SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

SBS News in Filipino, Monday 24 February - Mga balita ngayong Lunes, ika-24 ng Pebrero

Feb 23, 2020 0:11:03

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.

The premier and community gather at Camp Hill, Brisbane, to remember the murdered mother, Hannah Clarke and her 3 children.

Feb 23, 2020 0:07:39

Description:

The premier of Queensland, together with hundreds of relatives and friends of Hannah Clarke, gather at Camp Hill to remember the victims of domestic violence.  Hannah and her 3 children, Aaliya, 6, Laianah, 4 ang Trey 3, were killed by Rowan Baxter, the husband and fateher, after he doused them with petrol and set the car they were in.  Baxter stabbed himself and died shortly after.

Can you last without your mobile phone for at least a day? - Matitiis mo bang hindi gumamit ng iyong mobile phone ng isang araw?

Feb 23, 2020 0:09:55

Description:

Many of us can not last even one day without using our mobile phones.  According to an expert we spoke with, this is called "digital dependence."  Listen to some of his advise on how to avoid this.

-

Marami sa atin ang hindi natitiis na huwag gumamit ng ating mobile phone, kahit na isang araw lamang.  Ayon sa kinausap naming eksperto, ang tawag daw dito ay "digital dependence."  Pakinggan natin ang mga payo niya para makaiwas dito.

Chief scientist posits hydrogen as bridge to clean energy future - Punong siyentipiko ng Australya, sinabing ang hydrogen ay maaring maging tulay sa kinabukasan ng malinis na enerhiya

Feb 23, 2020 0:03:13

Description:

Australia's chief scientist says the link between climate change and its horror season of bushfires is clear.

Dr Alan Finkel suggests the key to a low emissions future to try and prevent more extreme weather is hydrogen power.

-

Sinabi ng punong siyentipiko ng Australya, na ang ugnayan sa pagitan ng pagbabago ng klima at ang napaka-samang panahon ng bushfire ay malinaw.  Ayon kay Dr Alan Finkel, ang susi sa mababang emisyon ay ang pagsubok at pagpigil sa napaka-init na panahon, ay ang pag-gamit ng hydrogen.

Extreme weather causes concerns for elderly and vulnerable people - Mga bulnerableng nakakatanda, nahirapan nitong nagdaang panahon ng sunog at tag-init

Feb 23, 2020 0:03:39

Description:

From bushfires to floods,  the last few months have seen extreme weather events across Australia.

And for some elderly and vulnerable residents, it’s taken a  major toll on their health ... and  restricted their ability to seek medical help.

-

Mula sa bushfires papunta sa pagbaha, ang nakaraang ilang buwan ay nakikita ng matinding panahon, sa kahabaan ng australya.

At para sa ilang nakakatanda at bulnerableng residente, nagdala ito ng malaking problema sa kanilang kalusugan, na nagpahirap sa kanilang kakayahang humanap ng tulong sa doktor.

Australia 'out of step with the rest of the world' over coal - Nahuhuli ang Australya sa mundo tungkol sa gamit ng coal

Feb 23, 2020 0:08:23

Description:

A fresh round of infighting has broken out within the Coalition over climate and energy policy, after the federal government promised $4 million for a feasibility study into a coal-fired power station at Collinsville in north Queensland.

-

Muling lumabas ang panibagong debate sa loob ng Koalisyon, tungkol sa mga polisa sa klima at enerhiya, pagkatapos mangako ang Gobyerno Pederal ng apat na milyong dolyar, para pondohan ang isang feasibility study sa coal-fired power station, sa Collinsville sa hilagang Queensland.

University begins without international students due to travel ban - Mga onibersidad sa Australya, magsisimula ng walang mga estudyanteng internasyonal dahil sa travel ban

Feb 23, 2020 0:04:49

Description:

Orientation week has kicked off at universities across the country giving students a first taste of campus life before the academic year begins.  But not all students can be there this year.

-

Nagsimula ang orientation week sa mga onibersidad sa Australya, para magibyan ng unang lasa ng buhay sa kampus ang mga estudyante, pero hindi lahat ng mga estudyante ay nakarating sa taong ito.

SBS News in Filipino, Sunday 23 February - Mga balita ngayong Linggo, ika-23 ng Pebrero

Feb 23, 2020 0:11:16

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Linggo ng umaga sa SBS Filipino.

Campaign teaches school students how to deal with cyber-bullying and racism - Social campaign para sa mag-aaral para labanan ang cyberbullying at racism

Feb 22, 2020 0:03:04

Description:

A program being used in Victorian schools to help students deal with religious, racial and cultural intolerance will be expanded to schools right across Australia.

-

Isang programa ang ginagamit ng mga paaralan sa Victoria para matulungan ang mga estudyante na harapin ang pangungutya at tensyon na may kinalaman sa relihiyon, lahi at kultura.

SBS News in Filipino, Saturday 22 February - 22 Feb 2020 Filipino News

Feb 22, 2020 0:07:47

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

 

-

Mga balita ngayong ika-22 ng Pebrero

Philippines takes the lead in the ASEAN Village at the 2020 National Multicultural Festival - Philippines takes the lead in the ASEAN Village at the National Multicultural Festival

Feb 21, 2020 0:08:48

Description:

The Philippines is taking the lead in the ASEAN Village presentation at this year's National Multicultural Festival. The event will be featuring different multicultural icons, arts and crafts and cuisine from the ASEAN member states. 

-

Philippines is taking the lead in the ASEAN Village presentation at this year's National Multicultural Festival. The event will be featuring different multicultural icons, arts and crafts and cuisine from the ASEAN member states. 

What we learned from cooking with Nora: Sandy and Nina Daza - Cooking with Nora, mga naiwan aral ng kanilang ina

Feb 21, 2020 0:12:34

Description:

Nora Daza's children spent a great part of their childhood exploring different cuisines, an experience that helped them develop the taste for exceptional food. Sandy Daza at Nina Daza-Puyat shares memories from their late mother's trips to Paris where she set up a Filipino Restaurant with the goal of introducing Filipino cuisine to the international community. 

-

Bata pa lamang ang mga magkakapatid na Daza ay minulat na sila ng kanialng ina, Nora Daza sa ibat-ibang lutuin. Inaalala nina Sandy Daza at Nina Daza-Puyat ang mga araw noong madalas magtungo ang ina sa Paris kung saan itinayo ang kaunaunahang Filipino Restaurant sa nais ng kanilang ina na makilala ang lutuing Pilipino sa ibat ibang bahagi ng mundo.

About 500 Filipinos from cruise ship return home after 14-day quarantine - Mga Pilipino na-quarantine sa Japan, uuwi na

Feb 21, 2020 0:05:45

Description:

Around 500 Filipinos returns home on Sunday, February 23 after 14 days of quarantine at the Diamond Princess Cruise Ship in Japan. The passengers and crew of the ship were placed under quarantine to avoid the spread of the corona virus disease 2019  (COVID-19). 

 

-

Darating na sa Pilipinas sa araw ng Linggo, Pebrero 23, ang 500 Plipinong sumailalim sa quarantine sa isang cruise ship sa Japan, kaugnay ng pagkalat ng corona virus disease 2019 o covid-19

Southern Downs residents return home, officials continue monitoring of dam leak - Maari nang bumalik ang mga residente ng Southern Downs habang binabantayan ng mga opisyal ang dam

Feb 18, 2020 0:06:25

Description:

Residents living near Southern Downs dam were advised that they can return to their homes.  From the news submitted by Celeste Macintosh, including criticism by the Opposition in Queensland about the the anti-dam proposal of the government, and the weave Pinoy tradition with Australian interest as slow fashion.

-

Pinagsaihan ang mga nakatira sa kalapit ng Southern Downs dam na maari na silang bumalik sa kanilang mga tahanan.  Mula sa ulat ni Celeste Macintosh, kasama ang pamimintas ng Oposisyon sa Queensland tungkol sa balak na anti-dam ng gobyerno, at ang tradisyon ng weave Pinoy na may kasamang interes ng Australia sa slow fashion.

Bushfire concerns over Sydney's water supply - Pagkabahala sa Sydney, tungkol sa supply ng tubig

Feb 18, 2020 0:03:53

Description:

There are concerns the rain could wash ash and debris into Sydney’s main water supply, which more than five million people rely on.

 

-

May mga pagkabahala na ang ulang bumagsak sa Sydney ay magdadala ng abo at basura sa pangunahing supply ng tubig sa Sydney, na inaasahan ng aabot na limang milyong residente ng syudad.

Cebu-based optometrist to be charged for spreading fake news about coronavirus - Doktor sa mata, sasampahan ng kaso dahil sa pagpapakalat ng maling balita tungkol sa Coronavirus

Feb 18, 2020 0:07:48

Description:

A Cebu-based optometrist is facing criminal charges after being found to be spreading fake news about coronavirus. 

 

-

Isang optometrist o doktor sa mata, ang sasampahan ng kaso pagkatapos matuklasang nagpapakalat ito ng maling balita tungkol sa Coronavirus.  Mula sa ulat ni Nick Melgar, kasama ang tungkol sa mga Pilipinong nanggaling sa Taiwan na pagkatapos ay pina-uwi sa kanilang mga probinsya, theoritical driving course na kailangan bago makakuha ng driver's license, sample mula sa Butuanon River na positibo sa polio virus, at halfway house para sa mga mamamayang may edad.

Prayers said in Jerusalem to keep coronavirus at bay - Nagdaos ng padasal sa Jerusalem para mapigilan ang pagkalat ng Coronavirus

Feb 18, 2020 0:05:40

Description:

About 200 Australians stranded on board the Diamond Princess cruise ship off Japan are waiting to find out whether they will be flown home as American passengers were taken off the virus-hit ship.

-

Aabot sa dalawang daang Australyano ang naiipit sa cruise ship na Diamond Princess, at naghihintay kung kailan sila maaring makabalik sa kanilang tahanan, habang ang mga Amerikanong pasahero ay nakalabas na sa barkong may virus para lumipad pabalik sa Amerika.

'Kailan ka magpapakasal?': How to deal with pesky relatives - 'Kailan ka Magpapakasal?': Paano sagutin ang mga taklesang kamag- anak

Feb 18, 2020 0:02:44

Description:

Still single? You might just be at the receiving end of snide remarks from relatives who want the lowdown on your current status—no matter how awkward the conversation gets. For Roni, a 35-year-old single woman, laughing off annoying questions has proven effective. But for 40-year-old Ivan Monte, taking on a wittier approach always does the trick. 

-

Walang takas ang mga single sa pag-sagot sa mga kamag-anak na palaging nagtatanong tungkol sa lovelife. Para sa sa 35- anyos na si Roni ( hindi niya tunay na pangalan) sapat na ang pag-tawa sabay "change topic" o kabig sa ibang usapan. Pakinggan ang kakaibang hirit ng  40-anyos na si Ivan Monte.

SBS News in Filipino, Tuesday 18 February - Mga balita ngayong ika- 18 ng Pebrero

Feb 17, 2020 0:08:18

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

-

 Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino

Social enterprise to weave Pinoy tradition with Australia's interest in slow fashion

Feb 17, 2020 0:01:24

Description:

Anthill Fabrics's social enterprise founder Anya Lim is visiting Brisbane to share her knowledge of traditional weaving and engage the community in a panel discussion about cultural preservation and sustainable livelihood.

Migrant workers face loss of employment due to coronavirus ban - Maaring mawalan ng trabaho ang mga migranteng trabahador na nasa labas ng bansa

Feb 17, 2020 0:05:05

Description:

The Australian Workers Union says foreign workers could lose employment if businesses don't offer a goodwill gesture to staff blocked from Australia because of the coronavirus.

-

Sinabi ng Australian workers Union na ang mga trabahador na banyaga ay maaring mawalan ng trabaho, kung hindi magbibigay ng magandang loob ang mga negosyante sa mga binarahang trabahador, na hindi makabalik sa Australya dahil sa coronavirus.

Australians quarantined inside cruise ship Diamond Princess, asks for help from government - Humingi ng tulong sa gobyerno ng Australya ang mga naka-kwarantina sa barkong nasa Japan

Feb 17, 2020 0:04:18

Description:

Frustration is growing amongst Australians stuck on a locked down cruise ship in Japan, as they're told there's no clear end date to their quarantine.

-

Lumalaki ang pagka-siphayo ng mga Australayanong nakakulong sa cruise ship na Diamond Princess na nasa daungan ng Japan, pagkatapos pagsabihan na walang liwanag kung kailan matatapos ang kanilang kwarantina.

SBS News in Filipino, Monday 17 February - Mga balita ngayong ika-17 ng Pebrero

Feb 16, 2020 0:11:29

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino

 

SBS News in Filipino, Sunday 16 February - Mga Balita ngayong ika- 16 ng Pebrero

Feb 16, 2020 0:07:05

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

-

 Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino

SBS News in Filipino, Saturday 15 February - Mga balita ngayong ika-15 ng Pebrero

Feb 14, 2020 0:11:21

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Sabado ng umaga sa SBS Filipino.

Memories of home recreated with the help of Nora Daza - Mga baong lutuin mula sa kusina ni Nora Daza

Feb 14, 2020 0:17:44

Description:

Many  Filipino migrants recreate memories of their home through home-cooked meals. Many have brought with them a copy of  'Let's Cook with Nora', recipes that never fail to bring joy and fullness to every aching heart longing for the comforts of 'home'.

-

Sa bawat pagsisimulang muli o pgalakbay sa ibang bayan, maraming Pilipino ang baon baon ang mahahalagang pahina mula  'Let's Cook with Nora'  na tiyak na nagudulot ng saya habang naiibsan ang pangungulila sa iniwang bayan.  

 

Life under quarantine - Karanasan matapos ang sampung araw naka-quarantine

Feb 14, 2020 0:05:02

Description:

It has been days since the Diamond Princess cruise ship was placed under quarantine. The ship, currently in Yokohama, Japan has more than three thousand passengers and crew. We speak to one of the Filipino-Australian passengers about her life under close guard.

-

Mag sa-sampung araw nang naka- quarantine ang higit tatlong libo at pitong daang pasahero at crew

ng Diamond Princess cruise ship na naka-daong sa Yokohoma, Japan. Naka-usap natin ang isang kababayan

na kabilang sa mga stranded sa naturang liner

Strict monitoring for COVID-19 continues - Nanatili ang mahigpit na pagmonitor sa COVID-19

Feb 14, 2020 0:05:10

Description:

President Rodrigo Duterte has asked the Filipinos to remain calm but vigilant and responsible as the number of patients under investigation for COVID-19 continues to increase.

-

Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng minomonitor o patients under inmvestigation sa Pilipinas para sa COVID-19. Hiniling ng Pangulong Rodrigo Duterte manatling kalmado ngunit mapagbantay at responsable sa patuloy na  banta ng COVID-19

Faith-based organisations concerned religious discrimination bill could hamper their work - Mga grupo ng relihiyon nababahala na makahadlang ang panukalang batas sa diskriminasyon ng relihiyon sa kanilang mga gawain

Feb 14, 2020 0:05:50

Description:

Faith based organisations are warning the proposed religious discrimination bill could potentially create barriers for Australians needing support services.

-

Nagbabala ang mga organisasyon na naka-batay sa paniniwala na ang panukalang batas ng diskriminasyon sa relihiyon ay maaaring lumikha ng mga hadlang para sa mga Australiano na nangangailangan ng serbisyo pang-suporta.

 

SBS News in Filipino, Friday 14 February - Mga balita ngayong ika-14 ng Pebrero

Feb 13, 2020 0:11:19

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.

Fears for migrant workers as virus travel ban is extended - Mga takot para sa mga migranteng manggagawa habang pinalawig ang mga pagbabawal na paglalakbay kaugnay ng virus

Feb 13, 2020 0:05:44

Description:

The Chinese embassy in Canberra has condemned the federal government's extension of Australia's travel ban for China.

The ban was extended as the number of coronavirus deaths reported in Hubei province jumped dramatically.

-

Kinondena ng embahada ng Tsina sa Canberra ang pagpapalawig ng pamahalaang pederal sa pagbabawal ng Australia sa paglalakbay ng mga taong nagmumula sa Tsina.

Ang travel ban ay pinalawak habang ang bilang ng pagkamatay mula sa coronavirus na iniulat sa lalawigan ng Hubei ay labis na tumaas.

SBS News in Filipino 13 February 2020 - Mga balita ngayong ika 13 ng Pebrero 2020

Feb 13, 2020 0:13:13

Description:

News in Filipino 13 February 2020

-

Mga balita ngayong Huwebes ika13 ng Pebrero 

Landmark High Court ruling prevents deportation of Indigenous Australians - Makabuluhang pasya ng High Court pumigil sa deportasyon ng mga Indigenous Australian

Feb 13, 2020 0:04:51

Description:

In a four votes to three judgement, the full bench of the nation's highest court has ruled that Indigenous people cannot be deported under the Australian constitution, even if they are technically foreigners.

It's a significant day in Australian law and in Indigenous affairs.

-

In a four votes to three judgement, the full bench of the nation's highest court has ruled that Indigenous people cannot be deported under the Australian constitution, even if they are technically foreigners.

It's a significant day in Australian law and in Indigenous affairs.

 

Sa hatol na apat na boto sa tatlo, ang buong hanay ng pinakamataas na korte ng bansa ay nagpasya na ang mga Katutubo ay hindi maaaring ma-deport sa ilalim ng konstitusyon ng Australia, kahit na sa teknikal, sila ay mga dayuhan o banyaga.

 

Isa itong makabuluhang araw sa batas ng Australia at sa mga usaping pang-Katutubo.

 

How to prepare for a job interview - Paano maghanda para sa panayam sa trabaho

Feb 12, 2020 0:08:41

Description:

Finding work for the first time or looking for a new job can take a long time in Australia. So when you finally get called up for a job interview, it's exciting at first, but it can also become quite stressful.

-

Ang paghahanap ng trabaho ay kauna-unahang pagkakataon o paghahanap ng bagong trabaho sa Australya ay maaaring abutin ng matagal. Kung kaya't sa wakas ay makatanggap ng tawag para sa panayam para sa trabaho, sa una'y nakakatuwa, ngunit maaari ring nakakabahala ito.

Coronavirus is 'Public Enemy Number One', says WHO chief - Coronavirus, 'Public Enemy Number One', pahayag ng pinuno ng WHO

Feb 12, 2020 0:06:19

Description:

The World Health Organisation has issued its most severe warning yet about the potential impacts of the deadly coronavirus.

-

Inilabas ng World Health Organization ang pinakamalala nitong babala tungkol sa mga potensyal na epekto ng nakamamatay na coronavirus.

South Korean film Parasite scoops Oscars - Pelikulang South Korean na Parasite nasungkit ang ilang parangal sa Oscars

Feb 12, 2020 0:05:49

Description:

The 92nd Academy Awards saw history being made with South Korean film Parasite winning some of the biggest awards, including Best Picture.

-

Gumawa ng kasaysayan ang ika-92 Academy Awards sa pagkakapanalo ng pelikulang South Korean na Parasite sa ilang mga pinakamalaking parangal, kabilang na ang Best Picture.

More than 2,000 hogs culled due to African Swine Fever - Mahigit sa 2,000 baboy kinatay dahil sa African Swine Fever

Feb 12, 2020 0:09:27

Description:

More than 2,000 hogs in two barangays in Davao City have been culled as of Tuesday due to the outbreak of the African Swine Fever (ASF).

-

Mahigit sa  2,000 baboy sa dalwang barangays sa Davao City  ang kinatay noong Martes ika 11 ng Pebrero bunga ng African Swine Fever (ASF).

Health minister, CMO condemn discrimination against Chinese Australians - Health minister, CMO kinondena ang diskriminasyon laban sa Chinese Australians

Feb 12, 2020 0:03:37

Description:

As fears around the Coronavirus continue to grow, Chinese Australians have warned of increasing discrimination and xenophobia.

 

Now the Health Minister and Chief Medical Officer have issued a strong rebuke, calling Australians to embrace members of the Chinese community and stand against racism.

-

Habang patuloy ang mga pangamba sa pagkalat ng coronavirus nagbabala ang mga Chinese Australians  laban sa disrimininasyon at xenophobia

 

 

Massive data study offers hope for early dementia diagnosis - Malawakang pag-aaral maaring makatulong sa maagang diagnosis ng dementia

Feb 12, 2020 0:06:40

Description:

Scientists are starting a global data study of wearable technology to see if they can detect what causes dementia ten to fifteen years before symptoms appear.

 

Artificial intelligence will be used to assess subtle changes across a range of patients' characteristics.

 

-

 

Sinimulan ng mga siyentipiko ang isang pag aaral kaugnay ng tinatawag na wearable technology upang alamin kung maaring matunton ang mga sanhi ng dementia may 10 hangang 15 taon bago pa man makita ang mga sintoma

 

SBS News in Filipino, Wednesday 12 February - Mga balita ngayong ika-12 ng Pebrero

Feb 11, 2020 0:08:36

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino

Farmers in Queensland rejoice in the arrival of rain - Mga magsasaka sa Queensland, lubos na natuwa sa pagdating ng ulan

Feb 11, 2020 0:11:55

Description:

Farmers in Queensland rejoiced at the arrival of rain that is said to stop the drought.  

-

Lubos na natuwa ang mga magsasaka sa Queensland sa pagdating ng ulang sinasabing tatapos sa tag-tuyot.  Mula sa mga balitang inihatid ni Celeste Macintosh, kasama ang tuwirang pagpapalipad ng gobyerno ng estado, ng erpolanong pang-turista sa Amerika, at ang pangako ng mga bagong talento sa pagbalik ng BrisAsia Festival.

New drug offers hope for food allergy sufferers despite mixed results

Feb 11, 2020 0:05:16

Description:

The U.S. Food and Drug Administration has approved the first drug to help reduce allergic reactions to peanuts in children.

Significant drowning risks of people with Autism remain a major issue - Pagkalunod ng mga taong may autismo, nanatiling malaking isyu

Feb 11, 2020 0:04:38

Description:

Despite Australia's beach-loving culture, the significant drowning risks of people with Autism remain a major issue.

-

Sa kabila ng pagkahilig ng mga Australyano sa tubig, ang panganib ng pagkalunod ng mga taong may Autismo, ay nananatiling isang malaking isyu.

One cruise ship emerges from quarantine - while another remains closed - Isang cruie ship, lumabas sa kwarantina, samantalang isa naman ang nanatiling sarado

Feb 11, 2020 0:05:59

Description:

Thousands of people stranded aboard a cruise ship in Hong Kong for five days have been allowed to disembark after tests for coronavirus came back negative. Meanwhile, a second cruise ship where dozens of cases of coronavirus have been confirmed remains in quarantine off Japan.

-

Libo-libong tao ang pinigilan sa barko sa Hong Kong ng limang araw, ang pinayagang makababa pagkatapos lumabas na negatibo sa Coronavirus ang mga ito.  Samantala, isa namang cruise ship ang nananatili sa kwarantina na kung saan dose-dosena ang kumpirmadong may Coronavirus.

Coronavirus takes its toll on suburban businesses

Feb 11, 2020 0:03:50

Description:

Business owners are feeling the financial impact of the coronavirus in a number of suburbs across the country.

SBS News in Filipino, Tuesday 11 February - Mga balita ngayong ika-11 ng Pebrero

Feb 10, 2020 0:09:17

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino

Tourism industry faces troubled times - Industriya ng turismo, humaharap sa mahirap na panahon

Feb 10, 2020 0:04:29

Description:

Tourism operators say the government’s China travel ban has exacerbated the problems faced by their industry.

-

Ang mga namamahala ng turismo sa bansa ay nagsabi, na ang pagbabawal ng gobyerno para makapasok ang mga Tsino sa bansa, ay nagdaragdag ng problema ng industriya.

SBS News in Filipino, Monday 10 February - Mga balita ngayong ika-10 ng Pebrero

Feb 9, 2020 0:07:24

Description:

Here are today's top stories on SBS Filipino 

-

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.

Music and marinade: Singer bottles the taste of Pinoy barbecue - Isang mang-aawit, isinusulong ang Pinoy barbecue

Feb 9, 2020 0:10:07

Description:

Sweet, salty, spicy and savoury. Singer CrocQ Lucero bottles the harmonious mix of flavours of Filipino barbecue.

-

Matamis, maalat, maanghang at maumami, isinusulong ng mang-aawit na si Crocq Lucero ang saktong timpla ng Pinoy barbecue.

A first-time mum's struggle over bullying, mental health - Mga hamon ng bullying at kalusugan ng isip para sa isang unang pagkakataon na ina

Feb 9, 2020 0:27:04

Description:

Everyone's pregnancy journey is different, for some women it could be a lot harder than what it is for others. But apart from dealing with the many medical complications during her pregnancy, Desa Santos has to bear the heavy strike of bullying and mental health too.

-

Magkakaiba ang karanasan ng bawat tao sa kanilang pagbubuntis, para sa ilang mga kababaihan maaari itong maging mas mahirap kaysa sa nararanasan ng iba. Ngunit bukod sa pagharap sa maraming mga medikal na komplikasyon sa panahon ng kanyang pagbubuntis, si Desa Santos ay kinailangan ding labanan ang hampas ng pang-aapi (bullying) at hamon sa kalusugan ng isip.

Montaigne to represent Australia at Eurovision - Montaigne, kakatawan para sa Australia sa Eurovision

Feb 9, 2020 0:02:19

Description:

Sydney singer-songwriter Montaigne has been chosen to represent Australia at the Eurovision song contest in the Netherlands in May.

-

Ang Sydney singer-songwriter na si Montaigne ay napili na kumatawan para sa Australia sa Eurovision song contest sa Netherlands sa buwan ng Mayo.

SBS News in Filipino, Sunday 9 February - Mga balita ngayong ika-9 ng Pebrero

Feb 9, 2020 0:08:24

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Linggo ng umaga sa SBS Filipino.

How to become a volunteer firefighter? - Paano maging boluntaryong bumbero?

Feb 7, 2020 0:07:26

Description:

Australia cannot fight through its worst bushfire season without the selfless sacrifice of its 260,000-strong volunteer firefighters. The National Council for Fire & Emergency Service is calling for volunteers of diverse backgrounds to sign up, to better serve our multicultural population.

-

Hindi makakayang malampasan ng Australya ang pinakamasamang panahon ng bushfire nito kung wala ang malaking tulong at pagsasakripisyo ng 260,000 mga boluntaryong bumbero. Nanawagan ang National Council for Fire & Emergency Service para sa mga boluntaryo mula sa magkakaibang mga pinagmulang kultura na magpa-lista at tumulong, upang mas mahusay na makapaglingkod sa ating multikultural na populasyon.

Check your eyes before it’s too late - Ipasuri ang iyong mga mata bago mahuli ang lahat

Feb 7, 2020 0:07:13

Description:

Not everyone has the time to get their eyes checked regularly. With the eyes responsible for so much of our daily activities, and 93 per cent of people aged over 55 affected by long-term vision disorders, specialists say it is essential that you don’t leave it until it’s too late.

-

Hindi lahat ay may oras upang regular na magpasuri ng kanilang mga mata. Sa napakaraming gamit o tulong na naibibigay ng ating mga mata sa pang-araw-araw nating mga gawain, at 93 porsyento ng mga taong may edad mahigit 55 na apektado ng mga pangmatagalang sakit sa paningin, sinasabi ng mga espesyalista na hindi dapat na isantabi ito hanggang maging huli na.

Union campaign aims to improve superannuation funds for women - Kampaniya ng Unyon upang mapabuti ang mga superannuation fund para sa mga kababaihan

Feb 7, 2020 0:07:33

Description:

The ACTU is campaigning for a 15% superannuation contribution for women who are often paid less and end up worse off in retirement.

-

 

Ikinakampaniya ng ACTU ang 15 % superannuation contribution  para sa mga kababaihang. Madalas mas maliit ang halaga ng sahod  ng mga kababaihan at hindi napag hahandaan ng husto ang kanilang pagretiro.

 

 

Filipinos repatriated from Wuhan, China set to arrive this weekend - Mga Pilipino mula Tsina darating ngayong weekend

Feb 7, 2020 0:05:23

Description:

Philippines' Department of Foreign Affairs has confirmed that around 45 Filipinos repatriated from China are set to arrive in the Philippines this weekend. Health Secretary Francisco Duque III says they will immediately undergo examinations upon arrival. 

-

Ipinalaam ng  Department of Foreign Affairs na darating sa Pilipinas sa weekend ang 45 na Pilipino na uuwi mula China

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III agad silang susuriin pagdating sa bansa.

Ididiretso sa ospital ang mga makikitaan ng sintomas ng 2019 N-Co-v acute respiratory disease.

Samantala sa  Athlete’s Village sa New Clark City sa Tarlac naman tutungo ang mga bagong dating na pilipino na hindi makikitaan ng sintomas.

Duon sila isasailalim sa labing apat na araw na quarantine.

SBS News in Filipino, Friday 7 February - Mga balita ngayong ika-7 ng Pebrero

Feb 6, 2020 0:12:10

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.

Scott Morrison announces new cabinet line-up - Scott Morrison inihayag ang bagong hanay ng Gabinete

Feb 6, 2020 0:04:59

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Deputy Prime Minister Michael McCormack have announced the new-look government front bench.

 

However, the parliamentary reshuffle was not the only issue on the agenda, with the bushfire crisis remaining at the forefront.

-

Inihayag ni Punong Ministro Scott Morrison at Deputy Prime Minister Michael McCormack ang bagong hanay ng gabinete.


Ngunit hindi lamang ang pagbalasa ng mga nasa puwesto ang isyu na kasama sa adyenda, nananatili sa mga pangunahing usapin ang krisis sa bushfire.

News in Filipino 6 February 2020 - Mga balita ika 6 Pebrero 2020

Feb 5, 2020 0:13:52

Description:

Listen to the news in Filipino Thursday 6 February

-

Alamin ang mga balita ngayong Huwebes ika 6 Pebrero

Everything you need to know about coronavirus - Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa coronavirus

Feb 5, 2020 0:13:30

Description:

Don’t get carried away with online rumours - the official advice on how to protect yourself from the coronavirus is pretty straightforward.

-

Huwag magpapadala sa mga sabi-sabi online – ang opisyal na payo sa kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus ay simple at direkta.

World is 'dangerously unprepared for global pandemic': WHO - Buong mundo di handa para sa isang 'global pandemic': WHO

Feb 5, 2020 0:07:00

Description:

The World Health Organisation says a new system is needed for fighting virus outbreaks, warning the world is "dangerously unprepared for a global pandemic."

 

It comes as China's death toll from the coronavirus passes 360, exceeding the 349 mainland fatalities from the SARS outbreak in the early 2000s.

 

-

Kinakailangan ang bagong sistema para labanan ang mga paglaganap ng virus, ayon sa World Health Organization at nagbabala na ang mundo ay mapanganib na hindi handa para sa isang pandaigdigang pandemya.

Lumabas ang pahayag habang lampas na sa 360 ang bilang ng mga pagkamatay sa Tsina mula sa coronavirus, nalampasan na nito ang 349 na mga pagkamatay sa mainland China nang lumitaw ang SARS noong unang bahagi ng mga taong 2000.

Happy Fish Kids, fishing community in Davao inspires kids to finish university - Mga Happy Fish Kids Graduate na

Feb 5, 2020 0:16:45

Description:

Inspired by Australia's 'before and after school care program', then Australia Awards scholar Roy Ponce built a similar program in a small fishing village in Mati, Davao. 

-

Nagsimula sa inspirasyon hango mula sa 'before and after school care' sa Australya, itinayo ni Roy Ponce ang isang after school care program sa maliit na komunidad sa Mati sa Davao. Sa nasabing komunidad wala pang nakapagtapos ng elementarya. Kadalasan abala ang mga magulang at anak sa pagtulong sa gawain sa pangingisda. Bunga ng Happy Fish Kids, matapos ang maraming taon nakapagtapos ang mga unang grupo ng bata ng kolehiyo

 

SBS News in Filipino 05 February

Feb 5, 2020 0:12:36

Description:

 

Nanawagan si Panagalawang Punong Ministro Michael McCormack, na panindigan ang salita ng kanyang kalabang Barnaby Joyce.

Community shattered by the deaths of three children

Feb 4, 2020 0:05:00

Description:

In the wake of a crash that killed four children in Sydney's north west on the weekend, road safety advocates are calling for a mandatory blood alcohol level of zero for all drivers.

How to protect yourself from coronavirus - Paano makakaiwas sa coronavirus

Feb 4, 2020 0:06:23

Description:

14 cases of novel coronavirus have been confirmed in Australia. And since there are no drugs or vaccines yet, here are a few tips from the experts on how you can protect yourself against the virus.

-

Sa Austrralya, nagtala  na ng 14 na kaso ng novel coronavirus. At dahil wala pang gamot o bakuna, importanteng maging maalam kung paano mo mapo-protektahan ang sarili laban sa virus na ito.

Vox Pop: Is the government taking enough measures to control Ncov spread? - Boses ng Bayan: Sapat ba ang mga hakbang ng gobyerno upang makontrola ang NcoV

Feb 4, 2020 0:07:53

Description:

Filipinos share their voice on whether the Australian government is taking enough measures to control the spread of the deadly novel coronavirus.

-

Ibinahagi ng mga Pilipino ang kanilang boses kung sapat ba ang mga ginagawang hakbang ng pederal na gobyerno upang makontrola ang pagkalat ng nakamamatay na novel coronavirus.

Australian citizens repatriated from Wuhan to quarantine on Christmas Island - Mga Australayo, ibinalik mula Wuhan para ma-kwarantina sa Christmas Island

Feb 4, 2020 0:03:36

Description:

The first Australians to be evacuated from Wuhan, which is the epicentre of the corona-virus have touched down on Australian soil.

-

Ang mga unang Australyanong ibinalik mula Wuhan, na siyang gitna ng coronavirus, ay lumapag sa lupain ng Australya.

 

Bridget McKenzie resigns from frontbench over sports rort scandal - Nagbitiw si Bridget McKenzie mula sa frontbench dahil sa eskandalo sa sports

Feb 4, 2020 0:04:36

Description:

Bridget McKenzie has given prime minister Scott Morrison her resignation as agriculture minister over sports funding decisions she made in her previous portfolio as sports minister.

-

Ibinigay ni Bridget McKenzie ang sulat ng pagbibitiw niya sa pwesto, kay Punong Ministro Scott Morrison, bilang ministro sa agrikultura, dahil sa kanyang desisyon sa isyu ng pondo, na naging hawak niya sa naunang portfolio bilang ministro sa sports.

SBS News in Filipino, Tuesday 4 February - Mga balita ngayong ika-4 ng Pebrero

Feb 3, 2020 0:12:24

Description:

Here are today’s top stories on SBS Filipino

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Martes ng umaga sa SBS Filipino.

Pinoy families share their strategies against coronavirus - Diskarte ng mga pamilyang Pinoy para coronavirus free

Feb 3, 2020 0:10:41

Description:

We took to the streets to find out what Pinoy families do to protect themselves from the new virus. Are they really worried? Let's hear what they have to say. 

 

-

Ibinahagi ng mga Pilipino ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang virus free sila at ang kanilang pamilya.

Students returning from China advised to undergo voluntary isolation - Mga estudyanteng Tsino, nagsibalik na sa mga paaralan sa Queensland

Feb 3, 2020 0:07:16

Description:

Chinese students in Queensland returned to their classrooms, amidst advises to undergo voluntary isolation.  Report submitted by Celeste Macintosh, including calls from the premier of the state to for calm and respect towards Chinese residents, concrete plans for jobs in tourism and bigger fines for driving while texting.

-

Ang mga estudyanteng Tsino sa Queensland ay nagsibalik na sa kanilang mga paaralan, sa gitna ng payong suma-ilalim sa boluntaryong pagsosolo para masuri sa epidemyang Coronavirus.  Mula sa ulat ni Celeste Macintosh, kasama ang panawagan ng premier ng estado ng kahinahunan at respeto sa mga residenteng Tsino, sa gitna ng pagkabahala sa epidemya, mga konkretong plano tungkol sa turismo at mas malaking multa sa mga nagte-text na drayber simula nitong Pebrero.

Fallen firefighters remembered as NSW fast-tracks inquiry - Mga namatay na bumbero, pinarangalan sa pinabilis na pagsusuri sa New South Wales

Feb 3, 2020 0:05:10

Description:

Three US firefighters killed in a water-bombing plane crash in the Snowy Monaro region of New South Wales have been honoured for their bravery at a memorial service.

-

Tatlong bumberong Amerikanong napatay sa pagbagsak ng kanilang eroplano sa rehiyon ng Snowy Monaro sa New South Wales, ang pinarangalan dahil sa kanilang katapangan, sa isang serbisyo ng pag-alaala.

The challenge of treating the deadly coronavirus - Hamon sa pag-gagamot ng nakakamatay na coronavirus

Feb 3, 2020 0:05:28

Description:

Anti-viral drugs used to stop the spread of HIV are being used by Chinese authorities to see if they'll have the same effect on the coronavirus.

-

Ang drogang anti-viral ay unang nagpatigil sa pagkalat ng sakit na HIV, na ngayon ay ginagamit ng mga autoridad sa China, upang makita kung mayroon itong parehong epekto sa coronavirus.

NSW gas supply boosted to help lower emissions

Feb 3, 2020 0:05:30

Description:

The federal and NSW governments have signed off on an energy deal to transition towards a lower emissions economy, with a heavy focus on upping gas supply.

Cannabis decriminalisation comes into effect in ACT - Pag-aalis ng turing na krimen sa pag-gamit ng cannabis, sinimulan sa ACT

Feb 3, 2020 0:06:06

Description:

The ACT has become the first state or territory in the country to decriminalise the personal use of cannabis.

-

Ang ACT ang naging unang estado sa bansa, na nag-alis ng turing na krimen sa personal na pag-gamit ng cannabis.

Report reveals low take-up of cancer screening services

Feb 3, 2020 0:03:09

Description:

Higher costs, longer wait times, and doctor avoidance... just some of the issues noted in a new report about government health services.

SBS Filipino News Monday, 3 February - Mga balita ngayong ika-3 ng Pebrero

Feb 2, 2020 0:11:54

Description:

Find out today’s top news stories on SBS Filipino.

-

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.

'I couldn't do LDR anymore': Newlywed on applying for an onshore partner visa - 'I couldn't do LDR anymore': Isang bagong-kasal ukol sa onshore partner visa

Feb 2, 2020 0:08:47

Description:

Physically together for only six months and apart for eight long years, Catherine and Reylon Manlapaz's unplanned onshore partner visa application allowed them to finally do away with goodbyes.

-

Nagkasama lamang ng anim na buwan at nagkahiwalay ng walong taon, ang di-nakaplanong onshore partner visa application nina Catherine at Reylon Manlapaz ay naging paraan upang di na sila malayo sa isa't isa muli.

Helpful tips on achieving your goals while spending quality time with your family - Mga kapaki-pakinabang na tip sa pagkamit ng iyong mga layunin habang may kalidad ng oras kasama ang iyong pamilya

Feb 2, 2020 0:23:59

Description:

You are working hard to keep up with your priorities but you are spending less time with the people who truly matters to you. How can you achieve your goals and still spend quality time with your family?

-

Labis ang iyong pagsusumikap upang mapanatili ang iyong mga priyoridad ngunit hindi sapat ang oras na naibibigay para sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Paano mo makakamit ang iyong mga layunin at magkaroon pa rin ng kalidad na oras para sa iyong pamilya?

 

Filo-Aussie mother-daughter duo inspires others to manage time wisely - Pinoy-Aussie na mag-ina nagbibigay inspirasyon sa iba sa kanilang pamamahala ng kanilang oras

Feb 2, 2020 0:11:39

Description:

Management of one's busy schedule can be a challenge for many. But for mother-daughter duo Dolly Borbe and Porsha Pepic, it's just a matter of prioritising things.

-

Ang pamamahala ng abalang iskedyul ng isang tao ay maaaring maging isang hamon para sa marami. Ngunit para sa mag-ina na sina Dolly Borbe at Porsha Pepic, ang lahat ng ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang dapat na mga uunahin.

PH's Alex Eala and Indonesia's Priska Nugroho win 2020 Australian Open Girls Double's Title

Jan 31, 2020 0:05:15

Description:

Philippines' Alexandra Eala and Priska Nugroho from Indonesia win the 2020 Australian Open Girls Double's Title. The pair defeated Slovenia's Ziva Falkner and UK’s Matilda Mutavdzic, 6-1, 6-2.

Alex Eala advances to Australian Open Junior doubles Finals - Alex Eala pasok sa Australian Open Junior doubles Finals

Jan 31, 2020 0:01:05

Description:

Filipina tennis star Alex Eala and partner Priska Nugroho of Indonesia progress to the Australian Open Juniors Finals today after defeating top seed tandem Bartone and  Fruhvirtova.

-

Aabante ang Pinay tennis star Alex Eala at ka-tandem na si Priska Nugroho ng Indonesia sa Australian Open Juniors Finals ngayong araw matapos matalo ang top seed tandem na si Bartone and  Fruhvirtova.

7 in 10 women choose to stay in an abusive relationship - Mga babaeng biktima ng pang-aabuso, pinipiling manatili sa relasyon

Jan 31, 2020 0:03:26

Description:

According to the Australian Bureau of Statistics, seven in ten women abused by their partners choose not to leave - despite some experiencing shocking violence. 

 

-

Ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics,7 sa 10 kababaihan na inabuso ng kanilang ka-partner sa buhay ay pinipiling manatili sa relasyon sa kabila ng mga matinding pighati na naranasan.

Philippines confirms first novel coronavirus case - Pilipinas, kinumpirma ang pinaka-unang kaso ng novel coronavirus sa bansa

Jan 31, 2020 0:04:48

Description:

The Department of Health announced that a 38-year-old female Chinese national tested positive for the novel coronavirus. She travelled to the Philippines from Wuhan last 21 January.  Health Secretary Francisco Duque III says steps to prevent the spread are in place.

-

Inanunsyo ng Department of Health na nagpositibo sa novel coronavirus ang isang 38 anyos na babaeng Chinese national na bumyahe sa Pilipinas mula sa Wuhan noong ika-21 ng Enero. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nasa lugar na ang mga prebensyon upang di ito kumalat sa bansa.

What is a Global health Emergency and what changes when it's declared? - WHO idineklara ang coronavirus bilang isang pandaigdigang emerhensiya sa kalusugan

Jan 30, 2020 0:08:04

Description:

The World Health Organisation has declared the coronavirus outbreak a global health emergency, recognising the disease is a risk beyond China.

-

Idineklara ng World Health Organisation ang coronavirus bilang isang pandaigdigang emerhensiya sa kalusugan, kinikilala ang sakit bilang isang panganib hindi lamang sa bansang Tsina.

Alex Eala advances to AO doubles semis, fails to secure singles win - Alex Eala pasok sa AO doubles semis, bigong umabante sa singles tournament

Jan 29, 2020 0:00:53

Description:

Alex Eala and Indonesian partner Priska Nugroho proceeds to the semi-finals of the Australian Open Juniors doubles competition.

-

Pasok sa doubles semi-finals ng Australian Open Juniors si Alex Eala at Priska Nugroho ng Indonesia.

More than 1,000 families find temporary home in Bauan Technical High School - Buhay bakwit

Jan 29, 2020 0:14:27

Description:

Residents of nearby towns have been forced to evacuate their homes due to the danger posed by Taal Volcano's recent activity. Bauan Technical High School is one of around 47 evacuation centres set up to accommodate evacuees. More than 1,000 families have set up temporary homes in the said high school. Ariestelo Asilo, one of the organizers gives us an idea of what life is like for more than 4,000 people living in uncertainty.      

-

Sa panganib bunga ng maaring pagputok ng Bulkang Taal napilitan mag bakwit ang mga naninirahan sa ilang bayan pumapalibot sa bulkan. Isa sa mga naitayong evacuation centre ay ang Bauan Technical High School kung saan may higit sa 1,000 mag-anak ang naglalagi. Nakausap natin si Ariestelo Asilo ang isa sa mga nag-organisa ng evacuation centre at ating inalam ang kalagayan ng may mahigit sa 4,000 katao sa lugar 

Get to know Alex Eala, Philippines' rising tennis star - Kilalanin si Alex Eala

Jan 29, 2020 0:08:44

Description:

She’s left-handed, she lived in Manacor, Spain, she plays with a Babolat; Philippines' rising tennis star Alex Eala admits she has a lot of similarities with Rafa Nadal. 

-

Ibinahagi ng rising tennis star na si Alexandra Eala kung paano siya unang natutong mag-tennis, mga hamon matapos umalis sa bahay sa murang edad upang magsanay sa Rafael Nadal Academy sa Manacor, Spain at kung ano ang pakiramdam niya na makasama ang mga bigating tennis players.

Education trafficking: The promise of a legitimate employment in Australia and NZ - Education trafficking: Pangako ng lehitimong trabaho sa Australya at NZ

Jan 29, 2020 0:11:00

Description:

Joanna Concepcion from Migrante International says that an increasing  number of  Filipinos are being lured into studying in  Australia and New Zealand in the guise of finding legitimate employment after completion of their course. 

-

Education trafficking, isa sa mga kasalukuyang pinag-aaralan at sinusuri ng Migrante International. 

Davao City opens first-ever Paw Park - Bukas na ang pinaka-unang Paw Park sa Davao City

Jan 29, 2020 0:08:57

Description:

Pet owners and animals in Davao City finally have their own recreation area, with the opening last Sunday of the city’s first-ever paw park at the Azuela Cove Residences.

 

 

-

Nagbukas sa Azuela Cove Residences ang pinaka-unang Paw Park sa Davao City nitong Linggo. Maari nang dalhin ng mga pet owners ang kanilang mga alaga dito upang maglaro.

The Department of Health of Cebu will use new equipment to combat Coronavirus - Gagamit ng mga bagong makina ang Cebu, para pigilan ang pagkalat ng Coronavirus

Jan 28, 2020 0:07:23

Description:

The Research Institute for Tropical Medicine of the Department of Cebu will use new equipment to examine potential victims of Coronavirus.  From the report of Nick Melgar, including monitoring members og the Police Regional Office, former policemen accused of extortion, penalties for buildings without permits, ang duplicating MMDA of Manlia in Cebu.

-

Ang Kagawaran ng Kalusugan sa Cebu ay gagait ng mga bagong kasangkapan upang magamit sa pagkumpirma ng mga may sakit na Coronavirus.  Mula sa balita ni Nick Melgar, kasama ang pag-babantay ng mga tauhan ng Police REgional Office, pag-aresto sa isang dating pulis dahil sa pangongotong, multa sa mga bagong gusaling walang permiso, at pagtatayo ng katulad na MMDA ng Maynila sa Cebu.

Chinese health authorities warn coronavirus spread increasing

Jan 28, 2020 0:06:08

Description:

Chinese health authorities are warning the coronavirus's ability to spread is getting stronger and infection rates could continue to rise.

Indigenous activists protest against 26 January celebrations - Mga Katutubong Australyano, nagprotesta laban sa selebrasyon ng 26 Enero

Jan 28, 2020 0:04:34

Description:

Australia Day is an event that leaves the public feeling many mixed emotions, with some labelling it "Invasion Day".

-

Ang Australia Day ay isang pagdiriwang na nag-iiwan ng magkahalong emosyon sa publiko, na kung saan tinatawag ito ng ilan bilang "Invasion Day."

Australia Day parade celebrates firefighters - Parada sa Australia Day, pinarangalan ang mga bumbero

Jan 28, 2020 0:07:35

Description:

Australia Day has been marked around the country with events including citizenship ceremonies, barbeques and parades.

 

-

Ang Australia Day ay ipinagdiwang sa buong bansa, kasama ang mga seremonya ng pagiging mamamayan, barbecue at mga parada.

1st doubles win for Alex Eala and Indonesia's Priska Nugroho - 1st doubles win para kay Alex Eala ng Pilipinas at Priska Nugroho ng Indonesia

Jan 27, 2020 0:01:34

Description:

Philippines' Alex Eala teams up with Indonesia’s Priska Nugroho and they are advancing to the second round of the 2020 Australian Open Juniors tournament.

-

Nakuha ni Alex Eala at Priska Nugroho ng Indonesia ang kanilang unang doubles win at ngayon ay aabante na sila sa pangalawang round ng 2020 Australian Open Juniors tournament.

Queensland premier visits Townsville to welcome new citizens, while protesters march for Invasion Day

Jan 27, 2020 0:05:54

Description:

Premier visits Townsville to welcome new Australians citizens, while thousands join Invasion Day march in Brisbane.  From the news by Celeste Macintosh, including 6 people in Queensland tested for coronavirus, and more than 100,000 car theft claims in QLD in 4 years, according to RACQ.

14-year-old Filipina tennis star wins her first Junior match at the Australian Open 2020 - 14-anyos na Pinay tennis star sumabak sa 2020 Australian Open Juniors tournament

Jan 27, 2020 0:05:58

Description:

Alex Eala is proof that Filipinos can compete in any sport. The 14-year-old rising tennis star wins her first junior match at the Australia Open Juniors tournament against 18-year-old Shavit Kimchi. 

-

Pagdating sa anumang larangan ng sports, hindi maikakailang bida ang mga Pinoy. Patunay dito ang 14-anyos na si Alex Eala sa kanyang pagsabak sa Australian Open Juniors tournament sa Melbourne.

Firefighters battle on after another dangerous day - Mga bumbero patuloy na lumalagan sa sunog pagkatapos ng isang mapanganib na araw

Jan 27, 2020 0:04:41

Description:

New South Wales police have expanded a task force that investigates suspicious or deliberately-lit bushfires.

 

-

Pinalawak ng pulisya ng New South Wales ang kanilang task force, upang imbestigahan ang mga kahina-hinala o sinadyang sinindihang sunog.

US firefighters remembered as Australia's 'darkest summer' continues - Tatlong Amerikanong bumberong namatay sa pagbagsak ng eroplano, binigyan ng parangal

Jan 27, 2020 0:04:41

Description:

They are being remembered as remarkable individuals, heroes and family men who lost their lives battling a bushfire in a country they didn't even call home.

 

-

Itinuring ang tatlong Amerikanong namatay sa pagbagsak ng kanilang eroplanong pamatay ng sunog, bilang mga bayani, sa isang bansang ni hindi nila tinatawag na kanila.

The many facades of the Lunar New Year celebrations - Iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng Lunar New Year

Jan 26, 2020 0:17:06

Description:

Lunar New Year is tantamount to family and friends spending time together, but how might the celebrations be different if you are away from home during this festive season?

-

Ang Lunar New Year ay kasingkahulugan ng pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan, ngunit paano naiiba ang mga pagdiriwang kung malayo ka sa pamilya sa panahon ng masayang panahon na ito?

