ief

Mar 5, 2019 0:03:43

Description:

Australia's major banks would be forced to fund a program to help people fleeing family violence, if the Labor party wins the next federal election.

-

Pipilitang pondohan ng malalaking bangko ng Australya ang isang programa para tulungan ang mga tao na lumayas sa tahanang may karahasan kung mananalo ang partido Labor sa susunod na pampederal na halalan.

Canberra's refugee cleaners given a major boost - Mga tagalinis na repugi ng Canberra natulungan nang husto

Mar 5, 2019 0:04:38

Description:

A deal with Airbnb has given a Canberra cleaning company, made up of Karen refugees from Myanmar, a major boost.

-

Sa isang kasunduan sa Airbnb, nabigyan ang isang taga-linis na kumpanya na base sa Canberra ng isang malaking pagkakataon.  Ang mga empleyado  ng   kumpanya ay binubuo ng mga repuging Karen mula Myanmar.

Companies could face fines for failing to stop sexual harassment - Mga kumpanya maaaring magmulta sa hindi pagpigil sa sexual harassment

Mar 5, 2019 0:04:13

Description:

Companies would be fined if they don't do enough to prevent sexual harassment in the workplace under a plan to stamp out abuse.

-

Magmumulta ang mga kumpanya kung hindi sila gumawa ng sapat para maiwasan ang sexual harassment sa lugar pa-trabaho sa isang plano para maalis ang pang-aabuso sa lugar pa-trabaho sa ilalim na isang plano para mawala ang pang-aabuso.

Australia, Indonesia sign landmark free trade deal - Australya, Indonesya lumagda sa makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan

Mar 4, 2019 0:05:13

Description:

Australia and Indonesia have signed a landmark free trade deal which has been hailed as sending a timely signal to the world about the importance of free trade.

-

Lumagda ang Australya at Indonesya sa isang makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan na tinuring  bilang nagpaabot ng napapanahon na babala sa mundo hinggil sa kahalagahan ng malayang kalakalan

The best way to expand business is still franchising: RK - Ang pinakamabuting paraan para palawakin ang negosyo ay franchising pa rin: RK

Mar 4, 2019 0:15:45

Description:

Rudolf A. Kotik, founder of RK Franchise Consultancy and one of the pioneers in Philippine franchising, still believes  that franchising is the best way to expand business because it uses other people's money (OPM). Kotik,  popularly known for his initials, RK,  and Iñaki Gimenez, his partner in Australia visited SBS Radio studio, to discuss the prospects of the business in the Philippines and Australia.

-

Si Rudolf A. Kotik,  ang nagtatag ng RK Franchise Consultancy at isa sa mga nanguna sa franchsiing sa Pilipinas, ay naniniwalang ang  franchising pa rin ang pinaka-mabuting paraan para palawakin ang negosyo dahil ginagamit nito ang pera ng ibang taon (OPM). Si Kotik na mas kilala sa kanyang initial na RK, at Iñaki Gimenez, partner rito sa Australia ay pumunta sa SBS radio studio para talakayin ang mga oportunidad ng negosyo sa Pilipinas at Australya.

Vegetable prices rise as supplies from Queensland and Victoria dwindle - Malawakang pagbaha sa hilagang Queensland, dahilan ng pagkonti ng gulay at prutas sa estado.

Mar 4, 2019 0:09:39

Description:

Vegetable supply drops in major supermarkets in Queensland. Even more noticeable was the sudden spike in prices on select fresh produce items. 

-

Nagsimulang mawala ang mga gulay at prutas sa mga malalaking tindahan sa Queensland, dahil sa katatapos na malawakang pagbaha sa hilaga ng estado.

How falling house prices would affect existing homeowners and would-be buyers - Gaano bababa ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne sa taong ito?

Mar 3, 2019 0:09:28

Description:

House prices in Sydney and Melbourne have gone down 12 per cent since the beginning of 2018. Real estate consultant Dom Mella explains how the falling property market would affect existing homeowners and would-be buyers. 

-

Ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne ay bumaba ng 12 porsyento simula noong 2018.

Are superfoods good for you? - Ano ang mga pagkaing tinatawag na superfoods?

Mar 3, 2019 0:08:13

Description:

You may have heard of superfoods like kale or turmeric lattes that are meant to boost your health. Nutritionists suggest that when it comes to healthy ageing we need to have a balanced diet. So, does eating superfoods keep us more active than other foods? 

-

Maaring narinig na ninyo ang superfoods, kagaya ng kale o turmeric lattes, na nagpapa-ganda ng inyong kalusugan.

Obituary for Mike Willeesee, veteran television journalist - Obitwaryo para sa beteranong jornalista sa telebisyon, Mike Willesee

Mar 3, 2019 0:03:40

Description:

One of Australia's most respected journalists, Mike Willesee, has died at the age of 76.

-

Isa sa mga pinaka-mahusay na jornalista sa telebisyon, Mike Willesee, ay namatay sa edad na 76 taon.

PM promotes Linda Reynolds as two senior ministers confirm departure - Linda Reynolds na-promote, habang dalawang mataas na opisyal ang nagbitiw sa pwesto

Mar 3, 2019 0:06:24

Description:

Two federal ministers have announced their retirement ahead of the next election. Liberal MP's Christopher Pyne and Steve Ciobo add to a growing list of ministers who won't re-contest their seats.

-

Dalawang ministro pederal ang nagpahayag ng kanilang pagre-retiro sa susunod na halalan. Kasama na din sa listahan ng mga hindi na muling tatakbo sa halalan sila Liberal MP Christopher Pyne at Steve Ciobo. 

It will take 80 years before women CEOs will match salary of male counterpart - Aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEO ang sweldo ng kanilang katapat na lalake

Mar 3, 2019 0:04:37

Description:

New data has revealed, it will take another 80 years for female CEOs to achieve equal representation with their male counterparts.

-

Ipinakita ng mga bagong datos, na aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEOs and sweldo ng kanilang katapat na lalake.

Advocates welcome Labor domestic violence announcement - Inihayag ng Labor para sa mga serbisyo kaugnay ng karahasan sa tahanan, ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod

Mar 3, 2019 0:07:52

Description:

Domestic violence advocates have welcomed a recent announcement by Labor that it will spend $158 million dollars for frontline domestic violence services if they win the next NSW election.

But some groups say more needs to be spent on refugee and migrant women who are more likely to miss out on emergency support.

-

Ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod laban sa karahasan sa tahanan ang isang kamakailang anunsyo ng Labor na ito ay gugugol ng $158 milyon dolyar sa pangunahing serbisyo para sa mga dumaranas ng karahasan sa tahanan sakaling manalo sila sa susunod na halalan sa NSW.

Subalit sinabi ng ilang mga grupo na higit pa ang kailangang ilaan para sa mga refugee at migranteng kababaihan na mas malamang na mawalan ng suporta sa emerhensiya.

Preserving culture and heritage through novels - Pagpreserba ng kultura at pamana sa pamamagitan ng mga nobela

Mar 1, 2019 0:07:58

Description:

New York based and award-winning Filipina author, Gina Apostol keeps the Philippine history alive through her novels.

-

Pinapanatiling buhay ng taga New York at award-winning author na si Gina Apostol ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga nobela.

Sydney Mardi Gras: Celebrating sexuality and being fearless - Sydney Mardi Gras: Ipinagdiriwang ang sekswalidad at pagiging buo ang loob

Mar 1, 2019 0:15:26

Description:

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," describes now openly gay Mark Mariano about his coming out as a bisexual when he was 14-year-old.

-

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," ang pagsasalarawan ng ngayo'y lantad na gay Mark Mariano tungkol sa kanyang pag-amin na siya ay isang bisexual noong siya ay 14-na-taong-gulang.

Police interview with Pell revealed - Police interview ni George Pell isinapubliko

Mar 1, 2019 0:05:21

Description:

For the first time the moment Cardinal George Pell was confronted with allegations leveled against him over the sexual abuse of two choir boys can be shown.

In a police interview conducted with Pell in Rome in 2016, he labels the accusations a “load of absolute and disgraceful rubbish”.

-

Sa kauna-unahang pagkakataon naisapubliko ang nilalaman ng video ng panayam kay Cardinal George Pell ng unang siyang naharap sa akusasyon ng pang-aabuso ng dalwang choir boys  

 

Sa panayam sa mga pulis  sa Cardinal sa Roma noong taong 2016 sinabi niya na isang malaking kalokohan at nakakahiya ang mga paratang sa kanya

China-US trade deal in sight, but is it too late for China's tech sector? - China-US trade deal, huli na nga ba para sa ilan?

Mar 1, 2019 0:06:14

Description:

China’s trade war with the United States and slowing economic growth is hitting its tech industry hard.

Thousands of workers in the once-booming start-up industry have been laid off in recent weeks as investment funds shrink and market conditions tighten.

 

-

Lubhang nakapinsala  sa industriya ng teknolohiya ng Tsina ang di pagakaksundo nito sa Estados Unidos sa  usapin ng kalakal at nakaapekto din ang mabagal na pag unlad ng ekonomiya

 

Libo-libong mangagawa ng minsang umuunlad at yumayamang industriya ang natanggal sa trabaho nitong nakaraang linggo sa patuloy na pagbaba ng  mga puamapsok na pondo at ng pahigpit na pahigpit na  kondisyon ng pamilihan

 

 

Accessible information for the Aged Care Sector - Accessible na impormasyon para sa sektor ng Aged Care

Mar 1, 2019 0:08:42

Description:

Information and services in the aged care sector will be more accessible through an 18 month trial of ' Aged Care Systems Navigator'. In Victoria, the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  is one of the 31 organisations who are creating information hubs across the country. The trial aims to help those with limited resources and knowledge access services through personal contact with a trained staff. 

HAAG's Fiona York explains.

-

Mas madaling ma access ang mga impormasyon at serbisyo sa sektor ng aged care sa 18 buwan na pagsubok o  trial ng' Aged Care Systems Navigator' . Sa Victoria, kabilang ang the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  sa 31 organisasyon na bubuo ng mga 'information  hubs' sa bansa. Layunin ng pagsubok na matulungan ang mga may limitadong kaalaman at access sa mga serbsiyo sa pamamagitan ng personal na pakikipagusap sa isang nagsanay na staff 

Narito ang paliwanag ni Fiona York ng HAAG

US Secretary of State Michael Pompeo visits the Philippines - Kalihim ng State ng US Michael Pompeo bumisita sa Pilipinas

Mar 1, 2019 0:04:15

Description:

President Rodrigo  Duterte  meets with US Secretary of State Mike Pompeo to discuss terrorism related issues and clarify the America's stand on defending the country under the Mutual Defense Treaty amid the rising  tensions between the US and China. 

-

Nakipagusap  ang Pangulong Rodrigo  Duterte   sa Kalihim ng State ng US Mike Pompeo upang talakayin ang mga uspaing kaugnay ng gawiang terorismo  at liwanagin ang paninidigan ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa gitna ng namumuong tensiyon sa pagitan ng US at Tsina. 

WA unemployment rate highest since 2002 - Antas ng kawalan ng trabahopinaka mataas mula 2002

Feb 28, 2019 0:09:37

Description:

WA unemployment continues to increase as it reaches 6.8%,  equivalent to 100,000 unemployed seeking work. Only Tasmania has the worst data.  Housing sector is seriously affected as many real estate agents have closed down due to low rental properties.  Retail, finance and wholesale sectors are worst hit.

-

Patuloy na tumataas ang antas ng kawalan ng hanapbuhay sa WA at ito ay umabot sa 6.8%, katumbas ng 100,000 tao na naghahanap ng trabaho. Tanging Tasmania lamang ang may pinaka-mababa.  Ang sektor ng pabahay  ay pinaka-lubhang naapektuhan habang maraming mga real estate agent ang nagsara dahil sa bumababang bilang ng rental property. Ang retail, pananalapi at wholesale ang pinaka-lubhang naapektuhan.

Clean-Up Day: a way to thank Australia - Clean-Up Day: Daan para pasalamatan ang Australya

Feb 28, 2019 0:14:04

Description:

Three decades since an ordinary Australian came up with a simple idea to clean up his backyard -- Sydney Harbour,  many people have continually participated in one of the biggest community events -- Clean Up Australia Day.

-

Tatlong dekada mula nang simulan ng isang karaniwang Australyano ang isang simpleng ideya na gumawa ng kaibhan sa kanyang sariling  likod-bahay - Sydney Harbour, patuloy ang pagdami ng mga nakikibahagi sa ngayo'y isa sa pinakamalaking kaganapan na pinangungunahan ng komunidad, ang Clean Up Australia Day.

George Pell to spend time in jail - George Pell mananatili sa piitan

Feb 27, 2019 0:05:22

Description:

Cardinal George Pell is behind bars after being found guilty of child sex offences against two choirboys.

-

Si Cardinal George Pell nay nasa piitan pagkatapos na mapatunayang nagkasala sa mga kaso ng panghahalay sa dalawang batang mang-aawit sa simbahan.

Reaction to Cardinal George Pell's conviction for child sexual abuse - Reaksiyon sa hatol na may sala laban kay Cardinal George Pell

Feb 27, 2019 0:06:36

Description:

One of the Catholic Church's highest ranking prelates, Cardinal George Pell has been found guilty of five charges of sexual abuse against children, by a trial in Melbourne.

-

Isa sa pinaka mataas na opisyal ng Simbahang Katoliko,   Cardinal George Pell ang nahatulan ng may sala  sa korte sa naganap na pag dinig sa kaso sa Melbourne  kaugnay ng limang kaso ng pang aabusong sekswal laban sa mga bata

'Painful news': the Vatican's response to George Pell's conviction - Vatican: Malungkot at masaklap na balita ang naging hatol laban kay George Pell

Feb 27, 2019 0:06:20

Description:

The Vatican has described George Pell’s conviction as 'painful news', with Pope Francis confirming ‘precautionary measures’ already taken against the Cardinal will continue.

 

That includes a ban on him having contact with children.

 

But advocates for abuse victims say there’s no reason to wait for his appeal to be heard to kick him out of the church

-

 

Isinalarawan ng Vatican ang naging hatol laban kay George Pell bilang isang  napakalungkot  at masaklap na balita. Matapos nito’y kinumpirma ng Santo Papa na  ipagpapatuloy ang mga isinasagawa nitong mga hakbang at pag iingat  laban sa Kardinal

 

Kabilang dito ang pagbabawal na magkaroon ng kontak sa mga bata    

 

 

Philippines mulls more products for Australia: Trade Attache

Feb 27, 2019 0:25:07

Description:

Philippine Consul Commercial  Alma Argayoso has been assigned to Australia since mid-July last year, but this is the first that she visits SBS studio, basically to talk about the trade relations of Australia and the Philippines in general terms and the prospects of Philippine products in Australia. She also discusses the opportunities for Filipino-Australians wanting to invest in their homeland.

What's so special about Australia's Mardi Gras? - Bakit katangi-tangi ang Mardi Gras sa Australya?

Feb 27, 2019 0:06:00

Description:

The annual Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ((grah)) parade is the centrepiece of the entire Mardi Gras festival.

 

And this weekend's ((Saturday 2 March 2019)) parade is expected to be watched by hundreds of thousands of people, all around Australia.

 

But what is Mardi Gras and why is it significant?

-

Ang taunang parada ng Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, ay ang pinaka-sentro ng buong pagdigiwang ng Mardi Gras.

At sa katapusan ng linggong ito sa ikalawa ng Marso, ang parada ay inaasahang dadaluhan ng libo-libong tao, mula sa kabuoan ng Australya.

Pero ano nga ba ang Mardi Gras, at bakit ito mahalaga

Bangsamoro Transition Authority: Stand against corruption and nepotism - Bangsamoro Transition Authority: Maninindigan laban sa korapsyon at nepotismo

Feb 27, 2019 0:08:00

Description:

Officials of the newly-activated Bangsamoro Transition Authority (BTA) urged the Bangsamoro people to make the fight against corruption, nepotism and other problems confronting the government as their next 'Jihad or Holy War'.

 

-

Hinikayat ng mga opisyal ng bagong buong Bangsamoro Transition Authority (BTA) ang mga Bangsamoro na manindigan laban sa korupsiyon, nepotismo at iba pang mga problemang hinaharap ng pamahalaan bilang kanilang panibagong ipaglalaban para sa kinabukasan.

Finding peace in the midst of self-doubt - Kapayapaan sa gitna ng pagdududa sa sarili

Feb 27, 2019 0:27:00

Description:

Singer Charlene Sotelo struggled with self-esteem issues in the midst of her rising career. She shares how she conquered 'self-doubt'. 

-

Bumaba ang pagpapahalaga sa sarili ng mang-aawit na si Charlene Sotelo sa gitna ng umaangat na karera. Ibinahagi niya paano nilabanan ang pagdududa sa sarili.

Who carries out random acts of kindness? - Sino ang gumagawa ng kabutihan

Feb 26, 2019 0:03:49

Description:

An increasing number of people want to perform  random acts of kindness - but relatively few actually do it.

 

-

Dumarami ang bilang ng mga taong nais magpakita ng walang kundisyon kagandahang loob, subalit kakaunti lamang talaga ang gumagawa nito

 

Duterte visits Cebu to personally endorse chosen candidates - Duterte bumisita sa Cebu para personal na i-endorso ang kanyang mga kandidato

Feb 26, 2019 0:09:06

Description:

President Rodrigo Duterte  has made a sortie in Cebu to personally endorse twelve Senatorial candidates.  The list is different from that drawn by her daughter, Sara.

-

Dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu para personal na i-endorso ang labing-dalawang kandidato sa pagka-senador. Ang listahan ay iba sa ginawa ng kanyang anak na si Sara.

Major parties commit millions for heart health checks - Malalaking partido nagtatalaga ng milyon para sa pag-tsek sa kalusugan ng puso

Feb 25, 2019 0:04:32

Description:

Both the federal government and Labor have committed to millions of dollars in funding for heart health checks.

-

Nagtalaga ng pondo  ang parehong pamahalaang pederal at Partido Labor parsa sa pagsusuri ng kalusugan ng puso

PM adamant Australia will meet emissions targets - PM idinidiin ang pagkamit ng Australya sa emissions targets

Feb 25, 2019 0:04:54

Description:

The Government has announced a two billion dollar climate change package to meet the 2030 emissions reduction target.

-

Ipinahayag ng Pamahalaan ang $2 bilyon na pekete para sa climate change para makamit ang 2030 emissions reduction target.

Vatican abuse summit dismissed as 'publicity stunt' - Pagpupulong sa pang-aabuso ng Vatican binali wala bilang 'publicity stunt'

Feb 25, 2019 0:05:10

Description:

Australian abuse survivors and their families have labelled the Vatican meeting on clerical sexual abuse a "publicity stunt."

-

Binansagan ng mga biktima at pamilya ng mga inabusong  Australyano ang pagpupulong sa Vatican hinggil sa pang-aabusong sekswal ng mga pari bilang isang "publicity stunt" o "pakita lamang sa medya" 

Queensland has potential to grow space industry to $6 billion - Industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon, ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland

Feb 25, 2019 0:07:16

Description:

Minister for State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning Cameron Dick has announced that the state has the capacity to develop their space industry that could potentially contribute up to $6 billion to the state’s economy by 2036.

 

-

Ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland na may kapasidad ang estado na magpalago ng kanilang industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon sa susunod na ilang taon.

Getting a home loan: How to improve your chances - Mga dapat tandaan bago ka humiram ng pera sa bangko

Feb 24, 2019 0:13:08

Description:

Following the release of banking royal commission final report, Australian banks have come up with stricter guidelines in granting home loans, making it harder for borrowers to finance their building or house purchase.

-

Matapos lumabas ang rekomendasyon ng Banking Royal Commission, nagsimula nang maghigpit sa pagpapautang ang mga bangko sa Australya. Dahil dito, mas lalong mahihirapang humihiram ng pera ang sinumang nagnanais na bumili o magtayo ng bahay. 

Australian teacher makes top 10 striving for million-dollar Global Teacher Prize - Australyanang kandidato napabilang sa sampung finalists sa Global Teacher Prize

Feb 24, 2019 0:04:32

Description:

A teacher at Rooty Hill High School in Sydney's west has been named a finalist for a one million-dollar international teaching prize.

Sri Lankan-born Yasodai Selvakumaran has made it to a shortlist of 10 teachers chosen from a pool of 10,000 nominees from 179 countries.

-

Isang Australyana ang napabilang sa sampung kandidato upang manalo ng isang milyong dolyar bilang premyo sa Global Teacher Prize.

Ang Australyanang si Yasodai Selvakumaran na isinilang sa Sri Lanka, ay kasama sa sampung gurong pinili mula sa sampung libong kandidato mula sa 179 bansa.

Julie Bishop to retire from parliament at upcoming federal election - Pagreretiro ni Julie Bishop sa parliamento sa paparating na pederal na halalan

Feb 24, 2019 0:04:34

Description:

Former Deputy Prime Minister and high-profile Liberal MP Julie Bishop has announced she's retiring from politics. 

Ms Bishop says she will not recontest her West Australian seat of Curtin at the upcoming federal election.

-

Ipinahayag ni dating Deputy Prime Minister at kilalang mambabatas sa parliamento, Julie Bishop, ang kanyang pagreretiro sa pulitika.

Sinabi ni Bishop na hindi na siya tatakbo sa kanyang pwesto sa Curtin Western Australia, sa darating na pambansang halalan.

Australian coal banned in China? - Ipinagbabawal na nga ba ng Tsina ang pag-angkat ng karbon mula Australya?

Feb 24, 2019 0:04:41

Description:

The Federal Government has moved to calm concerns of a rift with China after reports of a ban on Australian coal imports at a key port in the country's north.

-

Pinakalma ng Pamahalaang Pederal ang pagkabahala tungkol sa kanilang away sa Tsina, pagkatapos lumanas ang ulat na ipinagbabawal ang mga iniluluwas na karbon ng bansa sa Tsina.

Sa kabila nito, tumibay ang palitan ng Australyanong dolyar noong Biyernes, kasabay ng pahayag ng gobernador ng Reserve Bank, Philip Lowe, na ang ekonomiya ay hindi madi-diskaril ng pagpigil sa pag-export ng karbon.

OFW Helpline for Filipinos in Australia - OFW Helpline para sa mga Pilipino sa Australia

Feb 24, 2019 0:13:04

Description:

"Filipinos, in general, are treated well by their host Australian; and most of the issues that Pinoy migrants face are personal in nature - relating to family and few cases relating to domestic violence," but where can Filipino migrants seek assistance when they face such issues?

-

Ang mga Pilipino, sa pangkalahatan ay mahusay na itina-trato na kanilang mga host na Australyano; at karamihan sa mga isyu na kinakaharap ng mga migranteng Pinoy ay personal - may kinalaman sa pamilya at ilang kaso ay may kaugnayan sa mga karahasan sa tahanan, ngunit saan maaaring makahingi ng tulong ang mga Pilipinong migrante kung sila ay nahaharap sa mga ganitong isyu?

Touring the Philippines in the eye of an Italian traveller - Paglilibot sa Pilipinas sa mata ng isang Italyanong manlalakbay

Feb 24, 2019 0:24:47

Description:

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" raves first-time traveller to the Philippines Giorgia Rapella about her recent first trip to some of the country's islands.

-

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" ang buong galak na pagkukuwento ng unang pagkakataon na bumiyahe sa Pilipinas na si Giorgia Rapella tungkol sa kanyang kamakailang pamamasyal sa ilan sa mga isla sa bansa.

Rethink, Reduce and Reuse: A better approach to minimise plastic use and waste - "Rethink, Reduce, Reuse": Mas mainam na paraan para makaiwas sa paggamit ng plastik

Feb 22, 2019 0:06:06

Description:

Next time you shop for your bathroom needs, look for alternative products that are equally as good but not harmful to our environment.   

-

Hinihikayat ang mga Australyano na pag-isipang mabuti ang mga produkto na kanilang binibili at iwasan ang mga pakete na may gamit na plastik.  'Rethink, Reduce and Reuse' ang dapat isa-alang alang sa bawat biniling mga produkto  para sa ikabubuti ng ating kapaligiran, ani Brianne West ng Ethique. Sa pinaka-huling pagsasaliksik napag-alaman na  11%  ng lahat na plastik lamang ang na-recyle.

Samsung in battle to boost smart phone sales - Samsung takdang ilabas ang bagong smartphone

Feb 22, 2019 0:05:14

Description:

The smart phone industry is struggling to be compelling enough to provide consumers with an incentive to buy a new phone. The three main phone manufacturers are in a cut-throat battle to maintain their market shares.

 

-

Nahihirapan ang industriya  ng smart phone na makahanap ng mga pamamaraan upang mahikayat ang mga taga konsumo na bumili ng panibagong telepono

Mahigpit ang labanan sa pagitan ng tatlong taga manupaktura ng telepono na makuha ang atensiyon at kumbisihin ang mga mamimili

Westpac facing class action amid fallout from banking royal commission - Westpac nahaharap sa kaso matapos lumabas ang report ng banking royal commission

Feb 22, 2019 0:04:49

Description:

Westpac has become the first of the big four banks to face a class action following the banking royal commission's final report.

The plaintiffs claim Westpac loaned money irresponsibly, leading to substantial losses for customers.

-

Ang Westpac ang kauna-unahang bangko sa apat na pinakamalaking bangko na maharap sa isang class action o kaso matapos mailabas ang panghuling report mula sa royal banking commission.

Ayon sa mga nagdemanda, iresponsable ang naging pagpapautang ng Westpac sa kanila na nagbunga ng malaking pagkalugi o kawalan para sa mga customer nito. 

Salmonella poisoning in north Metro Adelaide - Pagkalason dahil sa Salmonella sa hilagang Metro Adelaide

Feb 21, 2019 0:10:21

Description:

Incidents of salmonella poisoning have increased in the northern part of Metro Adelaide recently.  Twenty-one cases have already been reported since the first case has been reported two weeks ago; 14 have been sent to a hospital.

 

 

 

 

-

Dumami ang mga insidente ng pagkalason mula salmonella sa hilagang bahagi ng Metro Adelaide kamakailan. 21 kaso ang naiulat mula nang maitala ang unang kaso dalawang linggo na ang nakalipas. 14 katao naman ang  dinala sa ospital. 

 

 

 

 

 

Security concerns raised about NSW online voting - Mga pangamba sa seguridad binanggit sa NSW online voting

Feb 21, 2019 0:03:48

Description:

At next month's New South Wales state election half a million people are expected to skip the queues and miss the sausage sizzle and vote online instead.

-

Sa susunod na halalan sa New South Wales, kalahating milyong katao ang inaasahang iiwas sa pila at sa halip  boboto online.

Researchers hail breakthough in universal flu vaccine development - Mananaliksik pinuri ang pagdevelop ng universal flu vaccine

Feb 20, 2019 0:03:46

Description:

Australian researchers are hailing what they're calling a major breakthrough in the development of a universal flu vaccine that protects against all strains of the virus.

 

The discovery of genes that kill all flu types could help prevent thousands of deaths every year worldwide.

 

-

Ipinaalam ng mga mananaliksik sa Australya ang isinalarawan nitong isa sa pinaka mahalagang pag usad sa larangan ng pag develop ng bakuna laban sa trangkaso. Isang tinatawag na universal flu vaccine na magbibigay proteksiyon laban sa lahat ng strain ng virus.

 

Fashion world mourns death of Lagerfeld - Pagdadalamhati sa pagpanaw ni Lagerfeld

Feb 20, 2019 0:04:24

Description:

Karl Lagerfeld, the German designer credited with reviving French fashion house Chanel and inspiring countless designers, has died aged 85.

-

Si Karl Lagerfeld, ang German designer na binigyan ng karangalang muling buhayin ang French fashion house na Chanel, at nagbigay-inspirasyon sa hindi mabilang na designer, ay namatay sa edad na 85 taon.

Australia's 'best and brightest' offered bursary to become teachers - Oposisyong Partido Labor, nag-alok ng pondong walang buwis sa mga tao, upang maging guro

Feb 18, 2019 0:04:03

Description:

A Labor federal government would offer Australia's best and brightest tax-free bursaries of $40,000 to become teachers.

-

Nag-alok ang Partidong Labor, sa mga pinaka-mahusay at matalinong Australyano, ng libreng pondong walang buwis na $40,000 para maging mga guro.

Airbus to stop making super-jumbo A380 - Katapusan ng higanteng Airbus A380

Feb 18, 2019 0:06:26

Description:

Barely a decade since the double-deck, 500-plus-seat aeroplane started carrying passengers, Airbus says it's abandoning production of the A380 due to a decline in sales.

-

Pagkatapos lamang ng isang dekada buhat nang lumabas ang higanteng erpolanong may sakay na higit sa 500 pasahero, sinabi ng Airbus na titigilan na nila ang pag-gawa ng A380 dahil sa bumababang benta.

Doctor shortage endangering regional Australians' lives - Kakulangan ng mga doktor sa malalayo at rehiyonal na lugar sa Australya

Feb 18, 2019 0:05:29

Description:

A shortage of doctors in remote and regional centres is leaving some Australians without access to immediate medical care.

-

Ang kakulangan ng mga doktor sa mga malalayo at rehiyonal na sentro, ay nag-iiwan sa ilang Australyano na walang mabilisang alaga sa pag-gagamot.

Byron Bay shark attack: Surfer in serious but stable condition - Dinagdagan ng gobyerno ng Queensland ang tulong pinansyal sa mga biktima ng malawakang baha sa hilaga ng estado

Feb 18, 2019 0:07:39

Description:

A 41-year-old man is attacked by a shark while he was surfing at Byron Bay's Belongil Beach.

-

Dinagdagan ng gobyerno ng Queenslnd ang pondo para sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa hilagang bahagi ng estado.

New integrity agency to target corruption in Australian sport - Bagong grupong magbabantay sa integridad ng palaro sa Australya

Feb 18, 2019 0:04:53

Description:

The government has announced a powerful new integrity monitor targeting doping, match-fixing and betting-corruption in Australian sport.

-

Ipinahayag ng gobyerno ang isang malakas na bagong grupo sa integridad, na magbabantay sa doping, match-fixing at betting corrpution sa palakasan ng Australya.

'You will not succeed', Morrison tells people smugglers - Babala ni Scott Morrison sa mga nagpapalusot ng repugi

Feb 18, 2019 0:03:58

Description:

Prime Minister Scott Morrison has released a video warning asylum seekers against trying to enter Australia illegally.

-

Naglabas ng isang bideyo si Punong Ministro Scott Morrison na nagbababala sa mga asylum seekers na sumusubok pumasok sa Australya ng iligal.

Vonix Connex: A connection tested and strenghtened by music - Vonix Connex: Isang ugnayan na sinubok at pinalakas ng musika

Feb 17, 2019 0:21:04

Description:

With several of decades of experiences between them, they sure know how to deal with the inevitable changes in their careers. Connecting with the right people has truly taken their musical journey to the next level.

-

Sa ilang dekada ng mga karanasan na maroon sa pagitan nila, tiyak na alam nila kung paano haharapin ang mga di-maiiwasang pagbabago sa kanilang mga karera. Ang pagkonekta sa mga tamang tao ay tunay na nagdala sa kanilang musikal na paglalakbay patungo sa susunod na antas.

A Filipino-Australian couple’s approach to intercultural marriage - Ang pamamaraan ng mag-asawang Pilipina at Australyano sa kanilang interkultural na pagsasama

Feb 16, 2019 0:37:28

Description:

Boy meets girl. Girl meets boy. Firstly, on the dating app, ‘Tinder’. Boy’s cultural patterns value the ‘I’, that highlights one’s individuality. While girl was raised to a culture of ‘we’, to which behaviors, beliefs and goals are determined by close interpersonal relationships. Both came from opposite worlds but underneath these layers, they share one thing in common - love for each other.

-

Nakilala ni lalake si babae. Nakilala ni babae si lalake. Una, ay sa ‘dating app’ na ‘Tinder’. Pinapahalagahan ng kultura ng lalake ang ‘ako’ para mabigyang-diin ang indibidwalidad ng isang tao. Habang ang babae naman ay galing sa kultura na pinapahalagahan ang ‘kami’, kung saan ang mga asal, paniniwala at layunin ay dinidikta ng malalapit na mga karelasyon. Nanggaling ang dalawa sa magkaibang mundo ngunit sa kabila nito, mayroong natatanging magkapareho sa kanilang dalawa – ang pagmamahalan nila sa isa’t isa.

How to succeed at online dating? - Paano magtagumpay sa online dating?

Feb 16, 2019 0:07:42

Description:

What should you consider when setting up a new relationship in the interconnected online world? 

-

Ano nga ba ang mga dapat ikonsidera para sa isang bagong relasyon sa mundo ng online?

Project Orcullo: more than just music, an appreciation for art - Project Orcullo: higit pa sa musika, isang pagpapahalaga sa sining

Feb 16, 2019 0:25:38

Description:

For former Pinoy Dream Academy aspirant Glenn Orcullo, music allows him to connect with his inner self- his soul.

-

Para sa dating Pinoy Dream Academy aspirant na si Glenn Orcullo, ang musika ay nagpapahintulot sa kanyang umugnay sa sarili- sa kanyang diwa.

Sharing Filipino stories to Filipino-Australian children - Kwento ng mga kwentista

Feb 15, 2019 0:10:32

Description:

Two storytellers, Anna Manuel and Cel Tria share their insight on why it is important to read Filipino stories to our children.

 

 

-

Ibinahagi ng dalawang kwentista, Anna Manuel at Cel Tria ang kahalagahan ng pagbasa ng mga kwentong gawa ng mga Filipino sa ating mga anak.

 

 

Duterte administration denies hand in Maria Ressa arrest - Administrasyong Duterte ipinabulaanan may kaugnayan sa pag-aresto kay Maria Ressa

Feb 15, 2019 0:04:51

Description:

Duterte admnistration denies any hand in the recent arrest of Rappler CEO Maria Ressa in relation to the cyber-libel case filed against the staunch critic.  

-

Ipinabulaanan ng administrasyong Duterte  ang ano mang kaugnayan sa naganap na pag-aresto sa  Rappler CEO Maria Ressa kaugnay ng kasong cyber-libel na inihain laban sa  mamahayag.

Philippine journalist and Duterte critic's arrest part of a pattern, say advocates - Pag-aresto sa bumabatikos kay Pangulong Duterte, pinuna ng tagapagtaguyod ng media

Feb 15, 2019 0:07:49

Description:

A prominent Philippine journalist accused of cyber-libel has been released on bail a day after her arrest, in a case freedom of speech advocates are describing as persecution.

-

Nag piyansa ang mamahayag na si Maria Ressa matapos ma-aresto sa kasong cyber libel na inihian laban sa kanya  

 

Ito’y isinalarawan ng mga mga tagapagtaguyod ng malayang pananalita  bilang pag-uusig

 

Nanungkulang CEO si Maria Ressa ng online na news organization, Rappler – na nakilala bilang isa sa mga tagapag-batikos ng mga polisa ng Pangulong Rodrigo Duterte

 

Lack of exercise increases cancer risk - Panganib sa sakit na kanser tumataas sa kakulangan ng exercise

Feb 15, 2019 0:05:15

Description:

According to a Cancer Council survey, most people believe a lack of time is the reason behind their lack of exercise.

 

-

Ayon sa isang survey na isinagawa ng Cancer Council, maraming tao ang na niniwala na ang kakulangan ng oras ang pangunahing dahilan ng di pag- exercise

 

Sa pagsasaliksik napag alaman na mahigit sa dalawang daang libong kaso ng kanser ay maari sanang maiwasan sa susunod na 25 taon kung mapapanatili lamang ng mga Australyano ang pag exercise  at mapanatili ang malusog na timbang

From ballad to R&B, could Calmell Teagle be following Rihanna's music? - Mula ballad patungong R&B, maaari kayang sundan ni Calmell Teagle ang musika ni Rihanna?

Feb 15, 2019 0:14:50

Description:

With her powerful voice and eventually getting into R&B music and a little resemblance of Rihanna, could Calmell Teagle become a big name in the international  music scene?

-

Sa kanyang mataas na boses at pagkahilig sa musikang R&B at kaunting pagkakahawig kay Rihanna, maaari kayang si Calmell Teagle ay maging isang malaking pangalan sa pandaigdigang eksena ng musika?

"Extreme statelessness" case comes before court - Kaso ng "Extreme statelessness" nasa hukom

Feb 13, 2019 0:07:52

Description:

A complex legal case involving what the United Nations has termed an "extreme example of statelessness” is now before Australia's High Court.

-

Isang kumplikadong legal na kaso na kinasasangkutan ng tinatawag ng United Nations na isang "matinding halimbawa ng kawalang-estado" ay ngayo'y nasa hapag ng Mataas na Hukuman ng Australia.

Health authorities expand immunization efforts in CARAGA region - Mga pagsisikap para sa pagpapabakuna, pinalawak sa Rehiyon ng CARAGA

Feb 13, 2019 0:08:29

Description:

Health personnel in CARAGA region have expanded their immunization efforts against measles as the recorded cases in the area already reached the alert level.

 

-

Pinalwak ng mga kawani ng Kagawaran ng Kalusugan  sa Rehiyon ng  Caraga  ang mga pagpapabakuna laban sa tigdas habnag patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nadiagnose sa lugar. Umabot na sa  alert level ang kalagayan ng tigdas sa rehiyon.

 

Minister's former media advisor fronts court over police raids on AWU - Dating media advisor ng Ministro humarap sa korte kaugnay ng police raid sa AWU

Feb 13, 2019 0:04:37

Description:

A government minister's former media adviser has faced court to answer questions about a media-tip off about the AFP raids of union offices in 2017.

 

The Australian Workers Union has launched civil action claiming the raids were politically motivated

-

Humarap sa korte ang isang dating media adviser ng isang minsitro ng gobyerno upang sagutin ang mga tanong tungkol sa paglusob ng AFP sa mga opisina ng unyon noong 2017.

Naglunsad ang Australian Workers Union ng isang sibil na aksyon at inangkin na ang mga paglusob ay may udyok na pulitikal.

Mr Football continues to kick goals outside the pitch - Mr Football ipinagpatuloy ang kanyang misyon

Feb 12, 2019 0:10:07

Description:

Self-proclaimed Mr Football, Elmer Lacknet Bedia fulfills his promise to give back to his hometown. Through his Elmer Lacknet Bedia Football Academy (ELBFA), he has been doing outreach programs to teach young boys to play football. 

-

Tulad ng Putbol, si  Elmer Lacknet Bedia ay  putuloy na paikot ikot sa lupa

Muli, tulad ng putbol, si Elmer ay nakapokus sa paggaw ng mga goal.

Subalit, di tulad ng putbol, na natitigil kapag tapos na ang laro, ang laro ay  nagpapatuloy para kay Elmer.

 

Australian women 'extremely concerned' about climate change - Australian women 'extremely concerned' about climate change

Feb 12, 2019 0:05:55

Description:

A survey of 6,500 Australian women has found that nearly nine in ten are "extremely concerned" about climate change, and that one in three in the under-30 age group are so worried, they're reconsidering having children.

-

Napag-alaman ng  isang pagtatanong sa 6,500 kababaihan sa Australya na halos siyam sa sampu ay "lubhang nababahala" sa pagbabago ng klima, at ang isa sa tatlo sa grupo na ang edad ay mababa sa 30 ay tunay na nag-aalala, na kanilang muling pinag-iisipan ang pagkakaroon ng mga anak.

UK lifts security warning in Southern Cebu - UK inalis ang babala ng seguridad sa Katimugang Cebu

Feb 11, 2019 0:09:36

Description:

Balitang Bisayas.  Summary of latest news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Witnesses tell aged care royal commission they're 'still looking for answers' - Mg saksi sinabi sa aged care royal commission naghahanap pa sila ng mga kasagutan

Feb 11, 2019 0:06:45

Description:

The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety has heard its first evidence in Adelaide.

-

Dininig na ng  Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ang unang ebidensiya nito sa Adelaide.

Growing shades of Catriona Gray - Lumalaking anino ni Catriona Gray

Feb 11, 2019 0:18:19

Description:

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”.

Overcoming  butterflies in her stomach,  Filipino-Australian Jade Crystal Wright has mustered all the courage to greet listeners on air in Filipino.

-

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”

Nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib, naglakas loob ang Pilipino-Australyano na bumati s amga taga-pakinig sa wikang Filipino.

 

Kate Miller-Heidke to represent Australia at Eurovision - Kate Miller-Heidke kakatawan para sa Australya sa Eurovision

Feb 11, 2019 0:03:11

Description:

Australia has chosen classically trained singer-songwriter Kate Miller-Heidke as its Eurovision Song Contest representative.   Miller-Heidke won the competition, nationally televised on SBS. - Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest.

Nanalo si Miller-Heidke sa kumpetisyon, na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS.

Krenz Carlos, from Philippine hoop to Australian basketball - Krenz Carlos, mula sa paglalaro sa Pilipinas hanggang sa basketbol sa Australya

Feb 11, 2019 0:12:26

Description:

Playing professionally at the Australian National Basketball League (NBL) is an ultimate dream for Krenz Carlos. - Ang propesyonal na paglalaro sa National Basketball League (NBL) ng Australya ay isang pangunahing pangarap para kay Krenz Carlos.

Queensland flood aftermath

Feb 11, 2019 0:12:25

Description:

Filipino residents in Townsville and Mt Isa speak up about how they were affected by the flooding.  

Is Australia on track to meet its Paris emissions reduction targets? - Nasa landas nga ba ang Australya na matugunan ang target nito sa pagbawas ng emisyon?

Feb 10, 2019 0:06:56

Description:

A new report has found Australia can meet its 2030 emissions reduction target five years early, if the adoption of renewable power continues at its current rate.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na maaaring matugunan ng Australya ang target nito para sa taong 2030 na pagbawas ng emisyon na limang taon na mas maaga kung ang pagpapatibay ng kasalukuyang antas ng  renewable power nito ay magpapatuloy.

 

Politicians meet to manage growing population - Mga pulitiko nagpulong upang pamahalaan ang lumalaking populasyon

Feb 10, 2019 0:08:02

Description:

The federal government has met with state and territory treasurers to try to help solve the problem of managing Australia's burgeoning population.

-

Ang pederal na pamahalaan ay nakipagpulong sa mga ingat-yaman ng mga estado at teritoryo upang subukan at tulungang malutas ang problema sa pamamahala ng lumalaking populasyon ng Australya.

Makisig Morales' life and career after epic 'Super Inggo' - Ang buhay at karera ni Makisig Morales pagkatapos ng matagumpay na 'Super Inggo'

Feb 10, 2019 0:21:00

Description:

Aside from his powerful singing voice, as a child, Makisig Morales was popularly known for as the child superhero in the television show "Super Inggo" who became a household name more than a decade ago.

But upon moving to Australia in 2014, major changes in the actor's life and career happen.

-

Bukod sa kanyang mataas na boses sa pag-awit, bilang isang bata, si Makisig Morales ay kilala bilang ang batang superhero sa palabas sa telebisyon na "Super Inggo" na naging isang tanyag sa mga sambahayan mahigit isang dekada na ang nakakaraan.

Ngunit nang lumipat sa Australya noong 2014, may mga pangunahing pagbabago na nangyari sa buhay at karera ng aktor.

Children with disabilities left out of schools - Mga batang may kapansanan tinanggihan sa mga paaralan

Feb 10, 2019 0:08:15

Description:

The academic year is in full swing, but some students are struggling to be included.

-

Ang taong panuruan ay puspusan na at abala na, ngunit ang ilang mga estudyante ay nahihirapan na mapabilang.

Becoming Vegetarian: Overcoming the challenges and savouring its benefits - Pagiging Vegetarian: Pagdaig sa mga hamon at pagtamasa ng mga benepisyo

Feb 10, 2019 0:12:33

Description:

Becoming a vegetarian is particularly challenging for someone who is used to consuming meat. But non-consumption of pork, chicken and beef is the first way to go!

-

Ang paglayo mula sa iyong karaniwang pagkain na binubuo ng karne - baboy, manok at baka - ay maaaring isa sa mga pinakamahirap na hamon kung gusto mo talagang magsimulang maging isang vegetarian.

Security breach at federal parliamentary computing network - Paglabag sa seguridad sa pederal na parlyamentaryong computing network

Feb 9, 2019 0:06:13

Description:

Australian security agencies are investigating a breach of the federal parliamentary computing network.

 

-

Sinisiyasat ng mga ahensyang panseguridad ng Australya ang paglabag sa computing network ng pederal na parlyamentaryo.

Germany orders Facebook to review data collection practices - Alemanya iniutos sa Facebook na suriin ang mga kasanayan sa pagkolekta ng data

Feb 9, 2019 0:06:36

Description:

Germany has ordered Facebook to renew its data collection practices after a one-year investigation which found the company exploited its market dominance to gather information about users without their consent.

-

Iniutos ng Alemanya na muling suriin ng Facebook ang mga kasanayan nito sa pagkolekta ng data pagkatapos ng isang taon na pagsisiyasat kung saan napag-alaman na sinamantala ng kumpanya ang pangunguna nito sa merkado upang makalikom ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit (user) nang wala ang kanilang pahintulot.

The perks of being an Aussie tribute artist: Carl de Villa - Mga benepisyo ng pagiging isang Aussie tribute artist: Carl de Villa

Feb 9, 2019 0:17:16

Description:

Nearly five years since performing as a tribute artist, Carl de Villa luxuriates in dressing up and singing songs of legendary performers like Prince and Michael Jackson.

