BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Description

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Link: www.bbc.co.uk/programmes/p02nrvyj

Categories

Education

Episodes

Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 4ydd- 10fed

May 14, 2019 836

Description:

Bryn Williams, Nest Llewelyn, Medwyn Williams, Alun Huws, Alun Cox, Gwyn Hughes Jones.

Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 27ain-Mai 3ydd 2019

May 7, 2019 904

Description:

Dani Schlick, Llion Pughe, Rhian Evans, Meinir Heulyn, Dr David Owen a Brian Evans.

Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 20fed - 26ain

Apr 30, 2019 955

Description:

Carwyn Elis, Ceri Phillips, Owain Llwyd, Gabriella Jukes, Caryl Bryn a Dani Shlick.

Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 13eg-19eg

Apr 26, 2019 899

Description:

Ifor ap Glyn, Owain Arthur, Susan Jones, Elin Fflur, Ioan Isaac Richards, Filipe Pusnick

Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 6ed-12fed 2019

Apr 16, 2019 939

Description:

Paul Flynn, Dr Harri Pritchard, Iris Davies, Rhydian Bowen Phillips, Meinir Jones-Lewis

Podlediad Dysgu Cymraeg - Mawrth 30ain - Ebrill 5ed 2019

Apr 9, 2019 1000

Description:

Lloyd Macey, Caryl Parry Jones, Wil Morgan, Neville Hughes, Dr Ioan Rees a Tara Bethan.

Podlediad Dysgu Cymraeg - Mawrth 24ain - 29ain 2019

Apr 1, 2019 867

Description:

John Mahoney, Neil a'r Welsh Whisperer, Marged Esli, Wyau, Celyn y ci a Sian Grigg.

Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 16eg-22ain 2019

Mar 26, 2019 841

Description:

John Ystumllyn, Mair Elliot, Nigel Crossley, Martin Johnes, Meinir Jones Parry a Siop Esi

Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 9fed-15fed 2019

Mar 18, 2019 941

Description:

Eryrod Eryri, Aled Hall a Lea Marian Jones, Wal Berlin, gwersi bale a dysgu Gaeleg.

Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 2il-8fed

Mar 11, 2019 888

Description:

Bryn Fon, Elaine Rowlands, Mared Lenny, Awel Fôn Evans, Nesta Jones a Bryn Tomos.

Podlediad Dysgu Cymraeg Chwefror 23ain - Mawrth 1af

Mar 4, 2019 817

Description:

Robin Lyn, Awen Roberts, perm Linda'r Hafod, Einir Dafydd, Richard Tudor a Llinos Davies.

Podlediad Dysgu Cymraeg - 25ain o Chwefror 2019

Feb 27, 2019 895

Description:

Podlediad yn cynnwys Ceir Trydan, Siestas yn Sbaen a Stadia Pel-droed Prydain

Podlediad Dysgu Cymraeg - 18fed o Chwefror 2019

Feb 18, 2019 840

Description:

Podlediad yn cynnwys gwaith heddlu Caernarfon, trafod Friends a Chaffi's Eidalaidd

Podlediad Dysgu Cymraeg - 11eg o Chwefror 2019

Feb 11, 2019 934

Description:

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Chwefror 2019

Feb 4, 2019 843

Description:

Nerys Bowen, Super Furry Animals, Pobol y Cwm, Valériane Leblond a The Beatles.

Podlediad Dysgu Cymraeg - 21-27 o Ionawr 2019

Jan 29, 2019 880

Description:

Uchafbwyntiau Radio Cymru, gyda chyflwyniadau clir, fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Podlediad Dysgu Cymraeg - Ionawr 11 - 18 2019

Jan 22, 2019 723

Description:

Rhaglen Dei Tomos, Emma Walford, Rhys Mwyn, Dubai, Eirfyl Lewis, a John Bercow

Podlediad Dysgu Cymraeg Ionawr 1af-11eg

Jan 14, 2019 888

Description:

Olwen Dunets, Neil Jones, Vaughan Williams, Meri Huws, Anwen Hardman a Iolo Williams.

Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 15fed - 22ain

Jan 4, 2019 828

Description:

Deri Thomas, Ruth Pritchard, Arwel Jones, Elin Mai, Mark Lewis Jones a Kyffin Williams

Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 8fed - 14eg

Dec 17, 2018 1140

Description:

Tara Bethan, Steffan Lewis, Chris Rees, Eifion Glyn, Arwel Jones banciau bwyd.

Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 1af - 7fed

Dec 11, 2018 901

Description:

Gwen Ellis, Noel James, Cinio Nadolig Figan, Caerdydd yn brifddinas a The Wizard of Oz.

Podlediad Dysgu Cymraeg Tachwedd 25ain-30ain

Dec 4, 2018 988

Description:

John Peel, Manw Lili, Siobhan Davies, Elin Fflur, Llyr ap Cenydd a Stephen Jones.

Podlediad Dysgu Cymraeg Tachwedd 17eg-24ain

Nov 29, 2018 1051

Description:

C'mon Midffild, Dylanwad, Ken Thomas, Guto Dafydd, Taro'r Post a Manw Lili.

Podlediad Dysgu Cymraeg: Tachwedd 10fed-16eg 2018

Nov 19, 2018 1169

Description:

Dai Francis, Hanner Call, Passendale, Nerys Bowen, Julie Goodfrey, a Gillian Elisa.

Podlediad Dysgu Cymraeg: Tachwedd 4ydd-9fed 2018

Nov 12, 2018 1177

Description:

Branwen Niclas, Steven Jones, Matthew Rhys, Tardis, Swci Delic, Post Prynhawn Tammy Jones

Podlediad Dysgu Cymraeg - Hydref 28ain - Tachwedd 2il 2018

Nov 5, 2018 1200

Description:

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru yn arbennig i ddysgwyr Cymraeg.

Podlediad Hydref 21-27ain

Oct 29, 2018 1266

Description:

Llinos Dryhurst Roberts,Jon Gower, Washi Bach,Alan Williams, Luke McCall a Dafydd Wigley

Podlediad Hydref 14eg - 20fed

Oct 23, 2018 1144

Description:

Geraint Curig, Mike Parker, Mihangel Morgan, Glan Davies, Eiry Miles a Emyr Huws Jones.

Podlediad i Ddysgwyr - Hydref 6ed - 12fed 2018

Oct 15, 2018 937

Description:

Iolo Williams, Betsan Llwyd, Norman Tebbit, Dani Schlick, Hywel Gruffydd, Manw Lili Robin

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 29ain - Hydref 5ed 2018

Oct 8, 2018 983

Description:

Osian Davies, Dora Herbert Jones, Sarah Reynolds, Mari Roberts. Sgorio yn 30 a Salem.

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 22ain - 28ain 2018

Oct 1, 2018 839

Description:

Rhedeg i Paris yn Siecoslafacia, Angharad Price, Iago Llwyd Edwards a Clare Mackintosh

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 15fed - 21ain 2018

Sep 24, 2018 1267

Description:

Mari Gwilym, Angharad Mair, Blind Willie Johnson, Sara Peacock a Becky Williams.

Podlediad Medi 8fed - 14eg

Sep 24, 2018 944

Description:

Daniela Schlik, Ali Evans, Sarah Reynolds, 'Mynydd' Fan y Big, Carys Eleri.

Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

Sep 10, 2018 1047

Description:

Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Podlediad i Ddysgwyr: Awst 25ain - 31 2018

Sep 3, 2018 1291

Description:

Rhys Ifans, Dafydd Iwan a Yws Gwynedd, Lowri Ann Richards, Aled Hall, tylluanod Galwad.

Podlediad Awst 18fed-24ain

Aug 28, 2018 716

Description:

Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Podlediad i Ddysgwyr - Awst 13eg - 18fed 2018

Aug 20, 2018 798

Description:

Pobol y môr, Syr Bryn Terfel, David Ellis, Casglu Cardiau post a Georgia Ruth

Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Aug 6, 2018 899

Description:

Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Podledliad Gorffennaf 21ain - 27ain

Jul 30, 2018 753

Description:

Nathan Abrams, Triniaeth IVF, Bethan Davies Antur y Ferch, ac Arwel Hogia'r Wyddfa.