Australia Day Honours: "Never did I think I would be awarded for an act of charity" - Australia Day Honours: "Never did I think I would be awarded for an act of charity"

Jan 26, 2020 0:20:25

Description:

"I saw the children were buried in the mud. I cried and cried and cried, and I said how can I help this people, I really want to help. It really affected me that they're so helpless and they've lost everything - their loved-ones."

-

"I saw the children were buried in the mud. I cried and cried and cried, and I said how can I help this people, I really want to help. It really affected me that they're so helpless and they've lost everything - their loved-ones."

 

Mateship and resilience: Philippines celebrates Australia day - Mateship at resilience: Paggunita ng Australia day sa Pilipinas

Jan 24, 2020 0:05:02

Description:

The Australian Embassy celebrates Australia day in Manila by holding a reception at a hotel in Makati City, Philippines with around 900 guests in attendance.

-

Ginunita ng Australian Embassy ang Australia day sa Manila sa pamamagitan ng pagdaos ng isang reception sa isang hotel sa Makati City na dinaluhan ng siyamnaraang panauhin.

Volunteering 'a double-edged sword' as bushfire recovery moves forward - Pagboboluntaryo may mabuti at masamang dulot habang pagbangon mula sa mga bushfire ay sinisimulan

Jan 23, 2020 0:06:07

Description:

More than a month after the Gospers Mountain bushfire tore through parts of the New South Wales Blue Mountains, recovery for many residents and businesses is well underway.

-

Mahigit isang buwan matapos na ang sunog sa Gospers Mountain ay tumupok sa mga bahagi ng Blue Mountains sa New South Wales, ang pag-rekober para sa maraming mga residente at negosyo ay sinisimulan na.

Philippines intensifies coronavirus defences, suspends all Wuhan flights - Pilipinas pinaigting ang depensa laban sa coronavirus, sinuspende lahat ng Wuhan flights

Jan 23, 2020 0:05:55

Description:

Philippine airports have intensified defences against the new coronavirus amid virus spread fear.

-

Mas pinaigting ng mga paliparan sa Pilipinas ang kanilang depensa laban sa maaring pagpasok ng bagong coronavirus sa bansa.

Biosecurity in place: Australia prepares for possible coronavirus arrival - Biosecurity isinalugar sa Australya bilang paghahanda laban sa pagpasok ng coronavirus

Jan 23, 2020 0:05:16

Description:

Australia has three direct flights from Wuhan each week and while the risk of transmission in Australia remains low, the government has enacted a National Incident Response Centre, and biosecurity screening at the Sydney airport. 

 

-

Pinangangambahan ngayon na maaring makapasok sa Australia ang deadly corona virus. Napilitan din ang ilang Chinese Australians na kanselahin ang kanilang byahe patungong China para sa pagdiwang ng Lunar New Year.

AFP intensifies search and rescue for Indonesians kidnapped by Abu Sayyaf - Pagsagip sa mga Indonesian na binihag ng Abu Sayyaf

Jan 22, 2020 0:09:00

Description:

The Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command has stepped up its search and rescue operations for the five Indonesian nationals who were seized last week by suspected Abu Sayyaf terrorists in the seas off Sulu and Sabah, Malaysia.

-

Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang kanilang search and rescue operation para sa limang Indonesian nationals na binihag noong nakaraang linggo ng Abu Sayyaf sa karagatan ng Sulu at Sabah, Malaysia.

New virus can be passed on by humans, raising concerns - Bagong virus na maaring makahawa sa mga tao

Jan 21, 2020 0:06:41

Description:

A SARS-like virus that has spread across China has been found to be contagious among humans.

-

Pinangangambahan ngayon ang isang bagong coronavirus strain na kumakalat sa China. Sinasabi din na ang virus ay nakakahawa. 

Vox Pop: What opportunities did Australia give to you? - Vox Pop: Anong mga oportunidad ang binigay ng Australya sa'yo?

Jan 21, 2020 0:06:08

Description:

Filipinos share how they overcame struggles as old and new migrants in Australia, and the benefits they are now enjoying.

-

Ibinahagi ng mga Pilipino kung paano nila nilabanan ang mga hamon bilang mga bago at matagal ng migrante sa Australya, at ang mga benepisyo na ngayon ay kanilang tinatamasa.

Sinulog 2020: 3 million devotees take part in the solemn procession in Cebu - Pagdiriwang ng Sinulog sa Cebu

Jan 21, 2020 0:07:15

Description:

Nearly three million devotees participated in the solemn procession from the Basilica Menore del Santo Nino of Cebu City.

-

Naging panauhing pandangal si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng Sinulog sa Cebu sa taong 2020.

Firefighter unions split on need for royal commission - Firefighter unions split on need for royal commission

Jan 21, 2020 0:04:10

Description:

Unions representing Australia’s professional firefighters are divided on whether a royal commission into the ongoing bushfire crisis should go ahead.

-

Unions representing Australia’s professional firefighters are divided on whether a royal commission into the ongoing bushfire crisis should go ahead.

 

The last decade was the hottest in recorded history - The last decade was the hottest in recorded history

Jan 21, 2020 0:03:47

Description:

The world has just experienced the hottest decade in recorded history, with the blame placed on human-influenced climate change, according to three global agencies.

-

The world has just experienced the hottest decade in recorded history, with the blame placed on human influenced climate change, according to three global agencies.

Welcome rain likely to fall for next few days - Malugod na tinanggap ang ulan na maaring bumagsak sa susunod na ilang araw

Jan 21, 2020 0:04:45

Description:

The rain soaking Australia's east Coast is expected to continue into the weekend.

-

Ang ulang tumubuhos sa silangang bahagi ng Australia ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa dulo ng linggong ito.

What is Australia Day - and why is it controversial? - Ano ang Australia Day - at bakit ito naging kontrobersyal?

Jan 21, 2020 0:08:16

Description:

The 26th of January is Australia's national day. But what does Australia Day actually mark and what are the objections to it?

-

 Ang Australia Day ay ipangdiriwang tuwing ika-26 ng Enero. Pero ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito at ano ang layunin ng pagridiwang?

 

 

Meet Father Joel: Helping Australian soldiers with their healing journey - Kilalanin si Padre John Joel, isang paring sundalo

Jan 20, 2020 0:15:06

Description:

Nine years ago, he was given the opportunity to serve in the military as a chaplain. He shares his experiences and how he supports soldiers in active duty or during their healing journey.

 

-

Siyam na taon na ang nakalipas nang muling magkaroon ng oportunidad na magsilbi siya sa militar, ngunit sa pagkakaton ito bilang isang chaplain. Ibinahagi ni Father John Joel Vergara  ang kanyang mga naging karanasan bilang army chaplain at kung paano niya tinutulungan ang mga sundalong nangangailangan.

Filipino Australian social worker pays it forward - Paying it forward

Jan 20, 2020 0:15:02

Description:

Serving the community for more than 30 years was her way of ‘paying it forward’ to the country who welcomed her and her family more than 40 years ago.

-

Ang kanyang mahigit na 30 taong paglilingkod sa komunidad ay ang kanyang paraan upang masuklian ang naranasang kabutihan at sa pagtanggap sa kanya at kanyang mag-anak, buhat ng sila ay manirahan sa Australya. 

"Filipino cuisine can be lifted on the global menu" - Filipino Food Movement Australia - "Filipino cuisine can be lifted on the global menu" - Filipino Food Movement Australia

Jan 19, 2020 0:19:14

Description:

With various events - like picnics and gatherings, a collective of Filipino-Australians unite to celebrate and raise the Filipino cuisine to world-class standards.

-

Sa iba't ibang mga kaganapan - tulad ng mga piknik at pagtitipon, isang grupo ng mga Pilipino-Australiano ay nagkakaisa upang ipagdiwang at itaas ang lutuing Pilipino sa mga pamantayang pang-world class.

How to become an Australian citizen? - Paano maging ganap na Australian?

Jan 19, 2020 0:06:21

Description:

Many people choose to become an Australian citizen. More than five million people have been granted citizenship since 1949.

-

Maraming tao ang nagnanais na maging isang Aussie o Australian citizen. Simula 1949, higit limang milyon na ang napagkalooban ng citizenship, kung saan susi ang seremonya ng panunumpa ng katapatan, pagtanggap ng karapatan at responsibilidad bilang ganap na Australin.

Pakinggan ang mga kwento ng mga migrante at paraan kung paano maging ganap na Australian.

Taal Volcano threat remains high despite lull - Alert Level 4 nakataas pa rin sa Taal Volcano

Jan 18, 2020 0:05:22

Description:

The Philippine Institute of Volcanology And Seismology or PHIVOLCS still does not eliminate the risk of hazardous explosive eruption despite Taal volcano's 'lull' in spewing ash.

-

Hindi pa rin inaalis ng Philippine Institute of Volcanology And Seismology o PHIVOLCS ang panganib na magkaroon ng matinding pagsabog ang bulkang taal sa kabila ng bahagyang pananahimik nito.

RICE and shine: Café owners create local following with Filipino breakfast fare - Mga may-ari ng kapihan, ipinapakilala ang Pinoy almusal sa komunidad

Jan 16, 2020 0:09:22

Description:

While Aussie brekky staples include Vegemite on toast and Weetbix, Filipinos opt for a more filling meal of fried meats, eggs and garlic rice.

-

Habang ang tipikal na kasama sa Aussie breakfast ay Vegemite at Weetbix, ipinapakilala ng mag-asawang Tonet Bermejo at Anthony Penano ang silog dishes sa Crows Nest community sa pamamagitan ng kanilang kapihan na General Charlie café.

Funding to get bushfire-affected businesses back on track - Tulong ng gobyerno para sa mga negosyong apektado ng bushfire

Jan 15, 2020 0:04:20

Description:

The Federal Government has announced 100 million dollars in funding to support bushfire-affected farmers and primary producers. 

 

-

Nag-anunsyo ang pederal na gobyerno ng isang milyong dolyar na pondo upang suportahan ang mga magsasaka at mga producers na naapektuhan ng bushfire.

How the bushfires are affecting Australia's tourism industry - Pagbaba ng bilang ng mga nagpapa-book ng flight dahil sa mga bushfire

Jan 15, 2020 0:06:23

Description:

Tourism is one of the growing industries in Australia. But the devastating bushfires have driven away  some tourists. Travel agents who rely on tourism as their bread and butter are feeling the pinch and they are urging international visitors not to cancel their holidays.

-

Isa sa lumalagong industriya ng Australia ang turismo ngunit dahil sa mga bushfire ay natatakot bumisita ang ibang mga turista. Ramdam naman ng mga lokal na travel agents ang epekto nito lalo na't ilan sa kanila ay natatanging pangkabuhayan ang turismo. Hikayat nila sa mga bisita, huwag kanselahin ang kanilang bakasyon.

Davao City government sends aid to families affected by Taal Volcano eruption - Lokal na gobyerno sa Mindanao nakatakdang magpadala ng tulong para sa mga biktima ng pagsabog ng Mt Taal

Jan 15, 2020 0:09:46

Description:

The city government of Davao is set to send at least 5,000 food packs as initial assistance to localities in Batangas province and the neighbouring areas that were affected by the eruption of Taal Volcano.

-

Nakatakdang magpadala ng tulong ang lokal na gobyerno ng Davao bilang inisyal na tulong sa mga bayan at kalapit-bayan na apektado ng pagsabog ng bulkang Taal.

'Bayanihan' spirit: Community groups in NSW step up to help Taal Volcano displaced families - Bayanihan for Taal Volcano displaced families

Jan 14, 2020 0:09:13

Description:

Filipino international students and online communities in Sydney are raising funds to buy N95 face masks for the victims of Taal Volcano eruption.

-

Filipino international students and online communities in Sydney are raising funds to buy N95 face masks for the victims of Taal Volcano eruption

Year of the Rat: What are the lucky signs and what you need to watch out for in 2020 - Year of the Rat: Anong animal signs ang maswerte at anong negosyo ang patok ngayong 2020

Jan 14, 2020 0:11:23

Description:

Which animal signs are lucky in 2020? SBS Filipino speaks with feng shui expert Master Hanz Cua on which animal signs will be lucky this year, which businesses will take off and what you can do to boost your luck. Listen in. 

-

Anong animal signs ba ang magiging maswerte sa taong 2020? Pakinggan natin ang panayam sa isang feng shui expert na si Master Hanz Cua kung sino sa tingin niya  ang papalarin ngayong taong ito, ano ang mga patok na negosyo, at ano ang mga dapat na iwasan. 

Cooler conditions bring reprieve for firefighters - Malamig na panahon, maghahatid ng konting ginhawa para sa mga bombero

Jan 14, 2020 0:07:39

Description:

Cooler conditions forecast across New South Wales and Victoria this week are expected to give firefighters and communities reprieve.

-

Inaasahang magbibigay ng konting ginhawa sa mga bombero at komunidad ang mga mabuting panahon ngayong linggo sa New South Wales at Victoria.

 

Sinulog Festival campaigns for a plastic-free celebration - Kampanya para sa plastic-free Sinulog celebration

Jan 14, 2020 0:07:27

Description:

While Sinulog Festival kicks off its 40th annual celebration in Cebu City, environmental groups are also pushing for a plastic-free Sinulog 2020 celebration as a way to lessen Cebu City’s production of plastic wastes.

-

Itinutulak ng ilang grupo na maging plastic-free ang selebrasyon ng Sinulog 2020. Hinihikayat ang lahat ng lalahok o dadalo sa Sinulog Festival na magdala ng sariling tumbler na lalagyan ng kanilang maiinom bilang ambag sa pagbibigay halaga sa kapaligiran.

Palaszczuk calls on PM to support its program on wildlife care and rehab - Dagdag na suporta para sa wildlife care at rehabilation isinusulong

Jan 13, 2020 0:07:39

Description:

Premier Annastacia Palaszczuk calls on Prime Minister Scott Morrison to provide additional help to volunteers caring for animals affected by the bushfires.

 

-

Nagparating ng mensahe si Premier Palaszczuk sa Punong Ministro Scott Morrison na magbigay ito ng suporta upang matulungan ang mga organisasyong sumasagip sa mga hayop na naapektuhan ng mga bushfire sa Queensland.

Flights cancelled, thousands evacuated as Taal volcano in the Philippines erupts - Libo-libong residente ng Batangas lumikas sa pagputok ng bulkang Taal

Jan 13, 2020 0:02:52

Description:

The eruption of Taal volcano in Batangas province has sent about 10,500 residents fleeing the area, leaving behind their possessions. 

-

Mabilisang lumikas ang halos 10,500 na residente ng Batangas matapos sumabog ang bulkang Taal. Hindi na nabitbit ng mga residente ang kanilang mahahalagang ari-arian dahil kinailangang lisanin ang lugar. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 4 sa naturang probinsiya. Habang ang  Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs ay nagbabala sa posibilidad ng mas malakas na pagsabog ng bulkan, lindol at tsunami.

Business Council mobilises a permanent response to natural disasters - Australian retailers nagbigay ng donasyon para sa mga apektado ng bushfire

Jan 11, 2020 0:04:55

Description:

As donations to the bushfire appeal continue to pour in from around the world, Australian retailers have pledged to donate profits from sales this week. Big businesses will also create a fund for the children of firefighters killed in the line of duty.

-

Hindi nagpahuli ang mga Australian retailers sa pagbigay ng donasyon sa mga nabiktima ng bushfire. Ang kinita nila sa buong linggo, naging donasyon sa mga nasalanta ng trahedya. Pero gaano nga  ba kabukal sa kanilang kalooban ang pagtulong sa mga apektado ng krisis? Wala ba silang hinihintay na kapalit? 

Unity in bushfire crisis: Filipino community helps bushfire victims in East Gippsland - Pagkakaisa sa gitna ng kalamidad: Mga Pilipino tumulong sa mga biktima ng bushfire

Jan 10, 2020 0:11:23

Description:

Filipinos across Australia have united to help the bushfire victims in East Gippsland. In the coming days, Filipino community leaders from Melbourne have scheduled visits to the region to deliver relief goods.

-

Nagkaisa ang mga Pilipino sa Australya upang tulungan ang mga biktima ng bushfire sa East Gippsland. Sa mga paparating na araw ay nakatakdang bumisita at maghatid ng mga relief goods ang ilang mga community leaders na mula sa Melbourne.

Dealing with haze and hot temperature: How elderly cope from health stress - Paano maiiwasan ng mga matanda ang stress na dulot ng mausok at mainit na temperatura

Jan 10, 2020 0:08:05

Description:

The hot temperatures and thick smoke surrounding the air continue to be a health risk for most elderly with pre-existing conditions. Leti Lorenzana and Lorna Ramirez share how they protect their overall health from the extreme heat and haze.

-

Patuloy na nagiging mapanganib sa kalusugan ng ilang mga matatanda tulad ni Leti Lorenzana at Lorna Ramirez na dati nang may sakit ang mainit na temperatura at makapal na usok sa hangin. Paano ba nila pino-protektahan ang kanilang mga sarili mula sa stress na dulot ng usok at init?

Tourism industry suffers as bushfire images are seen around the world - Turismo ng Australya, apektado dahil sa mga bushfire

Jan 10, 2020 0:04:21

Description:

As catastrophic bushfires blaze across the country, the tourism industry is taking an enormous blow. 

-

Dahil sa krisis na dala ng bushfire, nagdudusa ang industriya ng turismo.

How to cope with stress during a natural disaster - Bushfire stress: Paano nakakatulong ang pakikipag-usap

Jan 9, 2020 0:06:21

Description:

The devastation caused by the bushfires around the country may leave others feeling overwhelmed, or in some cases, depressed.  Mental health expert, Mary Joy Basilio says reaching out to loved ones during stressful moments is beneficial for one’s mental health. 

-

Mahirap hindi maging  emosyonal o makaranas ng stress sa tuwing napag-uusapan ang krisis sa bush fire. Payo ni Mary Joy Basilio na isang psychologist, malaking tulong sa pag-papakalma ng isipan  ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay at mga kaibigan.

Feast of the Black Nazarene brings hope and comfort to devotees overseas - Pista ng Itim na Nazareno, may hatid na pag-asa at ginhawa sa mga deboto sa Australia

Jan 8, 2020 0:09:46

Description:

Filipino Catholics’ extraordinary way of honouring the Black Nazarene gives devotees in Australia hope and comfort. The religious ritual also binds families together and strengthens them in all other endeavours.

-

Ang buwan ng enero ay panahon ng pamamanata ng mga Katoliko sa Itim na Nazareno. Ang katangi-tanging debosyon ng mga Pilipino ay naghahatid ng pag-asa at nagbubuklod sa mga pamilyang nasa Australya. 

Outpouring of donations to help bushfire crisis - Donasyon para sa mga biktima ng bushfire, patuloy na bumubuhos

Jan 8, 2020 0:04:30

Description:

Dramatic images from the bushfires have captured the hearts and minds of people worldwide with donations pouring in from across the globe.

-

Bumuhos ang mga donasyon mula sa iba’t-ibang bahagi ng mundo dahil sa mga nakaka-lunos na mga larawan na hatid ng bushfire.

Ways to reduce health risks due to exposure to bushfire smoke - Mga paraan para maprotektahan ang sarili laban sa bush fire smoke

Jan 7, 2020 0:08:54

Description:

Prolonged exposure to poor air quality due to bushfire smoke raises health risks for elderly people, young children, and pregnant women. An emergency medicine physician shares what individuals can do to potentially reduce the harmful effects of inhaling toxic particulates.

-

Delikado ang paglanghap ng usok mula sa bush fire para sa mga may edad 60 pataas, mga bata at buntis. Ayon sa isang emergency medicine physician, may mga paraan para maibsan ang masamang epekto nito sa kalusugan.

A year of victory for Australian female athletes and teams - Mga babaeng atleta at koponan, nangunguna sa palakasan

Jan 6, 2020 0:06:09

Description:

Ashleigh Barty and Hannah Green were among those to win on the world stage when it comes to sports.

-

Ating balikan ang ang mga kaganapan sa larangan ng iba't-ibang sports noong nakaraang taon.

How to save and build personal wealth - Tipid tips para mabilis makaipon

Jan 6, 2020 0:04:44

Description:

Bringing baon  (packed food) to work and making your own coffee may save you 400 AUD per month.

 

-

400 AUD  ang pwedeng matipid kada buwan kapag umiwas sa pagkain sa labas at pagbili ng kape. 

Bushfire season continues across Australia - Danyos ng bushfire, lalong tumitindi

Jan 6, 2020 0:09:31

Description:

About 23 lives have been lost so far with tens of thousands of people displaced, as well as countless animals killed.

-

Aabot na sa 23 ang buhay na nasawi, libo-libo ang mga nawalan ng tirahan at di-mabilang na mga hayop din ang nasawi dahil sa mga bushfire.

 

Why is student visa not the best pathway to permanent residency? - Mabisang pathway ba ang student visa sa gustong maging permanent resident?

Jan 3, 2020 0:06:58

Description:

A migration expert warns international students that they should not pin their hopes of securing permanent residency on their existing visas because the exorbitant expenses incurred in obtaining a degree from an Australian academic institution does not necessarily guarantee positive results.

-

Kailangan maging mapanuri ng mga international students na gustong gamitin na pathway ang hawak na visa para maging permanenteng residente. Ayon sa isang migration expert, kailangang tiyakin na ang kurso at work experience ay angkop sa mga trabahong in-demand o kasama sa Medium and Long-Term Strategic Skills list.

Experts say 'be kind to yourself' at New Year - 'Be kind to yourself' ngayong bagong taon ayon sa mga eksperto

Jan 3, 2020 0:05:40

Description:

For many, resolutions focus on improving their health, but experts are urging people to be kind to themselves while in the process of making changes.

-

Ang New Year's resolution ng mga Australyano ay karaniwan ukol sa pagpapabuti ng kalusugan, ngunit himok ng mga eksperto 'be kind to yourself' sa proseso ng pagbago ng iyong sarili.

An exhibit remembering the Holocaust survivors of World War II - Pag-alala sa pighati na dinanas ng mga Holocaust survivor

Jan 3, 2020 0:04:50

Description:

An exhibition, called "It's Personal", has struck a chord with Holocaust survivors, who are determined the next generations are made properly aware of the horrors of the Second World War.

-

Tampok sa isang exhibit ang pighati at trauma na dinanas ng mga holocaust survivor. Layunin nilang maipa-alala sa mga kabataan ang nakakahabag na sitwasyon noong World War II.

Counsellor on high-functioning depression in the Filipino community - Pagbabahagi ng isang counsellor ukol sa high-functioning depression sa komunidad

Jan 3, 2020 0:10:13

Description:

Responsibilities are attended to and relationships are kept; but an internal war rages. While high-functioning depression may be imperceptible, it's a disorder that still needs attention.

-

Nagagawa mo ang mga kailangan at naaalagaan mo ang mga mahahalagang tao sa iyong buhay; ngunit may nangyayaring kalungkutan sa iyong loob na hindi mo matanggal. Habang hindi halata ang mga simtomas ng high-functiong depression, kailangan pa rin itong tuunan ng pansin.

How vulnerable are international students and skilled workers to changes in migration policies? - Sino ang dehado sa mga pagbabago sa migration policies?

Jan 2, 2020 0:04:16

Description:

What options are available to permanent resident hopefuls? SBS Filipino sat down with an expert and discussed ways to navigate the fast-changing landscape of Australia's migration program.

-

Ano nga ba ang epekto ng mga pagbabago sa migration policies sa international student at skilled workers?
Student visa ba ang solusyon? Pakinggan ang panayam ng SBS Filipino sa isang migration expert.

Laksa: Pagkaing patok sa Darwin

Jan 2, 2020 0:09:07

Description:

Natikman mo na ba ang ipinagmamalaking Laksa noodle soup sa Darwin? Alamin kung bakit nahumaling ang mga taga Top End sa sikat na pagkaing mula South-east Asia

Canberra set to be first city outside Europe to be powered entirely by renewable energy - Canberra, gagamit na ng renewable energy simula Enero 2020

Jan 1, 2020 0:06:29

Description:

From Jan 1 2020, the Australian Capital Territory becomes the world's eighth major city - and the first outside Europe – to be fully powered by renewable energy.

-

Sa pag-pasok ng unang araw ng taong 2020, magiging fully powered na ng renewable energy ang Australian Capital territory o A-C-T.

Bushfire crisis continues in NSW and Victoria on New Year's Eve - Krisis sa bushfire nagpapatuloy sa NSW at Victoria

Jan 1, 2020 0:06:19

Description:

Bushfires continue to ravage the country, with residents across New South Wales and Victoria battling brutal conditions on New Year's Eve.

 

-

Naging malungkot ang pagsalubong sa bagong taon habang patuloy na nasusunog ang ilang bahagi ng New South Wales at Victoria.

 

Proposed changes to the Skilled Occupation List in 2020 - Listahan ng Skilled Occupation nadagdagan ngayong taon

Dec 31, 2019 0:09:44

Description:

Did your occupation make it to the list this year? Find out which occupations will be removed and added in the proposed Skilled Occupations List this year. 

-

Aged and Disabled Carer, Nursing Support Worker at iba pang bagong trabaho, pasok sa panukalang Skilled Occupation List ngayong taon.

Pakinggan ang aming panayam sa isang registered migration agent, Kaila Cruz.

New Year rituals that will bring good luck in 2020 - Swerte rituals para sa taong 2020

Dec 31, 2019 0:03:40

Description:

Most Filipinos subscribe to the belief that performing several  New Year’s Eve rituals will attract prosperity and luck in the coming year. Whether it’s wearing red or preparing 12 different types of fruits,  Feng Shui Expert  Hanz Cua dishes out some of the midnight traditions he believes will set you on the right path to 2020.

-

Patok ang mga ritwal tuwing bisperas ng Bagong Taon dahil pinaniniwalaang magdadala ito ng swerte. Ibinahagi ni Feng Shui Master Hanz Cua ang ilan sa mga tradisyong pwedeng sundan para sa pagsalubong ng mas masagana at maswerteng bagong taon. 

Causes of stroke, its prevention and therapy - Mga sanhi ng stroke, mga pag-iwas at mga pagpapagaling

Dec 31, 2019 0:24:26

Description:

Stroke is one of Australia's biggest killers and a leading cause of disability. In the Philippines, it is the second leading cause of death.

But how can you tell if you are having a stroke and how can you prevent it?

-

Ang Stroke ay isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pagkamatay sa Australia at isang nangungunang sanhi ng kapansanan. Sa Pilipinas, ito ang pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan.

Ngunit paano malalaman kung ikaw ay dumaranas ng stroke at paano mo ito mapipigilan?

 

Year in review: Top 5 stories that gripped PH in 2019 - Pagbabalik-tanaw sa ilang mahahalagang kaganapan sa 2019 sa Pilipinas

Dec 31, 2019 0:04:54

Description:

As the year comes to an end, we narrowed down our list of stories that captured the attention of Filipinos.

Time for one last look with Edinel Magtibay.

-

Sa pagtatapos ng taon, kinalap namin ang ilang mga kaganapan sa Pilipinas na nakuha ang atensyon ng mga Pilipino. 

2019 - a year of upheaval and unrest - 2019 - isang taon ng kaguluhan at pagkabagabag

Dec 31, 2019 0:08:47

Description:

2019 marks the end of a decade filled with upheaval and unrest, but also positive social change.

-

Ang taong 2019 ay marka ng katapusan ng isang dekada ng kaguluhan at pagkabagabag, ngunit pati na rin ng positibong pagbabago sa lipunan.

Sluggish but still growing: How 2019 looked for the economy - Mabagal ngunit lumalago ang ekonomiya ng Australya ngayong 2019

Dec 30, 2019 0:04:54

Description:

Australia's economy continued its 29-year run of uninterrupted economic expansion in 2019 but that growth has slowed to a decade-long low. Fears of a global slowdown spurred by the US-China trade war, along with more cautious consumers, have made the economy sluggish - so what's being done about it?

-

Nababahala ang ilang eksperto sa bahagyang paghina ng paglago ng ekonomiya. Posible raw na naapektuhan ito ng alitan ng US at China. Anu-ano ang paraan para sumipa ang consumer spending?

 

 

Prime Minister Scott Morrison announces compensation for NSW volunteer firefighters - Mga boluntaryong bombero ng NSW, makakatanggap ng kompensasyon

Dec 30, 2019 0:05:33

Description:

Volunteer firefighters from New South Wales say they appreciate financial compensation from the federal government for their efforts. Payments will be available for firefighters who have spent over ten days in hazardous bushfire conditions.

 

-

Magiging available ang mga kompensasyon para sa mga bombero ng New South Wales na nakibaka ng mahigit sampung araw laban sa mga mapanganib na bushfire sa estado.

 

Filipino sneakerhead on why his community is about more than shoes - Isang sneakerhead kung bakit hindi lang sapatos ang pokus ng kanyang komunidad

Dec 29, 2019 0:10:45

Description:

For Derrick Narciso, being a sneakerhead is all about culture, community and breaking the stereotype that they're only about collecting the latest kicks.

-

Para kay Derrick Narciso, ang pagiging sneakerhead ay naka-ikot sa kultura, komunidad at pagtanggal sa stereotype na ang pokus lamang nila ay ang pangongolekta ng sapatos.

How one Filipino-Aussie tries to conquer the world through music - Paano sinusubukan ng isang Pilipino-Aussie na sakupin ang mundo sa pamamagitan ng musika

Dec 29, 2019 0:26:02

Description:

New York-based Filipino-Australian MiG Ayesa divides his time performing across four major continents in the world - North America, Europe, Asia, and Australia - touring through music.

-

Hinahati ng nakabase sa New York na Pilipino-Australyano na si MiG Ayesa ang kanyang oras sa mga pagtatanghal sa apat na pangunahing kontinente sa mundo - Hilagang Amerika, Europa, Asya, at Australia - lumilibot sa pamamagitan ng musika.

Bushfire concerns grow as heatwave looms - Heatwave, maaring magdala ng mga bagong sunog sa bansa

Dec 28, 2019 0:05:45

Description:

Severe heatwave conditions are expected across large areas of south-east Australia over the weekend and into next week.

-

Ang mga malubhang kondisyon ng heatwave ay inaasahan sa mga malaking bahagi ng Timog-Silangang Australia ngayong katapusan ng linggo at sa susunod na linggo. 

Why Baybayin and Indigenous languages are still relevant to young Filipinos - Ang kahalagahan ng Baybayin at indigenous languages sa mga kabataan

Dec 27, 2019 0:11:16

Description:

The old is typically replaced by the new; but, a revitalisation of Indigenous languages and ancient scripts amongst the young reveals that the past says more about Filipinos than what was written.

-

Ang luma ay kadalasang napapalitan ng bago; ngunit, ibinubunyag ng muling paggamit ng mga indigenous languages at Baybayin ang katotohanan tungkol sa sinaunang mga Pilipino na hindi isinulat sa kasaysayan.

Philippines reels after deadly Typhoon Ursula strikes - Bagyong Ursula, tumama sa rehiyon ng Visayas, pumatay ng 24 katao

Dec 27, 2019 0:04:30

Description:

A strong typhoon has left at least 20 people dead and forced thousands to flee their homes in the Philippines. Typhoon Phanfone, known locally as Typhoon Ursula, made landfall in the Eastern Visayas region on Christmas Eve, bringing destructive winds and flash flooding as it barrelled across central parts of the country.

-

Hindi nakaligtas ang mga taga-Visayas sa hagupit ng bagyong Ursula na tumama bisperas ng Pasko at nagdala ng mga malakas na hangin at baha. Nag-landfall ang bagyong Phanfone o bagyong Ursula sa Eastern Visayas region at nagpwersa sa halos libo-libo na umalis sa kanilang mga tahanan.

Communities are calling for solar panel gardens to beat rising power prices - Mga benepisyo ng solar power para sa komunidad

Dec 27, 2019 0:05:25

Description:

As temperatures soar this summer, many people will be trying to keep the cost of their electricity bills down.

-

Habang tumataas ang mga temperatura ngayong tag-init, marami ang magsusubok na pababain ang halaga ng kanilang kuryente.

A year of changes to Australia's immigration policies - Mga pagbabago sa polisiya ng migrasyon ngayong 2019

Dec 27, 2019 0:09:12

Description:

2019 marked another year of changes to Australia's immigration policies. Let's take a look back at everything from controversial legislation to the launch of new visas.

-

Malinaw na ang taong 2019 ay isang taon ng mga pagbabago sa mga patakaran ng migrasyon sa Australia. Ating balikan ang mga kontrobersyal na batas hanggang sa paglulunsad ng mga bagong visa.

Opening solar power up to the whole community - Pagbubukas ng solar power ng hanggang sa buong komunidad

Dec 26, 2019 0:05:35

Description:

As temperatures soar this summer, many people will be trying to keep the cost of their electricity bills down.

-

Habang tumataas ang temperatura ngayong tag-araw, maraming tao ang magsisikap na mapanatiling mababa ang kanilang bayarin sa kuryente.

Public servants helping fight bushfires will get extra leave - Mga pampublikong tagapaglingkod na tumutulong sa pag-apula sa mga sunog, makakakuha ng dagdag na bayad na pagliban

Dec 25, 2019 0:05:45

Description:

A new government directive will see public servants helping with firefighting efforts get 20 working days paid leave.

 


It comes as a row continues over whether compensation should be given to volunteer firefighters, many of whom are exhausted after weeks of bushfires.

-

Sa isang bagong direktiba ng gobyerno, makakakuha ng dalawanpung araw na bayad na pagliban sa trabaho ang mga pampublikong tagapaglingkod na tumutulong sa pag-apula ng mga sunog.

 

Dumating ito habang nagpapatuloy ang alitan kung dapat bang magbigay ng bayad sa mga boluntaryong bombero, marami sa kanila ay pagod na pagod matapos ang mga linggo ng bushfire.

 

How to stay safe outdoors this summer? - Paano mananatiling ligtas sa labas sa panahon na ito ng tag-init?

Dec 25, 2019 0:07:59

Description:

Many of us will take advantage of weekends and school holidays to spend time outdoors, at the beach, in parks and out bush during summer.


While it's a great way to explore the country, there are a few precautions to take to stay safe.

-

Marami sa atin ang sasamantalahin ang mga katapusan ng linggo at bakasyon mula sa paaralan upang magkaroon ng oras sa labas, sa tabing-dagat, sa mga parke at sa pamamasyal sa mga kabundukan sa panahon ng tag-init.

 

Habang ito ay isang mahusay na paraan upang galugarin ang bansa, mayroong ilang mga pag-iingat na dapat gawin upang manatiling ligtas.

Away on Christmas day - Malayo sa araw ng Pasko

Dec 25, 2019 0:20:45

Description:

What is it like to work during Christmas? Three shiftworkers share their Christmas away from home.

-

Paano ba ipinagdiriwang ng mga shiftworker ang Pasko malayo sa kanilang mahal sa buhay? Ibinahagi ng mga shiftworker ang kani-kanilang mga kwento sa paghahatid ng serbisyo tuwing Pasko.

Lower prices among takeaways from new coffee snapshot - Pagbabago sa ritwal ng pag-inom ng kape sa Australya

Dec 23, 2019 0:04:00

Description:

New data shows Australians paid less for a cup of coffee this year than in 2018. It’s one of several takeaways from research providing a snapshot of Australia’s daily coffee habits.

-

Lumabas sa bagong datos na may mga pagababago sa pag-uugali ng mga Australyano pagdating sa pag-inom ng kape.

#MyAussieChristmas: 'People are busy working on Christmas' - #MyAussieChristmas: 'Busy ang mga tao sa kanilang trabaho tuwing Pasko

Dec 22, 2019 0:10:40

Description:

They say Christmas is the happiest time of the year but for some, it's not always the case.

-

Ang Pasko ay sinasabing pinaka-masayang panahon ng taon ngunit para sa ibang mga Pinoy international students, hindi ganito lagi ang kaso. 

#MyAussieChristmas: 'I won't be home for Christmas' - #MyAussieChristmas: 'I won't be home for Christmas'

Dec 22, 2019 0:12:32

Description:

Deciding to study overseas is a big decision itself, but spending Christmas away from family and close friends can be very lonely.

-

Ang pag-aral sa ibang bansa ay isang malaking desisyon, ngunit ang pagdiwang ng Pasko na malayo sa pamilya at mga malapit na kaibigan ay mas nakakalungkot.

A new chance in life: From giving up to inspiring others - Isang bagong pagkakataon sa buhay: Mula sa pagsuko hanggang sa pagbibigay inspirasyon sa iba

Dec 22, 2019 0:26:43

Description:

Nothing was going right with Analieze Bella Newton's life, in fact she felt that she failed at absolutely everything - her job was not going right, two failed marriages, her son left her to live with his father, suffered type-2 diabetes and she felt like there's nothing left for her. She's done with life, so she thinks.

-

Walang tamang nangyayari sa buhay ni Analieze Bella Newton, sa katunayan, sa pakiramdam niya siya ay nabigo sa halos lahat - ang kanyang trabaho ay hindi maganda ang lagay, dalawang nabigong kasal, iniwan siya ng kanyang anak upang manirahan kasama ang kanyang ama, nagkaroon ng type-2 diabetes at ramdam niya na tila wala nang natira sa kanya. Suko na siya sa buhay, sa kanyang palagay.

‘It’s humbling to represent Philippines in Australia’: Top-line artist Jerson Trinidad on representation - 'It’s humbling to represent Philippines in Australia’: Kahalagahan ng representasyon para sa isang Pinoy singer

Dec 21, 2019 0:27:02

Description:

Veteran singer Jerson Trinidad has long been popular in Australia’s entertainment industry since the 1990's. The former The Voice Australia finalist, Star Search and New Faces winner shares why representation is important.

-

Naging sikat ang beteranong singer na si Jerson Trinidad sa industriya ng pagganap sa Australya simula pa 1990's. Ibinahagi ng dating The Voice Australia finalist, Star Search at New Faces winner kung bakit mahalaga ang representasyon.

How to enjoy summer with your grandkids? - Paano i-enjoy ang tag-init kasama ang mga apo

Dec 20, 2019 0:06:11

Description:

With a bit of planning, spending time with the grandkids these holidays can be a lot of fun. Whether you’re into arts and culture, the outdoors or prefer staying at home, there’s plenty of ways to keep the little ones entertained this summer.

-

Sa kaunting pagpaplano, ang paggugol ng oras kasama ang mga apo ngayong bakasyon ay maaaring maging masaya. Ikaw man ay mahilig sa sining at kultura, o sa mga gawain sa labas o mas pinipiling manatili sa bahay, maraming paraan upang mapanatili na naaaliw ang mga bata ngayong tag-init.

What's the Australian Christmas tradition? - Ano ang tradisyon ng Pasko ng Australia?

Dec 20, 2019 0:07:07

Description:

If you don't celebrate Christmas, you might be wondering what's going on when you notice somebody dressed as Santa on a surfboard in December.

 

Australians have embraced some European Christmas traditions, but have also created their own.

-

Kung hindi mo ipinagdiriwang ang Pasko, maaaring nagtataka ka kung ano ang nangyayari kapag napansin mo ang isang tao na nakabihis bilang Santa sakay ng isang surfboard sa buwan ng Disyembre.


Niyakap ng mga Australiano ang ilang mga pam-paskong tradisyon ng mga Europeyo, ngunit lumikha din ng kanilang sariling mga tradisyon.

Celebrating friendship and Filipino traditions this Christmas - Paggunita ng magandang samahan at mga tradisyon tuwing Pasko

Dec 20, 2019 0:39:32

Description:

SBS Filipino team shares how they celebrate Christmas in Australia and what they miss most about celebrations in the Philippines. 

-

Nagsama-sama ang grupo ng SBS Filipino upang gunitain ang magandang samahan at ang mga nakagawian sa Pilipinas tuwing Pasko. Ibang-iba man ang pagdiriwang dito sa Australya, naisasabuhay pa din ang diwa ng Pasko kasama ang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. 

Let's talk about sex. - Paano natin pag-uusapan ang sex?

Dec 20, 2019 0:14:12

Description:

How do we start the conversation about sex, safe sex and other related matters with our children? What is the best way to approach this topic? What is the right age to begin this important conversation with our kids? 

-

Paano nga ba natin pag-uusapan ang sex? Ano ang magandang paraan upang talakayin ang isyu ng sex at iba pang mga isyu kaugnay nito sa ating mga anak? Ano ang tamang edad upang buksan at simulan ang usapang ito? 

 

When is the right time and age to give your child mobile phones? - Ano ang tamang edad para bigyan ang inyng anak ng mobile phone?

Dec 20, 2019 0:09:13

Description:

Teaching our children responsibility, respect and cyber safety are some of the topics discussed with Family Counsellor Donovan Nufable and mother of two teen-aged Filipino Australians, Kei Liwanag. 

 

 

-

 

Ano nga ba ang wastong edad upang bigyan ang ating mga anak ng sarili nilang mobile phone? Sa pagbigay ng sarili nilang telepono, ano ang mga kakabit na responsibilidad na kailngan nilang matutunan sa paggamit nito? Tama bang malaman ng mga magulang ang kanilang mga password at i-check ang mga text at usapan at paggamit ng kanilang mga telepono?

  

After the verdict, families of victims remain vigilant - Matapos ang hatol, patuloy ang laban ng mga naulila

Dec 20, 2019 0:05:09

Description:

After 10 years of trial, Judge Jocelyn Solis-Reyes handed down the guilty verdict on the masterminds of the Maguindanao massacre on 19 December 2019. Congressman Esmael “Toto” Mangudadatu, said that families will remain vigilant after a member of the Ampatuan family was acquitted.

-

Matapos maibaba ang hatol sa sampung taong pagdinig sa  nakilalang Maguindanao massacre sinabi ni Congressman Esmael “toto” Mangudadatu, kailangang tutukan ang kaso kahit naibaba na ng mababang korte ang hatol

Ayon kay Mangudadatu, magpapatuloy ang pagpupulong ng mga pamilya ng mga biktima, lalo’t may pangamba pa rin dahil may myembro ng pamilya Ampatuan na napawalang sala.

Milestone reached for women on ASX 200 boards - Isang mahalagang tagumpay naabot para sa mga kababaihan sa lupon ng ASX 200

Dec 19, 2019 0:04:09

Description:

In a milestone achievement for gender equality, women now make up 30 per cent of the boards of Australia's top 200 companies for the first time.

-

Sa isang napakahalagang tagumpay para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, ang mga kababaihan ngayon ay bumubuo ng 30 porsyento ng lupon ng nangungunang 200 kumpanya ng Australia sa kauna-unahang pagkakataon.

Premier announces landmark strategy for koala conservation - Programa sa alaga ng mga Koala, inilunsad ng premier ng Queensland

Dec 19, 2019 0:10:13

Description:

The premier of Queensland announced a program to conserve Koalas in the state.  

-

Ipinahayag ng premier ng Queensland, ang isang programa upang pangalagaan ang mga Koala sa estado.  Mula sa ulat ni Celeste Macintosh, kasama ang tungkol sa mga residenteng inilikas mula sa Ipwich dahil sa sunog, at mga taga Queensland na nag-kansela ng paputok sa Bagong Taon.

Former fire chiefs warn of potential bush fire tragedy - Mga dating pinuno ng mga bumbero, nagbabala sa maaring potensyal na trahedya sa sunog sa kagubatan

Dec 19, 2019 0:07:10

Description:

A group of former fire chiefs say that in the absence of political leadership on climate change, they are moving to hold their own summit on the bushfire crisis.

-

Isang grupo ng mga dating pinuno ng bumbero ang nagsabi na dahil sa kawalan ng pamunuan sa pagbabago ng klima, kumikilos sila upang magdaos ng kanilang summit sa kriris ng sunog sa kagubatan.

Ayaw suportahan ng South Australia at Victoria ang pagsusuri sa Murray-Darling Basin

Dec 19, 2019 0:04:36

Description:

Tumangging suportahana ng South Australia at Victoria ang pagsusuring pederal sa kasunduan ng pagsasama ng tubig.

Everything revised down except unemployment in mid-year fiscal outlook - Everything revised down except unemployment in mid-year fiscal outlook

Dec 19, 2019 0:05:22

Description:

A slowing economy has forced the federal government to slash the size of the budget surplus they were banking on for the next four years.

-

A slowing economy has forced the federal government to slash the size of the budget surplus they were banking on for the next four years.

Nawawalang biktima ng pagsabog ng bulkan sa New Zealand, nakilala na

Dec 19, 2019 0:04:37

Description:

Ang dalawang taong nawawala dahil sa pagsabog ng bulkan sa isla ng White Island, ay nakilala na.  Sila ay ang teen-ager na Winona Langdord mula Sydney, at isang mamamayan ng New Zealand, Hayden Marshall-Inman.

Australians urged to cut back under new alcohol use guidelines - Panibagong pamantayan para sa pagkonsumo ng alak para sa mga Australyano

Dec 18, 2019 0:06:01

Description:

The National Health and Medical Research Council ((NHMRC)) has revised its guidelines for reducing the health risks associated with alcohol consumption.

 

The Centre says approximately 80 per cent of adults in Australia drink alcohol each year, with those who consume at high levels at risk of developing more than 60 medical conditions.

 

-

Binago ng National Health and Medical Research Council (NHMRC) ang kanilang pamantayan sa pagpapa-baba ng mga panganib sa kalusugan na may kinalaman sa pag-inom ng alak.

Sinabi ng Council na humigit-kumulang walumpung porsyento ng mga tao sa Australya ang umiinom ng alak kada taon.

Ang mga umiinom ng sobrang alak ay nasa panganib na magkaroon ng mahigit animnapung medikal na kondisyon

Insecure visas linked to poorer mental health, study finds - Problema sa visa naiugnay sa di magandang kalusugan ng pag-iisip para sa mga refugees

Dec 18, 2019 0:05:01

Description:

A new study has revealed that refugees and asylum seekers on temporary visas have significantly higher symptoms of post-traumatic stress and depression than those on permanent visas.

 

The study's authors say the prolonged uncertainty that refugees often live with is associated with these negative mental health outcomes.

-

A new study has revealed that refugees and asylum seekers on temporary visas have significantly higher symptoms of post-traumatic stress and depression than those on permanent visas.

Lumabas sa isang bagong pag-aaral na ang mga refugee at asylum seeker naka-temporary visa ay may makabuluhan at mataas na sintomas ng post traumatic stress at depression kumpara sa mga naka permanenteng visa.

Sinabi ng may-akda ng pag-aaral na ang mahaba at walang katiyakang estado sa buahy ay naiuugnay sa mga negatibong epekto sa kalusugan ng isip.

'Left behind to get ahead', a parent's sacrifice - 'Left behind' to 'get ahead', sakripisyo ng magulang para sa anak

Dec 18, 2019 0:16:37

Description:

Did the heartache and pain of being away translated to a better life?

-

Maraming mga magulang ang napilitang mawalay sa piling ng kanilang mga anak upang masiguro ang mas magandang kinabukasan. Kabilang sa Phd research ni Elizer Jay de los Reyes ang "'Left behind' to 'get ahead'? Youth futures in localities' kung saan inalam niya kung natapatan ang sakripisyo ng bawat magulang ng mas magandang eduakyson at oportunidad para sa kanilang mga anak.    

Madrid climate summit continues for a second extra day - Pulong sa klima, nagpatuloy sa pangalawang araw sa Madrid

Dec 17, 2019 0:04:10

Description:

Chilean officials leading United Nations climate negotiations in Madrid are appealing to delegates to be flexible after the conference ran into a second extra day.

 

-

 Nakiusap ang mga opisyal ng Chile, sa mga delagado ng pulong sa klima ng United Nations, na sila ay maging malambot, pagkatapos umabot sa pangalawang araw ang kumperensya.

Voluntary assisted dying legislation passes in WA - Batas sa tinutulungang pagkamatay, pumasa sa Western Australia

Dec 17, 2019 0:06:28

Description:

Western Australia has become the second state to pass voluntary assisted dying legislation, giving terminally ill patients with up to six months to live the option of ending their lives.

-

Ang Western Australia ay naging pangalawang estadong nagpasa ng boluntaryong pagpapa-kamatay, na nagbibigay sa mga pasyenteng mamamatay sa loob ng anim na buwan, ng karapatang tapusin ang kanilang buhay.

A rough ride from shareholders for Westpac directors at AGM - Mahirap na pagharap ng mga direktor ng Westpac, sa kanilang mga shareholders

Dec 16, 2019 0:04:28

Description:

 The board of major Australian bank Westpac faced shareholders at their annual general meeting for the first time since being charged with breaching anti-money laundering laws 23 million times; and their shareholders did not hold back

-

Sa unang pagkakataon pagkatapos ihabla ng paglabag sa batas ng anti-money laundering ng 23 milyong beses, ang mga direktor ng Westpac ay humarap sa kanilang mga shareholders sa taunang pulong ng kumpanya.

Jetstar employees stage one-day strike - Mga empleyado ng Jetstar nagwelga ng isang araw

Dec 16, 2019 0:03:57

Description:

Jetstar workers around the country have taken industrial action -- less than two weeks out from Christmas.

-

Ang mga nagtatrabaho sa Jetstar ay nagwelga, kulang ng dalawang linggo bago magpasko.

Erupting volcano in White Island, New Zealand, killed several Australians

Dec 16, 2019 0:06:56

Description:

Brisbane held its first memorial service for the victims of the erupting volcano in White Island, New Zealand.  From the report of Celeste Macintosh, including Year 12 graduates, final energy proposal of Opposition, and free Christmas events in Queensland.

A work of heart: Filipino actor puts spotlight on the lives of nurses - Isang aktor, ibabahagi ang kwento ng mga nars gamit ang kanyang sinulat na serye

Dec 15, 2019 0:08:42

Description:

Mental health nurse and actor Bernard Mina found his calling in both nursing and the performing arts. Now he's using the latter to give a voice to the other.

-

Nahanap ng mental health nurse at aktor ang kanyang sarili sa nursing at pag-aarte. Ngayon, gagamitin niya ang sining ng pag-aarte upang mabigyan ng boses ang dati niyang propesyon.

Best summer trips to take on your own - Pinakamahusay na mga paglalakbay sa tag-araw na maaaring gawin nang mag-isa

Dec 15, 2019 0:08:45

Description:

More and more Australians over 50 are choosing to travel alone.
Going solo frees you from having to wait for a companion to find time. 
Here are the top summer destinations recommended by some of Australia’s most avid travellers.

-

Parami nang parami ang mga Australyano na higit sa 50 ang edad ang pinipili na maglakbay nang nag-iisa.
Ang paglalakbay ng mag-isa ay nagbibigay-laya sa iyo mula sa paghihintay para sa isang kasama upang makahanap ng oras.
Narito ang mga nangungunang destinasyon ngayong tag-init na inirerekomenda ng ilan sa mga pinaka-mahilig na maglakbay ng Australia.