-

Halos limang taon mula nang gumaganap bilang isang tribute artist, tinatamasa ni Carl de Villa ang pagtatanghal na nakabihis na tulad ng mga mang-aawit na kanyang ginagaya at pag-awit ng mga kanta ng mga maalamat na performer tulad nina Prince at Michael Jackson.

Calls for rapid action on Indigenous child suicides report - Panawagan para sa mabilis na pagkilos sa ulat ng mga pagkamatay ng mga Katutubong bata

Feb 9, 2019 0:04:49

Description:

Western Australia's coroner has described a spate of suicides among young Aboriginal people as "profoundly tragic, individually and collectively."

-

Inilarawan ng coroner ng Western Australia ang ilang kaso ng pagpapakamatay sa hanay ng mga kabataang katutubong Aboriginal bilang "labis na trahedya, indibidwal man o sama-sama."

Early childhood educators urged to build awareness of Indigenous culture - Mga tagapagturo sa edukasyon ng mga bata hinikayat na bumuo ng kamalayan para sa katutubong kultura

Feb 9, 2019 0:05:08

Description:

National guidelines state that early childhood education should promote respect for diversity, and build awareness of Australia's Indigenous culture.

 

-

Sinasabi ng pambansa patnubay na ang maagang edukasyon ng mga bata (early childhood education) ay dapat magtaguyod ng paggalang para sa pagkakaiba-iba, at bumuo ng kamalayan sa Katutubong kultura ng Australya.

Major breakthrough in prostate cancer treatment - Pangunahing tagumpay sa pagkatuklas sa paggamot ng prostate cancer

Feb 8, 2019 0:04:40

Description:

Researchers have made a major breakthrough in the treatment of prostate cancer by discovering tumours can be starved of the fuel they need to thrive.

-

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng isang pangunahing pambihirang tagumpay sa paggamot ng prostate kanser sa pagkakatuklas na maaaring gutumin o maiwasan ang paglaki ng mga bukol (o mga tumor).

Settlement Guide: How to get involved in your children's education? - Settlement Guide: Paano makibahagi sa pag-aaral ng inyong mga anak?

Feb 7, 2019 0:06:46

Description:

When parents are involved in their children's school and education, it has positive effects on their grades, their attendance and their well-being in general.

 

-

Kapag ang mga magulang ay kabahagi sa paaralan at edukasyon ng kanilang mga anak, ito ay may positibong epekto sa kanilang mga grado, kanilang pagpasok sa eskuwela at kanilang kapakanan sa pangkalahatan.

55 children died in measles outbreak in Manila - Paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinsa inihayag ng DOH

Feb 7, 2019 0:04:54

Description:

DOH urges citizens to vaccinate against the disease as the government seeks to strengthen its immunisation program.

-

Inihayag ng Department of Health (DOH) ang paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang Metro Manila.

 

Hinihikayat ng DOH ang mga mamamayan na magpabakuna laban sa sakit habang hinahangad ng pamahalaan na palakasin ang programa nito sa pagbabakuna.

NAB bosses resign - Mga namumuno ng NAB nagbitiw

Feb 7, 2019 0:04:12

Description:

Two of National Australia Bank's (NAB) most senior figures, CEO Andrew Thorburn and Chairman Ken Henry, have announced their departures from the bank.

-

Dalawa sa pinakamataas na opisyal ng National Australia Bank (NAB), ang CEO Andrew Thorburn at Chairman Ken Henry, ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa bangko.

Koreans’ distinct celebration of the Lunar Festival - Ang katangi-tanging paraan ng pagdiriwang ng mga Koreano ng 'Lunar Festival'

Feb 7, 2019 0:12:45

Description:

We know a lot about the contemporary Korean culture through their music, films and TV programs but little do we explore about its traditional culture that has stood the test of time. Some of these traditions are still being practiced by many Koreans today particularly during the season of the Lunar Festival.

-

Marami tayong alam sa makabagong kultura ng mga Koreano sa pamamagitan ng musika, pelikula at palabas sa telebisyon ngunit kakaunti lamang ang pagpapalawak ng ating kaalaman hinggil sa ilang tradisyunal na kultura ng Korea na matibay pa rin sa paglipas ng panahon. Ang ilan sa mga tradisyong ito ay sinusunod pa rin ng maraming Koreano sa ngayon, partikular sa panahon ng 'Lunar Festival'.

Adelaide Fringe Festival 2019 starts this February - ‘Adelaide Fringe Festival 2019’, magsisimula ngayong Pebrero

Feb 7, 2019 0:13:10

Description:

Here are the summary of the latest news from South Australia by Norma Hennessy.

-

Narito ang buod ng pinakahuling balita mula sa South Australya na hatid ni Norma Hennessy.

Black Saturday leads to major changes in bushfire emergency response - Black Saturday naging daan para sa malaking pagbabago hinggil sa pagreresponde sa mga emerhensiyang may kaugnayan sa 'bushfires'

Feb 7, 2019 0:07:56

Description:

Ten years ago devastating bushfires in Victoria killed 173 people, left hundreds injured and destroyed more than 2,000 homes.

-

Sampung taon na ang nakalilipas nang ang mga mapinsalang mga 'bushfire' sa Victoria ay pumatay sa 173 katao, daan-daan ang naiwang sugatan at mahigit sa 2,000 tahanan ang natupok

K Brosas: Beyond comedy, singing and acting - K Brosas: Higit pa sa komedya, pagkanta at pag-arte

Feb 6, 2019 0:11:32

Description:

K Brosas started out singing at sing-along bars when she was 17 and she gradually established herself as a comedian and singer. She admits her life isn't always perfect. 

-

Sa gulang na 17, sinimulan ni K Brosas ang kanyang karera sa pagkanta sa mga sing-along bar, unti-unting gumawa ng sariling pangalan sa komedya at pagkanta. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi laging puno ng saya.

Federal government announces medical review panel for ill asylum seekers - Pampederal na pamahalaan ipinahayag ang isang medical review panel para sa mga asylum seeker

Feb 5, 2019 0:07:10

Description:

The federal government has announced plans to establish an independent medical review panel to oversee the transfer of asylum seekers from regional processing centres to Australia and other third-party countries.

-

Nag-anunsyo ang pederal na gobyerno ng mga plano na magtayo ng isang independent medical review panel upang pangasiwaan ang paglipat ng mga asylum seeker mula sa sentro ng rehiyonal na pagproseso patungo sa Australya at mga ikatlong-partidong mga bansa.

Can Australia do natural disaster planning better? - Mas mapapabuti pa ba ang pagtugon ng Australya sa mg natural na kalamidad

Feb 5, 2019 0:07:22

Description:

With an annual cycle of bushfires, cyclones and floods coupled with a prosperous and stable economy, Australia features among the world's top 10 for economic damage caused by natural disasters.

-

Sa taunang 'cycle' ng 'bushfires', 'cyclones' at mga baha na sinamahan pa ng maunlad at matatag na ekonomiya, ang Australya ay isa sa pangunahing sampung bansa na kabilang sa naaapektuhan sa aspetong ekonomiko dahil sa mga natural na kalamidad.

Massive crowd celebrates first Papal Mass on the Arabian Peninsula - Maraming tao nagdiwang sa kauna-unahang misa ng Papa sa Arabian Peninsula

Feb 5, 2019 0:04:23

Description:

A massive crowd has celebrated the first ever papal Catholic service to be held on the Arabian Peninsula

-

Isang malaking grupo ng mga mananampalataya ang nagdiwang sa kauna-unahang misa  ng Katolikong Papa sa Arabian Peninsula

Cebu safe from terrorist group: Security Summit - Cebu ligtas sa grupo ng mga terorista: Security Summit

Feb 5, 2019 0:08:33

Description:

Balitang Bisayas. Summary of relevant news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga mahahalagang balita sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Consumer and advocacy groups welcome banking recommendations - Mamimili, grupo ng mga taga-pagtanggol malugod na tinanggap ang mga rekomendasyon

Feb 5, 2019 0:04:48

Description:

Consumer and advocacy groups have welcomed some of the key recommendations of the banking royal commission.

-

Malugod na tinanggap ng mga grupo ng mga mamimili at mga tagapagtanggol ng kanilang mga karapatan ang ilan sa mga mahahalagang rekomendasyon ng Banking Royal Commission.  

Year of the Pig 2019: Will it be a better year for you? - Year of the Pig 2019: Maswerte ka ba o malas ngayong taon na ito?

Feb 4, 2019 0:09:00

Description:

As we welcome the Lunar New Year, let's have a look at what 2019 has in store for you. Feng Shui and Chinese astrology expert Master Hanz Cua predicts this year will be 'better than last year'. 

-

Alamin kung magiging maganda ang pasok ng "Year of the Pig' para sayo. Nakausap namin ang Feng Shui at Chinese astrology expert na si Hanz Cua at ibinahagi niya na 'mas magiging maganda ang taong ito.'

Lunar New Year: Keeping traditions while strengthening family ties - Lunar New Year: Pinapanatili ang mga tradisyon habang pinapatatag ang ugnayan ng mga pamilya

Feb 4, 2019 0:11:23

Description:

For many who celebrate the Lunar New Year, “family is the most central part of the celebrations” while adhering to traditions.

-

Para sa marami na ipinagdiriwang ang Lunar New Year, “pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng mga pagdiriwang habang sinusunod ang mga nakasanayang tradisyon.

Lunar new year ushers in the Year of the Pig - Lunar new year sinasalubong ang Year of the Pig

Feb 4, 2019 0:08:38

Description:

It's goodbye to the year of the dog and an enthusiastic welcome to the year of the pig. 

-

Paalam na sa taon ng aso at isang masiglang pagsalubong sa year of the pig.

Townsville flooding continues to threaten residents after water release from Ross River Dam - Pagbaha sa Townsville patuloy na nagbabanta sa mga residente matapos magpakawala ng tubig mula sa Ross River Dam

Feb 3, 2019 0:11:13

Description:

Townsville residents remain at risk as authorities have to release water from Ross River dam. 

-

Ang mga residente ng Townsville ay lubog pa rin sa baha habang ang mga awtoridad ay kinakailangan na nagpakawala ng tubig mula sa Ross River dam habang umabot ito ng higit sa 200 porsiyento ng kapasidad nito.

Regional areas need more skilled migrants: SA premier - Mga rehiyonal na lugar nangangailangan ng dagdag na mga may-kasanayan na migrante: SA premyer

Feb 3, 2019 0:03:33

Description:

South Australia’s Premier has made a plea to the Prime Minister, calling for Australia’s migration policy to allow for more skilled migrants across regional Australia.

-

Humiling ang premyer ng South Australia sa Punong Ministro, nananawagan para sa patakaran ng migrasyon sa Australya na pahintulutan ang mas maraming may-kasanayan na migrante sa buong rehiyonal na Australya.

Murray-Darling Royal Commission finds Basin Authority "acted unlawfully" - Basin Authority "kumilos nang labag sa batas" ayon sa napag-alaman ng Murray-Darling Royal Commission

Feb 3, 2019 0:04:49

Description:

A Royal Commission has found the Murray Darling Basin Authority acted unlawfully and water allocations must be completely overhauled to save the country's largest river system.

-

Napag-alaman ng isang Royal Commission na ang Murray Darling Basin Authority ay kumilos nang labag sa batas at ang mga alokasyon ng tubig ay dapat na lubusang baguhin upang iligtas ang pinakamalaking sistema ng ilog sa bansa.

How are young multicultural people faring? - Paano ang nagiging pagganap ng mga kabataang multikultural?

Feb 2, 2019 0:06:13

Description:

The first national study of young people from migrant and refugee backgrounds has found they face a number of challenges, including discrimination and inter-generational conflict.

-

Napag-alaman ng unang pambansang pag-aaral ng mga kabataan na may pinagmulan na mga migrante at repugi na sila ay humaharap sa ilang mga hamon, kabilang ang diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon.

A new option for parents to have their "me time" - Isang bagong opsyon para sa mga magulang na magkaroon ng kaunting “oras para sa sarili"

Feb 2, 2019 0:16:53

Description:

For most full-time stay-at-home parents, it can be overwhelming to manage the household while tending to all the needs of the family, in particular of the children. A two to three hours of "me time" will help parents to be recharged and be on top of their family life. 

-

Para sa karamihan ng mga ganap na nasa bahay na mga magulang maaaring napakalaking gawain na pamahalaan ang sambahayan habang binabantayan at ibinibigay ang mga pangangailangan ng pamilya, lalo na ng mga bata. Ang dalawa hanggang tatlong oras na ilalaan para sa sarili ("me time") ay maaaring makatulong sa mga magulang na makabawi ng lakas at maging nasa ibabaw ng mga kailangan ng pamilya.

Social Media Influencers told they must disclose sponsorship of their content - Mga Social Media Influencer sinabihan na dapat ibunyag ang isponsor ng laman ng kanilang plataporma

Feb 2, 2019 0:07:47

Description:

There is a push for stronger accountability from socialmedia influencers, amid concerns they are using their platforms to promote paid content without their audience's knowledge.

-

Mayroong mga pagtulak para sa mas matibay na pananagutan mula sa mga social media influencer, sa gitna ng mga alalahanin na ginagamit nila ang kanilang mga plataporma upang itaguyod ang mga bayad na nilalaman nang hindi nalalaman ng madla na tumatangkilik sa kanila.

Sydney's Welcome Wall has been celebrating the stories of migrants to Australia for 20 years - Welcome Wall ng Sydney dalawampung taon nang ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya

Feb 1, 2019 0:05:36

Description:

It's been 20 years since the Australian National Maritime Museum launched its Welcome Wall, celebrating the stories of migrants to Australia.

 

-

Dalawampung taon na ang nakalipas mula noong inilunsad ng Australian National Maritime Museum ang Welcome Wall nito, ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya.

 

Could do better: Australia only 13th in the world's 20 least-corrupt nations - Magagawa na mas mahusay pa: Australia, ika-13 lamang sa 20 na pinakamababa ang katiwalian na bansa sa mundo

Feb 1, 2019 0:07:52

Description:

Australia has remained in 13th spot on Transparency International's Corruption Perceptions Index.

-

Ang Australya ay nanatili sa ika-13 na puwesto sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International.

How Filipino clubs help students beat homesickness - Paano nakakatulong sa mga Pilipinong estudyante ang pagsali sa mga grupo

Feb 1, 2019 0:03:31

Description:

For Filipino students in NSW, joining clubs or being a part of an organisation gives them a sense of community and allows them to be more in touch with their own culture. 

-

Para sa mga Pilipinong estudyante sa NSW, ang pagsali sa mga grupo ay nakakatulong sa kanila para makahalubilo ang kapwa nila Pilipino at makaugnay sa sarili nilang kultura. 

Banking royal commission set to deliver final report - Royal Commission sa pagbabangko nakatakdang ihatid ng panghuling ulat

Feb 1, 2019 0:06:21

Description:

Australia's financial institutions are bracing for a reckoning, with Commissioner Kenneth Hayne set to deliver his final report to the federal government on Friday.

-

Ang mga institusyong pampinansyal ng Australya ay naghanda para sa isang pagtutuos, na itinakda ni Komisyoner Kenneth Hayne upang ihatid ang kanyang pangwakas na ulat sa pederal na gobyerno ngayong Biyernes (Peb. 1).

Top lawyers concerned about government’s proposed citizenship-stripping laws - Pangamba ng mga nangungunang abogado tungkol sa mungkahi ng gobyerno na batas ng sa pag-alis ng pagkamamamayan

Jan 31, 2019 0:05:45

Description:

Australia’s top lawyers have expressed concerns with at Wednesday's meeting of the Joint Committee on Intelligence and Security.

-

Nagpahayag ng pagkabahala ang mga nangungunang abogado ng Australya hinggil sa iminumungkahing batas sa pagtanggal ng pagkamamamayan sa ginawang pagpupulong ng Joint Committee on Intelligence and Security noong Miyerkules.

 

Arrest of leading trainer Darren Weir throws horse-racing industry into turmoil - Pag-aresto sa nangungunang tagapagsanay na si Darren Weir nagdala sa industriya ng kabayo sa kaguluhan

Jan 31, 2019 0:04:16

Description:

Australia's horse racing industry has been thrown into turmoil with the arrest of leading trainer Darren Weir.

-

Nadala sa kaguluhan ang industriya ng karera ng kabayo ng Australya, sa pag-aresto sa tagapagsanay na si Darren Weir.

Water desalination to supplement Sydney's drinking water - Tubig mula sa plantang desalinasyon, karagdagang maiinom para sa mga taga-Sydney

Jan 30, 2019 0:05:24

Description:

Sydney's Kurnell desalination plant has been turned on for the first time in seven years, after dam levels dropped below 60 per cent capacity.

The New South Wales government hopes drinkable water will be delivered to Sydney's water supply by May or June.

-

Ang planta ng desalinasyon sa Kurnell Sydney, ay binuksan sa unang pagkakataon pagkalipas ng pitong taon, pagkatapos bumaba ang lebel ng tubig ng dam, sa ilalim ng anim na pung porsyento.

Kangaroos to be killed to make way for housing project - Kangaroos papatayin upang bigyang daan ang proyekto ng pabahay sa lugar

Jan 30, 2019 0:08:59

Description:

Kangaroos will be slaughtered in Baldivis Western Australia, to clear the way for a housing project in the place.

-

Ang mga kangaroos sa Baldivis Western Australia, ay papatayin upang bigyan daan ang isang proyekto ng pabahay sa lugar.

Should I pay for my grandchildren's school fees? - Mga lolo't lola, tumutulong sa mga anak sa gastos sa eskwela ng kanilang mga apo

Jan 30, 2019 0:08:22

Description:

With rising educational costs, more and more grandparents are helping out with school fees. The cost of sending a child born in 2018 through the private schooling system ends up close to half a million from prep through to Year 12.

-

Dahil sa patuloy na pagtaas na halaga ng edukasyon, parami nang parami ang mga lolo't lolang tumutulong sa bayad sa eskwelahan.

How viewing Earth from space can better predict droughts and fires - Lumalaking pagsusuri sa tag-tuyot at sunog, dahil sa pag-gamit ng satellite

Jan 30, 2019 0:03:58

Description:

Drought and bushfire risk could soon be predicted months in advance, thanks to emerging research using satellite technologies.

Scientists have been measuring groundwater and soil moisture using data from satellites orbiting the Earth.

-

Ang panganib ng tag-tuyot at malalaking sunog ay maaring mahulaan ng ilang buwan bago maganap, salamat sa lumalaking pagsusuring gumagamit ng teknolohiya mula sa mga satellite.

Elvis Presley lives again through Bernie M. - Elvis Presley muling nabuhay sa pamamagitan ni Bernie M.

Jan 30, 2019 0:11:03

Description:

Initially Bernie M. was not a die-hard fan of Elvis Presley. When he was invited at an elderly group event in Melbourne and was requested to sing Elvis Presley songs he was told that he sounded like Elvis.  That comment inspired him to become an Elvis tribute artist. The rest was history in his singing career.

-

Noong una, si Bernie M. ay hindi isang lubos na tagahanga ni Elvis Presley. Nang siya ay naimbitahan sa isang kaganapan ng isang grupo ng mga matatanda sa Melbourne at hiniling na kantahin ang mga kanta ni Elvis Presley, sinabi siya na kaboses niya si Elvis. Ang komentong iyon ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang Elvis tribute artist. Ang iba'y kasaysayan sa kanyang karera sa pagkanta.

Mosque bombing in Zamboanga City kills two; injures four others - Pambobomba sa isang moske sa Zamboanga City pumatay sa dalawa; apat ang sugatan

Jan 30, 2019 0:08:48

Description:

Two people were killed and four others were wounded in a grenade explosion early Wednesday in a mosque in Zamboanga City.

-

Dalawang katao ang napatay habang apat ang nasugatan sa pagsabog ng isang granada maaga ng Miyerkules sa isang moske sa Zamboanga City.

Government cancels debts of people deceived by unscrupulous private colleges - Ipapawalang-bisa ng gobyerno ang mga utang ng mga tao na naloko ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo

Jan 29, 2019 0:05:38

Description:

The federal government is cancelling  the debts of people deceived by unscrupulous private education colleges.

-

Ipapawalang-bisa ng pamahalaang pederal ang mga utang ng mga tao na nalinlang ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo.

NSW Leaders maintain anti-pill testing stance - Mga lider ng NSW pinapanatili ang paninindigan laban sa pill testing

Jan 29, 2019 0:03:54

Description:

Following multiple drug related hospitalizations at festivals in NSW and Victoria this weekend, state leaders are still maintaining their stance on pill  testing.

-

Pagkatapos ng mga magkasunod na pagka-ospital na konektado sa droga sa mga pistal sa New South Wales at Victoria nitong nakaraang linggo, pinapanatili ng mga pinuno ng mga estado ang kanilang paninindigan sa pill testing.

Government promises more jobs and more tax write-offs if elected - Dagdag na mga trabaho at pagtanggal ng mga buwis ipinangako ng Pamahalaan kung maihalal

Jan 29, 2019 0:05:52

Description:

Prime Minister Scott Morrison has promised more jobs and more tax write-offs - but less debt - as he rolls out his economic platform ahead of the next election.

-

Nangako si Punong Ministro Scott Morrison ng mga dagdag na trabaho at dagdag na pag-aalis ng buwis - ngunit mas kaunting utang - habang kanyang inilabas ang kanyang pang-ekonomiyang plataporma bago ang susunod na hahalan.

Explorer Matthew Flinders' remains found near London train station - Labi ng mananaliksik na Ingles, natagpuan sa libingan sa London

Jan 28, 2019 0:04:24

Description:

The remains of Captain Matthew Flinders, the English explorer who led the first circumnavigation of Australia, have been discovered at London’s Euston train station. Now plans are now underway for a formal reburial, and a new monument to mark his extraordinary life.

-

Ang labi ni Kapitan Matthew Flinders, ang mananaliksik na Ingles na unang lumibot sa karagatan ng Australya, ay nadiskubre sa isang estasyon ng tren sa London.

Australia marks International Holocaust Remembrance Day - Pag-gunita sa 6 million Hudyong namatay sa Holocaust

Jan 28, 2019 0:03:48

Description:

Ceremonies were held in Sydney and Melbourne to mark International Holocaust Remembrance Day last 27 January 2019. The day of reflection is held each year on January 27th, the day the largest Nazi death camp was liberated in 1945.  

-

Nagsagawa ng mga seremonya sa Sydney at Melbourne noong ika 27 ng nagdaang Enero, upang gunitain ang International Holocaust Remembrance Day.

Australian companies grapple with multi-generational workforce - Dahil sa tumataas na edad ng pagre-retiro, limang henerasyon ang nagtatrabaho sa iisang kumpanya

Jan 28, 2019 0:05:59

Description:

Due to rising retirement age, for the first time, there are five generations working together in Australian companies. So how are companies coping with the differing skill sets, values and attitudes of their workforce - ranging from Traditionalist to Generation Z?

-

Dahil sa pagtaas ng edad ng pagre-retiro, sa unang pagkakataon, may limang henerasyon ang nagtatrabahong magkasama sa iisang kumpanya.

300 missing and dozens killed in Brazilian dam collapse - 300 nawawala at dose-dosena ang namatay sa pag-guho ng dam sa Brazil

Jan 28, 2019 0:04:23

Description:

Hope is fading for the estimated 300 people still missing, after a burst dam caused a mudslide in southeastern Brazil.

-

Lumiliit ang pag-asa na ang tinatayang 300 taong nawawala ay matatagpuan, pagkatapos nasira ang isang dam na nagdala ng malaking agos ng putik sa timog-silangan ng Brazil.

Elderly group encourages seniors to get involved, stay connected with the community - Kung kayo'y nalulungkot o nag-iisa, sumama sa isang asosasyon ng Filipino-Australyan

Jan 28, 2019 0:07:38

Description:

If you feel the need to share with new friends, join a Filipino-Australian association in your area. That is the advice of Gloria Moscosa, president of Filipino Elderly Get Together Association of Victoria.

-

Kung nararamdaman ninyong kailangang makatagpo ng mga bagong kaibigan, sumama sa isang asosasyon ng mga Filipino-Australyan sa inyong lugar.

Djokovic scoops up a record 7th Australian Open title

Jan 28, 2019 0:04:18

Description:

Novak Djokovic and Naomi Osaka have secured Australian Open  tennis titles as the tournament at Melbourne Park comes to an end.

Warning on dangers of sunburn - Babala sa panganib ng pagkasunog ng balat sa araw

Jan 28, 2019 0:06:16

Description:

As parts of Australia swelter in a record-breaking heatwave, warnings are being issued about the dangers of sunburn.

-

Habang ang ilang bahagi ng Australya ay dumaranas ng napaka-init na temperatura, nagpalabas ng babala tungkol sa panganib ng pagkasunog ng balat sa araw.

Brisbane protesters call to abolish Australia Day - Alisin ang Australia Day, demanda ng mga nagprotesta sa Brisbane

Jan 28, 2019 0:06:23

Description:

 Thousands marched in Brisbane to protest the celebration of Australia Day on 26 January 2019. 

-

Libo-libo ang nagmartsa sa Brisbane upang mag-protesta sa pagdiriwang ng Australia Day noong ika 26 ng Enero 2019.

Coach Pat Puzon: Becoming a Great Coach - Coach Pat Puzon: Becoming a Great Coach

Jan 27, 2019 0:19:38

Description:

“When you dream, be realistic. If you fail, learn how to stand up. You only have yourself to blame. Discipline, respect, inspire.”

-

“When you dream, be realistic. If you fail, learn how to stand up. You only have yourself to blame. Discipline, respect, inspire.”

Filipino-Australian political leaders say there are many advantages to being an Australian citizen - Mga Pilipino-Australyanong politiko nagsabi na maraming benepisyo ang pagiging isang mamamayan ng Australya

Jan 27, 2019 0:04:13

Description:

Honourable Councillors from Blacktown City, Mr Jess Diaz and Ms Linda Santos, greeted Filipinos and non-Filipinos a ‘Happy Australia Day’.

-

Binati ng ginagalang na mga konsehal mula siyudad ng Blacktown, Ginoong Jess Diaz at Ginang Linda Santos, ang mga Pilipino at hindi Pilipino ng ‘Happy Australia Day’.

My Australia: Francesca Hung - My Australia: Francesca Hung

Jan 27, 2019 0:05:19

Description:

Miss Universe Australia sees herself as an advocate for cultural diversity - but became entangled in a social media storm after she was accused of being racist.

-

Itinuturing ng Miss Universe Australia ang kanyang sarili bilang isang tagataguyod para sa pagkakaiba-iba ng kultura - ngunit nasangkot sa isang kaguluhan sa social media matapos na siya ay inakusahan ng pagiging racist.

Two fellow Filipinos, now Australian citizens - Dalawang kababayang Pilipino, ngayon ay mamamayan na ng Australya

Jan 27, 2019 0:08:01

Description:

One waited for six years, the other one for thirty years. Short or long wait it might be, Sandy Perez and Gerry Giorla, arrived at the same destination in this year’s Australia Day and were grateful they are now citizens of Australia.

-

Naghintay ang isa ng anim na taon, habang ang isa naman ay tatlumpung taon. Maikli o mahaba man ang paghihintay, sina Sandy Lopez at Gerry Giorla, ay dumating sa parehong destinasyon sa ngayong taong ‘Australia Day’ at nagpapasalamat na ngayon ay mamamayan na sila ng Australya.

Deadline to opt out of My Health Record is January 31 - Deadline para piliin na huwag sumali sa bagong MyHealth Record scheme ng pamahalaang pederal malapit na

Jan 26, 2019 0:06:33

Description:

Australians have only until 31st January to opt out of the federal government's new MyHealth Record scheme.

-

Mayroon na lamang hanggang ika-31 ng Enero upang piliin na huwag mapasama sa bagong MyHealth Record iskim ng pamahalaang pederal.

Divers who rescued boys from Thai cave named 2019 Australians of the Year - Mga diver na nagligtas sa mga batang lalaki mula sa mga kuweba sa Thailand hinirang na mga 2019 Australians of the Year

Jan 26, 2019 0:06:20

Description:

Two of the men who helped rescue the 12 boys and their football coach from flooded caves in Thailand last year have been named the 2019 Australians of the Year.

-

Dalawa sa mga lalaki na tumulong sa pagliligtas sa 12 batang lalaki at kanilang football coach mula sa mga binahang kuweba sa Thailand noong nakaraang taon ay pinangalanang 2019 Australians of the Year.

The numerous significance of Australia Day - Ang maraming kabuluhan ng Australia Day

Jan 26, 2019 0:05:36

Description:

Celebrating - or non-celebration - of Australia Day has divided opinions of some sectors of the community. But for many, they remember it as "the very day they call themselves Australians".

-

Ang pagdiriwang - o hindi pagdiriwang - ng Araw ng Australia ay humati sa opinyon ng ilang sektor sa komunidad. Ngunit para sa marami, naaalala nila ito bilang "ang araw na tinawag nila ang kanilang sarili na mga Australyano".

Do international uni students need stonger English language skills? - Kailangan ba ng mga internasyonal na mag-aaral sa pamantasan ang mas matibay na kasanayan sa wikang Ingles?

Jan 26, 2019 0:07:57

Description:

International students looking to study at Australian universities may face higher English language entry requirements after a push from Victorian Premier Daniel Andrews.

-

Ang mga banyagang estudyante na nagnanais na makapag-aral sa mga pamantasan sa Australya ay maaaring humarap sa mga mas mataas na mga kinakailangan na kasanayan sa wikang Ingles upang makapasok sa bansa matapos ng isang pagtulak mula sa premyer ng Victoria Daniel Andrews.

 

More than a thousand Australians have been recognised in the Australia Day - Mahigit isang libong Australyano kinilala nitong Australia Day

Jan 26, 2019 0:04:24

Description:

More than a thousand Australians have been recognised for their outstanding contributions to their communities.

-

Mahigit isang libong Australyano ang kinilala para sa kanilang natatanging mga kontribusyon sa kanilang mga komunidad.

Proud Australian, takes pride in serving his country: Major Tom Baena - Ipinagmamalaki ang pagka-Australyano, malugod na nagsisilbi para sa kanyang bansa: Major Tom Baena

Jan 25, 2019 0:12:05

Description:

Major Tom Baena, who is also a lawyer and migration agent, takes pride on being an Australian and vowed to "continue to serve his country to the best of his ability."

-

"After we have applied for citizenship, Australia Day became much more meaningful - it meant you can celebrate it in a country where you actually belong."

Tennis is the best sport in the world: Crystal Mildwaters - Ang tennis ang pinakamagandang isport sa buong mundo: Crystal Mildwaters

Jan 25, 2019 0:11:51

Description:

Crystal Mildwaters is a young stunner from Perth who has championed tennis tournaments in Australia and the Philippines; she also thinks that tennis is the best sport in the world.

-

Si Crystal Mildwaters ay isang atleta mula Perth na nagkampeon na sa mga torneo ng tennis sa Australya at Pilipinas. Ayon sa kanya, ang tennis ang pinakamagandang isport sa buong mundo.

Manila Bay rehabilitation begins - Manila Zoo nagpa-plano na maglagay ng tamang 'wastewater disposal' habang rehabilitasyon ng Manila Bay sinimulan na

Jan 24, 2019 0:04:48

Description:

The polluted Manila bay is subject to rehabilitation while Manila Zoo is also temporarily closed to give way to the installation of proper wastewater disposal from the zoo to Manila Bay. - Ang maruming Manila Bay ay sasailalim sa rehabilitasyon habang ang pansamantalang isinara ang Maynila Zoo upang magbigay daan sa pag-lalagay ng tamang tapusan ng maduming tubig mula sa zoo hanggang Manila Bay.

My Australia: The woman tackling workplace ignorance about Indigenous Australians - Woman of Influence noong 2013, eksperto sa pagkakasundo sa Aboriginal and Torres Strait Islander

Jan 24, 2019 0:04:51

Description:

Shelley Reys has more than 25 years of experience with Aboriginal and Torres Strait Islander reconciliation. 

-

Si Shelley Reys ay may dalawampu't limang taong karanasan sa mga Aborihinal at taga Torres Strait Island.

Number of organ donors in Australia has doubled over the past decade - Bilang ng mga organ donor sa Australia dumoble sa nakalipas na dekada

Jan 24, 2019 0:05:40

Description:

A record number of Australian lives have been saved by a doubling of organ donors over the past decade.

-

Isang rekord na bilang ng buhay ng mga Australyano ay nailigtas sa pamamagitan ng pag-doble ng mga organ donor sa nakaraang dekada.

World leaders at the Davos Forum call for more to be done for the environment - Mga lider ng mundo na nasa Davos Forum humihiling na higit pa ang gawin para sa kapaligiran

Jan 24, 2019 0:07:26

Description:

The beginning of the annual World Economic Forum in Switzerland has been marked by calls from leaders around the world for more to be done for the environment- and to combat climate change.

-

Ang simula ng taunang World Economic Forum sa Switzerland ay minarkahan ng mga panawagan mula sa mga pinuno mula sa buong mundo upang higit pa ang magawa para sa kapaligiran - at upang labanan ang pagbabago ng klima.

Ambassador Robinson hopes to strengthen synergy between Australia and the Philippines - Ambassador Robinson nagnanais na mapatatag ang ugnayan ng Australya at Pilipinas

Jan 24, 2019 0:04:21

Description:

Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson AO aims to restrengthen ties with the Philippines through the newly-established bilateral relations. This includes agreements in relation to defence cooperation, security, trade and investment, education, development assistance and disaster preparedness.

-

Kinilala ni Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson AO ang synergy sa pagitan ng Australya at Pilipinas.Sakop aniya ng bagong tatag na bilateral relations ang ugnayan sa defence cooperation, security, trade and investment, education, development assistance at disaster preparedness.

My Australia: The councillor who forgave truckie for vile racist attack - "My Australian" Konsehal Sunny Singh

Jan 24, 2019 0:03:36

Description:

Sunny Singh was well-known for his community work in Port Augusta when he decided to run for city council but as he was starting his political career, he found himself the subject of an unprovoked attack.

-

Si Sunny Singh ay kilala na ng husto dahil sa kanyang paglilingkod sa komunidad ng Port Augusta, nang nagdesisyon siyang tumakbo bilang konsehal ng syudad.

Men started it - but now women take up the audacious sport of parkour - Grupo ng mga babae, gumagawa na ngayon ng larong Parkour

Jan 24, 2019 0:06:01

Description:

Parkour is generally associated with fit men leaping between buildings, but that association is beginning to change. A group of Sydney women who train parkour say there are more girls signing up to the extreme sport than ever before.

-

Ang Parkour ay kalimitang ginagawa lamang ng mga lalake, na lumulundag sa pagitan ng mga gusali, pero ito ay nagsisimula nang mabago.

New report shows women more likely to experience financial stress than men - Mga babae, mas nakakaramdam ng stress sa pananalapi kaysa sa mga lalake

Jan 24, 2019 0:04:47

Description:

A survey of 2,000 Australian employees has revealed women are more likely to experience financial stress than men with single parents particularly affected.

-

Isang sarbey ng 2,000 empleyadong Australyano ang nagpakita na mas malamang dumanas ng stress sa pananalapi ang mga babae, kaysa sa mga lalake.

My Australia: I defied my migrant parents’ wishes for the career I’d always wanted - Sinuway ni Murat Dizdar ang kanyang magulang upang ipagpatuloy ang karera sa pagtuturo

Jan 24, 2019 0:08:33

Description:

Turkey-born Murat Dizdar shocked his parents when he abandoned his law degree to pursue a personal passion he'd kept secret for many years. In our special SBS series 'My Australia', we meet Murat Dizdar and ask what it means to him to be Australian in 2019.

-

Ginulat ng isinilang sa Turkey Murat Dizdar ang kanyang mga magulang, nang iwanan niya ang kanyang pag-aaral ng batas, upang ipagpatuloy ang kanyang sikretong pangarap na magturo, nitong nakalipas na maraming taon.

Poll shows few Australians want to see more migrants arriving in their country - Pagbaba ng suporta sa paglago ng populasyon

Jan 24, 2019 0:05:54

Description:

 As the federal government and opposition grapple with their migration policies, researchers at the Australian National University (ANU) have uncovered a dramatic decline in support for population growth.

-

Habang nag-aaway ang gobyerno pederal at oposisyon sa kanilang mga polisa sa migrasyon, natagpuan ng mga taga-suri ng Australian National University ang isang malaking pagbaba ng suporta sa paglago ng populasyon.

My Australia: Odette - My Australia: Odette

Jan 23, 2019 0:05:37

Description:

Born to a British father and a South African mother, and having migrated to Sydney from the United Kingdom at age three, singer-songwriter 'Odette'  has long struggled to define herself.

-

May amang Briton at isang ina na South African, at lumipat at nanirahan sa Sydney mula sa United Kingdom sa edad na tatlo, ang matagal na na mang-aawit at songwriter na si 'Odette' ay nagpasiya na tukuyin ang sarili.

Experts show New South Wales MPs demonstration of pill-testing - Mga eksperto ipinakita sa mga New South Wales MP ang pagsuri sa mga droga

Jan 23, 2019 0:05:50

Description:

Experts behind a pill testing trial in the ACT, have given NSW MPs a demonstration on how the process works.

-

Ang mga eksperto sa likod ng pagsubok sa pagsuri sa mga droga (pill testing) sa ACT, ay nagbigay ng demo sa mga MP ng NSW sa kung paano gumagana ang proseso.

MILF calls for unity as Cotabato City votes 'yes' to Bangsamoro Organic Law - MILF nanawagan para sa pagkakaisa habang Cotabato City bumoto ng 'oo' sa Bangsamoro Organic Law

Jan 23, 2019 0:08:19

Description:

The Moro Islamic Liberation Front (MILF) calls for unity on Tuesday among various sectors in Mindanao, with the looming ratification of the Bangsamoro Organic Law (BOL).

-

Nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) para sa pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa Mindanao habang nalalapit ang pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law (BOL).

Call to reform police complaints system in Victoria - Panawagan para baguhin ang sistema ng paghahain ng reklamo sa pulisya sa Victoria

Jan 23, 2019 0:07:53

Description:

A damning report into allegations of police brutality in Victoria has sparked calls to reform how police misconduct is investigated in the state.

-

Isang ulat sa mga paratang ng pagmamalupit ng pulisya sa Victoria ay nagbunsod ng mga panawagan upang baguhin kung paano inuusig ng estado ang pulisya. 

Young Australian footballer being held in jail in Thailand is beginning to lose hope - Batang Australyanong putbolista na nakakulong sa Thailand nagsisimula nang mawalan ng pag-asa

Jan 23, 2019 0:04:10

Description:

Former Socceroo Craig Foster says a young Australian footballer being held in jail in Thailand is beginning to lose hope.

-

Sinabi ni dating Socceroo na si Craig Foster na isang batang Australyanong putbolista na nakakulong sa Thailand ay nagsisimula nang mawalan ng pag-asa.

Filipino community in Brisbane celebrates Sinulog Festival - Natatanging pagdiriwang ng pyesta ng Sinulog sa Brisbane

Jan 22, 2019 0:07:57

Description:

A huge crowd of Queenslanders gathered in Brisbane for the annual celebrations of the Sinulog Festival last week.

-

Napakaraming tao ang nagtipon sa Brisbane para sa taunang selebrasyon ng Sinulog noong isang lingo.

Sinulog feast attracts 2.5 million people in Cebu - Piyesta ng Sinulog, umakit ng 2.5 milyong tao sa Cebu

Jan 22, 2019 0:07:04

Description:

A record 2.5 people attended the Sinulog Grand Fiesta in Cebu, much larger than the 1.5 million people that attended last year.

-

Umabot sa dalawa't kalahating tao ang dumalo sa Sinulong Grand Fiesta sa Cebu, mas malaki kaysa sa isan't kalahating milyong dumalo noong nakaraang taon.

New data reveals nearly one fifth of male drownings in Australia involved alcohol - 18 porsyento ng 2800 Australyano, nalunod dahil sa alkohol nitong nagdaang 15 taon

Jan 22, 2019 0:07:18

Description:

Drowning prevention groups are calling on Australian men not to mix alcohol with water activities during the Australia Day long weekend as new data reveals almost 2,800 adult men drowned over the last 15 years.

-

Nananawagan sa mga lalakeng Australyano, ang mga grupo sa pagkalunod, na huwag ihalo ang alkohol sa mga gawain sa tubig sa pagdiriwang ng Australya Day, dahil ipinakita ng mga datos na halos 2,800 tao ang nalunod nitong nakalipas na 15 taon.

Nauru's prescription drug records suggest mental health 'crisis' - Mga naka-ditene sa Nauru may sakit, ayon sa mga doktor

Jan 22, 2019 0:05:04

Description:

Documents detailing the types and quantities of medication prescribed inside Australia's immigration detention centre on Nauru suggest the people inside are not at all well.

-

Iminungkahi ng mga dokumentong nagsasabi ng uri at dami ng gamot na ibinigibay sa mga naka-ditene sa sentro sa Nauru, ay nagpapahayag ng mga tao ay may mga sakit.

No end yet to longest government shutdown in US history

Jan 22, 2019 0:05:05

Description:

United States President Donald Trump has attacked opposition Democrats for rejecting his latest offer to end what is now the longest government shutdown in US history.

Australia may be nearly 120 years old - but Australian citizenship is a newer concept - Ano ang Australia Day?

Jan 22, 2019 0:09:07

Description:

Australia has been an independent nation for more than 118 years, but citizenship in this country is a much newer concept. 

-

Ang Australya ay isang malayang bansa nitong nagdaang 118 taon, pero ang pagka-mamamayan ng bansa ay mas bagong patakaran.

Women rally worldwide for safety, unity, equality - Kaligtasan ng mga babae at pagkaka-pantay sa kasarian, demanda ng mga babae sa buong mundo

Jan 22, 2019 0:05:41

Description:

Thousands of people have taken to the streets around the globe for the third annual Women's march. In Australia, women and men demanded gender equality and an end to violence against women.

-

Libo-libong tao ang nagsitungo sa mga lansangan sa buong mundo, sa pangatlong taunang martsa ng mga babae.

What teen athletes can learn from tennis - Nang ang tennis ay naging guro sa buhay para sa mga kabataang manlalarong ito

Jan 20, 2019 0:15:39

Description:

Tennis is a sport that teaches players important life skills. 

-

“Tennis can teach you morals and values that you can apply in life.”

When tennis becomes more than just a sport for these teen athletes - Nang ang tennis ay naging higit pa sa pagiging isport para sa mga kabataang atletang ito

Jan 20, 2019 0:21:03

Description:

Once they were little kids who only dreamed of playing tennis. Then they sweated themselves in the court training well and hard catapulting them to winning tournaments. Now, at still a young age, they stand as coaches ready to hone the skills of younger dreamers and continuing to improve themselves to serve as a role model and inspiration to others.

-

Noon ay mga musmos na bata lamang sila na nangarap maglaro ng tennis. Pagkatapos ay nagpakapawis silang maglaro at magsanay sa ‘court’ na nagbigay sa kanila ng pagkakataong manalo sa torneo. Ngayon, sa bata pa ring edad, sila ngayon ay mga ‘coach’ na at handang tumulong na sanayin ang mga mas nakababata sa kanila para maging mahusay sa isport na ito. Kasabay nito ay ang pagpapabuti ng kanilang sarili para maging modelo at inspirasyon sa ibang tao.

The US to hold a second summit with North Korea - US magsasagawa ng ikalawang pakikipagpulong sa North Korea

Jan 20, 2019 0:03:02

Description:

The White House says U-S President Donald Trump will meet with North Korea's leader Kim Jong-un at the end of February.

A location for the meeting is yet to be announced.

-

Ayon sa White House ang pangulo ng U-S Donald Trump ay makikipagpulong sa pinuno ng North Korea Kim Jong-un sa katapusan ng Pebrero.

Ang lokasyon para sa pagpupulong ay hindi pa inihahayag.

First-ever Miss Supermodel Worldwide Australia happening in March - Kauna-unahang Miss Supermodel Worldwide Australia magaganap sa Marso

Jan 20, 2019 0:17:09

Description:

The first ever search for Miss Supermodel Worldwide Australia is happening this March in Sydney.

-

Ang kauna-unahang paghahanap para sa Miss Supermodel Worldwide Australia ay mangyayari sa Marso sa Sydney.

Royal Commission into Australia's Aged Care sector gets underway - Royal Commission sa sektor ng pangangalaga sa matatanda ng Australia sinimulan na

Jan 19, 2019 0:03:24

Description:

Victims and their families are being encouraged to speak out as the Royal Commission into Australia’s aged care sector begins.

-

Hinihikayat ang mga biktima at kanilang mga pamilya na magsalita habang sinimulan na ang Royal Commission sa sektor ng pangangalaga ng mga matatanda ng Australya.

Switching career: Stand up for your choice - Paglipat ng karera: Panindigan ang napili

Jan 19, 2019 0:14:38

Description:

There are always options in everything that we do, and in whatever choice we make we have to stand up for it.

-

Palaging may pagpipilian sa lahat ng bagay na ginagawa natin, at sa anumang mapiling gawin marapat na panindigan ito.

Biggest Sinulog festival in Victoria - Pinakamalaking pista ng Sinulog sa Victoria

Jan 19, 2019 0:14:03

Description:

The Filipino Christian community prepares for the biggest celebration of the Sinulog Festival In South Clayton, Victoria. 

-

Ang komunidad Kristiyanong Pilipino ay abala sa mga paghahanda para sa pagdiriwang ng pinakamalaking kapistahan ng Sinulog sa South Clayton, Victoria.