Podlediad 15eg-21ain

Jul 26, 2018 907

Description:

Annette Bryn Parri, Mari Elen, Llwyd Owen, Eleri Llwyd a Margaret Williams

Podlediad Gorffennaf 9fed - 14eg

Jul 16, 2018 995

Description:

Mynydd Parys, Huw Brassington, Stifyn Parri, Evita, Rhian Cadwaladr a threfnu priodasau.

Podlediad Gorffennaf 1af-7fed

Jul 10, 2018 750

Description:

Gwyn Vaughan, cwn defaid, cyfeilyddion Bore Cothi, Gwenno Miller a'r cigydd Dafydd Povey

Podlediad Mehefin 9fed-16eg

Jun 18, 2018 729

Description:

Elinor Wyn Reynolds a 'Gwenllian', Alun Saunders, Eleri Twynog Davies, Mike a Lyn West.

Podlediad Mehefin 2il-8fed

Jun 11, 2018 775

Description:

Aled Richards, Cat Jones Hub Cymru Affrica, Odliadur, Giselle Crabtree, Te Macha.

Podlediad Mai 20fed - 26ain

May 29, 2018 747

Description:

Gruffydd Wyn Roberts, Elin Manahan Thomas, Myrddin ap Dafydd, a Sophie Jones

Podlediad Mai 12fed - Mai 19eg

May 21, 2018 738

Description:

Irn-Bru efo Stuart Brown, Dr Rhys Thomas, Arwel Owen gofalwr ysgol ifanc, a Rhys Patchell

Podlediad Mai 6ed - 11eg

May 13, 2018 804

Description:

Lliwiau i wneud i chi fwyta, Gareth Blainey, Dilwyn Morgan, Aneurin Karadog a Llydaw

Podlediad Ebrill 29ain - Mai 5ed

May 7, 2018 709

Description:

Y byd yn fflat, gerddi Aberglasney, D Hughes Jones, Tynnu rhaff a syrpreis Heledd Cynwal

Podlediad Ebrill 21ain-28ain

Apr 30, 2018 910

Description:

Mattie Pritchard a'i chwn, Blue Genes, Bwyd Bethan, Cofio sinemau, Beti a Meirion Davies.

Podlediad Ebrill 14eg - 20fed

Apr 26, 2018 714

Description:

Cylchgrawn 'O'r Pedwar Gwynt', canser y coluddyn, ysbrydoliaeth Gareth Jones a Mici Plwm

Podlediad Ebrill 7fed-13eg

Apr 16, 2018 960

Description:

Ysbrydoliaeth, canu mewn Cernyweg, symud y Mona Lisa, Sion Yaxley a Rhys Tomos.

Podlediad Mawrth 31-Ebrill 6ed

Apr 9, 2018 714

Description:

Deuawdau Al Lewis, Archeoleg yr Aifft, Beca Lynne Perkins, Uchel siryf Gwynedd.

Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

Apr 4, 2018 840

Description:

Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Podlediad Mawrth 16eg - 23ain

Mar 27, 2018 764

Description:

Llyfrgell Rhydaman, John Cale, y gog, sied Dafydd Morgan a'r cyhydnos efo Eiry Palfrey

Pigion Mawrth 5ed - 15fed

Mar 19, 2018 1009

Description:

Chwist, hysbysebion cyntaf, hanes teulu ystad y Faenol, chwilio am Deian a Loli newydd.