How writing songs changed a dance choreographer’s life - Paano nabago ng pagsusulat ng kanta ang buhay ng isang dance choreographer

Dec 14, 2019 0:20:14

Description:

Staring at a wall for five hours and just listening to the sound of silence led dance choreographer Keenen Ratahi to discover a new talent. While dancing taught the exceptional choreographer about his inner energy, writing songs opened a new meaning in his life. The budding rapper shares his music to SBS Filipino.

-

Nadiskubre ni Keenen Ratahi ang isang talento na hindi niya inakalang nasa kanya nang siya ay nakatitig ng limang oras sa dingding at nakinig lamang sa tunog ng katahimikan. Habang mas naunawaan niya ang panloob na enerhiya dahil sa pagsasayaw, ang pagsusulat ng kanta at pag-rap ay nagbukas ng bagong kahulugan sa kanyang buhay.

How to get boating and fishing licences in Australia - Paano kumuha ng lisensya sa pamamangka at pangingisda sa Australya

Dec 14, 2019 0:08:44

Description:

Living in a beautiful country with picturesque rivers, lakes and coastlines, it is little wonder that boating and fishing are among Australia’s favourite pastimes. However, with the fun comes responsibility and some essential rules and regulations for boating and fishing that have to be observed to keep everybody safe.

-

Isa sa paboritong gawin ng mga Australyano ay ang pamamangka at pangingisda. Gayunpaman, kasabay nito ay ang responsibilidad at ilang mga mahalagang patakaran para sa pamamangka at pangingisda na dapat obserbahan upang mapanatiling ligtas ang lahat.

Report: Landlords exploiting more than half of international students - Mga landlord, ini-eksployt ang mahigit kalahati ng mga international students

Dec 13, 2019 0:04:05

Description:

A study of international students living in shared housing has found more than half of them face illegal or poor living conditions, including overcrowding, sudden increases in rent and unfair evictions.

-

Nakakaranas ng pagmamalabis mula sa mga nagpapaupa ng shared housing ang mga international students, ayon sa survey mula sa University of New South Wales at University of Sydney.

 

How protected are tourists who take a risk? - May travel insurance ba para sa tinatawag na 'adventure tourism'?

Dec 13, 2019 0:04:10

Description:

As the shock of the volcano eruption on White Island in New Zealand continues to reverberate, questions are now being asked about what legal protection framework was in place for tourists.

-

Kasunod ng trahedyang dulot ng pagsabog ng bulkang White Island sa  New Zealand, kalimitang tinatanong kung may habol ba sa danyos ang mga pamilya ng biktima na pawang turista. May mga batas bang inilatag ang pamahalaan para protektahan ang mga tumatangkilik ng  tinatawag na "adventure tourism" sakaling mauwi ito sa sakuna?

 

Raising Filipino-Australian children - Paano nga ba ang magpalaki ng mga Pinoy-Australyano na anak?

Dec 13, 2019 0:20:31

Description:

What is the best way to parent Filipino -Australian children? When does the bond between mother and child begin? When do we become are child's friend and where do we draw the line between becoming their friend and their parent? These are some of the questions raised during our conversation with Filipina-Australian Kei Liwanag, mother of two kids and Family Counsellor Donovan Nufable. 

-

Paano nga ba magpalaki ng mga anak na namulat sa dalawang kultura? Kailan nga ba nagsisimula ang tinatawg na 'bond' sa ating mga anak? Kailan nga ba maaring maging kaibigan sa ating mga anak at kailan dapat maging gabay bilang isang magulang? Ito ang ilan sa mga tinalakay sa ating pagkikipag-usap sa Family Counsellor na si Donovan Nufable at Kei Liwanag, ina sa dalawang bata na pinalaki sa Australya.   

30th SEA Games a success - 30th SEA Games naging matagumpay sa tulong at suporta ng marami

Dec 13, 2019 0:04:36

Description:

Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (PHISGOC) thanked those who extended their support to the Filipino athletes at the recently concluded 30th SEAS Games. 

-

Nagpasalamat ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee O PHISGOC sa mga sumuporta at umalalay sa mga atleta nitong nakaraang palaro.

Want to keep fit? Try walking football - Nais mapanatiling angkop ang pangangatawan? Subukan ang walking footballWant to keep fit? Try walking football

Dec 12, 2019 0:07:26

Description:

Walking football is a modified version of soccer which is rapidly gaining popularity among the over fifties age group.

-

Ang walking football ay isang binagong bersyon ng soccer na mabilis na nakikilala sa hanay ng mga grupo na ang edad ay higit sa limampu.

PM links climate change to bushfires - Punong Ministro, inuugnay ang pagbabago ng klima sa mga nagaganap na sunog

Dec 12, 2019 0:04:48

Description:

Prime Minister Scott Morrison has admitted climate change is contributing to the bushfires plaguing the nation, after getting weeks of criticism from around the world and even his own party for failing to address it.

-

Inamin ng Punong Ministro Scott Morrison na ang pagbabago ng klima ay nagpapalala sa mga sunog na gumugupo sa bansa, matapos niyang umani ng mga pagbatikos mula sa buong mundo at maging sa kanyang sariling partido sa kabiguang matugunan ito.

Smoky air reaches dangerous levels in Sydney - Usok sa Sydney mapanganib na sa kalusugan

Dec 11, 2019 0:05:23

Description:

Thick smoke has descended on Sydney prompting warnings from health authorities who describe the air quality levels as some of the worst they have seen.

 

-

Nag isyu na ng babala ang awtorida pang kalusugan laban sa usok sa kalangitan ng Sydney  na isinalarawan bilang isa sa pinaka malalang kaledad ng hangin  na namonitor

Armed police to patrol major Australian airports - Armadong pulis magpapatrol sa mga paliparan sa Australya

Dec 11, 2019 0:04:13

Description:

Anti-terror police armed with assault rifles will continue to patrol Brisbane and Canberra airports this Christmas, before being deployed at additional airports and assisted by bomb-detection dogs.

 

Home Affairs Minister Peter Dutton says recent global events serve as a reminder the threat of terror has not diminished.

 

-

 

Sa paliparan ng Brisbane at Canberra  magpapatuloy ang pagpatrolya ng mga anti terror pulis na armado ng assault rifles nagyon Pasko.Nakatakda din i-deploy ang karagdagang pulis sa iba pang mga paliparan.

 

Pinaalala ni Home Affairs Minister Peter Dutton na sa mga kaaalukuyang kaganapan sa pandaigdigang komunidad di nawala o humina ang banta ng terorismo

How to prevent drowning? - Paano maiiwasan ang pagkalunod?

Dec 11, 2019 0:07:03

Description:

With another scorching summer approaching, authorities are pleading with swimmers to use caution as the number of people drowning has jumped by ten per cent since last year.

-

Sa isa pang mainit na tag-init, ang mga awtoridad ay humihiling sa mga lumalangoy na maging maingat habang ang bilang ng mga taong nalulunod ay tumaas ng sampung porsyento mula noong nakaraang taon.

Sexual harassment and your rights in the workplace - Pang-aabusong sekswal at ang iyong mga karapatan sa lugar-trabaho

Dec 11, 2019 0:07:13

Description:

According to the latest survey from the Australian Human Rights Commission, one in three workers say they've been sexually harassed at work over the last five years.

-

Ayon sa pinakahuling pagsisiyasat mula sa Australian Human Rights Commission, isa sa tatlong manggagawa ang nagsabing sila ay sekswal na naligalig o na-harass sa trabaho sa huling limang taon.

Re-imagining aged care in Australia - Pag-isipang muli ang pangangalaga sa mga matatanda sa Australia

Dec 11, 2019 0:08:49

Description:

With one in three older Australians born in a non-English speaking country, how equipped are our nursing homes in tailoring to the specific cultural needs of residents with dementia who may have reverted back to their mother tongue?

-

Sa isa sa tatlong nakatatandang Australyano na ipinanganak sa isang bansa na hindi Ingles ang wika, gaano kahanda ang mga tahanan ng pangangalaga sa pagbibigay ng mga partikular na kultural na pangangailangan ng mga residente na may demensya na maaaring bumalik sa kanilang unang mga wika?

Paano makakakuha ng mga lisensya sa pamamangka at pangingisda sa Australia?

Dec 11, 2019 0:08:55

Description:

Nakatira sa isang magandang bansa na may kaakit-akit na mga ilog, mga lawa at mga baybayin, hindi kataka-taka na ang pamamangka at pangingisda ay kabilang sa mga paboritong libangan sa Australia.

'Namamasko po': Reliving the Christmas carolling tradition - 'Namamasko po': Pagsasabuhay ng karoling

Dec 10, 2019 0:18:41

Description:

Inspired by the Christmas carolling tradition, Christian church volunteers have put together a Christmas carols show as a way of giving back to the community.

-

Inspirasyon ang tradisyon ng pangangaroling, binuo ng mga Kristyanong boluntaryo ang isang Christmas carols show bilang paraan ng pagtulong sa komunidad.

Hundreds of thousands protest peacefully in Hong Kong to mark six months of activism

Dec 10, 2019 0:05:36

Description:

Six months after the start of a wave of pro-democracy protests in Hong Kong, demonstrators have gathered on the streets to mark the anniversary.

NASA probe reveals secrets of the Sun

Dec 10, 2019 0:04:47

Description:

Scientists at the American space agency NASA have released some of the surprising first results from the on-going Parker Probe to the sun, which is beaming back unprecedented views of our star.

 

Firefighters use favourable weather conditions to bring blazes under control

Dec 10, 2019 0:05:21

Description:

Easing weather conditions have helped firefighters control dozens of bushfires burning  along Australia’s east coast.

US House speaker announces impeachment charges - Ipinahayag ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Amerika, ang habla sa impeachment ni Pangulong Trump

Dec 10, 2019 0:04:40

Description:

Charges to impeach the United States President Donald Trump for abuse of power could be laid before the end of the year.

-

Maaring ilabas ng Kongreso ang mga habla para sa impeachment ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, na mula sa kanyang pang-aabuso ng kapangyarihan, bago matapos ang katapusan ng kasalukuyang taon.

App offers in-language advice to international students

Dec 9, 2019 0:04:03

Description:

 International students can now get free legal advice through an app which offers information in seven languages.

Older people, domestic abuse survivors, and the disabled all targets for financial abuse

Dec 9, 2019 0:04:55

Description:

A specialist service has launched to tackle one of Australia's most under-reported issues.

More communities in Queensland cancel their fireworks for New Year

Dec 9, 2019 0:06:22

Description:

More communities in Queensland cancelled their fireworks for New Year, as reported by Celeste Macintosh.  Including the premier's strategy for preserving koalas, and the one hundred residents of Ipswich who were evacuated because of the continuing fires across the state.

Armed police to patrol major Australian airports

Dec 9, 2019 0:04:01

Description:

Anti-terror police armed with assault rifles will continue to patrol Brisbane and Canberra airports this Christmas, before being deployed at additional airports and assisted by bomb-detection dogs.

 

The deadly danger of children trapped in cars

Dec 9, 2019 0:05:25

Description:

Every year, around 5,000 children in Australia end up being trapped in cars during hot weather.

Rebuilding communities through 'bayanihan' - Pagbangon muli ng mga komunidad sa pamamagitan ng 'bayanihan'

Dec 6, 2019 0:11:14

Description:

Local residents from Makilala, North Cotabato were forced to evacuate after a series of earthquakes have rendered their homes inhabitable. Through the support of Filipinos in Australia and around the globe, community spirit or 'bayanihan' has proven once again that nothing is impossible to achieve. Marisa Vedar, Gawad Kalinga in Australia tells us that as a community 'we need to make hope much stronger than the magnitude of despair. 

-

Matapos ang sunod sunod na lindol noong nakaraang Oktubre, maraming residnete sa Makilala, North Cotabato ang nawalan ng tirahan. Sa tulong ng mga komunidad Pilipino sa Australya at ibat-ibang bahagi ng mundo, muling napatunayan na walang mahirap maabot kung mayroong 'bayanihan'. Ibinahagi ni Marisa Vedar ng Gawad Kalinga sa Australya  kung gaano kahalaga ang paghatid ng tulong na siyang nagbibigay pag-asa sa mga naapektuhang mga kababayan.  

President Duterte promises quick release of funds for Bicol's rehabilitation - Pangulong Duterte pinangako ang mabilis na paglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng Bicol

Dec 6, 2019 0:04:04

Description:

President Duterte was in Legazpi City to personally assess the areas typhoon-affected areas. The President has asked government agencies to submit their assessment reports to enable the quick allocation and release of funds needed for rehabilitation 

-

Sa naganap na pagbisita ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Legaspi City kahapon personal niyang tingnan ang sitwasyon at inalam ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo.

App offers in-language advice to international students - App naghahatid ng payong legal sa ibat-ibang wika para sa mga international students

Dec 6, 2019 0:04:43

Description:

International students can now get free legal advice through an app which offers information in seven languages.

 

Known as My Legal Mate, it helps students know their rights when it comes to finding a job and accessing housing.

 

 

-

 

Maaring nang  makakuha ng libreng payong legal ang mga international students sa pamamagitan ng isang app na maaring ma-access sa pitong wika

 

Kilala bilang ‘my legal mate’ tinutulungan nito ang mga international students na maging maalam ukol sa kanilang mga karapatan  kaugnay ng mga kung panao maka hanap ng trabaho  at  mga impormayson ukol sa pa-bahay o upa

 

 

Ministries amalgamated in public service shakeup - Mga ministro pagsasamahin sa mga pagbabago sa serbisyo publiko

Dec 5, 2019 0:04:53

Description:

Prime Minister Scott Morrison has announced an overhaul of the public service sector, in what he is describing as a move to reduce bureaucratic red tape and increase efficiency.

-

Inihayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang isang ganap na pagbabago sa sektor ng pampublikong serbisyo, sa kanyang inilarawan bilang na hakbang upang mabawasan ang labis na burukrata at dagdagan ang kahusayan.

High risk teen drinkers in danger from others' alcohol habits - Mga teen-ager umiinom ng alak, mas nalalagay sa panganib sa

Dec 4, 2019 0:06:02

Description:

Australia’s biggest survey of high-risk adolescent drinkers has found many face danger because of others' alcohol habits.

The Sax Institute report provides an insight into the worsening effects of dangerous drinking for young Australians and for the first time has assessed the second-hand harm of teenagers.

-

Sa pinakahuli at pinaka malawak na survey ukol sa mataas na antas ng panganib sa mga bata o kabataang umiinom ng alak,  nalaman na marami ang nahaharap sa panganib  dahil sa paguugali at nakaugalian ng ibang umiinom ng alak

 

Sa ulat ng Sax Institute  nakita ang ilang mga bagay bagay sa lumalalang pag inom ng mga kabataang Australyano at sa ilang pagkakataon sinuri ang maaring karagdagang panganib nito sa ilang pang mga teen ager

Davao City aiming for 100% polio vaccination - Davao City layuning maabot ang 100% pagpabakuna laban sa polio

Dec 4, 2019 0:09:27

Description:

Health personnel in Davao City are hoping to achieve 100 percent coverage in the ongoing Mindanao-wide mass immunization campaign against polio.

-

Layuning maabot ng mga Kawani ng Kalusgan sa Davao City na mabukanan ang lahat sa nagaganap sa malawakang kampniya para bakuna sa laban sa sakit na Polio sa Mindanao.

Five expert tips you need to do before buying a house - Mga dapat mong gawin bago bumili ng bahay

Dec 3, 2019 0:15:38

Description:

Is 2019 the right year to buy a house? Or should I wait for 2020? These are the common questions potential home buyers ask as the year draws to a close.

 

-

Tama bang bumili ng bahay at lupa ngayong 2019? O mas mainam bang maghintay sa 2020? Ito ang kadalasang tanong ng mga potensyal na home buyers habang papalapit na ang pagtatapos ng taon.

Pinoy Christmas favourites: How to make Puto Bumbong at home - Pinoy Christmas favourites: Paano gumawa ng Puto Bumbong sa bahay

Dec 3, 2019 0:11:36

Description:

Puto bumbong is a Filipino delicacy traditionally served during Christmas season in the Philippines. For cook enthusiast and self-confessed foodie Geraldine Cleeman, Christmas and Simbang Gabi are not complete without eating Puto Bumbong after the dawn mass.

 

-

Ang Puto Bumbong ay isang pagkaing Pinoy na tradisyonal na hinahanda tuwing panahon ng Pasko. Para sa mahilig magluto na si Geraldine Cleeman, hindi kumpleto ang Pasko at Simbang Gabi kung walang Puto Bumbong.

Don't risk it, don't ignore pool safety - Huwag magpabaya, siguruhin ang kaligtasan sa pool

Dec 2, 2019 0:06:55

Description:

Summer is here. Many will be flocking to the pool especially as the temperature begins to rise. Avoid accidents and secure your pool and surrounding areas such as the pool gate, latch, and fencing. John Clarke from D&D Technologies tells us more. 

-

Sa pagsapit ng tag-init, marami ang tiyak na magbababad sa mga swimming pool. Iwasan ang mga aksidente at i-check  na ligtas ang kapaligiran sa mga pool bago gamitin it. Narito ang ilang mga paalala mula kay John Clark ng D&D Techologies  

From our family to yours: Food truck owners' legacy of kindness and familial love - Pamanang kabutihan ng mga may-ari ng isang Filipino food truck

Dec 2, 2019 0:12:54

Description:

It's easy to love your own; but the Alegre family has made it their mission to extend kindness beyond familial lines through the food they serve.

-

Madaling mahalin ang sarili mong pamilya; ngunit para sa pamilya Alegre, misyon nilang palawakin ang pagmamahal at pagmamalasakit na ito sa iba gamit ang pagkaing kanilang hinahain.

From the streets to the shop: Filipino tattoo artist on pushing ink and mentoring - Isang tattoo artist ukol sa pagtatatu at pagiging mentor

Dec 1, 2019 0:10:22

Description:

From learning tattooing on the streets of Manila to running his own shop in Melbourne, Ryan Ocampo has now taken on the task of being a mentor to aspiring artists.

-

Mula sa pag-aaral ng tatu sa mga kalsada ng Maynila hanggang sa pagkakaroon ng sarili niyang tattoo studio sa Melbourne, ngayo'y nagsisilbi na bilang isang mentor si Ryan Ocampo sa ibang malikhaing gustong matuto ng sining na ito.

Where's your favourite place to be on Christmas? - Saan ang paborito mong lugar para magdiwang ng Pasko?

Dec 1, 2019 0:05:34

Description:

For many, Christmas is a time to celebrate with family. But, if there is one place you would be on Christmas, where would that be?

-

Para sa marami, ang Pasko ay pagkakataon upang ipagdiwang kasama ang pamilya. Ngunit, kung pipili ka ng isang lugar na nais mong puntahan tuwing sasapit ang Pasko, saan ito?

Back to basics - promoting crops that have fallen from favour - Balik sa mga pangunahin - nagsusulong ng mga pananim na nawawala na sa mga lutuin

Dec 1, 2019 0:07:42

Description:

An initiative promoting food diversity has brought together chefs from around the world, to promote crops that have fallen out of favour.

-

Isang inisyatibo na nagtataguyod ng pagkakaiba-iba ng pagkain ay nagdala at pinagsama ang mga chef mula sa buong mundo upang maitaguyod ang mga pananim na madalang ng gamitin.

Mental health, environment top the list of young people's concerns - Kalusugan ng kaisipan, kapaligiran ang nangunguna sa listahan ng mga alalahanin ng mga kabataan

Nov 29, 2019 0:07:58

Description:

Young Australians are saying they're far more concerned about the environment than they were last year.

-

Sinasabi ng mga kabataang Australyano na sila ay higit na nababahala ngayon tungkol sa kapaligiran kaysa noong nakaraang taon.

Gender equality key to reducing women's mental health risks, say advocates - Gender equality mahalaga para sa mental health ng mga kababaihan

Nov 29, 2019 0:06:33

Description:

A new alliance formed to advocate for a stronger focus on the mental health of women and girls believes a once-in-a-generation opportunity has arrived, which can show that the mental health of women and girls truly matters to society.

-

Isang panibagong alyansa ang binuo upang mas mabigyang pansin ang kalusugan sa pag iisip ng mga kababaihan at mga batang babae ang pinaniniwalaang bibihirang oportunidad. Ito ay ang patunay na mahalaga ang kalusugan sa pag iisip ng mga kababaihan at mga batang babae

Australian Coach says PH Women's Underwater Hockey Team ready to win the gold - Australian Coach ng Women's Underwater Hockey Team sinabing handa na ang Pilipinas para sa Ginto

Nov 29, 2019 0:13:11

Description:

After a year countless hours of training including remote coaching from Australia, Melbourne based coach Amy Barry-MaCaulay says the Philippine Women's Underwater Hockey Team is stronger and more determined to win. 

 

  

-

May isang taon din nagsanay ang Women's Underwtaer Hockey Team ng Pilipinas kasama dito ang remote coaching ni Amy Barry-MaCaulay mula Melbourne. Sa loob ng maraming oras nabuo aniya ang mas matatag na grupo at mas determinadong mga manlalaro. 

Kasama ni Amy Bary-MaCaulay coach ng Women's Underwater Hockey Team ang mga kapwa Australyanong atleta taga Melbourne na si Rees Quilford na coach ng Men's Underwater Hockey Team at 4x4 Coach ng Men's and Women's' Underwater Hockey Team na taga Margaret River sa Perth si Jason Meizis  

President Duterte promises to scrutinize SEA Games hosting - Pangulong Duterte siniguro na iimbistigahan reklamo sa SEA Games

Nov 29, 2019 0:04:41

Description:

President Rodrigo Duterte promises to look into the SEA Games hosting in relation to the failings of  PHISGOC. He says no one will receive special consideration or treatment in the investigation.    

-

 

Nanindigan ang Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang sisinuhin sa imbestigasyon hinggil sa mga kapalpakan sa pangangasiwa ng PHISGOC sa Southeast Asian Games

Scott Morrison's first year as prime minister cost taxpayers more than $1.3 million in travel - Unang taon ni Scott Morrison bilang punong ministro nagkakahalaga ng $1.3 milyon na paggasta sa paglalakbay

Nov 28, 2019 0:06:06

Description:

Scott Morrison is on track to become one of Australia’s highest-flying prime ministers, embarking on more overseas trips in his first year in office than his predecessors.

-

Si Scott Morrison ay nasa landas upang maging isa sa mga pinakamarami ang paglipad na punong ministro ng Australia, matapos ng mas maraming paglalakbay sa ibang bansa sa kanyang unang taon sa opisina kaysa sa kanyang mga sinundang pinuno.

Distracted driving a leading cause of increasing road accidents in South Australia - Hating atensyon ng mga nagmamaneho pangunahing sanhi ng dagdag ng mga aksidente sa kalsada sa South Australia

Nov 28, 2019 0:08:49

Description:

Latest data shows distracted driving is the leading cause of increasing road accidents in South Australia.

-

Ipinapakita ng mga pinakahuling datos na ang hating atensyon sa pagmamaneho ang nangungunang sanhi ng pagtaas ng mga aksidente sa kalsada sa South Australia.

PH Men's Underwater Hockey Team all set to win the gold medal - Men's Underwater Hockey Team handa na para sa laban

Nov 28, 2019 0:10:19

Description:

After their year-long training, the Philippines Men Underwater Hockey Team is ready to win the gold medal at the coming 30th SEA Games. As their countless hours of training come to an end Australian Coach Rees Quilford says the Filipino athletes are in their top form to win the gold medal.

 

-

Matapos ang may isang taong pagsasanay dumating na ang pinaghahandaang torneo ng Men's Underwater Hockey Team ng Pilipinas. Matapos ang di mabilang na oras ng pagsasanay ayon sa Australyanong Coach Rees Quilford, handa na ang mga atleta at sama sama nilang pagsisikapang maiuwi ang medalyang ginto

Kasama ni Rees Quilford ang mga kapwa Australyanong atleta ang  4x4 Coach ng Men's and Women's Underwater Hockey Team na si Jason Meizis mula Margaret River, Perth at si Amy Barry-MaCaulaymula Melbourne ang Coach ng Women's Underwater Hockey Team

Christmas in Canberra: Keeping the Filipino community spirit alive - Pasko sa Canberra: Pinapanatiling buhay ang diwa ng pamayanang Pilipino

Nov 27, 2019 0:15:04

Description:

Keeping alive the community spirit yet again as the Filipino community in Canberra celebrates Christmas together at this year's Pasko sa Canberra this December 01.

-

Pinapanatiling buhay ang diwa ng pamayanan habang ipinagdiriwang muli ng komunidad Pilipino sa Canberra ang Pasko nang sama-sama sa magaganap na Pasko sa Canberra ngayong Disyembre 01.

Overcoming loneliness in a new country - Ang pagtagumpayan ang kalungkutan sa isang bagong bansa

Nov 27, 2019 0:07:16

Description:

Language barriers, cultural differences, separation from family and friends are just some of the reasons why many refugees and asylum seekers experience loneliness.

-

Mga hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, paghihiwalay mula sa pamilya at mga kaibigan ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit maraming mga repugi at asylum seeker ang nakakaranas ng kalungkutan.

Many Australians still value a personal greeting this Christmas - Personal na pagbati mahalaga sa Pasko

Nov 27, 2019 0:06:39

Description:

 

In the digital age, it may seem easier to send a Christmas greeting through SMS or e-mail. However, a recent study has found that two-thirds of Australians still feel more valued and loved when receiving a personalized greeting. Eulinid Stevenson from Henderson Greetings shares how important that personalized greeting especially this holiday season. 

-

Sa panahon ng internet at social media mas madali na ipadala ang ga pagbati sa pamamagitan ng SMS o kaya'y e-mail. Ngunit sa pinakahuling pag-sasaliksik napagalaman na mas marami pa dina ng nakakaramdam ng pag-alala at  pagmamahala sa tuwing nakakatanggap sila ng personal na pagbati sa pamamgitan ng greeting card. Ibinahagi ni Eulinid Stevenson ng Henderson Greetings kung gaano kahalaga ang pagbati na ito sa panahon ng Pasko.  

British couple rescued after two months in captivity - Na kidnap na mag asawang British na--recsue matapos ang dalwang buwan

Nov 27, 2019 0:08:46

Description:

A British national and his Filipina wife have been taken in at the Embassy of Britain after two months of captivity in the hands of the Abu Sayyaf. The Philippine Military rescued the couple who were abducted by gunmen in their beach resort in the south. 

-

Isang British national at knayang Pilipinang asawa ay nasa custody na ng Embahada ng Britain matapos ang adlwang buwan sa kamay ng  Abu Sayyaf.  Nailigtas ng Philippine Military  ang mag-asawa matapos ang dalwang buwan noong nakidnap ito sa isang beach reseort sa katimugang bahagi ng bansa. 

 

Sleep deprivation affecting more than half of Australians - Sleep deprivation affecting more than half of Australians

Nov 27, 2019 0:05:25

Description:

There is a potentially deadly issue impacting more than half of Australians, and eroding our quality of life, relationships and economy.

 

Health professionals are urging us to make improving sleep a priority or face serious consequences.

-

 

There is a potentially deadly issue impacting more than half of Australians, and eroding our quality of life, relationships and economy.

 

Health professionals are urging us to make improving sleep a priority or face serious consequences.

UN says war-related sexual violence is 'history's greatest silence' - UN: karahasan sa panahon ng digmaan ang pinaka-malaking sikreto sa kasaysayan

Nov 27, 2019 0:04:52

Description:

The United Nations says violence against women and girls is among the most widespread and devastating human rights violations in the world. The declaration came as the United Nations describes war-related sexual violence as "history's greatest silence."

 

-

Ayon sa United Nations ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga batang babae ay kabilang sa mga pinakalaganap at malubhang paglabag sa karapatang pantao sa mundo.

Ang pahayag ay dumating habang inilarawan ng United Nations ang karahasang sekswal na nauugnay sa digmaan bilang pinakamalaking katahimikan sa kasaysayan, "history's greatest silence".

Max Eigenmann wins Best Actress at Asia Pacific Screen Awards - Max Eigenmann nanalong Best Actress sa Asia Pacific Screen Awards

Nov 26, 2019 0:07:16

Description:

Max Eigenmann wins Best Actress at the Asia Pacific Screen Awards (APSA) for her performance in the film 'Verdict,' by internationally-acclaimed director Raymond Ribay Gutierrez.

-

Itinanghal na Best Actress ang Pilipinang si Max Eigenmann sa Asia Pacific Screen Awards (APSA) para sa pagganap nito sa pelikulang ‘Verdict’ ng internationally-acclaimed na direktor na si Raymond Ribay Gutierrez. 

Max Eigenmann, won Best Actress award at the Asia Pacific Screen Awards

Nov 26, 2019 0:07:16

Description:

The popular actress Max Eigenmann won Best Actress at the Asia Pacific Screen Awards held in Brisbane last night.  News gathered by Celeste Macintosh.

Public Utility Jeepneys, banned from Cebu starting June 2020

Nov 26, 2019 0:07:43

Description:

Starting June 2020, pubic utility jeepneys will be banned in Cebu.  This is according to the provincial government and as reported by Nick Melgar.

Aboriginal ceremonial objects to be returned from Manchester Museum

Nov 26, 2019 0:07:06

Description:

Manchester Museum in England is to return 45 ceremonial objects taken from Australia more than a hundred years ago.

Ipinakita ng Australyanong moda ang galing ng mga migranteng nagtatahi ng damit

Nov 26, 2019 0:04:44

Description:

Halos dalalwampung porsyento ng mga babaeng repugi na namumuhay sa Australya ang walang trabaho.

 

Pro-democracy candidates achieve a symbolic majority in Hong Kong elections

Nov 26, 2019 0:04:31

Description:

There's been a massive turnout for voting at local elections in Hong Kong.

Filipino student volunteers relive the spirit of ‘bayanihan’ - Pagsasabuhay ng bayanihan sa pamamagitan ng pagboboluntaryo

Nov 25, 2019 0:04:11

Description:

Through volunteering, Filipino students relive the spirit of ‘bayanihan’—a Filipino term which means working together as a community to achieve a common goal. 

-

Sa pamamagitan ng pagboluntaryo ay muli nilang binubuhay ang diwa ng bayanihan na bahagi na ng kulturang Pilipino. At para sa mga estudyanteng Pilipino na tumutulong sa mga gawaing pangkomunidad, ito ay nagbibigay-daan sa ilang mga kabataan na ipagpatuloy ang mga tradisyong Pinoy at hindi sila makalimot sa kanilang pinagmulan.

Narito ang aming panayam sa ilang mga estudyante tungkol sa kanilang karanasan sa pagboboluntaryo.

New measures to support refugee settlement in Australia

Nov 25, 2019 0:04:05

Description:

The federal government has announced new measures it says will better support refugees and humanitarian entrants to settle in Australia.

 

 

Household power bills and future electricity sources top COAG agenda

Nov 25, 2019 0:05:12

Description:

 Federal Energy Minister Angus Taylor has met with his state and territory counterparts for the first time this year - and household power bills and Australia's future electricity sources topped the agenda

 

Christmas away from home: How do Filipino students celebrate Christmas in Australia? - Pasko malayo sa pamilya: Paano ipinagdiriwang ng mga Pilipinong mag-aaral ang Pasko sa Australia?

Nov 23, 2019 0:14:37

Description:

How do you celebrate Christmas being away from home and your family?

-

Paano mo ipinagdiriwang ang Pasko na malayo sa pamilya at wala sa iyong sariling tahanan?

What 'Kasama Kita' tells us about the role of Filipino nurses in the healthcare industry - 'Kasama Kita', isang kuwento ng mga Pilipinong nars na karapat-dapat na maisapelikula

Nov 23, 2019 0:10:38

Description:

'Kasama Kita' depicts the experiences of Filipino migrant nurses - how and why Filipino nurses migrate to Australia and the ups-and-downs in between their journey in a new country.

-

Exploring the Filipino culture and the secret role Filipino nurses played in being the backbone of the Australian health system, 'Kasama Kita' is a story worth a movie or television show.

Women's Underwater Hockey Team aiming for gold at the 30th SEA Games - Women's Underwater Hockey handa nang para sa medalyang ginto sa ika 30 SEA Games

Nov 22, 2019 0:11:20

Description:

The Philippine Women's Underwater Hockey Team is set to debut at the coming 30th South East Asian Games. Nadja Buenafe, Vice Captain for Women's Hockey Team tells us why this competition is important for the team. 

-

The Philippine Women's Underwater Hockey Team ay natakdang maglaro sa nalalapit na 30th South East Asian Games. Ibinhagi ni Nadja Buenafe ang Vice Captain para Women's Hockey Team kung bakit mahalaga ang kompetisyong ito. 

Metro Manila preparations for SEA Games in full swing - Metro Manila naghahanda na para sa nalalapit na ika 30 SEA Games

Nov 22, 2019 0:04:54

Description:

Metro Manila Police will be in full alert beginning 25 November in preparation for the 30th SEA Games set to begin 30 November. 

-

Nasa full alert ang mga pulis sa Metro Manila simula sa Lunes, ika-dalawampu’t lima ng Nobyembre. Tatagal ang alerto hanggang sa ika-labing apat ng Disyembre. Nakatakdang magsimula ang mga palaro sa darating na ik 30 ng Nobyembre.

Women injured by implants win class action against medical multinational - Mga kababaihan na nagdusa sa mga implant nanalo sa kasong legal laban sa medikal na multinasyonal na kumpanya

Nov 21, 2019 0:05:03

Description:

Over a thousand women suffering debilitating pain from pelvic mesh devices have won a landmark case against medical giant, Johnson and Johnson.

-

Mahigit sa isang libong kababaihan na nagdurusa ng sakit mula sa mga aparato ng pelvic mesh ay nanalo ng isang natatanging kaso laban sa higanteng medikal na kumpanya na Johnson and Johnson.

New regional visas rolled out - Bagong panrehiyonal na visa, inilabas ng pederal na gobyerno

Nov 21, 2019 0:05:56

Description:

New visas have been launched to encourage zookeepers, architects, scientists, blacksmiths, naturopaths, surgeons and more to settle in regional areas. The rules of the new regional visas mean migrants must spend at least three years living in regional Australia before they can apply for permanent residency.

-

Inilunsad ang mga bagong visa upang mahikayat ang mga zookeepers, arkitekto, siyentipiko, blacksmith, naturopath, surgeon at iba pa na manirahan sa mga rehiyonal na lugar. Sa tuntunin ng bagong rehiyonal na visa, dapat manirahan ang mga migrante ng tatlong taon sa rehiyonal na Australya bago sila makakapag-apply ng permanent residency. 

A Perth hotel is offering a 'digital detox' package to guests - Hotel sa Perth nag-aalok ng 'digital detox' sa mga bisita

Nov 20, 2019 0:08:31

Description:

A hotel in Perth is offering a ‘digital detox’ package, where guests hand over their electronic devices for a minimum of 12 hours starting at 7 in the evening until 7 in the morning to give them a break from the screen.

-

Isang hotel sa Perth ang nag-aalok ng 'digital detox' package kung saan ibibigay ng mga bisita ang kanilang mga electronic device ng hindi bababa sa 12 oras simula alas siyete ng gabi hanggang alas siyete ng umaga.

Starting your own business at 60 - Pagsimula ng sariling negosyo sa edad na 60

Nov 20, 2019 0:09:39

Description:

Research found that baby-boomers are the fastest growing entrepreneurship cohort anywhere in the world with the trend likely to increase as populations age. 

-

Nalaman sa pananaliksik na ang mga baby-boomer ay ang may mga pinaka-lumalagong negosyo sa mundo at inaasahan na tataas pa ang trend habang tumatanda ang populasyon.

Islamophobic attacks in public on the rise - Dumdami ang kaganapan ng Islamophobic attacks sa publiko

Nov 20, 2019 0:05:19

Description:

Islamophobic attacks in public are increasing, and perpetrators are becoming more brazen.

 

New analysis of Islamophobia in Australia shows perpetrators aren't put off by the prospect of being seen by other civilians or security guards.

 

-


Mas lumalala ang mga pag-atake sa mga muslim sa Australya.

Sa bagong pag-aaral ng Islamophobia sa bansa, lumabas na hindi natatakot ang mga nambabastos na isapubliko ang kanilang ginagawa

Paramedics prepare to tackle PTSD head-on - Paramedics naghahanda sa pag-harap sa karanasan ng PTSD

Nov 20, 2019 0:04:18

Description:

Paramedic training is turning to the use of high-tech accident scene simulators in a bid to prepare students better for probable post-traumatic stress disorder (PTSD).

 

-

Sa pagsanay ngayon ng mga paramedic gumagmit sila ng high-tech accident scene simulator sa pagsisikap na maihanda ang mga estudyante ng maayos laban sa maaring maranasan na post traumatic stress disorder o PTSD.

Tinataya na ang mga ambulance worker ay apat na beses na malamang magkaroon ng PTSD kumpara sa ibang mga manggagawa dahil sa likas na katangian ng trabaho.

Family of Maguindanao Massacre victims hoping to see justice served - Mag-anak ng biktima ng Amptuan Massacre umaasa makamtan ang hustisya

Nov 20, 2019 0:09:33

Description:

The families of Maguindano Massacre victims are hopeful that justice will be served 10 years after 58 people including 32 journalists were killed on November 23, 2009.

 

-

Umaasa ang mga na-ulila ng mga napasalang sa nakilalang 'Maguindanao Massacre' na maihahatid ang hustisya matapos ang may isang dekada ng pinatay ang may 58 katao kabilang ang 32 mamahayag sa Maguindanao noong Nobyembre 23, 2009

 

Lechon: A staple food for every Filipino celebration - Lechon: Bahagi ng bawat selebrasyong Pinoy

Nov 19, 2019 0:05:54

Description:

A Filipino celebration is not complete without having lechon on the table. Serving the popular dish is a grand gesture of respect and celebration for Filipinos.

-

Hindi kumpleto ang selebrasyon ng mga Pilipino kung walang lechon sa hapag kainan. Ang paghanda ng popular na ulam ay isang enggrandeng paraan ng pagbibigay respeto at pagkahilig ng mga Pinoy sa selebrasyon.

Liberal politicians say it's 'a shame' they've been blocked from entering China

Nov 19, 2019 0:04:43

Description:

China has told two federal Liberal politicians they’re not welcome in the country.

 

 

MH17 investigators offer new evidence of 'closer' Russian involvement

Nov 18, 2019 0:05:23

Description:

 

International investigators assembling a criminal case on the 2014 downing of M-H-17 over eastern Ukraine say they have evidence that links between Russia and separatists in the region were closer than previously thought.

 

Climate change is putting Australians' health at risk

Nov 18, 2019 0:06:26

Description:

Climate change is not just damaging the planet but putting people’s health at risk, according to a new report.

 

'Kasama Kita': The untold stories of Filipino nurses who have helped shape Australia - "Kasama Kita," the untold stories of many migrants who have helped shape Australia

Nov 16, 2019 0:35:50

Description:

Using his mother's migration story as a jump-off point of what it is like to build a new life in a new country, Filipino Australian playwright, Jordan Shea, writes 'Kasama Kita', an untold story of first generation immigrants that have shaped the Australia we know today.

-

Using his mother's migration story as a jump-off point of what it is like to build a new life in a new country, Filipino Australian playwright, Jordan Shea, writes 'Kasama Kita', an untold story of first generation immigrants that have shaped the Australia we know today.

Pay day loans leave vulnerable people worse off - Mas nababaon sa utang mga bulnerableng taong uumutang sa 'payday loans'

Nov 15, 2019 0:06:39

Description:

The Consumer Action Law Centre is concerned vulnerable Australians, including new migrants, are often financially worse off after accessing payday loans.

 

 

-

 

Nababahala ang  The Consumer Action Law Centre na ang mga bulnerableng Australyano kabilang ang mga bagong dating na migrante ay lalong nababaon sa utang matapos nitong i-access ang tinatawag na pay day loans.

 

 

Making time to be with the ones that matter most - Paglaan ng oras sa pinakamalagang tao sa buhay

Nov 15, 2019 0:09:42

Description:

How do you strike a balance between work and being with your loved ones? How do we achieve a happy and healthy relationship with the people that matter most?   Family Counsellor Donovan Nufable shares some important points that can help strengthen the bond within the family.

-

 

Paano nga ba maabot ang balanse sa paglaan ng tamang oras sa trabaho at makapiling ang mga mahal sa buhay? Ano nga ba ang mga maaring gawin upang maging masaya at magkaroon ng magandang relasyon sa buong mag-anak. Ibinhagi ng Family Counsellor Donovan Nufable ang ilang mga bagay-bagay upang maging masaya at maayos ang buhay sa loob ng tahanan

   

Cowboy Country: story of love, loss and death - Cowboy Country: kwento ng pagmamahal, pangungulila, kawalan at kamatayan

Nov 15, 2019 0:10:05

Description:

A story about a Filipino American returning to the Philippines to learn about his ancestry. Written and directed by Australian artist David Griggs who spent nearly a decade in the Philippines. The film was screened as part of his artist in residence at the College of Arts, Social Science, Commerce at The La Trobe University in Bendigo

-

Kwento ng isang Pilipino-Amerikanog nagbabalik sa Pilipinas upang kilalanin ang kanyang pagka-Pilipino. Binuo at sinalaysay ng Australyanong artist na si David Griggs na naglagi sa Pilipinas ng may kulang kulang isang dekada. Ang pelikula ay ipinalabas sa bilang bahagi ng kanyang artist in residency sa College or Arts, La Trobe University sa Bendigo 

PNP and VP Robredo agree to improve implementation of 'Tokhang' - PNP at VP Robredo nagkasundong suriin ang 'Tokhang'

Nov 15, 2019 0:04:38

Description:

Philippine National Police and newly appointed co-chair of Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs Vice President Leni Robredo have agreed to rethink and improve campaign against illegal drugs, namely 'Oplan Tokhang'. VP Robredo said that they need to improve the illegal drug campaign's reputation.    

-

Nagkasundo ang Philippine National Police at Pangalwang Pangulo Leni Robredo na muling pag-isipan at bumuo ng mas pinabuting kalakaran sa pagpapatupad ng 'Oplan Tokhang'.  Sinabi ni VP Robredo abg bagong talagang pinuno ng kampaniya laban sa illegal na gamot na nagkaroon ng di magandang reputayson ang nasabing kampaniya at kailangang baguhin ito

Climate change is putting Australians' health at risk - Pagbabago sa klima inilalagay sa panganib ang kalusugan ng mga Australyano

Nov 14, 2019 0:06:30

Description:

Climate change is not just damaging the planet but putting people’s health at risk, according to a new report.

-

Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang nakakasira sa planeta ngunit inilalagay din sa peligro ang kalusugan ng mga tao, ayon sa isang bagong ulat.

Firefighting in ‘unprecedented’ times - Firefighting in ‘unprecedented’ times

Nov 14, 2019 0:09:35

Description:

A Filipino firefighter and community leaders from Central Queensland share the importance of education in mitigating bushfires, the power of community in rebuilding lives, and the value of recognising the knowledge of Indigenous elders in building resilience against natural disasters.

-

A Filipino firefighter and community leaders from Central Queensland share the importance of education in mitigating bushfires, the power of community in rebuilding lives, and the value of recognising the knowledge of Indigenous elders in building resilience against natural disasters.

What is Schoolies? - Ano ang Schoolies?

Nov 14, 2019 0:09:04

Description:

School graduation is a big deal for adolescents worldwide. In Australia, school leavers tend to celebrate high school graduation with a weeklong event called Schoolies. Here’s how you can prepare your child for it.

-

Ang school graduation ay isang malaking bagay para sa mga kabataan ng mundo. Sa Australya, ipinagdidiwang ng mga school leavers ang kanilang school graduation sa pamamagitan ng isang linggong kaganapan na tinatawag na Schoolies. Narito ang ilang paraan upang maihanda ang iyong anak.

Perinatal depression and anxiety knows no gender - Perinatal depression nararanasan ng buong pamilya

Nov 13, 2019 0:09:30

Description:

No one is exempt from experiencing perinatal depression and anxiety. Every mother and father can be affected by this experience. Data from PANDA - Perinatal Anxiety and Depression Australia's online tool for expecting and new parents have found that many are struggling with the changes brought about parenthood.

-

Walang kinikilala ang perinatal anxiety, kapwa naapektuhan ang ina at ama ng karansang ito. Napagalaman sa pinakahuling pagsusuri ng PANDA - Perinatal Anxiety and Depression Australia na malaking bilang ng mga mag-asawa o magkatuwang sa buhay ang nahihirapan sa pag-adjust sa buhay ng isang magulang.

 

Perinatal depression and anxiety is costing Australia $877 million annually - Perinatal depression at anxiety nagbubunga ng $877 milyon gastusin bawat taon para sa Ausrtalya

Nov 13, 2019 0:08:56

Description:

Health experts and support groups are using the event to call for more awareness and education on the issue, which affects 100,000 Australian families each year.

This week marks Perinatal Anxiety & Depression Awareness Week. 

-

Ngayong linggo ay Perinatal Anxiety & depression awareness week.

Ginagamit ng mga eksperto sa kalusugan at mga grupong nagbibigay suporta ang kaganapan upang manawagan para sa mas malawak na edukasyon sa isyu, na sinasabing nakaka-apekto ng isang daang libong mga Australyanong pamilya kada taon.

 

From one generation to the next: Keeping the Igorot tradition alive in Australia - Pagpapanatili ng tradisyon ng mga Igorot sa Australya

Nov 13, 2019 0:07:48

Description:

Philippine Cordilleran NSW aims to preserve, showcase and share the traditions, identity, values and efforts of ethnic people from the Cordillera region.

-

Layon ng Philippine Cordilleran NSW na mapreserba, ma-ibahagi at ma-ipasa ang mga tradisyon, pagkakakilanlan, moralidad at pagsisikap ng mga katutubong tao mula sa rehiyon ng Cordillera. 

Sydney couple tries vlogging to inspire viewers - Magkasintahan, sinubok mag-vlog upang maghatid inspirasyon

Nov 12, 2019 0:09:40

Description:

While most couple prefer a private life, this Sydney duo broadcasts their day to day life through their vlog to entertain and inspire their viewers.

-

Habang kadalasan sa mga magkasintahan ay mas pinipili ang pribadong buhay, sa pamamagitan ng kanilang mga vlog ay naghahatid ng inspirasyon at kasiyahan ang magpares na sina Kikay at Kengkoy.

 

How is climate change affecting Australia's bushfire activity? - Paano naka-apekto ang pagbago ng klima sa mga sunog sa Australya

Nov 12, 2019 0:07:52

Description:

Lives have been lost and homes destroyed on the east coast of Australia as unprecedented numbers of bushfires tax emergency services to their limit.

-

Maraming buhay ang nasayang at mga kabahayang nasira sa silangang baybayin ng Australya habang ang mga sunod-sunod na bilang ng mga sunog sa bukid ay lumiliyab.

 

Better support needed for people with disability caught up in the justice system

Nov 12, 2019 0:07:13

Description:

There are calls for Australians living with disability to get more support in the criminal justice system.

Fire authorities urge preparation as conditions set to deteriorate - Mga autoridad sa sunog, naghikayat sa mga tao na maghanda sa kundisyon

Nov 12, 2019 0:06:49

Description:

Bushfires continue to rage in New South Wales and Queensland, with authorities warning residents to be on high alert as fire conditions are predicted to worsen.

-

Nagpapatuloy managasa ang sunog ssa New South Wales at Queensland, habang nagbababala ang mga autoridad sa mga residente na maging handa habang ang kundisyon ay sumasama.

Commemorating past and present service men and women on Remembrance Day - Ala-ala ng mga kasalukuyan at lumipas na mga sundalo sa Remembrance Day

Nov 11, 2019 0:07:04

Description:

Remembrance Day is the 101st anniversary of the armistice which ended the First World War.

-

Ang Remembrance Day sa taong ito ang ika 101 anibersaryo ng tigil putukan, na tumapos sa Unang Digmaang Pandaigdig.

Labor seeks answers over its election loss - Humahanap ng mga kasagutan ang Partido Labor sa kanilang pagkatalo noong nakaraang halalan

Nov 11, 2019 0:04:35

Description:

Bill Shorten's unpopularity as a leader and a cluttered policy agenda are some of reasons behind Labor's federal election loss, according to a review by the party.

-

Ang kakulangan ng popularidad ni Bill Shorten bilang pinuno, at ang magulong agenda sa polisa, ay ilan sa mga dahilan ng pagkatalo ng Labor noong nagdaang halalan, ayon sa isang pagsusuri ng partido.

PM rolls out cash for drought-hit towns - Maglalabas ng pera ang Punong Minstro para sa mga tinamaan ng tag-tuyot

Nov 11, 2019 0:04:58

Description:

Drought stricken farmers will be offered millions in cheap loans as part of the Federal Government's drought package.

-

Ang mga magsasakang tinamaan ng tag-tuyot ay aalukin ng isang bilyong dolyar sa murang halaga, bilang bahagi ng pakete ng tulong ng gobyerno pederal.

Queensland bushfires create emergency - Lumikha ng emerhensiya ang malaking sunog sa Queensland

Nov 11, 2019 0:07:25

Description:

The state of Queensland is under fire emergency, as 50 fires are currently burning.

-

Ang estado ng Queensland ay nasa ilalim ng emerhensiya, habang limampung sunog ang nagpapatuloy sa maraming lugar.

Pacific designers unite to break a stigma on their fashion designs - Mga taga-disenyo ng Pasipiko nagkaisa upang maalis ang stigma sa kanilang mga disenyo

Nov 10, 2019 0:20:08

Description:

One of the largest Pacific multicultural premier fashion event, Pacific International Runway gives a prestigious platform for designers from the Pacific region as it tries to break the stigma and prove that Pacific designers are more than just the Hawaiian-style.

-

Ang isa sa pinakamalaking kaganapan sa fashion mula sa iba't ibang may pinagmulang Pasipiko, ang Pacific International Runway ay nagbibigay ng isang prestihiyosong lugar para sa mga taga-disenyo mula sa rehiyon ng Pasipiko habang sinusubukan nitong maalis ang stigma at patunayan na ang mga taga-disenyo ng Pasipiko ay higit pa sa mga estilong Hawaiian.

Inaugural "Filo Got Talent" in NSW, showcases Filipino students' talents - Unang "Filo Got Talent" sa NSW, itinatampok ang talento ng mga Pilipinong mag-aaral

Nov 10, 2019 0:14:40

Description:

The first-ever 'Filo Got Talent NSW' highlights the talents of Filipino students in New South Wales.

 

 

-

Ang unang 'Filo Got Talent NSW' ay nagtatampok ng mga talento ng mga mag-aaral na Pilipino sa New South Wales.