Australian Prime Minister completes three day tour of Vanuatu and Fiji - Tatlong araw na pagbisita ng Punong Ministro ng Australia sa Vanuatu at Fiji natapos na

Jan 18, 2019 0:07:33

Description:

Prime Minister Scott Morrison has completed his three-day tour of Vanuatu and Fiji.

He met with the two nations' Prime Ministers and announced a number of new diplomatic and economic projects.

-

Nakumpleto na ng Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang tatlong araw na paglilibot sa Vanuatu at Fiji.

Nakipagkita siya sa mga Punong Ministro ng dalawang bansa at inihayag ang ilang ng mga bagong proyektong diplomatiko at pang-ekonomiya.

Could a less inactive lifestyle help beat osteoporosis? - Aktibong pamumuhay maaaring nga kayang madaig ang osteoporosis?

Jan 18, 2019 0:04:46

Description:

Modern lifestyles are increasingly leading us to spend long periods of time sitting - be it at work, watching the TV or driving.

-

Ang mga modernong istilo ng pamumuhay ay unti-unting humahantong na tayo ay gumugol ng matagal na oras na nakaupo - maging ito ay trabaho, panonood ng telebisyon o pagmamaneho.

COMELEC set to hold mock elections on 19 January - COMELEC magsasagawa ng mga 'mock election' sa ika-19 ng Enero

Jan 18, 2019 0:05:05

Description:

The Commission on Elections (COMELEC) has set to hold mock elections tomorrow in preparation for the mid-term polls in May.

-

Ang Commission on Elections (COMELEC) ay nagtakdang magsagawa ng mga kunwa'y halalan bukas bilang paghahanda para sa mid-term polls sa buwan ng Mayo.

Plant-based diet and less red meat could make you healthy and save the planet - Mga pagkaing nakabatay sa halaman at mas kaunting pulang karne maaaring gawin kang malusog at mailigtas ang planeta

Jan 18, 2019 0:07:54

Description:

Australian nutritionists and dietitians are urging people to switch to a Mediterranean or an Indian-styled diet which is more plant-based.

-

Hinihikayat ng mga nutrisyonista at mga dietitian ng Australia ang mga tao na lumipat sa isang Mediterranean o isang Indian na istilo ng pagkain na higit na nakabatay sa halaman.

Deaths of five young Aboriginal girls by suicide prompt call for action - Pagpapakamatay ng limang batang babaeng Aborihinal nagdikta ng panawagan para sa pagkilos

Jan 17, 2019 0:08:26

Description:

Communities and families are mourning the loss of five young Aboriginal girls who took their own lives in separate incidents in Western Australia, Townsville and Adelaide this year.

-

Nagdadalamhati ang mga komunidad at pamilya sa pagkawala ng limang mga batang babaeng Aborihinal na kinitil ang kanilang sariling buhay sa mga magkahiwalay na mga insidente sa Western Australia, Townsville at Adelaide sa taong ito.

Britain's Brexit chaos creates confusion and uncertainty in Australia - Epekto ng Brexit sa Australya

Jan 17, 2019 0:04:35

Description:

As the UK scrambles to make sense of Brexit's future, it has also created more uncertainty here in Australia. 

-

Habang nagkakagulo ang UK sa kinabukasan ng Brexit, lumilikha din ito ng kawalan ng katiyakan sa Australya.

Can this website help Australians live longer? - Gusto ba ninyong mabuhay hanggang isang daang taon?

Jan 17, 2019 0:06:20

Description:

The federal government has launched a new website aimed at helping Australians make choices to live longer and healthier.

-

Naglunsad ang gobyerno pederal ng isang bagong website na naglalayong tumulong sa mga Australyanong gumawa ng mga pagpipilian upang mabuhay ng mas mahaba at mas malusog.

My Australia: Jon Owen - Makabagong misyonaryo at pastor, pinuno ng Wayside Chapel sa Sydney

Jan 17, 2019 0:04:59

Description:

He's the minister who opened his home to former criminals and drug addicts and made a decision to live on the poverty line for two decades.

-

Isa siyang ministro na nagbukas ng kanyang tahanan sa mga dating kriminal at adik sa droga, at gumawa ng desisyong mamuhay ng mahirap ng dalawang dekada.

Learning self-defence while keeping fit - Pag-aaral ng pagtatanggol sa sarili habang pinapanatiling angkop ang pangangatawan

Jan 16, 2019 0:21:15

Description:

Fed up of the numerous exercise and fitness regimes that you have been doing? You want to try something new and out of your comfort zone, yet you'll be able to use when someone tries to attack you physically?

-

Sawa ka na sa maraming ehersisyo at fitness regime na iyong ginagawa? Gusto mong sumubok ng bago at nasa labas ng iyong nakasanayan, na maaari mong gamitin sa pagkakataon na may isang taong na sumusubok na pisikal kang salakayin?

Manny Pacquiao set to defend his WBA welterweight title against Adrien Broner - Manny Pacquiao nakahandang ipagtanggol ang titulo ng WBA welterweight laban kay Adrien Broner

Jan 15, 2019 0:08:43

Description:

Filipino boxing champ Manny Pacquiao is all set to defend his World Boxing Association regular welterweight title on Sunday in Las Vegas against American Adrien Broner.  

-

Nakahanda na ang Pilipinong kampeon sa boksing Manny Pacquiao na ipagtanggol ang kanyang World Boxing Association regular welterweight title sa Linggo sa Las Vegas laban sa Amerikanong Adrien Broner.

Suicide figures prompt Coroner to call for better support for international students - Bilang ng pagpapatiwakal nagdikta sa Coroner na manawagan para sa higit na suporta para sa mga banyagang mag-aaral

Jan 15, 2019 0:05:39

Description:

There are calls for more support to be provided to international students, in the wake of the Victorian coroners' finding into the death of a Chinese student in 2016.

-

May mga panawagan upang higit na magbigay ng suporta para sa mga banyagang mag-aaral, pagkatapos ng mga pagkatuklas ukol sa pagkamatay ng isang Tsinong estudyante noong taong 2016.

Napag-alaman ng ulat na may hindi bababa sa 27 pagkamatay sa loob ng anim na taon ay pagpapatiwakal ng mga internasyonal na estudyante, ngunit ang bilang na iyon ay maaaring mas mataas, na marami ang nag-aatubili na himngi ng tulong para sa mga isyu sa kalusugan ng isip. 

Call for support as blood cancer cases set to rise - Panawagan para sa suporta habang inaasahan ang pagtaas ng mga kaso ng kanser sa dugo

Jan 15, 2019 0:05:41

Description:

Leukaemia is the third most prevalent type of cancer in Australia.

-

Ang kanser sa dugo ay ang ikatlong pinakamalaking sanhi ng pagkamatay sa kanser sa Australya at ayon sa grupo na sumusuporta sa mga pasyente ng sakit na ito, inaasahang tataas ang bilang ng mga Australyanong nasusuri na may sakit na ito nang nasa 30 porysento sa loob ng susunod na dekada.

Nananawagan ang Leukaemia Foundation para sa mas mahusay na mga serbisyong pansuporta at mas mahusay na impormasyon tungkol sa mga kanser sa dugo.

$200 million boost for Kakadu National Park - $200 milyon para sa Kakadu National Park

Jan 15, 2019 0:04:57

Description:

Kakadu National Park is set to get a funding boost of more than $200 million.

-

Ang Kakadu National Park ay nakatakdang tumanggap ng karagdagang perang mahigit sa $200 milyon.

Ageing with a purpose, proven to improve overall well-being - Pagtanda ng may hangarin, napatunayang maganda para sa katauhan

Jan 15, 2019 0:07:50

Description:

Ageing with a sense of purpose has been scientifically proven to improve our overall wellbeing.

-

Ang pagtanda na may kasamang layunin ay napatunayan ng syensya na nagpa-ganda ng pang-kalahatang katauhan.

Federal government force councils to hold citizenship ceremonies on 26 January - Pampederal na Gobyerno, pinipilit ang ilang konsehong magdaos ng seremonya sa pagka-mamamanay sa ika 26 ng Enero

Jan 15, 2019 0:06:53

Description:

The federal government has moved to force councils to hold citizenship ceremonies on January 26th.

-

Gumawa ng hakbang ang gobyerno pederal upang pilitin ang ilang konseho na magdaos ng seremonya sa pagka-mamamayan sa ika 26 ng Enero.

Australians reign supreme on first day of Australian Open - Nanguna ang mga Australyano sa simula ng Australian Open

Jan 15, 2019 0:04:13

Description:

The Australian Open has begun, with eight Australians claiming first round wins.

-

Nagsimula na ang Australian Open, at walo sa kanilang manlalaro ang pawang nanalo sa unang round.

Filipino community in Adelaide follows safety precautions amidst prolonged heatwave - Komunidad Pilipino sa Adelaide sumusunod sa mga payo ng pag-iingat sa gitna ng anim na araw na ‘heatwave’

Jan 14, 2019 0:07:41

Description:

Extreme heat endures on the fifth day of the prolonged heatwave in South Australia.

-

Nanatili ang napakainit na panahon sa ika-lamang araw ng ‘heatwave’ sa South Australya.

Awareness of Asbestos Danger - Kaalaman sa panganib ng Asbestos

Jan 14, 2019 0:09:19

Description:

Health experts and lawyers are calling for tougher regulations to stop asbestos contaminated material ending up in landfill.

-

Nanawagan ang mga eksperto sa kalusugan, para sa mas mahigpit na regulasyon upang pigilan ang kontaminadong asbestos, na makarating sa mga tambakan ng basura.

New Australians in Cairns - Mga bagong Australyano sa Cairns

Jan 14, 2019 0:07:18

Description:

Several new Australians were sworn-in in Cairns, as part of the report submitted by Celeste Macintosh.

-

Ilang bagong Australyano ang nanumpa sa Cairns, bahagi ng lingguhang ulat ni Celeste Macintosh.

Doctors are renewing their calls to vaccinate children - Muling nanawagan ang mga doktor sa pagbabakuna ng mga kabataan

Jan 14, 2019 0:06:38

Description:

After another measles outbreak in Australia, doctors are renewing their calls for parents to vaccinate their children.

-

Pagkatapos ng isa pang kaso ng tigdas sa Austalya, nanawagang muli ang mga doktor para pabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak.

Some Australians may retire with half a million dollars, if government approves new plan - Ilang Australyano ang maaring magretiro na may kalahating milyong dolyar, kung aaprubahan ng gobyerno ang isang plano

Jan 14, 2019 0:00:49

Description:

Australians could retire with an extra half a million dollars in superannuation if the federal government adopts the recommendations of a major review.

-

Ilang Australyano ang maaring magretirong may kalahating milyong dolyar sa superannuation, kung aaprubahan ng gobyerno pederal ang rekomendasyon ng isang malaking pagsusuri

Fake visas found with Rohingya refugees

Jan 14, 2019 0:04:24

Description:

Federal police are investigating after a number of Rohingya refugees were issued fake visas. 

Up to a million fish, dead in Murray River - Aabot sa isang milyong isda, natagpuang patay sa Darling River

Jan 14, 2019 0:05:55

Description:

 Up to a million fish have died along the Darling River system in New South Wales.

-

Aabot sa isang milyong isda ang natagpuang patay sa Darling River sa New South Wales.

Refugee teen-ager Saudi woman, accepted in Canada - Repuging teen-ager na taga Saudi, tinanggap ng Canada

Jan 14, 2019 0:05:52

Description:

An 18-year-old Saudi woman - who fled alleged abuse by her family - is on her way to a new life in Canada after she was granted asylum.

-

Ang labing walong taong gulang na babaeng taga Saudi, na naunang tumakas sa bansa dahil sa pang-aabuso ng pamilya, ay nakarating na sa Canada kung saan binigyan siya ng asylum.

Tasting the sweetness of chasing a dream career - Pagtikim ng tamis ng pag-abot sa pangarap sa musika

Jan 13, 2019 0:19:54

Description:

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

-

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

For a Filipino-Aussie artist, relationships inspire her art - Para sa Pilipino-Australyanong pintor, ang mga relasyon niya sa buhay ang nagbigay inspirasyon sa kanyang sining

Jan 12, 2019 0:12:18

Description:

It has been 25 years of creativity and connection to arts for Ellen Valenton whose masterpieces were inspired profoundly - and driven - by the most important relationships in her life.

-

Umabot na sa dalawampu’t limang taon ang pagiging malikhain at ang kaugnayan sa sining ni Ellen Valenton na ang mga obra maestra ay mula sa inspirasyon ng mga mahahalagang relasyon sa kanyang buhay.

Bridging the gender gap needs to start at home - Pagpuno sa agwat sa pagitan ng mga kasarian kailangang magsimula sa tahanan

Jan 12, 2019 0:06:29

Description:

A survey of 10,000 school children has found no difference in the levels of confidence between boys and girls.

But the University of Queensland study did identify some gender differences in attitudes towards career choices and participation in outdoor sports - prompting calls for teachers and caregivers to play a stronger role challenging gender stereotypes.

-

Walang nakitang pagkakaiba sa antas ng pagtitiwala sa pagitan ng mga lalaki at babae - ito ang resulta na nakita sa isang pagtatanong sa 10,000 batang mag-aaral.

Ngunit ang pag-aaral ng University of Queensland ay tumukoy ng ilang mga pagkakaiba sa kasarian sa mga saloobin sa mga pagpipilian sa karera at paglahok sa panlabas na isport - na naging sanhi ng agarang panawagan para sa mga guro at tagapag-alaga na gumampan ng higit na papel sa paghamon sa mga stereotype ng kasarian.

Multi-faceted robotics aimed at improving neuro-rehabilitation through Physiotherapy - Maraming aspeto na robotics nilalayon na mapabuti ang rehabilitasyon ng neuro sa pamamagitan ng Physiotherapy

Jan 12, 2019 0:14:42

Description:

When a family member struggles with their health condition, you do whatever it takes to ease their sufferings.

-

Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nahihirapan sa kanilang kalagayan sa kalusugan, gagawin mo ang lahat ng kailangan upang mapagaan ang kanilang mga pagdurusa.

2018 declared Australia's third hottest year on record - 2018 inihayag na ikatlong pinakamainit na taon na naitala sa Australya

Jan 11, 2019 0:05:07

Description:

Australia had its third hottest year on record in 2018.

While rainfall totals were the lowest since 2005.

-

Ang nakaraang taong 2018 ay naitala bilang ikatlong pinakamainit na taon sa Australya.

Habang ang kabuuang bilang ng pag-ulan ay nasa pinakamababa simula noong taong 2005.

Multimillion dollar boost for mental health - Multimilyong dolyar na tulong para sa kalusugan ng kaisipan

Jan 11, 2019 0:05:01

Description:

The Federal government says the deaths of two Indigenous girls, aged just 12 and 13, this week are a reminder of the need for new models to tackle mental health in remote communities.

It's announced a 47-million dollar funding boost to tackle youth mental health nationwide, with a significant percentage going towards developing services in Indigenous communities.

-

Ayon sa pederal na pamahalaan ang pagkakamatay ng dalawang katutubong kababaihan, na nasa labing-dalawa at labingtatlong taong gulang lamang, nitong nagdaang linggo, ay nagpapaalala ng pangangailangan para sa mga bagong modelo na tutugon sa kalusugang pang-kaisipan sa mga malalayong komunidad.

Inihayag nito ang 47-milyong dolyar na dagdag na pagpopondo upang tugunan ang kalusugang mental ng mga kabataan sa buong bansa, na may makabuluhang porsyento ay mapupunta sa pagbuo ng mga serbisyo sa mga katutubong komunidad.

More Australian graduates landing full-time jobs - Mas maraming mga nagtapos sa Australya nakakakuha ng full-time na trabaho

Jan 11, 2019 0:06:00

Description:

For the fourth year in a row the prospects of university graduates securing a job has risen, with the majority of students who complete a degree securing a job within four months.

Universities and recruiters attribute it to a move towards "holistic" education.

-

Para sa ikaapat na magkakasunod na taon, ang pagkakataon ng mga nagtapos sa unibersidad na makakuha ng trabaho ay tumaas, na ang karamihan sa mga estudyante na nakakumpleto ng kurso ay nakakapasok sa trabaho sa loob ng apat na buwan.

Iniuugnay ito ng mga unibersidad at mga recruiter sa isang hakbang patungo sa "holistic" o malawak na saklaw ng edukasyon.

Prolonged heatwave forecast for South Australia - Mas matagal na matinding init ng panahon inaasahan para sa South Australya

Jan 11, 2019 0:07:06

Description:

As South Australia prepares to swelter through another heatwave ((from Jan 11)), authorities are warning people to stay alert.

Temperatures are expected to hit the mid-40s in northern parts of the state across the next week, with only slight relief expected next weekend.

-

Habang ang South Australya ay naghahanda para sa labis na init ng panahon dala ng heatwave ((mula ika-11 Enero)), nagbabala ang mga awtoridad sa mga tao na manatiling alerto.

Inaasahan ang mga temperatura na aabot ng kalagitnaan ng 40-digri sa mga hilagang bahagi ng  estado sa susunod na linggo, na may kaunting kaluwagan na inaasahan sa susunod na katapusan ng linggo.

Duterte signs HIV-AIDS Bill into a law - Duterte nilagdaan ang HIV-AIDS Bill upang maging isang batas

Jan 11, 2019 0:04:23

Description:

President Rodrigo Duterte has signed the history Philippine HIV-AIDS Act that would provide adequate support to Filipino people with Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) or a full blown AIDS.

Under the law, there will also be comprehensive education and programs for those with HIV and AIDS and their families.

-

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang makasaysayang HIV-AIDS Act ng Pilipinas na magbibigay ng sapat na suporta ang mga Pilipino na may Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) o may full-blown AIDS.

Sa ilalim ng batas, magkakaroon din ng kumprehensibong edukasyon at mga programa para sa mga may HIV at AIDS at ang kanilang pamilya.

Thank You Day: What are you grateful for today? - Thank You Day: Ano ang iyong ipinagpapasalamat sa ngayon?

Jan 11, 2019 0:02:24

Description:

With the complexity of today's world, at times, being grateful can easily slip our grip.

January 11th is International Thank You Day, a day to show our appreciation for the special people in our lives and the blessings we have received. 

-

Sa pagiging kumplikado ng mga bagay sa mundo ngayon, minsa'y nalilimutan natin na magpasalamat.

Ang ika-11 ng Enero ay International Thank You Day, isang araw upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga biyayang ating natanggap - gaano man kaliit ang mga ito, at ang pasasalamat sa mga espesyal na tao sa ating buhay.

SBS Filipino says 'Thank You' - SBS Filipino nagpapasalamat sa inyo

Jan 10, 2019 0:04:47

Description:

Stresses in life, big or small, can make us forget that there is much for which we should to be thankful for.

On International Thank You Day, SBS Filipino team shares what they are thankful for. 

-

Mahalaga ba kung gaano kalaki o kaliit ang mga pagpapalang natatanggap natin para sabihin nating 'salamat'?

Maaaring tila karaniwan, ngunit para sa marami, ang pagsabi ng pasasalamat ay nangangahulugang ng mundo.

Ngayong International Thank You Day, tulad ng lahat ng mga araw ng aming programa, ipinapaabot ng SBS Filipino ang lubos na pasasalamat .

Sex offenders to be named on public register - Mga nagkasalang sekswal papangalanan sa isang pampublikong rehistro

Jan 10, 2019 0:05:03

Description:

The federal government says it'll create a publicly-accessible child sex offender register, including the names, photographs and post codes of offenders.

But the proposal has been criticised by some experts, who warn a registry only provides the perception of safety.

-

Ang pamahalaang pederal ay nagsabi na ito ay lilikha ng isang rehistro ng mga sekswal na nagkasala laban sa mga bata, na maaaring maakses ng publiko, na maglalaman ng mga pangalan, mga litrato at post code ng mga nagkasala.

Ngunit ang panukala ay binatikos ng ilang mga eksperto, na nagbababala na ang rehistro ay nagbibigay lamang ng pananaw ng kaligtasan.

Australians underestimating fertility risks - Mga Australyano minamaliit ang mga panganib ng kakayahan na magkaanak

Jan 10, 2019 0:06:20

Description:

A new report has found young Australian men and women have a poor understanding of the impact ageing has on their ability to reproduce.

The Flinders University study says many people think females have a longer natural fertility window than they actually do, while others overestimate the effectiveness of IVF in producing a child.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na ang mga nakababatang Australyanong kalalakihan at kababaihan ay may mahinang pag-unawa sa epekto na mayroon ang pagtanda sa kanilang kakayahan na magka-anak.

Batay sa pag-aaral ng Flinders University na maraming tao ang nag-iisip na ang mga babae ay may mas mahabang panahon na maaaring magkaanak kaysa sa aktwal, habang ang iba ay labis na napapasobra ang pagtaya sa pagiging epektibo ng IVF sa pagkakaroon ng anak.

Greater scrutiny of aged care as new quality and safety Commission starts work - Higit na masusing pagsisiyasat sa pangangalaga sa mga matanda habang nagsimulang magtrabaho ang bagong Komisyon ng kalidad at kaligtasan

Jan 10, 2019 0:07:40

Description:

A new aged care monitor has been announced, tasked with carrying out more checks in nursing homes and other aged care providers.

The Minister for Senior Australians and Aged Care says the new Commission also includes a new Chief Clinical Adviser to oversee the delivery of aged care services across the nation.

-

Inihayag ang pinakabagong tagasubaybay para sa pangangalaga sa mga matatanda, na may tungkulin na magsagawa ng maraming pagsuri sa mga nursing home at iba pang tagapagbigay ng pag-aalaga para sa matatanda.

Ayon sa ministro para sa Senior Australians and Aged Care, ang bagong komisyon ay kinabibilangan din ng pinakabagong Chief Clinical Adviser para suriin ang paghahatid ng serbisyo para sa 'aged care' sa buong bansa.

Visas of proven criminals in Australia, cancelled - Mga visa ng napatunayang kriminal sa Australya, kinansela

Jan 10, 2019 0:06:46

Description:

More than 800 criminals were stripped of Australian visas in 2018, with just over 12 per cent involved in child sex offences or child exploitation.

-

Mahigit sa 800 kriminal ang inalisan ng kanilang visa sa Australya noong 2018, na kung saan 12 porsyento ang may ugnayan sa kasalanang pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan.

French Catholic cardinal on trial for covering up sexual abuse allegations - Katolikong cardinal sa France, lilitisin dahil sa pang-aabusong seksuwal sa kabataan ng isang pari

Jan 10, 2019 0:05:46

Description:

A high-profile Catholic cleric in France has faced court after being accused of covering up allegations of child sexual abuse.

-

Isang mataas na opisyal ng simbahang Katoliko sa France ang haharap sa paglilitis, pagkatapos akusahan ng pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan ang isang pari sa kanyang diosesa.

Authorities warn east coast beachgoers to remain vigilant for jellyfish - Mahigit sa tatlong libong taga-Queensland, nakagat ng jellyfish

Jan 10, 2019 0:05:04

Description:

Thousands of people have sought help from lifeguards after getting stung by bluebottle jellyfish along the Queensland coastline.

-

Libo-libong tao ang humingi ng tulong sa mga lifeguards, pagkatapos makagat ng bluebottle jellyfish sa baybayin ng Queensland.

UN says Saudi woman 'safe' as family members arrive in Bangkok - Teen-ager mula Saudi, bibigyan ng asylum sa Australya

Jan 10, 2019 0:05:56

Description:

The father and brother of Saudi asylum-seeker Rahaf Mohammed al-Qunun have arrived in Bangkok and want to see her.

-

Ang ama at kapatid na lalaki ng isang teen-ager mula Saudi, si Rahaf Mohammed Al-Qunun, ay dumating sa Bangkok pagkatapos magsabing gusto nilang makita ang teen-ager.

Black Nazarene: Millions of devotees take part in the annual feast in Manila - Black Nazarene: Debosyon ng milyun-milyon nagpapatuloy habang ginaganap ang parada ng mga Pilipinong Katoliko

Jan 9, 2019 0:06:15

Description:

The Black Nazarene feast, held in Manila every ninth of January, attracts millions of devotees in the Philippines and around the world. 

Barefoot Catholics swarmed a black statue of a cross-bearing Jesus Christ  on Tuesday and they joined the procession that is expected to continue until midnight.

-

Ang pagdiriwang sa Maynila tuwing ikasiyam ng Enero ay umaakit hindi lamang sa buong Pilipinas kundi pati sa buong mundo.

Milyun-milyong mga nakayapak na mga Pilipinong Katoliko ay sumasali sa taunang prusisyon ng itim na imahe ni Hesu Kristo sa Maynila na inaasahang magpapatuloy hanggang sa hatinggabi.

200,000 Black Nazarene devotees from Mindanao celebrate 'Traslacion' - 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula Mindanao ipagdiriwang ang 'Traslacion'

Jan 9, 2019 0:08:41

Description:

Around 200,000 devotees of the Black Nazarene from parts of Mindanao are expected to join the scheduled procession or "Translacion" for its replica on Wednesday in Cagayan de Oro City and in Tagum City, Davao del Norte.

-

Nasa 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula sa mga bahagi ng Mindanao ay inaasahang sumali sa nakatakdang prusisyon o "Traslacion" para sa replika nito ngayong Miyerkules sa Cagayan de Oro City at sa Tagum City, Davao del Norte.

 

Migrants' contributions lost in far-right protests - Mga kontribusyon ng mga migrante nawala sa mga protestang maka-kanan

Jan 9, 2019 0:06:59

Description:

A leading migrant resettlement group says the weekend's far-right protests in Melbourne's St Kilda (Jan 5) have overshadowed the huge contribution migrants have made to Australia, both economically and socially.

AMES Australia wants the contributions of refugees and migrants to be better recognised when it comes to the debate about immigration.

-

Isang pangunahing grupo para sa paninirahan ng mga migrante ay nagsabi na ang mga protesta ng mga maka-kanan noong nakalipas na katapusan ng linggo (Enero 5) sa St Kilda sa Melbourne ay mas nangibabaw at natabunan ang malaking kontribusyon na nagawa ng mga migrante sa Australya, sa parehong ekonomiya at lipunan.

Nais ng AMES Australia na ang mga naiambag ng mga repugi at mga migrante ay mas mahusay na kilalanin pagdating sa pagtatalo tungkol sa imigrasyon.

Diversity the winner at Golden Globes - Pagkakaiba-iba ang panalo sa Golden Globes

Jan 9, 2019 0:05:59

Description:

This year's Golden Globe Awards ceremony is being praised for producing a diverse slate of winners.

From best performance by an actor in a drama movie to the best animated movie of the year, diversity shun bright in Hollywood.

-

Ang seremonya ng Golden Globe Awards sa taong ito ay pinuri dahil sa pagkakaiba-iba sa hanay ng mga nanalo.

Mula sa pinakamahusay na pagganap ng isang aktor sa isang pelikulang drama hanggang sa pinakamahusay na animated na pelikula ng taon, naging maliwanag ang pagkinang ng pagkakaiba-iba sa Hollywood.

UK continues planning for "no-deal" Brexit - UK patuloy na nagpaplano para sa "no-deal" Brexit

Jan 8, 2019 0:04:35

Description:

British Prime Minister Theresa May has just one week to try and convince MPs to back her Brexit deal, with the rescheduled parliamentary vote to be held on the 15th of January.

If the withdrawal agreement is rejected, the likelihood of a ‘no-deal’ Brexit increases, but preparations for such a situation aren’t going particularly smoothly.

-

May isang linggo na lamang ang Punong Ministro ng Britanya Theresa May upang subukan at kumbinsihin ang mga mambabatas na suportahan ang kanyang kasunduan ng Brexit, na ang muling itinakda na pagboto ng parlamento ay magaganap sa ika-15 ng Enero.

Kung ang kasunduan sa pag-alis ay tatanggihan, ang posibilidad ng isang ‘no-deal’ na Brexit ay nadaragdagan, ngunit ang mga paghahanda para sa ganitong sitwasyon ay lalong hindi nagiging madali.

Labor calls to lift entry standards for teaching degrees - Panawagan ng Labor na itaas ang mga pamantayan sa kursong pagtuturo

Jan 8, 2019 0:04:01

Description:

Federal Labor has urged universities to toughen their admission standards for teaching degrees.

It comes amid concern the scores needed for entry into courses have dropped.

 

-

Iginiit ng Pederal Labor sa mga unibersidad na gawing mas mahigpit ang kanilang mga pamantayan sa pagpapasok para sa mga kursong pagtuturo.

Ito ay dahilan sa pagbaba ng mga iskor na kinakailangan para makapasok sa nasabing kurso.

 

Threats and promises as China's President urges reunifiation with Taiwan - Pangulong Xi Jinping ng China, hinihikayat ang Taiwan na umanib sa kanila

Jan 8, 2019 0:05:37

Description:

Chinese President Xi Jinping is urging Taiwan to accept a reunification plan with China, a proposition Taiwan's president has labelled "unacceptable."

-

Hinihikayat ni pangulong Xi Jinping ng China ang Taiwan, na tanggapin ang pagsanib nila sa China, isang  panukalang sinabi naman ng pangulo ng Taiwan na hindi katanggap-tanggap.

China takes 'significant' step in the race for resources in space - Tinalo ng China ang Amerika at Rusya, pagkatapos magpababa ng kanilang spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan

Jan 8, 2019 0:05:34

Description:

China has beaten the United States and Russia to become the first country to land on the far side of the Moon.

-

Tinalo ng China ang Estados Unidos at Rusya, upang maging unang bansang nakapag-baba ng spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan.

Threat to keep US government partially shut for months or even years - Bantang panatilihing sarado ang gobyerno ng Amerika ng ilang buwan o taon

Jan 8, 2019 0:04:09

Description:

President Donald Trump has threatened to keep the US government partially shut for months or even years.

-

Nagbanta si Pangulong Donald Trump na panatilihing sarado ang gobyerno ng Estados Unidos ng ilang buwan o taon.

Condemnation of far-right rallies in Melbourne - Pasistang rali sa Melbourne, kinondena

Jan 8, 2019 0:06:37

Description:

Political and multicultural leaders have condemned weekend rallies in Melbourne that saw hundreds of far-right and anti-fascist protesters *face off on the St Kilda foreshore

-

Kinondena ng mga pinuno sa pultika at komunidad multikultural ang rali sa Melbourne, na nakikita ng daan-daang protestador at kalaban na nagharap sa baybayin ng St Kilda

International condemnation of Japan's decision to resume commercial whaling - Desisyon ng Japan na bumalik sa panghuhuli ng balyena, binatikos ng maraming bansa

Jan 7, 2019 0:04:45

Description:

Japan's decision to resume commercial whaling from July next year has prompted international condemnation. 

-

Ang desisyon ng Japan na bumalik sa komersyal na panghuhuli ng balyena mula sa Hulyo ng susunod na taon, ay mabilis na tumanggap ng kondemnasyon mula sa maraming bansa.

Khashoggi murder highlights dangers for world's journalists - Mga pagpatay sa mga jornalistang hindi nalulutas

Jan 7, 2019 0:06:26

Description:

A global body representing journalists and media workers says nine out of 10 murders of journalists around the world go unpunished.

-

Isang pangmundong lupong kumakatawan sa mga jornalista at nagtatrabaho sa medya, ang nagsabing siyam sa sampung pumatay sa mga jornalista sa buong mundo ay hindi napaparusahan.

Wanted: matchmaker for people seeking affordable accessible housing - Maraming Australyanong may kapansanan, nahihirapang makakita ng matitirahan

Jan 7, 2019 0:05:22

Description:

Many Australians living with a disability find it difficult to find housing that meets their needs. It is prompting calls for a comprehensive Australian register of accessible and affordable existing housing to help play matchmaker.

-

Maraming Australyanong nabubuhay na may kapansanan, ay nahihirapang makakita ng bahay na aayon sa kanilang mga pangangailangan.

Ellen and her community’s 'home away from home' celebrates its 25th anniversary - Si Ellen at ang kanyang komunidad, ipinagdiwang ang ikadalawampu’t limang taong anibersaryo ng kanilang tahanan

Jan 6, 2019 0:21:23

Description:

There’s an air of warmth and a relaxing sight to dozens of elegantly created paintings entering Ellenvale cottage. “A home away from home,” as how aspiring and veteran artists describe the experience of being in the art studio of Ellen Valenton - it could be because of its simple interior design or that it promotes an environment of belongingness as it brings together arts enthusiasts or maybe it is also Ellen, whose nurturing presence is a reminiscent of home.

-

Sa pagpasok sa Ellenvale Cottage, mararamdaman na kaagad ang init at nakakarelaks na tanawing dulot ng dose-dosenang mga ipinintang nakasabit sa mga pader. “A home away from home,” ay ang naging paglalarawan ng nangangarap pa lamang at mga beterano ng mga pintor na nakadalaw na sa ‘art studio’ ni Ellen Valenton. Ito ay maaaring dahil sa simpleng panloob na disenyo nito o sa pagsulong nito ng kapaligiran na mararamdamang ikaw ay tunay na bahagi dahil pinagsasama nito ang mga interesado sa sining o maaari ring ito ay dahil kay Ellen na ang mapagmahal na presensya ay ipinapaalala sa atin ang tahanan.

Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa - Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa

Jan 6, 2019 0:28:17

Description:

When you are at the peak of launching your long-time dream career, then another hard blow against you happened, how do you hold on to life?

-

Kapag nasa tugatog ka ng paglulunsad ng iyong matagal na pinapangarap na karera, pagkatapos ay isa pang matinding dagok laban sa iyo ang nangyari, paano mo panghahawakan ang buhay?

#NewYearGoal: Weaving new friendships to last a lifetime - #NewYearGoal: Paghabi ng bagong pakikipagkaibigan na tatagal ng habambuhay

Jan 5, 2019 0:28:51

Description:

Where do you find strength when you're away from family and home?

-

Saan ka makakahanap ng lakas kapag malayo ka sa pamilya at tahanan?

Genetic marker may identify aggressive prostate cancer sooner: researchers - Genetic marker maaaring matukoy nang mas maaga ang agresibong prostate cancer: mga mananaliksik

Jan 5, 2019 0:04:35

Description:

Australian scientists have discovered a genetic marker they say could identify whether patients with prostate cancer are likely to develop a more aggressive form of the disease which, in most cases, is untreatable.

The federal government has pledged $800,000 towards developing their research, in the hope it will pave the way for more effective treatments

-

Natuklasan ng mga siyentipiko ng Australya ang isang  genetic marker na kanilang sinasabi na maaaring makatukoy kung ang mga pasyente na may prostate cancer ay malamang na magkaroon ng mas agresibong uri ng sakit na sa karamihan ng kaso ay hindi magagamot.

Nangako ang pamahalaang pederal ng $800,000 patungo sa pag-unlad ng kanilang pananaliksik, sa pag-asa na magbibigay daan para sa higit na epektibong mga paggamot.

Stressed wildlife needing extra help over summer - Ospital sa Adelaide, gumagamot ng mga nasugatang Koala

Jan 4, 2019 0:04:24

Description:

Summer is one of the busiest times for one of Australia’s most unique hospitals.

-

Ang panahon ng tag-init ang pinaka-maraming trabaho para sa isa sa natatanging ospital sa Australya.

Business opportunities in Cannabis - Oportunidad na negosyo sa Cannabis

Jan 3, 2019 0:07:06

Description:

In California, thousands of Americans are seeking careers in cannabis.

-

Sa California, libo-libong Amerikano ang humahanap ng oportunidad ng negosyo sa Cannabis.

Problem with Opal Tower in Sydney - Problema ng Opal Tower sa Sydney

Jan 3, 2019 0:03:56

Description:

Sydney's Opal Tower has been evacuated for the second time in a week, in order for authorities to conduct an in-depth investigation into possible structural instabilities.

-

Nagsi-alis ang mga nakatira sa Opal Tower sa Sydney sa pangalawang pagkakataon sa linggong ito, dahil sa utos ng mga autoridad na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa posibleng kawalan ng tatag ang estruktura.

New year means new regulations - Bagong taon, bagong regulasyon

Jan 3, 2019 0:09:55

Description:

From the tampon tax to youth allowance and personal income tax, these are the new laws slated to kick in during 2019.

-

Mula sa buwis sa tampon, patungo sa youth allowance at personal na buwis, ito ang mga bagong batas na magsisimula sa taong 2019.

My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox - My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox

Jan 3, 2019 0:12:49

Description:

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

-

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

Remembering the notable departures of 2018 - Pag-alala sa mga kilalang pumanaw sa taong 2018

Jan 2, 2019 0:07:38

Description:

The Queen of Soul, Aretha Franklin, was among the big names whose deaths were felt in 2018.

-

Ang Queen of Soul, Aretha Franklin, ay kasama sa mga malalaking pangalan na ang mga pagkamatay ay nadama sa taong 2018.

 

Declassified cabinet papers reveal Coalition infighting over immigration, climate change, dual citizens... - Mga nabunyag na dokumento ng gabinete naglalantad ng mga tagong pagtatalo sa imigrasyon, climate change, dual citizen...

Jan 2, 2019 0:06:12

Description:

The inner workings of the Howard Government have been revealed in thousands of pages of declassified cabinet papers from 1996 and 1997.

 

The 20-year-old documents reveal the cabinet's internal discussions about issues that still dominate politics today, from migration to climate change.

-

Ang mga gawain sa loob ng Pamahalaang Howard ay naibunyag sa libu-libong pahina ng mga declassified na dokumento ng gabinete mula 1996 at 1997.

 

Ang mga 20-taong-gulang na mga dokumento ay nagpapakita ng mga talakayan sa loob ng gabinete tungkol sa mga isyu na nangingibabaw pa rin sa pulitika ngayon, mula sa migrasyon hanggang pagbabago ng klima.

What has 2018 added to the Australian lexicon? - Ano ang idinagdag ng 2018 sa bokabularyo ng Australya?

Jan 2, 2019 0:04:11

Description:

The term Canberra bubble has been named Word of the Year by the Australian National Dictionary Centre.

Fair dinkum power and drought relief also contended for the title.

-

Ang terminong 'Canberra Buble' ay tinaguriang Salita ng Taon ng Australian National Dictionary Centre.

Ang fair dinkum power at drought relief ay lumaban din para sa titulo.

Leaders lay out their hopes for 2019 - Mga pinuno inilatag ang kanilang mga inaasahan para sa 2019

Jan 1, 2019 0:08:34

Description:

A number of high-profile world leaders have delivered their annual New Year messages as the world ushers in 2019.

Leaders from China, Germany, France and more have reflected on the year gone by, and what they hope to achieve in the 12 months to come.

-

Ilang kilalang mga pinuno ng mundo ay nagpaabot ng kanilang taunang mga mensahe para sa Bagong Taon habang sinalubong ng mundo ang taong 2019.

Ang mga lider mula Tsina, Alemanya, Pransya at iba pa ay nagnila sa nagdaang taon, at kanilang mga inaasahan na makamit sa darating na 12 buwan.

Australia brings in 2019 with a bang - Australia sinalubong ang 2019 na lubos ang saya

Jan 1, 2019 0:04:01

Description:

Skylines across Australia have lit up with tonnes of fireworks as people across the nation ushered in 2019.

-

Ang mga kalangitan sa Australya ay nagsipag-liwanag sa tone-toneladang mga paputok habang ang mga tao sa buong bansa ay sinalubong ang taong 2019.

Filipino talents, musicians and beauties aim to inspire Australia in 2018 - Mga Pilipinong talento, musikero at naggagandahang-dilag layuning magbigay-inspirasyon sa Australia sa taong 2018

Dec 30, 2018 0:19:26

Description:

Filipino talents, music and arts fill 2018. Even the universe has witnessed one equally beautiful and talented Filipino-Australian in the person of Catriona Gray who took Philippines’ fourth Miss Universe crown. 

We look back at these amazing talents who have joined us this year.

-

Napuno ng mga talentong Pilipino, musika at sining ang taong 2018. Maging ang sandaigdig ay nasaksihan ang ganda at talento ng isang Pilipino-Australyana sa katauhan ni Catriona Gray na nakasungkit ng ika-apat na korona ng Miss Universe para sa Pilipinas.

Balikan nating muli ang mga kahanga-hangang talento na ating nakasama sa taong ito.

Australia prepares for biggest-ever New Year's Eve party - Australia naghahanda para sa pinakamalaking pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taon

Dec 30, 2018 0:05:14

Description:

Preparations are well under way across the country as Australia gets ready to celebrate New Year's Eve.

Organisers in Sydney are guaranteeing the firework display over the harbour will be the best yet.

-

Ang mga preparasyon ay ginagawa sa buong bansa habang ang Australia ay naghahanda upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon.

Ang mga organiser sa Sydney ay nagbibigay-garantiya na ang tampok na ipapakita na mga fireworks sa harbour ay ang pinakamahusay na matutunghayan.

NYE security ramped up in New York - Seguridad para sa bisperas ng bagong taon dinagdagan sa New York

Dec 30, 2018 0:04:33

Description:

New York City police will use an aerial drone for the first time to monitor crowds gathered in Times Square on Monday for the New Year's Eve ball-drop celebrations.

But authorities have stressed there are no known threats to the night's festivities.

-

Ang New York City police ay gagamit ng isang aerial drone sa unang pagkakataon upang bantayan ang mga tao na magtitipon sa Times Square nitong Lunes para sa New Year's Eve ball-drop na mga pagdiriwang.

Ngunit binigyang-diin ng mga awtoridad na walang nalalaman na pagbabanta sa mga kasiyahan ng gabi

'Tokhang', fake news and other trending words for 2018 - 'Tokhang', fake news at iba pang sumikat na salita para sa 2018

Dec 29, 2018 0:20:24

Description:

"Fake news" widely spread across the world wide web for 2018. So prevalent that even some of the big names in the Philippines have fallen prey to sharing them.

Other than fake news, “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” among others — made headlines that had become part of Filipino society's mainstream discussion.

But, the word “Tokhang” was triumphant for 2018.

-

Ang peke balita ("fake news") ay malawak na kumalat sa buong mundo ng internet para sa 2018. Labis na kumalat na kahit na ang ilan sa mga malalaking pangalan sa Pilipinas ay nahulog na biktima sa pagbabahagi ng mga ito.

Bukod sa "fake news", ang “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” at iba pa — ay laman ng mga ulo ng mga balita na naging bahagi ng pangunahing talakayan ng sambayanang Pilipino.

Ngunit, ang salitang “Tokhang” ang panalo sa taong 2018.

Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen reveals her first love - Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen inihayag ang kanyang unang pag-ibig

Dec 29, 2018 0:17:29

Description:

She may have represented Australia in the international competition Miss Earth this year, but do you know what Monique Shippen's first love is? Listen in as she reveals it here. 

-

Maaaring siya ay kumatawan para sa Australya sa internasyonal na kumpetisyon na Miss Earth ngayong taon, ngunit alam mo ba kung ano ang unang pag-ibig ni Monique Shippen? Pakinggan ang kanyang paghayag nito.

New website helping children find books reflecting their own stories - Bagong website na tumutulong sa mga bata na makahanap ng mga aklat na sumasalamin ng kanilang sariling kuwento

Dec 29, 2018 0:04:56

Description:

Many look back fondly on favourite childhood books...

But children's books aren't just for bedtime stories - they can be an important tool for celebrating diversity and inclusion.

A new website hopes to make it easier to find books which reflect the nation's multiculturalism.

-

Marami ang magiliw na babalikan ang kanilang mga paboritong aklat pambata...

Ngunit ang mga librong pambata ay hindi lamang para sa mga kuwento tuwing oras ng pagtulog - maaari ding maging mahalagang kasangkapan para sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at pagsasama.

Inaasahan ng isang bagong website na gawing mas madali ang paghahanap ng mga libro na nagpapakita ng pagka-multikultural ng bansa.

Utilising offshore Filipino talents to help global startups - Paggamit ng mga Pilipinong talento upang makatulong sa mga global startup

Dec 27, 2018 0:14:20

Description:

Startup companies are on the rise this 2018 and establishing your own startup can be daunting - from managing all your resources and necessary documentation to hiring the right employees.

-

Ang mga startup na kumpanya ay dumami sa taong 2018 at ang pagtatatag ng iyong sariling startup ay maaaring maging nakakatakot - mula sa pamamahala ng lahat ng iyong mga yaman at kinakailangang dokumentasyon hanggang sa pagkuha ng mga tamang empleyado.

A grandmother fights to keep her grandsons 'loud and lively' - Pakikipaglaban ng isang lola upang panatilihing malakas at masigla ang kanyang mga apo

Dec 27, 2018 0:08:17

Description:

A family in Melbourne's West is preparing to head to Italy to seek treatment for a genetic disorder that, so far, has no cure - and only limited treatment options in Australia.

-

Ang isang pamilya sa kanluran ng Melbourne ay naghahandang bumiyahe patungong Italya upang maghanap ng gamot para sa isang genetic disorder na, sa ngayon, ay walang lunas - at limitado lamang ang mga opsyon ng paggamot sa Australya.

Are 2018's property prices offering a clue for 2019? - Presyo ng bahay sa 2018 nagbibigay palatandaan para sa 2019?

Dec 25, 2018 0:07:39

Description:

Australia's obsession with property intensified in 2018 as a period of soaring price gains across most of the country started to reverse.

So what's in store for 2019?

-

Ang obsesyon ng Australya sa mga ari-arian ay lumakas sa 2018 ngunit bumaligtad din ang panahon ng pag-akyat ng mga presyo sa buong bansa. 

Ano nga ba ang nakalaan ngayong 2019?