Podlediad Chwefror 24ain - Mawrth 2il

Mar 10, 2018 941

Description:

Dilyn y freuddwyd, marched mewn pop, Michael Williams, Stifyn Parri a Rachel Lee Stephens

Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

Feb 26, 2018 510

Description:

Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Podlediad Chwefror 10fed - 16eg

Feb 19, 2018 823

Description:

Hanes Jack the Ripper, ofn clowniaid. golff, cofis Dre, adar rhamantus a Helen Prosser

Podlediad Chwefror 3ydd - 9fed

Feb 12, 2018 857

Description:

Robert David a Beti,Ioan Hefin a Alfred Russell Wallis,Mark Lewis Jones, hanes wal Berlin

Podlediad i Ddysgwyr: Ionawr 28 - Chwefror 4 2018

Feb 6, 2018 740

Description:

Bwyta 'Roadkill', Manon Steffan Ros, J.R. Williams, Dafydd Davies a Charlie Chaplin

Podlediad Ionawr 21ain-27ain

Jan 30, 2018 905

Description:

Coffi, Labordy, rheolwyr pel droed, Paula Leslie, Duncan Bron a Simon Chandler

Podlediad i ddysgwyr Ionawr 13- 19eg

Jan 22, 2018 604

Description:

Aneurin Karadog, Eira 1947, Chris Bagley a Llwybr y Llofrudd a Bethan Gwanas

Podlediad i ddysgwyr Ionawr 7fed - 12fed

Jan 16, 2018 600

Description:

Beti George a gofalwyr Dementia, Alex Humphreys, Shrek Steffan Hari a Angharad May

Podlediad i ddysgwyr Ionawr 1af - 6ed 2018

Jan 9, 2018 601

Description:

Cofio trychineb Arena Manceinion, Iolo Williams, Hefin Williama, a hanes Shirley Bassey

Podlediad i ddysgwyr Rhagfyr 9fed - 15fed

Dec 18, 2017 707

Description:

Tudur Owen yn drymio, Eric Jones a Lowri Morgan, cofio Huw Jones, Rhys Morris Califfornia

Podlediad i ddysgwyr Rhagfyr 2il - 8fed

Dec 11, 2017 891

Description:

Cymry 1914-1918, Dylan Davies, Mandy Watkins, Manon Steffan Ros a Gwion Ellis Williams

Pigion i Ddysgwyr - 4ydd o Dachwedd 2017

Dec 4, 2017 718

Description:

Llŷr Williams, sgwrs am Ferrari, Y Gymraeg yn y Rhondda a Rosalind Lloyd.

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 19eg - 25ain

Nov 27, 2017 701

Description:

Siop Ty'r Gwrhyd, Huw Stephens a Llio Davies, Diolchgarwch Efrog Newydd, Sue Jones Davies

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 12fed - 18fed

Nov 21, 2017 1052

Description:

Aleida Guevara, Tylluanod, Sion Midway Rees, Grace Capper, Lyn Ebenezer ac Ar y Marc

Podlediad i ddysgwyr Tachwedd 5ed - 11eg

Nov 13, 2017 641

Description:

Dawnsio tadau, steilio bwyd Mari, Lloyd Davies ym Matagonia a Tiger Bay Dafydd James

Podlediad i ddysgwyd Hydref 28ain - Tachwedd 3ydd

Nov 7, 2017 671

Description:

Lloyd Macey, Kees Huysmans, John ac Alun, Owen Powell, Dafydd Ieuan, Mark Kendall.

Podlediad Hydref 22ain - 27ain

Oct 30, 2017 614

Description:

Gareth Humphreys, Gari Nicholas a West Side Story, gyrfa chwist Abergwaun, Becky Williams

Podlediad i ddysgwyr Hydref 14eg - 2fed

Oct 23, 2017 628

Description:

Ffion Denham yn Honduras, Archie a chomedi gwleidyddol gywir, Inge Hanson a Fi a Mr Huws

Podlediad i ddysgwyr Hydref 7fed - 13eg

Oct 16, 2017 706

Description:

Grant Paisley, Lauren Phillips, Shan Cothi a Keith Morris a Brigitte Kloareg o Lydaw

Podlediad i ddysgwyr Hydref 1af - 6ed

Oct 9, 2017 582

Description:

Baledi efo Arfon Gwilym, Lloyd Masey., cadair Osian Rhys Jones a Vilna Thomas Llanddarog

Podlediad i ddysgwyr Medi 23-30ain

Oct 3, 2017 880

Description:

Hen eiriau Gerallt Pennant, bywyd carchar James, Injaroc, dysgu ieithoedd a Owain Arthur