 

 

Aussie bloke sings Filipino songs - Australyanong mang-aawit kumanta ng mga awiting Filipino: Ang galak ng pag-awit sa iba't ibang wika

Nov 10, 2019 0:03:44

Description:

Australian country music singer Steve Owen says he doesn’t speak Filipino but he tried to learn the language by singing Filipino songs. 

-

Ang musika ay walang hangganan - maging ang magkaibang wika ay hindi hadlang upang matuto ng isang bagong awitin na nagmumula sa ibang salita.

Lea Salonga on mentoring aspiring artists

Nov 8, 2019 0:11:20

Description:

Kids performing on reality shows face intense pressure to perform well. For coach Lea, it is important that children should learn to love the craft and enjoy the feeling of being on stage.

PM rolls out cash for drought-hit towns - Punong Ministro inihayag ang tulong na salapi para sa mga bayan na tinamaan ng tagtuyot

Nov 7, 2019 0:05:34

Description:

Drought stricken farmers will be offered millions in cheap loans as part of the Federal Government's drought package.

-

Ang mga magsasaka na tinamaan ng tagtuyot ay bibigyan ng milyun-milyong mga murang pautang bilang bahagi ng pakete para sa tagtuyot ng Pamahalaang Pederal.

 

Five-year-old Filipino girl wins SBS National Languages Competition - Kilalanin ang nanalo sa SBS National Languages Competition

Nov 7, 2019 0:05:11

Description:

5-year-old Hana Laan was declared one of the winners of the SBS National Languages Competition. The winners were selected across five age categories based on their unique stories and creative approach.

-

Tinanghal bilang isa sa mga nanalo sa SBS National Languages Competition ang limang taong gulang na Pilipina na si Hanna Laan.

 

VP Robredo will hold first meeting as drug czar - Bise Robredo magdadaos ng unang pagpupulong bilang drug czar

Nov 7, 2019 0:04:30

Description:

Vice President Leni Robredo will meet for the first time the anti-drug inter-agency committee (ICAD) she is heading.

-

Sa unang pagkakataon, makikipagpulong si Bise Presidente Leni Robredo sa anti-drug inter-agency committee (ICAD) na kanyang pangungunahan.

Transitioning from high school to uni life - Pagsimula sa unibersidad

Nov 7, 2019 0:16:24

Description:

We catch up with Filipino Australian artists Jannis Ecleo and RJ Bermejo as they prepare for Jannis’ first solo concert in Melbourne. They share their experiences transitioning from high school to university life and the insights they learned from their VCE experience the previous year.

-

Matapos ang isang taon muli natin naka-usap ang mga Pilipino Australyanong artists na sina Jannis Ecleo at RJ Bermejo habang naghahanda para sa unang solo concert ni Jannis sa Melbourne. Ibinahagi nila ang kanilang naging karansan sa pagsimula sa unibersidad at ang mga natutunan nila mula sa kanilang karanasan sa VCE ng nakaraang taon.

Meet the Australians helping ex-Manus refugees get a fresh start in Canada - Mga Autralyanong tumutulong sa mga repugi upang mamuhay sa Canada

Nov 7, 2019 0:06:28

Description:

A group of Australian expats has helped to form a network providing refugees previously detained on Manus Island and Nauru with a fresh start in Canada.

-

Isang grupo ng mga ekspat na Australyano, ang tumutulong upang makapag-buo ng network na tumutulong sa mga repuging naunang nakulong sa Manus Island at Nauru, para makapamuhay ng panibago sa Canada.

Australian tennis star Ash Barty makes history, claiming number one spot and WTA title - Gumawa ng kasaysayan ang Australyanang manlalaro ng tennis, pagkatapos makuha ang powestong number one sa mundo

Nov 7, 2019 0:06:17

Description:

2019 will be a year Australian tennis star Ash Barty will never forget.

-

Ang taong 2019 ay hindi malilimutan ng Australyanang manlalaro ng tennis, Ash Barty.

Dutch invention expanded to clean-up oceans - Imbensyon ng isang Dutch, pinalaki para magamit sa karagatan

Nov 7, 2019 0:03:52

Description:

A young Dutch inventor is broadening his effort to clean up floating plastic from the Pacific Ocean by moving to rivers.

-

Isang lalakeng imbentor na Dutch, ang nagpalaki ng kanyang pagsisikap na linisin ang mga lumulutang na basurang plastik sa Pacific Ocean na nang-gagaling sa mga ilog.

India bows out of regional trade pact as 15 countries agree on terms - Humiwalay ang India sa kasunduan ng 15 bansa sa Asya-Pasipiko

Nov 7, 2019 0:05:47

Description:

A massive regional trade pact covering half of the world's people has been agreed by 15 members at the ASEAN summit, including Australia, but it won't be signed until next year.

-

Isang malaking kasunduan sa rehiyonal na kalakalan na tumatakip sa kalahati ng lahat ng tao sa mundo, ang napagkarian ng 15 myembreo ng ASEAN sa isang summit, kasama ang Australya, pero hindi pipirmahan hanggang sa susunod na taon.

How to deal with the pressure of perfection - Paano harapin ang presyur ng pagiging perpekto

Nov 6, 2019 0:06:47

Description:

The pressure to look perfect leads many women to undergo cosmetic procedures. Clinical Psychologist Dr Zac Elizabeth Buchanan is encouraging women to feel empowered without the need to change.

-

Ang presyur na maging perpekto ay nagdadala sa maraming kababihan na sumailalim sa mga cosmetic surgery. Hinikayat ng Clinical Psychologist na si Dr. Zac Elizabeth Buchanan ang lahat ng mga kababaihan na palakasin ang sarili ng hindi ito binabago.

First hearings for disability Royal Commission

Nov 6, 2019 0:06:00

Description:

The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability is holding its first public hearings in the north Queensland city of Townsville.

Education is the focus of the public hearings as students with disabilities, their parents, carers, disability advocates and inclusive education experts all give evidence over the next four days.

 

North Cotabato under state of calamity

Nov 6, 2019 0:09:43

Description:

On Tuesday, the entire province of  North Cotabato was placed under the state of calamity due to the widespread destruction caused by the powerful earthquakes that hit parts of Mindanao in the last three weeks.     

Actress Max Eigenmann to attend Asia Pacific Screen Awards in Brisbane - Tanyag na akatres Max Eigenmann, dadalo sa Asia Pacific Screen Awards sa Brisbane

Nov 4, 2019 0:06:38

Description:

World-renowned actress Max Eigenmann will attend the Asia Pacific Screen Awards in Brisbane this November.

-

Ang kilala sa buong mundong aktress Max Eigenmann ay dadalo sa Asia Pacific Screen Awards sa Brisbane sa Nobyembre.

Doctor slammed for saying women make medical workforce more vulnerable - Tanyag na doktor binatikos sa pagsasabing ang mga babaeng doktor ang dahilan kung bakit tinatawag na bulnerable ang kanilang propesyon

Nov 4, 2019 0:03:48

Description:

A leading Australian doctor has sparked controversy by saying female doctors are making the profession more vulnerable.

-

Isang nangungunang doktor na Australyano ang nagpasimula ng kontrobersya sa pagsasabing ang mga babaeng doktor ang nagdadala sa kanilang propesyon upang tawaging bulnerable.

Locking them up does not fix the problem': calls to decriminalise personal drug use grow louder - Hindi malulutas ang problema ng bawal na droga: lumalakas na panawagan upang alisin ang turing na krimen sa bawal na droga

Nov 4, 2019 0:07:03

Description:

Advocates for drug decriminalisation say current drug laws in Australia are not making the community safer, and prevent people seeking help for drug addiction.

-

Hindi nagiging ligtas ang komunidad at tumitigil ang mga tao sa paghanap ng tulong para sa mga adik sa droga, sa pagtuturing sa pag-gamit at pagdadala ng droga bilang krimen.

Filipinos help each other in the wake of several earthquakes in Mindanao - Kapwa Filipino, tumutulong sa mga kababayan pagkatapos ng malakas na lindol sa Mindanao

Nov 4, 2019 0:05:01

Description:

Residents of the provinces of Cotabato and Davao, received temporary help from their countrymen, local government and private organisations, in the absence of aid from the national government, as reported by Allen Estabillo.

-

Tumanggap ng pansamantalang tulong ang mga residente ng lalawigan ng Cotabato at Davao, mula sa lokal na gobyerno at pribadong organisasyon, dahil sa kawalan ng tulong mula sa pambansang gobyerno.  Mula sa ulat ni Allen Estabillo.

Miss Auto D' Elegance, first pageant in a private jet hangar, empowers young women - Miss Auto D' Elegance, unang pageant sa isang pribadong jet hangar, binibigyang-lakas ang mga kabataang babae

Nov 3, 2019 0:09:12

Description:

In an inaugural world's first beauty contest and fashion runway show inside a private jet hanger, Miss Auto D' Elegance opens opportunities for young women to extend their talents through the automotive community's various charity programs.

-

Sa isang una sa mundo na paligsahan ng kagandahan at palabas sa fashion runway na gaganapin sa unang pagkakataon sa loob ng isang pribadong jet hangar, ang Miss Auto D 'Elegance ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mga kabataang kababaihan na palawakin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa sa kawanggawa ng komunidad ng mga may-ari ng sasakyan.

What to expect at the Philippine Christmas Festival 2019 - Ano ang aasahan sa Philippine Christmas Festival 2019?

Nov 2, 2019 0:20:06

Description:

Christmas comes early at Tumbalong Park in Sydney. This year, the Philippine Christmas Festival will feature ethnic groups along with the usual Christmas choral and presentations from local Filipino groups.

-

In a bigger and grandeur early celebration of Christmas, the Philippine Christmas Festival 2019 will feature other ethnic groups along with the usual Christmas choral and presentations from local Filipino groups.

Meet your favourite PBA Legends at the 2019 Philippine Christmas Festival - Makita ang iyong paboritong PBA Legends sa 2019 Philippine Christmas Festival

Nov 2, 2019 0:11:23

Description:

A star-studded PBA Legends squad will grace the fourth Philippine Christmas Festival this 09-10 November at the Tumbalong Park, Darling Harbour in Sydney. 

-

Isang grupo ng mga bituin ng PBA Legends ang magbibigay ng dagdag na saya sa ika-apat na taon ng Philippine Christmas Festival ngayong ika-siyam at ika-10 ng Nobyembre sa Tumbalong Park, Darling Harbour sa Sydney.

 

 

 

Vegan summer BBQ food swaps - Nasubukan niyo ba ang Vegan diet sa inyong BBQ?

Nov 1, 2019 0:09:03

Description:

As the summer season approaches, plans for outdoor get-togethers and picnics are underway. This summer season naturopath and nutritionist Maddie Bingham shares a few vegan alternatives that will surely be a hit at the BBQ

-

Habang palapit na ng palapit ang tag-init, inuumpisahan na ang mga balak para sa mga salo-salo o picnic. Ngayong summer season ibinahagi ng  naturopath at nutritionist Maddie Bingham ang ilang mga vegan  na lutuin na tiyak na magiging hit sa inyong susunod na handaan at BBQ

Family matters: Raising happy and helpful family - Pagbuo ng isang masaya at nagtutulungan na pamilya

Nov 1, 2019 0:14:26

Description:

Achieving work-life balance. The busyness of everyday life can sometimes get in a way of enjoying your loved one's company. Family Counsellor, Donovan Nufable shares some ideas on how we can inspire members of our family particularly children be actively involved with chores and responsibilities inside our homes. 

-

Sa dami ng mga pinagkakaabalahan sa buhay, mula trabaho at gawaing bahay minsan nalilimutan na mag-enjoy ang  buong mag-anak   Ibinahagi ng  Family Counsellor, Donovan Nufable  ang ilang mga ideya kung paano ma-inspire ang mga miyembro ng mag-anak na maging aktibo at tumulong sa mga responsibilidad sa loob ng bahay 

Casualty toll in Mindanao quake continues to soar - Tinatayang may 400 katao ang sugatan sa pinakahuling lindol sa Mindanao

Nov 1, 2019 0:04:54

Description:

Six were confirmed dead and around 400 people have been reported injured from the latest earthquake to hit Mindanao, while an estimated two thousand homes and more than two thousand families have been affected. 

-

Tinatayang may  400 katao ang sugatan sa pinakahuling lindol na yumanig sa Mindanao kung saan halos dalawang libong tirahan at higit sa dalawang libong pamilya ang apektado 

EmpowHER: A sisterhood of entrepreneurs on the value of mutual support - EmpowHER: A sisterhood of entrepreneurs on the value of mutual support

Oct 31, 2019 0:15:29

Description:

A collective of creative Filipina entrepreneurs share the belief that when women uplift each other, they rise themselves.

-

A collective of creative Filipina entrepreneurs share the belief that when women uplift each other, they rise themselves.

Aged Care Commission interim report highlights neglect, calls for immediate change - Paunang ulat ng Aged Care Commission naghahayag ng pagpapabaya, nananawagan para sa agarang pagbabago

Oct 31, 2019 0:05:00

Description:

The Royal Commission into Aged Care has released its interim report, titled 'Neglect'.

 

-

Inilabas ng Royal Commission into Aged Care ang paunang ulat nito na pinamagatang ‘Neglect’.

Victoria's police now able to use lethal force to stop vehicles being used as weapons - Pulisya ng Victoria maari nang gumamit ng baril upang mapigil ang mga krimen

Oct 30, 2019 0:05:44

Description:

In an Australian first, Victoria's police will be able to use lethal force to stop vehicles being used as weapons to kill people. The new "hostile vehicle" directive comes years after the deadly Bourke Street rampage.

-

Maari nang gumamit ang mga pulis ng Victoria ng mapanganib na pwersa upang matigil ang paggamit sa mga sasakyan sa mga krimen.

Deadly 6.6 magnitude earthquake kills at least 6 people in Mindanao - 6.6 na lindol pumatay ng anim katao sa Mindanao

Oct 29, 2019 0:09:35

Description:

At least six people were confirmed dead while hundreds were injured due to the magnitude 6.6 earthquake that jolted parts of Mindanao on Tuesday morning.

-

Hindi kukulang sa anim katao ang kumpirmadong patay habang daan-daan ang nasugatan mula sa 6.6 na lindol na yumanig sa mga bahagi ng Mindanao Martes ng umaga (29 Oktubre).

Gratitude in cancer: 'How breast cancer taught me to be grateful' - 'Dahil sa kanser natuto akong magpasalamat'

Oct 29, 2019 0:11:48

Description:

When cancer survivor Eloisa Gallego was diagnosed with stage 2 breast cancer, she was more grateful than worried. She shares that although fighting cancer was a hard battle, her struggles taught her to appreciate life.

-

Nang na-diyagnos ng stage 2 breast cancer si Eloisa Gallego, hindi siya nabahala. Ibinahagi niya na bagaman ang paglaban sa kanser ay hindi naging madali, ang mga hamon na kanyang hinarap ay naging tulay para mas mapahalagahan niya ang buhay.

Why we should talk about mental health - Bakit dapat pag-usapan ang kalusugan ng isip

Oct 29, 2019 0:12:09

Description:

As we close the mental health awareness month, Mental Health Foundation Australia tells SBS Filipino why it's vital to talk about mental health in homes, schools, workplace and community.

-

Sa pagtatapos ng buwan ng mental health awareness, ibinahagi ng Mental Health Foundation sa SBS Filipino kung bakit mahalaga ang mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng isip sa mga tahanan, paaralan, lugar trabaho at komunidad.

Dismay at plan to allow poker machines to accept bank notes - Pagkalungkot dahil sa planong tumanggap ng perang papel ang mga poker machines

Oct 29, 2019 0:04:10

Description:

The South Australian government’s plan to allow poker machines to accept notes, instead of just coins, has been labelled "dangerous" and there a fears it could lead to more problem gambling.

-

Ang balak ng gobyerno ng South Australya na payagang tumanggap ng perang papel ang mga poker machines sa halip na barya, ay tinaguriang mapanganib, kasabay ng takot na ito ay maaring mauwi sa mas maraming problema sa pagsusugal.

A new day dawns for Uluru and Anangu - Bagong araw para sa Uluru at Anangu

Oct 29, 2019 0:05:20

Description:

Almost 90 years since Australians began scaling Uluru, the controversial climb has finally closed to the public.

-

Halos siyam na pung taon buhat nang unang umakyat ang mga Australyano sa Uluru, na sinarahan na sa publiko noong nagdaang linggo.

IS leader Abu Bakr al-Baghdadi killed in US raid - Pinuno ng Islamic State Al-Baghdadi, napatay sa paglusob ng mga sundalong Amerikano

Oct 29, 2019 0:08:14

Description:

Arguably the most wanted man on the planet, Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi has been killed.

-

Walang dudang ang pinaka-hihanahap na tao sa planeta, ay ang pinuno ng Islamic State Abu Bark al-Baghdadi, na napatay noong Sabado.

Filipino student plans to use prize money to help with family immigration appeal - Estudyanteng Pilipino, planong gamitin ang napanalunan upang makatulong sa apela sa imigrasyon ng pamilya

Oct 28, 2019 0:09:12

Description:

“If I win the prize money, I will help fund my family’s appeal to stay in Australia.”

-

Ang apela ng pamilyang Custodio para manatili sa Australya bilang permanenteng residente ay tinaggihan, dahil isa sa kanilang anak ay may autismo, at hindi pumasa sa mga kailangan ng kagawaran ng Imigrasyon.

Qantas again rejects move to review its policy on carrying deportees - Muling tumanggi ang Qantas na suriin ang kanilang polisa sa pagsasakay ng mga asylum seekers

Oct 28, 2019 0:03:34

Description:

Qantas’ role in the deportation of asylum seekers and refugees was in the spotlight as the company’s board faced questions about their policies at their annual general meeting.

-

Ang bahagi ng Qantas sa pagpapatapon ng mga asylum seekers at repugi ay muling dumaan sa liwanag, habang humaharap ang kumpanya sa mga tanong tungkol sa kanilang mga polisa, sa kanilang taunang pulong.

Perth, Gold Coast dump 'major cities' tag to attract more regional migrants, international students - Perth at Gold Coast hindi kabilang sa listahan ng 'major cities'

Oct 28, 2019 0:05:04

Description:

The federal government has revised its regional migration programme - which includes Perth and the Gold Coast no longer being classified as "major cities" for migration purposes.

-

Binago ng pamahalaang pederal ang kanilang programa sa rehiyonal na migrasyon - at kasama sa mga pagbabago ay hindi na mapapabilang na 'pangunahing lungsod' ang Perth at Gold Coast.

Ayon sa gobyerno, ito ay makakatulong na maibsan ang pagsisikip ng mga pangunahing lungsod sa buong bansa.

 

Chef takes restaurant to court over underpayment claims - Isinampa sa korte ng dating kusinero ang isang restoran, dahil sa kulang na sweldo

Oct 28, 2019 0:04:04

Description:

A chef who claims he was underpaid while working at the Rockpool restaurant in Melbourne has taken his claim to the Federal Court.

-

Isang kusinero na nagsabing binayaran siya ng kulang sa trabaho sa Rockpool Restaurant sa Melbourne, ang nagdala ng kanyang kaso sa Korte Pederal.

How do you become one of Australia's richest young people? - Paano maging isa sa pinakamayaman na kabataan ng Australia?

Oct 27, 2019 0:08:10

Description:

How do you become one of Australia's richest young people?

-

Paano maging isa sa pinakamayaman na kabataan ng Australia?

Early childhood education access for asylum seekers expands - Akses sa maagang pag-aaral ng mga batang naghahanap ng asylum pinalawak

Oct 26, 2019 0:05:52

Description:

Asylum seekers on bridging visas in Australia face significant problems getting their children into early learning.

-

Ang mga asylum seeker na may hawak na mga bridging visa sa Australia ay nahaharap sa makahulugang mga problema na maipaloob ang kanilang mga anak sa maagang pag-aaral.

In-language education aims to prevent drowning deaths - Edukasyong pang-wika nilalayon na maiwasan ang pagkamatay ng pagkalunod

Oct 25, 2019 0:04:51

Description:

Water safety advice is still not getting through to migrants and international tourists.

-

Ang payo ukol sa kaligtasan sa tubig ay nananatiling hindi nauunawaan ng mga migrante at pandaigdigang mga turista.

Miss Earth Australia 2019 Susana Downes: ‘I got bullied for being a singer’ - Miss Earth Australia 2019 Susana Downes: ‘I got bullied for being a singer’

Oct 25, 2019 0:11:14

Description:

Sydneysider Susana Downes says she was bullied when she was a kid. But that did not stop her from chasing her dreams.

-

Sydneysider Susana Downes says she was bullied for being a singer when she was a kid. But that did not stop her from chasing her dreams.

Media freedom campaign draws swift responses - Mga sagot ukol sa kalayaan ng pamamahayag

Oct 25, 2019 0:06:45

Description:

Politicians have added their voices to a chorus of Australia's media outlets, united in a massive campaign to warn against growing censorship and attacks on press freedom by the federal government.

-

Nagsalita at nakiisa ang ilang mga pulitiko sa mga media outlets ng Australya at nagbigay ng babala laban sa lumalaking sensor at atake sa kalayaan ng pamamahayag.

 

But first, dessert: Couple introduces Filipino food to Australia through halo-halo - But first, dessert: Couple introduces Filipino food to Australia through halo-halo

Oct 25, 2019 0:10:43

Description:

While the likes of dinuguan and sisig may be daunting for one trying Filipino food for the first time, a Sydney couple has found that iced desserts may just be the soft introduction to the cuisine others can get on-board with.

-

While the likes of dinuguan and sisig may be daunting for one trying Filipino food for the first time, a Sydney couple has found that iced desserts may just be the soft introduction to the cuisine others can get on-board with.

Family matters: Create a connected and loving family through counselling - Paglikha ng konektado at mapagmahal na pamilya sa tulong ng tagapayo

Oct 24, 2019 0:15:31

Description:

Parenthood can be equally fun and challenging. Raising children is no easy task, particularly challenging when they are a product of two different cultures. We speak to family counsellor Donavan Nufable on how communication and support from experts can help us.

-

Maaring maging kapwa masaya at mahirap ang maging isang magulang. Hindi madali ang magpalaki ng anak lalo na kung ito ay bunga ng dalawang magkaibang kultura. Ipinaliwanag ng family counsellor na si Donavan Nufable kung paano makakatulong ang malinaw na komunikasyon at suporta mula sa isang dalubhasa.

Insights revealed into women’s health concerns, needs and behaviours - Pag-unawa sa mga abala, pangangailangan at ugali ng mga kababaihan

Oct 24, 2019 0:04:24

Description:

Young women in Australia are experiencing alarmingly high rates of anxiety. A survey of almost 10 thousand women has revealed anxiety is their most pressing concern.

-

Dumaranas ang mga kabataang babae sa Australia ng nakababahalang mataas na antas ng pagkabalisa. Ayon sa isang survey na nilahukan ng halos sampung libong kababaihan, pagkabalisa ang kanilang pinakamalaking problema.

Australian embassy supports cybercrime campaign of Philippine government - Kampanya ng Pilipinas laban sa cybercrime, suportado ng Australya

Oct 24, 2019 0:04:36

Description:

The Australian embassy supports the recently launched SaferKidsPH campaign to raise national awareness on the extent and impact of online sexual exploitation and abuse of children in the Philippines.

-

Suportado ng embahada ng Australya ang bagong lunsad na kampanyang SaferKidsPH ng gobyerno ng Pilipinas upang magtaas ng pambansang kamalayan tungkol sa epekto at lawak ng sekswal na eksploytasyon sa internet at pangaabuso ng mga kabataan sa Pilipinas.

Australia's top diplomat questioned over relationships with China, US - Pinakamataas na diplomat ng Australia tinanong tungkol sa mga relasyon sa Tsina, US

Oct 24, 2019 0:04:21

Description:

Australia's top diplomat has warned of "enduring differences" between Australia and China as parliamentarians intensified their criticism of the country's human rights record.

-

Nagbabala ang pinakamataas na diplomat ng Australia tungkol sa "walang katapusang pagkakaiba" sa pagitan ng Australia at Tsina habang ang mga parliyamentaryan ay tumindi sa kanilang pagpuna sa tala ng karapatang pantao ng bansa.

Changes will see more skilled migrants moving to South Australia - Changes will see more skilled migrants moving to South Australia

Oct 24, 2019 0:04:01

Description:

More skilled migrants will be coming to South Australia under changes to the regional migration program coming into effect next month.

-

Maraming sanay na migrante ang magsisidating sa Australya, sa ilalim ng mga pagabago sa programa ng rehiyonal na migrasyon, na magkakabisa sa susunod na buwan.

Catering enterprise trains and employs migrant cooks - Mga migranteng kusinero, binibigyan ng trabaho ng isang catering enterprise

Oct 23, 2019 0:06:46

Description:

Migrants, asylum seekers and refugees living in Australia are being given the opportunity to share their traditional dishes, while benefiting from employment.

-

Nabigyan ng oportunidad ang mga migrante, asylum seeker at mga refugee na naninirahan sa Australya na maibahagi ang kanilang mga tradisyonal na pagkain habang nakaka-benepisyo sa isang trabaho.

Small business program supports women so they can support themselves - Maliit na negosyo nakatulong sa ilang mga kababaihan

Oct 23, 2019 0:05:09

Description:

A program in Victoria has helped dozens of women tap into their entrepreneurial skills to become financially independent.

-

Isang programa sa Victoria ang nakatulong sa dose-dosenang kababaihan upang mapabuti ang kanilang kasanayan sa pag-nenegosyo at maging pinansyal na matatag.

6.3 magnitude aftershocks could last for several months in some parts of Mindanao: PHIVOLCS - 6.3 magnitude aftershocks, maaring tumagal ng ilang buwan sa ilang bahagi ng Mindanao: PHIVOLCS

Oct 22, 2019 0:09:29

Description:

The continuing aftershocks in parts of Mindanao as a result of the magnitude 6.3 earthquake last week could last for several months, according to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

-

Tatagal pa ng ilang buwan ang mga aftershocks ng 6.3 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

 

Infrastructure agency: More sorting into more bins means better recycling - Paghiwalay ng basura, mas mabuting paraan ng pag-recycle

Oct 22, 2019 0:04:21

Description:

Some Australians could be separating rubbish into up to six bins, under recommendations from an infrastructure advisory body.

-

Maari nang maghiwalay ang ilang Australyano ng kanilang basura sa halos anim na lalagyan, sa ilalim ng rekomendasyon ng lupong tagapayo ng imprastraktura.

Freedom of the press under scrutiny in Australia - Kalayaan ng pamamahayag sa Australya nasa ilalim ng pagsisiyasat

Oct 22, 2019 0:06:33

Description:

New research shows three quarters of Australians believe journalists should be protected from prosecution - but what happens when society's right to know is compromised?

-

Lumabas sa isang bagong ulat na sangkatlo ng mga Australyano ang naniniwala na dapat maprotektahan mula sa prosekusyon ang mga mamamahayag, ngunit ano kaya ang mangyayari kung makompromiso ang karapatang sa impormasyon ng lipunan?

Canberra: the week in review 18 October - Napakadaming trabaho sa Parliamento nitong nagdaang linggo

Oct 22, 2019 0:04:46

Description:

It's been a busy week in politics with Australia's big four banks facing a new inquiry, debate continuing in Canberra over a response to slower global growth and more questions on climate policy.

-

Maraming trabaho sa Parliamento nitong nakaraang linggo, na kung saan ang apat na malalaking bangko ay muling haharap sa pagsusuri, debate tungkol sa mabagal na paglago ng mundo, at mga tanong tungkol sa polisa sa klima.

'Bring that glow from within': Lifting the spirits of women facing cancer - Pag-angat sa diwa ng mga kababaihang humaharap sa kanser

Oct 21, 2019 0:14:23

Description:

The battle of Blezel Anne Flores’ family against cancer inspired her to give a free makeup workshop to cancer patients in the hopes of helping them regain confidence.

 

 

-

Naging malaking hamon ang sakit na kanser sa pamilya ni Blezel Anne Flores nang ma-diyagnos ng sakit ang kanyang ina at kapatid. Ang laban ng pamilya sa kanser ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang magbigay ng libreng makeup workshop sa mga pasyente ng kanser sa pag-asang maibalik muli ang kanilang tiwala sa sarili.

 

 

 

 

Director Lav Diaz, finalist at Asia Pacific Screen Awards - Direktor Lav Diaz, nominado sa Asia Pacific Screen Awards

Oct 21, 2019 0:07:47

Description:

Director Lav Diaz and actress Max Eigenmann, are finalists at the Asia Pacific Screen Awards.

-

Sina Direktor Lav Diaz at aktress Max Eigenmann ay nominado para sa Asia Pacific Screen Awards.

Asia's former Queen of Songs, Pilita Corrales

Oct 21, 2019 0:04:39

Description:

Pilita Corales, the famous former Asia's Queen of Songs, performed in Sydney to the delight of her fans.

Loan borrowers must upgrade their credit score before applying for loans - Bago magsumite ng aplikasyon sa utang, siguruhin munang ayos ang inyong credit score

Oct 21, 2019 0:11:40

Description:

Before applying for a loan, borrowers should first make sure that their credit score is above the point threshold imposed by credit agencies.

-

Dapat siguruhin ng mga hihiram ng pera sa bangko, na ayos ang kanilang credit score at ito ay nasa tamang puntos ng mga ahensya sa pautang.

New device allows pregnant women to monitor their baby's health at home - Bagong instrumento, nagbibigay paraan sa mga magiging ina na mabantayan ang kanilang isisilang na sanggol

Oct 19, 2019 0:04:08

Description:

A new device being trialed in Melbourne is expected to allow expectant mums to monitor their babies from home.

-

Isang bagong instrumentong sinusubukan sa Melbourne ang inaasahang magbibigay pagkakataon sa magiging ina na bantayan ang kanilang anak habang nasa bahay.

Living with dementia: Finding strategies to help delay progression - Mga paraan upang ma-delay ang paglala ng Dementia

Oct 18, 2019 0:10:37

Description:

People living with dementia will experience weakening of their muscles. There are strategies that can help in delaying the degeneration of the muscles and the disease. Geriatrician and  Philippine Dementia Society's Dr. Bong Sanosa and Speech and Language  Pathologist Karla Cuardo tells us more.

-

Sa paglipas ng panahon matapos madiagnose, mararanasan ng mga taong nabubuhay ng may Dementia ang paghina ng kanilang mga muscle. Mayroon mga paraan upang mapatagal ang paghina ng mga muscle at paglala ng sakit na ito, Ibinahagi ng Geriatrician at mula  Philippine Dementia Society  Dr. Bong Sanosa kasama ang  Speech and Language  Pathologist Karla Cuardo ang ilang mga paraan na maaring gawin upang maipagpatuloy ang kadelad ng  buhay ng mga mahal sa buhay na may Dementia.  

Death toll from Mindanao quake reaches 5 - Lima ang kumpirmadong namatay sa naganap na lindol sa Mindanao

Oct 18, 2019 0:04:41

Description:

Five people have been confirmed dead from last Wednesday's magnitude 6.4 earthquake that rocked Mindanao. An estimated 500 families have been affected by the earthquake as authorities continue to assess the damage in the areas.

 

-

Limang katao ang kumpirmadong patay sa naganap na  magnitude 6.3 lindol na yumanig sa  Mindanao. Tinatayang may  500  mag-anak ang naapektuhan ng lindol habang patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang pinsala sa mga lugar. 

 

Terrible dilemma faced by migrant women who are victims of domestic violence - Suliranin hinaharap ng mga kababaihang migrante na biktima ng domestic violence

Oct 18, 2019 0:07:20

Description:

A new report has found migrant women on temporary visas who experience family violence are often left to suffer in silence because of fears they will be deported if they seek help.

 

Monash University researchers have called for reforms to the migration system to protect them better.

-

 

Napag alaman sa pinaka huling ulat na ang mga kababaihang may temporary visa na nakakaranas ng karahasan o family violence ay kadalasang  napipilitang ilihim ang kanilang mga kalagayan sa pangamba na madeport kung humingi ng saklolo

 

Nanawagan ang mga mananaliksik mula Monash University para pag repaso sa sistema ng migrasyon upang mas mapabuti ang proteksiyon para sa mga naitanging kababaihan

Call to end prolific use of chemical restraints for dementia patients - Panawagan para tapusin ang labis na paggamit ng mga gamot na pampigil para sa mga pasyente ng demensya

Oct 17, 2019 0:05:35

Description:

Human Rights Watch has called for greater staffing and training in Australian nursing homes, after investigating the prolific use of chemical restraints for dementia patients.

-

Nanawagan ang Human Rights Watch para sa higit na bilang ng mga kawani at pagsasanay sa mga tahanan ng pangangalaga ng Australia, matapos na mag-siyasat sa labis na paggamit ng mga kemikal na pampigil para sa mga pasyente ng demensya.

 

Call for state governments across the nation to introduce congestion charges - Panawagan sa gobyerno ng estado tungkol sa singil sa mga drayber na pumapasok sa masikip na lansangan

Oct 17, 2019 0:05:14

Description:

State governments have rejected a proposal to charge drivers who enter capital cities during peak hour, as a way to reduce congestion in the CBD

-

Tinanggihan ng mga gobyerno ng estado ang panukala na singilin ang mga drayber na pumapasok sa mga kapitolyo ng syudad habang masikip, bilang paraan ng pagbabawas ng pagsisikip ng trapiko sa mga CBD

How false claims, misleading statements may affect visa applications - Palsipikadong impormasyon sa aplikasyon sa visa ng Australya, dahilan ng pag-kansela at pagpapa-balik sa pinanggalingang bansa

Oct 17, 2019 0:06:14

Description:

Supplying false documents or information in visa applications for travel to Australia will mean outright cancellation and deportation back to the country of origin. This also applies to migrants who are already in Australia, who when found to have supplied false information in their visa applications, will be treated in the same manner.

Immigration lawyer, Jess Icao, tells us more.

-

Ang pagbibigay ng maling impormasyon sa inyong aplikasyon sa visa ng Australya, ay mangangahulugan ng biglaang kanselasyon at pagpapabalik sa pinang-galingang bansa.

Airline passengers targeted in forced marriage awareness campaign - Mga pasahero ng eroplano, target ng kampanya tungkol sa sapilitang kasal

Oct 17, 2019 0:04:30

Description:

A new campaign by the Federal Police is being rolled out at Australia's busiest airport to try and raise awareness about the crime of forced marriage.

-

Isang bagong kampanya ng Pulis Pederal ang sinimulan sa isa sa pinaka-mataong paliparan sa Australya, upang subukang itaas ang kaalaman tungkol sa sapilitang kasal.

Why community is important in tackling mental illness - Bakit mahalaga ang suporta ng komunidad sa pagharap sa mental illness

Oct 16, 2019 0:16:44

Description:

We speak to mental health warriors from Mental Health Australia about the significance of community awareness and support in relation to mental illness     

-

Ating kinausap ang mga  mental health warriors  mula Mental Health Australia kaugnay ng kahalagahan ng kaalaman sa komunidad at paghatid ng suporta sa mga taong nakakaranas ng  mental illness     

Using forum plays to tackle domestic violence and human rights issues - Talk to Me Wena

Oct 16, 2019 0:10:16

Description:

‘Talk to Me, Wena’ tackles issues on domestic violence and human rights. The play tells the story of a Filipina domestic helper who is unable to fly back home to bury her son because no one will be left home to care for her employer's pet dog.

 

-

‘Talk to Me -Wena’ tinatalakay ang mga isyu tungkol sa domestic violence at karapatang pantao.  Kwento ng isang  Filipina domestic helper  na hindi maka-uwi upang ilibing ang napatay na anak na lalaki dahil walang maiiwang mag-alaga sa alagang aso ng kanyang mga amo. 

 

Three children suspected of showing polio symptoms in Lanao del Sur

Oct 16, 2019 0:08:50

Description:

The Philippines' health department has launched massive vaccination activities against polio in Lanao del Sur province as three more children in the area were reported to have exhibited possible symptoms of the paralytic disease.

Scott Morrison defends government record on tackling drought

Oct 16, 2019 0:05:06

Description:

Prime Minister Scott Morrison has defended his government's action on tackling the ongoing drought, after hearing desperate pleas from members of regional Australia to do more.

Filipino breakfast classic now an Aussie bar snack favourite - Tocino jerky: Malikhaing bersyon ng paboritong agahan ng mga Pinoy

Oct 15, 2019 0:10:55

Description:

Originally from Cebu, Queenslander Lory Sandilands comes from a family that prides itself on making tocino - a type of sweet, cured meat and a popular Filipino breakfast staple. Lory and her husband thought that Lory's family recipe need not be limited to breakfast. They now operate their meat processing business in Queensland.

-

Si Lory Sandilands ay mula sa pamilya na ipanagmamalaki ang paggawa ng tocino - isang uri ng matamis na karneng popular na pang-agahan ng mga Pilipino. Naisipan ni Lory at kanyang asawa, na ang recipe ng kanilang pamilya ay hindi dapat para sa agahan lamang.  Ngayon ay nagpapatakbo sila ng isang negosyo sa pagpoproseso ng karne sa Queensland.

State leaders acknowledge Filipino migrants’ contribution to Australia’s multicultural society - Mga pulitiko kinilala ang kontribusyon ng mga migranteng Pilipino sa Australya

Oct 15, 2019 0:04:20

Description:

Speaking at the 31st Grand Fiesta Kultura event in Sydney, dignitaries acknowledge Filipino migrants’ contribution to Australia’s multicultural society.

-

Kinikilala ng mga pulitiko ng estado ang kontribusyon ng mga migranteng Pilipino sa lipunang multikultural ng Australya sa naganap na Fiesta Kultura sa Sydney.

122 trees to be cut for road widening projects in Cebu City - Pagbabawal sa mga pasaherong sumakay sa likod ng pick-up trak

Oct 15, 2019 0:07:50

Description:

At least 122 trees will have to be cut to make way for widening of a one of Cebu City’s major roads. The city mayor is firm about his decision not to allow the cutting of trees as the plan goes against their environmental goal to grow three million trees in three years.

-

Ipapatupad ng Land Transportation sa Gitnang Kabisayaan ang pagbabawal na magssakay ng pasahero sa likod ng mga pick-up track sa Cebu.

Campaign for paid miscarriage leave to help manage grief - Kampanya para sa bayad na bakasyon pagkatapos makunan

Oct 15, 2019 0:05:26

Description:

1 in 4 pregnancies ends in miscarriage - but many women are still struggling to have their losses recognised.

-

Isa sa apat na pagbubuntis ang nauuwi sa pagkalaglag, pero marami pa ding babae ang naghihirap para makilala ang kanilang kawalan.

Lack of water raises questions about future management - Kakulangan sa tubig, nagtaas ng mga tanong tungkol sa pamamahala ng kinabukasan

Oct 15, 2019 0:04:06

Description:

Drought has ravaged large parts of Australia's eastern states from Queensland to Tasmania.

-

Winasak ng tag-tuyot ang malaking bahagi ng Silangang Australya, mula Queensland hanggang Tasmania

Mission Australia raises awareness about the nation's hidden homelessness - Itinaas ng Mission Australya ang kaalaman tungkol sa nakatagong walang tirahan sa Australya

Oct 15, 2019 0:06:11

Description:

In June, Hobart woman and cancer survivor Jacqui Stocks spoke to SBS News about how she became homeless.

-

Noong Hunyo, ang babaeng taga Hobart na gumaling na sa sakit na kanser, Jacqui Stocks, at nagsalita sa SBS tungkol sa kung paano siya nawalan ng tirahan.

Renewed calls to increase welfare benefits - Bagong panawagan upang dagdagan ang bayad sa Newstart

Oct 14, 2019 0:04:12

Description:

There are renewed calls to increase welfare benefits, with a Parliamentary inquiry raising concerns about the difficulty of living off the current payment system.

-

May mga bagong panawagan para dagdagan ang benepisyo sa welfare, na kung saan ang parliamento ay nagtaas ng pagkabahala tungkol sa kahirapan ng buhay sa ilalim ng kasalukuyang bayad sa Newstart.

Australian women much more food-insecure than men, report finds - Mga Australyana, mas kulang ng tiwala sa pagkain, kumpara sa mga lalake

Oct 14, 2019 0:09:03

Description:

Australian food relief organisation Foodbank has revealed that Australian women are much more likely to experience food insecurity than men.

-

Sinabi ng grupo sa pagkain, Foodbank, na ang mga Australanong babae ay mas dumaranas ng kawalan ng tiwala sa pagkain, kumpara sa mga lalake.

 

Predictions central-west NSW could run short of water - Ayon sa mga eksperto, mawawalan ng tubig ang ilang bayan sa NSW pagsapit ng Nobyembre

Oct 14, 2019 0:04:38

Description:

Parts of regional New South Wales are counting down the days before water supplies are set to run out.

-

Ilang bahagi ng rehiyonal na New South Wales ang bumibilang ng mga araw bago mawala ang tubig sa kanilang lugar.

Aged care Royal Commisison hears from aboriginal elders - Royal Commission on Aged care, dininig ang mga pahayag ng nakakatandang Aborihinal

Oct 14, 2019 0:04:01

Description:

An Aboriginal Community Elders service says many indigenous people wouldn't feel safe in mainstream nursing homes in Australia.

-

Sinabi ng mga pinuno ng komunidad Aborihinal, na maraming tao sa kanilang lahi ang hindi nakakaramdam na ligtas sila sa mga nursing homes sa bansa.

'Drag gave me the strength to come out': Transgender queen on transition - 'Drag gave me the strength to come out': Isang transgender queen ukol sa kanyang transition

Oct 14, 2019 0:17:19

Description:

For Rian Difuntorum, the mask she wore as a drag queen became the catalyst for her to start living her truth.

-

Para kay Rian Difuntorum, ang maskarang isinuot niya bilang drang queen ang nag-udyok sa kanyang magpakatotoo sa kanyang sarili.

Like family: Aged care and disability worker on close ties with patients - Parang kapamilya: Isang aged care and disability worker ukol sa pagtrato sa mga pasyente

Oct 13, 2019 0:13:44

Description:

For aged care and disability worker Boti Benitez, caring goes beyond empathy and compassion. It's about treating patients like family.

-

Para sa aged care and disability worker na si Boti Benitez, lamang pa sa empatiya ang binibigay niya sa kanyang mga pasyente. Tinatrato niya ang mga ito bilang pamilya.

Meet the chef adding a Filipino twist to Australian bush tucker - Isang chef, nilagyan ng Pinoy twist ang pagkaing Bush Tucker

Oct 13, 2019 0:12:12

Description:

Chef Glaiza Victor-Calderon combines her love for Filipino cuisine and Australian bush tucker cooking.

-

Pinapakita ni Glaiza Victor-Calderon ang pagmamahal niya para sa pagkaing Pilipino at Bush Tucker food sa mga lutuin niya sa Karijini Eco Retreat.

Rural communities prepare for the risk of more fish deaths - Mga rural na pamayanan naghahanda para sa panganib ng dagdag na pagkamatay ng mga isda

Oct 13, 2019 0:04:34

Description:

Rural New South Wales communities are bracing themselves for another ecological disaster, despite efforts to save local fish populations.

-

Inihahanda ng mga pamayanan ng rural New South Wales ang kanilang mga sarili para sa isa pang sakuna, sa kabila ng mga pagsisikap na mailigtas ang populasyon ng mga lokal na isda.

In the heart of Blacktown: A local Filo-owned cafe braving to make a difference in genuine human encounter - Sa puso ng Blacktown: Isang lokal na kapihan na pagmamay-ari ng Pinoy matapang na gumagawa ng kaibhan sa pakikisalamuha sa kapwa

Oct 12, 2019 0:14:21

Description:

Beyond thriving in the cafe industry, Young Lion's Cafe is jubilant in weaving its relationship with its local customers making a difference in genuine human encounter through their cafe experience.

-

Higit sa pag-unlad nito sa industriya ng kapihan, ang Young Lion's Cafe ay masaya sa paghabi nito ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na mamimili nito, gumagawa ng kaibhan sa tunay na pakikisalamuha ng tao sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa pagbili.

Why singing matters for Kiko Choir - Bakit mahalaga ang pag-awit para sa Kiko Choir

Oct 12, 2019 0:34:20

Description:

For the members of St Francis Filipino choir who recently celebrated their first anniversary, singing in church is not just an opportunity to serve God, but also a pathway to joy.

-

Para sa mga miyembro ng St Francis Filipino choir na kamakailan ay nagdiwang ng kanilang unang anibersaryo bilang rehistradong grupo, ang pag-awit sa simbahan ay hindi lamang oportunidad upang pagsilbihan ang Panginoon, ngunit isang daan din tungo sa totoong ligaya.

Bamboo Mañalac on being Filipino - Pinoy ako: Bamboo Mañalac

Oct 12, 2019 0:04:43

Description:

Filipino rock artist Bamboo Mañalac shares that one of the strongest traits Filipinos possess is resiliency, and because of this Filipinos have gained appreciation and respect.

-

Ibinahagi ng Filipino rock artist na si Bamboo Mañalac na isa sa mga magandang ugali ng mga Pilipino ang pagiging matatag at dahil dito ay nakuha ng mga Pilipino ang respeto at pagmamahal.

 

Dementia diagnosis is a family concern - Ang diagnosis ng Dementia ay hinaharap ng buong pamilya

Oct 11, 2019 0:13:19

Description:

Diagnosis of Dementia in an individual is a family concern. While many Filipino families in Victoria have gone a long way in understanding and managing the disease, Philippine Dementia Society's Dr. Bong Sanosa says there more to be done. Acceptance is the first and hardest step to take, Speech and Language Pathologist Professor Carla Cuadro and Dr. Bong Sanosa explains how we can differentiate the typical signs  of aging to symptoms of dementia 

-

Sa oras na ma-diagnose ang isang indibidwal ng Dementia kasama ang buong pamilya sa paghahanda sa mga darating na araw para sa mas komportableng buhay ng indibidwal  Habang malayo na ang narating ng maraming mga mag-anak sa Victoria sa pagunawa at harap sa nasabing kalagayan, para kay  Dr. Bong Sanosa ng Philippine Dementia Society marami apng mga pagsisikap ang kailangang isakatuparan. Ang pagtanggap sa diagnosis ang una at pianak mahirap na hakbang, ipinaliwanag  ng Speech and Language Pathologist Professor Carla Cuadro at Dr. Bong Sanosa kung paano mapag-iiba ang pangkaraniwang pagbabago at kaganapan sa pagtanda sa sintoma ng  dementia 

Magnificat: Celebrating the life of the Virgin Mary - Magnificat: Pagbigay pugay kay Maria

Oct 11, 2019 0:06:37

Description:

They say that music can be a form of prayer and praise. The Filipino Chaplaincy Choir of Melbourne is set to sing praises to the Virgin Mary with Magnificat and give tribute to the women in our lives.

Johanna Bertumen Nonato shares their story.

-

Para sa marami ang musika at pag-awit ay isang anyo ng pagsamba at pagdarasal .  Ang Filipino Chaplaincy Choir of Melbourne ay nakatakdang magbigay pugay sa Birhen Maria sa pamamagitan ng Magnificat kasabay ng pagbigay pugay sa mga kababaihan sa ating buhay. nakapanayam namin si  Johanna Bertumen Nonato 

Elderly people from diverse backgrounds are at risk of lower quality aged care - Mga elderly mula ibat-ibang lahi ang nasa panganib na makatanggap ng mas mababang kaledad ng aged care

Oct 11, 2019 0:05:55

Description:

The Aged Care Royal Commission is this week examining how elderly Australians from diverse backgrounds deal with challenges in the sector.

 

The commission has been told culture, language and sexual orientation differences are proving to be significant barriers for an increasing number of people needing care.

 

-

Sinusuri ng Aged care Royal Commission kung paano hinaharap ng mga matatandang Australyano mula sa mga iba't-ibang lahi ang mga hamon sa sektor.

Sinabi sa komisyon ang kultura, wika at pagkakaiba sa mga sekswal na orientasyon ang nagpatunay na mga makabuluhang hadlang sa tumataas na bilang ng mga tao na nangangailangan ng pangangalaga.

 

Panelo accepts public transport challenge

Oct 11, 2019 0:04:57

Description:

Presidential Spokesperson Salvador Panelo has accepted the 'commute challenge' and traveled to work using public transport. He said he will travel to Malacanang Palace using the LRT and jeepney.

Queensland to host multicultural forum next year - Queensland, punong abala para sa pagtitipon ng iba't ibang kultura sa susunod na taon

Oct 10, 2019 0:04:31

Description:

The Queensland government has announced a ministerial forum on multicultural affairs.

-

Inihayag ng pamahalaang Queensland ang isang pagtitipon pangministeryal sa mga gawaing multikultural sa susunod na taon.

 

Foods that can help make you feel happy - Pagkain maari din makaapekto sa inyong mood

Oct 10, 2019 0:06:37

Description:

The food you eat can have a great effect on your mood. While healthy choices can lead to a healthy body, certain types of food can greatly affect our mood.  Josh Gaudry, food scientist at Flannerys Organic & Wholefood Market tells us more

-

Habang ang pagpili ng mga malulusog na pagkain ay maaring magbigay daan malusog na pangangatawan, may ilang mga uri ng pagkain ang maaring makaapekto sa inyong mood. Narito ang paliwanag ni  Josh Gaudry, food scientist mula Flannerys Organic & Wholefood Market 

United Nations faces 'severe financial crisis' - United Nations, nahaharap sa malalang problema sa pananalapi

Oct 10, 2019 0:05:17

Description:

The United Nations says it may not be able to pay some of its 44,000 staff next month as it faces what it's calling a "severe financial crisis". By the end of September, a third of UN member states had not paid their annual dues.

 

-

Sinabi ng United Nations na maaring hindi nila mabayaran ang ilan sa 44,000 nilang empleyado sa darating na Nobyembre, habang humaharap sila sa tinawag na malalang kriris sa pananalapi. Sa katapusan ng nagdaang Septyembre, ikatlo ng mga myembrong bansa ng United Nations ang hindi pa nagbabayad ng kanilang kontribusyon.

 

The threat of cyber crime in Australia - Panganib ng cyber crime sa Australya

Oct 10, 2019 0:04:28

Description:

New data shows Australians are reporting cyber security incidents every 10 minutes and it’s costing Australian businesses $29 billion each year.

-

Ipinakita ng mga bagong data na nagsusumbong ang mga Australyano tungkol sa mga insidente ng cyber security bawa't sampung minuto, at ito ay nagkakahalaga ng $29 bilyon para sa mga negosyante bawa't taon.