Welcoming the New Year with family and friends - Pagsalubong sa Bagong Taon kasama ang pamilya at mga kaibigan

Dec 25, 2018 0:16:45

Description:

For Melbourne based artists Gienel and Marcus the holidays is all about family, spending time with loved ones and sharing their gift of music. Marcus remembers singing carols to his neighbours with his cousins while Gienel recalls the fun times spent with her aunties, uncles and cousins during Christmas and New Year.

-

Para sa mga taga-Melbourne na mang-aawit na sina Ginenel at Marcus ang panahon ng Pasko ay panahon para makapiling sa pagdirwiang ang mga mag-anak at mahal sa buhay. Inalala ni Marcus ang pagpitpit sa mga tansan para gamitin sa kanilang carolling habang inalala naman ni Gienel ang mga panahong nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon kapiling ang malaking mag-anak sa Pilipinas.

Salted Fish celebrating season through music - Salted Fish ipinagdiriwang ang pagkakataon sa pamamagitan ng musika

Dec 25, 2018 0:16:15

Description:

This year Salted Fish guitarist, Steve’s Christmas celebration will be extra special with the arrival of their second child while Salted Fish’s vocalist Fritzie continues to spread the Christmas cheer with her husband Jordan and two children Adam and Paige with performances around Geelong.

-

Sa taong ito, espesyal ang pagdiriwang ng Pasko para kay Steve ng Salted Fish sa pagsilang ng kanilang bunsong anak na babae habang patuloy naman ang pagbahagi ni Fritzie, vocalist ng Salted Fish ng saya ngayong Pasko sa walang pagod na pag-awit at sayaw ng kanyang mag-anak, asawa na si Jordan at dalawang anak na sina Adam at Paige sa iba't ibang lugar sa Geelong.

Alone on Christmas, but spending it meaningfully - Nag-iisa sa Pasko, ngunit ginugugol ito nang may kahulugan

Dec 22, 2018 0:15:11

Description:

Being alone on special occasions, like Christmas, may dampen one's spirits. But how do you make Christmas more meaningful?

-

Ang pagiging nag-iisa sa mga espesyal na okasyon, tulad ng Pasko, ay maaaring magpatamlay ng diwa ng isang tao. Ngunit paano mo gagawing mas makahulugan ang Pasko?

Keeping fit this holiday season - Pagpapanatili ng maayos na porma ng katawan ngayong bakasyon

Dec 22, 2018 0:24:46

Description:

How do we stay fit with all the sumptuous festivities and gatherings these holidays?

 

-

Paano natin mapapanatili na magandang porma ng ating katawan sa lahat ng mga masasarap na salu-salo at pagtitipon nitong bakasyon?

Commissioner's report finds significant failures in disability services - Mga makabuluhang pagkabigo sa mga serbisyo para sa mga may kapansanan, napag-alaman sa ulat ng Komisyoner

Dec 22, 2018 0:07:59

Description:

Disability-service providers have been referred to police for criminal investigation over the deaths of people receiving disability care.

Cases have been outlined in a report by the Victorian Disability Services Commissioner, who is calling for a national royal commission into the deaths.

-

Ang mga tagapagbigay ng serbisyo para sa mga may-kapansanan ay isinangguni sa pulisya para sa pagsisiyasat sa krimen sa pagkamatay ng mga taong tumatanggap ng pangangalagang pang-may-kapansanan.

Ang mga kaso ay nakabalangkas sa isang ulat ng Victorian Disability Services Commissioner, na nananawagan para sa isang pambansang royal commission sa mga pagkamatay.

Want to age better? Try ocean swimming - Nais na maging mas mahusay ang pagtanda? Subukan ang paglangoy sa karagatan

Dec 22, 2018 0:08:57

Description:

It’s been proven that sea water refreshes your soul and revitalises your health.

Here are a few things to keep in mind before challenging yourself to an open water swim.

-

Napatunayan na ang tubig ng dagat ay pinapasigla ang iyong diwa at pinapalakas ang iyong kalusugan.

Narito ang ilang mga bagay na dapat tandaan bago subukan ang sarili sa paglalangoy sa dagat.

 

Catriona Gray gives Christmas cheer to orphans - Catriona Gray naghatid ng saya sa mga batang ulila

Dec 21, 2018 0:04:30

Description:

Miss Universe 2018 Catriona Gray visits orphans in Manila to spread some Christmas cheer, she spent time with children at the Gentle Hands Orphanage before flying to New York.  

-

Binista ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang mga batang ulila sa Maynila upang maghatid ng saya at aguinaldo  ngayong Pasko sa Gentle Hands Orphanage bago matungo sa Neuba York. 

Obesity risk higher for children of mothers from poorer countries - Mga bata may ina mula umuunlad na bansa mas nasa panganib ng obesity

Dec 21, 2018 0:05:24

Description:

Obesity has become a significant issue in recent decades for people in wealthy nations like Australia.

 

But new research shows, in Australia, it is those youngest and newest to the country who can be particularly at risk.

 

-

May ilang dekada na  hinaharap ang isyu ang obesity sa ng mga tao sa mayayamang bansa  tulad ng Australya

Ngunit sa pinaka huling pagsasaliksik napag alaman sa Australya   matatagpuan ang pinaka batang mamamayan ang nasa panganib at pinaka bagong bansa na nalagay sa panganib ng obesity

Private health insurance premiums set to rise - Halaga ng private health insurance premiums takdang tumaas

Dec 21, 2018 0:05:10

Description:

Private health insurance premiums are set to rise by 3.25 per cent, the lowest increase in almost two decades.

 

An ageing population and rising health care costs have been blamed for the rise, and consumer groups hope out-of-pocket costs will be cut to offset the increase.

-

Takdang tumaas ang antas ng mga private health premiums ng 3.25 na porsiento sa darating na taon. Ito ang  pinakamababang antas sa  loob ng may dalawang dekada

 

 

Perth Airport link delayed by one year - Airport link sa paliparan ng Perth, ma-antala ng isang taon

Dec 20, 2018 0:08:59

Description:

Construction of the Perth airport link has been delayed by one year, according to the report submitted by Cielo Franklin.

-

Ang konstruksyon ng airport link sa Perth ay ma-antala ng isang taon, ayon sa ulat ni Cielo Franklin.

2018 gripped by climate change crisis - Planeta, pinapatay ng langis mula sa lupa

Dec 20, 2018 0:10:57

Description:

Global-emissions data has shown the climate crisis is truly on as scientists have laid out a 12-year plan to avoid its worst effects.

-

Ipinakita ng pang-mundong tala na ang krisis sa klima ay tunay na nagaganap, pagkatapos maglatag ang mga siyentipiko ng labing dalawang taong plano upang maiwasan ang pinaka-masamang epekto nito.

A controversial year in foreign affairs - Magulong taon sa Ugnayang Panlabas ng Australya

Dec 20, 2018 0:07:36

Description:

It has been a tumultuous year in foreign affairs for Australia, as one of Australia's longest-serving foreign ministers resigned from the portfolio after Scott Morrison became the new prime minister.

-

Naging magulo ang taon sa ugnayang panlabas ng Australya, nang magbitiw sa pwesto ang pinaka-matagal na naglilingkod na ministrong panlabas ng bansa, pagkatapos maging bagong punong ministro si Scott Morrison.

Marking a 62-year-old Christmas tradition - 62- taon ng tradisyon tuwing Pasko

Dec 19, 2018 0:04:45

Description:

Christmas is not complete for many families without an annual trip to see Santa and the decorations.

 This year, a Thai migrant has been part of the team creating magical make-believe in Melbourne.

-

Para sa maraming  pamilya hindi kompleto ang Pasko kung hindi mabibisita at makita si Santa Claus at ang mga dekorasyon.

Ngayong taon, isang migrante mula Thailand ang bahagi ng grupo na lumikha ng 'magical make-believe' sa Melbourne.

Growing up between cultures: How Filipino-Australian teenagers cope - Kabataang Pilpino Australyano sa St Albans

Dec 19, 2018 0:14:00

Description:

Young Filipino Australians share their experiences growing up with their first generation migrant parents and how being part of a group of fellow Filipino-Australians help them with issues they face as teenagers.  

-

Ibinahagi ng mga kabataang Pilipino Australyanoa ng kanilang karanasan bilang mga teen ager na mayroong mga magulang na lumaki sa Pilipinas. Sa talakayan ibinahagi din nila kung paano nakatulong sa kanilang mga problema bilang mga teen ager ang grupo na binubuo ng mga Pnoy-Aussie tulad nila  

South Cotabato plans to 'adopt' Miss Universe Catriona Gray - South Cotabato balak 'i-aadopt' si Miss Universe Catriona Gray

Dec 19, 2018 0:09:14

Description:

South Cotabato Provincial Board Member wants newly crowned Miss Universe 2018 Catriona Gray as South Cotabato's 'adopted daughter' for her efforts in promoting local fabric and design. Miss Universe 2018 was seen wearing the T'boli traditional dress designed with famed T’nalak fabric of the province.

-

Nais ng South Cotabato Provincial Board Member na i-adopt ang bagong hirang na Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang 'adopted daughter' ng South Cotabato para sa mga ginawa niyang pag-promote ng lokal na tela at disenyo. Nakitang  suot ni Miss Universe 2018  ang tradisyunal na damit ng  Tboli gamit an g kilalang tela na T’nalak mula probinsiya

Hearing the healing of Balangiga - Mga kampana ng Balangiga isinauli ng mga Amerikano sa Silangang Samar Pilipinas

Dec 18, 2018 0:08:07

Description:

Film director Khavn dela Cruz, spoke of his film entitled "Balangiga, Howling Wilderness," about how American soldiers took the bells to their homeland, as a sign of revenge, during the American-Philippine war. 

-

Nagpahayag si Khavn dela Cruz, direktor ng pelikulang "Balangiga, Howling Wilderness," tungkol sa kung paano kinuha at dinala ng mga Amerikanong sundalo ang mga kampana sa kanilang bayan, bilang tanda ng paghihiganti, noong gyera ng Amerika at Pilipinas.

Tandem motorcycle riders forbidden in Greater Cebu - Sakay angkas sa motorsiklo, bawal sa Kalakhang Cebu

Dec 18, 2018 0:07:35

Description:

Tandem motorcycle riders have been forbidden in Greater Cebu to prevent additional accidents.

-

Ang pagsakay na angkas sa mga motorsiklo ay ipinagbawal sa Kalakhang Cebu upang mabawasan ang mga aksidente.

David Hurley to be Australia's next Governor-General - David Hurley, bagong Gobernador-Heneral ng Australya

Dec 18, 2018 0:03:35

Description:

Australia's next governor-general will be New South Wales Governor David Hurley. Prime minister Scott Morrison says he is so confident Governor Hurley is the right man for the job, he didn't consider anyone else.

-

Ang susunod na gobernador-heneral ng Australya ay ang Gobernador ng New South Wales, David Hurley.

Government's decision on Jerusalem draws ire from both sides - Kinilala ng Australya ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel

Dec 18, 2018 0:06:14

Description:

 The Australian Government's decision to recognise West Jerusalem as Israel's capital has drawn criticism from both Israel and the Palestinians -- and from beyond.

-

Ang desisyon ng gobyerno ng Australya na kilalanin ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel, ay umakit ng mga pintas mula sa parehong Israel at Palestinya - as sa ibang bansa.

How Filipino-Aussie families celebrate Christmas in Australia - Paano ipinagdiriwang ng mga Filo-Aussie and Pasko sa Australya

Dec 17, 2018 0:05:01

Description:

Filipinos living in Australia continue to celebrate Christmas by following the traditions inherited from their elders in the Philippines. 

-

Patuloy na ipinagdiriwang ng mga Filipinong naninirahan sa Australya, ang mga tradisyong minana nila sa kanilang mga magulang sa Pilipinas.

Commerce versus art: 'Ang Larawan' frames the age-old debate to inspire Filipino youth - Tanyag na direktor sa musika, Ryan Cayabyab, ibinahagi ang kanyang karanasan sa SBS Radyo

Dec 16, 2018 0:09:44

Description:

During their recent visit to Brisbane, esteemed Filipino composer and musical director Maestro Ryan Cayabyab, executive producers Celeste Legaspi-Gallardo and Girlie Rodis shared with SBS Filipino the long, serendipitous journey and the timely release of their film, ‘Ang Larawan.’

-

Sa isang pagdalaw kamakailan sa Brisbane, ang tanyag na Filipino kompositor at direktor sa musika, Ryan Cayabyab, executive producer Celeste Legaspi-Gallardo at Girlie Rodis, ay nagbahagi sa SBS ng kanilang mahabang paglalakbay at napapanahong paglalabas ng pelikulang 'Ang Larawan."  

Cyclone Owen weakens, moves to east coast - Bagyong Owen humina, nagpatuloy patungong Silangang Baybayin

Dec 16, 2018 0:06:11

Description:

Cyclone Owen weakened last week and proceeded to the East Coast after killing an 18-year old by flash flooding.

-

Ang bagyong Owen ay humina noong nakaraang linggo at nagpatuloy sa Silangang Baybayin, pagkatapos pumatay ng isang labing walong taong lalake dahil sa pagbaha.

Protesters disrupt Labor's national conference - 250.000 tirahan itatayo ng Partido Labor sa susunod na 10 taon

Dec 16, 2018 0:07:27

Description:

Climate change and refugee activists have disrupted Labor's national conference in Adelaide.

The group took the stage as leader, Bill Shorten started to speak - outlining Labor's policies on issues including housing, the environment and superannuation.

-

Inabala ng mga aktibista tungkol sa pagbababo ng klima at repugi, ang pambansang kumperensya ng Partido Labor sa Adelaide.  Nanawagan sila upang pigilan ang minahan ng karbon ng Adani sa Queensland, at ang pagtatapos sa lugar ng pagpo-proseso sa Nauru at Manus Island.

Strengthening Filipino culture this Christmas season - Pagpapatibay ng kulturang Pinoy ngayong Kapaskuhan

Dec 16, 2018 0:19:09

Description:

Christmas is the most joyful time of the year to spend time with family and friends. A Sydney-based mum is using this festive time to teach her children about Filipino culture.

-

Pinakamasaya ang Pasko kapag kasama ang pamilya at mga kaibigan sa isang masaganang salu-salo. Para sa isang ina na nakabase Sydney, pinahahalagan niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang anak ng mga kinagisnan niyang tradisyon. 

International students celebrating their first Christmas away from home - Pagdiriwang ng mga internasyunal na mag-aaral ng kanilang unang Pasko na malayo sa pamilya

Dec 16, 2018 0:19:30

Description:

Christmas festivities make us think and long for our family back home. But for international students who will be spending their first Christmas away from home, how do they celebrate this time of the year?

-

Ang kasiyahan ng Pasko ay nag-iisip at nagpapa-asam sa atin na makasama ang ating mga naiwanang pamilya. Ngunit para sa mga internasyonal na mag-aaral na sa unang pagkakataon ay gugugulin ang kanilang unang Pasko na malayo sa tahanan, paano nila ipagdiriwang ang panahong ito?

Renewed push to make Australia's iconic beaches user-friendly for everyone - Panibagong pagtulak upang higit na magamit ng lahat ang mga kilalang dalampasigan ng Australia

Dec 16, 2018 0:06:54

Description:

While Australia is famous for its beaches, they can't all be fully enjoyed by everyone. For people who use mobility aids such as wheelchairs, a swim or play at the beach is sometimes impossible.  But as this report, there's a growing push around the country to improve beach access. - Habang ang Australya ay sikat sa mga dalampasigan nito, hindi lahat ay ganap na natatamasa ng lahat. Para sa mga taong gumagamit ng mga pantulong upang makakilos o mga mobility aid tulad ng wheelchair, ang paglangoy o paglalaro sa tabing-dagat kung minsan ay imposible.  Ngunit sa ulat na ito, may lumalaking pagtulak sa buong bansa upang mapabuti ang akses sa mga tabing-dagat.

Aussie father-son duo gets Filipino Indigenous people involved with the community through football - Mag-amang Aussie kumikilos upang makibahagi ang mga Katutubong Pilipino sa komunidad sa pamamagitan ng football

Dec 15, 2018 0:12:29

Description:

In a country like the Philippines where basketball is popular, it's a gamble to persuade people to play a different sport like football.

But there's no turning back for Luck Anthony Bedia to follow his father's footsteps - to play and inspire Filipinos to play football and learn the values of life through this sport.

 

-

Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan popular ang basketball, isang pakikipagsapalaran na hikayatin ang mga tao na maglaro ng ibang sport tulad ng football.

Ngunit walang panghihinayang para sa Luck Anthony Bedia na sundan ang mga yapak ng kanyang ama - na maglaro at hikayatin ang mga Pilipino na maglaro ng football at matutunan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng isport na ito.

Curious Minds and the drive to keep girls in STEM fields - Curious Minds at ang layunin na mapanatili ang mga kabataang babae sa larangan ng STEM

Dec 15, 2018 0:06:00

Description:

A group of more than 60 schoolgirls from around Australia have been matched with female scientists, engineers and mathematicians to begin six months of mentoring.

-

Isang pangkat ng higit sa 60 mga kababaihang mag-aaral mula sa buong Australya ay ipinares sa mga babaeng siyentipiko, inhinyero at mathematician upang simulan ang anim na buwan ng pagpapayo at pagsasanay.

A new legal advocacy group for LGBTIQ+ Australians - Isang bagong grupo ng tagapagtaguyod legal para sa LGBTIQ+ ng Australia

Dec 14, 2018 0:04:49

Description:

The country's first national not-for-profit LGBTIQ+ legal advocacy group has been launched, one year after the passing of Australia's marriage equality legislation.  - Ang unang pambansang hindi-para-sa-kita na grupo ng mga legal na tagapagtaguyod para sa komunidad LGBTIQ+ ay inilunsad, isang taon pagkatapos na maipasa ang batas ng Australya sa pagkapantay-pantay sa pagpapakasal.

 

The Federal Government's religious freedom proposals "pitch multicultural communities against LGBTI communities" - Mga panukala ng Pamahalaang Pederal sa kalayaan sa relihiyon "pinagkukumpitensya ang mga komunidad multikultural laban sa mga komunidad LGBT

Dec 14, 2018 0:04:56

Description:

Some groups are welcoming the federal government's response to the long-awaited review of religious freedoms.

-

Ilang mga grupo ay tinatanggap ang pagtugon ng pamahalaang pederal sa pinakahihintay na pagsusuri sa mga kalayaan sa relihiyon.

Balangiga bells journey back home - Balangiga bells nakabalik na

Dec 14, 2018 0:05:24

Description:

The historic Balangiga Bells have arrived in Eastern Samar

-

Nakarating na ang makasaysayang Balangiga Bells sa Eastern Samar

New website to help guide parents on childcare centres - Panibagong website tutulong sa mga magulang na makahanap ng childcare centres

Dec 14, 2018 0:04:15

Description:

The Federal Government has launched a new website to help parents find the right childcare centres for them.

 

Child Care Finder will allow parents to search and compare the available centres in their areas.

 

-

 

 

Inilunsad  ng Pamahalaang Pederal ang panibagong website na layuning makatulong sa mga magulang na makahanap ng tamang serbisyong child care para sa kanilang mga anak

 

 

Government announces plan for anti-corruption commission - Pamahalaan ipinaalam balak para anti-corruption commission

Dec 14, 2018 0:04:59

Description:

The Federal Government has proposed the establishment of a new anti-corruption commission, but the Opposition says the Government plan is too limited in scope.

 

 

-

Inimungkahi ng Pamahalaang Pederal ang pagbuo ng isang anti-corruption commission,  ngunit ayon sa  Oposisyon lubhang limitado ang sakop ng nasabing balak

 

The Federal Government's proposal on religious freedom - Mungkahi ng Pamahalaang Pederal para batas sa religious freedom

Dec 14, 2018 0:05:51

Description:

 

The Federal Government has unveiled plans it says would better protect religious people from discrimination.

 

 

-

 

Ipinaalam ng Pamahalaang Pederal ang balak nitong mas mabigyang proteksiyon ang mga relihiyon at paniniwala ng tao mula diskrimasyon

 

 

Adelaide to host Australia's National Space Agency - Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambasang Space Agency sa Adelaide

Dec 12, 2018 0:08:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison recently announced the creation of a national Space Agency in Adelaide, South Australia.

-

Kamakailan ay ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambansang Space Agency sa Adelaide, South Australya.

Setlement Guide: How to stay safe outdoors this summer - Mga mahalagang payo sa pagdaraos ng ligtas na tag-init

Dec 12, 2018 0:06:47

Description:

Summer has officially started in Australia. Many of us will take advantage of weekends and school holidays to spend time outdoors so here are a few tips to make sure you stay safe.

-

Marami sa atin ang magsasaya tuwing katapusan ng linggo at bakasyon ng mga bata, sa labas ng bahay, dalampasigan, parke at sa mga mapunong lugar, ngayong panahon ng tag-init.

Call to protect women on temporary visas from domestic violence - Mga trabahador sa karahasan sa tahanan, humiling na baguhin ang batas sa migrasyon

Dec 12, 2018 0:04:32

Description:

Domestic-violence workers are calling for urgent changes to Australia’s migration laws to protect women on temporary visas.

-

Nanawagan ang mga nagtatrabaho sa karahasan sa tahanan, ng madaliang pagbabago sa batas ng migrasyon sa Australya, upang ipagtanggol ang mga babaeng nasa pansamantalang visa.

Afrobeat explores a gap in Australia's music market - Manlalaro ng putbol mula Nigeria, sumusubok na pag-dugtungin ang Afropop at musika ng Australya

Dec 12, 2018 0:04:46

Description:

A Nigerian footballer living in Australia is trying to bridge the gap between Afropop and the mainstream music of the country.

-

Isang manlalaro ng putbol mula Nigeria ang sumusubok na pag-dugtungin ang puwang sa pagitan ng Afropop at musika ng Australya.

Costs revealed for transfer, deportation of asylum seekers - Gobyerno ng Australya, gumastos ng halos $80 milyon, para ilipat o ipatapon ang mga asylum seekers

Dec 12, 2018 0:06:44

Description:

Figures obtained by SBS under Freedom of Information laws show the Australian government spent $78 million on the air transfer and deportation of asylum seekers last financial year.

-

Ipinakita ng mga talang nakuha ng SBS sa ilalim ng Freedom of Information Act, na gumastos ng $78 milyon ang gobyerno ng Australya, upang ilipat at ipatapon ang mga asylum seekers noong nagdaang taong pam-pinansyal.

Business blaming government, not immigration, for urban woes - Kakulanganaa ng pagpa-plano tungkol sa populasyon ng bansa, isinisi sa gobyerno

Dec 12, 2018 0:04:23

Description:

Business groups are blaming poor government planning, rather than immigration, for failing to deal with Australia's growing population.

-

Sinisisi ng mga negosyante ang masamang pagpa-plano ng gobyerno, sa halip na imigrasyon mismo, sa pagkabigong harapin ang lumalaking populasyon ng Australya.

Bangsamoro groups push for ratification of Bangsamoro Organic Law - Bangsamoro Groups itinutulak pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law

Dec 12, 2018 0:08:34

Description:

Political leaders and various Bangsamoro groups in Mindanao have joined forces to push for the ratification of the Bangsamoro Organic Law in next year's plebiscite.

-

Nagkaisa ang ilang mga lider mula politika at grupo ng mga  Bangsamoro sa Mindanao sa pagtulak para pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law sa darating na plebisito sa taong 2019

Protest against Adani Mines - Protesta laban sa minahang Adani

Dec 11, 2018 0:08:55

Description:

Thousands of Queenslanders marched in Brisbane to protest the presence of Adani Mines.

-

Libo-libong taga Queensland ang nagmartsa sa Brisbane, upang mag-protesta laban sa minahang Adani.

Declaration of Human Rights celebrates 70th year anniversary - Declaration of Human Rights nagdiwang ng ika-70 aniversaryo

Dec 11, 2018 0:08:12

Description:

Around the world events are being held to mark 70 years ((Dec 10th 1948)) since the ratification of the Universal Declaration of Human Rights ((UDHR)).

-

Sa buong mundo, nagdaraos ng mga kaganapan upang gunitain ang ika-70 taon buhat nang ideklara ang Universal Declaration of Human Rights.

New Encyption law passed by two parties in parliament - Bagong batas sa Encryption, ipinasa ng dalawang partido sa Parliamento

Dec 11, 2018 0:05:30

Description:

The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws.

-

Nauwi sa magulong pulong ang panghuling pag-upo ng Parliamento sa Australia, pero sa dulo ay nakapag-pasa din ng bagong batas sa Encryption.

South Korean team to join Sinulog festival in Cebu next year - Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu

Dec 11, 2018 0:08:42

Description:

For the first time ever, a South Korean team will join the celebrations of Sinulog in Cebu this coming January 2019.

-

Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu sa darating na Enero 2019.

Why do new migrants prefer to live in Sydney and Melbourne? - Bakit gustong tumira ng mga bagong migrante sa Sydney at Melbourne lamang?

Dec 11, 2018 0:08:05

Description:

Figures from the Department of Home Affairs show only one in eight new migrants to Australia is settling outside Sydney and Melbourne.

-

Ipinakita ng mga tala mula sa Department of Home Affairs, na isa lamang sa walong bagong migrante sa Australya, ang tumitira sa labas ng Sydney at Melbourne.

Don't cut migrant numbers, send them here - Sikreto ng malaking migrasyon sa Bendigo

Dec 11, 2018 0:05:26

Description:

At a time the government is considering cutting Australia’s migration intake, one regional community is asking for more.

-

Sa panahong pinag-aaralan ng gobyernong bawasan ang migrasyon sa Australya, isang rehiyonal na komunidd ang humihingi ng karagdagan pa.

The Outlook: for retirement - Mga magandang payo sa pagre-retiro

Dec 11, 2018 0:05:04

Description:

It is a prospect some people relish, being able to retire from the workforce and have as much time as they want to do what they want, when they want.

-

Ito ay isang katotohanang gusto ng mga tao, ang pagre-retiro sa trabaho, at pagkakaroon ng sapat na panahong gumawa ng gusto mo, kung kailan mo gustong gawin.

Government announces increased funding for treatment of eating disorders

Dec 11, 2018 0:04:42

Description:

Australians with severe eating disorders will for the first time have access to a comprehensive treatment plan under Medicare.

Brisbane marvels at sprawling Filipino art at the Asia Pacific Trienniale 9 - Humanga ang Brisbane sa sining na gawa ng isang Filipina

Dec 10, 2018 0:08:54

Description:

Nona Garcia’s glazed digital backlit film runs along the floor-to-ceiling glass wall of the Queensland Art Gallery’s north entrance. 

-

Ang glazed digital backlit film ni Nona Garcia ay makikita mula sa sahig patungong kisame, sa hilagang pintuan ng Queensland Art Gallery

Twenty One Sixty Five, a call out to "Filipinx" performers - Twenty One Sixty Five, naghahanap ng mga "Filipinx" na gaganap

Dec 9, 2018 0:18:13

Description:

What do you do when you realise you love something, say to perform? You grab every opportunity to achieve it and work hard for it!

-

Anong gagawin mo kapag napagtanto mo na gusto mong gawin ang isang bagay, halimbawa’y pag-arte? Kukunin mo ang bawat pagkakataon upang makamit ito at pagtrabahuan ito nang husto!

#4EverWild: Protecting the wildlife to exists forever - #4EverWild: Pagprotekta sa mga hayop na mabuhay nang walang hanggan

Dec 9, 2018 0:26:48

Description:

Wildlife crime is a global problem, but are we doing enough to protect the wilds and keep them forever?

-

Ang krimen laban sa mga hayop ay isang pandaigdigang suliranin, ngunit sapat ba ang ating ginagawa upang protektahan ang mga ito at panatilihin silang buhay nang walang hangganan?

Viva: Travelling in your own country - Viva: Paglalakbay sa sariling bansa

Dec 7, 2018 0:08:50

Description:

As more and more baby boomers are looking to tick off their bucket list in overseas travels, there are 1004 tourists arriving in Australia every hour to explore our vast and diverse landscape.

What are some of the best places we can visit to create unforgettable adventures as travellers in our own country? 

 

-

Habang parami ng parami ang mga baby boomer o mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1946 at 1964, na inaasam na magawa ang isa sa naka-lista sa kanilang mga pangarap na gawin na paglalakbay sa ibang bansa, may isang-libo-at-apat na turista na dumarating sa Australya bawat oras upang galugarin ang ating malawak at magkakaibang lugar sa bansa.

Ano ang ilan sa pinakamahusay na lugar na maaaring bisitahin upang lumikha ng mga 'di malilimutang pambihirang karasanasan sa sarili mong bansa?

 

Why an Australian company hire Filipinos as virtual workers - Bakit mga Pilipino ang kinukuhang 'virtual workers' ng isang Australyanong kompanya

Dec 7, 2018 0:07:51

Description:

Are you a small business looking to recruit skilled workforce with great work ethics?

 

-

Ikaw ba ay isang maliit na negosyo na naghahanap ng mga empleyado na may kasanayan at mahusay na ugali sa trabaho?

 

Prices continue to rise inspite of decrease in inflation rate - Presyo ng bilihin patuloy ang pag-taas sa kabila ng pagbaba ng antas ng inflation

Dec 7, 2018 0:04:34

Description:

Commodity prices continue to increase despite a decrease in inflation rate last November. IBON Foundation says the Philippine government needs to rethink strategies as many families continue to struggle to provide for their basic needs.     

-

Sa kabila ng  pagbaba ng antas ng inflation noong nakaraang Nobyembre patuloy ang pag-taas ng presyo ng mga bilihin.  Ayon sa  IBON Foundation kailangang  kumilos ang Pamahalaan at baguhin ang stratehiya dahil patuloy na nahihirapan ang mga pangkaraniwang mag-anak na Pilipino na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan.

'Tis the season for I do's - 'Tis the season for I do's

Dec 7, 2018 0:13:50

Description:

Spring and Summer are a  busy season for Zabrina and Jeremy.

Zabrina is a vocal coach / teacher,while Jeremy is session musician, together they are  Acoustasy.

They help make every wedding a day to remember.

 

 

 

-

Tuwing panahon ng Tag-sibol at Tag-init abalang abala sina Zabrina at Jeremy.

Si Zabrina ay isang  vocal coach / teacher, habang sessionista naman si Jeremy  sila ay kilala bilang  Acoustasy.

Ibinahagi nila ang ilan sa mga kaganapan bago maganap at kasalan at sa araw ng pag-iisang dibdib.

 

 

 

 

Church as a safe haven for victims of domestic abuse - Simbahan bilang ligtas na lugar para sa mga biktima ng domestic abuse

Dec 7, 2018 0:15:19

Description:

Prayers and faith have known to have helped many Filipino families through hardship and challenging times.

In Melbourne, Australian Filipino Community Services (AFCS) teamed  up with community  and church groups to help provide a safe place for families experiencing violence in their homes.

We talk to AFCS's Norminda Forteza, Pastor Jimm Gorgonia and Pastor Micheal Rojales about creating safe spaces for those in need.  

 

-

Dasal at pananampalataya  kinikilala bilang sandalan ng mga mag-anak na PIlipino sa  panahon ng pagsubok at kahirapan.

Sa Melbourne,  nakipagtulungan ang Australian Filipino Community Services (AFCS)  sa  ilang grupong pang-komunidad at simbahan upang makapag-bigay ng ligtas na lugar sa mga mag-anak na nakakaranas ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan.

Nakausap namin sina  Norminda Forteza ng AFCS, Pastor Jimm Gorgonia at Pastor Micheal Rojales 

 

Bank for mothers' milk - Bangko para sa gatas ng ina

Dec 6, 2018 0:08:17

Description:

Hundreds of premature babies across New South Wales will now have access to donated breast milk, following the launch of the first state-wide milk bank.

-

Daan-daang sanggol na isinilang ng kulang sa panahon sa kahabaan ng New South Wales, ang ngayon ay maari nang tumanggap ng gatas ng ina, kasunod na paglulunsad ng unang bangko ng gatas sa estado.

Warning from David Attenborough that our natural world is about to disappear - Babala mula kay Sir David Attenborough na mawawala ang natural na mundo

Dec 6, 2018 0:05:10

Description:

Sir David Attenborough says the extinction of much of the natural world is on the horizon unless urgent action is taken.

-

Sinabi ni Sir David Attenborough na ang pagkawala ng karamihan sa natural na mundo ay nakikita na, maliban kung gagawa ng madaliang hakbang.

Australia, shifting from permanent to temporary migration - Australia, lumilipat sa permanenteng migrasyon patungo sa pansamantalang migrasyon

Dec 6, 2018 0:05:08

Description:

Australia, a nation shaped by permanent migration, appears to be shifting to a new reality which some say is a permament shift to temporary migration.

-

Ang Australya na hinubog ng permanenteng migrasyon, ay mukhang lumilipat sa isang bagong katotohanan, na nagsasabing ito ay paglipat sa pansamantalang migrasyon.

Smoking at its lowest - Paninigarilyo, nasa pinaka-mababang lebel

Dec 6, 2018 0:08:15

Description:

Government and council policies over the past decade have helped bring tobacco consumption by Australians to a record low.

-

Nakatulong ang mga polisa ng gobyerno at konseho, upang dalahin ang paninigarilyo ng mga Australyano sa pinaka-mababang lebel.

Global terrorism decreasing - Pangmundong terorismo, bumababa

Dec 6, 2018 0:06:00

Description:

A new report has found deaths from terrorism have dramatically fallen since 2014, when terror activity was at its peak.

-

Isang bagong ulat ang nagpakita na ang mga pagkamatay dahil sa terorismo ay bumaba ng malaki buhat noong 2014, nang ang mga gawaing ganito ay nasa pinaka-mataas.

Government looking into reports of new groups entering Mindanao - Gobyerno, sinusuri ang ulat tungkol sa bagong grupong pumasok sa Mindanao

Dec 5, 2018 0:08:50

Description:

The government is verifying reports over the alleged entry in Mindanao of a new group of foreign terrorists allied with Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

-

Inaalam ng Pamahalaan kung tunay ang mga ulat, na mayroong mga grupong diumao'y nakapasok sa Mindanao, na kabilang sa bagong grupo ng mga terorista mula ibang bansa, na ka-alyado ng Islamic State sa Iraq at Syria (ISIS).

Boracay small business owner: 'business is slowly gaining momentum' - Boracay small business owner: 'unti-unting nakakabawi ang negosyo'

Dec 5, 2018 0:13:30

Description:

Small business owner Freely Aldas faced uncertainty when Boracay was closed to the public in April. Six months later, we talk about the changes that he has seen since the island reopened in October.

-

Naharap sa walang kasiguruhan ang small business owner Freely Aldas noong isara ang Boracay sa publiko noong nakaraang Abril. Matapos ang anim na buwan, atin siyang nakausap at inalam ang mga pagbabagong nakita niya simula ng nagbukas ito noong nakaraang Oktubre.

New blood test for Ovarian Cancer Detection - Bagong blood test para sa Ovarian Cancer Detection

Dec 5, 2018 0:09:01

Description:

Professor James Paton from Adelaide University talks about a new blood test that detects the early stage of ovarian cancer and possibly could extend to other types of cancers.

 

 

-

 

 
Isang bagong blood test ang maaring maka detect ng maagang stage ng ovarian cancer at posibleng magamit din para sa ibang uri ng kanser.

Maaring mapabuti ng  bagong blood test ang maagang deteksyon ng sakit, ngunit kailangan pa ng  karagdagang pagsubok bago magamit ng mga  GP.

 

Government backs home-testing kit for HIV, new drug - Pamahalaan sinuportahan bagong gamot at ang home-testing kit para HIV

Dec 5, 2018 0:06:58

Description:

The Federal Government has approved Australia's first HIV home-testing kit.

 

And a new drug which stops replication of the virus will soon be  listed on the Pharmaceutical Benefits Scheme.

 

-

Inaprubahan na ng Pamahalaang Pederal  ang pinakaunang HIV home-testing kit ng Australya.

At ang bagong gamot na maaring makapigil sa pagkalat ng virus ay malapit mapabilang sa tala ng  Pharmaceutical Benefits Scheme.

China and US suspend hostilities in damaging trade tussle - Magandang kinalabasan ng pulong ng Amerika at Tsina sa G20 summit

Dec 4, 2018 0:03:38

Description:

Financial markets are tipped to show positive growth as the United States and China reach a 90-day ceasefire in an ongoing trade dispute.

-

Ang merkado ay inaasahang magkakaroon ng paglago habang ang Estados Unidos at Tsina ay tumigil sa kasalukuyang alitan sa kalakal.

Hobart remains Australia's best-affordable city for tenants - Hobart nananatiling may pinaka-mababang upa sa pabahay

Dec 4, 2018 0:06:52

Description:

 The latest Rental Affordability Index reveals Hobart remains the most affordable city for renters in Australia.

-

Ipinakita sa pinakahuling Rental Affordabiolity Index na nananatili ang Hobart na may pinaka-mababang upa sa pabahay sa Australya.

Former PM Malcolm Turnbull intervenes in Liberal Party affairs - Dating Punong Ministro Malcolm Turnbull, nakialam sa mga gawain ng Partido Liberal

Dec 4, 2018 0:06:54

Description:

 Former prime minister Malcolm Turnbull's public intervention in Liberal Party politics over whether the party should protect MP Craig Kelly from a preselection battle has left the Morrison Government again trying to patch up dissension within the ranks.

-

Nakialam ang dating Punong Ministro Malcolm Turnbull sa pulitika ng Partido Liberal, sa isyu na kung dapat ipagtanggol ang mambababatas na si Craig Kelly sa pre-selection, na nag-iwan sa Gobyernong Morrison na sumubok muling ayusin ang problema sa loob ng partido.

Scanlon Report finds immigration support still strong - Scanlon Report ipinakikita na malaki ang pakinabang ng Australya sa imigrasyon

Dec 4, 2018 0:07:12

Description:

An annual national survey tracking public opinion on immigration and population issues has found a strong majority of Australians still see benefits in immigration despite heightening concern over population growth.

The results challenge current media and political narratives about rising concern over immigration and its impact on Australian society.

-

Natagpuan ng taunang pambansang survey na sumusubaybay sa opinyon ng publiko tungkol sa imigrasyon at populasyon, na karamihan sa mga Australyano ay tumitingin sa mga benepisyo ng imigrasyon, sa kabila ng pagkabahala tungkol sa paglago ng populasyon.

Mental health of detainees in Nauru getting worse - Kalusugan ng isipan ng mga naka-ditene sa Nauru, lumulubha

Dec 4, 2018 0:05:50

Description:

A new report released by aid agency Doctors Without Borders (MSF) claims the mental health crisis on Nauru is the worst ever seen in the world.

-

Sinabi ng isang bagong ulat na inilabas ng ahensyang Doctors Without Borders (MSF) na ang krisis sa kalusugan ng isipan sa Nauru ay mas malubha kaysa sa nakikita ng mundo.

The challenges and joys of raising twins - Mga hamon at saya ng pagpapalaki sa kambal

Dec 4, 2018 0:15:10

Description:

Double feedings. Double nappies. Joergette Medel talks about how life with her twin girls means double the challenges and double the joy.

-

Dobleng pagpapakain. Dobleng pagpapalit ng lampin. Ikwinento ni Joergette Medel ang tungkol sa mga hamon at saya ng pagpapalaki ng kanyang kambal na anak.

Celebrating Christmas the Aussie or Pinoy way: Rizcel Gagawanan - Pagdiriwang ng Pasko sa paraang Aussie o Pinoy: Rizcel Gagawanan

Dec 2, 2018 0:23:27

Description:

December is here, Christmas cheer is almost near. But what makes the Filipino Christmas celebration so dear? How is it different from the Aussies'?

-

Disyembre'y narito na, ang Pasko ay malapit na malapit na. Ngunit ano ang natatangi sa pagdiriwang ng mga Paskong Pilipino? Paano naiiba sa mga Aussie?

Calls for Australian fashion industry to embrace transgender talent - Panawagan para sa industriya ng fashion sa Australya upang yakapin ang talentong transgender

Dec 2, 2018 0:06:53

Description:

As Australians tune in to catch Victoria's Secret annual fashion show this weekend ((Dec 2, 10pm AEDT)), many in the transgender community will be switching off.

-

Habang maraming Australyano ay maaaring manonood ng taunang fashion show ng Victoria's Secret ngayong Linggo ((Disyembre 2, ika-10 ng gabi AEDT)), marami sa komunidad ng transgender ang hindi naman papansinin ito.

Emergency responders struggling with mental health issues - Mga tagatugon sa emerhensiya nakikipaglaban sa mga isyu sa kalusugan ng isip

Dec 2, 2018 0:04:46

Description:

A world first study of the mental health of emergency workers has found they are at greater risk of psychological distress and trauma.

-

Napag-alaman ng isang unang pag-aaral sa mundo sa kalusugan ng isip ng mga manggagawa sa emerhensiya na mas malaki ang panganib na sila ay makaranas ng sikolohikal na pagkabalisa at trauma.

A passion for dance that knows no limits - Hilig sa sayaw nang walang anumang limitasyon

Dec 2, 2018 0:05:17

Description:

A Sydney couple is set to become the first Australian wheelchair dancers to compete in the world's largest Latin-dancing competition.

-

Isang mag-asawa mula Sydney ay nakatakdang maging unang mga mananayaw na naka-wheelchair sa Australia na makipagkumpetensya sa pinakamalaking kumpetisyon ng Latin-dancing sa mundo.

 

People unite in the fight against HIV ahead of World AIDS Day - Mga tao nagka-isa laban sa HIV bago ang World AIDS Day

Nov 30, 2018 0:06:31

Description:

Annual World AIDS Day on December the 1st is an important day to educate people and break down the stigma around HIV and related illnesses.

-

Ang taunang World AIDS Day sa unang araw ng Disyembre ay isang mahalagang araw para turuan ang mga tao at  alisin ang estigma na pumapaligid sa HIV at mga kaugnay na sakit.

Australian scientist uncovers new part of human brain - Australyanong siyentipiko natuklasan ang bagong bahagi ng utak uman brain

Nov 30, 2018 0:05:31

Description:

In a world-first, an Australian neuroscientist has discovered a new region of the brain which may help people play piano and exercise more precise finger movements.

-

Sa unang pagkakataon sa mundo, natuklasan ng isang neuroscientist ng Australya ang isang bagong bahagi ng utak na maaaring makatulong sa mga tao na tumugtog ng piyano at magsanay ng mas tumpak na paggalaw ng daliri.

 

Start the summer season with a safety check - Isang safety check sa pagbukas ng tag-init

Nov 30, 2018 0:07:46

Description:

Once a year we check our smoke alarms and make sure that they are all in good working order to protect us from accidents, fire  inside the home. At the start of the summer season, we should also ensure that our children are safe around the water. 

 

 

-

Minsan sa isang taon ating sinisiguro natin na nasa ayos ang ating mga smoke alarm upang maiwasan at maging ligtas mula sa sunog ang loob ng bahay. Sa simula ng tag-init,  bawat taon, atin din siguruhin na ligtas ang kapaligiran partikular sa tubig o pool ng ating mga anak, 

 

Philippine National Artists, emerging Filipino filmmakers celebrated in Asia Pacific Screen Awards Night in Brisbane

Nov 30, 2018 0:07:20

Description:

Motion picture legends and stars from across the Asia Pacific attended the 12th Asia Pacific Screen Awards (APSA) to celebrate the diverse stories and various cultures of the Asia Pacific region. 

Three policemen accused of killing Kian de los Santos found guilty, will serve life imprisonment - Tatlong pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos, guilty at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong

Nov 30, 2018 0:06:03

Description:

Three policemen accused of killing Kian de los Santos have been found guilty and will serve a sentence of life imprisonment.

-

Guilty ang hatol sa tatlong pulis na akusado sa pagpatay kay Kian de los Santos at haharap sa habang buhay na pagkakakulong.

Sexism survey a 'wakeup call' for modern Australia - Sexism survey isang 'wakeup call' para sa modernong Australya

Nov 30, 2018 0:05:56

Description:

A landmark survey on gender equality has found more than half of young Australian women have faced discrimination and feel that gender inequality exists in most Australian workplaces.

 

 

 

-

Nalaman sa isang bagong mahalagang pagtatanong sa pagka-pantay-patay ng kasarian na mahigit sa kalahating kabataang Australyanong kababaihan ang humaharap sa diskriminasyon at pakiwari nila na mayroong di-pagkapantay-pantay sa kasarian sa karamihan ng lugar trabaho sa Australya.

 

Filipino artist's works featured in Asia Pacific Triennale in Brisbane

Nov 29, 2018 0:09:35

Description:

Baguio-based painter and sculptor Kawayan de Guia joins the formidable line-up of artists whose works are currently being showcased in Brisbane at this year’s Asia Pacific Triennale or APT9.

Federal election likely in May 2019 as PM announces an early Budget - Pampederal na halalan malamang sa Mayo 2019 habang ipinahayag ng PM ang maagang Badyet

Nov 29, 2018 0:04:42

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the 2019 Budget will be handed down in early April, allowing for the federal election to be held in May.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison ang 2019 Budget ay ilalabas sa ikalawa ng Abril para maganap ang pampederal na halalan sa Mayo.

Teachers strike across South Australia - Mga guro nagwelga sa buong South Australia

Nov 29, 2018 0:12:05

Description:

Adelaide news. Summary of latest news from the festival state by Norma Hennessy

-

Adelaide news. Buod ng mga pinaka-huling ulat buhat sa festival state hatid ni Norma Hennessy

Philippine rider to compete for Enduro World Series in Australia - Rider mula sa Pilipinas lalaban sa Enduro World Series sa Australya

Nov 29, 2018 0:06:38

Description:

An elite rider from the Philippines will be representing the country for the Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers in Australia and will be competing with top World Cup athletes.