Podlediad i ddysgwyr Medi 16-22ain

Sep 25, 2017 957

Description:

Tiger Bay Dafydd James Deddf Erthylu 1967 Dafydd Jones cwmni Roche môr-ladron, Sion Ifan

Podlediad i ddysgwyr Medi 9fed - 15fed

Sep 19, 2017 1134

Description:

Llwyth yr Himba Namibia, Ella Peel, cyfieithu sioeau cerdd, Gaz Top a'r rhewlwyr Cymraeg

Podlediad i ddysgwyr Medi 2il - 8fed

Sep 12, 2017 727

Description:

Cyfreithiau rhyfedd, Daniel Evans a My Fair Lady, Trawsfynydd, Ifor a'r gair 'drws'

Podlediad i ddysgwyr Awst 27ain - Medi 1af

Sep 5, 2017 540

Description:

Mansel Charles a gyrfa chwist, Sbardun, Hen Ferchetan a Ifor ap Glyn a hanes y gair dynes

Podlediad i ddysgwyr Awst 19eg - 26ain

Aug 28, 2017 698

Description:

Teyrnged John Ogwen i Robin Griffith, carafanio Gareth Hammer tatw Rhydian Bowen Phillips

Podlediad i ddysgwyr Awst 14eg - 18fed

Aug 21, 2017 589

Description:

Yr hen ferchetan, Tweli Griffiths a Cardini, Llyr Morus Pobol y Cwm ac Elvis

Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 29ain - Awst 4ydd

Aug 13, 2017 666

Description:

Sioned Wyn Morgan a Geraint Lloyd, Caneuon gwleidyddol gyda Dr Elin Royles a Josh Harris

Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 22ain i 28ain

Jul 31, 2017 646

Description:

Brodyr Magee o Ynys Mon, Emyr ac Anest yn dangos moch yn y Sioe, Huw Conron yn cneifio

Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 15fed - 21ain

Jul 24, 2017 601

Description:

Cysylltiad y Mabinogion a Game of Thrones, dyfodol economi Ynys Mon a hoff ganeuon serch

Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 8fed - 14eg

Jul 17, 2017 513

Description:

Sam Rhys ac Arddangosfa True Faith, Wil Doben, hanes Gareth Hughes sêr y ffilmiau tawel

Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 1af - 7fed

Jul 10, 2017 588

Description:

Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Ian Morris Tynal Tywyll, Eisteddfod Llangollen a Roy Noble.

Podlediad i ddysgwyr Mehefin 24ain i 30ain

Jul 3, 2017 611

Description:

Rhys Mwyn a Glastonbury, llyfrau chwaraeon, William a Molly Gogglesprogs a chardiau post.

Podlediad i ddysgwyr Mehefin 18fed -23ain

Jun 27, 2017 518

Description:

Ruth a Salah, Hirddydd Haf, Dr Elin Jones a ffilm Churchill ac Ar Log

Pigion i ddysgwyr Mehefin 10fed - 16eg 2017

Jun 19, 2017 639

Description:

Iona a Shan, Pupur a Halen, Disgo Rhys Mwyn a Dyfrig a Ieuan Harris yn Ne Affrica

Pigion i ddysgwyr Mehefin 3ydd - 10fed

Jun 13, 2017 850

Description:

Rafftio Aled Hughes, Dr Carl Clowes, adfer tai efo Rhodri Elis Owen a Sioned Gwen Davies.

Pigion i ddysgwyr Mai 20fed i 26ain

Jun 6, 2017 805

Description:

Charlie Lovell-Jones, Cofio efo Huw Jones, Rhys Meirion a Sarah Reast ac Eidalwyr Cymru

Pigion i ddysgwyr Mai 13eg - 19eg

May 22, 2017 1251

Description:

Gwyn Jones dyn tân, John Jones Y Talardd, Rhodri Morgan, Elgan a'r "cliffhanger", a golff

Pigion i ddysgwyr Mai 6ed - Mai 12fed

May 16, 2017 1201

Description:

Glesni a Gethin, Malcolm Taff Davies, cofio Leonard Cohan, dathlu Catatonia a Band Pres