More asylum seekers arriving by plane - Bilang ng mga asylum seekers na dumating sakay ng eroplano tumataas

Oct 10, 2019 0:04:41

Description:

New figures showing 95,000 asylum seekers have arrived in Australia by plane over the past five years has triggered fears of possible exploitation and slavery.

-

Ipinakita ng mga bagong tala, na 95,000 asylum seekers ang nagsidating sa Australya na sakay ng eroplano, nitong nakalipas na limang taon, na diumano'y nagdala ng posibleng pagsasamantala at pang-aalipin.

A plan to move unemployed migrants to country Victoria - Balak na ilipat sa rehiyunal na lugar ng Victoria ang mga migranteng walang trabaho

Oct 9, 2019 0:06:24

Description:

A plan has been unveiled to help 50 migrant families find jobs, homes, and networks in regional Victoria over the next couple of years while boosting small rural population numbers.

 

The refugee settlement agency AMES Australia wants unemployed refugees to find work in regional locations but other agencies are warning strong support is needed to make the scheme work.

 

-


Isang plano ang inilabas upang tulungan ang limapung migranteng makahanap ng trabaho, bahay at koneksyon sa mga rehiyonal na bahagi ng Victoria sa mga susunod na taon habang pinapataasan ang mga populasyon sa mga maliliit na bayan.

Nais ng refugee settlement agency na AMES Australia na makahanp ng trabaho sa mga rehiyonal na lokasyon ang mga walang trabahong mga refugee ngunit nagbabala din ang ibang ahensiya na isang malakas na suporta ang kinakailangan upang gumana ang scheme.

Paying it forward: Giving neglected children a chance for a better life - Pagbahagi ng biyaya sa mga napabayaang bata

Oct 9, 2019 0:08:55

Description:

Ruth Roa is a mother, community worker, and a medical scientist at a prominent hospital in Melbourne. She shares how she gives back to the community through her project, San Pedro Children’s Home.

-

Si Ruth Roa ay isang ina, community worker at isang medical scientist sa isang kilalang ospital sa Melbourne. Ibinahagi niya kung paano siya tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng kaniyang proyekto, ang San Pedro Children’s Home.
Sa simula pa lamang ay kinunsulta niya ang kaniyang may sapat na gulang na mga anak upang makapaloob sa proyekto. Nagulat siya na ganap ang suporta ng mga ito sa proyektong naisip niya na magbibigay-benepisyo sa inabandona at napabayaang mga bata sa kaniyang bayang sinilangan, sa Digos, Davao.

Strategies to cope with stress when buying a home

Oct 9, 2019 0:11:01

Description:

The 'Australian dream' of owning your own property can be both rewarding and stressful. The latest research indicates that almost one in five Australians find the process of buying a home very stressful. Neuroscientist Dr. Sarah McKay shares strategies we can use to manage the stress during this important time of our lives.

Tallest Christmas tree made of recyclable materials unveiled in Central Mindanao - Pinaka mataas na Christmas tree sa Central Mindanao

Oct 9, 2019 0:08:39

Description:

The municipality of Tampakan in South Cotabato province formally unveiled on Tuesday night its 100-foot "giant Christmas tree showcase" made of recyclable materials. This Christmas season the tree aims to create awareness on recycling among the locals.

-

Pormal nang binuksan sa publiko  ang 100-foot "giant Christmas tree showcase"  sa Tampakan,  South Cotabato na gawa sa mga recyclable materials. layunin ng Christmas tree na maihatid sa mga tao ang wastong paraan sa pagtapon ng mga basura.

Pastry chef shifts focus from baking to gardening

Oct 8, 2019 0:06:24

Description:

After several years of working as a pastry chef in a prestigious hotel in Melbourne, he now runs his own company in landscaping and gardening and is using his learned technique while working as a pastry chef.

Asian-Australians most likely group to be discriminated against: survey - Mga Asyano-Australyano, mas malamang na tumanggap ng diskriminasyon kaysa sa ibang lahi

Oct 8, 2019 0:05:54

Description:

Asian-Australians are the most likely ethnic group in the country to report experiencing discrimination.

-

Mas malamang na tumanggap ng diskriminasyon ang mga Australyanong mula Asya, kaysa sa ibang lahing naninirahan sa bansa.

A legacy from the original 'Club ni Nanay' - Ang Philippine Association of Geelong Inc. ay isang pamana mula sa orihinal na 'Klub ni Nanay'

Oct 7, 2019 0:07:45

Description:

For many years, the group was called ‘Club ni Nanay'. Seventeen years later, it has now over 60 members. The current president of the organisation, Judith Zamayla narrates how it originally started with twelve members. 

 

-

Ang Philippine Association of Geelong (PAG) Inc. ay itinatag noong Oktubre ng taong 2002 at pinamunuan ni Bb. Josie Trewhitt. Sa loob ng maraming taon ito ay nakilala bilang ‘Klub ni Nanay’. Isinalaysay ng kasalukuyang pangulo ng organisasyon, Judith Zamayla kung paano ito nagsimula sa labing dalawang miyembro.

 

Makalipas ang labingpitong taon, ang grupo ay mayroon na ngayong mahigit sa 60 miyembro. Ang grupo ay nakapokus sa pagdiriwang ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga sayaw at costume ng mga tribong grupo kabilang ang T’boli, Ifugao at Manobo. Sa ngayon ang grupo ay konektado na sa malawak na mga komunidad Pilipino sa Victoria.  

 

 

Using pageant to create noble ways to make a difference in others' lives - Ginagamit ang pageant sa paglikha ng mga marangal na paraan upang gumawa ng kaibhan sa buhay ng iba

Oct 6, 2019 0:21:51

Description:

There is a challenge in finding a noble way of empowering oneself while making a difference, but candidates of the Mr World Noble King Australia found pageant is one way.

-

Mayroong hamon sa paghahanap ng isang marangal na paraan upang mabigyang-lakas ang sarili habang gumagawa ng pagkakaiba, ngunit ang mga kandidato ng Mr World Noble King Australia ay nakita ang pagsali sa pageant bilang isang mahusay na paraan.

For them, it's more than just a smile - Higit pa sa matamis na ngiti

Oct 4, 2019 0:10:42

Description:

Growing up on a farm in Davao, Terry Recto Kane had everything they needed to live, except for cash. When a family member needed medical attention they didn't have the cash to pay for a visit to the doctor or money to buy medicine.  This inspired her to build the "Share Me a Dream' project, raising the much-needed funds to assist in  medical missions in various  indigenous and remote communities in the Philippines 

-

Lumaki sa isang sakahan sa Davao si Terry Recto Kane kung saan matatagpuan ang lahat ng kanilang pangangailangan upang mabuhay maliban sa pera. Sa oras na kailangang magpagamot ng isang miyembro ng pamilya, wala silang pera pambayad sa doktor o pampbili ng gamot. Ito ang naging inspirasyon niya upang buohin ang "Share Me a Dream' project, sila'y naglilikom ng pondo para sa pagtulong sa mga  medical mission sa ibat-ibang malalayong lugar kung saan naninirahan ang mga katutubo sa Pilipinas

In case of emergency: Call-taker on mental health amidst crisis - Isang call-taker ukol sa importansya ng mental health sa harap ng krisis

Oct 4, 2019 0:16:39

Description:

Emergency call-taker Eileen Rivera realised that self-care is just as important as caring for others.

-

Napagtanto ng emergency call-taker na si Eileen Rivera na kasing-halaga ng pag-aalaga sa iba ang self-care.

President Duterte's second visit to Russia - President Duterte's second visit to Russia

Oct 4, 2019 0:05:52

Description:

Philippines and Russia strengthen ties as both parties sign agreements on defense, trade, energy, science and technology. This is the second visit of Philippine President Rodrigo Duterte to Russia, his first visit was in 2017  

 

-

Pinagtibay ng Pilipinas at  Russia ang uganyan nito  sa ikalawang pagbistia ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia kung saan nilagadaan ng dalawang panig ang kasunduaan sa pambansang tanggulan, kalakal, enerhiya, siyensa at teknolohiya. TIto ang ikalwang pagkakataong bumista ang pangulong  Rodrigo Duterte sa Russia, ang una ay naganap noong taong  2017  

 

Over-the-counter codeine ban leads to big drop in overdoses - Pagbabawal sa walang reseta na codeine nagresulta sa malaking pagbagsak sa overdose

Oct 3, 2019 0:04:37

Description:

A new study shows Australia's ban on over-the-counter codeine pills has led to a dramatic drop in overdoses.

-

Isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang pagbabawal ng Australia sa tabletas na codeine na mabibili ng walang reseta ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba sa labis na dosis.

Australia's retirement income system to be reviewed - Kinikita ng mga retiradong Australyano, susuriin ng gobyerno

Oct 3, 2019 0:04:53

Description:

The federal government is to undertake a major review into the Age Pension, compulsory superannuation and voluntary savings.

For the first time in three decades, a major review of Australia's retirement income system is being undertaken.

-

Magsasagawa ang gobyerno ng isang malawakang pagsusuri sa Age Pension, compulsary superannuation at voluntary savings.

Extreme temperature in Spring at Oak Valley in South Australia - Sobrang init ngayong tag-sibul, sa Oak Valley, South Australya

Oct 3, 2019 0:08:22

Description:

Extreme temperatures will be experienced this Spring, at Oak Valley in Nullarboor Plains of South Australia, when it will reach 33 degrees on Thursday, and 34 on Friday.

-

Napaka-init na panahon ang mararanasan ngayong tag-sibul, sa Oak Valley sa Nullarboor Plains ng South Australia, na aabot sa 33 digri sa Huwebes, at 34 digri naman sa Biyernes.

Living in regional Australia - Paninirahan sa rehiyonal na Australya

Oct 3, 2019 0:10:31

Description:

Nearly all newly arrived migrants settled in Melbourne and Sydney last year while regional Australia is struggling to survive with a shrinking population. The Australian government is offering migrants new permanent residency pathways provided that they stay in regional areas for four years.

-

Halos lahat ng bagong dating na migrante ay nanirahan sa Melbourne at Sydney noong isang taon habang nagdudusa ang rehiyonal na Australya sa isang lumiliit na populasyon. Nag-alok ang gobyerno ng Australya ng bagong landas patungo sa permanent residency sa mga migrante sa kasunduang sila ay mananatili sa mga rehiyonal na lugar ng apat na taon.

RBA drops cash rates to record low - RBA binawasan ang antas ng interes sa pinakamababang halaga

Oct 2, 2019 0:04:57

Description:

The Reserve Bank of Australia has driven its official cash rate below one per cent for the first time.

 

It's the RBA's third cut since June and comes as the central bank battles to curb rising unemployment and stimulate a stalling economy.

-

Sa unang pagkakataon  binaba ng Reserve Bank of Australia ang official cash rate nito ng mas mababa sa isang porsiento

 

Ito ang ikatlong pagbawas ng RBA simula Hunyo habang pinagsisikpan ng Bnagko Sentral na harapin ang patuloy na tumataas na antas ng walang trabaho at bumabagal na pagusad ng ekonomiya

She matters: Transgender murder victim's best friend speaks out - Ang pagsasalita ng matalik na kaibigan ng transgender murder victim

Oct 1, 2019 0:08:01

Description:

Mhelody Polan Bruno matters. Her best friend Dholley wants to make sure the world knows that.

-

Maraming nagmamahal kay Mhelody Polan Bruno. Nais ng kanyang matalik na kaibigan na si Dholley na malaman ito ng buong mundo.

World-class Playground for Day Care classes - Pang-mundong uri ng palaruang idinisenyo at itinayo ni Corey Stone

Oct 1, 2019 0:05:55

Description:

Corey Stone has been involved in childcare for over 17 years in both Long Day Care and Before and After School Care

-

Si Corey Stone ay naging bahagi ng alaga sa mga kabataan ng 17 taon, sa parehong Long Day Care at Before and After School care.

Can changing your habits really help save the planet? - Matutulungan ba ninyo ang planeta kung magbabago kayo ng ugali?

Oct 1, 2019 0:05:10

Description:

Australians are being challenged to reduce their environmental footprint by cutting out bottled water and single-use plastics.

-

Ang mga Australyano ay hinahamong bawasan ang kanilang environmental footprint sa pagbabbawas ng gamit sa naka-boteng tubig at minsan gamiting-plastik.

New products are added to the Pharmaceutical Benefits Scheme - Mga bagong gamot napadagdag sa Pharmaceutical Benefits Scheme

Oct 1, 2019 0:04:29

Description:

 Thousands of Australians living with lung cancer, leukaemia and high cholesterol are set to benefit from new drug listings on the Pharmaceutical Benefits Scheme.

-

Libo-libong Australyano na nabubuhay ng may kanser sa baga, leukemia at mataas na antas ng cholesterol, ang nakatakdang makinabang sa benepisyo ng pinababang presyo ng mga gamot sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme.

 

Australian parents driving up to 1,500 km per year just to put babies to sleep - Mga magulang nagmamaneho ng 1,500 km kada taon para mapatulog ang mga anak

Oct 1, 2019 0:07:01

Description:

New research reveals that 96% of parents drive up to an hour a week and cover 1,500 km per year just to get their babies to sleep.

-

Lumabas sa isang pagsusuri na 96% ng mga magulang ang nagmamaneho ng isang oras kada linggo at 1,500 na kilometro kada taon upang mapatulog ang kanilang mga anak.

'Let the children lead': Teacher on the magic of Montessori learning - Ang child-led learning ayon sa isang Montessori na guro

Sep 30, 2019 0:10:27

Description:

Sydney-based educator Anniebelle Vergel De Dios is a firm believer that we should trust our children enough to know how they want to learn.

-

Malakas ang paniwala ng Sydney-based educator na si Anniebelle Vergel De Dios na dapat na kapag hinahayaan nating mag-pokus ang ating mga anak sa gusto nila, mas madali silang matututo.

New drug gives hope to people with Cystic Fibrosis - Isang bagong droga nagbibigay ng pag-asa para sa mga taong my Cystic Fibrosis

Sep 30, 2019 0:04:13

Description:

Findings into a new cystic fibrosis therapy aimed at extending the lives of sufferers has been unveiled by the European Respiratory Society Congress.

-

Inihayag ng European Respiratory Society Congress ang mga natuklasan tungkol sa isang bagong Cystic Fibrosis therapy na layunin ang mapahaba ang buhay ng mga nagdudusa sa sakit. 

Pushing for inclusivity: Hotel offers on-the-job training for deaf and mute - Hotel nagbukas ng On-the-Job training para sa mga pipi at bingi

Sep 29, 2019 0:13:45

Description:

A hotel in the Philippines offers on-the-job training for persons with hearing and speech impairment, providing employment opportunities for people with disabilities.

-

Upang makapagbigay ng trabaho para sa mga taong may kapansanan, naglunsad ang isang lokal na hotel ng isang On-the-Job training para sa mga batang pipi at bingi.

Severe fire warning raised over Darling Downs and Granite Belt - Malubhang babala ng sunog sa Darling Downs at Granite Belt

Sep 29, 2019 0:06:33

Description:

Severe fire danger ratings are forecast to affect the Darling Downs and Granite Belt today, and may affect isolated parts of the northern Maranoa and Warrego, Southern Central Highlands and Coalfields and western Southeast Coast districts.

-

Hinuhulaang makakaapekto sa darling Downs at Granite Belt ngayong araw ang malubhang antas ng mapanganib na sunog at maaring makaapekto sa ilang bahagi ng Hilagang Maranoa at Warrego, Timog ng Central Highland, Coalfields at Silangang Kanluran na mga baybayin.

Boosting kids' confidence through pageantry: Little & Teen Glam Australia - Pagpapalakas ng loob ng mga bata sa pamamagitan ng pageant: Little & Teen Glam Australia

Sep 29, 2019 0:21:27

Description:

Few of them have not even started school yet, but they sure know how to glam up, walk up the stage and wear their best smiles while waving to the audience. 

-

Ilan sa kanila ay hindi pa nagsisimulang pumasok sa paaralan, ngunit alam na nila kung paano mag-ayos, maglakad sa entablado na may pinakamahusay na mga ngiti habang kumakaway sa manonood.

Festival offers safe places to explore an illness that does not discriminate - Pista na nagbibigay ng ligtas na lugar upang siyasatin ang isang sakit na walang pinipili

Sep 29, 2019 0:06:42

Description:

An interactive mental health and arts festival in Sydney, billed as the biggest of its kind in the world, is tackling the taboos around mental health.

-

Isang interactive na pista tampok ang kalusugan ng isip at sining sa Sydney, na tinagurian na pinakamalaki sa uri nito sa mundo, ay tinatalakay ang mga paksa na nakapalibot sa kalusugan ng kaisipan.

Want to age better? Join a cabaret! - Sali na sa isang cabaret show!

Sep 28, 2019 0:08:13

Description:

Stage fright is an anxiety many share. Some love it, some fear it, and some choose to get up in front of people and perform in a cabaret show.

-

Marami sa atin ang nakakaranas ng stage fright. Ngunit ang iba naman ay game din na umakyat sa entablado upang magpamalas ng isang cabaret show.

Strengthening the Filipino student community in NSW through Pinoy games - Pagpapatibay ng samahan ng mga Pilipinong mag-aaral sa NSW sa pamamagitan ng mga larong Pinoy

Sep 27, 2019 0:14:55

Description:

More than the fun and relieving stress, the annual Palarong Pinoy aims to create a space for the growing Filipino student community within the universities in New South Wales.

-

Higit sa kasiyahan at mabawasan ang pagkabalisa, ang taunang Palarong Pinoy ay naglalayong lumikha ng lugar para sa lumalaking komunidad ng mga Pilipinong mag-aaral sa loob ng mga unibersidad sa New South Wales.

Helping newly arrived Filipinas adjust to life in Australia - Tulong at suporta para sa mga bagong dating na Pilipina sa Australya

Sep 27, 2019 0:08:57

Description:

Living away from home can be both exciting and daunting. Sydney based Philippines-Australia Community Services Inc (PACSI) will assist Filipinas in building their new lives and finding ways to help them find new friends, employment and support. PACSI's Nelia Suncad tells us more

-

Ang manirahan sa bagong lugar malayo sa kamag-anak at kaibigan ay maaring maging kapwa exciting at nakakakaba. Ang  Philippines-Australia Community Services Inc (PACSI) sa Sydanye ay maghahatid ng tulong at suporta para sa mga Pilipina sa kanilang apgsisimulang muli, maka-kilala ng mga bagong kaibigan, trabaho at suporta. Narito ang panayam kay Nelia Suncad ng  PACSI

New AFP Chief orders probe into the Philippine Military Academy - Bagong AFP Chief ini-utos ang imbestigasyon sa PMA

Sep 27, 2019 0:04:46

Description:

Newly appointed Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. Noel Clement has ordered a probe into the activities inside the Philippine Military Activity (PMA). The investigation will help in drafting policies which can assist in changes within the academy. The AFP Chief has also ordered an investigation into the fatal hazing of cadet fourth class Darwin Dormitorio

-

Iniutos ng bagong Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. Noel Clement  ang imbestigayson sa  mga nagaganap sa loob ng Philippine Military Activity (PMA). Tutulong ang imbestigasyon sa pagbuo ng mga kalakaran na tutulong sa pagpapatupad ng pagbabago sa loob ng academy. Iniutso din ng AFP Chief  ang imbestigaston sa pagkamatay bunga ng hazing ni cadet fourth class Darwin Dormitorio

Scientists hope new type-2 diabetes treatment will avoid common side-effect - Siyentipiko umaasa na ang bagong gamot para type-2 diabetes makakatulong para sa pag-iwas sa side effect

Sep 27, 2019 0:05:04

Description:

An Australian-led international study has published promising findings on a potential treatment for type 2 diabetes.

 

During a 13 year study, scientists discovered a peptide which could solve some of the side-effects caused by other medications.

 

-

Nailimbag sa isang pandaigdigang pag aaral na pinangunahan ng Australya ang  maaring makakatulong sa pagpapagamot sa type 2 diabetes

 

Sa 13 taong pag aaral,  napagalaman ng mga siyentipiko ang isang peptide na maaring makatulong  sa pagkawala ng ilang mga side effects bunga ng ilang mga gamot

What to expect in the 31st Grand Philippine Fiesta Kultura - Ang mga kaganapan sa 31st Grand Philippine Fiesta Kultura

Sep 27, 2019 0:07:27

Description:

With the theme of ‘Celebrating Indigenous Diversity’, the largest Filipino fiesta in Australia will return on October 6, 2019 at the Fairfield Showgrounds in Sydney.

-

Gamit ang temang ‘Celebrating Indigenous Diversity’, tatanghalin ang pinakamalaking Filipino fiesta sa Australya sa ika-anim ng Oktubre sa Fairfield Showgrounds sa Sydney.

Workplace stress blamed as Australians opt for takeaway meals - Stress sa trabaho iniugnay sa pagbili ng mga takeaway na pagkain ng mga Australyano

Sep 27, 2019 0:05:51

Description:

A national survey shows four in five Australians believe a hearty meal brings the household together - yet more than half are too stressed at work to cook the evening meal.

 

A study commissioned by Australian Lamb has found about two-thirds of respondents felt guilty about using food delivery apps.

 

-

Sa isinagawang national survey, napag alaman na apat sa bawat limang Australyano ang naniniwalang  ang salo-salong pagkain ng buong pamilya sa hapag kainan ay nagbubunga ng mas malapit na realsyon sa buong mag-anak. Subalit  higit sa kalahati ang lubhang nakakaranas ng stress sa trabaho kaya di na ito nakakapag- luto para sa hapunan

 

Sa pag aaral na kinomisyon ng Australian Lamb napag alaman na two thirds ng mga respondente ang naguilty sa pag gamit ng mga delivery apps

NSW becomes Australia's last state to decriminalise abortion - NSW naging huling estado ng Australia upang gawing ligal ang pagpapalaglag

Sep 26, 2019 0:04:29

Description:

After weeks of political debate and public protests,  New South Wales has become the final state in the country to decriminalise abortion.

-

Makalipas ang mga linggo ng pampulitikang pagtatalo at pampublikong protesta, ang New South Wales ay naging panghuling estado sa bansa na gawing ligal ang pagpapalaglag.

Made to persist: Techpreneur on motherhood, startup and cancer diagnosis - Pagbabahagi ng isang techpreneur ukol sa pagiging ina, negosyante at cancer survivor

Sep 26, 2019 0:17:16

Description:

Life is tough, but so is Jennifer Reyes. Soon after becoming a first-time mum and neophyte entrepreneur, she began her battle with aggressive breast cancer.

-

Pagkatapos maging ina at entrepreneur sa unang pagkakataon, nalaman ni Jennifer Reyes na siya'y may agressive breast cancer.

Drawing from my motherland: Filipino-Iranian painter finds self in migrant roots - Paano naging hudyat ang sining upang matagpuan ng isang Pilipinang pintor ang sarili

Sep 25, 2019 0:10:44

Description:

Filipino-Iranian Aida Azan hungered to connect with her Filipino heritage. She devoured the visual arts to have a better understanding of it.

 

-

Sa kagustuhan na mas maunawaan ang kanyang pinagmulan, pinasok ni Aida Azin ang visual arts.

A Melbourne cafe run entirely in sign language - Isang cafe sa Melbourne pinapatakbo sa pamamagitan ng sign language

Sep 25, 2019 0:05:10

Description:

A cafe in Victoria operating entirely in Auslan, is inviting the hearing community to join in, while giving Deaf students the chance to gain practical skills and qualifications at the same time.

-

Iniimbitahan ang mga nakakarinig na komunidad ng isang cafe sa Victoria na tumatakbo gamit lamang ang Auslan, na makibhahagi habang binibigyan ang mga hindi makarinig na estudyante ng pagkakataon na makakuha ng mga praktikal na kasanayan at kwalipikasyon.

$200 million boost announced for WA public schools - $200 milyon na dagdag para sa mga pampublikong paaralan sa WA

Sep 25, 2019 0:09:49

Description:

Public schools across Western Australia will benefit from a $200 million maintenance package, creating more than 3,000 jobs.

-

Makaka-benepisyo ang mga pampublikong paaralan sa buong Western Australia mula sa isang maintenance package na nagkakahalaga ng $200 million at magbibigay din ng mahigit tatlong libong trabaho.

 

Wellness day for Filipinas in Brimbank

Sep 25, 2019 0:11:44

Description:

The Filipinas in Brimbank were treated to a 'wellness day' to ensure that they take time off to have the necessary checks, in particular, cervical screening.  North Western Melbourne PHN's  Jarnia Cameron tell us more 

Massive Polio Vaccination in Davao and nearby areas - Bakuna laban sa polio magaganap sa Davao at kalapit lugar

Sep 25, 2019 0:08:22

Description:

The Department of Health (DOH)-Region 11 is set to conduct massive vaccination activities for polio in Davao City and neighboring areas after water samples were taken from the Davao River have turned out positive of poliovirus.

-

Takdang magsagawa ang Department of Health (DOH)-Region 11 ng malawakang pagpapabakuna laban sa polio sa Davao City at mga kalapit lugar matapos makumpirmang positibo sa poliovirus ang mga water samples  na nakuha mula  Davao River 

Could a new tool for banks improve your chances of getting credit? - Makakatulong ba ang panibagong ‘Comprehensive Credit Reporting’ mapadali ang pag-apply sa home loan?

Sep 25, 2019 0:05:41

Description:

In the wake of the Banking Royal Commission, lenders have tightened restrictions, making mortgages and loans harder to get.

 

But now the big four banks have a new tool to decide how much more debt to give us - comprehensive credit reporting.

-

Sa naganap na Banking Royal Commission naghigpit ang mga kalakaran sa pagpapautang bunga nito ay naging mas mahirap na ang umutang o maka kuha ng mortgage

 

 

Ngayon mayroong panibagong paraan na ginagamit ang mga bangko upang tulungan sila sa desisyon kung gaano pa ang maari nilang mapautang sa mga tao ang  ‘Comprehensive Credit Reporting’

 

Australia's mental health system 'complex' and 'fragmented', report says - Mental health system ng Australya 'komplikado' ayon sa ulat

Sep 25, 2019 0:06:07

Description:

A new report into Australia's mental health system shows services are failing community expectations.

 

The National Mental Health Commission says an increasing number of people are using clinical mental health services but not everyone is receiving appropriate care.

 

-

Lumabas sa isang bagong ulat na ang mga serbisyo sa kalusugan ng pangkaisipan sa Australya ay hindi pumapasa sa mga mithiin ng komunidad.

Sinabi ng National Mental Health Commission, tumataas ang bilang ng mga taong gumagamit ng serbisyo ng clinical mental health ngunit hindi lahat ay nakakatanggap ng wastong pangangalaga.

 

Take a hike: The benefits of bushwalking - Ang mga benepisyo ng bushwalking

Sep 24, 2019 0:10:42

Description:

Get lost somewhere beautiful. Aside from being a good form of exercise, bushwalking or off-road countryside hiking has many benefits.

-

Sinimulan ng isang mag-asawang Filipino-Australyan ang bushwalking kasama ng ibang tao, pagkatapos makita ang benepisyo ng paglalakad.

Older Australians' head injuries from falls double in a decade - Nakakatandang Australyano, nasasaktan habang nasa alaga ng iba

Sep 24, 2019 0:06:24

Description:

More Australians over the age of 65 are suffering serious head injuries from falls.

-

Mas maraming Australyanong nasa edad na anim na pu't lima pataas, ang nagkakaroon ng seryosong sugat sa ulo dahil sa pagkahulog.

Pigs from Manila banned in Cebu due to fear of African Swine Fever - Ipinagbawal sa Cebu ang mga baboy galing Maynila dahil sa African Swine Fever

Sep 24, 2019 0:07:17

Description:

Pigs from Luzon have been banned from entering Cebu due to fear that African Swine Fever will contaminate local herd.

-

Ipinagbawal sa Cebu ang mga baboy galing Luzon dahil sa takot ng magkaroon din ang lokal na mga baboy ng African Swine Fever.

Scott Morrison commits to join NASA program to reach the Moon and Mars - Scott Morrison nangako na sasali sa NASA program kasama ang Amerika

Sep 23, 2019 0:08:22

Description:

The Prime Minister has announced that Australia is reaching for the stars, by signing a deal with NASA for the Australian Space Agency to be part of the next manned mission to the Moon - and beyond.

-

Nag-anunsyo ang punong ministro na pumirma ito ng kasunduan kasama ang NASA upang maging bahagi ang Australian space agency sa susunod na misyon patungo sa buwan.

 

Toowoomba welcomes another year of Carnival of Flowers - Toowoomba binuksan ang taunang Carnival of Flowers

Sep 23, 2019 0:06:04

Description:

Thousands of locals and tourists are expected to attend the 70th Carnival of Flowers in Toowoomba amid drought in Queensland.

-

Libo-libong lokal at turista ang inaasahang dadalo sa ika-70th Carnival of Flowers sa Toowoomba sa gitna ng tagtuyo't sa Queensland.

MARCVS ready to rock at the NOYPI OKTOBERFEST - MARCVS handa na para sa NOYPI OKTOBERFEST

Sep 21, 2019 0:32:19

Description:

This October, talented Filipino bands will rock the Williamstown town hall for the NOYPI OKTOBERFEST with Philippines' very own Bamboo. In the days leading up to the event, Mark Timbayan and Glenn Orcullo of MARCVS share how they find refuge in music during stressful times.

-

Ngayong Oktubre, magtatanghal ang ilang Pinoy na banda sa Williamstown town hall para sa NOYPI OKTOBERFEST kasama si Bamboo. Bago ang kaganapan, ibinahagi ni Mark Timbayan at Glenn Orcullo ng MARCVS kung paano sila nakahanap ng kanlungan sa tulong ng musika lalo na sa mga mga nakakapagod na panahon ng kanilang buhay.

Polio in Philippines - is Australia at risk? - Polio sa Pilipinas- nasa panganib ba ang Australya?

Sep 21, 2019 0:05:17

Description:

The Philippines has declared its first polio virus outbreak since the nation was declared free of the virus almost 20 years ago. However Polio Australia says the risk of the disease spreading from the Pacific to the local population is unlikely.

 

-

Nagdeklara ng unang polio outbreak ang Pilipinas simula ng dineklarang virus free ang bansa halos 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ayon sa Polio Australia ang panganib ng sakit na kumalat mula sa pasipiko patungo sa isang lokal na populasyon ay kalimitang mangyari.

Rethinking how we treat those suffering from dementia - Pagsaalangalang sa pagtrato sa mga nabubuhay ng may dementia

Sep 20, 2019 0:06:15

Description:

Ahead of World Alzheimer's Day on Saturday, 21 September, Australians are being urged to rethink how they treat those suffering from dementia.

 

Experts say even unintentional acts of discrimination can stop people from getting help, and are concerned migrants and younger people with the disease are most at risk.

-

Sa pagunita ng World Alzheimer's Day sa darating na Sabado ika 21 ng Setyembre  hinihikayat ang lahat na pag-isipang muli kung paano nila tinatrato ang mga taong nabubuhay ng may Dementia

 

Ayon sa mga dalubhasa kahit pa ang mga di sinasadyang pagkilos na nauuwi sa diskriminasyon ay maaring maging hadlang sa pag -hingi ng tulong o suporta ang mga tao. Nababahala ang mga dalubhasa para sa mga migrante at mas nakababatang tao ang maaring nalagay sa mas malaking pangnib ng di paghingi ng tulong o suporta

'Good vibes only': Why you should change your mantra - 'Good vibes only': bakit kailangang baguhin ang inyong mantra

Sep 20, 2019 0:16:07

Description:

Life coach Stargazer shares her views on 'realistic positivity' and finding the right balance. She explains why 'good vibes only' mantra can be a problem and gives us tips on how to embrace the good while learning to ward off negativity. 

-

Ibinahagi ng life coach Stargazer ang kanyang pananaw ukol sa 'realistic positivity' at paghanap ng tamang balanse sa pang araw-araw na pamumuhay. Kanyang ipinaliwanag kung bakit ang  'good vibes only'  na mantra ay maaring maging sanhi ng problema at nagbigay siya ng ilang tips kung paano nating yayakapin ang magandang bagay sa buhay at tanggalin ang mga negatibong pag-iisip . 

Duterte asks new Chief to revamp BuCor - Duterte iniutos ang pagrepaso sa BuCor

Sep 20, 2019 0:04:46

Description:

President Rodrigo Duterte ordered newly-appointed  Bureau of Corrections Director-General Gerald Bantag to revamp the BuCor. 

-

Inituos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong talagang   Bureau of Corrections Director-General Gerald Bantag  ang pagrepaso sa BuCor. 

The Federal Government is on the brink of delivering a budget surplus - Pamahalaang Pederal nakatakdang maghatid ng labis na badyet

Sep 19, 2019 0:06:04

Description:

The Federal Government looks set to deliver a budget surplus with the final figures confirming a shrinking deficit of 690-million dollars this financial year, surpassing a 4.2 billion deficit forecast in April

-

Tila nakatakda ang pamahalaanng pederal na maghatid ng labis na badyet na may panghuling tala na nagpapatunay ng pagliit ng depisit na 690-milyong dolyar sa taong pinansiyal na ito, na nalampasan ang 4.2 bilyong pagkalugi na tinantya noong buwan ng Abril.

#ClimateStrike: Who will fight for the environment? - #ClimateStrike: Sino ang nakikipaglaban para sa kapaligiran?

Sep 19, 2019 0:12:06

Description:

While thousands of students rally across Australia calling for faster action to fight climate change, this Filipino scholar is showing her support by championing sustainable development. Her aim is to bridge the gap between tackling environmental problems and policy-making. 

-

Ang pagbabago sa klima ay isang maliwanag na isyu ng modernong panahon at sino ang dapat umaksyon upang matugunan ito?

Libu-libong mga mag-aaral sa buong Australia ay lumiban mula sa paaralan nitong Biyernes ika-20 ng Setyembre nanawagan para sa isang ligtas na hinaharap mula sa klima.

Crickets are the modern solution for a farming family in drought - Kuliglig ang modernong solusyon ng isang magsasakang pamilya laban sa tagtuyo’t

Sep 18, 2019 0:13:48

Description:

The Schubert family in Pyap, Riverland, South Australia is focusing on cricket farming as human food consumption because of its unusual protein and says its also a potential solution to drought.

-

Nakatuon ang pamilya Schubert na taga Pyap, Riverland, South Australia sa pagsasaka ng mga kuliglig bilang pagkain ng tao dahil sa kakaibang protina nito at sinabing ito din ay potensyal na solusyon laban sa tagtuyo't.

 

How to get a divorce in Australia? - Paano kumuha ng diborsyo sa Australya?

Sep 18, 2019 0:08:08

Description:

Research by the Australian Institute of Family Studies shows that people in their mid to late 20s are the most likely to divorce followed by couples in their late 40s and those who get divorced have usually been married nine years or less. 

-

Ipinakita sa pananaliksik ng Australian Institute of Family Studies na ang mga taong nasa kalagitnaan ng edad bente hanggang huling bahagi ng edad bente ay mas malamang na makipag-divorce kasunod ng mga mag-asawang nasa edad kwarenta at ang mga taong nakipag-divorce ay kadalasang kasal nang siyam na taon o mas mababa.

 

Government is forecasting a four-year low in agricultural production - Pamahalaan nakikita ang pinaka mababang antas sa ani sa sektor ng agrikultura sa susunod na apat na taon

Sep 18, 2019 0:05:21

Description:

A new report by the Australian Agriculture Department reveals the ongoing drought and international trade stoushes will have a significant negative impact on farming exports.

 

Farming revenue is expected to fall to 59 billion dollars from 62 billion last year - its lowest level in 4 years.

 

-

Napag alaman mula sa pinaka huling ulat mula Kagawaran ng Agrikultura ng Australya na ang kasalukuyang tag tuyot at patuloy na nagaganap na mga di pagkakasundo sa usapin ng pandaigdigang kalakalan ay magkakaroon ng malaki’t di magandang epekto  sa  pag-luluwas ng mga produktong pang agrikultura

 

Ang kita mula sektor ng agrikultura ay inaashang bumagsak sa 59 bilyong dolyar mula sa  62 bilyon noong nakaraang taon, pinaka- mababang antas sa loob ng apat na taon

Dealing with the trauma of being an interpreter in family violence cases - Pagharap sa trauma ng isang interpreter sa kaso ng family violence

Sep 18, 2019 0:08:01

Description:

Interpreters helping women from linguistically diverse backgrounds in family violence situations have raised concern about limited support and exposure to vicarious trauma.

 

Despite changing attitudes to domestic violence, lawyers are also warning women may not be protected properly under the current system.

-

Nagpahayag ng pangamba ang mga interpreter na tumutulong sa mga kababaihang mula sa iba’t ibang kultura na nasa sitwasyon ng karahasan sa pamilya kaugnay ng limitadong suporta at pagkakalantad sa tinatawag na vicarious trauma.

Sa kabila ng nagbabagong mga pananaw ukol sa karahasan sa tahanan, nagbabala rin ang mga abugado na ang mga kababaihan ay maaaring hindi sapat na napoprotektahan sa ilalim ng kasalukuyang sistema.

How her struggles led to her success - Ang kanyang paghihirap ang siyang naging daan sa tinamasang tagumpay

Sep 18, 2019 0:09:32

Description:

Imelda Argel is a retired legal practitioner based in Sydney. She describes her book ‘A Pebble that Floats’ as an account of her stories of survival in her new country. She states her initial struggle with issues of discrimination and non-recognition of overseas qualifications equipped her with a strong determination to become a very successful person.

-

Si Imelda Argel ay isang retiradong abugado na nakabase sa Sydney. Inilarawan niya ang kaniyang librong ‘A Pebble that Floats’ bilang isang pagsasalaysay ng mga kuwento ng kaniyang buhay sa bagong bansa. Aniya, ang pakikibaka sa mga usaping tulad ng diskriminasyon at hindi pagkilala sa mga kwalipikasyon sa ibayong dagat ay nagbigay sa kaniya ng matatag na determinasyon upang matamo ang tunay na tagumpay.

Only seven of 76 inmates freed under GCTA surrender - Pito sa 76 bilanggo napalaya sa GCTA ang sumuko

Sep 18, 2019 0:08:32

Description:

Police authorities in Davao Region have created special tracker teams to locate former detainees who were freed under the controversial Good Conduct Time Allowance (GCTA).

-

Binuo ng pulis sa rehiyon ng  Davao ang 'special tracker teams' upang hanapin angma dating bilanggo napalaya sa ilalim ng kontropbersiyal na  Good Conduct Time Allowance (GCTA).

Summer warmth brings increase in drowning deaths - Bilang ng mga kamatayan dulot ng pagkalunod tumataas sa tag-init

Sep 17, 2019 0:05:17

Description:

There's been a surprising rise in drowning deaths - with more older Australians and people from multicultural backgrounds among them.

-

May nakakasurpresang pagtaas sa bilang ng kamatayan dahil sa pagkalunod kung saan mas marami ang matatanda at mga tao mula sa multikultural na pinagmulan.

Pigs and pork products from Luzon banned in Cebu - Mga baboy at produktong karneng baboy mula Luzon ipinagbawal sa Cebu

Sep 16, 2019 0:08:07

Description:

Pigs and pork products from Luzon are being banned entry to Cebu City under an executive order issued by Cebu City Mayor Edgardo Labella due to the African Swine Fever scare.

-

Bawal nang magdala ng mga buhay na baboy at mga produktong karneng baboy mula sa Luzon papasok ng Cebu sa ilalim ng executive order na inisyu ni Cebu City Mayor Edgardo Labella dahil sa panganib ng African Swine Fever.

Disability Abuse Royal Commission finally underway - Royal Commission ukol sa pang-aabuso sa mga taong may kapansanan isinasagawa

Sep 16, 2019 0:08:16

Description:

The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability is now underway.

-

Kasalukuyang isinasagawa ang Royal Commission ukol sa Karahasan, Pang-aabuso, Pagpapabaya at Pagsasamantala sa mga Taong may Kapansanan o Disability.

How to avoid visa-related scams - How to avoid visa-related scams

Sep 16, 2019 0:10:03

Description:

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

-

Many work visa applicants are not aware of the process of obtaining work visas in Australia. And because scammers are taking advantage of this, it is important to protect yourself and know the typical red flags before throwing money into a dead-end opportunity.

An action-packed weekend of sport - Linggong puno ng aksyon sa mga palakasan

Sep 16, 2019 0:05:50

Description:

It's been an action-packed weekend of sport all around the world as the basketball world cup draws to its conclusion in China, and Australia fails to take the Ashes series in England.

 

-

Naging ma-aksyon ang katapusan ng linggo habang papalapit na ang pagtatapos ng basketball world cup sa Tsina, nabigo naman ang Australya na manalo sa Ashes series sa England.

 

Furious debate over NSW abortion bill as Parliament considers amendments - Mainit na debate ukol sa NSW abortion bill habang kinokonsidera ng parlyamento ang mga pagbabago

Sep 16, 2019 0:05:07

Description:

Debate on the bill for the decriminalisation of abortion in New South Wales resumes in the upper house this week, with at least 10 amendments expected to be considered.

 

-

Magpapatuloy ngayong linggo ang debate sa dekriminalisasyon ng aborsyon sa upper house ng NSW kung saan halos sampung amenda ang inaasahang kokonsiderahin.

 

 

Fil-Aus indie film to screen in the Australian New Wave filmmakers showcase - Fil-Aus indie film kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase

Sep 15, 2019 0:16:14

Description:

Branded as Australia’s most prolific indie filmmaker, Matthew Victor Pastor will be screening his latest work Repent or Perish! as part of the Australian New Wave filmmakers showcase.

 

-

Kinilala bilang Australia’s most prolific indie filmmaker, ilalabas ni Matthew Victor Pastor ang kanyang pinakabagong palabas na Repent or Perish! na kabilang sa Australian New Wave filmmakers showcase.

 

Queensland drivers face tougher laws and penalties for texting while driving - Mas mahigpit na panukala at multa laban sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho

Sep 15, 2019 0:06:08

Description:

Queensland drivers who use their mobile phones while driving will face up to $1000 fine and an automatic license suspension for repeat offenders.

-

Haharap ang mga drayber ng Queensland sa $1000 multa at automatikong suspensyon ng lisensya para sa mga paulit-ulit na sumusuway ng batas.

 

Aunt inspired by godchildren to create Filipino bookstore - Isang tiyahin nagtayo ng Filipino bookstore dahil sa mga pamangkin

Sep 15, 2019 0:09:16

Description:

A bookstore owner proves that language is as much about family and culture as it is about literacy and phonetics.

-

Ayon kay Angela Dela Cruz, ang wika ay higit pa sa pagbabasa o pagsasalita. May ugnayan din ito sa pamilya't kultura.

How to set up meetup groups online? - Paano bumuo ng mga grupo na maaaring makatagpo online?

Sep 15, 2019 0:07:35

Description:

We’re living in an ever more isolated society with one in four older Australians living alone.

-

Tayo ay nabubuhay sa isang mas nakahiwalay na lipunan na may isa sa apat na mas matandang Australyano na nakatira na nag-iisa.

Taste of the Philippines: Why food is central to Filipino celebrations - Taste of the Philippines: Bakit pangunahin ang pinagsasaluhang pagkain sa mga pagdiriwang ng mga Pilipino

Sep 15, 2019 0:16:48

Description:

Undeniably at every Filipino event - from a simple family gathering, friends get-together or a big community occasion - its always a lavish banquet.

-

Hindi maikakaila sa bawat pagdiriwang ng mga Pilipino - mula sa isang simpleng pagtitipon ng pamilya, magsasama ng mga magkakaibigan o isang malaking okasyon sa pamayanan - palaging laging may masaganang handaan.

Cancer patients frequently not told of infertility risks - Cancer patients madalas di pinaalam ang panganib ng infertility sa ilang pagpapagamot

Sep 13, 2019 0:07:28

Description:

One in 10 cancer patients will experience infertility as a result of their treatment, but experts say many are not being told.

 

Advocates in the space are calling for discussions about fertility, and potential preservation options for cancer patients to become commonplace in the doctor's office.

 

-

Isa sa sampung pasyente ng sakit na kanser ay makakaranas ng infertility bilang resulta ng kanilang paggamot, ngunit ayon sa mga eksperto marami sa mga pasyente ang hindi sinsasabihan tungkol dito.

 

Kaugnay nito, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng mga diskusyon tungkol sa pagkabaog at mga potensyal na opsyon para sa preserbasyon ng mga pasyenteng may kanser na maging karaniwan sa mga opisina ng doktor

 

Senate hearing uncovers 'hospital pass for sale' scheme - Senado dininig ang testimoniya ukol sa 'hospital pass for sale' scheme

Sep 13, 2019 0:05:19

Description:

The Senate Hearing into the anomalies and corruption at the Bureau of Corrections heard testimonies in relation to the 'sale' of hospital visits into the national penitentiary.  

-

Sa patuloy na pagdinig ng Senado sa mga anomalya at kurupsiyon sa Bureau of Corrections, pinakinggan ang testimoniya kaugnay ng 'pagbenta' ng mga pagpapakonfine o bisita sa ospital ng bilangguan 

Fresh produce comes in many shapes and sizes - Ibat ibang hugis at anyo ng sariwang gulay at prutas

Sep 13, 2019 0:06:32

Description:

The perfect produce need not be perfectly-shaped. Fresh fruit and vegetables come in many shapes and sizes and are equally as nutrious and tasty. We speak to Josh Gaudry  from Flannerys Organic & Wholefood Market  about the value of eating organic fruits and vegetables in any shape or form. 

-

Ang sariwang gulay at prutas ay di kailangang may magandang hugis o anyo. Marami sa mga sariwang gulay at prutas ay may ibang hugis ngunit sing sustansiya at sarap. Nakausap natin si  Josh Gaudry  mula Flannerys Organic & Wholefood Market  tungkol sa pagkain ng mga organic na prutas at gulay maging ano pa ang hugis nito 

Pork products warning aims to stop spread of African Swine Fever - Mga babala sa mga produkto ng karneng baboy naglalayong pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever

Sep 12, 2019 0:07:13

Description:

The government is urging people not to bring pork products into Australia from countries affected by African swine Fever (ASF) over fears the disease could spread to livestock in Australia.

-

Hinihikayat ng gobyerno ng Australia ang mga tao na huwag magdala ng mga produkto na karneng baboy sa Australia mula sa mga bansa na apektado ng African Swine Fever (ASF) sa takot na ang sakit ay maaaring kumalat sa mga hayop sa Australia.

Melbourne man posing as Australian MP cons displaced Syrians in visa scam - Taga Melbourne na nagpanggap na Australian MP nanloko ng mga na-displace na Syrians

Sep 11, 2019 0:05:49

Description:

An SBS investigation has revealed a Melbourne man, posing as an Australian MP, deceived a displaced Syrian family into paying almost $10,000 with assurances he could get the family asylum in Australia because of his political connections.

 

The family, speaking out for the first time, tells of the heartache they endured - caught up in his web of lies.

 

-

Sa isang imbestigasyon na ginawa ng SBS, napag-alaman na isang lalaki mula Melbourne na nagpanggap bilang isang miyembro ng parlyamento ng Australya ang humingi ng halos sampung libong dolyar sa isang pamilya mula Syria kapalit ng pagbibigay sa kanila ng asylum sa bansa dahil diumano sa kanyang pulitikal na koneksyon.

Sa unang pagkakataon ay ibinahagi ng pamilya ang mapait na karanasan na kanilang pinagdaanan.

 

Leading sports doctor runs clinic for asylum seekers and refugees - Kilalang sports doctor binuksan ang clinic para sa mga asylum seekers at refugees

Sep 11, 2019 0:06:47

Description:

Very few asylum seekers and refugees can say they are being treated by one of Australia’s leading sports doctors.

 

But Dr John Best is using his extensive experience to empower some of Australia’s marginalised.

-

Kaunti lamang sa mga asylum seeker at refugee ang makapagsasabi na sila ay ginagamot ng isa sa nangungunang sports doctor ng bansa.

Ginagamit ni Dr John Best ang kanyang malawak na kaalaman upang matulungan ang mga partikular na grupo sa Australya.

 

'Ibong Adarna' returns with a twist - Ang pagbabalik ng mahiwagang 'Ibong Adarna'

Sep 11, 2019 0:10:35

Description:

After exploring the world of 'Engkantasia' Sydney based Filipina Australian author Kristyn Maslog-Levis re-imagines the classic tale of Ibong Adarna. A young rich girl with her sisters travel to the Philippine jungle in search of the mythical bird that can cure their billionaire father's mysterious illness.  'The Search for Adarna' is Maslog-Levis' third young adult novel. 

-

Matapos maglakbay at matuklasan ang mga hiwaga sa mundo ng 'Engkantasia', muling isinalaysay ng taga-Sydney na manunulat na si Kristyn Maslog-Levis ang kwento ng 'Ibong Adarna'. 

Singapore looking to strengthen investments in Mindanao - Singapore ipagpapatuloy ang pamumuhunan sa Mindanao

Sep 11, 2019 0:08:30

Description:

Singapore is looking to expand its trade and tourism investments in Davao City and several areas in Mindanao. Singaporean President Halimah Yacob arrived in the Philippines on Sunday for a five-day state visit including a visit to Davao City.

 

-

Palalakasin ng Singapore ang pamumuhunan at ugnayang turismo nito sa  Pilipinas at ilan pang mga lugar sa Mindanao.  Ang Pangulo ng Singapore na si Halimah Yacob  ay nasa Pilipinas para sa limang araw na state visit  kung saan bibisita din siya sa Davao City.

 

Drawing on age-old knowledge and skills in country's defence - Dala ang lumang karunungan at galing sa depensa ng bansa

Sep 10, 2019 0:09:32

Description:

In Far North Queensland, Indigenous troops are bringing unique ways of working with - and living off - the land to the front lines.

-

Sa malayong hilaga ng Queensland, dinadala ng mga sundalong Katutubo ang kanilang paraan ng pagtatrabaho, at nabubuhay sa lupa sa pagtatanggol ng bansa.

Pastor who quit over LGBTQI+ support says churches can't be exempt from discrimination laws - Pastor na bumitiw sa pwesto, nagsabing hindi maaring ihiwalay ang simbahan sa mga batas ng diskriminasyon

Sep 10, 2019 0:07:43

Description:

A former Baptist pastor - who claims to have suffered workplace discrimination due to his support for marriage equality - says churches should NOT be shielded from pending Religious Discrimination laws. 

-

Isang dating pastor, na nagsabing tumanggap siya ng diskriminasyon dahil sa kanyang suporta sa pantay na kasalan, ang nagsabing hindi dapat ipagtanggol ang simbahan, mula sa batas ng diskiriminasyon sa relihiyon.