-

Isang elite rider mula sa Pilipinas ang kakatawan sa bansa para sa Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers sa Australya at makikipaglaban sa mga magagaling na atleta ng World Cup.

 

The Outlook: for ageing - Hinaharap ng tumatandang populasyon

Nov 28, 2018 0:11:58

Description:

Australians enjoy one of the highest life expectancy in the world, and are staying healthier for longer.

 While an increasing lifespan can be seen as one of the great achievements of modern society, it also highlights what some experts say is a lack of planning in how best to deal with this fundamental demographic change.

 

-

Sa Australya matatagpuan ang may pinaka mahabang life expectancy sa buong mundo,  kung saan nanatiling mas malusog ang mga tao sa mas mahabang panahon

 

Measles outbreak kills 21 children in Sarangani - Umabot na sa 21 bata ang namatay sa Tigdas sa Sarangani

Nov 28, 2018 0:10:05

Description:

The Department Health (DOH) sent additional vaccines against measles to Malapatan town in Sarangani Province, an outbreak of measles has claimed the lives of 21 children.

-

Nagpadala ang Kagawaran ng Kalusugan  (Department Health/ DOH) ang karagdagang bakuna laban sa Tigdas sa bayan ng Malapatan sa probinsiya ng Sarangani  kung saan umabot na sa 21 ng bilang ng mga batang namatay sa sakit na Tigdas.

PUV Modernisation Program starts today - PUV Modernisation Program magsisimula ngayong araw

Nov 27, 2018 0:08:56

Description:

Balitang Bisayas. Latest news from the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Pinakahuling ulat mula sa kabisayaan hatid ni  Nick Melgar

Malfunctioning medical implants implicated in thousands of deaths worldwide - Sirang medical implant isinangkot sa libu-libong kamatayan sa buong mundo

Nov 27, 2018 0:05:22

Description:

A global investigation has found malfunctioning medical implants have been responsible for tens of thousands of deaths around the world.

-

Natuklasan sa isang pang-daigdigang imbestigasyon na ang mga di-gumaganang pangmedikal na implant ang may kagagawan sa libu-libong kamatayan sa mundo.

Indigenous gathering from around the world in Sydney - Pagtitipon ng mga katutubo mula ibayong dagat sa Sydney

Nov 26, 2018 0:07:18

Description:

First Nations people from around the world are meeting in Sydney this week for the eighth gathering of Healing Our Spirit Worldwide.

-

Ang mga unang tao ng mga bansa mula sa buong mundo ay nagpupulong sa Sydney ngayong linggong ito para sa ika-walong pagtitipon ng Healing Our Spirit Worldwide.

Concerns new NSW adoption laws could lead to another Stolen Generation - Pagkabahala na ang bagong batas ng NSW sa pag-ampon ay maaaring mauwi muli sa Stolen Generation

Nov 26, 2018 0:05:35

Description:

Indigenous groups from around the country are concerned changes to the New South Wales  Adoption Act will lead to another Stolen Generation.

-

Nababahala ang mga katutubong grupo mula sa buong bansa na ang mga pagbabago sa New South Wales Adoption Act ay humantong sa isa pang ninakaw na henerasyon o Stolen Generation.


A Labor landslide in Victoria - Malaking kalamangan ng Labor sa halalan sa Victoria

Nov 25, 2018 0:07:16

Description:

A landslide victory for Labor in the Victorian state election.

-

Isang malaking kalamangang panalo para sa Labor sa pang-estadong halalan sa Victoria

Australians working two months of unpaid overtime a year - Mga Australyano may dalawang buwang overtime na walang bayad bawat taon

Nov 25, 2018 0:05:00

Description:

New research shows the average Australian is now working two months of unpaid overtime a year.

-

Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ang pangkaraniwang Australayano ay nagtatrabaho ng dalawang buwang walang bayad na overtime bawat taon.

Ethnic Business Awards honour 30 years - Ethnic Business Awards pinarangalan ang 30 taon

Nov 25, 2018 0:06:06

Description:

Indigenous and migrant business owners have been honoured for their successes at the 30th annual Ethnic Business Awards in Sydney.

-

Pinarangalan ang mga katutubo o "indigenous" at mga migranteng may-ari ng negosyo sa kanilang tagumpay sa ika-tatlumpung taunang "Ethnic Business Awards" sa Sydney.

Queensland to launch anti-drink driving campaign #LiftLegends - Queensland ilulunsad ang bagong kampanya para sa kaligtasan sa kalsada na #LiftLegends

Nov 25, 2018 0:08:39

Description:

A new road safety campaign targeting drink drivers will encourage Queenslanders to stay safe in the holiday season. 

-

Isang bagong kampanya sa kaligtasan sa daan ay naglalayong hikayatin ang nga taga-Queensland na manatiling ligtas sa kapaskuhan. 

From Hollywood stars' outfits to everyday people's clothes - Mula sa pagbibihis sa mga bituin sa Hollywood hanggang sa pangarap na gumawa ng pang-araw-araw na mga damit

Nov 25, 2018 0:12:15

Description:

Most designers dream of creating outfits for Hollywood stars, but this provocative, unorthodox and extraordinaire international fashion atelier aspires to one day be able to produce everyday clothes for everyday people.

-

Karamihan sa mga designer ay nagnanais na lumikha ng outfit para sa mga bituin sa Hollywood, ngunit para sa nakakapukaw, hindi pangkaraniwan at pambihirang internasyunal na fashion designer na ito, parangap niya na isang araw ay makagawa ng pang-araw-araw na damit para sa mga karaniwang tao.

'Artists go hungry - that's not true'

Nov 24, 2018 0:08:46

Description:

Is it worthy to pursue a career in arts? Or is it a risk to the future financial stability of the aspiring artist?

The Outlook: for space - Ang Outlook: para sa kalawakan

Nov 24, 2018 0:07:29

Description:

The Federal Government has released the charter for the newly established Australian Space Agency, calling it the first step towards developing Australia's space economy into a $12 billion industry by 2030.

-

Inilabas ng Pamahalaang Pederal ang charter para sa bagong itinatag na Australian Space Agency, tinatawag itong unang hakbang patungo sa pagbubuo ng Australya sa ekonomiya sa kalawakan sa isang $12 bilyong industriya pagsapit ng taong 2030.

The most diverse Pacific art collection ever features in 25th anniversary exhibition - Pinaka-magkakaibang koleksyon ng sining ng Pasipiko tampok sa ika-25 anibersaryo ng eksibisyon

Nov 24, 2018 0:05:01

Description:

Hundreds of artworks from 30 countries are on display at the 9th Asia-Pacific Triennial exhibition marking 25 years of the flagship Queensland Art Gallery program.

-

Daan-daang mga likhang sining mula sa 30 bansa ang makikita sa ika-siyam na Asia-Pacific Triennial exhibition nagmamarka ng ika-25 taon ng pinakamahalagang programa ng Queensland Art Gallery.

Labor's $15bn+ energy policy cops criticism, left and right - $15bn+ polisa ng Labor sa enerhiya tumanggap ng kaliwa't kanang pagpuna

Nov 24, 2018 0:06:50

Description:

Federal Labor is promising to spend more than 15 billion dollars, if it wins power, in upgrading the national electricity grid and boosting renewable energy.

 

-

Nangangako ang pampederal na Labor na kung mananalo ang partido nitong darating na eleksyon, popondohan nila ang 15-bilyong dolyar na pag-upgrade sa pambansang grid ng kuryente at pagpapalakas ng renewable energy.

Monique Shippen's journey to Miss Earth 2018 - Paglalakbay ni Monique Shippen para sa Miss Earth 2018

Nov 24, 2018 0:21:31

Description:

When you fail once, you get back up and try it again. This is what exactly Monique Shippen did after making it to the Top 10 in the 2011 Miss Earth Australia. She competed again this year and this time, she took home the crown.

 

-

Kapag nabigo ka minsan, bumangon ka at sumubok muli. Iyon ang eksaktong ginawa ni Monique Shippen matapos makasama lamang Top 10 ng Miss Earth Australia noong 2011. Siya ay sumaling muli sa taong ito sa parehong pageant at kanyang naiuwi ang korona.

 

What questions do you have about writing a will? - Ano ang iyong mga tanong tungkol sa pagsulat ng huling habilin?

Nov 23, 2018 0:08:45

Description:

What is to happen to your assets after you die?

-

Ano ang mangyayari sa iyong mga ari-arian kung ikaw ay pumanaw na?

Planning needed as Australia grows and ages - Kailangan ang pagpaplano habang lumalaki at tumatanda ang populasyon ng Australia

Nov 23, 2018 0:04:53

Description:

Australia's population is likely to reach 30 million within 11 years.

-

Ang populasyon ng Australya ay malamang na umabot ng 30-milyon sa loob ng labing-isang taon.

Federal government announces measures aimed at improving women's financial security - Pederal na gobyerno nag-anunsyo ng mga panukala na layunin ang pagpapabuti ng pinansyal na seguridad ng mga kababaihan

Nov 23, 2018 0:04:00

Description:

More flexible paid-parental leave and increased financial options for victims of domestic violence are among wide-ranging benefits announced by the federal government specifically for women.

 

 

-

Ang mas pleksibleng bayad ng parental leave at mas mataas na opsyon pinansyal para sa biktima ng domestikong karahasan ang isa sa mga malawak na benepisyo na inanunsyo ng pederal na gobyerno partikular na sa mga babae.

 

Policies laid out as Victoria's election approaches - Mga polisiya inilatag habang palapit ang eleksyon ng Victoria

Nov 22, 2018 0:07:49

Description:

Candidates in Victoria's state election are ramping up their campaigns ahead of Saturday's poll (November 24).

 

-

Naghahanda na ang mga kandidato sa Victoria para sa state election na magaganap sa Sabado, ika-dalawampu't apat ng Nobyembre.

 

 

Justice for Maguindanao massacre victims - Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre

Nov 22, 2018 0:05:00

Description:

Justice remains elusive for the victims of the Maguindanao Massacre, nine years since the murders.

-

Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre di pa rin nakukuha makalipas ang siyam na taon.

'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' on Monster Fest - 'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' sa Monster Fest

Nov 22, 2018 0:07:06

Description:

Cinema Nova will be featuring Maganda! Pinoy Boy v Milkman during its Monster Film Fest on November 24. 

-

Itatanghal sa Cinema Nova ang Maganda! Pinoy Boy v Milkman. Ipapalabas ito sa Monster Film Fest sa November 24. 

Unemployment rate in WA hits year low after full-time employment boost - Bilang ng walang trabaho sa WA nasa pinakamababang antas ngayong taon

Nov 21, 2018 0:09:55

Description:

The unemployment rate in Western Australia is at its lowest this year at only 5.7%. Accordingly, this was due to the rise of full-time jobs in the state.

 

-

Ang bilang ng walang trabaho sa Western Australia ay nasa pinakamababang antas sa taong ito na tinatayang nasa 5.7 porsyento lamang. Ito umano ay dahil sa pagtaas ng mga full-time na trabaho sa estado.

 

Cervical screening test, why should women do it? - Cervical screening test, bakit kailangan sumailalim dito ang mga kababaihan?

Nov 21, 2018 0:13:52

Description:

Undergoing a cervical screening test can be embarrassing for some women. After all, it is an intimate and invasive procedure. While the procedure may make some women squirm, health professionals agree that having this simple screening test done can significantly decrease a woman's chance of getting cervical cancer. 

-

Ang pagsa-ilalim sa cervical screening test ay maaaring nakakahiya para sa ilang kababaihan, ngunit alam n'yo ba na sa pagpapasuri sa simpleng pamamaraan na ito ay maaaring mabawasan ang tsansa ng isang babae na magkaroon ng cervical cancer?

Morrison foreshadows cuts to yearly migration intakes

Nov 21, 2018 0:06:39

Description:

Prime Minister Scott Morrison has foreshadowed cuts to Australia's migration intake, saying the major cities have become victims of their own success.

Scoliosis gaining attention after princess shows scars

Nov 21, 2018 0:06:50

Description:

Scoliosis was thrown into the spotlight last month (Oct) when Britain's Princess Eugenie showed off her surgery scars on social media at the time of her wedding.

Researchers seek volunteers to help crack the code for bipolar disorder - Mga mananaliksik naghahanap ng mga boluntaryo upang maunawaan ang bipolar disorder

Nov 21, 2018 0:03:50

Description:

Australian researchers are asking for volunteers to help them understand the genetics of bipolar disorder.

 

 

-

Naghahanap ng mga boluntaryo ang mga Australyanong mananaliksik upang tulungan silang maunawaan ang genetika ng bipolar disorder.

 

 

 

 

Growing up Filipino in Australia - Mga Pinoy na laking Australya

Nov 20, 2018 0:19:07

Description:

Filipino teenagers Jannis and RJ share what it’s like growing up Filipino in Australia. For RJ, the best thing about being Filipino in Australia is having  ‘titos’ and ‘titas’ who aren’t really your ‘tito’ and ‘tita’ (blood relative) but you can rely on for help all the time.

 

 

-

Ibinahagi ng mga Pinoy teenager na sina Jannis at RJ ang kanilang karanasan sa Australya. Para kay RJ, masaya dahil marami kang mga 'tito' at 'tita' na maari mong lapitan anumang oras.

Pacquiao and Roach teaming up for a January fight against Adrien Broner - Pacquiao at Roach magsasamang muli para sa isang laro ngayong Enero laban kay Adrien Broner

Nov 20, 2018 0:09:12

Description:

Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach is reuniting with fighting Senator Manny Pacquiao for his January 19 fight in Las Vegas against American brawler Adrien Broner.

-

Muling magsasama si Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach at fighting Senator Manny Pacquiao para sa parating na laro ng boksingero laban sa Amerikanong si Adrien Broner sa Las Vegas ngayong  Enero 19.

Community vs domestic violence - komunidad laban sa domestikong karahasan

Nov 20, 2018 0:09:59

Description:

A massive campaign against domestic violence is being supported by a number of community groups and the government of Australia to put an end on violence against women and children.

-

Isang malaking kampanya laban sa domestikong karahasan ang suportado ng mga grupo ng komunidad at pamahalaan ng Australya upang matuldukan ang karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan.

 

Austria marks the centenary of its republic - with an Aussie helping hand - Austria ginugunita ang sentenaryo ng republika nito - na may tulong ng mga Aussie

Nov 20, 2018 0:04:44

Description:

2018 marks 100 years since Austria first became a Republic and the country has been celebrating the occasion.

-

Ang taong 2018 ay nagmamarka ng 100 taon mula nang ang Austria ay naging isang Republika at ipinagdiriwang ng bansa ang okasyon.

Study shows extent poorer Australians exposed to pollution - Bilang ng mas mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon, nabunyag sa isang pag-aaral

Nov 20, 2018 0:05:47

Description:

The extent to which poorer Australians are exposed to pollution has been revealed in a first-of-its kind report.

-

Ang dami ng bilang ng mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon ay nabunyag sa isang unang natatanging ulat.

Trump under increasing pressure to condemn Saudi crown prince - Trump nasa ilalim ng tumitinding presyur na kondinahin ang hinirang na prinsipe ng Saudi

Nov 20, 2018 0:04:49

Description:

United States president Donald Trump is under increasing pressure from both sides of US politics to condemn Saudi Arabia over the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi.

-

Sumasailalim sa matinding presyur si Pangulong Donald Trump mula sa dalawang partido sa Estados Unidos na i-kondena ang Saudi Arabia sa pagpaslang sa Saudi journalist Jamal Khashoggi.

National plastic tax could be on horizon - Buwis sa plastik maaaring ipatupad sa Australya

Nov 20, 2018 0:08:04

Description:

A new report shows China's changing standards on recyclable waste have had a major effect on Australia's wasteproblems and predicts a national plastic tax may become a short-term solution.

-

Ipinapakita sa bagong ulat na ang mga pagbabago sa mga pamantayan ng Tsina sa mga basurang maaaring i-recycle ay magkakaroon ng malaking epekto sa problema sa basura ng Australya at ang buwis sa plastik na maaaring ipatupad sa buong bansa ay magiging isang panandaliang solusyon.

Central Visayas braces for Tropical Depression Samuel - Gitnang Visayas naghahanda para sa Tropical Depression Samuel

Nov 20, 2018 0:10:02

Description:

Tropical Depression Samuel is expected to hit the province of Cebu and is forecasted to make landfall on Tuesday night (Nov 20) in Dinagat-Samar-Leyte area. 

-

Inaasahang tatama ang bagyong Samuel sa lalawigan ng Cebu at magla-landfall sa Martes ng gabi (Nob 20) sa mga lugar ng Dinagat-Samar-Leyte.

 

Tensions on clear display at the APEC summit as the US announces it will partner with Australia, PNG on Manus Island naval base - Pandagat na base militar sa Papua New Guinea, magkasamang itatayo ng Estados Unidos at Australya

Nov 19, 2018 0:07:24

Description:

The United States will join forces with Australia in the development of a new naval base to be built in Papua New Guinea. The announcement at the Asia-Pacific Economic Cooperation summit comes amid a tug-of-war for regional influence.

-

Magkasamang itatayo ng mga pwersa ng Estados Unidos at Australya, ang isang bagong pandagat ng base sa Papua New Guinea.

Study suggests domino effect of climate change could wipe out all life - Patuloy na pagbabago ng klima, maaring pumatay ng lahat ng buhay sa mundo

Nov 19, 2018 0:03:33

Description:

A dramatic new study has found extreme climate change could lead to an extinction effect which, it says, could wipe out all life on earth. Researchers say, in the worst-case scenario, organisms could die out because they depend on other doomed species.

-

Isang mahalaga at bagong pagsusuri ang nakatuklas na ang patuloy na pagbabago ng klima ay maaring mauwi sa pagkamatay ng lahat ng buhay sa mundo.

A retired Australian citizen enjoys life back in the Philippines - Isang retiradong mamamayang Australyano, masayang namumuhay ngayon sa Pilipinas

Nov 19, 2018 0:09:43

Description:

They say we should treasure youth but how? One could not stop the clock to tick nor the calendar pages to turn. We grow old. No one escapes getting old. Before one knows it, all the roads have closed and retirement is the only way to go. But should retirement be perceived as an inevitable doom?

-

Sabi nila dapat daw nating ituring na yaman ang ating kabataan ngunit paano ito? Walang kayang mapatigil ang pagtakbo ng oras o paglilipat  ng pahina ng kalendaryo. Lahat tayo ay tatanda. Walang makakaiwas sa pagtanda. Bago mo pa ito malaman, ang mga landas ay nagsara na at ang pagreretiro nalang ang tanging daang bukas para sa iyo. Ngunit dapat bang ituring ang pagreretiro na tila isang hindi maiiwasang sentensya o parusa?

Blacktown: Our second home

Nov 18, 2018 0:05:04

Description:

The City of Blacktown has a large and vibrant Filipino community. For those who have settled and now call Blacktown their second home, living there makes them feel like they didn't leave the Philippines at all. 

International students on job-hunting: Focus on your end goals - Mga banyagang mag-aaral na naghahanap ng trabaho: Ituon ang pansin sa inyong mga layunin

Nov 18, 2018 0:22:51

Description:

Finding work while studying can be intimidating especially if you are lacking in local experience which most employers require.

-

Ang paghahanap ng trabaho habang nag-aaral ay maaaring maging nakakatakot lalo na kung kulang ka sa lokal na karanasan na isang partikular na hinahanap ng karamihan sa mga tagapag-empleyo.

Oposa Doctrine: Present generation's responsibility to protect the environment for future generations - Oposa Doctrine: Tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na protektahan ang kapaligiran para sa bagong henerasyon

Nov 17, 2018 0:15:53

Description:

How are we able to protect our environment for the younger generations yet to come?

-

Paano natin mapoprotektahan ang ating kapaligiran para sa mga kabataan at mga susunod pang henerasyon?

APSA: Youth plays an integral role in community events - Ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa mga kaganapan sa komunidad

Nov 17, 2018 0:07:05

Description:

The involvement of the youth is integral in the preparation and facilitation of community events like the recently held Philippine Christmas Festival 2018, according to a Filipino youth leader in Sydney.

-

Ang partisipasyon ng mga kabataan ay mahalaga sa paghahanda sa mga kaganapan sa komunidad katulad ng katatapos lamang na ‘Philippine Christmas Festival 2018’, ayon sa isang Pilipinong lider ng mga kabataan sa Sydney.

"Light up purple" supports the world's miracle babies - "Light up purple" sinusuportahan ang mga mala-himalang sanggol

Nov 16, 2018 0:07:44

Description:

Families celebrate when a baby is born, but when things go out of hand and a baby has to fight for life, it can be overwhelming and impact the whole family.

-

Masayang nagdiriwang ang mga mag-anak kapag ipinanganak ang isang sanggol, ngunit kapag nawala sa plano ang mga pangyayari at ang isang sanggol ay kailangang makipaglaban upang mabuhay, maaari itong maging mabigat at lubhang makaapekto sa buong pamilya.

Kamikazee rocks Sydney for the first time, reveals inspiration for their new songs - Kamikazee yayanigin ang Sydney sa unang pagkakataon, ilalahad ang inspirasyon sa mga bagong awitin

Nov 16, 2018 0:24:49

Description:

On the last leg of their Australian concert tour, popular band Kamikazee is set to perform in Sydney for the first time as they reveal the inspirations for their comeback songs.

-

Sa huling bahagi ng kanilang konsiyerto sa Australya, tutugtog ang kilalang banda na Kamikazee sa Sydney sa unang pagkakataon, habang ibabahagi nila ang mga inspirasyon sa kanilang mga bagong awitin.

Australia's gender pay gap narrowing but still large - Gender pay gap sa Australya lumiliit ngunit malaki pa rin

Nov 16, 2018 0:04:27

Description:

A new report from the federal government's Workplace Gender Equality Agency says Australia's gender-pay gap has fallen just over 1 per cent in the past year.

 

-

Isang bagong ulat mula sa ahensiya ng workplace gender equality ng pederal na gobyerno ang nagsabing ang gender pay gap ng Australya ay nahulog ng halos 1 porsyento sa nakaraang taon.

 

Trillanes criticises Duterte for his 'power nap' - Trillanes criticises Duterte for his 'power nap'

Nov 16, 2018 0:05:58

Description:

Senator Antonio Trillanes criticised President Rodrigo Duterte's absence in some activities in the ASEAN Summit in Singapore.

 

-

Tinuligsa ni Senador Antonio Trillanes ang hindi pagsipot ni Pangulong Duterte sa ilang aktibidad ng ASEAN Summit sa Singapore.

Life Giving stories 2018 - Life Giving stories 2018

Nov 16, 2018 0:10:08

Description:

What is the best gift you've ever received? In Life Giving Stories 2018, five speakers talk about the meaningful gift they've received and given through organ donation.

-

Ano ang pinakamagandang regalong natanggap mo? Sa Life Giving Stories 2018, ikukwento ng limang mananalaysay ang pinakamakabuluhang regalong naibigay at natanggap nila dahil sa organ donation.

 

Foodbank funds cut as Government says money is being spread - Pondo ng Foodbank binawasan ng gobyerno

Nov 16, 2018 0:05:51

Description:

A charity feeding over 700,000 Australians a month says the Federal Government has almost halved its funding less than two months out from Christmas.

 

 

-

Isang kawanggawa na nagpapakain sa mahigit 700,000 Australyano sa isang buwan ay nagsabi na ang Pederal na Pamahalaan ay halos ginawang kalahati ang pagpopondo nito dalawang buwan bago mag-Pasko.

 

 

One year and 5,420 same-sex marriages later - Isang taon at 5,420 kasal ng parehong kasarian

Nov 16, 2018 0:08:59

Description:

One year ago, the announcement that Australians had voted in favour of same-sex marriage brought the first of what is now more than 5,000 same-sex weddings across the country.

-

Isang taon na ang nakakalipas ng inanusyo na legal na ang same-sex marriage sa Australya. Pagkatapos nito, mahigit limang libong same-sex weddings na ang naganap sa bansa.

Victoria releases details of Belt and Road deal with China - Victoria naglabas ng detalye tungkol sa Belt and Road Initiative ng Tsina

Nov 15, 2018 0:09:22

Description:

The Victorian Government has released a memorandum of understanding with China over its controversial Belt and Road Initiative (BRI) after a secretive deal between the two was announced last October. The state opposition, the Federal Government and foreign-policy analysts have sharply criticised the deal. 

-

Inilabas ng gobyerno ng Victoria ang memorandum of understanding sa Tsina, tungkol ssa kontrobersyal na Belt and Road Initiative pagkatapos maipahayag ang sikretong kasunduan sa pagitan ng dalawa noong Oktubre. Ang kasunduan ay binatikos ng oposisyon ng estado, Pamahalaang Pederal at ng mga foreign-policy analysts. 

California fires now deadliest in state's history - Makasaysayang sunog tumama sa California

Nov 15, 2018 0:04:00

Description:

Authorities in California are sifting through fire grounds to recover bodies from the deadliest wildfires in the state's history. At least 44 people have been killed as of last Wednesday, 14 November, but the death toll is almost certain to rise with hundreds of people still unaccounted for.

-

Puspusan ang paghahanap ng mga awtoridad sa Californa sa mgalabi ng mga nasawi sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng estado. Aabot sa apatnapu't apat na tao ang napatay noong Miyerkoles at inaasahang tataas pa ang bilang nito dahil daan-daang tao ang hindi pa nakikita.

Council: Address climate change or significant water challenges - Konseho: Tugunan ang climate change o kakulangan sa tubig

Nov 15, 2018 0:06:57

Description:

The Climate Council is warning Australians face significant water challenges if the nation does not address climate change. The council says droughts and flooding in the country are being exacerbated by climate change.

-

Nagbabala ang Climate Council sa Australya, tungkol sa makalugang kakulangan sa tubig, kung hindi haharapin ng bansa ang pagbabago ng klima. Sinabi ng konseho na ang pagkatuyot at pagbaha sa bansa ay pinapalala ng pagbabago sa klima.

Settlement Guide:Drug and alcohol addiction - Settlement Guide: Adiksyon sa droga at alkohol

Nov 14, 2018 0:09:55

Description:

In Australia, one in twenty deaths are caused by alcohol or illicit drugs.

Nearly one in five adults drink at risky levels and 16 per cent of the population has tried an illicit drug in the past year.

-

Sa Australya, isa sa dalawampung pagkamatay ay dulot ng alkohol o mga ipinagbabawal na gamot.

Halos isa sa limang matatanda ang umiinom sa mapanganib na antas at 16 porsyento ng populasyon ay sumubok ng isang ipinagbabawal na gamot sa nakaraang taon.

Breaking the silence around children without a voice - Pagbasag ng katahimikan sa palibot ng mga batang walang boses

Nov 14, 2018 0:10:18

Description:

At least one in four children with a disability is being turned away from mainstream schools in Australia.

 

-

Halos isa sa apat na bata na may kapansanan ang hindi tinatanggap sa mga pangunahing paaralan sa Australya.

 

Pinoys at the Victorian State Election - Mga Pinoy sa Victorian State Election

Nov 13, 2018 0:22:35

Description:

This coming Victorian State Elections, two Filipinos are campaigning for a seat at both the Upper and Lower House, veteran Walter Villagonzalo and first time candidate Oliver Squires. 

-

Sa darating na halalan sa estado ng Victoria dalawang Pilipino ang lalahok para sa pwesto sa kapwa Mataas at Mababang Kapulungan, nakapanayam natin ang mga kandidato; ang beteranong si Walter Villagonzalo at bagitong si Oliver Squires.

Preparations are in full swing for Sinulog festival in January - Malawakang paghahanda para sa pagdaraos ng Sinulog sa Enero 2019

Nov 13, 2018 0:08:00

Description:

The Visayan region of the Philippines is getting ready for the annual celebrations of the Sinulog festival in January 2019.

-

Naghahanda ang buong rehiyon ng Visayas para sa taunang selebrasyon ng Sinulog sa Enero 2019.

Opioid-related drug use kills three Australians each day: report - Tatlong katao ang namamatay kada araw sa paggamit ng opioid

Nov 13, 2018 0:05:34

Description:

More than three million Australians have an opioid prescription, according to a new Australian Institute of Health and Welfare report. Opioids provide pain relief and can be obtained legally, such as codeine and morphine and also illegally, in heroin and opium.

-

Mahigit sa tatlong milyong Australyano ang gumagamit ng reseta sa opioid, ayon sa bagong ulat mula sa Australian Institute of Health and Welfare. Ang opioid ay nagbibigay ginhawa sa sakit at maaring mabili ng legal, kagaya ng codeine at morphine at sa iligal na paraan, kagaya ng heroin at opium.

Government relaxing visa rules for foreign farm workers - Gobyerno, luluwagan ang working visa rules sa mga dayuhang farm workers

Nov 13, 2018 0:06:44

Description:

The Federal Government says it will relax visa rules for foreign farm workers in a bid to permanently end worker shortages on farms. The National Farmers' Federation has welcomed the changes, but the Australian Workers' Union has expressed concern it will expose foreign workers to further exploitation.

-

Sinabi ng gobyerno pederal na luluwagan nila ang mga patakaran tungkol sa visa para sa mga nagtatrabaho sa bukirin, upang permanenteng matugunan ang kakulangan ng trabahador sa mga taniman ng bansa. Malugod na tinanggap ng National Farmer's Federation ang mga pagbabago, sa kabila ng pahayag ng Australian Workers' Union, na maaring pagsamantalahan ang mga banyagang trabahador.

World leaders warn against rising nationalism - Panganib ng lumalaking nasyonalismo

Nov 13, 2018 0:03:55

Description:

The leaders of Germany and France have warned of the dangers of a rising tide of nationalism at a peace forum in Paris. In what was seen by many as a direct reference to the United States President's so-called "America first" agenda, Mr Macron warned the dangerous attitudes of a former era are resurfacing and threatening world peace.

-

Ang mga pinuno ng Germany at France ay nagbabala laban sa panganib ng tumataas na alon ng nasyonalismo, sa isang porum sa kapayapaan sa Paris.

Push to bring more Philippine products to Australian mainstream market - Panawagan para sa mas maraming produktong Pinoy na makarating sa mga pamilihan sa Australya

Nov 12, 2018 0:08:03

Description:

Special Trade Representative and Consul Commercial of the Philippines to Australia and New Zealand, Alma Argayoso admitted there is still more work to do to increase the number of Filipino brands available in the Australian mainstream market.

-

Inamin ng Special Trade Representative and Commercial Consul ng Pilipinas sa Australya at New Zealand, Alma Argayoso, na marami pa silang dapat na gawin para mailagay ang mga mas maraming Pilipinong produkto sa ‘mainstream’ na merkado ng Australya.

Human rights advocate to Australian government: 'Take a stand against President Rodrigo Duterte' - Nag-aadbokasiya para sa karapatang-pantao nanawagan sa pamahalaan ng Australya na tumayo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte

Nov 12, 2018 0:13:21

Description:

Philippines Australia Solidarity Association (PASA) co-founder, May Kotsakis, claims that the Australian government is doing less in calling the attention of the Philippines to stop the human rights violation.

-

Pinaniniwalaan ng ‘co-founder’ ng Philippines Australia Solidarity Association (PASA), May Kotsakis, na kulang ang ginagawa ng pamahalaan ng Australya para tawagin ang atensyon ng Pilipinas upang tigilan na ang paglabag sa karapatang-pantao sa bansa.

Experts: Strawberry tampering will have little effect on export business - Kakaunti ang magiging epekto sa pagluluwas ng strawberry sa ibang bansa, pagkatapos ng krisis sa karayom sa loob ng mga prutas

Nov 12, 2018 0:07:54

Description:

After arresting a 50-year old woman in Queensland on suspicion of tampering with strawberry products with needles, Professor Bob Farquharson says that the incidents will have little effect on the export business for the product.

-

Pagkatapos arestuhin ang 50-taong babae sa Queensland dahil sa diumanong paglalagay ng karayom sa loob ng mga strawberry, sinabi ni Professor Bob Farkuharson ng University of Melbourne, na kakaunti ang magiging epekto nito sa pagluluwas ng prutas sa ibang bansa.

Foley resigns from Labor state leadership - Luke Foley, Opposition Leader ng New South Wales, nagbitiw sa pagka-pinuno pagkatapos akusahan ng panghahalay seksuwal

Nov 12, 2018 0:07:25

Description:

The New South Wales Labor party is looking for a new leader, less than five months before the next state election. Opposition Leader Luke Foley has been forced to resign after an allegation of sexual misconduct but in leaving, he's taken the story in a dramatic new direction.

-

Humahanap ng bagong lider ang partido Labor sa New South Wales, kulang sa limang buwan bago magdaos ng halalan sa estado.

Prime Minister Scott Morrison reacts to deadly attack in Bourke Street in Melbourne - Punong Ministro Scott Morrison nagsalita tungkol sa pag-atake sa Bourke St sa Melbourne

Nov 12, 2018 0:05:36

Description:

Politicians on all sides have condemned Friday's terror attack in Melbourne's CBD. Members of the Australian African community have also come forward - denouncing the deadly incident - and calling for unity.  

-

Kinondena ni Punong Ministro Scott Morrison at ng parehong panig ng pulitika ang pag-atake sa Melbourne noong Biyernes. Ang mga miyembro ng komunidad Australyano at Afrikano ay nakiisa sa pagkondena sa insidente. 

Former PM Turnbull names Liberal Party members who helped to oust him

Nov 12, 2018 0:05:41

Description:

Former prime minister Malcolm Turnbull used his first major public appearance in Australia to defend his time in the job and express broad support for successor Scott Morrison. But the question of why he was removed from the job still hangs over Mr Turnbull and his party, and he has done little to make it go away.

PANDA releases new online tool to assess perinatal anxiety and depression - Naglabas ang PANDA ng bagong online tool para sa perinatal anxiety and depression

Nov 11, 2018 0:06:30

Description:

New mums and dads can experience perinatal anxiety and depression. Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) recently released an online tool to help new parents assess themselves so they can seek proper treatment. 

-

May mga bagong magulang na nagkakaroon ng perinatal anxiety at depression. Kamakailan, naglabas ng online tool ang Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) na makatutulong sa pag-asses ng mga magulang sa kanilang mga sarili.

How "Housekeeping" resonates the Filipino family worldwide? - Paano sumasalamin ang "Housekeeping" sa mga pamilyang Pilipino sa buong mundo?

Nov 11, 2018 0:30:53

Description:

Inspired by the longstanding plight of Filipino diaspora worldwide and that "green card" dream of many Filipinos, the play "Housekeeping" was born.

-

Nabigyang-inspirasyon ng matagal nang pakikibaka at kalagayan ng diaspora ng mga Pilipino sa buong mundo at ang pangarap na "green card" ng maraming Pilipino, ang dula na "Housekeeping" ay nabuo.

Australia's World War I soldiers not of 'substantial European origin' - Mga sundalo ng Australia sa Unang Pandaigdigang Digmaan na walang makabuluhang pinagmulang Europeyo

Nov 11, 2018 0:08:11

Description:

Laws enacted in the early 1900s made it difficult for Australians not of what was termed "substantial European origin" to enlist for service in World War One.

 

-

Ang mga batas na pinagtibay noong mga unang bahagi ng mga taong 1900 ay ginawang mahirap para sa mga Australyano na hindi kasama sa tinatawag na may "makabuluhang pinagmulang Europeyo o substantial European origin" na makapag-patala para sa serbisyo sa Unang Pandaigdigang Digmaan.

Philippine Christmas Festival 2018 continues at Tumbalong Park - ‘Philippine Christmas Festival 2018’ magpapatuloy sa Tumbalong Park

Nov 10, 2018 0:08:58

Description:

If you want to experience a distinctly Filipino way of celebrating Christmas, come and be part of the Philippine Christmas Festival 2018 at Tumbalong Park, Darling Harbour.

-

Kung nais mong maranasan ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino, halina’t makibahagi sa ‘Philippine Christmas Festival 2018’ sa Tumbalong Park, Darling Harbour.

Superannuation study splits opinion - Pag-aaral ng superannuation naghati ng opinyon

Nov 9, 2018 0:07:15

Description:

A new report has found that Australians shouldn't be so concerned with their future superannuation, with the typical retiree having a higher standard of living than when they were working.

 

 

-

Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga Australyano ay di dapat mabahala sa kanilang panghinaharap na superannuation, lalo na sa mga tipikal na magreretiro na may mataas na pamantayan ng pamumuhay ng sila ay nagtatrabaho.

Kamikazee ready to rock Australia - Kamikazee handa ng yanigin ang Australya

Nov 9, 2018 0:11:01

Description:

After an indefinite hiatus in 2015 to focus on their personal lives, Filipino rock band, Kamikazee is back on stage for Tagpuan Tour 2018. They are set to perform in three Australian cities (Melbourne, Perth and Sydney) after successful tours in the Philippines and other parts of the world. The iconic rockers share the excitement with SBS Filipino. 

-

Pagkatapos ng pansamantalang pahinga ng 2015 upang bigyang pansin ang mga personal na buhay, nagbabalik sa entablado ang Kamikazee para sa Tagpuan Tour 2018. Nakatakda silang gumanap sa tatlong siyudad sa Australya (Melbourne, Perth at Sydney) pagkatapos ng matagumpay na paglilibot sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Ibinahagi ng mga iconic rockers ang kasiyahang nadarama sa SBS Filipino.

 

Former Labor leader joins One Nation party - Dating pinuno ng Partido Labor, sumama sa Partido One Nation

Nov 8, 2018 0:03:41

Description:

Former Labor leader Mark Latham has accepted an invitation to join Pauline Hanson’s One Nation.

-

Tinanggap ng dating pinuno ng Labor, Mark Latham, ang imbitasyong sumama sa partidong One Nation ni Pauline Hanson.

Calls to ban horse racing, as horse dies at Melbourne - Panawagan upang ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos mamatay ang isa sa Melbourne Cup

Nov 8, 2018 0:03:16

Description:

Animal welfare advocates have renewed calls for horse racing to be banned after a horse died shortly after the conclusion of this year's Melbourne Cup.

-

Muling nanawagan ang mga tagapag-taguyod ng kapakanan ng mga hayop, para ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos na isa dito ay namatay sa pagtatapos ng Melbourne Cup sa taong ito.

Maharlika Lodge: A place for elderly Filipinos - Maharlika Lodge: Kumakalinga sa mga matatandang Pilipino

Nov 8, 2018 0:15:48

Description:

Filipinos gathered for the launch of the first cultural wing, a place for Filipinos living with dementia. Dementia Society of the Philippines’ Dr. Maurice Sanoza and D.r Lourdes Joson tells the significance of this special place.

-

Nagtipon ang mga Pilipino sa Victoria para sa paglunsad ng cultural wing, isang natatanging lugar para sa mga Pilipino na may  dementia. Ibinahagi nina Dr. Maurice Sanoza at Dr. Lourdes Joson  mula Dementia Society of the Philippines ang kahalagahan ng lugar na ito.

 

Young Filipina Australian hopes to perform in the Philippines - Batang Pilipina Australyano nais mag concert sa Pilipinas

Nov 7, 2018 0:10:54

Description:

Young Filipina Australian Yzabel Mariano loves performing on stage, this year she enjoyed being a part of the musical 'Grease'. Living in Melbourne, her dream venue is to perform in the Philippines where  her cousins and relatives can watch her on stage. Yzabel is currently busy preparing for the coming Fast Track Jr Singing Grand Finals

-

Hilig ng batang Pilipinang Australyana Yzabel Mariano ang umawit sa entablado, nitong huli kabilang siya sa  musical na 'Grease'. Naka base sa Melbourne, pangarap niyang umawit sa entablado sa Pilipinas kung saan mapapanood siya ng kanyang mga pinsan at mag-anak. Sa ngayon, abala si Yzabel sa nalalapit na Fast Track Jr Singing Grand Finals

Animal Rescue Centre in Tacurong City popular among residents and tourists - Animal Rescue Centre sa Tacurong popular sa mga lokal na residente at turista

Nov 7, 2018 0:08:40

Description:

A newly-opened zoo and animal rescue center in Tacurong City, Sultan Kudarat province has emerged as a top attraction for residents and tourists in Central Mindanao and the neighboring areas.

-

Isang bagongbukas na  zoo at animal rescue center sa Tacurong City, Sultan Kudarat  ang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga residente at turista

The Outlook: for hydrogen cars - The Outlook: Hydrogen cars

Nov 7, 2018 0:08:58

Description:

A number of trials of hydrogen-powered cars  are underway around Australia, with proponents pushing them as a key to reducing greenhouse-gas emissions in the transport sector. Hydrogen-electric vehicles are considered environmentally friendly because they only emit water.

 

 

-

May ilang mga hydrogen-powered cars ang kasalukuyang sinusubok sa ibat-ibang bahagi ng Australya kung saan tinutulak ng mga tagasuporta bilang isa sa mga pangunahing paraan ng pagbaba ng antas ng greenhouse-gas emissions sa sektor ng transportasyon.

 

 

Trump plans to remove citizenship of children born from ilegal parents in America - Nagbabalak si Pangulong Trump na alisan ng pagka-mamamayan ang mga batang isinilang mula sa mga iligal na magulang sa Amerika

Nov 6, 2018 0:07:06

Description:

United States president Donald Trump has again stoked controversy by suggesting so-called birthright citizenship in the United States should be ended.

-

Muling gumawa ng kontrobersiya si Pangulong Donald Trump, pagkatapos magsuhestiyon na ang tinawag na karapatang maging mamamayan ng Amerika ang mga batang isinilang ng mga iligal na magulang, ay dapat tapusin.

How will mid-term elections affect the US Congress? - Paano ma-apektuhan ng halalan ngayon ang Kongreso ng Amerika?

Nov 6, 2018 0:06:51

Description:

Midway through each United States presidential term, US voters choose new senators for one-third of the Senate seats and new members for every seat in the House of Representatives.

-

Sa kalagitnaan ng bawa't termino ng pangulo ng Amerika, pumipili ang mga botante sa bansa, ng mga bagong senador para sa ikatlong dami ng mataas na kapulungan, at mga bagong myembro para sa bawa't pwesto sa mababang kapulungan.

Google workers walk out over sexual harassment management - Mga empleyado ng Google, nagprotesta laban sa sexual harrassment sa trabaho

Nov 6, 2018 0:04:21

Description:

Google employees around the world are protesting against what they allege is the mishandling of sexual harassment cases in the company.

-

Nagprotesta ang mga empleyado ng Google sa buong mundo, laban sa tinawag nilang maling paghawak sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal sa kanilang kumpanya.

Remembrance Day marks a century since World War I armistice - Paggunita sa Remembrance Day

Nov 6, 2018 0:05:06

Description:

It has been almost a century to the day since the guns fell silent on the European battlefields of World War One.

-

Halos isang daang taon na ang nakakalipas nang matigil ang digmaan sa Europa, sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig.

The rebirth of a river - Part 2 - Muling pagkabuhay ng isang ilog - Pangalawang Bahagi

Nov 6, 2018 0:07:49

Description:

The Pasig River has just been awarded the inaugural Riverprize, a prestigious honor bestowed on a previously unclean river flow.

-

Ang Ilog ng Pasig ay katatanggap pa lamang ng paunang Riverprize, karangalang ibinigay sa isang ilog na dati'y hindi kaakit-akit.

Prospect of homelessness for Asylum Seekers in Nauru - Maaring mawalan ng tirahan ang mga asylum seekers sa Nauru

Nov 5, 2018 0:05:50

Description:

Thousands of asylum seekers may be at risk of homelessness as the Federal Government toughens the rules on those it says arrived "illegally" by boat.

-

Libo-libong asylum seekers ang maaring manganib na mawalan ng tirahan, habang dinadagdagan ng gobyerno pederal ang mga patakaran para sa mga dumating na iligal at sakay ng bangka.

Charitable institutions also embracing cashless society - Mga institusyon sa kawang-gawa, hindi na din gumagamit ng pera

Nov 5, 2018 0:05:45

Description:

Over recent years, there has been a significant drop in the number of people carrying, and paying in, cash.

-

Nitong mga nakalipas na taon, nagkaroon ng malaking pagbaba ng mga taong hindi nagdadala, at nagbabayad, ng pera.

Catholic nun returns to Australia after being thrown out of Manila - Katolikong madre, bumalik sa Melbourne pagkatapos pa-alisin sa Pilipinas

Nov 5, 2018 0:03:57

Description:

A Catholic nun - forced to leave the Philippines after protesting alleged human rights abuses in the country - has vowed to continue her vocal opposition to the Duterte government. 

-

Isang Katolikong madre, na pinilit pa-alisin sa Pilipinas pagkatapos mag-protesta sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa bansa, ay nangakong magpapatuloy sa kanyang bokal na oposisyon sa gobyernong Duterte.

Donald Trump considers changing constitution regarding American citizenship - Pinag-aaralan ni Pangulong Donald Trump ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa pagkaka-mamamayan ng Amerika

Nov 5, 2018 0:05:31

Description:

United States president Donald Trump is continuing his harsh rhetoric on what he calls "illegal immigration" to the country.

-

Nagpapatuloy si Pangulong Donald Trump ng Amerika, sa kanyang pagbatikos sa tinawag niyang iligal na imigrasyon sa bansa.

SPARK!: Empowering Filipina migrant workers - Pilipinas, isa pa rin sa pangunahing pinagkukunan ng migrante sa buong mundo.