 

Welfare reforms on the agenda as parliament resumes - Pagbabago ng welfare sa pagbalik ng Parliamento

Sep 10, 2019 0:04:19

Description:

Parliament resumes this week, and Prime Minister Scott Morrison is pushing for a national roll-out of the cashless debit card.

-

Babalik ang Parliamento sa linggong ito, at itinutulak ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang plano sa cashless debit card.

Pressure on self and future uncertainty causes student stress - Presyur sa sarile at pangamba sa kinabukasan, nagdaragdag ng stress sa mga estudyante

Sep 10, 2019 0:03:55

Description:

Almost two thirds of young people are experiencing worrying levels of exam stress, and one in 10 are suffering from extreme stress when completing testing. 

-

Halos dalawang ikatlong bahagi ng mga nakakabatang tao ang dumaranas ng mataas na lebel ng stress sa pagkuha ng eksamen, at isa sa sampu ang may malaking problema kapag kumukuha ang eskamen

Hong Kong protesters call on Trump for help - Mga nagpo-protesta sa Hongkong, humingi ng tulong kay Pangulong Donald Trump

Sep 10, 2019 0:03:55

Description:

Hong Kong protesters are calling on United States President Donald Trump to help them liberate the city from mainland-China.

-

Humingi ng tulong ang mga nagpo-porotesta sa Hongkong kay Pangulong Donald Trump ng Amerika, para mapalaya ang kanilang syudad sa China.

Prisoner released from Cebu jail under Good Conduct Time Allowance voluntarily surrenders - Presong nakakulong sa Cebu, sumuko na pagkatapos pawalan sa ilalim ng batas na Good Conduct Time Allowance

Sep 10, 2019 0:07:42

Description:

Two prisoners released from Cebu jail under the government's Good Conduct Time Allowance law have voluntarily surrendered. 

-

Dalawang presong pinawalan sa Cebu sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance ng gobyerno, sumuko muli at naibalik na sa kulungan.

When life gives you apples: Entrepreneur's path to apple cider - Ang takbo ng karera ng isang negosyante patungong apple cider

Sep 9, 2019 0:12:02

Description:

IT student-turned-nurse-turned-apple cider entrepreneur Shane Dalupan believes there are no wrong paths - any which one will still lead you where you need to go.

-

Para sa negosyanteng si Shane Dalupan, walang maling paglalakbay - ang bawat hakbang ay papatungo rin sa kung saan mo kailangang magpunta.

When life gives you apples: Entrepreneur's unusual path to cider startup - Ang takbo ng karera ng isang negosyante patungong apple cider

Sep 9, 2019 0:12:02

Description:

IT student-turned-nurse-turned-apple cider entrepreneur Shane Dalupan believes there are no wrong paths - any which one will still lead you where you need to go.

-

Para sa negosyanteng si Shane Dalupan, walang maling paglalakbay - ang bawat hakbang ay papatungo rin sa kung saan mo kailangang magpunta.

Baking spring: Feminine floral cakes for the season - Mga feminine floral cakes para sa spring

Sep 9, 2019 0:07:37

Description:

Spring marks the arrival of fresh starts, dearly-missed sunshine, floral blooms - and cake.

-

Sa pagdating ng spring, maasahan ang mga panibagong simula, ang na-miss nating init ng araw, mga bulaklak - at keyk.

A kickstart to the bushfire season and worse is likely, experts warn - Natatakpan ng usok ang mga gusali sa Surfers Paradise sa Queensland

Sep 9, 2019 0:04:40

Description:

Large areas of northern New South Wales and southern Queensland have been placed under a total fire ban with hot and windy conditions.

As the arrival of Spring heralds a new bushfire season, the protracted drought throughout eastern Australia has increased the likelihood of catastrophic bushfires.

 

-

Malalaking lugar sa hilagang New South Wales at katimugang Queensland ang iniligay sa total fire ban, dahil sa mainit at mahanging kundisyon.

 

Vulnerable people born overseas, missing out on support services - Mga bulnerableng taong isinilang sa ibang bansa, hindi tumatanggap ng serbisyo sa suporta

Sep 9, 2019 0:05:26

Description:

There are concerns vulnerable people born overseas and living with a disability in Australia are missing out on support services. The organisation People with Disability Australia says the national scheme set up to service the disabled community needs to be more accessible and inclusive.

 

-

May lumalaking pagkabahala na ang mga taong isinilang sa ibang bansa at nabubuhay na may kapansanan, ay hindi tumatanggap ng serbisyo sa suporta

'Worst QLD bushfires' continue to destroy parts of World Heritage-listed rainforest - Malalaking sunog nanira ng mga kabahayan sa New South Wales at Queensland

Sep 9, 2019 0:06:03

Description:

A bushfire has caused extensive damage to the World Heritage-listed Binna Burra Lodge in Gold Coast. There are fears more houses may have been destroyed to the fire that broke out on Sunday.

-

Tumupok ng maraming gusali ang malalaking sunog sa mga bayan ng New South Wales at Queensland, dala ng malakas na hangin at tuyong mga dahon sa lupa.

'It was our way into Australia': A new migrant on life in Darwin - Pagbabahagi ng isang bagong migrante ukol sa buhay sa Darwin

Sep 9, 2019 0:10:36

Description:

Things didn't come to fruition as he hoped; but little did Dante Carmen know the country's gateway to Asia would also be his family's entry to the Australian dream.

-

Hindi nagkakatotoo ang unang plano ni Dante Carmen; ngunit di niya akalain na ang gateway to Asia sa bansa and magiging paraan pala upang makamit niya ang Australian dream.

Australia risks losing unique plants before they're even discovered - Mga natatanging halaman sa Australia maaaring mawala bago pa man madiskubre ang mga ito

Sep 8, 2019 0:06:43

Description:

Almost half of Australia's native plants are under threat from rising temperatures.

 

-

Halos kalahati ng mga katutubong halaman ng Australia ay nasa ilalim ng banta mula sa pagtaas ng temperatura.

Teaching Filipino language to kids - Mga bata sa Melbourne natututong magsalita ng wikang Filipino

Sep 6, 2019 0:13:49

Description:

Teaching and learning the Filipino language can be fun. ESL teacher May Red Zafra makes sure that every Saturday morning is filled with fun activities while learning Filipino. 

-

Maaring maging masaya ang  pagturo at pag-aral ng wikang Filipino. Ibinahagi ng  ESL Teacher May Red Zafra ang ilang mga kwento sa kanilang mga pag-aaral tuwing Sabado. 

Important questions to ask when visiting your GP - Mahlagang katanungan sa pagkonsulta sa inyong GP

Sep 6, 2019 0:14:36

Description:

Sometimes visiting your doctor or GP can be a daunting experience, especially if you are unable to articulate your questions. NSW Multicultural Health Communication Service's Michael Camit  shares some  important questions to consider before visiting your GP.

-

Minsan nakaka-nerbiyos ang bumisita sa inyong GP dahil di niyo natitiyak kung paano ibahagi ang inyong tunay na nararamdaman o ang mga katanungang  nais ninyong masagot ukol s ainyong mga nararamdaman. Ibinhagi ni  Michael Camit mula NSW Multicultural Health Communication Service ang ilang mga mahahalagang bagay  at katanungan na isaalangalang bago bumisita sa inyong GP. 

Bureau of Corrections faces more controversies - Bureau of Corrections nahaharap sa karagdagang kontrobersiya

Sep 6, 2019 0:05:35

Description:

Senate President Vicente Sotto III has revealed he received information about pay-offs from certain convicts in exchange for freedom.  The Justice Department  is set to appoint an officer-in-charge while the President awaits recommendations from Justice Secretary Menardo Guevarra for possible BuCor Chief  replacement

-

isiniwalat ni Senate President Vicente Sotto III  ang karagdagang imporamsyon ukol sa di umano'y ilang milyong pisong ginastos ng ilang bilanggo kapalit ng kanilang paglaya. Takdang magtalaga ang  Justice Department ng  officer-in-charge habang hinihintay ng Pangulo ang rekomendasyon mula Justice Secretary Menardo Guevarra para sa posibleng panibagong  BuCor Chief  

Permanent migration drops to lowest level in a decade - Bilang ng mga permanenteng paninirahan bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng isang dekada

Sep 5, 2019 0:04:05

Description:

Australia's migration intake has dropped to its lowest level in a decade.

-

Bumaba sa pinakamababang antas nito ang bilang ng mga migrante na tinanggao ng Australia sa loob ng isang dekada.

Two million blossoms at Adelaide's Cherry Blossom Festival - 2 milyon na blossoms makikita sa Cherry Blossom Festival sa Adelaide

Sep 4, 2019 0:08:31

Description:

For the very first time this spring, Stella Creek in Adelaide is opening the orchard for everyone to come and enjoy over two million white blossoms.

-

Sa unang pagkakataon ngayong tagsibol, bubuksan ng Stella creek sa Adelaide ang kanilang hardin upang ma-enjoy ng mga tao ang mahigit 2 milyong white blossoms.

Filipino-Australian singer Mig Ayesa sings in "A tribute to George Michael" show - Filipino-Australian singer Mig Ayesa kakanta sa "A tribute to George Michael" show

Sep 4, 2019 0:08:22

Description:

New York based Filipino- Australian singer and actor Mig Ayesa will be in Sydney to perform with the Willoughby Symphony Orchestra and conductor George Ellis for "A tribute to George Michael" show this Saturday, 7 September.

-

Nasa Sydney ang New York based Filipino- Australian singer at aktor na si Mig Ayesa upang gumanap sa "A tribute to George Michael" show kasama ang Willoughby Symphony Orchestra at conductor na si George Ellis.

People with disability more likely to face violence, discrimination, poor health - Mga taong may kapansanan mas malamang na humaharap sa karahasan, diskriminasyon at mahinang kalusugan

Sep 4, 2019 0:04:44

Description:

The higher rates at which people living with a disability are exposed to discrimination and violence have been revealed.

-

Ipinakita ang mas mataas na antas ng diskriminasyon at karahasan kung saan nabubuhay ang mga taong may kapansanan.

 

Hong Kong's chief executive 'would have quit' given the chance - Lider ng Hong Kong magbibitiw sa tungkulin kung nabigyan ng oportunidad

Sep 4, 2019 0:04:43

Description:

Hong Kong's embattled chief executive Carrie Lam has admitted she would have quit her job over the continuing protests if she had been given the opportunity.

-

Inamin ng punong ehekutibo ng Hong Kong, Carrie Lam, na dahil sa mga patuloy na protesta sa bansa, magbibitiw siya sa tungkulin kung nabigyan ng oportunidad.

Key health information not understood by 75% of new migrants - Mahalagang impormasyong pangkalusugan di naunawan ng husto ng 75% mga bagong migrante

Sep 4, 2019 0:05:06

Description:

It's hoped new educational resources can help address very low rates of health literacy among those newest to the country. A new video and health fact sheet have been launched, aiming to address the issue.

-

Inilunsad ang isang bagong video at health fact sheet na layong tugunan ang isyu ng mababang antas ng health literacy sa mga bagong migrante at refugee ng bansa.

PM says exception for Tamil family 'an invitation to people smugglers' - PM sinabi pagbigay sa kahilingan ng mag-anak na Tamil 'imbitasyon sa mga people smugglers'

Sep 4, 2019 0:05:49

Description:

The federal government is resisting national calls to intervene and prevent a Tamil family from being deported.

 

Prime Minister Scott Morrison warns any such intervention would promote people-smuggling.

-

Nilabanan ng pederal na gobyerno ang mga pambansang tawag na pumagitna at pigilan ang pag-deport sa isang pamilyang Tamil.

Nagbabala si punong ministro Sco Mo na ang anumang pamamagitan ay magtataguyod ng people-smuggling

Depression found to be genetic cause for 20 distinct diseases - Depression naiugnay na sanhi o genetic cause ng 20 sakit

Sep 4, 2019 0:06:01

Description:

A study drawing on data from more than 330,000 people has found a causal relationship between major depression and a range of diseases.

 

Doctors say the knowledge should help to develop more effective treatment of both mental and physical illness.

 

-

Sa pag aaral na binuo mula sa  may mahigit sa 330,000 katao napag alaman na mayroong kaugnayan ang malalim na depression sa ilang uri ng sakit

 

Ayon sa mga doktor maaring makatulong ang kaalamang ito sa mas mahusay na pag gamot sa kapwa mental at psikal na sakit

Three steps to help protect kids online - dapat lahat ay maalam ukol sa kaligtasan sa paggamit ng internet

Sep 4, 2019 0:08:05

Description:

 One of the most important conversation every parent should have with their child is online security and safety. Act for Kids Thomas McIntyre shares some tips on protecting your child from the dangers of the digital world. 

-

 

Isa sa pinaka mahalagang isyung kailangang talakayin ng mga magulang sa kanilang anak ang ligtas na paggamit ng internet. .  Ibinhagi ni Thomas McIntyre ng Act for Kids  ang ilang mga  bagay bagay na dapat isaalang-alang upang mabigayang proteksiyon ang mga bata sa pagagamit at access sa  internet 

Improv theatre: Acting with no script and the comedy behind it - Improv theatre: Ang ningning ng pag-arte ng walang script at ang katatawanan sa likod nito sa Sydney Fringe Comedy

Sep 4, 2019 0:14:31

Description:

So you think you can act? Then try improvised theatre! There's comedy behind every spontaneous act.

 

-

Sa tingin mo'y kaya mong umarte? Kung ganun, subukan ang improvised theatre! Mayroong comedy sa likod ng bawat natural na pag-arte.

DOH in Davao Region confirms death of 4 yr old to meningococcemia - DOH sa Davao Region kinumpirma na meningococcemia ang ikinamatay ng apat na taong gulang na bata

Sep 4, 2019 0:08:13

Description:

The Department of Health (DOH) in the Davao Region has confirmed  the first meningococcemia case in Davao City after a four-year-old boy who died late last week turned out positive of the disease based on laboratory tests.

-

Kinumpirma ng Kagawaran ng Kalusugan sa Davao Region ang unang kaso ng  meningococcemia sa Davao City  matapos lumabas sa laboratory tests na positibo sa sakit ang sumakabilang buhay na apat na taong gulang na batang lalaki.

Benefits of walking with a group - Benepisyo ng paglakad ng may kasama

Sep 4, 2019 0:06:54

Description:

There are many health benefits of walking.  And walking with others adds fun and friendship along the way. Have you thought about joining a group for a different experience? 

-

Maraming benepisyo sa kalusugan ang paglalakad.  At kung lalakad ng may kasama, ito ay magdaragdag ng tuwa at pagkaka-ibigan sa inyong paglalakbay.

Terminal fees for international flights to be included in tickets - Pases sa terminal ng paliparan, pagsasamahin sa tiket ng eroplano

Sep 3, 2019 0:07:48

Description:

From 1 September airport terminal fees will be incorporated in tickets at the Cebu International Airport to ease travel.

-

Ang pases sa paliparan ay isasama sa mga tiket ng eroplano sa Cebu International Airport para mas gumanda ang paglalakbay.

New security task force to work with Australia's universities

Sep 3, 2019 0:04:13

Description:

A new federal government taskforce has been established to address possible foreign interference in Australian universities.

Treaty to mark 'new chapter' on Timor's independence anniversary - PM Scott Morrison at Pangulong Francisco Guterres, nagdiwang ng ika-20 taong kalayaan ng Timor-Leste

Sep 3, 2019 0:05:26

Description:

One of the world’s youngest countries, Timor-Leste is commemorating 20 years since its people voted for independence.

Prime Minister Scott Morrison travelled to the island nation to mark the occasion, taking the opportunity to make a significant announcement with East Timorese officials.

-

Isa sa pinaka-batang bansa sa mundo, ang Timor-Leste ay nagdiwang ng kanilang ika-20 taon buhat nang bumoto ang kanilang mamamayan sa kalayaan.

A man dressed as a clown and wearing a Boris Johnson mask protests in front of the Downing Street - Protesta ng isang lalakeng may suot na parang payaso at maskarang kamukha ni Boris Johnson

Sep 3, 2019 0:06:35

Description:

Opposition to British Prime Minister Boris Johnson's move to suspend Parliament has crystalised amid protests, legal action and a petition that has gathered more than one million signatures.

-

Kumilos ang mga kalaban ni Punong Ministro Boris Johnson ng Britain, upang suspendihin ang Parliamento, na nabuo sa gitna ng mga protesta, hakbang na legal at isang petisyon na magtitipon ng mahigit sa isang milyong pirma.

Refugee lawyers say Government is wrong over Medevac court cases - Mali ang gobyerno tungkol sa batas ng Medevac, ayon sa mga abogado ng mga repugi

Sep 3, 2019 0:04:54

Description:

Refugee lawyers say the federal government is trying to deflect attention away from the plight of people on Nauru and Manus Island by continuing to campaign against the Medevac laws.

-

Sinasabi ng mga abogado ng mga repugi na sinusubukan ng gobyerno pederal na ilayo ang atensyon mula sa kalagayan ng mga taong nasa Nauru at Manus Island, sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya laban sa batas ng Medevac.

QLD government implements new fishing regulations - Pagbabago sa mga batas ng pangingisda, makaka-apekto sa buhay ng mga taga-Queensland

Sep 3, 2019 0:08:02

Description:

Fishing laws will be changed to preserve Queensland's reserves of its maritime resources, according to Minister for Agricultural Industry Development and Fisheries Mark Furner.

-

Babaguhin ang mga batas sa pangingisda sa Queensland upang ipagtanggol ang mga reserba ng estado, ayon kay Ministro Mark Forner ng Agrikultura.

Filipino poet speaks at this year's Melbourne Writers Festival - Kasali ang Filipino poet na si Eunice Andrada sa Melbourne Writers Festival nitong taon

Sep 2, 2019 0:10:48

Description:

Anne Elder awardee and Victorian Premier’s Literary award nominee Eunice Andrada is performing in this year’s Melbourne Writers Festival.

-

Bahagi ng Melbourne Writers Festival ang Anne Elder awardee at Victorian Premier’s Literary award nominee nas si Eunice Andrada.

It's beauty with a purpose: Miss & Mrs Glamour Look Australia - Ito ay kawanggawa higit sa kagandahan: Miss & Mrs Glamour Look Australia

Sep 1, 2019 0:29:06

Description:

For Miss & Mrs Glamour Look Australia contestants, the competition is not just about the physical beauty, but it's also about supporting a cause, embracing diversity, and empowering women.

-

Nakatuon higit pa sa mga pisikal na kagandahan, ang paligsahang ito ay niyayakap ang pagkakaiba-iba, ipinagdiriwang ang pagbibigay-lakas sa mga kababaihan habang hinihikayat ang mga naggagandahang kababaihan na may mga natatanging layunin mula sa buong Australia.

Is it time to rethink Australia's paid parental leave scheme? - Panahon na upang pag-isipang muli ng Australia ang bayad na bakasyon mula sa trabaho ng mga magulang?

Aug 30, 2019 0:04:10

Description:

It's been almost a decade since Australia introduced its paid parental leave scheme, labelled a 'landmark' social reform at the time.

-

Halos isang dekada na mula nang simulan ng Australia ang pamamaran para sa bayad na bakasyon ng mga magulang sa trabaho (paid parental leave scheme), na sinasabi na isang mahalagang repormang panlipunan sa panahong iyon.

Hilot healing and the choice to start over - Hilot at ang desisyung magsimula muli

Aug 30, 2019 0:10:30

Description:

On her journey to self-healing, Lorelie Luna discovered how to heal others.

-

Sa kanyang paglalakbay patungong self-healing, nadiskubre ni Lorelie Luna kung papaano bigyang lunas ang sakit ng iba.

New western Sydney film festival showcases local talents

Aug 30, 2019 0:01:38

Description:

Sydney-based filmmaker Vonne Patiag transformed the Blacktown Showground into an outdoor cinema for an afternoon of short films produced by local filmmakers.

Celebrating Melbourne Day - Ipinagdiriwang ang Melbourne Day

Aug 30, 2019 0:03:23

Description:

August 30 is Melbourne Day. Melbourne-based Filipina artist Czarina shares the story behind her Melbourne City song.

-

ika 30  ng Agosto ay Melbourne Day

Ibinahagi ng taga Melbourne  na  Filipina Artist Czarina  ang kwento sa likod ng awitin na Melbourne City 

What to do if you’re facing redundancy - Mga maaring gawin kung maharap sa redundancy

Aug 30, 2019 0:10:02

Description:

Data from the Australian Bureau of Statistics reveal that more than 300,000 Australians faced redundancy in the past two years since February 2017. With the continuing changes to technology and the workplace, the trend is set to continue. For people who may have been affected by life-changing events such as redundancy, it need not be the end of a career.

-

Ayon sa datos mula  Australian Bureau of Statistics mahigit sa 300,000 Australyano ang naharap sa redundancy nitong huling dalawang taon simula Pebrero 2017. Pinaniniwalaang magpapatuloy pa ang pagtaas ng bilang nito dahilan sa mga nagaganap na pagbabago sa teknolohiya at sa trabaho. Ngunit kahit pa maharap sa mga malaking pagbabago sa buhay tulad nito, hindi nangangahulugan katapusan na ito ng inyong career. 

Teaching art to young kids using digital technology - Digital technology bilang paraan sa pagturo ng pagguhit sa mga bata

Aug 30, 2019 0:08:21

Description:

Digital technology need not be your enemy, you can use it to engage with children and teach them how to draw and appreciate art. Melbourne-based Filipino artist Ivan Macarambom tells us how we can use screen time and turn it into 'art time'.

 

-

Maaring gamitin ang digital technology upang turuan ang mga bata gumuhit at maging malikahain. Ang oras na ginugugol sa mga gadget tulad ng iPad ay maaring maging daan upang matuto ang mga bata na maakit sa sining. Ibinhagi ng Pilipinong artist na naka base sa Melbourne na si Ivan Macarambom kung paano niya ginagamit ang teknolohiya sa pagturo sa mga bata

 

Bureau of Corrections denies release order for rape and murder convict Sanchez - Bureau of Corrections pinabulaanan ang release order para sa rape at murder convict Sanchez

Aug 30, 2019 0:04:21

Description:

Bureau of Corrections has clarified earlier reports about convicted former Calauan Mayor Antonio Sanchez supposed release order dated  20 August.   BuCor Chief for Legal Affairs Attorney Anthony Santos said that there was no release order however, he can state that the convicted mayor was one of 11,000 candidates for early release under the good conduct time allowance or GCTA. 

-

 

          Nilinaw ng Bureau of Corrections o BuCor na walang inilabas na release order para kay dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez noong ika-dalawampu ng Agosto.

 

          Sinabi ni  BuCor Chief for Legal Affairs Attorney Anthony Santos na ang malinaw ay kabilang ang convicted mayor sa  11,000 kamdidato para sa  maagang paglaya sa ilalim ng good conduct time allowance o G-C-T-A.

Like a boss: Young couple plans Filipino food empire in Australia - Mag-asawa, pinaplano ang Filipino food empire sa Australya

Aug 30, 2019 0:14:33

Description:

Sydneysiders Joshua and Sabrina Bantiles are doing their future selves a favour - they're dreaming big, hustling hard and paving the way for Filipino food to become common fare in Australia.

-

Sipag at tiyaga ang puhunan ng Sydneysiders na sina Joshua at Sabrina Bantiles upang gawing common fare sa Australya ang pagkaing Pinoy.

A mixed response to government's draft religious discrimination bill - Magkahalong tugon sa panukalang batas sa diskriminasyon sa relihiyon

Aug 29, 2019 0:06:25

Description:

The federal government has unveiled its draft religious discrimination bill, aimed at protecting Australians' rights to express their religious beliefs.

-

Inihayag ng pederal na pamahalaan ang paunang bersyon ng panukalang batas sa diskriminasyon sa relihiyon, na nilalayon na protektahan ang mga karapatan ng mga Australyano na ipahayag ang kanilang paniniwala sa relihiyon.

Increased risk of power blackouts this summer - Lumalaking panganib ng pagkawala ng kuryente sa darating na tag-init

Aug 29, 2019 0:03:47

Description:

Australia's energy regulator has warned of an increased risk of power blackouts this summer because of ageing and increasingly unreliable infrastructure.

-

Nagbabala ang energy regulator ng Australya, sa lumalaking panganib ng pagkawala ng kuryente sa panahon ng tag-init, dahil sa luma at hindi maasahang infrastruktura.

Man takes food delivery company to court over wages - Drayber inihabla ang Deliveroo sa korte dahil sa problema sa sweldo

Aug 29, 2019 0:04:11

Description:

A man who alleges he was underpaid  as a driver for Deliveroo is taking the food delivery company to court.

-

Isang lalakeng diumano'y binayaran ng kulang ng Deliveroo, ay nagsampa ng reklamo sa korte.

Study finds racism prevalent in Australian schools - Rasismo buhay sa mga paaralan sa Australya, ayon sa bagong ulat

Aug 29, 2019 0:03:24

Description:

A new survey shows six in ten school students have reported witnessing racism.

-

Isang bagong sarbeu ag nagpakita ng mga estudyanteng mula sa anim sa sampung paaralan na nagbalitang nakakita sila ng rasismo.

New expanded visa for regional Australia - Bagong pinalawak na visa ng Australia para sa mga rehiyonal na lugar

Aug 29, 2019 0:08:10

Description:

The Department of Immigration has just released an expanded holiday visa for people desiring to come to Australia and work in regional areas.  Only those with age of 18 to 30 can apply, and no relatives will be allowed to accompany them.

-

Naglabas ang Kagawaran ng Imigrasyon ng Australya, ng tinatawag na Expanded Holiday Visa, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nasa edad na labing walo hanggang tatlumpong taon, upang makapunta sa bansa patungo sa mga rehiyonal na lugar upang doon magtrabaho.

Around 1,000 kilos of tuna set to be served in the coming Tuna Festival - May 1,000 kilo ng tuna ang ihahanda para sa nalalapit na Tuna Festival

Aug 28, 2019 0:08:15

Description:

General Santos City is busy preparing for the annual tuna festival with around one thousand kilos of tuna set to be served in the fifth edition of the Sugbahan sa Dalan. 

-

Abala ang General Santos City  sa paghahanda para sa taunang tuna festival kung saan may isang libong kilo ng tuna kasama ang espesyal na tuna lechon sa ika-limang Sugbahan sa Dalan. 

How can farmers prevent rural crime? - Pagsisikap upang tulungan ang mga magsasaka maiwasan ang krimen sa rural Australya

Aug 28, 2019 0:06:05

Description:

Australian Farmers are being urged to collaborate with law enforcement to curb rural crimes.

 

New South Wales Police and Crime Stoppers rolled out a state-wide campaign to help give farmers the tools to prevent these crimes from happening in their communities.

 

-

Hinihimok ang mga Australyanong magsasaka na makipagtulungan sa mga pulis upang pigilin ang mga krimen.

Naglabas ang NSW police at Crime stoppers ng isang kampanya sa buong estado upang mabigyan ang mga magsasaka ng mga kasangkapan na tutulong makapigil sa mga krimen sa kanilang mga komunidad.

Filipino scientists a step closer to rehabilitating toxic mined areas - Filipino scientists nahanap ang maaring sulusyon sa pag-rehabilitate ng mga sinarang minahan

Aug 28, 2019 0:07:42

Description:

A group of Filipino environmental scientists has discovered a fern that has a rare and remarkable ability to  absorb toxic element of arsenic from mining sites. 

We speak with Mary Jane Apuan, a member of the research team.

-

Isang grupo ng mga Pilipinong  environmental scientists  ang naka diskubre ng fern  na may katangitanging kakayahang sipsipin ang mga nakakalasong  arsenic mula minahan. Ang Pteris melanocaulon, ay may kakayahang sipsipin ang mataas na antas ng arsenic. Maaring makatulong ang nadiskubreng halaman sa  mga naminang lugar o  mining sites sa oras na magtapos ang operasyon sa lugar.

We speak with Mary Jane Apuan is a member of the research team

Report details plan to fix education decline by attracting high-achievers to teaching - Ulat binalangkas ang balak na akitin ang mga matatalinong mag-aaral na mag-turo

Aug 28, 2019 0:06:50

Description:

The Grattan Institute says more high-achieving students would be attracted to teaching, if the pay was higher.

 

They’re also calling for new specialist teaching roles to be created to try and attract more people to the profession.

-

Ayon sa Grattan Institue maaring maakit ang mga magagaling o lubhang matatalinong mag aaral sa pag turo kung itataas ang halaga ng sahod

 

Nanawagan din ito para sa pagbuo ng  panibago’t natatanging papel para sa mga guro  upang mas mahikayat at maakit ang mas maraming tao sa propesyon

Funeral wakes spilling over sidewalks in Cebu - Lamay sa patay, gingawa sa mga bangketa sa Cebu

Aug 27, 2019 0:08:02

Description:

Cebu city authorities issued warnings for residents who conduct funeral wakes on the sidewalks of city roads.  Sometimes they include dancing sessions which also disrupts traffic in the city.

-

Binalaan ng mga autoridad sa Cebu ang mga residente, na huwag magsagawa ng lamay sa patay sa bangketa ng mga kalye,  Kasama dito ang mga pasayaw na ginagawa din sa bangketa, na nakaka-abala sa trapiko ng syudd.

Home Affairs policy changes mirror NDIS price hike

Aug 26, 2019 0:07:42

Description:

A new visa policy is now in place affecting people with disabilities, but according to Greens Senator Jordon Steele-John, it’s a ‘minor tweak' that really does not go so far to address the problem. 

Drought and mental health, combined problems of farmers in NSW - TAg-tuyot at problema sa isipan, magkasamang problema ng mga magsasaka sa NSW

Aug 26, 2019 0:04:53

Description:

 Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

-

Nagtipon-tipon ang mga magsasaka sa bayan ng Gunnedah, para sa taunang pulong sa agrikulturang AgQuip, 

Victoria's public drunkenness laws to be overhauled - Pagkalasing sa publiko, bawal muli sa Victoria

Aug 26, 2019 0:04:18

Description:

The Victorian government is reforming public drunkenness laws after the arrest of an Aboriginal woman who was injured in police custody. The family of the late Tanya Day, who was arrested for public drunkenness in 2017, say it's a bittersweet moment and it'll keep her legacy alive.

-

Ibinabalik ng gobyerno ng Victoria, ang batas sa pagkalasing sa publiko, pagkatapos masugatan ang isang babaeng Aborihinal na nasa pag-iingat ng pulisya.

Call for strip-search laws to be tightened - Pagkapkap ng pulisya sa mga tao, nagpapahiya at nakakasakit sa mga tao

Aug 26, 2019 0:03:22

Description:

A massive increase in strip-searches by police is causing unnecessary harm and humiliation to people, according to a new report. Legal experts say laws should be tightened - to better protect vulnerable members of the public from being exposed without proper justification.

-

Malaki ang itinaas ng bilang nga mga panga-kapkap ng mga pulis, na nagreresulta sa pananakit at pagkahiya ng mga tao, ayon sa isang bagong ulat.

Formula in life: One per week - Pormula sa buhay: Isang beses sa isang linggo

Aug 25, 2019 0:09:56

Description:

Jeuss Polandaya is a man with diverse knowledge and skills. He is not just an educator but also an environmentalist, a community leader and volunteer. Jeuss is also a proud member of the Freemasons Victoria where he gets his inspiration to be of service to the community.

Jeuss says he is determined to follow the 'one per week' formula in life – which means doing one hour per week of volunteer work, donating one hour per week of his wages to charity and one hour per week giving praise for his blessings.

 

 

-

Si Jeuss Polandaya ay isang taong may iba't ibang kaalaman at kasanayan. Siya ay hindi lamang isang guro ngunit isa ring environmentalist, lider ng komunidad at isang volunteer. Ipinagmamalaki ni Jeuss ang kaniyang pagiging kasapi ng Freemasons Victoria kung saan siya ay nakakakuha ng inspirasyon upang makapagbigay serbisyo sa komunidad.

 

Ayon kay Jeuss determinado siya na sundin ang 'isang oras sa isang linggong' pormula sa buhay – ibig sabihin ang pagboboluntayo ng isang oras sa isang linggo, pag-aabuloy ng isang oras bawat linggo ng kaniyang sahod sa kawanggawa at isang oras sa isang linggo para sa pagpapasalamat sa tinamo niyang mga biyaya.

 

 

More research needed into microplastics in our drinking water - Kinakailangan ang karagdagang pananaliksik ukol sa mga microplastic sa ating iniinom na tubig

Aug 25, 2019 0:06:27

Description:

The World Health Organisation is calling for more research into microplastics - the tiny bits of plastics that break down through our soil and waterways, and eventually end up in our stomachs.

 

The report says scientists currently do not know how microplastics effect the human body , but are calling for more research to determine the future risk. 

-

Nanawagan ang World health Organisation ng mga karagdagang pananaliksik sa mga microplastic.

Ang microplastic ay ang mga malililiit na butil ng plastic na makikita sa mga lupa at daanan ng tubig at maari ding mapunta sa loob ng ating mga tiyan.

Ayon sa ulat, hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ang mga epekto ng microplastic sa katawan ng isang tao, ngunit tumatawag sila sa mas masusuing pananaliksik upang malaman ang mga panganib nito.

Familes to fight the possible early release of rape and murder convict Sanchez - Mag-anak na Sarmenta at Gomez lalabanan ang maagang paglaya ni Sanchez

Aug 23, 2019 0:04:19

Description:

Families of murdered students Eileen Sarmenta and Allan Gomez vow to fight against the possible early release of convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez, in connection with the so-called Good Conduct Time Allowance or GCTA.

-

Ipinangako  ng mga naulila ng yumaong si Eileen Sarmenta at Allan Gomez na lalabanan nito ang posibleng maagang paglaya ng convicted ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez base sa batas, kaugnay ng tinatawag na  Good Conduct Time Allowance or GCTA. 

Drought leaves farmers struggling with mental health - Mental health ng mga magsasaka naapektuhan bunga ng nararanasang tag tuyot

Aug 23, 2019 0:06:09

Description:

Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

 

A meeting normally dominated by farming machinery, the drought has put mental health at the forefront of discussion.

 

-

Nagtipon ang mga magsasaka sa bukid ng NSW bayan ng Gunnedah para sa taunang AqQip agricultural meeting


Isang pulong na pinangungunahan ng mga magsasaka, ang kawalan ng ulan ay naglagay sa paksang kalusugang pangkaisipan bilang una sa talakayan

Full-fat milk taken off the 'naughty but nice' list - Heart Foundation muling sinuri ang epekto ng mga pagkain sa kalusugan

Aug 23, 2019 0:06:48

Description:

The Heart Foundation has released new advice on the consumption of dairy, meat and eggs.

 

The updated advice comes following a substantial review of current evidence of the foods' impact on heart health.

 

-

May inilabas na bagong payo ang Heart Foundation kaugnay ng pagkonsumo ng mga productong dairy, karne at itlog

 

Ang panibagong  payo ay bunga ng malawakan at masusing pagsusuri sa kasalukuyang ebidensiya sa epektyo ng mga pagkain sa kalusugan ng puso

George Pell's final avenue of appeal is now the High Court - Korte Suprema ang huling apila ni George Pell

Aug 23, 2019 0:04:24

Description:

George Pell’s legal team is looking to exhaust all legal avenues after the Court of Appeal yesterday upheld his child abuse convictions.

 

It’s almost a certainty he will apply to have the case heard before the High Court, but it’s a high bar to try to convince the court to even take the case on.

 

-

Sinusuri ng legal team ni George Pell ang mga maaring maisagawang hakbang na legal matapos mabigo ang apila nito sa Court of Appel

 

Halos natitiyak ang sunod na hakbang kung saan ihahain ang kaso sa Mataas na Hukuman – ngunit tila mahirap na makumbinsi ang korte na kunin at dinigin muli ang kaso

Filipino research forum to focus on modernity - Filipino research forum takdang talakayin ang modernisasyon

Aug 23, 2019 0:12:11

Description:

This year's International Research Forum on the Philippines (IRFP) will focus on modernity-How the past has helped shape present events and circumstances and how it will influence the future of Filipinos and Philippine society. Researchers focusing on Philippine studies are invited to participate in this year's forum. 

FASTCO's Iona Mapa, Melvin Marzan and Tetta Lazo tell us more.

-

Sa taong ito sa nalalapit na  International Research Forum on the Philippines (IRFP) tatalakayin ang mga uspain ukol sa buhay ng mga Pilipino at modernisasyon. Paano nahubog ng nakaraan ang kasalukuyang buhay at pamumuhay at kung paano ito makakimpluwensiya sa hinaharap ng mga Pilipino. Iniimbitahan dina ng mga mananliksik na ibahagi ang kanilang mga pagaaral o pagsusuri sa buhay Pilipino o kaugany ng Pilipinas na naka pokus sa tema ng modernisasyon.

Narito an g panayam sa mga miyembro ng FASTCO Iona Mapa, Melvin Marzan at Tetta Lazo

 

Drought leaves farmers struggling with mental health - Tagtuyot naging hamon sa pangkaisipang kalusugan ng mga magsasaka

Aug 22, 2019 0:06:09

Description:

Farmers have gathered in the rural New South Wales town of Gunnedah for the annual, AgQuip agricultural meeting.

 

 

-

Nagtipon ang mga magsasaka sa bukid ng NSW bayan ng Gunnedah para sa taunang AgQuip agricultural meeting.

 

 

China accused of using social media to discredit protesters in Hongkong - China inakusahan ng pag-gmit ng social media, para siraan ang mga nagpo-protesta sa Hongkong

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

As Hong Kong protests continue to escalate, a Chinese "coordinated state-backed operation" has been playing out on social media.

-

Habang nagpapatuloy ang protesta sa Hongkong, gumagawa ng pinagsamang operasyon ang China para atakehin ang mga ito sa social media

Banking Royal Commission found mismanagement and greed in banks

Aug 22, 2019 0:05:26

Description:

The Federal Government has outlined a timeline for implementing the recommendations from the Banking Royal Commission.

Australia's export of fossil fuels affects worldwide climate change - Iniluluwas na karbon ng Australya, nakaka-apekto sa pagbabago ng klima sa mundo

Aug 22, 2019 0:06:46

Description:

A new report says Australia's fossil fuel exports have the third-largest impact of any nation in the world.

-

Isang bagong ulat ang nagsabi na ang iniluluwas na fossil fuel o karbon ng Australya, ang pangatlong pinaka-malaki kumpara sa ibang bansa.

Row continues over 'sock jock' comments - Advertisers ng programa ni Alan Jones, nag-alisan

Aug 22, 2019 0:04:05

Description:

Big-name brands are continuing to pull advertising from veteran broadcaster  Alan Jones' radio program, following his comments about New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. His remarks have been widely criticised as misogynistic, with one advertiser going as far linking them with violence against women.

-

Nagpapatuloy umalis ang mga malalaking sponsors ng programa sa radyo, ng beteranong brodkaster Alan Jones,kasunod ng kanyang mga sinabi tungkol kay Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand.

Are Australian universities taking risks over Chinese student boom? - Mga unibersidad ng Australya, binalaan sa pagtanggap ng napakaraming estudyante

Aug 22, 2019 0:06:04

Description:

A new report is warning Australian universities are enrolling an unsustainable number of foreign students, in particular Chinese, putting institutions' financial viability at risk.

-

Isang bagong ulat ang nagbabala sa mga unibersidad ng Australya na huwag  nang tumanggap ng karagdagang banyagang estudyante, lalo na't Tsino, dahil ito ay magdudulot ng problemang pampinansyal. Ito ay nangyayari habang lumalaki ang pagkabahala ng mga pulitiko sa bansa tungkol sa impluwensya ng Communist Party ng China sa mga unibersidad ng bansa.

A huge number of Australians are considering a career change

Aug 21, 2019 0:07:11

Description:

A recent study has found that 25% of Australians are not satisfied with their jobs while 70%  are contemplating a career change. Leanne Scott, lead instructor at The Nutritional Therapy Association of Australia was in her 30s when she decided on a career change and has never looked back. She tells us why many are unhappy with their current employment.

DENR orders demolition of structures in violation of 25-meter easement zone in Siargao - DENR iniutos ang pag-demolish sa mga lumabag sa 25-meter easement zone sa Siargao

Aug 21, 2019 0:08:30

Description:

 The Department of Environment and Natural Resources (DENR) has started demolishing on Monday, beachfront structures in Siargao Island that violated the 25-meter easement zone. The DENR has given establishments up to three months to demolish structures that have been found to have violated the law or face charges in court.

-

Sinimulan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR)  ang pag-demolsih noong Lunes, sa  beachfront structures sa isla ng  Siargao na lumabag sa  25-meter easement zone. Binigyan ng  DENR ang mga  establisamento ng tatlong buwan na i-demolish ang mga istruktura na lumabag sa kalakaran.

Women still lag behind men when it comes to equal pay - Kababaihan napagiiwanan pa din sa sahod kung ihahambing sa mga kalalakihan

Aug 21, 2019 0:06:58

Description:

New research shows that Australia’s gender pay gap has remained at its lowest point in 20 years.

 

But women are still earning on average more than 240 dollars a week less than men each week.

-

Sa pinakahuling pagsasaliksik napag alaman na nanatili sa pinaka mababang antas ang   gender pay gap nitong huling 20 taon.

Ngunit sa pangakalahatan mas malaki pa din ng 240 dolyar bawat linggo ang sahod ng kalalakihan kung ihahambing sa  mga kababaihan.

The Australian women helping the world after the news has moved on - Mga Australyanong babae patuloy ang paghatid ng tulong sa mga refugee

Aug 21, 2019 0:05:56

Description:

The plight of Rohingya refugees has largely faded from view, two years after the crisis began.

 

But those trying to help haven't stopped, and they keep providing support after natural disaster or conflict take their toll, long after the news has seemingly moved on.

 

-

Pagkatapos ng dalawang taon mula sa pagsimula ng krisis, hindi pa rin tumigil na tumulong sa mga Rohingya refugees ang ilang kababaihan at patuloy ang kanilang pagbibigay suporta sa kabila ng sakuna at kaguluhan.

Works of Fil-Aus artists featured in TIPON art exhibition in Brisbane - Eksibisyon ng sining sa Brisbane na tinawag na Tipon

Aug 20, 2019 0:07:46

Description:

Works of veteran and upcoming Filipino-Australian visuals artists were showcased recently in Brisbane as part of TIPON art exhibition. 

-

Ang mga nilikha ng mga beterano at nakikilalang artistang Filipino-Australyan, ay ipinakita kamakailan sa Brisbane, bilang bahagi ng eksibisyong tinawag na Tipon.

Use of Pantawid Pasada cards, stopped by Land Transposrtaion Authority in Cebu - Gamit ng Pantawid Pasada cards, pinatigil ng Land Transposrtaion Authority in Cebu

Aug 20, 2019 0:07:11

Description:

Use of Pantawid Pasada cards has been cancelled by Land Transportation and Franchising Authority in Greater Cebu for public utitilityt jeepneys or PUJ.

-

Kinansela ng Land Transportation and Franchising Authority ang pag-gamit ng Pantawid Pasada cards para sa mga public utility jeepneys o PUJ sa Greater Cebu

Australian children exposed to too much screen time - Sobrang panonood sa telebisyon at tablet ng mga Australyanong kabataan

Aug 20, 2019 0:04:55

Description:

Australian children, as young as two months old, are being exposed to too much screen time, according to a new national health study.

-

Ang mga kabataang Australyano, kasama ang may edad na dalawang buwan, ay nanonood ng sobra sa telebisyon at tablet, ayon sa isang pambanssang pag-aaral sa kalusugan.

Two talented: Chef's love of food and music proving a perfect blend - Nahanap ng isang café chef ang kanyang sarili sa musika't pagkain

Aug 19, 2019 0:13:11

Description:

Coffee and chill. Great tunes and a great meal. Singer and head chef Anj Sulit does Sunday brunch right.

-

Musika't pagkain ang nasa puso ng singer at head chef na si Anj Sulit.

Jericho Malabonga, Australian Survivor S2 winner: 'I came out of the show feeling limitless' - Jericho Malabonga, ang Australian Survivor S2 winner: 'I came out of the show feeling limitless'

Aug 19, 2019 0:16:44

Description:

Self-proclaimed regular bloke Jericho Malabonga is far from ordinary. He's a Sole Survivor.

-

Ang self-proclaimed na "regular guy" na si Jericho Malabonga ay malayo sa pagiging ordinaryo. Isa siyang Sole Survivor.

Sheldon Riley of The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be' - Sheldon Riley ng The Voice Australia: 'I get to be the person I've always wanted to be'

Aug 19, 2019 0:16:21

Description:

At the young age of 20, Sheldon Riley of The Voice Australia is becoming the man he's always wanted to be - purple fur, feathers, white lace and all.

-

Sa edad na 20, natutunan na ni Sheldon Riley ng The Voice Australia ang kahalagahan ng pagiging totoo sa kanyang sarili.

Push for gender sensitive toilets - Panawagan para sa gender sensitive toilets

Aug 16, 2019 0:05:17

Description:

The Phlippine National Police Human Rights Department said that it has been pushing for for gender sensitive toilets for sometime now.  PNP says gender senstive toilets are  important to avoid discrimination particularly in the LGBTQI++ community

-

Sinabi ng Phlippine National Police Human Rights Department na matagal na itong nanawagan para sa gender sensitive toilets.  Ayon sa PNP  mahlaga ang  gender senstive toilets para maiwasan ang diskriminasyon partikular sa komunidad LGBTQI++ 

Language barriers for some seniors hinder internet usage - Wika maaring balakid sa paggamit ng internet

Aug 16, 2019 0:06:17

Description:

 When it comes to technology, Australian seniors are often dubbed ‘digital dinosaurs', or just ‘behind the times.’  But new research suggests most older Aussies are challenging that stereotype, and are using the internet, their phones, and even social med

-

Pagdating sa teknolohiya, kadalasan na tinatawag ang mga nakakatandang Australyano bilang 'digital dinoasaurs' o naiiwan ng panahon.

Ngunit, ayon sa isang bagong pananaliksik, kadalasan sa mga nakakatandang Aussie ay hinahamon ang sinasabing stereotype, at ngayon ay araw araw na ay gumagamit ng internet, mobile phone at pati na ang social media.

 

Towards a healthier Australia - Balak para sa mas pinabuting serbiysong pangkalusugan sa Australya

Aug 16, 2019 0:09:51

Description:

Health Minister Greg Hunt has unveiled Australia's National Health plan which he hopes will make the nation's health system the best in the world.

In particular, the plan lays out how the government intends to address Australia's rising mental health and suicide rates.

-

Inihayag ng Ministrong Pangkalusugan,Greg Hunt ang Pambansang Planong Pangkalusugan ng Australia na inaasahan niyang magbibigay daan upang ang sistemang pangkalusugan ng bansa ay maging pinakamahusay sa buong mundo. Sa partikular ilalatag ng plano kung paano binabalak ng pamahalaan na tugunan ang tumataas na antas ng kalusugang pangkaisipan at pagpapatiwakal.

 

How strong will, faith and friendship helped him build a new life - Lakas ng loob, pananampalataya, suporta ng mga kaibigan ang tumulong sa kanyang pagsisimulang muli

Aug 15, 2019 0:08:01

Description:

Faced with set backs,  determination, faith and the gift friendship  are the the three main things that helped Filipino migrant Levi Datu successfully build a life in his new home. 

-

Naharap sa ilang hamon sa buhay,  determinasyon, pananampalatay at ang suporta at tiwala ng mga kaibigan ang tatlong mahahalagang bagay na naging gabay at daan upang maabot ng Pilipinong migranteng si  Levi Datu maabot ang pangarap na makapag-simulang muli sa bagong lugar na malapit sa kanyang puso, ang Ballarat.

Voluntary euthanasia in WA - Voluntary euthanasia sa WA

Aug 14, 2019 0:08:24

Description:

Under proposed laws introduced to state parliament, terminally ill Western Australians could end their lives through a drug or ask a doctor to do it for them through voluntary euthanasia. 

-

Sa ilalim ng panukala na ipinakilala sa estadong parlyamento, ang mga taga- Western Australia na malubhang masakitin ay maaring wakasan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang droga o maaring gawin ito ng doktor para sa kanila sa pamamagitan ng voluntary euthanasia.

Benefits of mentoring - Benepisyo ng taga-payo

Aug 14, 2019 0:05:46

Description:

Youth mentoring organisations are calling out for intergenerational mentors to address the concerns of young people before it gets too late.

-

Nanawagan ang mga organisasyong taga-payo sa mga intergenerational mentors na tugunan ang mga pag-aalala ng mga kabataan bago maging huli ang lahat.

Australian food producers may be banned from using famous names - Australyanong food producers maaring ipagbawal gumamit ng mga kilalang pangalan

Aug 14, 2019 0:04:06

Description:

The Federal Government has promised it won't sell out  local producers after issuing a list of regional product names the European Union wants outlawed under a free trade agreement.

 

-

Nangako ang pederal na gobyerno na hindi nila ipagbibili ang mga lokal na producers pagkatapos magpalabas ng isang listahan ng mga produktong rehiyonal na nais ipagbawal ibenta sa kanila ng European Union sa ilalim ng kasunduan ng malayang kalakalan.

 

This Filipina is building more than just her dream home in Ballarat - Filipina sa Ballarat: Higit pa sa kayang dream home ang kanyang naipundar

Aug 14, 2019 0:11:31

Description:

Every migrant has a story to tell and every experience is unique. Starting a new life in another country is not easy and each one finds different ways of coping.

Rose Boquida embraced every opportunity that came her way which allowed her to build the foundation to a strong and stable future.

-

bawat migrgante ay may sariling kwento, bawat karanasan ay natatangi. Hindi madali ang magsimulangm uli sa ibang bansa at bawat isa ay nakakahanap ng sarili nilang praan sa pagharap sa bawat kahirapan at dagok. Niyakap ni Rose Boquida  ang bawat oportunidad na dumating sa kanya na siyang nagbigay daan sa  pundasyon para sa  matatag na hinaharap 

Four out of five workers have been injured or become ill while at work - Apat sa bawat limang manggagawa ang nagkasakit o pinsala sa trabaho

Aug 14, 2019 0:04:58

Description:

 

Four out of five workers have been injured or become ill on the job in survey findings unions say expose an underbelly of unsafe industrial practices.

 

According to the ACTU, Australian employees are dealing with systemic physical and mental health issues in the workplace.

 

 

 

 

-

Apat sa limang manggagawa ang nasugatan o nagkasakit sa trabaho ayon sa mga natuklasan sa resulta ng pagtatanong na sinasabi ng mga unyon na inilalantad nito ang mga tagong hindi ligtas na mga pang-industriyang kasanayan.

Ayon sa ACTU, ang mga empleyado sa Australia ay nahaharap sa mga isyu sa pisikal at mental na kalusugan dahil sa mga sistematikong pamamaraan sa lugar ng trabaho.

Davao durian growers eyeing export to China

Aug 14, 2019 0:08:00

Description:

Davao Durian Industry Association Council (DIADC) president Larry Miculob said that China may soon become the top destination for the durian fruit locally grown in the Davao Region. At the recently concluded Durian Festival in Davao, Chinese businessmen have expressed interest in purchasing huge volumes of the fruit from local growers.  

Sporting events, shopping, public transport: the places young Australians experience racism - Rasismo sa palakasan, nararanasan ng mga kabataan

Aug 13, 2019 0:05:35

Description:

A survey of almost 800 students has found most know someone close to them who has experienced a racist attack at a professional sporting event. The World Vision survey shows local sporting events are the second-most common place where young people say they know of family or friends who have been the target of racism.

-

Isang sarbey ng halos 800 estudyante ang nakatagpo ng kaaramihan ay may kilalang kaibigan na nakaranas ng atakeng rasista sa isang palaro ng palakasan.

Australia to face pressure over climate change at Pacific Island Forum - Australia haharap sa pamimilit kaugnay ng pagbabago ng klima sa Pacific Island Forum

Aug 13, 2019 0:05:54

Description:

Prime Minister Scott Morrison will face increased pressure to boost Australia's climate change commitments when he attends the Pacific Island Forum this week.

-

Ang Punong Ministro Scott Morrison ay haharap sa dagdag na presyur upang mapalakas ang mga pangako ng Australia kaugnay ng pagbabago ng klima sa kanyang pagdalo sa Pacific Island Forum sa linggong ito.

Australian farmers calls on government to implement plan on climate change

Aug 12, 2019 0:06:58

Description:

Australian farmers are calling on the government to implement a national plan to address climate change and transition the agriculture industry to clean energy.

Young people putting off driving, using more public transport - Mga kabataan, pinipiling gumamit ng public transportation imbis na magmaneho

Aug 12, 2019 0:04:01

Description:

A new study has found young people in Australia are putting off getting a driving licence and using public transport more often.

-

Ayon sa isang pag-aaral, isinasantabi ng mga kabataan sa Australya ang pagkuha ng driving licence at mas pinipili nilang gumamit ng public transportation ng mas madalas.

NSW Lower House approves Abortion Law - Mababang Kapulungan ng NSW, inaprubahan ang batas sa aborsyon

Aug 12, 2019 0:03:44

Description:

A bill to decriminalise abortions in New South Wales has been passed in the lower house of the state parliament.

 

-

Isang batas na nagdi-discrimina sa aborsyon ang ipinasa ng Mababang Kapulungan sa parliamento ng NSW.

 

 

Ballarat: Home to many Filipino migrants - Ballarat: 'Home' para sa maraming migranteng Pilipino

Aug 12, 2019 0:08:03

Description:

Not only is Ballarat known for its cold climate and rich mining history, it now has a reputation for being a sanctuary for migrants - a good number of which are Filipinos. 

-

Hindi lang kilala ang Ballarat para sa malamig nitong klima o sa kasaysayan nito pagdating sa pag-mina, may reputasyon na rin ang regional area na ito bilang tirahan ng mga migrante. Marami sa mga migranteng ito ay Pilipino.

Philippine health units partner with educational institutions to better impact local communities

Aug 11, 2019 0:14:03

Description:

Educational institutions can work hand-in-hand with local government units to provide better service to the communities including health. It is a partnership that aims to impact local communities. 

World first plant hotel sprouts up in London - Unang hotel sa mundo na para sa mga halaman binuksan sa London

Aug 11, 2019 0:02:40

Description:

What's claimed to be the world's first plant hotel has opened in London.

-

Ang sinasabi na unang hotel para sa mga halaman sa mundo ay binuksan sa London.

Ballarat's unique intercultural program provides support for migrants to survive and thrive - Intercultural program ng Ballarat nagbibigay-tulong sa mga migrante upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay

Aug 9, 2019 0:11:32

Description:

Ballarat's unique intercultural program helps foster stronger ties and better understanding among the various cultures and groups residing in the city. 

-

Ang natatanging programa ng Ballarat para sa mga migrante ay tumutulong na mapalakas at mapatatag anng  pakikipagugnayan at mas mahusay na pag-unawa sa iba't-ibang kultura at grupo na nainirahan sa lungsod.

Everyone is invited to a special lunch by the Murray River - Iniimbitahan kayo sa isang tanghalian sa may Murray River

Aug 9, 2019 0:06:51

Description:

Celebrity Chef Stefano de Pieri is inviting everyone to join him for by the Murray River. His team promises to serve the best lunch using local produce from  Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. The Annual Qantas Pathfinders Charity flight from Sydney  to  Mildura helps raise funds for the Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

-

Iniimbitahan ng Celebrity Chef Stefano de Pieri ang lahat para sa isang natatanging pananghalian sa may  Murray River. Ipinangangako ang masarap na tanghalian gamit ang  mga lokal na pananim mula Mildura. Maaring lumipad mula Sydney o maglakbay  mula saan man sa Victoria. Ang Annual Qantas Pathfinders Charity flight mula Sydney patungong  Mildura at tumutulong na makalikom ng pondo para sa Royal Institue for Deaf and Blind Children (RIDBC) 

Portraits of a Filipino Artist in Melbourne - Mga obra ng isang Filipino Artist sa Melbourne

Aug 9, 2019 0:08:00

Description:

Melbourne  based Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon shares the stories behind his portraits. The 'Cloud' in particular has a very special story; a portrait of his wife, Zola  was a finalist at the recently concluded Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

-

 Ibinahagi ng taga Melbourne na Filipino Artist Ivan Faizal Macarambon ang kwento sa likod ng kanyang mga obra partikular ang 'Cloud'  isang portrait ng kanyang kabiyak na si Zola. Ang The 'Cloud' ay naging finalist sa naganap na Lethbridge 20000 Small Scale Art Award 

 

MMDA's bus lane policy angers commuters - Maraming na-irita sa bagong bus lane policy ng MMDA

Aug 9, 2019 0:05:17

Description:

Metro Manila residents were welcomed by heavy traffic and irked commuters these past few days as a result of MMDA’s bus lane policy.

-

Matinding traffic ang bumulaga at naka-irita sa maraming residente sa Metro Manila sa mga nakalipas na araw.

Ito ay kasunod ng paghihigpit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng yellow lane policy na kilala rin sa bus lane policy sa EDSA

Unique approach for skilled migrant jobseekers - Natataning tulong para sa mga migranteng naghahanap ng trabaho

Aug 9, 2019 0:06:12

Description:

Finding work as a skilled migrant can prove to be difficult with many arriving in Australia and taking jobs unrelated to their profession.

 

But a unique approach has been taken in Melbourne with migrants getting the chance to pitch themselves and their credentials directly to employers in a shark tank style event.

-

Maaring maging mahirap na makahanap ng trabbaho ang mga bagong dating na migrante sa Australya. Madalas marami ang nakakahanap ng trabaho sa mga industriyang walang kaugnayan sa kanilang propesyon

 

Ngunit isang natatanging hakbang ang isinasagawa sa Melbourne kung saan ang mga migrante’y nabibigyan ng pagkakataong i-benta ang kanilang sariling galing at mga kasanayan sa mga taga empleyo, istilong may hawig sa programa sa telebsiyon na Shark Tank

South Eastern Australia warned to brace for cold weather - South Eastern Australia makakaranas ng lubhang malamig na panahon

Aug 9, 2019 0:03:25

Description:

South eastern Australia is being warned to prepare for the year's coldest weather so far.

 

Freezing conditions, blizzards and damaging winds are forecast.

-

Ang South eastern Australia ay makakaranas ng lubhang malamig na panahon, pinakamalamig sa taong ito

Inaasahan ang malamig at malakas na hangin at matinding snow fall at blizzard sa ilang lugar

Australian Energy Regulator launches a lawsuit against wind farm operators in South Australia - Kaso laban sa wind farm operators sa South Australia isasampa

Aug 8, 2019 0:09:45

Description:

The Australian Energy Regulator has launched a lawsuit against the subsidiary of AGL, Neon Pacific Hydro and Tilt Renewables, over the widespread blackout in South Australia that occurred last 2016.

-

Sinampahan ng kaso ng Australian Energy Regulator ang mga wind farm operators ukol sa malawakang pagkawala ng kuryente sa South Australia noong taong 2016.

Hongkong protests reach new levels - Protesta sa Hongkong, lalong lumulubha

Aug 8, 2019 0:05:51

Description:

Human rights groups are accusing Hong Kong police of being deliberately slow in stopping an attack against pro-democracy protesters.

-

Inakusahan ng mga grupo sa karapatang pantao ang Hongkong, ng sadyang pagbagal ng pagpigil sa atakeng ginawa sa mga nagpo-protesta para sa demokrasya.

Victorian woman becomes first person to access assisted dying legislation - Babaeng taga Victoria, unang tumanggap ng assisted dying

Aug 8, 2019 0:04:21

Description:

A Victorian woman has become the first person to access the state’s assisted dying legislation. 
Kerry Robertson’s children described her death last month as peaceful, after her almost decade-long battle with breast cancer.

-

Isang babaeng taga Victoria ang naging unang taong tumanggap ng probisyon ng assisted dying ng estado. Sinabi ng mga anak na babae ni Kerry Robertson na ang kanyang pagkamatay noong nagdaang buwan ay naging matahimik, matapos ang kanyang halos isang dekadang paghihirap dahil sakit na breast cancer.

What parents can do about bullying - Mga maaaring gawin ng mga magulang tungkol sa bullying

Aug 8, 2019 0:08:27

Description:

Around one in four Australian children are affected by bullying at school. As a parent, it’s important to know what to do if your child is a victim of bullying or if they're the bully themselves.

-

Halos isa sa apat na batang Australyano ay nakaranas ng pambu-bully o pananakot sa paaralan. Bilang isang magulang, mahalagang malaman kung ang iyong anak ay biktima ng bullying o sila mismo ang nambu-bully.

Government tightens visa character test - Pamahalaan balak higpitan ang visa character test

Aug 7, 2019 0:08:33

Description:

Tens of thousands of migrants could have their visas cancelled under proposed laws to tighten the character test.

The changes introduced to Parliament last month are expected to have a disproportionate effect on New Zealanders living in Australia, deepening a growing rift between the two countries over deportations.

-

Maaring makansela ang libo- libong mga visa ng mga migrante sa sa mungkahing paghihigpit ng  tinatawag na character test

 

Ang mungkahing pagbabago na inihain sa Parlyamento ng nakaraang buwan ay inaasahang magkakaraoon ng di magandang epekto sa mga New Zealanders na naninirahan sa Australya  kung saan maaring magbigay daan sa lumalaking di pagkakasunado sa pagitan ng dalwang bansa kaugnay ng isyu ng deportation

 

US President condemns white supremacist ideology after shootings - Pangulo ng US kinondena ang white ideology matapos ang naganap na pamamaril

Aug 7, 2019 0:05:42

Description:

United States President Donald Trump has called for urgent action to prevent gun violence and said all Americans must "condemn racism, bigotry and white supremacy" after mass shootings in Texas and Ohio killed scores of people and wounded dozens.

 

The death toll in El Paso has risen to 22 after two more victims died in hospital.

-

Nanawagan si Pangulong Donald Trump para sa agarang hakbang upang pigilan ang mga karahasan at pamamaril. Sinabi din ng Pangulong Trump na kailangang  kondenahin ng lahat ng Amerikano ang rasismo, bigotry at pananaw na white supremacy pagkatapos ng naganap na pamamaril  sa Texas at Ohio kung saan ilang tao ang namatay habang marami ang sugatan.

 

Ang bilang ng mga namatay sa El Paso ay umabot na sa 22 katao

Husband-and-wife tandem uses visual storytelling to capture stories about wildlife conservation - Nais makatulong sa pangangalaga ng wildlife? Ipagdiwang ang kalikasan

Aug 7, 2019 0:29:48

Description:

 With more than 20 years of working together documenting nature and wildlife, the couple aims to use visual storytelling to capture stories about conserving wildlife.

-

Lumangoy kasama ng mga balyena, mag-snorkel kasama ng mga makukulay na mga isda, mamasyal at makita ang mga Orangutans - nasa mga pangarap mo bang gawin ang mga ito?

Australia to rely on US for oil reserves - Oil reserves ng US asahan ng Australya

Aug 7, 2019 0:03:34

Description:

The federal government is in talks with the United States to buy access to its oil to boost Australia's reserves in case of an emergency. As a member of the International Energy Agency, Australia is supposed to store enough crude oil and petrol to last 90 days, but it hasn’t met that benchmark since 2012.

-

Nakikipag usap ang Pamahalaang Pederal sa Estados Unidos sa pagbili ngsupply ng langis upang madagdagan ang oil reserves ng Australya sakaling magkaroon ng emergency.

 Bilang miyembro ng International Energy Agency, kailangan may imbak ang Australya  ng sapat na supply ng crude oil at petrol na maaring tumagal ng  90 araw ngunit di nito naabot ang itinakdang supply simula taong 2012

Where to invest your extra $3000? - Saan mo ipupuhanan ang karagdagang $3000

Aug 5, 2019 0:00:31

Description:

After saving enough money from toiling overseas, you just then decided to  invest your hard-earned savings  back to the Philippines, where do you put it?

 

-

Pagkatapos maka-ipon ng sapat na salapi sa paghihirap magtrabaho sa ibayong dagat, nagpasya kang ipuhunan ang iyong pinaghirapang ipon pabalik sa Pilipinas, at saan mo ito ilalagay?

 

Experts urge a rethink on screening for lung cancer - Mga dalubhasa hinikayat na pag-isipang muli ang iskrining sa lung cancer

Aug 4, 2019 0:04:20

Description:

Screening for lung cancer has long been seen as too expensive and sometimes too unreliable.

-

Ang mga screening sa kanser sa baga ay matagal nang nakikitang mahal at minsan ay hindi maaasahan.

Coffee cups may assist in finding missing Aussies - Mga tasa ng kape maaaring makatulong sa paghanap ng mga nawawalang Australyano

Aug 4, 2019 0:04:24

Description:

The humble paper coffee cup is part of a campaign to raise awareness of the thousands of people who remain missing long-term in Australia.

-

Ang ordinaryong papel na tasa ng kape ay bahagi ng isang kampanya para magmulat sa libu-libong tao na matagal nang nawawala sa Australya.

Australia, United States hold bilateral summit in Sydney - Australya, Estados Unidos nagsagawa ng bilateral summit sa Sydney

Aug 4, 2019 0:05:12

Description:

Foreign Minister Marise Payne and Defence Minister Linda Reynolds have held bilateral talks with their United States counterparts in Sydney.

-

Nagsagawa ng bilateral na pag-uusap sina Ministro ng Ugnayang Panlabas Marise Payne at Ministro ng Tanggulan Linda Reynolds sa kanilang mga katapat mula Estados Unidos sa Sydney.

The Kakulay Band and their love of OPM music - Ang bandang Kakulay at ang kanilang pagmamahal sa musikang OPM

Aug 4, 2019 0:24:45

Description:

The "Kakulay" band has surpassed the test of time with their 12 years of being together along with their great passion for Original Pilipino Music (OPM). 

-

Nalampasan na ng "Kakulay" ang mga pagsubok ng panahon sa kanilang 12-taon na pagsasama bilang isang banda na labis na nagmamahal sa orihinal na Pilipinong musika.

Czarina's Stars - Czarina's Stars

Aug 2, 2019 0:16:26

Description:

It took a while before Czarina was able find the words and create music again. It was her inspiration, her Mom that helped her through this long and emotional journey and made her Stars shine brightly once more. 

-

May ilang panahon bago muli  nahanap  ni Czarina ang mga salita at nailapat ang musika sa mga saliatng ito.. Ang inspirasyon niya, ang kanyang Ina ang tumulong at nagbigay gabay sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito. Matapos ang ilang panahon muling sumikat ang Stars ng nangungulilang anak. 

Plans to replicate Gawad Kalinga Communities in the Western suburbs of Victoria - Gawad Kalinga Communities gagawing modelo sa mga Western suburbs ng Victoria

Aug 2, 2019 0:18:14

Description:

Sustainable communities finding various ways to tackle poverty have been at the centre of building Gawad Kalinga communities. In Victoria, leaders from the Filipino community and local councils discuss plans to replicate GK communities to help homelessness  Gawad Kalinga's Jose Luis Oquinena  and Melbourne based Marisa Vedar tell us more.

-

Mga komunidad na may kakayanang mabuhay ng sarili  na naghahanap ng paraan upang harapina ng kahirapan ang naging sentro sa pagbuo ng mga komunidad ng Gawad Kalinga. Sa Victoria, nag usap amn g mga lider ng komunidad Pilipino at lokal na konseho upang talakayin ang balak na gawing modelo ang mga GK communties upang makatulong sa problema ng homlessness  Naka-usap ng Radyo SBS si Jose Luis Oquinena ng Gawad Kalinga at ang taga- Melbourne  na kinatawan ng GK  Marisa Vedar 

Vegayan: Melbourne's first all-vegan kamayan fiesta feast - Vegayan: Ang pinaka-unang all-vegan kamayan fiesta feast sa Melbourne

Aug 2, 2019 0:09:51

Description:

In partnership with Rice Paper Sister, The Entree.Pinays will be hosting Vegayan, the first all-vegan Filipino fiesta feast, to Melbourne on August 18.

-

Tatanghalin ng Entree.Pinays at Rice Paper Sister ang Vegayan, ang pinakauna-unahang all-vegan Filipino fiesta feast, sa Melbourne nitong Agosto 18.

Filipino families can share their stories on Aged Care Services - Mag anak na Pilipino maaring maibahagi ang karanasan sa serbisyong aged care

Aug 2, 2019 0:09:07

Description:

The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety would like to hear from CALD communities, both older people and thier families.  The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) have put together a toolkit that will assist people from culturally and linguistically background to start a conversation, participate and be able to  fully express their sentiments and convet their experiences to the inquiry. The toolkit is availabe in the Filipino language. FEECA's Senior Policy Officer Mary Ann Geronimo tells us more about the toolkit.

-

Nais ng The Royal Commission on Aged Care Quality and Safety marinig a ng mga karanasan at saloobin ng mga  CALD communities, mula kapwa nakakatanda at kanilang pamilya. Binuo ng The Federation of Ethnic Communities Council of Australia (FECCA) ang isang toolkit  na tutulong at gagabay sa mga di Inles ang tubong wika na simulana ng talakayan, usapan at makilahok sa pagsusuri. Ang toolkit ay maaring ma-access sa wikang  Filipino. Narito ang paliwanag ni Mary Ann Geronimo ang Senior Policy Officer ng  FEECA 

Metro Manila Mayors crackdown on drugs - Metro Manila Mayors determinadong linisin ang lugar mula bawal na gamot

Aug 2, 2019 0:04:43

Description:

 

 

Metro Manila Mayors are tirelessly working to eliminate illegal drugs in their respective districts.

 

Manila Manila Mayor Francisco Domagoso (“Isko Moreno”) gave Manila District Police and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)  one to clean up illegal drugs from the Baseco Compound  

-

Puspusan ang pagsisikap ng mga alkalde sa Metro Manila na malinis ang kanilang mga nasasakupan mula sa iligal na droga.

Sa Maynila, binigyan ng isang linggo ni Mayor Francisco Domagoso, (“Isko Moreno”) ang Manila Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na linisin sa droga ang Baseco compound

Who's to blame for failure to achieve road safety targets? - Sino ang dapat sisihin sa mga kabiguan sa mga target sa kaligtasan sa kalsada?

Aug 1, 2019 0:07:23

Description:

New data shows projected declines in the road death toll are not being met.

-

Ipinapakita ng mga bagong datos na ang inaasahang pagbaba sa bilang ng mga kamatayan sa kalsada ay hindi natutugunan.

Global crackdown on child exploitation online - Pandaigdigang komunidad haharapin ang online child exploitation

Jul 31, 2019 0:04:42

Description:

Political leaders and security experts are meeting in London to discuss a global crackdown on child exploitation online. Australia, the United States, Britain, Canada, and New Zealand are all part of the Five Eyes intelligence network.

 

 

-

Naguusap sa London ang kinatawan ng pandaigdigang komunidad partikular mga lider ng politika  at dalubhasa sa seguridad upang talakayin ang pandaigdigang hakbang upang harapin ang kaganapan ng online child exploitation.

 

Ang Australya, Estados Unidos, Britanya, Canada at New Zealand  ay bahagi ng Five Eyes intelligence network.

 

 

One Nation plebiscite push fails dismally - One Nation nabigo sa mungkahing plebiscite

Jul 31, 2019 0:05:12

Description:

One Nation Leader Pauline Hanson has failed in her bid to hold a plebiscite on Australia's immigration levels at the next election.

 

Her plan attracted damning criticism from both major parties and secured just two votes in Senate.

 

-

Nabigo ang lider ng One Nation Pauline Hanson sa pagsisiskpa na maganap ang isang plebiscite kaugnay ng antas ng immigrasyon sa susunod na halalan sa  Australya

Umani ng matinding pagbatikos ang kanyang balak mula magkabilang panig ng politika kung saan dalwang boto lamang ang natanggap nito sa Senado 

 

Financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life - Mayroon pa din di pagkapantay-pantay sa ilang aspeto ng pamumuhay sa Australya

Jul 31, 2019 0:08:48

Description:

New research shows financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life.

 Analyses of the annual Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey between 2001 and 2017 shows poverty has risen and it's hitting women particularly hard.

-

Sa pinaka-huling pagsasaliksik  napag alaman na ang di pagka pantay pantay pag dating sa usapin ng pananalapi at katayuan sa lipunan ay makikita sa maraming aspeto ng buhay sa  Australya

 

Sa pagsusuri ng taunan  Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey sa pagitan ng taong 2001 hangang 2017 nakita na tumaas ang antas ng kahirapan at sa kabuaan ang mga kababaiihan ang naapektuhan ng husto

An inclusive Australia, looking into polyculturalism - Sa nagkakaisang Australya, pagsuri sa polyculturalism

Jul 31, 2019 0:06:41

Description:

A study on polyculturalism aims to understand how cultures, values and way of life, and perception about other cultural groups affect our personal well-being.

This research is being conducted as part of an Honours thesis submitted to the Department of Psychology and Counselling, La Trobe University.

Ariane Virgona explains.

-

isang pag-aaral ukol sa  ployculturalism  ay naglalayong maunawaan kung paano ang kultura, pinahahalagahan at pamamaraan ng pamumuhay at pagtingin sa ibang kultura ay nakaka-apekto sa personal na kalagayan at katayuan 

Ang nasabing  research ay isinasagawa bilang bahagi ng  Honours thesis  na takdang i-submit sa  Department of Psychology and Counselling, La Trobe University. narito ang paliwanag ni Ariane Virgona 

DOH assigns additional dengue fast lanes in Mindanao - DOH nagtalaga ng karagdagang dengue fast lane sa Mindanao

Jul 31, 2019 0:08:20

Description:

The Department of Health (DOH) has assigned additional dengue fast lanes and special wards in government hospitals in Central Mindanao due to the rising cases of the deadly mosquito-borne disease.

-

Nagtalaga ng karagdagang mga dengue fast lane at special wards sa mga pampublikong pagamutan ang Kagawaran ng Kalusugan sa Central Mindanao bunga ng  tumataas na kaso sa lugar. 

Australian water polo team unscathed after deadly South Korean nightclub collapse - Koponan ng Australian water polo nakaligtas sa pagguho ng nightclub sa South Korea

Jul 29, 2019 0:02:21

Description:

The captain of the Australian women's water polo team has revealed the "scary' scenes after the second floor of a South Korean nightclub collapsed underneath her. Two people died when the floor gave way.

-

Ikinwento ng kapitan ng Australyanong koponan ng water polo ang nakakatakot na mga pangyayari pagkatapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang nightclub sa South Korea.

Newstart recipients sacrifice food and utilities to survive $40 a day - Mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart, nagtitiis na hindi kumain dahil sa kulang na sustentong $40

Jul 29, 2019 0:06:10

Description:

Research from the Australian Council of Social Service [[ACOSS]] has found the majority of Newstart recipients are going hungry in order to survive on $40 a day.

-

Natagpuan ng pagsusuri ng Australian Council of Social Services (ACOSS) na karamihan sa mga tumatanggap ng pera mula sa Newstart ay nagtitiis ng gutom upang makatipid sa $40 bawa't araw.

Australian swimmer found positive to banned substance

Jul 29, 2019 0:03:13

Description:

Swimming Australia has confirmed 20-year-old Shayna [[SHAY-nuh]] Jack tested positive to a banned substance ahead of this month's World Aquatics Championships.

UAAP basketball champions, Ateneo Blue Eagles, play exhibition games in Australia - Mga kampeon ng UAAP basketall, Ateneo Blue Eagles, naglaro sa Australya

Jul 29, 2019 0:07:46

Description:

Two-time UAAP Champions Ateneo Blue Eagles, played in Perth and Melbourne for several exhibition games.

-

Ang dalawang beses na kampeon ng UAAP, ang Ateneo Blue Eagles, ay naglaro sa Sydney at Melbourne, para sa ilang eksibisyong laban.

US Federal Government to resume death penalty - Parusang kamatayan, muling ibabalik sa Estados Unidos

Jul 29, 2019 0:05:27

Description:

The United States federal government is to resume executing death-row inmates for the first time in 16 years. The move is drawing concern from human rights groups, who've described the move as "barbaric" and "political".

-

Muling ibabalik ng pamahalaang pederal ng Amerika ang parusang kamatayan, sa unang pagkakataon nitong nakalipas na 16 taon. Ang hakbang ay nagdulot ng pagkabahala sa mga grupo sa karapatang pantao, na nagsabing ang hakbang ay 'di makatao' at 'may bahid ng pulitika'.

Opposition calls for QLD Treasurer to step down amidst real estate scandal - Oposisyon nanawagang bumaba sa pwesto ang QLD Deputy Premier

Jul 29, 2019 0:06:35

Description:

The controversy surrounding the Palaszczuk government is further deepening as the Deputy Premier and Treasurer Jackie Trad is accused of taking advantage of her position. Ms Trad is currently under pressure after confirming her husband purchased an investment property in Wollongabba in Brisbane.

 

-

Higit na lumalalim ang kontrobersyang bumabalot ngayon sa pamahalaang Palaszczuk patukoy umano sa pananamantala ng Deputy Premier at tagaingat-yaman na si Jackie Trad sa kanyang posisyon.

Nitong nakaraang Linggo ay inulan ng batikos si Gng Trad nang kumpirmahin nito na pag-aari niya ang isang bahay sa  Woolloongabba sa Brisbane at sinabing isang pagkakamali na hindi nadeklara ang pag-aaring lupa at bahay.

Life struggles and trials encrypted in Pinoy raps - Mga pakikibaka at pagsubok sa buhay nakasaad sa mga awiting rap ng mga Pinoy

Jul 28, 2019 0:16:12

Description:

Along with its music, rhyme, rhythmic speech and street vernacular, messages of life's struggles and trials are encrypted in many rap songs.

-

Kasama ng mga musika, mga patula, paindayog na pagsasalita at mga salitang madalas maririnig sa kalye, laman din ng mga awiting rap ang mga mensaheng patungkol sa mga pakikibaka at pagsubok sa buhay.

Iyan ang madalas na tema ng mga liriko ng mga awit na gawa ng mga Pilipinong rapper.

Group aims to redress gender balance on Wikipedia - Isang grupo nanawagan sa Wikipedia na magkaroon ng balanse sa kasarian

Jul 26, 2019 0:05:50

Description:

A group of Australian women working in the health and science sector are joining a global effort to ensure the online encyclopaedia Wikipedia bridges the gender divide.

 

-

Isang grupo ng mga Australyanang kababaihan na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at siyensya ang sumali sa isang pangmundong pagsisikap upang masigurado na ang online encyclopedia na Wikipedia ay magtutulay ng dibisyon sa kasarian.

 

4th Industrial Revolution: "Philippine schools are not behind in keeping pace" - 4th Industrial Revolution: "Hindi nahuhuli sa pakikipagsabayan ang mga paaralan sa Pilipinas"

Jul 26, 2019 0:13:48

Description:

As the world is on the brink of a technological revolution that will basically refine people's way of life, work, and relate to one another, how can schools keep pace with the changing world of technology?

-

Habang ang mundo ay nasa bingit ng isang teknolohikal na rebolusyon na pangunahing babago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, trabaho, at kaugnayan sa isa't isa, paano makatutulong ang mga paaralan upang makasabay sa mga pagbabago ng mundo ng teknolohiya?

A man, his yellow ute and the drive to help - Isang lalaki, ang kanyang yellow ute at ang kanyang kagustuhang tumulong

Jul 26, 2019 0:08:02

Description:

Spotto owner Christopher Venal realised that he gains a lot by giving away his service for free.

-

Napagtanto ng Spotto owner na si Christopher Venal na mahalaga ang pakinabang niya sa serbisyong binibigay niya ng libre.

Ex-flight attendant's buffalo wings restaurant takes off on the Gold Coast - Dating flight attendant, nakahanap ng tagumpay sa buffalo wings

Jul 26, 2019 0:08:46

Description:

While some can't hide their disdain for airline food, Cyrus Platon proudly says that serving meals in-flight inspired him to transition into the food business.

-

Habang hindi maitago ng ilan ang pagka-inis nila sa pagkain na hinahanda sa eroplano, saad ng may-ari ng Cycho's na si Cyrus Platon na in-flight meals ang nagbigay-inspirasyon sa kanya na pasukin ang food business.

'My family is my why': Gluten-free baking is cafe owner's expression of love - Gluten-free baking at pagmamahal para sa pamilya

Jul 26, 2019 0:10:08

Description:

Having a husband and daughter who suffer from coeliac disease, self-taught baker Rejoice Thomson demonstrates how food can be a tangible expression of love.

-

Dahil sa kanyang asawa at anak na may coeliac disease, naipakita ni Rejoice Thomson na ang baking ay isang paraan upang iparamdam ang kanyang pagmamahal.

Painting: A creative therapy for Filipino migrants - Pagpipinta: Isang mapanlikhang terapiya para sa mga Pilipinong migrante

Jul 25, 2019 0:09:32

Description:

For a group of Filipino migrants in Melbourne, art is a form of therapy and it paved the way to an improved life.

-

Para sa isang grupo ng mga Pilipinong migrante sa Melbourne, ang pagpipinta ay isang klase ng terapiya at isang daan tungo sa mas mabuting buhay.

Reimposition of death penalty draws mixed reaction from Senate and Congress - Pagbalik ng parusang kamatayan kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso

Jul 25, 2019 0:05:16

Description:

The reimposition of death penalty for "heinous crimes related to illegal drugs and plunder as mentioned by President Rodrigo Duterte in his 4th State of the Nation Address (SONA) last Monday drew a mixed reaction from Senate and Congress.

-

Ang pagbalik ng parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen na may kinalaman sa ilegal na droga at pandarambong na binanggit ng Pangulong Rodrigo Dueterte sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address (SONA) noong Lunes ay kumuha ng magkahalong reaksyon mula sa Senado at Kongreso.

Foreign Fighters legislation passes Parliament - Batas na Foreign Fighters ipinasa sa Parlyamento

Jul 25, 2019 0:08:02

Description:

The Government’s Foreign Fighters legislation has been passed by Parliament

With that and the rest of Thursday’s events in Parliament.

-

Ang batas na Foreign Fighters ng Pamahalaan ay ipinasa sa Parlyamento.

Iyan at iba pa ang mga kaganapan kahapon Huwebes sa Parlamento.

Meet Kelebek, Filipina Australian rapper - Kilalanin si Kelebek, Pinay Australyana na rapper

Jul 25, 2019 0:13:13

Description:

Filipina-Australian Kelebek was born to perform. She used to sing at their church and at parties of her family and friends. The streets of Melbourne is one of her favourite places to show off her talent. This coming weekend, she will perform on stage at the coming Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

-

Likas sa Pilipina-Australyana na si Kelebek ang umawit sa harap ng maraming tao. Nasanay siyang kumanta sa mga salu-salo ng kanilang mag-anak, kaibigan at sa kanilang simbahan. Sa Melbourne, isa sa mga paborito niyang tanghalan ay ang mga kalsada sa lungsod. Ngayong darating na  weekend isa siya sa mga piling aawit sa nalalapit na Gloc-9 and Shantidope Australian Tour.

Managing chronic pain - Nakakaranas ba kayo ng chronic pain?

Jul 25, 2019 0:09:55

Description:

Around nine million Australians live with musculoskeletal conditions and a third of Australians who suffer from chronic pain will develop mental health conditions. 

-

Mayroong siyam na milyong Australyano ang nabubuhay ng mayroong musculoskeletal condition. Ikatlong bahagi ng mga Australyano na nakakaranas ng chronic pain ang maaring magkaranas ng epekto sa kanilang mental health . Ipinaliwanag ng Osteopath at pain educator Dr Elizabeth Howards ang ilang mga bagay bagay na maaring makatulong sa nararamdamang sakit o kondisyon 

ika 22- 28  ng Hulyo ay  National Pain Week

 

Indigenous communities in WA say they are under threat - Katutubong komunidad sa WA sinabing sila ay nasa ilalim ng banta

Jul 25, 2019 0:05:47

Description:

Indigenous communities in Western Australia say their houses are being neglected, poorly repaired and in some cases, bulldozed.  

-

Sinabi ng mga katutubong komunidad sa Western Australia na pinapabayaan, hindi inayos ng mabuti at sinira pa ang kanilang mga bahay.

Water prices in SA set to fall as promised by government - Pagbaba sa presyo ng tubig sa SA ipinangako ng gobyerno

Jul 24, 2019 0:10:22

Description:

Water prices are set to fall in South Australia after an independent report found consumers have been paying too much for years.

-

Nakatakdang bumaba ang presyo ng tubig sa South Australia pagkatapos malaman sa isang ulat na nagbabayad ang mga residente ng malaking halaga sa loob ng ilang taon.

Conference focuses on suicide prevention strategies - Pagpupulong nakatuon sa mga stratehiya laban sa pagpapakamatay

Jul 24, 2019 0:06:07

Description:

The former Prime Minister Julia Gillard says now is the time to tackle Australia's suicide rate. 

-

Panahon na upang matugunan ang antas ng pagpapakamatay sa Australia ayon sa pahayag ng dating Punong Ministro na si Julia Gillard.

Podium protest at the world swimming championships in South Korea - Podium protest sa world swimming championships sa South Korea

Jul 24, 2019 0:04:58

Description:

Australian swimmer Mack Horton has refused to take the podium alongside controversial Chinese opponent Sun Yang at the FINA swimming world championships in South Korea.

Horton has been a vocal critic of Sun who had been the subject of several drug taking accusations in recent years.

-

Tumanggi ang Australian swimmer Mack Horton na tumabi sa  podium  sa kontrobersiyal na Chinese swimmer Sun Yang sa FINA swimming world championships sa South Korea.

Binatikos ni Horton si Sun  na nai-ugnay sa ilang mga kontrbersiya sa pagggamit ng ipinagbabawal na gamot sa sports

Repair Cafe: If it's broken, we can fix it - Repair Cafe: May sira ba kayong gamit?

Jul 24, 2019 0:10:05

Description:

Don't throw that broken item away. A community of expert volunteers can help fix your coffee machine, favorite tent or toaster. 

-

Huwag itapon ang mga sirang gamit sa bahay. Isang grupo ng mga expert volunteers ang maaring makatulong sa pag ayos ng inyong sirang coffee machine, paboritong  tent o toaster. Nagismula ang  Repair Cafes noong taong 2007 na may layuning mabawasan ang mga basurang dinadala sa landfill. Isang grupo ng mga volunteer na may ibat-ibag kaalaman sa pagkumpini ang makikita sa mga reapir cafe. nais ilang maayos ang  mga gamit na maari pang gamitin Sa Victoria,  nakatakdang isagawa ang unang pagtitipon ng  Repair Cafe Ballarat naka-usap namin si Mary Duff 

Report reveals plight of underpaid workers - Ulat isiniwalat ang kalagayan ng mga underpaid na mangagawa

Jul 24, 2019 0:05:57

Description:

Two-thirds of farm workers are earning below the minimum wage, according to a report by the National Union of Workers.T he union is calling on the major supermarket chains to take more responsibility for exploited workers.

-

Two-thirds ng mga farm workers ang sumasahod ng di pa aabot sa minimum wage ayon sa ulat na binuo ng National Union of Workers.

 

Nanawagan ang unyon sa mga malalaking supermarket na akuin ang karagdagang responsibilidad sa pagsiguro na di napag sasamantalahan ang mga manggagawa

Plans to extended martial law in Mindanao

Jul 24, 2019 0:08:20

Description:

The government is pushing for the extension of martial law in Mindanao to another year.  National Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr. said he would recommend the extension of martial law  due to the continuing rebellion and terror threats. 

Why it pays to plan your end-of-life care? - Bakit mahalagang mag-plano para sa iyong end-of-life care?

Jul 24, 2019 0:07:29

Description:

Planning an end-of-life treatment isn’t a priority for most people. The reality is that only 15 per cent of Australians have actually documented their health preferences. Yet, it could be one of the most important decisions we ever make.

-

Ang pagpaplano para sa medikal na paggamot sa katapusan ng buhay ay hindi isang priyoridad para sa maraming tao. Labing limang porsyento lamang ng mga Australyano ang na-dokumento ang kanilang kagustuhan sa kalusugan. Ngunit, maaring ito ang pinakmahalagang desisyon na ating dapat gawin.

First gluten-free ‘Kamayan’ feast held in Brisbane - Kauna-unahang gluten-free ‘Kamayan’salu-salo sa Brisbane

Jul 23, 2019 0:06:48

Description:

Residents and foodies joined in the feast-like celebration showcasing traditional Filipino food served on banana leaves, as part of the ‘Salo’ series by the Filipino-American chef, Yana Gilbuena.

-

Dose-dosenang mga Pilipino at residente ang nakisalo sa mala-pyestang pagtitipon kung saan bida ang tradisyonal na pagkaing Pinoy na inihain sa mga inilatag na dahon ng saging, bilang bahagi ng ‘Salo’ series ng tanyag na Filipino-American chef at author na si Yana Gilbuena.

UK weighs options after Iran's tit-for-tat seizure of oil tanker - Inagaw ng mga sundalong Iranian ang isang barkong pandagat ng Britain

Jul 23, 2019 0:04:34

Description:

The British government is weighing up its options after the Iranian military boarded and seized a British tanker last week. Iran's foreign minister has accused the United States of trying to drag Britain into a quagmire over a tanker crisis in the Gulf.

-

Tinitimbang ng Britain ang kanilang mga opsyon pagkatapos agawin ng militar ng Iran ang isa nilang tanker noong nakaraang linggo.

Nine youths die after mini-dump truck they were riding rolled over in Cebu - Siyam na kabataan napatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck

Jul 23, 2019 0:07:59

Description:

Nine youth died when the mini-dump truck they were riding rolled over in the town of Boljoon Cebu.  They were interred 2 days ago.

-

Inilibing ang siyam na kabataang namatay pagkatapos tumaob ang sinasakyan nilang mini dump truck sa Boljoon Cebu.

Canadian authorities investigate Australian man's death - Magkasintahan pinatay sa highway sa Canada, biktima ng pagnanakaw?

Jul 23, 2019 0:02:43

Description:

An Australian police commander says the entire force is "devastated" by the death of a regional police chief's son in Canada. The bodies of Lucas Fowler and his American girlfriend Chynna Deese were found by authorities in British Columbia, close to the border with Alaska.

-

Sinabi ng isang komander ng pulisya na ang buong pwersa ay nawasak sa pagkamatay sa Canada ng anak ng kanilang pinunong rehiyonal.

Philippines' Duterte calls for reinstatement of death penalty for drug crimes and plunder - SONA 2019: Pangulong Duterte nanawagan na ibalik ang parusang kamatayan sa mga kaso ng droga at pandarambong

Jul 22, 2019 0:06:30

Description:

Philippine President Rodrigo Duterte urges lawmakers to reinstate the death penalty for 'heinous crimes related to drugs and plunder'.

-

Nanawagan ang Pangulong Duterte sa mga mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga masasangkot sa kaso ng droga at pandarambong. 

Queensland's Multicultural Award finalists announced - Finalists para sa Queensland Multicultural Award, ipinahayag

Jul 22, 2019 0:09:53

Description:

The finalists for the Queensland Multicultural Award finalists have been announced.

-

Ang mga finalists para sa Queensland Multicultural Award ay ipinahayag kahapon.

Discussions of parliamentarians in the last week - Usapan ng mga mamambabatas nitong nagdaang linggo

Jul 22, 2019 0:04:47

Description:

Earlier this month the Federal Government passed its tax cuts for millions of Australian workers, promised in the first sitting week since May election.

-

Nitong mga unang araw ng buwan, ipinasa ng gobyerno pederal ang kanilang bawas sa buwis para sa milyon-milyong Australyano, sa unang linggo ng parliamento buhat noong halalan ng Mayo.

Citizenship issues at the forefront of NZ-Australia meeting - Punong Ministro Ardern at Morrison, nag-usap tungkol sa problema ng mga taga New Zealand

Jul 22, 2019 0:05:35

Description:

The way Australia treats its New Zealand migrants has been raised in a meeting between Kiwi Prime Minister Jacinda Ardern and Prime Minister Scott Morrison in Melbourne. 

Currently New Zealanders are automatically issued a visa to live and work in Australia when they arrive - but it's hard - and frequently impossible - for them to gain permanent residency or citizenship.

-

Ang pagtrato ng Australya sa mga migranteng taga-New Zealand ay binigyang-pansin sa pagpupulong sa pagitan ni Punong Ministro Jacinda Ardern at Scott Morrison sa Melbourne.

 

 

Rallies around Australia call for an end to offshore detention - Isinagawang mga rally sa buong Australya naglalayong matigil ang offshore detention

Jul 22, 2019 0:03:10

Description:

Rallies to free Manus Island and Nauru asylum seekers have been held around Australia.

Placards reading "bring them home" were held aloft as protesters called for the Morrison Government to allow asylum seekers into Australia. 

-

Nagdaos ng mga rally sa buong Australya ang mga nagproprotesta laban sa offshore detention, na naglalayon na pawalan ang mga naka-ditene na asylum seekers sa Manus Island at Nauru. 

Hawak ang mga karatulang may nakasulat na "bring them home", nananawagan ang mga nagpo-protesta sa Gobyernong Morrison na payagang makapasok ang mga asylum seekers sa Australya.

Beyond her hijab, Aaliyah Yco empowers women - Higit pa sa kanyang hijab, si Aaliyah Yco ay nagbibigay-lakas sa mga kababaihan

Jul 21, 2019 0:21:38

Description:

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." This mother-of-four grew up Catholic, but with the many questions she had in her teenage life it lead her to comparative religions studying different religions except Islam.

-

"I had a life blackout. I just feel like, at the point of my life - when I was about 16 to 19, was just about questioning 'who am I?'." Ang ina-ng-apat ay lumaking Katoliko, ngunit sa maraming mga tanong na mayroon siya sa kanyang pagdadalaga ito ay humantong sa pagkukupmara ng mga relihiyon, pinag-aralan niya ang iba't ibang mga relihiyon maliban sa Islam.

Fil-Aussie Jasmine Henry fulfilling her musical dream - Fil-Aussie Jasmine Henry tinutupad ang pangarap sa musika

Jul 21, 2019 0:25:21

Description:

In her quest to fulfill her passion in music, Sydney-borne Jasmine Henry left for the Philippines more than a year ago and now she releases her latest single 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

-

Sa kanyang pagnanais na matupad ang kanyang hilig sa musika, ang ipinanganak sa Sydney na si Jasmine Henry ay lumipad patungong Pilipinas mahigit isang taon na ang nakararaan at ngayo'y inilabas niya ang kanyang pinakabagong awitin na 'Mahal Ko Ang Aking Pangarap'.

SONA 2019: President Duterte on foreign policy - SONA 2019: Pangulong Duterte maaring talakayin ang independent foreign policy

Jul 19, 2019 0:05:25

Description:

Preparations are in place for President Rodrigo Duterte's coming State of the Nation Address  (SONA).

Malacanang says the President may talk about the country's independent foreign policy  this Monday, 22 July.

-

Nakalatag na ang mga paghahanda para sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa Lunes, ika-22 ng Hulyo.

Ayon sa Malacañang, posibleng talakayin ng Pangulong Duterte ang independent foreign policy ng Pilipinas sa kanyang talumpati.

 

Toolkit helps regional towns attract migrants - Toolkit tutulong sa regional towns umakit ng mga migrante

Jul 19, 2019 0:08:55

Description:

A new toolkit has been developed to help attract more migrant workers to regional areas.

 

The kit produced by the Regional Australia Institute  aims to help regional towns fill skills shortages and make it easier for migrants to settle into regional life.

-

Isang panibagong tolkit ang binuo na naglalayong akitin ang mga mas maraming manggagawang migrante na manirahan sa mga rehiyunal na lugar

 

Layunin ng ang tool kit na binuo ng Regional Australia Institute na matulungan ang mga rehiyunal na bayan na mapunan ang gma kakulangan sa trabahao o skills at gawing mas madali para sa mga migranteng makapagsimulang muli’t manirahan  sa rehiyunal na lugar

Prime Minister and Opposition Leader speak at 'Bush" regional summit - Punong Mnistro at Lider ng Oposisyon dumalo sa 'Bush" regional summit

Jul 19, 2019 0:05:48

Description:

Opposition Leader Anthony Albanese has told the Prime Minister Scott Morrison to  “stop playing politics” with drought funding, saying Labor will back the government’s package, so long as it doesn’t come at the cost of other infrastructure projects.

 

It come as both leaders joined in a Bush Summit in western New South Wales, where so many communities are suffering the first-hand effects of the drought

 

-

Sinabi ng lider ng oposisyon – sa punong mnsitro scott morrisson na tigilan na agn pamumulitika sa uspain ng pondo para sa tag tuyot – sinabi ng Partido Labor na susuportahan nito ang pakete ng pamahalaan sa kondisyon na di ito makakaapekto sa iba pang mga proyektong pang imprastraktura

'Deadly Science' gives children in remote schools tools to achieve their dreams - 'Deadly Science' nagbibigay paraan sa mga bata upang maabot ang mga pangarap

Jul 18, 2019 0:05:12

Description:

Growing up, Corey Tutt was told he'd never make it as a zookeeper. Now, he's giving kids who are just like he was, the tools to achieve their own dreams.

-

Habang lumalaki, sinabihan si Corey Tutt na hindi niya maaabot ang pagiging isang zookeeper. Ngayon, binibigyan niya ang mga batang tulad niya dati ng mga paraan upang maabot nila ang kanilang pangarap.

Pharmacists now allowed to issue medicine prescriptions, under WA healthcare reforms - Mga parmasyutiko sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot

Jul 17, 2019 0:09:15

Description:

Pharmacists could play a bigger role in prescribing medications to patients under major reforms in Western Australia healthcare.

-

Sa ilalim ng bagong reporma sa pangkalusugan sa Western Australya, maaari na magbigay ng reseta sa gamot ang mga parmasyutiko. .

Federal Government rejects funding to fix dangerous cladding - Pagpapalit ng cladding sa mga gusali sa Victoria, magkakahalaga ng $600 milyon

Jul 17, 2019 0:03:58

Description:

The Victorian government has announced a $600 million package to fix dangerous cladding on hundreds of buildings around the state. Premier Daniel Andrews says the issue isn't isolated to Victoria and is hoping the Commonwealth will meet half of the cost.

-

Ipinahayag ng gobyerno ng Victoria, na gagastos sila ng $600 milyon upang palitan ang mapanganib na cladding sa daan-daang gusali sa estado.

Scientists uncover genetics behind eating disorder - Anorexia nervosa, hindi lamang nasa isip, tungkol din ito kung paano mo tinutunaw ang iyong kinain

Jul 17, 2019 0:06:34

Description:

Australian scientists have helped unlock the genetics behind the eating disorder anorexia nervosa. The research revealed an association with anorexia and low glucose levels.

-

.Nakatulong ng malaki ang mga Australyanong siyentipiko upang mabuksan ang genetics na nasa likod ng anorexia nervosa.

Private health system in need of repair - Seguro sa kalusugan sa Australya, kailangan ng mabilisang pag-aayos

Jul 17, 2019 0:03:50

Description:

A new report has warned the private health system needs urgent repair as younger Australians continue to drop out at an alarming rate.

-

Nagbabala ang isang bagong ulat na kailangan ng pag-aayos ng pribadong systema ng seguro sa bansa, habang nagpapatuloy na mabilis na umaalis ang mga nakakabatang Australyano sa sistema.

Lowest growth in China's economy during the last 27 years - Pinaka-mababang paglago ng ekonomiya ng China nitong nagdaang 27 taon. Ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Jul 17, 2019 0:06:24

Description:

China has recorded its slowest economic growth since the early 1990s and, as Australia's biggest trading partner, the figures raise the question, do they have implications for our economy too?

-

Nagtala ang China ng kanyang pinaka-mababang paglago sa ekonomiya buhat noong mga taon ng 1990, at bilang pinaka-malaking kapareha ng Australya sa kalakal, ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Australya?

Relatives of 38 Australians killed in MH17 bombing, offer flowers for their dead - Kamag-anak ng 38 Australyanong napatay sa pagbagsak ng MH17, nag-alay ng bulaklak

Jul 17, 2019 0:05:35

Description:

It's been five years since Malaysia Airlines flight MH-17 was shot down over eastern Ukraine, killing all of the 298 people on board, including 38 Australians.

In June, the Dutch-led international investigation team charged four suspects over the disaster, in a move supported by Australia.

-

Limang taon na ang nakakalipas, buhat nang pabagsakin ang Malaysian flight MH17  sa silangang Ukraine na pumatay ng 298 taong sakay ng eroplano, kasama ang 38 Australyano.

Noong Hunyo, sinampahan ng isang grupo ng imbestigador ng kaso ang apat na pinaghihinalaang may-sala,  isang hakbang na sinusuportahan ng Australya.

Migrant workers don't harm jobs or wages of local workers - Migrant worker di banta sa seguridad sa trabaho ng mga lokal na manggagawa

Jul 17, 2019 0:08:16

Description:

There are an estimated two-million temporary migrants in Australia at the moment, and as the economy slows and wages stagnate, their presence has increasingly become a political issue.

 

But, a new report has found that those migrants are not harming the jobs or wages of local workers.

-

Tinatayang may dalawang milyong temporary migrants sa Australya ngayon, habang bumabagal  ang takbo ng  ekonomiya at hindi tumataas ang sweldo ang kanilang presensya ay nagiging isyu sa pulitika.