Nov 4, 2018 0:06:33

Description:

Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma at Kaunlaran (SPARK!) president, Imelda Nicolas speaks about the diverse faces of migration in the Asia-Pacific region. Through SPARK!, she aims to help Filipino migrant women and promote their welfare and interest. 

-

“We are one of the major sources of migrants from the Philippines to other countries and I am proud to say we are able to manage our migration quite well. There are lessons we’ve learned from other countries and many countries try to learn from us too,” ayon kay Imelda Nicolas, pinarangalan na isa sa pinakamaimpluwensyang Pilipina sa mundo ng Filipina Women’s Network.

Sister Fox to continue the good fight in Australia - Sister Fox ipagpapatuloy ang laban ng kabutihan sa Australya

Nov 3, 2018 0:05:16

Description:

After 27 years of living in the Philippines, Sister Patricia Fox was forced out of the country. Gabriela Australia Chairperson and close friend Angie Ladera shares how Sister Fox plans to continue the good fight while in Australia.

-

Pagkatapos ng 27 taon na paninirahan sa Pilipinas, pwersang pinaalis ng bansa si Sister Patricia Fox. Ibinahagi ng Gabriela Australia chairperson at matalik na kaibigan ni Sister Fox na si Angie Ladera kung paano ipagpapatuloy ni Sister Fox ang laban ng kabutihan habang nasa Australya.

 

Staxey Kelly Cañedo: A pop star in the making - Staxey Kelly Cañedo: nalalapit na bituin ng pop

Nov 3, 2018 0:06:06

Description:

12-year-old Staxey is the epitome of a modern pop star in the making. At an early age of 7, music set her soul on fire. This passion eventually opened many opportunities for her in Australia making her one of the most in demand child singers in Melbourne's Filipino community.

-

Ang 12 taong gulang na si Staxey ay ehemplo ng isang nalalapit na pop star. Sa maagang edad na 7, pinasigla ng musika ang kanyang diwa. Ang pasyon niya ay nagbukas ng mga oportunidad para sa kanya sa Australya kung saan siya ngayon ay isa sa mga hinahanap na batang mang-aawit ng komunidad Pilipino sa Melbourne.

Jerson and Rhayzen’s Blind Curve - Paglaban sa mga hamon sa tulong ng musika

Nov 3, 2018 0:11:27

Description:

Jerson’s father taught him how to play the guitar. He remembers playing tunes from his father’s favourite rock band Led Zeppelin’s Stairway to Heaven. 

-

Tinuruan si Jerson ng Tatay niya tumugtog ng gitara, isa sa mga paboritong tinutugtog nila ng kanyang ama ang stairway to heaven ng rock band the Led Zeppelin. Ibinahagi naman ni Rhayzen ang mga kwento ng kanyang pagbihbinata sa Cotabato, kasama ang mga kaibigan kumakanta habang nakatambay sa paborito nilang sari-sari store ang mga awitin ng Eraserheads at Yanno. Sa Australya, sila’y patuloy na kumakanta at naglalaro ng gitara kasama ang ilan pa sa bandang Blind Curve.

Filipino-Canadian takes pride in serving the Filipino community - Pagpapakita ng pagmamalaki sa pagseserbisyo sa komunidad Pilipino

Nov 2, 2018 0:04:50

Description:

Filipino-Canadian Mikaela Torres gives back to the community by assisting Filipino immigrants settle in Canada. 

-

“I am really proud to give back to my community. I believe Canada gave me the opportunity to help my community more so I’m very proud to be a Filipino-Canadian.”

Lack of Australian experience, the biggest barrier faced by Filipino skilled migrants - Mga hadlang na kinakaharap ng mga Pilipinong ‘skilled migrants’

Nov 2, 2018 0:08:43

Description:

Multicultural Communities Council of South Australia chairperson Miriam Cocking supports the idea of providing mentorship to make settlement easier for Filipino skilled workers. 

-

“I think supporting them will make settlement much easier and also providing mentor on how to navigate the system and also to learn the work ethics in Australia.”

Youth leaders meet to discuss racism and resilience - Mga kabataang pinuno nagtipon upang pag-usapan ang racism at resilience

Nov 2, 2018 0:05:35

Description:

Young leaders from South Sudan met with Indigenous leaders to talk about racism and resilience.

Both youth from two communities said they are facing the same problem- fear, loss of power and exclusion.

 

-

Nagtipon ang mga kabataang pinuno ng South Sudan at mga katutubong pinuno upang pag-usapan ang racism at resilience.

Ang parehong komunidad ay nagsabing sila ay humaharap sa parehong problema- takot, kawalan ng kapangyarihan at ekslusyon.

Growing waistlines can affect your fertility - Paglapad ng inyong waistline maaring maka-apekto sa inyong fertility

Nov 2, 2018 0:08:42

Description:

Recent studies have shown an increase in obesity rates of around 10% over the past 20 years. One in five Australian women will struggle to fall pregnant due to growing waistline or obesity. However, a weight loss of just ten percent has help increase the chances of conception.

Dr Asma'a Gundru explains the relationship between obesity and fertility. 

-

Sa pinaka huling pag-aaral napagalaman na tumaas ang antas ng obesity  ng may10% nitong huling 20 taon. Isa sa bawat limang kababaihan sa  Australya ay mahihirapang mabuntis dahil sa pagtaas ng kanilang timbang o obesity. Ngunit, kung mabawasan lamang ng 10%  ang inyong timbang, maaring tumaas ang posibilidad na mabuntis

Ipinaliwanag ni Dr Asma'a Gundru ang kaugnayan ng obesity at fertility. 

Three subway stations are set to operate in Metro Manila - Tatlong subway stations itatayo sa Metro Manila

Nov 2, 2018 0:05:21

Description:

The Department of Transportation has announced that Metro Manila will begin construction  for subway stations by December 19, 2018.

The 51 billion peso project is set to be completed by May 2022.

-

Sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon na idaraos ang groundbreaking ceremony ng proyekto sa Disyembre 19, 2018. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng tatlong istasyon ng subway sa Mayo 2022. Tinatayang magkakahalaga ng limampu’t isang bilyong piso ang proyekto.

Breakthrough offers hope for people with spinal cord injuries - Pag-asa para sa mga may spinal cord injuries

Nov 2, 2018 0:06:03

Description:

 

Three patients with spinal cord injuries have been able to walk again thanks to a new scientific breakthrough.

The findings, published in the Nature international science journal, shows electrical stimulation can revive damaged nerves.

-

Nakapaglakad muli ang tatlong pasyente may spinal cord injury dahilan sa bagong tuklas na siyentipikong pamamaraan. Sa pagaaral na inilimbag sa Nature International science journal, napag-alaman na nakakatulong ang electrical stimulation sa paghilom ng mga damaged nerves.

Chinese Consulate opens in Davao City - Chinese Consulate nagbukas sa Davao City

Oct 31, 2018 0:08:38

Description:

Chinese tourists  are expected to flock to parts of Mindanao with the recent opening of Chinese Consulate in Davao City.

-

Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista mula Tsina sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pagbubukas ng Chinese Consulate sa Davao City nitong nakaraang Lunes, ika 29 ng Oktubre.

Over a thousand journalists killed in 12 years - Mahigit sa isang libong mamahayag ang pinatay sa loob ng 12 taon

Oct 31, 2018 0:07:03

Description:

First, there was the brutal death of Saudi Arabian journalist and critic Jamal Khashoggi at the Saudi consulate in Istanbul, Turkey.

-

Napabalita ang marahas na pagpatay sa  Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi saSaudi consulate sa Istanbul, Turkey.

 Sinundan ito ng bomba ipinadala sa loob ng pakete sa news outlet CNN sa Estados Unidos

 Naitanggi ng dalawang kaganapan na ito ang karahasan at panganib na hinaharap ng mga mamahayag sa ibat ibang bahagi ng mundo 

Australian company facing fresh allegations of waste mismanagement in Malaysia - Australyanong kompanya nahaharap sa panibagong alegasyon ng waste mismanagement sa Malaysia

Oct 31, 2018 0:04:48

Description:

An Australian mining company is facing allegations it is mismanaging radioactive waste from its production plant in Malaysia.

 

-

Isang Australyanong mining company  ang nahaharap sa panibagong alegasyon ng di wastong pagtapon ng radioactive waste  mula sa planta nito sa Malaysia.

 

Report details thunderstorm-asthma dangers to Asians in Australia - Asians mas nasa panganib sa thunderstorm-asthma

Oct 31, 2018 0:04:57

Description:

New details have emerged about the increased risk of critical asthma symptoms for some groups of Asian migrants and descendants in Australia during thunderstorms.

-

Sa pinakahuling report  napagalaman ang mas mataas  ang antas ng panganib sa kritikal na sintoma ng hika para sa ilang mga migrante mula Asya at kanilang sunod na saling lahi naninirahan sa Australya sa panahon ng biglang ulan o thunderstorm

 

Ang detalye ay ibinalangkas sa pinaka huling ulat mula Pamahalaan State ng Victoria

 

Hinihikayat ng mga dalubahsa na siguruhin  ang mga taong may mas mataas na antas ng panganib na  sila’y magsagawa ng karagdagang pag iingat

 

Problem eating behaviour now hitting young and often - Problema sa tama at wastong pagkain hinaharap ng maraming kabataan

Oct 31, 2018 0:07:06

Description:

A new study shows high numbers of teenagers have negative thoughts about weight gain and are taking rather dramatic action to control it.

 

Analysts say they are concerned problematic eating behaviours at a young age are increasingly leading to eating disorders years later.

 

-

Sa pinaka-\huling pag-aaral nakita ang malaking bilang ng mga teenager na nagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagtaas ng kanilang timbang o weight gain at sila ay nagsasagwa ng mga hakbang kung paano mababawasan ang sobrang timbang. 

 

Nababahala  ang mga dalubahsa  sa mga pananawa sa pagakin o tinatawag na problematic eating behaviours  sa batang edad  at sinabi na maaring magbunga ito ng problema sa pagkain o eating disorders sa kanilang pag tanda  

Children play at Enchanted Farm in Barangay Engkanto in Angat, Bulacan - Mga batang naglalaro sa Enchanted Farm sa Angat, Bulacan

Oct 29, 2018 0:10:45

Description:

You reap what you sow; and for the team behind Gawad Kalinga Enchanted Farm, this means tilling the soil and playing with food to end poverty.

-

Ang iyong aanihin ay mula sa iyong itinanim, at para sa grupong nasa likod ng Gawad Kalinga sa Enchanted Farm, ang ibig sabihin nito ay ang paghuhukay ng lupa at paglalarong may kasamang pagkain upang tapusin ang kahirapan.

Gay, lesbian teachers tell of discrimination at religious schools - Diskriminasyon sa mga paaralang relihiyoso

Oct 29, 2018 0:06:07

Description:

Teachers identifying as LGBTIQ+* and working at religious schools in Australia have described a “don’t ask, don’t tell”** culture in their workplaces. It comes as Prime Minister Scott Morrison moves to prevent religious schools rejecting children from attending them 

-

Ang mga gurong kilala bilang LGBTIQ-plus na nagtatrabaho sa mga paaralang relihiyoso sa Australya, ay nagsabing mayroon silang kulturang "don't ask, don't tell" sa kanilang lugar ng trabaho.

CommSec: Queensland shows decline in economic performance - CommSec: Queensland nagpapakita ng mahinang paglago ng ekonomiya

Oct 29, 2018 0:08:05

Description:

State opposition shows decline in economic performance. 

The weekly report of Celeste Macintosh also revealed that the Labor government will enforce minimum standards in rental housing, and the container refund scheme will begin this week.

 

-

Ipinakita ng oposisyon sa Queenland ang mahinang paglago ng ekonomiya ng estado.

Ini-ulat din ni Celeste Macintosh, na ipapatupad ng gobyernong Labor ang pamantayan sa pag-upa ng mga tirahan sa estado, at ang pagsisimula ng container refund scheme sa linggong ito.

Philippines' Pasig River program becomes model for river development - Programang isinagawa sa Pasig River naging modelo ng rehabilitasyon

Oct 29, 2018 0:09:16

Description:

The Philippines' Pasig River has been awarded the inaugural Riverprize award. Dr Eva Abal, CEO of the International River Foundation, explains the indicators of a thriving river community as highlighted by the Pasig River program.  

-

Ang Ilog Pasig ay tumanggap ng kauna-unahang RiverPrize award. Ipinaliwanag ni Dr Eva Abal, CEO ng international River Foundation (IRF) ang mga indikasyon ng isang maunlad na komunidad na naging highlight ng Pasig River program.

Pittsburgh synagogue shooting suspect charged - Suspek sa pamamaril sa Pittsburgh sinampahan na ng kaso

Oct 29, 2018 0:04:40

Description:

Eleven people have been killed and six others injured when a man opened fire during a baby naming ceremony at a US synagogue. Police say a suspect has been taken into custody over the attack at the Tree of Life Congregation in Pittsburgh's Squirrel Hill district.

-

Labing-isang tao ang napatay at anim na iba pa ang nasugatan nang magsimulang mamaril ang isang lalake sa pagdaraos ng binyag ng isang bata, sa isang sinagoga sa Amerika. Sinabi ng pulisya na ang pinaghihinalaan ay ikinulong nila dahil sa pag-atake sa Tree of Life Congregation sa Squirrel Hill district sa Pittsburgh.

Life on the bucket list - Ang buhay sa bucket list

Oct 27, 2018 0:07:42

Description:

The hit movie, “Bucket list”, inspired people around the world to pursue their passions.
So what exactly is a bucket list and do you actually need one to live a meaningful life?

-

Nagbigay inspirasyon ang sikat na pelikulang “Bucket list”, sa buong mundo upang ipagpatuloy nh mga tao ang kanilang nais gawin sa buhay. Subalit ano nga ba ang "bucket list" at kinakailangan mo ba ito upang mamuhay ng may kabuluhan?

Adelaide University Filipino club inspiring international students to learn the Filipino language - Adelaide University Filipino club nagbibigay inspirasyon sa mga estudyanteng matuto ng wikang Filipino

Oct 27, 2018 0:10:01

Description:

A newly created Filipino club has been formed in Adelaide to inspire international students to learn the Filipino language and culture. We speak to Jan Lawrence Noya, founder and current president of the Adelaide University Filipino Club.

 

-

Isang bagong club ng mga Pilipino ang nabuo sa Adelaide upang magbigay inspirasyon sa mga internasyunal na estudyante na pag-aralan ang wika at kulturang Pilipino. Nakausap natin si Jan Lawrence Noya, founder at kasalukuyang presidente ng Adelaide University Filipino club.

 

Millennials must take charge of their finances today - Mga 'millennials' dapat na maging responsable na sa kanilang paggastos ngayon

Oct 27, 2018 0:12:31

Description:

“You cannot get the time back,” reminds Leo Montemayor to millennials who still grapple around whether to save for the future.

-

“You cannot get the time back,” paalala ni Leo Montemayor sa mga milenyal na nahihirapan pa sa ngayong gumawa ng desisyon kung dapat na ba silang magtipid para sa kanilang kinabukasan.

A Filipina millennial's style of leadership - Paraan ng pamumuno ng isang Pinay 'millennial'

Oct 27, 2018 0:19:33

Description:

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

-

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

Annual language competition promotes learning second language - Taunang kumpetisyon hinggil sa wika tinataguyod ang pagkatuto ng ikalawang linggwahe

Oct 27, 2018 0:05:36

Description:

More than 300 languages are spoken in homes across Australia, but that diversity is not being reflected in the classroom.

-

Higit sa tatlong daang wika ang binibigkas sa mga tahanan sa buong Australya ngunit ang dibersidad na ito ay hindi nasasalamin sa mga silid-aralan.

President Duterte moves Customs chief Lapena to TESDA - Pangulong Duterte inilipat si Lapena sa TESDA

Oct 26, 2018 0:05:38

Description:

President Rodrigo Duterte  transferred Customs Commissioner Isidro Lapena to the government agency Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) and  appoints a retired military official General Guerrero as  Bureau of Customs Chief. Meanwhile, the Senate has made recommendations to help rid the embattled agency of corruption.

-

Inilipat ng Pangulong Rodrigo Duterte si Customs Commissioner Isidro Lapena sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at itinalaga ang retiradong militar General Guerrero upang pamunuan ang Bureau of Customs. Samantala, naghain ng rekomendasyon ang Senado kaugnay ng mga hakbang upang  mawakasan ang korupsiyon sa ahensiya.

Hannya Girls, Pinay girl power on screen - Hannya Girls, Pinay girl power sa pelikula

Oct 26, 2018 0:13:20

Description:

Filipinas in Melbourne  take part in an independent action film Hannya Girl,  Jeannette Valencia  plays the role of  the Masked Avenger and Demz Latlo as Hannya Girl. They take us behind the scenes and share what it's like to prepare for an action scene. 

-

Kabilang ang mga Pilipina sa Melbourne sa isang independent action film na Hannya Girl. Ginampanan ni Jeannette Valencia  ang papel na  Masked Avenger habang si Demz Latlo ang gumanap na Hannya Girl. Ibinahagi nila sa atin ang mga kaganapan sa likod ng kamera sa paghahanda sa kanilang mga action scene. 

Labor promises to prioritise Asian language-learning if it wins government - Labor ipinangakong gawing prioridad ang pagturo ng Asian language kung manalo sa Halalan

Oct 26, 2018 0:03:06

Description:

The Labor party is promising to arrest the decline in the number of Australian students studying Asian languages if it wins the next election. One hundred new teaching scholarships would be offered as part of a promised 32 million-dollar funding boost.

-

Sakaling magtagumpay sa susund na pampederal na halalan,   ipinangako ng Partido Labor na kikilos ito upang matigil na ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nag aaral ng  wika mula Asya

 

Isang daang panibagong scholarship para sa pagturo ng wika ang ilalaan bilang bahagi ng 32 milyong dolyar  na ipinangako nitong pondo

Morrison unveils first federal drought fund of its kind - PM Morrison inihayag ang tulong pinansiyal para sa mga magsasaka

Oct 26, 2018 0:07:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison has unveiled the first federal drought fund of its kind to support farmers now and into the future.

It comes as parts of Australia suffer through what is being called the worst drought in decades.

 

 

-

Ipinahayag ni Prime Minister Scott Morrison ang kauna-unahang pondo na tutulong sa mga magsasaka na nakakaranas ng paghihirap bunga ng tag-tuyot.

Ito ang naging pagkilos sa panahong isinalarawan bilang pinakamatinding tagt-uyot na naranasan ng bansa.

 

 

New cycle way to ease travel for cyclists

Oct 25, 2018 0:11:27

Description:

A new cycle way is being created when a new freeway is built from north Perth to the city, which will cut travel time by 30 minutes.

Unions take to the streets calling for wage growth - Mga unyon, nananawagan ng karagdagang sahod

Oct 25, 2018 0:04:49

Description:

Hundreds of thousands of workers have taken to the streets around Australia to protest stagnant wage growth. Unions representing workers from across the employment sector are demanding higher wages and job stability.

-

Libo-libong manggagawa sa buong Australya ang magprotesta sa hindi gumagalaw na antas ng sweldo. Humihingi ang mga kinatawan ng mga manggagawa sa sektor ng trabaho ng mas mataas na sweldo at kasigurahan sa trabaho. 

Urgent call to immediately review health of Nauru's asylum-seeker children - Agarang panawagan na muling suriin ang kalusugan ng mga batang asylum-seeker mula Nauru

Oct 25, 2018 0:05:38

Description:

Australian human rights groups are calling for all 52 asylum-seeker children on Nauru to have immediate health assessments. It comes as a number of medical agencies have expressed concern for the well-being of all asylum seekers on the island.

-

Nananawagan ang mga grupong nakikipaglaban sa karapatang pantao sa Australya, na payagang makarating sa bansa ang 52 batang asylum seekers para mabilisang masuri ang kanilang kalusugan. Ito ay nangyayari habang nagpapahayag ng pagkabahala ang mga ahensya sa medisina, para sa kalusugan ng lahat ng asylum seekers sa isla.

Changes in rental laws - Mga pagbabago sa batas ng renta

Oct 25, 2018 0:06:14

Description:

A rise in the number of people renting in Australia over the past two decades has triggered calls for changes to laws to better protect tenants. Victoria is the latest jurisdiction to amend its laws, with changes due to take effect in 2020.

-

Ang pagtaas ng bilang ng mga taong umuupa sa Australya nitong nagdaang dalawang dekada ay nagsimula ng panawagan para sa pagbabago ng batas upang protektahan ang mga nangungupahan. Ang estado ng Victoria ang pinakahuling nagbago ng kanilang batas, na kung saan ang mga pagbabago ay magkakabisa sa 2020.

How and who killed Jamal Khashoggi? - Sino ang pumatay kay Jamal Khashoggi at paano siya pinatay?

Oct 25, 2018 0:04:32

Description:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has addressed his parliament about the murder of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi. But the speech turned out be as much about what he did not say as what he did say.

-

Nagtalumpati si Pangulong Recep Tayyip Ergfodan sa kanyang parliamento, tungkol sa pagpatay sa mamamahayag na si Jamal Khashoggi.

Ride-share drivers abused and underpaid, reveals new survey - Reklamo ng mga ride-share drivers

Oct 25, 2018 0:05:05

Description:

A survey of Australian ride-share workers has revealed experiences of abuse, racism, false reports and minimum pay. Ten per cent say they have been physically assaulted while working, while six per cent have reported sexual abuse.

-

Naiulat sa isang survey na ang mga ride-share workers sa Australya ay nakararanas ng pang-aabuso, racism, false reports at mababang pasahod. Sampung porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng pisikal na pananakit habang nasa trabaho, samantalang anim na porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng sekswal na pang-aabuso.

Caring from a distance - Haplos ng pagmamahal, kahit pa naninirahan ang anak sa ibang bansa

Oct 24, 2018 0:13:48

Description:

Deakin University's Earvin Cabalquinto PhD tells us how Filipinos living in Australia utilise the smartphone to care for their elderly parents back in the Philippines. 

-

Ibinahagi ni Earvin Cabalquinto PhD ng Deakin University kung paano ipinararating ng mga anak na naninirahan sa Australya ang kanilang pag-aalaga at kalinga sa kanilang mga magulang na naiwan sa Pilipinas. 

One year later, IS-hit Marawi still faces humanitarian crisis - Matapos ang isang taon, patuloy pa rin ang krisis sa Marawi

Oct 24, 2018 0:05:28

Description:

It has been a year since the battle of Marawi with IS militants in the Philippines was declared over. The militants took over the southern Philippines city for five months before government forces managed to defeat them. But a year later, humanitarian crisis continues.

 

-

May isang taon na simula nang matapos ang labanan sa Marawi at nabawi ang kontrol mula sa militanteng grupo na IS. Limang buwang napasakamay ng grupong IS ang lungsod bago ito tuluyang natalo ng pwersa ng pamahalaan. Ngunit matapos ang isang taon, patuloy pa din ang  krisis. 

Child sexual abuse survivors welcome the national apology - Child sexual abuse survivors pinakinggan ang paghingi ng paumanhin ng punong ministro

Oct 24, 2018 0:06:04

Description:

Thousands of survivors of child sexual abuse have sat in to listen to Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten apologise for the pain inflicted on them as children.

 

While the words can’t take away what happened, for some it has provided an acknowledgment they had long been denied.

-

Ang mga dating naging biktima ng pang-aabusong sekswal ay nagtipon at nakinig kay Punong Ministro Scott Morrison, at pinuno ng Oposisyon Bill Shorten, habang humihingi ng patawad sa sakit at paghihirap na naidulot sa kanila nang sila ay maabuso. 

Hindi madaling malimutan ang mga nangyari, ngunit para sa ilan, sapat na ang paghingi ng paumanhin sa matagal nang hindi napapansin na isyu ng pang-aabusong sekswal.

Investigators probing deeper against suspect of CDO murder case - Imbestigador sinusuri nang husto ang kaso laban sa murder suspek sa CDO

Oct 24, 2018 0:08:56

Description:

Investigators are probing deeper into possible evidence against suspect of murder of  President of University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. CDO Police says recent developments may strengthen the case against the suspect of the December 2017 murder of Dr Ricardo Rotoras. 

 

-

Sinusuri nang husto ng mga imbestigador ang mga ebidensiya laban sa suspek ng pagpatay sa Pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, maaring mapagtibay pa ang ebidensiya at kaso laban sa suspek sa pagpatay kay Dr Ricardo Rotoras noong Disyembre 2017. 

 

No fare hike in Cebu - Walang pagtaas ng pamasahe sa Cebu

Oct 23, 2018 0:08:32

Description:

Balitang Bisayas. Summary of  latest news in the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar.

The Outlook: for the media - Paano kayo maa-apektuhan ng nagbabagong medya sa Australya?

Oct 22, 2018 0:10:27

Description:

Australia's media landscape, like elsewhere around the world, is changing.

-

Katulad ng nangyayari sa ibang bansa, ang medya sa Australya ay nagbabago.

Counting of votes at Wentworth, not yet finished - Pagbilang ng mga boto sa halalan sa Wentworth, hindi pa tapos

Oct 22, 2018 0:06:12

Description:

The winner of the Wentworth by-election remains up in the air despite Independent Kerryn Phelps claiming victory on Saturday the evening of October 20.

-

Nananatiling hindi pa alam kung sino ang talagang nanalo sa halalan sa Wentworth, sa kabila ng pahayag ni Kerryn Phelps na siya ang nanalo noong gabi ng Sabado, ika dalawampu ng Oktubre.

Government rules out extending My Health Record opt out period - Kahilingang ipagpaliban ang pagpapatupad ng My Health Record

Oct 22, 2018 0:06:34

Description:

A Senate committee has recommended patients be given another year to opt out of the controversial My Health Record medical data system.

-

Ini-rekomenda ng isang komite sa Senado, na bigyan ng isa pang taon ang mga pasyente upang maka-alis sa kontrobersyal na My Health Record.

Council offers free childcare for asylum-seeker, refugee families - Libreng alaga ng mga anak ng humahanap ng asylum, mula sa isang lokal na konseho

Oct 22, 2018 0:05:21

Description:

A local council in Sydney has announced a trial of free childcare for asylum-seeker and refugee families.

-

Isang lokal na konseho sa Sydney ang nagpahayag ng libreng alaga sa mga anak ng humahanap ng asylum at pamilya ng mga repugi.

HSC exams begin around Australia - Eksaminasyon sa HSC, nagsimula na sa buong Australya

Oct 22, 2018 0:03:58

Description:

More than a hundred-thousand students across the country will be sitting their final school exams over the coming weeks.

-

Mahigit sa isang daang libong estudyante sa kahabaan ng bansa, ang kukuha ng kanilang panghuling eksaminasyon sa susunod na ilang linggo.

Duke and Duchess of Sussex visit Queensland - Maharlikang pagdalaw ng Duke at Dukesa ng Sussex sa Queensland

Oct 22, 2018 0:05:36

Description:

The Duke and Duchess of Sussex visited Fraser Island in Queensland, to the delight of the residents of the place.

-

Ang Duke at Dukesa ng Sussex ay dumalaw sa Fraser Island sa Queensland, na labis na ikinatuwa ng mga residente ng lugar.

Independent candidate Dr Kerryn Phelps, wins in Wentworth election - Independienteng kandidato Dr Kerry Phelps, nanalo sa halalan sa Wentworth

Oct 22, 2018 0:04:49

Description:

Independent candidate Kerryn Phelps has claimed victory in the Wentworth by-electon.

-

Inako ng independienteng kandidato Kerry Phelps ang tagumpay sa by-eleksyon sa Wentworth.

ATO Tax Talk October 2018 - ATO Tax Talk October 2018

Oct 22, 2018 0:02:06

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

- Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

A taste of Filipino 'longganisa' - Isang patikim ng Pinoy 'longganisa'

Oct 21, 2018 0:11:03

Description:

‘Longganisa’ is a Spanish sausage that has become a favourite breakfast for Filipinos. Only in the Philippines can you find hundreds of different tastes of ‘longganisa’ due to a range of ethnic-linguistic groups in the country. One of the most popular is the ‘longganisa’ from Vigan.

-

Ang ‘longganisa’ ay isang kastilang ‘sausage’ na naging paboritong agahan ng mga Pilipino. Sa Pilipinas lamang matatagpuan ang daan-daang iba’t ibang lasa ng ‘longganisa’ dahil sa malawak na etnikong grupo sa bansa. Isa sa pinaka-popular ay ang ‘longganisa’ mula Vigan.

Alan Lopez to young animator aspirants, “Draw, draw, draw!” - Payo ni Alan Lopez sa mga kabataang nangangarap maging 'animators,' “Gumuhit, gumuhit, gumuhit!”

Oct 21, 2018 0:23:37

Description:

Where can you bring your talent and passion in drawing? How far can your imagination take you?

-

Saan mo madadala ang iyong talento at pagmamahal sa pagguhit? Gaano kalayo ka dadalhin ng iyong imahinasyon?

Other nationalities vie for Filipino-run beauty and charity titles

Oct 20, 2018 0:19:46

Description:

It's just one of the Filipino-organised beauty contests in the community and all the reasons for holding them are ever present  - searching for beauty, boosting self-confidence, fund-raising for charity work, developing talents,  and empowering young women. 

John Howard warns "grumpy" voters against casting protest votes in Wentworth by-election - John Howard nagbabala sa mga "grumpy" na botante sa pagboto ng protest vote sa Wentworth by-election

Oct 20, 2018 0:06:55

Description:

Australia's chaotic federal political scene could be on the verge of getting even more tumultuous, depending on the outcome of this weekend's by-election in the seat of Wentworth.-

Ang magulong larawan ng pampederal na pulitiko ay maaari pang lalung gumulo, depende sa magiging resulta ng by-election sa upuan ng Wenthworth ngayong katapusan ng Linggo.

 COMELEC to review all COCs, final list out by December - COMELEC susuriin ang lahat ng mga COCs, tala ng mga kwalipikadong kandidato lalabas sa Disyembre

Oct 19, 2018 0:05:29

Description:

The Commission on Elections (COMELEC) is set to review all certificate of candidacies (COCs) to sort out 'nuisance candidates' and is set to publish the final list of candidates by December 15.  There were 152 hopefuls who filed their COCs for the Senate race and a total of 185 party list candidates are currently awaiting approval for the 2019 May mid-term elections.

-

Takdang suriin ng Commission on Elections (COMELEC) ang lahat ng  certificate of candidacies (COCs) upang salain ang mga  'nuisance candidates' at naka takdang ilimbag ang tala ng mga kwalipikadong kandidato sa ika 15 ng Disyembre. Mayroong 152 naghain ng COCs para sa Senado habang mayroong kabuaang 185 party list na kandidato ang naghihintay ng resulta ng pagsuri ng COMELEC para sa halalan sa Mayo 2019 

Nerves and excitement as HSC exams get underway - Year 12 na mag aaral sa Australya abala na sa kanilang mga pagsusulit

Oct 19, 2018 0:04:40

Description:

More than a hundred-thousand students across the country will be sitting their final school exams over the coming weeks.

 

For some, nerves are at an all-time high, as years of study are put to the test one last time.

 

-

Mahigit sa 100,00 mag aaral sa buong Australya ang takdang sumagot sa kanilang mga pang huling pagsusulit o final exams sa susunod na mga linggo

 

Para sa ilan,  sobrang  nerbiyos na ang nararamdaman  habang palapit na ng palapit ang araw kung saan masuusri sa pagsusulit kung ano-ano ang mga natutunan nila nitong mga nakaraang taon

Strategies for a healthier mind and body, preventing harmful gambling - Estratehiya para sa mas malusog na katawan at pag-iisip upang maiwasan ang malulong sa sugal

Oct 19, 2018 0:09:30

Description:

In Victoria, sporting clubs have begun conversations on strategies that can assist in preventing harmful gambling. This weekend October 20-21,  Philippine Australian Golfers Group and 2010 Victorian Multicultural Commission Awardee for Community Service Awardee  Albert Abarquez will take part in conversations happening in Angelsea.

-

Sa State ng Victoria, sinimulan na ng mga sporting club ang mga talakayan kaugnay ng mga estratehiya na maaaring makatulong sa pag-iwas malulong sa sugal. Ngayong  weekend mula ika 20-21 ng Oktubre ,  makikibahagi sa  usapan at talakayan ang 2010 Victorian Multicultural Commission Awardee for Community Service Awardee at mula Philippine Australian Golfers Group Albert Abarquez  sa  Angelsea.

Palestinians, Indonesia warn Australia over Jerusalem switch - Kontrobersyal na pagkilala sa Jerusalem, desisyon ng Administrasyong Morrison

Oct 18, 2018 0:05:06

Description:

Controversy is continuing to build after Prime Minister Scott Morrison's announcement that Australia will consider moving its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem.

-

Nagpapatuloy ang kontrobersiya pagkatapos ipahayag ni Punong Ministro Scott Morrison na pinag-aaralan ng Australya ang paglilipat ng kanilang embahada mula Tel Aviv patungong Jerusalem.

The Outlook: for climate - Mainit at tuyong panahon hanggang sa katapusan ng 2018

Oct 18, 2018 0:04:38

Description:

This year has been one of the hottest and driest since records began, and the outlook for relief from the dry conditions is not promising. 

-

Ang 2018 ang isa sa pinaka-mainit at tuyo buhat nang magtatag ng tala, at ang pag-asa ng paglamig mula sa tuyong kundisyon ay hindi maganda.

Let's talk about how to become a healthier you - Ating pag-usapan ang mas malusog na pagkain at katawan

Oct 17, 2018 0:10:53

Description:

Did you know that overall, Australians spend around $13 billion on healthy eating and around 2.3 million are constantly on a diet? Despite these efforts, cardiovascular disease remains the leading cause of death among Australians. We ask Dr Julie Sladden how we can truly achieve a healthier life.

-

Alam niyo ba na sa may $13 bilyon ang ginagastos ng mga Australyano sa pagbili ng malusog na pagkain habang  2.3 milyon ang nagsabi na sila ay nag-diet? Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang cardiovascular disease pa rin ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Australyano. Kinausap natin si Dr Julie Sladden at ating inalam kung paano nga ba mamuhay ng malusog.

Study finds one in six Australian children in poverty

Oct 17, 2018 0:03:38

Description:

One-in-six Australian children live in poverty.

 

That's the finding from Child Social Exclusion, Poverty and Disadvantage Report by Uniting Care Australia, which is calling for significant government investment to improve the prospects of children in the worst-hit areas .

Athletes convene for fourth Invictus Games in Sydney - Mga atleta nag-tipon para sa ika-apat na Invictus Games sa Sydney

Oct 17, 2018 0:06:13

Description:

Hundreds of athletes from around the world are in the final stages of preparation for the 2018 Invictus Games in Sydney.

 

It is the fourth staging of the global sporting event that highlights the fighting spirit of wounded veterans and people still within the military.

-

Daan-daang atelata mula sa buong mundo, ang nasa panghuling yugto ng kanilang paghahanda, para sa 2018 Invictus Games sa Sydney.

Ito ang pang-apat na pagtatanghal ng pang-mundong palakasan, na nagtataas ng espiritu sa paglaban ng mga nasugatang beterano, at mga tong naglilingkod pa din sa militar.

Duterte children to seek local posts in the 2019 mid term elections - Mga anak ni Pangulong Duterte tatakbo sa 2019 Halalan

Oct 17, 2018 0:09:16

Description:

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio is seeking re-election in the 2019 mid-term elections.  At the same time her youngest sibling, Sebastian "Baste" Duterte has filed his certificate of candidacy (COC) for the vice mayoral post, under the banner of the Hugpong ng Pagbabago Party (HNP.) Older brother Paolo Duterte will also seek a post in the House of Representative.

-

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ay muling kakandidato para mayor sa  nalalapit na 2019 mid-term elections.  Nagfile na ng certificate of candidacy   (COC) ang batang kapatid na si Sebastian "Baste" Duterte para kandidato ng vice-mayor para sa partidong Hugpong ng Pagbabago Party (HNP.) Ang nakatatandang kapatid na si Paolo Duterte ay lalahok din sa lokal na politika para pwesto sa Kongreso.

War on drug an abysmal failure: Richard Branson - Digmaan sa droga malaking kamalian: Richard Branson

Oct 15, 2018 0:06:03

Description:

The global war on drugs should have been stopped many years ago, so declared billionaire Richard Branson.

-

Ang pangdaigdigang digmaan sa droga ay matagal nang dapat itinigil, pahayag ng bilyonaryong Richard Branson.

Cebu Mayor to seek re-election - Alkalde ng Cebu tatakbong muli

Oct 15, 2018 0:04:40

Description:

Balitang Bisayas. Summary of relevant latest news in the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng pinaka-huling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar

Removing disadvantages of indigenous people still a challenge - Pag-alis ng disbentahe ng mga aborihinal malaking hamon pa rin

Oct 15, 2018 0:05:54

Description:

Countries, like Australia and the Philippines, still  face rough challenges in removing, or at least lessening, disadvantages of indigenous people.

-

Nananatili ang hamon sa mga bansa, kasama ang Australya at Pilipinas, para tanggalin, kung hindi man ay bawasan, na malagay sa “disadvantage”  ang mga katutubo, o hindi matugunan ang kanilang mga karapatan at pangangailangan.

QLD Premier urged to step down - Problema para kay Premier Anastascia Palaszchuk

Oct 14, 2018 0:07:13

Description:

A complaint against the premier of Queensland, Annastasia Palaszczuk has been submitted to the Ethics Committee, asking her to temporarily quit her position until a hearing is completed.  

 

-

Isang reklamo laban sa premier ng Queensland, Anastascia Palasczuck ang iniharap sa Ethics Commitee, na humihiling na bumaba muna siya sa pwesto hanggang hindi natatapos ang pagdinig.

 

Free dinner winners during SBS Show at Filipino Fiesta Kultura last October 1 - Mga nanalo ng premyong libreng hapunan sa Blacktown Workers Club

Oct 14, 2018 0:03:29

Description:

The winners of the free dinners at Blacktown Workers Club, Regine Miquiabas and her daughter Monica.

-

Ang libreng hapunan para sa dalawang tao sa Blacktown Workers Club ay napanalunan ni Regine Miquiabas at ang kanyang anak na si Monica.

Bravery Award for mother who shielded her baby and grandmother from hailstorm - Parangal ng katapangan, igagawad sa inang nagtanggol ng kanyang sanggol na anak at lola sa kahabaan ng bagyo

Oct 14, 2018 0:04:20

Description:

 

A Kingaroy, Queensland, mother has been hailed a hero after using her body to protect her baby and grandmother during a destructive hailstorm that heavily damaged the state's south-east.

 

-

Isang ina mula sa Kingaroy Queensland ang itinuring na bayani pagkatapos gamitin ang kanyang katawan upang maprotektahan ang kanyang sanggol na anak at kanyang lola, sa kahabaan ng isang malakas na bagyong sumira sa timog silangan ng estado.

 

Nearly all women feel unsafe in cities because of sexual harrasssment - Halos lahat ng kababaihan ay nakadarama na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa pang-aabusong sekswal

Oct 14, 2018 0:07:45

Description:

A new report has revealed a majority of young women and girls around the world feel unsafe in cities because of repeated, and often aggressive, sexual harassment. Humanitarian organisation Plan International says the findings show city streets and public transport are places of particular concern.

-

Ayon sa isang bagong ulat, karamihan sa mga kabataang babae sa buong mundo ang nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa paulit-ulit at kalimitang agresibo at sekswal na pang-aabuso. Sinasabi ng Humanitarian Organization Plan International na ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang mga lansangan ng siyudad at pampublikong transportasyon ang mga lugar na partikular na nakakabahala.

Questions surround mental-health issues, treatments - Kawalan ng kaalaman tungkol sa sakit sa isipan, problema para sa maraming Australyano

Oct 14, 2018 0:06:45

Description:

 A new poll shows most Australians lack a full awareness of mental-health issues and treatments. It has led to calls for greater funding to meet demands across the mental health sector.

-

Ipinakita ng isang pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay kulang sa kamalayan tungkol sa mga isyu ng kalusugan sa isipan at ang paggagamot nito.

Tax cuts for small and medium businesses, to be forwarded 5 years - Bawas sa buwis sa mga negosyo, ipapatupad ng mas maaga ng limang taon

Oct 14, 2018 0:05:37

Description:

One of the main areas of disagreement between the Federal Government and the Opposition in this term of parliament has been tax policy.

-

Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Gobyerno Pederal at Oposisyon sa terminong ito ng Parliamento ay ang tungkol sa polisiya ng buwis.

Teens keeping up with studies, modelling and pageants - Mga kabataan sa pagpapanatili ng pag-aaral, pagmomodelo at mga pageant

Oct 14, 2018 0:11:03

Description:

How do you bloom when it's not time yet?

-

Paano ka yayabong nang hindi hinog sa pilit?

Mrs Sydney & Charity Queen: There's more to beauty and age - Mrs Sydney & Charity Queen: Higit pa sa kagandahan at edad

Oct 14, 2018 0:18:02

Description:

Outer beauty is short-lived, but one's golden heart and advocacy for others are immeasurable.

-

Ang panlabas na kagandahan ay hindi magtatagal, ngunit ang isang ginintuang puso at pagtataguyod para sa iba ay hindi masusukat.

How do you start a home-based business? - Paano simulan ang isang naka-base sa bahay na negosyo?

Oct 13, 2018 0:11:13

Description:

Ever thought of starting your own business at home? But fearing where to start?

-

Naisip mo bang magsimula ng iyong sariling negosyo sa bahay? Ngunit natatakot kung saan magsisimula?

Asian-Australians in Hollywood find obstacles to diversity - Mga Asyano-Australyano sa Hollywood pansin ang mga hadlang sa pagkakaiba-iba

Oct 13, 2018 0:06:20

Description:

In Hollywood, very few Asian actors are given lead roles in film, but it seems the challenges on screen can also affect the creatives behind the lens.

-

Sa Hollywood, napaka-kaunti ng mga Asyanong aktor ang nabibigyan ng pangunahing papel sa pelikula, ngunit tila ang mga hamon sa screen ay maaari ding makaapekto sa mga malikhain na nasa likod ng mga lente.

Bringing a Filipino breakfast to Aussie café culture - Pagpapakilala ng Pinoy na agahan sa Aussie cafe culture

Oct 13, 2018 0:30:21

Description:

Fancy starting your day with a cup of coffee and ‘tapsilog’? One couple wants more Australians to try Filipino food.

-

Gusto mo bang matikman ang tapsilog kasabay ng kape sa iyong agahan? Para sa mag-asawang Wilbur and Rigibelle Montalban, nais nilang matikman ng mga Australyano ang pagkaing Pinoy. 

Australian passport proves one of the world's most powerful - Australyanong pasaporte patunay na isa sa pinaka-matibay

Oct 13, 2018 0:07:03

Description:

A report this week ranked Australia's passport as the equal-seventh most powerful in the world, based on the number of countries it grants access to.

-

Sa ulat na inilabas ngayong linggo, iniranggo ang pasaporte ng Australya bilang pang-pitong pinaka-makapangyarihan sa mundo base sa bilang nga mga bansa na nagbibigay ng akses para dito.

Connecting bilingual seniors with student language learners - Pag-uugnay sa mga bilingwal na matatanda sa mga estudyante sa pag-aaral ng wika

Oct 13, 2018 0:07:57

Description:

One in three older Australians were born overseas – the majority of whom originally from a non-English speaking country.

-

Isa sa tatlo mas nakatatandang mga Australyano ay ipinanganak sa ibang bansa - karamihan ay nagmula sa isang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles.

COMELEC says first day of filing of COCs went smoothly - Unang araw ng pag file ng COC naging maayos ayon sa COMELEC

Oct 12, 2018 0:04:33

Description:

Commission on Elections (Comelec) and the Philippine National Police hail the peaceful conduct of filing candidacies for the coming 2019 mid-term elections. Filing of candidacies for the polls has been slated for the next five days; they have until 5pm on October 17 to file their intention to run for the coming May 2019 elections

-

Pinuri ng Commission on Elections (Comelec) at  ng Philippine National Police  ang naging mapayapa at maayos na unang araw ng pag file ng certificate of candidacy para sa nalalapit na 2019 mid term elections. Mayroong hangang ika 17 ng KOtubre ang mga kandito mag file ng kanilang mga COC

Stress levels among youth highest in the past decade - Stress levels tumaas ng husto sa mga kabataan nitong huling dekada

Oct 12, 2018 0:09:33

Description:

Recent study has revealed that the number of young Australians experiencing stress or high levels of psychological distress has tripled since 2007. 

-

Napagalaman sa pinaka huling pag-aaral na lubhang tumaas ang bilang ng mga Australyanong kabataan na nakakaranas ng stress o psychological distress simula taong 2007. Nakita din sa datos na mas mataas ang antas ng stress sa mga kabataang kababaihan 38% kung ihahambing sa kabataang kalalakihan 26%

Nakausap namin si NIck Duigan ang Senior Clinical Advisor ng headspace  

Ang buwan ng Oktubre ay Mental Health Month

 

 

 

Aussie Chris Urbano shares his love for Pinoy food - Aussie Chris Urbano paborito ang lutuing Pinoy

Oct 12, 2018 0:14:27

Description:

'Filipino food is the world's best kept secret cuisine' says Chris Urbano, also known as Maputing Cooking.

-

'Filipino food is the world's best kept secret cuisine' says Chris Urbano,kilala ng marami sa palayaw na Maputing Cooking

May ilang taon na naninirahan sa Pilipinas ang Australyano Chris Urbano, malaking bahagi ng kanyang paninirahan sa bansa ay inilaan sa pag-aral ng lutuing Pinoy. Kamakialan ay inilunsad niya ang kauna-unahang niyang Filipino cookbook, 'World of Filipino Cooking, Food and Fun in the Philippines'. Ang mga sanaysay sa cookbook ay di lamang tungkol sa lutuing PInoy kabilang din ang mga kwento sa likod ng bawat lutuin mula sa pagnanaw at pangunawa ng isang Australyanong naninirahan sa Pilipinas.  

Sporting stars call for ban on alcohol ads across the codes - Mga bituin ng palakasan nanawagan sa pagbabawal ng patalastas ng alcohol

Oct 11, 2018 0:04:07

Description:

A host of sporting stars are calling for a ban on alcohol advertising across all sporting codes.

-

Nanawagan ang ilang bituin sa pagbabawal ng alkohol at patalastas sa lahat ng mga sporting code.

Driven to distraction, Australians are a worry - Gulong-gulo sa pagmamaneho, mga Australyano nababahahala

Oct 10, 2018 0:03:56

Description:

Australian drivers are a distracted bunch, spending almost half their time behind the wheel with their attention divided between the road ahead and other matters.

-

Ang mga nagmamaneho sa Australya ay gulong-gulo na kung saan ang kanilang pag-iisip ay hati sa pagbibigay atensiyon sa kalsada at sa mga ibang bagay.

What can you do to slow global warming? - Ano ang magagawa mo para mapabagal ang pag-init ng mundo?

Oct 10, 2018 0:04:37

Description:

The release of the latest report on climate change from a United Nations panel has sparked much interest around the world.

-

Ang paglabas ng pinaka-huling ulat sa pagbabago ng klima mula sa isang panel ng United Nations ay lumikha ng interes sa buong mundo

Filipino-Australians featured in Adelaide Film Festival - Pilipino-Australyano tampok sa Adelaide Film Festival

Oct 10, 2018 0:14:11

Description:

Filipino-Australians Matthew Victor Pastor and Celina Yuen share stories about life, growing up and the inspiration behind the stories they have created about Filipino migrants in Melbourne. This year, MELODRAMA/RANDOM/MELBOURNE! screens at the ADL Film Festival. They promise a lot of drama and karaoke. Listen in as they share their stories.

-

Ibinahagi ng mga PIlipino-Australyano na sina Matthew Victor Pastor at Celina Yuen  ang kanilang mga kwento at karanasan bilang mga migrante, at ang binuo nilang kwento tungkol  sa mga Pilipinong migrante sa Melbourne. Sa taong ito, ang  MELODRAMA/RANDOM/MELBOURNE! ay isa sa mga tampok sa ADL Film Festival. Pangako nila ang samut-saring drama, kantahan at karaoke. Pakinggan ang kanilang kwento.

Study reveals potential genetic link to gender dysphoria - Napag-alaman sa pag-aaral ang posibleng kaugnayan ng genetic sa gender dysphoria

Oct 10, 2018 0:04:25

Description:

Australian scientists believe they have made a major breakthrough to one day prove there is a genetic link to being transgender.

 

The world's largest study of transwomen has suggested the reasons for personal conflict over gender identity could lie in a person's DNA.

-

Naniniwala ang mga Australyanong siyentipiko na sila ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay na magpapatunay na mayroong kaugnayan ang pagiging transgender sa genetics.

Ang pinakamalaking pag-aaral ng mundo sa mga transwomen ay nagmungkahing ang mga rason ng personal na salungatan ng pagkakakilanlan ng kasarian ay maaaring nasa DNA ng isang tao.

Planning analyst doubts government plan for migrants would free up cities - Planning analyst duda malulutasan ang pagsikip ng mga lungsod sa balak ng Pamahalaan pagtulak sa regional migartion

Oct 10, 2018 0:05:36

Description:

A Melbourne planning analyst has expressed doubts the Federal Government's newly announced plan to force some migrants to live in regional areas would relieve congestion in Sydney and Melbourne.

 

The Government is promising visa reforms to make some new migrants spend at least a few years in regional areas in the belief it would ease population pressure in Australia's biggest cities.

 

-

Nagdududa ang isang Melbourne Planning Anaylst kung maiibsan ang paninikip sa mga lungsod tulad ng Sydney at Melbourne ang ipinaalam na balak ng Pamahalaang Pederal na piliting manirahan sa mga rehiyunal na lugar ang mga migranteng may kasanayan

 

 

After a year, rebuilding efforts at Ground Zero to begin - Matapos ang isang taon, rehabilitasyon sa Ground Zero magsisimula na

Oct 10, 2018 0:09:15

Description:

After a year since Marawi City's  liberation from the  five-month siege of the Islamic State-inspired Maute terror group, the government will officially begin rehabilitation of Marawi City's "ground zero".

-

Isang taon matapos mabawi mula sa limang buwan pagkubkob ng Marawi mula sa Islamic State-inspired Maute terror group sisimulan na ng pamahalaan ang rehabilitasyon sa "ground zero" .

Naga landslide "retrieval operations" cease - "Retrieval operations" ng pagguho ng lupa sa Naga itinigil

Oct 9, 2018 0:09:58

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news in the Visayas by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Ncik Melgar

New $50 note specially made for vision-impaired - Bagong $50 na papel para sa mga may kapansanan sa mata

Oct 9, 2018 0:02:41

Description:

Australia's new and tactile $50 banknote has been unveiled.

-

Inilunsad ang bagong $50 na papel  ng Australya.


Opera House promotes race under government orders - Opera House itinataguyod ang karera sa ilalim ng mga kautusan ng pamahalaan

Oct 9, 2018 0:05:17

Description:

Hundreds of thousands of people have signed a petition against a plan to advertise The Everest horse race on the sails of the Sydney Opera House.

 

-

Daan-daang libong katao ang lumagda sa isang petisyon laban sa isang plano na i-patalastas ang karera ng kabayong The Everest sa mga layag ng Sydney Opera House.

Global warming must be limited to below Paris agreement level: IPCC - Pag-init ng mundo dapat i-limita sa antas na mababa sa Paris Agreement: IPCC

Oct 8, 2018 0:05:54

Description:

Global warming needs to be limited to 1.5 degrees Celsius if we are to slow down the effects of climate change.

-

Ang pag-init ng mundo ay kailangang limitahan sa 1.5 digri Celsius kung sakaling pabagalin ang mga epekto ng pagbabago ng klima.

Commissioners debate whether Australia is racist - Mga Komisyoner nagtatalo kung rasista ba ang Australya

Oct 8, 2018 0:05:37

Description:

Racism is "alive and kicking" in Australia, says the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, June Oscar.

-

Ang rasismo ay " alive and kicking" o "buhay na buhay" sa Australya, pahayag ng Komisyoner ng Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice, June Oscar.

Brisbane community gathers to welcome new migrant families and refugees - Komunidad ng Brisbane, nagtipon-tipon sa pagsalubong sa mga bagong migrante at mga refugees

Oct 8, 2018 0:09:10

Description:

The Brisbane community gathered at the annual Mosaic Festival, held at the Roma Street Parklands in Brisbane.

-

Masayang ipinagdiwang ng komunidad ng Brisbane ang taunang Mosaic Festival, na ginanap sa Roma Street Parklands sa Brisbane. 

Cervical cancer rates plummet, heading for 'rare cancer' status - Posibleng katapusan ng Cervical Cancer sa Mundo

Oct 8, 2018 0:04:14

Description:

Australia could become the first country in the world to eliminate cervical cancer. Within 20 years, it's expected the disease will almost be eradicated from the nation.

-

Maaring maging unang bansa sa mundo ang Australya, na mag-aalis ng cervical cancer.

'Alarming' new trend emerges in Australians' recreational drug use - Nagbabagong mukha ng adiksyon sa droga sa Australya

Oct 8, 2018 0:05:54

Description:

The way Australians are using recreational drugs is changing, with this year's annual report finding a sharp shift towards the use of purer substances at very high rates. Researchers at the University of New South Wales' National Drug and Alcohol Research Centre say this year's findings are concerning.

-

Nagbabago ang paraan ng pag-gamit ng bawal na droga sa Australya, na nakakita sa taunang ulat, ng malaking paglipat sa gamit ng mas purong bagay sa napakataas na antas.

Club receives record fine for giving gamblers cash, free alcohol - Makasaysayang multa sa club pagkatapos matuklasang nagbibigay ito ng alak sa mga kliyente upang magsugal

Oct 8, 2018 0:04:52

Description:

A record fine has been issued to a club that unlawfully gave free alcohol and cash advances to gamblers. Top clubs boss Peter Newell is facing calls to resign after the investigation made the finding against the New South Wales club which he chairs.

-

Malaking multa ang ipinataw sa isang club na nagbibigay ng libreng alak na labag sa batas, at paunang bayad sa mga nagsusugal upang makabile sa club.

Mon Coloma: Celebrating life's blessings through art - Mon Coloma: Ipagdiriwang ang mga biyaya sa buhay sa pamamagitan ng sining

Oct 7, 2018 0:16:52

Description:

Unlike other artists, painter Mon Coloma focuses on the goodness of the world and his bright and colourful paintings resonate life's blessings.

-

'Di tulad ng ibang alagad ng sining, ang pintor na si Mon Coloma ay nakatutok sa kabutihan ng mundo at ang kanyang mga maliliwanag at makukulay na mga ipininta ay sumasalamin sa mga pagpapala ng buhay.

A library that empowers students to become authors -- and critics

Oct 7, 2018 0:05:56

Description:

In an ever-changing digital world, the library keeps on having a facelift.

 

Bushwalking takes you closer to nature - Bushwalking higit kang ilalapit sa kalikasan

Oct 7, 2018 0:11:43

Description:

Since the weather is getting warmer, it’s time to travel again and do some nature trips.

-

Dahil umi-init na ang panahon, masarap na muling mamasyal at mag-nature trip.

Extending better support to more international students - Pagpapalawak ng mas mahusay na suporta para sa mas maraming internasyonal na mag-aaral

Oct 6, 2018 0:19:27

Description:

Are you an international student in Australia? Studying in a foreign country can be daunting, but do you know that there are international student groups and organisations whom you can reach out to?

-

Ikaw ba ay isang dayuhang mag-aaral sa Australya? Ang pag-aaral sa isang banyagang bansa ay maaaring maging nakakatakot, ngunit alam mo ba na may mga grupo at organisasyon na para sa mga internasyonal na mag-aaral na maaari mong malapitan?

 

Pajakeroos: Motorsports' fun ride and safety - Pajakeroos: Masaya at ligtas na pagmomotorsiklo

Oct 6, 2018 0:04:54

Description:

Dangerous and expensive it may seem, but motorcycling sports can also be fun for some as it can take you to places.

-

Maituturing na isang delikado at mahal na libangan, ang pagmomotorsiklo ay nakakaaliw din para sa ilan lalo na't maaari ka nitong dalhin kung saan man.

Boracay reopens on 26 Oct, limiting daily tourist intake - Boracay muling bubuksan sa 26 Okt; bilang ng turista lilimitahan

Oct 6, 2018 0:08:10

Description:

After its six-month closure for rehabilitation efforts, Philippines' popular island of Boracay is set to reopen to tourists on 26 October, limiting the number of visitors allowed on the island.

-

Matapos ang anim na buwan na pagsasara upang muling bigyang-sigla, ang kilalang isla ng Boracay ay nakatakdang muling buksan para sa mga turista sa Oktubre 26, lilimitahan lamang ang bilang ng mga bisita na pinapayagan sa isla.

Downpours fail to break the drought in NSW - Mga pagbuhos ng ulan nabigong tapusin ang tagtuyot sa NSW

Oct 6, 2018 0:05:09

Description:

Two days of rain across New South Wales have given farmers a much-needed morale boost, with some parched areas receiving more rain in 24 hours than they have all year.

-

Ang dalawang araw ng pag-ulan sa kabuuan ng New South Wales ay nagbigay sa mga magsasaka at mga may-ari ng bukirin ng kinakailangang pagpapalakas ng moral, na may ilang mga tuyong lugar ay tumanggap ng mas higit na ulan sa loob ng 24 oras kaysa sa kanilang natanggap sa buong taon.

Partner Migrants Advocates’ Network working towards equal access for women - Partner Migrants Advocates’ Network working towards equal access for women

Oct 5, 2018 0:09:26

Description:

Over a year ago, women working with women victims of domestic abuse took the first step to ensuring  equal access to services and protection for all vulnerable women and their children. 

-

May isang taon na ang nakalipas ng sinimulan ang unang hakang ng mga kababaihang tumtulong sa mga kabaro na naging biktima ng domestic violence  tungo sa pagsiguro na ang lahat ay may sapat na access sa serbsiyo at proteksiyon ang lahat ng mga bulnerableng kababaihan at kanilang mga anak. Kadalasan ang mga di residente ng Australya na naiipit at naging biktima ng domestic violence ay nalalagay sa panagnib, dahil limitado ang suporta at wala ng alternatibo, marami ang napipilitang magbalik na lamang sa kanilang tinubuang lupa. Nitong 2018 sinimulan ang online petition upang masiguro na ang lahat ng biktima at survivor ng domestic violence ay may sapat at pantay na access sa serbsiyo at tulong tulad ng karapatan ng mga ibang mga migrante.

President Duterte says he will not hide health condition from the public - Pangulong Duterte sinabi di niya itatago ang kalagayan ng kalusugan mula publiko

Oct 5, 2018 0:05:20

Description:

President Rodrigo R Duterte confirmed he  was at the Cardinal Santos Medical Center in San Juan City for some medical tests and said he would be upfront about his health if he is dealing with something serious. Presidential Spokesperson Harry Roque said that the chief executive’s health condition, unless life-threatening, must be treated as confidential. 

-

Ikinumpirma ni Pangulong Rodrigo R Duterte nbna nagtungo siya sa Cardinal Santos Medical Center,  San Juan City  para sa ilang medical tests. Sinabi ng Pangulo na hindi niya ililihim ang kondisyon ng kanyang kalusugan mula publiko sakaling seryoso ang maging diagnosis nito. Sinabi naman ng Presidential Spokesperson Harry Roque  na ang kondisyon ng kalusugan ng chief executive maliban na lamang kung seryoso o  life-threatening ay tinuturing na confidential. 

#MeToo still going strong on first anniversary - #MeToo patuloy ang pagtibay ng samahan sa ika unang anibersaryo

Oct 5, 2018 0:05:40

Description:

October 4 marks a year since the emergence of the #MeToo movement against sexual harassment and sexual abuse.

 

#MeToo has instigated a serious discourse around sexual harassment and assault and has triggered the downfall of a number of high-profile abusers around the world.

 

 

-

Ginunita ang ika-isang taon simula ng #MeToo movement laban sa sekswal na pang-aabuso.

Nag-umpisa ang #MeToo sa isang seryosong diskurso laban sa sekswal na pang-aabuso at naging dahilan ng pagbagsak ng mga kilalang sexual abusers.State wants residents to tap unused community grants - South Australia hinihikayat ang mga residente na gamitin ang mga community grant

Oct 4, 2018 0:10:56

Description:

Adelaide News. Summary of latest news from the  festival state by Norma Hennessy

-

Adelaide News.  Buod ng mga pinakahuling ulat mula sa festival state hatid ni Norma Hennessy

The Outlook: for superannuation - The Outlook: para sa superannuation

Oct 4, 2018 0:09:18

Description:

The Financial Services Royal Commission has recently focused attention on the superannuation sector, highlighting a need for more transparency for consumers as they look to the future.

-

Pinagtuunan pansin kamakailan ng Financial Services Royal Commission ang atensiyon sa sektor ng superannuation, na ipinapakita ang pangangailangan na mas maging bukas sa mga mamimili sa habang tinitingnan nila ang kapalaran.

 

 

Many casual workers can now become permanent - Maraming mga casual worker maaari nang maging permanente

Oct 3, 2018 0:07:12

Description:

More Australians are in line to obtain secure employment, with changes from the Fair Work Ombudsman now in effect as of the first day of the month.

-

Maraming Australyano na ang makakakuha ng matatag na  empleyo sa pag-iral ng mga pagbabago mula sa Fair Work Ombudsman sa unang araw ng buwan.

 

No evidence population growth is choking cities: Grattan Institute - Walang ebidensiya na pabigat ang paglago ng populasyon sa mga siyudad: Grattan Institute

Oct 3, 2018 0:04:05

Description:

A new study has found that Australians’ daily commute has not worsened as a result of the country’s population growth.

-

Napag-alaman sa isang bagong pag-aaral na hindi sumasama ang lagay ng  pang-araw-araw na pagbiyahe sa Australya sa paglago ng pupulasyon ng bansa.

How to access mental health services - Paano i-akses ang mga serbisyo sa pang-kaisipang kalusugan

Oct 3, 2018 0:07:15

Description:

Settling in a new country comes with many challenges.

-

Ang pagtira sa isang bagong bansa ay maraming hinaharap na hamon.

State politicians, community leaders heap praises on Filipino contribution to Australia

Oct 3, 2018 0:06:49

Description:

State politicians and community leaders heap praises on Filipino community's contribution to Australia's multicultural society during the 30th Fiesta Kultura celebration in Sydney.

Awaiting US meeting, Payne downplays worries over submarine deal - Payne di pinansin ang mga abala tungkol sa submarinong kasunduan

Oct 3, 2018 0:05:44

Description:

Foreign Minister Marise Payne has downplayed concerns a $50 billion project to build new submarines will not proceed because of the lack of an agreement between the Government and a French-owned company.

The issue has arisen as Senator Payne prepares for a meeting in Washington with United States secretary of state Mike Pompeo and US national-security adviser John Bolton.

The Indo-Pacific and Iran are expected to be among the main talking points at the meeting.

-

Hindi pinansin ng Ministrong panlabas, Marise Payne ang mga abala na hindi matutuloy ang $50 bilyong proyektong paggawa ng mga bagong submarino dahil sa kakulangan sa kasunduan sa pagitan ng gobyerno at kompanyang taga Pransya.

Tumaas ang isyu habang naghahanda si Senador Payne para sa isang pagpupulong sa Washington kasama ang United States sekretarya na si Mike Pompeo at US national-security adviser John Bolton.

Ang Indo-Pacific at Iran ang inaasahang magiging pangunahing paksa sa pagpupulong.

 

Caffeine and its significant impact on sleep - Kape at mga epekto nito sa tulog

Oct 3, 2018 0:09:13

Description:

This week is International Coffee Day (1st October) and Sleep Awareness Week (1st - 7th October), Allan Sheffield of myDNA explains how coffee consumption affects your sleep.

-

Ngayong linggo ay International Coffee Day (1 Oktubre) at Sleep Awareness Week (1- 7 Oktubre), ipinaliwanag ni Allan Sheffield ng myDNA ang epekto ng pag-inom ng kape sa tulog.

Learn to swim for free - Matuto lumangoy ng libre

Oct 3, 2018 0:05:32

Description:

In Year 2000, 63 children under the age of five drowned while in 2017, 18 children under five drowned. Laurie Lawrence, learn to swim ambassador, says he wants to further reduce that number to zero.

 

-

Noong taong 2000 may 63 na bata limang taong gulang pababa ang nalunod, noong taong 2017, 18 bata  limang taong gulang pababa ang nalunod. Ayon kay Laurie Lawrence ambassador ng learn to swim, nais niyang mabawasan ang bilang.

 

Government promises help as petrol prices climb - Gobyerno nangako ng tulong habang tumataas ang presyo ng petrolyo

Oct 3, 2018 0:02:57

Description:

As costs continue to rise, the government is threatening to punish petrol companies who rip off customers.

Australia's top consumer watchdog says motorists are now paying more than a billion dollars extra at the bowser than they were three years ago.

 

-

Habang tumataas ang presyo ng gasolina, nagbanta ang gobyerno na paparusahan ang mga kompanya ng langis na nandadaya sa mga kostumer.

Sinabi ng tagabantay ng konsumer sa Australya, ang mga motorista ay nagbabayad ng mahigit sa isang bilyong dolyar kumpara sa nakaraang tatlong taon.

 

 

Sara Duterte not running for Senate albeit topping election surveys - Sara Duterte hindi tatakbo sa Senado kahit nangunguna sa mga survey

Oct 3, 2018 0:08:43

Description:

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio has maintained that she is not gunning for a Senate seat in the 2019 local and national midterm elections despite her consistent showing as among the probable winners in recent surveys.

-

Nanindigan si Davao City Mayor Sara Duterte- Carpio na hindi siya tatakbo sa Senado para sa 2019 local at national midterm elections sa kabila ng patuloy na pagkakapanalo sa mga bagong survey.

KBP gives up party for landslide funds - KBP kinansela ang pagdiriwang para makatulong sa landslide

Oct 3, 2018 0:10:05

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news from the Visayas by Nick Melgar

 

 

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinaka-huling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar. 

 

"Greed" to blame for bank failures Commissioner finds - "Greed" dapat sisihin sa kabiguan ng bangko ayon sa Komisyoner

Oct 3, 2018 0:04:24

Description:

An interim report from the banking royal commission has found misconduct by banks and financial institutions has been driven by greed.

Image: Commissioner Kenneth Hayne (AAP)

 

 

-

Napag-alaman sa isang panloob ng ulat mula sa banking royal commission na ang mga di-tamang pag-aasal ng mga bangko at ng mga institusyong pananalapi ay tinutulak ng katakawan.

 

 

 

Australia urges UN nations to continue denuclearisation efforts - Ministrong panlabas ng Australya, nagtalumpati sa UN General Assembly

Oct 1, 2018 0:06:26

Description:

Australia's Foreign Minister has addressed the United Nations, highlighting Australia's support of the Iran nuclear deal, its commitment to gender equality, and the importance of stability in the Indo-Pacific region.

 

-

Nagtalumpati sa United Nations ang ministrong panlabas ng Australya, Marise Payne, kasabay ang pagtataas ng suporta sa kasunduang Nuklear sa Iran, ang pangako ng pagkaka-pantay ng kasarian, at ang kahalagahan ng katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific.

 

The woman behind popular Filipino performers in Australia - Ang babae sa likod ng magagandang palabas ng mga mang-aawit na Filipino sa Australya.

Oct 1, 2018 0:09:29

Description:

Behind all the great Filipino performers who graced the many stages in Australia is Nita Christian, who together with her husband Peter, runs the Philippine Entertainment Network.

-

Ang nasa likod ng mga magagaling na mang-aawit na Filipino na nagtanghal sa Australya, ay si Nita Christian, na kasama ng kanyang asawang si Peter, ang nagpapatakbo ng kumpanyang Philippine Entertainment Network

ABC acting chair promises something different - Dating opisyal ng Hukbong Pang-himpapawid at Direktor ng kumpanya, inatasan bilang pansamantalang Chair ng ABC

Oct 1, 2018 0:04:20

Description:

Former Air Force officer and experienced company director Doctor Kirstin Ferguson has been appointed deputy chair of the A-B-C board

-

Ang dating opisyal ng Hukbong Pang-Himpapawid at direktor ng kumpanya, Doctor Kirstin Ferguson, ay inatasang maging pangalawang chair ng ABC board.

Queensland government to overhaul renting law - Gobyerno ng Queensland, babaguhin ang batas sa renta

Oct 1, 2018 0:07:45

Description:

The Queensland government will overhaul renting laws in the state.  This is according to the report filed by Celeste Macintosh.

-

Babaguhin ng gobyerno ng Queensland ang batas sa renta sa estado.  Ito ay ayon sa ulat na ipinahayag ni Celeste Macintosh.

Increasing death count from tsunami in Indonesia - Lumalaking bilang ng mga namatay sa Indonesia

Oct 1, 2018 0:04:52

Description:

 The death toll from the tsunami that hit the Indonesian island of Sulawesi has surpassed 800 people.

-

Ang bilang ng mga namatay dahil sa tsunaming tumama sa isla ng Sulawesi sa Indonesia, ay lumampas na sa walong daang tao.

Demonstrating love in action - Pagpapatunay ng pagmamahal sa pag-aksyon

Sep 30, 2018 0:12:55

Description:

How can we truly show our love to others?

-

Paano natin tunay na maipakikita ang ating pagmamahal sa kapwa?

Acceptance: still a major issue for transgender - Pagtanggap: malaking isyu pa rin sa mga transgender

Sep 29, 2018 0:11:35

Description:

Although society has been more accepting of transgender people, intolerance still seems to be a key issue.

-

Kahit pa man mapagtanggap na ang lipunan sa mga transgender, ang kawalan ng kaparayaan ay malaki pa ring isyu.

First smoking ban for metropolitan Central Business District - Unang pagbabawal ng paninigarilyo sa metropolitan CBD

Sep 29, 2018 0:05:50

Description:

North Sydney is planning Australia's first smoke-free metropolitan Central Business District after its council voted to endorse a blanket ban.

Image: A smoker puffs on a cigarette (AAP)

 

 

-

Nagbabalak ang North Sydney na maging kauna-unahang  "smoke-free" na Central Business District o CBD  sa kabuuang Sydney pagkatapos i-endorso ng konseho ang isang plano.

Image: A smoker puffs on a cigarette (AAP)

 

 

Travails of Subclass Visa 190 holders - Paghihirap ng mga may hawak ng Subclass 190 Visa

Sep 29, 2018 0:11:54

Description:

Married couple Dave and Lori Saavedra migrated to Australia in 2016 under a skill nominated visa to start a new life together. Struggles and challenges confronted them as they set foot in a new country particularly in relationship and job hunting. The nurse and programmer from Sydney learnt important lessons and useful tips they’d like to impart to incoming migrants.

-

Lumipat sa Australya noong 2016 ang mag-asawang Dave at Lori Saavedra sa ilalim ng skill nominated visa upang magsimula ng panibagong buhay. Humarap sila sa mga hamon at paghihirap partikular sa relasyon at paghahanap ng trabaho. Ang nars at programmer mula Sydney ay natuto ng mga mahalagang aral at mga kapaki-pakinabang na payo na nais nilang ibahagi sa mga parating na migrante.

Make everday a 'good vibes' day - Siguruhin 'good vibes' ang bawat araw

Sep 28, 2018 0:15:13

Description:

'Wake up each day with gratitude in your heart' says life coach and aura reader, Stargazer. Listen in as she shares some tips on how we can transform our day to be a 'good vibes day'.

-

Simulan ang bawat araw sa pagbigay pasasalamat ayon sa life coach at aura reader, Stargazer. Pakinggan kung paano mabuhay ng napapalibutan ng 'good vibes' ang inyong araw. 

In-language care making cancer treatment less intimidating - Paggamit ng sariling wika pinapadali ang pagpapagamot sa kanser

Sep 28, 2018 0:05:44

Description:

Long before a cancer diagnosis has sunk in, patients are often asked to make big decisions about treatments.

Navigating hospitals and understanding the healthcare system is daunting for anyone but for non-English speakers it can prove a huge challenge.

Now one Australian cancer centre is trying to make the experience less intimidating.

-

Bago pa man lubusang mauunawan ang naging diagnosis sa sakit na kanser, kadalasa’y hinihiling na magsagawa ng mahahalagang desisyon ang mga pasyente tungkol sa kanilang pagpapagamot

 

Maaring maging lubhang nakaka-takot ang panibagong lugar partikular ang  mga ospital at maaring para kanino man, mahirap lubhang mauunawaan ang sistema pangkalsugan partikular sa mga di Ingles ang tubong wika

Military guarding ranks against Red October Plot - Militar mahigpit na nagbabantay laban sa 'Red October'

Sep 28, 2018 0:04:35

Description:

The Philippine Army warns against those planning to  recruit soldiers to take part in the alleged Red October Plot against the Duterte Administration. 

-

Militar nagbabala sa mga nagbabalak na mag recruit ng mga sundalo na makibahagi sa di umano'y balak na pag-aalasa 'Red October' laban sa Pamahalaang Duterte

ATO Tax Talk September 2018: Keeping Records - ATO Tax Talk September 2018: Keeping Records

Sep 27, 2018 0:02:15

Description:

 The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

ATO Tax Talk August 2018: Claiming work-related expenses and business expenses - ATO Tax Talk August 2018: Claiming work-related expenses and business expenses

Sep 27, 2018 0:02:20

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

Calls for transparency over sacking of ABC MD Michelle Guthrie - Panawagan ipaliwanag ang tunay na pangyayari sa pagtanggal sa ABC MD Michelle Guthrie

Sep 26, 2018 0:04:48

Description:

Michelle Guthrie is considering legal action after being sensationally dumped as ABC managing director, halfway through her five-year term.

 

The ABC board maintains it was "not in the best interests" of the broadcaster for Ms Guthrie to remain in the top job

-

Pinag-aaralan ni Michelle Guthrie ang kanyang susunod na legal na hakbang, pagkatapos siyang alisin bilang namamahalang direktor ng ABC, sa gitna ng kanyang limang taong termino.

Pinananatili ng ABC board, na ito ay para sa pinaka-magandang interes ng lahat ng mga brodkaster, para manatili si Binibining Guthrie sa pinakamataas na pwesto, kagaya ng ulat na tinipon ni Darren Mara.

Gender equity? Not yet, says ABS - Datos mula ABS, nakita di pa pantay ang oportunidad para kalalakihan at kababaihan

Sep 26, 2018 0:07:29

Description:

Equality between the genders in Australia is stagnating.

New figures from the Australian Bureau of Statistics show women remain greatly outnumbered in positions of power, continue to earn less than men and can expect to retire on significantly less super.

-

Tila di na umuusad ang kalagayan ng pagkapantay  sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan sa Australya.

 

Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics nakita na patuloy na malaki ang lamang ng mga kalalakihan sa kababaihan sa nanunugkulan sa mga makapangyarihang pwesto,  patuoy na mas maliit ang halaga ng sahod  kung ihahambing sa kalalkihan at aashanag mas maliit ang naipon sa super annuation sa oras na mag retiro ang mga  kababaihan

Filipino-Australian and Australians celebrating grand final weekend in Manila - Mga Pinoy-Aussie at Aussie ipinagdiriwang ang grand final weekend sa Maynila

Sep 26, 2018 0:09:05

Description:

Filipino Australian Erwin Santos relocated to Manila around 16 years ago, living away from Australia he missed playing Australian rules football until he was introduced to two Australians who share the love for the sport. Since then, he has been playing for the Philippine Eagles and every year during the grand final weekend they get together, celebrate and watch the AFL grand final.

-

Nanirahan ang Pilipino Australyanong si Erwin Santos sa Pilipinas may 16 taon na ang nakalipas, sa paninirahan niya sa Maynila hinanap niya ang paglaro ng footy, hangang nakilala niya ang mga Australyanong naglalaro ng footy,  Australian rules football. Simula noon naglaro na siya para sa Philippine Eagles at bawat taon tuwing grand final weekend sila'y nagsasama sama, pinanonood ang laro at nagdiriwang tulad ng pagdiriwang sa Australya habang pinanonooad ang AFL grand final.

Peaceful walk for landslide victims - Peaceful walk para sa mga biktima ng Pagguho ng lupa

Sep 25, 2018 0:10:26

Description:

At least 1194 evacuated from Naga landslide, and more than 700 volunteers help in packaging relief goods.

Image: Rescuers search for survivors at the landslide site in Naga City (Alan Tangcawan/AFP/Getty Images)

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinakahuling ualt mula sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar. 

Larawan: Mga taga-pagligtas naghahanp ng mga nabuhay sa pagguho ng lupa sa siyudad ng Naga (Alan Tangcawan/AFP/Getty Images)

Bishop opens up on gender targets, 'vicious' environment - Bishop tinalakay ang gender target, 'vicious' environment

Sep 24, 2018 0:07:10

Description:

Former foreign minister Julie Bishop has spoken openly about the problems she sees in federal politics in her first televised interview since the Liberal leadership challenge.

Image: Julie Banks, Ann Sudmalis and Julia Bishop sitting together in parliament (AAP)

 

 

-

Maluwag na nagsalita ang dating ministro sa ugnayang panlabas, Julie Bishop, hinggil sa problemang kanyang nakikita sa pampederal na politika, sa kanyang kauna-unahang panayam mula noong paghahamon sa liderato ng liberal.

Larawan: Julie Banks, Ann Sudmalis at Julia Bishop sabay na naka-upo sa parlamento (AAP)

 

 

Labor pledges to make companies reveal gender pay gaps - Labor nangako na ipahayag ng mga kumpanya ang gender pay gaps

Sep 24, 2018 0:05:11

Description:

Federal Labor says it will make companies reveal publicly how much they pay women compared to men if Labor is elected to government.

Image: Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek (AAP)

-

Sinabi ng pampederal na Labor, iuutos nito sa mga kumpanya na isapubliko ang antas ng pagpapasahod nito sa  kababaihan kaysa sa kalalakihan kung ang Labor ay maihahalal sa pamahalaan.

 

Larawan: Pangalawang lider ng Oposisyon  Tanya Plibersek (AAP)

Good news (and bad news) on HIV rates in Australia - Magkahalong resulta ng antas ng HIV sa Australya

Sep 24, 2018 0:06:48

Description:

The latest statistics on HIV rates in Australia present a mixed picture of the sexual health of Australians.

-

Ipinakita ng pinakahuling estatistiko sa antas ng HIV sa Australya, na may magkahalong larawan ang kalusugang seksuwal ng mga Australyano.

Drug seizures reveal crisis inside immigration detention centre - Bawal na droga nakumpiska sa Villawood Detention Centre

Sep 24, 2018 0:04:44

Description:

Figures obtained exclusively by SBS expose a drug crisis inside the country's largest immigration detention centre. 

-

Ipinakita ng mga talang nakuhang eksklusibo ng SBS, na may krisis sa bawal na droga sa pinaka-malaking sentro ng detensyon sa bansa.

 

Queenslanders shop in bulk to help mend broken strawberry industry - Maramihang bumibile ng strawberry ang mga taga-Queensland, upang makatulong sa mga nagtatanim nito

Sep 24, 2018 0:07:34

Description:

Residents of Queensland will henceforth buy strawberry in bulk to help farmers struggling with their business, because of the needle crisis in their products.

-

Buhat ngayon, ang mga nakatira sa Queensland ay bibile ng strawberry ng maramihan, upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang negosyo, dahil sa natagpuang karayom sa kanilang mga produkto.

Training prisoners to listen to suicidal lessons - Pagtuturo sa mga preso upang makinig sa mga leksyon ng pagpapakamatay

Sep 24, 2018 0:05:04

Description:

Suicide is the cause of about one in four deaths in Australian prisons. 

-

Pagpapatiwakal ang isa sa mga dahilan kung bakit isa sa apat ang namamatay sa kulungan ng Australya.

Exposing refugees and other students to the world of volunteers - Walang alam ang mga batang repugi tungkol sa pagboluntaryo

Sep 24, 2018 0:03:51

Description:

 Many refugee students are totally unfamiliar with the idea of volunteering.

-

Maraming estudyanteng repugi ang hindi pamilyar sa ideya ng pagbo-buluntaryo

Blues by the Bay - Blues by the Bay

Sep 23, 2018 0:27:22

Description:

Having written more than 50 Original Pilipino Music, Miguel is now ready to take OPM to a different level. With the collaboration of seasoned Pinoy artists, 'Miguel and Friends' will be launched officially aboard a boat.  

-

Nakapagsulat na ng mahigit 50 Original Pilipino Music, handa na si Miguel na dalhin ang OPM sa kakaibang antas. Sa pakikipagtulungan kasama ang mga napapanahong artistang Pinoy, opisyal na ilulunsad ang 'Miguel and Friends sakay ng isang barko.

Should I hire a professional driving instructor? - Dapat ba akong kumuha ng professional driving instructor?

Sep 23, 2018 0:07:14

Description:

Driving in Australia can be daunting. If you are a new migrant planning on hitting the road soon, you might want to consider hiring a professional driving instructor for your own safety and benefit.

-

Ang pagmamaneho sa Australya ay nakakatakot. Kung ikaw ay isang bagong migrante na planong magmaneho, maaaring dapat konsiderahin ang pagkuha ng propesyonal na instruktor para sa iyong kaligtasan at benepisyo.

Close to Filipino food fine-dining - Nalalapit sa fine-dining na Pagkaing Pilipino

Sep 22, 2018 0:11:52

Description:

Undoubtedly, in the last few years Filipino food has  been noticed in mainstream Australia, basically due to the proliferation of food markets and street food festivals, and opening of few modern Filipino food fusion restaurants usually owned by  second-generation Filipino chefs.

Image:

-

Di kaduda-duda, sa nakalipas na taon, ang pagkaing Pinoy ay napaapnsin sa mainstream Australia, dahil an rin sa pagkalat ng mga food markets at street food festivals, at pagbubukas ng ilang modernong  food fusion restaurant na kadalasa'y pag-aari ng mga ikalawang henerasyong Pinoy chef.

Larawan: Chef Manny Boy Alday, executive sous-chef Anthony Galo at chef de Partie Zharin Salac

Exposing refugees and other students to the world of volunteers - Exposing refugees and other students to the world of volunteers

Sep 22, 2018 0:03:38

Description:

Many refugee students are totally unfamiliar with the idea of volunteering.

Image: Belmore Boys High School students on a visit with the SES (SBS)

 

-

Maraming mga estudyanteng repugi ay  walang kaalam-alam sa ideya ng pagboboluntaryo.

Larawan: mga estudyante ng Belmore Boys High School students on a visit with the SES (SBS)

 

Ompong casualties reach 88 - Mga nasawi bunga ng Bagyong Ompong umabot na sa 88

Sep 21, 2018 0:04:47

Description:

Casualties from Typhoon Mangkhut (Ompong) reaches 88,  29 more boodies have been recovered during a retrieval operations from another landslide in Benguet. Meanwhile, in Cebu around 20 people have dies from a landslide due to heavy rains. 

-

Umabot na sa 88 ang bilang ng namatay bunga ng Bagyong Mangkhut (Ompong) ,  29  na bangkay pa ang natagpuan mula sa retrieval operations sa naganap na landslide sa Benguet.  Samantala sa may 20 katao ang namatay sa isang landslide na naganap matapos ang matinding buhos ng ulan. 

Caring for people living with dementia and support for those who care for them - Pag-aruga sa mga taong nabubuhay ng may Dementia at suporta para sa mga tagapag-alaga

Sep 21, 2018 0:17:33

Description:

Living and caring for people who are diagnosed with Dementia can be difficult but with proper support, care and understanding we can make life easier bot both the person being cared for, their carer and families. The Australian Filipino Community Services (AFCS) has partnered with several organizations to help deliver training on counseling for carers and their families and opportunities for information sessions in Mt Druitt in NSW and Boronia and Doveton in Melbourne

-

Hindi madali ang mag-alaga at makasama ang taong nadiagnose ng Dementia ngunit kung may sapat na suporta, pag-alalay at pangunawa maaring maging mas mabuti ang pamumuhay para sa kapwa may Dementia at tagapag-alaga. Nakipagtulungan ang  Australian Filipino Community Services (AFCS) sa ilang mga organisasyon upang maihatid ang ilang mga pagsasanay sa  counseling para mga tagapag-alaga at ilang mga oportunidad para information sessions sa Mt Druitt sa NSW at sa Boronia at Doveton sa Melbourne

Morrison pushing for more international students to go regional - Morrison hinihikayat ang international students mag-enroll sa mga unibersidad sa rehiyunal na lugar

Sep 21, 2018 0:03:59

Description:

International students are being encouraged to study at regional universities rather than in major cities under a Federal Government plan to ease population growth in Australia's capital cities.

 

But international-student advocates warn more incentives are needed to make it a viable option.

 

-

Sa ilalim ng balak ng Pamahalaan Pederal maibsan ang paninikip at paglaki ng bilang ng populayson sa mga  pangunahing lungsod sa Australya, hhikayatin ang mga international students na mag aral at mag-enrol sa mga rehiyunal na  unibersidad sa halip na unibersidad sa mga  malalaking lungsod

Ngunit nagbabala ang mga tagapag taguyod ng mga international students na kailangan ng karagdagang o insentibo upang tuluyang isa alang alang ang opsiyon

Morrison announces major school-funding changes - Morrison ipinlaam malaking pagbabago sa paglaan ng pondo para paaralan

Sep 21, 2018 0:05:20

Description:

Australia's Catholic and independent school sectors are set to benefit from multi-billion-dollar funding after the Federal Government announced changes to how it would calculate a school's wealth.

Critics say the deal represents so-called "hush money" to keep the schools from campaigning against the Government in next year's election.

-

Takdang magbenipisyo ang mga paaralang Katoliko at Indpendiyente mula sa ilang bilyong dolyar na pondo mula Pamahalaan Pederal matapos ipaalam ang mga pagbabago sa pag kwenta ng yaman ng bawat paaralan

 

 

Adelaide Lord Mayor won't seek re-election - Lord Mayor ng Adelaide hindi na tatakbo

Sep 20, 2018 0:10:03

Description:

South Australia News. Summary of latest news from the Festival State by Norma Hennessy

Image: Adelaide Lord Mayor Martin Haese (Wikimedia/Bahudhara (CC BU A SA 4.0)

 

-

South Australia News. Buod ng mga pinakahuling ulat sa Festival State hatid ni Norma Hennessy

Larawan: Adelaide Lord Mayor Martin Haese (Wikimedia/Bahudhara (CC BU A SA 4.0)

 

Green tea offers hope up on Mangrove Mountain - Green tea nagbibigay ng pag-asa sa Mangrove Mountain

Sep 20, 2018 0:06:05

Description:

For centuries, the Japanese have been drinking green tea as an important part of their culture and everyday life.

Image: Akio Onozawa at the green-tea farm (SBS)

-

Sa maraming siglo, ang mga hapones ay umiinom ng green tea bilang bahagi ng kanilang kutlura at pang-araw-araw na pamumuhay.

Larawan:  Si  Akio Onozawa sa isang taniman ng green-tea (SBS)

Federal government pledges aid to berry industry following contaminations

Sep 19, 2018 0:05:48

Description:

The Federal Government is coming to the financial aid of Australia's strawberry industry, following a number of needle contaminations.

Image: Strawberries (AAP)

Bullying not issue in my government: PM Morrison - Pambubully hindi isyu sa aking pamahalaan: PM Morrison

Sep 19, 2018 0:06:49

Description:

Prime Minister Scott Morrison says he is confident bullying is not an issue in his government.

Image: Prime Minister Scott Morrison and Minister for Women Kelly O'Dwyer during a division in the House of Representatives at Parliament House. (AAP/Mick Tsikas)

 

-

Sinabi ng Punong Ministro siya ay tiwala na ang pambubully ay hindi isyu sa kanyang pamahalaan.

Larawan: Punong Ministro Scott Morrison  at Ministro  para sa Kababaihan Kelly O'Dwyer  sa mababang Kapulungan sa  Parliament House. (AAP/Mick Tsikas)

 

Could do better: Australia's contribution to global development score rises - Could do better: Australia's contribution to global development score rises

Sep 19, 2018 0:06:45

Description:

Australia has climbed up the ranking of the world's richest countries contributing to global development. 

Image: Development contribution goes beyond simply aid  (AAP)

-

Umakyat ang Australya sa ranggo ng mga  pinakamayamang bansa sa mundo na nakatulong sa pandaigdigang  pagsulong.

Larawan: Ang kontribusyon sa pagtulong ay hindi lamang sa aid  (AAP)

Davao City sends help to Ompong victims in Northern Luzon - Davao nagpadala ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Ompong sa Hilagang Luzon

Sep 19, 2018 0:07:58

Description:

The city government of Davao sent some 10,000 food packs on Tuesday, 18 September to victims of super typhoon Mangkhut "Ompong" in northern Luzon. 

-

Pamahalaan ng lungsod ng Davao nagpadala ng may 10,000 food packs  sa mga biktima ng Bagyong Mangkhut "Ompong" sa hilagang Luzon

Calls for better staff-to-resident ratios as the government's aged care inquiry faces questions - Panawagan para sa staff-to-resident ratio sa sektor ng aged care

Sep 19, 2018 0:06:02

Description:

The peak body for nurses and midwives in Australia is calling on the government to make staff-to-resident ratios law, in aged care facilities.

 

They say the government can't afford to wait until the conclusion of the royal commission into the aged care sector.

 

 

-

Nanawagan sa pamahalaang pederal ang samahan ng mga nars at midwife sa Australya sa isang batas para sa staff to resident ratio sa mga pasilidad ng aged care   

Anila di maaring mahintay ng pamahalaan ang pagtatapos ng royal commision sa sektor ng aged care

Study questions use of low-dose aspirin for healthy patients - Pag-aaral kwinestiyon ang pag-gamit ng low-dose aspirin sa mga malulusog na pasyente

Sep 19, 2018 0:04:03

Description:

Doctors have been urged to reconsider the popular prescription of aspirin to prevent blood clots and cardiac disease after a comprehensive study cast doubt on its health benefits.

 

The Australian-led clinical trial has found the blood-thinning drug does not prolong the life of healthy patients, nor reduce their risk of a first heart attack.

 

-

Hinihikayat ang mga doktor na muling pag-aralan ang popular na preskripsyong aspirin, na naunang ginagamit upang mapigilan ang pamumuo ng dugo at sakit sa puso, pagkatapos ng isang nalawak na pagsasaliksik, sa mga benepisyo nito sa kalusugan.


Aged-care sector welcomes royal commission - Sektor ng aged-care natuwa sa pagbuo ng royal commission

Sep 19, 2018 0:08:12

Description:

Support services for older Australians have welcomed the announcement of a royal commission into aged care.

 

Prime Minister Scott Morrison says it will help families be more confident about the quality of care provided to their loved ones.