 

Sa isang bagong ulat napagalaman na hindi nakaka apekto ang mga temporary migrant sa seguridad sa trabahao at sweldo ng mga local na residente

Dengue 285 percent increase in Zamboanga Peninsula - Kaso ng Dengue tumaas ng 285 porsiento sa Zamboanga Peninsula

Jul 17, 2019 0:08:00

Description:

The Department of Health in Region 9 or Zamboanga Peninsula has raised alarm over the rising cases of the deadly dengue fever.As of July 6 a total of 8,076 cases of dengue have been reported with 46 deaths.

-

Nababahala ang Kagawaran ng Kalusugan sa  Region 9 o Zamboanga Peninsula  sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue fever. Noong ika 6 ng Hulyo naitala na ang 8,076 kaso ng dengue kung saan  46 katao ang namatay bunga ng dengue.

Malacañang sa Sugbo to be converted into a museum

Jul 16, 2019 0:06:56

Description:

The 109-year-old Malacanang sa Sugbo will be restored and converted into a museum. The structure was originally built in 1910 to house the Bureau of Customs in the Port of Cebu. It was converted into Malacañang sa Sugbo during Arroyo's administration and it has become idle since 2010. 

What are the requirements for moving interstate?

Jul 16, 2019 0:08:11

Description:

According to the Australian Bureau of Statistics, people who were born overseas are more likely to move than people

born in Australia

Advocates push to raise unemployment benefit - Mga walang trabahong Australyano, humihingi ng dagdag na pera mula sa Newstart

Jul 16, 2019 0:04:07

Description:

Unemployed Australians and social welfare advocates are making a renewed push to raise the rate of Newstart. It comes following the government's pledge to cut deeming rates for pensioners on July 15.

-

Ang mga walang trabahong Australyano at tagapag-taguyod ng benepisyo, ay gumagawa ng panibagong apela upang itaas ang antas ng bayad sa Newstart.

Government to cut pensioners' deeming rates - Aabot sa 1 milyong Australyano ang tatanggap ng $800 bawa't taon, dahil sa pagbabago ng sistema sa kanilang kinikita

Jul 16, 2019 0:04:04

Description:

Around one million Australians could receive up to $800 more per year under changes to the federal government's income test for pensioners. But advocates say the much-needed move doesn't go far enough.

-

Aabot sa 1 milyong Australyano ang maaring tumanggap ng hanggang $800 bawa't taon, sa ilalim ng mga pagbabagong ginawa ng gobyerno pederal sa income test ng mga pensyonado.

Filipino-Australian cliff diver scores a wild card entry in the World Series competition - Babaeng Pilipino-Australyan mula Brisbane, nangunguna sa paligsahan ng Cliff Diving

Jul 14, 2019 0:10:21

Description:

World cliff-diving championships contender, Xantheia Pennisi joins a group of new wildcards in the World Series cliff diving competition in Beirut, Lebanon. 

-

Si Zantea Pinizi, isang Pilpino-Australyan mula Bisbane, ay nangunguna sa paligsahan ng Red Bull Cliff Diving Competition sa Queensland.

Australia's role when man first landed on the moon - Papel ng Australya nang unang bumaba ang tao sa buwan

Jul 14, 2019 0:06:59

Description:

It's been 50 years since men first walked on the moon. The landing was broadcast around the world, but were it not for a number of Australians, and Australian technology, Neil Armstrong's first steps, and words might not have been seen or heard at all.

-

Limampung taon na ang nakakalipas nang unang lumakad ang tao sa buwan.

Increased tension in the gulf when Iran blocked UK oil ship - Tensyon sa Gitnang Silangan, nang harangan ng Iran ang barko ng langis ng United Kingdom

Jul 14, 2019 0:03:24

Description:

The UK has accused Iran of trying to intercept a British ship near the Gulf – an accusation Iran denies.

-

Inakusahan ng UK ang Iran ng pagsubok na harangan ang isang barkong Ingles na malapit sa Gulf, isang akusasyong tinanggihan naman ng Iran.

Will you eat meat made in a laboratory? - Kakainin ba ninyo ang karneng ginawa sa laboratoryo?

Jul 14, 2019 0:06:03

Description:

In a country as addicted to barbecues as Australia, the prospects for meat grown from cells in a laboratory don't seem strong. But lab-grown beef, poultry, pork, and fish may be part of an answer to climate change and animal welfare.

-

Sa isang bansang adik sa barbecue katulad ng Australya, ang pagkain ng karneng mula sa isang cell sa laboratoryo ay parang hindi maganda.

Business owners risking their health - Walang bakasyon para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo

Jul 14, 2019 0:06:58

Description:

New research has found half of all small and medium-sized business owners haven't taken a break in more than six months. Experts say the statistics are alarming, particularly because of the associated longer-term risks including poor mental health and fitness.

-

Natagpuan ng mga taga-suri na kalahati ng mga may-ari ng maliliit at katamtamang-laking negosyo ay hindi nagbakasyon nitong nagdaang anim na buwan.

France defies US to adopt tax on tech giants - Pransya kinakalaban ang US sa pagpapataw ng buwis sa mga malalaking kumpanya sa teknolohiya

Jul 14, 2019 0:06:24

Description:

France has adopted a digital services tax despite threats of retaliation by the US, which argues that it unfairly targets American tech giants. The US will now investigate the move, as Australia remains firm in its decision to wait for a global consensus on such a tax.

-

Magpapataw na ng buwis ang Pransya sa mga serbisyong digital sa bansa, sa kabila ng bantang pananakot ng Estados Unidos na nagsabing hindi patas ang gagawing hakbang nito para sa mga tech giants sa Amerika. 

Iimbestigahan ngayon ng Amerika ang nasabing hakbang, habang pananatilihin naman ng Australya ang desisyon nito na hintayin ang pandaigdigang konsensus tungkol sa pagpapataw ng naturang buwis. 

 

Philippine Robotics team wins silver award at Lego league competition in Australia - Propesyonalismo ng koponan ng Philippine Robotics nanalo ng pilak sa Australia

Jul 14, 2019 0:14:30

Description:

The Philippine Robotics national team 'Gracean Whiz' bagged the silver award for "Gracious Professionalism" at the recently held Lego league competition in Australia.

-

Ang pambansang koponan ng Philippine Robotics na 'Gracean Whiz' ay nagpakita ng mataas na pamantayan ng propesyonalismo habang kanilang iniuwi ang pilak na gawad para sa "Gracious Professionalism" sa kamakailang kompetisyon ng liga sa lego sa Australia.

Indigenous Australian minister Ken Wyatt promises their inclusion in the Constitution in 3 years - Ministro sa Katutubong Australyano, nangakong isasama sila sa Konstitusyon sa susunod na 3 taon

Jul 13, 2019 0:04:22

Description:

Australians could vote on a proposal to recognise Indigenous Australians in the Constitution within the next three years.

-

Ang mga Australyano ay maaring bumoto sa panukalang kilalanin ang mga Katutubong Australyano sa Konstitusyon sa loob ng susunod na tatlong taon.

First Aboriginal firefighters in Redfern - Mga unang bumberong Aborihinal sa Redfern

Jul 13, 2019 0:04:55

Description:

Sydney's inner-city suburb of Redfern has been the site of many historic moments for Indigenous Australians, and now it's celebrating another.

-

Ang suburb ng Redfern na kalapit ng Sydney, ay lugar ng maraming makasaysayang sandali para sa mga Katutubong Australyano, at ngayon ay nagdiriwang ng isa pang kasaysayan.

World leaders criticised for failing to protect journalists - Mga pinuno ng mundo, pinintasan dahil sa pagkabigong ipagtanggol ang mga jornalista

Jul 13, 2019 0:06:21

Description:

World leaders are being accused of failing to protect journalists by a top human rights lawyer. Well-known human rights lawyer Amal Clooney has accused world leaders of failing to protect journalists, even taking aim at Donald Trump for "vilifying the media".

-

Ang mga pinuno ng mundo ay inakusahan ng pagkabigong ipagtanggol ang mga jourlaista ng isang mataas na abogado sa karapatang pantao.

'NAIDOC Week's message is respect': Aunty Beryl - Respeto ang mensahe ng linggo ng NAIDOC: Aunty Beryl

Jul 12, 2019 0:06:22

Description:

What does this year's NAIDOC Week's theme, Voice. Treaty. Truth. mean? For one proud Kamilaroi woman Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

-

Ano ang kahulugan ng teme ng NAIDOC Week sa taong na Voice. Treaty. Truth.? Para sa isang ipinagmamalaki na babaeng Kamilaroi na si Aunty Beryl Van-Oploo, "It shouldn't be our fight. It should be that we just have to respect one another and make it happen."

 

Fans join sports stars in calling for still-elusive gender pay parity - Madla nakiisa sa mga atleta sa panawagan ng pantay na bayad

Jul 12, 2019 0:08:49

Description:

The recently run and won FIFA Women's World Cup has brought into stark contrast the gender pay gap between the men's and women's game. Now, it's not only the players who are making themselves heard, it's also the fans.

-

Ang baguhang FIFA Women's World Cup ay nagpakita ng ganap na pagkakaiba sa bayad ng mga babae at lalaking manalalaro. Hindi lamang ang mga manlalaro ang nais marinig ang kanilang hinaing kundi pati na ang publiko.

WWII drug could prevent flu deaths - Gamot na ginamit sa WWII maaaring makatulong na iwasan ang mga pagkamatay sanhi ng trangkaso

Jul 11, 2019 0:04:52

Description:

Researchers have found a drug that dates back to the second World War could help prevent flu deaths.

-

Natuklasan ng mga mananaliksik na isang gamot na ginamit noong ikalawang Digmaang Pandaigdig ay makatutulong na maiwasan ang mga pagkamatay na sanhi ng trangkaso.

Strong English skills no asset to Muslim migrant job-seekers, study finds - Mahusay na kasanayan sa Ingles hindi bentaha para sa mga migranteng Muslim na naghahanap ng trabaho

Jul 11, 2019 0:07:26

Description:

A new study has found migrants from Muslim backgrounds are still facing significant barriers to employment, despite having good English language skills.

-

Natuklasan sa isang bagong pag-aaral na ang mga migranteng Muslim ay humaharap pa rin sa mga makahulugang hadlang sa trabaho sa kabila ng pagkakaroon ng mabuting kasanayan sa pagsasalita ng wikang Ingles.

Duterte ready to fire BOC officials due to alleged corruption - Mga opisyal ng BOC na sangkot sa korupsyon, handa ng sibakin ni Duterte

Jul 11, 2019 0:04:58

Description:

President Rodrigo Duterte ordered more than sixty officials and employees of the Bureau of Customs to be relieved from their post and be investigated, due to alleged corruption.

-

Inutos ni Presidente Duterte ang pag-relieve ng mahigit 60 opisyal at empleyado ng Bureau of Customs mula sa kanilang mga pwesto upang imbestigahan dahil sa pinaghihinalaang korupsyon.

'This is all our history': Fil-Aus author on multicultural and Aboriginal communities - "This is all our history": Ang ating koneksyon sa Aboriginals ayon sa isang Fil-Aus na manunulat

Jul 11, 2019 0:08:06

Description:

During the launch of NAIDOC week, journalist and author Deborah Ruiz-Wall seeks to build a bridge between Filipino-Australians and Aboriginals.

-

Noong nilunsad ang NAIDOC week, ibinahagi ng manunulat na si Deborah Ruiz-Wall na ninanais niyang maging bridge builder sa pagitan ng mga Pilipino-Australyano at mga Aborihinal.

 

Aunty Ali on NAIDOC week and the Aboriginal's right to be heard - Ang NAIDOC week at ang karapatang mapakinggan ayon kay Aunty Ali

Jul 11, 2019 0:10:29

Description:

Biripi Elder Aunty Ali Golding believes that now is the time for Aboriginal people to speak up and be listened to.

-

Paniwala ng Biripi Elder na si Aunty Ali Golding na panahon ng magsalita at mapakinggan ng mga Aboriginal na katao.

South Australia's flu deaths reach 82 as cases set to hit 20,000 - Bilang ng mga namatay sa trangkaso sa South Australia umabot sa 82, kabuuang bilang aabot sa 20,000

Jul 11, 2019 0:10:02

Description:

South Australia's death toll from flu has reached 82 so far and the total number of reported cases is set to hit 20,000 reveals SA Health.

The reported influenza fatalities include 19 deaths in April, 50 in May, six in June and three this July. Majority of the deaths have been among older people, including some in nursing homes.

-

Umabot na sa 82 ang bilang ng mganamatay sa South Australia sanhi ng trangkaso at ang kabuuang bilang ng mga iniulat na kaso ay inaasahang aabot sa 20,000 ayon sa SA Health.

Kabilang sasa ulat ang 19 na namatay noong Abril, 50 noong Mayo, anim noong Hunyo at tatlo nitong Hulyo. Karamihan sa nailulat na namatay ay matatanda at ang ilan ay nasa nursing home.

Children in tents, adults sleeping in cars: Hobart's homeless still waiting for help - Mga bata sa mga tolda, mga matatanda natutulog sa mga kotse: Mga walang matirhan sa Hobart naghihintay pa rin ng tulong

Jul 10, 2019 0:09:17

Description:

A domestic violence survivor, a cancer patient, a mother of two and a cold Tasmanian winter ...

-

Isang domestic violence survivor, isang pasyenteng may kanser at ina ng dalawang bata na naghahanap ng masisilungan sa tag-lamig na panahon ng Tasmania...

'Deceptive, exploitative': housing report finds international students at risk - 'Mapanlinlang, mapagsamantala': mga internasyunal na estudyante madaling mabiktima ayon sa ulat sa pabahay

Jul 10, 2019 0:04:01

Description:

International students are facing widespread exploitation in the housing market in major cities such as Sydney.

-

Ang mga internasyonal na estudyante ay nahaharap sa malawakang pagsasamantala sa merkado ng pabahay sa mga pangunahing lungsod tulad ng Sydney.

Preparing the Asia Pacific for the era of Cities 5.0: Asia Pacific Cities Summit 2019

Jul 10, 2019 0:08:21

Description:

Industry and urban leaders from around the world gathered in Brisbane to visualize and understand what the future cities of the world will look like.

Are Australian women dying of embarrassment? - Mga kababaihang Australyana namamatay dahil sa kahihiyan?

Jul 10, 2019 0:07:53

Description:

Half of Australia's women are not up-to-date with their cervical cancer screenings.

But why?

-

Kalahati sa mga kababaihan ng Australia ay hindi kumpleto ang kanilang pagpapasuri ng cervical cancer.

Pero bakit?

Surge in festival drug deaths under scrutiny - Pagtaas ng mga kamatayan dahil sa droga nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat

Jul 10, 2019 0:05:19

Description:

A Sydney court has heard two doctors who were working at the electronic music festival Defqon1 in 2018, where two people died from drug overdoses.

-

Dininig ng isang korte sa Sydney ang dalawang doktor na nagtrabaho sa electronic music festival na defqon1 noong 2018, kung saan dalawang tao ang namatay dahil sa overdose ng droga.

PM appoints national suicide adviser - PM nagtalaga ng national suicide adviser

Jul 10, 2019 0:05:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants to see a dramatic drop in the suicide rate and has appointed a new adviser to tackle the issue.

-

Nais ni Punong Ministro Scott Morrison na makita ang kapansin-pansin na pagbaba sa antas ng pagpapakamatay at nagtalaga siya ng isang bagong tagapayo upang harapin ang isyu.

Promising results from Aboriginal maternity program - Aboriginal maternity program nagbigay ng positibong resulta

Jul 10, 2019 0:07:50

Description:

One hospital has dramatically boosted the number of Aboriginal maternal health workers in a bid to close the gap. Staff say it’s showing promising results.

-

Isang ospital ang kapansin-pansin na dinagdagan ang bilang ng mga katutubong nangangalaga para sa kalusugan ng mga kababaihan sa pagsisikap na maalis ang agwat.

Rising cases of dengue fever in South Cotabato - Tumataas na kaso ng dengue fever sa South Cotabato

Jul 9, 2019 0:08:58

Description:

Two municipalities in South Cotabato province are set to declare a state of calamity due to the rising cases of the deadly dengue fever.

-

Dalawang munisipalidad sa South Cotabato ang nagtatakdang magdeklara ng state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng nakamamatay na dengue fever.

Fails to meet the needs of those it intends to help: report - Sistema ng suporta para sa mga beterano, masyadong magulo at kumplikado

Jul 9, 2019 0:06:46

Description:

A major report into support for Australian veterans says the system is too complex, poorly run and fails to meet the needs of those it is intended to help. Organisations that support veterans have welcomed efforts to improve the system, parts of which date back to the 1920s.

-

Isang malaking ulat tungkol sa suporta para sa mga beterano ng Australya, ang nagsabi na ang sistema ay masyadong magulo, pinatatakbo ng hindi tama, at nabibigong tagpusan ang mga pangangailangan ng mga taong dapat nilang pagsilbihan.

Alek Sigley released safe after detention in North Korea - Payo ni Peter Dutton kay Alek Sigley

Jul 9, 2019 0:03:06

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton has warned Australian student Alek Sigley not to return to North Korea. Questions continue to surround what exactly happened to the 29 year-old who was released from North Korean detention last Thursday.

-

Binalaan ni Ministro Peter Dutton si Alex Sigley, na huwag nang bumalik sa North Korea.

Filipinos among delegates and dignitaries welcomed in Brisbane for Asia Pacific Cities Summit - Mga delegado mula sa Pilipinas makikibahagi sa Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum sa Brisbane

Jul 8, 2019 0:06:31

Description:

The 2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum were attended by delegates from local governments in the Asia Pacific, including local officials from Isabela, Manila, and Samar.  

The two-day summit discussed innovations in expanding cities, improving transportation services, sustainable business practices and liveability of cities in the world.

-

Ang  2019 Asia Pacific Cities Summit & Mayors Forum ay dadaluhan ng mga delegado mula sa Asya Pasipiko, kabilang ang mga lokal na opisyal mula sa Isabela, Maynila at Samar.

Tatalakayin sa dalawang araw na summit ang mga inobasyon sa pagpapalawak ng mga syudad, pagpapabuti ng mga serbisyong transportasyon, mga sustainable na pamamaraan sa negosyo at ligtas na pamumuhay sa mga modelong syudad sa mundo.

 

Victoria Police uncover begging scam - Mga pekeng nagpapalimos na Tsino sa Melbourne

Jul 7, 2019 0:03:25

Description:

Victoria Police says it has cracked a sophisticated operation of fake beggars who have travelled from China. Police allege six Chinese nationals travelling on tourist visas and an Australian have been begging on the streets of Melbourne’s CBD.

-

Nabuwag ng pulisya sa Victoria, ang isang eksperto sa panlolokong operasyon ng mga pekeng pulubi, na naglakbay sa Australya mula China.

Aboriginal students put their teaching skills to the test - Katutubong mag-aaral nasubok ang kanilang kasanayan sa pagtuturo

Jul 7, 2019 0:04:59

Description:

Schools across the country are highlighting Aboriginal history as part of NAIDOC week celebrations. At one New South Wales school, Aboriginal students put their teaching skills to the test -  passing on their knowledge of Indigenous culture to their peers.

-

Binigyang-pansin ng mga paaralan sa buong bansa ang kasaysayan ng mga Katutubo bilang bahagi ng pagdiriwang ng NAIDOC Week. Sa isa sa mga paaralan sa New South Wales, nasubok ang kasanayan sa pagtuturo ng mga Katutubong mag-aaral - sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa Katutubong kultura sa kapwa nila mag-aaral.

Australia's 46th Parliament gets down to business - Pang 46 na parliamento ng Australya, natapos na sa kanyang unang linggo

Jul 7, 2019 0:07:55

Description:

Australia's 46th Parliament has ended its first week at work. Beginning its first sitting week with a day of tradition and ceremony, the Coalition eventually scored a win on its tax-cut legislation.

-

Ang pang 46 na Parliamento ng Australya, ay natapos na sa kanyang unang pulong noong isang linggo.

Clear view of solar eclipse in Chile - Malinaw na solar eclipse sa Chile

Jul 7, 2019 0:04:03

Description:

Millions of people have watched a total eclipse of the Sun in South America - and online around the world.

-

Milyon-milyong tao ang nanood ng total exclipse ng araw sa South America, at online sa buong mundo.

Frustrated plans of family to holiday in Italy - Nasirang plano ng pamilya upang magbakasyon sa Italy

Jul 7, 2019 0:05:57

Description:

A Syrian family living in Melbourne is asking for compensation after they were stopped at Dubai airport and banned from boarding a flight to Italy, their holiday destination.

-

Isang pamilyang Syrian na naninirahan sa Melbourne, ang humihinging ibalik ang kanbilang ibinayad, pagkatapos silang patigilin sa paliparan ng Dubai at pagbawalang sumakay sa eroplanong papuntang Italy, ang kanilang destinasyon ng bakasyon.

Three men arrested in Western Sydney after plotting terror attacks - Tatlong lalake arestado sa tangkang terorismo

Jul 7, 2019 0:05:34

Description:

Three people have been arrested over an alleged terror plot following raids across western Sydney. The arrests follow a 12-month investigation targeting a group of people police alleges support the IS terrorist organisation.

-

Tatlong lalake ang inaresto dahil sa tangkang terorismo, matapos ang naganap na raid ng pulisya sa Western Sydney. Kasunod ng pag-aresto ay nagkaroon ng 12-buwang imbestigasyon sa isang grupo na diumano ayon sa pulisya ay sumusuporta sa isang teroristang organisyon na Islamic State (IS).

 

Young at heart: Philippine Australian Seniors Social Club celebrates friendship and their community - Nakakabatang pananaw: Philippine Australian Seniors Social Club ipinagdiriwang ang pagkakaibigan at kanilang komunidad

Jul 7, 2019 0:04:33

Description:

Breaking the monotony of being just at just home and looking after their grandchildren, going out on Saturdays is extra special for a group of Filipino Australian seniors in the inner west of Sydney.

-

Upang maiba naman ang paulit-ulit na pagiging nasa bahay lamang at pag-aalaga sa kanilang mga apo, ang paglabas tuwing araw ng Sabado ay sobrang espesyal para sa isang grupo ng mga matatandang Pilipino-Australyano sa kanlurang bahagi ng Sydney.

Royal Commission into Mental Health in Victoria gets underway - Isinagawa na ang Royal Commission into Mental Health sa Victoria

Jul 5, 2019 0:04:28

Description:

The Royal Commission into Mental Health has officially opened in Victoria last Tuesday. But the Mental Health Foundation Australia says the Commission finishing date is disappointing because the state already knows the system is broken and it needs urgent repair.

-

Ang Royal Commission into Mental Health ay opisyal na nagbukas as Victoria kung saan naganap ang unang pagdinig sa Melbourne nito lamang Martes. Ngunit sinabi ng Mental health foundation Australia hindi sila masaya sa katapusang petsa ng komisyon dahil matagal ng alam ng estado na ang sistema ay sira at nangangailangan ng mabilisang aksyon.

 

Labor agrees to support government's tax-cut package - Labor sumang-ayon na suportahan ang pakete ng buwis ng pamahalaan

Jul 5, 2019 0:04:52

Description:

Labor has conceded defeat on the Coalition's tax-cut plan, vowing to review stage three of the 158 billion-dollar plan at the next election.

-

Inamin ng Labor ang pagkatalo sa plano ng Koalisyon na pagbawas sa buwis, nangangako na suriin ang ikatlong yugto ng 158-bilyong dolyar na plano sa susunod na halalan.

'Bato' files death penalty bill on drug trafficking - 'Bato' naghain ng death penalty bill para sa drug trafficking

Jul 4, 2019 0:04:41

Description:

Senator Ronald 'Bato' dela Rosa filed on Thursday Senate Bill No. 226 or the bill imposing death penalty for the crime of drug trafficking.

-

Naghain si Senator Ronald 'Bato' dela Rosa ng Senate Bill No. 226 o panukalang-batas na nagpapataw ng parusang kamatayan para sa krimen ng pangangalakal ng droga.

 

Viva: Forming intergenerational bonds through playgroups - Viva: Pagbuo ng samahan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon sa mga playgroup

Jul 4, 2019 0:07:10

Description:

Once upon a time, grandparents used to play an active role in the lives of their grandchildren.

-

Noong unang panahon, ang mga lolo't lola ay gumagampan ng aktibong papel sa buhay ng kanilang mga apo.

Filipino fashion designer Rocky Gathercole inspires emerging artists in Sydney - Filipino Hollywood celebrity fashion designer Rocky Gathercole binibigyang inspirasyon ang mga baguhang sa pagmomodelo sa Sydney

Jul 4, 2019 0:08:24

Description:

Celebrating his 30 years in the industry, Filipino fashion designer for Hollywood celebrities Rocky Gathercole aims to inspire the younger generations of fashion enthusiasts in his upcoming Very RG Fashion Show this 7th of July.

-

Ipinagdiriwang ang kanyang ika-30 taon sa industriya ng fashion, hangad ng Filipino Hollywood fashion designer na si Rocky Gathercole na magbigay-inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon ng mga mahilig sa fashion sa kanyang gaganapin na Very RG Fashion Show ngayong Hulyo 7.

Soaring iron ore and gold prices boost WA's economic outlook - Pagtaas ng mga presyo ng bakal at ginto nakakatulong sa pang-ekonomiyang pananaw ng WA

Jul 4, 2019 0:09:55

Description:

For the first time, the gold price reaches over $2,000 an ounce last week. Western Australia is the largest producer of gold in the country about 70 percent of the its total production.

-

Sa unang pagkakataon umabot sa dalawang libong dolyar ang isang onsa ng ginto nitong nakaraang linggo. Ang Western Australia ang pinakalamaking producer ng ginto sa bansa na aabot sa pitumpung porsyento ng produksyon.

Fewer options, greater barriers when ice epidemic hits migrant communities - Mas kaunting mga pagpipilian, mas malalaking hadlang kapag ang epidemya ng ice ay umabot sa mga komunidad migrante

Jul 4, 2019 0:03:58

Description:

Health experts and community groups say migrants to Australia are not getting the help they need to tackle drug addiction.

-

Ang mga eksperto sa kalusugan at mga grupo ng komunidad ay nagsasabi na ang mga migrante sa Australia ay hindi nakakakuha ng tulong na kailangan nila upang harapin ang pagkagumon sa droga.

Where people go wrong on indigenous history - Saan nagkakamali ang mga tao sa kasaysayan ng mga katutubo

Jul 3, 2019 0:04:55

Description:

NAIDOC Week celebrations are held across Australia each July to celebrate the history, culture and achievements of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

-

Idadaos ang mga selebrasyon ng linggo ng NAIDOC sa buong Australya ngayong Hulyo upang ipagdiwang ang kasaysayan, kultura at tagumpay ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander.

Official interest rate hits all-time low - Opisyal na antas ng interes nasa pinakamababang antas

Jul 3, 2019 0:04:22

Description:

The Reserve Bank has slashed the official cash rate to 1 per cent.

-

Ibinaba ng Reserve Bank ang opisyal na cash rate sa isang porsyento.

First Filipino suicide bomber in Sulu identified - Unang Pilipinong suicide bomber nakilala ng awtoridad

Jul 2, 2019 0:08:08

Description:

Authorities have identified one of the two slain suspects in the twin bomb attacks in an Army base in Indanan, Sulu last Friday that killed 8 people and injured 22 others.

 

-

Nakilala na ng awtoridad ang isa sa mga dalawang suspek sa twin bomb attack sa isang Army base sa Indanan, Sulu noong Biyernes na pumatay ng 8 katao at naminsala ng 22.

 

The joys of being a grandparent - Ang galak ng pagiging isang lola

Jul 2, 2019 0:14:21

Description:

It’s been said that having a grandchild is the most beautiful season in the life of a parent. In this interview, three grandmums from South Australia share their blissful journey on being a 'lola'.

-

Sinasabing ang pagkakaroon ng apo ay ang pinakamagandang panahon sa buhay ng isang magulang. Inalam natin sa panyam na ito ang mga karanasan ng tatlong mga lola na taga South Australia.

Hong Kong protestors overrun parliament buildings - Mga protestador sa Hong Kong naminsala sa gusali ng parlyamento

Jul 2, 2019 0:03:21

Description:

Hong Kong’s Chief Executive has condemned protesters who used force to enter a government building - but she said she is listening to their concerns.

-

Kinundena ng punong ehekutibo ng Hong Kong ang mga nag-protestang gumamit ng pwersa upang makapasok sa gusali ng gobyerno. Sa kabila nito, sinabi niyang dinig niya ang kanilang mga pagkabahala.

 

HIV diagnoses drop to 18 year low, but it's not all good news - Bilang ng HIV sa Australya bumaba ayon sa isang bagong ulat

Jul 2, 2019 0:06:17

Description:

Australia has recorded the lowest number of HIV diagnoses since 2001, according to a new report.

 

 

-

Ayon sa isang bagong ulat, nakapagtala ang Australya ng pinaka-mababang bilang ng nasuring HIV buhat noong 2018.

 

 

Heatwave hits European cities - Labis na init ng panahon, tumama sa mga syudad sa Europa

Jul 1, 2019 0:05:20

Description:

Temperature records are toppling across Europe, in a brutal heat wave that has caused wildfires in Spain and seen schools close across Germany.

-

Nasira ang rekord ng init sa mga syudad sa Europa, sa isang brutal na heatwave na naging dahilan ng malalaking sunog sa Spain. at pagsasara ng mga eskwelahan sa Germany

Tax cuts to dominate first day of parliament - Bawas sa buwis, mangunguna sa usapan sa unang araw ng Parliamento

Jul 1, 2019 0:05:14

Description:

The Coalition government's proposed tax cuts legislation is set to dominate discussion when federal parliament resumes on the 2nd of July.

-

Ang balak na bawas sa buwis ng gobyernong Koalisyon, ay nakatakdang manguna sa usapan, sa pagbabalik ng parliamento pederal sa ikalawang araw ng Hulyo.

Indigenous woman surfer celebrates NAIDOC week - Babaeng surfer na Katutubong Australyano, naghahanda upang ipagdiwang ang linggo ng Naidoc

Jul 1, 2019 0:03:56

Description:

NAIDOC week is a time to celebrate the culture and achievements of Indigenous Australians.

-

Ang linggo ng Naidoc ay isang panahon upang ipagdiwang ang kultura at nagawa ng mga Katutubong Australyano.

How changes in banking rules will affect you - Ano ang magiging epekto sa inyo ng pagbabago sa mga patakaran ng bangko?

Jul 1, 2019 0:03:53

Description:

The new financial year will see a few changes to the way you do your personal finances.

-

Magkakaroon ng ilang pagbabago sa patakaran ng mga bangko, sa pagsisimula ng bagong taong pampinansyal, na makaka-apekto sa inyong personal na pananalapi.

New aged standards for aged care industry takes effect 1st July - Bagong pamantayan sa alaga ng mga matatanda, nagkabisa sa unang araw ng Hulyo

Jul 1, 2019 0:06:24

Description:

With new standards in the aged care industry coming into effect from today, Australian service providers are being urged to improve the level of care they offer to non-English speaking seniors.

-

Dahil sa pagkabisa ng bagong pamantayan sa industriya ng alaga sa mga matatanda, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa Australya, ay hinihikayat na pagandahin ang lebel ng alagang ibinibigay nila, sa mga senyor na hindi nagsasalita ng Ingles.

Misunderstandings about Aboriginal life - Pgkakamali sa unawa ng buhay ng mga Katutubong Australyano

Jul 1, 2019 0:04:57

Description:

There are a number of misconceptions about the history of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

 

-

May ilang pagkakamali sa unawa ng kasaysayan ng mga Aborihinal at mga taga Torres Strait Islands.

 

Finding solace in music in times of distress: The Elevator District - Paghahanap ng ginhawa sa musika sa panahon ng pagkabalisa: The Elevator District

Jun 30, 2019 0:15:31

Description:

Music made their friendship stronger, but as university students, The Elevator District band members find music therapeutic in times of stressful assessment weeks.

-

Mas pinalakas ng musika ang kanilang pagkakaibigan, ngunit bilang mga estudyante sa unibersidad, ang mga miyembro ng bandang The Elevator District ay nakakahanap ng ginhawa sa musika sa mga oras ng mabibigat na linggo ng mga gawain sa eskwela.

The love and care for my autistic children - Ang pagmamahal at pangangalaga para sa aking mga anak na may autism

Jun 30, 2019 0:12:53

Description:

Rizza Nguyen is a Filipino mum with two amazing boys who are both diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). She says she learns something new about her boys everyday. She is so proud of their achievements no matter how little the milestones they have accomplished so far. In knowing that it is a lifelong condition she says all that matters is providing the love and care for her autistic kids.

Rizza Nguyen is more than happy to share her story to help raise awareness on Autism Spectrum Disorder and 'create a world where no-one on the autism spectrum is left behind'. 

 

-

Si Rizza Nguyen ay isang Pilipinong ina na may dalawang kahanga-hangang mga anak na lalaki na parehong na- diagnosed ng Autism Spectrum Disorder (ASD). Aniya, araw-araw siya ay natututo ng bagong bagay tungkol sa kaniyang mga anak. Ipinagmamalaki niya ang kanilang natatamo gaano man kaliit o karami ang mga ito. Sa pagkakaalam na ito ay isang panghabang buhay na kondisyon aniya ang mahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng pagmamahal at pangangalaga para sa kaniyang autistikong mga anak. 

Malugod na ibinahagi ni Rizza Nguyen ang kaniyang kuwento upang makatulong sa pagbibigay ng kaalaman ukol sa Autism Spectrum Disorder at 'makapaglikha ng daigdig, kung saan walang sinumang nasa tinatawag na 'autism spectrum' ang mapag-iiwanan'. 

 

Malacanang clarifies Duterte's statement over China fishing in PH economic zone - Nilinaw ng Malacanang ang pahayag ni Duterte tungkol sa pangingisda ng Tsina sa PH economic zone

Jun 27, 2019 0:04:55

Description:

Presidential Spokesman Salvador Panelo clarifies that President Duterte meant he cannot ban Chinese from fishing in Philippine’s EEZ because the two countries are friends.

-

Paliwanag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na gusto lamang sabihin ng pangulo na hindi niya kayang ipagbawal ang pangingisda sa EEZ dahil magkaibigan ang Pilipinas at China.

Teachers' strike is not about wages only - Protesta ng mga guro hindi lamang tungkol sa pasahod

Jun 27, 2019 0:09:37

Description:

Public school teachers in South Australia have voted to stage a protest on Monday, 1 of July to demand for higher wages and better conditions, particularly addressing increased complexity in classrooms.

-

Nagkaisa ang pampublikong mga guro sa South Australia na magsagawa ng isang protesta sa Lunes, unang araw ng Hulyo upang magdemand ng mas mataas na pasahod at mas mahusay na mga kondisyon, partikular ang pagtugon sa lalong tumataas na komplikasyon sa mga silid-aralan. 

Australians set to experience ‘Salo’ - 'Salo' maglalakbay sa Australya

Jun 27, 2019 0:15:30

Description:

Yana Gilbuena wanted to show the world that Filipino cuisine is more than adobo and lumpia. She travelled around America on a bus and train, using the best local ingredients and the generosity of friends they created a pop-up Filipino food experience ‘Salo’.

-

Nais ipakita ni Yana Gilbuena na ang lutuing Pilipino ay higit pa sa adobo’t lumpia. Sakay ng bus at tren, naglakbay siya sa iba't-ibang lugar sa Amerika. Sa  tulong ng mga kaibigan at gamit ang mga lokal na sangkap binuo nila ang ‘Salo’, isang pop-up na kamayan fiesta.

 

Victoria bans mobile phones at schools - Ipinagbabawal sa Victoria ang mobile phone sa paaralan

Jun 27, 2019 0:06:13

Description:

Victoria is cracking down on students using phones at state-run schools.

 

-

Ipnagbabawal na gumamit ng mobile phone sa mga estadong paaralan ng Victoria.

What is a First Home Owner Grant? - Ano ang First Home Owner Grant?

Jun 27, 2019 0:07:19

Description:

Escalated property prices across Australia make it more difficult for first home buyers to enter the market. But with government assistance the dream of owning a home can become a reality. The First Home Owner Grant offers a chance to get a foot in the door earlier.

-

Ang mataas na presyo ng mga ari-arian sa Australya ay nagiging mahirap para sa mga first home buyers na pumasok sa merkado. Ngunit sa tulong ng gobyerno ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay maaring magkatotoo sa pamamagitan ng First Home Owner Grant.

Small businesses grapple with the ATO's ‘biggest change since the GST’ - Maliliit na mga negosyo nahihirapan sa ‘pinakamalaking pagbabago sa ATO mula nang ipatupad ang GST’

Jun 27, 2019 0:05:52

Description:

When the new financial year starts on July 1, small businesses with fewer than 20 staff will face sweeping changes in the way they interact with the Tax Office.

The ATO describes it as the ‘biggest change since the GST’ and, as SBS Small Business Secrets found, some owner-operators are struggling with the new system.

 

-

Sa pagsisimula ng pampinansyal na taon sa Lunes, unang araw ng Hulyo, ang maliliit na mga negosyo ay mahaharap sa malawakang mga pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa Tanggapan ng Buwis. 

Inilarawan ito ng ATO bilang 'pinakamalaking pagbabago mula nang ipatupad ang GST’ at sa napag-alaman ng  SBS Small Business Secrets, ang ilang mga nagpapatakbo ng negosyo ay nahihirapan sa bagong sistema.  

 

Preparing trainees to work in childcare, aged and disability care industry - Mga kursong pagsasanay upang makapagtrabaho sa industriya ng childcare, aged at disability care

Jun 27, 2019 0:10:16

Description:

The courses being discussed in this interview aim at helping people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. Marlon de Leon, of Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG outlines the upcoming courses in July for people who are interested in working in childcare, aged care and disability care industry. 

The courses being offered are Certificate III in Individual support in Aged Care and disability Care and Certificate III in Early Childhood Education and Care or Child Care Course. 

 

-

Layunin ng mga kursong tinatalakay sa panayam na ito ang makatulong sa mga taong nagnanais magtrabaho sa industriya ng childcare, aged care at disability care. Ipinaliwanag ni Marlon de Leon ng Westgate Community Iniatiatives Group or WCIG  ang nakatakdang maganap na mga kurso sa buwan ng Hulyo.  

Ang mga kursong iniaalok ng WCIG ay ang Certificate III in Individual Support (Aged Care and Disability Care) at Certificate III in Early Childhood Education and Care. 

 

ATO Tax Talk June 2019: Tax Assistance - Tulong sa paglodge ng Income Tax Returns

Jun 26, 2019 0:02:04

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Kung nagbabalak kayong magsumite ng inyong sariling income tax returns, maaari pa itong gawin hanggang katapusan ng Oktubre ng 2019.

"Ploutos Coin" investment scam core leader arrested - Lider ng "Ploutos Coin" investment scam inaresto

Jun 25, 2019 0:08:29

Description:

Authorities in Cagayan de Oro City arrested one of the alleged core leaders of the "Ploutos Coin" investment scam that victimized residents in the city and the neighbouring areas last year.

-

Inaresto ng awtoridad ng Cagayan de Oro City ang isa sa mga pangunahing lider ng "Ploutos Coin" investment scam na bumiktima sa mga residente ng siyudad at iba pang lugar noong nakaraang taon.

Inadequate support for women after miscarriage - Kakulangang suporta para sa mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag

Jun 25, 2019 0:05:23

Description:

A new survey has found women who experience a miscarriage are often not receiving adequate support to help them deal with their pregnancy loss.

-

Natuklasan sa isang bagong survey na ang mga kababaihang nakaranas ng pagkalaglag ay hindi nakakatanggap ng suporta upang matulungan silang harapin ang pagkawala ng kanilang anak.

Facebook puts data on the map - Facebook nilagyan ng datos ang mapa

Jun 25, 2019 0:04:20

Description:

Facebook is looking to turn its image around, using its data collection for good.

-

Balak ng Facebook na baguhin ang kanilang imahe partikular na sa pag-kolekta ng datos, para sa layuning kabutihan.

 

A landmark treaty targets workplace violence - Makasaysayang kasunduan ng UN tungkol sa karahasan sa trabaho

Jun 25, 2019 0:03:41

Description:

UN Secretary-General Antonio Guterres has hailed a landmark international agreement - banning violence and harassment in the workplace. The agreement was adopted at the International Labour Organization's Centenary Conference in Geneva.

-

Pinuri ni Sekretaryo Heneral Antonio Guterres, ang isang makasaysayang kasunduang pangmundo - na nagbabawal sa karahasan at pang-gugulo sa lugar ng trabaho.

Trump administration's Middle East 'Opportunity of the Century' plan revealed - Balak sa kapayapaan ng Amerika sa Gitnang Silangan, tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya

Jun 25, 2019 0:04:34

Description:

Palestinian officials have rejected the first proposals by President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, as part of his long-awaited Middle East peace plan. The economic plan will be presented at a conference in Bahrain next week, but the Palestinian Authority has said it will boycott the event.

-

Tinanggihan ng mga opisyal ng Palestiniya ang unang panukala ng manugang ni Pangulong Donald Trump, Jared Kushner, bilang bahagi ng matagal nang hinihintay na plano sa kapayapaan sa Gitnang Silangan.

Tension between US and Iran escalates - Tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, lumalala

Jun 25, 2019 0:03:16

Description:

Tension between Tehran and Washington has intensified since Thursday [[20/6]] when an Iranian missile destroyed a US Global Hawk surveillance drone.

-

Ang tensyon sa pagitan ng Teheran at Washington ay lumala buhat noong Huwebes, nang isang missile ng Iran ang nagpabagsak sa isang Global Hawk surveillance drone ng Amerika.

Children of Australian Islamic State fighter, to be returned to Australia - Mga anak ng Australyanong sundalo ng Islamic State, ibabalik na sa Australya

Jun 25, 2019 0:05:03

Description:

The children of notorious Australian IS fighter Khaled Sharrouf have been rescued from a refugee camp in Syria and will be returned to Australia.

-

Ang mga anak ng kilalang Australyanong sundalo ng Islamic State, Khaled Sharrouf, ay nailigtas mula sa isang kampo ng mga repugi sa Syria, at ibabalik ngayon sa Austalya.

Fund raising of Israel Folau, removed by GoFundMe - Pangangalap ng salapi ni Israel Folau, inalis ng GoFundMe

Jun 25, 2019 0:05:27

Description:

GoFundMe Australia has removed rugby player Israel Folau's campaign to raise funding for his legal case against Rugby Australia,  who terminated his contract.

-

Inalis ng GoFundMe Australia ang kampanya ni Israel Folau upang makalikom ng pondo para sa kanyang labang legal sa Rugby Australya, na tumapos sa kanyang kontrata.

Poster competition against bullying in schools - Karatula laban sa pambu-buli, ginawan ng kumpetisyon

Jun 24, 2019 0:03:07

Description:

Australian schools have one of the highest reported rates of bullying in the world with one in four students bullied regularly.

-

Ang mga paaralan sa Australya ay may pinaka-mataas na bilang ng pambu-buli, na kung saan isa sa apat na estudyante ay palaging binubuli.

Adelaide hospital pioneers new technique to treat burns without skin grafts - Makabagong teknolohiya, sumagip ng buhay ng isang lalake

Jun 24, 2019 0:04:02

Description:

An Australian man who suffered burns to 95 per cent of his body has received life-changing treatment thanks to cutting edge technology. The world-first treatment uses skin grown from the patient’s own cells.

-

Isang Australyanong lalakeng tumanggap ng sunog sa 95 porsyento sa kanyang katawan, ay tumanggap ng makabagong pag-gagamot, sa makabagong teknolohiya.

Weekend Sports Wrap - Pinagsamang ulat sa palakasan sa nagdaang linggo

Jun 24, 2019 0:08:13

Description:

New South Wales has handed Queensland its second worst defeat ever in rugby league's State-of-Origin, the Matildas' World Cup dreams on hold for another four years and Afghanistan narrowly misses out on one of cricket's biggest upsets.

-

Binigyan ng New South Wales ang Queensland, na kanilang pangalawang pinaka-malaking pagkatalo sa State of Origin.

Israel Folau solicits fighting funds - Israel Folau nangangalap ng pera para labanan ang Rugby Australia

Jun 24, 2019 0:04:19

Description:

Former Wallabies star Israel Folau is trying to raise $3 million to fund his legal battle with Rugby Australia.

-

Ang dating manlalaro ng Wallabies, Israel Folau,, ay sumusubok na maka-kolekta ng $3 milyon, para sa kanyang legal na laban sa Rugby Australia.

More than half of young Australians experience cyberbullying - Mahigit sa kalahati ng mga kabataang Australyano, tumatanggap ng cyber bullying

Jun 24, 2019 0:05:57

Description:

More than half of young Australians say they have been the subject of cyberbullying. The most at risk were people of school age and young women aged 15 to 17.

-

Mahigit sa kalahati ng mga nakakabatang Australyano ang naging paksa ng cyber bullying.

Ash Barty claims women's number one ranking - Ashleigh Barty nanalo bilang Kampeon sa Babaeng Tennis ng Mundo

Jun 24, 2019 0:03:46

Description:

Indigenous tennis star Ashleigh Barty has become Australia's first women's world number one player in 43 years. Barty defeated doubles partner, Julia Goerges [[yoo-lee-uh ger-gez]], in the final of the Birmingham Classic to take the top ranking.

-

Ang Aborihinal na bituin ng tennis, Ashleigh Barty, ang naging unang babaeng Australyano, na itinuring na una sa buong mundo, nitong nakalipas na 43 taon.

'Prism of Possibilities': More opportunities for international students in Australia - CISA - 'Prism of Possibilities': Higit pang mga pagkakataon para sa mga internasyonal na mag-aaral sa Australya- CISA

Jun 23, 2019 0:16:54

Description:

Beyond studying, international students are offered an array of opportunities to learn, experience and grow when they come to Australia. "Prism of Possibilities" is this year's focus of the Council of International Student Australia (CISA) National Conference on 15 - 19 July.

-

Higit pa sa pag-aaral, ang mga internasyunal na estudyante ay inaalok ng maraming pagkakataon upang matuto, makaranas at lumago kapag dumating sila sa Australia. Ang "Prism of Possibilities" ang pokus sa taong ito ng Council of International Student Australia (CISA) National Conference sa ika- 15 hanggang ika - 19 ng Hulyo.

The Book Ninja's are back ! - Matalik na magkaibigan 'Book Ninja' sa kanilang ikalwang kwento

Jun 21, 2019 0:09:35

Description:

Books on the Rail's Ali Berg and Michelle Kalus are back. After nearly a year since the booklover's favourite 'The Book Ninja' was released they are set to release their second book 'While you were reading'. The Melbourne based bookworms return to our studio to share what it’s like to write a book, for the second time around with your best friend. They also share some of their current and all-time favourite reads. Happy reading oh, and ... listening. 

-

Nababalik ang mga taga-Melbourne na founder ng Books on the Rail at matalik na magkaibigan Ali Berg at Michelle Kalus . Matapos ang may siang taon simula ng nailimbag ang kanilang unang aklat  'The Book Ninja' nakatakdang ilimbag ang kanilang ikalwang libro 'While you were reading'. Nagbalik sa ating studio ang mga bookworm at kanilang ibinahagi ang mga kwento sa pagbuo ng kanilang aklat at ilan sa mga paboritong nabasang libro, Masayang pagbabasa sa inyo, pero bago yan pakinggan muna ang aming masayang usapan. 

Managing your eczema during this winter season - Pag-alaga sa inyong eczema ngayong tag-lamig

Jun 21, 2019 0:09:49

Description:

Australia is known to have one of the highest incidences of eczema in the world. There are various factors that can trigger this skin condition and for some the cold,dry winter season may not be too kind on their skin. 

Craig Jones,CEO and Founder of MooGoo shares his personal story and some tips on how to manage eczema 

-

Ang Australya ay isa sa mga bansa na mayroong mataas na antas ng taong may eczema. Maraming mga bagay bagay na maaring maging sanhi ng kondisyong ito sa balat. Maaring isa sa mga ito ay ang tuyo at malamig na lagay ng panahon. 

Ibinahagi ni Craig Jones,CEO and Founder ng MooGoo ang sarili niyang karanasan at ilang mga tips  para sa mga may eczema partikular ngayong panahon ng tag-lamig.

 

Eddie Garcia takes his final bow at 90 - Eddie Gracia pumanaw na sa edad na 90 taong gulang

Jun 21, 2019 0:03:48

Description:

Tributes flow for veteran actor Eddie Garcia who passed away at the age of 90 years old. 

-

Inalala at binigyang pugay ang beteranong aktor Eddie Garcia na pumanaw sa edad na  90 taong gulang. 

Migrant was blackmailed into working without pay - Migrante na-blackmail magtrabaho ng walang sahod

Jun 21, 2019 0:05:17

Description:

The Fair Work Ombudsman says workers on temporary visas made up 1 in 5 cases of workplace mistreatment last financial year. 

 

One migrant from India has told SBS World News about his experience of being blackmailed into working without pay, for eight months.

 

-

Ayon sa Fairwork Ombudsman isa sa bawat limang kaso ng di wastong pagtrato sa lugar trabaho ay may kauganyan sa mga  mangangawang may temporary visa nitong nakaraang taong pinansiyal

 

 

Australian families hope trial will reveal the truth about MH17 - Mga pamilyang Australyano umaasa na ang paglilitis ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa MH17

Jun 20, 2019 0:04:22

Description:

Many of the families of the 38 Australian victims say they hope the trial of the perpetrators will finally reveal the truth about who was responsible for the MH17 tragedy.

-

Marami sa mga pamilya ng 38 Australyanong biktima ay umaasa na ang paglilitis sa mga may kasalanan sa wakas ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa kung sino ang responsable para sa trahedya ng MH17.

Getting married again - Pagpapakasal sa ikalwang pagkakataon

Jun 20, 2019 0:03:48

Description:

It’s a common portrait of modern family life with the last census showing that about a fifth of Australians had been married before.

Whether you feel ready or not to try the knot again, there are complexities that come with age.

-

 

Ito ay isang karaniwang larawan ng buhay ng isang makabagong pamilya, na kung saan ipinakita ng nagdaang census, na halos ika-limang bahagi ng mga Australyano ay ikinasal na.

 

Kung nararamdaman ninyong nakahanda kayo o hindi, upang muling magpakasal, may mga kumplikasyong nangyayari sa pagtanda.

An immigrant risks his health to avoid being deported - Isang imigrante ipinagsapalaran ang kalusugan para hindi maipatapon

Jun 19, 2019 0:07:09

Description:

After living in Sydney for seven years, a man originally from China