 

-

Malugod na tinanggap ng mga nagbibigay ng serbisyo, ang Royal Commission sa mga nakakatandang Australyano

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ito ay makakatulong sa mga pamilya, na magkaroon ng tiwala sa kalidad ng alagang ibinibigay, sa kanilang mga mahal sa buhay.


Cebu Press Freedom Week on - Press Freedom Week sa Cebu simula na

Sep 18, 2018 0:10:10

Description:

Balitang Bisayas.  Summary of the latest relevant news in the Visayas by Nick Melgar

Image: A protester wears a tape with a message for press freedom  AAP/EPA/ROLEX DELA PENA

-

Balitang Bisayas.  Buod ng pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar

Larawan: Isang protestador naka-tape ang bibig na may mensahe para sa kapayapaan ng pamamahayag (AAP/EPA/ROLEX DELA PENA)

Australianism pushed for Oxford Dictionary - Australianism itinutulak para sa Oxford dictionary

Sep 18, 2018 0:06:19

Description:

The Oxford English Dictionary is calling on Australians to share their "Australianisms," otherwise known as a term or slang unique to the Australian lexicon.

Image: A man reading a copy of the Oxford Dictionary of English (AAP/Ian Nicholson/PA Wire)

 

 

-

Nanawagan ang Oxford English Dictionary sa mga Australyano na ibahagi ang  kanilang "Australianisms,"  o Australyanismo -- o mas kilala bilang slang o termino na kakaiba lamang sa wika ng Australya .

Larawan: Oxford dictionary (AAP/Ian Nicholson/PA Wire)

 

 

Facebook's algorithm and its role in the battle to rebuild trust - Ang algoritmo ng Facebook at papel nito na buuin muli ang tiwala

Sep 18, 2018 0:07:32

Description:

Facebook has been promising a new era of transparency, as it tries to rebuild trust shattered by privacy scandals and revelations Russia used it to manipulate American elections.

Image: Facebook HQ at Menlo park, California (SBS)

-


Nangako ang Facebook ng isang bagong panahon ng pagiging tagusan, habang sinusubukan nitong ibalik ang tiwala, na nadurog ng mga eskandalo sa pribasiya, at mga pahayag na ginamit ng Rusya ang eleksyon sa Amerika, upang ito ay ma-impluwensyahan.

Larawan:  Punong himpilan ng Facebook sa  Menlo park, California (SBS)

Push for technology help in suicide prevention

Sep 17, 2018 0:05:50

Description:

There is a fresh push for technology to play a bigger role in helping people battle depression.

 Image: Shannai Pearce (SBS)

 

Increasing number of Workplace Sexual harassment being investigated - Tumataas na bilang ng pang-aabusong sekswal, iimbestigahan

Sep 17, 2018 0:04:54

Description:

A report from the Australian Human Rights Commission has indicated that the number of people saying they were sexually harassed at work has increased in the past six years.

-

Isang ulat mula sa Australian Human Rights Commission ang nakatuklas na ang bilang ng mga taong nagsasabing nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa trabaho, ay tumaas nitong nagkalipas na anim na taon.

$100k reward for information on culprit responsible for needles in strawberries - $100k pabuya sa sino mang makakapagturo kung sino ang responsable sa mga karayom sa loob ng mga strawberries

Sep 17, 2018 0:07:23

Description:

A $100,000 reward is being offered for information that will lead to the arrest of those responsible for needles in strawberries sold in supermarkets.

-

$100,000 ang ibibigay sa sino mang makakapag-bigay ng impormasyon upang ma-aresto ang may kagagawan ng mga karayom sa loob ng mga strawberries na ipinagbibile sa mga supermarkets.

Photography, no longer a profitable profession - Photography, hindi na pakikinabangang propesyon

Sep 17, 2018 0:06:31

Description:

A Filipino-Australian photographer has cautioned future professionals, not to put too much emphasis in photography as a means of living.

-

Isang photographer na Filipino-Australyan ang nagbabala sa mga magiging propesyonal, na huwag masyadong umasa sa photography bilang hanap-buhay.

Disaster in Northern Philippines as Typhoon Ompong passes towards China - Napakalaking pagkawasak, pagkatapos maminsala ang bagyong Ompong sa hilagang Luzon

Sep 17, 2018 0:05:35

Description:

Typhoon Ompong passed through the northern part of the Philippines, possibly leaving hundreds dead. Deaths were caused mostly by landslides.

-

Ang bagyong Ompong ay nanalanta sa hilangang bahagi ng Pilipinas, at nag-iwan ng daan-daang patay, karamihan ay dahil sa pag-guho ng lupa.

Australia in the lowest rank of active countries - Australya, nasa mababang ranggo ng mga aktibong bansa

Sep 17, 2018 0:04:11

Description:

Australia may pride itself on being an active nation, but a study by the World Health Organisation suggests that is far from true.

-

Maaring ipagmalaki ng Australya na sila ay isang aktibong bansa, pero ayon sa isang pag-aaral ng World Health Organisasyon, ito ay malayo sa katotohanan.

Filipina mum wins AusMumpreneur for skincare line - Pilipinang ina, nanalo ng AusMumpreneur para sa skincare line

Sep 17, 2018 0:09:49

Description:

Louella Docot is one of three Filipina AusMumprenuer awardees. Her small business KissReady won second place for Hair and Beauty. 

 

-

Isa sa tatlong Pilipina na nabigyan ng gawad mula AusMumprenuer si Louella Docot para sa kanyang small business na KissReady. Nanalo siya ng second place para sa Hair and Beauty.

Before I Forget: A daughter’s journey in caring for a mother with Alzheimer’s

Sep 16, 2018 0:15:39

Description:

“Focus on what remains, not on what is missing.”

Capturing memories never to be forgotten

Sep 16, 2018 0:11:21

Description:

One, Two, Three, Smile!

Q & A with the finalists of Miss Philippines-Australia 2018

Sep 16, 2018 0:18:19

Description:

Nine equally beautiful and intelligent young ladies will vie for the crown in this year’s Miss Philippines-Australia and Miss Charity Queen.

How a Filo-made app can help migrant Filipinos to earn more - Paanong ang isang gawang Pinoy na ‘app’ ay makakatulong sa mga migranteng Pilipino na magkaroon ng dagdag na kita

Sep 16, 2018 0:07:32

Description:

It has been more than a year since Adrian Lee created and developed an app to help the Filipino community in Australia.

-

Higit isang taon na nang nalikha ni Adrian Lee ang isang app na makakatulong sa komunidad Pilipino sa Australya.

Social Support Group for Filipinos living with Dementia - Social Support Group para sa mga Pilipinong nadiagnose ng Dementia

Sep 14, 2018 0:12:29

Description:

Know anyone diagnosed with Dementia? The Filipino Community Council of Victoria Incorporated (FCCVI) can assist you through their Social Support Group.

-

May kilala ba kayong nadiagnose ng Dementia? Maari kayong matunlungan ng  The Filipino Community Council of Victoria Incorporated (FCCVI) sa pamamagitan ng kanilang Social Support Group.

Filipino students recreate 'home' in Melbourne - Mga Pilipino students binuhay ang bayanihan sa Melbourne

Sep 14, 2018 0:11:06

Description:

Living alone and away from the comforts of family and home can be difficult. Through the years Filipino students in Victoria have formed a bond that helps ease the feeling of homesickness, they have been each others source of strength when times are tough and inspiration when the feeling down. FASTCO Filipino Community Council of Victoria has become every Filipino students 'home away from home'.

 

-

Mahirap mamuhay ng mag-isa lalo na at malayo sa pangagalaga ng inyong mag-anak. Maraming taon ang nakalipas ng nabuo at dinala ng mga Pilipinong mag-aaral sa Victoria ang diwa ng bayanihan. Sama-sama nagtutulungan makalimutan ang lungkot sa tuwing na homesick at sinusuportahan ang isat-isa sa panahon ng pagsubok at binibigayan  ng bawat isa ng inspirasyon sa tuwing nawawalan ng lakas at napanghhinaan ng loob. Ang  FASTCO, Filipino Community Council of Victoria ang komunidad ng mga Pilipinong mag-aaral kung saan mararanasan ang diwa ng bayanihan sa habang naninirahan sa ibang bayan

 

Two years later, Ford workers look at a different future - Matapos ang dalawang taon, ang bagong buhay ng mga dating manggagawa sa Ford

Sep 14, 2018 0:05:03

Description:

It is almost two years since the closure of Ford's car factories that came as part of the end of car manufacturing in Australia.

 The shutdown meant hundreds of workers employed at the company's Geelong plants in Victoria faced an uncertain future.

After two years, we look back and find out how some employees are doing.

-

May dalawang taon na simula ng nagsara ang factory ng sasakyang Ford  sa Geelong sa Victoria –

 

Ang pagsara ay naging bahagi ng pagtatapos sa industriya ng pagmunupaktura ng sasakyan sa Australya

 

Sa pagsara,  maraming manggagawa ang naharap sa walang kasiguruhan para sa kanilang hinaharap

 

Inalam natin kung ano ang mga pagbabago sa kanilang buhay

Philippines preparing for Typhoon Ompong - Pilipinas naghahanda para sa Bagyong Ompong

Sep 14, 2018 0:06:31

Description:

 In the Philippines, government agencies  and NGOs have begun evacuating thousands of people in the path of Typhoon Ompong international codename  Typhoon Mangkhut said to be the most powerful typhoon this year, closing schools and readying bulldozers for landslides.

 

-

Sa Pilipinas sinimuan na ang paglikas ng mga tao ng mga lugar na apektado sa nalalpait na pagdating ng Bagyong Ompong international codename  Typhoon Mangkhut sinasasabing pinaka malakas na bagyo sa taong ito. Tinatayang may 10 milyong katao ang naninirahan sa mga apektadong lugar.

 

 

Bulk-billed IVF treatment in Perth, a WA first

Sep 13, 2018 0:08:36

Description:

Perth report. Summary of latest news in Western Australia by Cielo Franklin

Image. A pregnant woman (AAP Image/Tracey Nearmy)

More multicultural foster carers needed

Sep 13, 2018 0:11:59

Description:

The government is  calling for more multicultural carers to look after the growing number of young children that needs parental care.

Dutton defends as pressure continues to pile on - Dutton ipinatanggol ang sarili habang patuloy ang presyur

Sep 13, 2018 0:04:49

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton is insisting he's done nothing wrong, as pressure continues to mount over claims and allegations that he's misused his position.

Image: Minister for Home Affairs Peter Dutton during Question Time in the House of Representatives (AAP)

 

-

Idiniin ni Ministro ng Home Affairs Peter Dutton na wala siyang ginawang mali habang nagpapatuloy ang presyur sa mga paratang at alegasyon ng maling paggamit sa  kanyang puwesto.

Larawan: Ministro para sa  Home Affairs Peter Dutton  sa Question Time sa Mababang Kapulungan (AAP)

 

Aged care funding promise slammed as too little, too late - Pangakong pondo sa aged care binatikos bilang maliit at huli na

Sep 13, 2018 0:04:12

Description:

Prime Minister Scott Morrison has flagged aged care as one of his top priorities, and is committing millions to improving aged care, with grants for regional facilities, and plans for a new regulator.

Image: Elderly Australians shopping (AAP)

 

 

 

 

-

Ibinandila ni Punong Ministro Scott Morrison ang aged care o pangangalaga sa mga matatanda bilang isa  sa kanyang pangunahing paryoridad, at siya ay magtatalaga ng milyun-milyon dolyar  para ayusin ang aged care na may grants para sa mga pang-rehiyonal na pasilidad, at plano para sa isang bagong regulator.

Larawan: Matatandang Australyano namimili (AAP)

 

 

 

 

Mae Paner brings 'Tao Po' to Melbourne and Canberra - 'Tao Po' ani Mae Paner sa Melbourne at Canberra

Sep 12, 2018 0:21:43

Description:

Over a year ago, Mae Paner (Juana Change) brought to life the experiences of four individuals and how their lives were changed by the Duterte administrations campaign against illegal drugs. 'Tao po' is at the Melbourne Fringe Festival this September 14 and 15 and 23 September in Canberra 

-

May isang taon na binigyang buhay at tinig ni  Mae Paner (Juana Change)  ang karanasan ng apat na indibidwal at kung paano nabago ang kanilang buhay ng kampaniya ng Administrasyong Duterte laban sa  ilegal na gamot.  Mapapanood ang 'Tao po'  sa  Melbourne Fringe Festival  ngayong ika 14 at 15  ng Setyembre at sa ika 23 Setyembre sa Canberra 

DA sets aside P20M for purchase of agricultural produce from Bukidnon - DA naglaan ng P20M para pambili ng gulay mula Bukidnon

Sep 12, 2018 0:08:48

Description:

The Department of Agriculture has allotted some P20 million for the purchase of vegetable produce from Bukidnon province to be shipped to various markets in Metro Manila.

-

Naglaan ang Kagawaran ng Agrikultura ng may P20 milyon para pambili ng gulay mula Bukidnon na dadalhin sa mga palengke sa  Metro Manila.

The outlook: Political behaviour - The outlook: Political behaviour

Sep 12, 2018 0:05:59

Description:

Seven prime ministers in 10 years and allegations of bullying and intimidation in parliament raise a serious question: Is the behaviour of Australia's politicians getting worse?

 

Politics in Australia have, in fact, always been adversarial.

 

So are today's politicians any worse than their predecessors?    

 

-

Pitong Punong Ministro  sa loob ng sampung taon at  nitong huli ang pahayag sa nagaganap na bullying at panninidak sa Parlayemento  Sa kaganpaang ito isang mahalagang tanong ang hinahanapan ng kasagutan, lumalala ng aba ang pag uugali ng mga politiko sa Australya

 

 

Push for technology help in suicide prevention - Teknolohiya bilang pamamaraan upang makatulong sa suicide prevention

Sep 12, 2018 0:05:44

Description:

There is a fresh push for technology to play a bigger role in helping people battle depression.

 

With suicide rates staying high, an online safety net could provide more help and hope.

 

-

Mayroong panibagong mga pagtulak upang gamitin ang teknolohiya upang makatulong sa pagharap sa depression.

Habang patuloy na nanatiling mataas ang antas ng suicide, umaasa na makakatulong at magbibigay ng pag-asa ang isang on-line safety net

 

Workplace gender: New campaign to close gender pay gap - Workplace gender: Bagong kampanya para pagdikitin ang gender pay gap

Sep 10, 2018 0:05:49

Description:

Unions are stepping up the fight to close the gender pay gap, pushing for major changes to parental leave and workplace bargaining for women.

Image: ACTU president Michele O'Neil (AAP)

 

-

Kumikilos ang unyong para pag-igtingin ang laban na mapaliit ang diperensiya sa sahod ng mga kasarian sa pagtulak sa malalaking pagbabago sa parental leave at workplace bargaining para sa kababaihan.

Larawan: Pangulo ng ACTU Michele O'Neil (AAP)

 

Thriving alpaca industry one more victim of Australia's drought - Lumalagong indistriya ng alpaca isa na namang biktima ng tagtuyot sa Australya

Sep 10, 2018 0:05:38

Description:

Relief has finally arrived for drought-stricken farmers, with rain in some of the affected parts of eastern Australia.

Image: Harvey Gollan with his alpacas (SBS)

-

Ang kaginhawan ay sa wakas dumating para sa mga magsasaka na naaapektuhan ng taguyot, na kung saan ang ulan ay bumagsak sa ilang apektadong silangang bahagi ng Australya.

Larawan: Harvey Gollan at kanyang mga alpaca (SBS)

Cebu hit by rising prices of basic goods - Halaga ng pangunahing bilihin tumataas sa Cebu

Sep 10, 2018 0:10:28

Description:

Balitang Bisayas:  Summary of  latest news from the Visayan region by Nick Melgar

Image: Cebu City hall (Melgar)

 

 

-

Balitang Bisayas:  Buod ng mga pinaka-huling balita buhat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar.

Larawa: Punong himpilan ng  Cebu City (Melgar)

 

 

Grippling power prices, consumers run to the sun - Napakataas na halaga ng kuryente, mamimili lumalapit sa araw

Sep 10, 2018 0:10:31

Description:

Adelaide residents are moving to solar power as the Festival state retains its infamous stature as having the most expensive energy prices in the country.

Image: An artist impressions for the solar thermal power plant to be built near Port Augusta, South Australia. AAP Image/ Solar Thermal Power Plant

-

Ang mga residente ng Adelaide ay lumilipat sa solar power habang ang Estado ng Pista ay nanatiling binabansagang mayroong pinakamahal  na halaga ng kuryente sa bansa.

Larawan:  Guhit ng isang alagad ng sining sa isang planta ng solar thermal power plant na itatayo malapit sa Port Augusta, South Australia. AAP Image/ Solar Thermal Power Plant

Sumptuous Filipino meals served by 24-year old restaurant - Masasarap na pagkaing Pilipino, matatagpuan sa restoran sa Rooty Hill

Sep 10, 2018 0:03:15

Description:

A 24-year old restaurant continually serve delicious Filipino food to residents of Rooty Hill and adjacent suburbs.

-

Patuloy na naglilingkod ang dalawampu't apat na taong restoran ng mga pagkaing Pilipino, sa Rooty Hill at mga katabing suburb.

Gold Coast and Phuket Thailand, sign sister-city agreement - Gold Coast at Phuket Thailand, pumirma sa kasunduang magkapatid na syudad

Sep 10, 2018 0:07:16

Description:

On Monday 10 September 2018, the mayors of Gold Coast and Phuket Thailand, signed a sister-city agreement.

-

Noong Lunes, ika sampu ng Septyembre 2018, ang mga alkalde ng Gold Coast at Phuket Thailand, ay pumirma sa isang kasunduan upang maging magkapatid ang kanilang mga syudad.  Ito ay mula sa ulat ni Celeste Macintosh ng Queensland.

Photos unearthed of pioneering female footballers - Makasaysayang litrato ng mga babaeng manlalaro ng putbol, natuklasan sa Queensland

Sep 10, 2018 0:04:05

Description:

A treasure trove of historic photos of women’s football has been uncovered by a researcher in Queensland, of what is thought to be the first official game played almost 100-years ago.

-

Isang nakatagong kayamanan ng mga litrato ng mga babaeng naglalaro ng putbol, ang natuklasan ng isang taga-siyasat sa Queensland, na sinasabing unang opisyal na laban halos isang daang taon na ang nakakalipas.

American version of football called Gridiron, coming to Australia - Darating sa Australya ang Gridiron, ang Amerikanong bersyon ng putbol

Sep 10, 2018 0:04:46

Description:

American football, or gridiron, has come to Australia as a six-week scouting program by the United States' National Football League rolls out across the country and in the Pacific islands.

-

Ang Gridiron, o Amerikanong putbol, ay darating sa Australya, habang ang anim na linggong programa ng National Football League ng Amerika, ay sisimulan sa bansa at sa mga isla sa Pasipiko.

Australian paedophiles have passports cancelled - Pasaporte ng mga kilalang pedopilya, kinansela

Sep 10, 2018 0:04:29

Description:

Almost 30 registered child sex offenders attempting to travel overseas have had their passports cancelled aimed at reducing child sex tourism.

-

Halos tatlumpong naka-rehistrong nagkasala ng pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan, na naglakbay sa labas ng bansa, ay inalisan ng pasaporte sa paglalayong mabawasan ang turismo sa sex ng mga bata.

Refugee who fled Taliban one of 100 Women of Influence - Pinarangalan ng The Australian Financial Review ang nga Natatanging Babae sa bansa.

Sep 10, 2018 0:07:23

Description:

Women from across the country have been honoured on The Australian Financial Review's list of 100 Women of Influence.

-

Ang mga kababaehan sa kahabaan ng bansa ay pinaranglan sa listahan ng 100 Outstanding Women of Influence ng The Australian Financial Review

Riddles and songs that make your culture strong - Mga bugtong at awitin na magpapalakas ng iyong kultura

Sep 9, 2018 0:27:22

Description:

What's in a riddle, what's in a song? It can be your own culture you want to become strong.

-

Anong mayroon sa isang bugtong, ano ang meron sa isang awit? Maaaring ito ang iyong sariling kultura na nais mong palakasin.

Choosing your hair salon - Pagpili ng iyong hair salon

Sep 9, 2018 0:06:26

Description:

Have you been trying out numerous hair salons, yet no luck in finding the right one for you?

-

Marami ka na bang sinubukan ngunit walang suwerto sa tamang hair salon para sa iyo?

Which would you choose - 'Survive or Die'? - Ano ang iyong pipiliin - 'Survive or Die'?

Sep 8, 2018 0:26:38

Description:

A timely story of survival or death amidst the crisis concerning refugees around the world, 'Survive or Die' is about a 16-year-old girl who escapes to Australia on a refugee boat steered by a people smuggling ring's captain.

-

Isang napapanahong kuwento ng pagliligtas ng buhay o kamatayan sa gitna ng krisis tungkol sa mga refugee sa buong mundo, ang 'Survive or Die' ay tungkol sa isang 16-na-taong-gulang na babae na tumakas patungong Australya sakay ng isang bangka ng repugi na kontrolado ng kapitan ng isa smuggling ring.

A new Blacktown University or University Blacktown campus? - Isang bagong Blacktown University o University Blacktown campus?

Sep 8, 2018 0:05:17

Description:

After an airport, a new hospital, a modern train system, one higher education centre is expected to be the new infrastructure in the growing Sydney west.

-

Pagkatapos ng isang paliparan, isang bagong ospital, isang modernong sistema ng tren, isang sentro ng pang-mataas na edukasyon naman ang inaasahang maging bagong imprastraktura sa lumalaking kanlurang Sydney.

Reinvigorating the Sydney Fiesta - Pagbibigay ng bagong sigla sa Sydney Fiesta

Sep 8, 2018 0:11:57

Description:

With a new community leader at the helm, the annual Sydney Fiesta Kultura tries to be reinvigorated with some "new" in what has now become a traditional Filipino event.

-

Sa isang bagong lider ng komunidad na naitalaga, ang taunang Sydney Fiesta Kultura ay sinusubukan na muling mapasigla sa ilang "bago" sa naging isa na ngayong tradisyunal na kaganapang Pilipino.

The Outlook: for youth - The Outlook: para sa mga kabataan

Sep 8, 2018 0:06:27

Description:

The views of young  Australians will be put before the United Nations in the next few weeks by an Adelaide man who just completed a six-month listening tour throughout every state and territory.

-

Ang mga pananaw ng mga kabataang Australyano ay ihaharap sa United Nations sa susunod na ilang linggo sa pamamagitan ng isang lalaki mula Adelaide na kamakailan lamang ay nakumpleto ang anim na buwan na pakikinig sa kanyang paglalakbay sa bawat estado at teritoryo.

How a Filipino nanny finds strength to fight abusive employer - Juliet Buenaobra: Paano ko nahanap ang lakas ng loob na magreklamo

Sep 7, 2018 0:09:29

Description:

A Filipino nanny has filed a complaint against her employer for underpayment of salary and non-payment of benefits.

-

May dalawang taon na nagtratrabaho sa Sydney si Juliet Buenaobra bago niya nahanapa ng lakas ng loob na kwestiyunin at sa kalaunan ay magreklamo laban sa kanyang amo sa di wastong bayad sa kanyang sahod at sa di pagbayad ng mga benipisyo. Nagbalik na si Juliet sa Pilipinas kapiling ang kanyang mag-anak at patuloy na pinagsisikapang malampasan ang trauma at makaahon mula sa naransang paghihirap.

Ibinahagi niya ang kanyang kwento.    

Thank you, Rene Garcia - Maraming Salamat Rene Gracia

Sep 7, 2018 0:07:42

Description:

Hotdog's Rene Garcia passed away on September 2 at the age of 65.  Listen in to his 2014 interview, during his visit to SBS Radio. 

-

Pumanaw noong ikalawa ng Setyembre si Rene Garcia ng bandang Hotdog sa edad na 65 taong gulang.  Balikan natin ang panayam noong  2014 ng bumisita siya sa Studio sa Melbourne ng SBS Radio. 

50 women one voice, Circular Keys Chorus - 50 kababaihan, iisang tinig: Cirucular Keys Chorus

Sep 7, 2018 0:11:34

Description:

50 women from different parts of the world, who now call Sydney home have joined together to sing as one, the Circular Keys Chorus. This October, they will travel to St Louis, Missouri to compete at the Harmony Classic with some of the world's top small and medium choruses.

Filipina Circular Keys Chorus member, Lissa Lao, shares us their story.

 

-

50 kababaihan mula ibat ibang bahagi ng mundo ngayo'y naninirahan sa  Sydney ang sama samang  umaawit sa the Circular Keys Chorus. Ngayong Oktubre, sila'y maglalakbay patungong  St Louis, Missouri para sa  Harmony Classic Competition kung saan makakaharap nila ang ilan sa pinaka magaling na  small at medium choruses sa buong mundo.

Ibinhagi ng Pilipinang miyembro ng Circular Keys Chorus Lissa Lao ang kanilang kwento

Senator Trillanes vows to fight 'illegal arrest' - Senador Trillanes ipinangakong lalabanan ang 'illegal arrest'

Sep 7, 2018 0:04:57

Description:

Senator Antonio Trillanes has vowed to fight 'illegal arrest' and go after officials of the Duterte Administration who make themselves instruments of abuse.

-

Ipinangako ni Senator Antonio Trillanes na labanan ang tinawag niyang 'illegal arrest' at kanyang sisiguruhin na managot ang mga opisyal ng Adminstrasyong Duterte na magpapagamit  at aabusuhin ang kanilang kapangyarihan

Moving to regional Australia - Paglipat sa rehiyonal na Australya

Sep 6, 2018 0:07:32

Description:

Moving to the country can offer more affordable housing and better job opportunities while fostering community.

Image: Tamworth Family – Lisa Maree Williams(Getty Images)

 

-

Ang paglipat sa mga rehiyonal na lugar ay maaaring maka-pag-alok ng mas murang pabahay at mag mabuting oportunidad habang pinagtitibay ang komunidad

Larawan:  Pamilyang Tamworth – Lisa,  Maree, and  Williams (Getty Images)

 

Why Adelaide electricity prices are high

Sep 6, 2018 0:07:01

Description:

South Australia may have the highest electricity prices in Australia, and many think it is due to the mismanagement of its energy supply.

Image: Adelaidecity CBD (AAP)

 

 

 

 

 

 

 

A matter of life and death: making Australia's health system less daunting - Sa pag-itan ng buhay at kamatayan: ang paggawang di nakakatakot ang sistema ng kalusugan ng Austalya

Sep 6, 2018 0:03:56

Description:

Navigating the health system when you are sick can be difficult, particularly when English is not your first language.

Image: An English class visits Shoalhaven Memorial hospital, NSW (SBS)

-

Ang paghanap ng sistema sa kalusugan kapag kayo ay may sakit ay maaring maging napaka-hirap, lalo na kung hindi Ingles and inyong unang lenguahe.

Larawan:  Isang klase ng Inglis binista ang Ospital ng  Shoalhaven Memorial, NSW (SBS)

Thousands of childcare workers strike over pay - Libu-libong childcare worker nagprotesta

Sep 6, 2018 0:03:50

Description:

Thousands of childcare workers have walked off the job around the country demanding equal pay.

Image: Childcare workers protesting in Melbourne (SBS)

 

-

Libu-libong mga childcare worker ang nag-walk-out sa trabaho sa buong bansa at hinihiling nila ang parehas na kita.

Larawan: Mga childcare worker nag-protesta sa Melbourne (SBS)

 

The Outlook: for work - The Outlook: for work

Sep 5, 2018 0:08:25

Description:

A Senate inquiry that has been examining the future of work in Australia is due to deliver its findings on September 12.

 The Senate committee has been asked to address the impact of technological changes on Australian workplaces.

-

Inaalam ng Senate Inquiry ang hinaharap ng trabaho sa pag usad ng teknolohiya. Takdang  maipaalam ang resulta ng pagsusuri  sa darating na ika 12 ng Setyembre 

 

Hiniling sa Senate Committee na suriin at alamin ang epekto ng pagbabago sa teknolohiya sa lugar trabaho sa Australya

Keeping our children safe - Pagpapanatiling ligtas na kapaligiran para sa ating mga anak

Sep 5, 2018 0:08:13

Description:

Recent study has found that two thirds of children are unequipped to react to unsafe situations. Act for Kids' Thomas McIntyre tells us the best way to equip our children is by teaching them strategies and protective behaviors.

September 2-8 is Child Protection Week

 

 

-

Sa pinakahuling pag aaral napagalaman na  two thirds sa mga bata ay walang apat na kaalaman kung paano harapin ang mga mapanganib na sitwasyon. Ibinhagi ni Thamos McIntyre ng  Act for Kids'  Thomas McIntyre na ang pinakamahusay na pamamaraan ay ituro sa ating mga anak ang mga pagkilos at stratehiya sa tuwing maharap sila sa mapanganib na sitwasyon

Ang 2-8 ng Setyembre ay  Child Protection Week

 

 

Abuse survivors slam 'inadequate' sentence of Catholic school principal - Abuse survivors binatikos ang di sapat na sentensiya sa Catholic school principal

Sep 5, 2018 0:04:26

Description:

Abuse survivors have hit out at the sentence handed down to a Catholic brother over the indecent assault of five students at a Victorian school in the 1970s.

 

Jailed for nine months, former principal Gerard [[JAIR-ud]] Joseph McNamara took boys into an isolated sports shed under the guise of treating them for injuries.

-

Binatikos ng mga abuse survivors ang naging senteniysa na siyam na buwan sa dating punong guro Joseph McNamara ng paraalan Katoliko. Habng humingi ng paumanhin ang Marist Brother sa mga nagawa niya.

AFP warns against possible threat from terrorists - AFP nagbabala sa posibleng banta ng mga pagbomba mula BIFF

Sep 5, 2018 0:08:56

Description:

The Armed Forces of the Philippines (AFP) warned on Tuesday, 4 September against more bomb attacks allegedly planned by the terrorist Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) targeting other key areas in Sultan Kudarat and nearby provinces.

-

Nagbabala ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) noong nakaraang Martes ika 4 Setyembre sa binbabalak na mga pagbomba ng grupong terorista Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) na nag-target ng iabng mga nattanging lugar sa  Sultan Kudarat at kalapit na probinsiya.

Australia avoids potential citrus outbreak

Sep 4, 2018 0:08:54

Description:

A Brisbane airport passenger has been caught trying to smuggle an infected citrus budwood in the country. 

 

Migration helps alcohol consumption in Australia drop to 50-year low - Migrasyon nakakatulong sa pinaka-mababang pagkonsumo ng alcohol sa Australya sa loob ng 50 taon

Sep 4, 2018 0:02:55

Description:

Australians appear to be drinking less, with new data from the Australian Bureau of Statistics showing less alcohol was consumed in the past year.

Image: A beer is poured at the Willie the Boatman brewery in Sydney (AAP)

 

-

Tila nababawasan ang pag-inom ng mga Australyano na kung saan ipinapakita ng bagong data mula sa Australian Bureau of Statistics na mas kaunting alkohol ang na-konsumo noong nakaraang taon.

Larawan: Beer binubuhos sa Willie the Boatman brewery sa  Sydney (AAP)

 

Third Forum on China-Africa Co-operation takes place in Beijing - Ikatlong Forum on China-Africa Co-operation magaganap sa Beijing

Sep 4, 2018 0:06:46

Description:

Presidents and prime ministers from across the African continent are in Beijing ahead for the third Forum on China-Africa Co-operation.

Image: Chinese President Xi Jinping meets African leaders (Getty)

 

-

Ang mga pangulo at punong ministro mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng Aprika ay nasa Tsina para sa ikatlong Forum on China-Africa Co-operation.

Larawan: Pangulo ng Tsina Xi Jinping naki-pagpulong sa mga lider ng Aprika (Getty Images)

 

 

Greens Party holds multicultural forum in Brisbane

Sep 4, 2018 0:07:18

Description:

Australian Greens party in Brisbane is talking to residents about issues tackled in the federal government, particularly the issue of immigration and employing migrants.

Drought has reached South Australia - Tag-tuyot, nakarating na din sa South Australya

Sep 4, 2018 0:04:11

Description:

While drought continues to devastate farmers along Australia's eastern seaboard, dry conditions are also being felt in South Australia. 

-

 Samantalang nagpapatuloy ang tag-tuyot sa silangang bahagi ng Australya, ang tuyong kundisyon ay nararamdaman din sa South Australisa.

Australian Catholic Church rejects breaking 'seal of confession' - Katolikong Arsobispo, tumangging sirain ang selyo ng kumpisalan

Sep 2, 2018 0:06:10

Description:

The Australian Catholic Church has rejected the recommendation of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse to break what is called the seal of confession.

 

-

Tinanggihan ng simbahang Katoliko sa Australya, ang rekomendasyon ng Royal Commission sa Institutional Responses to Child Sexcual Abuse, na sirain ang tinawag na selyo ng kumpisalan.

 

Filipinos raise eyebrows to raise funds - Mga Pinoy sa Brisbane nagtipon para sa isang movie screening at fund-raising

Sep 2, 2018 0:08:47

Description:

Some members of the community including members of the Filipino-Australian Foundation of Queensland Inc. (FAFQ Inc.) attended a movie screening and fundraising event that provides help for some candidates at a beauty pageant held in Brisbane.

-

Ilang miyembro ng komunidad kabilang ang mga miyembro ng Filipino-Australian Foundation of Queensland Inc. (FAFQ Inc.) ang dumalo sa kaganapan para sa masayang screening at fundraising event na naglalayong magbigay-tulong para sa ilang mga kandidata sa isang beauty pageant na gaganapin sa Brisbane.

Can a child consent to the practice of religious beliefs? - Problema ng mga estudyange tungkol sa kanilang oniporme

Sep 2, 2018 0:08:42

Description:

A recent case brought against Victoria's  Education Department by the political party, the Secular Party of Australia, asked whether a child can consent to practising religious beliefs.

Though the case was dismissed, it highlights community concerns over duty of care, consent and religious tolerance.

 

-

Nagtatanong ang Secular Party of Australka, kung dapat sumunod ang mga batang estudyante sa paniniwala sa relihiyon.

Dutton accused of misleading parliament over au pairs - Problema sa visa ni Peter Dutton

Sep 2, 2018 0:04:28

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton is facing further questions over his involvement in sparing two au pairs from deportation.

-

Humaharap sa karagdagang pagtatanong si Ministro Peter Dutton ng Home Affairs, tungkol sa kaso ng dalawang katulong na hindi naipatapon dahil sa kanya.

Susana Downes: Music, pageants and charities overcome my past bullies - Susana Downes: Mula sa pambubully sa kanya dahil sa musika, hanggang sa mga pageant at kawanggawa

Sep 2, 2018 0:19:16

Description:

Being bullied in primary school due to excessive school event participation through singing and performances, the warrior in Susana Downes has overcome this by professionally pursuing music, walking the pageant runways  and doing charities.

-

Mula sa pam-bu-bully sa kanya noong siya'y nasa primarya dala ng labis na paglaho sa mga pag-awit at pagtatanghal sa paaralan, napatunayan ni Susana Downes na siya'y matapang, nagtapos ng kurso sa musika, ginawa itong isang propesyon hanggang sa pag-rampa sa mga pageant hanggang sa paggawa ng mga kawanggawa.

How do you make an occasion be extra special? - Paano gawing mas espesyal ang isang okasyon?

Sep 2, 2018 0:12:26

Description:

Are you organising a family event - be it a wedding, a birthday or reunions - or a company event? How do you make it become unforgettable and extra special?

-

Nagpa-plano ka ba ng isang handaan para sa pamilya - maging kasal, kaarawan o reunion - o isang kaganapan para sa iyong kumpanya? Paano mo ito magiging hindi malilimutan at sobrang espesyal?

Are you a sports enthusiast? - Mahilig sa isport?

Sep 2, 2018 0:07:53

Description:

Wanting to toss that volleyball or play basketball? Looking to join a team or any sports groups? 

-

Mahilig sa paglalaro ng volleyball o basketball? Naghahanap na sumali sa isang pangkat o anumang grupo na mahilig sa paglalaro ng isport?

Channeling arts for change and development - Paggamit ng sining para sa pagbabago at pag-unlad

Sep 1, 2018 0:17:23

Description:

Who would have thought from a simple passion, one can use artistic skills as an instrument of change and development?

-

Sinong mag-aakala na mula sa isang simpleng hilig, maaaring magamit ang masining na kasanayan bilang instrumento ng pagbabago at pag-unlad?

Viva: How much sex are older people having? - Gaano kadalas ang gawaing sekswal ng mga matatanda?

Sep 1, 2018 0:06:14

Description:

Sexual intimacy is a natural part of human existence.

-

Ang sekswal na intimasiya ay isang likas na bahagi ng buhay ng tao.

School recognised for helping students by teaching parents - Pagkilala sa paaralan na tumutulong sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga magulang

Sep 1, 2018 0:04:36

Description:

A primary school helping refugee students and their parents has received a state government education award.

-

Isang primaryang paaralan na tumutulong sa mga estudyanteng repugi at kanilang mga magulang, nakatanggap ng gantimpala mula sa pamahalaan ng estado.

Finding strength through song - Awit ng papuri

Aug 31, 2018 0:12:48

Description:

Some twenty years ago, Daniel De Tablan found his mission in life, to share his music to others. He began traveling around the globe visiting Filipinos along with his wife, Cindy, their children and the Praise Asia populary known as Praisia. Through their songs they help Filipinos cope with the challenges of living away from their families or starting a new life in another country.   

They are touring Australia this September  

-

May dalwampung taon na ang nakalipas ng natukoy ni Daniel De Tablan ang misyon niya sa buhay,  ang ibahagi ang kanyang musika sa kapwa. Sinimulanniya ang paglakbay sa ivbat ibang bahagi ng mundo at binisita ang mga Pilipino kasama ang  kabiyak na si Cindy, kanialng mga anak at ang Praise Asia kilala bilang  Praisia. 

Sa pamamagitan ng kanialng awitin tinutulungan nila ang mga Pilipino harapin ang iabt iabng hirap s apamumuhay sa ibang bansa malayo sa mag-anak at mga Pilipinong nagsisimulang muli sa iabng lugar .   

Sila ay  nasa  Australya  ngayong Setyembre

Underpayment and non payment of benefits to temporary workers - Underpayment at di pagbayad ng benepisyo sa mga temporary workers

Aug 31, 2018 0:12:00

Description:

Filipina Juliet Buenaobra recently filed a complaint against her employer for underpayment of wages and unfair dismissal,  Nikolai Haddad from Legal Aid NSW tells us that in cases relating to temporary visa workers or employer sponsored visas  timing is everything; a complaint can only be filed over specific period of time.

 

-

Nitong nakraan naghian ng reklamo ang Pilipinang si Juliet Buenaobra laban s akanyang taga empleyo kaugnay ng di wastong pagbayad sa halaga ng kanyang sahod at ng mga nararapat na benepisyo, ayon kay  Nikolai Haddad  mula Legal Aid NSW, sa mga kaso kaugnay ng mga mangagawang may  temporary visa  o employer sponsored visa mahalagang ihaian agad ang reklamo dahil may atrkadang panahon lamang na maaring maihian o file ang mga reklamong ito

 

Bangsamoro Freedom Fighters linked to bombing in Sultan Kudarat - Bangsamoro Freedom Fighters inugnay sa pagbomba sa Sultan Kudarat

Aug 31, 2018 0:04:20

Description:

Recent bombing in Isulan, Sultan Kudarat has been linked to the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters while there have been talks about possible extension of Martial Law in Mindanao due to the recent incidents

 

-

Iniugnay sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang pinakahuling kaganapan ng pagbomba sa Isulan, Sultan Kudarat  habang patuloy ang usapan sa  posibleng pag-extend ng pagpapatupad ng Batas Militar sa Mindanao dahil sa mga sunod sunod na insidente

Westpac defends out-of-cycle rate rise amid concern others may follow - Westpac ipinagtanggol ang pag-taas ng interest rate

Aug 31, 2018 0:04:53

Description:

Westpac has defended its decision to raise interest rates, out of cycle with the Reserve Bank of Australia.

 The move has sparked fears the rest of the big four banks could do the same.

 And some Westpac customers are reconsidering their options

-

Ipinagtanggol ng Westpac ang desisyon nitong itaas ang interes ng wala sa panahon at pangakaraniwang pagpulong ng Reserve Bank

Ang hakbang ay nagbunga ng pagkabahala na maaring sumunod ang mga malalaking bangko sa pagtaas ng antas ng interes

Miranda Aguilar: Queer, questioning and proud

Aug 31, 2018 0:12:35

Description:

“It’s okay to question yourself. It’s okay to be unsure. There’s no timeline for when you need to be sure of your identity. What you should really do is just give yourself the freedom to be confused, to try things out, to experiment.”

Andrea Jaca-Smith: My young transwoman self

Aug 31, 2018 0:09:28

Description:

A transwoman who pushes herself beyond her limits. A transwoman who remains fighting for the rights of the LGBTIQ+ community. A transwoman who walked in different stages across the globe to parade not only her beauty but her mission to serve the rainbow people - is also the transwoman who came from a beginning of despair and fear.

Drought extending into South Australia as farmers struggle - Tagtuyot umabot na sa South Australya habang ang mga magsasaka ay nahihirapan

Aug 30, 2018 0:04:47

Description:

While drought continues to devastate farmers along Australia's eastern seaboard, dry conditions are also being felt in South Australia. 

-

Habang ang tagtuyot ay patuloy sa pagdulot ng problema sa mga magsasaka sa silangang baybayin ng Australya, ang tuyong kalagayan ay nararamdaman din sa South Australya.

Unhappy chorus greets Abbott's new appointment as Indigenous envoy - Hindi nasisiyahang koro ang bumati kay Abbott bilang bagong itinalagang 'Indigenous envoy'

Aug 30, 2018 0:05:19

Description:

A chorus of high-profile Indigenous Australians is criticising former prime minister Tony Abbott's appointment as the federal government's special envoy on Indigenous affairs.

-

Maraming bilang na kabilang sa Indigenous Australians ang nagbigay-puna sa pagtatalaga ng pederal na pamahalaan kay Tony Abbott bilang 'special envoy' ng 'Indigenous affairs'.

 

Gender of babies may be removed from Birth Certificate - Kasarian ng mga sanggol maaaring tanggalin sa mga Birth Certificate

Aug 30, 2018 0:08:39

Description:

News from Western Australia: Julie Bishop, victim from last week's leadership spill; Gender of babies may be removed from Birth Certificate; Asbestos victims honoured in Wittenoom; Recycling problems worsen; Scientist discovers natural way to zap fruits; Netball Grand finals held in Perth Arena

-

Balita mula Western Australya: Julie Bishop, biktima sa nakaraang linggong pagpalit ng Punong Ministro; Kasarian ng mga sanggol maaaring alisin sa Birth Certificate; Mga naging biktima ng asbestos binigyang-parangal sa Wittenoom; Problema sa pagreresiklo lumala; Mga siyentipiko natuklasan ang natural na paraan para pahabain ang buhay ng prutas; Netball Grandfinals isinagawa sa Perth Arena

 

Funding boost for Australian-led research into devastating mosquito-borne diseases - Pondo itinaas sa pagsisiyasat na pinangungunahan ng Australya para labanan ang mga sakit na dulot ng lamok

Aug 30, 2018 0:03:24

Description:

Australian researchers at the centre of the fight to eradicate key diseases transmitted by mosquitos have received a much-needed boost - $50 million to further their research efforts.

-

Tumanggap ng kailangang tulong ang mga taga-suring Australyano na nasa sentro ng paglaban upang tuluyang mawala ang sakit na dulot ng lamok sa halagang limampung milyong dolyar upang ipagpatuloy ang kanilang gawain ng pagsusuri.

 

Tao Po, anybody home? - Tao Po, anybody home?

Aug 29, 2018 0:12:50

Description:

We chat with Mae Paner, popularly known as Juana Change on how political satires help create awareness and action. 

-

Nakausap natin si Mae Paner, kilala ng marami bilang  Juana Change tungkol sa kung paano gingamait ang mga political satire upang ikalat ang  kaalaman at magbunga ng mga pagkilos

Two dead, 37 injured from Sultan Kudarat bombing - Dalawa patay, 37 sugatan sa bomba sa Sultan Kudarat

Aug 29, 2018 0:09:02

Description:

Two people were killed while 37 others were wounded after an improvised bomb exploded on Tuesday night, 28 August  along the national highway near the town center of Isulan in Sultan Kudarat province while the villagers were celebrating a town  festival.

-

Dalawang katao ang namatay habang 37 ang sugatan ng sumabog ang isang  improvised bomb noong Martes ng gabi ika 28 ng Agosto sa may  national highway  malapit sa sentro ng bayan ng Isulan, Sultan Kudarat habang ipinagdiriwang ng mga lokal na residente ang isang fiesta.

NAPLAN results released despite concern over data quality - Resulta ng NAPLAN nailabas na sa kabila ng problema sa kalidad ng data

Aug 29, 2018 0:05:10

Description:

Results from the National Assessment Program - Literacy and Numeracy testing have been released.

 The preliminary report shows there has been little change overall from last year, but there have been significant improvements across ten years in the areas of numeracy, reading and language convention.

-

Lumabas na ang mga resulta ng National Assessment Program - Literacy and Numeracy testing.

Ayon sa preliminary report, walang halos pagbabago ang mga resulta kumpara sa nakaraang taon; subalit, nagkaroon ng malaking improvement sa sampung taon pagdating sa mga pagbibilang, pagbabasa at lengwahe.

New service to help Australia's newest workers